Ana Sayfa Özel Dosyalar Altın Dosyası Dünya Altın K...

Dünya Altın Konseyi Türkiye Raporu

Altın-Konseyi-Türkiye-Raporu

Türkiye, Altının modern bir toplumda oynadığı rolü belki her yerden daha iyi gösteren bir ülkedir. Son 10 sene içinde yıllık ortalama 181 tonluk altın arzı ile, Türkiye Altın arzında dünyada 4. büyük pazardır. Dünyada altın talep eden tüketicilerin %6’sını oluşturan Türkiye’deki hanehalkının,  3500 tonluk bir altın rezervini “yastık altı”nda tuttuğu tahmin edilmektedir.

Bu rapor, “Türkiye:Altın İş Başında” ile Türkiye’de Altının ekonomik değer zincirindeki rolünü ve ülke ekonomisine katkısını incelemektedir.

Özet:

Türkiye’nin altın madenciliği endüstrisini küçük ama hızla büyümekte. Ülkenin büyüyen altın endüstrisi henüz dokunulmamış potansiyeller barındırmakta. 2001 yılından itibaren altın üretimi hemen hemen her sene artmış, 2013 senesine gelindiğinde 2 tondan 33.5 tona yükselmiştir. Ve belki de bu buzun sadece suyun üstünde kalan kısmıdır. Şöyle ki, Türkiye Enerji Bakanlığı’nın ülkedeki çıkarılmamış altın rezervi  tahmini 840 tondur.

Türkiye’nin altın talebi gelenekseldir ve biz bunun artacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin altın ile ilişkisi kültürel mirasından gelmektedir. Mücevher üretimi endüstrisine baktığımızda altının para yerine geçtiğini , hatta Türkiye’de altın pazarının kalbi olan Kapalı Çarşı’da kiraların altın ile ödendiği görüyoruz. Altının ekonomik ayrıcalığı da bulunmaktadır. Türkiye nesiller boyunca insanlar yüksek enflasyon ve paranın değer kaybına karşı altın biriktirmiştir.

Altın’ın değer zinciri Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır Sadece 2012 yılında altın üretimi, tüketimi ve geri-dönüşümü ekonomiye en azından 3.8 milyar dolar katmıştır. Bu değer zinciri 5.000 (beş bin) altın üreticisine, 35.000 (otuzbeş bin) perakendeciye ve 250.000 (ikiyüz elli bin) kişiye istihdam sağlamıştır.

Altın, Türkiye’deki finansal sistem çarkının küçük ama önemli bir dişlisidir. 2013 yılı sonunda ticari bankalar 10,4 milyar dolara denk 250 tonluk bir altın rezervini ekonomiye kazandırmışlardır. Bunların büyük çoğunluğunu Türk Lirası ve Döviz hesaplarını Altın hesaplarına çeviren yatırımcılar oluşturmaktadır. Ayrıca bu rezervin 1,7 milyar dolara denk gelen 40 tonluk bir altın kısmı da 2012 yılından itibaren hareketlenen “yastık altı altın”lardan gelmiştir.

 

Kaynak: Turkey: gold in action | World Gold Council  http://www.gold.org/supply-and-demand/turkey-gold-in-action

Raporu yazan : Alistair Hewitt Head of Market Intelligence

Dünya Altın Konseyi raporu Kanal Finans tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve ülkemizin Altın yatırımcılarına sunulmuştur.