Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Ödemeler Deng...

Ödemeler Dengesinde, Dengelenmeye Devam…

TCMB tarafından aylık olarak açıklanan ödemeler dengesi /cari işlemler dengesi verilerine ait, cari açık, net hata noksan hakkında güncel uzman yorum ve analizleridir.

İş Yatırım – Odak Noktası – Ocak 2019 Ödemeler Dengesi

Dengelenmeye Devam

Yılın ilk ayında cari denge 0,8 milyar dolar açık verdi. Beklentimiz 0,6 milyar dolar, piyasa öngörüsü ise 0,8 milyar dolar açık yönündeydi. 12 aylık birikimli cari açık geçen yıl kapanışına göre 6,2 milyar dolarlık daralma ile 21,6 milyar dolara geriledi ve ekonomideki dengelenme sürecinin tam gaz devam ettiğini gösterdi. Birikimli cari açıktaki 6,2 milyar dolarlık düzeltmenin 4,4 milyar doları çekirdek (altın ve enerji hariç denge) fazladaki artıştan, 1,9 milyar doları altın ticaretinden kaynaklanıyor. Yani cari açıktaki düzeltmede iç talepteki yavaşlamanın etkisini net olarak görmeye devam ediyoruz.

Finansman tarafında portföy akımlarındaki güçlü toparlanma sayesinde Ocak’ta 6,1 milyar dolarlık kayıtlı sermaye girişi oldu. Portföydeki girişte kamunun ve bankaların sırasıyla 3,2 ve 1,2 milyar dolarlık eurotahvil ihraçları ve hisse senedi piyasasına yönelik 1,3 milyar dolarlık giriş etkili oldu. Ek olarak, Ocak’ta doğrudan yatırımlardan 0,5 milyar dolarlık giriş oldu. Kredi tarafında ise bankaların kısa-orta vadede borç ödemeye devam ettiğini görüyoruz (toplamda: 2,2 milyar dolar ödeme). Bankaların Haziran 2018’den bu yana toplam kredi borç ödemesi 16,8 milyar dolara ulaştı. Son olarak geçen yıl cari açığın finansmanında önemli bir rol oynayan net hata noksan kaleminden bu yılın ilk ayında 1,8 milyar dolarlık çıkış var. Bu çıkışa rağmen güçlü portföy girişleri sayesinde resmi rezervlerde 3,5 milyar dolarlık artış oldu.

Özetle, yılın ilk ayında cari denge piyasa beklentisi ile uyumlu bir açık verdi. Yıllıklandırılmış veriye bakıldığında ise cari açıktaki daralmanın devam ettiği ve bu bağlamda da ekonomideki dengelenmenin tam gaz sürdüğü görülüyor. Finansman tarafında ise kamunun ve bankaların eurobond ihraçları ve hisse senedine girişlerin etkisiyle portföy akımlarında güçlü bir toparlanma görüldü. Kamu eurobond ihracı kaynaklı desteğin Şubat ayında da devam etmesini bekliyoruz. Finansman tarafında dikkat çeken diğer nokta ise bankaların kredi borçlarını geri ödemeye devam etmesi oldu.

Yılın kalanında, özellikle ilk yarıda iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın da yansıması ile cari açıktaki daralmanın devam etmesini bekliyoruz. İkinci yarıda ise büyümedeki toparlanmanın etkisiyle cari açığını tekrar genişlemeye başlamasını ve yılı 18 milyar dolar seviyesinde (milli gelirin %2,3’ü) kapatmasını bekliyoruz.

2019’a dair finansman tarafında geçen yılın son çeyreğine kıyasla daha iyimseriz. Bu iyimserliğimizde Fed’in faiz artırım döngüsünü bitirmesi ve ekonomideki aşağı yönlü riskler karşısında bilanço büyüklüğü ve dağılımı dahil tüm araçları kullanabileceğini açıklamasıyla gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahında görülen artış etkili oldu.

Türkiye’nin 2019 dış finansman ihtiyacını 187 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Bankaların, şirketlerin ve kamunun orta uzun vadeli dış borç çevirme oranlarının sırasıyla %80, %90 ve %170 olacağını, portföy girişlerinde toparlanmanın süreceğini ve ekonomide yumuşak inişi varsayan baz senaryomuzda toplam sermaye girişini 184 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Bu bağlamda 3 milyar dolara yakın finansman açığının rahatlıkla rezervlerden karşılanacağı kanısındayız.

 

Cari Açık Daralıyor, Özel Sektör Borç Azaltıyor, Şeker Yatırım

Cari açıktaki hızlı daralma süreci Aralık’ta da sürerken, özel sektör de borç azaltmaya devam ediyor: Aralık’ta cari dengede piyasa beklentilerine yakın 1,4 milyar $ açık verildi. Geçen yılın aynı ayında 7,8 milyar $ açık verilmişti. 12 aylık birikimli cari açık böylece 34,0 milyar $’dan gerileyerek yılı 27,6 milyar $ seviyesinden tamamladı (2017’de 47,3 milyar $). Sermaye hesabı tarafında ise 2017 yılındaki 38,3 milyar $’lık sermaye girişinin 2018’de 4,0 milyar $ sermaye çıkışına dönüştüğü görülüyor. Bu sermaye çıkışına karşın, 21,2 milyar $’a ulaşan net-hata noksan kaleminin yardımıyla resmi rezervlerdeki düşüş 10,4 milyar $ ile sınırlı kaldı.

Bankalar önceki aylarda olduğu gibi aralık ayında da kredi tarafında net borç ödeyici oldu; uzun vadeli kredilerde yeniden borçlanma oranı %51 olurken, bu kanaldan 1,4 milyar $ çıkış oldu. Nette 0,6 milyar $’lık kısa vadeli kredi geri ödemesi ile birlikte bankaların kredi kanalından toplam sermaye çıkışı 2,0 milyar $ oldu. Bankaların Mayıs ayından bu yana 14,8 milyar $ borç (kredi) geri ödediği ve bu dönemde borç yenileme oranının %67 olduğu görülüyor. Bu oran Ağustos’tan beriyse %54 oldu.

İç talepteki durgunluğa bağlı olarak cari açıktaki hızlı geri çekilmenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıl içinde Temmuz ayı gibi, cari açığın 2-3 milyar $ seviyelerine kadar düşmesini bekliyoruz. Sonrasında trend tersine dönse de, açığın 2019 sonunda ancak 11-12 milyar $ (GSYH’nin %1,8’i) veya az üzerinde seviyelere ulaşmasını bekliyoruz.

 

Cari işlemler dengesi 2018 Aralık ayında beklentilere paralel 1,4 mlr $ açık verd, Vakıf Yatırım

14.02.2019 – TCMB’nin açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2018 Aralık ayında, piyasanın 1,5 mlr $ açık beklentisine paralel 1,44 mlr $ açık verdi. 2017 Aralık ayında 7,75 mlr $ açık veren ödemeler dengesinin 2018 Aralık ayında 1,44 mlr $ açık vermesiyle birlikte, 2018 yılında cari açık 27,6 mlr $’a geriledi.

2018 Aralık ayında dış ticaret dengesi 1,68 mlr $ açık verdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatta %2,06, ithalatta ise %27,80 düşüş gerçekleşti. 2017 Ocak – Aralık döneminde 58,9 mlr $ olan dış ticaret açığı, 2018’in aynı döneminde 41,6 mlr $’a geriledi. 2017’de cari açığa olumsuz katkıda bulunan altın ithalatı 2018 yılında %32 gerileme gerçekleşti.

Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralık ayında 803 mn $ olarak gerçekleşti. Resmi rezervlerde 860 mn $ artış görülürken, net hata noksan kalemine 2,82 mlr $’lık giriş oldu. Böylece 2018 Ocak-Aralık döneminde 27,63 mlr $ olarak gerçekleşen cari açığın %21,17 mlr $’ı net hata noksan kaleminden karşılanmış oldu.

2018 Ağustos ayından itibaren fazla veren cari işlemler dengesi, 2018 Aralık ayında 1,44 mlr $ açık verdi. Açıklanan veriler ile cari açık 2018 yılında 27,6 mlr $’a gerilemiş oldu. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel dış ticaret açığındaki gerilemenin katkısıyla düşüş gösteren cari açık verilerinde, aralık ayında turizm gelirlerinde yaşanan düşüş ile hizmetler dengesinden gelen olumlu katkı zayıfladı. 2018’in geneline baktığımızda cari açıktaki gerilemeyi olumlu bulmakla beraber finansman kalitesine ilişkin sorunların sürdüğünü görüyoruz. Yılın genelinde doğrudan yatırımlarda zayıf bir seyir görmekle beraber portföy yatırımları ağırlıklı olarak çıkış kaydetti. Böylece cari açık finansmanında net hata noksan ve TCMB rezervlerinin katkısının arttığını gördük. 2019 yılında ödemeler dengesindeki iyileşmenin sürmesini ve cari yıllık bazda cari açığın 20 mlr $ seviyelerinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

 

Aralık Ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri, TCMB

14.02.2019

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 6.313 milyon ABD doları azalarak 1.437 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 27.633 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Aralık ayında 2.451  milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.505 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.861 milyon ABD doları azalarak 1.683 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon ABD doları tutarında artarak 898 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon ABD doları azalarak 883 milyon ABD doları olmuştur.
 • İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon ABD doları azalarak 136 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon ABD doları artarak 803 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.840 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda 518 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.585 milyon ABD doları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 991 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.999 milyon ABD doları, 51 milyon ABD doları ve 282 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 860 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.

Yıl Sonu Güncellemeleri

 • “Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan  yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkilemiştir.
 • Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014 yılında 600 milyon ABD doları, 2015 yılında 263 milyon ABD doları, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1.151 milyon ABD doları azalış ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon ABD doları ve 58 milyon ABD doları artış göstermiş olup, toplam 1.821 milyon ABD doları azalış göstermiştir.

 

 

Ödemeler Dengesi Yorumları

Kasım 2018 Ödemeler Dengesi Yorumu, İş Yatırım: Dengelenme Devam Ediyor

Kasım’da cari fazla 1,0 milyar dolar ile piyasa beklentisiyle uyumlu, tahminimizin (0,9 milyar dolar) sınırlı oranda üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında cari açık 26,2 milyar dolar olurken,12 aylık birikimli cari açık önceki aya göre 5,5 milyar dolar daralarak 33,9 milyar dolara geldi. Bahsedilen bu düzeltme çekirdek fazlanın (enerji ve altın hariç) 5,4 milyar dolar artmasından kaynaklanıyor. Yıllıklandırılmış çekirdek fazla 14,7 milyar dolar 2009 seviyelerinin üzerine çıktı. Bu kalemde son 3 aydır verilen fazla iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın etkisini net olarak gösteriyor.

Finansman tarafında 2,4 milyar dolarlık kayıtlı sermaye girişi var. Bu girişin 1,7 milyar doları portföyden, 1 milyar doları net doğrudan yatırım kanalından oldu. Portföy tarafındaki girişte bir önceki ay olduğu gibi kamu eurotahvil ihracının katkısı büyük oldu. Kasım’daki 1,7 milyar dolarlık tahvil ihracı ile birlikte bu kalemden son 2 ayda 3,7 milyar dolarlık finansman sağlandı. Kredi tarafında ise bankalar kısa ve orta-uzun vadede 1’er milyar dolarlık ile borç ödemeye devam ettikleri görülüyor. Temmuz itibariyle bankalar kısa uzun vade toplamında nette 12 milyar dolar borç ödediler. Kredi tarafındaki çıkışın 2,9 milyar doları bankaların yurtdışındaki varlıklarını 2,9 milyar dolar azaltmaları ile telafi edildi. Uzun vadeli borç çevirme oranları (yurtdışı tahvil ihracı dâhil) yılın ilk on bir ayında bankalar için %79, şirketler için %133 seviyesine geldi.

Son olarak net hata noksan kaleminden 1 milyar dolar giriş oldu ve geçen yılın ilk 11 ayındaki net hata noksan kaynaklı giriş 19,5 milyar dolara ulaştı. Tüm bu gelişmeler sonrasında resmi rezervler 4,4 milyar dolar arttı.

Özetle, Kasım cari fazla verisi beklentiler dâhilinde geldi. Böylece üst üste dört ay cari fazla verilmiş oldu (son 4 ay toplamında 7,4 milyar dolar fazla verildi). Finansman tarafında ise bankacılık sektörü borç ödemeleri devam ediyor. Ancak portföy ve doğrudan yatırımlar kalemindeki girişler sayesinde kayıtlı sermayede bir toparlanma görülmesi iyi haber.

Cari dengede son 4 aydır verdiğimiz fazla büyümedeki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. Aylık bazda verilen cari fazlada azalma olsa da yıllıklandırılmış cari açıkta dengelenme devam ediyor. Öncü göstergeler Aralık’ta cari açık vereceğimize işaret ediyor. Ancak mevcut gelişmeler nedeniyle 31 milyar dolarlık 2018 cari açık tahminimizi 28,3 milyar dolara indirdik. Bu yıl iç talepteki yavaşlamanın yansıması ve petrol cephesindeki (geçen seneye kıyasla) görece ılımlı seyir nedeniyle cari açıktaki daralma sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda baz senaryomuzda 2019 toplamında cari açık 18 milyar dolara gerileyecek (milli gelirin %2,4’ü).

 

2018 Kasım Ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri Yorumu, Vakıf Yatırım

Cari işlemler dengesi kasım ayında beklentilere paralel 986 mn $ fazla verdi

• TCMB’nin açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2018 Kasım ayında, piyasa beklentilerine paralel 986 mn $ cari fazla verdi. 2017 Kasım ayında 4,5 mlr $ açık veren ödemeler dengesinin 2018 Kasım ayında 986 mn $ cari fazla vermesiyle birlikte, 12 aylık cari açık 33,9 mlr $’a geriledi. 2018 yılının ilk 11 ayında cari açık 26,2 mlr $ olarak gerçekleşti.

• Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasım ayında 1 mlr $ olarak gerçekleşti. Resmi rezervlerde 4,4 mlr $ artış görülürken, net hata noksan kalemine 994 mn $’lık giriş oldu. 2018 Ocak-Kasım döneminde net hata noksan kalemine 19,5 mlr $ giriş oldu. 2018 Kasım ayında portföy yatırımları ise 1,7 mlr $ net giriş kaydetti.

Ödemeler dengesi kasım ayında da fazla vererek aylık bazda üst üste dördüncü ay fazla vermiş oldu. Yıllık bazda 26,2 mlr $’a gerileyen yıllık cari açık üzerinde ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Dış ticaret dengesi ekim ayından sonra kasım ayında da fazla vermesi, altın ithalatındaki daralma ve turizm gelirlerinde süren artış, cari açığa destek olmaya devam ediyor. Finansman tarafında portföy yatırımlarının üst üste iki ay giriş kaydetmesini olumlu karşılamakla birlikte net hata noksan kalemindeki yüksek girişler, finansmanın sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırabilir. Dış ticarete yönelik öncü verilerin aralık ayında da iyileşmeye işaret etmesi ile cari açıktaki gerilemenin devam etmesini ve yıl sonunda cari açık/GSYH’nin %3-3,5 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.

 

 

Cari İşlemler Dengesi Değerlendirmesi, Seda Yalçınkaya

Cari işlemler dengesi kasım ayında 986 milyon $ fazla verdi. Kasım ayına yönelik oluşan piyasa beklentisine paralel bir veri olduğu görülüyor. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı geçen ay 39.400 milyon $ açık iken kasım ayı verisiyle yıllı cari işlemler açığı 33.932 milyon $’a geriledi. Bununla beraber 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde 39.608 milyon $ olan cari işlemler açığı 2018 yılı aynı döneminde 26.185$ olarak açıklandı.

Verinin finans hesabında 1 milyar $ doğrudan yatırım girişi oldu. Böylelikle Ocak – Kasım döneminde 7.016 milyon $ doğrudan yatırımlardan giriş sağlamış olduk. Portföy yatırımlarında ise Ocak ayından sonra en çok giriş sağlanan ay kasım ayı olmuş. Portföy yatırımlarına kasım ayında 1.720 milyon $ giriş sağlanmış. Buna karşın yıl genelinde ağırlıklı olarak portföy çıkışı gerçekleştiğinden Ocak – Kasım döneminde 1.432 milyon portföy yatırımlarından çıkış olmuş. Diğer yatırımlarda ise 296 milyon $ net çıkış var. Ancak Ağustos, Eylül, Ekim aylarındaki yüklü çıkış kasım ayında yok. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 2.733 milyon ABD doları ve 678 milyon ABD doları net azalış kaydettiğini söylemek mümkün.

Genel finansman hesabını özetlersek, 1 milyar $’lık doğrudan yatırım girişine, 1.7 milyar $ portföy girişini ekleyip, 296 milyon $’lık diğer yatırımlardan giderleri çıkardığımızda 2.425 milyon $ fazla verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 994 milyon $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 3.419 Milyon $’lık bir finansman fazlamız oluşmuş görünüyor. Buna cari hesaptan gelen 986 milyon $ eklediğimizde ulaşılan 4.404 Milyon $ döviz fazlasını TCMB rezervlerine eklemişiz.

Sonuç olarak cari işlemler dengesinde yıllık olarak gerilemenin devam etmesini bekliyoruz. Muhtemelen yılı 27 – 28 milyar $ cari işlemler açığı olarak bitireceğiz. 2018 yılında cari açığın milli hasılanın yüzde 3.2’si seviyesinde oluşması beklenebilir.

Cari işlemler dengesinde ithalattaki daralmanın en önemli gösterge olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte altın ithalatındaki daralma da cari işlemler dengesine olumlu yansıdı. 2017 yılı kasım ayında altın ithalatı 16.2 milyar $ seviyesinde iken 2018 yılı kasım ayında 12.8 milyar $’a geriledi. Bunun net bir şekilde olumlu etkisini cari işlemler dengesinde görüyoruz. Aynı zamanda turizm gelirlerindeki artış 2018 yılında pozitif bir katkı yaratmasıyla birlikte 2019 yılında 70 milyon turist hedefi dikkate alındığında 2019 yılında da turizm gerililerinin pozitif yansımasını alacağız gibi duruyor.

2019 yılı için büyüme aktivitelerinin ne kadar ön plana çıkarılacağı cari işlemler dengesi açısından önemli olacak. Şu anda ekonomik koşullar daralmayı gösterdiği ve talep koşulları azaldığı için cari işlemler dengesinde iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. Baz etkisinden ötürü ise yıllık cari açıkta hızlı bir düşüş oluyor. Buna karşın özellikle 2019 yılı 3. Ve 4. Dönem için ekonomik büyümenin artırılması desteklenirse, biz dışarıya borçlanmaya devam eden bir tablo ortaya koymayı sürdüreceğiz. Başka bir ifadeyle, 2019 yılının ilk yarısında yıllık cari açığın devam etmesini, yılın ikinci yarısından itibaren ise yeniden yükselmesini bekliyoruz.

Veri ekonomideki yavaşlamaya dikkat çekmesi açısından borsa için çok etkili bir veri değil. Hemen hemen beklentiler dahilinde olması açısından da Türk Lirasına ekstra bir olumlu etki yaratmasını beklemiyoruz. Şu ana dek olan işlemlerde bu düşüncemizi doğruluyor.

 

Ödemeler Dengesi, Cari Açık/Fazla Hesabı Nedir?

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı yukarda sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak TCMB tarfaından yayınlanmaktadır.

Cari Açık Nedir? Nasıl Hesaplanmaktadır?

Cari Açık, ödemeler dengesindeki cari işlemler hesabının eksi değerde olmasıdır. Cari işlemler hesabı ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. Örneğin 2018 Ocak ayı itibariyle cari işlemler hesabı TCMB tarafından şu şekilde verilmiştir:

  2018 Ocak

A- CARİ İŞLEMLER HESABI -7.096

 1. İhracat 13.140
 2. İthalat 20.774Mal Dengesi -7.634
 3. Hizmet Gelirleri 2.765
 4. Hizmet Giderleri 1.846Mal ve Hizmet Dengesi -6.715
 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 484
 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 963Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.194
 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 98

Yukarıda görüldüğü üzere devletle arası ithalat ihracat arasındaki fark mal dengesini oluşturmaktadır. Mal dengesini daha ayrıntılı olarak incelediğimizde parasal olmayan altın ve bavul ticareti gibi kalemlerin de ayrıca yer aldığını görebiliriz. Konu ile ilgili daha fazla bilgiyi soru-cevap bölümümüzün cari açık-ödemeler dengesi başlığında bulabilirsiniz.