Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koza Altın KO...

Koza Altın KOZAL, Koza Maden KOZAA, IPEKE Hisse Analiz ve Yorumları

Koza Altın 2018 Yılına İlişkin Kaynak ve Rezerv Rakamlarını Açıkladı – 18.02.2019

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin 31.12.2018 tarihi itibariyle sahip olduğu toplam kaynak (resource) ve rezerv (reserve) miktarlarına ilişkin uluslararası bir kuruluş olan SRK Consulting USA tarafından denetlenen ve Uluslararası JORC standardına göre düzenlenen sonuçları aşağıda yatırımcılara açıklanmaktadır.

2018 yılında yapılan toplam 58,167 metre karotlu yüzey sondajı ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numunelerin analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirket 2018 yılı içerisinde yeraltı işletmelerinde de cevher geliştirme sondajlarını devam ettirmiş ve toplamda 26,788 metre karotlu sondaj yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2017 yılı sonu itibariyle toplam kaynak rakamı 12.2 milyon ons, toplam rezerv rakamı ise 4.2 milyon onstu. 31.12.2018 tarihi itibari ile ölçülmüş, belirlenmiş ve potansiyel kaynaklar toplamı 8.6 milyon ons, rezerv ise 2.4 milyon ons olarak hesaplanmıştır. Kaynak ve Rezerv rakamlarındaki azalışın temel nedeni Söğüt Projesinde, Şirketimiz ile Gübretaş A.Ş. arasındaki mahkeme süreci nedeniyle sözleşmenin feshedilmiş olması ve SRK Consulting tarafından hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar değerlemeye alınmayacak olmasından kaynaklanmaktadır. Son durum olarak Söğüt Projesi’ne ait lisans halen Koza Altın’a ait olup dava süreci üst mahkemeye taşınmış olup gelişmeler KAP’ ta yatırımcılarımıza duyurulacaktır.

Bunun yanında Koza Altın İşletmeleri 2018 yılı içerisinde 263,435 onsluk altın üretimi gerçekleştirmiş ve 2017 yıl sonu üretimine göre yaklaşık %28 lik bir artış sağlamıştır.

Notlar:

  • Kaynak ve Rezerv rakamları JORC Code ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
  • Kaynak rakamları rezerv dahil rakamlardır.
  • Rezerv hesaplamalarında altın ons fiyatı 1,200 USD olarak alınmıştır.
  • Kaynak hesaplamalaırnda altın ons fiyatı 1,300 USD olarak alınmıştır.
  • Hesaplamalar yuvarlamadan ve küsürattan dolayı farklılık gösterebilir.

Koza Altın 2018 Yılı Değerlendirmesi ve 2019 Yılı Üretim Hedefi

Bilindiği üzere Şirketimiz 2018 yılı üretim tahminini (280.000-300.000 ons) 02.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bildirmişti.

Şirketimiz 2018 yılı için hedeflenen üretim rakamının sınırlı altında kalarak 2018 yılı toplamında 263.000 ons altın üretimi gerçekleştirmiş ve 2017 yılı toplam altın üretimine göre yaklaşık % 28 artış sağlamıştır.

2018 yılında Kaymaz işletmesinin ADT inşaatı nedeniyle öngörülenden 10 gün daha uzun bir süreyle durmuş olması ve 2018 yılı son çeyrekte Kaymaz, Çukuralan üretim tenörlerinin beklenenden daha düşük olması gibi teknik sebepler öngörülen altın üretimi hedefinden bir miktar daha aşağıda altın üretimine sebep olmuştur.

Öte yandan 2018 yılında mevcut üretim sahalarından Mastra Atık Depolama Tesisi (ADT) inşaatının ilk etabı ile Ovacık ADT, Kaymaz ADT ve Himmetdede liç ped inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

Ek olarak Şirketimize ait mevcut ruhsatlaradaki potansiyel projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.

Ayrıca Koza Türkiye genelinde 3. şahıslara ait potansiyel ruhsat sahalarına yönelik iş geliştirme çalışmalarına devam etmekte ve önemli gördüğü ruhsat sahalarını bünyesine katmaya yönelik faliyetlerine de devam etmektedir.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda Koza Altın İşletmeleri olarak 2019 yılı için 300.000 – 320.000 ons altın üretimi hedeflenmekte ve üretim hedefimize ek olarak ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun benzer şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz.

 

Koza Altın, Koza LTD. Dava Süreci Hakkında Bilgi Verdi – 31.01.2019

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve eski yöneticilerinin İngiltere’de kurulan iştiraki Koza Ltd. ile ilgili işlem ve tasarrufların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde hazırlanan Denetleme Raporu ve 04.02.2016 tarihinde duyurulan kurul bültenine istinaden, söz konusu dönemde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olan kişiler hakkında 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/349 E. numaralı dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava açılmış olup şirketimiz söz konusu davada asli müdahil sıfatı ile yer almıştır.

İlgili mahkeme kararına göre,

60.000.000 İngiliz Sterlininin 01.09.2015 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasasının 4/a maddesine göre işleyecek faizi ile birlikte davalılardan alınarak Koza Altın İşletmeleri A.Ş ye ödenmesine kararın tebliği den itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

 

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Haber Yorum – 10.01.2019

Koza Altın, Çukuralan Madeni’nde üçüncü kapasite artırımı projesiyle ilgili ÇED raporunun kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeyle birlikte, ilgili alanda altın üretiminin yeniden başlaması beklenebilir. Hatırlanacağı üzere, yerel mahkeme Çukuralan madeninde 3. kapasite artışına dahil olan alanlar için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Şirket yeni ÇED raporu alınana kadar geri kalan alanlarda üretime devam edeceğini açıklamıştı. Şirket’in altın üretiminin yarısını, Çukuralan madeninden gelen cevherin işlendiği Ovacık İşletmesi oluşturmaktadır. Olumlu

 

Söğüt Madeni Dava Duruşması Sonuçlandı – 28.12.2018

Koza Altın ile Gübretaş GUBRF arasında devam eden Söğüt madenine ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Hatırlanacağı üzere, Ekim’de yapılan duruşmada karar çıkmamış olup duruşma 27 Aralık’a ertelenmişti

Koza Altın ve Gübretaş arasındaki rödevans sözleşmesinden kaynaklanan davada sözleşmenin feshine, maden sahasından Koza Altın’ın tahliyesine ve maden işletme sahasının Gübretaş’a teslimine karar verildi. İşletme ruhsatlarının Gübretaş adına tescili istemli talebin de reddine karar verildi. Karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde bölge adliye mahkemesi istisnaf yolu açık olmak üzere karara bağlandı.

Haber sonrası KOZAL hisseleri dün günü %2,6 oranında artıda kaparken, GUBRF hisseleri ise %2,6 oranında kayıpla kapamıştır.

 

Tacirler Yatırım – KOZAL, GUBRF Haber Yorum – 28.12.2018

Koza Altın’ın dünkü KAP açıklamasında, Gübre Fabrikaları’yla olan dava sonucuna göre Koza Altın’ın Söğüt maden sahasını tahliye etmesi gerektiği yer almıştır. Ancak mahkeme, maden işletme ruhsatlarının idari bir tasarruf olması nedeniyle Gübre Fabrikaları adına tescil edilmesini reddetmiştir. Dava sonucuna göre maden sahasındaki işletme lisansı Koza Altın’da olmaya devam edeceği için maden üzerinde Koza Altın’ın hakkı devam ediyor. Davanın üst mahkemeye taşınması çözüm sürecini uzatacak olsa da tarafların uzlaşması durumunda Söğüt madeninde tekrar faaliyet gerçekleşebilir.

Söğüt sahasındaki toplam rezerv, Koza Altın’ın mümkün ve muhtemel toplam 4.2 milyon onsluk rezervinin %36’sına denk gelmektedir. Şirket, Söğüt madeninde 2013 yılında test üretimi yapmıştır ve saha maden içerik (gram/ton) değerleri açısından önemli potansiyel sunmaktadır. Koza Altın’la ilgili uzun vadeli projeksiyon yapılırken mümkün ve muhtemel rezerv rakamları dikkate alınır ancak Söğüt madeninde dava süreci devam ettiğinden madenin piyasadaki analistler tarafından henüz değerlemeye katılmadığını gözlemliyoruz. Dava süreciyle ilgili yeni haberler önem arz edecektir.

 

HALK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz  – 20.12.2018

Konjonktürün desteğinde

Hisse Fiyatı: 52,15 TL Hedef Fiyat: 79,90 TL Getiri Potansiyeli: %53   Öneri :AL

Üretimdeki artışın ve azalan ons başına nakit maliyetlerin desteğiyle, şirketin karlılık marjlarında iyileşmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şirketin tekrar tam kapasite faaliyete geçen Kaymaz Tesisleri’nin ve izinlerin alınmasıyla birlikte tekrar üretime başlayan Mastra Tesisleri’nin katkısıyla, altın üretiminin 2018’de yıllık bazda %32,8 artış ile 272 bin ons seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tekrar faaliyete başlayan tesislerde ortalama %90 seviyesinde yer alan verimlilik sayesinde artan ortalama verimlilik oranlarının ve ağırlıklı Türk Lirası giderlere sahip şirketin artan Dolar/TL kurlarının etkisiyle ons başına nakit maliyetlerinin 2018’de yıllık bazda %12,6 azalarak 511$ seviyesine gerileyeceğini düşünüyoruz.

Bu doğrultuda, şirketin FAVÖK marjının 2018’de yıllık bazda 6,8 puan artışla %60,0 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. 2019’da yıllık %1,9’luk artıştan sonra 2020’de yıllık %2,7 gerileyeceğini tahmin ettiğimiz altın üretimine rağmen, satış gelirlerinin kur etkisiyle TL bazında artış kaydetmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2018-2020 yılları arasında satış gelirlerinin ve FAVÖK’ün sırasıyla %16,9 ve %19,3 YBBO kaydedeceğini öngörüyoruz.

Altın fiyatlarındaki iyileşme operasyonel karlılığı destekliyor. 2013’ten bu yana arz fazlası nedeniyle baskı altında kalan altın fiyatlarının, hem azalan maliye politikalarının desteği ile 2019’dan itibaren yavaşlaması beklenen ABD ekonomisi hem de küresel resesyon endişeleri nedeniyle daha ılımlı gelişim göstermesini beklediğimiz normalleşme süreci ile önümüzdeki dönemde destekleneceğini düşünüyoruz. Nitekim, Ekim-Kasım 2018 dönemlerinde 2018 yılı içerisinde ilk defa art arda iki ay boyunca altın ETF’lerine dolar bazında giriş gerçekleşti.

Ocak-Eylül 2018 döneminde altın ETF’lerinden toplam 42,5 ton çıkış olurken, Ekim-Kasım aylarındaki girişler 36,4 ton seviyesinde oldu. Ayrıca, altın vadeli kontratlar ve opsiyonlarda 197 bin ile Ağustos 2018’de tarihi en yüksek seviyesini gören kısa pozisyonlar azalarak Aralık 2018’de 90 bin seviyesine kadar geriledi. Böylece, iyileşme göstermeye başlayan beklentiler doğrultusunda, altın fiyatlarının 2019 yılında ortalama 1.300$/ons seviyesinde işlem göreceğini ve şirketin karlılık marjlarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Değerleme. Hisse yıl başından bu yana %37, BIST100 endeksine relatif ise %56 değer kazandı. 2019 yılı tahminimize göre Koza Altın 4,1x FD/FAVÖK çarpanı ile benzer şirket çarpanları medyanı olan 6,4x’e göre %35,7 iskontolu işlem görüyor. Koza Altın’ın 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken değerleme modelimizde, İndirgenmiş Nakit Akımı ve Benzer Şirket Çarpanları yöntemlerini kullanıyor, iki modele sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar veriyoruz. Modelimizde KOZAL için 12 aylık hedef fiyat 79,90 TL seviyesinde olup, mevcut fiyat seviyesine göre %53 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bu doğrultuda, KOZAL’ı AL tavsiyesi ile Araştırma kapsamımıza alıyoruz.

Riskler. Tahminlerimizin altında gerçekleşecek altın üretimi ve altın satışı, dolar bazında ons altın fiyatları, şirket aleyhine sonuçlanacak dava süreçleri, madencilik sektörünü olumsuz etkileyebilecek yasal düzenlemeler, Türk Lirası’nın değer kazancı, modelimizde aşağı yönlü başlıca risk unsurları olarak yer alıyor.

 

Koza Altın, Çukuralan Madeni ÇED Raporu Kabul Edildi – 15.11.2018

Koza Altın tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı projesi ile ilgili ÇED Raporu nihai kabul edildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

İZMİR İli DİKİLİ, ilcesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı 2009/7 projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Koza Altın Ovacık Madeni Davası Hakkında Açıklama Yaptı – 13.11.2018

Şirketimiz tarafından 23.07.2018 tarihinde yapılan KAP açıklamasında,İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı hakkında bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/1317 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece verilen Yürütmeyi Durdurma kararının davalı yanında müdahil olarak yer alan şirketimize tebliğ olunduğu bildirilmiş idi.

Bahsi geçen davada mahkemece, şirketimiz lehine olarak davanın reddine karar verilmiş olup, gerekçeli karar şirketimize 13/11/2018 tarihinde tebliğ olunmuştur.