Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Jantsa JANTS ...

Jantsa JANTS Hisse Analiz ve Yorumları

Jantsa JANTS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların JANTS hissesi ile ilgili çıkmış tüm yorumlarını, şirket haberi, şirket raporu ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 21.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %99 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 azaldı. Net satışlar 139 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %82 oldu. (3Ç18: %81) Şirket, 3Ç19’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 406 baz puan azalarak %17.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 365 baz puan geriledi ve %24.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 68 baz puan büyüdü ve %9.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %23 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %17 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %34 azalarak 19 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Jantsa – 2Ç19 sonuçlarını 27.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %87 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Net satışlar 139 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %79 oldu. (2Ç18: %73) Şirket, 2Ç19’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 150 baz puan artarak %19.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 159 baz puan arttı ve %28.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 89 baz puan arttı ve %9.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %48 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %35 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1065 artarak 29 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Jantsa Jant – 1Ç19 sonuçlarını 16.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 123 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %84 oldu. (1Ç18:%74) Şirket, 1Ç19’de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 148 baz puan azalarak %17.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 154 baz puan azaldı ve %23.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 23 baz puan azaldı ve %8.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %24 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %41 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %94 gerileyerek 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 127 milyon TL (1Ç18: 124 milyon TL ve 4Ç18: 139 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27 (1Ç18: %40 ve 4Ç18: 31.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Jantsa’nın 2019 yılı 1. çeyrek net dönem karı 16,9mn TL ile geçen sene aynı dönemin %55,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artmış ve 123mn TL’ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti ise aynı dönemde % 36,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %25,6 artışla 29,4mn TL olurken, brüt kar marjı 1,5 puan azalışla %23,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %30,3 artmış ve 10,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalışa bağlı olarak faaliyet karı artışı brüt kar artışının altında gerçekleşmiştir. 1Ç2019’daki faaliyet karı %16,5 artışla 20,5mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2,5 puan azalışla %16,6 olmuştur. 0,7mn TL’lik net finansman giderleri ve 2,6mn TL’lik vergi gideri neticesinde ilk çeyrek net dönem karı 16,9mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı da 2 puanlık artışla %13,8 olarak hesaplanmaktadır.

 

Jantsa Genel kurul sonucu kar payı dağıtımı hakkında açıklama yaptı – 02.04.2019

Şirketimizin 01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 57.710.620 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP’da açıklanmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Peşin
2,1000000
210
15
1,7850000
178,5
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Peşin
2,1000000
210
15
1,7850000
178,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.05.2019
02.05.2019
06.05.2019
03.05.2019

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 22.755.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 2.275.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 32.125.120 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 02.05.2019 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,10 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,7850 TL net nakit temettü ödenmesi.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
1.981.350
0
3,43
1,785
178,5
B Grubu
17.832.150
0
30,89
1,785
178,5
TOPLAM
19.813.500
0
34,32
1,785
178,5

Jantsa Temettü Teklifi – 07.03.2019

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına brüt 2,10 TL (net 1,785 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs olup, Genel Kurul tarihi 2 Nisan’dır. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7,39 olarak hesaplanmaktadır.

 

Jantsa Gayrimenkul Satışı Kararı Aldığını Açıkladı – 01.02.2019

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği: Fabrika binası, sosyal tesis ve idari binası bulunan gayrimenkul

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, açıklamalarımızda belirtilen ilgili yatırım amaçlı taşınmazın pazarlık sonucunda, 18.464.090.TL’na içinde kiracısı bulunan Titan Asia Jant San.Tic.A.Ş’ne peşin banka havalesi ile satışına ve ilgili taşınmazın satışından elde edilecek nakitin şirket faaliyetlerinde, yatırımlarda ve kredi kapamada kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Jantsa (JANTS, Nötr): Jantsa’nın 3Ç2018 net dönem karı 11mn TL olmuş ve 2017 üçüncü çeyrekle aynı seviyede gerçekleşmiştir.Jantsa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında artarak 119,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %70,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %68,5 oranında artarak 33,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan azalışla %27,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 10,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 14,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 37,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 9,9 puan artarak %31,4’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 23,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,2 oranında artarak 36,3mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Jantsa Jant – 3Ç18 sonuçlarını 11.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yatay kalırken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 120 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 arttı. Şirketin toplam satış hacmi, yıllık bazda, %9 artış kaydetti. Yurtiçi satışlar %27 gerilerken ihracat hacmi %27 artış kaydetti. Şirketin yurtiçi cirosu, yıllık bazda, %10 artarken yurtdışı cirosu ise, ABD doları bazında, %21 arttı. Şirket, 3Ç18’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 15 baz puan azalarak %21.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 24 baz puan geriledi ve %27.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 53 baz puan düştü ve %8.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %92 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %43 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 yükselerek 83 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 170 milyon TL (3Ç17: 104 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43.7 (3Ç17: %44.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.2 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2Ç2018 net dönem karı 14,5mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 10,1mn TL’lik net kara göre %42,4 artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,5 oranında artarak 97,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %43 oranında artarak 25,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalışla %26,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 8,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 5,8mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 22,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,4 puan artarak %23,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 5,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 17,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 14,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,2 oranında artarak 25,3mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Jantsa (JANTS, Nötr): Jantsa’nın 1Ç2018 net dönem karı 10,9mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 9,6mn TL’lik net kara göre %13,2 artış kaydetmiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,5 oranında artarak 92mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %71,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %57 oranında artarak 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %25,4’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 8,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 2,3 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %57,3 artarak 17,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,2 puan gerileyerek %19,1’i göstermiştir. Finansman tarafında giderler geçen seneye göre 1,6mn TL artarak 2,8mn TL’ye yükselmiş ve net kar oluşumunu olumsuz etkilemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 14,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 10,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,7 puan düşüşle %11,8 seviyesine gerilemiştir.

 

Jantsa Temettü Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı – 06.03.2018

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Genel Kurula sunulmak üzere kar payı ödenmesi teklifi kararı almıştır.

Şirketimizin 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 41.864.228 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP’da açıklanmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 16.095.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 1.609.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 23.604.728 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 25.04.2017 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,50 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,2750 TL net nakit temettü ödenmesi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Peşin
1,5
150
1,275
127,5
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Peşin
1,5
150
1,275
127,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.04.2018
27.04.2018
26.04.2018

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Jantsa Jant – 4Ç17 sonuçlarını 11.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %438 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 80 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %242 büyüme gösterdi. Ancak çeyreksel bazda FAVÖK %42 daraldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 504 baz puan artarak %10,9 oldu. Çeyreksel bazda ise %10,3 daraldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 büyüyerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 4Ç2017 net dönem karı 11,1mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 2,1mn TL’lik net kara göre 5,4 kat artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,9 oranında artarak 79,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %76,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %127,6 oranında artarak 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,3 puan artışla %17,2’ye yükselmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 3,4 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 10,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3 puan artarak %13,1’e ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 2,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 2,6mn TL’lik gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,2 puan artışla %13,9 seviyesine yükselmiştir. 4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin 2017 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 kat artarak 41,9mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Jantsa Jant – 3Ç17 sonuçlarını 11.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %361 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %218 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 846 baz puan artarak %21.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %54 büyüyerek 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 104 milyon TL (3Ç16: 72 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.0 (3Ç16: %43.9) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 3Ç2017 net dönem karı 11mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 2,4mn TL’lik net kara göre 4,6 kat artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,9 oranında artarak 70,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %165,8 oranında artarak 19,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 7,9 puan artışla %28,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer faaliyetlerden de 1,6 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 15,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 10 puan artarak %21,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 1,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 13,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,1 puan artışla %15,6 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 30,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

 

Jantsa’da Yeni Şirket Kurulması ile İlgili Açıklama – 18.09.2017

İştirakimiz JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30.000 TL sermayeli, JMWEXP Dış Ticaret Limited Şirketi ünvanlı, faaliyet konusu dış ticaret olan yeni şirket kuruluşu yapmıştır. Sermayenin tamamı iştirakimize aittir .

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2Ç2017 net dönem karı 10,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 4,6mn TL’lik net kara göre %119 artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6 oranında artarak 67,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %41,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %106,2 oranında artarak 18,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,7 puan artışla %26,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 800bin TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 12,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,9 puan artarak %19,1’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 492bin TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 10,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,4 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,4 oranında artarak 19,7mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Jantsa – İkinci çeyrekte 10 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %119 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 arttı. Net satışlar 68 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 arttı. Şirket, 2Ç17’de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %158 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 761 baz puan artarak %19 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %87 artarak 22 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 82 milyon TL (2Ç16: 71 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40,4 (2Ç16: %42,9) olarak kaydedildi.