Ana sayfa Reeskont Ne D...

  Reeskont Ne Demektir? Reeskont Faizi Nedir?

  Soru ListesiCategory: Finansal bilgilerReeskont Ne Demektir? Reeskont Faizi Nedir?
  3 Answers
  ayca_satiroglu answered 7 ay ago

  Reeskont tekrar iskonto demektir. Buradaki iskonto, indirim anlamında değil, vadesi gelmemiş bir senedin bazı şartlarla banka tarafından paraya çevrilmesi anlamında kullanılmaktadır. Reeskont bankalarca iskonto edilmiş bir senedin merkez bankasınca iskonto edilmesine denir.

  Reeskont, iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (reiskonto) el değiştirmesini ifade eder. Merkez bankalarının, şartlarını kendileri belirlemek şartı ile çeşitli senetleri iskontoya tabi tutarak (re-iskonto), reeskont penceresi adı altında para politikası uygulamalarında kullandıkları bir araçtır.

  ayca_satiroglu answered 5 ay ago

  TCMB tarafından açıklanan 14.05.2018 tarihli "Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı" Verileri Açıklaması

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetler ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatçısı firmalar, yeni pazarlara ihracat yapan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

  Reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Bankamız döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Kredilerin ağırlıkla sekiz ay, kısmen dört ay ve daha kısa vadelerde kullandırılması nedeniyle, rezervlere olan katkı kredinin vadesine göre gerçekleşmektedir.

  Bu bölümdeki tablo, reeskont kredilerinin 2009 yılı Ocak ayından itibaren Bankamız döviz rezervlerine katkısını göstermekte olup, dört aydan kısa vadeli kullanımların rezervlere etkisinin yansıtılması amacıyla tablodaki son dört aya ilişkin geçici veriler haftalık olarak güncellenecektir.

  NOT 1: Son dört aya ait veriler geçici olup, bu süre içindeki kredi kullanımlarına bağlı olarak değişebilecektir.

  NOT 2: 2013 yılı Ağustos ayında yapılan değişiklikle, Bankamızca reeskonta kabul edilecek senetler için öngörülen 120 günlük vade 240 güne uzatılmış olup, Eylül 2013 tarihinden itibaren krediler ağırlıklı olarak uzun vadeli kullandırıldığından 2014 yılının ilk dört ayındaki rezerve katkı tutarları düşük gerçekleşmiştir.

  NOT 3: 2017 yılı Şubat ayında yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmış; bu işlemler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurlarının esas alınması kararlaştırılmıştır.

  NOT 4: 2017 yılı Kasım ayında yapılan değişiklikle, 6 Kasım 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 1 Şubat 2018 tarihine kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

  ayca_satiroglu answered 4 ay ago

  Türk Eximbank Reeskont Kredisi hizmeti sunmaktadır. Konu ile ilgili olarak şu bilgileri vermiştir. Reeskont Kredisi ile mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar uygun maliyetli finansman sağlanır. Bu finansman T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisindegerçekleştirilmekedir.

  Reeskont Kredisi Kimler için Uygun?

  İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ve tüm ihracatçılar bu hizmetten faydalanabilmektedir.