Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Jantsa JANTS ...

Jantsa JANTS Hisse Analiz ve Yorumları

Jantsa JANTS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların JANTS hissesi ile ilgili çıkmış tüm yorumlarını, şirket haberi, şirket raporu ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Jantsa – 2Ç21 sonuçlarını 79.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %152 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %71 arttı. Net satışlar 319.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %43 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (2Ç20: %83) Şirket, 2Ç21’de 77.3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %143 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 517 baz puan artarak %24.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 619 baz puan arttı ve %31.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 37 baz puan arttı ve %8.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 198.9 milyon TL (2Ç20: 130.9 milyon TL ve 1Ç21: 101.0 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.7 (2Ç20: %23.1 ve 1Ç21: 13.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %55 azalarak 34.7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 29.3 F/K çarpanından ve 33.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2021 yılı 2. çeyrek net dönem karı 79,8mn TL ile 2Ç2020’nin %152,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,1 oranında artmış ve 319,6mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %75,2 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %137,4 artışla 101,5mn TL olurken, brüt kar marjı 6,2 puan artışla %31,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 2Ç2020’ye göre %99,5 artmış ve 28,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 8,8mn TL’den 13,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylece 2Ç2021’deki faaliyet karı %131,6 artışla 86,7mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 4,7 puan artışla %27,1 olmuştur. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden 2,2mn TL gelir ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylardan da 2,4mn TL gelir kaydedilmiştir. 3,2mn TL’lik net finansman giderleri ile 8,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında 2. çeyrek net dönem karı 79,8mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı 6 puanlık artışla %25 olarak hesaplanmaktadır.

 

Jantsa Kar Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 09.04.2021

KAP: Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere , sermayenin 11.100.000 TL’den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL’ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na 09.04.2021 tarihinde 46032 sayılı evrak kayıt numarası ile başvuru yapmıştır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
1.110.000
7.714.500,000
695,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Nâma
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
9.990.000
69.430.500,000
695,00000
B Grubu
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
11.100.000
77.145.000,000
695,00000

Tacirler Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

Jantsa – 4Ç20 sonuçlarını 41.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %224 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 azaldı. Net satışlar 206 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %70 oldu. (4Ç19: %79) Şirket, 4Ç20’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %758 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1893 baz puan artarak %23.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1665 baz puan arttı ve %31.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 224 baz puan azaldı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %40 artarak 86 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 38.6 F/K çarpanından ve 43.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç20 – 30.10.2020

Jantsa Jant, 3Ç20 sonuçlarını 52.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %138 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %65 arttı. Şirketin faaliyet performansındaki iyileşmenin yanı sıra şirket 3Ç20’de faaliyetleriyle alakalı olarak 13,6 milyon TL kar elde etmiş olup, geri alınan pay senetlerinin satışında da 14,9 milyon TL gelir kaydetmiştir. Net satışlar 170 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %74 oldu. (3Ç19: %82). Şirketin üretimim yıllık bazda %16 artış kaydetti ve şirket 3Ç20 %100 kapasite kullanım oranı ile faaliyet gösterdi. Şirketin toplam satış adetleri yıllık bazda %5 arttı. Yurtiçi satışlar %90 artış kaydederken yurtdışı satışlar ise %11 geriledi. Ortalama fiyatlar ise yıllık bazda %16 arttı. Şirket, 3Ç20’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 114 baz puan artarak %18.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 99 baz puan arttı ve %25.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3 baz puan arttı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 127 milyon TL (3Ç19: 151 milyon TL ve 2Ç20: 131 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.1 (3Ç19: %28.6 ve 2Ç20: 23.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1063 artarak 61 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.5 F/K çarpanından ve 21.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç20 – 30.10.2020

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 52,2mn TL ile 3Ç2019’un %138,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,4 oranında artmış ve 170mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,8 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %27,4 artışla 42,8mn TL olurken, brüt kar marjı 1 puan artışla %25,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 3Ç2019’a göre %22,7 artmış ve 15,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden kambiyo karları kaynaklı 14mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece 3Ç2020’deki faaliyet karı %134 artışla 41,3mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 11,6 puan artışla %24,3 olmuştur. Diğer taraftan, Şirket’ in geri alınan paylarının satışının ana etken olduğu 15,5mn TL’lik net yatırım faaliyetlerden gelir kaydedilmiştir. 0,9mn TL’lik net finansman geliri ile 57,7mn TL’lik vergi öncesi kara ulaşılmıştır. 5,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında 3. çeyrek net dönem karı 52,2mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak – Eylül dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemin göre %65 artarak 108,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

Jantsa Pay Geri Alımını İptal Etti – 15.09.2020

Jantsa (JANTS): Yönetim kurulu, faaliyetlerin olumlu seyretmesi, hissenin değerinin de olumlu performans göstermesi nedeniyle henüz gerçekleşmemiş olan kalan payların geri alım fonunu yatırımlarda kullanmak için pay geri alımını iptal etmiştir. Planlanan 7mn TL fondan 3mn TL’lik 106.157 adet hisse alımı yapılmıştır. Henüz gerçekleşmeyen kısım için pay geri alımı iptal edilmiştir. Alınan payların da dün tamamının satışı gerçekleşmiştir. Hisse dün günü %10 artıda kapamıştır.

İntegral Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Jantsa (JANTS) 2Ç döneminde 31,6 mn TL net kar açıkladı. Net kar geçen yılın aynı çeyreğine göre %17 arttı. Net kardaki yükselişte cironun %20 artışı etkili olmuş görünüyor. Şirket yıllık bazda brüt karını %9, esas faaliyet karını %13 ve FAVÖK’ünü %15 artırdı. Tüm bu sonuçlarla birlikte vergi öncesi kar 34.7 mn TL olurken, 3.1 mn TL vergi gideri sonrası 2Ç dönemde net kar 31.6 mn TL olarak gerçekleşti.

6 Aylık Sonuçlar: Jantsa yılın ilk yarısında cirosunu %19 artırdı. Esas faaliyet karı aynı dönemde %6 ve FAVÖK %9 yükseldi. Altı aylık net kar %28 arttı. Yılın ilk altı ayında güçlü finansal sonuçlarını korumayı başardı.

Satışlar güçlü… Yılın ilk yarısında toplam satış adedi % 8,5 yükseldi. Yurt dışı satışlarında kısmi artış olsa da güçlü yurt içi satış hacmi ihracattaki zayıf etkiyi kompanse etti. Yurt dışı satışları %2,89 ve yurt içinde %32 artış gerçekleşti. İç piyasa satışları 2Ç’de%28, Avrupa satışları %37, Amerika satışlar %6.3 artarken, aynı dönemde Kanada’daki satışlar %23,7 azaldı. Diğer satışlar ise aynı dönemde %3.5 artış gösterdi. Üretim adedi aynı dönemde % 4 arttı. Muhtemelen 3Ç dönemde de güçlü ciro artışı devam edecek.

Nakit pozisyonu azaldı… Jantsa’nın en sevdiğimiz özelliği Şirketin net borçluluk durumunun olmaması. Net nakit pozisyonu ikinci çeyrekte birimci çeyreğe göre azalmasına karşın nakit pozisyonu korunuyor. 2Ç’de 13.2 mn TL nakit pozisyonu erimiş. 2Ç’de 5.2 mn TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Bununla birlikte Şirketin 2019 yıl sonu itibariyle ticari ve finansal borcunda artış söz konusu. Şimdilik Şirketin güçlü finansal yapısında bir bozulma olacağını düşünmüyoruz. Ancak Şirketin nakit pozisyonunu izlemeye devam ediyoruz.

Şirket 30.06.2020 tarihi itibariye sermayenin % 0,96‘sı kadar 106.157.adet pay geri alımı yaptı. Bunu oldukça olumlu buluyoruz. Arıca Şirketin Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün kiraya verilmesi planlanıyor. Söz konusu Sanayi Bölgesi Şirketin aktif büyüklüğü içinde önemli bir yer teşkil etmemekte. Ancak buradan önümüzdeki dönemde kira geliri elde edecektir. Düzce Çilimli Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımın toplam yatırım tutarı 4 yıl içinde yaklaşık 4 milyon TL olması öngörülmektedir. Yatırım tamamlandığında o günkü piyasa koşullarına göre nasıl değerlendirileceği karar verilecek.

Değerlendirme: Şirketin cirodaki artışı güçlü buluyoruz. Bu finansal sonuçların hisseye olumlu yansıması beklenebilir. Cuma günü kapanışta %9’un üzerindeki artış oldukça dikkat çekiciydi. JANTS’nın 50 günlük ortalamasından yukarı dönmesi teknik bir sıçrama oluşurdu. Ancak pd/dd ve fd/FAVÖK çarpanına göre Şirket hissesi primli görünüyor. Diğer çarpanlarında ise görece iskontolu. Bu yaklaşımla birlikte JANTS’nın ederinde olabileceğini düşüyoruz. Hisse geri çekilmelerde alım yönlü olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan 50 günlük ortalaması olan 81.75 seviyesi iyi bir alım yeri olabilir.

Tacirler Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Jantsa Jant, 2Ç20 sonuçlarını 31.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %17 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 arttı. Net satışlar 167 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %7 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %83 oldu. (2Ç19: %79) Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %5 arttı. Yurtiçi satış hacmi %4 gerilerken ihracat satış hacmi ise %8 artış kaydetti. Ortalama satış fiyatı yıllık bazda %14 arttı. Yurtiçi satış fiyatları %8 artarken ihraç fiyatları, ABD Doları bazında, %3 geriledi. Şirket, 2Ç20’de 32 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 87 baz puan azalarak %19.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 250 baz puan azaldı ve %25.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 141 baz puan azaldı ve %8.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 131 milyon TL (2Ç19: 149 milyon TL ve 1Ç20: 94 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %23.1 (2Ç19: %29.1 ve 1Ç20: 17.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %71 azalarak 05 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.9 F/K çarpanından ve 13.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Jantsa’nın 2020 yılı 2. çeyrek net dönem karı 31,6mn TL ile 2Ç2019’un %17,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artmış ve 167,2mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %24,3 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %9,4 artışla 42,8mn TL olurken, brüt kar marjı 2,5 puan azalışla %25,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 2Ç2019’a göre %3 artmış ve 14,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 2mn TL’den 8,8mn TL’ye yükselmiştir. Böylece 2Ç2020’deki faaliyet karı %37,2 artışla 37,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 2,8 puan artışla %22,4 olmuştur. 2,5mn TL’lik net finansman giderleri ve 3,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında ikinci çeyrek net dönem karı 31,6mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı da 0,5 puanlık düşüşle %18,9 olarak hesaplanmaktadır. İkinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak – Haziran dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemin göre %28,5 artarak 56,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 24.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %47 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %92 arttı. Net satışlar 146 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Şirketin toplam satışları, adetsel olarak yıllık bazda, %12 arttı. Yurtiçi satışlar %79 artarken, şirketin ihracat miktarı %2 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %78 oldu. (1Ç19: %84) Şirket, 1Ç20’de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 254 baz puan azalarak %14.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 187 baz puan azaldı ve %22.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %30 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 85 baz puan arttı ve %9.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderlerindeki artış, nakliye giderleri ve reklam giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %72 artarak 18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 94 milyon TL (1Ç19: 127 milyon TL ve 4Ç19: 132 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.4 (1Ç19: %27.0 ve 4Ç19: 25.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Jantsa’nın 2020 yılı 1. çeyrek net dönem karı 24,8mn TL ile 1Ç2019’un %46,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında artmış ve 146,1mn TL’ye gerilemiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %21,7 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %9,4 artışla 32,2mn TL olurken, brüt kar marjı 1,9 puan azalışla %22 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 1Ç2019’a göre %30,4 artmış ve 13,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 1,6mn TL’den 6,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylece 1Ç2020’deki faaliyet karı %21 artışla 24,7mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 0,3 puan artışla %16,9 olmuştur. 0,5mn TL’lik net finansman giderleri ve 0,7mn TL’lik vergi geliri sonrasında ilk çeyrek net dönem karı 24,8mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı da 3,2 puanlık artışla %17 olarak hesaplanmaktadır.

 

Jantsa İştiraki JMW Jant’ın Üretime Ara Vereceğini Açıkladı – 01.04.2020

İştirakimiz JMW Jant San.Tic.A.Ş. 01.04.2020 – 15.04.2020 tarihleri arasında üretime ara verecektir. Bu dönemde yıllık izinler kullanılacak ve makina bakımları yapılacaktır. Ülkemizdeki ve dünyadaki pandemik durumun (covit 19) etkisiyle satış ve satınalma süreçlerinde genel duruşlar meydana geldiğinden iştirakimiz bu şekilde karar almıştır. Şirketimiz faaliyetlerine önem arzedecek bir etkisi yoktur.

Jantsa Koronavirüs Etkilerine dair Açıklamada Bulundu – 24.03.2020

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirketimiz tarafından Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği tüm önlemler titizlikle alınmıştır. Kamunun tüm yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyor ve gereğini yapıyoruz. Önleyici tedbirler serviste yemekhanede çalışma alanlarında özenle alınmıştır. Ofis çalışanlarının uzaktan çalışma hazırlıkları tamamlanmıştır, nöbetleşe çalışma durumu gerekli olduğunda uygulanabilecektir. Şirketimizin dışarıyla yüz yüze görüşmeleri iptal edilmiştir. İlişkiler uzaktan görüşme ile gerçekleşmektedir.

  • İş akışımızda İtalya bölgesinden ve yurt içinden küçük çapta ertelemeler mevcuttur. Sipariş iptalleri yoktur.
  • Toplam siparişlerimizde ve sevkiyatlarımızda önemli ölçekte bir iptal veya erteleme bulunmamaktadır.
  • Faaliyetlerimiz normal seyrinde devam etmekte herhangi bir ara verme veya durdurma planlanmamaktadır.
  • Önemli bir gelişme iş akışımızda ortaya çıkarsa kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
  • Şirketimizin daha önce pay geri alımı ile ilgili açıklama yapmıştır, bu süreç devam etmekte ve izlenmektedir, henüz tamamlanmamıştır.

Küresel salgınla ülkemizde ve dünya da en kısa sürede atlatılacağına inancımız tamdır.

Tacirler Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 12.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %40 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %41 azaldı. Net satışlar 115 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %79 oldu. (4Ç18: %79) Şirket, 4Ç19’de 06 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 475 baz puan azalarak %5.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 242 baz puan azaldı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 208 baz puan arttı ve %11.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 11 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 19 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 132 milyon TL (4Ç18: 139 milyon TL ve 3Ç19: 151 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %25.6 (4Ç18: %31.6 ve 3Ç19: 28.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.1 F/K çarpanından ve 9.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

Jantsa (JANTS, Sınırlı Negatif): Jantsa’nın 2019 yılı 4. çeyrek net dönem karı 12,9mn TL ile 4Ç2018’in %39,7 altında gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,7 oranında azalmış ve 115,2mn TL’ye gerilemiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %8,1 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %23,2 azalışla 17,1mn TL olurken, brüt kar marjı 2,4 puan azalışla %14,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 4Ç2018’e göre %9,3 artmış ve 13,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 8,8mn TL gelir kaydedilmiştir. 4Ç2019’daki faaliyet karı %176,6 artışla 12,9mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 7,6 puan artışla %11,2 olmuştur. 1,1mn TL’lik net finansman giderleri neticesinde son çeyrek net dönem karı 12,9mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı da 4Ç2018’deki finansman geliri yerine 4Ç2019’da finansman gideri yazılmasına bağlı olarak 5,4 puanlık azalışla %11,2 olarak hesaplanmaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 21.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %99 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 azaldı. Net satışlar 139 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %82 oldu. (3Ç18: %81) Şirket, 3Ç19’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 406 baz puan azalarak %17.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 365 baz puan geriledi ve %24.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 68 baz puan büyüdü ve %9.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %23 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %17 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %34 azalarak 19 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Jantsa – 2Ç19 sonuçlarını 27.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %87 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Net satışlar 139 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %79 oldu. (2Ç18: %73) Şirket, 2Ç19’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 150 baz puan artarak %19.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 159 baz puan arttı ve %28.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 89 baz puan arttı ve %9.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %48 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %35 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1065 artarak 29 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Jantsa Jant – 1Ç19 sonuçlarını 16.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 123 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %84 oldu. (1Ç18:%74) Şirket, 1Ç19’de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 148 baz puan azalarak %17.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 154 baz puan azaldı ve %23.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 23 baz puan azaldı ve %8.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %24 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %41 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %94 gerileyerek 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 127 milyon TL (1Ç18: 124 milyon TL ve 4Ç18: 139 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27 (1Ç18: %40 ve 4Ç18: 31.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Jantsa’nın 2019 yılı 1. çeyrek net dönem karı 16,9mn TL ile geçen sene aynı dönemin %55,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artmış ve 123mn TL’ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti ise aynı dönemde % 36,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %25,6 artışla 29,4mn TL olurken, brüt kar marjı 1,5 puan azalışla %23,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %30,3 artmış ve 10,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalışa bağlı olarak faaliyet karı artışı brüt kar artışının altında gerçekleşmiştir. 1Ç2019’daki faaliyet karı %16,5 artışla 20,5mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2,5 puan azalışla %16,6 olmuştur. 0,7mn TL’lik net finansman giderleri ve 2,6mn TL’lik vergi gideri neticesinde ilk çeyrek net dönem karı 16,9mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı da 2 puanlık artışla %13,8 olarak hesaplanmaktadır.

 

Jantsa Genel kurul sonucu kar payı dağıtımı hakkında açıklama yaptı – 02.04.2019

Şirketimizin 01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 57.710.620 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP’da açıklanmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Peşin
2,1000000
210
15
1,7850000
178,5
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Peşin
2,1000000
210
15
1,7850000
178,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.05.2019
02.05.2019
06.05.2019
03.05.2019

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 22.755.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 2.275.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 32.125.120 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 02.05.2019 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,10 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,7850 TL net nakit temettü ödenmesi.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
1.981.350
0
3,43
1,785
178,5
B Grubu
17.832.150
0
30,89
1,785
178,5
TOPLAM
19.813.500
0
34,32
1,785
178,5

Jantsa Temettü Teklifi – 07.03.2019

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına brüt 2,10 TL (net 1,785 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs olup, Genel Kurul tarihi 2 Nisan’dır. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7,39 olarak hesaplanmaktadır.

 

Jantsa Gayrimenkul Satışı Kararı Aldığını Açıkladı – 01.02.2019

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği: Fabrika binası, sosyal tesis ve idari binası bulunan gayrimenkul

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, açıklamalarımızda belirtilen ilgili yatırım amaçlı taşınmazın pazarlık sonucunda, 18.464.090.TL’na içinde kiracısı bulunan Titan Asia Jant San.Tic.A.Ş’ne peşin banka havalesi ile satışına ve ilgili taşınmazın satışından elde edilecek nakitin şirket faaliyetlerinde, yatırımlarda ve kredi kapamada kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Jantsa (JANTS, Nötr): Jantsa’nın 3Ç2018 net dönem karı 11mn TL olmuş ve 2017 üçüncü çeyrekle aynı seviyede gerçekleşmiştir.Jantsa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında artarak 119,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %70,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %68,5 oranında artarak 33,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan azalışla %27,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 10,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 14,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 37,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 9,9 puan artarak %31,4’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 23,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,2 oranında artarak 36,3mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Jantsa Jant – 3Ç18 sonuçlarını 11.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yatay kalırken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 120 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 arttı. Şirketin toplam satış hacmi, yıllık bazda, %9 artış kaydetti. Yurtiçi satışlar %27 gerilerken ihracat hacmi %27 artış kaydetti. Şirketin yurtiçi cirosu, yıllık bazda, %10 artarken yurtdışı cirosu ise, ABD doları bazında, %21 arttı. Şirket, 3Ç18’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 15 baz puan azalarak %21.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 24 baz puan geriledi ve %27.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 53 baz puan düştü ve %8.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %92 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %43 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 yükselerek 83 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 170 milyon TL (3Ç17: 104 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43.7 (3Ç17: %44.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.2 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2Ç2018 net dönem karı 14,5mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 10,1mn TL’lik net kara göre %42,4 artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,5 oranında artarak 97,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %43 oranında artarak 25,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalışla %26,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 8,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 5,8mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 22,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,4 puan artarak %23,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 5,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 17,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 14,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,2 oranında artarak 25,3mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Jantsa (JANTS, Nötr): Jantsa’nın 1Ç2018 net dönem karı 10,9mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 9,6mn TL’lik net kara göre %13,2 artış kaydetmiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,5 oranında artarak 92mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %71,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %57 oranında artarak 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %25,4’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 8,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 2,3 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %57,3 artarak 17,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,2 puan gerileyerek %19,1’i göstermiştir. Finansman tarafında giderler geçen seneye göre 1,6mn TL artarak 2,8mn TL’ye yükselmiş ve net kar oluşumunu olumsuz etkilemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 14,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 10,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,7 puan düşüşle %11,8 seviyesine gerilemiştir.

 

Jantsa Temettü Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı – 06.03.2018

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Genel Kurula sunulmak üzere kar payı ödenmesi teklifi kararı almıştır.

Şirketimizin 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 41.864.228 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP’da açıklanmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 16.095.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 1.609.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 23.604.728 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 25.04.2017 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,50 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,2750 TL net nakit temettü ödenmesi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Peşin
1,5
150
1,275
127,5
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Peşin
1,5
150
1,275
127,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.04.2018
27.04.2018
26.04.2018

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Jantsa Jant – 4Ç17 sonuçlarını 11.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %438 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 80 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %242 büyüme gösterdi. Ancak çeyreksel bazda FAVÖK %42 daraldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 504 baz puan artarak %10,9 oldu. Çeyreksel bazda ise %10,3 daraldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 büyüyerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 4Ç2017 net dönem karı 11,1mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 2,1mn TL’lik net kara göre 5,4 kat artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,9 oranında artarak 79,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %76,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %127,6 oranında artarak 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,3 puan artışla %17,2’ye yükselmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 3,4 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 10,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3 puan artarak %13,1’e ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 2,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 2,6mn TL’lik gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,2 puan artışla %13,9 seviyesine yükselmiştir. 4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin 2017 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 kat artarak 41,9mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Jantsa Jant – 3Ç17 sonuçlarını 11.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %361 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %218 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 846 baz puan artarak %21.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %54 büyüyerek 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 104 milyon TL (3Ç16: 72 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.0 (3Ç16: %43.9) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 3Ç2017 net dönem karı 11mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 2,4mn TL’lik net kara göre 4,6 kat artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,9 oranında artarak 70,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %165,8 oranında artarak 19,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 7,9 puan artışla %28,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer faaliyetlerden de 1,6 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 15,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 10 puan artarak %21,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 1,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 13,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,1 puan artışla %15,6 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 30,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

 

Jantsa’da Yeni Şirket Kurulması ile İlgili Açıklama – 18.09.2017

İştirakimiz JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30.000 TL sermayeli, JMWEXP Dış Ticaret Limited Şirketi ünvanlı, faaliyet konusu dış ticaret olan yeni şirket kuruluşu yapmıştır. Sermayenin tamamı iştirakimize aittir .

 

ZİRAAT YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2Ç2017 net dönem karı 10,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 4,6mn TL’lik net kara göre %119 artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6 oranında artarak 67,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %41,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %106,2 oranında artarak 18,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,7 puan artışla %26,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 800bin TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 12,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,9 puan artarak %19,1’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 492bin TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 12,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 10,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,4 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,4 oranında artarak 19,7mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Jantsa JANTS Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Jantsa – İkinci çeyrekte 10 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %119 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 arttı. Net satışlar 68 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 arttı. Şirket, 2Ç17’de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %158 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 761 baz puan artarak %19 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %87 artarak 22 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 82 milyon TL (2Ç16: 71 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40,4 (2Ç16: %42,9) olarak kaydedildi.