Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koza Altın KO...

Koza Altın KOZAL, Koza Maden KOZAA, IPEKE Hisse Analiz ve Yorumları

Koza Altın KOZAL, Koza Anadolu Metal KOZAA, İpek Doğal Enerji Kaynakları IPEKE hisseleri ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Koza Altın’dan Ovacık Madeni ÇED İptal Davası Hakkında Açıklama – 24.05.2019

Şirketimiz tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak 03/08/2017 tarihinde “ÇED Olumlu” Kararı verildiği, bu ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu açıklanmış idi. Gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davacıların Yürütmeyi Durdurma taleplerinin reddine karar verildiği öğrenilmiştir.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 24.05.2019

Koza Altın’ın eski sahiplerinin yargılanmasına dün devam edildi, duruşma 6 Ağustos’a ertelendi. Söz konusu dava sürecinin sonuçlanması Koza Altın hisselerini destekleyecek en önemli faktörlerden biri olarak görülebilir. Haberin hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

İş Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Kapanış (TL) : 43.16 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6582 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 16.19 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL 1Ç19: Güçlü operasyonel sonuçlar
Koza Altın, 1Ç19’da yıllık bazda %136 artışa tekabül eden 320mn TL net kar açıkladı. (Piyasa: TL326mn). Net kar rakamında görülen güçlü artışın sebepleri, düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %47 artış gösteren altın üretimi, artan üretim hacmine bağlı azalan ons başı üretim maliyetleri ve yüksek nakit pozisyonundan sağlanan kur farkı ve faiz gelirleri oldu. Şirketin altın satışları, artan üretime bağlı olarak, 1Ç19’da yıllık bazda %67 artış ile 76 bin ons olarak gerçekleşti. Net satışlar ise zayıf TL’nin de etkisi ile yıllık bazda %129 artış ile 468mn TL’ye yükseldi. Koza Altın’ın 1Ç19 FAVÖK’u, artan ölçek ekonomisi ve güçlü satış büyümesinden faydalanarak yıllık bazda %155 artış ile 258mn TL’ye yükseldi (Piyasa beklentisi: 293mn TL). Şirketin net nakit pozisyonu, faaliyetlerden elde edilen güçlü nakit akışı sayesinde çeyreksel bazda %12’lik artışla 2,87 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin gerçekleşen 1Ç19 FAVÖK’ü piyasa beklentisinin bir miktar altında kalsa da, sonuçlara piyasa tepkisinin, iyileşen temel göstergeler ve güçlü nakit yaratımı nedeni ile olumlu olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın (KOZAL) yılın ilk çeyreğinde 320mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 142mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 327mn TL seviyesindeydi. Şirketin birinci çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %129,5 oranında artışla 468mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 204mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 518mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 258mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 101mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 5,6 puan artarak %55,2 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 293mn TL seviyesindeydi.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın ilk çeyrekte piyasa beklentisi olan 327mn TL ve bizim beklentimiz olan 321mn TL ile paralel 320mn TL net kar kaydetti. İlk çeyrek karı geçen yıla göre %126 büyüme gösterdi. Net kardaki güçlü büyümeye etki eden faktörler 1) üretimdeki %47’lik artış, 2) geçen yıla göre %30 civarında TL’de değer kaybı, 3) Şirket’in 2,87milyar TL’lik nakdi üzerinden yaratılan daha yüksek faiz geliri, 4) 124mn Dolar seviyesindeki Dolar pozisyonu sayesinde yaratılan kur farkı geliri ve 5) zayıf TL’ye bağlı olarak düşen nakit maliyetler olarak sıralanabilir. Birinci çeyrekte 68bin ons seviyesinde bulunan altın üretimi bizin beklentimiz olan 70bin onsun hafif altında olsa da geçen yıla göre %47 gibi sağlıklı bir büyümeye işaret etmektedir. Beklentilerimize paralel gelen net kara rağmen 1. çeyrek gelir ve faaliyet karı beklentilerimizin hafif altında kaldı. Şu anki kur seviyelerinde Koza Altın’ın 2. çeyrekte finansal gelirlerinin 200mn TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Bunun yanında üretim de yine ikinci çeyrekte 70-80bin ons seviyelerine yükselebilir. Hafif olumlu.

Tacirler Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın İşletmeleri – 1Ç19 sonuçlarını 319.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 326.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %126 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 arttı. Net satışlar 468 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %129 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 518 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 258 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %155 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 293 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 556 baz puan artarak %55.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 194 baz puan arttı ve %60.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 537 baz puan azaldı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %44 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %39 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 2,870 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Anadolu Metal – 1Ç19 sonuçlarını 156 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %675 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %62 arttı. Net satışlar 486 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %126 arttı. Şirket, 1Ç19’de 260 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %306 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2377 baz puan artarak %53.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 700 baz puan arttı ve %59.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1990 baz puan azaldı ve %11.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %12 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %31 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 3,110 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.6 F/K çarpanından ve 1.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

İpek Enerji – 1Ç19 sonuçlarını 44.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %320 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 azaldı. Net satışlar 487 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 arttı. Şirket, 1Ç19’de 263 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %293 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2307 baz puan artarak %54 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 554 baz puan arttı ve %58.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 2021 baz puan azaldı ve %11.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %12 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %38 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 3,111 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.1 F/K çarpanından ve 1.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

İpek Enerji (IPEKE, Pozitif): Şirket 1Ç2019’da 44,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 10,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %148,5 oranında artarak 285,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,9 oranında azalarak karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden 2,8mn TL gider yazılmıştır. Şirket yatırım faaliyetlerinden net 170,2mn TL gelir elde etmiştir. 3,3mn TL’lik finansman geliri ve 66,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 333,9mn TL olarak gerçekleşirken ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 44,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Anadolu (KOZAA, Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 156mn TL ile 1Ç2018’deki 20,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %125,6 oranında artarak bu çeyrekte 485,6mn TL’ye çıkarken, brüt kar %156 oranında yükseliş kaydetmiş ve 1Ç2019’da 287mn TL olmuştur. Ayrıca, bir önceki yıla göre 126,7mn TL artarak 171,8mn TL’ye yükselen yatırım faaliyetlerinden gelirler karı desteklemiştir. Şirketin net dönem karı 335,8mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem karı 156öm TL olmuştur.

Ziraat Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın (KOZAL, Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,8 oranında artarak 319,5mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %129,5 oranında artarak bu çeyrekte 467,8mn TL’ye çıkarken, brüt kar %137 oranında yükseliş kaydetmiş ve 1Ç2019’da 285mn TL olmuştur. Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %68,3 ve %60,9 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %69,4 ve %59 idi. Diğer yandan, bir önceki yıla göre 129,6mn TL artarak 171,9mn TL olarak gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler karı desteklemiştir.

 

İş Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 20.03.2019

Kapanış (TL) : 45.08 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6875 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.44 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL: TMSF Başkanı açıklamaları
TMSF başkanı Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın’ın Himmetdede altın maden’ine ziyarette bulundu. Güldal, Türkiye’de 2018’de yapılan 27,2 ton altın üretiminin 8,2 tonunun Koza Altın tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, şirketin 2019 yılı altın üretim hedefinin 330 bin ons olarak açıklandığını söyledi. Şirketin 2019 yılı için açıkladığı altın üretim hedefi 300-320bin ons aralığı seviyesinde. TMSF başkanının telaffuz ettiği rakam, açıklanan hedefin üst bandının 10bin ons üzerinde ancak şirket tarafından Kap açıklaması yapılmadan 330 bin ons üretimini yeni hedefi olarak düşünmemek gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak TMSF başkanı yönettikleri tüm şirketleri eski sahiplerinden bağımsız olarak milli servet olarak gördükleri söylemini yineledi. Yapılan açıklamada hisse fiyatını etki edebilecek herhangi bir nokta görmüyoruz. Nötr.

 

İş Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Kapanış (TL) : 48.98 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7469 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 18.08 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL 4Ç18 Sonuçları: Net kar piyasa beklentisinin altında . Koza Altın, 4Ç18’de yıllık bazda %49 artışa tekabül eden 191mn TL net kar açıkladı. Net kar rakamında görülen yükselişin temel sebebi, şirketin yıllık bazda yükselen altın üretiminin bağlı artan satışları ve azalan ons başı üretim maliyetleri. Bununla beraber şirketin 4Ç18 net karı piyasa beklentisi 265mn TL’nin altında kaldı. Bunun en önemli nedeni şirketin 2018 yılı altın üretiminin 280-300 bin ons hedefinin altında 263 bin ons olarak gerçekleşmiş olması. Koza Altın’ın 4Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %55 artan altın üretimi ve zayıf TL’ye bağlı olarak, yıllık bazda %113 artış ile 505mn TL gerçekleşti. Şirketin 4Q18 FAVÖK’ü artan üretim ölçeğine bağlı düşen ons başı üretim maliyetleri sayesinde %140 artış ile 256mn TL olarak gerçekleşti.

Beklentilerin altında kalan net kar, vergi finansalları sonrası fiyatlandığı için, sonuçlara piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Altın yılın son çeyreğinde 191mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar beklentimiz olan 235mn TL ve piyasa beklentisi olan 265mn TL’nin altında geldi. 4. Çeyrek net karı artan üretim, gelirler ve faaliyet kar marjı sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %28 büyüdü. Satış gelirleri 505mn TL ile beklentimiz olan 513mn TL ile aynı seviyede gelirken, faaliyet karı (FAVÖK) 256mn TL ile 308mn TL olan beklentimizin hafif altında açıklandı. Faaliyet karındaki söz konusu zayıflık net karın beklentimiz altında kalmasının en önemli sebebi oldu. Gelir ve faaliyet karı için piyasa beklentisi bulunmadığından net karın piyasa beklentisinden neden sapmış olabileceğine dair bir fikir yürütemiyoruz. Şirket 2018 yılını %29 üretim artışı, %66 ve %75 satış geliri ve FAVÖK artışıyla kapatırken net karını iki kattan fazla artışla 1,17milyar TL’ye yükseltti. 2019 için 310bin onsluk üretim beklentimiz %17 artışa işaret etmektedir. 4. Çeyrekte kur farkı giderleri Koza Altın’ın net karını baskılarken faiz gelirleri söz konusu etkiyi sildi.

Şirket yarattığı güçlü nakit akışı sayesinde net nakit seviyesini 2,56milyar TL’ye yükseltti. Net nakit şirketin piyasa değerinin %34’üne denk gelmektedir. Şirket 18 Şubat’ta 2018 üretimini 264bin ons olarak açıklamıştı. Üretimin Şirket’in sene başındaki 280-300bin ons olan hedefinin altında kalacağı söz konusu tarihten itibaren hâlihazırda fiyatlanmakta olup piyasa beklentilerinin zayıf üretim rakamlarını içermediğinden yüksek kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, iki ay sonra açıklanacak olan güçlü birinci çeyrek sonuçlarının hisse performansı açısından ilk önemli olumlu beklenti olduğunu düşünüyoruz. Koza Altın için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemiz ve 66,3TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Şeker Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Altın (KOZAL) 4Ç18’de beklentilerin gerisinde kar açıkladı. Şirket yılın son çeyreğinde 191,0mn TL net kar açıkladı (4Ç17: 128,4mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti şirketin 265mn TL net kar açıklayabileceği yönündeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 1,17mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 531,9mn TL net kar).

Ziraat Yatırım – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2018’deki 48mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 45,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %154 oranında artarak 273,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler sadece %12,8 oranında artarak karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden 46,9mn TL gider kaydedilmiştir. Şirket yatırım faaliyetlerinden net 395,9mn TL gelir kaydederken, 316,6mn TL de net finansman gideri kaydedilmiştir. Şirketin net dönem karı %69,6 oranında artarak 199,3mn TL olurken, ana ortaklık payına isse 48mn TL düşmüştür. Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %157 oranında artarak 238,2mn TL’ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Anadolu (KOZAA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78 oranında artarak 96,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %155 oranında artarak 279,5mn TL olmuştur.  Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %19 ve %54 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %22 ve %44 idi. Son olarak, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %124 oranında artarak 458,8mn TL’ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %49 oranında artarak 191mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %189 oranında artarak 277,4mn TL olmuştur.  Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %38 ve %55 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %54 ve %41 idi. Son olarak, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılındaki net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %121 oranında artarak 1.173,8mn TL’ye yükselmiştir.

 

İş Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

Kapanış (TL) : 48.14 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7341 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.07 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın 2018 yılı vergi finansallarını açıkladı. Buna göre, Buna göre şirket 1,6 milyar TL ciro, 709 milyon TL faaliyet karı ve 1.03 milyon TL net kar açıkladı. Koza Altın’ın vergi finansalları UFRS rakamlarına gösterge niteliğinde. Koza Altın ile alakalı tahminimiz bulunmuyor ancak hesaplamalarımıza göre, şirketin 4Ç18 faaliyet karlılığı ve net karı piyasa beklentilerinin yaklaşık %15-%20 altında kalabilir.

Şirketin vergi finansallarını takiben gönderdiği açıklamaya göre, piyasa beklentisinin altında kalması muhtemel 4Ç18 sonuçların nedeni altın üretiminin Kaymaz madenindeki 10 günlük üretim kesinti nedeni ile yılsonu 280-300 bin ons hedefinin altında 263bin ons olarak gerçekleşmesi. Aynı açıklamada şirket 2019 yılı için altın üretim hedefinin 300-320 bin ons olduğunu açıkladı. Son olarak şirket toplam kaynak ve rezerv rakamlarını açıkladı. Buna göre toplam potansiyel kaynaklar %27 düşüşle 8,6 milyon ons seviyesine, toplam rezerv rakamı ise %36 daralma ile 2,4 milyon ons seviyesine geriledi. Kaynak ve Rezerv rakamlarındaki azalışın temel nedeni, Söğüt Projesindeki rezervlerin mahkeme süreci nedeniyle SRK Consulting tarafından değerlendirmeye alınmamış olması. Ancak söğüt hariç bakıldığında da şirketin toplam kaynak rezerv ve kaynakları %10 geriledi.

Vakıf Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

(-) Koza Altın (KOZAL): Şirket, rezerv rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre; 2017 yılı sonu itibariyle toplam kaynak rakamının 12,2 mn ons, toplam rezerv rakamının ise 4,2 mn ons olduğunu belirten şirket, 2018 yılı sonu itibariyle ölçülmüş, belirlenmiş ve potansiyel kaynaklar toplamının 8,6 mn ons, rezervin ise 2,4 mn ons olarak hesaplandığını açıkladı. Kaynak ve rezerv rakamlarındaki azalışın temel nedeninin Söğüt Maden sahasına ilişkin mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar, denetleyici kuruluş tarafından Söğüt’ün değerlemeye alınmayacak olmasından kaynaklandığı belirtildi. Şirket ayrıca, 2018 yılı toplamında 263 bin ons altın üretimi ile 2017 yılına göre yaklaşık %28 üretim artışı kaydettiğini, 2019 yılında ise 300–320 bin ons altın üretimi hedeflendiğini açıkladı.

Tacirler Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

Koza Altın 2018 rezerv ve kaynak rakamlarını açıkladı. Görünür ve muhtemel rezervler %36 azalışla 2,4 milyon ons (1,1 milyon ons görünür ve 1,3 milyon ons muhtemel rezerv), toplam kaynaklar %27 azalışla 8,6 milyon ons (1,7 milyon ons ölçülmüş, 1,8 milyon ons belirlenmiş ve 5,1 milyon ons potansiyel kaynak) seviyesinde gerçekleşti. Şirket Söğüt madeninin işletme lisansıyla ilgili devam eden dava süreci nedeniyle Söğüt madenini rezerv ve kaynak rakamlarından çıkardı. Danıştay seviyesinde kararın sonucu bekleniyor. Koza Altın’ın 2018 üretimi %28 azalışla 263 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Çukuralan ve Kaymaz madenlerindeki tenor düşüşü üretimdeki daralmanın ana nedeniydi. Şirket 2019 için 300-320 bin bandında üretim (%14-22 büyüme) öngörmektedir. Ayrıca Koza Altın 2018 vergi finasallarında1.039 milyon TL net kar, 709 milyon TL faaliyet karı ve 1.620 milyon TL ciro açıkladı.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

Koza Altın 2018 yılını 263bin ons altın üretimiyle kapattıktan sonra 2019’da üretimde %14-22 arasında artış beklemektedir. Şirketin 300-320bin ons üretim beklentisi bizim 300bin ons beklentimizle paralellik göstermektedir. Koza Altın 2018 yılını %28 üretim artışıyla 263bin onsla tamamlamış oldu. Her ne kadar geçen yılın başında paylaşılan üretim hedefi 280-300bin ons seviyesinde olsa da önemli madenlerde yaşanan legal ve operasyonel sıkıntılar sebebiyle üretimin daha önce paylaşılan hedeflerin bir miktar altında kalması beklentiler dahilindeydi. Koza Altın ayrıca 2018 yılı rezerv rakamlarını da açıkladı. Buna göre, görünür ve muhtemel rezervler Söğüt Madeni dikkate alınmadığında ve 2018 yılındaki altın üretimi de düşüldüğünde 2,4mn ons ile 2017’ye göre aynı seviyelerde kalmıştır.

Koza Altın vergi dairesine sunduğu gelir tablosunu da paylaştı. Vergi finansalları UFRS finansalları için sadece gelirler tarafında gösterge olup net kar ve operasyonel karlılık beklentileri için bir indikasyon vermemektedir. Buna göre, 4. çeyrek UFRS finansallarının 510mn TL seviyesinde olan gelir beklentimizi karşılayabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, 4. çeyrek için 214mn TL seviyesindeki net kar beklentimizi koruyoruz.

 

Koza Altın 2018 Yılına İlişkin Kaynak ve Rezerv Rakamlarını Açıkladı – 18.02.2019

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin 31.12.2018 tarihi itibariyle sahip olduğu toplam kaynak (resource) ve rezerv (reserve) miktarlarına ilişkin uluslararası bir kuruluş olan SRK Consulting USA tarafından denetlenen ve Uluslararası JORC standardına göre düzenlenen sonuçları aşağıda yatırımcılara açıklanmaktadır.

2018 yılında yapılan toplam 58,167 metre karotlu yüzey sondajı ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numunelerin analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirket 2018 yılı içerisinde yeraltı işletmelerinde de cevher geliştirme sondajlarını devam ettirmiş ve toplamda 26,788 metre karotlu sondaj yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2017 yılı sonu itibariyle toplam kaynak rakamı 12.2 milyon ons, toplam rezerv rakamı ise 4.2 milyon onstu. 31.12.2018 tarihi itibari ile ölçülmüş, belirlenmiş ve potansiyel kaynaklar toplamı 8.6 milyon ons, rezerv ise 2.4 milyon ons olarak hesaplanmıştır. Kaynak ve Rezerv rakamlarındaki azalışın temel nedeni Söğüt Projesinde, Şirketimiz ile Gübretaş A.Ş. arasındaki mahkeme süreci nedeniyle sözleşmenin feshedilmiş olması ve SRK Consulting tarafından hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar değerlemeye alınmayacak olmasından kaynaklanmaktadır. Son durum olarak Söğüt Projesi’ne ait lisans halen Koza Altın’a ait olup dava süreci üst mahkemeye taşınmış olup gelişmeler KAP’ ta yatırımcılarımıza duyurulacaktır.

Bunun yanında Koza Altın İşletmeleri 2018 yılı içerisinde 263,435 onsluk altın üretimi gerçekleştirmiş ve 2017 yıl sonu üretimine göre yaklaşık %28 lik bir artış sağlamıştır.

Aralık 2018 itibari ile kaynak ve rezerv rakamları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 1: 2018 Yılı Aralık Sonu Rezerv Rakamları

Tablo 2: 2018 Yılı Aralık Sonu Kaynak Rakamları

Notlar:

 • Kaynak ve Rezerv rakamları JORC Code ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
 • Kaynak rakamları rezerv dahil rakamlardır.
 • Rezerv hesaplamalarında altın ons fiyatı 1,200 USD olarak alınmıştır.
 • Kaynak hesaplamalaırnda altın ons fiyatı 1,300 USD olarak alınmıştır.
 • Hesaplamalar yuvarlamadan ve küsürattan dolayı farklılık gösterebilir.

Koza Altın 2018 Yılı Değerlendirmesi ve 2019 Yılı Üretim Hedefi

Bilindiği üzere Şirketimiz 2018 yılı üretim tahminini (280.000-300.000 ons) 02.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bildirmişti.

Şirketimiz 2018 yılı için hedeflenen üretim rakamının sınırlı altında kalarak 2018 yılı toplamında 263.000 ons altın üretimi gerçekleştirmiş ve 2017 yılı toplam altın üretimine göre yaklaşık % 28 artış sağlamıştır.

2018 yılında Kaymaz işletmesinin ADT inşaatı nedeniyle öngörülenden 10 gün daha uzun bir süreyle durmuş olması ve 2018 yılı son çeyrekte Kaymaz, Çukuralan üretim tenörlerinin beklenenden daha düşük olması gibi teknik sebepler öngörülen altın üretimi hedefinden bir miktar daha aşağıda altın üretimine sebep olmuştur.

Öte yandan 2018 yılında mevcut üretim sahalarından Mastra Atık Depolama Tesisi (ADT) inşaatının ilk etabı ile Ovacık ADT, Kaymaz ADT ve Himmetdede liç ped inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.  

Ek olarak Şirketimize ait mevcut ruhsatlaradaki potansiyel projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.  

Ayrıca Koza Türkiye genelinde 3. şahıslara ait potansiyel ruhsat sahalarına yönelik iş geliştirme çalışmalarına devam etmekte ve önemli gördüğü ruhsat sahalarını bünyesine katmaya yönelik faliyetlerine de devam etmektedir.  

Tüm bu gelişmelerin sonucunda Koza Altın İşletmeleri olarak 2019 yılı için 300.000 – 320.000 ons altın üretimi hedeflenmekte ve üretim hedefimize ek olarak ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun benzer şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz.

 

Koza Altın, Koza LTD. Dava Süreci Hakkında Bilgi Verdi – 31.01.2019

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve eski yöneticilerinin İngiltere’de kurulan iştiraki Koza Ltd. ile ilgili işlem ve tasarrufların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde hazırlanan Denetleme Raporu ve 04.02.2016 tarihinde duyurulan kurul bültenine istinaden, söz konusu dönemde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olan kişiler hakkında 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/349 E. numaralı dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava açılmış olup şirketimiz söz konusu davada asli müdahil sıfatı ile yer almıştır.

İlgili mahkeme kararına göre,

60.000.000 İngiliz Sterlininin 01.09.2015 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasasının 4/a maddesine göre işleyecek faizi ile birlikte davalılardan alınarak Koza Altın İşletmeleri A.Ş ye ödenmesine kararın tebliği den itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

 

İş Yatırım – Koza Altın KOZAL Haber Yorum – 10.01.2019

Kapanış (TL) : 54.9 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 8372 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.95 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL: ÇED Olumlu Kararı
Koza Altın’ın Çukuralan Altın Madeni 3.Kapasite artışı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verilmiştir. Hatırlanacağı üzere projenin ÇED Olumlu kararı 23.11.2018 tarihinde mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Hafif Olumlu.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Haber Yorum – 10.01.2019

Koza Altın, Çukuralan Madeni’nde üçüncü kapasite artırımı projesiyle ilgili ÇED raporunun kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeyle birlikte, ilgili alanda altın üretiminin yeniden başlaması beklenebilir. Hatırlanacağı üzere, yerel mahkeme Çukuralan madeninde 3. kapasite artışına dahil olan alanlar için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Şirket yeni ÇED raporu alınana kadar geri kalan alanlarda üretime devam edeceğini açıklamıştı. Şirket’in altın üretiminin yarısını, Çukuralan madeninden gelen cevherin işlendiği Ovacık İşletmesi oluşturmaktadır. Olumlu

İş Yatırım – IPEKE Haber Yorum – 02.01.2019

Kapanış (TL) : 5.37 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1395 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.38 IPEKE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

İpek enerji ve Türk Petrolleri A.Ş. aynı bölgedeki petrol üretim işlerini birleştirecekler. Varılan anlaşmaya göre aynı bölge ve rezervuarda Ipek Enerji’ye ait 2 adet kuyu ve TPAO’ya ait 6 adet kuyunun işletmesini TPAO üstlenecek. Yabancı bağımsız değerleme kuruluşu raporuna göre belilrlenen kar paylaşım oranları tüm kuyular üzerinden IPEKE için %9.6 TPAO için %90.4 olarak belirlenmiş. Kuyuların yakınlığı düşünüldüğünde birleşme işleminin her iki şirket için operasyonel sinerji yaratması bekleniyor.

 

Söğüt Madeni Dava Duruşması Sonuçlandı – 28.12.2018

Koza Altın ile Gübretaş GUBRF arasında devam eden Söğüt madenine ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Hatırlanacağı üzere, Ekim’de yapılan duruşmada karar çıkmamış olup duruşma 27 Aralık’a ertelenmişti

Koza Altın ve Gübretaş arasındaki rödevans sözleşmesinden kaynaklanan davada sözleşmenin feshine, maden sahasından Koza Altın’ın tahliyesine ve maden işletme sahasının Gübretaş’a teslimine karar verildi. İşletme ruhsatlarının Gübretaş adına tescili istemli talebin de reddine karar verildi. Karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde bölge adliye mahkemesi istisnaf yolu açık olmak üzere karara bağlandı.

Haber sonrası KOZAL hisseleri dün günü %2,6 oranında artıda kaparken, GUBRF hisseleri ise %2,6 oranında kayıpla kapamıştır.

İş Yatırım – KOZAL, GUBRF Haber Yorum – 28.12.2018

Kapanış (TL) : 51.4 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7839 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.05 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın ve Gübre Fabrikaları arasındaki dava sonuçlandı.
Koza Altın ve Gübre Fabrikaları arasındaki İzmir’de bulunan Söğüt madeninin kullanım hakkı ile alakalı dava temyiz yolu açık olmak ile beraber Gübre Fabrikaları lehine sonuçlandı. Karara göre, Gübre Fabrikaları’nın 02.07.2007 tarihinde cirodan belirli bir pay karşılığı işletme hakkını Koza Altın’a tahsis ettiği Söğüt madeni Gübre Fabrikalarına iade edildi ve Koza Altın’ın maden sahasını boşaltmasına hükmedildi. Ancak, maden işletme ruhsatının (bölgede altın çıkarma izni) Gübre Fabrikaları adına tescili istemi mahkemenin yetki alanında olmaması nedeni ile reddedildi. Dolayısı ile maden ruhsatı ile alakalı dava sürecinin devam etme ihtimali var ancak, iki şirketin de devlet kontrolünde olduğu düşünüldüğünde uzlaşma yoluna da gidilebilir. Sonuç olarak maden mülkiyetinin Gübre Fabrikalarında, madende altın çıkarma izninin ise Koza Altın’da kaldığı çıkmaz bir durum söz konusu.

Söğüt’te herhangi bir üretim faaliyeti bulunmasa da maden, 1,6 milyon ons rezerv kaynağı ve diğer madenlere kıyasla düşük çıkarma maliyeti açısından Koza Altın’ın sahip olduğu en değerli varlıklar arasındaydı. Maden’in operasyonel olması Koza Altın için ek 250-300 milyon dolar değer yaratılması anlamında gelirdi. Ancak bir maden şirketi olamayan Gübre Fabrikaları için böyle bir değerden bahsetmek mümkün olmasa da madenin geri alınması (özellikle maden ruhsatı beraberinde gelirse), Gübre Fabrikaları GUBRF için farklı gelir yaratma opsiyonlarını beraberinde getirmesi açısından oldukça olumlu olabilir.

Koza Altın (KOZAL) tarafında görüşümüz, piyasanın madenin kaybedilmesini büyük oranda fiyatladığı yönünde ancak maden ruhsatının mahkemenin yetkisinde olmaması nedeni ile Koza Altında kalmasını olumlu bir haber olarak yorumlamıyoruz. Uzlaşma olmaması durumda yetkili mahkemenin maden ruhsatını Gübre Fabrikalarına iade etmesini olası görüyoruz.

Tacirler Yatırım – KOZAL, GUBRF Haber Yorum – 28.12.2018

Koza Altın’ın dünkü KAP açıklamasında, Gübre Fabrikaları’yla olan dava sonucuna göre Koza Altın’ın Söğüt maden sahasını tahliye etmesi gerektiği yer almıştır. Ancak mahkeme, maden işletme ruhsatlarının idari bir tasarruf olması nedeniyle Gübre Fabrikaları adına tescil edilmesini reddetmiştir. Dava sonucuna göre maden sahasındaki işletme lisansı Koza Altın’da olmaya devam edeceği için maden üzerinde Koza Altın’ın hakkı devam ediyor. Davanın üst mahkemeye taşınması çözüm sürecini uzatacak olsa da tarafların uzlaşması durumunda Söğüt madeninde tekrar faaliyet gerçekleşebilir.

Söğüt sahasındaki toplam rezerv, Koza Altın’ın mümkün ve muhtemel toplam 4.2 milyon onsluk rezervinin %36’sına denk gelmektedir. Şirket, Söğüt madeninde 2013 yılında test üretimi yapmıştır ve saha maden içerik (gram/ton) değerleri açısından önemli potansiyel sunmaktadır. Koza Altın’la ilgili uzun vadeli projeksiyon yapılırken mümkün ve muhtemel rezerv rakamları dikkate alınır ancak Söğüt madeninde dava süreci devam ettiğinden madenin piyasadaki analistler tarafından henüz değerlemeye katılmadığını gözlemliyoruz. Dava süreciyle ilgili yeni haberler önem arz edecektir.

 

HALK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz  – 20.12.2018

Konjonktürün desteğinde

Hisse Fiyatı: 52,15 TL Hedef Fiyat: 79,90 TL Getiri Potansiyeli: %53   Öneri :AL

Üretimdeki artışın ve azalan ons başına nakit maliyetlerin desteğiyle, şirketin karlılık marjlarında iyileşmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şirketin tekrar tam kapasite faaliyete geçen Kaymaz Tesisleri’nin ve izinlerin alınmasıyla birlikte tekrar üretime başlayan Mastra Tesisleri’nin katkısıyla, altın üretiminin 2018’de yıllık bazda %32,8 artış ile 272 bin ons seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tekrar faaliyete başlayan tesislerde ortalama %90 seviyesinde yer alan verimlilik sayesinde artan ortalama verimlilik oranlarının ve ağırlıklı Türk Lirası giderlere sahip şirketin artan Dolar/TL kurlarının etkisiyle ons başına nakit maliyetlerinin 2018’de yıllık bazda %12,6 azalarak 511$ seviyesine gerileyeceğini düşünüyoruz.

Bu doğrultuda, şirketin FAVÖK marjının 2018’de yıllık bazda 6,8 puan artışla %60,0 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. 2019’da yıllık %1,9’luk artıştan sonra 2020’de yıllık %2,7 gerileyeceğini tahmin ettiğimiz altın üretimine rağmen, satış gelirlerinin kur etkisiyle TL bazında artış kaydetmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2018-2020 yılları arasında satış gelirlerinin ve FAVÖK’ün sırasıyla %16,9 ve %19,3 YBBO kaydedeceğini öngörüyoruz.

Altın fiyatlarındaki iyileşme operasyonel karlılığı destekliyor. 2013’ten bu yana arz fazlası nedeniyle baskı altında kalan altın fiyatlarının, hem azalan maliye politikalarının desteği ile 2019’dan itibaren yavaşlaması beklenen ABD ekonomisi hem de küresel resesyon endişeleri nedeniyle daha ılımlı gelişim göstermesini beklediğimiz normalleşme süreci ile önümüzdeki dönemde destekleneceğini düşünüyoruz. Nitekim, Ekim-Kasım 2018 dönemlerinde 2018 yılı içerisinde ilk defa art arda iki ay boyunca altın ETF’lerine dolar bazında giriş gerçekleşti.

Ocak-Eylül 2018 döneminde altın ETF’lerinden toplam 42,5 ton çıkış olurken, Ekim-Kasım aylarındaki girişler 36,4 ton seviyesinde oldu. Ayrıca, altın vadeli kontratlar ve opsiyonlarda 197 bin ile Ağustos 2018’de tarihi en yüksek seviyesini gören kısa pozisyonlar azalarak Aralık 2018’de 90 bin seviyesine kadar geriledi. Böylece, iyileşme göstermeye başlayan beklentiler doğrultusunda, altın fiyatlarının 2019 yılında ortalama 1.300$/ons seviyesinde işlem göreceğini ve şirketin karlılık marjlarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Değerleme. Hisse yıl başından bu yana %37, BIST100 endeksine relatif ise %56 değer kazandı. 2019 yılı tahminimize göre Koza Altın 4,1x FD/FAVÖK çarpanı ile benzer şirket çarpanları medyanı olan 6,4x’e göre %35,7 iskontolu işlem görüyor. Koza Altın’ın 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken değerleme modelimizde, İndirgenmiş Nakit Akımı ve Benzer Şirket Çarpanları yöntemlerini kullanıyor, iki modele sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar veriyoruz. Modelimizde KOZAL için 12 aylık hedef fiyat 79,90 TL seviyesinde olup, mevcut fiyat seviyesine göre %53 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bu doğrultuda, KOZAL’ı AL tavsiyesi ile Araştırma kapsamımıza alıyoruz.

Riskler. Tahminlerimizin altında gerçekleşecek altın üretimi ve altın satışı, dolar bazında ons altın fiyatları, şirket aleyhine sonuçlanacak dava süreçleri, madencilik sektörünü olumsuz etkileyebilecek yasal düzenlemeler, Türk Lirası’nın değer kazancı, modelimizde aşağı yönlü başlıca risk unsurları olarak yer alıyor.

 

Koza Altın, Çukuralan Madeni ÇED Raporu Kabul Edildi – 15.11.2018

Koza Altın tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı projesi ile ilgili ÇED Raporu nihai kabul edildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

İZMİR İli DİKİLİ, ilcesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı 2009/7 projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 

Koza Altın Ovacık Madeni Davası Hakkında Açıklama Yaptı – 13.11.2018

Şirketimiz tarafından 23.07.2018 tarihinde yapılan KAP açıklamasında,İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı hakkında bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/1317 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece verilen Yürütmeyi Durdurma kararının davalı yanında müdahil olarak yer alan şirketimize tebliğ olunduğu bildirilmiş idi.

Bahsi geçen davada mahkemece, şirketimiz lehine olarak davanın reddine karar verilmiş olup, gerekçeli karar şirketimize 13/11/2018 tarihinde tebliğ olunmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Kapanış (TL) : 47.04 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7174 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.87 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL 3Ç18 Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar
Koza Altın, 1H18’de yıllık bazda %261 artışa tekabül eden 484mn TL net kar açıkladı. Net kar rakamında görülen yükselişin temel sebebi, şirketin yüksek nakit pozisyonuna bağlı artan kur farkı ve faiz gelirleri ile artan faaliyet karlılığı oldu. KOZAL’ın altın satışları artan üretime bağlı olarak, 3Ç18’de yıllık bazda %38 artış ile 76 bin ons olarak gerçekleşmiştir. Şirketin cirosu ise 3Ç18’de yıllık bazda %69 artış ile 461mn TL’ye yükseldi. Şirketin cirosunda görülen artışın ana nedeni doların TL karşısında değer kazancı nedeniyle TL bazında artan altın fiyatları ve %38 artan altın satışları olmuştur. Şirketin 3Q18 FAVÖK rakamı %122 artış ile 271mn TL olarak gerçekleşti. Koza Altın’ın nakit pozisyonu çeyreksel bazda %19’luk artış ile 2,46 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirketin 3Ç18 sonuçlarına hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

(+) Koza Altın (KOZAL): Şirket 3Ç18’de 484 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 3Ç17’deki 134 mn TL’ye göre %261 artışa işaret etmektedir. Yatırım faaliyetleri kaynaklı 96 mn TL’lik gelir yanı sıra 203 mn TL seviyesindeki kur farkı geliri, net karda gözlenen büyümede etkilidir. Şirketin bu dönemde cirosu %94 artışla 461 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK, yıllık bazda %122 artarak 271 mn TL seviyesine ulaşmış, FAVÖK marjı ise 3Ç18’de yıllık bazda 7 puan iyileşerek %58,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yorum: Operasyonel ve net kar tarafında görülen olumlu seyrin, hisse performansına pozitif katkı vereceği görüşündeyiz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %52 pozitif bir seyir ortaya koyarken, son 1 ayda ise endekse göre %6 negatif bir performans sergilemiştir.

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın yılın üçüncü çeyreğinde 461mn TL seviyesindeki beklentimizin üzerinde 484mn TL net kar açıkladı. Hisse için piyasa beklentisi mevcut değil. Faaliyet karındaki güçlü iyileşme, artan kur farkı ve faiz geliri ve 47mn TL seviyesindeki vergi teşviki 3. çeyrek karında geçen yıla göre görülen üç kattan fazla artışın en önemli sebepleri oldu.

Diğer yandan, bir önceki çeyreğe göre daha düşük tenorla üretim yapılması dolayısıyla altın üretiminin 77bin ons’tan 68bin ons’a gelmesi gelir ve faaliyet karını beklentilerimizin altında bıraktı. Satış gelirleri, geçen yıla göre üretimdeki %23’lük artış ve TL’deki %60’lık değer kaybı sayesinde %94 artışla 461mn TL olurken, beklentimiz 538mn TL idi. Bu durum aynı zamanda faaliyet karının da beklentilerimizin altında kalmasına neden oldu.

FAVÖK her ne kadar geçen yıla göre %121 artış gösterse de beklentimiz olan 336mn TL’nin altında açıklandı. Çeyrek içerisinde kaydedilen 300mn TL net finansal gelirlerin yaklaşık 200mn TL’lik kısmı kur farkı gelirinden kaynaklanmaktadır. Şirketin net nakdi bir önceki çeyrek sonundaki 2,1 milyar TL seviyesinden 2,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Koza Altın için olumlu görüşümüzü ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz. Ancak, 3. Çeyrek operasyonel performansının bir önceki çeyreğe göre zayıf kalması hisse fiyatında kısa vadeli baskı yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’de net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %260,9 oranında artarak 484mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri bir önceki yıla göre %94,3 oranında artarak 461mn TL olmuştur. Brüt karı %115,5 oranında artan şirketin operasyonel giderleri de %56 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı %126,3 oranında artarak 248,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 96,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman geliri ise 203,1mn TL’dir. 110,9mn TL vergi gideri sonrası üçüncü çeyrek karı 484mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 982,7mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 403,5mn TL kar elde etmişti.

GEDİK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın, 3Ç18’de 271 mn TL FAVÖK (konsensüs: 334 milyon TL) ve 484 mn TL net kar (konsensüs: 452 milyon TL) açıklamıştır.

Net satışlar 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4.6 artışla 460.9 milyon TL olmuştur. 2Ç17’de 76.6 bin ons altın satışı gerçekleştiren şirketin bu çeyrekte altın satışları düşüş gösterek 66.9 bin ons olarak gerçekleşmiştir. 9A18 itibariyle toplam altın satışları 183 bin ons olurken, satış gelirleri bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre hem hacim artışı hem de kurlardaki yükseliş nedeniyle %51 artışla 1.106 milyon TL olmuştur. İlk dokuz ayda toplam altın üretimi ise 191 bin ons olurken, şirketin yıl sonu üretim hedefi olan 280 – 300 bin ons seviyesine ulaşmak için son çeyrekte 90 bin ons altın üretimine ulaşılması gerekmektedir.

2Ç18’de ons başına 1.306 dolar olan altın fiyatları, 3Ç18’de ons başına 1.212 dolara düşerek, şirketin operasyonel performansını etkilemiştir. Aynı zamanda, Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle nakit maliyeti ons başına 545 dolara gerilemiştir. Böylelikle Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yıllık bazda yüksek satış hacimleri nedeniyle, FAVÖK 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %121.7 artışla 270.7 milyon TL olmuştur.

Koza Altın 3Ç18’de 203 milyon TL kur farkı geliri elde ederek, net yatırım gelirleriyle birlikte 299 milyon TL net finansman geliri sağlamıştır. Bu da net karı destekleyerek 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %260.9 oranında artışla 484.0 milyon TL net kar elde etmesini sağlamıştır. Şirketin 3Ç18’de 47 milyon TL ertelenmiş vergi geliri sayesinde efektif vergi oranı %12 olmuştur. Net nakdi 9A18 itibariyle bir önceki çeyreğe göre %19 artarak 2.5 milyar TL’ye yükselmiştir.

SONUÇ: Koza Altın 3Ç18’de 334 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında, 271 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Net kar ise 452 milyon TL olan piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 484 milyon TL olarak açıklanmıştır. Zayıf üretim rakamları operasyonel performansın beklentilerin altında kalmasına neden olurken, finansall kazançlar net kara destek olmuştur. Şirketin 3Ç18 faaliyet sonuçlarını hafif olumsuz olarak değerlendirirken, güçlü nakit pozisyonu ve gelecekte üretim hacimlerinde yaşanabilecek artış potansiyeli şirket açısından olumlu sayılabilecek unsurlardır. Ancak Koza Altın için dava süreçlerinin faaliyetler üzerindeki etkileri ve altın fiyatlarının seyri hisse fiyat performansı açısından yakından izlenmelidir. Şirket 2018 yılı beklentilerine göre 5.5x FD/FAVÖK ve 6.1x F/K ile işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın İşletmeleri – 3Ç18 sonuçlarını 484.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %261 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 arttı. Net satışlar 461 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %94 arttı. Şirket, 3Ç18’de 271 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %122 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 726 baz puan artarak %58.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 617 baz puan arttı ve %62.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 223 baz puan azaldı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %17 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %20 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 2,456 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 402 milyon TL (3Ç17: 157 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.0 (3Ç17: %15.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 6.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Anadolu Metal – 3Ç18 sonuçlarını 193.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %258 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 arttı. Net satışlar 476 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Şirket, 3Ç18’de 266 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1196 baz puan artarak %56.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 634 baz puan arttı ve %59.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 423 baz puan azaldı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %43 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 2,689 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 239 milyon TL (3Ç17: 48 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.1 (3Ç17: %4.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 2.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

İpek Enerji – 3Ç18 sonuçlarını 101.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %30 arttı. Net satışlar 476 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 arttı. Şirket, 3Ç18’de 271 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %157 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1788 baz puan artarak %56.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1227 baz puan arttı ve %60.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 432 baz puan azaldı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %43 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %5 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 2,691 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 228 milyon TL (3Ç17: 33 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.3 (3Ç17: %3.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 2.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Koza Altın 9 Aylıklarını Daha Geç Yayınlayacağını Açıkladı – 24.10.2018

KOZAL KAP Açıklaması: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ nin (MKK) 02.01.2018 tarih ve 814 sayılı ‘’ 2018 yılı ara dönem ve yıllık finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderimine ilişkin Genel Mektubunun 3. Maddesi uyarınca, Şirketimizin (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) 2018 yılı 9 aylık ara dönem finansal raporu, ilgili bağımsız denetim şirketi tarafından bağımsız denetimden geçilerek hazırlanacağından, ara dönem finansal raporumuzun yukarıda bahsi geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ nin (MKK) genel mektubuna istinaden, 2018 yılı 9 aylık finansal raporların son yayınlanma tarihine ilave olarak 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek gönderileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAL Haber – 24.10.2018

Kapanış (TL) : 48.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7412 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.72 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Olumlu CED Kararı İptali
Koza Altın, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi ile ilgili olarak verilen ÇED Olumlu kararının mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı. Hafif Olumsuz.

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Haber – 24.10.2018

Koza Altın daha önce Çukuralan madeninin bir kısmında CED raporu ile ilgili problemlerden dolayı üretimin durduğunu açıklamıştı. Şirket dün yaptığı açıklamada yeni bir ÇED raporu hazırlayıp bakanlığa sunduğunu belirtti. Hafif Olumlu.

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz – 19.10.2018

Koza Altın için güçlü bir 3. çeyrek bekliyoruz… Koza Altın’ın 3. çeyrek sonuçlarını 9 Kasım’daki son açıklama tarihine yakın bir zamanda açıklanmasını bekliyoruz. 3. çeyrek için 461mn TL olan net kar beklentimiz geçen yılın aynı dönemine göre %244 artışa işaret etmektedir. Net kardaki güçlü artış beklentimizin arkasında bulunan faktörler şunlardır: (1) üretimdeki %44’lük artış beklentimiz, (2) TL’deki %30’a varan değer kaybı, (3) 2,1milyar TL seviyesindeki nakit pozisyonu üzerinden yaratılacak olan faiz geliri ve kur farkı geliri ve (4) düşük nakit maliyetler sayesinde güçlü faaliyet kar marjı.

Zayıf TL ve artan üretim marj artışını desteklemektedir…. 538mn TL seviyesindeki gelir beklentimiz geçen yılın aynı dönemine göre %127 artışa denk gelmektedir. Sene başından bu yana artış gösteren altın üretiminin 3. çeyrekte de güçlü seyretmesini bekliyoruz. 80bin ons seviyesindeki üretim beklentimiz ilk dokuz aydaki kümülatif üretimi 204bin ons seviyesine çıkarmış olacaktır. Şirketin 2018 yılı için 280-300bin ons altın üretimi beklentisi bulunmaktadır. TL’deki değer kaybı ile nakit maliyetlerin Dolar bazında düşmesini ve faaliyet karının %175 artışla 336mn TL seviyesine yükselmesini bekliyoruz.

Enkdeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz… Sonuç olarak, Koza Altın’ın güçlü bir 3. çeyrek açıklamasını bekliyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 68,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

Sevgül Yırtar Düzgün, Stratejist – KOZAA Hisse Teknik Analizi – 15.10.2018

Haftalık Teknik Bakış: Haftayı pozitif görünümlü kapatan hisse, aynı zamanda son iki haftalık alçalan trendinin de üzerinde harekete geçti. Yeni haftada 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 6,21 üzerinde güç kazanması halinde 6,50 ilk hedef direnç olarak gündeme gelebilir. Sonraki önemli direnç ise 7,00 olarak izlenebilir. Haftalık bazda stop-loss olarak ise 5,90 takip edilebilir. (Piramit Menkul)

 

DENİZ YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Yorum – 08.10.2018

KOZAL 142.2mln TL’ yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket Ağustos ayında yatırım teşvik belgesi almıştır. Yatırımın unsurları ise KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl olmuştur. Yatırımın Kapasitesi ise; Altın ve gümüş madeni istihracı 7465000 Ton/Yıl, Altın ve gümüş madeni zenginleştirme 43257 Kg/Yıl olmuştur. Haberin hisse performansına olumlu etki edebileceğini düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Yorum – 04.10.2018

Kapanış (TL) : 51 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7778 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.07 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Çukuralan Altın Madeni’nin 3. Kapasite Artışı Sahalarının mühürlenmesi
Kozal Altın’ın Çukuralan Altın Madeni’nin 3. Kapasite Artışı ÇED Olumlu kararı ile ilgili olarak, İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından 09.08.2018 tarihinde verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararına esas olarak, kapasite artışına konu olan sahalarda İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin Çukuralan Altın Madeninde 2. Kapasite Artışı ÇED olumlu kararı dâhilinde ki alanlarda ise üretim faaliyetleri devam etmekte. Hafif Olumsuz.

Koza Altın, Çukuralan madeninde üretimi orta vadede tamamen yeraltı üretimine geçirme hedefi doğrultusunda 3. Kapasite artırımı ÇED olumlu kararını Ekim 2017’de almıştı.Koza Altın Yürütmeyi durdurma kararı verilen 3. Kapasite Artışı sahaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2009/7 Genelgesi kapsamında yeniden ÇED Raporu hazırlama çalışmaları başlattığını duyurmuştur.

Şirket daha öncede olumlu ÇED raporlarının iptali karaları ile karşılamış ancak bu problemler yeni ÇED raporu alınması veya temiz mahkemesine gidilmesi sureti ile çözümlenmiştir.

VAKIF YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Yorum – 04.10.2018

(=) Koza Altın (KOZAL): Şirkete ait Çukuralan Altın Madeni İşletmesinin 3. Kapasite Artışı ÇED olumlu kararı ile ilgili olarakmahkeme tarafından verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararına esas olarak, 3. kapasite artışına konu olan sahalarda mühürleme işlemi gerçekleştirildiğini, yürütmeyi durdurma kararı verilen 3. kapasite artışı sahaları için yeniden ÇED Raporu hazırlama çalışmalarının başlatıldığını ve en kısa sürede izin süreçlerinin tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Çukuralan Altın Madeninde üretim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

 

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Yorum – 02.10.2018

Kapanış (TL) : 50.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7717 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 32.11 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kaymaz Altın Madeninde üretimin geçici olarak durdurulması
Koza Altın, Kaymaz Altın Madeni Atık Depolama Tesisinde (ADT) atık seviyesi taahhüt edilen seviyeye ulaştığını ve bu nedenle Kaymaz Altın Madenindeki tesis üretimine geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre şirket madende açık ocak üretimine devam etmekte ve ADT yükseltme inşaatının kısa süre içinde tamamlanması beklenmekte. Kaymaz madeninde üretime verilen ara, şirketin 2018 yılı için 280 bin ile 300 bin ons altın üretim öngörüsünde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Nötr.

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Yorum – 02.10.2018

Koza Altın, Kaymaz Altın Maden’inde atık depolama tesisinde yapılacak olan kapasite artışı nedeniyle tesis üretimine geçici olarak ara verdi. Bu süreçte maden üretiminin devam etmesi beklenmektedir. Şirket ayrıca tüm yıl için 280-300bin ons seviyesinde olan üretim hedefini değiştirmedi. Kaymaz Altın Madeni ilk yarıdaki toplam altın üretiminin %27’sini oluşturmaktadır. Haberin hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

TMSF, Koza Grubu’nun Yeni Yönetim Kurulu Başkanını Atadı – 28.09.2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 2018/490 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şirketlere Sn. Ali ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.

 • Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
 • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,
 • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

 

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Haber – 24.09.2018

Kapanış (TL) : 50 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7625 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.15 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Grubu Şirketlerinde yönetim değişikliği
TMSF Koza Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Doç.Dr.Ergin ERGÜL’ü görevinden aldığını açıkladı. TMSF tarafından henüz yeni bir atama gerçekleştirilmedi.

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz – 19.09.2018

12 Aylık Hedef Fiyat: 68,40 TL

Koza Altın’ı “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Hisse başına 68,4 TL olan hedef fiyatımız %51 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Koza Altın için olumlu görüşümüzü üretim artışı ve zayıf TL ile karlılık görünümünün iyileşmesine dayandırıyoruz. 2018 başında şirketin geçmiş üç yıla ait finansallarının açıklanmasıyla birlikte operasyonel, finansal ve yönetişim anlamında belirsizliklerin kademeli de olsa ortadan kalkmaya başladığını düşünüyoruz. Şirket yönetimi 2017 yılında 205 bin ons’a kadar düşen altın üretiminin 2018’de 280-300 bin ons seviyesine çıkmasını beklemektedir. Koza Altın yılın ilk yarısında 124bin ons üretim gerçekleştirdi. Buna rağmen, ikinci çeyrekteki 77bin onsluk üretim dikkate alındığında, özellikle Kaymaz ve Mastra madenlerinin de katkısıyla Şirket’in tüm yılda rahatlıkla üretim hedeflerini yakalayabileceğini düşünüyoruz.

Zayıf TL Koza Altın’ın marjları için olumlu: Şirket’in gelirlerinin ABD Doları’na endeksli olması ve maliyetlerinin büyük bir bölümünün Lira olması dolayısıyla Koza Altın TL’deki değer kaybının en fazla olumlu etkilediği şirketlerden biridir. Ons başına nakit maliyetler 2017’de 606$ ile en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2018’de 457$ 2019-21 arasında ise ortalama 381$’a düşmesini bekliyoruz. Söz konusu beklentiler ışığında, önümüzdeki üç yıllık dönemde faaliyet kar marjının (FAVÖK) ortalama %68 toplam yaratılan FAVÖK’ün ise yaklaşık 800mn $’a ulaşacağını öngörüyoruz.

En yüksek nakit rezervine sahip şirketler arasında: Koza Altın BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler arasında bilançosunda en yüksek nakit barındıran şirketlerden biridir. Haziran itibariyle 2,1milyar TL seviyesindeki net nakit pozisyonu toplam varlıkların %57’sine, cari piyasa değerinin ise %30’una denk gelmektedir. Önümüzdeki dönemde hisselere konan ihtiyati tedbirle ilgili davalar sonuçlanmadan, diğer bir deyişle genel kurul toplanmadan temettü dağıtımı beklemiyoruz. Bu anlamda, şirketin nakit pozisyonu büüyümeye devam edecektir. Aynı zamanda, artan mevduat faizleri, tamamına yakını kısa vadeli mevduat hesaplarında tutulan (2-30gün) nakit rezervlerinin daha yüksek getiriden yeniden değerlenmesini sağlamakta ve net kara olumlu katkı yapmaktadır.

Şeffaflık konusunda iyileşme var: Koza Altın 2016 sonlarından bu yana TMSF’nin atadığı üyeler tarafından yönetilmektedir. Kurumsal yönetişim ve şeffaflık zafiyeti olan 2015-2017 döneminin ardından, her ne kadar çoğunluk hisseler üzerindeki ihtiyati tedbir devam etse de, finansalların zamanında açıklanması ya da üretim hedefinin paylaşılması gibi alanlarda iyileşmeler görüyoruz. Şirket sermayesinin %70’ini oluşturan çoğunluk hisselerin durumunun netleşmesi geliştirme aşamasında olan madenlerin, 2,1milyar TL seviyesindeki net nakdin ve yüzden fazla arama lisansının daha verimli kullanılması açısından ciddi önem arz etmektedir.

Riskler ve olumlu beklentiler: Şirket’in sahipliği konusunda devam eden davaların sonuçlanması, Söğüt madenine ilişkin iihtilafın çözülmesi, zayıf Lira ile birlikte nakit maliyetlerin düşmesi hisse fiyatını olumlu etkileyecek beklentiler arasında yer alırken, kurumsal yönetişim ve şeffaflığa dair kısıtlar ve madenlerde üretimin yavaşlaması önemli riskler olarak sıralanabilir.

 

İŞ YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Haber Yorum – 28.08.2018

Koza Altın Kapanış (TL) : 44.22 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6744 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.37 ↑ KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ovacık Altın Madeni Projesi ile İlgili Olarak Yürütmeyi Durdurma Kararının Bozulması Koza Altından yapılan açıklamaya göre, İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi için yerel mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı, Danıştay 14. Hukuk Dairesince kesin olarak bozulmuştur. Danıştay kararı ile ÇED olumlu kararı şirket lehine kesinleşmiştir. Hafif Olumlu.

VAKIF YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Haber Yorum – 28.08.2018

(=) Koza Altın (KOZAL): Ovacık İşletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin dava sürecinin şirket lehine sonuçlandığını, Danıştay kararı ile şirket lehine kesinleşen ÇED Olumlu Kararı çerçevesinde, bir başka mahkeme kararıyla cevher üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ancak, hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

Koza Anadolu (KOZAA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %173,2 oranında artarak 149,2mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %72 oranında artan şirketin, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %87,6 oranında artarak 2Ç2018’de 297,3mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in faaliyet karı da %106,2 oranında artarak 260,2mn TL’ye ulaşırken, finansman tarafında 2Ç2017’de kaydedilen 15,5mn TL’lik gidere karşın bu çeyrekte 136,9mn TL gelir kaydedilmesi karın daha da artmasına önemli katkı sağlamıştır. Şirketin konsolide vergi sonrası net karı 346,6mn TL olurken, ana ortaklık payı azınlık payları düşüldükten sonra 149,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları ardından Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,7 oranında artarak 169,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

Koza Anadolu Metal – 2Ç18 sonuçlarını 149.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %173 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %641 arttı. Net satışlar 457 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 277 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 630 baz puan artarak %60.5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 büyüyerek 2,299 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.1 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

İpek Doğal Enerji Kaynakları – 2Ç18 sonuçlarını 78.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %46 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %644 arttı. Net satışlar 458 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 274 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 585 baz puan artarak %59.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 büyüyerek 2,301 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.7 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 78,2mn TL olarak gerçekleşerek önceki yılın aynı çeyreğine göre %46,4 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %72 oranında artan grubun, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %86,6 oranında artarak 2Ç2018’de 295,1mn TL’ye ulaşmıştır. Grubun yılın ikinci çeyreğindeki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %76 ve %64 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %49 ve %59 idi. Şirket’in 2Ç2017’deki 15,5mn TL’lik finansman giderine karşın 2Ç2018’de 136,8mn TL’lik net finansman geliri kaydetmesi de karı desteklemiştir. Şirketin vergi sonrası konsolide net dönem karı 346,9mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen kar azınlık payları düşüldükten sonra 78,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları ardından Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 88,7mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında azalma kaydetmiştir.

 

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Kapanış (TL) : 47.5 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7244 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.72 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın, 1H18’de yıllık bazda %85 artışa tekabül eden449mn TL net kar açıkladı. Net kar rakamında görülen yükselişin temel sebebi, şirketin yüksek nakit pozisyonuna bağlı artan kur farkı ve faiz gelirleri ile artan faaliyet karlılığı oldu. KOZAL’ın altın satışları artan üretime bağlı olarak, 1H17’de yıllık bazda %8 artış ile 116 bin ons olarak gerçekleşmiştir. Şirketin cirosu ise 1H17’de yıllık bazda %31 artış ile 645mn TL’ye yükseldi. Şirketin cirosunda görülen artışın ana nedeni doların TL karşısında değer kazancı nedeniyle TL bazında artan altın fiyatları olmuştur. Şirketin 1H18 FAVÖK rakamı %30 artış ile 374mn TL olarak gerçekleşti Koza Altın’ın çeyreksel nakit pozisyonu yıllık bazda %20’lik artış ile 2,1 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirketin 2Ç18 sonuçlarının oldukça olumlu olması ve zayıf TL’den faydalanması hisseyi görece olumlu etkileyebilir.

VAKIF YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

(+) Koza Altın (KOZAL): Şirket 2Ç18 dönemini 357 mn TL net kar ile tamamlarken, net kar yıllık bazda %159 artış gösterdi. Bu dönemde kaydedilen 145 mn TL’lik kur farkı geliri net kara pozitif katkı verdi. Ciro tarafında yıllık bazda gözlenen %77 artışla 2Ç18’de 440,8 mn TL satış geliri elde eden şirket, bu dönemde 272 mn TL FAVÖK kaydetti. FAVÖK yıllık bazda %80,8 yükselirken, FAVÖK marjı ise 1,3 puan iyileşerek %61,8 olarak gerçekleşti. Yorum: Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BİST’e göre %11 pozitif bir performans sergiledi. 2Ç18 finansalları sonrasında da hissede pozitif performansın sürmesi beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18- 10.08.2018

Koza Altın dün ilk çeyrek ve ikinci çeyrek finansallarını birlikte açıkladı. Buna göre net kar yılın ilk yarısında faaliyet karındaki %32 büyümenin yanı sıra 187mn TL’lik net finansal gelirin de etkisiyle geçen yıla göre %85 artarak 499mn TL’ye ulaştı. Satış hacmi geçen seneye göre %6 artarken, gelirler altın fiyatlarındaki artış ve zayıf TL’nin de etkisiyle %31 büyüme kaydetti. FAVÖK marjı %58 seviyesinde geçen yıla yakın gerçekleşirken FAVÖK %30 yükseldi. İlk yarı sonunda net nakit pozisyonu 2017 sonundaki 1,81 milyar TL’den 2,07 milyar TL’ye çıktı. Genel olarak finansalları güçlü buluyoruz. Koza Altın yılın ilk yarısında zayıf TL’den ve yüksek nakit pozisyonundan olumlu etkilenmiş görünüyor.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL) – 2Ç18 sonuçlarını 357.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %159 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %152 arttı. Net satışlar 441 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 272 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 131 baz puan artarak %61.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %18 büyüyerek 2,070 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.3 F/K çarpanından ve 8.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket’in bu yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %159 oranında artarak 357,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %81,8 oranında artarak291,2mn TL olmuştur. Şirket bu çeyrekte 145,3mn TL net finansman geliri kaydetmiş ve u durum karı olumlu etkilemiştir. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %81 ve %66,1 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %55,4 ve %64,3 idi. İkinci çeyrek kar rakamı ile şirketin ocak-haziran dönemi net karı %85,1’lik artışla 498,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

Koza Anadolu Metal (KOZAA) – 1Ç18 sonuçlarını 20.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %53 azaldı. Net satışlar 215 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Şirket, 1Ç18’de 64 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2894 baz puan azalarak %29.7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,982 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

İpek Doğal Enerji Kaynakları – 1Ç18 sonuçlarını 10.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %78 azaldı. Şirket, 4Ç17’da 52.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 216 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Şirket, 1Ç18’de 67 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2882 baz puan azalarak %30.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,984 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Negatif): Şirket’in bu yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında azalarak 97,8mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da %18,8 oranında azalarak 115mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 1Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %45 ve %53 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %49 ve %57 idi.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

Koza Anadolu (KOZAA, Sınırlı Negatif): Şirket’in bu yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında azalarak 97,8mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da %21 oranında azalarak 112,1mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 1Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %45 ve %52 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %49 ve %57 idi.

 

Koza Altın Ovacık Madeni Hakkında Açıklama Yaptı – 26.07.2018

3 Temmuz 2018 tarihli mahkeme kararıyla hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olan Ovacık Altın Madeni İşletmeleri ÇED Olumlu Kararı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesinin tanımış olduğu hak çerçevesin de hazırlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu bugün itibariyle Bakanlığa sunulmuştur.

 

Koza Altın Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgilendirme Yaptı – 24.07.2018

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017,27.11.2017,26.01.2018, 26.03.2018 ve 25.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no’su belirtilen dava süreçlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.: Söz konusu dava kapsamında Davacılar tarafından talep edilen yürütmenin durdurulması istemi Mahkeme tarafından kabul edilmiş olup söz konusu karar tarafımıza 23.07.2018 tarihinde tebliğ olunmuştur. Karara karşı itiraz yolu kapalı olup yargılama devam etmektedir.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E : Söz konusu dava kapsamında 11.07.2018 tarihinde görülen duruşmada; davanın kabulü ile, davalılar arasında yapıldığı iddia edilen Davacı Koza-İpek Holding A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin 07.06.2015 tarihli pay satış sözleşmesi’nin yokluğunun tespitine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı tarafların tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurma hakları bulunmaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E – Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay’da temyiz başvurusu yapılmıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E – Davanın aleyhimize olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/370 E.- Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay’da temyiz başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/İşletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.

Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İŞ YATIRIM – KOZAA Hisse Haber Yorum – 24.07.2018

Kapanış (TL) : 42.1 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6420 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 47.34 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı
Koza Altından yapılan açıklamaya göre, İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı hakkında bir kısım davacılar tarafından açılan iptal davasında açılmış olup, mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı Koza Altın’a iletilmiştir. Şirket bu noktada hukuksal durumun üretim faaliyetlerini etkilememesi için teknik ve idari tedbirler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Hafif Negatif.

 

İŞ YATIRIM – KOZAA Hisse Haber Analiz – 02.07.2018

Londra’da bir Yüksek Mahkeme, Akın İpek’in Koza Ltd’nin kaynaklarını Türkiye’ye iadesinin engellenmesi için yürüteceği hukuk sürecini finanse etmek için kullanma talebini reddetti. Kararda Akın İpek’in hukuki mücadele vermek için yeterli kaynağının bulunduğu ve şirketin kaynaklarının kişisel amaçlar için kullanılamayacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Koza Ltd, 2014 yılında 60 milyon pound sermeye ile Koza Altın’ %100 bağlı ortağı olarak, yurtdışı madencilik operasyonlarının geliştirilmesi amacı ile kurulmuştu.

11 Eylül 2015 tarihine dek konsolide edilen bağlı ortaklılık Koza Ltd. üzerindeki kontrol, söz konusu şirketin 11 Eylül 2015 tarihinde yapmış olduğu genel kurul sonrası kaybedilmişti. Koza Altın hali hazırda yapılan işlemin iptali ve Koza Ltd varlıklarının geri kazanılması için İngiltere’de yasal süreç yürütmekte.

Yukarıda bahsedilen yüksek mahkeme kararı, İngiltere varlıklarının Koza Altın üzerine geçmesini sağlamasa da, yasal süreç sonuçlanana kadar varlıkların korunmasını teminat altına alması açısından şirket için hafif olumludur.

 

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 22.06.2018

KOZAA/KOZAL/IPEKE: Anayasa Mahkemesi Koza Holding’in eski sahibi Akın İpek’in adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını kabul etmezken, mülkiyet hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti. Haberin etkisini nötr olarak değerlendirsek de bugün KOZAA, KOZAL ve IPEKE hisselerinde oynaklığa neden olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 18.06.2018

KOZAL/GUBRF/TUPRS: Resmi gazeteye göre Mayıs ayında Koza Altın, Gübretaş ve Tüpraş sırasıyla 20,6mn TL, 84mn TL ve 178mn TL tutarındaki modernizasyon yatırımları için faiz ve vergi indirimi içeren hükümet teşvikleri aldılar. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Koza Altın Teşvik Belgesi – Resmi Gazete – 18.06.2018

 

AHLATCI YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 06.06.2018

KOZAL için açıklanan 2017 4. çeyrek bilançosuyla birlikte, 2016-2017 yılları arasında şirket satışlarının yatay kaldığı esas faaliyet karı ve net karın zayıflama süreci içerisinde olduğu görülmektedir. Mevcut finansal tablo değerlendirildiğinde, 50TL fiyat civarının hisse için önemli bir sınır olabileceği görülürken, son dönemde bu seviye üzerinde satışların etkili olması bizleri çok şaşırtmamıştır. Bununla birlikte 2018 ilk çeyrek bilançosu için farklı bir beklenti oluşması durumunda hisse fiyatında yukarı yönlü hareketin güçlenebileceği düşünülmektedir.

Teknik olarak baktığımızda Mayıs ayı sürecinde yukarı yönlü bir eğilim içerisinde giren hisse, 21 günlük basit hareketli ortalama üzerine çıkarak güç kazanmış, geçtiğimiz günlerde 50,60 seviyelerinden gelen tepki le hafif gerilese de 47,75 desteği üzerinde kalınması ile 52,00 seviyelerini görmüştür.

Diğer taraftan Borsa İstanbul’da gerçekleşen sert düşüşlere rağmen hissenin ortaya koyduğu performans dikkat çekmektedir. Mayıs ayı sürecinde başlayan pozitif eğilimin korunması durumunda 50,60-52,60 ve 54,70 seviyelerine doğru tekrar bir yükseliş gerçekleşebileceği düşünülürken, aşağıda ise 47,75-45,50 ve 43,30 seviyeleri destek konumundadır.

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 06.06.2018

Kapanış (TL) : 51.45 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7846 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 69.46 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Himmetdede Altın Madeni işletmesi ÇED olumlu kararı ile ilgili dava süreci

Koza Altın’ın Kayseri Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın reddedilmesi, Danıştay kararı ile bozulmuştur. Dava süreci devam edeceği için hafif olumsuz.

DENİZ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 06.06.2018

(-) Koza Altın (KOZAL): Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 1. İdare Mahkemesi reddedilmesine ilişkin aldığı karar, Danıştay kararı ile bozuldu.

 

Koza Altın’dan Himmetdede Altın Madeni ÇED Kararı Hukuksal Süreci Hakkında Açıklama – 05.06.2018

KAP: Kayseri İli Kocasinan İlçesi Himmetdede Beldesinde Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 09.11.2017 tarih ve E:2016/814, K:2017/1392 sayılı kararıyla reddedilmiş olduğu hususu 06/12/2017 Tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuş olup, mezkur karar hakkında Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2018/150 E.K. 895 sayılı kararı ile bozma kararı verilmiştir.

 

Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgilendirme Yaptı – 25.05.2018

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017,27.11.2017,26.01.2018 ve 26.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no’ su aşağıda belirtilen davaların ana seyrine ilişkin esas yönünden bir gelişme olmamıştır.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş.,Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş.ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E – Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/370 E.- Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/İşletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.

Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 18.05.2018

Kapanış (TL) : 45.16 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6887 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 72.21 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza ALTIN 1Ç18 vergi finansallarını açıkladı. Şirketin net kar rakamı 2017 IFRS finansallarında kaydedilen 73mn TL vergi ceza giderinin 1Ç18 vergi finansallarında kaydedilmesi nedeni ile 47mn TL’ye geriledi. Ancak vergi etkisi hariç tutulduğunda da şirketin net karının yıldan yıla gerilediğini görüyoruz. Özellikle 1Ç18’de gerçekleşen altın üretimi, şirketin yılsonu hedeflerinin altında ancak, şirketin 2018 yılı 280-300 bin ons altın üretim hedefinde herhangi bir değişiklik yok.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç17 – 02.05.2018

Kapanış (TL) : 45.32 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6911 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 65.28 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL 2017 Yıl Sonu Finansalları: Düşen Üretim ve Artan Maliyetler

Koza Altın, 2017’de yıllık bazda %40 artışa tekabül eden 553mn TL net kar açıkladı. Net kar rakamında görülen yükselişin temel sebebi, 2016 yılında vergi inceleme cezaları ve karşılıkları ile ilgili 167mn TL giderin ( 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak) yarattığı düşük baz etkisi olmuştur. Tek seferlik gider hariç bırakıldığında şirketin net karı, düşen altın üretimi ve artan ons başı nakit maliyetler nedeni ile daralma göstermiştir.

KOZAL’ın altın satışları azalan üretime bağlı olarak, 2017’de yıllık bazda %23 daralama ile 210 bin ons olarak gerçekleşmiştir. Şirketin cirosu ise 2017’de yıllık bazda %7 daralma göstererek 968mn TL’ye gerilemiştir. %23’lük satış daralmasına karşın şirketin cirosunda görülen düşüşün sınırlı kalmasının nedeni, ortalama altın fiyatları 2016-2017 arasında yatay bir seyir izlese de, doların TL karşısında %20 değer kazanması nedeniyle TL bazında artan altın fiyatları olmuştur.

Şirketin 2016 yılında 445 dolar olan nakit ons başı maliyeti, 2017 yılında azalan üretime bağlı düşen satışlar ve üretim giderlerinde görülen nedeniyle, %31artarak 585 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 2017 FAVÖK yıllık bazda %23 daralama ile 515mn TL olarak gerçekleşmiştir. Koza Altın’ın net nakit pozisyonu yıllık bazda %18’lik artış ile 1,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirketin toplam rezervleri %14’lük artış ile 4,2 milyon ons olarak gerçekleşirken, kaynaklar %11 düşüş ile 8 milyon ons’a gerilemiştir. Şirketin rezerv ve kaynak rakamları bağımsız bir şirket olan SRK firması tarafından en son 31.12.2017 tarihi itibariyle denetlenmiştir.

Not: KOZAL, KOZAA ve IPEKE’nin 4Ç16 Finansallarına ait analizler 25.04.2018 tarihinde yayınlanmış olup bu sayfanın aşağısında yer almaktadır.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç17 – 02.05.2018

KOZA GRUBU: Koza Grubu şirketleri 2017 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre Koza Altın’ın net karı geçen seneye göre %40 arttı ve 553mn TL olarak gerçekleşti. Kardaki artış faaliyet dışı nedenlerden kaynaklandı. Bu nedenler 1) 2016 yılındaki 167mn TL’lik vergi cezası, 2) yatırımlardan gelirlerde (faiz gelirleri) 92mn TL’lik artış, 3) vergi oranının %33’ten %19’a düşmesi ve 4) amortisman giderindeki 10mn TL’lik azalmadır.

Toplam üretim %24 düşerken, rezerv ve kaynaklar da 12.7 milyon onstan 12.2 milyon onsa geriledi. TL bazında satış fiyatlarının %21 artmasına rağmen satış hacmi %23 daraldığından gelirler %7 azaldı. Düşen üretim nedeniyle ortalama nakit maliyetleri dolar bazında %31 arttı. Böylece FAVÖK geçen seneye göre %23 geriledi. Net nakit pozisyonu ise %18 arttı ve 1,813mn TL’ye ulaştı.

Koza Anadolu ve İpek Enerji de yine aynı nedenlerden ötürü kötü faaliyet karına rağmen daha net karlarını attırdılar. Koza Anadolu’nun karı 59mn TL’den 193mn TL’ye, İpek Enerji’ninki de 21mn TL’den 178mn TL’ye yükseldi. Genel olarak sonuçları faaliyet karlılıktaki düşüş nedeniyle hafifçe olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Şirketler 2018 ilk çeyrek sonuçlarını 9 Ağustos’a kadar açıklayacak.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç17 – 02.05.2018

İpek Enerji – 2017 yılı mali tablolarını 178 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 2016 yılı net karı 21 milyon TL idi. Şirketin gelirleri 1,04 milyar TL olarak açıklandı ve yıllık bazda %6 geriledi. Şirketin 2017 yılı FAVÖK’ü 488 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %24 geriledi. 2017 yılında FAVÖK marjı %47,0 olurken 2016 yılında bu rakam %58,3 idi. Şirketin net nakit pozisyonu 2,0 milyar TL olarak kaydedildi.

Koza Altın – 2017 yılı mali tablolarını 553 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 2016 yılı net karı 395 milyon TL idi. Şirketin gelirleri 968 milyon TL olarak açıklandı ve yıllık bazda %7 geriledi. Şirketin 2017 yılı FAVÖK’ü 515 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %23 geriledi. 2017 yılında FAVÖK marjı %53,2 olurken 2016 yılında bu rakam %64,2 idi. Şirketin net nakit pozisyonu 1,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Koza Anadolu Metal – 2017 yılı mali tablolarını 193 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 2016 yılı net karı 59 milyon TL idi. Şirketin gelirleri 1,033 milyar TL olarak açıklandı ve yıllık bazda %6 geriledi. Şirketin 2017 yılı FAVÖK’ü 498 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %22 geriledi. 2017 yılında FAVÖK marjı %48,2 olurken 2016 yılında bu rakam %58,5 idi. Şirketin net nakit pozisyonu 2,0 milyar TL olarak kaydedildi.

 

Koza Altın Ek Süre Hakkında Açıklama Yaptı – 30.04.2018

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerin tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu hususta Şirketimiz 31.03.2018 tarihli Finansal Tabloların Kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre talebinde bulunmuş ve Kurul kararı bugün (30.04.2018) şirketimize tebliğ edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun ek süre talebimizi değerlendirmesi sonucunda 31.03.2018 tarihli Finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Şirketimize 09.08.2018 (dahil) tarihine kadar ek süre tanınması uygun bulunmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Koza Altın’dan Önemli Açıklama – 30.04.2018

“Şirketimizce 04.02.2016 tarihinde KAP’a yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı incelemeye istinaden şirketimize gönderdiği ilgili yazıda halka açık olan Koza Altın’ın %100 bağlı ortaklığı olan Koza Ltd. üzerindeki kontrolünün kaybedildiği ve kontrol kaybına karşı yasal girişimlerin yapılması istendiği belirtilmiş olup, bu kapsamda Londra mahkemeleri nezdinde başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.  

Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu Londra merkezli Koza Ltd., mevcut hukuki süreçlerin devam etmesi nedeniyle Bağımsız Denetim Firmasının da değerlendirmesi sonucunda Şirketimiz mali konsolidasyon tablolarından çıkarılmış olup, Koza Ltd. Şirketimiz finansal tablolarında Duran Varlıklar içerisinde Finansal Yatırımlarda gösterilmiş ve finansal varlık olarak maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirilmiştir. Dava sonucuna istinaden konsolidasyon konusu ayrıca değerlendirilerek gelişmelere ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Bu bağlamda dava sonuçlanıncaya kadar Koza Altın A.Ş. finansal tabloları konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız”

 

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

Kapanış (TL) : 48.72 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7430 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 61.58 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın 2016 yıl sonu finansalları: Koza Altın, 2016’da yıllık bazda %56 artışa tekabül eden 398mn TL net kar açıkladı. Net kar rakamında görülen yükselişin temel sebebi, Himmetdede madeninin faaliyete alınmasıyla 2015’te 217mn TL’ye yükselen amortisman maliyetlerinin 72mn TL’ye gerilemesi olmuştur. Koza Altın 2016’da yıllık 270 bin ons altın (1,70 g/t) üretmiş ve 1,039 mlyr TL (+%25 y-y) ciro elde etmiştir. (2015 üretim 266 bin ton altın (2,01 g/t)). Nakit Maliyetler 2016’da dolar bazında %4,5 artış ile 445$/ons olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 167mn TL vergi inceleme cezaları ve karşılıkları ile ilgili gider yazmıştır. Şirketin net nakit pozisyonu 537mn TL artış ile 1,541 mlyr TL’ye yükselirken, 2015 yılında büyük çoğunluğu yabancı para vadeli mevduat olarak tutulan nakit TL’ye çevrilmiştir.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

Koza Altın 2016 UFRS finansallarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirket 2016 ve 2017 finansalları için Nisan ayının sonuna kadar ek süre almıştı. Açıklanan finansallara göre, şirket 2016’da 395 milyon TL net kar kaydetti (2015 net kar: 254 milyon TL). Toplam üretim 2015 senesine göre büyük bir değişim göstermedi. Ancak büyük ölçüde ortalama altın satış fiyatındaki artışsayesinde FAVÖK %49 artarak 666 milyon TL oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 2015 sonunda bulunduğu 1,0 milyar TL seviyesinden 1,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Koza Altın’ın yayınladığı faaliyet raporuna göre, toplam rezervler yıllık bazda %9 düşerek 3,7 milyon ons olarak gerçekleşirken, toplam kaynaklar yıllık bazda %7 düşerek 6,5 milyon ons olarak gerçekleşti.

Şirket hisseleri son bir ayda BIST-100’ün %24 üzerinde performans gösterdi. Her ne kadar açıklanan 2016 finansallarının piyasa beklentileri açısından büyük bir sürpriz taşıdığını değerlendirmesek de, son bir aydaki yüksek performansın ardından ilk piyasa tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

KOZA GRUBU: Koza Grubu şirketleri 2016 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre Koza Altın’ın net karı geçen seneye göre %56 arttı ve 395mn TL olarak gerçekleşti. Kardaki artış faaliyet karlılığındaki iyileşmenin yanı sıra azalan amortisman giderlerinden (2015’te faaliyet başlayan Himmetdede madeni ile ilgili) kaynaklandı. %5 hacim ve %7 dolar bazında ortalama fiyat artışının yanında doların TL karşısında %11 değer kazanmasının da etkisiyle satış gelirleri %25 arttı. FAVÖK de geçen seneye göre %27 yükseldi. Şirketin net nakit pozisyonu ise %54 artarak 1,541mn TL’ye ulaştı.

Koza Anadolu 2016 yılında 59mn TL net kar açıkladı. Geçen seneki 40mn TL zarar rakamına göre iyileşmede artan faaliyet karlılığı ve düşen amortisman rol oynadı. FAVÖK, %14 gelir büyümesi ve 11,8 puan marj artışı ile %43 büyüme gösterdi. 168mn TL’lik (2011-2016 dönemi vergi inceleme sonuçlarına göre) vergi inceleme ceza ve karşılıkları, artan şüpheli alacak karşılıkları ve azalan kur farkı karları daha güçlü bir net kar büyümesini önledi. Aynı nedenlerden ötürü İpek Enerji de 21mn TL net kar açıkladı (2015: 23mn TL net zarar). Şirketler 2017 finansallarını Nisan ayının sonuna kadar açıklayacaklar.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

Koza Altın (KOZAL): Koza Altın 2016 yılı finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin 2016 yılı satış gelirleri 1038,8mn TL olurken, brüt karı ise 2015 yılına göre %73,6 oranında artışla 701,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı da 2016 yılında 395mn TL ile 2015 yılına göre %56 oranında artış kaydetmiştir.

Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): Şirket 2016 yılı finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin 2016 yılı satış gelirleri 1.097mn TL olurken, brüt karı ise 2015 yılına göre %75 oranında artışla 665,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı 276,8mn TL olurken, yüksek azınlık payının ardından ana ortaklık payı net dönem karı 2016 yılında 59,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2015 yılında 40,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorum – 20.04.2018

Koza Altın, Teck Madencilik’in elinde bulunan Mastra’daki maden ruhsatının şirkete devir işleminin tamamlandığını açıkladı. Alınan ruhsat, Mastra işletmesindeki kaynak ve rezervleri artırılmasına yardımcı olacak. Haberi, şirketin Mastra’daki madencilik faaliyetlerinin büyüyeceğine işaret ettiği için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 06.03.2018

Koza Altın Mastra Altın Madeninde üretilen cevherlerden tesis üretimine yeniden başlandığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Mastra’da maden üretim faaliyetlerine üç yıllık aradan sonra geçen Mayıs ayında tekrar başlanmıştı. Şirketin en son açıklanan 2015 sonu faaliyet raporuna göre Mastra’da toplam görünür rezervler 25 bin ons seviyesinde. Haberi 2018 üretimi açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Koza Altın Mastra Altın Madeni ile ilgili Açıklama Yaptı – 05.03.2018

Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde Mastra Altın Madenine ilişkin olarak, alınması beklenen izinler doğrultusunda 2017 yılı içerisinde üretim faaliyetlerinin başlayabileceğini ve 22.05.2017 tarihinde de, alınan izinler doğrultusunda Mastra Altın Madeninde maden üretim faaliyetlerine ay sonu itibariyle başlanacağı hususunu kamuoyuna duyurmuştu.

Bilindiği üzere Mastra İşletmesinde, 2015 yılı Temmuz ayında Tesis Üretimine ara verilmiş idi.

Maden üretim faaliyetlerine 2017 yılı mayıs ayı sonunda başlanmasının ardından, Tesiste gerekli tüm yenileme işlemleri de tamamlanarak, üretilen cevherlerden bugün itibariyle yeniden Tesis üretimine başlanmıştır.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

Kapanış (TL) : 33.18 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 5060 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 38.02 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın 2015 yılı finanslar sonuçlarını açıkladı. Şirket 2015 yılını 253mn TL net kar ile tamamladı. Şirketin 2015 yılı vergi dairesine sunulan net karı 375mn TL’ idi. Şirketin 2015 yılı finansallarına göre şirketin büyük çoğunluğu dolar mevduatında 1,04mlyr net nakit pozisyonu var.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

Koza Altın 2015 UFRS finansallarını açıkladı. Bu şirketin 2015 Kasım’da 2015 dokuz ay finansallarını açıklamasından bu yana açıkladığı ilk UFRS finansalları oldu. Buna göre şirket, 2015 senesinde 253 milyon TL net kar kaydederken (2014: 495 milyon TL), 4Ç15’de 3 milyon TL net kar kaydetti (4Ç14: 156 milyon TL). 2014’ün son çeyreğinde FAVÖK bir önceki seneye göre %14 artmasına rağmen, net karın düşmesinde 4Ç14’de yapılan bağışlar, şüpheli alacak karşılıkları ve TL’nin 4Ç15’de değer kazanmasıyla kaydedilen kur zararının etkili olduğunu değerlendiriyoruz.

Öte yandan, şirketin net nakit pozisyonu 3Ç15 sonunda bulunduğu 1.2 milyar TL seviyesinden 1.0 milyar TL seviyesine düştü. Bu düşüşte Londra’da yapılan 90 milyon TL tutarındaki gayrimenkul yatırımlarının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda BIST100’ün %18 altında performans gösterdi. Her ne kadar hisse oynaklığının bugün yüksek olabileceğini düşünsek de, piyasanın uzun zamandır beklediği ve iki sene önceki operasyonel durumu yansıtan 2015 finansallarının hisse performansı üzerinde etkisinin sınırlı olacağını tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

KOZAL/KOZAA/IPEKE: Koza Grubu şirketleri 2015 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre Koza Altın’ın net karı geçen seneye göre %49 düştü ve 253mn TL olarak gerçekleşti. Kardaki düşüş artan amortisman giderleri (Himmetdede madeni ile ilgili), İpek Üniversitesi’ne yapılan bağışlardaki artış ve şüpheli alacak karşılıklarından kaynaklandı. FAVÖK %9 gerilerken net nakit de %6 azalarak 1,004mn TL geldi. Koza Anadolu 2015’te 40mn TL zarar açıkladı, 2014’te 128mn TL net kar vardı. Artan amortisman giderleri, İpek Üniversitesi’ne yapılan bağışlardaki artış, şüpheli alacak karşılıkları ve maddi olmayan duran varlıklardaki değer düşüklüğü zararda önemli rol oynadı. Aynı nedenlerden ötürü İpek Enerji de 23mn TL net zarar (2014’te 70mn TL net kar) açıkladı. Şirketler 2016 ve 2017 finansallarını Nisan sonuna kadar açıklayacaklar.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

Koza Grup şirketleri 2015 finansal sonuçlarını açıkladı. Koza Altın, 2015’te 253 milyon TL net kâr, 447 milyon TL FAVÖK (%28 aşağıda) ve 832 milyon TL ciro (%6 aşağıda) açıkladı. 2014’teki net kâr rakamı 495 milyon TL’ydi. Net kâr rakamındaki düşüş, Himmetdede madeninin 2015’te faaliyete alınmasıyla beraber amortisman maliyetlerinin 99 milyon TL’den 217 milyon TL’ye yükselmesi, bağış giderlerinin 35 milyon TL’den 96 milyon TL’ye artışı ve zayıf FAVÖK’tür. Toplam üretim 2015’te 266 bin ons (2,01 gram/ton) olarak gerçekleşirken, 2014’te üretim 317 bin onsdu (5,73 gram/ton). Toplam altın satışları ise %18 düşüşle 260 bin ons seviyesinde gerçekleşti. Nakit maliyetler %3 azalışla ons başına 426 dolar olarak açıklandı. Ayrıca şirket 2015’te Londra’da yaptığı 90 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımları nedeniyle toplamda 144 milyon TL’lik yatırım yaptı. 2015 yılında toplam rezerv ve kaynaklar 4 milyon ons (2,15 gram/ton) ve 13 milyon ons seviyelerinde gerçekleşti.

Koza Anadolu 2015’te 40 milyon TL net zarar açıklarken, 2014’te 128 milyon TL net kâr açıklamıştı. 2015’te toplam ciro %7 aşağıda 961 milyon TL ve FAVÖK %34 aşağıda 368 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 20.02.2018

Koza Altın 2017 hesap dönemine ait vergi finansallarında vergi matrahının 708 milyon TL olarak sunulduğunu açıkladı. Şirketin 2016 senesinin tümü için sunduğu vergi matrahı 759 milyon TL seviyesindeydi. Geçmiş yıllara bakıldığında, vergi finansallarının SPK finansalları için iyi bir gösterge niteliğinde olduğunu görüyoruz. Örneğin, 2014 yılında vergi öncesi kar SPK finansallarında 558 milyon TL olarak açıklanırken, vergi finansallarında vergi öncesi kar 573 milyon TL idi.

Açıklanan sonuç, 4Ç17 finansal performansının da ilk 9 ay paralelinde ve 2016 performansının altında gerçekleştiğini gösteriyor. Vergi finansallarının ardından yakın bir zamanda açıklanmasını beklediğiniz 2015 UFRS finansalları ve açıklanması için Nisan ayının sonuna kadar ek süre alınan 2016 ve 2017 finansalları odak noktasında olacak.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 20.02.2018

Koza Altın – 2017 yılı Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunda 707.9 milyon TL vergi
öncesi kar açıkladı.

 

Koza Altın’dan Ovacık Altın Madeni Tesis Üretimi Hakkında Önemli Açıklama – 17.01.2018

Şirketimiz uhdesinde bulunan İzmir ili, Bergama İlçesi, Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni hakkında 09.11.2017 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda mevcut 2.nolu ADT’nin dolması nedeniyle tesis üretim duruşu ve Ovacık 3. nolu ADT inşaatının devam ettiği bilgisi verilmişti.

15.01.2018 tarihinde Ovacık 3.nolu ADT için GFB onayı alınmış olup bugün itibariye Ovacık tesisinde üretime tekrar başlanmıştır.

Ayrıca yaşanan bu duruş sürecinde inşaat yılı 1997 olan tesisimizde önemli ölçüde yenileme işlemleri de yapılarak tesis işletme ömrü uzatılmıştır.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 12.01.2018

Kapanış (TL) : 42.28 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6448 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.75 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın vergi cezasında uzlaşma sağladı. Koza Altın 312 mn TL vergi cezası için uzalaşma sonucu toplam 71,28 milyon TL ödeyeceğini açıkladı.

DENİZ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 12.01.2018

Koza Altın’a kesilen vergi cezalarında uzlaşma tutarı belli oldu. Koza Altın’ın 2011-2016 hesap dönemi incelemeleri sonucunda 2017 Temmuz ayında kesilen toplam 313 milyon TL’lik vergi cezası için vergi dairesi ile uzlaşılan toplam ceza miktarı 71 milyon TL olarak açıklandı. Haberin yakın zamanda açıklanması beklenen operasyonel sonuçların hisse üzerinde yarattığı olumlu havayı göz önüne aldığımızda bugünkü hisse performansına fazla olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 12.01.2018

Koza Altın 2011-2016 dönemi finansalları ile ilgili olarak daha önceden duyurulan toplam 313 milyon TL vergi cezasının uzlaşmaya tabi olan 122 milyon TL’lik kısım için uzlaşma tutarının 71 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, cezanın 188 milyon TL’lik af kapsamına giren kısmı için de 31 milyon TL ödemenin şirkete tebliğ edildiği açıklanmıştı. Şirketin vergi dairesiyle ceza ile ilgili tam mutabakata varmasını hafif olumlu değerlendiriyoruz.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Vergi Uzlaşması KAP Açıklaması – 11.01.2018

Şirketimiz 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası tebliğ edildiğini ve tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gideceğini 07.07.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurmuştu.

KAP’ ta 07.07.2017 tarihinde açıklandığı üzere, Şirketimize tebliğ edilen muhtelif türlerdeki vergi cezalarının 188.366.761,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarı 30.507.656,36 TL olarak ilgili vergi dairesi tarafından tarafımıza bildirilmiş ve uzlaşmaya tabi olan 121.860.623,82 TL için, uzlaşma talebi Şirketimizce yapılmıştı.

04.01.2018 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı sonucu uzlaşılan tutarlara ilişkin olarak tahakkuk fişleri Kavaklıdere vergi dairesi tarafından tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.

Buna göre Koza Altın İşletmeleri A.Ş. için tahakkuk edilen uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 71.283.951,20 TL’ dir.

Koza Holding A.Ş.Vergi Uzlaşması KAP Açıklaması – 11.01.2017

Şirketimiz daha önce Koza Holding Anonim Şirketine 2011 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 17.283.770,55 TL vergi aslı ve 17.283.770,55 TL vergi cezası olmak üzere toplam 34.567.000 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini ve ilgili vergi cezasına ilişkin Koza Holding A.Ş. tarafından uzlaşma için Gelir İdaresi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonuna gerekli başvuruları yaptığını 20.11.2017 tarihinde KAP’ ta bildirmiş idi.

04.01.2018 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı sonucu uzlaşılan tutarlara ilişkin olarak tahakkuk fişleri Mithatpaşa Vergi Dairesi tarafından tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir

Buna göre Koza Holding A.Ş. için tahakkuk eden uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 27.731.728,68 TL’dir.

 

Koza Altın Himmetdede Altın Madeni 14.07.2016 tarihli ÇED kararının hukuki süreci hakkında açıklama yaptı – 03.01.2018

Kayseri İli Kocasinan ilçesi Himmetdede beldesinde çekirdek eleme ve depolama tesisi bulunan davacı Çağlar Karayılan tarafından, Şirketimiz Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan dava, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 23.11.2017 tarih ve E:2016/756, K 2017/1391 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Söz konusu karar tarafımıza 03.01.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Dava konusu işlem ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan ret kararına karşı davacı tarafın temyiz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

Koza Altın Çukuralan Altın Madeni İşletmesi hukuki süreci hakkında açıklama yaptı – 03.01.2018

Şirketimiz tarafından, İzmir ili, Dikili İlçesi, Çukuralan Mahallesinde yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni işletmesi 3.Kapasite Artırımı Projesi ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı bir kısım davacılar tarafından İzmir 6.İdare Mahkemesinin 2017/1656E.sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemesince davalı idare yanında davaya katılmakta serbest olmak üzere davanın şirketimize ihbarına karar verilmiştir. Davaya müdahil olmak için şirketimizce gerekli hazırlıklar yapılmakta olup dava ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Koza Altın’da Suç Duyurusu Kararı – 15.12.2017

15.12.2017 tarihli SPK bülteninde suç duyuruları ve diğer tedbirler bölümünde Koza Altın İşletmeleri hakkında suç duyurusu kararı çıkmıştır. Bültende yer alan açıklama şu şekilde yer almıştır:

“Koza Altın İşletmeleri AŞ (Koza Altın) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; döküm işlemlerinde altının kayıtdışı bırakılmasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına karar verilmiştir”

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorum – 13.12.2017

Kapanış (TL) : 5.83 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2263 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.65 KOZAA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza grup şirketleri (KOZAL.IS, KOZAA.IS, IPEKE.IS) 12/2015 -9/2017 dönemini kapsayan denetim raporlarının ve finansal tabloların tamamlanması için 30/04/2018 tarihine kadar ek süre istedi. Şirketin daha önce 01/01/2018 tarihine kadar uzatma aldığını hatırlatalım. KOZAL.IS 13 Kasım 2017 tarihinde ilk 9 ay için vergi öncesi karını göre 535 milyon TL olarak Vergi Dairesine raporlamıştı.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorum – 13.12.2017

Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji 2016 ve 2017 mali tablolarının açıklanması için 30 Nisan 2018 tarihine kadar ek süre verilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda yaşanan gecikmenin tamamen teknik sebeplere dayandığı belirtildi. 4Ç15 finansalları için ek süre talep edilmemesinin, 4Ç15 ve 2015 senesi 12 aylık finansalların bu ay içerisinde açıklanabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyoruz. Mali tabloların açıklanması özellikle şirketlerin net nakit pozisyonu, faaliyet karlılığı ve rezerv durumu hakkında bilgi vermesi açısından önemli olacaktır. Ertelemeye ilk piyasa tepkisinin Koza Altın için olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz.

 

İpek Enerji IPEKE Siirt ve Batman’daki Ruhsatlar ile İlgili Açıklama Yaptı – 24.11.2017

Şirketimizin Siirt ve Batman illerinde sahip bulunduğu AR/IPK/4762 hak sıra Nolu arama ruhsatlarının müddeti, söz konusu arama ruhsatlarından ARI/IPK/K/L47/d1-3 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8‘inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 25.11.2014 tarihinde sona erdiği, Şirketimizce resmi kaynaklardan öğrenilmiş olup Şirketimize konu ile ilgili resmi bir tebligat ulaşmamıştır.

İlgili arama ruhsatının Şirketimizin faaliyetlerini ekonomik anlamda etkilemeyeceğini öngörmekteyiz.

Koza Altın Ovacık Altın Madeni 3.Atık Depolama Tesisi Hakkında Açıklama Yaptı – 21.11.2017

Şirketimiz Tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak sunulan ÇED Raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 11/07/2017 tarihinde “Nihai” kabul edilmiş olduğu ve Proje ile ilgili olarak 03/08/2017 tarihinde “ÇED Olumlu” Kararı verildiği hususları 04/08/2017 tarihinde KAP’ta duyurulmuştu.

Yukarıda bilgileri verilen ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece davanın şirketimize ihbar edilmesine dair alınan 30/10/2017 tarihli Davanın İhbarı Kararı tarafımıza 09/11/2017 tarihinde tebliğ olunmuştur. Yapılan hazırlıklar neticesinde şirketimiz davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebini bu gün mahkemeye iletmiş olup, dava ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

DENİZ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 14.11.2017

Koza Altın 9M16 Vergi Karı Sonuçları Açıklandı. Şirketin ihtirazi (çekinceli) kayıt ile beyan ettiği vergi matrahı 535 milyon TL, vergi tutarı da 106 milyon TL. Vergi bilançolarının IFRS sonuçları ile birebir aynı olmasa da şirket için uyumlu sonuçlar temsil ettiğini biliyoruz. Bu sonuçlardan yola çıkarak şirketin mevcut piyasa değerinin son 12 aylık kar rakamını baz alarak 8.0-8.5 civarında F/K’ya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bizim araştırma kapsamımızdaki sanayi şirketlerinin ortalama F/K’sına göre bu rakam %20 iskontoya tekabül ediyor. Şirketin 2018 yılının başında maden rezervi ve 2016 yılından bu yana açıklanmayan finansallarının açıklanacağı beklentisi, vergi karı sonrası kısmi satış baskısı yiyen hisseyi önümüzdeki dönem güçlü tutacak katalizörler olarak işlev görebilir.

 

DENİZ YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 13.11.2017

Koza Altın ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında iptal edilen arama ruhsatları ile ilgili sulh protokolü imzalandı – olumlu.

Koza Altın’ın Cuma günü KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Şirket uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş maden ruhsatları iptal edildi. Hatırlanacağı gibi söz konusu iptal işlemlerine karşı Şirket, İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açmıştı. Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Koza Altın arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü aktedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak Koza Altın’a Cuma günü teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Buna göre İptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında Şirket tarafından işletme projeleri revize edilerek 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurular neticelendirilecektir. Koza Altın’ın henüz işletme halinde olmayan maden ruhsatları ile ilgili belirsizliği ortadan kaldırması açısından haberi Şirket için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

 

Koza Altın’dan Ovacık Altın Madeni Tesis Üretiminin Durması Hakkında Açıklama – 09.11.2017

Şirketimizin Ovacık Altın Madeninde ADT-2 ( Atık Depolama Tesisi ) çamur seviyesi taahhüt edilen en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle Ovacık Altın Madenindeki tesis üretimine bugün itibariyle geçici olarak ara verilmiş olup bu süreçte maden üretimine devam edilecektir.

Diğer yandan daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgisi verilen Ovacık Altın Madeni 3. atık depolama tesisine ilişkin inşaat süreci devam etmekte olup yılsonuna doğru devreye alınması planlanmaktadır. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

AK YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 25.10.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde yapılan açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Komitesi (IDK) tarafından Koza Altın’ın Söğüt Bilecik’teki maden arama projesi için yaptığı ÇED başvurusunun yeterli bulunup, nihai kabul edildiği açıklandı. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

İpek Enerji Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasını da kısmen kapsayan alanda 12 yıl süre ile işletme ruhsatı aldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirket Eylül ayında bir işletme ruhsatı başvurusu yaptığını ama şirketin ham petrol keşfettiğine yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıklamıştı.

İpek Enerji’den IPEKE Petrol İşletme Ruhsatı Hakkında Açıklama – 09.10.2017

Şirketimiz 2010 yılından beri Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu AR/İPK/4762 hak sıra No’ lu petrol arama ruhsat sahasını kısmen kapsayan L47-d1-3 paftasında 217 hektarlık alanda 1 adet işletme ruhsatı almak için Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmiş ve ilgili müracaatın neticesinde ilgili alanda 12 yıl süre ile işletme ruhsatı verilmesi Bakanlık tarafından uygun görülmüştür.

KOZAL Düzeltme Yaptı – 09.10.2017

Şirketimiz tarafından 3.10.2017 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Şirketimizin İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhinde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/1317 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece davanın şirketimize ihbar edilmesine dair alınan 11/09/2017 tarihli Davanın İhbarı Kararının tarafımıza 03/10/2017 tarihinde tebliğ olunduğu bildirilmiş idi.

Açılan davanın yukarıda belirtilen ÇED Olumlu Kararı ile ilgili olmadığı, davanın İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı hakkında olduğu dava evrakının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Maddi hatayı düzeltir, durumu kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

Kapanış (TL) : 32.14 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 4901 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 28.28 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın vergi cezaları ile alakalı uzlaşmaya gitti
Koza Altın’ın Kap açıklamasına göre Şirket kendisine tebliğ edilen vergi cezalarının 188mn TL’lik kısmı af kapsamına girdiği için ödeme tutarı 30,5mn TL olarak belirlenmiş olup son ödeme tarihi 31.12.2017 tarihi olmuştur. Şirketin toplam 312mn TL vergi cezasından geriye uzlaşmaya gidilmeyen 124m TL kalmış olup uzlaşma talebi gelir idaresi başkanlığın iletilmiştir.

Kalan 124mn TL vergi cezası içinde vergi benzer uygun koşullar ile uzlaşmaya gidilebileceğini düşünüyoruz. Ek olarak uygun koşullarda uzlaşma piyasa tarafından bekleniyordu.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

Koza Altın 2011-2016 dönemi finansalları ile ilgili olarak daha önceden duyurulan toplam 313 milyon TL vergi cezasının 188 milyon TL’lik af kapsamına giren kısmı için 31 milyon TL’lik ödemenin şirkete tebliğ edildiğini açıkladı. Geri kalan 124 milyon TL’lik kısım için de uzlaşma talebinin şirket tarafından yapıldığı belirtildi.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 16.08.2017

Koza Altın KAP’a yaptığı açıklamada 2016 senesi için SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarının, 2018 başında açıklanması beklenen finansal tablolar beraber kamuya açıklanacağını belirtti. Şirket, rezerv ve kaynak miktarının belirlenmesinde yapılan sondaj miktarının ise 2016 senesinde bir önceki seneye göre %36 arttığını açıkladı.

Koza Altın Rezerv ve Kaynak Analizleri İle İlgili Açıklama Yaptı – 16.08.2017

Bu itibarla şirketimiz 2015 yılına ilişkin SRK Consulting USA tarafından denetlenen özet bilgileri KAP’ta 05.02.2016 tarihinde açıklamış ve 38.490 metre karotlu sondaj yapıldığını bildirmiştir. Buna göre yine  SRK Consulting USA tarafından denetlenen raporda tespit edildiği üzere 2016 yılında 52.439 metre karotlu sondaj yapılmış ve yapılan sondaj miktarı % 36 artış göstermiştir. Bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Global laboratuarları tarafından yapılmıştır.

Şirketimizin 2016 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Şirketimiz, SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, Sermaye Piyasası Kurulundan finansal tablolar ve eklerine ilişkin alınan sürenin bitimini  (01.01.2018) müteakip Kamuoyuyla paylaşacaktır.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 15.08.2017

Vergi Finansalları

Koza Altin 2017 ilk yarı hesap dönemine ait vergi finansallarında vergi matrahının 365 milyon TL, tahakkuk tutarının ise 73 milyon TL olarak sunulduğunu açıkladı. Şirketin Haziran ayında açıkladığı 2016 senesi vergi matrahı ise 759 milyon TL seviyesindeydi. Bilindiği üzere, şirket SPK mevzuatına göre düzenlenmiş mali tabloların açıklanması için SPK’dan Ocak 2018’e kadar ek süre almıştı.

 

AK YATIRIM – Koza Anadolu Metal KOZAA Hisse Haber Yorum – 11.07.2017

Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edilen henüz
faaliyete geçmemiş 3 adet madenine ilişkin açtığı karşı davayı kazandığını bildirdi. Piyasa
algısı açısından sınırlı da olsa pozitif olduğunu düşünüyoruz.

KOZAL Koza Altın’dan Maden Ruhsatları ve Mahkeme Kararı ile İlgili Açıklama – 10.07.2017

Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen ve şirketimize tebliğ edilen işlemlere göre, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş (İŞLETME HALİNDE OLMAYAN)  maden ruhsatlarının  iptal edildiğini ve sözkonusu iptal işlemlerine karşı  İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açacağını bildirmişti.

Bu kapsamda Kayseri 1. İdare mahkemesinde 2016/990E, 2016/1588E, ve 2016/1589E sayılı   dosyalar ile açılmış bulunan  3 adet dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

AK YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 10.07.2017

Koza Altın KOZAL Toplam Ne Kadar Vergi Cezası Ödedi?

Koza Altın 2011-2016 dönemi finansalları ile ilgili olarak şirkete toplam 313 milyon TL vergi cezası tebliğ edildiğini ve şirketin bu vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gideceğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirkete 2013-2016 hesap dönemi ile ilgili olarak geçtiğimiz Ekim ayında da 898 milyon TL vergi cezası tebliğ edilmiş ve Şirket yapılan başvuru sonucu indirimden yararlanıp 65 milyon TL vergi cezası ödemişti.

IPEKE’den Vergi Cezası Açıklaması – 07.07.2017

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 909.452,37 TL vergi aslı ile birlikte 909.452,37 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.818.904,74 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Koza Altın’dan KOZAL Vergi Cezası Açıklaması – 07.07.2017

Şirketimize 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 119.704.809,86 TL vergi aslı ile birlikte 192.884.903,72 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

AK YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 03.07.2017

Koza Altın Gümüşhane Mastra’da Teck Madencilik’in sahip olduğu ruhsatı toplam 0,5 milyon dolar + KDV devir bedeli ve üretimin başlaması halinde %2 NSR ödemesi karşılığında satın aldığını açıkladı. Haberi Mayıs ayında tekrar açılan Mastra madeni’nde büyüme olanaklarını artırma potansiyeli açısından olumlu değerlendiriyoruz.

KOZAL ve KOZAA’dan İmzalanan Anlaşma Hakkında Açıklamalar – 03.07.2017

Şirketimiz (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Gümüşhane ili Mastra işletmesi yakınında bulunan 200708018 maden ruhsatının satın alınması ve ilgili sahada arama geliştirme çalışmaları yapmak için Teck Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir anlaşma imzalamıştır. Şirketimizin bölgede devam eden madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği amacıyla yapılan anlaşma kapsamında, Teck Madenciliğe iki eşit taksit halinde (imza tarihinde ve ruhsat devir tarihinde olmak üzere) toplam 500.000.USD + KDV ruhsat devir bedeli ödemesi ve üretime başlanması halinde %2 NSR (Net İzabe Getirisi) ödemesi yapılacaktır.

KOZAL’dan Finansal Tablolar ve Vergi Cezaları ile İlgili Açıklama – 23.06.2017

Şirketimiz Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların açıklanması için Sermaye Piyasası Kurulundan 01.01.2018 tarihine kadar ek süre almış ve bu süre zarfında 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolarını Kavaklıdere vergi dairesine sunmuştur.

Ancak Şirketimiz 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazi kayıt ile beyan etmiştir.Bu itibarla şirketimizin 2016 yılına ilişkin olarak vergi dairesine ibraz etmiş olduğu vergi matrahı ve tahakkuk tutarı aşağıdaki gibidir.

Matrah: 759.161.706,30 TL
Tahakkuk:151.328.191,84 TL

ÇED İZİNLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere madencilik faaliyetlerinin her aşaması ÇED izinlerine tabidir. Şirketimiz ÇED izinlerini açıklarken mevcut üretim faaliyetlerine etkisi olabilecek ve yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek nitelikte olan ÇED izinlerini kamuoyuna duyurmaktadır.

Bu itibarla Şirketimiz Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’ nın İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği 19.06.2017 tarihinde kamuoyuna açıklamıştı. Şirketimiz bu süreçte yeni ÇED başvurusunda bulunmuş olup Ovacık Altın Madeni projesi için İDK toplantısını 3 Temmuz’da yapacaktır.

VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 7.285.960 TL vergi aslı ile birlikte 11.357.882,95 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 18.643.843,93 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

KOZAA’dan Finansal Tablolar ve Vergi Cezaları ile İlgili Açıklama – 23.06.2017

Şirketimiz Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların açıklanması için Sermaye Piyasası Kurulundan 01.01.2018 tarihine kadar ek süre almış ve bu süre zarfında 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolarını Kavaklıdere vergi dairesine sunmuştur.

Ancak Şirketimiz 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazi kayıt ile beyan etmiştir. Bu itibarla şirketimizin 2016 yılına ilişkin olarak vergi dairesine ibraz etmiş olduğu vergi matrahı ve tahakkuk tutarı aşağıdaki gibidir.

Matrah: 25.275.252,19 TL
Tahakkuk:5.055.050,44 TL

VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 564.705 TL vergi aslı ile birlikte 564.705 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.129.411 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 20.06.2017

İzmir 3. İdare Mahkemesi Koza Altın’ın 18.09.2009’da Ovacık işletmesi için aldığı ÇED Olumlu Kararı’nı iptal etti. Şirket bu karar ile ilgili olarak gerekli hukuksal itirazları yapıp, yeni bir ÇED izni başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planladığını açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 20.06.2017

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Negatif): Şirketin Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’nın İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği öğrenilmiştir. Şirket bu karar ile ilgili olarak gerekli hukuksal itirazlarını yapacak olup yeni ”ÇED” izini başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır.

KOZAL’dan Ovacık İşletmesi ÇED Kararı Hk. Açıklama – 19.06.2017

Şirketimizin Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’ nın İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği öğrenilmiştir. (2015/726 E – 2015/1285 E sayılarıyla görülmekte olan). Şirketimiz bu karar ile ilgili olarak gerekli hukuksal itirazlarını yapacak olup yeni ‘’ÇED” izini başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır.

 

IPEKE’den Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama – 14.06.2017

Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin 14.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5774  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği’ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZAL’dan Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama – 14.06.2017

Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin 14.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5775  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği’ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZAA’dan Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama – 13.06.2017

Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin 13.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5608  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği’ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

 

KAP – Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklama – 15.03.2017

15 Mart 2017 Günü kimi internet sitelerinde yer alan Koza Holding iştiraklerine ait Marmaris’te bulunan Angel’s Marmaris otelinin internetten satışa çıkarıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerek haberi hazırlayanlar gerekse de haberde belirtilen internet sitesi sahipleri hakkında yasal yollara başvurulmuştur. Şirketimizin resmi kanallarından yapılmayan hiçbir duyuruya itibar edilmemesinin gereğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

 

KOZAL’dan Yeni İş İlşkisi Hakkında Açıklama – 03.01.2017

Şirketimiz ile (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Ünüvar İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. arasında Şirketimiz tarafından işletilen maden sahalarındaki ocaklardan cevher üretimi, dekapaj işleri, atık depolama tesisleri, bağlantı yolları ile muhtelif işlerin yapımı, bakımı ve pasa sahalarının düzenlenmesi, yeni tesis inşaatı ve mevcut tesislerden yapılacak revizyon inşaat işleri için yıllık 300.000.000 TL tutarlı 3 yıl süreli çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Koza’dan Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 23.12.2016

Şirketimizin eski yönetim kurulu üyesi Akın İpek tarafından İngiltere’de kurulu ve % 100 ekonomik iştirakimiz olan Koza Ltd’nin kontrolünün Akın İpek tarafından usulsüz şekilde ele geçirilmesi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.02.2016 tarih ve 44649743-663.09-E.1328 sayılı bildirimi uyarınca Şirketimizin başlattığı Genel Kurul sürecine karşı Akın İpek tarafından açılan ve Londra High Court of Justice Chancery Division nezdinde devam etmekte olan dava ile ilgili Royters haber ajansı, 22.12.2016 tarihinde bir haber yayınlamıştır. Türk basınında çeşitli kuruluşlar Royters haberini kaynak alan aynı yönde haberler yayınlamıştır.

Haber, Londra Mahkemesi’nin Türk kayyımlarının Koza Ltd’nin Birleşik Krallık’taki malvarlığı üzerinde bir hak iddia edemeyeceği yönünde bir karar verdiği başlığıyla verilmiştir.  Başlık bütünüyle gerçeğe aykırıdır. Ayrıca haber metninden, mahkemenin nihai karar verdiği çıkarımı yapılmaktadır. Söz konusu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle Mahkeme’nin vermiş olduğu kararlar ara karar niteliğinde olup, yargılama devam etmektedir. Şirketimiz davanın tarafı olup, Mahkeme Şirketimizin iştiraki Koza Ltd’ın genel kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin mevcut olup olmadığı konusunda yapacağı incelemenin kapsamı hususunda ara karar oluşturmuştur. Mahkeme Türkiye ve Kayyım heyetinin, Koza Ltd’nin malvarlığı üzerinde bir yetkisi olmadığına dair herhangi bir karar hiçbir surette vermemiştir.

Ayrıca Mahkeme Koza Ltd. fonlarının bulunduğu finansal kuruluşun değiştirilmesi talebini kabul etmiştir. Koza Ltd. malvarlığı tarafların Mahkeme’ye verdiği taahhütler doğrultusunda sadece Koza Ltd’nin olağan ticari işlemleri için kullanılabilir. Bu şekilde Paranın kullanımı şartlara bağlanarak yatırımcıların hakları korunmuştur. Dolayısıyla devam eden yargılama ile ilgili olarak yatırımcılarımızın bu tür yanlı söylentilere itibar etmemesini saygılarımızla arz ederiz.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

 

Pay satımı ile İlgili KAP Açıklaması -21.12.2016

16.Aralık 2016 tarihinde Koza payları ile ilgili olarak 15,7492 ve 15,7489 TL fiyatlarından 2.0485.054 adet satış işlemi ortaklığımızın yönettiği yatırım fonları Van Eyck Vectors Gold Miners ETF ve Van Eyck Vectors Gold Minors UCITS ETF adına ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Koza Altın İletmelerinde toplam oy haklarımız %5’in altına düşmüştür.

Van Eyck Association Corporation adına Benjamin Ohly, nominal tutarlar payların ihraç bedeli olan 36,8 TL pay baz alınarak hesaplanmıştır.

 

IPEKE, KOZAA, KOZAL Sermaye Piyasası Kurulu İdari Para Cezaları Hakkında Açıklama – 08.12.2016

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  Koza İpek Holding A.Ş. ve Holding bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş. ,Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) 10.11.2016 ve 23.11.2016 tarihinde  tebliğ edilen idari para cezası bildirim tutanakları ile Sermaye Piyasası Kurulunun   25.10.2016 tarihli 29/1013-12-11 sayılı kararları ve 11.11.2016 tarihli 31/1092 sayılı kararı ile verilmiş olan idari para cezalarının, Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin (6) no’lu bendi uyarınca, indirimli ödeme hakkından yararlanılmış olup ilgili idari para cezaları 3/4 oranında indirim uygulanması suretiyle, 06.12.2016 tarihinde Ziraat Bankası  Sermaye Piyasası Kurulu hesabına toplamda 4.139.136 TL olan idari para cezalarının %75 i olan 3.104.352 TL  ödenmiştir.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 21.11.2016

Kapanış (TL) : 16.5 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2516 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.41 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Koza Altın, yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin bir açıklama yaptı.
Koza Altın, yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre, şirket Ovacık, Çukuralan, Himmetdede, Kaymaz ve Mastra maden sahalarında üretimin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, şirketin ana ortakları ile devam eden davalara ilişkin bilgiler verildi. Haberin hisse üzerinde etki yaratmasını beklemiyoruz. Koza Altın için öncelikle en önemli haber akışının 2017 Ocak’ta yayınlanması beklenenen mali tablo açıklamasının olacağını düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 01.11.2016

Kapanış (TL) : 17.58 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2681 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.29 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL ÇED izin belgesi aldı
Koza Altın, Kaymaz ve Himmetdede maden sahaları için Çevre İzin ve Lisans Belgesini aldı. Alınan lisans belgesi, Kaymaz için 2020 ve Himmetdede için 2021’e kadar geçerli olacak. Sahalarda üretimin başlaması Çevre İzin Belgesinin yanı sıra, Faaliyet İzin Belgesi’nin de alınmasına bağlı olacaktır. Yine de, Çevre İzin Belgesinin alınmış olması üretimin tekrar başlaması açısından olumlu sinyal olarak yorumlanabilir.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 27.10.2016

Kapanış (TL) : 17.56 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2678 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.29 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL’ın vergi cezası düştü
Koza Altın 898mn TL toplam vergi cezası tebliğ edildiğini duyırmuştu. Şirket’in yaptığı başvuru sonrası vergi cezası Şirket’in daha önce açıkladığı beklentisine paralel 64.7mn TL’ye düşürüldü. Ceza tutarı Şirket’in piyasa değerinin %2.4’üne, 2016 tahmini net karı’nın yaklaşık %20’sine tekabül ediyor.

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 26.10.2016

Kapanış (TL) : 17.5 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2669 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.31 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

SPK Koza Grup şirketlerine toplam 3.3mn TL ceza verdi
SPK Koza Grup şirketlerine (KOZAL, KOZAA ve IPEKE) bağışlar ve kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeye uygun hareket etmediği gerekçesi ile 3.3mn TL ceza verdi. Ceza tutarı KOZAL’ın piyasa değerin %0.046’sı, KOZAA’nınkinin %0.11’i ve IPEKE’ninkinin %0.17’sine denk geliyor.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 26.10.2016

Koza Altın (KOZAL), Koza Anadolu (KOZAA), Ipek Enerji (IPEKE): Dün akşam yayınlanan SPK bülteninde Koza Altın’a 1,23mn TL, Koza Anadolu’ya 1,05mn TL ve İpek Enerji’ye de 1,05mn TL idari para cezasının verildiği duyurulmuştur.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 26.10.2016

SPK Koza Altın (KOZAL TI), Koza Anadolu (KOZAA TI) ve İpek Doğal Enerji (IPEKE TI) şirketlerine kâr payı dağıtım ve bağış politikalarındaki çeşitli uyumsuzluklar sebebiyle toplamda 3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

 

ŞEKER YATIRIM – KOZAA Hisse Haber Yorum – 20.10.2016

Koza Anadolu (KOZAA) 2013-2015 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplamda 4,2mn TL vergi cezası tebliğ edildiğini duyurdu.

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorumu – 17.10.2016

Kapanış (TL) : 17.41 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2655 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.7 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Vergi cezası
Koza Altın, 2013-2016 dönemleri için toplam 898 milyon TL vergi cezası aldığını fakat vergi affı sonrasında toplam 65 -85 milyon TL arasında vergi cezası ödeyeceğini duyurdu. 85 mn TL toplam tutar bizim şirket için 2016 net kar tahminimizin %26’sına karşılık geliyor.

 

İŞ YATIRIM – Koza İpek KOZAA Hisse Yorumu – 13.10.2016

Kapanış (TL) : 17.37 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2649 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.49 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Metro Holding Koza Ipek Holding’in hisselerini satın alınmasıyla ilgileniyor

KAP’ta yapılan açıklamaya göre, Metro Holding Koza Ipek Holding’in tüm hisselerinin satın alınması için Tara Danışmanlık ve Finansal Projeleri’n yetkili kılındığını duyurdu. Somut olarak ilk defa TMSF’nin elinde bulunan hisseleri satın alınması için bir isim piyasa duyuldu. Sürecin sonunda şirketin ortaklık yapısının netleşmesi ve sonrasında üretimin normale dönmesi azınlık hissedarlar için olumlu olarak yorumlayabiliriz.

Teknik Yorum KOZAA: Hareketli ortalamalar ve MACD göstergesi alım yönünde sinyal veriyor ve son yükseliş hacimli gerçekleşti. Ancak güç göstergesi yönünü aşağıya çevirdi ve RSI aşırı alım bölgesinde. Gün içi birinci ve ikinci destek seviyeleri sırası ile 2,10 TL ve 2,01 TL. Olası yükselişlerde 2,31 TL ve 2,43 TL direnç seviyeleri. Ekim başında itibaren artışa geçen yabancı oranı %41,1 seviyesinde.

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorumu – 20.09.2016

Kapanış (TL) : 19.57 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2984 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.44 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kayyum yetkileri TMSF’ye devredildi.
Koza Altın, KAP’ta yapılan açıklamada Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyumların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrine, kayyumların görevlerinin devir işlemi tamamlanıncaya kadar devamına, devir işlemi tamamlandığı gün kayyumların görevlerinin sona ermesine karar verildiğini açıkladı. TMSF yönetiminde şirketlerin üretiminin artışa geçmesi hisseleri daha da yukarı taşıyabilir. Bundan sonraki süreçte yol haritasında, TMSF’nin İpek ailesi paylarının özelleştirilmesi, satılması veya hazineye aktarımı gibi seçenekler yer alıyor.

Teknik Yorum: Yükseliş trendinde olan hisse için trend göstergesi oldukça kuvvetli. Ana trend aşağı yönlü olsa da son dönemde haber akışı ile yaşanan hacimli yükseliş teknik göstergeleri alım yönüne taşıyor. 5 günlük ortalama 21 günlük ortalama üzerinde ve MACD alım sinyalini destekler nitelikte. RSI ise 84 seviyesinde ve aşırı alıma işaret ediyor. Hisse için birinci ve ikinci destek noktaları sırası ile 18,50 TL ve 17,50 TL. Yükselişin devamında karşılaşacağıız dirençler sırası ile 20,15 TL ve 20,75TL. Yabancı oranı sıkışık seyrini sürdürüyor, %86,3 seviyesinde.

 

İŞ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorumu – 09.09.2016

Kapanış (TL) : 14.97 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2283 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.09 KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Bloomberg’de yer alan habere göre TMSF, 18 Ipek-Koza Grubu Şirketini devraldı

Bloomberg’de yer alan habere göre TMSF, 18 Ipek-Koza Grubu Şirketini devraldı. Bu hafta başında FETÖ terör örgütüne destek sağlayan şirketlerin TMSF’ye devrine imkan sağlayan KHK ardından böyle bir adım bekleniyordu. Nitekim bu konuda haberin ilk çıktığı 24 Ağustos’dan bu yana Koza group hisseleri endeksin oldukça üzerinde getiri sağladı. KOZAL (+%39), KOZAA (+%32), ve IPEKE (+%30). TMSF yönetiminde şirketlerin üretiminin artışa geçmesi hisseleri daha da yukarı taşıyabilir. Öte yandan, TMSF bundan sonrası için izleyeceği adımlar ve zamanlama ile ilgili belirsizlik devam ediyor.