Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Pagder: Artan...

Pagder: Artan Enerji Maliyetleri Sanayi Üretimini Vurabilir

06.01.2021 – 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren elektrik zammının plastik sektörü gibi enerji yoğun sektörlere etkisini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “Elektrik fiyatlarının kısa bir süre zarfında ikiye katlanmış olması özellikle kontratlı çalışan sanayicilerimizi çok zor durumda bıraktı. Geçiş sürecinde sanayi üretiminde aksamalar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Ayrıca girdi maliyetlerinde yaşanan bu artışın nihai tüketicinin fiyatlarına da yansıyacağı ve enflasyona sebep olacağı aşikâr. Zira sanayicinin bu maliyet artışını taşıyacak gücü kalmamış durumda” dedi. 

ÜFE %80’e varmış durumda

Girdi maliyeti kaynaklı enflasyonu en yakından sanayicinin hissettiğinin altını çizen Selçuk Gülsün, “ 2020 yılının son çeyreğinde tüm dünyada artmaya başlayan ve o dönemden beri yüksek seyreden emtia fiyatlarının yanı sıra Türk Lirası’nda yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde üretici fiyat endeksinin yani üretim üzerindeki enflasyon baskısının %80’e vardığını görüyoruz. Uzunca bir süredir ÜFE ile TÜFE arasındaki makas hızla üretici aleyhine açılıyor. Geldiğimiz noktada aradaki makas %44’ü bulmuş durumda. Sanayicinin bu enflasyon yükünü daha uzun süre taşıyacak bir gücü kalmadı. Kar marjları hızla eriyor. Özetlemek gerekirse talep yönlü değil arz yönlü bir enflasyon sarmalının içerisindeyiz. Sanayi bu kadar sıkışmışken bir de enerji maliyetlerinin bir anda ikiye katlanmış olması durumu içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bir an önce girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması sanayicimizin de önünü görebilmesini sağlayacaktır” dedi. 

Sanayiciler alternatif kaynaklara yöneliyor

Artan enerji maliyetleri sebebiyle sanayicilerin alternatif kaynaklara yönelmeye başladığını belirten Gülsün, “2021 yılı özellikle iç piyasa yoğun çalışan sanayiciler açısından oldukça zor geçti. Son dönemde gelen elektrik zamları ise azalan kar marjlarının neredeyse tamamen yitirilmesine sebep oldu. Maliyetleri kontrol altına almak isteyen sanayicilerin gelecek dönemde güneş enerjisi yatırımlarına hız vereceğini öngörüyoruz. Zira sanayicilerin net olarak ayırdına vardığı konu bu fırtınalı dönemin sonunda ayakta kalacak işletmelerin maliyetlerini kontrol altına almayı başaran şirketler olacağı. Lakin artan döviz kurları sebebiyle büyük oranda ithal girdiye bağlı olan bu yatırımlarda da soru işaretleri söz konusu” dedi.

Kur oynaklığı kontrol altına alınmalı

Kurun gün içerisinde dahi sert hareketlilik göstermekte olması sebebiyle iş yapmanın son derece zorlaştığını dile getiren Selçuk Gülsün, “Üretim yapmak için ihtiyaç duyduğumuz ithalat kalemleri olan ara girdi ve yatırım malı ithalatı, ülkemiz ithalatının önemli bir bölümünü oluşturuyor hatta 2021 özelinde bakıldığında ithalatımızın %90,5’ini bu ürün gruplarının oluşturduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca kurda yaşanan oynamalar sanayicinin fiyatlandırma yapmasını zorlaştırdığı gibi tüketici enflasyonunu da tetikleyen önemli bir etken oluyor. Bu sebeple kurları kontrol altına alacak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi ve ihracat bedelinin %25’inin Türk Lirasına çevrilmesi gibi ihracatçıyı tedirgin edecek uygulamalardan vazgeçilmesi büyük önem arz ediyor” dedi.

 

Pagder: Plastik Sektörü 2019’da Miktarda Büyüdü, Değerde Küçüldü

18.12.2019 – 2018 yılında %6 mertebesinde daralan sektörün 2019 itibarıyla tekrar üretim artışına geçtiğini ifade eden PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “Bu yıl kaydedilmesini beklediğimiz %3,9’luk sektör büyümesinin ihracat ve stok üretimine bağlı olduğunu görüyoruz” dedi. Plastik sektörünün 2018’in özellikle ikinci yarısında ağırlığını hissettiren kur şokunun yaralarını bu yılın son iki çeyreğinde sarmaya başladığını dile getiren Gülsün, sözlerine şu şekilde devam etti: “2019 yılsonu üretimi, hala 2017 yılındaki ya da 2018 yılının ilk yarısındaki seviyenin altında seyrediyor olsa da 2018’in ikinci yarısında görülen dip seviyeden çıkılmış bulunuyor. Bu bağlamda, üretimin miktar bazında 2018 yılına göre %3,9’luk bir artış ile yılı kapatması beklenmektedir. Sektörün büyüklüğü açısından ise değer bazında %3,1’lik bir gerileme beklenmektedir. Bunun arkasında petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak düşen hammadde fiyatları bulunmaktadır” dedi.

Plastik Sektörü 2019’da İhracat ve Stoğa Çalıştı

Açıklamalarına devam eden Gülsün: “plastik mamul ihracatının yılsonu itibarıyla %1,2 artmasını bekliyoruz. Öte yandan ihracat kalemlerimiz arasında en yüksek artış %7,5 ile plastik hammadde ve yarı-mamul ihracatında yaşandı. Özellikle plastik geri dönüşüm sektörünün hurda ithalatı sonrasında bunları granül olarak ihraç ettiğini gözlemliyoruz. Bu ihracatın, hammadde ve yarı-mamul kalemindeki ihracatı gözle görünür biçimde arttırması dikkat çekiyor” dedi.

Stoğa yönelik üretimin ise hammaddede neredeyse son 10 yılın en düşük seviyelerinin görülmesine bağlı olduğunu belirten Selçuk Gülsün, “2018 yılında üretimdeki daralmanın stoklardan karşılanması da söz konusu stok değişiminde ayrıca etkili oldu” dedi.

2020’de Kırılganlıklar Devam Ediyor

2020 yılına ilişkin öngörülerini sıralayan PAGDER Başkanı Gülsün, uluslararası ekonomi ve siyasetteki istikrarsızlığı besleyen ticaret savaşları gibi güç savaşlarının devam edebileceğini vurguladı. Bununla birlikte, dünya kredi koşullarındaki sıkılaşmanın yanı sıra kendileri dışındaki ekonomik alanları da etkileyebilecek AB, Çin, Japonya vb. ekonomilerde yavaş büyümenin devam edebileceği de öngörüler arasında bulunuyor.

Ayrıca Selçuk Gülsün: “2020 yılında Türkiye ekonomisi üzerinde kırılgan uluslararası ilişkilerden kaynaklanan baskılayıcı konjonktürün devam edebileceği öngörülebilir. Bununla birlikte CDS primlerinde görece sınırlı oranda sağlanan iyileşmeye rağmen ülkenin uluslararası plandaki risk algısına bağlı kırılganlık ve hassasiyetlerinin devam edeceği beklenebilir. Son olarak, üretim tarafında göreli iyileşmelere nazaran tüketim ve yatırımlardaki kırılganlığın 2020’de de devam edeceği öngörülebilir” dedi.

2020, Plastik Sektörü için Yeni Meydan Okumalar Barındırıyor

PAGDER Başkanı, 2020 için özellikle küresel koşullardaki istikrarsızlıktan plastik sektörünün de etkilenmeye devam edebileceğini dile getirirken; otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi endüstrilerde devam edecek olan daralmanın sektör üzerindeki baskılayıcı etkisinin sürebileceğini ifade etti. Gülsün, meydan okumaları ise şu şekilde sıraladı: “ihracat, 2020 yılında sektör büyümesinin arkasındaki ana itici güç olma özelliğini yitirebilir. Özellikle dünya ticaretindeki daralmanın ve AB pazarlarındaki yavaş büyümenin sektör ihracatını da etkileyebileceği öngörülmektedir. Büyüme üzerinde baskı oluşturabilecek bir diğer unsur olarak ise yatırım iştahsızlığı dikkat çekmektedir. Yatırımlardaki durgunluk, 2020 yılı boyunca da devam edebilir. Ayrıca 2020 yılı için iç talebe dayalı güçlü bir büyüme artışı, faiz indirimlerine rağmen baskı altında bulunan tüketim harcamaları ve sürükleyici sektörlerdeki daralma göz önünde bulundurularak muhtemel olarak değerlendirilmemektedir. Özellikle bu koşullar altında plastik sektörünün 2020 yılında söz konusu değişkenlik ve belirsizliklere bağlı olarak %3’ler mertebesinde bir büyüme gösterebileceği tahmin edilmektedir. 2020’nin gündemleri arasında özellikle sanayi 4.0, kompozit teknolojileri, geri dönüşüm ve biyoplastikler kalmaya devam edecektir”.

Çare, Verimlilik Artışında

Söz konusu konjonktür dahilinde Türkiye ekonomisinin ve sektörlerin kısa vadeli olmasa bile orta vadeli planlarında çare olarak şimdiden verimliliğe yönelmeleri gerektiğinin altını çizen PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “kurumsal-yapısal reformların gündemde tutulması faydalı olabilir. Özellikle yeni uluslararası sermaye çekme noktasında kısa ve orta vadeli planların devreye alınması gerekebilir. Bununla birlikte verimlilik gündemi kapsamında teknoloji, bu gündemin bir boyutu olarak ele alınabilir. Özellikle üretkenliğimizi arttıracak teknolojiye odaklanmak gerekebilir. Diğer taraftan, verimlilik gündeminin en önemli boyutlarından biri işgücü verimi olarak değerlendirilebilir. Bunun için eğitim reformuna ihtiyacımız olabilir. Ayrıca yatırımlarımızdaki verimliliği de arttırmak faydalı olabilir. «hangi sektörlerin kümelenme stratejileri var, master planları var? Sınırlı kaynaklarla doğru ve etkili yatırımlar yapabiliyor muyuz?» gibi soruların cevaplarına odaklanmak gerekebilir” dedi.

 

Pagder: Çöp Değil Plastik Hurda Hammadde İthal Ediyoruz!

21.08.2019 – Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “1,5 milyar dolar büyüklüğü ile hammaddedeki cari açığın kapatılmasına 1 milyar dolardan fazla pozitif katkı sağlayan plastik geri dönüşüm sektörünün üzerine para vererek çöp ithal ettiğini iddia etmek ciddiyetten uzaktır” dedi.

Plastik hammaddede cari açık %35,1 azalacak

21.08.2019 – Sektörün ekonomik büyüklüğü hakkında bilgi veren Gülsün: “2050’de güncel fiyatlarla plastik geri dönüşüm sektörünün küresel pazar büyüklüğü 900 milyar doları geçecek ve Türkiye mevcut büyümesini sürdürürse 2025’te 3,25 milyar dolar; 2050’de ise 63 milyar dolarlık bir sektöre kavuşacak. Bugün katı atık depolama ve yakmada istihdam edilen her 1 kişiye karşılık 20 kişi geri dönüşüm sektöründe istihdam edilmektedir. 2030’da 4,3 milyon ton işlemesi beklenen plastik geri dönüşüm sektörünün hammadde cari açığını %35,1 azaltması beklenmektedir” dedi.

Kayıtdışı sektörlerin çıkarları ülke menfaati ile uyuşmuyor

Sözlerine devam eden Selçuk Gülsün: “Pekiyi neden bu kadar gürültü koparılıyor. Sebebini söyleyeyim. Kayıtdışı sektörler sokaktan bedava atık topluyor. Ülkemizdeki ayrıştırma kalitesinden dolayı rekabetçi hurda tedariki sağlanamıyor. Yurtdışından gelen ürünle kalite, sürdürülebilirlik ve kontaminasyon açılarından rekabet edemiyor. Dolayısıyla sokak toplayıcıları çevre sağlıkçısı değil ki çöp ithalatını kendilerine dert edinsinler. Hatta bu iddialar ile kendilerini ifşa ediyorlar. Yani yurtdışından kaliteli ürün geliyor ki ithalat yasağı için mücadele ediyorlar. Oysa ülke menfaati dünyanın gittiği yön olan döngüsel ekonomiye geçmekte, milyarca dolarlık tesislerin sanayi ve ekonomimize rekabetçi şartlarda katkı vermeye devam etmesini sağlamakta yatıyor” dedi.

Sanayideki sıkışıklığı plastik geri dönüşüm sektörü ile aşacağız

Geri dönüşüm sektörünün istihdam, katma değer, rekabet gücü ve ihracat konularında ekonomiye can verdiğini belirten PAGDER Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: “ülkemiz plastik hammaddede %85 oranında dışa bağımlıdır. Plastik geri dönüşüm sektörü tam da bu noktada hammaddeyi döngüsel ekonomiye uygun olarak plastik sektörüne sunmakta ve otomotiv, beyaz eşya, elektrik/elektronik, tarım, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere birçok sektörde ülkemizin rekabetçi yapısını korumaktadır. Yurtiçinden ve yurtdışından tedarik edilen hurda hammadde ülkemizde işlenerek çeşitli mamullere dönüştürülmekte 3,5 kat katma değer ile içeride kullanıldığı gibi ihraç da edilmektedir. Yurtiçinde ayrıştırılarak geri dönüşüme hazır hale getirilen hurdalar yeterli seviyede değildir, bu sebeple yurtdışından kağıt, demir, çelik vb. temel sektörlerde olduğu gibi plastik sektöründe de ithalat yapılmaktadır. Bu nedenle yeni sanayi yatırımları ile birlikte bırakın kısıtlanmayı, ithalatın kolaylaştırılması ülke menfaatinedir.”

Çöp Değil Plastik Hurda Hammadde İthal Ediliyor

Bir süredir basında sık olarak yer bulan “çöp ithalatı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Gülsün “Türkiye’ye çöp ithal etmek kanunen yasak olduğu gibi çok ağır yaptırımlara da tabiidir. Bu iddialarda bulunanlar her şeyden önce gerek gümrüklerde gerekse sonraki süreçlerde denetim gerçekleştiren kamu otoritelerini ve personelini itham etmektedirler. 2018 yılında Türkiye’nin plastik atık ithalatına ödediği ortalama bedel ton başına 250 doların üzerindeyken, iddia edildiği üzere kimin, neden üzerine para vererek çöp ithal ettiği iddiası ise rasyonel değildir. Çöp ithal edildiğini iddia edenleri nasıl bir katma değer oluştuğunu göstermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izniyle faaliyet gösteren tesislerimize davet ediyoruz.”

 

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİSİ SIFIR ATIK PROJESİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞI OLACAK!

27.05.2019 – Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Yakın zamanda yaptığımız plastik geri dönüşüm çalıştayının sonuçlarına bağlı olarak İKMİB bünyesinde Plastik Geri Dönüşüm Komitesi kuruldu, bu endüstrinin aktörleri sıfır atık projesinin de en önemli paydaşı olacak” dedi.

İKMİB Plastik Geri Dönüşüm Komitesi Başkanlığını Selçuk Gülsün Yürütecek

Bir ay önce İKMİB’le ortaklaşa olarak plastik geri dönüşüm endüstrisinin mensuplarını strateji çalıştayı etrafında bir araya getiren PAGDER, çalıştay sonuçlarına bağlı olarak İKMİB bünyesinde bir Plastik Geri Dönüşüm Komitesi’nin kurulduğunu açıkladı. Komite faaliyetlerinin sıfır atık projesine de hizmet sağlayacağı ifade edilirken, güçlü bir plastik geri dönüşüm endüstrisinin sıfır atık projesinin en önemli ve kritik paydaşlardan biri olacağı dile getirildi. Başkanlığını da yürüttüğü Komitenin bayramdan sonra hızla faaliyetlerine başlayacağını belirten PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “en önemli amacımız, geniş bir çerçeve sunan bu sektörün paydaşları arasında diyalog ve eşgüdüm sağlamak olacak. Komitemize üyemiz ve sektör mensuplarımızın yanı sıra akademisyenler, paydaş sivil toplum temsilcileri, ticaret ve sanayi odası meslek komitesi temsilcileri, medya temsilcileri gibi geniş bir yelpazeden katılım olacak” dedi.

Bir Petrokimya Tesisi Kadar Üretim Yapılıyor, Cari Açık Kapanacak

Türkiye’nin plastik hammadde tarafında yüzde 90 oranında dışa bağımlı olduğunu dile getiren Gülsün, şu andaki yatırımlarla geri dönüştürülmüş plastiklerden elde edilen hammaddenin bir petrokimya tesisinin sağlayacağı üretime yaklaştığını ifade etti. Gülsün, şunları da ekledi: “ülkemizde kaynağında ayrıştırmanın yeterli olmaması nedeniyle mevcut halde temiz, geri dönüştürülebilir atıkları ithal ediyoruz ancak sıfır atık projesi ile birlikte ülkemizdeki geri dönüştürülebilecek atık miktarının da yeterli hale gelebileceğine inanıyoruz. Hedefimiz 2030’da plastik hammaddede cari açığımızı %35,1 azaltmak. Bununla birlikte, plastik geri dönüşüm endüstrisi petrokimya yatırımlarından farklı olarak ülke sathına yayılabiliyor ve bu durumda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına da katkıda bulunuyor.”

Jargon Değişmeli, Döngüsel Ekonomi Dili Hakim Olmalı

Döngüsel ekonominin, geleceğin ekonomik modeli olduğunu belirten PAGDER Başkanı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “kamuoyuna sunulmaya çalışılan jargonun eskide kaldığına inanıyoruz, zira sıfır atık projesinde “çöp” diye bir kavram yoktur, “geri dönüştürülebilir atık” vardır. Geri dönüştüremediğin varsa da “enerji”ye dönüştürür, yoluna devam edersin. Amaç, sıfır atık projesinin nihai amacında olduğu gibi Türkiye’nin döngüsel ekonominin en başarılı aktörlerinden biri haline gelmesidir. Yalnızca kendi atığını dönüştürmek başarıdır. Ancak hedef Türkiye’nin büyümesi ise yeni ekonomik modellerde söz sahibi olmak gerekir. Yani Türkiye için geri dönüşüm teknolojileri ile de büyümek gündeme alınabilmelidir. Gelişen bu endüstride söz sahibi olmak istiyorsan kendi atığından daha fazlasını dönüştürecek kapasite ve teknolojiye sahip olmalısın.”

 

 

Pagder: Finansman Giderleri İSO Birinci 500’deki İşletmelerin Dönem Karlarını Zayıflattı

11.06.2019 – İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2018 yılı listesi yayınlandı. Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) listedeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, plastik ve kauçuk üreticisi 58 işletme listede yer aldı. Firmaların üretimden net satışları ise yüzde 27,6 oranında artış gösterdi.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “2018 İSO Birinci 500 araştırmasının sonuçları, Türkiye plastik sektörünün 2018 yılı performansını pozitif göstermekle birlikte TL bazlı artışlarda kurun etkisi göz ardı edilmemeli” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine, NACE kodu itibarıyla plastik ve kauçuk sektöründen 27 firma girdi. Plastik ve kauçuk imalatı olmasına rağmen, ağırlıklı üretim faaliyeti farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalarla sıralamada 58 plastik ve kauçuk işletmesinin yer aldığı görülmektedir.

Dönem karı/faaliyet karı oranlarının %75’ten %59’a gerilemiş olmasının ardında ise faiz gibi finansman giderlerinin bulunduğunu belirten PAGDER Başkanı: “Finansman giderleri İSO Birinci 500’deki işletmelerin dönem karlarını zayıflatmıştır” dedi. Ayrıca son beş-altı yıldır borç/öz kaynak dengesinin de dikkat çekici biçimde bozulduğunu ifade eden Gülsün, özellikle döviz cinsi borçların TL karşılıklarının borç hanesini köpürttüğünü belirtti.

Listeye giren plastik sanayisi firmalarının verilerini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün şunları kaydetti: “İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2018 sıralamasında yer alan 58 firmanın gelişimine baktığımız zaman brüt katma değer ve çalışan sayısı hariç tüm göstergelerde artış gözlemleniyor. Brüt katma değerdeki düşüş, PETKİM’in 2018’in son çeyreğinde yapmış olduğu bakım çalışması nedeniyle üretimi durdurmasından kaynaklanıyor. Diğer göstergelerde yaşanan artış oranı Birinci 500 listesinde yer alan tüm firmaların artış oranı ile paralellik göstermekle birlikte 2017 yılı ile 2018 yılı arasında ÜFE’nin %34 ve ortalama döviz kurunun %32 dolayında artış gösterdiğini de göz ardı etmemek gerekiyor”.

Plastik Sektöründen Firmaların Yer Aldığı İSO 500 Değerlendirmesi Raporuna, http://rapor.plasfed.org.tr internet sitesinden erişilebiliyor.

Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2018/2017) (Milyar TL)

PLASTİK SEKTÖRÜ İSO BİRİNCİ 500 FİRMA Performans Değişimi (%)
2017 2018 2017 2018 Plastik Sektörü İSO BİRİNCİ 500
Üretimden Satışlar (Net) 45,0 57,5 652,7 878,0 27.6 34.5
Satış Hasılatı (Net) 49,4 62,5 735,7 987,0 26.5 34.2
Brüt Katma Değer 5,6 3,0 218,7 230,3 -47.1 5.3
Öz Sermaye 11,2 12,8 263,3 289,8 14.3 10.1
Net Aktifler 31,7 41,2 710,5 879,3 30.3 23.8
Dönem Karı (Vergi Öncesi) 3,0 3,1 59,9 63,5 2.3 6.1
İhracat (Milyar $) 2,9 3,2 64,5 71,8 9.3 11.3
Çalışan Sayısı (Kişi) 38.461 38.173 674.320 690.704 -0.7 2.4
Kaynak: PLASFED (http://rapor.plasfed.org.tr)

 

İSO Birinci 500’de Yer Alan Plastik ve Kauçuk Sektörü İşletmeleri (Faaliyet Alanına Göre)

1 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
2 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
3 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
4 Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
5 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
6 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
7 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
8 Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.
9 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
10 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
11 Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
12 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
13 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.
14 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.
15 Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.
16 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
17 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
18 Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.
19 Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
20 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.
21 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.
22 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
23 Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.
24 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
25 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
26 Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
27 Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
28 Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.
29 Farplas Otomotiv A.Ş.
30 Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
31 Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
32 Sumitomo Rubber AKO Lastik San. ve Tic. A.Ş.
33 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.
34 Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
35 İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.
36 Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
37 Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.
38 Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.
39 Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.
40 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
41 Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.
42 Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş.
43 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
44 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.
45 Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
46 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
47 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.
48 Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.
49 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.
50 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
51 B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.
52 Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.
53 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
54 Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.
55 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.
56 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
57 Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.
58 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.