Ana Sayfa sorular Cari Açık Ne ...

Cari Açık Ne Demektir?

Cari Açık, ödemeler dengesindeki cari işlemler hesabının eksi değerde olmasıdır. Cari açık uluslararası sistemle bağlantılı olduğu için dolar ile ifade edilmektedir. Cari açığın dolar bazında ifade edilmesi bize özgü bir durum değildir. Keza tüm dünyada emtia (altın, petrol, değerli metaller, buğday,kahve vb.) dolar ile alınıp satılmakta, ülkeler baskın biçimde dolar cinsinden borçlanmaktır.

Cari Açık ya da Cari İşlemler Fazlası Ödemeler Dengesi Hesabından Çıkmaktadır.

O zaman cari açık konusunu daha iyi anlamak için ödemeler dengesine bir bakalım:

Ödemeler Dengesi geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır. Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı yukarıda sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye’nin cari açığı ne kadardır?

Türkiye’nin güncel cari açık rakamları TCMB tarafından her ay ödemeler dengesi gelişmeleri olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’nin cari açığı – ödemeler dengesindeki durumu ile bu rakamlara ilişkin uzman ve ekonomist değerlendirmelerini bu sayfada bulabilirsiniz.

Cari açık ülkemizin en büyük problemlerinden biridir. Cari açık nedeniyle ortaya çıkan sürekli kaynak ihtiyacı, ekonomimizi küresel finansal şok ve spekülasyonlara açık hale getirmektedir.

Cari işlemler hesabı nasıldır? Nasıl hesaplanır?

Cari işlemler hesabı ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. Örneğin 2018 Ocak ayı itibariyle cari işlemler hesabı TCMB tarafından şu şekilde verilmiştir:

A- CARİ İŞLEMLER HESABI -7.096

 1. İhracat 13.140
 2. İthalat 20.774

  Mal Dengesi -7.634

 3. Hizmet Gelirleri 2.765
 4. Hizmet Giderleri 1.846

  Mal ve Hizmet Dengesi -6.715

 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 484
 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 963

  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.194

 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 98

Yukarıda görüldüğü üzere devletler arasındaki ithalat ihracat miktarları arasındaki fark mal dengesini oluşturmaktadır. Mal dengesini daha ayrıntılı olarak incelediğimizde parasal olmayan altın ve bavul ticareti gibi kalemlerin de burada yer aldığını görebiliriz:

A. DIŞ TİCARET DENGESİ -7.634

Toplam Mal İhracatı 13.140

Toplam Mal İthalatı 20.774

 1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -5.379

  1.1. İhracat 13.105

  1.1.1. İhracat f.o.b. 12.457

  1.1.2. Bavul Ticareti 520

  1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar 128

  1.2. İthalat 18.484

  1.2.1. İthalat c.i.f. 21.524

  1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -967

  1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -2.073

 2. Net Transit Ticaret Geliri 4
 3. Parasal Olmayan Altın -2.259

  İhracat 31

  İthalat 2.290

Hizmet gelirleri ve giderlerinin mal dengesiyle toplanmasıyla mal ve hizmet gidlerleri dengesine ulaşılmaktadır. Hizmet gelirlerini daha ayrıntılı olarak incelediğimizde bunların içinde taşımacılık ve seyahat hizmetleri gibi hizmetler olduğunu görebiliriz:

B. HİZMETLER DENGESİ 919

Gelir 2.765

Gider 1.846

  1. İşlem Gören Mallar 2

   Gelir 7

   Gider 5

  2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -34

   Gelir 15

   Gider 49

  3. Taşımacılık 286

   Gelir 1.067

   Gider 781

   3.1. Navlun -204

   Gelir 252

   Gider 456

   3.2. Diğer Taşımacılık 490

   Gelir 815

   Gider 325

  4. Seyahat 822

   Gelir 1.192

   Gider 370

  1. İnşaat Hizmetleri 24

   Gelir 24

   Gider 0

  2. Sigorta Hizmetleri -74

   Gelir 112

   Gider 186

  3. Finansal Hizmetler -24

   Gelir 45

   Gider 69

  4. Diğer Ticari Hizmetler -69

   Gelir 111

   Gider 180

  5. Resmi Hizmetler -51

   Gelir 33

   Gider 84

  6. Diğer Hizmetler 37

   Gelir 159

   Gider 122

Bunlardan başka birincil ve ikincil gelir dengesi de aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak incelenebilir:

C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -479

Gelir 484

Gider 963

  1. Ücret Ödemeleri -78

   Gelir 23

   Gider 101

  2. Yatırım Geliri -401

   Gelir 461

   Gider 862

   2.1. Doğrudan Yatırım -198

   Gelir 43

   Gider 241

   2.2. Portföy Yatırımları -22

   Gelir 208

   Gider 230

   2.3. Diğer Yatırımlar -181

   2.3.1. Faiz Geliri 210

   2.3.2. Faiz Gideri 391

   2.3.2.1. Uzun Vade 282

   2.3.2.1.1. Merkez Bankası 0

   2.3.2.1.2. Genel Hükümet 25

   2.3.2.1.3. Bankalar 105

   2.3.2.1.4. Diğer Sektörler 152

   2.3.2.2. Kısa Vade 109

   D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 98

 1. Genel Hükümet 46
 2. Diğer Sektörler 52

  2.1. Kişisel Transferler 59

  2.1.1. İşçi Gelirleri 28

  2.1.2. Diğer Kişisel Transferler 31

  2.2. Diğer Transferler -7