Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Aselsan ASELS...

Aselsan ASELS Hisse Analiz ve Yorumları

Aselsan ASELS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların ASELS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Aselsan İkincil Halka Arz Fiyat Aralığı Belli Oldu – 24.05.2018

Şirketimizin 24.05.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL’den 1.140.000.000 TL’ye çıkarılması sebebiyle ihraç edilecek 140.000.000 TL nominal değerli 140.000.000 adet payın halka arz fiyat aralığının,Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına uyarlanması suretiyle tespit edilen baz fiyata +/- % 20 uygulanarak belirlenen ve tarafımıza bildirilen fiyat aralığı içerisinde kalmak üzere, 1 TL nominal değerli pay için halka arz fiyat aralığının 21,35 TL – 26,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 23.05.2018

Kapanış (TL) : 23.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 23600 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.48 ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a

ASELS payları işleme kapatıldı. Aselsan mevcut çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL’den 1.140.000.000 TL’ye artırılması suretiyle, toplam 140.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır. Planlanan ikincil halka arzla ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş.’den Aselsan paylarının işlem sırasının 23.05.2018 tarihinde seans açılmadan önce kapatılması talep etti. Halka arza ilişkin talep toplama ve Borsa’da gerçekleştirilecek toptan alış satış işleminin takasının tamamlandığının bildirilmesine kadar kapalı kalacaktır.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 23.05.2018

Aselsan’ın işlem sırası, şirketin başvurusu üzerine, 23 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçiçi olarak kapatılmıştır. İşlem sırası planlanan ikincil halka arzın tamamlanmasını takiben 7 Haziran 2018 tarihinde tekrar açılacaktır. İkincil halka arz süreci dahilinde talep toplamanın 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.

Aselsan, Şirket paylarının işlem sırasının kapatılması talebini iletti – 22.05.2018

Şirketimiz mevcut çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL’den 1.140.000.000 TL’ye artırılması suretiyle, toplam 140.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır. Planlanan ikincil halka arzla ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş.’den Şirketimiz paylarının işlem sırasının 23.05.2018 tarihinde seans açılmadan önce kapatılması talep edilmiştir.

Borsa İstanbul ASELS Pay Sırasının İşleme Kapatılması Açıklaması: Payları Borsamızda işlem gören Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) işlem sırası, Şirketin talebi üzerine, KAP’ta 14/05/2018 tarihinde duyurulan Borsamız Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, 23/05/2018 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmış olup, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsamızda gerçekleştirilecek TAS işleminin takasının tamamlandığının Borsamıza bildirilmesine kadar kapalı kalacaktır.

Aselsan Yeni Tekniği ile Daha Küçük ve Güçlü Radar ve Elektronik Harp Cihazları Üretebilecek

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 21.05.2018

Kapanış (TL) : 24 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 24000 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.75 ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a

Aselsan halka arz edilecek pay sayısını yeniden belirledi
Halka arz edilecek pay sayısı 140 milyon olarak belirlendi. Daha önceki açıklamada 210 milyona kadar hisse arzı planlandığı açıklanmıştı. Halka arzın planlandığı gibi tamamlanması halinde Şirket’in halka açıklık oranı şuanki %15 seviyesinden yaklaşık %25 seviyesine yükselecektir.

Ayrı bir not olarak Aselsan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yaklaşık 103mn TL değerinde kontrat imzaladı. İmzalanan kontrat Aselsan’ın 1Ç18 itibari ile 7.5 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %0.3’üne denk gelmektedir.

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 21.05.2018

Aselsan’ın planlanan ikincil halka arz miktarı 210 mln hisseden 140 mln hisseye düşürüldü. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, Aselsan’ın halka arz edilecek pay sayısı 210 mln adetten 140 mln adete düşürüldü. Planlanan ikincil halka arz sonrası Aselsan’ın halka açıklık oranı %15.30’dan %25.70’e yükselecek. (Kaynak: KAP)

Yönetim Kurulumuzun 18.05.2018 tarihinde yapılan toplantısında; 1. Şirketimiz’in 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararı ile 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 TL (iki yüz on milyon) TL artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar iki yüz on milyon) TL’ye çıkarılması hakkında karar alındığı ve bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği, 2. Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararının 16. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde, halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının 140.000.000 TL (yüz kırk milyon) TL artırılarak Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 1.140.000.000 TL’ye artırılmasına; ve 3. Alınan bu karar kapsamında İzahname dahil diğer halka arz belgelerinde gerekli değişikliklerin yapılıp Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş dahil ilgili kurumlara gerekli bilgilendirme ve başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 21.05.2018

Aselsan, talep toplamanın 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde olmasının beklendiği ikincil halka arzda, daha önce çıkarılmış sermayenin 210mn TL artırılması yönünde alınan kararın 140mn TL olarak değiştirilmesine karar verildiğini bildirdi. Kararda, ülkenin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktürün göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 103mn TL tutarında hassas güdüm kiti projesine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile ilgili teslimatlar 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 1Ç18 itibarıyla 7,5 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Aselsan’ın 2Ç18 başından bu yana almış olduğu yeni işlerin toplam tutarı 730 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

 

Aselsan’dan Yeni Sözleşme Açıklaması – 18.05.2018

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak , 103.371.572,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Aselsan İkincil Halka Arz Kapsamında Sermaye Artırımı Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararını Açıkladı – 18.05.2018

Yönetim Kurulumuzun 18.05.2018 tarihinde yapılan toplantısında;

1. Şirketimiz’in 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararı ile 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 TL (iki yüz on milyon) TL artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar iki yüz on milyon) TL’ye çıkarılması hakkında karar alındığı ve bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği,

2. Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, 2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararının 16. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde, halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının 140.000.000 TL (yüz kırk milyon) TL artırılarak Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 1.140.000.000 TL’ye artırılmasına; ve

3. Alınan bu karar kapsamında İzahname dahil diğer halka arz belgelerinde gerekli değişikliklerin yapılıp Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş dahil ilgili kurumlara gerekli bilgilendirme ve başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
605.454.545,454
0
 
 
 
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
394.545.454,546
140.000.000
35,48387
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
Nâma

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 18.05.2018

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı, Pakistan ve Katar’da yeni şirketlerin kurulması için görüşmeler yapıldığını belirtti. Aselsan halihazırda tamamına sahip olduğu ya da ortaklığı bulunduğu iştirakleri ile Azerbeycan, Kazakistan, BAE, Ürdün ve Suudi Arabistan’da faaliyet göstermektedir. Aselsan’ın yeni ülkelerde planladığı yatırımlar ile şirketin uluslararası satışlarında daha hızlı bir büyüme görmemiz mümkün olacaktır.

 

AK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber– 17.05.2018

Aselsan’ın 2. Halka Arz Fiyatı Ne Zaman Belirlenecek?

Aselsan’ın ikincil halka arzında fiyat aralığı belirlenmesi 21 Mayıs haftasında gerçekleşecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay verme tarihi olarak ise 24-25 Mayıs 2018 tarihi öne çıktı. Talep toplama süreci ise 31 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında olacak. Toptan Alış Satış işlemi ise 5 Haziran 2018’de gerçekleştirilip hisse 7 Haziran 2018’de işlem görecek.

 

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber– 15.05.2018

Kapanış (TL) : 23.58 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 23580 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.73 ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a

Aselsan hisselerinin işlem sırası geçici olarak kapatılacak
Aselsan’ın planlanan ikincil halka arzı öncesi Şirket yönetiminin isteği üzerine izahnamenin SPK tarafından onaylanarak yayınlanmasından önce Şirket’in bildireceği tarihte işlem sırasının kapatılarak sermaye artırımı sonrası takasın tamamlanmasından sonra işlem sırasının kapatıldığı son işlem günündeki fiyatı baz alınarak yeniden açılmasına karar verildiği açıklandı.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 15.05.2018

Aselsan paylarının işlem sırasının halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce Şirketin bildireceği tarihte geçici olarak kapatılmasına, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsada gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının tamamlandığının Borsaya bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar verilmiştir.

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 608,5mn TL ve 124,9mn ABD doları tutarında savunma amaçlı haberleşme sistemi projesine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile ilgili teslimatlar 2018- 2024 yıllarında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 1Ç18 itibarıyla 7,5 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin hafif olumlu bir etkisi olmasını beklemekteyiz.

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 73mn TL ve 20mn ABD doları tutarında güvenlik sistemi projesi için bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile ilgili teslimatlar 2019 yılında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 1Ç18 itibarıyla 7,5 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Aselsan’ın 2Ç18 başından bu yana almış olduğu yeni işlerin toplam tutarı 742 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

Borsa İstanbul’dan Aselsan’ın İkincil Halka Arzına İlişkin Önemli Açıklama – 14.05.2018

Payları Borsamızda işlem gören Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin 1 milyar TL’den 1,21 milyar TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210 milyon TL nominal değerli payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak ikincil halka arz yoluyla Borsa dışında talep toplanması ve Toptan Alış Satış işlemi yoluyla satılmasıyla ilgili olarak, Şirketin talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce Şirketin bildireceği tarihte paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsamızda gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının tamamlandığının Borsamıza bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 14.05.2018

Şirket Haberleri: Aselsan bakiye sipariş büyüklüğünün %3.5’i değerinde yeni anlaşma imzaladı. Aselsan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile haberleşme sitemi tedarik ve geliştirmesine yönelik 608.5mn TL + 124.85mn dolar değerinde yeni anlaşma imzaladı. Teslimatların 2018-2024 yıllarında yapılması öngörülüyor. Kontrat değeri Aselsan’ın 1Ç18 itibari ile 7.5 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %3,5’ine denk geliyor.

Aselsan’dan Yeni Sözleşme Açıklaması – 14.05.2018

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 608.500.000,- TL ve 124.850.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber – 08.05.2018

Kapanış (TL) : 24.28 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 24280 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 46.22 ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a

ABD’li bazı senatörlerin, Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması amacıyla ABD Kongresi’ne sunduğu tasarı konusunda açıklama yapan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ABD’nin F-35 savaş uçağının Türkiye’ye teslimatını engellemesi halinde projenin çökeceğini, Türkiye’nin bu projede önemli bir partner olduğunu söyledi.

VAKIF YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber – 08.05.2018

Aselsan (ASELS) DEFTECH ile imzalanan işbirliği niyet mektubuna ilişkin açıklama yaptı.  Şirket, daha önce basında yer alan bir habere istinaden SPK’nın isteği doğrultusunda açıklama yaptı. Buna göre, 16-19 Nisan 2018 tarihlerinde Malezya’da düzenlenen DSA 2018 Uluslararası Savunma Sanayi fuarında Aselsan, Aselsan Malaysia ve DEFTECH firmaları arasında Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, Askeri Araç Modernizasyonu ve İnsansız Silahlı Kara Araçları konularında bir işbirliği niyet mektubu imzalandığı, ancak taraflarca herhangi bir ticari taahhüt altına girilmediği belirtildi.

DEFTECH ile öncelikli olarak Malezya Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik potansiyel projeler hedeflenirken, Uzakdoğu Asya ülkelerindeki faaliyetlerinde işbirliği ayrıca değerlendirilecek.  Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre ise, Aselsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, ikincil halka arzla ilgili olarak 20 Mayıs’ta yurt dışında yatırımcı toplantılarına başlayacaklarını, New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles ve Boston’un gidecekleri şehirler arasında olduğunu ve 10 günde 60 toplantı yapacaklarını belirtti.

ŞEKER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber – 08.05.2018

Aselsan (ASELS) basında çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, 16-19 Nisan 2018 tarihlerinde Malezya’da düzenlenen DSA 2018 Uluslararası Savunma Sanayi fuarında ASELSAN, ASELSAN MALAYSIA SDN. BHD. ve DRB-HICOM DEFENCE TECHNOLOGIES SDN. BHD. (DEFTECH) firmaları arasında Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, Askeri Araç Modernizasyonu ve İnsansız Silahlı Kara Araçları konularında bir işbirliği niyet mektubu imzalanmış olduğunu ve taraflarca herhangi bir ticari taahhüt altına girilmemiş olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, DEFTECH ile öncelikli olarak Malezya Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik potansiyel projeler hedeflenmiş olduğunu ve Uzakdoğu Asya ülkelerindeki faaliyetlerindeki işbirliğinin ayrıca değerlendirileceğini belirtti.

 

ŞEKER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Hedef Fiyat: 30 TL

Aselsan’ın (ASELS) 1Ç18’de net kar rakamı yıllık bazda %2 artışla 351mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 360 milyon TL net kar rakamına paralel gelirken piyasa beklentisi olan 295 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin üzerinde geldi. Net satış gelirleri 1Ç18’de 1Ç17’ye göre güçlü dolar ve artan proje miktarına bağlı olarak yıllık bazda %27 artışla 1.365mn TL seviyesinde (Piyasa:1.295mn TL, Şeker: 1.144mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %6 artışla 283mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 249mn TL, Şeker: 220mn TL). Ancak 1Ç’de artan satış maliyetleri Şirket’in marjlarının daralmasına neden oldu. 1Ç17’de %29,1 ve %%24,9 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç18’de sırasıyla %24,3 ve %20,8 seviyesine geriledi.

Şirket’in net kar ve operasyonel sonuçlarının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Şirketin 1Ç18 sonuçları sonrası Aselsan için hedef pay fiyatımız 30.0 TL seviyesinde belirliyoruz. Önümüzdeki dönemde ikinci halka arzı gerçekleşmesi planlanan Şirket paylarında halka arz öncesi kısa vade de önemli bir hareket yaşanmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bu aşamada Aselsan için TUT önerimizi koruyoruz. Şirket paylarının 2018 yılı başından bu yana %21 düştüğünü ve ayrıca relatif olarak Endeks’in %13 altında bir performans sergilediğini de not edelim.

 • Toplam sipariş tutarı 7.5 milyar dolar seviyesinde– Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 1Ç18’de yaklaşık 1.02 milyar dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alına sipariş ile birlikte Aselsan’ın 1Ç18 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 7.5 milyar dolar (YS17:6.8 milyar dolar) seviyesine yükselmiştir.
 • 2018 Beklentileri –Aselsan 2018 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Buna göre Şirket 2018 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %25- 35% olmasını beklerken FAVÖK marjının %18-20 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket 2018 yılında toplam yatırım harcamasının 650 milyon TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.

AK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Aselsan 1Ç18’de yıllık %2 büyümeyle 351 milyon TL net kar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 295 milyon TL’nin üzerinde. Net kardaki sapma beklenenden yüksek gelen FAVÖK’ten kaynaklanıyor. 1Ç18 FAVÖK marjı %20,8 ile ortalama piyasa beklentisi olan %19,2’nin ve 4Ç17’deki %20,2 marj seviyesinin üzerinde, 1Ç17’deki %24,9 marjında altında gerçekleşti. Aselsan genelde bir yıl veya daha uzun vadeli projeler üzerinde çalışıyor, çeyrek bazda bu projelerin tamamlanma oranlarına göre maliyetler değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla, çeyrek bazda karlılıklarda iniş çıkışlar olabiliyor. 1Ç18 FAVÖK yıllık %6 büyümeyle 283 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 249 milyon TL’nin üzerinde geldi. 1Ç18 ciro yıllık %72 büyümeyle 1 milyar 365 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 295 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Beklenenden yüksek gelen net karla piyasada olumlu tepki olabilir.

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Aselsan’ın 1Ç18 sonuçları beklentileri aştı. Aselsan 1Ç18’de cirosunu yıllık bazda %27 artırırken, karlılığın düşmesi nedeniyle FAVÖK büyümesi %6 ile sınırlı kaldı. Yine de 283 mln TL olan FAVÖK, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen ciro ve karlılık sayesinde 249 mln TL olan konsensus rakamının %14 üzerinde oluşmuş oldu. 351 mln TL olan net kardaki %2’lik artış da operasyonel performansın daha güçlü olmasına bağlı olarak piyasa beklentisi olan 295 mln TL’nin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Aselsan, dün ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu 1.0 mlr TL olan sermayenin 210 mln TL sermaye ihracı ile 1.21 mlr TL’ye yükseltilmesi kararını onayladığını açıkladı.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Aselsan 1Ç18’de 295mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 351mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bu dönemde %2 oranında arttı. Satış gelirleri, yeni alınan siparişlerin ve zayıf TL’nin etkisi ile %27 oranında artarak 1.4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin brüt kar marjı bu dönemde 483 baz puan düşerek 24.3%’e gerilerken güçlü gelir büyümesinin etkisi ve faaliyet giderlerinde fazla artış olmaması ile birlikte Aselsan’ın FAVÖK marjındaki gerileme 413 baz puan olmuş ve şirket bu çeyrekte %19.2 olan beklentinin üzerinde %20.8 oranında FAVÖK marjı açıklamıştır.

Aselsan’ın FAVÖK’ü 1Ç18’de %6 oranında artarak 283mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 249mn TL’nin üzerinde gelmiştir. Her ne kadar hedef fiyatımız olan 29 TL’ye göre %16 yükselme potansiyeli taşısa da, Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan ikincil halka arzın hisse üzerindeki baskısını dikkate alarak Aselsan için Piyasaya Paralel tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Aselsan (ASELS): Şirketin 1Ç18’de net kârı piyasa ortalama beklentisinin %19 üzerinde, yıllık bazda %2,2 artarak 351 mn TL’ye yükseldi. Bu dönemde net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %5 üzerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %27 artarak 1,36 mlr TL olurken, 2017 sonu itibariyle 6,8 mlr $ olan bakiye siparişleri 1Ç18 sonu itibariyle 7,5 mlr $’a yükseldi.

FAVÖK ise, piyasa ortalama beklentisinin %14 üzerinde, yıllık bazda %6 artarak 283 mn TL’ye, FAVÖK marjı da piyasa beklentisinin 1,5 puan üzerinde yıllık bazda ise 4,1 puan düşüşle %20,8 seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2018 yılına ilişkin tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre Şirket, 2018 yılında net satışlarında %25-%35 aralığında büyüme beklerken, FAVÖK marjının %18-20 aralığında olmasını ve yatırım harcamalarının 650 mn TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir.

TACİRLER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Aselsan – 1Ç18 sonuçlarını 351.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 295.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 azaldı. Net satışlar 1,365 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,295 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 283 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 249 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 414 baz puan azalarak %20,8 oldu. Şirketin net borcu 25 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 729 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise 2,541 milyon TL (2017: 1,576 milyon TL, 1Ç17: 2,581 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %45 (2017: 29%, 1Ç17: %61.3) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan’ın 2018 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 oranında artarak 351,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %27 oranında artarak 1.365mn TL’ye yükselen şirketin aynı dönemde brüt karı %6 oranında artmış ve 332mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 267mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece şirketin brüt kar marjı %29,1’den %24,3’e gerilerken, FAVÖK marjı ise %24,9’dan %20,8’e inmiştir. Şirketin bakiye sipariş miktarı da yeni eklenen projelerle yılsonundaki 6,8 milyar dolardan Mart ayı sonunda 7,5 milyar dolara yükselmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 27.04.2018

Aselsan (ASELS): Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için TAI ve Aselsan anlaşma imzaladı. Ön mutabakat metnine göre, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek.

AK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 26.04.2018

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında ATAK Programı Altyüklenicilik Sözleşmesi Sözleşme Değişikliği-11 ile ilgili olarak, toplam bedeli 132,82 milyon TL (cari kurla 32,55 milyon dolar) ve 35,78 milyon dolar tutarında, ilave helikopter aviyonik ekipman kitleri tedariği için sözleşme değişikliği imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecektir. Aselsan 2018’de bugüne kadar, bu sözleşme dahil ve bizim hesabımıza göre, toplamda yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 2017 sonunda Aselsan’ın 6,8 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,9. Haberi Aselsan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 26.04.2018

ASELS: Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 132,8mn TL ve 35,8mn ABD doları tutarında helicopter aviyonik ekipman kitleri tedariğine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile ilgili teslimatlar 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 4Ç17 itibarıyla 6,8 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Aselsan’ın yılbaşından bu yana almış olduğu yeni işlerin toplam tutarı 1,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır (1Ç18’de 1,33 milyar ABD$ ve 2Ç18’de 439mn ABD$).

 

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 18.04.2018

Aselsan’da 2. Halka Arzın Detayları

ASELS Yönetim Kurulu Başkanı Haluk GÖRGÜN’ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

ASELS 210.000.000 TL nominal değerli paylarının Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım, Halka Arzın 2018 yılının Haziran ayı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Fiyat Aralığı ile talep toplama yöntemi ile satılacaktır.

Halka arzdan edeceği net geliri öncelikli olarak faaliyetlerini geliştirmeye ve büyümeye yönelik olarak kullanacaktır. Yeni teknolojilere yatırım yapılması, savunma sanayisi ile bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren şirket ve işletmelerin devralınması yoluyla önemli teknolojilere yatırım yapmasında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz edilecek payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye oranı %17.35 olacak.

Aselsan’ın Arge Süreci Devam Eden Önemli Nitelikte Ürün ve Hizmetleri (Ticari Sırrı Açığa Çıkarmayacak Şekilde Kamuya Duyurulan)
 • TSK’nın güvenli ve açık tüm muhaberesini en ileri düzeyde sağlayacak haberleşme teknolojileri ile kamu güvenliği ve uzay platformlarına yönelik haberleşme teknolojileri,
 • Silah sistemleri için elektronik çözümler, komuta kontrol sistemleri, ateş destek sistemleri, bu sistemlerde kullanılan askeri özellikte bilgisayar, monitör ve terminaller,
 • Yeni nesil hava savunma sistemleri
 • Arayıcı başlık sistemleri
 • Radar/elektronik harp sistemleri
 • Hava platformlarına yönelik karşı tedbir ve ikaz amaçlı sistemler, aviyonik elektronik altyapılar,
 • Deniz platformlarına yönelik kmuta kontrol merkezleri, gözetleme, durum farkındalığı, görev yönetimi, sensör ve silah yönetimi,
 • Ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki insansız hava araçlarının özel ihtiyaçları
 • Çeşitli sistemler için Radyo Frekans/RF/infrared,optik algılayıcılar, mikrodalga ürünler
 • Sualtı akustik sistemler, sonar sistemleri
 • Lazer sistemleri
 • Sınır güvenliği, mobil güvenlik sistemleri, petrol/doğalgaz boru hatları güvenliği, kent güvenlik sistemleri ve
 • Derin öğrenme

Aselsan ayrıca enerji,ulaşım, sağlık gibi ana sektörlerde özellikle rekabetçi olan milli ürünlerin bulunabilmesi için çalışmakta ve bu kapsamda, hem yüksek performans, hem de düşük maliyetli çözümler üretebilecek teknolojik altyapıya sahip olmak amacıyla çalışmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki alanlarda özgün ürün ve çözümler geliştirmek ve yeni teknolojiler kazanılmak üzere Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır: Raylı ualşım ve elektrikli araç /Trafik sistemleri/ Enerji sistemleri ve sağlık teknolojileri

Aselsan Hangi Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor ve Gelirleri Ne Kadar?

Aselsan’ın Şirket faaliyetleri 5 ana bölüm üzerinden yürümektedir. Aşağıdaki tabloda yıllık gelirler gösterilmiştir.

Yıllardaki gelirler (milyon TL)
Aselsan Sektör Başkanlıkları201520162017
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri84111121405
Savunma Sistem Teknolojileri451592808
Mikro Elektronik, Güdüm ve Elektro Optik7918421350
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri6057791052
Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomoasyon Sistemleri83385711
Diğer Gelirler*95834
Toplam278037685360

*Diğer gelirler, Şirket’in Aselsannet, Mikro Ar-Ge, Aselsan Bakü, Aselsan Makedonya ve Aselsan Güney Afrika isimli konsolide edilen bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ait gelirleri içerir.

Aselsan’ın Uluslararası Faaliyetleri

Aselsan dört adet önemli iş ortaklığı yürütmektedir. Aselsan Kazakistan, IAIS, Aselsan Middle East ve SADEC

Aselsan’ın Kazakistan’da %49 pay sahipliği mevcuttur. Kazakistan’ın asketi ve sivil ihtiyaçlarının kaşılanmasına yönelik olarak elektronik cihaz ve sistemlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve bakım-onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kazakhstan Engineering ile birlikte 2011 yılında kurulmuştur.

Aselsan’ın IAIS’da %49 pay sahipliği mevcuttur. BAE’de 2011 yılında IGGşle kurulmuştur IAIS, çeşitli ileri teknoloji ürünler için üretim, entegrasyon, satış ve teknik servis hizmetleri sunmaktadır. İlgili protokol ve ana sözleşme maddeleri uyarınca, pay sahibi olmayan üçüncü kişiye devretmeye karar vermesi durumunda, Aselsan’ın IAIS’in yeni ortağını seçme hakkı olacaktır.

Aselsan’ın Aselsan Middle East’de %49 oranında pay sahipliği mevcuttur. King Abdullah Design and Development Bureau KADDB ile 2012 yılıdna Ürdün’de kurulmuştur. Aselsan’ın ürünleri için pazarlama ve satış faaliyetleri yürütmektedir ve bazı ürünleri Aselsan ile ortak bir şekilde üretmektedir. Ortak girişim sözleşmesi uyarınca, Aselsan M.E. payları ile ilgili olarak diğer pay sahiplerinin ön alım hakkı buşunmaktadır ve tüm pay devirleri diğer pay sahiplerinin yazılı ön onayına tabidir.

Aselsan’ın SADEC’te %50 pay sahipliği mevcuttur. SADEC Suudi Arabistan’da Taqnia ile 2016 yılında kurulmuştur. SADEC Suudi Arabistan’ın ihtiyaçlarını karşılamak amacaıyla radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemlerinin üretimi, gelişimi ve bakımından sorumludur. Ortak girişim pay sahipleri sözleşmesi ve ana sözleşme uyarınca, SADEC’in payları ile ilgili olarak diğer pay sahipleri ve ana sözleşme uyarınca, SADEC’in payları ile ilgili olarak diğer pay sahiplerinin ön alım hakkı bulunmaktadır ve tüm pay devirleri için diğer pay sahiplerinin yazılı ön onayna tabidir. Ayrıca, 27 Aralık 2021 itibariyle Taqnia Aselsan’dan bazı SADEC paylarının Taqnia’ya satasını talep edebilir (Söz konusu satış, Aselsan’ın gereken tüm iç ve dış onayları almış olmasına bağlıdır.)

 

Aselsan’ın İkincil Halka Arzında Önemli Gelişme: İzahname Yayınlandı – 17.04.2018

Aselsan’ın 2. halka arzında yer alacak aracı kurumlar: İş Yatırım, Garanti Yatırım, Ak Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım olacak.

Halka Arz Sirküleri ve İzahname’ye bu linkten ulaşabilirsiniz. Ek-6 adlı izahnamede geçmiş dönemlere ait finansal tablolar yer almaktadır.

Aselsan’a Yeni Genel Müdür – 17.04.2018

Yönetim Kurulumuzun 17.04.2018 tarihinde yapılan toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürü Faik EKEN’in 27 Nisan 2018 tarihinde emekliye ayrılacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk GÖRGÜN’ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN lisans ve yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini ise New York ABD’de Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nden 2003 yılında almıştır. 2013 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiş olup Kasım 2014 tarihinden bu yana Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektörlük görevini sürdürmektedir.

Prof.Dr. Haluk Görgün Kimdir?

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004- 2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bölüm Başkanlığı süresince birçok yüksek lisans programının kuruculuğunu yapmıştır.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiştir. Kasım 2014 tarihinden bu yana Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektörlük görevini sürdürmekte olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ün çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunmaktadır. Yine 2014 yılından bu yana Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu üyesi olmasının yanı sıra TÜBİTAK ve YÖK’te birçok komisyon ve kurulda görev almaktadır.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, ilk kez 15 Mart 2017’de Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 02 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçilmiş, aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, evli ve 2 çocuk babasıdır

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 10.04.2018

ASELS: Aselsan ile yurtiçi bir alıcı arasında 42,7mn ABD doları tutarında Trafik Sistemleri tedarikine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile ilgili teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 4Ç17 itibarıyla 6.8 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Aselsan’ın yılbaşından bu yana almış olduğu yeni işlerin toplam tutarı 1,7 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 10.04.2018

Aselsan 42 mln $ değerinde trafik sistemleri projesi aldı Şirketin yaptığı KAP açıklamasına göre Aselsan, yurtiçi bir alıcı ile 42 mln $ değerinde trafik sistemleri projesi için sözleşme imzaladı. 2018-2019’da teslimatların gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Proje değeri Aselsanın 2017’de yaklaşık 1.3 milyar $ olan cirosu içinde oldukça küçük kaldığından hisse senedi üzerinde önemli bir etki görmeyebiliriz, fakat Şirket’in sivil projelerden gelen cirosunun artmasını satış portföyünün çeşitlendirilmesi açısından olumlu buluyoruz.

Aselsan Yeni İş Sözleşme İmzalanması Hakkında Açıklama Yaptı – 10.04.2018

KAP: ASELSAN ile yurtiçi bir alıcı arasında, 09.04.2018 tarihinde, Trafik Sistemleri alanında  42.706.850,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecektir.

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 04.04.2018

Kapanış (TL) : 30.22 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 30220 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 64.58 ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a

Aselsan yaklaşık 330 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı

Aselsan ve Havelsan’ın oluşturduğu ortak girişim grubu Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak yeni kontrat imzaladı. Aselsan’ın projedeki payı yaklaşık 176 milyon euro ve 457 milyon TL değerinde. Teslimatların 2025’e kadar tamamlanması öngörülüyor. Yeni sözleşme Aselsan’ın 4Ç17 itibari ile 6.8 milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının yaklaşık %4.9’una denk geliyor.

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 04.04.2018

Aselsan 1.3 milyar TL değerinde yeni bir proje aldığını açıkladı Şirket’in KAP açıklamasına göre Aselsan ve Havelsan arasında oluşturulan iş ortaklığı, SSM’den Barbaros sınıfı fırkateynlerin yarı-ömür modernizasyonları için yeni bir proje aldığını açıkladı. Açıklamaya göre Aselsan projeden 175.8 mln € ve 457.5 mln TL pay alacak. Projenin ne zaman tamamlanacağı henüz belli olmasa da toplam 1.3 mlr TL’ye ulaşan proje büyüklüğü Şirket’in cirosunun %24’ü gibi ciddi bir orana denk geldiğinden bugün hisse üzerinde pozitif bir tepki görebiliriz.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 04.04.2018

Aselsan ile Havelsan arasında 176mn Euro ve 457mn TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile ilgili teslimatlar 2025 yılına kadar gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 4Ç17 itibarıyla 6.8 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin sınırlı olumlu etkisi olmasını beklememekteyiz.

ŞEKER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 04.04.2018

Aselsan (ASELS) ile Havelsan İş Ortaklığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak, Aselsan’ın payı toplam 175.8 mn Euro ve 457.5 mn TL tutarında bir sözleşme imzalandığı açıklandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılına kadar gerçekleştirileceği belirtildi (Pozitif).

Aselsan’dan Yeni İş Sözleşmesi Açıklaması – 03.04.2018

ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak 03.04.2018 tarihinde, ASELSAN payı toplam bedeli 175.783.000 Euro ve 457.491.000 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılına kadar gerçekleştirilecektir.

 • Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı %38
 • Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı %21

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 03.04.2018

Kapanış (TL) : 30.68 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 30680 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 64.84 ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a

Aselsan Genel Kurulu ikincil halka arz için karar aldı
Aselsan Genel Kurulu daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatıyla mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlanması suretiyle sermayenin %21 oranında artırılarak 1 milyondan 1.21 milyona çıkartılması kararı aldı. Halka arz sonrası satışı gerçekleşmeyen kısmın iptal edilmesi planlanıyor.

TACİRLER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 03.04.2018

Aselsan – Şirketin Olağan Genel Kurulu’nda mevcut 1.000.000.000 TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 TL artırılarak 1.210.000.000 TL’ye çıkarılmasına; ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli 210.000.000 adet payın B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzını; halka arz edilecek payların beyaza ciro edilerek satışına; arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar verildi.

Aselsan’da 2. Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar Olacak?

Dünkü kapanış fiyatı olan 30,68 TL baz alındığında Aselsan’ın piyasa değeri 30,7 milyar TL olup, söz konusu halka arz büyüklüğü 6,4 milyar TL olacaktır. Sermaye artırımı sonrasında Aselsan’ın cari halka açıklığı %15.30’dan %30’a çıkacaktır. Dünkü kapanış fiyatına göre, Aselsan 2018T F/K oranı olarak 22,8x ve 2018T FD/FAVÖK oranı olarak 22,7’den işlem görmektedir.

Ayrıca, Olağan Genel Kurul’da pay başına 0.0846 TL brüt temettü ödenmesinin 3 eşit taksit halinde 19 Haziran 2018, 13 Eylül 2018 ve 13 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verildi

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 03.04.2018

Aselsan kayıtlı sermayesini %21 oranında arttırarak 1,21 milyar TL’ye yükseltmeye karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar verilmiştir. Dünkü kapanış fiyatı ile ikincil halka arz büyüklüğü 6,4 milyar TL’ye (1,6 milyar ABD dolari) denk gelmektedir. Halka arz sürecinin, arz edilecek toplam tutarın büyüklüğünü dikkate alarak, hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 03.04.2018

Aselsan Genel Kurulu şirketin çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL (%21 oranında) artırılarak 1 milyar TL’den 1,21 milyar TL’ye çıkarılmasına ve ihraç edilecek 210 milyon hissenin daha sonra belirlenecek birfiyat ile halka arz edilmesine karar verdi. Bu karar piyasa tarafından bekleniyordu dolaysıyla hisse fiyatı üzerine bir etki yapmasını beklemiyoruz.

Aselsan’dan sermaye artırımı 03.04.2018

Aselsan’ın KAP’a gönderdiği açıklamada şöyle denmiştir:

Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu karar tarihi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısına ilişkin karar tarihi olup, sermaye artırımı 02.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar aşağıda verilmiştir.

1. (a) ASELSAN A.Ş.’nin 2.000.000.000 (iki milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1.000.000.000 (bir milyar) TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL artırılarak 1.210.000.000 (bir milyar ikiyüzon milyon) TL’ye çıkarılmasına; (b) ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli 210.000.000 adet payın B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzını; (c) halka arz edilecek payların beyaza ciro edilerek satışına;

2. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;

3. Halka arz edilecek payların primli veya iskontolu olup olmamaları, olacaksa şartlarının belirlenmesi dâhil satış esasları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine; birinci fıkradaki sınır dâhilinde kalmak kaydıyla halka arz edilecek pay sayısının belirlenmesi ve sermaye artış oranının kesinleştirilmesi hususunda da Yönetim Kurulu’nun yetkili olmasına;

4. Türk Ticaret Kanunu 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımı için beyan hazırlanmasına;

5. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak, İzahname hazırlanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmasına;

6. Sermaye artışı sonucunda çıkarılacak payların kote edilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvurulmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli olacak tüm işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine;

7. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25. maddesi uyarınca halka arz edilen payların satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için gerekli işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine;

8. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ’nin 12(2) maddeleri uyarınca Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair karar alınması ve bu kararı izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere sermaye artırımına ilişkin gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine

oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Savunma Sanayi Toplantısı Sonrası Yapılan Açıklama – 29.03.2018

“Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

Toplam 4.8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 26.03.2018

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 264 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Proje büyüklüğü Aselsan’ın 6,8 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %1’ine denk gelmektedir.

Aselsan’dan Yeni İş İlişkisi Açıklaması – 26.03.2018

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 23 Mart 2018 tarihinde, 264.183.000 Türk Lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Millî Savunma Bakanlığından alınan 23 Mart 2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 23.03.2018

Yerli baz istasyonlarının teslimatı Nisan ayında başlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ULAK 4.5G baz istasyonlarının teslimatının 150 adet baz istasyonu ile Nisan’da başlayacağını açıkladı. Proje kapsamında ayda yaklaşık 150 adet baz istasyonun teslim edilerek, toplamda 1080 adet baz istasyonunun 2019’a kadar teslim edilmesi planlanıyor. Aselsan ana yüklenici, Netaş ve Türk Telekom iştiraki Argela ise projede alt yüklenici konumunda olduğundan ASELS, TTKOM ve NETAS hisseleri üzerinde haberin pozitif bir etkisi olabilir.

Aselsan’da İlave Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarına İlişkin SPK Değerlendirmesi KAP’a Sunuldu – 16.03.2018

2 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak 8 Mart 2018 tarihinde kamuya açıklanan Bilgilendirme Dokümanında yer alan 9 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayına ilave olarak ekte özgeçmişleri ile beyanları bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Mart 2018 tarih ve 12/364 sayılı kararı ile olumsuz görüş bildirilmemiş olan 3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı da genel kurulun onayına sunulacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668948

 

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 27.02.2018

Aselsan ikincil halka arz için yerli aracı kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyumu yetkilendirdi Aselsan, Şirket’in bir süredir gündemde olan ikincil halka arzı için Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım’dan oluşan bir konsorsiyum’u 26.02.2018’de yetkilendirdiğini açıkladı. Açılışta hisse değeri üzerinde haberin olumsuz bir etkisi olabilir, fakat yaratılan kaynağın Şirket’in uzun vadeli büyüme hedeflerine destek olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanısıra, konu bir süredir gündemde olduğundan olası bir negatif tepki kalıcı olmayabilir.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 27.02.2018

ASELS: Aselsan hisselerinin ikincil halka arz sürecini yönetmek için altı Türk aracı kurumunu yetkilendirdiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Aselsan Ocak ayında şirketin %15’i için ikincil halka arz sürecini başlatmış ve yerli – yabancı aracı kurumları davet etmişti. Fakat yabancı aracı kurumlar sürece ilgi göstermemişti. Ek arz ile ilgili belirsizliğin devam ediyor olmasının hisseler üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyoruz.

Aselsan İkincil Halka Arza İlişkin Açıklama Yaptı – 26.02.2018

Şirketimizin hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den oluşan ve her bir aracı kurumun Lider olarak yer aldığı Konsorsiyum 26.02.2018 tarihinde yetkilendirilmiştir.

İş Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Kapanış (TL) : 31.32 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 31320 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 91.15 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -7.41

Aselsan 4Ç17 Finansal Sonuçları
Zayıf büyüme, güçlü marjlar: Aselsan 4Ç17’de 560mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %38 artış gösteren net kar piyasa beklentisi 437mn TL’nin %28 üzerinde gerçekleşirken bizim beklentimiz 558mn TL’ye paralel gerçekleşti. Gelir ve FAVÖK beklentimizin altında kalırken, Fx karı ve ertelenmiş vergi gelirinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi nedeni ile net kar beklentimize paralel gerçekleşti. Şirket’in gelirleri 4Ç17’de sınırlı %18 oranda büyüme göstererek 1.91 milyar TL’ye ulaştı. Piyasa beklentisi 2 milyar TL’nin hafif altında gerçekleşirken bizim 2.5 milyar TL beklentimizin oldukça altında kaldı.

Şirket’in FAVÖK’ü piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %28 artış göstererek 385mn TL gerçekleşirken bizim beklentimiz 479mn TL’nin altında kaldı. %20.2 gerçekleşen FAVÖK marjı hem bizim hem piyasa beklentisi %19.2’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket’in bakiye sipariş büyüklüğü 2017 sonu itibari ile 6.8 milyar dolar yükseldi (3Ç17: 6.4 milyar dolar). 2018’in başındna beri imzalanan 1 milyar doların üzerindeki kontrat dikkate alındığında güncel bakiye siparişlerin daha yüksek seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz. Şirket yönetimi 2018 için %25-35 satış büyümesi ve %18-20 FAVÖK marjı öngörmektedir. Bizim 2018 beklentimiz %35 satış büyümesi ve %19.2 FAVÖK marjıdır.

Yorum: Şirket’in operasyonel marjının güçlü olması ve karın %28 oranında piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen gelir büyümesinin %18 ile çok sınırlı olması nedeni ile biz sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Temettü: Yönetim kurulu 84.6mn TL brüt temettü ödeme kararı aldı (net: 0.07191TL/hisse),%0.23 temettü verimine işaret ediyor. Bizim beklentimiz 119mn TL seviyesindeydi.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Aselsan’ın net karı ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle piyasa beklentisinin üzerinde Aselsan 4Ç17’de 560 mln TL net kar açıkladı; bu rakam piyasa beklentisinin %28 üzerinde, fakat satış ve operasyonel performansı genel anlamda piyasa beklentileri ile uyumlu olan şirketin yüksek net karının 100 mln TL değerindeki ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandığını görüyoruz. Döviz bazlı gelirlerine karşılık kısmen TL bazlı giderlere sahip olan şirketin TL’deki değer kaybından olumlu etkilenmesi ile operasyonel karlılığındaki iyileşme trendi 4. çeyrekte devam etti ve şirketin FAVÖK marjı yıllık bazda 1.5 puan ilerleme ile %20.2 seviyesine ulaştı. Şirket’in satışları yıllık bazda %18, FAVÖK rakamı ise %28 artarak sırasıyla 1,912 mln TL ve 385 mln TL olarak açıklandı.

Açıklanan güçlü net kar rakamına piyasanın tepkisi olumlu olabilir, fakat ertelenmiş vergi giderini yoksaydığımızda sonuçlar piyasa beklentileri ile genel anlamda uyumlu olduğundan hisse değerindeki yükselişlerin kalıcı olmayacağı kanaatindeyiz.

Hisse değeri üzerinde geçmiş finansal sonuçlardan çok olası yeni proje kazanımları ile ilgili haber akışının etkili olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Şirket 4Ç17 sonuçlarının yanında %0.3 temettü verimliliğine işaret eden 0.085 TL/hisse temettü açıkladı. Cuma günü gerçekleşecek analist toplantısında 2017 performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin detayları paylaşacak.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Aselsan – 4Ç17 sonuçlarını 559.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 436,7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %38 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %112 arttı. Net satışlar 1,912 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,991 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 385 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 385 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 149 baz puan artarak %20,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 729 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 111 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Ayrıca, Aselsan’ın yönetim kurulu hisse başına toplamda 0,0846 TL brüt, 0,07191 TL net temettüyü yıl içinde üç eşit taksitle dağıtma teklifinde bulunacak. 0,0282 tutarındaki ilk temettünün 19 Haziran’da dağıtılması planlanmaktadır ve temettü verimi %0,1’dir. Diğer temettülerin 13 Eylül ve 13 Aralık’ta ödenmesi planlanmaktadır.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Aselsan 4Ç17’de 437mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 560mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bu dönemde %72 oranında arttı. Satış gelirleri, yeni alınan siparişlerin etkisi ile geçen yılın yüksek bazı üzerine %18 oranında artarak 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Aselsan’ın FAVÖK’ü 4Ç17’de %28 oranında artarak 385mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisine paralel gelmiştir. FAVOK marjı ise 150 baz puan artarak %20,2’ye yükselmiştir. Aselsan 29 TL olan hedef hisse fiyatımıza göre %8 oranında primli işlem görmektedir. Her ne kadar ikincil halka arz konusunda belirsizlik devam ediyor olsa da, piyasaya yeni arz gelme olasılığı karşılığında Aselsan için Piyasaya Paralel tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Hedef Fiyat: 34,65 TL   Tavsiye: Nötr

Aselsan 4Ç17 de yıllık %38 büyümeyle 560 milyon TL olarak gerçekleşti; ortalama piyasa beklentisi olan 437 milyon TL’nin üzerinde ancak bizim beklentimiz olan 664 milyon TL’nin altında. Bizim ciro ve FAVÖK beklentilerimiz yüksek kaldığı için net kar rakamı beklentimizin atlında kaldı. 4Ç17 FAVÖK marjı olan %20,2 4Ç16 marjı olan %18,7’ye göre genişledi ve ortalama piyasa beklentisi olan %19,3 ve bizim beklentimiz olan %19,2’nin üzerinde gerçekleşti. 4Ç17 FAVÖK yıllık %28 büyümeyle 385 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 385 milyon TL’ye paralel gerçekleşti.

4Ç17 ciro yıllık %18 büyümeyle 1 milyar 912 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 991 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Aselsan 2017 de toplamda 2,07 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı, 2016’daki imzalanan 1 ,97 milyar doların üzerinde. Siparişler bakiyesi de 2016’daki 6,2 milyar dolardan 2017 de 6,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin yılsonunda 729 milyon TL net nakit pozisyonu açıkladı; Eylül 2017 sonunda 111 milyon TL net borç pozisyonu vardı. Aselsan 2018 beklentilerini de paylaştı; cironun yıllık %25 – %35 bandında büyümesi ve FAVÖK marjını %19,6 olarak öngörüyor.

Biz beklentilerimizi şirket beklentilerine daha yakın hale getirdik. 2018 ciro beklentimizi yıllık %35 büyüme ile 7 236 milyon TL’ye düşürdük ve FAVÖK marj beklentimizi %19,3’den %19,6’ya yükselttik. Bu revizelerle 12 aylık hedef fiyatımız 38,50 TL’den 34,65 TL’ye geldi, Nötr önerimizi koruyoruz.

İkincil Halka Arz Haberleri

Medya’da Aselsan ikincil halka arzına yerli aracı kurumlarla yapacağı haberleri yer aldı ve bunun hızlandırılmış talep toplama ile yapılabileceği belirtildi. Satışa konu oranın da %15 olabileceği belirtildi. Cari piyasa değerine göre bu oranın değeri 1,25 milyar dolar.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Hedef Fiyat: 32,50 TL   Tavsiye: TUT

Aselsan (ASELS): Beklentilerin üzerinde net kar… Aselsan’ın 4Ç17’de net kar rakamı yıllık bazda %38 artışla 560mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 410 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 437 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 4Ç17’de kaydedilen 100 mn TL ertelenmiş vergi geliri (4Ç16’da kaydedilen 28mn TL ertelenmiş vergi gelirine karşın) net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde gelmesinde etkili oldu. Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilere paralel geldi.

Net satış gelirleri 4Ç17’de 4Ç16’ya göre güçlü dolar ve artan proje miktarına bağlı olarak yıllık bazda %18 artışla 1.912mn TL seviyesinde (Piyasa:1.991mn TL, Şeker: 2.104mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri ve düşen maliyetler sayesinde yıllık bazda %28 artışla 385mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 385mn TL, Şeker: 374mn TL). Şirket’in FAVÖK marjı da 4Ç17’de yıllık bazda 1.5pp artışla %20,2 seviyesine yükseldi. Şirket’in net kar rakamının piyasa beklentisinin %28 üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Şirketin 4Ç17 sonuçları sonrası Aselsan’ın 32.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı “TUT” olan önerimizi koruyoruz.

Toplam sipariş tutarı 6.8 milyar dolar seviyesinde – Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 2017 yılında yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alına sipariş ile birlikte Aselsan’ın 2017 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 6.8 milyar dolar (YS16 ve 9A17:6.4 milyar dolar) seviyesine yükselmiştir. Şirket 2018 yılı başından bu yana ise 932 mn dolar yeni sipariş almıştır. · 2018 Beklentileri –Aselsan öte yandan 2018 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket 2018 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %25-35% olmasını beklerken FAVÖK marjının %18-20 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket 2018 yılında toplam yatırım harcamasının 560 milyon TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.

Öte yandan Şirket pay başına brüt %8.46 (0.0846 TL/pay) nakit kar payının 19 Haziran, 13 Eylül ve 13 Aralık 2018 tarihinden itibaren eşit üç taksitle dağıtılmasını Genel Kurula teklif edeceğini açıkladı.

Aselsan (ASELS) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak Şirket’e toplamda 106.5mn TL tutarında ilave sipariş verildiği belirtilmiştir. Teslimatların 2018 yılı içerisinde tamamlanacağı bildirilmiştir.

Basında çıkan haberlere göre Aselsan (ASELS) arz işlemine yerel aracı kurumlar üzerinden devam etmeyi planlıyor. Çıkan haberlere göre ikincil halka arz için birden fazla yerli aracı kuruma yetki verebilir. Ancak Aselsan konu ile ilgili olarak KAP’a henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Aselsan (ASELS, Öneri “TUT”, Sınırlı Pozitif): Aselsan’ın 2017 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,9 oranında artarak 559,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 463mn TL’nin altında, piyasa beklentisi olan 437mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjı ile vergi gelirinin beklentimizin üzerinde (beklentimiz 35mn TL vergi geliri idi) gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında artarak 1.912mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %38,1 oranında artarak 312,2mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece brüt kar marjı %23,6’dan %27,6 seviyesine yükselmiştir.

Diğer taraftan, faaliyet giderleri aynı dönemde özellikle araştırma giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle %66 oranında artarken,  diğer faaliyetlerden 4Ç2016’daki 172mn TL’lik gelire karşın,  4Ç2017’de 124,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı sadece %6,1 oranında artarak 472,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü ise %27,5 oranında artarak 385,2mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %18,7’dan %20,1’e yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin 4Ç2016’deki 28mn TL’lik vergi gelirine karşın bu çeyrekte 99,7mn TL vergi geliri kaydetmesi de karın yüksek gelmesinde önemli etken olmuştur.

Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.387,8mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,5 oranında artış kaydetmiştir. Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, Eylül sonundaki 6,4 milyar dolarlık seviyesinden Aralık ayı sonunda 6,8 milyar dolara yükselmiştir. Aselsan 2018 yılı başından itibaren yaklaşık 850mn dolarlık yeni sözleşmeler de imzalamıştır.

Aselsan 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Aselsan 2018 yılında satış gelirlerinde %25-35 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %18-20 arasında olacağını öngörmektedir. Şirket ayrıca 2018 yılında 560mn TL’lik yatırım harcaması planlamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından hisse başına toplam brüt 0,0846 TL (0,07191 TL net) üç eşit taksitte (her taksitte brüt 0,0282TL) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihleri 19 Haziran, 13 Eylül ve 13 Aralık’tır.

 

Aselsan’dan Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisine Dair Açıklama – 20.02.2018

Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2018 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

 • Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince 44.487.397,02 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt 84.600.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 8,46 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,46) kısmının, (net 71.910.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 7,191 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %7,191) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 3.460.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
 • Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 19 Haziran 2018, 13 Eylül 2018 ve 13 Aralık 2018 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılmasının Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
1. Taksit
0,0282
2,82
0,02397
2,397
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
2. Taksit
0,0282
2,82
0,02397
2,397
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
3. Taksit
0,0282
2,82
0,02397
2,397
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
TOPLAM
0,0846
8,46
0,07191
7,191
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
1. Taksit
0,0282
2,82
0,02397
2,397
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
2. Taksit
0,0282
2,82
0,02397
2,397
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
3. Taksit
0,0282
2,82
0,02397
2,397
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
TOPLAM
0,0846
8,46
0,07191
7,191
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
19.06.2018
 
21.06.2018
20.06.2018
2. Taksit
13.09.2018
 
17.09.2018
14.09.2018
3. Taksit
13.12.2018
 
17.12.2018
14.12.2018
Aselsan Olağan Genel Kurul 19.03.2018

Aselsan’dan Sözleşme Değişikliği Açıklaması – 20.02.2018

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 20/02/2018 tarihinde imzalanan sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a toplam 106.473.452,28 TL tutarında ilave sipariş verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

 

Aselsan – Kanıtlanmış Teknoloji – Tanıtım Videosu – Aselsan Neler Yapıyor? 11.02.2018

Haber: ASELSAN’dan Tanklara “Çelik” Kalkan – 09.02.2018

AKKOR’un yanı sıra tank ve zırhlı araçları korumaya yönelik “çelik” anlamına gelen PULAT isimli geliştirme projesi başlatıldı. PULAT’ın nihai ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği elde edilecek sonuçlara göre şekillenecek. Haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

Akkor – Aktif Koruma Sistemi Hakkında

Tanka yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri tespit ederek havada imha edecek olan Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) geliştirilmesi ile ilgili sözleşme, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında törenle 30.11.2015 tarihinde imzalanmıştı.

AKKOR Sistemi Çok Az Ordunun Sahip Olduğu Bir Yetenek. AKKOR, Milli Tank ALTAY’da kullanılmak üzere geliştirilecek olup, modüler mimarisi sayesinde birçok tipteki zırhlı araca uygulanabilen bir aktif koruma sistemidir. ASELSAN, dünyada çok az ordu tarafından kullanılan bu sistem üzerinde 2008 yılında beri öz kaynaklarını kullanarak çalışıyordu. Sistem ile ilgili radar, merkezi bilgisayar ve fiziksel imha mühimmatının denendiği testler de 2010 yılından itibaren başarı ile gerçekleştirildi.

Tankların Koruma Kalkanı Olacak. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilecek olan AKKOR, 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturacak. AKKOR, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılayacak. Yönlendirilecek fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak tehdidi etkisiz hale getirecek.

Dünyadaki Benzerlerinden Üstün. AKKOR Sistemi, mühimmatın üzerindeki akıllı sensör ile dünyadaki benzerlerinden daha üstün bir performans sergileyecek. Mini bir radar gibi çalışan sensör, yaklaşan roket/füze ile savunma mühimmatının en yakın olduğu zamanda patlamayı gerçekleştirerek tehdidi yok edecek.

Akkor Savunma Sistemi geliştirme ve test aşamasında bir sistem olduğunu tekrar hatırlatırız.

 

AK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 06.02.2018

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında keşif sistemleri ihtiyacına yönelik, 37,05 milyon dolar tutarında ilave siparişi kapsayan sözleşme değişikliği imzalandı. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Aselsan 2018’de bugüne kadar, bu sözleşme dahil ve bizim hesabımıza göre, toplamda yaklaşık 824 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 3Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,7. Haberi Aselsan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 06.02.2018

Kapanış (TL) : 32.3 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 32300 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 127.34 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -10.22

Aselsan yeni kontrat imzaladı
Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında keşif sistemleri ihtiyacına yönelik ilave 37mn dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı. Teslimatların 2019-2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje büyüklüğü Aselsan’ın 6.4 milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının sadece %0.6’sına denk geliyor. Kontrat değerinin küçük olması nedeni ile hisse üzerinde önemli bir hareket beklemiyoruz.

Biz değerlememizde 2018 yılı için 3 milyar dolar büyüklüğünde proje edinimi öngörüyor olmamız nedeni ile hedef değerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Şirket’in bakiye sipariş büyüklüğünün tarihsel zirvede olması ve radarında bir çok proje olmasına rağmen bu olumlu yönlerin fazlasıyla fiyatlandığını düşünüyoruz. Hisse için 29TL hedef fiyat ile SAT tavsiyemizi yineliyoruz.

Aselsan’dan Sözleşme Değişikliği Açıklaması – 06.02.2018

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında keşif sistemleri ihtiyacına yönelik, 37.050.000,- ABD Doları toplam tutarında ilave siparişi kapsayan sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınan 05.02.2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

 

Haber 28.01.2018 Milli Savunma Bakanı Canikli Afrin Harekatında Kullanılan Mühimmat Hakkında Açıklama Yaptı

 

İş YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 25.01.2018

Kapanış (TL) : 34.2 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 34200 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 136.69  ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -15.2

Aselsan’ın ikincil halka arzı
Aselsan hisselerinin ikincil halka arzı için aracı kurum seçimi konusunda teklif alınamadığını açıkladı. İhalenin tekrarı konusunda yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni bir açıklama yapılacağı açıklandı. Dün konu üzerinde çıkan haberlerin ardından hisse %7 yükseldi. Hisse için 29TL hedef değerimizi ve SAT tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 25.01.2018

Basında çıkan haberlere göre; Aselsan’ın (ASELS) ikincil halka arzında yabancı bankalar ilgi göstermezken, Uluslararası bankalar, Aselsan’ın planladığı ikincil halka arza danışmanlık için teklif vermedi. Çıkan haberlere göre, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc., Morgan Stanley ve JPMorgan & Chase Co’nun danışmanlık için Aselsan’a teklif vermedi. Başvurular için son tarih 23 Ocak 2018’di. Aselsan’da dün yaptığı açıklamada hisselerinin ikincil halka arzı konusunda istenen aracı kurum seçim modeli çerçevesinde uygun teklif alınamadığını, Aracı kurum ihalesinin tekrarı konusunda Şirket Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesini müteakiben kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.

Deniz YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 25.01.2018

Aselsan tarafından ikincil halka arz yeniden değerlendirilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre ikincil halka arz sürecinde aracı kurumlardan uygun teklif alınamadığı belirtildi. Açıklamada aracı kurum ihalesinin tekrarı konusunda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ardından kamuoyuna yeniden açıklama yapılacağı eklendi.

Garanti YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 25.01.2018

Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:34.20TL, Piyasa Değeri TL34,200mn) ikincil halka arz ihalesinde aracı kurumlardan uygun teklif alınamadığını açıkladı. Aracı kurum ihalesinin tekrarı konusunda Aselsan Yönetim Kurulu’nun kararı sonrasında Şirket açıklama yapılacak. Hatırlanacağı üzere Şirket 26 Aralık 2017’de ikincil halkı arz çalışmaların başlatmıştı. Hisse dün gün içinde medyada konuyla ilgili çıkan resmi olmayan haberler sonrasında günü %7.3 yukarıda kapatarak ikincil halka arz baskısını geri döndürmüş oldu. Hisse ikincil halka arz haberlerinin çıktığı günden bu yana endeks göreceli %1.2 düşük performans göstermiş oldu. Bugün nötr bir etki bekliyoruz.

 

Aselsan İkinci Halka Arz Çalışmaları Hakkkında Açıklama Yaptı – 24.01.2018

KAP: Şirketimiz hisselerinin ikincil halka arzı konusunda istenen aracı kurum seçim modeli çerçevesinde uygun teklif alınamamıştır. Aracı kurum ihalesinin tekrarı konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesini müteakiben kamuoyuna açıklama yapılacaktır.

 

İş YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 16.01.2018

Kapanış (TL) : 31.02 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 31020 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 134.63 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -6.51

Aselsan yeni kontrat imzaladı
Aselsan Roketsan ve Tübitak Sage İş Ortaklığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile uzun süredir beklenen uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesini imzaladığını açıkladı. Proje’de Aselsan’ın payı 869mn TL ve 279mn eurodur. Teslimatların 2021’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje büyüklüğü Aselsan’ın 6.4 milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının %9’una denk gelmektedir. Haberin bugün hisse üzerinde olumu etki yaratacağını düşünüyoruz. Biz değerlememizde 2018 yılı için 3 milyar dolar büyüklüğünde proje edinimi öngörüyor olmaız nedeni ile hedef değerimizde herhangi bir değişiklie gitmiyoruz. Hisse için 29TL hedef fiyat ile SAT tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.

Aselsan’dan Sözleşme İmzalanması Açıklaması – 16.01.2018

ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 15.01.2018 tarihinde, bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payı 869.013.861,- TL ve 279.257.600,- Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir.

İş YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 12.01.2018

Şirket Haberleri: Aselsan yeni kontrat imzaladı. Aselsan Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 2013 Şubat’ta imzalanan Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesine ek olarak, 16 milyon doları opsiyonel olmak üzere 119.1mn dolarlık ek kontrat imzalandığını açıkladı. Teslimatların 2020 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmakta. Proje büyüklüğü Aselsan’ın 3Ç17 itibari ile 6.4 milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının %1.6’sına denk geliyor. Aselsan’ın proje edinimleri beklentimize paralel ilerliyor ve değerlememizde halihazırda yer alıyor. O nedenle ek sipariş kontratı hedef değerimizde herhangi bir revizyon gerektirmiyor. Mevcut 29TL hedef değerimize %10 düşüş potansiyeline işaret eden hisse için SAT tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Aselsan’dan Sözleşme Değişikliği Açıklaması – 12.01.2018

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a (16.000.000 ABD Dolarlık kısmı opsiyonel olmak üzere) toplam 119.115.506 ABD Doları tutarında ilave “Güvenlik Sistemi” siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu açıklama Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Şirketimize 12.01.2018 tarihinde ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.

 

Oyak YatırımAselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 05.01.2018

ASELS: Aselsan ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 76,8mn, Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 3Ç17 itibarıyla 6.4 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin bir etkisi olmasını beklemeyiz.

Aselsan’dan Yeni İş Anlaşması Açıklaması – 04.01.2018

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak 04.01.2018 tarihinde, toplam bedeli 76.812.000,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılı içinde tamamlanacaktır.

Aselsan’dan Zırhlı Araçlara Çifte Koruma: SARP Dual

İş YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 02.01.2018

Kapanış (TL) : 31.8 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 31800 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 132.26 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -8.81

Aselsan yeni kontrat imzaladı
Aselsan Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile uzun süredir beklenen kısa menzilli/alçak irtifa savunma sistemi projesinin ilk fazı için 1.01 milyar TL ve 122.4mn euro tutarında kontrat imzaladığını açıkladı. Teslimatların 2019-2022 döneminde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje büyüklüğü Aselsan’ın 6.4 milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının %6.5’ine denk gelmektedir. Haber hisse için olumlu olmasına rağmen son işlem gününde hissenin %4.1 yükseldiğini hatırlatmak isteriz. Yeni proje haberi nedeniyle Aselsan hisselerindeki olası yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz.

Oyak YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 02.01.2018

ASELS: Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında toplam bedeli 122,4 milyon Euro ve 1,01 milyar TL tutarında kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 3Ç17 itibarıyla 6.4 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin sınırlı olumlu etkisi olmasını bekleriz.

Editörün Notu: Aselsan tarafından geliştirilmekte olan kısa-orta menzilli füze sistemi olan Hisar Projesi’nde son durum ve teknik bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz:

Hisar Hava Savunma Füze Sistemlerinde Son Gelişmeler

 

Tacirler YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 02.01.2018

Aselsan SSM’den yaklaşık 415 milyon dolarlık yeni proje aldı. Aselsan Savunma Sanayi Müsteşarlığı’yla (SSM) toplamda yaklaşık 415 milyon dolarlık (122 milyon Euro ve 1 milyar TL olmak üzere) kısa menzilli/alçak irtifa savunma sistemi sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme seri üretimin sadece ilk kısmına tekabül ediyor. Bu şirketin şu anda elindeki işlere %6 civarı bir eklenme olması anlamına geliyor. Söz konusu proje şirketin bir süredir yatırımcılarla paylaştığı potansiyel büyük projelerden biriydi. Projenin teslimatı 2019-2022 yılları arasında gerçekleşecek. Gelişmeyi Aselsan hisseleri açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

İş YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 28.12.2017

Savunma Sanayii Şirketlerinin tek çatı altında toplanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aselsan, Havelsan ve TAI gibi Savunma Sanayii Şirketlerinin ayrı ayrı yönetilmesinin Türkiye’nin uzun vadeli planları açısından zorluk yarattığını sistemin tek çatı altında toplanması gerektiğini söyledi. Buna göre bu şirketlerin 7 kişilik bir icra komitesi ile yönetilmesinin planlandığı ve bu icra komitesinde Başbakan, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Müsteşarının da olacağını söyledi.

 

İş YatırımAselsan ASELS Hisse Yorum – 27.12.2017

Kapanış (TL) : 32.42 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 32420 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 127.65 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -10.55

Aselsan ikincil halka arz sürecini başlattı
Aselsan hisselerinin ikincil halka arz çalışmalarının başlatılması için dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürlüğe yetki verdiğini açıkladı. Açıklamada ikincil halka arz ile ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Aselsan’ın mevcut halka açıklık oranı %15.29 seviyesinde bulunuyor. Haberin hissede satışa neden olacağını düşünüyoruz. Mevcut 29TL hedef değerimize %11 düşüş potansiyeline işaret eden hisse için SAT tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Oyak YatırımAselsan ASELS Hisse  Analizi – 27.12.2017

ASELS: Aselsan yönetim kurulu, şirketin ikincil halka arzı için çalışmalara başlaması için genel müdürlüğe yetki verdi. Aselsan’ın hisselerinin yüzde 84.6’sı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’nda bulunuyor. Geri kalan yüzde 15.3’ü borsada işlem görürken, yüzde 0.1’i ise diğer ortaklara ait. Hatırlanacağı üzere Aselsan 2013 yılında ikincil halka arz çalışmalarına başlamıştı, fakat Aselsan’ın uzun menzilli füze sistemi projesinde Çinli CPMIEC şirketi ile birlikte çalışması sebebiyle yabancı Yatırım bankaları ikincil halka arz sürecinden çekilmiş ve süreç böylece iptal edilmişti. Kısa vadede ikincil halka arz planının Aselsan hisseleri üzerinde bir miktar baskı oluşturmasını bekleriz.

Garanti YatırımAselsan ASELS Hisse Analizi – 27.12.2017

Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:32.42TL, Piyasa Değeri TL32,420mn): Aselsan’ın Yönetim Kurulu ikincil halkı arz konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verdi. Şirket ikincil halka arz yöntemi ve boyutu konusunda detayları açıkladı. Hissenin yıl başında bu yana BIST-100’ün üzerinde %84 performans gösteren hissede başlayan ikincil halka arz sürecinin etkisiyle sınırlı baskı olabileceğini düşünüyoruz. (Olumsuz)

Ak YatırımAselsan ASELS Hisse Analizi – 27.12.2017

Aselsan Yönetim Kurulu şirketin hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verdi. Mevcut durumda Aselsan’ın halka açıklık oranı %15, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı %85’ine sahip. Bu haber Aselsan hissesine bu aşamada nötr etki yapacağını düşünüyoruz.

Şeker YatırımAselsan ASELS Hisse Analizi – 27.12.2017

Aselsan (ASELS), şirket hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verdiğini açıkladı. Bilindiği üzere Aselsan hisselerinin %84,6’sı Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı’na ait, %15,3’lük kısım halka açıktır. Hatırlandığı üzere Şirket ilk defa Şirket ikinci halka arz konusunda Ağustos 2013 yılında karar almış ancak sonrasında füze savunma sistemin tamamlanması ve piyasa koşulları nedeniyle bunu ertelemişti. İkinci halka arz konusunda çalışmaların tekrar başlaması nedeniyle Aselsan paylarının baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz.

Aselsan İkincil Halka Arz Çalışmalarının Başlatılması Hakkında Açıklama Yaptı – 26.12.217

KAP: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.12.2017 tarihli toplantısında, Şirketimiz hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

Haber: Hisar Hava Savunma Füze Sistemlerinde Son Gelişmeler
Aselsan’dan Mehmetciğin Yeni Süngüsü: Alkar

Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında Açıklama Yaptı – 12.12.2017

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen SAHA  Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK’nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 12.12.2016 tarihinde 10 üzerinden 9,15 olan notumuz 12.12.2017 tarihi itibariyle 9,20 olarak güncellenmiştir. Not artışı ASELSAN’ın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne verdiği önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucudur. Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başlayan ASELSAN, konuya verdiği önemin göstergesi olarak notunu her yıl daha da ileriye taşımaktadır.
Alınan notlar ASELSAN’ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını  etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 12.12.2017

Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Termal El Dürbünü ve Portatif Termal Kamera tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 263 milyon TL (cari kurla 68,6 milyon dolar) tutarında iki ayrı sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecek. Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşmeler dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 1 milyar 214 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 3Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,7. Haberi Aselsan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 12.12.2017

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında 263 milyon TL tutarında Termal El Dürbünü ve Portatif Termal Kamera tedariki kapsamında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2018- 2019 yıllarında gerçekleştirilecektirler. Aselsan’ın 3Ç17 itibarıyla 6.4 milyar ABD doları tutarındaki devam eden işlerini dikkate aldığımızda yeni projenin sınırlı bir etkisi olmasını bekleriz.

 

Aselsan’dan Yeni Sözleşme İmzalanması Duyurusu – 11.12.2017

ASELSAN ile T.C. Milli Savunma Bakanlığı arasında Termal El Dürbünü ve Portatif Termal Kamera tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 262.999.600,- TL tutarında iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Haber: Aselsan Malezya Yerli Üretime Hazırlanıyor – 08.12.2017

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 30.11.2017

Borsa İstanbul’un Aselsan hisselerinde 15 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yapılması yasağı bugün itibarıyla sona eriyor. Yasağın kalkması sonucunda Aselsan hisselerinde hacim ve volatilitenin artmasını bekleriz.

İş Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 16.11.2017

Kapanış (TL) : 40.12 – Hedef Fiyat (TL) : 27 – Piyasa Deg.(TL) : 40120 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 97.01 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -32.7

ASELS hisseleri 15 gün süresince açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, ASELS hisselerinin 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini açıkladı. ASELS hisseleri için 29TL/hisse olan hedef değerimizi ve SAT tavsiyemizi koruyoruz.

 

Aselsan’da Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri – 15.11.2017

Çarşamba gününü 45,60TL’den açan Aselsan’da olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle bugün saat 17:11 ve 17:27’de iki kez devre kesici uygulama başlamıştır. Aselsan hisseleri devre kesici uygulamalar öncesi %16 düşmüş ve 36,32 seviyesini test etmiştir. Düşüş sonrası inişli çıkışlı bir görünüm izleyen senetler günü %11,36lık değer kaybı ile 40,12TL’den kapatmıştır.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz – 15.11.2017

Hisse Fiyatı: 45,26 TL        12 Aylık Hedef: 38,50 TL   Analist: Bora Tezgüler

Son yıllarda yerli üretimi destekleyen atılımlarla Aselsan Türk Savunma Sanayii’nin en önemli oyuncularından biri haline geldi. Bu atılım Aselsan’ı satış hacminde 100.lükten sektöründe dünyanın en büyük 57.nci şirketi konumuna getirdi. Satışlar içerisinde ihracatın payının giderek artması da şirketin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttığına işaret ediyor.

Sipariş bakiyesinde kuvvetli büyüme bekleniyor. Aselsan’ın 2016 yılı satış hacmi 3,8 milyar TL (yaklaşık 1,2 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Şirketten aldığımız bilgiye göre Aselsan’ın elinde 2017/9 itibarıyla toplam bakiyesi 6,4 milyar dolara yaklaşan yaklaşık 150 proje bulunuyor ve bu projelerin 4‐5 yıl içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi öngörülüyor. İmzalanan yeni sözleşmelerle ve ileride alınması hedeflenen işlerle bu sayının hızlı bir şekilde artacağı ve şirketin bekleyen sipariş bakiyesinin 3‐4 yıl içerisinde 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Cironun ilk etapta 2 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Geçmiş yıllarda büyüyen bakiye siparişleri ile Aselsan’ın cirosu son 10 yılda ciro dolar bazında 4 katından fazla büyüdü. Artan siparişlere bağlı olarak şirketin satış hacminin TL bazında 2017 ve 2018 yıllarında da yıllık en az %40‐45 civarında büyümesini bekliyoruz. Şirket bu büyümenin 2019 ve sonrasında da ivmesini koruması ile cironun yine 3‐4 yıl içerisinde 2 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor.

FAVÖK’ü korumaya dönük maliyet planlaması yapılıyor: Geçmiş yıllara baktığımızda Aselsan’ın cirosundaki 4 kat büyümeye karşın, personel sayısının son on yılda iki kattan daha az büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca Aselsan yıllar içerisinde artan iş hacminin giderek artan bir kısmını fason tedarikçilerden sağlama yoluna gitti. Fason üreticiler Aselsan’a kıyasla daha esnek çalışma koşullarına sahip olduklarından daha düşük sabit maliyetle çalışabiliyorlar ve bu durum Aselsan’ın maliyetlerini olumlu yönde etkiliyor. Şirket değişen maliyet yapısı ile Aselsan’ın %18 ‐ %20 bandında seyreden FAVÖK marjının ileride de korunacağını öngörülüyor.

Savunma sanayiinde yerli pazar dinamik bir yapıya sahip: Türkiye jeopolitik ve coğrafi koşulları nedeniyle savunma harcamalarında önde gelen ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Devletin yıllık savunma sanayi harcamasının geçtiğimiz yılların verileri incelendiğinde GSYİH’nin %2,0 ‐ %2,2’si (15 milyar dolar – 20 milyar dolar) düzeyinde olduğu dikkat çekiyor. Söz konusu harcamaların yaklaşık %60’ı yurtiçi şirketlerden tedarik edilirken, bu harcamalardan Aselsan de yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık ciro elde ediyor.

İhracat pazarlarında hızlı büyüme sağlandı: Aselsan 2016 yılında 300 milyon dolarlık ve 2017’nin ilk dokuz ayında 188 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Ayrıca 2016 yılı toplam satışlarının %20’ye yakın bir kısmı (230 milyon dolar) ihracat kaleminden oluştu. Şirketin en önemli ihracat pazarları Suudi Arabistan, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan olarak sıralanıyor. Şirketin ihracat yaptığı önemli pazarlarda savunma sanayi şirketlerine ortaklıkları bulunuyor. Bu şirketlerde Aselsan’ın payı %50’nin altında dolayısıyla hissedarlık kontrolü bulunmuyor ancak icrada eşit kontrole sahip bir yapı söz konusu.

Riskler: Aselsan açısından en büyük risk olarak artan sipariş bakiyesinin idare edilmesi zikredilebilir. Ancak fason işlerin devreye girmesiyle şirketin bu konuda önemli bir rahatlama sağladığı ve çalışmalarını daha etkin bir biçimde yürütmeye başladığı söylenebilir.

Hisse Performansı    
TL1 Hafta1 Ay3 Ay 1 Yıl
%16,5%64,2%68,2%332,5
Göreceli*%18,7%58,4%63,2%192,2
* BIST Getiri Endeksi’ne göre    
Tahminler (milyon TL)   
Net Satış 201520162017T2018T
 2.7803.7685.9908.749
VAFÖK 4287161.1501.688
VAFÖK marjı %15,4%19,0%19,2%19,3
Net Kâr 2137951.4512.155
FD/Satışlar 2,52,67,3 4,8
FD/VAFÖK 16,113,638,025,1
F/K 32,712,130,520,1
Ortaklık Yapısı    
TSK Güçlendirme Vafkı  %84,6
Halka Açık ve Diğer*  %15,4

 

Aselsan, Bangkok / Tayland’ta düzenlenen Defence and Security 2017 Uluslararası Savunma Fuarına katıldı. 08.11.2017

Standımızda Askeri ve Profesyonel Haberleşme Sistemleri, SARP ve STAMP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri, Termal ve Gece Görüş Sistemleri, İHTAR ve İHASAVAR Anti Drone Karıştırma Sistemleri, GERGEDAN ve KİRPİ Karıştırma Köreltme Sistemleri, ZOKA Torpidolara Karşı Akıllı Akustik Savunma Dekoyu sergilendi.

Ukrayna Savunma Bakanı, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı, Tayland Deniz Kuvvetleri Komutanı, Malezya Hava Kuvvetleri Komutanı, Kamboçya Hava Kuvvetleri Komutanı, Endonezya Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanı, Myanmar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ve Bangkok Büyükelçimiz standımızı ziyaret ederek ASELSAN çözüm ve kabiliyetleri hakkında bilgi aldı. (Kaynak: Aselsan)

 

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 03.11.2017

Kalın olarak yazılan başlıklarda daha önce Aselsan’ın alt yüklenici veya yüklenici olarak yer alabileceği duyurulmuştu. Diğer projelerde de Aselsan’da rol alabileceğini düşünüyoruz. Bu açıklama ile Aselsan’ın bakiye siparişleri artacaktır ve hisseler için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

SSM Toplantısından Çıkan Kararlar – 02.11.2017

Ak Yatırım’ın dikkat çektiği Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonuçlandı. 5 milyar dolar bedelli 22 projenin görüşüldüğü toplantıdan aşağıdaki kararlar çıkmıştır:

 • Milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Farklı özellikteki füze ve akıllı mühimmat projeleri
 • Elektronik karıştırma ve elektronik harp sistem projeleri
 • Çeşitli kalibre ve ebatta bomba atar, tüfek ve tabanca geliştirme ve seri imalar projeleri
 • Deniz platformları ve deniz platformlarından atılabilen füze ve silah sistemlerine ilişkin projeler
 • Muharip ve genel maksat helikopter modernizasyonu, geliştirilmesi ve ilave seri üretimine ilişkin projeler
 • Tank modernizasyonu ve seri üretimine ilişkin projeler
 • Yeni ve ileri versiyon insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutlarının üretim adetlerinin arttırılmasına ilişkin projeler,
 • Milgem 1 sınıfı fırkateyn gemi vepreveze sınıfı denizaltı modernizasyonu geliştirilmesi ve üretimine ilişkin projeler

 

İş Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Kapanış (TL) : 33.94 – Hedef Fiyat (TL) : 27 – Piyasa Deg.(TL) : 33940 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 53.32 ASELS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -20.45

Aselsan 3Ç17 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar

Aselsan 3Ç17’de 264mn TL kar açıkladı. Yıllık bazda %72 artış gösteren kar piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım:240 milyon TL, Piyasa: 255 milyon TL). Operasyonel karın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi net karın tahminimizin üzerinde gelmesini sağladı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %76 artış göstererek 1.29 milyar TL’ye yükseldi. Gelirler hem bizim 1.15 milyar TL hem de piyasanın 1.14 milyar TL olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket’in operasyonel karı yıllık bazda %78 artış göstererek 248mn TL yükseldi ve hem bizim hem piyasanın 220mn TL olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket’in mevcut proje büyüklüğü geçen çeyreğe göre değişmeyerek 6.4 milyar dolar seviyesinde kaldı. Sonuçları genel olarak olumlu karşılıyor olmamıza rağmen hissenin son 3 haftada piyasayı %25 oranında yenmesinden dolayı kar realizasyonu görebileceğimizi düşünüyoruz.

ASELS hissesi hedef değerimizi 26.4 TL/hisseden 27TL/hisseye yükseltiyoruz. Aselsan’ın büyüme projeksiyonları ile ilgili halen iyimser olmamıza rağmen, olumlu yönlerin fazlasıyla fiyatlandığını düşünüyoruz. Yeni hedef değerimiz %20 düşüş potansiyeline işaret ettiği için tavsiyemizi SAT’a çekiyoruz. ASELS hisseleri 2018/2019 tahmini FD/FAVÖK rasyosuna göre sırasıyla 25.9x ve 19.2x ile işlem görüyor ve benzerlerine göre %131 ve %84 primli işlem görüyor. Hissenin 24.3x ve 17.5x olan 2018 ve 2019 tahmini F/K rasyoları ise sırasıyla %31 ve %4 prime işaret ediyor.

Garanti Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Hedef Fiyat: 33.00 TL

Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:33.94TL, Piyasa Değeri TL33,940mn): Aselsan 3Ç17 finansallarında, piyasa beklentisi olan 255mn TL net kar ile uyumlu ve bizim beklentimiz olan 232mn TL net karın üzerinde 264mn TL net kar açıkladı. Net kar, beklentimizin üzerinde gerçekleşen net diğer gelirler ile beklentimizi aşmıştır. Açıklanan net satışlar ve FVAÖK piyasa beklentisinin sırasıyla %13 ve %12 üzerindedir. Yüksek net kara karşın hissenin son 1 ayda BIST-100 endeksinin %21 üzerinde performans göstermesi ve Şirket’in 2017 için öngörülerini koruması nedeniyle finansalların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Aselsan’ın 2017 için %25 üzeri net satış büyümesi öngörüsüne karşın güçlü gelen finansallar sonrasında tahminlerimizi güncellerken 12 aylık hedef hisse fiyat tahminimizi 33.00TL’ye revize ediyoruz.

Bakiye siparişler 6.4mlr ABD$ seviyesinde. Aselsan’ın 3Ç17’de yeni aldığı toplam 380mn ABD$ tutarındaki iş ile 2Ç17 sonundaki 6.4mlr ABD$ seviyesinde olan bakiye siparişleri korunmuştur. 2017 yılı beklentilerini korudu.

Aselsan 9A17 sonu itibariyle %60 net satış büyümesi ve %19.2 FVAÖK marjına ulaştı. Şirket 9A17 sonuçları sonrasında 2017 yılı öngörülerini korudu. Aselsan 2017 yılında net satışlarının %25’in üzerinde büyümesini beklerken, %18-20 FVAÖK marjı ve 500mn TL yatırım harcaması öngörüyor.

Nötr etki bekliyoruz. Yüksek net kara karşın hissenin son 1 ayda BIST-100 endeksinin %21 üzerinde performans göstermesi ve Şirket’in 2017 için öngörülerini koruması nedeniyle finansalların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Tahminlerde revizyon Aselsan’ın 2017 için %25 üzeri net satış büyümesi öngörüsüne karşın güçlü gelen finansallar sonrasında tahminlerimizi güncellerken 12 aylık hedef hisse fiyat tahminimizi 33.00TL’ye revize ediyoruz.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Hedef Fiyat: 33.50 TL

Aselsan (ASELS) Güçlü operasyonel sonuçlar… Aselsan’ın 3Ç17’de net kar rakamı yıllık bazda %72 çeyreksel bazda %8 artışla 264mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 210 milyon TL net kar rakamının üzerinde gelirken, piyasa beklentis i olan 255 milyon TL net kar rakamına paralel geldi. Özellikle 3Ç17’de beklentilerin üzerinde gelen net satış gelirleri ve FAVÖK şirketin net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 3Ç17’de 3Ç16’ya göre güçlü dolar ve artan proje miktarına bağlı olarak yıllık bazda %76 artışla 1.291mn TL seviyesinde (Piyasa:1.142mn TL, Şeker: 1.102mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri ve düşen operasyonel giderler sayesinde yıllık bazda %78 artışla 248mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 222mn TL, Şeker: 232mn TL).

Şirket’in FAVÖK marjı da yıllı bazda 0.2pp artışla %19,2 seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Ancak, şirket paylarındaki son dönemlerdeki yükseliş nedeniyle sonuçların fiyatlandığını düşünüyoruz. Ayrıca, Şirket paylarının 2017 yılı başından bu yana %168 yükseldiğini ve ayrıca relatif olarak Endeks’in %90 üzerinde bir performans sergilediğini de not edelim. Şirketin 3Ç17 sonuçları sonrası Aselsan’ın 24.0 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 33.50 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %1 altında bulunması nedeniyle “TUT” olan önerimizi koruyoruz.

Toplam sipariş tutarı 9A17 itibariyle 6.4 milyar dolar seviyesinde– Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 9A17 itibariyle 1.160 milyon dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alına sipariş ile birlikte Aselsan’ın 9A17 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 6.4 milyar dolar (YS16:6.2 milyar dolar, 1Y17:6.4 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket 2017 beklentilerini korudu –Aselsan 2017 yılına ilişkin öngörülerini de korudu. Buna göre Şirket 2017 yılı içerisinde en az %25 gelir ve % 18-20 arası FAVÖK marjı gerçekleştirilmesini bekliyor. Şirket ayrıca 2017 yılında toplam yatırım harcamasının 500 milyon TL seviyesinde olmasını planlıyor.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Hedef Fiyat: 29.00 TL

Aselsan 3Ç17’de 255mn TL olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde 264mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bu dönemde %72 oranında arttı. Satış gelirleri, yeni alınan siparişlerin ve zayıf TL’nin etkisi ile %60 oranında artarak 1.3 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü gelir büyümesinin etkisi ve faaliyet giderlerinde fazla artış olmaması ile birlikte Aselsan’ın FAVÖK’ü 3Ç17’de %78 oranında artarak 248mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 222mn TL’nin üzerinde gelmiştir. Hedef hisse fiyatımızı 29 TL’ye yükseltirken, yılbaşından bu yana %168 oranında yükselen Aselsan için Piyasaya Paralel tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Hedef Fiyat: 32,20TL Öneri: TUT

Aselsan’ın 2017 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artarak 263,5mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 301mn TL’nin altında, piyasa beklentisi olan 255mn TL’nin ise hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi geliri beklentimize karşın vergi gideri kaydedilmesi etkili olmuştur.

Aselsan’ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,6 oranında artarak 1.291mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %75,2 oranında artarak 312,2mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri aynı dönemde %47,7 oranında görece düşük artış kaydederek kara olumlu katkı sağlamıştır. Ek olarak, diğer faaliyetlerden 3Ç2016’daki 46,6mn TL’lik gelire karşın,  3Ç2017’de 64,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %75,8 oranında artarak 278,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de %78,2 oranında artarak 248,3mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %19’dan %19,2’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket 3Ç2016’deki 8,1mn TL’lik vergi gelirine karşın bu çeyrekte 4,2mn TL vergi gideri kaydetmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 3Ç2016’daki 153,2mn TL’den 263,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 828,1mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %112,7’lik artış kaydetmiştir. Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, Haziran sonundaki 6,4 milyar dolarlık seviyesini Eylül ayı sonunda da korumuştur. Aselsan Eylül ayından sonra da yaklaşık 300mn dolarlık yeni sözleşmeler imzalamıştır.

Aselsan’ın hedef hisse fiyatını, kurlardaki yükseliş, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 26,00TL’den 32,20TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “TUT” önerimizi koruyoruz.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Aselsan’ın operasyonel performansındaki güçlü seyir 3Ç17’de devam etti Aselsan 3Ç17’de piyasa beklentilerinin üzerinde 264 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakamın altında yatan ana neden operasyonel performansın tahminlerin üzerinde güçlü gerçekleşmesi oldu. 3Ç17’de satışlar 1.3 milyar TL olurken tahminlerin %13 üzerinde kaldı. Satış 3Ç17’de yıllık bazda %76 büyümüş oldu. Böylece 9A17’de toplam yıllık büyüme %60’a ulaştı. FAVÖK marjı şirketin normal marj seviyesi kabul edilen %18-20 aralığının içinde kalarak %19,2 olarak gerçekleşti ve marj 3Ç16’ya göre 0.2 puan iyileşme gösterdi. Böylece FAVÖK 3Ç17’de 248 milyon TL olurken piyasa beklentisini %12 aştı. Yıllık bazda da %78 büyüdü. 9A17’de de FAVÖK %60 yükselmiş oldu.

Genel itibariyle şirketin operasyonel performansındaki momentumun son derece güçlü şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Beklentileri aşan sonuçların hisse performansındaki güçlü seyrin devamını getirebileceği görüşündeyiz ve benzerlerine göre primli işlem görse de bu primin yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini şirketin özellikleri itibariyle benzerleriyle kıyaslanmasının çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla kısa orta vadede hissede olumlu hava devam edebilir.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Aselsan – 3Ç17 sonuçlarını 263.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 254.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %72 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 1,291 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,142 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 248 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %78 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 222 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 28 baz puan artarak %19.2 oldu. Şirketin net borcu 111 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 267 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

 

İş Yatırım – ASELS Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Aselsan 58.9 milyon dolar değerinde yeni kontrat imzaladı. Asesan, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki” sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 58.9 milyon dolar tutarında ek bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeni sözleşmenin tutarı Aselsan’ın 6A17 itibari 6,4 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %0,9’una denk geliyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentimize paralel ilerlediği için yeni kontrat değerlememizde ve tahminlerimizde değişiklik gerektirmiyor. Haberin hisse üzerinde hafif olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – ASELS Hisse Haber Yorum – 25.10.2017

Aselsan ile TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında 60 milyon TL (cari kurla 18,3 milyon dolar) tutarındaki “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi” sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirilecektir. Projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşme dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 1 milyar 86 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 2Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,7. Haberi Aselsan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İş Yatırım – Şirket Haberleri: Aselsan 60 milyon TL değerinde yeni kontrat imzaladı – 24.10.2017

Asesan, İçişleri Bakanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi kapsamında toplam bedeli 60 milyon TL bedelli yeni bir sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmenin tutarı Aselsan’ın 6A17 itibari 6,4 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %0,3’üne denk geliyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentimize paralel ilerlediği yeni kontrat değerlememizde ve tahminlerimizde değişiklik gerektirmiyor. Haberin hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Aselsan’dan Yeni Sözleşme İmzalanması Açıklaması – 24.10.2017

ASELSAN ile TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında 60.000.000,- TL tutarındaki “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi” sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirilecektir. Projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklama müşteriden alınan 24.10.2017 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

GARANTİ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 23.10.2017

Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:28.92TL, Piyasa Değeri TL28,920mn): Medyada çıkan bir habere göre Aselsan’ın alt yüklenicilerine sağlanan teminatsız kredi miktarı 100mn TL’ye ulaştı. Habere göre Aselsan’ın aralarında Finansbank ve Akbank’ın da bulunduğu 6 banka ile yaptığı sözleşme kapsamında Aselsan’dan iş alan firmalar uygun koşulla teminatsız kredi alarak işlerini hızlandırabiliyor. (Nötr)

TACİRLER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Haber Analiz – 16.10.2017

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği ile şirkete toplam 350 milyon TL tutarında ilave sipariş verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. Aselsan’ın 30 Haziran 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 6.4 milyar ABD doları olup, 30 Haziran 2017’den beri şirket 183 milyon ABD doları tutarında sipariş almıştır.

İş Yatırım – Şirket Haberleri: Aselsan 350mn TL değerinde yeni sözleşme imzaladı – 13.10.2017

Aselsan Savunma Sanayii Müsterşarlığı ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında ilave 350mn TL değerinde yeni kontrat imzaladı. Teslimatların 2019’a kadar tamamlanması öngörülüyor. Yeni sözleşme Aselsan’ın 2Ç17 itibari ile 6.4milyar dolar olan bakiye sipariş miktarını %1.5ine geliyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentilerimize paralel gelişiyor ve değerlememizde yer alıyor. O nedenle hedef değerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmiyor. Hafif olumlu.

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

Aselsan ile Ukrayna’da yerleşik bir müşteri arasında toplam bedeli 43,6mn ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 2Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.4 milyar ABD seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için hafif olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

Aselsan ile Ukrayna’da yerleşik bir müşteri arasında haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 43.63 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşme dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 939 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 2Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,7. Haberi Aselsan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Aselsan Ukrayna’da Yeni İş Anlaşması İmzaladı – 10.10.2017

Güncelleme, Aselsan’dan Açıklama: ASELSAN ile Ukrayna STE firması arasında; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri haberleşme ihtiyaçları için sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Ukrayna’da yerleşik bir müşteri arasında haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 09.10.2017 tarihinde 43.634.744,40 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

İŞ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

Aselsan 43mn dolar değerinde yeni kontrat imzaladı. Aselsan ile Ukrayna’da yerleşik bir müşteri arasında haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 43 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı. Haberin hisse için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Aselsan ISO Savunma Sanayi Zirvesinde

 

İŞ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 06.10.2017

Savunma sanayi hisselerine ilgi yüksek kalacak

Yurtiçinde haber akışında gözümüze çarpan savunma ödeneğinin geçen yıl 28.7 milyar TL’den bu yıl 41.3 miyar TL’ye çıkarıldığına dair haberler. Önümüzdeki dönemde savunma harcamalarının artması BIST’de savunma sanayi hisselerine ilgiliyi yüksek tutmaya devam edecek.

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 05.10.2017

Aselsan Yeni Şirket Kurdu

Aselsan yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, %51’i Aselsan’a, %29’u TÜBİTAK’a ve %20’si Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na ait olmak üzere “YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ünvanlı şirket kurdu. Şirketin sermayesi 17,46 milyon TL olup, kuruluşu 4 Ekim 2017 tarihinde tescil edildi. Bu haber Aselsan hisseleri için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Savunma Sanayi’ne 90 Milyon Dolarlık Yatırım

GARANTİ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 04.10.2017

Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:26.58TL, Piyasa Değeri TL26,580mn): Aselsan, Milli Savunma Bakanlığı ile toplam 51mn ABD$ değerinde bir sözleşme imzaladı. Şirket’in 2Ç17 sonu bekleyen iş yükü 6.4mlr ABD$ seviyesindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 04.10.2017

Aselsan – Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Ağ Destekli Yetenek (ADY) Projesinin tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 51 milyon ABD Doları olan bir sözleşme imzaladı. Şirketin 30 Haziran 2017 itibariyle devam eden işlerinin büyüklüğü 6,4 milyar ABD doları idi.

OVP ile Yeni Savunma Sanayi Fonu – 28.09.2017

OVP, Savunma sanayi fonu için 8 milyar TL’lik kaynak artışı öngörülüyor. Özellikle savunma sanayi ile ilgili iş yapan ASELS gibi şirketler için olumlu olarak değerlendirilebilir.

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 25.09.2017

Aselsan ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik arasında toplam bedeli 13,9 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecek. Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşme dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 859 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 2Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,7. Haberi Aselsan için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 25.09.2017

Aselsan ile STM Savunma Teknolojileri arasında toplam bedeli 13,92mn ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 2Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.4 milyar ABD seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için hafif olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz.

Aselsan’dan Sözleşme İmzalanması Hakkında Açıklama – 22.09.2017

ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında toplam bedeli 13.919.220,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama, müşteriden alınan 21/09/2017 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Aselsan Elektronik (ASELS, Öneri “TUT”, Nötr): Aselsan, Resmi Gazete’de yayınlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin karara göre listeye dahil edilmiştir.

Aselsan’dan Yeni İş ve Sözleşme Değişikliği Açıklamaları – 14.09.2017

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 17.04.2002 tarihinde imzalanan Füze İkaz Sistemleri (MWS-TU) Tedarik Sözleşmesi’ne ilişkin olarak 14.09.2017 tarihinde sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a toplam 17.250.000,- Euro tutarında ilave sipariş verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2020 yılına kadar tamamlanacaktır.

ASELSAN ile bir yurt dışı müşteri arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine yönelik 13.09.2017 tarihinde 10.721.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz – 24.08.2017

Aselsan’ın 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,4 oranında artarak 243,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 224mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 209mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen vergi geliri etkili olmuştur.

Aselsan’ın satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,4 oranında artarak 1.167mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %55 oranında artarak 282,9mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri aynı dönemde %8,7 oranında görece düşük artış kaydederek, kar artışını desteklemiştir.

Diğer taraftan, diğer faaliyetlerden 2Ç2016’daki 10,7mn TL’lik gelire karşın, kur farkı gideri kaynaklı 2Ç2017’de 34,6mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 112,7mn TL’den 160,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de %74,4 oranında artarak 227mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %16,7’den %19,5’e yükselmiştir. Şirket 2Ç2017’de 7,4mn TL’lik net finansman geliri kaydederken, ikinci çeyrekte 77,9mn TL’lik oldukça yüksek vergi geliri kaydetmiş (2Ç2016’da 24,7mn TL vergi geliri) ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 2Ç2016’daki 124,1mn TL’den 243,7mn TL’ye ulaşmıştır.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın ilk yarı ana ortaklık karı 564,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %139’luk artış kaydetmiştir.

Bakiye Siparişler 6,4 milyar dolar seviyede…Aselsan, Haziran ayı sonunda, Mart ayı sonundaki 6,4 milyar dolarlık bakiye siparişlerini korumuştur. Aselsan, bakiye sipariş portföyüne Haziran sonundan itibaren de yeni projeler eklemeye devam etmiş ve yaklaşık 103mn dolarlık yeni sözleşmeler imzalamıştır. Buna ilaveten, Savunma Sanayi İcra Komitesi bu yıl için henüz toplanmamıştır. Bu yıl içinde yakın zamanda toplanması beklenen komiteyle birlikte yeni projelerin bakiye siparişe eklenmesi beklenmektedir.

KORKUT, yakın zamanda bakiye siparişlere dahil olması en muhtemel proje…Aselsan’ın muhtemel projeleri arasında Hava Savunma Sistem Modernizasyonu seri üretimi (KORKUT), Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi (HAVASOJ), Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, MİLGEM İ Sınıfı Firkateyn, Milli Muharip Uçak ve ALTAY tankı seri üretimi yer almaktadır. Bu muhtemel projeler arasında Hava Savunma Sistem Modernizasyonu seri üretimi projesinin yakın zamanda bakiye siparişlere dahil edilebileceği belirtilirken, Aselsan, bu projede payının 800-900mn dolar civarında olacağını öngörmektedir.

Aselsan 2017 yılı beklentilerini aynen koruyor…Aselsan, 2017 yılı beklentilerini de aynen korumuştur. Şirket 2017 yılında satış gelirlerinde %25’in üzerinde bir artış öngörürken, FAVÖK marjının %18-20 arasında olmasını beklemektedir. Şirket 2017 yılı için toplam 500mn TL’lik yatırım harcaması planlamıştır.

Aselsan ile ilgili beklentilerimizi güncelliyoruz…İkinci çeyrek gerçekleşmeleri ardından, Aselsan’la ilgili beklentilerimizi yeniden güncelliyoruz. 2017 yılı için satış gelirleri tahminimizi 5.186mn TL’den 5.340mn TL’ye çekerken, FAVÖK tahminimizi de 980mn TL’den 1.020mn TL’ye yükseltiyoruz. 

Aselsan için hedef hisse fiyatını 26,00TL olarak güncelliyoruz…Aselsan’ın tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 19.454mn TL’den 26.000mn TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 19,45TL’den 26,00TL’ye çıkartıyoruz. Ancak, hedef hisse fiyatını yükseltmemize karşın, Aselsan hisseleri, son dönemde kaydetmiş olduğu yüksek performansa bağlı olarak (son üç ay %23,3 artış), güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %0,8 oranında primli işlem görmektedir. Bu nedenle, Aselsan için daha önceki “TUT” önerimizi koruyoruz.

Editörün Notu: KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’dir. Ayrınıtlı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

 

 

İŞ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

Kapanış (TL) : 26.54 – Hedef Fiyat (TL) : 23 – Piyasa Deg.(TL) : 26540 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 44.84 ASELS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -13.34

ASELS 2Ç17 Finansal Sonuçları:
Aselsan 2Ç17’de 244mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %96 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin %17 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım:180mn TL, piyasa:209mn TL). Net karın beklentimizden sapması büyük ölçüde ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanırken operasyonel kar da beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Şirket’in gelirleri bakiye sipariş miktarının artmasının etkisi ile yıllık bazda %49 artış göstererek 1.17 milyar TL’ye yükseldi (İş yatırım: 1.13 milyar TL, piyasa: 1.09milyar TL).

FAVÖK düşük bazında etkisi ile yıllık bazda %74 artış göstererek 227mn TL’ye yükseldi (İş Yatırım:215mn TL, piyasa: 207mn TL). FAVÖK marjı %19 olan beklentilerin üzerinde %19.5 gerçekleşti. Şirket’in bakiye sipariş miktarı 1Ç17’ye göre değişmeyerek 6.4milyar TL seviyesinde kaldı. Yönetim sonuçlardan sonra öngörülerinde bir değişiklik yapmadı. 2017 gelir büyümesi beklentisini en az %25, FAVÖK marj beklentisini de %18-20 bandında tuttu. Yılın ilk yarısında yıllık bazda %52 gelir büyüme gerçekleştiği düşünülürse yönetimin muhafazakar olan gelir büyümesi hedefinin üzerine çıkılacağını düşünüyoruz.

Operasyonel karın ve net karın piyasa beklentisinin sırasıyla %13 ve %17 üzerinde gerçekleşmesi nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

Beklentilerin üzerinde net karlılık… Aselsan’ın 2Ç17’de net kar rakamı yıllık bazda %96 artışla 244mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 182 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 209 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 2Ç17’de kaydedilen 78mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri (2Ç16’da 25mn TL vergi gelirine karşılık) şirketin net kar rakamını destekledi. Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net satış gelirleri 2Ç17’de 2Ç16’ya göre güçlü dolar ve artan proje miktarına bağlı olarak yıllık bazda %49 artışla 1.167mn TL seviyesinde (Piyasa:1.088mn TL, Şeker: 990mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %74 artışla 227mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 207mn TL, Şeker: 192mn TL).

Şirket’İn FAVÖK marjı da yıllık bazda 2.8pp artışla %19,5 seviyesine yükseldi. Şirket’in net kar rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünmekle beraber, Şirket paylarının 2017 yılı başından bu yana %109 yükseldiğini ve ayrıca relatif olarak Endeks’in %52 üstünde bir performans sergilediğini gözönüne alarak piyasa tepkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Şirketin 2Ç17 sonuçları sonrası Aselsan’ın 18.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 24.00 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %9 altında bulunması nedeniyle “TUT” olan önerimizi koruyoruz.

Toplam sipariş tutarı 1Y17 itibariyle 6.4 milyar dolar seviyesiyesinde- Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 2017 yılının ilk yarısında 780 milyon dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alınan sipariş ile birlikte Aselsan’ın 1Y17 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 6.4 milyar dolar (YS16:6.2 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket 2017 beklentilerini korudu -Aselsan 2017 yılına ilişkin öngörülerini de korudu. Buna göre Şirket 2017 yılı içerisinde en az %25 gelir ve %18-20 arası FAVÖK marjı gerçekleştirilmesini bekliyor. Şirket ayrıca 2017 yılında toplam yatırım harcamasının 500 milyon TL seviyesinde olmasını planlıyor.

AK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

Aselsan 2Ç17’de yıllık %96 büyüme ile 244 milyon TL net kar açıkladı, ortalama piyasa beklentisi olan 209 milyon TL’nin üzerinde ancak Ak Yatırım beklentisi olan 264 milyon TL’nin biraz altında. 2Ç17 FAVÖK beklentilerin üzerinde geldi, ancak biz 79 milyon TL net diğer faaliyetlerden gelir beklerken, 35 milyon TL net diğer faaliyetlerden gider kaydedildi. 2Ç17 net kar rakamının, bizim net kar beklentimizin altında kalması temelde bundan kaynaklandı. 2Ç17 ciro yıllık %49 büyüme ile 1 milyar 159 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 88 milyon TL’nin üstünde ancak bizim 1 milyar 159 milyon TL beklentimize paralel gerçekleşti.

2Ç17 FAVÖK yıllık %74 büyüme ile 227 milyon TL olarak gerçekleşti; ortalama piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan 207 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. 2Ç17 FAVÖK marjı %19,5 ile 2Ç16’aki %16,7 ve 1Ç17’deki %18,9’un üzerinde; bizim beklentimiz olan %17,9’un da üzerinde ancak ortalama piyasa beklentisi olan %19,0’a paralel. Aselsan ilk yarı 2017’de 780 milyon dolar sözleşme imzaladı ve siparişler bakiyesi 2016 sonundaki 6,2 milyar dolardan Haziran sonunda 6,4 milyar dolara yükseldi. Haziran sonu Aselsan’ın 267 milyon TL net nakit pozisyonu vardı (Mart sonu net nakit pozisyonu 464 milyon TL idi). 2Ç17 sonuçların ardından Aselsan 2017 tüm yıl için beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Bugün hissede olumlu tepki bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

ASELS: Aselsan 2Ç17’te piyasa beklentisi olan 204mn TL net karın oldukça üzerinde 244mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96 oranında yükselmiştir. Net karın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri iyileşen operasyonel performansı ve bu çeyrekte 78mn TL ertelenmiş vergi geliri elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %49 oranında artarak 1,2 milyar TL olurken FAVOK’ü %74 oranında artarak 227mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir.

1Ç17 itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve 1Y17’de alınan yeni sipariş tutarı 780mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25 oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde etmeyi planlamaktadır. Hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar neticesinde 25.2TL’ye yükseltiyoruz. Yılbaşından bu yana %109 oranında artan ve endeksin %66 üzerinde getiri sağlayan Aselsan için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak değiştiriyoruz. Bugun Aselsan’ın kuvvetli 2Ç17 sonuçlarına olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

Aselsan – 2Ç17 sonuçlarını 244 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 209 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %96 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 1.167 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. Şirketin birikmiş işler toplamı çeyreksel bazda aynı kalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın bunun içindeki payı %54 oldu.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.088 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 227 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 207 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 279 baz puan artarak %19,5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %42 düşerek 267 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DENİZ YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

Aselsan’ın (ASELS) 2Ç17 sonuçları güçlü. Aselsan 2Ç17’de 244 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam beklentilerin %17 üzerinde kalırken geçen yılı da hemen hemen ikiye katlamış oldu. Bu güçlü net karın arkasında en önemli neden operasyonel performans olarak gözüküyor. Aselsan 2Ç17’de 1,2 milyar TL satış rakamına ulaşırken beklentilerin %7 geçen yılınsa %49 üzerinde kaldı. VAFÖK ise beklentilerden %10 yüksek gelirken yıllık bazda da %74 arttı. Böylece VAFÖK marjı da %19,5 olurken beklentilerin de geçen yılınd da yukarısındaydı. Genel anlamda güçlü elen 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde kısa vadede olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç17- 22.08.2017

Aselsan (ASELS, Öneri “TUT”, Pozitif): Aselsan’ın 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,4 oranında artarak 243,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 224mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 209mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen vergi geliri etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,4 oranında artarak 1.167mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %54,9 oranında artarak 282,9mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri aynı dönemde %8,7 oranında görece düşük artış kaydederek kara olumlu katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, diğer faaliyetlerden 2Ç2016’daki 10,7mn TL’lik gelire karşın, kur farkı gideri kaynaklı 2Ç2017’de 34,7mn TL gider kaydedilmiştir.

Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 112,7mn TL’den 160,6mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de %74,6 oranında artarak 227mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %16,6’dan %19,4’e yükselmiştir. Şirket 2Ç2017’de 3,7mn TL’lik net finansman geliri kaydederken, ikinci çeyrekte 77,8mn TL’lik oldukça yüksek vergi geliri kaydetmiş (2Ç2016’da 24,7mn TL vergi geliri) ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 2Ç2016’daki 124,1mn TL’den 243,7mn TL’ye ulaşmıştır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın ilk yarı ana ortaklık karı 564,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %139’luk artış kaydetmiştir. Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, Mart sonundaki 6,4 milyar dolarlık seviyesini Haziran ayı sonunda da korumuştur.

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Aselsan’da 2Ç17 Sipariş Tutarı

Aselsan gemi sistemleri tedariki ile ilgili olarak 21.8mn EUR tutarında sözleşme imzaladı. İlgili sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 2Ç17 başından bu yana aldığı toplam sipariş tutarı 506mn ABD’ye ulaşmıştır. Aselsan’ın 1Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.7 milyar ABD seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için hafif olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz.

 

 

30.07.2017

İşte Aselsan’ın Dünyadaki Diğer Şirketleri

Aselsan’ın üretimine ortak ettiği ve bazen ortaklı olarak bazen de tek başına o ülke için teknoloji geliştirdiği birçok ülke bulunuyor. Şirket, bu iştirakler sayesinde hem üretim ve bilgi ağını genişletiyor hem de ihracat pazarlarını büyütüyor. Bu yazıda Aselsan’ın dünyadaki bağlı ortaklıkları, iştirakleri, onların gerçekleştirdiği üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgiler bulacaksınız.

Aselsan’ın başta haberleşme cihazları ve telsizler ürettiği ülkeler olan Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da Aselsan Bakü ve Suudi Arabian Defence and Electronics Company bulunuyor. Bakü’deki haberleşme cihazları üreten şirket yüzde yüz Aselsan’ın iken Suudi Arabistan’daki radar,elektronik harp ve elektro-optik sistemler geliştiriyor ve %50 iştiraklı.

Aselsan Middle East, Ürdün
Aselsan Middle East, Ürdün

Suudi Arabistan Aselsan’ın Orta-Doğu’daki tek iştiraki değil. Şirket’in ayrıca Ürdün’de %49 hissesini elinde tuttuğu Aselsan Middle East Psc. ve Abu-Dabi’de yine %49 hisseli International Golden Group Integrated Systems adlı iki şirketi daha bulunmakta. Ürdün’deki İştirak gece-görüş ve termal görüntüleme ekipmanları üzerine uzmanlaşmışken, 2011 yılında Abu-Dabi’de kurulmuş olan (Birleşik Arap Emirlikleri) IGG Aselsan uzaktan komutalı sistemlerin üretim, test, bakım-onarım ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. (IGG tek başına olarak 2002 yılında kurulmuş bir şirkettir, Aselsan ile olan ortaklığı 2011 senesinde gerçekleşmiştir.)

2014 yılı Ağustos ayında ASELSAN’ın Ürdün’de yerleşik iştiraki ASELSAN Middle East, önemli bir ihracat gerçekleştirdi.  ASELSAN Middle East, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki bir ülkenin silahlı kuvvetlerine son teknoloji ürünü termal görüş sistemi sağlamak üzere 2,15 milyon dolarlık kontrat imzaladı.

ASELSAN Middle East’in Ürdün King Abdullah Design and Development Bureau (KADDB) Endüstri Parkındaki son teknoloji ile donatılan fabrikasında Türkiye’den transfer edilen teknoloji yoluyla Ürdünlü teknisyen ve mühendisler tarafından üretim gerçekleştirilmektedir.

ASELSAN ve KADDB investment Group (KIG) ortaklığında kurulan ASELSAN Middle East Psc. Ltd. (AME), kuruluşunun üzerinden iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen gece görüş ve termal sistemler konusunda yetkin ürünler vermiştir. Fabrika iki yılda Ürdün Silahlı Kuvvetlerine 23 milyon dolarlık gece görüş ve termal cihaz satışı gerçekleştirmiştir ve ürünlerine geniş bir yelpazede satış sonrası desteği vermeye devam etmektedir.

​Ürettiği yüksek güvenilirlikli sistemler ile Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin güvenini kazanarak önemli kontratlar imzalayan AME, aynı başarıyı bölgedeki diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri için de yakalamayı amaçlamakta ve yeni pazar arayışlarını sürdürmektedir.

Kazakistan’da da elektronik cihaz ve sistemlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve bakım-onarım faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış bir şirketi olan Aselsan son olarak 24.07.2017 tarihinde uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, %100’ü ASELSAN A.Ş.’ye  ait olmak üzere “ASELSAN Malaysia Sdn. Bhd.” ünvanlı şirketi kurdu.

Aşağıda Aselsan’ın bağlı ortaklık ve varlıklarının tablosunu bulabilirsiniz:

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet KonusuŞirketin Sermayedeki Payı (%)Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASELSAN BAKÜ ŞİRKETİHaberleşme Cihazları100Bağlı Ortaklık
ASELSANNET ELEKTRONİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.Haberleşme Sistemleri100Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
ASELSAN MALAYSIA SDN. BHD.Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri100Bağlı Ortaklık
MİKROELEKTRONİK ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET LTD.ŞTİ.Elektronik Sanayi / Tümleşik Devre Tasarımı85Bağlı Ortaklık
ASELSAN HASSAS OPTİK SAN. VE TİC. A.Ş.Görünür Hassas Optik50İştirak
ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş.Her Nevi Yarı-İletken ve Benzeri Teknolojik Malzemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtların Üretimi50İştirak
SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLCRadar,Elektronik Harp ve Elektro-Optik Sistemleri50İştirak
IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLCUzaktan Komutalı Sistemlerin Üretim/Test/Bakım-Onarım ve Pazarlama Faaliyetleri49İştirak
KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLPElektronik Cihaz ve Sistemlerin Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Bakım-Onarım Faaliyetleri49İştirak
ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD.Gece Görüş ve Termal Görüntüleme Cihazları49İştirak
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Füze, Roket ve Güdümlü Mühimmatlar14,9İştirak
ASPİLSAN ASKERİ PİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Askeri Pil Üretimi1İştirak

Not: Bu yazıdaki bilgi ve görseller özel izinle yayınlanmıştır, kopyalanamaz.

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 27.07.2017

Aselsan Roketsan ile toplam 24.6mn EUR tutarında sözleşme imzaladı. UMTAS kızılötesi arayıcı başlık tedariği ile ilgili sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında tamamlanacak. Aselsan’ın 1Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.7 milyar $ seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için hafif olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 26.07.2017

Aselsan 24.6mn euro değerinde yeni sözleşme imzaladı
Aselsan Roketsan ile UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariği ile ilgili olarak 24.6mn euro değerinde yeni kontrat imzaladı. Teslimatların 2018-2019 da tamamlanması öngörülüyor. Yeni sözleşme Aselsan’ın 1Ç17 itibari ile 6.4milyar dolar olan bakiye sipariş miktarını sadece %0.4’üne denk geliyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentilerimize paralel gelişiyor ve değerlememizde yer alıyor. O nedenle hedef değerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmiyor. Nötr.

Yeni Sözleşme İmzalanması Açıklaması – 26.07.2017

ASELSAN ile ROKETSAN arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariği ile ilgili olarak toplam bedeli 24.565.000,-EUR tutarında sözleşme 26.07.2017 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında tamamlanacaktır.

UMTAS: Uzun Menzilli anti-tank füzesidir. Füze ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 25.07.2017

Aselsan (ASELS, Öneri “TUT”, Sınırlı Pozitif): Uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, %100’ü Aselsan’a ait olmak üzere “Aselsan Malaysia Sdn. Bhd.” ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 100 MYR olup, kuruluşu 19.07.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 25.07.2017

Aselsan – Uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla %100’ü Aselsan’a ait olmak üzere Malezya’da “Aselsan Malaysia Sdn. Bhd.” Ünvanlı bir şirket kurdu

Turkcell, ASELSAN’ın Geliştirdiği Yerli 4.5G Anteni Şebekesinde Test Ediyor

 

Melih Kopuz, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Savunma Sanayi Sektörü ve Aselsan Hisse Analizi – 03.07.2017

Sektör Analizi: Savunma Sanayi

Savunma Sanayi hiç kuşkusuz son dönemde büyüme gösteren sektörlerin başında geliyor. Aslında dünya geneline baktığımız zaman basit tabirle, bir ülkenin, devletin varoluşunu(egemenliğini) sürdürebilmesi için bu harcamalara önem veriyor olmasının sektörü daha diri tuttuğunu söyleyebiliriz. Sektöre, Türkiye’de verilen değeri dışarıdan bir gözle incelediğimizde de revaçta olduğunu söylememiz mümkün.  Bunda biraz daha devlet desteğinin ön plana çıktığını görüyoruz. Devletin bu bağlamda gerek proje kaynakları ve teşviklerle desteklenen harcamalara, gerekse ürün ve teknoloji çalışmaları üzerine sağlamış olduğu katkı, 2016 yılında 741 milyon dolar düzeyine ulaştı. 2012’de bu rakam 523 milyon dolar seviyesindeydi. 4 senelik periyot içerisinde oraya çıkan fark haliyle bizlere, verilen katkının gün be gün artış kaydettiğini ifade ediyor. Yine sektörün yurt içindeki ciro-sipariş bazındaki kalemlerinde ise liste son derece şişmiş durumda. 2016’daki savunma sanayisinin cirosu 6 milyar dolara ulaşırken, sektörün yıl içerisinde ortalama 12 milyar dolarlık bir sipariş aldığını gözlemlemiştik.

Sektörün 2017 için ise daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Geçmiş veriler hem günümüz hem de geleceğimiz için olumlu referanslar teşkil ediyor. Ayrıca Türkiye’nin savunma anlamında dışa bağlılığının azalıyor olması oldukça sevindirici bir gelişme. 2016’da 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamı bizi karşılamışken en yakın vadedeki hedef  5 milyar dolar, 2021’e kadar ise 10 milyar dolarlık bir ihracat çıtasının koyulmuş olması, mevcut ivmenin de korunmasıyla sektörün daha iyiye gidebileceğini işaret ediyor.

Sektörün faaliyet alanlarını başlı başına ulaşım, güvenlik, haberleşme gibi kalemlerin oluşturuyor olması ülkeler için artık ciddi gereksinim haline dönüştüğünü/dönüşeceğini söyleyebiliriz. Son dönemde Türkiye tarafından bilgi teknolojileri ve savunma sistemi teknolojilerinin de yurtiçinde geliştiriliyor olmasının da yatırımcılar için kısa vadeli yatırımdan ziyade daha çok uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım konusunda tercih yapılırken ilgili sektörün olumlu yanlarıyla beraber taşıdığı bir takım risklerde olabiliyor. O yüzden her zaman ince eleyip sık dokumakta fayda var. Aynı şey savunma sanayi için de geçerli. Belirttiğimiz gibi büyük yatırımlardan, yüksek rakamlardan bahsediyoruz.

Dünya bazında ABD, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa sektörün ipini göğüsleyen devletler. Piyasadaki ortalama payları ise 75’lik bir dilim. Hal böyle olunca bizde geriye kalan yüzde 25’lik bir dilimde mücadele etmek zorundayız. En son 2016’da açıklanan “Defence News” grubunun her yıl yayınladığı ve şirketlerin sadece savunma sanayii yıllık gelirlerine göre sıralandığı ilk 100 büyük şirketler içerisinde ülkemizi temsil eden ASELSAN’ın bir önceki yıla göre 4 basamak yükselerek listeyi 58. sırada tamamladığını, TUSAŞ’ın ise 6 basamak yukarıya tırmanarak 72.sıraya oturduğunu görüyoruz. Tablodaki başarının daimi olabilmesi için kalıcılığın sağlanabilmesi gerekiyor. Bunun için ise konuyla alakalı başlanan/başlanacak projelerin teknik kriterlerini, maliyet tablolarının ve projelerin bitiş sürelerinin birbirleriyle senkronize olup-olamayacağı konusu ciddi risk taşıyor.

ASELSAN:  Aselsan şirket olarak savunma sanayisinin kuşkusuz en popüler olanlarından. Hissenin 2017 ilk çeyrekte açıkladığı bilanço ile piyasa beklentilerini aştığını görmüştük. Raporda, 2017 ilk çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  kâr anlamında artışın geldiği göze çarpıyor. Geçen yıl ilk çeyrekte 111.911 milyon TL kâr açıklayan şirket bu rakamı 2017 ilk çeyrekte 320.884 milyon TL’ye taşımış durumda. Aynı şekilde satış gelirlerine baktığımızda ise 2016 ilk çeyreğe göre yüzde 56.3 oranında artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şirketin hali hazırda, 150’den fazla AR-GE projesi yürüttüğünü ve hedef olarak teknolojide dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalışan bir mantalitelerinin olduğunu hatırlatmakta yarar var. Nitekim hem bahsetmiş olduğum bilanço kalemlerde ortaya çıkan “yüksek performans” hem de şirketin ileriye dönük öngörüleri 2017 yıl sonuna da biraz daha umutla bakmamız sağlıyor.

Teknik olarak, 2017 yıl sonuna kadar 21.50-2100 aralığın taban fiyat olarak takip edebiliriz. Yukarı fiyatlamalarda ise, 2017 ikinci çeyreğe kadar 25.00 hedefi gündemimizde olacaktır. Bu bölgenin üzerinde ise yıl sonuna kadar 25.72-26.00 aralığı gündeme gelebilir.

 

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 23.06.2017

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 11,5 milyon TL (3,52 olan cari kur ile 3,3 milyon dolar) ve 12,3 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşme
dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 717 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 1Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,9. Haberi Aselsan için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 23.06.2017

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi
ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 11.500.000 TL ve 12.300.000 ABD Doları olan
bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2021
yılları arasında gerçekleştirilecektir. Şirketin 1Ç17 itibariyle almış olduğu siparişleri 6.4
milyar ABD doları olup, 1 Nisan 2017’den beri şirket 373 milyon ABD doları sipariş aldı.

Aselsan ile SSM Arasında Yeni Sözleşme Açıklaması – 23.06.2017

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 38.190.169,- TL ve 10.763.615,- ABD Doları olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 16.06.2017

Aselsan, STM Savunma Teknolojileri ile Komando Modernizasyonu Elektro Optik Sistemleri Tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli USD40.4mn ve TL128.1mn olan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Aselsan’ın 1Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.7 milyar $ seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için hafif olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 15.06.2017

Aselsan (ASELS, Öneri “TUT”, Sınırlı Pozitif): ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Komando Modernizasyonu Elektro Optik Sistemleri Tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 40,4mn ABD Doları ve 128,1mn TL olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecektir.

İŞ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 15.06.2017

Aselsan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Komando Modernizasyonu Elektro Optik Sistemleri Tedariki ile ilgili olarak toplam 40.4mn dolar ve 128.1mn TL değerinde yeni sözleşme imzaladı. Teslimatların 2018’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Yeni sözleşme tutarı Aselsan’ın 1Ç17 itibari ile 6.4milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının %1.2’sine denk geliyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentilerimize paralel gelişiyor ve değerlememizde yer alıyor. O nedenle hedef değerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmiyor. Hafif olumlu.

Aselsan’dan Yeni Sözleşme İmzalanması Açıklaması

ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Komando Modernizasyonu Elektro Optik Sistemleri Tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 40.388.921,- ABD Doları ve 128.123.688,- TL olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecektir.

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı: %0,16

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz – 07.06.2017

Güçlü siparişler satın alındı    Hisse Fiyatı: 22,00 TL 12 Aylık Hedef: 22,00 TL

25 Mayıs tarihli strateji raporumuzda Aselsan için önerimizi ‘Endeksin Üzerinde Getiri’den ‘Nötr’e çektik. Bu öneri değişikliği Aselsan hisselerinin 12 aylık hedef fiyatımızı aşması ve yıllık bazda BİST-100 endeksinin %72 üzerinde ve nominal bazda %127 getiri sağlamasından kaynaklandı. Aynı raporda, Aselsan için projeksiyonlarımızda yaptığımız bazı yukarı yönlü düzeltmeler ve değerleme yönteminde yaptığımız değişiklik sonrası 12 aylık hedef fiyatımızı 16,83 TL’den 22,00 TL’ye yükselttiğimizi de hatırlatırız.

Önümüzdeki yıllarda daha güçlü satış beklentisi. 2016 ve 1Ç17 de alınan yüklü siparişler ve 2017 için şirket yönetiminin daha iyimser beklentisi ile Aselsan’ın önümüzdeki dönemlerde daha hızlı ciro büyümesi sağlayacağını düşünüyoruz. Bu beklentimiz büyüyen bakiye siparişlerden kaynaklanıyor: 2015 sonunda bu rakam 4,3 milyar dolarken 2016 sonunda 6,2 milyar dolara, 1Ç 2017 sonunda 6,4 milyar dolara yükseldi.

Aselsan için değerlememize “Hedef Çarpan” yöntemini ekledik. Artan jeopolitik gerilim ile daha fazla savunma sanayi harcaması yapılması Aselsan’ın siparişlerine yansıyor. Bu olgunun Aselsan’ın hisse senedi fiyatına yansıdığını düşünüyoruz çünkü son yıllarda Aselsan’ın FD/VAFÖK ve F/K çarpanların yükseldiğini görüyoruz. Bundan dolayı Aselsan’ın son iki yıllık tarihsel ileriye dönük çarpanlarını değerlememize dahil etmeyi uygun bulduk.

Suudi Arabistan potansiyeli. Yurtiçinde artan siparişlerin yanı sıra Suudi Arabistan’da kurulan şirket de önümüzdeki yıllarda önemli bir potansiyel oluşturabilir. Ancak buradan gelecek değer, tahminlerimize henüz dahil etmedik. Aselsan 2016 sonunda Suudi Arabistan’da Sadec LLC firması ile ortaklaşa bir şirket kurdu. Bu şirketin önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyümesi bekleniyor. Bu şirkete Aselsan’dan teknoloji transferi yapılması ile önemli tutarlarda imtiyaz gelirleri gelebilir. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda bu ortak şirketin Aselsan’ın net karına artan oranda katkı yapması beklenebilir

Risk. Aselsan’ın faaliyetlerinin genel makroekonomik trendler ile fazla ilişkili olmadığını gözlemliyoruz, dolayısıyla şirketin faaliyetleri ekonomik çalkantılardan etkilenmiyor. Şirket yeni büyük çaplı proje açıklarsa bu durum değerlemede yukarı potansiyel oluşturabilir.

 

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 07.06.2017

Aselsan ile Otokar arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 20.07.2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin 29.05.2017 tarihinde değişiklik yapıldı. Sözleşme değişikliği ile Aselsan’a toplam 15,5 milyon Euro tutarında ilave sipariş verildi. Teslimatlar 2017 yılında tamamlanacaktır.

Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşme dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 625 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 1Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,9. Haberi Aselsan için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 07.06.2017

Aselsan (ASELS, Öneri “TUT”, Sınırlı Pozitif): ASELSAN ile OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 20.07.2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin 29.05.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a toplam 15,5mn EUR tutarında ilave sipariş verilmiştir. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2017 yılında tamamlanacaktır.

Aselsan’dan Sözleşme Değişikliği Açıklaması – SARP Sistemi İçin İlave Sipariş – 06.06.2017

ASELSAN ile OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 20.07.2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin 29.05.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a toplam 15.500.000,- EUR tutarında ilave sipariş verilmiştir. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2017 yılında tamamlanacaktır.

 

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 05.06.2017

Aselsan ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında, Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki kapsamında toplam bedeli 29,7 milyon Euro olan iki sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Aselsan yılbaşından bu yana, bu sözleşme dahil, bizim hesabımıza göre toplamda yaklaşık 591 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 1Ç17 sonunda Aselsan’ın 6,4 milyar dolar tutarında bakiye siparişleri vardı ve bakiye siparişlerin geçmiş 12 aylık satışlara oranı 4,9.

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 05.06.2017

Aselsan, Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki kapsamında toplam bedeli EUR30mn olan iki sözleşme imzalamıştır. Teslimatların 2018 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Aselsan’ın 1Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.7 milyar $ seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratların Aselsan için önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

TTKOM/NETAS/ASELS: Turk Telekom ve Vodafone Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1.59 milyar TL’lik en düşük teklif ile kazandı. TTKOM’un payı 809m TL olacaktır. Her ne kadar telekom operatorleri bu proje için kullanacakları ekipman tedariklerini tamamlamamış olsa da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanının daha önce yaptığı açıklamalara istinaden 1.472 lokasyonda Aselsan, Netas ve Argela (TTKOM) tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK’ın kullanılmasının yüksek ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Eğer ULAK baz istasyonları kullanılırsa NETAS’ın olumlu etkilenmesini bekleriz.

 

OYAK YATIRIM – ASELS Hisse Haber Yorum – 29.05.2017

Aselsan’ın %50 sahibi olduğu, Kazakistan Aselsan Engineering, Kazakistan’daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter bakım onarımı için Türkiye’ye teklif verdi. Şirket bu yıl içerisinde sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor. Aselsan bir yurt dışı müşterisi ile 25mn $ tutarında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Aselsan’ın 1Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.7 milyar $ seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Aselsan’dan Yeni İş İlişkisi ile Sözleşme İmzalanması Duyurusu – 26.05.2017

ASELSAN ile bir yurt dışı müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 24.964.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

 

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 16.05.2017

Aselsan MSCI Endeksine dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı. Aselsan’ın MSCI Endeksine dahil edilmesinin özellikle endeksi takip eden fonlardan alış getireceğini ve şirketin kısa vadede performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 16.05.2017

MSCI, 31 Mayıs itibariyle gerçekleşecek olan endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre Aselsan (ASELS) beklendiği üzere MSCI Türkiye endeksine dahil ediliyor.

MSCI endeksine giren ve MSCI small-cap endeksinden çıkartılan hisselere buradan bakabilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 15.05.2017

Bu gece yarısı açıklama gelecek o nedenle bu iki hisseye bugün dikkat

MSCI bu akşam gece yarısı itibariyle senede iki kere yaptığı endeks revizyon değerlendirmesi sonuçlarını açıklayacak. Açıklanacak değişiklikler 31 Mayıs kapanışı itibariyle geçerli olacak. Buna göre, iki hafta önce Sonera’nın şirketteki %7 hissesini piyasada kurumsal yatırımcılara satması sonucu halka açıklık oranı artan Turkcell’in MSCI Türkiye endeksindeki ağırlığı artabilir. Bunun dışında piyasalarda Aselsan’ın da MSCI Türkiye endeksine dahil olacağı yönünde bir beklenti var. Gerçekleşmesi halinde, bu iki hisseye MSCI endekslerini takip eden pasif fonlardan para girişi olacaktır. Ancak, yine aynı sebepten dolayı endeksin diğer kağıtlarında da ağırlıklarına göre bir miktar fon çıkışı olabilir.

 

 

İŞ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 12.05.2017

Kapanış (TL) : 20.74 – Hedef Fiyat (TL) : 16.5 – Piyasa Deg.(TL) : 20740 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 34.68 ASELS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -20.44

Aselsan 81mn TL değerinde yeni sözleşme imzaladı
Aselsan Tübitak ile 81mn TL değerinde yeni kontrat imzaladı. Teslimatların 2023’te tamamlanması öngörülüyor. Yeni sözleşme Aselsan’ın 1Ç17 itibari ile 6.4milyar dolar olan bakiye sipariş miktarını sadece %0.4’üne denk geliyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentilerimize paralel gelişiyor ve değerlememizde yer alıyor. O nedenle hedef değerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmiyor.

Yeni İş Açıklaması – 12.05.2017

ASELSAN ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 80.730.413,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır.Bu açıklama, müşterinin 11.05.2017 tarihinde Şirketimize ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.

İŞ YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 11.05.2017

Aselsan toplam 115mn euroluk yeni sözleşme imzaladı. Aselsan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile M60T tanklarının modernizasyonu ile ilgili olarak 109mn euro ve 25mn TL’lik yeni kontrat imzaladı. Teslimatların 2017-2018 yıllarında gerçekleştireleceği belirtildi. Proje edinimleri Aselsan 1Ç17 itibari ile 6.4milyar dolar olan bakiye sipariş miktarını %2 oranında artırıyor. Yıl başından beri gerçekleşen proje edinimleri beklentilerimize paralel gelişiyor ve değerlememizde yer alıyor. O nedenle hedef değerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmiyor. Hafif olumlu.

 

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Haber Analiz – 11.05.2017

Aselsan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, 7 anlaşmaya imza attı. Bunların içerisinde uçak üreticisi Antonov ile aviyonik ve özel görev ekipmanları alanında işbirliği, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile modernizasyon, üretim, entegre lojistik faaliyetleri kapsamında iş birliğinin arttırılması, TUBITAK ile yeni nesil savunma, kontrol, güdüm sistem ve kitlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve entegrasyonuna yönelik anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmaların ekonomik büyüklüğünün ve kapsamının detayları henüz belli olmadığından dolayı Aselsan üzerindeki etkisini hesaplamak şu an için mümkün değil. Fakat haberin Aselsan üzerinde olumlu etki yapmasını bekleriz.

 

ŞEKER YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Beklentilerin üzerinde net karlılık…

Aselsan 1Ç17’de beklentilerin üzerinde 321mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç16’da 112mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 182 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 173 milyon TL net kar rakamının oldukça üzerinde geldi. Özellikle faaliyetlerinden kaynaklanan artan kur farkı geliri sonrası 1Ç17’da kaydedilen 103mn TL tutarındaki net diğer gelirler kalemi (1Ç16:25mn TL net diğer gidere karşılık) ve 1Ç17’de kaydedilen 45mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri şirketin net kar rakamını destekledi.

Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Net satış gelirleri 1Ç17’de doların TL karşısında değer kazanmasının da desteği ile yıllık bazda %56 artışla 990mn TL seviyesinde (Piyasa:945mn TL, şeker: 890mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da güçlü dolar ve artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %30 artışla 187mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 178mn TL, Şeker: 180mn TL). Ancak 1Ç17’de artan satış maliyetleri 1Ç16’da %22,8 ve %28,5 seviyesinde bulunan FAVÖK ve brüt kar marjının 1Ç17’de sırasıyla %18,9 ve %23,5 seviyesine gerilemesine neden oldu. Şirket’in net kar rakamının beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Şirketin 1Ç17 sonuçları sonrası Aselsan’ın 14.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 18.50 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %12 altında bulunması nedeniyle “TUT” olan önerimizi koruyoruz. Öte yandan Şirket paylarının 2017 yılı başından bu yana %66 yükseldiğini ve ayrıca relatif olarak Endeks’in %39 üstünde bir performans sergilediğini not edelim.

 • Toplam sipariş tutarı 1Ç17 itibariyle 6.4 milyar dolar seviyesiyesine yükseldi- Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 2017 yılının ilk çeyreğinde 1Ç16’ya göre %64 artışla yaklaşık 385 milyon dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alına sipariş ile birlikte Aselsan’ın 1Ç17 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 6.4 milyar dolar (YS16:6.2 milyar dolar) seviyesine yükselmiştir.
 • Şirket 2017 beklentilerini korudu –Aselsan 2017 yılına ilişkin öngörülerini de korudu. Buna göre Şirket 2017 yılı içerisinde en az %25 gelir ve %18-20 arası FAVÖK marjı gerçekleştirilmesini bekliyor. Şirket ayrıca  2017 yılında toplam yatırım harcamasının 500 milyon TL seviyesinde olmasını planlıyor.

İŞ YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Kapanış (TL) : 21.14 – Hedef Fiyat (TL) : 16.5 – Piyasa Deg.(TL) : 21140 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 32.26 ASELS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -21.95

ASELS 1Ç17: Operasyonel olarak beklentilere paralel, net kar kur farkı karları ile beklentileri %86 aştı. Aselsan 1Ç17’de 321mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %187 artış gösterirken beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 175mn TL, piyasa: 173mn TL). Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel gerçekleşirken net karın beklentileri aşması büyük ölçüde kur farkı karlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %56 artış gösterek 990mn TL’ye ulaştı (İş Yatırım: 1000mn TL, piyasa: 945mn TL). FAVÖK yıllık bazda %30 artış göstererek 187mn TL’ye yükseldi (İş Yatırım: 190mn TL, piyasa 178mn TL). Şirket’in FAVÖK marjı beklentilere paralel %18.9 olarak gerçekleşti. Bakiye sipariş miktarı 1Ç17 itibari ile 6.4 milyar dolar (YE16: 6.2 milyar dolar) seviyesine yükseldi. Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel olmasına rağmen net karın beklentileri aşması piyasa tarafından olumlu karşılanabilir. Ancak hissenin son bir ayda piyasanın %17 üzerinde getiri sağlamış olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

OYAK YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Aselsan 1Ç17’te piyasa beklentisi olan 173mn TL net karın oldukça üzerinde 321mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %187 oranında yükselmiştir. Net karın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri bu çeyrekte 103mn TL tutarında kur farkı geliri ve 45mn TL ertelenmiş vergi geliri elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %56 oranında artarak 990mn TL olurken FAVOK’ü %30 oranında artarak 187mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerine paralel gelmiştir. 1Ç17 itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve bu çeyrekte alınan yeni sipariş tutarı 385mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25 oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde etmeyi planlamaktadır.

AK YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Aselsan 1Ç17’de yıllık bazda %187 artış ile beklentilerin oldukça üzerinde 321 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa tahmini 173 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi 155 milyon TL idi. 1Ç17 VAFÖK marjı %18,9 seviyesinde geldi ve ortalama piyasa beklentisi olan %18,8’e paralel, bizim beklentimiz olan %18,0’a göre ise biraz yukarıda gerçekleşti. Şirket 1Ç16’da %22,8 FAVÖK marjı açıklamıştı. 1Ç17’de ciro %56 büyüyerek 990 milyon TL’ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 945 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 951 milyon TL’nin üzerinde kaldı. Şirketin 4Ç16 da 674 milyon TL olan net nakit pozisyonu 1Ç17 sonunda 464 milyon TL oldu. Aselsan hisseleri son 3 ayda endeksin %40 üzerinde getiri sağladı.

DENİZ YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Aselsan’ın 1Ç17 net karı 321 mln TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net kar bir önceki yıla göre %187 artarak 321 mln TL’ye yükselirken, 173 mln TL piyasa beklentisinin %85 üzerinde gerçekleşti. 187 mln TL FAVÖK ile operasyonel performans piyasa beklentisiyle uyumlu gelirken (piyasa beklentisi 178 mln TL) net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin ana sebepleri daha yüksek gelen diğer ve finansal gelirlerin yanında 45 mln TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir.

ZİRAAT YATIRIM – Aselsan Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan’ın 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 320,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 189mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 173mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in 1Ç2016 net dönem karı 111,9mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen kur kaynaklı diğer faaliyet gelirleri ile yüksek vergi geliri etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,3 oranında artarak 990,4mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, satış maliyetlerindeki artışın satış gelirlerinden daha yüksek olmasına bağlı olarak brüt kardaki artış %28,9 olmuş ve brüt kar 233mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri aynı dönemde %20,7 ile satış gelirlerine göre görece düşük artış kaydederek kara olumlu katkı sağlamıştır.

Bunlara ilaveten, diğer faaliyetlerden 1Ç2016’daki 25,2mn gidere karşın, kur farkı geliri kaynaklı 1Ç2017’de 103mn TL gelir kaydedilmiş ve net faaliyet karı 93,1mn TL’den 260,6mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de %29 oranında artarak 187mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %22,8’den %18,9’a gerilemiştir. Şirket 1Ç2017’de sadece 236bin TL’lik net finansman gideri kaydederken, ilk çeyrekte 43,4mn vergi geliri kaydetmiş (1Ç2016’da sadece 258bin TL vergi geliri) ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 1Ç2016’daki 111,9mn TL’den 320,9mn TL’ye ulaşmıştır. Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, yılsonundaki 6,2 milyar dolardan 6,4 milyar dolara ulaşmıştır.

Aselsan ayrıca 2017 yılı beklentilerini de aynen korumuştur. Şirket 2017 yılında satış gelirlerinde %25’in üzerinde bir artış öngörürken, FAVÖK marjının %18-20 arasında olmasını beklemektedir. Şirket 2017 yılı için toplam 500mn TL’lik yatırım harcaması planlamıştır.

 

 

 

 

 

 

26.03.2015 Video Yorum Türk Savunma Sanayi Değerlendirmesi, Esra Suner