Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bolu Çimento ...

Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz ve Yorumları

Bolu Çimento BOLUC hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların BOLUC hissesi ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç20 – 13.05.2020

Bolu Cimento – 1Ç20 sonuçlarını 11.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 21.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 104 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 arttı. Şirket, 1Ç20’de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %154 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 292 baz puan artarak %6.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 136 baz puan azaldı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 611 baz puan azaldı ve %6.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 251 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 167 milyon TL (1Ç19: 174 milyon TL ve 4Ç19: 183 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %38.3 (1Ç19: %35.9 ve 4Ç19: 45.3%) olarak kaydedildi.

 

 

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç19 – 25.10.2019

(=) Bolu Çimento (BOLUC): 4Ç19’da 7 mn TL’lik net zarar beklentimizin tersine 6,7 mn TL net kar açıkladı. Şirket 4Ç18 döneminde 2 mn TL net zarar açıklamıştı. Operasyonel tarafta gözlenen kısmi toparlanma yanı sıra kaydedilen 8 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri, net karlılıkta gözlenen sapmada etkili oldu. Şirketin 4Ç19’daki satış gelirleri 120 mn TL’lik beklentimize paralel, yıllık %1 gerilemeyle 114,7 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç19’da kaydedilen 21,5 mn TL’Lik FAVÖK, 14 mn TL’lik beklentimizi aşarken, yıllık bazda %3 artışa işaret etti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,7 puan artışla %18,8 seviyesinde yükselerek, %12 düzeyindeki beklentimizin üzerinde gerçekleşti.

Yorum: Şirketin 4Ç19 finansalları operasyonel ve net karlılık tarafında beklentimizin üzerinde gerçekleşse de, finansalların hisse performansına nötr yansımasını bekliyoruz. Mardin Çimento altında gerçekleşecek birleşmeye yönelik fiyatlamaların hisse performansı üzerinde ana belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz. Bolu Çimento için 4,33 TL hisse başı fiyat hedefimiz, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli TUT önerilerimiz sürmektedir.

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç19 – 25.10.2019

Bolu Çimento 4Ç19’da 115mnTL satış geliri (yıllık ve çeyreklik bazda %1 düşüş), 22mnTL FAVÖK (yıllık bazda %3, çeyreklik bazda %17 yükseliş) ve 7mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 108mnTL satış geliri, 14mnTL FAVÖK ve 10mnTL net zarar açıklaması yönündeydi. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Hatırlatmak gerekirse şirket, 3Ç19 ve 4Ç18’de sırasıyla, 14mnTL ve 2mnTL zarar açıklamıştı. Pozitif.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç19 – 25.10.2019

4Ç19 sonuçlarını 6.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 115 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 geriledi. Şirket, 4Ç19’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 72 baz puan artarak %18.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 234 baz puan büyüdü ve %21.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 298 baz puan büyüdü ve %10.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 265 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 183 milyon TL (4Ç18: 250 milyon TL ve 3Ç19: 209 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %45.3 (4Ç18: %45.2 ve 3Ç19: 51.7%) olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç19 – 25.10.2019

Bolu Çimento (BOLUC) dördüncü çeyrekte 6,7mn TL net kar açıkladı (4Ç18: 2,2mn TL net zarar). 4Ç19 finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirket 12A19’da kümüle olarak 36,1mn TL zarar yazmış oldu (12A18: 69,5mn TL net kar).

 

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

(-) Bolu Çimento (BOLUC): 3Ç19’da hem bizim hem de piyasa beklentisi üzerinde (VKY Araştırma beklentisi: -3 mn TL, piyasa beklentisi: -3,7 mn TL) 14 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 3Ç18’de 9,4 mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel tarafta zayıf performans yanı sıra 3Ç18’deki 13 mn TL’lik net finansal giderin 3Ç19’da 25 mn TL’ye yükselmesi, net zararın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Artan üretim maliyetleri ve faaliyet giderlerindeki yükselişle birlikte FAVÖK yıllık %39 gerileyerek 18 mn TL seviyesinde gerçekleşerek, beklentimizin üzerinde (14 mn TL) gerçekleşse de piyasa beklentisine (18 mn TL) paralel bir seyir izledi. FAVÖK marjı da yıllık 5,5 puan daralarak %16 ile piyasa beklentisine paralel, beklentimizin ise 2 puan üzerinde gerçekleşti.

Yorum: Şirketin finansalları operasyonel tarafta beklentilere paralel gelse de operasyonel olmayan tarafta net zararın beklentileri aştığını izledik. 3Ç19 sonuçları ardından Şirkete ilişkin yılsonu ciro beklentimizi %4 artırarak 409 mn TL’ye, yükseltirken, 48 mn TL’lik FAVÖK beklentimizi koruyor, 40 mn TL’lik net zarar beklentimizi 51 mn TL’ye yükseltiyoruz. Şirket hisseleri son 1 ayda endekse göre %6 pozitif ayrışsa da, beklentilerin üzerinde gerçekleşen net zarar ardından hissede sonuçlara negatif tepki görebiliriz. Bolu Çimento için 3,87 TL hisse başı hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Altında Getiri, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 14.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -3.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 9.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 115 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 111 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 18 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 18 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 551 baz puan azalarak %16.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 299 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir.

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Bolu Çimento 3Ç19’da piyasa beklentilerinden olumsuz olarak 14mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 4mn TL net zarar; OYAK Bekl: 5mn TL net zarar). Şirket 2Ç19 ve 3Ç18’de sırasıyla 8 mn TL net zarar ve 9 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %18 düşerek 115mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 111mn TL; OYAK Bekl: 115mn TL). FAVÖK rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre %39 düşüşle 18mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 18mn TL; OYAK Bekl: 20mn TL) çeyreksel bazda ise %41 artış göstermiştir. Şirketin net borcu ise 299mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 5.4x olmuştur.

 

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

2Ç19 Değerlendirme – Negatif: Beklentilerin üzerinde net zarar. Bolu Çimento yılın ikinci çeyreğinde, hem piyasa ortalama beklentisi olan 6 mn TL, hem de bizim beklentimiz olan 5 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 7,7 mn TL net zarar kaydetti. İç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, finansal giderlerdeki artış açıklanan net zararın ana nedenleri oldu. Geçen yıl ikinci çeyrekte 3,5 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu yılın ikinci çeyreğinde 13,8 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro beklentiler ile uyumlu. Ciro piyasa ortalama beklentisi olan 102 mn TL ve beklentimiz olan 96 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %34,21 düşüşle 101 mn TL seviyesinde gerçekleşti. İç pazarda zayıf talep ortamı yıllık bazda cirodaki düşüşün ana nedenini oluşturmakta.

Yüksek maliyetler nedeniyle operasyonel marjlar geriledi. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl ikinci çeyrekte 49,9 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 2Ç19’da yıllık %73,9 düşüşle 13 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa ortalama beklentisinin %9 altında, bizim beklentimiz olan 12,7 mn TL ile uyumlu gerçekleşti. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 19,6 puan daralarak %12,9 seviyesine geriledi (2Ç18: %32,4).

BOLUC için 3,54 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 2,74 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. İç pazardaki yavaşlığın önümüzdeki yakın dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve yetersiz iç talep göz önüne alındığında, operasyonel marjlardaki düşüşün yılın kalanında devam edeceğini düşünüyoruz. Elektrik fiyatlarındaki artışın 2019’da çimento şirketlerinin operasyonel performansları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ciro ve operasyonel karlılık her ne kadar beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşse de, beklentilerin üzerinde net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. 2019 için ciro tahminimizi 486 mn TL’den 432 mn TL’ye, FAVÖK tahminimizi de, 84 mn TL’den 48 mn TL’ye revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda, BOLUC için 3,54 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 2,74 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Bolu Çimento 2Ç19’da 8 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar bizim beklentimiz ve piyasa ortalama beklentisi olan 6 milyon TL zararın hafif üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üstünde gelen net zararın sebebi düşük FAVÖK marjından kaynaklanmaktadır (piyasa ortalama FAVÖK marjı beklentisi %14; gerçekleşen FAVÖK marjı %12,9). Ciro 2Ç19’da yıllık bazda %34 düşerek 101 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık 19,6 puan düşerek %12,9 oldu. Yıllık bazda karlılıkta yaşanan düşüşün sebebi 2018’in ikinci yarısından itibaren inşaat aktivitesinde yaşanan ciddi daralma ve enerji giderlerinin (elektrik ve ithal pertokok) artışından kaynaklanmaktadır. Net borç 2Ç19 sonunda çeyrek bazda %9 artarak 263 milyon TL oldu. 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde bugün için nötr tepki vermesini bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan hisse başı 3,5 ile Bolu Çimento hisseleri için “Nötr” önerimizi yineliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

(=) Bolu Çimento (BOLUC): 2Ç19’da 2 mn TL’lik net kar beklentimizin altında, piyasa beklentisine ise paralel 7,7 mn TL net zarar (2Ç18: 32 mn TL net kar) açıkladı. Sınırlı ihracat kabiliyeti olması nedeniyle inşaat sektörü aktivitesindeki yavaşlamadan olumsuz etkilenmeye devam eden Şirketin gelirleri, 2Ç19’da beklentiler paralelinde yıllık %34 gerileme gösterirken, enerji ve yakıt giderlerindeki yükselişin etkisiyle satış maliyetleri %17 ile daha sınırlı bir düşüş gösterdi. Buna ek olarak, faaliyet giderlerinde 2Ç19’da gözlenen yıllık %27 artışla birlikte Şirketin FAVÖK’ü beklentimizin %32 altında kalarak, piyasa beklentilerine paralel yıllık %74 düşüşle 13 mn TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise yıllık 20 puan daralarak %13 seviyesine geriledi. 2Ç18’de 3,5 mn TL net finansal gider kaydeden Şirketin, bu dönemde 14 mn TL net finansal gideri kaydetmesi ise operasyonel taraftaki zayıf performansla birleşerek 2Ç19’da gözlenen net zararın ana nedenini oluşturdu. Yorum: Şirketin 2Ç19 finansalları bizim beklentimizin altında, piyasa beklentilerine ise paralel gerçekleşti. Yılbaşından bu yana endekse göre %34 negatif ayrışan hissenin açıklanan sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyor, kısa vadeli Endeksin Altında Getiri, Uzun vadeli TUT önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Bolu Çimento – 2Ç19 sonuçlarını 7.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 6 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden hafif üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 31.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 101 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 102 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1956 baz puan azalarak %12.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1716 baz puan azaldı ve %17.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 617 baz puan arttı ve %12.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %40 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 263 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 180 milyon TL (2Ç18: 113 milyon TL ve 1Ç19: 174 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %41.7 (2Ç18: %18.3 ve 1Ç19: 35.9%) olarak kaydedildi.

 

AK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç19– 02.05.2019

Bolu Çimento 1Ç19’da 21 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar bizim beklentimiz olan 21 milyon TL zarar ile paralel, ancak piyasa beklentisi olan 12 milyon TL net zararın üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net zararın sebebi düşük FAVÖK marjından kaynaklanmaktadır (piyasa ortalama FAVÖK marjı beklentisi %9,1; gerçekleşen FAVÖK marjı %3,8). Ciro 1Ç19’da yıllık bazda %49 düşerek 73 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık 27,8 puan düşerek %3,8 oldu. Yıllık bazda karlılıkta yaşanan düşüşün sebebi Ağustos ayında inşaat aktivitesinde yaşanan ciddi daralma ve enerji giderlerinin (elektrik ve ithal petrokok) artışından kaynaklanmaktadır. Net borç 1Ç19 sonunda çeyrek bazda %4 düşerek 241 milyon TL oldu. 1Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde bugün için olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan hisse başı 4,00 ile Bolu Çimento hisseleri için “Nötr” önerimizi yineliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç19– 02.05.2019

Bolu Çimento – 1Ç19 sonuçlarını 21.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 11.5 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha kötüdür. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 30.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 73 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %94 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 7 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2785 baz puan azalarak %3.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2281 baz puan kötüleşti ve %9.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 gerileyerek 241 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 174 milyon TL (1Ç18: 89 milyon TL ve 4Ç18: 250 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.9 (1Ç18: %14.7 ve 4Ç18: 45.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.3 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç19– 02.05.2019

Beklentilerin üzerinde net zarar. Bolu Çimento yılın ilk çeyreğinde, hem piyasa ortalama beklentisi olan 11,5 mn TL, hem de bizim beklentimiz olan 16 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 21,2 mn TL net zarar kaydetti. İç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, dolar bazlı petrokok fiyatlarındaki artış, elektrik fiyatlarına gelen zamlar ve finansal giderlerdeki artış zayıf operasyonel performans ve açıklanan net zararın ana nedenleri oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte 4,3 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu yılın ilk çeyreğinde 15,3 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro beklentimiz ile uyumlu, piyasa beklentisinin altında. İç pazarda talep tarafında gözlenen daralmanın etkisiyle zayıf ciro performansı kaydedildi. Ciro performansında yıllık bazda %48,7, çeyreklik bazda %36,8 düşüşle, piyasa ortalama beklentisinin %9 altında, bizim beklentimiz olan 71,4 mn TL ile uyumlu, 72,9 mn TL net satış geliri kaydedildi (1Ç18’de 142,2 mn TL).

Yüksek maliyetler nedeniyle operasyonel marjlar geriledi. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl ilk çeyrekte 44,9 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 1Ç19’da yıllık %93,9 düşüşle 2,7 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa ortalama beklentisinin %62,5 altında, bizim beklentimiz olan 3,2 mn TL ile uyumlu 2,7 mn TL FAVÖK kaydedildi. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 27,8 puan daralarak %3,8 seviyesine geriledi (1Ç18: %31,6).

BOLUC için 4,10 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 3,54 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. İç pazardaki yavaşlığın önümüzdeki yakın dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve yetersiz iç talep göz önüne alındığında, operasyonel marjlardaki düşüşün 2019’da devam edeceğini düşünüyoruz. Petrokok ve elektrik fiyatlarındaki artışın 2019’da çimento şirketlerinin operasyonel performansları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ciro ve operasyonel karlılık her ne kadar beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşse de, sektöre yönelik konjonktür nedeniyle yılın kalanına ilişkin tahminlerimizde aşağı yönlü revizyona gidiyoruz. 2019 için ciro tahminimizi 530 mn TL’den 486 mn TL’ye, FAVÖK tahminimizi de, 121 mn TL’den 84 mn TL’ye revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda, BOLUC için 4,10 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 3,54 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç19– 02.05.2019

Bolu Çimento (BOLUC) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Zayıf performans devam ediyor (-) İnşaat sektöründeki aktivitedeki yavaşlama yanı sıra kısıtlı ihracat kabiliyeti nedeniyle şirketin ilk çeyrek operasyonel sonuçları beklentilerin altında gerçekleşlti. Bu dönemde şirket 21 mn TL net zarar kaydederken, açıklanan net zarar hem bizim 10 mn TL’lik hem de 12 mn TL’lik Research Turkey konsensüs net zarar beklentisini aşmıştır. Şirket hisseleri de yılbaşından bugüne endekse göre %15,5 negatif performans sergilemiştir. Zayıf sonuçların, şirket hisselerinin getiri performansına olumsuz yansımasını bekliyoruz. İnşaat sektöründeki zayıflığın sürmesi ve ürün fiyatlarında artışlar görülmediği sürece de, şirket performansının endeks altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bolu Çimento için hedef fiyatımız 4,30 TL olup, uzun vadeli “TUT” önerimiz sürüyor. Kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ise “Endeksin Altında Getiri” olarak güncelliyoruz.

 

Bolu Çimento BOLUC Temettü Açıklaması – 07.03.2019

Şirketimizin 07 Mart 2019 tarih ve 17/1 No.lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 29 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
BOLUC, TRABOLUC91F3
Peşin
0,24247
24,247
0,2060995
20,60995
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BOLUC, TRABOLUC91F3
0
0

 

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Net kar beklentisinin aksine net zarar açıkladı. Bolu Çimento yılın son çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 5 mn TL hem de piyasa ortalama beklentisi olan 3 mn TL’lik net kar beklentisinin aksine yıllık bazda %106,2 düşüşle 2,2 mn TL net zarar açıkladı. Bolu Çimento’nun, iç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, artan finansal giderler nedeniyle net zarar açıkladığını söyleyebiliriz. Geçen yıl son çeyrekte, 4,1 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri, bu çeyrekte 18,7 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin altında gerçekleşen finansalların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro beklentilerin hafif altında. İç pazarda talep tarafında gözlenen daralmanın etkisiyle zayıf ciro performansı kaydedildi. Ciro performansında hem yıllık hem çeyreklik bazda gerileme öngörürken, yıllık bazda %30,7, çeyreklik bazda %18,5 düşüşle, piyasa ortalama beklentisinin %2 bizim beklentimizin %6 altında 115,3 mn TL net satış geliri kaydedildi (4Ç17’de 166,3 mn TL).

Yüksek maliyetler operasyonel marjları baskıladı. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl son çeyrekte 54,5 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 4Ç18’de yıllık %61,8 düşüşle 20,8 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, hem bizim beklentimiz olan 28 mn TL hem de piyasa ortalama beklentisi olan 25 mn TL’nin altında bir rakama işaret ediyor. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 14,7 puan daralarak %18 seviyesine geriledi (4Ç17: %32,8).

BOLUC için 5,35 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 4,10 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. İç pazardaki daralmanın önümüzdeki yakın dönemde, devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve yetersiz iç talep göz önüne alındığında, operasyonel marjlardaki düşüşün 2019’da devam edeceğini düşünüyoruz. Petrokok ve elektrik fiyatlarındaki artışın 2019’da çimento şirketlerinin operasyonel performansları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Beklentilerimizin altında gelen sonuçların ardından, tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda, BOLUC için 5,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 4,10 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Bolu Çimento 4Ç18’de piyasa beklentilerinden olumsuz olarak 2mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 3mn TL net kar; OYAK Bekl: 2mn TL net kar). Şirket 4Ç17 ve 3Ç18’de sırasıyla 36 mn TL net kar ve 9 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de iç talepteki zayıflık sebebiyle yıllık bazda %31 düşerek 115mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 118mn TL; OYAK Bekl: 113mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %62 düşüşle 21mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 25mn TL; OYAK Bekl: 22mn TL) çeyreksel bazda ise %32 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre zayıf fiyat ortamı ve enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle 14.7 puan daralma göstererek %18.0 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 250mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.7x olmuştur.

AK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Bolu Çimento 4Ç18’de 3 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar bizim beklentimiz olan 0 milyon TL’ye paralel ve piyasa beklentisi olan 3 milyon TL net karın altında gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen net zararın sebebi düşük FAVÖK marjından kaynaklanmaktadır (piyasa ortalama FAÖK marj beklentisi %21,1 milyon TL; gerçekleşen FAVÖK marjı %18). Ciro 4Ç18’de yıllık bazda %31 düşerek 115 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık 14,7 puan düşerek %18 oldu. Yıllık bazda karlılıkta yaşanan düşüşün sebebi Ağustos ayında inşaat aktivitesinde yaşanan ciddi daralma ve enerji giderlerinin (elektrik ve ithal petrokok) artışından kaynaklanmaktadır. Net borç 4Ç18 sonunda çeyrek bazda %8 düşerek 250 milyon TL oldu. 4Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün için nötr tepki vermesini bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan hisse başı 4,30 ile Bolu Çimento hisseleri için “Nötr” önerimizi yineliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Bolu Çimento (BOLUC) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere göre zayıf sonuçlar (=) Bolu Çimento, 4Ç18 dönemini hem bizim hem de piyasa net kar beklentisine karşılık 2 mn TL’lik net zarar ile tamamlamıştır. Operasyonel tarafta, kış koşulları ve talebe bağlı görüldüğünü düşündüğümüz zayıf performansın yanı sıra net finansal giderlerde gözlenen yükseliş, şirketin yılı net zarar ile tamamlamasında etkili olmuştur. Yılbaşından bugüne şirket hisseleri endeksin getiri performansına göre %11 negatif ayrışmıştır. Bu getiri performansı ile 4Ç18 finansal sonuçlarının fiyatlandığı görüşündeyiz. Bolu Çimento için hisse başı fiyat hedefimizi 4,30 TL olarak sürdürürken, kısa vadeli önerimiz Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli önerimizi ise TUT olarak devam ediyor.