Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bolu Çimento ...

Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz ve Yorumları

 

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Hedef Fiyat: 5,78 TL

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Bolu Çimento, 3Ç18 döneminde 9,4 mn TL net kar açıklarken, şirketin net karı yıllık bazda %77, çeyreksel bazda ise %71 düşüş göstermiştir. Net kar aynı zamanda, 23 mn TL’lik beklentimizin ve 19 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin altında kalmıştır. Operasyonel tarafta beklentilerin altında gelen sonuçlara ek olarak 3Ç17’de kaydedilen 4 mn TL’Lik net finansal giderin bu çeyrekte 13 mn TL seviyesine yükselmesi de net karın beklentimizin altında kalmasında etkili olmuştur. Toplamda şirketin net karı 9A18’de 72 mn TL seviyesinde kalırken, yıllık bazda ise %12 düşüş kaydetmiştir.

Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık ve çeyreksel bazda %8 gerileyerek 141 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 130 mn TL’Lik beklentimizi aşmış, 147 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiştir. Yurtiçi pazara yönelik satış gerçekleştiren ve pazar tarafındaki daralmaları ihracat ile aşma imkanı kısıtlı olmasına bağlı olarak ciroda yaşandığını düşündüğümüz gerilemeye karşılık, şirketin satış maliyetlerinde 3Ç18’de artış gözlenmiştir. Özellikle enerji maliyetleri kaynaklı olduğunu düşündüğümüz maliyet artışlarının fiyatlara tam olarak yansıtılmamasının etkisiyle şirketin brüt karı, yıllık bazda %46 gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç17’deki %39,8 seviyesinden %23,4 seviyesine düşüş göstermiştir.

Azalan ciroya karşılık maliyetlerde yaşanan yükseliş sonucunda şirketin 3Ç18 dönemindeki FAVÖK’ü yıllık bazda %50 gerileyerek 30 mn TL seviyesine çekilirken, çeyreksel bazda ise %39 düşüş göstermiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte 3Ç18’de açıklanan 30 mn TL’lik FAVÖK, 39 mn TL’lik beklentimizin ve 40 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin altında kalmıştır. 9A18’de ise toplam elde edilen 125 mn TL’Lik FAVÖK rakamı da yıllık bazda %4 gerileme göstermiştir. Bu gerçekleşmelerle birlikte FAVÖK marjı 3Ç17’deki %39,3 seviyesinden yaklaşık 18 puan gerileyerek 3Ç18’de %21,5 seviyesine düşmüş, çeyreklik bazda ise 11 puana yakın gerileme göstermiştir. Yılın ilk dokuz ayı itibariyle FAVÖK marjına baktığımızda, 9A17’deki %33,6 seviyesinden 9A18’de %28,6 seviyesine gerile gözlenmiştir. Şirketin net borcu ise 2Ç18 sonundaki 122 mn TL seviyesinden 3Ç18’de 272 mn TL seviyesine yükselmiş, net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,61 seviyesine çıkmıştır.

Yorum: Şirketin 3Ç18 dönemi finansalları, FAVÖK ve net kar tarafında beklentilerden zayıf gelirken, şirket hisselerinin performansı yılbaşından bugüne endekse göre %14 pozitif bir getiri performansı sergilemiş, son 1 aylık dönemde ise endekse paralel bir seyir gözlenmiştir. Finansallar ardından hissede negatif fiyatlamalar görebiliriz. Makroekonomik tahminlerimizde ve risksiz faiz oranı öngörümüzde gerçekleştirdiğimiz revizyonlar ardından BOLUC için 8,84 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 5,78 TL’ye aşağı yönlü revize ediyoruz. Kısa vade için Endeks Üzeri Getiri önerimizi, Endekse Paralel Getiri seviyesine çekiyoruz. Uzun vade AL önerimiz ise devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 9.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 19.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %77 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %71 azaldı. Net satışlar 141 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 147 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 30 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 40 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1775 baz puan azalarak %21.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1638 baz puan geriledi ve %23.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 177 baz puan büyüdü ve %6.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %27 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %122 artarak 272 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 277 milyon TL (3Ç17: 121 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %47.4 (3Ç17: %24.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Hedef Fiyat: 4,80TL

Bolu Çimento 3Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 9mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 19mn TL net kar; OYAK Bekl: 12mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %77 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %71 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %8 düşerek 141mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 147mn TL; OYAK Bekl: 123mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %50 düşüşle 30mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 40mn TL; OYAK Bekl: 34mn TL) çeyreksel bazda ise %39 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 17.8 puan daralma göstererek %21.5 olmuştur. İnşaat sektöründeki daralma ve artan enerji ve hammadde fiyatları karlılıktaki gerilemede etkili olmuştur.

Diğer yandan, şirketin Net Borcu 272mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.6x olmuştur (2Ç18: 0.6x). 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz. Bolu Çimento için tavsiyemizi, 2018 ve 2019 yılı tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar, makroekonomik tahminlerimizdeki değişiklikler ve güncellenmiş çarpan değerlemesi sonucu “Endekse Paralel Getiri”ye çekiyoruz. Hisse için hedef fiyatımız hisse başına 4.80 TL’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Bolu Çimento (BOLUC, Negatif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 9,4mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki net dönem karı 40,3mn TL iken, piyasa beklentisi Şirket’in bu yılın üçüncü çeyreğinde 19mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %46 oranında azalarak 3Ç2018’de 33,1mn TL’ye gerileyerek karı baskılarken, net finansman giderlerindeki 8,8mn TL artış karı baskılayan bir diğer etmen olmuştur. Şirket’in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı ise sırasıyla %7 ve %23 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %26 ve %40 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında azalarak 71,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Bolu Çimento – 2Ç18 sonuçlarını 31.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 34.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %4 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 arttı. Net satışlar 154 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 157 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 50 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 52 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 153 baz puan azalarak %32.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 gerileyerek 122 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 4.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

BOLUC 2Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 32mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 35mn TL net kar; OYAK Bekl: 35mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %4 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %5 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de yıllık bazda %8 artarak 154mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 157mn TL; OYAK Bekl: 156mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %1 artışla 50mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 52mn TL; OYAK Bekl: 52mn TL) çeyreksel bazda ise %11 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.0 puan daralma göstererek %32.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 122mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.6x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Bolu Çimento (BOLUC) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin altında (=) Şirket, 2Ç18 döneminde 40 mn TL beklentimizin ve 35 mn TL’Lik Research Turkey konsensüs tahminlerinin hafif altında 32 mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %4 artarken, çeyreksel bazda ise %5 artış gösterdi. Ciro ve FAVÖK tarafında beklentilerimize ve piyasa beklentilerine yakın gerçekleşen sonuçlar görüyoruz. Ciroda yıllık bazda %10 artışla 154 mn TL’lik satış gelirine ulaşılırken, FAVÖK tarafında ise geçen yıla paralel 50 mn TL’lik FAVÖK görüyoruz. Şirketin FAVÖK marjı ise beklentilerimizin ve piyasa beklentisinin altında, yıllık bazda 2,7 puan gerileyerek %32,4 olarak gerçekleşti.

Yorum: Şirketin 2Ç18 finansalları, net kar tarafında beklentimizin ve piyasanın hafif altında kalırken, FAVÖK marjında gerileme görülüyor. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %4 negatif performans göstermiştir. Sonuçların fiyatlara yansıdığı görüşündeyiz.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Bolu Çimento (BOLUC, Negatif): Bolu Çimento yılın ikinci çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 40 mn TL’nin hem de piyasa ortalama beklentisi olan 35 mn TL’nin altında yıllık bazda %4,2 artışla 32 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin hafif altında kalan ciro performansının yanı sıra, Bolu Çimento’nun üretim dışı faaliyet giderlerini kontrol altına alamaması net karı baskıladı. Beklentilerin altında gerçekleşen finansalların yanı sıra, hissenin yılbaşından bu yana BIST-100 endeksinin %31 üzerinde performans gösterdiğini düşündüğümüzde, sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz – 06.07.2018

Hedef Fiyat: 8.30 TL  Yükseliş Potansiyeli: %43

Hisseyi neden beğeniyoruz? Güçlü çimento talebi ve fiyatlardaki 2017 yılın ikinci yarısında başlayan toparlanmanın etkisiyle şirket 2018’in ilk çeyreğinde gelirleri yıllık bazda %54 büyürken FAVÖK rakamı ise iki katının üzerinde artış göstererek aynı dönemde TL45mn’a ulaştı. Şirket’in faaliyet gösterdiği bölgeler olan İç Anadolu, Marmara ve Batı Karadeniz’deki güçlü fiyat ortamının etkisiyle büyüme momentumunun yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesini öngörüyoruz. 2Ç18’de FAVÖK marjının yıllık bazda yatay, %33 seviyesinde kalmasını beklerken, satış gelirlerindeki çift haneli büyümenin FAVÖK rakamını TL52mn’a taşımasını bekliyoruz (yıllık %14 artış). Bolu Çimento yüksek temettü verimliliği ile öne çıkan şirketler arasında kalmaya devam ediyor. 2017-2019 dönemi için öngörülen temettü verimliliği aralığını %12-13 seviyesindedir.

Katalistler: 2Ç18 finansalları, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu Bölgeleri’ne yönelik büyük altyapı yatırımlarına ilişkin haber akışı

Riskler: İnşaat sektöründe sert yavaşlama ve hammadde ve potansiyel doğalgaz zammı ile artabilecek maliyetler

Değerleme: Şirket, 5.1x 2018 FD/FAVÖK çarpanında işlem görmektedir

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç18– 02.05.2018

Bolu Çimento ilk çeyrekte piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde 35mn TL net kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 10mn TL net kar vardı. İlk çeyrek sonuçları hem gelir hem de faaliyet karı açısından da piyasa beklentilerini aştı. Gelirler %54 artışla 142mn TL oldu. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinin zayıf baz teşkil etmesi ve talepteki toparlanmayla birlikte yapılan fiyat artışları güçlü büyümeyi sağlayan faktörler oldu. Yılın ikinci çeyreğinde de aynı faktörler büyümeyi güçlü tutmaya devam edecektir. Güçlü büyüme aynı zamanda artan enerji maliyetlerini de telafi etmiş ve faaliyet kar marjı (FAVÖK)9 puanlık iyileşmeyle %32 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK birinci çeyrekte iki katından fazla artış göstererek 45mn TL’ye yükselmiştir. Bolu Çimento’nun operasyonel olarak güçlü glen ve piyasa beklentilerini aşan ilk çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Bolu Çimento için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 8.3TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç18– 02.05.2018

Bolu Çimento (BOLUC) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde performans (+) Bolu Çimento, 1Ç18 döneminde piyasa beklentisi olan 25 mn TL ve beklentimiz olan 26 mn TL’nin üzerinde 30 mn TL net kar açıkladı. Mevsim şartlarının iyi gitmesi ve operasyonel taraftaki performansa bağlı olarak yıllık bazda net karda %192 artış gerçekleşti.

Şirketin cirosu 1Ç18’de yıllık bazda %54 artarak hem piyasa beklentisi olan 129 mn TL’yi hem de 122 mn TL’Lik beklentimizi aşarak 142 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK tarafında da hem beklentimiz olan 37 mn TL ve hem de piyasa beklentisi olan 35 mn TL’nin aşıldığını ve 45 mn TL FAVÖK’e ulaşıldığını görüyoruz. Bu pozitif performans ardından ise şirketin FAVÖK marjı 1Ç18’de 8,8 puan iyileşerek %31,6 seviyesine yükselmiştir. Bu gerçekeşme ile birlikte FAVÖK marjı beklentimiz olan %30 seviyesi aşılırken, aynı zamanda da piyasa beklentisi olan %27’nin geçildiğini görmekteyiz.

Yorum: Şirketin finansalları 1Ç18’de her anlamda hem piyasa hem de beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket hisselerinin performansı ise BİST getirisinin son 1 aylık dönemde %12, yılbaşından bugüne bakıldığında ise %36 üzerinde görünmektedir. Bununla birlikte, finansalların hisse performansına pozitif yansıması beklenebilir.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç18– 02.05.2018

Bolu Çimento (BOLUC, Pozitif): Bolu Çimento yılın ilk çeyreğinde, piyasa ortalama beklentisinin %21,5 üzerinde, bizim beklentimiz olan 29 mn TL’ye yakın 30,4 mn TL net kar açıkladı. Olumlu ciro performansının yanı sıra, Bolu Çimento’nun üretim dışı faaliyet giderlerini başarılı bir şekilde kontrol altına alabilmesi net kardaki yükselişi destekledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ yönde değerlendiriyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç18– 02.05.2018

Bolu Çimento (BOLUC, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %192 oranında artarak 30,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri %54 oranında artarak 142,2mn TL’ye yükselirken, maliyetler %35 oranında artmış ve 96,7mn TL olmuştur. Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artamsına bağlı olarak brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %121 oranında artarak 1Ç2018’de 45,5mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %21 ve %32 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %11 ve %22 idi.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç18– 02.05.2018

Bolu Çimento (BOLUC, Pozitif): Bolu Çimento yılın ilk çeyreğinde, piyasa ortalama beklentisinin %21,5 üzerinde, bizim beklentimiz olan 29 mn TL’ye yakın 30,4 mn TL net kar açıkladı. Olumlu ciro performansının yanı sıra, Bolu Çimento’nun üretim dışı faaliyet giderlerini başarılı bir şekilde kontrol altına alabilmesi net kardaki yükselişi destekledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ yönde değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç18– 02.05.2018

Bolu Çimento – 1Ç18 sonuçlarını 30.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 25.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %192 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 142 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 129 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 45 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %114 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 35 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 875 baz puan artarak %31.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 büyüyerek 133 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

Bolu Çimento Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi hakkında açıklama yaptı – 12.04.2018

KAP: Sahip olduğumuz, 12.05.2014 tarih 114791 nolu, 25.03.2014 başlangıç 25.03.2017 bitiş tarihli Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış ve teşvik belgesi kapatılmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç17– 21.02.2018

Bolu Çimento yılın son çeyreğinde 36mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 32mn TL’nin hafif üzerinde geldi. Satış gelirleri %37 büyümeyle 160mn TL olurken piyasa beklentisi 147mn TL idi. Güçlü seyreden talep ve sene sonuna doğru yapılan fiyat artışları büyümeyi destekleyen unsurlar oldu. Şirketin tüm yıldaki %19’luk gelir büyümesi diğer çimento şirketleri arasındaki en yüksek büyüme oranlarından biri olabilir. 2018’in ilk çeyreğinde zayıf baz etkisi ve olumlu seyreden hava koşulları sebebiyle güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Hem geçen yıla göre hem de bir önceki çeyreğe göre sağlanan güçlü büyüme performansına rağmen, artan enerji maliyetleri dolayısıyla FAVÖK marjı geçen yıla göre 6 puan düşüşle %32 oldu. 52mn TL seviyesinde oluşan 4. çeyrek FAVÖK’ü piyasa beklentisi olan 50mn TL’nin hafif üzerinde geldi. Bolu Çimento’nun 4. çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç17– 21.02.2018

Bolu Çimento 4Ç17’de 36 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 35 milyon TL’ye paralel ve piyasa beklentisi olan 32 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net karın sebebi yüksek cirodan kaynaklanmaktadır (piyasa ortalama ciro beklentisi 147 milyon TL; gerçekleşen ciro 160 milyon TL). Ciro 4Ç17’da yıllık bazda %37 artarak 160 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık 5.5 puan düşerek %32.3 oldu. Yıllık bazda karlılıkta yaşanan düşüşün sebebi artan petrokok fiyatları etkili oldu. Net borç 4Ç17 sonunda çeyrek bazda %26 artarak 131 milyon TL oldu. 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün için nötr tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç17– 21.02.2018

Bolu Çimento – 4Ç17 sonuçlarını 35.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 32,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 azaldı. Net satışlar 160 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 147 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 50 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 550 baz puan azalarak %32,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 artarak 131 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç17– 21.02.2018

Bolu Çimento’nun net karı yıllık bazda %49 artarak 36 mln TL seviyesine geldi. Bolu Çimento 4Ç17’de 36 mln TL net kar açıkladı; açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisinin %10, geçen yılın aynı döneminin ise %49 üzerinde. FAVÖK marjında ise yıllık bazda 5.5 puan gerileme olsa da, yılın ilk yarısına göre operasyonel performansın çimento üreticileri için daha olumlu olan fiyatlama koşulları ile bir miktar toparlandığını düşünüyoruz. Bu toparlanma ile FAVÖK değeri yıllık bazda %17 artarak 52 mln TL’ye ulaşırken, satışlar 4Ç16’ya göre %37 artışla 160 mln TL seviyesine ulaştı. 5.6 FD/FAVÖK ve 7.2 F/K gibi cazip çarpanlarla işlem gören Şirket açısından açıklanan finansalları olumlu bulsak da, 19 Şubat’ta açıklanan vergi finansallarıyla uyumlu gelen sonuçlar hisse üzerinde belirgin bir etki yapmayabilir.

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç17– 31.10.2017

Hedef Fiyat: 9 TL

Bolu Çimento yılın 3. çeyreğinde 40mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 36mn TL’nin hafif üzerinde geldi. Şirketin 3. çeyrek sonuçları gelir ve faaliyet karı (FAVÖK) bazında da piyasa beklentilerini aştı. Hem talep hem de fiyat ortamının sene başından bu yana iyileşme göstermesi sayesinde satış gelirleri %30 artışla 149mn TL’ye ulaştı.

Güçlü büyümenin yanında, hammadde maliyetlerinde de görece daha düşük artışlar gözlenmesi sayesinde şirketin FAVÖK’ü %19’luk artış göstererek 57mn TL oldu. Bolu Çimento’nun net borcu hafif düşüşle 104mn TL oldu. Ancak, 4. çeyrekte dağıtılacak olan hisse başına 0,4Lira kar payı net borcu bir miktar yukarı çekebilir. Bolu Çimento için hedef fiyatımızı 7,6TL’den 9TL’ye yükseltiyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç17– 31.10.2017

Hedef Fiyat: 6,50 TL

Net kar beklentilerin üzerinde. Bolu Çimento yılın üçüncü çeyreğinde bizim beklentimiz olan 38,5 milyon TL’nin %4,7, ortalama piyasa beklentisi olan 36,1 mn TL’nin %11,5 üzerinde yıllık bazda %30 artışla 40,3 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karda, beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşen ciro performansının yanı sıra, Bolu Çimento’nun üretim dışı faaliyet giderlerini başarılı bir şekilde kontrol altına alabilmesi etkili oldu.

Beklentilerin üzerinde ciro performansı. Bolu Çimento yılın üçüncü çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisinin %5,8, bizim beklentimiz olan 145,8 mn TL’nin %2,5 üzerinde yıllık bazda 149,4 mn TL net satış geliri kaydetti (3Ç16’da 114,8 mn). Maliyet tarafının yarattığı baskı eğiliminin daha stabil bir görünüm sunmasının yanı sıra, çimento fiyatlarındaki yükseliş ve talepteki toparlanma ciro performansını destekledi.

Hem enerji maliyetlerinin daha stabil bir görünüm sunması hem de çimento fiyatlarında gözlenen fiyat artışları çeyreklik bazda operasyonel marjları destekledi. Bolu Çimento, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 53,5 mn TL’nin %7, beklentimiz olan 56,4 milyon TL’ye yakın yıllık bazda %19 artışla 57,2 mn TL FAVÖK açıkladı (3Ç16’da 48,1 milyon TL FAVÖK). Yıllık bazda, enerji maliyetlerinde görülen yükseliş nedeniyle brüt kar marjında yıllık bazda 3,3 puan; FAVÖK Marjında da 3,6 puanlık düşüş gözlendi. Bir önceki çeyreğe kıyasla baktığımızda ise; hem enerji maliyetlerinin daha stabil bir görünüm sunması hem de çimento fiyatlarında gözlenen fiyat artışları, çeyreklik bazda FAVÖK Marjında 5,1 puanlık iyileşme gözlendi. FAVÖK Marjı; 2Ç17’deki %33,2 seviyesinden %38,3 seviyesine yükseldi.

BOLUC için 6,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen üçüncü çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ yönde değerlendiriyoruz. Bolu Çimento hisselerinin yılbaşından bu yana BIST’e relatif %44,7 negatif ayrıştığın da göz önünde bulundurduğumuzda, 3Ç17 verilerinin piyasada “pozitif” fiyatlamalara sahne olabileceğini düşünüyoruz. Bolu Çimento hisseleri için 6,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç17– 31.10.2017

Bolu Çimento (BOLUC, EÜ, Fiyat: 5.62TL, Piyasa Değeri TL805mn): Bolu Çimento 3Ç17 finansal sonuçlarında 40mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, bizim beklentimiz olan 37 mn TL ve konsensüs beklentisi olan 36mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Buna ek olarak, şirketin faaliyet karlılığı da beklentilerin hafif üzerinde 57mn TL seviyesinde sonuçlandı. Şirketin FVAÖK marjı 3Ç17’de yıllık bazda 3.6 puan gerileyerek 38.3% olarak gerçekleşti.

Petrokok fiyatlarındaki ABD$ bazındaki artış fiyatlara sınırlı düzeyde yansıtılırken, mevsimsellik etkisi ve talepte canlanma ile birlikte hem çimento hem de öğütülmüş cüruf satışlarında 2Ç17’ye göre artış gözlemlendi. Yurtiçi satışlar geçen senenin aynı döneminde oranla %30 yükselirken, çeyreksel bazdaki artış %10 seviyesinde seyretti. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen faaliyet performansı nedeniyle Bolu Çimento’nun 3Ç17 finansallarının piyasa etkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz. Bolu Çimento hisseleri için “Endeks Üstü Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç17– 31.10.2017

Bolu Çimento’dan piyasa beklentilerinin hafif üzerinde operasyonel performans Bolu Çimento 3Ç17 için 40 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi 36 milyon TL’nin %11 üzerinde kaldı. Açıklanan kar rakamı geçen seneye kıyasla da %30 artışa tekabül ediyor. Şirketin ciro performansı 149 milyon TL ile piyasa beklentilerinin %6 üstünde seyrederken, geçen seneki düşük baz etkisi ve canlanan inşaat faaliyetleri nedeniyle artan satış hacmi ve fiyatlar neticesinde geçen senenin %30 üzerinde. FAVÖK rakamı da benzer şekilde 57 milyon TL ile piyasanın %7, geçen senenin ise %19 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç17– 31.10.2017

Bolu Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 40.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 36.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 arttı. Net satışlar 149 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 141 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 54 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 357 baz puan azalarak %38.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 104 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç17– 01.08.2017

Bolu Çimento yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 27mn TL’nin üzerinde 31mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemine göre %14 düşüş gösterdi. Satış gelirleri iç satışlardaki %10’luk artışa rağmen cüruflu çimento satışlarındaki %18’lik düşüş sonucunda geçen yıla göre aynı seviyede kaldı. Petrokok fiyatlarındaki artış sebebiyle Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) %13 düşüşle 45mn TL oldu, ancak piyasa beklentisi olan 39mn TL’nin üzerinde kaldı. Bolu Çimento’nun net borcu bir önceki çeyreğe göre hafif düşüşle 113mn TL seviyesine indi.

BOLUC Temettü: Aralık ayında dağıtılacak olan 2016 yılı karından ikinci temettü net borcun yılın geri kalanında yüksek seyretmesine sebep olacaktır. Hisse başına 0,3979TL temettü %7 verime denk gelmektedir. Beklentilerden iyi gelen 2. çeyrek sonuçlarının ardından Bolu Çimento için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Diğer taraftan, gelir büyümesinin tüm yıl beklentilerimize göre daha yavaş seyretmesi ve enerji maliyetlerinin hala karlılığı baskılıyor olması sebebiyle 2017 gelir ve FAVÖK marjı beklentilerimizi aşağı çekiyoruz. Sonuç olarak, Bolu Çimento için hedef fiyatımızı 8,3TL’den 7,6TL’ye indiriyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç17– 01.08.2017

Bolu Çimento’nun 2Ç17 net karı beklentilerin üzerinde Şirket 2Ç17’de 31 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam 27 milyon TL’lik beklentilerin %14 üzerinde. Şirketin cirosu geçen senenin aynı çeyreğine göre değişiklik göstermese de piyasa beklentilerinin %6 üstünde kaldı. Satış hacimlerinde 1.çeyrek sonrası görülen toparlanma ve daha iyi fiyatlama sayesinde oluşan %33.2’lik FAVÖK markı %30.8’lik beklentilerin üzerinde gerçekleşse de hala geçen sene dayanılan %40’lık seviyelerin uzağında. Yine de sonuçların hissenin ucuz çarpanları da göz önüne alındığında olumlu etki yaratması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç17– 01.08.2017

Bolu Çimento – 2Ç17 sonuçlarını 30.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 26.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %194 arttı. Net satışlar 135 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 128 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 45 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 39 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 504 baz puan azalarak %33.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 düşerek 113 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 85 milyon TL (2Ç16: 117 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.6 (2Ç16: %25.8) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 2Ç17– 01.08.2017

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017 tarihindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14 oranında azalarak 30,6mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %14 oranında gerileyerek 46mn TL olmuştur. Satış gelirlerinde önemli bir değişim gözlenmezken, brüt karın gerilemesinde satışların maliyetinin artması etkili olmuştur. Öte yandan, net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %23 ve %34 olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde söz konusu oranlar sırasıyla %26 ve %39 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında azalarak 41mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bolu Çimento’nun ilk çeyrek karı piyasa beklentisi olan 12mn TL’nin hafif altında 10mn TL olarak açıklandı. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre %35 düştü. Gelirlerdeki %7’lik artışa rağmen enerji maliyetlerindeki sert yükseliş sebebiyle faaliyet kar marjı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık altı puanlık düşüşle %23’e geriledi. FAVÖK %15’lik düşüşle 21mn TL olarak açıklandı ve piyasa beklentisi olan 20mn TL ile yanı seviyede geldi. Hammadde maliyetlerindeki artışa rağmen şirketin üretim dışı faaliyet giderlerini başarılı bir şekilde kontrol edebildiğini görüyoruz. Üretim dışı faaliyet giderlerinin satışlara oranı ilk çeyrekte 2 puanlık iyileşme gösterdi ve %7 seviyesinde oluştu. Bolu Çimento’nun net borcu 122mn TL ile geçen çeyreğe göre sabit kaldı.

ZİRAAT YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Negatif): Bolu Çimento’nun 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35 oranında azalarak 10,4mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 12mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ise %7 oranında artarak 92,1mn TL’ye yükselse de, %19 artan satış maliyetleri (genel üretim giderleri ve çimento nakliye giderlerinin önemli etkisiyle) sonrasında brüt karlılık %20 oranında düşerek 20,6mn TL olmuştur. Şirket’in net kar marjı 1Ç2017’de %11 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki %19 olan kar marjının altında kalmıştır.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Negatif): Bolu Çimento yılın ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %15,3 altında, bizim beklentimiz olan 10,8 milyon TL ile uyumlu yıllık bazda %34,7 düşüşle 10,4 milyon TL net kar açıkladı. İlk çeyrekte, artan nakliye ve üretim giderleri karlılığı olumsuz etkilerken, finansman giderlerindeki artış net karın ortalama piyasa beklentisinin altında kalmasında etkili oldu. Satış gelirleri, bizim beklentimizin %9,2, ortalama piyasa beklentisinin ise %12 üzerinde yıllık bazda %7,1 artışla 92,1 milyon TL oldu.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 19,6 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 18,6 milyon TL’nin üzerinde yıllık bazda %14,9 düşüşle 21 milyon TL FAVÖK açıkladı (1Ç16’da 24,7 milyon TL FAVÖK). Ciro ve operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, beklentilerin altında gelen net kar nedeniyle ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘sınırlı negatif’ yönde değerlendiriyoruz, ancak artan enerji maliyetleri nedeniyle, çimento şirketlerinin operasyonel performanslarının 2017 yılında baskı altında kalacağını düşünüyor ve çimento hisseleri için muhafazakar taraftaki görüşümüzü sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 10,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 12,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %35 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %56 azaldı. Net satışlar 92 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 82 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 düştü. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 20 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 591 baz puan azalarak %22,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 122 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 62 milyon TL (1Ç16: 28 milyon TL) olarak

ANADOLU YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Teknik Analiz  – 03.05.2017

6,15 üzerinde pozitif görüşümüzü sürdürüyoruz…

Hissede kısa vadeli alçalan kanalın kırılması sonrasında dün 6,20-6,25 bandındaki ilk hedef bölgemize ulaşıldı. Hisseyi 6,15 üzerinde beğenmeye devam ederken 6,25 seviyesini önemsemeyi sürdürüyoruz. 6,25 üzerine yerleşmede kanal hedefi 6,40-6,50 olmaya aday. Bu açıdan kapatılan pozisyonlar 6,15 üzerinde olası geri çekilmelerde yerine koyulabilir. Mevcut pozisyonlar için ise stop-loss öneri seviyemizi 6,15’e yükseltiyoruz.
Kapanış    :    6,26
Destekler    :    6,15-6,10-6,00
Dirençler    :    6,30-6,35-6,40

DENİZ YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç16 – 07.02.2017

Bolu Çimento 4Ç16 için 24mlnTL net kar açıkladı. Bu piyasa beklentisi 25mlnTL ile genel anlamda uyumlu. Beklentiler ile uyumlu gelen satış performansına rağmen, güçlü operasyonel karlılık şirketin beklentilerin %17 daha üstünde bir FAVÖK rakamı açıklamasını sağlamış (44mlnTL). Ancak kur zararına bağlı finansal giderler operasyonel karlılıktaki iyi rakamı gölgeleyerek piyasalar ile uyumlu bir net kar performansı sergilenmesine neden olmuş. Sonuçlar hisse performansı üzerinde güçlü karlılık nedeniyle sınırlı olumlu bir etki bırakabilir

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç16 – 07.02.2017

BOLUC: Bolu Çimento 4. çeyrekte 24mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 28mn TL’nin hafif altında olmasına rağmen Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) 44mn TL ile 38mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Bolu Çimento %37 ile OYAK Çimento Holding şirketleri arasında en karlı operasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Net karın zayıf gelmesinin nedeni olarak iştiraklerden zarar gelmesi gösterilebilir. Gelirler 116mn TL ile hem geçen yılın aynı çeyreğine hem de bir önceki çeyreğe göre aynı seviyelerde kaldı. Şirketin gelir büyümesi 2015 yılındaki %23’ten 2016 yılında %15’e geriledi. Bolu Çimento için 7,8TL hedef fiyat ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz. 2016 yılı karından dağıtılacak temettü veriminin %10 civarında oluşmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 4Ç16 – 07.02.2017

Bolu Çimento (BOLUC), 3Ç16’da piyasa beklentileri dahilinde 23,9mn TL net kar açıkladı (4Ç15: 29,2mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti de şirketin 25mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. 4Ç16 sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 12A16’da kümüle net kar rakamı 106,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A15: 106,7mn TL net kar).

 

ZİRAAT YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Pozitif): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak piyasa beklentisine paralel 31mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar da %10 oranında artarak 48,4mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 artarak 82,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Bolu Çimento yılın 3. çeyreğinde 31mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 31mn TL ile aynı seviyede. Şirketin 3. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre %13 artış kaydetti. Faaliyet karı (FAVÖK) önceki çeyreklerden gelen daha düşük maliyetli hammaddelerin kullanılmasından dolayı %42 ile rekor bir seviyede gerçekleşirken, şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine paralel fakat piyasa beklentisi olan 125mn TL’nin altında 115mn TL oldu. Satış gelirlerinin zayıf kalmasında en önemli etken olarak 15 Temmuz olayları dolayısıyla inşaat aktivitesinde görülen yavaşlama ve uzun dini tatil sebebiyle iş dünü sayısının Eylül’de daha az olması gösterilebilir. Önümüzdeki döneme ilişkin, ertelenmiş talep 4. çeyreğin satış gelirlerini destekleyecektir. Diğer taraftan, çimento üretiminde üretim maliyetlerinin %25-30’unu oluşturan öncemli bir hammadde olan petrokok fiyatlarının sene başına göre iki katından fazla artmış olması 4. çeyrekten itibaren faaliyet marjları baskılayacaktır. Bolu Çimento için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettirirken 8,3TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Bolu Çimento 3Ç16’da 31 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 28 milyon TL’nin hafif üzerinde ama piyasa beklentisi olan 31 milyon TL ile aynı gerçekleşti. Ciro 3Ç16’da yıllık bazda %1 düşerek 115 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık 4.3 puan artarak %41.9 olurken (bizim beklentimiz %37.5), beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net borç 3Ç16 sonunda çeyrek bazda %19 düşerek 127 milyon TL oldu. Her ne kadar net kar piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş olsa da, FAVÖK marjı piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Dolayısyla, hisselerin bugün için 3Ç16 sonuçlarını olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

 

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse Analiz – 15.08.2016

Bolu Çimento: Bölgesel avantajıyla altyapı projelerinden fayda sağlıyor AL

Ankara’da Temmuz 2015’te devreye alınan yeni döner fırın yatırımı tesisi ile birlikte şirketin bölgedeki etkinliği ve pazar payı kademeli olarak artış gösterdi. Bolu Çimento, Temmuz 2015’te Ankara-Kazan tesisindeki 1 milyon tonluk klinker kapasite artışını tamamlayarak, klinker kapasitesini yıllık 2,5 milyon tona yükseltti. Ayrıca, çimento öğütme kapasitesini ise 1 milyon ton/yıl seviyesinden 2 milyon ton/yıl seviyesine yükseltti. Marmara Bölgesindeki çimento fiyatlarının, Türkiye ortalama fiyatlarından daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bolu Çimento’nun da İstanbul’a yakınlığı dolay ısıyla şehirdeki altyapı projeleri sebebiyle güçlü talepten faydalandığını ve mevcut fiyatlama ortamından da yararlandığını düşünürsek, diğer çimento şirketlerine göre yüksek karlılığını koruyabileceğini düşünüyoruz. Yatırımların devreye girmesiyle 2016 yılında operasyonel performansta iyileşme yaşanacağını tahmin ediyoruz. Son yıllarda enerji maliyetlerinde görülen düşüşün etkisi ile şirketin karlılığında önceki dönemlere göre önemli bir artış meydana geldi. 2015 yılında %7,3’lük artışla 107 milyon TL net kar aç ıklayan şirketin 2016 yılında 116 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Net karda 2016-2020 döneminde %6,9 YBBO öngörürken, 2016-2020 yılları aras ında şirketin ortalama %24,9 net kar marjı açıklayabileceğini düşünüyoruz.

Ankara’da artan talebe cevap verebilecek en uygun çimento şirketi

Ankara yatırımının tamamlanmasının ardından şirket Bolu’daki kapasitesini Marmara ve Karadeniz bölgesi için kullanacakken, Ankara’daki yeni kapasiteyi de İç Anadolu Bölgesi’ne özellikle de Ankara’ya yönlendirebiliyor. Şirket Temmuz 2015’te devreye alınan Ankara yatırımından önce Bolu’dan Ankara’da bulunan çimento öğütme tesisine klinker taşımaktaydı. Mevcut yatırım sonrası şirket Bolu’dan Ankara’ya klinker transferi gerçekleştirmeyecek olup, şirketin nakliye giderlerinde önemli bir avantaj sağladı. Dolayısıyla, nakliye giderlerinin düşmesinin de, şirketin operasyonel marjlarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bolu Çimento’nun konumu nedeniyle ihracat tarafı nispeten sınırlı olup, şirket iç pazardaki talebe daha fazla bağımlıdır. İç talepte olası bir yavaşlama, devam eden alt yapı projelerinin yanı sıra, planlanan altyapı projelerinde yaşanabilecek olas ı erteleme veya iptaller, çimento enerji yoğun bir sektör olmas ı dolay ısıyla enerji (elektrik ve petrokok ) maliyetlerinde olası yükselişler tahminlerimiz açısından risk yaratan unsurlar.

 

AK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse 2Ç16 Analiz – 03.08.2016

Bolu Çimento (BOLUC TI) 2Ç16 finansallarında 36 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 36 milyon TL’ye paralel gelirken, piyasa beklentisi olan 32 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2Ç16’da 135 milyon TL ciro (bizim ve piyasanın beklentisi sırasıyla; 130 milyon TL ve 129 milyon TL) ve 52 milyon TL VAFÖK (bizim ve piyasa ortalama beklentisi sırasıyla; 50 milyon TL ve 46 milyon TL) elde etti. Ciro ve VAFÖK 2Ç16’da sırasıyla yıllık %23 ve %26 artış gösterdi. Yıllık bazda yaşanan bu artışın temel sebebi, Bolu’nun Temmuz 2015’te devreye aldığı ek 1 milyon ton klinker kapasitesinin hem ciro hem de karlılığa önemli katkısı oldu.

ZİRAAT YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse 2Ç16 Analiz – 03.08.2016

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Pozitif) : Şirket 2Ç2016’da 36 milyon TL ile 32 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde kar açıkladı. Net satış gelirleri ise 2Ç2016’da geçen yıla göre %23 oranında yükseldi. Şirketin satış gelirleri 2015 yılında Ankara’da devreye alınan yeni fabrikası ve bölgede Marmaray, İzmit Körfez Geçiş Projesi ve Hızlı Tren Projesi gibi yatırımlar eşliğinde büyümesini sürdürdü. Şirketin 2Ç2016 kar marjlarında geçen yıla kıyasla önemli değişiklik olmazken karlılık artışı satış gelirlerindeki artıştan kaynaklandı.

HALK YATIRIM – Bolu Çimento BOLUC Hisse 2Ç16 Analiz – 03.08.2016

Bolu Çimento (BOLUC, Pozitif): Bolu Çimento 2Ç16’da beklentimiz olan 37 milyon TL’ye yakın, ortalama piyasa beklentisi olan 32 milyon TL’nin ise %11 üzerinde yıllık bazda %13 artışla 36 milyon TL net kâr rakamı açıkladı.

Artan net finansman giderine rağmen, operasyonel kârlılıktaki iyileşme net kârı destekledi. Bolu Çimento’nun sonuçlarının, operasyonel kârlılıkta yaşanan iyileşme ve beklentilerin üzerinde gelen net kâr nedeniyle, hisse performansına etkisinin ‘olumlu’ olacağını düşünüyoruz. 2. çeyrek finansalları bizim beklentilerimizle uyumlu, piyasa beklentilerinin ise üzerinde gerçekleşen sonuçlar neticesinde, BOLUC için 8,08 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz.