Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Aselsan ASELS...

Aselsan ASELS Hisse Analiz ve Yorumları

Aselsan ASELS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların ASELS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 1Ç22 Analizi – 27.04.2022

Faaliyet dışı kur farkı gelirleri ve ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi… Aselsan 1Ç22’de, piyasa beklentisi ve kurum beklentimizin sırasıyla %18 ve %17 üzerinde, 1.7mlrTL net kar açıkladı (+%37 y/y). Tahminlerimizin daha üstünde elde edilen kur farkı gelirine ek olarak, 306mnTL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri, net karın beklentilerden pozitif yönde sapmasında önemli bir rol oynadı. FAVÖK, 1mlrTL olan piyasa tahminlerine paralel 1.04mlrTL olarak açıklandı (+%36 y/y).

Ciro büyümesi planlandığı şekilde devam ediyor… Yurt içi satışlar, geçen senenin aynı dönemine göre %25 büyüme kaydetti ve 3.7mlrTL oldu. İhracat gelirleri de yıllık olarak %224 yükseldi ve 648mnTL olarak açıklandı. Yurt içi satışların ve ihracat gelirlerinin toplam ciro içindeki payı sırasıyla %85 ve %15 oldu. 1Ç21’de bu oranlar %94 ve %6 seviyesindeydi. Böylelikle Aselsan 1Ç22’de, 4.1mlrTL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde ancak 4.4mlrTL olan kurum beklentimize paralel 4.4mlrTL net satış hasılatı (+%38 y/y) elde etti.

FAVÖK marjı şirketin yıllık beklentisiyle uyumlu açıklandı… Brüt kar marjı, geçen senenin aynı dönemine göre 0.7 puan iyileşme kaydetti ve %30.1 oldu. İyi yönetilen pazarlama giderlerinin katkısıyla birlikte operasyonel giderlerin satışlara oranı kontrol altında kaldı ve %9.3 oldu. Böylelikle FAVÖK marjı, %24.3 olan piyasa beklentisinin hafif altında kalmasına rağmen şirketin yıllık >%22 olan beklentisiyle uyumlu, %23.7 olarak açıklandı. Operasyonel nakit akışı ve serbest nakit akışı sırasıyla; negatif 1.05mlrTL ve negatif 2.2mlrTL oldu. Uzun vadeli finansal yatırımlar hariç, şirketin net borç pozisyonu 2.9mlrTL’den 5.6mlrTL seviyesine yükseldi. UV Finansal yatırımları dahil ettiğimizde bu tutar 3.5mlrTL seviyesindedir (2021: UV Fin. Yat. dahil 762mnTL net borç). İşletme sermayesinde ise bir önceki çeyreğe göre 8 puanlık bir bozulma gözlemlendi ve %65 seviyesine yükseldi (1Ç21: %59).

İlk çeyrekte 180mnUSD büyüklüğünde yeni işler alındı… Şirket 1Ç22’de, 180mnUSD tutarında yeni sözleşmeler imzaladı (yıllık %58 yükseliş) ve toplam bakiye sipariş tutarı 8.3mlrUSD oldu (2021: 8.5mlrUSD).

Endekse Paralal Getiri önerimizi sürdürüyoruz, yeni hedef fiyatımız 28.00TL Şirket yönetimi, 2022 beklentilerini korudu. Hatırlatmak gerekirse beklentiler; TL bazlı >%25 ciro büyümesi (OYAK: %32), >%22 FAVÖK marjı (OYAK: %25.5) ve 5mlrTL’lik yatırım harcaması (OYAK: TL5mlr) yöndündeydi. Güncellenen makro varsayımlarımız ve %10 oranında iyileşmesini beklediğimiz nakit akış tahminlerimize istinaden hedef hisse fiyatımızı 26.50TL’den 28.00TL’ye revize ediyoruz ancak sunduğu limitli getiri potansiyeli nedeniyle “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz. 2022 projeksiyonlarımıza göre Aselsan 9.5x FD/FAVÖK ve 7.3x F/K çarpanları ile işlem görüyor. Nakit akışındaki bozulmanın devam etmesi nedeniyle, açıklanan sonuçların kısa vadede, Aselsan hissesi üzerinde hafif negatif bir etki yaratmasını bekleriz. Aselsan, geride bıraktığımız son üç aylık dönemde BIST-100 endeksinin %3 altında bir performans kaydetmiştir.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 1Ç22 Analizi – 27.04.2022

Aselsan 1Ç22’de 1.696 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %37 büyüme gerçekleşti. Ortalama piyasa beklentisi ve bizim beklentimizi aştı. Faaliyet dışı kalemlerde, beklentilerden güçlü gerçekleşen gelirlerle bu sonuç ortaya çıktı. 1Ç22 ciro yıllık %38 büyümeyle 4.365 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisine paralel, ancak bizim beklentimizin hafif üzerinde. 1Ç22’de Aselsan 180 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı, 1Ç21’de imzalanan 114 milyon dolar tutarındaki sözleşmenin üzerinde. Siparişler bakiyesi 9,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı sonunda bu rakam 8,5 milyar dolardı. Siparişler bakiyesinin 12 aylık ciroya oranı 4,2x oldu. 1Ç22 FAVÖK yıllık %36 büyümeyle 1.037 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. 1Ç22 FAVÖK marjı %23,7 olarak gerçekleşti; 1Ç21’deki %24,0 marjın hafif altında kaldı.

Mart sonunda şirketin net borç pozisyonu 5.646 milyon TL’ye yükseldi. 2021 yıl sonunda bu rakam 2.911 milyon TL idi. Aselsan hisse başına brüt 0,202 TL nakit temettü açıkladı (%0,8 verim), 16 Kasım tarihinde ödenecek. Yorum ve öneri: Şirket yönetimi 2022 tüm yıl beklentilerini değiştirmedi. Ciro için TL ve yıllık bazda %25’den yüksek bir büyüme ve %22’den büyük FAVÖK marjı öngörüyorlar. 1Ç22 sonuçlarının ardından tahminlerimizi değiştirmedik. Böylece, 12 aylık hedef fiyatımızı 29,00 TL olarak koruduk ve Nötr önerimizi değiştirmedik. 1Ç22 net karın beklentilerin üzerinde gelmesiyle piyasada olumlu tepki olmasını bekliyoruz.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 1Ç22 Analizi – 27.04.2022

Net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti (+) Aselsan, yılın ilk çeyreğini, hem beklentimizin hem de piyasa ortalama tahminlerinin üzerinde, yıllık %37 artışla 1,7 mlr TL net kar ile tamamladı. Operasyonel tarafta ise beklentilere ve şirketin 2022 yılı sonu öngörülerine paralel bir seyir izlendi. 1Ç22 finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksin %3,4 altında performans sergiledi. Beklentileri aşan net karlılığa bağlı olarak piyasa tepkisinin hafif pozitif olacağını düşünüyoruz. Aselsan için hisse başı fiyat hedefimizi 31,44 TL seviyesine güncellerken, kısa vadede “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadede “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

1Ç22 döneminde, şirketin yılsonu beklentileri ile uyumlu satış geliri büyümesi gözlendi – Aselsan, yılın ilk çeyreğinde, beklentilere paralel, yıllık %38 artışla 4,37 mlr TL net satış gelirine ulaştı. Şirketin, 2022 yılı sonunda satış gelirlerinde %25 üzeri büyüme öngörüsü bulunurken, ilk çeyrek verileri bu büyüme hedefi ile uyumlu gerçekleşti. 1Ç22 döneminde Aselsan 180 mn $ tutarında yeni sözleşme imzalarken, şirketin bakiye sipariş miktarı, 2021 yılı sonundaki 8,5 mlr $ seviyesinden, bu çeyrekte 8,3 mlr $ seviyesine geriledi. Mevcut bakiye siparişlerinin %82’si yabancı para cinsinden olan şirketin, bu siparişlerin maliyet tarafında %58’inin TL olduğunu hatırlatalım.

FAVÖK beklentilere paralel gerçekleşirken, yılın ilk çeyreğinde net borç pozisyonunda artış gözlendi – FAVÖK tarafında baktığımızda ise yine piyasa ortalama beklentileri ile uyumlu, yıllık %36 artışla 1,04 mlr TL FAVÖK elde edilirken, FAVÖK marjı, şirketin 2022 yılı sonu öngörüsü olan %22 üzerinde FAVÖK marjına ulaşılacağı öngörüsüne paralel, %23,7 seviyesinde gerçekleşti. 4Ç21 döneminde 2,91 mlr TL net borç pozisyonu bulunan Aselsan’ın, 1Ç22 döneminde ise net borcu çeyreklik %94 artışla 5,65 mlr TL seviyesine ulaşırken, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 4Ç21 dönemindeki 0,53x seviyesinden 1Ç22 döneminde 0,98x seviyesine yükseldi.

Net kar, ertelenmiş vergi gelirinin desteğiyle beklentileri aştı – Operasyonel tarafta beklentilerle uyumlu gerçekleşen sonuçlara karşılık, şirket bu dönemde, beklentimizin %42, piyasa ortalama beklentilerinin ise %18 üzerinde, yıllık %37 artışla 1,7 mlr TL net kar açıkladı. Bu çeyrekte kaydedilen 307 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri, net karın hem bizim hem de piyasa ortalama tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu.

Değerleme ve öneri – Şirketin ilk çeyrek sonuçları, operasyonel tarafta beklentiler ve şirketin 2022 yıl sonu hedefleriyle uyumlu gerçekleşirken, net karlılık tarafında ise beklentileri aştı. Şirket hisseleri ise finansallar öncesinde son bir ayda endeksin %3,4 altında performans sergiledi. 2022T 7,4x FD/FAVÖK ile işlem görmekte olan Aselsan için, hisse başı 30,40 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ilk çeyrek sonuçları ardından 31,44 TL seviyesine güncellerken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri“, uzun vadeli ise AL önerilerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 1Ç22 Analizi – 27.04.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 1695,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1.436 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 azaldı. Net satışlar 4.365 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4.125 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %72 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %15 oldu. (1Ç21: %6) Şirket, 1Ç22’de 1.037 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.001 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan azalarak %24 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 71 baz puan arttı ve %30 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 90 baz puan arttı ve %9,3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 13768,5 milyon TL (1Ç21: 9780,3 milyon TL ve 4Ç21: 11.403 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %64,5 (1Ç21: %58,6 ve 4Ç21: 56,6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %94 artarak 5.646 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7,7 F/K çarpanından ve 11,1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 1Ç22 Analizi – 27.04.2022

Net borçta artışa karşılık net kar beklentilerin üzerinde / Değerlendirme: Sınırlı Olumlu / Aselsan, 1Ç22’de 4.365 milyon TL gelir (Konsensus: 4.125 milyon TL / Deniz Yatırım: 4.091 milyon TL), 1.037 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.001 milyon TL / Deniz Yatırım: 1.025 milyon TL) ve 1.696 milyon TL net kar (Konsensus: 1.436 milyon TL / Deniz Yatırım: 1.492 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 1Ç22 net kar rakamı vergi gelirinin desteğiyle ortalama piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerindeki etkisinin sınırlı olumlu olacağını düşünüyoruz.

Mart 2022 sonu itibariyle 180 milyon USD tutarında yeni sipariş alındı (Mart 2021: 114 milyon USD). Mart 2022 sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı 8,3 milyar USD düzeyine geriledi (2021 yılı sonu 8,5 milyar USD). Savunma Sanayi Başkanlığı, backlog’un %51’ini oluşturmaktadır. Yurt dışı projelerin payı ise %13 seviyesindedir. Döviz kırılımına bakıldığında, siparişlerin %44’ü USD, %38’i EUR, %18’i de TRY cinsi projelerden oluşmaktadır.

Şirket’in satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık %38 artışla 4.365 milyon TL seviyesine yükseldi. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri sırasıyla yıllık %25 ve %224 artış kaydetti. Şirket’in 1Ç22 FAVÖK rakamı hem bizim beklentimiz hem de piyasa beklentisi genel anlamda uyumlu, yıllık bazda %36 artış ile 1.037 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç22’de FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,2 puan azalarak %23,7 olmuştur.

Net kar rakamı ise hem bizim hem de piyasa beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %37 artış ile 1.696 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Esas faaliyetlerden net diğer gelir ve vergi geliri net karı desteklemiştir. Şirketin, 2021 yıl sonunda 2.911 milyon TL olan net borç pozisyonu 2022 Mart sonunda 5.646 milyon TL’ye yükselmiştir.

2022 Beklentileri: Şirket 2022 yılı beklentilerini korumuştur. Buna göre Şirket 2022 yılında satış gelirlerinin %25’in üzerinde artmasını, FAVÖK marjının da %22 seviyesi üzerinde oluşmasını öngörüyor. Yatırım harcamaları tahmini ise 5 milyar TL düzeyindedir

Genel değerlendirme: İlk çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor ve Aselsan için 12-aylık hedef fiyatımızı 32,30 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %6 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,7x F/K ve 11,1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 4Ç21 Analizi – 02.03.2022

Mevsimsellik etkisi ve kur farkı gelirleri net karı destekledi… Aselsan 4Ç21’de, pozitif mevsimsellik etkisi ve toplam değeri 3,205mnTL’yi bulan kur farkı gelirleri neticesinde, piyasa beklentisinin %34 üzerinde 3,990mnTL net kar açıkladı. Açıklanan kar tutarı, yıllık bazda %173’lük yükselişe işaret ediyor. FAVÖK, piyasa tahminlerinin ve kurum beklentimizin sırasıyla %23 ve %8 üzerinde 3,029mnTL olarak açıklandı. Açıklanan sonuçların kısa vadede, Aselsan hissesi üzerinde hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Beklentiler paralelinde açıklanan yüksek hasılat tutarı… Yurt içi satışlar, yıllık bazda %31 yükselip 8.8mlrTL olarak açıklanırken, toplam içinde %88’lik pay elde etti. Öte yandan ihracat gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre Dolar/TL’deki %43’lük yükselişe rağmen sadece %16 iyileşme kaydetti ve 1.2mlrTL oldu. Böylelikle Aselsan, 10mlrTL olan piyasa beklentisine paralel 9.8mlrTL net satış hasılatı kaydetti.

Kar marjı yüksek projeler/teslimatlar ve olumlu kur etkisi marjları pozitif etkiledi… Brüt kar marjı yıllık 2.2 puan iyileşti ve %33 seviyesine yükseldi. Mevimsellik etkisi nedeniyle, ciroda meydana gelen ani yükseliş, operasyonel giderlerin satışlara oranının geri çekilmesinde önemli bir rol oynadı ve operasyonel giderlerin satışlara oranı %3.5 oldu (4Ç20: %4.3). Böylelikle FAVÖK marjı, %24.7 olan piyasa beklentisinin üzerinde %30.8 olarak açıklandı. Kümülatif FAVÖK marjı ise %27.3 oldu ve şirketin yıllık beklentisi olan %20-22 bandının üzerinde gerçekleşmiş oldu.

7 yılın ardından ilk kez net borç pozisyonu ile kapatıldı… Hesaplamalarımıza göre Aselsan, son çeyrekte pozitif 1.4mlrTL serbest nakit akışı elde etti ancak bu tutar, şirketin net yılı net nakit pozisyonu ile kapatmasına yeterli olmadı. Kümülatif serbest nakit akışı ise negatif 1mlrTL oldu. Şirketin net borç pozisyonu 2.7mlrTL’den 2.9mlrTL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK ise makul sayılabilecek 0.5x seviyesinde kaldı.

Son çeyrekte 720mnUSD tutarında yeni sözleşmeler kazanıldı… Şirket 4Ç21’de, 720mnUSD tutarında yeni sözleşmeler imzaladı (2021: >2mlrUSD) ve toplam bakiye sipariş tutarı 8.5mlrUSD oldu (9A21: 9.3mlrUSD).

Endeks Üstü Getiri önerimizi ve 30.00TL hedef hisse fiyatımızı koruyoruz. Şirket yönetimi, 2022 yılında TL bazlı >%25 ciro büyümesi (OYAK: %32), >%22 FAVÖK marjı (OYAK: %23.2) ve 5mlrTL’lik yatırım harcaması (OYAK: TL5mlr) öngörüyor. Aselsan için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve on iki aylık 30.00TL hedef hisse fiyatımızı koruyoruz. 2022 beklentimize göre Aselsan 9.2x FD/FAVÖK ve 8.6x F/K çarpanları ile işlem görüyor.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 4Ç21 Analizi – 02.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 3989,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 2.985 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %173 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %562 arttı. Net satışlar 9.847 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 10.011 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %12 oldu. (4Ç20: %13) Şirket, 4Ç21’de 3029,0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43,5 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2.469 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 328 baz puan artarak %30,8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 220 baz puan arttı ve %33 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 74 baz puan azaldı ve %3,52 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 11.403 milyon TL (4Ç20: 8.428 milyon TL ve 3Ç21: 10.129 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44,7 (4Ç20: %38,4 ve 3Ç21: 44%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 2.911 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7,7 F/K çarpanından ve 10,5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Şirket ayrıca 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Buna göre,

 • %25 üzerinde konsolide gelirlerde artış,
 • %22 üzerinde FAVÖK marjı,
 • 5 milyar TL konsolide yatırım harcaması öngörülmektedir.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 4Ç21 Analizi – 02.03.2022

4Ç21 sonuçları beklentilerin üzerinde / Değerlendirme: Olumlu / Aselsan, 4Ç21’de 9.847 milyon TL gelir (Konsensus: 10.011 milyon TL / Deniz Yatırım: 10.009 milyon TL), 3.029 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2.469 milyon TL / Deniz Yatırım: 2.321 milyon TL) ve 3.990 milyon TL net kar (Konsensus: 2.985 milyon TL / Deniz Yatırım: 2.276 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 4Ç21 sonuçları ortalama piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerindeki etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

2021 yıl sonu itibariyle 2.022 milyon USD tutarında yeni sipariş alındı (2020: 1.279 milyon USD). 2021 yıl sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı 8,5 milyar USD düzeyine geriledi (2021 yılı üçüncü çeyrek sonu 9,3 milyar USD). Savunma Sanayi Başkanlığı, backlog’un %51’ini oluşturmaktadır. Yurt dışı projelerin payı ise %13 seviyesindedir. Döviz kırılımına bakıldığında, siparişlerin %43’ü USD, %39’u EUR, %18’i de TRY cinsi projelerden oluşmaktadır.

Şirket’in satış gelirleri yılın son çeyreğinde yıllık %28 artışla 9.847 milyon TL seviyesine yükseldi. Yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri sırasıyla yıllık %31 ve %16 artış kaydetti. Şirket’in 4Ç21 FAVÖK rakamı bizim beklentimizin %31, piyasa beklentisinin de %23 üzerinde, yıllık bazda %43 artış ile 3.029 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjı da yıllık bazda 3,3 puan artarak %30,8 olmuştur.

Net kar rakamı da benzer şekilde hem bizim hem de piyasa beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %173 artış ile 3.990 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Esas faaliyetlerden net diğer gelir net karı desteklemiştir. Şirketin, 2021 Eylül sonunda 2.680 milyon TL olan net borç pozisyonu 2021 yıl sonunda 2.911 milyon TL’ye yükselmiştir.

2022 Beklentileri: Şirket 2022 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre Şirket 2022 yılında satış gelirlerinin %25’in üzerinde artmasını, FAVÖK marjının da %22 seviyesi üzerinde oluşmasını öngörüyor. Yatırım harcamaları tahmini ise 5 milyar TL düzeyindedir.

Genel değerlendirme: Dördüncü çeyrek finansallarının ardından Aselsan için 12- aylık hedef fiyatımızı 30,00 TL’den 32,30 TL’ye yükseltiyor, AL önerimizi sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %8 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,7x F/K ve 10,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse 4Ç21 Analizi – 02.03.2022

Aselsan’ın (ASELS) 4Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %173 artışla 3.990mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 2.985mn TL ve beklentimiz olan 2.160mn TL net kar rakamının oldukça üstünde geldi. Beklentimizin üstünde gelen FAVÖK yanı sıra kaydedilen 3.205mn TL tutarındaki net esas faaliyetlerden diğer gelirler (özellikle operasyonlardan kaynaklanan kur farkı geliri) (4Ç20’de 625mn TL net diğer gidere kıyasla) net kar rakamının beklentilerimizin üstünde gelmesindeki ana neden oldu. Net satış gelirle ri, son çeyrekte artan proje teslimatları ve doların TL karşısında değer kazanmasının etkisiyle 4Ç21’de yıllık bazda %28 yükselişle 9.847mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 10.011mn TL- Şeker: 10.427mn TL).

FAVÖK rakamı yıllık bazda %43,5 artışla 3.029mn TL seviyesine yükselirken beklentilerin üzerinde gerçekleşti (Piyasa: 2.469mn TL – Şeker: 2.212mn TL). Artan net satış gelirleri ve azalan satış ve faaliyet giderleri sonrası Şirket’in 4Ç20’de %30,8 ve %27,5 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 4Ç21’de sırasıyla %33,0 ve %30,8 seviyesine yükseldi. Şirket 4Ç21’de 2.018mn TL net finansman gideri (4Ç20’de 195mn TL net finansman gelirine karşılık) kaydederken Şirket’in 9A21’de 2.678mn TL olan net borç pozisyonu YS21’de 2.911mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisinin üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. Şirketin 4Ç21 sonuçları sonrası Aselsan için pay başına 28,50 TL pay başına hedef fiyatımızı 32.0 TL seviyesine yükseltiyoruz . Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %33 prim potansiyeli taşırken, Şirket payları için AL önerimizi sürdürüyoruz.

Toplam sipariş tutarı YS21’de 8.5 milyar dolar seviyesine geriledi (9A21: 9,3 milyar dolar – YS20:9.5 milyar dolar)– Şirket, 4Ç21’de toplam 692mn dolar yeni sipariş alırken, 2021 yılında alınan sipariş büyüklüğü 2.022mn dolar seviyesinde gerçekleşti (2020:1.279 milyon dolar).

Şirket 2021 yılının tamamında net satış gelirlerini %25 artışla 20.3 milyar TL seviyesine yükseltti, ancak Şirket ’in net satış gelir büyüme beklentisi 2021 yılının tamamı için öngördüğü %40-50 bandının altında kaldı. Öte yandan Şirket’in YS21 FAVÖK marjı %27,3 ile %20-22 beklentisi üzerinde gerçekleşti.

Şirket’in 2022 beklentileri –Aselsan 2022 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket 2022 yılında da net satış geliri büyümesinin TL bazında %25’in üzerinde artacağını öngördü. Şirket 2022 yılında FAVÖK marjının ise %25 seviyesi üzerinde gerçekleşmesinin hedeflendiğini açıkladı. Şirket ayrıca 2022 yılında toplam yatırım harcamasının 5.0 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor.

 

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber – 08.12.2021

Aselsan, bazı basın yayın organlarında, “şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam 700 milyon TL (cari kur olan 13,674 ile 51,2 milyon dolar) ve 85 milyon dolar tutarla bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleşecek. Siparişler bakiyesi 9,3 milyar dolar seviyesinde. Siparişler bakiyesinin 3Ç21’deki yıllıklandırılmış ciroya oranı 4,0x oldu. Haberin olumlu değerlendiriyoruz.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Şirket Raporu – 01.12.2021

Potansiyeli yüksek gelecek fiyat katalizörü arıyor / TUT – Hedef Fiyat: 24.50 TL / Aselsan (ASELS TI) hissesini 24.50 TL (12-ay) hedef fiyat ve TUT önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Hedef fiyatımız %13 getiri potansiyeline işaret ediyor. Aselsan hissesinde i) stratejik bir sektörde faaliyet göstermesi ve sivil alanda faaliyetlerini genişletmesine karşılık savunma sanayinde yerlileşmenin artmasıyla büyümenin kısmen yavaşlaması ii) bakiye siparişlerde büyümenin hız kesmesi ve iii) net işletme sermayesinde henüz iyileşme olmamasını yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak görüyoruz.

Savunma sanayinde yerlilik oranında artış büyümede kısmen yavaşlamaya neden oluyor. Savunma sanayi sektöründe 2000’li yılların başında %20’ler seviyesinde bulunan yerlilik oranı, son yıllarda %70’li seviyelere ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yayımlanan stratejik planda yerlileştirme hedefi 2022 yılı için %80, 2023 yılı için de %100 olarak belirlenmiştir. Aselsan’ın da haberleşme ve bilgi teknolojilerinden insansız sistemler ve kara, deniz ve silah sistemleri ile hava savunma ve füze sistemlerine yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek geniş portföyü ile sektördeki büyüme dinamiğinden faydalanmaya devam edeceğini ancak büyüme hızında kısmen yavaşlama olabileceğini düşünüyoruz.

Net işletme sermayesi ihtiyacında iyileşme henüz söz konusu değil. Şirket’in satışlarda sağladığı büyümeye bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacında da artış yaşandığını görüyoruz. 2017 sonunda %37 seviyesinde bulunan net işletme sermayesi/net satışlar rasyosu da 2020 kapanışında %52, 2021 yılının 9 aylık dönemine gelindiğinde de %56 seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönemde işletme sermayesi ihtiyacında kısmen iyileşme olabileceğini öngörmekle birlikte belirgin bir iyileşme olmasının yatırımcı algısı açısından olumlu olabileceğini tahmin ediyoruz.

Döviz bazlı gelir yapısı. Şirket’in bakiye siparişlerinin %41’i ABD Doları, %39’u Euro ve %20’si de Türk Lirası cinsindenken, toplam harcamalarının %64’ü Türk Lirası, geri kalan %26 ve %10’luk kısmı sırasıyla ABD Doları ve Euro cinsindendir. Bu çerçevede Şirket, TL’nin değer kaybettiği durumlarda operasyonel olarak olumlu etkilenmekte ve kur farkı geliri elde etmektedir.

Benzerlerine göre iskontolu çarpanlar ancak kendi tarihsel ortalamasına yakın. 2022 ve 2023 yılı tahminlerimize göre sırasıyla 7,9x ve 6,7x FD/FAVÖK çarpanları ile küresel benzerlerine göre sırasıyla %34 ve %33 iskontolu işlem gören Aselsan, 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarına göre de ilgili benzer şirketlerin medyanına göre sırasıyla %47 ve %18 iskontoda bulunuyor. Ancak, 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarının son 3 yıllık ortalamasına kıyasla ise sırasıyla %17 ve %30 primli işlem görüyor.

Sivil alanda yeni gelişmeler. Aselsan, savunma sanayinin yanı sıra güvenlik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi pek çok sivil alanda da faaliyetlerini genişletmektedir. Savunma alanında satış gelirleri açısından dalgalanmalar yaşanabildiğini göz önünde bulundurduğumuzda sivil alandan elde edilen gelirlerin bu dalgalanmalara karşı koruyabileceğini ve aynı zamanda ihracat potansiyeli yaratabileceğini düşünüyoruz.

Bakiye siparişlerde yavaşlama. 2015-2018 yılları arasında %28 YBBO kaydeden bakiye siparişlerde büyüme son dönemde yavaşlama kaydederken, özellikle 300 milyon dolar ve üzeri olan yeni siparişlerde yavaşlama bakiye siparişlerdeki ivme kaybında etkili oldu. 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 1.704 milyon dolar ve 1.206 milyon dolar seviyelerinde bulunan 300 milyon dolar ve üzeri olan yeni siparişler 2020 yılı tamamı ve 2021 yılının 9 aylık döneminde sırasıyla 426 milyon dolar ve 424 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Böylece, yavaşlama kaydederek 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla %6,6 artış ve %2,1 azalış gösteren bakiye siparişlerde, 2021 yılının 9 ayında da çeyreksel ve yıllık bazda değişimler sırasıyla %1,1 artış ve %2,1 azalış şeklinde oldu. Beklentimiz, bakiye siparişlerin önümüzdeki dönemde de benzer seyirde devam edeceği yönünde. Ancak, bakiye siparişlerdeki büyümenin yeniden hız kazanmasının yatırımcı algısı açısından olumlu olabileceğini ve hisseye olası ilgiyi artırabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, 14 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde belirlenen proje başlıklarına istinaden Şirket’in gelecekte alması muhtemel proje siparişlerinin de bulunduğunu belirtelim.

Benzer Şirket Karşılaştırması: Benzer şirket çarpanları sonuçlarına göre, 68.535 milyon TL 12-aylık hedef şirket değerine ulaşıyoruz. Benzer şirket karşılaştırmasında, yurt içinde Otokar ve yurt dışında yer alan diğer savunma sanayi şirketlerini modelimize dahil ettik. 12-aylık hedef şirket değerine ulaşırken, benzer şirketlerin 2022T FD/FAVÖK çarpan medyanına %25 iskonto uyguladığımızı da belirtmek isteriz. İskonto oranını da belirlerken Aselsan’ın son 3 yıllık dönemde ilgili benzer şirketlere iskontosunu dikkate aldık.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Beklentilerin gerisinde finansallar… Aselsan 3Ç21’de, 121mnTL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri katkısına ragmen 1,035mnTL olan piyasa beklentisinin %42 altında 602mnTL net kar açıkladı. Düşük marjlı proje/ürün teslimatları, görece yüksek sayılabilecek Oper.Gider/Satışlar rasyosu ve 68mnTL’lik kur farkı kaynaklı Esas Faaliyetlerden Diğer Gider kalemi, şirketin bu dönemde beklentilerin altında kar açıklamasına neden oldu. FAVÖK, piyasa tahminlerinin ve kurum beklentimizin sırasıyla %36 ve %38 altında 572mnTL olarak açıklandı. Açıklanan sonuçların kısa vadede, Aselsan hissesi üzerinde negatif bir etki yaratmasını bekleriz.

Teslimat ertelemeleri ciroyu baskıladı… Yurt içi satışlar yıllık %5, çeyreksel bazda 22% daraldı ve 2.7mlrTL olarak açıklandı. Öte yandan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %98, bir önceki çeyreğe göre %95 yükseldi ve 576mnTL olarak açıklandı. Böylelikle Aselsan, 3.4mlrTL olan piyasa beklentisinin hafif altında 3.3mlrTL net satış hasılatı kaydetti.

Kar marjı düşük projeler/teslimatlar marjları olumsuz etkiledi… Brüt kar marjı yıllık 3.4 puan iyileşmesine karşın, çeyreksel bazda 18.4 puan daraldı ve %24.9 oldu. Üçüncü çeyrekte, operasyonel giderlerin satışlara oranı %11 olarak gerçekleşti (3Ç20: %6.9 – 2Ç21: %15.8) ve yılın ilk dokuz ayında kümülatif olarak %12 mertebesine ulaştı. Bu rasyonun son üç yıllık ortalaması %6.3 mertebesindeydi. FAVÖK marjı %17.2 olarak açıklandı ve %26 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. FAVÖK marjını dokuz aylık incelediğimizde ise, şirketin %20-22 hedef bandının üzerinde %24 seviyesinde gerçekleştiğini hesaplıyoruz.

Nakit akışındaki sorun devam ediyor… Operasyonel faaliyetlerden elde edilen 86mnTL tutarındaki nakit akışına karşın, 795mnTL tutarındaki Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan nakit çıkışı nedeniyle Aselsan, üçüncü çeyrekte negatif 708mnTL nakit akışı açıkladı. 9A21 kümülatif nakit çıkışı ise 2.5mlrTL oldu. Böylelikle şirketin net borç pozisyonu 2mlrTL seviyesinden 2.7mlrTL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK ise 0.6x oldu.

Üçüncü çeyrekte 589mnUSD tutarında yeni sözleşmeler kazanıldı… Şirket 3Ç21’de, 589mnUSD tutarında yeni sözleşmeler imzaladı (9A21: 1.3mlrUSD) ve toplam bakiye sipariş tutarı 9.3mlrUSD oldu (6A21: 9.2mlrUSD).

Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz… Şirket yönetimi 2021 beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve yıllık bazda %40-50 bandında ciro büyümesi, %20-22 bandında FAVÖK marjı ve 2mlrTL’lik yatırım harcaması hedeflerini korudu. Beklentilerden zayıf açıklanan finansal sonuçlara rağmen, güçlü 4Ç mevsimsellik etkisi ve Dolar’ın TL karşısındaki değer kazanımının 2022 finansalları üzerinde yaratacağı muhtemel pozitif etki nedeniyle, Aselsan için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve on iki aylık 21.20TL hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 beklentimize göre Aselsan 8.4x FD/FAVÖK ve 7.3x F/K ile işlem görüyor. Hatırlatmak gerekirse Aselsan, geride bıraktığımız son üç ayda BIST100 Endeksi’nin %4 üzerinde bir getiri sağlamıştır.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Aselsan’ın (ASELS) 3Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %47 düşüşle 602mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi ve beklentimiz olan 1.035mn TL net kar rakamının altında kaldı. Beklentimizin altında kalan net satış gelirleri ve FAVÖK yanı sıra kaydedilen 68mn TL tutarındaki net esas faaliyetlerden diğer giderler (özellikle operasyonlardan kaynaklanan kur farkı zararı) (3Ç20’de 1,138mn TL net diğer gelire kıyasla) net kar rakamının beklentilerimizin altında kalmasında ana neden oldu. Net satış gelirleri, TL bazlı teslim e dilen projelerin daha yüksek olmasına bağlı olarak 3Ç21’de %4 gibi sınırlı bir yükselişle 3.318mn TL seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın (3.440 TL) ve beklentimizin (3.575 TL) altında geldi.

FAVÖK rakamı yıllık bazda %6 artışla 572mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 893mn TL, Şeker: 950mn TL). Şirket’in 3Ç20’de %21,5 ve %17,0 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 3Ç21’de sırasıyla %24,9 ve %17,2 seviyesine yükseldi. Şirket 3Ç21’de 92mn TL net finansman geliri (3Ç20’de 331mn TL net finansman giderine karşılık) kaydederken Şirket’in 1Y21’de 1.978mn TL olan net borç pozisyonu 9A21’de 2.678mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisi altında gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin negatif olmasını beklemekteyiz. Şirketin 3Ç21 sonuçları sonrası Aselsan için pay başına 19,80 TL pay başına hedef fiyatı ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aselsan ’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %17 prim potansiyeli taşımaktadır.

Toplam sipariş tutarı 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti (1Y21: 9,2 milyar dolar) Şirket, 3Ç21’de toplam 619mn dolar yeni sipariş alırken, 2021 yılı başından bu yana alınan sipariş büyüklüğü 1.330mn dolar seviyesinde gerçekleşti. 2021 beklentilerinde değişikliğe gitmedi.

Şirket 2021 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artış (9A21:%22) ve FAVÖK marjının ise %20-22 (9A21:%24) seviyesinde gerçekleşmesi hedefini korudu.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Aselsan 3Ç21’de 602 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %47 daralma gerçekleşti. Ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 35 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 915 milyon TL’nin altında kaldı. Beklenenden düşük gelen faaliyet karlılığı nedeniyle net kardaki düşüş meydana geldi. 3Ç21 ciro yıllık %4 büyümeyle 3 milyar 318 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 3 milyar 440 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 3 milyar 352 milyon TL’ye paralel geldi. 3Ç21’de Aselsan 619 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı, 2Ç21’de imzalanan 597 milyon dolar tutarındaki sözleşmenin üzerinde. 9A21’de şirket toplamda 1 milyar 330 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 2020 tüm yılda imzalanan 1 milyar 270 milyon dolarlık tutarı aştı, ancak 2019’daki 3 milyar 43 milyon dolarlık yeni sipariş tutarın altında.

Siparişler bakiyesi 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı sonunda bu rakam 9,5 milyar dolardı. Siparişler bakiyesinin 3Ç21’deki yıllıklandırılmış ciroya oranı 4,0x oldu. 3Ç21 FAVÖK yıllık %6 büyümeyle 572 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 893 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 830 milyon TL’nin altında gerçekleşti. 3Ç21 FAVÖK marjı %17,2 olarak gerçekleşti ve 3Ç20’deki %17,0 marjın hafif üzerinde geldi. 3Ç21’de proje teslimatlardaki maliyetler beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Eylül sonu bilançoda 2 milyar 678 milyon TL net borç pozisyonu oluştu. 2020 yıl sonunda 209 milyon TL net nakit pozisyonu vardı. Sözleşmelerde ödemelerin çoğunu devlet yılın sonunda yaptığı için Aselsan’ın bilançosu o zaman tekrar net nakite dönmesini bekliyoruz.

Yorum ve öneri: Şirket yönetimi 2021 tüm yıl beklentilerini değiştirmedi. Tahminlerimizde hafif revizeler yaptık. Ancak 12 aylık hedef fiyatımız olan 18,50 TL’yi değiştirmedik. Cari fiyatla hedef fiyatımıza yukarı potansiyel azaldığından önerimizi Endeksin Üzeri’den Nötr’e çektik. 3Ç21 sonuçların zayıf gelmesiyle piyasada olumsuz tepki olmasını bekliyoruz.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

ASELS; 3Ç21 sonuçları beklentilerin altında kaldı / olumsuz / Aselsan, 3Ç21’de 3.318 milyon TL gelir (Konsensus: 3.687 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.384 milyon TL), 572 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 917 milyon TL / Deniz Yatırım: 889 milyon TL) ve 602 milyon TL net kar (Konsensus: 1.016 milyon TL / Deniz Yatırım: 802 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 3Ç21 sonuçları ortalama piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerindeki etkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Eylül 2021 sonu itibariyle 1.330 milyon USD tutarında yeni sipariş alındı (9A20: 746 milyon USD). Eylül 2021 sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı 9,3 milyar USD düzeyine yükseldi (2021 yılı ikinci çeyrek sonu 9,2 milyar USD). Savunma Sanayi Başkanlığı, backlog’un %53’ünü oluşturmaktadır. Yurt dışı projelerin payı ise %11 seviyesindedir. Döviz kırılımına bakıldığında, siparişlerin %41’i USD, %39’u EUR, %20’si de TRY cinsi projelerden oluşmaktadır. Şirket’in satış gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %4 artışla 3.318 milyon TL’ye yükseldi. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %5 azalışla 2,7 milyar TL’ye gerilerken, ihracat rakamı yıllık %98 artışla 576 milyon TL oldu.

Şirket’in 3Ç21 FAVÖK rakamı bizim beklentimizin %36, piyasa beklentisinin de %38 altında, yıllık bazda %6 artış ile 572 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç21’de FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,3 puan artarak %17,2 olmuştur. Net kar rakamı da benzer şekilde bizim beklentimizin %25, piyasa beklentisinin de %41 altında, yıllık bazda %47 azalış ile 602 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağırlıklı kur farkından kaynaklanan net finansman geliri net karı desteklemiştir.

Şirketin, 2021 Haziran sonunda 1.978 milyon TL olan net borç pozisyonu 3Ç21 sonunda 2.678 milyon TL’ye yükselmiştir. 2021 Beklentileri: Şirket 2021 yılı beklentilerini koruyor. Buna göre Şirket 2021 yılında satış gelirlerinin %40-50 arasında artmasını, FAVÖK marjının %20-22 aralığında oluşmasını öngörüyor. Yatırım harcamaları tahmini ise 2 milyar TL düzeyindedir.

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Beklentilerden güçlü açıklanan finansallar… Aselsan 2Ç21’de, güçlü operasyonel sonuçlara ek olarak, kur farkı neticesinde elde edilen 315mnTL’lik diğer gelir kalemi ve 25mnTL’lik vergi geliri sayesinde, 1,146mnTL olan piyasa beklentisinin %13 üzerinde 1,305mnTL net kar (+%42 y/y, +%6 ç/ç) açıkladı. Kurum beklentimiz 1,210mnTL net kar açıklanması yönündeydi. FAVÖK piyasa beklentilerini %29 aştı ve 1,140mnTL olarak açıklandı (OYAKT: 914mnTL). Açıklanan sonuçların kısa vadede, Aselsan hissesi üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Satışlardaki büyüme hız kesmeden devam ediyor… Yurt içi satışlar yıllık %38, çeyreksel bazda 18% büyüme kaydetti ve 3.5mlrTL olarak açıklandı. İhracat gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre %219, bir önceki çeyreğe göre %48 arttı ve 296mnTL olarak açıklandı. Böylelikle yılın ikinci çeyreğinde Aselsan, cirosunu yıllık %44, çeyreksel %20 artırarak 3,802mnTL’ye yükseltti. Piyasa beklentisi 3,690mnTL ve kurum beklentimiz 3,730mnTL’ydi.

Kar marjı yüksek projeler/teslimatlar marjları yine destekledi… Şirket bu dönemde, kar marjı yüksek projelerin/teslimatların satışını sürdürdü ve genel olarak marjlar, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde sonuçlandı. Brüt kar marjı yıllık 13.9, çeyreksel 12.8 puan iyileşme kaydetti ve %43.2 oldu. Ancak, operasyonel giderler yıllık %175, çeyreksel %125 yükseldi ve 602mnTL oldu. Operasyonel giderler/satışlar ise yüksek sayılabilecek %15.8 mertebesinde gerçekleşti (1Ç21: %8.4). Böylelikle FAVÖK marjı, %24 olan piyasa beklentisinin 600 baz puan üzerinde %30 olarak açıklandı.

Net borç pozisyonu beklenildiği gibi yükseldi… Aselsan, stokların işletme sermayesi üzerindeki kurduğu baskı neticesinde negatif 744mnTL tutarında Serbest Nakit Akışı elde etti. İşletme sermayesinin satışlara oranı, çeyreksel bazda %59 ile yatay bir seyir izledi (2020: %52). Böylelikle şirketin net borç pozisyonu bir önceki çeyreğe göre 906mnTL arttı ve 1,978mnTL seviyesine yükseldi. Net borç/FAVÖK 0.4x oldu.

İkinci çeyrekte 597mnUSD tutarında yeni sözleşmeler kazanıldı… Şirket 2Ç21’de, 597mnUSD tutarında yeni sözleşmeler imzaladı (1Ç21: 114mnUSD) ve toplam bakiye sipariş tutarı 9.2mlrUSD oldu (1Ç21: 9.0mlrUSD). Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz… Şirket yönetimi 2021 beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve yıllık bazda %40-50 bandında ciro büyümesi, %20-22 bandında FAVÖK marjı ve 2mlrTL’lik yatırım harcaması hedeflerini korudu. Buna paralel olarak, şirketin 2021 yılında 22.6mlrTL net satış hasılatı, 5.1mlrTL FAVÖK ve 5.6mlrTL net kar açıklamasını bekliyoruz. Aselsan için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve on iki aylık 21.20TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 projeksiyonlarımıza göre Aselsan, 7.5x FD/FAVÖK ve 6.5x F/K gibi cazip sayılabilecek çarpanlarla işlem görüyor.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Aselsan’ın (ASELS) 2Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %42 artışla 1.305mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 1.146mn TL ve beklentimiz olan 1.150mn TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 1Ç21 ’de beklentilerin üzerinde artan net satış gelirleri ve FAVÖK net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 2Ç21 ’de yıllık bazda %44 artışla 3.802mn TL seviyesinde gerçekleşirken, piyasa ve beklentimiz olan 3.690mn TL’nin üzerinde geldi. FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri ve maliyetlerdeki azalış sayesinde beklentileri aştı. FAVÖK rakamı yıllık bazda %75 artışla 1.140mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 885mn TL, Şeker: 890mn TL).

Şirket’in 2Ç20’de %30,5 ve %24,8 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç21’de sırasıyla %43,2 ve %30,0 seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisi üzerinde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. Şirketin 2Ç21 sonuçları sonrası Aselsan için pay başına 19,80 TL pay başına hedef fiyatı ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %25 prim potansiyeli taşımaktadır.

Toplam sipariş tutarı 9.2 milyar dolar seviyesine yükseldi (1Ç21: 9,0 milyar dolar) – Hatırlanacağı üzere son dönemde COVİD-19 nedeniyle sipariş alımlarında önceki yıllara göre azalma görülürken, ikinci çeyrekte siparişlerde iyileşme görüldü. Şirket, 2Ç21’de toplam 597 milyon dolar yeni sipariş alırken, (1Ç21:114 milyon dolar), 2021 yılı başından bu yana alınan sipariş büyüklüğü 711 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

2021 beklentilerini korudu – Aselsan 2021 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Şirket 2021 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artmasını beklerken FAVÖK marjının ise %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor. Şirket 2021 yılında toplam yatırım harcamasının ise 2.0 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

(+) Aselsan (ASELS): Şirket 2Ç21 dönemi için, beklentimizle (1,24 mlr TL) uyumlu, piyasa tahminlerinin (1,15 mlr TL) üzerinde, yıllık %42 yükseliş ile 1,31 mlr TL net kar açıkladı. Aselsan’ın 2Ç’de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 artarak 3,8 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşirken, FAVÖK’ü ise tahminlerimizin %23 üzerinde 1,14 mlr TL (y/y:+%74) oldu. Bu dönemde FAVÖK marjı ise yıllık 5,2 puan iyileşerek %30 seviyesine ulaştı. Aselsan’ın 2Ç21 sonunda bakiye sipariş miktarı 9,2 mlr $ (2020: 9,5 mlr $) olurken, şirketin 1Ç21’de 1,07 mlr TL olan net borç pozisyonu 2Ç21’de 1,98 mlr TL’ye çıktı. Şirket, 2021 yılına ilişkin ciro büyümesi (%40-50), FAVÖK marjı (%20- 22) ve yatırım harcaması (2 mlr TL) öngörülerini korudu. Yorum: Şirketin 2Ç21 finansalları hem operasyonel tarafta hem de net karlılık tarafında piyasa tahminlerini aştı. Şirket hisseleri son bir ayda endeksi %3 yenerken, beklentilerin üzerindeki finansalların hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Aselsan için 24,25 TL hisse başı fiyat hedefimizi korurken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi ise sürdürüyoruz.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

ASELS; 2Ç21 FAVÖK ve net kar rakamları beklentilerin üzerinde geldi/ olumlu / Aselsan, 2Ç21’de 3.802 milyon TL gelir (Konsensus: 3.681 milyon TL), 1.140 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 886 milyon TL) ve 1.305 milyon TL net kar (Konsensus: 1.131 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 2Ç21 FAVÖK ve net kar rakamları ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerindeki etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz.

Yılın ilk yarısında 711 milyon USD tutarında yeni sipariş alındı (6A20: 511 milyon USD). İlk yarı sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı 9,2 milyar USD düzeyine yükseldi (2021 yılı ilk çeyrek sonu 9,0 milyar USD). Savunma Sanayi Başkanlığı, backlog’un %53’ünü oluşturmaktadır. Yurt dışı projelerin payı ise %11 seviyesindedir. Döviz kırılımına bakıldığında, siparişlerin %42’si USD, %39’u EUR, %19’u da TRY cinsi projelerden oluşmaktadır.

Şirket’in satış gelirleri yılın ikinci çeyreğinde yıllık %44 artışla 3.802 milyon TL’ye yükseldi. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %38 artışla 3,5 milyar TL’ye yükselirken, ihracat rakamı da yıllık %219 artışla 296 milyon TL oldu.

Şirket’in 2Ç21 FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %29 üzerinde, yıllık bazda %74 artış ile 1.140 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç21’de FAVÖK marjı da yıllık bazda 5,2 puan artarak %30,0 seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK marjı ayrıca, Şirket’in 2021 yılı hedefi olan %20-22 bandının üzerinde seyretmeyi de sürdürmüştür.

Net kar rakamı da beklentilerin %15 üzerinde, yıllık bazda %42 artış ile 1.305 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağırlıklı kur farkından oluşan esas faaliyetlerden diğer gelirler ve vergi geliri de net karı desteklemiştir. Şirketin, 2021 Mart sonunda 1.072 milyon TL olan net borç pozisyonu 2Ç21 sonunda artan işletme sermayesi ihtiyacı dolayısıyla 1.978 milyon TL’ye yükselmiştir.

2021 Beklentileri: Şirket 2021 yılı beklentilerini koruyor. Buna göre Şirket 2021 yılında satış gelirlerinin %40-50 arasında artmasını, FAVÖK marjının %20-22 aralığında oluşmasını öngörüyor. Yatırım harcamaları tahmini ise 2 milyar TL düzeyindedir.

 

OyakYatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 13.07.2021

Aselsan ve Roketsan arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemleri ile ilgili olarak, Aselsan dün yaklaşık 104mnEUR ve 482mnTL tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Teslimatların 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Aselsan’ın 1Ç21 itibarıyla 9bnUSD büyüklüğünde bakiye siparişi tutarı bulunuyordu. Kazanılan bu yeni sözleşme, toplam bakiye miktarının %2’sini oluşturmaktadır. Haber akışının, Aselsan hissesi üzerinde kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 05.07.2021

Aselsan (ASELS), uluslararası bir müşterisi ile yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13.3mn dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2022 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi. Sözleşme tutarı toplam sipariş büyüklüğünün %0,1’ine denk gelmektedir (Hafif olumlu).

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 24.06.2021

Aselsan dün, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi’ne yönelik olarak 52mnUSD ve 115mnTL tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Teslimatların 2026-2027 yılları arasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Böylelikle Aselsan, geride bıraktığımız son üç işlem günde yaklaşık 3.6 milyar TL büyüklüğünde ek iş alırken bu tutar, 1Ç21 itibarıyla sahip olduğu toplam bakiye büyüklüğünün %4,7’sine denk geliyor. Hafif pozitif.

Aselsan’dan Yeni İş Sözleşmesi Açıklaması – 23.06.2021

KAP: ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52.000.000,- ABD Doları ve 115.000.000,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan alınan 22 Haziran 2021 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

Aselsan’dan Yeni Sözleşme Açıklaması – 22.06.2021

KAP: ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42.594.650,- Avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Aselsan’dan Sözleşme Açıklaması – 21.06.2021

Aselsan 262mn euro bedelli proje imzaladı… Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2017 Aralık ayında imzalanan kısa menzilli/alçal irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.9mn euro + 1.77 milyar TL (yaklaşık 262mn euro) tutatarındaki opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edildiğini açıkladı. Teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi. Kontrat bedeli Aselsan’ın 1Ç21 itibari ile 9 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %3.5’ine denk geliyor. KAP’a Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde gerçekleşmiştir:

“ASELSAN A.Ş. ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.939.913 Avro + 1.767.865.305 TL tutarındaki opsiyon paketi 18/06/2021 tarihinde sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.”

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

Aselsan 1Ç21’de, 1,201mnTL olan piyasa beklentisine paralel 1,234mnTL net kar (+%34 y/y, -%16 ç/ç) açıkladı. Kurum beklentimiz 1,190mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Güçlü operasyonel sonuçlara ek olarak, kur farkı nedeniyle elde edilen 897mnTL’lik diğer gelir kalemi, net karın ilk çeyrekte yüksek açıklanmasında önemli bir rol oynadı. FAVÖK 761mnTL (+%23 y/y, -%64 ç/ç) seviyesinde gerçekleşti ve 744mnTL olan piyasa beklentisinin (OYAK: TL740mn) hafif üzerinde sonuçlandı.

Satışlardaki büyüme devam ediyor… Yurt içi satışlar yıllık %21 yükselerek 2,973mnTL olurken, ihracat gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre %37 artarak 200mnTL oldu. Böylelikle, yılın ilk çeyreğinde Aselsan cirosunu yıllık %22 artırarak 3,173mnTL’ye yüksellti. Piyasa beklentisi 3,157mnTL ve kurum beklentimiz 3,150mnTL’ydi.

Kar marjı yüksek projeler/teslimatlar marjları yine destekledi… Şirket yılın ilk çeyreğinde, kar marjı yüksek projelerin/teslimatların satışını sürdürdü ve genel olarak marjlar, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde sonuçlandı. Brüt kar marjı yıllık 0.4 puan iyileşme kaydetti ve %29.4 oldu. Ancak, yıllık bazda %150 oranında artan Pazarlama ve Satış Giderleri neticesinde operasyonel giderler/satışlar %8.4 mertebesinde gerçekleşti. Hatırlatmak gerekirse bu oran, bir önceki çeyrekte %4.3 ve bir önceki yılın aynı döneminde %7.6 idi. Böylelikle FAVÖK marjı %23.6 olan piyasa beklentisinin (OYAK: %23.5) 400 baz puan üzerinde %24 olarak açıklandı.

Ticari borçlardaki azalma nakit akışını baskıladı… Aselsan’ın ticari borçlarında sürpriz bir şekilde 1mlrTL’lik azalma meydana geldi ve 3.2mlrTL seviyesine geriledi. Bu nedenle, 2020 yılsonunda 8.4mlrTL olan işletme sermayesi 1Ç21’de 9.8mlrTL seviyesine yükseldi. İşletme sermayesi/satışlar çeyreksel bazda 7, yıllık 16 puan artarak %59’a yükseldi. Bu bilgiler ışığında, 1Ç21’de 1mlrTL’nin üzerinde bir nakit çıkışı meydana geldi ve 2020 yılsonu itibariyle 209mnTL olan net nakit pozisyonu 1,072mnTL net borç seviyesine dönüştü. Net Borç/FAVÖK 0.3x oldu.

İlk çeyrekte 114mnUSD tutarında yeni sözleşmeler kazanıldı… Şirket 1Ç21’de, 114mnUSD tutarında yeni sözleşmeler imzaladı (4Ç: 533mnUSD) ve toplam bakiye sipariş tutarı 9mlrUSD oldu (2020: 9.5mlrUSD).

2021 beklentilerinde değişiklik olmadı… Aselsan 2021 beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve yıllık bazda %40-50 bandında ciro büyümesi, %20-22 bandında FAVÖK marjı ve 2mlrTL’lik yatırım harcaması hedeflerini korudu. Bilançodaki zayıflamaya rağmen “Endeks Üstü Getiri” önerimizi koruyoruz İşletme sermayesindeki yaşanan artışa rağmen, şirket hissesinin 7.2x FD/FAVÖK ve 6.3x F/K gibi cazip sayılabilecek çarpanlarla işlem görmesi nedeniyle, Aselsan için “Endeks Üstü Getiri” önerimizi ve 22.50TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

Aselsan 1Ç21’de 1 milyar 234 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %34 büyüme gerçekleşti. Ortalama piyasa ve Ak Yatırım beklentilerine paralel. Faaliyet karlılığındaki büyümeye ilave faaliyet dışı ve finansal gelirlerde artışlar da vardı. 1Ç21 ciro yıllık %22 büyümeyle 3 milyar 173 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. Tüm yıl için şirketin öngördüğü yıllık %40-50 büyümenin altında kaldı ancak satışlarda mevsimsellik, tüm yıl cironun yaklaşık %45’ü son çeyreğinde gerçekleşiyor. 1Ç21’de Aselsan 114 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu da 1Ç20’de imzalanan yeni sözleşme tutarı olan 350 milyon doların altında kaldı. Siparişler bakiyesi 9,0 milyar dolarla 1Ç20’deki 9,7 milyar doların altında kaldı. Siparişler bakiyesinin 1Ç21’deki yıllıklandırılmış ciroya oranı 3,9x oldu. 1Ç21 FAVÖK yıllık %23 büyümeyle 761 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. 1Ç20’deki %23,9 marja da paralel. Yüksek gelen FAVÖK marjı olumlu kur hareketinden kaynaklandı.

Beklendiği gibi 2020 yıl sonundaki 209 milyon TL net nakit pozisyonu Mart 2021 bilançoda 1 milyar 72 milyon TL net borç pozisyona döndü. Sözleşmelerde ödemelerin çoğunu devlet yılın sonunda yaptığı için Aselsan’ın bilançosu o zaman tekrar net nakite dönmesini bekliyoruz. Hedef fiyat ve öneri revizeleri: 1Ç21 sonuçları beklentilerimize paralel geldi ve tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Ancak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti varsayımında yaptığımız değişiklikler sonucunda Aselsan için 12 aylık hedef fiyat 20,00 TL’den 18,50 TL’ye revize oldu. Son dönemde hisse fiyatında görünen düşüşle alım fırsatı doğduğunu düşünüyoruz. Önerimizi Nötr’den Endeksin Üzerinde’ye revize ettik.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

ASELS; 1Ç21 sonuçları beklentilere paralel açıklandı / nötr / Aselsan 1Ç21’de 3,17 milyar TL satış (Konsensus: 3,21 milyar TL), 761 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 747 milyon TL) ve 1,23 milyar TL net kar (Konsensus: 1,21 milyar TL) kaydetti. Operasyonel sonuçlar ve net karda yıllık bazda güçlü artışlar görülürken, sonuçlar ortalama piyasa beklentisine yakın düzeyde gerçekleşti. Yeni sipariş tutarının düşük düzeyde olması ve backlog’daki azalış nedeniyle ilk çeyrek sonuçlarındaki güçlü artışın hisse üzerinde nötr bir etki yapmasını bekliyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde 114 milyon USD tutarında yeni sipariş alındı (3A20: 349 milyon USD). İlk çeyrek sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı 9,0 milyar USD düzeyine geriledi (2020 sonu 9,5 milyar USD). Savunma Sanayi Başkanlığı, backlog’un %52’sini oluşturmaktadır. Yurtdışı projelerin payı ise %12 seviyesindedir. Döviz kırılımına bakıldığında, siparişlerin %46’sı USD, %38’i EUR, %16’sı ise TRY cinsi projelerden oluşmaktadır.

Şirket’in satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık %22 artışla 3,17 milyar TL’ye yükseldi. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %21 artışla 2,97 milyar TL’ye yükselirken, ihracat rakamı da yıllık %37 artışla 200 milyon TL oldu. Konsolide FAVÖK marjı Şirket’in 2021 yılı hedefi olan %20-22 bandının üzerinde kalarak %24 düzeyinde oluştu.

Şirket Mart sonu itibariyle 1,08 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (2020 sonu: 191 milyon TL net nakit). 2021 Beklentileri: Şirket 2021 yılı beklentilerini koruyor. Buna göre Şirket 2021 yılında satış gelirlerinin %40-50 arasında artmasını, FAVÖK marjının %20-22 aralığında oluşmasını öngörüyor. Yatırım harcamaları tahmini ise 2 milyar TL düzeyindedir.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

Aselsan’ın (ASELS) 1Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %34 artışla 1.234mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyas a medyan beklentisi olan 1.201mn TL ve beklentimiz olan 1.190mn TL net kar rakamının hafif üzerinde geldi. Özellikle 1Ç21 ’de artan net satış gelirleri ve FAVÖK net kar rakamını destekledi. Ayrıca Dolar’ın TL karşısında değer kazanmasıyla elde edilen 897mn TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (1Ç20’de 660 mn TL net diğer faaliyet giderine karşılık) net kar rakamının artışındaki diğer en büyük etken oldu. Net satış gelirle ri 1Ç21’de yıllık bazda %22 artışla 3.173mn TL seviyesinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 3.157mn TL ’ye paralel, beklentimiz olan 3.092mn TL’nin ise üzerinde geldi. FAVÖK rakamı da beklentilere yakın seviyede gerçekleşti. FAVÖK rakamı yıllık bazda %23 artışla 761mn TL seviyesine yük seldi (Piyasa: 744mn TL, Şeker: 725mn TL).

Şirket’in 1Ç20’de %29,0 ve %23,9 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç21’de sırasıyla %29,4 ve %24,0 seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel sonuçlarının piyasa beklentisine yakın gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin nötr olmasını beklemek teyiz. Şirketin 1Ç21 sonuçları sonrası Aselsan için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ancak, risksiz faiz oranı varsayımımızı 200 baz puan arttıra rak %15,50 seviyesine yükseltmemiz ve makroekonomik tahminlerimizi güncellenmesi sonrası Şirket için 21.0 olan hedef pay fiyatımızı 19,80 TL seviyesine indiriyoruz. Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %28 prim potansiyeli taşımaktadır.

Toplam sipariş tutarı 9.0 milyar dolar seviyesine indi (YS20: 9,5 milyar dolar)– 2021 yılının ilk çeyreğinde de COVİD-19 nedeniyle sipariş alımlarında önceki yıllara göre azalma görüldü. Şirket, 1Ç21’de toplam 114 milyon dolar yeni sipariş aldı. (1Ç20:349 milyon dolar).

Şirket, 1Ç21’de tekrar net borç pozisyonuna döndü –  Şirket’in YS20’de 209 milyon TL olan net nakit pozisyonu 1Ç21’de 1.072mn TL net borç pozisyonuna döndü.

2021 beklentilerini korudu – Aselsan 2021 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Şirket 2021 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artması beklerken FAVÖK marjının ise %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor. Şirket 2021 yılında toplam yatırım harcamasının ise 2.0 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

Aselsan, 1Ç21 sonuçlarını 1,234 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,201 milyar TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %34 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 3,173 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,157 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9 milyar ABD doları olup bir önceki çeyrek 9,5 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %52 olduğunu, BMC’nin payının %13, TAI’nin payının %9 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %6 olduğunu görüyoruz. Şirket, 1Ç21’de 761 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 744 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %24.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 38 baz puan arttı ve %29.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 83 baz puan arttı ve %8.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi – uzun vadeli kalemler de dahil olmak üzere ise 16 milyar TL (1Ç20: 11, milyar TL ve 4Ç20: 13,7 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %96 (1Ç20: %87 ve 4Ç20: %85) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 1,072 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 209 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.4 F/K çarpanından ve 8.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç20 – 24.02.2021

Sonuçlar beklentilerin üzerinde… Aselsan’ın 4Ç20’de net kar rakamı yıllık bazda %7 artışla 1.461mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 1.130mn TL ve beklentimiz olan 1.292mn TL net kar rakamının üzerinde geldi. Şirket 4Ç’de kaydetmiş olduğu 1.292mn TL net kar rakamı sonrası net kar rakamını 2020 yılı sonunda 4,45 milyar TL seviyesine çıkardı. Özellikle 4Ç20’de düşen satış maliyetleri ve operasyonel giderler sonrası beklentilerin üzerinde artan FAVÖK, net kar rakamının beklentilerin üzerinde gelmesinde en büyük etken oldu. Öte yandan 4Ç20’de kaydedilen 195mn TL net finansman geliri (4Ç19’da 55mn TL net finansman giderine karşılık) net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 4Ç20’de yıllık bazda %43 artışla 7.682mn TL seviyesinde gerçekleşirken, beklentimiz olan 7.648mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 7.135mn TL’nin ise üzerinde geldi. Artan net satış gelirleri ve azalan satış ve operasyonel giderler sonrası FAVÖK beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

FAVÖK rakamı yıllık bazda %63 artışla 2.111mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 1.556mn TL, Şeker: 1.470mn TL). Şirket’in 4Ç19’da %28,4 ve %24,2 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 4Ç20’de sırasıyla %30,8 ve %27,5 seviyesine yükseldi. Öte yandan 4Ç20’de kaydedilen 625mn TL net diğer faaliyet gideri (4Ç19’da 285mn TL net faaliyet gelirine karşılık) ve 174mn TL ertelenmiş vergi gideri net kar rakamını baskıladı. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. Şirketin 4Ç20 sonuçları sonrası Aselsan’ın 20.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 21,0 TL seviyesine yükseltirken, hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %20 prim poatansiyeli sunması nedeniyle TUT olan önerimizi de AL’a yükseltiyoruz.

Toplam sipariş tutarı 9.5 milyar dolar ile sabit kaldı.–2020 yılının genelinde COVİD-19 nedeniyle sipariş alımlarında önceki yıllara göre azalma görüldü. 2020 yılında toplam 1.279 milyon dolar yeni sipariş alan (2019:3,0 milyar dolar- 2018: 4,1 milyar dolar) Şirketin toplam sipariş tutarı YS20’de 9.5 milyar TL (9A20: 9.5 milyar dolar – YS19: 9.7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Bakiye siparişlerinin %93’ünü savunma, %7’sini savunma dışı siparişler oluşturdu.

Şirket, YS20’de net nakit pozisyonuna döndü – Şirket’in 9A20’de 1.310 milyon TL olan net borç pozisyonu alacakların kısmen tahsil edilmesiyle 2020 yılının sonunda 209 milyon TL nakde döndü. Ancak bu rakam 2019 yıl sonundaki 1.287 milyon TL net nakdin altında kaldı. Öte yandan Şirket 2020 yılının tamamında net satış gelirlerini %24 artışla 16.1 milyar TL seviyesine yükseltti, ancak Şirket’in net satış gelir büyüme beklentisi 2020 yılının tamamı için öngördüğü %40-50 bandının altında kaldı. Öte yandan Şirket’in YS20 FAVÖK marjı %24 ile %20-22 beklentisi üzerinde gerçekleşti.

Şirket’in 2021 beklentileri –Aselsan 2021 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artacağını öngördü. Şirket 2021 yılında FAVÖK marjının ise %20-22 seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiğini açıkladı. Şirket 2020 yılında toplam yatırım harcamasının 2.0 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç20 – 24.02.2021

Aselsan (ASELS) 4Ç20 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentilerini aşan performans (+) Aselsan 4Ç20 döneminde, beklentimizin %16 altında, piyasa beklentisinin ise %29 üzerinde, yıllık %7 artışla 1,46 mlr TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın tahminlerimizin üzerinde gerçekleşmesine karşılık, faaliyetler kaynaklı kur farkı giderleri öngörümüzdeki sapmaya bağlı olarak, net kar beklentimizin altında gerçekleşti. 2020 yılının toplamında ise Aselsan’ın net karı yıllık %33 yükselişle 4,45 mlr TL seviyesine ulaştı.

Yılın son çeyreğinde yoğunlaşan proje teslimatlarıyla birlikte şirketin satış gelirleri, beklentimizin %13, piyasa tahminlerinin ise %8 üzerinde, yıllık %43 artışla 7,68 mlr TL seviyesine yükselirken, 2020 yılında satış gelirleri yıllık %23,8 büyüyerek 16,1 mlr TL’ye ulaştı. Şirketin 2020 yılı sonu itibariyle bakiye sipariş miktarı ise 9,5 mlr $ (%11’i yurt dışı kaynaklı) seviyesinde gerçekleşti.

4Ç20 döneminde FAVÖK, beklentimizin %45, piyasa tahminlerinin ise %36 üzerinde, yıllık %63 artışla 2,1 mlr TL seviyesine ulaştı. 2020 yılının tamamında ise FAVÖK yıllık %38 artışla 3,93 mlr TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yılın son çeyreğinde yıllık üç puan artışla %27,5 seviyelerine ulaşırken, beklentimizin ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2020 yılını ise %24,4 FAVÖK marjı ile tamamladı. Şirketin 3Ç20 döneminde 1,3 mlr TL olan Net Borç pozisyonu, yılın son çeyreğinde 209 mn TL Net Nakde döndü.

Şirket, 4Ç20 sonuçları ile birlikte 2021 yılı beklentilerini paylaştı. Aselsan, 2021 yılında satış gelirlerinde %40-50 büyüme, FAVÖK marjının %20-22 aralığında gerçekleşmesini ve yatırım harcaması tutarını da 2 mlr TL olarak öngördü. Şirket, beklentilerinin yıl ortalamasında USD/TL kurunun 8,2595 ve EUR/TL kurunun 9,8341 seviyesinde olacağı varsayımına dayandığını belirtti.

Yorum: Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentileri aşan sonuçların ardından, finansallara yönelik piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda endeksten %5,6 negatif ayrışırken, son üç ayda da endeksten %18 negatif ayrıştı. Öngörülerimizin üzerindeki sonuçlar ve şirketin paylaştığı 2021 hedefleri doğrultusunda Aselsan için 20,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 24,25 TL seviyesine yükseltirken, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli TUT önerimizi de “AL” olarak güncelliyoruz.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç20 – 24.02.2021

Aselsan 4Ç20’de, güçlü operasyonel performansın katkısıyla birlikte, 1,130mnTL olan piyasa beklentisinin %29 üzerinde 1,461mnTL net kar açıkladı. FAVÖK tutarı da 1,556mnTL olan piyasa beklentisinin %36 üzerinde 2,111mnTL olarak gerçekleşti. Kurum beklentimiz 1,649mnTL FAVÖK açıklanması yönündeydi. Yurt içi satışlar yıllık %44, çeyreklik %131 yükseldi ve 6.7mlrTL oldu. İhracat gelirleri de yıllık bazda %32, çeyreklik %247’lik biri iyileşme kaydetti ve >1mlrTL oldu. Böylelikle şirket, 2020 yılının son çeyreğinde 7,682mnTL net satış hasılatı açıkladı (+43% y/y, +141% ç/ç). Yüksek marjlı ürün teslimatları ve başarılı maliyet kontrolü neticesinde Aselsan, 4Ç20’de %27.5 mertebesinde FAVÖK marjı açıkladı. Piyasa beklentisi %21.8 seviyesindeydi.

İhracat kaynaklı alacakların tahsil edilmesiyle birlikte şirket, 4Ç20’de güçlü nakit akışı sağladı ve 2020 yılını 209mnTL net nakit pozisyonu ile kapattı. Hatırlatmak gerekirse yılık ilk dokuz ayında Aselsan’ın 1.3mlrTL net borcu bulunuyordu. 4Ç20’de Aselsan’ın 533mnUSD tutarında yeni bakiye sipariş kazandığını ve buna bağlı olarak, 2020 yılında toplamda yaklaşık 1.3mlrUSD tutarında yeni kazanımlar elde ettiğini görüyoruz.

Öte yandan bakiye siparişler, 9.5mlrTL ile çeyreklik bazda paralel bir seyir izlemiş oldu. Şirket 2021 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada %40-50 bandında bir ciro büyümesi ve %20-22 bandında FAVÖK marjı elde etmeyi öngörüyor. Buna istinaden bizler de 2021 FAVÖK beklentilerimizi 4,749mnTL’den 5,065mnTL’ye yükseltiyoruz. Ayrıca, net nakit pozisyondaki iyleşmeyi de göz önünde bulundurduğumuzda, hedef fiyatımızı 22.00TL/hisse’den 22.50TL/hisse seviyesine revize ediyoruz ve “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üstü Getiri”’ye revize ediyoruz. 2021 yılında Aselsan’ın 23,232mnTL ciro, 5,065mnTL FAVÖK ve 5,022mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2021 beklentimize göre Aselsan, 7.9x FD/FAVÖK ve 7.8x F/K ile işlem görüyor.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç20 – 24.02.2021

Aselsan – 4Ç20 sonuçlarını 1,461 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,130 milyar TL olan piyasa beklentisinin %29 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %7 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 arttı. Net satışlar 7,682 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,135 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %13 oldu. (4Ç19: %14)

Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9,5 milyar ABD dolarında çeyreksel bazda yatay kaldı. Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %52 olduğunu, BMC’nin payının %13, TAI’nin payının %9 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %6 olduğunu görüyoruz. Şirket, 4Ç20’de 2,111 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,556 milyon TL’nin %36 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 332 baz puan artarak %27.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 243 baz puan arttı ve %30.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 134 baz puan azaldı ve %4.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi – uzun vadeli kalemler de dahil olmak üzere, ise 13,7 milyar TL (9A20: 14,2 milyar TL ve 4Q19: 10,5 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %85 (4Ç19: %81 ve 9A20: 103%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 209 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 1,310 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

2021 Beklentileri: Şirket yönetimi 2021 yılında net satışlarda %40-50 arasında büyüme olmasını (2020: %24), FAVÖK marjının %20-22 arasında olmasını (2020: %24,4) ve yatırım harcamalarının 2 milyar TL seviyesinde olmasını öngörmektedirler. Şirket yönetimin 2021 ciro büyümesi beklentisi Bloomberg’de bulunan tahmin olan %37’nin üzerinde olup FAVÖK marjı beklentisi ise Bloomberg’de olan %21,5 ile uyumludur. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 9.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç20 – 24.02.2021

ASELS; 4Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu / Aselsan 4Ç20’de 7,68 milyar TL satış (Konsensus: 7,09 milyar TL), 2,11 milyar TL FAVÖK (Konsensus: 1,56 milyar TL) ve 1,46 milyar TL net kar (Konsensus: 1,23 milyar TL) kaydetti. Satış gelirleri ve FAVÖK’te yıllık bazda güçlü artışlar görülürken, sonuçlar ortalama piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Şirket ihracat kaynaklı gelirlerle tahsilatlarını artırarak yeniden net nakde geçti. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

2020 yılında toplam 1 milyar 279 milyon USD tutarında yen sipariş alındı (9A20: 746 milyon USD). 2020 sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 9,5 milyar USD düzeyinde kaldı (2019 sonu 9,7 milyar USD). 2020 yılının tamamında yıllık %24 artışla 16,1 milyar TL satış geliri, yıllık %38 artışla 3,93 milyar TL FAVÖK ve yıllık %33 artışla 4,45 milyar TL net kar oluştu. FAVÖK marjı 250 baz puan iyileşme gösterdi.

Şirket 2020 sonu itibariyle 192 milyon TL net nakit pozisyonuna sahiptir (Eylül 2020 sonu: 1,31 milyar TL net borç). 2021 Beklentileri: Şirket 2020 yılında satış gelirlerinin %40-50 arasında artmasını, FAVÖK marjının %20-22 aralığında oluşmasını öngörüyor. Yatırım harcamaları tahmini ise 2 milyar TL düzeyindedir.

 

Aselsan Metro Hattı Sinyalizasyon Sistemi İhalesi Kazandığını Açıkladı – 09.02.2021

Aselsan Körfez bölgesi için büyük bir öneme sahip olan Gebze-Darıca Metro Hattı’nın sinyalizasyon sistem çözümleri ihalesini 17 milyon euro bedelle kazandığını açıkladı. 28 aracın hizmet vereceği metro hattı, 15,5 km uzunluğunda olup 11 istasyondan oluşuyor.

ASELSAN ile EZE İnşaat A.Ş. arasında Gebze Darıca Metro Sinyalizasyon Sistemi Temini ile ilgili olarak 08/02/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN’a toplam 16.995.000, AVRO tutarında “Gebze Darıca Metro CBTC – Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi ” siparişi verilmiştir. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılı içinde tamamlanacaktır.

Oyak Yatırım – ASELS Hisse Haber Yorum – 20.01.2021

Aselsan, Katar’daki artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla, “Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. QSTPB” adı altında bir şube açtığını dün KAP’ta bildirdi. Açılan bu şube vasıtasıyla Aselsan’ın, uzun dönemde Katar’dan ilave siparişler alabileceğini düşünüyoruz. Hafif pozitif.

Oyak Yatırım – ASELS Hisse Haber Yorum – 04.01.2021

Aselsan Perşembe günü, 38.3mnUSD ve 309mnTL tutarında iki ayrı sözleşme imzalamıştır. İlk olarak şirket, uluslararası bir müşteri ile komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin teslimatı ile ilgili, 38.3mnUSD tutarında tutarında bir ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu projeye ilişkin teslimatların 2021 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ardından Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam 309mnTL tutarında bir sözleşme değişikliği imzaladığını KAP’ta bildirdi. İlgili projeye ilişkin teslimatların 2024 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle Aselsan, 31.12.2020 tarihinde yaklaşık 592mnTL tutarında ek iş kazanmış oldu. Kazanılan bu işlerin toplam siparişlere oranı %6.2 seviyesindedir. Haberin Aselsan hissesi üzerinde, kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Deniz Yatırım – ASELS Hisse Haber Yorum – 22.12.2020

ASELS: (Kovid-19/SARS Cov2) tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi. Bilgiye göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ASELSAN Araştırma Merkezi’nde, kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle Kovid-19 tespitinde kullanacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatıldı. Antikor tabanlı dijital tespite dayanan sistem, mercekler kullanılarak optik yöntemle tespit yapıyor. Hastalardan alınan örnekler tek kullanımlık kasetler üzerinde inkübe ediliyor. Hastadan alınan örneğin yer aldığı kartuş, yapay zeka yazılımıyla analiz ediliyor ve sonuç raporlanıyor. Virüs tanı sistemi, yapısı bozulmamış virüsün, kartuş içinde bulunan ve anahtar-kilit uyumuyla çalışan antikorlar tarafından tutularak optik temelli olarak tespit edilmesini sağlıyor. ASELSAN, sistemin kritik görülen bileşenleri için patent başvuruları yaptı. – Alstom ile ASELSAN, ETCS Sinyalizasyon Araç üstü alanında iş birliği ve koordinasyon çerçevesini belirlemek üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Oyak Yatırım – ASELS Hisse Haber Yorum – 18.12.2020

Aselsan bugün hisse başı yaklaşık brüt TL0,04890 temettü dağıtacaktır. Referans fiyat 17.80TL’dir.

Aselsan, dün Savunma Sanayii Başkanlığı ile 315mnTL + 19mnUSD tutarında, Elektronik Harp Sistemi Projesine yönelik olarak bir sözleşme değişikliği imzalamıştır. Teslimatların 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kazanılan bu yeni sözleşme değişikliği, şirketin sahip olduğu 9.5mlrTL tutarındaki toplam bakiye sipariş miktarını düşündüğümüzde %4.9’lik bir kısma tekabül ediyor. Haberin Aselsan hissesi üzerinde, kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Aselsan’dan Sözleşme İmzasına dair Açıklama – 19.11.2020

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 38.822.074,- ABD Doları tutarında üç adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir

Aselsan’da Bugün Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Gerçekleşecek – 12.11.2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16’da Aselsan’ın Ankara-Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katılacak.

Fuar’da En Çok İlgiyi Aselsan’ın Geliştirdiği Yerli Elektroşok Cihazı İlgi Çekti

Aselsan’dan İhracat Açıklaması – 09.11.2020

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir savunma sistemi çözümünün ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 118.000.000,- AVRO tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Aselsan 3Ç20’de, 1,146mnTL olan piyasa beklentisine paralel olarak 1,147mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz ise 1,050mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Çeyreksel bazda, yılın en yüksek tutarında kaydedilen efektif vergi oranına rağmen (%9.4), TL’nin Dolar karşısında gösterdiği zayıf performans neticesinde kazanılan 1,138mnTL tutarındaki“Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” bu dönemde şirketin net karını destekleyen unsur oldu. Yurt içi satışlar, yıllık bazda %11 ve çeyreklik bazda %14 artış kaydetti ve 2.9mlrTL oldu.

Öte yandan, ihracat gelirleri yıllık bazda %29 daraldı ve 291mnTL oldu. Toplamda ise şirketin cirosu yıllık bazda %6, çeyreklik bazda %21 artış kaydeti ve 3,192mnTL olarak açıklandıı. Piyasa beklentisi 3,210mnTL ve kurum beklentimiz 3,220mnTL açıklanması yönündeydi. Düşük marjlı ürün teslimatları/projeler şirketin marjları üzerinde baskı unsuru yarattı. Brüt kar marjı yıllık bazda 2.5 baz puan, çeyreklik ise 8.9 baz puan daraldı ve %21.5 oldu. Operasyonel giderlerde yaşanan iyileşmeye rağmen FAVÖK marjında daralma engellenemedi ve Aselsan’ın FAVÖK marjı bu dönemde %17 olarak açıklandı. Aselsan son üç aylık periyotta, 235mnUSD tutarında ilave siparişler aldı ve toplam iş miktarı, bir önceki çeyrekteki tutara paralel olarak 9.5mlrUSD bandında açıklandı.

Şirket yönetimi, 2020 beklentilerinde yine bir değişikliğe gitmedi ve TL bazlı net satış hasılatında %40-50 bandında bir büyüme ile birlikte %20-22 bandında bir FAVÖK marjı öngördü. 2Ç20’de 956mnTL olan net borc pozisyonu, 1,310mnTL seviyesine yükseldi ve net borç/FAVÖK rasyosu 0.4x bandına yerleşti (2Ç20: 0.3x). Şirketin alacaklarını dördüncü çeyrekte tehsil etmesini bekliyoruz ve net borç pozisyonundan net nakit pozisyonuna geçeceğini varsayıyoruz. Aselsan için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve 19.50TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız, mevcut seviyelerden %12’lik bir yükseliş potansiyeli sunuyor ancak açıklanan sonuçlar, hisse üzerinde kısa vadede negatif bir etki yaratabilir.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

3Ç20 sonuçlarını 1146.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1132.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %79 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 3,192 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,226 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9,5 milyar ABD dolarında çeyreksel bazda yatay kaldı.

Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %54 olduğunu, BMC’nin payının %11, TAI’nin payının %9 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %7 olduğunu görüyoruz. Şirket, 3Ç20’de 542 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 574 milyon TL’nin %8 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 321 baz puan azalarak %17.0 oldu.

Aselsan 3Ç20’de 1,147 milyar TL net kur farkı gelir kaydetmiş olup, 2Ç20’de 449 milyon TL net kur farkı geliri kaydetmiş ve 3Ç19’da ise 127 milyon TL net kur farkı gideri kaydetmiş idi. Ayrıca, Aselsan 3Ç20’de 331 milyon TL net finansal gider kaydetmiş olup, 3Ç19’da ise 110 milyon TL net finansal gelir kaydetmiş idi. Bank kredilerinden kaynaklanan kur farkı giderleri şirketin net finansal giderlerindeki artışın altındaki ana sebeptir. Net işletme sermayesi – uzun vadeli kalemler de dahil olmak üzere, 14,2 milyar TL (2Ç20: 12,8 milyar TL ve 3Ç19: 9 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %103 (2Ç20: %94 ve 3Ç19: 78%) olarak kaydedildi. Operasyonel performansın kuvvetli seyretmesine rağmen net işletme sermayesindeki artıştan ötürü, Aselsan’ın net borcu çeyreksel bazda yüzde %37 artarak 1,310 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.1 F/K çarpanından ve 13.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Aselsan’ın (ASELS) 3Ç20’de net kar rakamı yıllık bazda %79 artışla 1.147 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 1.146 milyon TL net kar rakamına paralel gelirken beklentimiz olan 1.050 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Şirket 3Ç’de kaydetmiş olduğu 1.147mn TL net kar rakamı ile ilk dokuz ay sonunda net kar rakamını 2,988 milyon TL seviyesine çıkardı. Dolar’ın TL karşısında değer kazanmasıyla elde edilen 1.14 milyar TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (3Ç19’da 115 mn TL net diğer faaliyet giderine karşılık) net kar rakamının artışındaki en büyük etken oldu. Net satış gelirleri 3Ç20’de Covid-19’dan dolayı sınırlı proje teslimatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre hafif artışla (%5,6 büyüme ile) 3.192mn TL seviyesinde gelirken piyasa beklentisi olan 3.210 milyon TL ve beklentimiz olan 3.174 milyon TL seviyesine paralel gerçekleşti. FAVÖK rakamı geçen senenin aynı dönemine göre artan maliyetler nedeniyle yıllık bazda %11 düşüşle 542 milyon TL seviyesine geriledi (Piyasa: 558 milyon TL, Şeker: 584 milyon TL).

Şirket’in 3Ç19’da %24,0 ve %20,2 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 3Ç20’de sırasıyla %21,5 ve %17,0 seviyesine geriledi. Öte yandan Şirket’in 1Y20’de 956 milyon TL seviyesinde bulunan net borç pozisyonunu 9A20’de 1,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisine paralel gelmesi nedeniyle piyasanın tepkisinin nötr olmasını beklemekteyiz. Şirketin 3Ç20 sonuçları sonrası Aselsan’ın 18.25 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı ve TUT olan önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %5 prim potansiyeli sunmaktadır.

Toplam sipariş tutarı 9.5 milyar dolar ile sabit kaldı – 2020 yılının ilk dokuz ayında toplam 746 milyon dolar yeni sipariş alan Şirketin toplam sipariş tutarı 9.5 milyar TL (1Y20: 9.5 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti. Bakiye siparişlerinin %94’ünü savunma, %6’sını savunma dışı siparişler oluşturdu. 2020 beklentilerini korudu – Şirket 2020 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artmasını beklerken FAVÖK marjının %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket 2020 yılında toplam yatırım harcamasının 1.5 milyar TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

(=) Aselsan (ASELS): Aselsan, 3Ç20 dönemini beklentimiz (1,13 mlr TL) ve piyasa beklentisi (1,15 mlr TL) paralelinde, yıllık %79 artışla 1,15 mlr TL net kar ile tamamladı. Bu çeyrekte sınırlı proje teslimatlarının yanı sıra gelire katkı sağlayan projelerin karlılığı düşük olan projelerden oluşması, şirketin marjlarında yıllık bazda gözlenen gerilemenin kaynağını oluşturdu. Bununla birlikte faaliyetler kaynaklı kur farkı gelirleri bu çeyrekte net kar tarafında gözlenen büyümede etkili oldu.

Şirketin satış gelirleri, beklentimiz (3,22 mlr TL) ve piyasa beklentisi (3,21 mlr TL) paralelinde, yıllık %6 yükselerek 3,19 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Karlılığı düşük proje teslimatlarına bağlı olarak şirketin FAVÖK’ü, beklentimiz (563 mn TL) ve piyasa öngörüleri (558 mn TL) paralelinde, yıllık %11 daralarak 542 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı da yıllık 3,2 puan gerileyerek %17 seviyesinde kaldı. 3Ç20 sonu itibariyle şirketin bakiye sipariş tutarı ise 9,5 mlr $ seviyesinde yer aldı. Aselsan’ın 2Ç20’deki net borç pozisyonu, 3Ç20 sonunda çeyreklik %37 artarak 1,31 mlr TL seviyesine yükseldi.

Yorum: 3Ç20 finansalları beklentimize ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, sonuçların hisse performansına nötr yansımasını bekliyoruz. Aselsan, yılbaşından bu yana endeksi %65,5 yenerken, son bir ayda ise endekse paralel bir seyir izledi. 3Ç20 finansalları ardından Aselsan için 20,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Aselsan 3Ç20’de 1 milyar 147 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %79 büyüme ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 133 milyon TL’ye paralel, bizim beklentimiz olan 1 milyar 23 milyon TL’nin %12 üzerinde. Beklediğimizden daha yüksek kur farkı gelirleri kaydetti şirket. 3Ç20 ciro yıllık %6 büyümeyle 3 milyar 192 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. Düşük büyüme yavaş ilerleyen büyük projelerden kaynaklandı. Geçmiş 12 aylık ciro 13 milyar 788 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık %20 büyüme gösterdi. Şirketin 2020 tüm yıl ciro büyüme beklentisi olan %40-50 aralığından uzak.

3Ç20 FAVÖK yıllık %11 düştü ve 542 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. FAVÖK marjı %17,0 ile 3Ç19’daki %20,2 marjın altında kaldı. Geçmiş 12 aylık FAVÖK marjı %22,6 olarak gerçekleşti. Şirketin 2020 tüm yıl için öngördüğü %20 – %22 aralığı ulaşabilir gözüküyor. Bilançoda net borç pozisyonu Haziran sonundaki 956 milyon TL’den Eylül sonunda 1 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Yorum: 12 aylık hedef fiyatımız olan 18,00 TL’yi ve Nötr önerimizi değiştirmiyoruz. Son 1 ayda hisselerin %1 nominal ve BİST-100’e karşı -%1 performansı var. Sonuçlara hisse tepkinin nötr olmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan’ın 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,6 oranında artarak 1.146,8mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1162,8mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.133mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Aselsan’ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 oranında artarak 3.192mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satış maliyetleri aynı dönemde %9 oranında artarken, brüt kar ise %5,4 oranında gerileyerek 685,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler aynı dönemde %25,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019’daki 115,2mn TL’lik gidere karşın, kurlardaki yüksek artış kaynaklı 3Ç2020’de 1.138mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 3Ç2019’daki 434,5mn TL’den 3Ç2020’de 1.603,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise üçüncü çeyrekte %11,2 oranında gerileyerek 542mn TL’ye inmiş ve FAVÖK marjı %20,2’den 3Ç2020’de %17’ye gerilemiştir. Özellikle marjı görece düşük olan projelerde yapılan hakedişler bunda ana etken olmuştur. Finansman tarafında ise Şirket 3Ç2019’deki 109,8mn TL’lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 331,2mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 118,8mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı da 1.146,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,3 oranında artarak 2.988,4mn TL’ye ulaşmıştır.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, eklenmeye devam eden yeni projelerin etkisiyle, Eylül ayı sonunda Haziran ayı sonundaki 9,5 milyar dolar seviyesini korumuştur.

2020 ikinci çeyreğini 956mn TL net borçta kapatan şirket, üçüncü çeyreği, stoklar ile ticari alacaklardaki artışın etkisiyle 1.310mn TL net borçla kapamıştır. Genel olarak kamu ile iş yapılmasına bağlı olarak tahsilatların ve cironun büyük bir bölümünün yılın son çeyreğinde yapılması bunda önemli etkendir.

 

Aselsan’dan Tıbbi Cihaz İhracatı için Sözleşme – 26.08.2020

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Hatırlatmak gerekirse Aselsan pandemi ile birlikte solunum cihazı üretimine başlamış ve şehir hastanelerine de teslimleri gerçekleştirmişti. Aselsan’ın medikal ürün geliştirme ve Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma vizyonu içinde 2019’da başladığı mobil dijital X-ray cihazı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi Geliştirilmesi projelerine de bulunmakta. Çalışmanın ikinci aşamasını Yüksek Frekans X-Ray Jeneratörü geliştirme projesi oluşturuyor.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Aselsan 2Ç20’de 921mnTL net kar (yıllık bazda %31, çeyreklik bazda %0.1 artış) açıklamıştır. Piyasa beklentisi (medyan) 697mnTL seviyesindeyken, kurum beklentimiz 751mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Beklentileri aşan operasyonel sonuçlara ek olarak, ikinci çeyrekte Dolar’ın TL karşısında değer kazanmasıyla elde edilen 461mnTL tutarındaki esas faaliyetlerden diğer gelirler, şirketin beklentilerden daha iyi bir net kar açıklamasında önemli bir rol oynamıştır. Yurt içi satışlar yıllık bazda %2, çeyreklik bazda %4 büyüme kaydetmiş ve 2.5mlrTL olmuştur. İhracat ise yıllık ve çeyreklik bazda %36 daralma neticesinde 93mnTL’ye gerilemiştir. Toplamda ise, şirketin cirosu covid-19 etkisine rağmen yıllık bazda yatay kalarak (çeyreklik bazda %1.5 yükseliş) 2,635mnTL olmuştur. Piyasa beklentisi 2,560mnTL net satış hasılatı açıklanması yönündeydi (OYAK: 2,590mnTL).

FAVÖK piyasa beklentilerini %9 aşıp 654mnTL olarak açıklanırken, FAVÖK marjı ise 24.8% olmuştur. Bilanço tarafında, 1Ç20’de 51mnTL net nakit pozisyonuna sahip olan Aselsan’ın, 2Ç20 itibariyle 956mnTL net borç pozisyonuna döndüğünü hesaplıyoruz. Artan işletme sermayesi ihtiyacı neticesinde şirket, bu çeyrekte 2.4mlrTL negatif nakit akışı kaydetti. Savunma Sanayii’nde, tahsilatların genellikle son çeyrekte yapıldığını varsayarak, Aselsan’ın yılın son çeyreğinde güçlü bilanço ve nakit akışı açıklamasını bekleriz. Şirketin sahip olduğu bakiye sipariş miktarı, bu çeyrekte 9.5mlrUSD seviyesinde kaldı.

Hatırlatmak gerekirse bakiye siparişler, 1Ç20’de 9.7mlrUSD seviyesindeydi. Aselsan yönetimi, 2020 beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi ve TL bazlı net satış hasılatında %40-50 bandında bir büyüme ile birlikte %20-22 bandında bir FAVÖK marjı öngördü. Kurum beklentimiz de 2020 için sırasıyla; 18,826mnTL ciro (yıllık bazda %45 artış), 3,921mnTL FAVÖK (yıllık bazda %37 artış) ve 4,150mnTL net kar (yıllık bazda %24 artış) açıklanması yönünde. 2020 tahminlerimize göre Aselsan, 10.5x FD/FAVÖK ve 9.7x F/K ile işlem görüyor.

Beklentilerden güçlü açıklanan gelir tablosu rakamlarına rağmen, bilanço tarafında yaşanan ancak geçici olacağını düşündüğümüz nakit akışı problemi neticesinde, Aselsan için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve 18.25TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Hatırlatmak gerekirse Aselsan hissesi, son bir aylık dönemde BIST-100 endeksinin %18 üzerinde bir getiri sağlamıştır.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 921.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 717.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %28 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %31 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 2,635 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yatay kaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,574 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9,5 milyar ABD doları olurken (1Ç20: 9,7 milyar TL), devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %55 olduğunu, BMC’nin payının %10, TAI’nin payının %9 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %8 olduğunu görüyoruz.

Şirket 2020 yılının ikinci yarısında 1,8-2,2 milyar ABD doları tutarında teslimat yapmayı planlamakta olup, 2021 yılında 2,4-2,8 milyar ABD doları teslimat yapmayı, 2022’de 2,0-2,3 milyar ABD doları, 2023’de 1,0-1,4 milyar ABD doları teslimat yapmayı planlamaktadır. Şirket, 2Ç20’de 654 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 604 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 376 baz puan artarak %24.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 533 baz puan arttı ve %30.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 214 baz puan arttı ve %8.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi – uzun vadeli kalemler de dahil olmak üzere, 12,8 milyar TL (2Ç19: 8,1 milyar TL ve 1Ç20: 10,9 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %94 (2Ç19: %78 ve 1Ç20: 80%) olarak kaydedildi. Operasyonel performansın kuvvetli seyretmesine rağmen net işletme sermayesindeki artıştan ötürü, Aselsan’ın 1Ç20’de 51 milyon TL olan net nakit pozisyonu 1Y20’de 956 milyon TL net borç olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.5 F/K çarpanından ve 13.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Aselsan (ASELS) 2Ç20 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin üzerinde (+) Aselsan 2Ç20’de beklentimizin %9, piyasa beklentisinin ise %28 üzerinde, yıllık %31 yükselişle 921 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kar tahminimizdeki sapmada etkili oldu.

Salgın etkisinin en yoğun hissedildiği dönemde faaliyetlerini kesintisiz sürdüren şirket, ciro katkısı düşük kara katkısı ise yüksek cihaz teslimatlarını yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü. Bununla birlikte, salgın etkisiyle proje teslimatlarının gelire katkısının sınırlı kalması, 2Ç20’de şirketin satış gelirlerinin, hem beklentimize hem de piyasa öngörülerine paralel, yıllık bazda paralel seyrederek 2,64 mlr TL seviyesinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Yılın ilk yarısı itibariyle ise şirketin satış gelirleri, 1Y19’a göre %13 yükselişle 5,23 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel tarafta şirketin FAVÖK’ü, beklentimizin %12, piyasa tahminlerinin ise %8 üzerinde, yıllık %18 artışla 654 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2Ç19’un 3,8 puan, beklentimizin ise 1,5 puan üzerinde yükselişle %24,8 olarak gerçekleşti. Şirket yılın ilk yarısında 511 mn $ tutarında yeni sözleşme imzalarken, 2Ç20 itibariyle bakiye sipariş miktarı 9,5 mlr $ olarak gerçekleşti. Şirketin, 1Ç20 sonundaki 51 mn TL’lik net nakit pozisyonu ise 2Ç20’de 956 mn TL net borç pozisyonuna döndü. Aselsan, 2020 yılında satış gelirlerinde yıllık %40-50 büyüme, FAVÖK marjının %20-22 aralığında gerçekleşmesi ve yatırım harcamasının 1,5 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülerinde değişime gitmedi.

Yorum: Şirketin 2Ç20’de operasyonel ve net karlılık performansı piyasa beklentilerinin üzerindedir. Yılın ikinci yarısında hızlanmasını beklediğimiz proje teslimatlarıyla birlikte Aselsan’ın yılı 18,6 mlr TL’lik satış geliri (yıllık +%43), 3,9 mlr TL FAVÖK (yıllık %37) ve 4,27 mlr TL net kar (yıllık +%28) ile tamamlayacağı öngörümüzü koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endekse göre %78, son bir ayda ise %18 pozitif ayrıştı. 2Ç20 finansalları ardından Aselsan için 20,90 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Aselsan’ın (ASELS) 2Ç20’de net kar rakamı yıllık bazda %31 artışla 921 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa beklentisi olan 697 milyon TL net kar rakamı ve beklentimiz olan 690 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Şirket 2Ç’de kaydetmiş olduğu 921mn TL net kar rakamı ile ilk yarı yıl rakamını 1,8 Milyar TL seviyesine çıkararak tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl kârına ulaştı. Özellikle 2Ç20’de düşen satış maliyetleri nedeniyle artan FAVÖK ve kaydedilen 461mn TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri) (2Ç19’da 98 mn TL net diğer faaliyet gelirine karşılık) net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 2Ç20’de Covid-19’dan dolayı sınırlı proje teslimatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yatay (%0,3 büyüme ile) 2.635mn TL (Piyasa:2.560mn TL, Şeker: 2.602mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK rakamı düşen maliyetler sayesinde yıllık bazda %18 artışla 654mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 602mn TL, Şeker: 618mn TL). Şirket’in 2Ç19’da %25,1 ve %21,0 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç20’de sırasıyla %30,5 ve %24,8 seviyesine yükseldi. Öte yandan Şirket’in 1Ç20’de 50.7mn TL seviyesinde bulunan (YS19: 1.287mn TL) net nakit pozisyonunu 1Y20’de 956mn TL net borç pozisyonuna döndü. Şirket’in beklentilerin üzerinde gelen net kar ve operasyonel sonuçları pozitif değerlendirmekteyiz. Şirketin 2Ç20 sonuçları sonrası Aselsan’ın 18.25 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı TUT olan önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %3 prim potansiyeli sunmaktadır.

Toplam sipariş tutarı 1Y20 itibariyle 9.5 milyar dolar seviyesinde… 2020 yılının ilk yarısında toplam 511 milyon dolar yeni sipariş alan Şirketin toplam sipariş tutarı 9.5 milyar TL (1Ç20: 9.7 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in bakiye siparişlerinin %94’ünü savunma, %6’sını savunma dışı siparişler oluşturmaktadır. 2020 beklentilerini korudu. Şirket 2020 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artmasını beklerken FAVÖK marjının %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket 2020 yılında toplam yatırım harcamasının 1.5 milyar TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Aselsan 2Ç20’de yıllık %31 büyümeyle 921 milyon TL net kar açıkladı, beklentilerin üzerinde. 2Ç20 FAVÖK ortalama piyasa beklentisinden %8 ve bizim beklentimizden %9 daha iyi geldi. Ayrıca şirket faaliyet dışı kalemlerde güçlü geldi. 2Ç20 ciro yatay trend ile 2 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşti (2Ç19 ciro 2 milyar 626 milyon TL idi).

Aselsan 191 milyon dolar tutarında yeni sipariş aldı ve siparişler bakiyesi 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti (1Ç20 sonunda siparişler bakiyesi 9,7 milyar dolardı). 2Ç20 FAVÖK yıllık %18 büyümeyle 654 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde geldi. 2Ç20 FAVÖK marjı %24,8 ile 2Ç19’deki %21,0’ın üzerinde. Haziran sonu bilançoda 951 milyon TL net borç pozisyonu oluştu, Mart sonunda 51 milyon TL net nakit pozisyonu vardı. Yılın ilk yarısında yavaş büyüyen ciroya rağmen yılın ikinci yarısında proje teslimatların hızlanması ve tüm yıl için şirketin beklentisi olan %40-50 büyümeye ulaşılacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, tahminlerimizi ve 12 aylık hedef fiyatımız olan 18,00 TL’yi koruyoruz. Bu seviyede sınırlı yukarı potansiyeli kaldığından önerimizi Endeksin Üzeri Getiri’den Nötr’e çekiyoruz. Beklenenden iyi gelen 2Ç20 sonuçlarla hissede olumlu tepki bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan’ın 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 921,5mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimize olan 787mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 717mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, faaliyet karlılığının beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Ayrıca finansman giderleri de beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Aselsan’ın satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 2.635,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kovid-19 salgınının etkisiyle, üretimde sorun yaşanmamasına karşın, hakedişlerin yapılmasının gecikmesi ve tedarikte yaşanan bazı sorunlar ikinci çeyrekte satış gelirlerini etkilemiştir. Diğer taraftan satış maliyetleri aynı dönemde %6,8 oranında gerilerken, brüt kar ise %21,6 oranında artarak 802,5mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %35 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2019’daki 97,5mn TL’lik gelire karşın, kurlardaki artış kaynaklı 2Ç2020’de 460,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 2Ç2019’daki 595,1mn TL’den 2Ç2020’de 1.044,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de ikinci çeyrekte %18,3 oranında artarak 653,5mn TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %21’den %24,8’e yükselmiştir. Finansman tarafında ise Şirket 1Ç2019’daki 52,4mn TL’lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 45,1mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 75,5mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 921,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında artarak 1.841,6mn TL’ye ulaşmıştır.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, eklenmeye devam eden yeni projelere karşın, Mart ayı sonundaki 9,7 milyar dolardan Haziran ayı sonundaki 9,5 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

2020 ilk çeyreğini 51mn TL net nakitte kapatan şirket, ikinci çeyreği, stoklar ile ticari alacaklardaki artış ve ticari borçlardaki gerilemenin etkisiyle, 956mn TL net borçla kapatmıştır. Bu nakit çıkışında genel olarak kamu ile iş yapılmasına bağlı olarak tahsilatların büyük bir bölümünün yılın son çeyreğinde yapılması önemli etkendir.

Aselsan daha önce açıkladığı 2020 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Buna göre Aselsan 2020 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %20-22 arasında olacağını öngörmektedir. Ayrıca şirket 2020 yılında 1.500mn TL’lik yatırım harcaması beklemektedir. (Şirket 2020 beklentilerinde ortalama 6,18 USD/TL ve ortalama 6,98 EUR/TL kullanmıştı)

 

Aselsan Bedelsiz Sermaye Artırımı – 05.08.2020

Aselsan, bugün sermayesini %100 bedelsiz şeklinde artıracak ve ödenmiş sermayesi 2,280mnTL seviyesine yükselecek. Referans fiyat 17.26TL.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Tarihi Belirlendi – 28.07.2020

Aselsan Kâr dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım tarihi 5 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

Aselsan’ın Bedelsiz Başvurusu SPK Tarafından Onaylandı – 23.07.2020

SPK Aselsan’ın bedelsiz sermaye artırımı için yaptığı başvuruyu onayladı. Aselsan kar payından sermaye artışı gerçekleştirerek sermayesini 2 katına çıkaracak.

 • Mevcut Sermaye: 1.140.000.000
 • Yeni Sermaye: 2.280.000.000
 • Kâr Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı: 1.140.000.000

 

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber – 30.06.2020

Aselsan Bedelsiz: Aselsan (ASELS), Olağan Genel Kurulu’nda çıkarılmış sermayesinin %100’ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerine temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; Şirketin 1.140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 1.140 milyon TL artış ile 2.280 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini ve konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini açıkladı (Nötr).

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber – 22.06.2020

Aselsan Bedelsiz: Aselsan 19 Haziran Cuma tarihinde Genel Kurulunu topladı. Temettü ödemesi onaylandı. Brüt temettü toplamda hisse başına 0,294 TL olarak onaylandı ve 3 eşit taksit olan 0,098 TL olarak 17 Temmuz, 16 Ekim ve 18 Aralık tarihlerinde ödenecek. Ayrıca %100 bedelsiz hisse onaylandı. SPK tarafından bedelsiz sermaye artırımı onaylandıktan sonra şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 140 milyon TL’den 2 milyar 280 milyon TL’ye çıkacak.

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber – 11.06.2020

Aselsan ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında, Yoğun Bakım Solunum Cihazı ile ilgili olarak 09/06/2020 tarihinde ürün üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, Aselsan’a toplam 31.3mnUSD tutarında “Orta Seviye Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü” siparişi verilmiştir. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı içinde tamamlanacaktır. Hatırlatmak gerekirse, 1Ç20 itibariyle Aselsan’ın toplam bakiye sipariş miktarı 9.7mlrUSD seviyesindeydi.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç20 – 03.06.2020

Aselsan 1Ç20’de, 718mnTL olan piyasa beklentisinin üzerinde 920mn TL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 608mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Güçlü operasyonel performansın yanı sıra, kur farkı kaynaklı 660mnTL tutarındaki esas faaliyetlerden diğer gelir kaleminden sağlanan katkı (yıllık bazda %122 yükseliş), şirketin beklentilerin oldukça üstünde net kar açıklamasına neden oldu. Bu dönemde, yurt içi satışlar yıllık bazda %40 yükseldi ve 2.4mlrTL olurken, yurt dışı yıllık bazda %42 düşüş kaydetti ve 146mnTL oldu. Toplamda ise şirketin satış geliri, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %30 yükseliş kaydetti ve 2,595mnTL olarak açıklandı (Piyasa Bekl: 2,478mnTL, OYAK 2,473mnTL).

Maliyet yönetiminde gerçekleşen başarılı performans neticesinde brüt kar, yıllık bazda 5.6 puan artış gösterdi ve %29 seviyesine yükseldi. FAVÖK 578mnTL olan piyasa beklentisinin %7 üstünde 621mnTL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4.2 puan yükseliş kaydetti ve %23.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu, artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle 51mnTL seviyesine geriledi. Hatırlatmak gerekirse, 2019 yıl sonunda Aselsan’ın net nakit pozisyonu 1,287mnTL mertebesindeydi. Yılın ilk çeyreğinde 350mnUSD tutarındaki ilave siparişlerin katkısıyla birlikte bakiye siparişler, 2019 yıl sonu seviyesindeki dolar bazlı seviyesini korudu ve 9.7mlrUSD oldu.

Beklenenden iyi açıklanan finansal sonuçlara rağmen, hisse senedinde son zamanlarda yaşanan yükselişe ek olarak, azalan nakit pozisyonu nedeniyle; Aselsan için önerimizi “Endeks Üstü Getiri”’den “Endekse Paralel Getiri ” olarak güncelliyoruz ancak 32TL/hisse hedef fiyat önerimizi koruyoruz. 2020 yılında Aselsan’ın: 18,233mnTL net satış hasılatı, 3,797mnTL FAVÖK ve 3,946mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. Bizim beklentilerimize göre Aselsan, 9.8x FD/FAVÖK ve 9.4x F/K ile işlem görüyor.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç20 – 03.06.2020

(+) Aselsan (ASELS): 1Ç20 dönemini, beklentimizin (669 mn TL) %38, piyasa beklentisinin ise (718 mn TL) ise %28 üzerinde, yıllık %46 artışla 920 mn TL net kar ile tamamladı. Şirketin bu dönemde operasyonel performansı beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirlerinin tahminimizi aşması, şirketin beklentimizin ötesinde net kar açıklamasında etkili oldu. Aselsan’ın satış gelirleri, beklentimizin ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde, yıllık %30 yükselişle 2,60 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde 350 mn $ sipariş alan şirketin, bakiye sipariş tutarı ise bu dönemde 9,7 mlr $ olarak gerçekleşti. Bu dönemde ağırlıklı olarak cihaz satışlarının etkisiyle şirketin FAVÖK’ü, beklentimizin (543 mn TL) ve piyasa beklentisinin (578 mn TL) üzerinde, yıllık %57 yükselerek 621 mn TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise, beklentimiz ve piyasa beklentisi olan %23,4 seviyesinin üzerinde, yıllık 4,2 puan artışla %23,9 seviyesine yükseldi. Şirketin 4Ç19 sonunda 1,29 mlr TL seviyesindeki net nakit pozisyonu ise 1Ç20’de 51 mn TL seviyesine geriledi. Şirket 2020 yılsonuna ilişkin %40-50 satış geliri büyümesi, %20-22 FAVÖK marjı ve 1,5 mlr TL yatırım harcaması öngörüsünü korudu.

Yorum: Yılın ilk çeyreğinde Aselsan, hem operasyonel hem de net karlılık tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar açıkladı. Şirket hisseleri ise yılbaşından buyana endekse göre %65, son bir aylık dönemde ise %12 pozitif ayrıştı. Beklentilerin üzerindeki finansalların hisse performansına pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Aselsan için 2020 yılsonuna ilişkin 18,6 mlr TL’lik satış geliri (yıllık +%43), 3,9 mlr TL FAVÖK (yıllık %37) ve 4,27 mlr TL net kar (yıllık +%28) öngörümüzü koruyoruz. Şirket için 41,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç20 – 03.06.2020

Aselsan’ın (ASELS) 1Ç20’de net kar rakamı yıllık bazda %46 artışla 920 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa beklentisi olan 718 milyon TL net kar rakamı ve beklentimiz olan 696 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 1Ç20’de artan net satış gelirleri ve FAVÖK ve kaydedilen 660mn TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri) (1Ç19’da 297 mn TL net diğer faaliyet gelirine karşılık) net kar rakamını destekleyen en büyük etkenler oldu. Net satış gelirleri 1Ç20’de artan sipariş büyüklüğü ve doların TL karşısında değer kazanmasının desteği ile yıllık bazda %30 artışla 2.595mn TL seviyesinde (Piyasa:2.473mn TL, Şeker T: 2.518mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri ve düşen maliyetler sayesinde yıllık bazda %57 artışla 621mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa ve Şeker T: 578mn TL).

Öte yandan 1Ç19’da %23,3 ve %19,8 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç20’de sırasıyla %29,0 ve %23,9 seviyesine yükseldi. Öte yandan Şirket’in 2019 yıl sonunda 1.287mn TL seviyesinde bulunan net nakit pozisyonunu 1Ç20’de 50.7mn TL seviyesine gerilemiştir. Şirket’in beklentilerin üzerinde gelen net kar ve operasyonel sonuçlarına piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Şirketin 1Ç20 sonuçları sonrası Aselsan’ın 30.0 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 32.50 TL seviyesine yükseltiyoruz. Şirket payları 2020 başından beri %56 ve BİST’e göre de relatif %65 getiri sağlamıştır. Hedef pay fiyatımıza göre Şirket cari pay fiyatının getiri potansiyeli taşımaması nedeniyle AL olan önerimizi TUT olarak güncelliyoruz.

Toplam sipariş tutarı 9.7 milyar dolar seviyesinde.. 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 349 milyon dolar yeni sipariş alan Şirketin toplam sipariş tutarı 9.7 milyar TL (YS19: 9.7 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti.

2020 beklentilerini korudu – Şirket 2020 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artmasını beklerken FAVÖK marjının %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket 2020 yılında toplam yatırım harcamasının 1.5 milyar TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.

Deniz Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç20 – 03.06.2020

ASELS; 1Ç20 Net Kar Beklentinin Üzerinde, Ancak Faaliyetlerden Nakit Akımları Geçen Yıldan Düşük  Aselsan 1Ç20’de 2,530 milyon TL satış (Kons: 2,530 milyon TL), 621 milyon TL FAVÖK (Kons: 583 milyon TL) ve 920 milyon TL net kar (Kons: 729 milyon TL) kaydetti. Şirketin operasyonel karlılık piyasa beklentisinin %6 üzerinde gerçekleşirken, net kar piyasa beklentisinin %26 üzerinde gerçekleşti. Aselsan 1Ç20’de 415 milyon TL toplam kur farkı geliri kaydederken, 1Ç19’da bu rakam daha düşük 296 milyon TL seviyesindeydi. Öte yandan şirket 2020 için (i) TL bazında satışlarında %40-50 büyüme, (ii) %20-22 VAFÖK marjı beklentisi. Net kar piyasa beklentisinin önemli şekilde üzerinde gelmiş olmasına rağmen, 1Ç20’de faaliyetlerden yaratılan nakit akımları geçen yıla kıyasla çok daha düşük seviyede olduğundan 1Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Şirketin net nakit pozisyonu (finansal yatırımlar hariç) 2019 sonunda 1,3 milyar TL seviyesindeyken, 1Ç20’de 48 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyetlerden nakit akışları 1Ç19’da -328 milyon TL iken, 1Ç20’de -624 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç20 – 03.06.2020

Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan’ın 2020 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,2 oranında artarak 920,1mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimize olan 766mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 729mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve brüt kar marjının beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,9 oranında artarak 2.595,3mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %61,4 oranında artarak 752,1mn TL’ye ulaşmıştır.

Operasyonel giderler aynı dönemde %61,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2019’daki 296,8mn TL’lik gelire karşın, kurlardaki artış kaynaklı 1Ç2020’de 660,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 1Ç2019’daki 640,5mn TL’den 1Ç2020’de 1.215,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de ilk çeyrekte %57,2 oranında artarak 620,7mn TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %19,8’den %23,9’a yükselerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Finansman tarafında ise Şirket 1Ç2019’daki 16mn TL’lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 230,7mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak, 55,9mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 920,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, eklenmeye devam eden yeni projelere bağlı olarak, Aralık ayı sonundaki 9,7 milyar dolar seviyesini Mart ayı sonunda da korumayı başarmıştır.

2020 yılını 1.287mn TL net nakitte kapatan şirket, ilk çeyreği, stoklardaki ile ticari alacaklardaki artış ve ticari borçlardaki gerilemenin etkisiyle, 51mn TL net nakitle kapatmıştır. Bu nakit çıkışında genel olarak kamu ile iş yapılmasına bağlı olarak tahsilatların büyük bir bölümünün yılın son çeyreğinde yapılması önemli etkendir.

Aselsan daha önce açıkladığı 2020 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Buna göre Aselsan 2020 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %20-22 arasında olacağını öngörmektedir. Ayrıca şirket 2020 yılında 1.500mn TL’lik yatırım harcaması beklemektedir. (Şirket 2020 beklentilerinde ortalama 6,18 USD/TL ve ortalama 6,98 EUR/TL kullanmıştır)

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 1Ç20 – 03.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 920.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 729 milyon TL olan piyasa beklentisinin %26 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %46 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %33 azaldı. Net satışlar 2,595 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,530 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9,7 milyar ABD doları ile çeyreksel olarak yatay kaldı. Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %55 olduğunu, BMC’nin payının %10, TAI’nin payının %9 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %8 olduğunu görüyoruz.

Aselsan 2020 yılının geriye kalan 9 ayında 2,2-2,6 milyar ABD doları tutarında teslimat yapmayı planlamakta olup, 2021 yılında 2,4-2,8 milyar ABD doları teslimat yapmayı, 2022’de 2,0-2,3 milyar ABD doları, 2023’de 1,0-1,4 milyar ABD doları teslimat yapmayı planlıyor. Şirket, 1Ç20’de 621 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 583 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 416 baz puan artarak %23.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 566 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 148 baz puan arttı ve %7.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi – uzun vadeli kalemler de dahil olmak üzere, 10,9 milyar TL (1Ç19: 7,1 milyar TL ve 2019: 8,7 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %80 (1Ç19: %73 ve 2019: 67%) olarak kaydedildi. Operasyonel performansın güçlü seyretmesine rağmen net işletme sermayesindeki artıştan ötürü, Aselsan’ın net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %96 azalarak 51 milyon TL (2019: 1,287 milyar TL) olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.2 F/K çarpanından ve 12.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 28.04.2020

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi (Adana ve İzmir, DMR+LTE) Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) ile ilgili olarak, toplam bedeli 22 milyon 154 bin dolar ve 178 milyon 977 bin TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 2020 yılı başından bu yana Aselsan toplam 276,9 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzaladı. 2019 yılsonunda siparişler bakiyesi 9,7 milyar dolar olup ciroya oranı4,2 idi. Hisseler için olumlu.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 28.04.2020

Aselsan (ASELS), Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) ile ilgili olarak, toplam bedeli 22.1mn Dolar ve 178.9mn TL tutarında olmak üzere toplam 47.8mn dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Aselsan’ın 2019 yıl sonu itibariyle toplam 9,7 milyar dolar uzun vadeli siparişi bulunmakta olup, alınan son sipariş tutarı toplam sipariş tutarının %0.5’ine denk gelmektedir (Pozitif)

Aselsan Yerli Solunum Cihazı İçin Üretim Hattı Kuruyor – 08.04.2020

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yerli solunum cihazı için ASELSAN’da bir üretim hattı kurulmasına başlandığını açıkladı. Görgün, yayımladığı video mesajında, yerli start-up BİOSYS’nin yerli solunum cihazı geliştirme projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle katıldıklarını, projede BAYKAR makinenin de bulunduğunu vurguladı.

Aselsan’dan Yeni Şirket Kurulması Hakkında Açıklama – 02.04.2020

Aselsan DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.’nin kurulduğunu açıkladı. Şirket tarafından “Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret A.Ş. ‘ye 02.04.2020 tarihinde ödeme yapılarak hisse devir işlemi tamamlanmıştır” bilgisi verildi.

Aselsan 100.000 TLlik sermayeye sahip Havacılık Teknolojileri konusunda uzman Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler şirketinden 40.000 TL’lik pay alarak Şirkete yüzde 40 ortak olunmuştur. Bu kapsamda Dasal Havacılık Teknolojileri, Aselsan’ın %40’lık ortaklığı olan iştiraki olarak faaliyet gösterecektir.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 31.03.2020

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 50,7mn ABD doları ve 448,8mn TL (69mn ABD doları) tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere Aselsan’ın 2018 yılında 9,1 milyar ABD doları olan bakiye siparişleri tutarı, yıl içinde alınan 3 milyar ABD doları siparişlerin katkısı ile, 2019 yılında 9,2 milyar ABD dolarına yükselmişti. Aselsan’ın 1Ç20’de imzaladığı kontratların toplam büyüklüğü 380mn ABD dolarına ulaşmıştır. Yeni imzalanan sözleşmenin büyüklüğünü dikkate aldığımızda Aselsan üzerinde nötr etkisi olmasını beklemekteyiz.

Aselsan genel kurulunu erteledi – 30.03.2020

Aselsan daha önce 3 Nisan’da yapılacağı açıklanan 2019 genel kurulunu ileri bir tarihe erteledi.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 26.02.2020

Aselsan Yönetim Kurulu 2019 yılı karından 335mn TL (hisse başına 0,294 TL) nakit temettü dağıtma kararını Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Bu tutar şirketin 2019 yılı karının %10’una denk gelirken son kapanış fiyatı üzerinden %1 temettü verimine işaret etmektedir. Temettü dağıtımının üç eşit taksit halinde (hisse başına 0,098TL) 17 Temmuz 2020, 16 Ekim 2020 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanmaktadır. Ayrıca şirket ödenmiş sermayesinin %100’üne denk gelecek kar payını ise bedelsiz pay olarak dağıtmaya karar vermiştir.

Aselsan Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisini Açıkladı – 25.02.2020

Yönetim Kurulu’nun 25 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

 • Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince 6.383.631,38 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 335.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 29,38596 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %29,38596) kısmının, (net 284.750.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 24,97807 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %24,97807) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 1.140.000.000,- TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 27.800.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
 • Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 17 Temmuz 2020, 16 Ekim 2020 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 45. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
1. Taksit
0,0979532
9,79532
15
0,0832602
8,32602
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
2. Taksit
0,0979532
9,79532
15
0,0832602
8,32602
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
3. Taksit
0,0979532
9,79532
15
0,0832602
8,32602
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
TOPLAM
0,2938596
29,38596
15
0,2497806
24,97806
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
1. Taksit
0,0979532
9,79532
15
0,0832602
8,32602
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
2. Taksit
0,0979532
9,79532
15
0,0832602
8,32602
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
3. Taksit
0,0979532
9,79532
15
0,0832602
8,32602
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
TOPLAM
0,2938596
29,38596
15
0,2497806
24,97806
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
17.07.2020
21.07.2020
20.07.2020
2. Taksit
16.10.2020
20.10.2020
19.10.2020
3. Taksit
18.12.2020
22.12.2020
21.12.2020

(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 44.141.945,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri elde etmiştir.

(2) Şirketimizin net dönem kârı 3.352.673.396,- TL olup, bu tutarın 12.226.389,-TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 3.340.447.007,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
605.454.545,454
100
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
534.545.454,546
100

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz – 24.02.2020

Savunmayı bırakıp atağa geçti…

Şirket 2019 yılında, i) işletme sermayesinde yaşanan bozulmayla birlikte nakit akışına yönelik artan endişelerin, ii) büyüme hikâyesinin itici gücü olan iş modelinin devamlılığına ilişkin kaygıların, iii) rekor seviyeye ulaşan bakiye siparişlerdeki büyümenin yavaşlayabileceği endişelerinin ve iv) politik gelişmelerin gölgesinde kalarak endeksten %38 negatif ayrıştı. Her anlamda beklentilerden güçlü gelen 4Ç19 finansalları ve Şirket Yönetiminin 2020 yılına ilişkin güçlü beklentileri sonrasında Aselsan hisselerinde hızlı bir toparlanma gördük. Stratejik öncelikli savunma sanayiinin önemli bir oyuncusu olan Aselsan’ın, gerek Türkiye’nin öncelikleri gerekse de sektördeki yerini dikkate alarak güçlü büyüme hikâyesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor, zaman zaman gündeme gelen iş modeline yönelik tereddütlere rağmen uzun vadede Şirket değerlemelerine etki edecek önemli bir kırılma beklemiyoruz. Bu bağlamda, orta-uzun vadeli beklentilerle beğenmeye devam ettiğimiz ve Model Portföyümüzde yer verdiğimiz Aselsan için, tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonrası hedef fiyatımızı 30,14 TL’den 41,80 TL’ye yükseltiyoruz.

Şirket yönetiminin 2020 beklentileri ulaşılabilir – Aselsan’ın 2019 yılında net satış gelirleri yıllık %44,4 artarak Şirket Yönetiminin %40-50 bandındaki büyüme hedefini karşılarken, yıllık bazda 0,9 puan artışla %21,9’a yükselen FAVÖK marjı ise Şirket beklentisinin (%19-21) üst bandını da aşarak güçlü performans sergiledi. Şirket Yönetiminin paylaştığı 2020 yılı tahminlerinin (yıllık bazda %40- 50 ciro büyümesi ve %20-22 FAVÖK marjı), 2019 yılı performansını ve bakiye siparişlerin yaşlandırma tablosunu dikkate alarak ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucu Aselsan’ın 2020 yılında net satış gelirlerinin yıllık %43 artarak 18,6 mlr TL (önceki: 15,6 mlr TL), FAVÖK marjının %21 (önceki: %19,8) ve net kârının %28 artışla 4,26 mlr TL (önceki: 3,25 mlr TL) olmasını bekliyoruz.

Bakiye siparişlerde büyüme hız kesse de devam edecek – Aselsan’ın bakiye siparişleri 2015-2019 döneminde yıllık ortalama %22,6 büyüyerek 9,7 mlr $’a yükseldi (2018: 9,1 mlr $, 3Ç19 sonu: 9,8 mlr $). Söz konusu hızlı yükselişle birlikte rekor seviyelere ulaşan bakiye siparişlerde, önümüzdeki dönemde yavaşlama öngörmekle birlikte, gerek savunma gerekse de savunma dışı alanlardaki projelerin desteğiyle büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz (2019-2022T +%11 YBBO). Şirketin henüz sözleşmeye bağlanmamış büyük ölçekli muhtemel projelerinden olan Özgün Helikopter ve yurt dışında bir müşteriye Lazer Güdüm Kiti satışının gerçekleşmesi halinde, gerek değerleme gerekse de hisse performansı açısından önemli bir katalist olacağını düşünüyoruz. Aselsan’a potansiyel katkının Lazer Güdüm Kiti satışından 1 mlr $ ve Özgün Helikopter projesinden 150 mn $ olacağını tahmin ediyoruz.

Değerleme ve öneri – Modelimizde yaptığımız revizyon sonucu Aselsan için hedef fiyatımızı %39 artışla 30,14 TL’den 41,80 TL’ye yükseltiyoruz. 4Ç19 finansalları sonrası Şirket hisselerinde yaşanan güçlü performansa rağmen (endeksten %19 pozitif ayrıştı) kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyor, Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Aselsan hisseleri 2020T 8,1x FD/FAVÖK ve 7,7x F/K ile son 3 yıllık tarihsel ortalamalarına göre sırasıyla %62 ve %57 iskontolu işlem görüyor.

Riskler – Üzerindeki yüklü taahhütleri zamanında yerine getirememesi, hızlı büyüyen bakiye siparişlerin alt yüklenicilerce etkin bir şekilde yönetilememesi, yurt dışından hammadde tedarikine yönelik olası yaptırımlar ve yurt içi projelere bağımlılığın devam etmesi, tahminlerimize ve tavsiyemize yönelik önemli risk unsurlarıdır.

Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği şirketidir. Şirketin %74,2 ile ana hissedarı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’dır (TSKGV). 2018 yılının 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilen ikincil halka arz sonrası Şirketin fiili dolaşım oranı %15,3’den %25,8’e yükselmiştir .

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 19.02.2020

Aselsan ve STM Savunma Teknolojileri arasında MILGEM 5 Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 663,5mn TL (109mn ABD doları) tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021- 2023 yılları arasında gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere Aselsan’ın 2018 yılında 9.1 milyar ABD doları olan bakiye siparişleri tutarı, yıl içinde alınan 3 milyar ABD doları siparişlerin katkısı ile, 2019 yılında 9.2 milyar ABD dolarına yükselmişti. Aselsan’ın 1Ç20’de imzaladığı kontratların toplam büyüklüğü 260mn ABD dolarına ulaşmıştır. Yeni imzalanan sözleşmenin büyüklüğünü dikkate aldığımızda Aselsan üzerinde hafif olumlu etkisi olmasını beklemekteyiz.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber Yorum – 19.02.2020

Aselsan ile Havelsan arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Ana Yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında, MİLGEM 5 Projesi (Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 18.02.2020 tarihinde, bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri, Silah Sistemleri, Su Altı Sistemleri, Elektronik-Harp Sistemleri ve Elektro-Optik Sistemlerinin tedarikinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663,47 milyon TL’dir (cari kur olan 6,066 ile 109,4 milyon dolar). Söz konusu Sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu Aselsan’ın 2020 yılında imzaladığı ilk sözleşme. 2019 sonunda siparişler bakiyesi tutarı 9,7 milyar dolar ve bakiye siparişlerin ciroya oranı 4,2. Haberin hisseler için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Aselsan (ASELS) 4Ç19 Finansal Sonuçları: Her anlamda güçlü sonuçlar (+) Şirket, 4Ç19’da beklentimize paralel, piyasa beklentisinin %19 üzerinde yıllık bazda %134 artışla 1,36 mlr TL net kâr açıkladı. Beklentimizden daha iyi operasyonel kârlılığa rağmen net kârın tahminimize paralel gerçekleşmesinin ana nedeni, geçen yılın aksine bu çeyrekte kaydedilen 68,5 mn TL’lik ertelenmiş vergi gideri oldu.

Aselsan’ın 4Ç19’da net satış gelirleri beklentilerin %4 üzerinde, yıllık bazda %41 artışla 5,36 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç19 sonu itibariyle 9,8 mlr $ olan bakiye siparişleri 4Ç19 sonu itibariyle 9,7 mlr $ seviyesinde gerçekleşirken, siparişlerin ciroya oranı 1,26’dan 1,33’e yükseldi. Devam eden kârlı teslimatların etkisiyle operasyonel tarafta güçlü sonuçlar açıklamasını beklediğimiz Şirketin, beklentimizden daha iyi brüt kârlılık sayesinde FAVÖK’ü tahminimizin %17, piyasa beklentisinin %22 üzerinde yıllık bazda %59 artışla 1,3 mlr TL düzeyinde gerçekleşerek pozitif sürpriz yaptı. Böylece FAVÖK marjı beklentimizin 2,7 puan, piyasa beklentisinin 3,7 puan üzerinde yıllık bazda 2,7 puan artışla %24,2’ye yükseldi.

Bilanço tarafında ise, 3Ç19 sonu itibariyle 412 mn TL seviyesinde net borç pozisyonu olan Şirket, güçlü operasyonel performans ve iyileşen işletme sermayesinin desteğiyle 2019 yılını 1,3 mlr TL net nakit pozisyonu ile tamamladı. 4Ç19 sonuçlarıyla birlikte Şirket 2020 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre Aselsan, 2020 yılında net satış gelirlerinin %40-50 büyümesini, FAVÖK marjının %20-22 olmasını ve 1,5 mlr TL yatırım harcaması bekliyor.

Yorum: Aselsan’ın, i) hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde beklentileri aşan sonuçlarının, ii) işletme sermayesindeki iyileşmenin desteğiyle yılı net nakit pozisyonu ile tamamlamasının ve iii) 2020 yılına yönelik beklentilerinin iyimser tabloya işaret etmesinin, hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Şirket Yönetimi, 28 Şubat Cuma günü analist toplantısı gerçekleştirecek. Aselsan için 30,14 TL hedef fiyatla, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyor, Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Aselsan, 4Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 1.365mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1.149mn TL net kar; OYAK Bekl: 1.133mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %134 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %113 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %41 artarak 5.365mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5.167mn TL; OYAK Bekl: 5.123mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %59 artışla 1.296mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1.059mn TL; OYAK Bekl: 1.076mn TL) çeyreksel bazda ise %112 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 puan artış göstererek %24,2 olmuştur.

Aselsan 2020 yılında satış gelirlerinde %40-50 oranında bir artış beklerken FAVÖK marjının %20-22 bandında gerçekleşmesini bekliyor. Bizim 2020 yılı için beklentimiz olan %36 oranında satış büyümesi ve %20 FAVÖK marjı şirketin beklentilerine göre bir miktar muhafazakâr kalmaktadır. Hedef değerimize göre %22 yükselme potansiyeli taşıyan Aselsan için Endeks Üzeri Getiri beklentimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Aselsan’ın (ASELS) 4Ç19’da net kar rakamı yıllık bazda %134 artışla 1.365 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa beklentisi olan 1.149 milyon TL net kar rakamı ve beklentimiz olan 958 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 4Ç19’da artan net satış gelirleri ve FAVÖK ve kaydedilen 286mn TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri) (4Ç18’de 535 mn TL net diğer faaliyet giderine karşılık) net kar rakamını destekleyen en büyük etkenler oldu. Net satış gelirleri 4Ç19’da artan sipariş büyüklüğü ve doların TL karşısında değer kazanmasının desteği ile yıllık bazda %41 artışla 5.365mn TL seviyesinde (Piyasa:5.167mn TL, Şeker T: 5.235mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri ve düşen maliyetler sayesinde yıllık bazda % 60 artışla 1.296mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 1.059mn TL, Şeker: 1.087mn TL).

Öte yandan 4Ç18’de %24,7 ve %21,4 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 4Ç19’de sırasıyla %28,7 ve %24,2 seviyesine yükseldi. Şirket’in 4Ç19 sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve tahsilatlardaki iyileşmeye paralel Şirketin tekrar net nakde dönmesi nedeniyle sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Şirketin 4Ç19 sonuçları sonrası Aselsan’ın 26.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 30.00 TL seviyesine yükseltiyoruz ve Aselsan için AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %21 prim potansiyeli taşımaktadır.

Şirket tekrar net nakit pozisyonuna döndü – Şirket’in tahsilatlarındaki iyileşmeye paralel olarak 9A19’da sonunda 412mn TL seviyesinde bulunan net borç pozisyonu YS19’da 1.287mn TL net nakde döndü.

Toplam sipariş tutarı 9.7 milyar dolar seviyesinde– 2019 yılında toplam 3.04 milyar dolar yeni sipariş alan Şirketin toplam sipariş tutarı 9.7 milyar TL (YS18: 9.1 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti.

2020 Beklentileri –Aselsan öte yandan 2020 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket 2020 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artmasını beklerken FAVÖK marjının %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket 2020 yılında toplam yatırım harcamasının 1.5 milyar TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 1365.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1149.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin %19 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %134 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %113 arttı. 4Ç19 sonuçlarında, güçlü satış büyümesi, yüksek FAVÖK marjı ve net işletme sermayesindeki iyileşme vurgulamak istediğimiz ana noktalardır. Net satışlar 5,365 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,167 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9,7 milyar ABD doları olurken, 9A19 itibariyle bu değer 9,8 milyar ABD doları idi.

Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %56 olduğunu, BMC’nin %10, TAI’nin payının %9 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %7 ve ihracatın %8 olduğunu görüyoruz. Aselsan 2020 yılında 2,8-3,2 milyar ABD doları tutarında teslimat yapmayı planlamakta olup, 2021 yılında 2,2-2,6 milyar ABD doları teslimat yapmayı, 2022’de 1,7-2,1 milyar ABD doları, 2023’de 1,0-1,4 milyar ABD doları teslimat yapmayı planlıyor.

Şirket, 4Ç19’de 1,296 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,059 milyon TL’nin %22 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 274 baz puan artarak %24.2 oldu ve bu marj 4Ç17’den beri kaydedilen en yüksek marj oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 365 baz puan arttı ve %28.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 106 baz puan büyüdü ve %5.6 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 1,287 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 412 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise, uzun vadeli kalemler de dahil olmak üzere, çeyreksel bazda %3 gerilemiş net işletme sermayesinin satışlara oranı %67 (4Ç18: %75 ve 3Ç19: 78%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.4 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 2020 yılında%40-50 ciro büyümesi ve FAVÖK marjının %20-22 bandında olmasını ön görmekte olup, yatırım harcamalarının ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. Şirket yönetiminin beklentileri Bloomberg’de bulunan 2019 yılı ciro büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerinden daha iyidir.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Aselsan’ın 4Ç19 net karı yıllık %134 büyümeyle 1 milyar 365 milyon TL olarak gerçekleşti, ortalama piyasa beklentisinin %16 ve Ak Yatırım beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşti. Ciro yıllık %41 büyümeyle 5 milyar 365 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. Ancak FAVÖK yıllık %59 büyümeyle 1 milyar 296 milyon TL’ye ulaştı ve beklentileri aştı. Net karın beklenenden daha iyi gelmesi bundan kaynaklanıyor. 4Ç19 FAVÖK marjı %24,2 ile 4Ç18’deki %21,4’ün üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2019 da 3,04 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı ve siparişler bakiyesi 9,7 milyar dolara ulaştı. Alacak tahsilatlarda sıkıntı yaşanmaması ile bilanço Aralık sonunda 1 milyar 287 milyon TL net nakit pozisyona geçti.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı; ciroda TL bazında yıllık %40-%50 büyüme, FAVÖK marj bandı %20-%22 bandında ve 1 milyar 500 milyon TL yatırım harcaması öngörüyorlar. Bizim tahminlerimiz bu beklentilere göre muhafazakar kalmıştı; ciroda %20 ve FAVÖK marjını %18 olarak öngörmüştük. Açıklanan beklentiler ışığında 2020 ciro beklentimizi %45 büyümeye ve FAVÖK marj öngörümüzü %20,8’e yükselttik. Buna göre 12 aylık hedef fiyatımız 26 TL’den 29 TL’ye yükseliyor ve önerimizi ‘Nötr’den ‘Endeksin Üzerinde’ye çekiyoruz. Hisselerde sonuçlara ve açıklanan beklentilere olumlu tepki olacağını düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan’ın 2019 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %134,3 oranında artarak 1.365,4mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimize olan 1.290mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.149mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve FAVÖK marjının beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında artarak 5.364,9mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %62,2 oranında artarak 1521,6mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %74,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018’deki kurlardaki sert düşüşe bağlı kaydedilen 534,9mn TL’lik gidere karşın 4Ç2019’da 285,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 4Ç2018’deki 230,9mn TL’den 4Ç2019’da 1507,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de son çeyrekte %59,5 oranında artarak 1296,2mn TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %21,4’ten %24,2’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise Şirket 4Ç2018’deki 238,1mn TL’lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 55,8mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018’deki 116,7mn TL’lik vergi gelirine karşın bu çeyrekte 78,3mn TL vergi gideri kaydetmiş ve böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.365,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Aselsan’ın 2019 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %44,1 oranında artarak 3.340,4mn TL’ye yükselmiştir.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelere karşın eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, Eylül ayı sonundaki 9,8 milyar dolardan Aralık ayı sonunda 9,7 milyar dolara gerilemiştir.

Eylül ayı sonu itibariyle 412mn TL net borç pozisyonunda olan Aselsan’ın nakit akışında iyileşme kaydedilmiş ve şirket olumlu bir şekilde 2019 yılını 1.287mn TL net nakit pozisyonda kapamıştır.

Aselsan 2020 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Aselsan 2020 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %20-22 arasında olacağını (2019 yılı beklentileri %19-21 idi) öngörmektedir. Ayrıca şirket 2020 yılında 1.500mn TL’lik yatırım harcaması yapmayı hedeflemektedir. Şirket’in 2019 yılındaki gibi yüksek ciro artışı beklentisinin 2020’de de devam etmesine ek FAVÖK marjı beklentisi seviyesini yükseltmesini olumlu olarak yorumluyoruz.

 

Aselsan 4Ç19 Finansallarını ve Geleceğe Yönelik Beklentilerini Açıkladı – 11.02.2020

Aselsan 4Ç19 finansal sonuçlarını 2020’ye ilişkin beklentilerini açıkladı.  Şirket 01.01.2019 – 31.12.2019 cari döneminde 3 milyar 340 milyon ana ortaklığa ait net dönem karı açıkladı. Aselsan 1Ç19’da 629, 2Ç19’da 704, 3Ç19’da ise 642 mnTL net kar açıklamıştı. Bu son 3 aylık dönemde ise 1365 milyonTL net kar açıkladı. Bu çeyrek için ortalama piyasa beklentisi 1149 mn TL idi. Aselsan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde sonuçlar açıkladı.

Aselsan’ın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan finansal tabloda 31 Aralık 2019 itibarıyla Brüt Kâr Marjı %26, Faaliyet Kâr Marjı (EBIT) %20, Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (EBITDA) %22 ve Net Kâr Marjı ise %26 olarak gerçekleşmiştir. 12 ay sonunda Özsermaye Kârlılığı %28, Ortalama Net İşletme Sermayesi/Net Satışlar %38 olup aktif kârlılığı %15’tir.

Aselsan Grubunun 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde gerçekleştirmiş olduğu konsolide net satış tutarının 11.438.768 Bin TL’si yurt içi satış, 1.573.783 Bin TL’si ise yurt dışı satış olarak gerçekleşmiştir.

“Defense News” dergisi tarafından her yıl yayınlanmakta olan dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi Defense News Top 100’de 2008 yılından itibaren yer almakta olan Şirket, listedeki istikrarlı yükselişini gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflemektedir. Aselsan 2018 yılında ulaştığı 1,79 Milyar ABD Doları savunma cirosu ile 2019 listesinde üç basamak yükselerek 52. olmuştur.

ASELSAN 2020 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır:

 • Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL bazında): %40 – %50
 • Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: %20 – %22
 • Konsolide Yatırım Harcamaları: 1.500 Milyon TL
 • Bu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 6,18 ve EUR/TL kurunun 6,98 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 02.01.2020

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 900mn TL (151mn ABD doları) tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere Aselsan’ın 2Ç19’da 10.2 milyar ABD doları olan bakiye siparişleri tutarı 3Ç19’da 9.8 milyar ABD dolarına gerilemişti. Aselsan’ın 4Ç19’da imzaladığı kontratların toplam büyüklüğü 700mn ABD dolarına ulaşmıştı. Yeni imzalanan sözleşmenin büyüklüğünü dikkate aldığımızda Aselsan üzerinde olumlu etkisi olmasını beklemekteyiz.

Aselsan’ın 2019 Tablosu

ASELS 2019 yılında ihracatında rekor artış olup ihracat %50 oranında artarak 327 Milyon ABD Doları’nın üzerinde gerçekleşti. Eylül sonu itibariyle 9,8 Milyar ABD Doları’nı aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019 yılının son 3 ayı içinde 700 Milyon ABD Doları seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı. Şirket yılı kuvvetli nakit göstergeleri ve net nakit pozisyonu ile kapatacak. Yılsonuna ilişkin olarak paylaştığı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı öngörüsü %19-21 aralığında olup, Şirket büyüme hedefine FAVÖK kârlılığını koruyarak ulaşacak (Basın Açıklaması).

Aselsan’dan Yeni Sözleşme Açıklaması – 25.12.2019

ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak 25.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 297.599.400,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Yorum – 15.11.2019

Aselsan ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş ile Pakistan Milgem Projesi kapsamında 176.9mn Eur tutarında bir kontrat imzaladı. Hatırlanacağı üzere Aselsan’ın 2Ç19’da 10.2 milyar ABD doları olan bakiye siparişleri tutarı 3Ç19’da 9.8 milyar ABD dolarına gerilemişti. Aselsan’ın 4Ç19’da imzaladığı kontratların toplam büyüklüğü 630mn ABD dolarına ulaşmıştır.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Haber – 15.11.2019

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma 18-21 Kasım’da Bangkok’ta düzenlenecek Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılacak. SSB’den yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi kabiliyetlerini Asya – Pasifik bölgesinde sergileyecek. Fuara Türkiye adına SSB öncülüğünde 32 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılacak. Aselsan (ASELS, Nötr), Baykar, Meteksan Savunma, MILSOFT, Nurol Makina, SAHA İstanbul, STM, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) gibi şirketler katılımcı firmalar arasında yer alacak. Fuara, Asya ülkeleri başta olmak üzere 68 ülkeden 16 bini aşkın katılımcının gelmesi bekleniyor.

 

Vakıf Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Her anlamda beklentimize paralel sonuçlar (=) Aselsan, 3Ç19’da beklentimizin %12, piyasa beklentisinin %11 üzerinde yıllık %19 düşüşle 642 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel tarafta beklentilerimizle uyumlu gelen sonuçlara rağmen, operasyonel olmayan tarafta beklentimizin (41 mn TL) üzerinde 97,7 mn TL düzeyinde gerçekleşen vergi gelirleri net kârdaki sapmanın esas nedeni oldu. Bilanço tarafında ise 2Ç19’da 165 mn TL seviyesinde net nakit pozisyonu olan Şirket, yeni borçlanmaların etkisiyle beklentimize paralel şekilde 3Ç19’u 412 mn TL net borç pozisyonu ile tamamlarken, artan ticari borçların etkisiyle işletme sermayesinde çeyreksel bazda iyileşme yaşandı. Her anlamda beklentimize paralel gerçekleşen 3Ç19 sonuçlarının son dönemde endekse paralel performans gösteren Şirket hisselerine etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz. Sonuçların ardından 30 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

Kâr marjı yüksek teslimatların devamıyla güçlü operasyonel performans – Aselsan’ın net satış gelirleri 3Ç19’da beklentilere paralel yıllık bazda %56 artışla 3,02 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 2Ç19 sonu itibariyle 10,2 mlr $ olan bakiye siparişler, gerçekleşen teslimatlar ve yeni sipariş alma hızındaki yavaşlamanın etkisiyle 3Ç19 sonu itibariyle 9,8 mlr $’a geriledi. Kâr marjı yüksek teslimatların devamıyla 3Ç19’da FAVÖK’ü beklentilere paralel yıllık bazda %60 artışla 610 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık 0,5 puan artışla %20,2’ye yükseldi.

Faaliyetlerden kaynaklı net kur farkı giderleri ve daha düşük net faiz gelirleri kârlılığı baskıladı – Şirketin 3Ç19’da faaliyetlerden kaynaklanan yaklaşık 127 mn TL net kur farkı gideri (3Ç18’de 626 mn TL net gelir) ve 17 mn TL’ye gerileyen net faiz gelirleri (3Ç18’de 140,2 mn TL), güçlü operasyonel performansın tam olarak net kâra yansıyamamasında etkili oldu. Diğer yandan, 100,4 mn TL düzeyinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri ise (3Ç18’de 69,8 mn TL gider) net kârı destekledi.

Şirket 2019 beklentilerini korudu – 3Ç19 sonuçlarının ardından Şirket Yönetimi 2019 yılına ilişkin %40-%50 aralığında ciro büyümesi (VKY Araştırma beklentisi: %38), %19- 21 bandında FAVÖK marjı (VKY Araştırma beklentisi: %19,6) ve 1 mlr TL düzeyinde yatırım harcaması (VKY Araştırma beklentisi: 720 mn TL) yönündeki beklentilerini korudu.

İşletme sermayesinde toparlanma, finansal borçlarda artış – Aselsan’ın 2Ç19 sonuna göre artan ticari borçların etkisiyle işletme sermayesinde toparlanma yaşanırken, hem kısa hem de uzun vadeli borçlanmanın etkisiyle toplam finansal borçları 2Ç19’a göre %49 artarak 2,17 mlr TL’ye yükseldi. Böylece, 2Ç19 sonu itibariyle 165 mn TL olan net nakit pozisyonu 3Ç19 sonu itibariyle 412 mn TL net borç pozisyonuna dönüştü (VKY Araştırma beklentisi: 425 mn TL net borç).

Değerleme ve öneri – Her anlamda beklentilerimize paralel gerçekleşen 3Ç19 sonuçlarının ardından değerleme modelimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, hedef fiyatımızı ve tavsiyelerimizi koruyoruz.

 

Oyak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Aselsan 3Ç19’da, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 642mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 578mn TL net kar; OYAK Bekl: 636mn TL net kar). 110mn TL tutarındaki finansman geliri ve 98mn TL değerindeki ertelenmiş vergi geliri, şirketin bu çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasına yardımcı oldu. Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %19 ve bir önceki çeyrek rakamına göre %9 altındadır.

Şirketin satış gelirleri piyasa beklentisininin hafif üzerinde gerçekleşti ve 3Ç19’da, yıllık bazda %56 artarak 3023mn TL oldu. (Piyasa Bekl: 2,928mn TL; OYAK Bekl: 2,824mn TL). Aselsan’ın operasyonel performanı da 595mn TL olan piyasa beklentisini aştı ve 610mnTL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan yüsekliş göstererek %20.2 oldu. Şirketin bir önceki çeyrekte sahip olduğu 165 net nakit pozisyonu, tahsilatlarda yaşanan gecikme neticesinde 412mn TL net borç seviyesine döndü ve Net borç/FAVÖK çarpanı ise 0.2x oldu.

Bu çeyrekte, Aselsan’ın bakiye siparişleri 10.2mlr USD seviyesinden 9.8mlrUSD seviyesine geriledi. Hatırlatmak gerekirse, Savunma Sanayi Başkanlığı, BMC ve TUSAŞ mevcut bakiye siparişerin sırasıyla %54.8, %10.1 ve %9.2’lik kısmını oluşturuyor. Aselsan bakiye siparişlerin yıllara sari kırılımındaki tutarlarda ise bir değişikliğe gitmedi.

Ziraat Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Aselsan’ın 2019 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 oranında azalarak 642,1mn TL’ye gerilemiş ancak hem bizim beklentimize olan 592mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 578mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, FAVÖK beklentilerimize paralel gerçekleşmesine karşın Şirket’in yüksek vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,3 oranında artarak 3.023mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %59,9 oranında artarak 724,4mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %51,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018’deki yüksek kur artışına bağlı 622,8mn TL gelir kaydedilirken, 3Ç2019’da ise 115,2mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum bir önceki yılın aynı dönemine göre dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı %54,8 oranında gerileyerek 434,5mn TL’ye inmiştir. Diğer taraftan, Şirket’in FAVÖK’ü ise üçüncü çeyrekte %60,6 oranında artarak 611mn TL’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında ise Şirket 3Ç2018’deki 91,9mn TL’lik finansman giderine karşın bu çeyrekte 109,8mn TL finansman geliri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 3Ç2018’deki 74,9mn TL’lik vergi giderine karşın bu çeyrekte 97,7mn TL vergi geliri kaydetmiş ve böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 642,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Aselsan’ın ilk dokuz ay ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 oranında artarak 1.975mn TL’ye yükselmiştir.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelere karşın eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, Haziran ayı sonundaki 10,2 milyar dolarlık rekor seviyesinden Eylül ayı sonunda 9,8 milyar dolara gerilemiştir. Şirket Eylül ayı sonundan itibaren de yaklaşık 290mn dolarlık proje portföyüne dahil etmiştir.

2019 yıl dokuz aylık gerçekleşmeleri ardından Aselsan’ın kalan bakiye siparişlerinin teslim sürelerine göre kırılımına bakıldığında 0,9-1,2 milyar dolarlık kısmı 2019 yılının kalanına denk gelirken, 2020 yılına düşen kısım ise 2,4-2,8 milyar dolar seviyesindedir. Bu durum son çeyrekte Aselsan’ın oldukça yüksek bir ciro kaydedebileceğine ve cirosundaki yükselişin devam edeceğine işaret etmektedir.

Aselsan 2019 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Aselsan 2019 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %19-21 arasında olacağını öngörmektedir.

Tacirler Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 642.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 577.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %11 üzerindedir. Şirket 3Ç19’da 100 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olup, bu rakam 2Ç19’da 53 milyon TL idi. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %9 azaldı. Net satışlar 3,023 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,928 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %296 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %14 oldu. (3Ç18: %5).

Şirketin devam eden işler büyüklüğü 9,8 milyar ABD doları olurken, 30 Haziran 2019 itibariyle 10,2 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin detaylarına baktığımızda, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın payının %53 olduğunu, TAI’nin payının %8 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin payının ise %8 olduğunu görüyoruz. Aselsan 4Ç19’da 0,9-1,2 milyar ABD doları tutarında teslimat yapmayı planlamakta olup, 2020 yılında 2,4-2,8 milyar ABD doları teslimat yapmayı, 2021’de 1,9- 2,2 milyar ABD doları, 2022’de 1,1-1,4 milyar ABD doları teslimat yapmayı planlıyor.

Şirket, 3Ç19’de 610 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 595 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 53 baz puan artarak %20.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 53 baz puan arttı ve %24.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 19 baz puan azaldı ve %5.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %41 arttı.

Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %45 arttı. Şirketin net borcu 412 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 165 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Uzun vadeli kalemleri de içeren net işletme sermayesi çeyreksel bazda %12 artış kaydetti ve net işletme sermayesinin satışlara oranı %73 (3Ç18: %73 ve 2Ç19: 72%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.4 F/K çarpanından ve 9.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Aselsan ASELS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Aselsan 3Ç19 da 642 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %19 daralma var ancak ortalama piyasa beklentisi olan 578 milyon TL’nin %10 üzerinde ve bizim beklentimiz olan 593 milyon TL’nin %8 üzerinde. Ciroda yıllık %56 büyüme ile 3 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. 3Ç19 FAVÖK yıllık %60 büyüme ile 610 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. FAVÖK marjı %20,2 ile 3Ç18’deki %19,7’nin hafif üzerinde ancak 2Ç19’daki %21,0’ın marjın biraz altında. Şirketin Haziran sonundaki 165 milyon TL net nakit pozisyonu Eylül sonunda 412 milyon TL net borç pozisyona döndü. Şirketin alacak tahsilatını hızlandırmasına rağmen bu sonuç ortaya çıktı. Ancak hızlanan tahsilatlarla faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 2Ç19’daki eksi 1 milyar 146 milyon TL’den 3Ç19’da eksi 342 milyon TL’ye indi. 3Ç19 rakamı beklentilerin üzerinde gelmesiyle hisselerde hafif olumlu tepki olabileceğini düşünüyoruz.

 

Aselsan Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi Verdi – 25.10.2019

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.550.073 Euro + 1.094.428.811 TL tutarındaki opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Aselsan 1134 Yeni İstihdam Gerçekleştirdi – 01.10.2019

Şirketimiz tarafından 2019 yılının ilk dokuz ayında 1.134 yeni işe alım gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı itibariyle 10 Milyar ABD Doları sipariş ile tarihi sipariş rekoru kırmış olan Şirketimiz, aldığı bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletmektedir. İşe yeni başlayan çalışanların %70’ini mühendis kadrosu; %25’ini de teknisyen kadrosu oluşturmaktadır. Bu çalışanların 26 adedi doktora, 144 adedi ise yüksek lisans mezunudur. Yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının ülkemize geri kazanımında ilk tercih edilen kurumların başında gelen ASELSAN, bu özelliğini 2019 yılında da sürdürmüştür.

Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, gerek çalışanlarımızdan alınan geri bildirimler, gerekse savunma sanayinin dinamikleri göz önüne alınarak daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikler de hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin yapısını daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerimizi hızlandırmak amacıyla bazı yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidilmiştir. Alınan karar doğrultusunda 20 yöneticimiz emekliye ayrılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.