Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Yükselen Çeli...

Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz ve Yorumları

Yükselen Çelik YKSLN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların YKSLN hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

1Ç22 sonuçlarında yıllık bazda güçlü artış Değerlendirme: Olumlu / Yükselen Çelik, 1Ç22’de 376 milyon TL satış geliri (Deniz Yatırım: 284 milyon TL), 81 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 82 milyon TL) ve 51 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 57 milyon TL) açıkladı. 1Ç22 sonuçlarında hem satış geliri hem de operasyonel kar marjları yıllık bazda oldukça güçlü artışlar gösterdi. Net kar rakamının tahminimizin hafif altında açıklanmasına karşın sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket’in satış gelirleri, 1Ç22’de yıllık bazda %327’lik güçlü artış ile 376 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Gelirlerdeki artışın temelinde reel tonaj büyümesi, rakiplerin tedarik zinciri sıkıntılarını aşamayarak Şirket’in avantajlı pozisyon elde etmesi, yeni ürünlerin lansman sonrasında esnek fiyatlardan satılabilmesi ve artan ihracat faaliyetleri yer almaktadır. Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde satış tonajını %93,3 arttırarak yaklaşık 1,9 katına çıkarmıştır. 1Ç21’de 9.372 TL/ton olarak gerçekleşen ton başına gelir tutarı, 1Ç22’de yaklaşık %121 artarak 20.695 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.

1Ç22’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %498 artarak 81 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK marjı yıllık bazda 6,2 puan artarak %21,5 olmuştur. FAVÖK rakamı ve marjının artışında, katma değerli ürünlerin toplam satış içindeki payının artması ve çelik fiyatlarındaki küresel artışın katkıları izlenmiştir.

1Ç22’de net kar rakamı yıllık bazda %277 güçlü artarak 51 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Net kâr marjı ise yıllık bazda 1,8 puan daralarak %13,7 seviyesine ulaşmıştır. Şirket’in 1Ç21’de 2,5 Milyon TL olan ihracat gelirleri, %1000 artış göstererek 1Ç22’de 27,5 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

2022 Beklentileri: 2022 beklentilerini de açıklayan Şirket’in yıl sonunda ihracat gelirini, 2021 yıl sonuna nazaran asgari %100 arttırması hedeflenmektedir. Yükselen Çelik’in %100 sahibi olduğu, ABD’nin İllinois eyaletinde Chicago bölgesine yakın organize sanayi alanı içerisinde yer alan Rising Steel Inc. unvanlı iştirakin de 2022 yılının son çeyreğinde ihracat gelirlerine katkı sağlaması beklenmektedir

Genel Değerlendirme: Katma değerli ürünlerin satışı, reel tonaj büyümesi, hammadde alımlarında daha rekabetçi fiyat elde etme çalışmaları, yurtiçinde çelik talebinde izlenen artış karlılığı desteklemiştir. YKSLN, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksine rölatif olarak %24 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,8x F/K, 6,1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç22 – 06.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 51,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 57 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %277 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 azaldı. Net satışlar 376 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %327 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 284 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 81 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %498 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 82 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 616 baz puan artarak %22 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 518 baz puan arttı ve %25 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 200 baz puan azaldı ve %03 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 495,6 milyon TL (1Ç21: 174,4 milyon TL ve 4Ç21: 367 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %51,3 (1Ç21: %76,1 ve 4Ç21: 54,1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %55 artarak 232 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7,8 F/K çarpanından ve 6,1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 3Ç21 – 02.11.2021

YKSLN; 3Ç21 sonuçlarında satış geliri ve operasyonel kar marjları yıllık bazda güçlü arttı / olumlu / Yükselen Çelik, 3Ç21’de 157 milyon TL satış geliri, 38 milyon TL FAVÖK ve 21 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç21 sonuçlarında hem satış geliri, hem de operasyonel kar marjları yıllık bazda oldukça güçlü artışlar gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket’in satış gelirleri, 3Ç21’de tamamına yakını yurt içi operasyonlarından kaynaklanmak üzere yıllık bazda %243’lük güçlü artış ile 157 milyon TL seviyesine yükselmiştir. İlk 9 aylık dönemde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %228 artış göstererek 397 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Gelirlerin güçlü artmasında, reel tonaj artışı ve katma değeri yüksek ürünlerin satışı etkili oldu. 9A21’de 2020 yılının aynı dönemine nazaran satış tonajı % 115,4 artarak 2,2 katına çıkmıştır. Yine 9A21’de ton başına gelir % 52,1 artmıştır.

Reel tonaj büyümesini destekleyen temel nedenler: şube sayısının artması, pazar payı artışı, pandemi sonrası emtia satışlarındaki artış, yeni tedarikçilerle yapılan anlaşmalar ve yeni işbirlikleri, 3. Çeyrek itibarıyla ihracata başlanması, yeni ürün lansmanlarının olumlu sonuçları olarak karşımıza çıkmıştır.

3Ç21’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %567 artarak yaklaşık 6,7 katına ulaşmıştır. FAVÖK marjı yıllık bazda 11,7 puan artarak %24,1 olmuştur. FAVÖK rakamı ve marjının artışında, katma değerli ürünlerin toplam satış içindeki payının artması, hammadde alımlarında daha rekabetçi fiyat elde etmek için yerlileştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, reel tonaj büyümesi ve çelik fiyatlarındaki küresel artışın katkıları izlenmiştir.

3Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %451 artarak yaklaşık 5,5 katına ulaşmıştır. Net kar marjı yıllık bazda 5,1 puan artarak %13,5’e ulaşmıştır. Net kardaki artışta maliyetlerin etkin yönetimi etkili olmuştur. 3Ç21’de net borcu 123 milyon TL seviyesinde olan Şirket’in Net Borç / FAVÖK rasyosu makul olup 1,3x seviyesindedir. Güçlü özkaynak yapısı sayesinde Net Borç/Özsermaye rasyosu 0,29x olarak izlenmiştir. 3Ç21 itibariyle 18 milyon TL net döviz fazlası bulunmaktadır.

Genel Değerlendirme: Katma değerli ürünlerin satışı, reel tonaj büyümesi, hammadde alımlarında daha rekabetçi fiyat elde etme çalışmaları, yurtiçinde çelik talebinde izlenen artış karlılığı desteklemiştir. Makul bir borçluluk oranı ve döviz fazlası olması dolayısıyla mevcut durumda kur hassasiyeti yüksek değildir. Hisseleri 14 kasım 2019’da işlem görmeye başlamış olan YKSLN, son 12 ayda endeks göreceli %10 değer kaybetmiş olup, yılın başından beri ise endekse paralel performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,49x F/K, 8,23x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 3Ç21 – 02.11.2021

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket’in 3Ç2021’deki net dönem karı 3Ç2020’deki 3,8mn TL’den 21,2mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri 2021 yılının 3. çeyreğinde 3Ç2020’deki 45,9mn TL’den 157,3mn TL’ye yükselirken, brüt karı da aynı dönemde 7,9mn TL’den 43,1mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in faaliyet karı da 35,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında kaydedilen 6,8mn TL’lik gider sonrası şirketin vergi öncesi net dönem karı 29,1mn TL olurken, 7,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 21,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 52,9mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 6,9mn TL net dönem karı kaydetmişti.

 

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 2Ç21 – 04.08.2021

Yükselen Çelik – 2Ç21 sonuçlarını 18.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1668 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 arttı. Net satışlar 151.7 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %363 arttı. Şirket, 2Ç21’de 32.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1396 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1489 baz puan artarak %21.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1347 baz puan arttı ve %24.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 286 baz puan azaldı ve %3.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 226.3 milyon TL (2Ç20: 112.4 milyon TL ve 1Ç21: 179.4 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %65.0 (2Ç20: %65.7 ve 1Ç21: 78.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %75 artarak 50.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.1 F/K çarpanından ve 11.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 2Ç21 – 04.08.2021

Yükselen Çelik (YKSLN, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı 2Ç2020’deki 1,02mn TL’den 18,05mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2Ç2020’deki 32,8mn TL’den 151,7mn TL’ye yükselirken, brüt karı da aynı dönemde 3,5mn TL’den 36,6mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in faaliyet karı da 32,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında kaydedilen 5mn TL’lik gider sonrası şirketin vergi öncesi net dönem karı 27,3mn TL olurken, 9,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 18mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 31,7mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 3mn TL net dönem karı kaydetmişti.

 

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Yükselen Çelik – 1Ç21 sonuçlarını 13.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %586 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %136 arttı. Net satışlar 88 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %107 arttı. Şirket, 1Ç21’de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %189 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 435 baz puan artarak %15.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 345 baz puan arttı ve %19.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 100 baz puan azaldı ve %5.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 179 milyon TL (1Ç20: 125 milyon TL ve 4Ç20: 144 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %78.2 (1Ç20: %72.5 ve 4Ç20: 78.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %273 artarak 29 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.5 F/K çarpanından ve 21.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Yükselen Çelik 2021 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerini Açıkladı – 09.02.2021

Şirketimizin 09.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 2021 yılının 1. çeyreğine ilişkin aşağıda yer alan beklentilerimizin basın-yayın organları, analist veya kurumsal iletişim toplantıları aracılığı ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

2021 yılının ilk 30 günlük süresi içerisinde şirketimizin satış gelirlerinde önemli ölçüde büyüme kaydedilmiş olması ve ileriye dönük alınan siparişlerin olumlu beklenti yaratması nedeniyle;

  • Şirketimizin 2021 yılı birinci çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine nazaran asgari % 50 veya daha üzerinde arttıracağı öngörülmektedir.
  • Bununla birlikte nominal FAVÖK ve net kar tutarlarında yine 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran pozitif büyüme beklenmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Haber – 23.11.2020

Yükselen Çelik – Yönetim Kurulu %50 oranında Bedelsiz Sermaye Artışı yaparak ödenmiş sermayesini 86.620.000 TL’den 130.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldı.

 

Yükselen Çelik Transit İhracat İşbirliği Anlaşması İmzaladığını Açıkladı – 11.11.2020

Şirketimiz ile Çin’in en büyük takım çelik üreticilerinden birisi (“Tedarikçi”) arasında Transit İhracat İşbirliği Anlaşması bugün (11.11.2020) imzalanmıştır. Mevcut durumda ihracat geliri olmayan Şirketimiz, bu anlaşmayla satış gelirleri arasına 01.01.2021’den itibaren 26 ülkeye yapılacak transit ihracat gelirlerini de ekleyecektir. Anlaşma kapsamında 2021 yılında yaklaşık 500 ton takım çeliği transit ihtacatı yaparak yaklaşık 900.000 EUR ek satış geliri yaratmayı, 2022 yılında bu katkının 2-3 Milyon EUR seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Takip eden senelerde anlaşmanın devamlılığı ve ihracat yapılan pazarlardaki penetrasyonun artırılmasıyla gelirlere olan katkının artması muhtemeldir.

Tedarikçi’nin dünyadaki en rekabetçi fiyatlarla yüksek kalitede takım çeliği üretimi yapan şirketlerden birisi olması, ihracata başlangıçta Şirketimize oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kapılarını kısmen veya tamamen Türkiye ile ticarete kapatmış ve Türk ürünlerine boykot uygulayan ülkelerde, satışı yapılan ürünlerin Çin menşeli olması sayesinde transit satış ihracatı ile pazar payı elde edilebilecektir.

Anlaşma Detayları:

Anlaşmaya göre Şirketimiz Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhriyetlerden 26 ülkede, Çin menşeli takım çelik üreticisinin “Münhasır Mümessiliğini” yapacaktır. Münhasır (Tek Satıcı) Mümessillik kapsamında Şirketimiz iki türlü gelir yaratabilecektir.

1- Tedarikçi’nin doğrudan Çin’den veya Türkiye’de yer alan çelik servis merkezinden 26 ülkeye yapacağı tüm satış gelirlerinden %5 komisyon alınacaktır.

2- Şirketimiz bu ülkelere kendi yapacağı transit ihracatta uygun gördüğü kar marjını uygulayacaktır.

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan anlaşma bir sene geçerli olacak ve taraflarca fesih edilmediği sürece her sene kendiliğinden yenilenecektir. 2021 yılı için herhangi bir alım garantisi olmamakla beraber; 2022 yılı için verilen 1.000 ton alım garantisinin herhangi bir cezai şartı yoktur. Anlaşma kapsamında verilen herhangi bir teminat veya finansal yükümlülük bulunmamaktadır.

 

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Yükselen Çelik – 3Ç20 sonuçlarını 3.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %277 arttı. Net satışlar 46 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Şirket, 3Ç20’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 478 baz puan azalarak %12.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 401 baz puan azaldı ve %17.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %53 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 154 baz puan yükselerek %6.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 127 milyon TL (3Ç19: 116 milyon TL ve 2Ç20: 112 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %71.9 (3Ç19: %83.4 ve 2Ç20: 65.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %77 azalarak 04 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 46.9 F/K çarpanından ve 35.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında artarak 3,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 3. Çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 45,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalarak 7,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise 3Ç2019’a göre %52,5 artmış ve 2,8mn TL olmuştur. Böylece 3Ç2020’deki faaliyet karı %28,7 oranında azalarak 5,1mn TL’ye gerilemiştir. 421bin TL’lik finansman ve 797bin TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 3,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında şirketin 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 6,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 13,3mn TL net kar elde etmişti.

 

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Haber – 11.09.2020

Yükselen Çelik ve Kardemir Arasında Hammadde Anlaşması

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Kardemir” KRDMD ) arasında 10.09.2020 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, birinci etapta 13,2mn TL tutarında olmak üzere çelik hammadde alımının Kardemir’den temin edilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Bu yeni işbirliği neticesinde Yurtdışı kaynaklardan döviz cinsinden yapılan hammadde alımların yerine yerli kaynaklardan Türk Lirası cinsinden hammadde tedariğinin önceliklendirilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Şirket ile Kardemir arasında bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde; Kardemir’in ürün kalitesinde şirket talepleri doğrultusunda geliştirme yapılması; iskonto oranlarında revizyona gidilmesi; alınan numune siparişlerin gerekli testlerden geçmesi ve üretim yelpazesinde şirket talebine uygun olarak genişlemeye gidilmesi neticesinde bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğunu düşündüklerini açıklamışlardır. Anlaşma kapsamında Kardemir’e en geç 11.09.2020 tarihinde 3,31mn TL nakit avans ödenerek; 9,96mn TL Banka Teminat Mektubu verilecektir. Bugün itibari ile Kardemir ile sabit fiyatlı Türk Lirası cinsinden yapılan bu hammadde tedarik anlaşması, son dönemlerde yukarı yönde eğilimi olan döviz kurlarına ve bu durumun yarattığı kur riskine karşı Şirketi korumaktadır.

İntegral Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Yükselen Çelik (YKSLN) 2C20 döneminde 1 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık %83, çeyreklik %49 geriledi. Kar rakamındaki düşüşte artan döviz kurları nedeniyle oluşan maliyet baskısı, Pandemi nedeni ile ürün fiyat baskısı ve sonuç olarak kar marjlarında yaşanan ciddi düşüşler etkili oldu. Şirket 6 aylık dönemi %71 düşüşle 3 milyon TL kar ile kapadı.

Yılın İlk Yarısı Satış Gelirleri Korundu… Satış gelirleri 2C20’de yıllık %2, çeyreklik %23 geriledi. Yılın ilk yarısında ise satış gelirleri geçen yıl ile aynı seviyede korumayı başardı ve 75.2 milyon TL oldu. Satış gelirlerinin korunmasında, Pazar payındaki ciddi artış ve katma değerli ürünlerin toplam cirodaki payının %51.2’ye yükselmesi etkili oldu. YKSLN ton başına gelirin 6 aylık dönemde %18 arttığını açıkladı.

Kar Marjlarında ciddi daralma… FAVÖK karı ise 2C20’de yıllık %74, çeyreklik %53 gerilerken, 6 aylık dönemde %58 düşüşle 6.8 milyon TL oldu. FAVÖ Marjı aynı dönemde 18 puan düşüşle %6.6 seviyesinde gerçekleşti. YLSLN 6 aylık dönemi ise %58 düşüşle 6.8 milyon TL FAVÖK ile kapatırken, FAVÖK marjı 12 puan düşüşle %9.1 oldu. YKSLN ciroyu korumak için karlılıktan feragat etmiş görünüyor. Döviz kurlarındaki artış hammadde maliyetlerini yükseltirken, Pandemi nedeni ile sektörde oluşan fiyat baskısı kar marjlarının ciddi düşmesine neden oldu.

Şirket yılın ikini yarısında hammadde risklerinin hedge edilmesi dolayısıyla ve ekonomide dengelenmenin etkisiyle karlılığının yükselmesini bekliyor. Türkiye ham çelik üretimi’nin 2C20’de %13, ilk yarıda ise %4 daraldığı tahmin ediliyor. YKSLN hedef pazarları içerisinde savunma, otomotiv, otomotiv yan sanayi, kalıp, makina ve dayanıklı tüketim sektörlerinde Pandemi nedeni ile yaşanan duruşlar Şirket satışlarını ve karlılığını olumsuz etkiledi.

Güçlü Nakit Akışı ve Net nakitlerde ciddi artış… YKSLN ilk yarısı güçlü nakit akışı ile tamamladı. Bu dönemde finansal borçlarını ödeyen Şirket’in Haziran itibari ile net nakitleri 17.6 milyon TL seviyesinde. Bu rakam önceki çeyrekte 5.4 milyon TL seviyesindeydi. Cari oran 3.1x gibi yüksek seviyede. Şirket’in borç sorunu bulunmuyor.

Projeksiyon Beklentiler… Sonuçlarla birlikte YKSLN için 2020 beklentilerimizde ufak revizyonlar yapıyoruz. Ciro gelirindeki %10 artış beklentimizi %5 seviyesine çekiyor ve 179 milyon TL olarak sürdürüyoruz. Daha önceden %14 olarak beklediğimiz FAVÖK Marjı öngörümüzü %8.4 seviyesine çekiyoruz. 2020 FAVÖK beklentimiz ise 26 milyon TL’den 15 milyon TL seviyesine düşürüyoruz. Bununla birlikte 2021 ciro artışı beklentimizi ile %30’dan %40 seviyesine yükseltiyoruz.

Hedef Fiyat… YKSLN için İNA modelimizdeki değişiklerin ardından 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyatımızı 9.90TL’den 11.06TL seviyesine yükseltiyoruz. 2020 beklentilerini aşağı yönlü revize etmemize rağmen fiyatın yükselmesinde, nakit değerlerdeki agresif artış ve 2021 yılı ciro beklentisinin 10 puan artması etkili olmakta. Borsa kapanışı olan 14.46TL seviyesine göre hisse %23 primli görünüyor.

Değerlendirme:  YKSLN beğendiğimiz, hızlı büyüme potansiyeli olan ve iyi yönetilen bir şirket. Pandemi etkilerini bir kenara bırakırsak YKSLN bu dönemi, katma değeri yüksek ürünlerin artması, ciddi Pazar payı kazanımları, nakitlerinin yükselmesi, borçların ödenmesi ve kur-hammadde risklerinin hedge edilmesi gibi ciddi kazanımlarla geride bırakıyor. Uzun vadeli büyüme beklentimizi koruyor olsak da, kısa ve orta vade için fiyat açısından cazip görmüyoruz. %200 bedelsiz başvurusu olan hisse için borsada bunun fiyatlamasının agresif yapıldığını düşünüyoruz. Diğer yandan bedelsiz sermaye artırımlarının şirkete değerleme açısından bir katkısı bulunmamaktadır. Psikolojik etki ile hissede aşırı fiyatlama oluşmuş olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca tarihsel piyasa çarpanlarına baktığımızda defter değerinin 4.3 kat üzerinde işlem gördüğünü, firma değeri / favök rasyosunun 37.50x gibi aşırı yukarıda olduğunu görmekteyiz. Yeni alım için hissede oluşacak geri çekilmeleri beklemekte fayda var. Tabii piyasanın fiyatlama tercihi böyle devam edecek mi yoksa beklentimize paralel normale mi dönecek göreceğiz.

Halka Arz sonrası alınan hisseler Ayrıca YKLSN halka arz sonrasındaki 30 günlük süreç içinde fiyat istikrarını koruma amaçlı olarak 5.34TL maliyetli 431.672 adet hisse almıştı. KAP’a yaptığı yatırımcı özetinde gerekli görülmesi durumunda ve ana faaliyet konusunda kullanılmak üzere aldığı bu payları blok ya da parçalı şekilde 2020 yılının ikinci yarısında satabileceğini bildiriyor. Hissedeki aşırı fiyatlamanın bu olasılığı güçlendirdiğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Yükselen Çelik 2Ç20’de 33mnTL net satış hasılatı (yıllık bazda %2, çeyreklik bazda %23 düşüş), 2mnTL FAVÖK (yıllık bazda %74, çeyreklik bazda %53 düşüş) ve 1mnTL net kar açıkladı (yıllık bazda %83, çeyreklik bazda %49 düşüş). FAVÖK marjı %6.6 olarak açıklandı. Hatırlatmak gerekirse, şirketin FAVÖK marjı bir önceki çeyrekte %11 ve 2Ç19’da %25.1 seviyesindeydi. Net karjı ise %3.1 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Öte yandan bilanço tarafında, şirketin net nakit pozisyonu iyileşme kaydetti ve bir önceki çeyrekte 5mnTL olan net nakit pozisyonu 18mnTL seviyesine yükseldi. Ayrıca Yükselen Çelik, düşük işletme sermayesi ihtiyacı katkısıyla birlikte 13mnTL pozitif nakit akışı elde etti. Son on iki aylık finansalları baz aldığımızda Yükselen Çelik hissesi, 37.5x FD/FAVÖK ve 59.2x F/K ile işlem görüyor. Son olarak şirket hissesi son bir ayda, BIST-100 endeksinin %42 üzerinde getiri elde etti.

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Yükselen Çelik 2Ç20 sonuçlarını 1.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %83 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %49 azaldı. Net satışlar 33 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 02 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1842 baz puan azalarak %6.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1953 baz puan azaldı ve %10.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 32 baz puan arttı ve %6.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 112 milyon TL (2Ç19: 88 milyon TL ve 1Ç20: 125 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %65.7 (2Ç19: %68.7 ve 1Ç20: 72.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %225 artarak 18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Yükselen Çelik (YKSLN, Sınırlı Negatif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı geçen 1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 6,1mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 oranında azalırken, satışların maliyeti %25,3 oranında artmış ve böylece brüt kar da %65,4 oranında azalarak 3,5mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler %3,2 oranında artmış ve böylece esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %94,7 oranında azalmış ve 511bin TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran döneminet dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %71,2 oranında azalmış ve 3mn TL olmuştur.

 

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç20 – 29.05.2020

Yükselen Çelik 1Ç20’de, 42mnTL net satış hasılatı (+%2.5 y/y) 5mnTL FAVÖK (-%40 y/y) ve 2mnTL net kar (-%54 y/y) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Maliyetlerde yaşanan %11’lik bir yükseliş neticesinde, şirketin marjları bu dönemde baskı altında kaldı. Buna göre, brüt kar marjı yıllık bazda 6.5 puan daraldı ve %16 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 7.7 puan eridi ve %11 mertebesinde gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 5mnTL seviyesinde kaldı. Hatırlatmak gerekirse, 2019 yıl sonu itibariyle 14mnTL seviyesindeydi. Net nakit/FAVÖK rasyosu ise 0.2x oldu (2019: 0.5x). Açıklanan sonuçların, Yükselen Çelik hissesi üzerinde, kısa vadede negatif bir etki yaratmasını bekleriz.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç20 – 29.05.2020

Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): Şirket’in 1Ç2020net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %54,1 oranında azalmış ve 2mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 42,5mn TL gerçekleşerek yıllık %2,5 oranında artarken, maliyetler %11,1 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %27,2 oranında azalarak 6,8mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %49,1 oranında artmış, diğer faaliyetlerden 1,1mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %66,3 oranında azalmış ve 3mn TL olmuştur. Vergi öncesi karı 2,6mn TL iken, 579bin TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 2mn TL olmuştur.

 

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Haber – 27.04.2020

Yükselen Çelik (YKSLN): Yükselen Çelik açıkladığı bilgi bülteninde aşağıdaki hususlara yer vermiştir:

Yerli demir çelik şirketlerinin ihracatlarında önemli düşüşler beklendiğini belirten şirket İhracatın, Şirket özelinde, toplam satış gelirleri içindeki payının %2’den az olması nedeniyle, bu daralmadan neredeyse etkilenmeyeceğini; ancak bununla birlikte 2020 yılı 4. Çeyreği itibariyle ihracata başlama ve belirlenen bir takım ihracat hedeflerimize ulaşmasının gerçekçi olmadığının öngörüldüğünü açıklamıştır.

Şirket için önem arz eden otomotiv, otomotiv yan sanayi, kalıp ve makine üreticilerinin faaliyetlerinde yaşanan aksamalar, Vasıflı Çelik sektöründe bir talep daralmasını beraberinde getirdiği vurgulanmıştır.

Şirket, 2020 yılı 1. Çeyrek kesin mali verilerinin yasal takvime uygun olarak en geç 01 Haziran 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanması hedeflemektedir.

Şirket, ‘Tedarik Zinciri’ yönetiminde çok erken ve çabuk davranmış ve erken alınan önlemler sayesinde bir gün bile hammadde sıkıntısı yaşamadığını vurgulamıştır. Özellikle tedarik zinciri yönetiminde doğru zamanda aldığı aksiyonlar neticesinde, bu tür bir sorunla karşılaşmayı beklememektedir.

Çek ve senet dolaşımında yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak birtakım şirketlerin açık hesap ödemelerinin vadelerinde gecikme yaşanma ihtimali ve olası şüpheli alacak durumlarının ortaya çıkması ihtimaline bağlı olarak Şirket, şirket aktiflerinin ve varlıklarının korunması amacıyla, 14 Mart 2020 itibariyle; DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) veya Kredi Sigortası (Euler Hermes Sigorta teminatı) dışındaki çekli ve vadeli satışlarını yavaşlatma kararı almıştır. Bu iki metotla teminat sunmayan müşterilerden alternatif teminat modelleri (avalli poliçe, teminat mektubu veya benzeri) talep edilmektedir. Şirket, başarıyla yürüttüğü tahsilat yönetimi neticesinde son 3 yıldır alacakların tahsilatında hiçbir hasar vermediğini veya şüpheli alacak durumuna düşmediğini açıklamıştır.

Uzun yıllardır sürdürdüğü kredi sigortası ve DBS’li satışların toplam cirodaki payının artması ve bu sayede yaşanabilecek hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu nedenle şirketin bazı müşterilere ürün veya hizmet satışında azalma görülebilir. Bu bağlamda söz konusu olan ciro düşüşü ‘muhtemel şüpheli alacakların önüne geçilmesi’ amacıyla bilinçli olarak yapılmaktadır. Şirket, cirodan çok, kar odaklı olarak çalışmaktadır. Cironun böyle bir kriz döneminde riskli şekilde artması yerine, şirket, aktiflerinin ve karının yükselmesinin öncelikli hedefi olduğu belirtilmiştir.

Şirket, rakip şirketlerde yaşanan ‘tedarik zinciri’ sorunun, kendi açısından söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Şirketin net nakit pozisyonu 2020 1. Çeyrek sonu itibariyle devam etmektedir. Net Nakit pozisyonunun (şirket lehine çok avantajlı ve toplu bir hammadde alım kararı oluşmaması durumunda) 2020 yılının sonunda da devam edeceği öngörülmektedir. Bu bağlamda 2020 1. Çeyrek ve 2020 2. Çeyrek dönemlerinde finansal giderlerin bir önceki yılın aynı dönemine nazaran önemli ölçüde azalacağı ve muhtemelen net finansal gelirlerin oluşarak karlılığı pozitif etkilemesi tahmin edilmektedir. Şirket, önemli bir döviz açık pozisyonu bulunmamakta olduğunu, mevcut durumda döviz kısa pozisyonumuz cironun %5’inden az olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte döviz kurundaki artışlar hammadde tedarik fiyatlarını yükseltmekte ve döviz bazında satışını yapmadığı ürünler özelinde karlılığı olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 2020 yılı birinci çeyreğinde %13 civarında gerçekleşen döviz kuru artışı geçen yılın aynı döneminde %5’in altında kalmıştır. Şirketin herhangi bir döviz cinsinden kredisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen (cironun %5’inden az olan) açık pozisyonu tamamen hammadde tedariki kaynaklıdır. Buna bağlı olarak döviz kurundaki artış finansal yükümlülükleri ve giderleri artırmamaktadır.

 

Yükselen Çelik’ten Faaliyetlerin devamlılığı ve 24 Mart tarihli KAP açıklamaya istinaden Ek açıklama – 25.03.2020

Şirketimiz 20.03.2020 tarihinde ‘küçük ve bireysel yatırımcılar başta olmak üzere, tüm yatırımcılarımızın çıkarlarını korumak; küresel kriz kaynaklı volatilite nedeniyle telaşlı davranılmaması konusunda yatırımcımızı uyarmak ve şirketimizin bu krizi iyi yönettiğini, satış – üretim ve benzeri her türlü faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yasalar ile koşullar el verdikçe sürdürmeye devam edeceğini vurgulamak adına bir KAP açıklaması ve ekinde bir YouTube videosu paylaşmıştır.

Bu KAP açıklamasının ardından 23.03.2020 tarihinde sektörümüzde yer alan birçok kurum kısa zamanlı çalışma modeline geçtiğini açıklamıştır. Ayrıca yine 23.03.2020 tarihi itibariyle yurtiçinde yerleşik bankaların şube içi faaliyetlerini sınırlandırdığı ve kriz nedeniyle çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediği ilan edilmiştir. Bütün bunların yanı sıra 23.03.2020 tarihinde ‘Borsa İstanbul A.Ş.’ tarafından Şirketimize gönderilen epostada tarafımızdan ‘Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirketiniz tarafından varsa alınan tedbirlere ve bu tedbirlerin Şirketiniz faaliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilerin, ivedilikle’ kamuoyu ile paylaşılması talep edilmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde, Şirketimizin 24.03.2020 tarihli KAP açıklamasını yapması gereği doğmuştur.

Yatırımcılarımızdan bir kısmının sosyal medya ve eposta yoluyla tarafımıza ulaşması neticesinde, Şirketimiz herhangi bir belirsizlik olmaması adına bu ek açıklamayla aşağıdaki hususları yeniden vurgulamak durumundadır:

Şirketimizin faaliyetlerinde hiçbir aksama yoktur. Şirketimiz kuvvetli mali yapısı; krize rağmen sürdürülen üretim ve satış faaliyeti neticesinde, çoğu şirketin küçülmesinin beklendiği 2020 yılı birinci çeyreğinde halen satış gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran artış beklemektedir.
24 Mart tarihli KAP açıklamamız şeffaflık ilkesi gereği piyasadaki gelişmelere ve Borsa İstanbul’dan gelen bilgi talebine istinaden yapılmıştır.
Vardiyalı çalışma modeli ile yönetimin geçmişte yaptığı açıklamalarımız tutarlıdır. Krize ve zor koşullara rağmen, Şirketimiz yöneticileri ve çalışanları işinin başındadır. Faaliyetimizde bir aksama yoktur. Ülkemizde kısmi sokağa çıkma yasağı ve olağan dışı bu durum devam ederken; faaliyetini sürdürmeye devam eden nadir şirketlerden biri olduğumuzu hatırlatırız.
44 yıllık şirket geleneğimize uygun olarak yasalar ve koşullar el verdikçe faaliyetimizi sürdüreceğiz. Ancak sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve bu süreçte güncellenen durum ve koşullara bağlı olarak Şirketimizin daima şirket menfaatine karar almaya devam edeceğini unutmayalım.

Sonuç olarak;

Şirketimizin faaliyetlerinde hiçbir aksama yoktur. 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarımız süreci ne kadar doğru yönettiğimizi açıkça gösterecektir.

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Haber Yorum – 24.03.2020

Yükselen Çelik, Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü Oteli’nin 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçici olarak hizmet vermeyeceğinin açıklamasının ardından, 26 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına yönelik Olağan Genel Kurul toplantısının ertelendiğini açıkladı. Şirket, Genel Kurul toplantısının yılın ilk yarısında düzenlenmesini hedefliyor. Açıklanan bu kararın, şirketin planladığı bedelsiz sermaye artırım sürecini öteleyebileceğini düşündüğümüzden, kısa vadede Yükselen Çelik hissesi üzerinde baskı unsuru olacağını düşünüyoruz.

 

Yükselen Çelik, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Yeni İş İlişkisine dair Açıklamada Bulundu – 04.03.2020

Yurtiçinde yerleşik Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (“MKEK”) silah ve çelik fabrikası olmak üzere iki ayrı grupta faaliyet göstermektedir. Çelik fabrikası grubunun geçtiğimiz yıllar içinde kapasite artışına gitmesi sebebiyle yurtiçinde savunma sanayine yönelik üretilen çeliklerin aynı zamanda kalıp, otomotiv, makina ve benzeri imalat sanayilerinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla MKEK çelik fabrikası yurtiçinde yerleşik çelik sevis merkezleri ile bayilik anlaşması yapmaya karar vermiştir.

Bu bağlamda MKEK’dan Şirketimize yapılan talep doğrultusunda ve buna mukabil Şirket yönetiminin olumlu değerlendirmesi neticesinde, MKEK üretimi olan dövülmüş çeliklerin yurtiçinde satış temsilciliğinin (bayilik) alınmasına ve bu hususta gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.

Sonuç olarak, MKEK’nun sınırlı sayıda bayiiye sahip olmasının ve yurtiçinde bu ürünlerin ilgili sektörlere pazarlanmasının ancak bu kanallar üzerinden yapılacak olmasının Şirket gelirlerini olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir. Hali hazırda Çin menşeli olarak tedarik edilmekte olan bazı ürünlerin yurtiçinde MKEK’dan tedarik edilecek olması, olası yurtdışı tedarik zincirindeki riskleri de azaltmış olacaktır.

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 4Ç19 – 18.02.2020

Yükselen Çelik 4Ç19’da 5mnTL net kar açıklamıştır. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %56’lık düşüşe işaret etse de çeyreklik bazda %70’lik yükselişe denk geliyor. 27 Ocak tarihinde yaptığımız şirket ziyareti notunda belirttiğimiz üzere, kurum beklentimiz 11mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Şirketin cirosu yıllık bazda %125, çeyreklik bazda %39 artmış ve 56mnTL olarak açıklanmıştır. Ancak, üretim maliyetlerinde yaşanan yıllık bazda %257 ve çeyreklik bazda %56’lık yükseliş, bunun neticesinde açıklanan 50mnTL tutarındaki satılan malın maliyet kalemi, şirketin operasyonel performansında baskı unsuru olmuştur.

FAVÖK ise son iki yıl en düşük rakamı olarak 2mnTL açıklanmıştır. Şirketin brüt ve FAVÖK marjı sırasıyla %10 ve %4.5 olmuştur. Bir önceki çeyrekte ise aynı marjlar sırasıyla %21.2 ve %17 seviyesindeydi. 2.8mnTL tutarındaki tek seferlik vergi gideri, 7mnTL tutarındaki gayrimenkul satış kârını baskılamış ve gelir tablosundaki pozitif etkisini azaltmıştır. Bilanço rakamlarını incelediğimizde, şirketin 65mnTL tutarında elde ettiği halka arz geliri, şirketin 70mnTLnet borç pozisyonundan 14mnTL net nakte dönmesindeki en önemli kalem olarak karşımıza çıkıyor. Bu neticede, net nakit/FAVÖK rasyosu ise 0.5x olarak açıklanmıştır. Beklentilerden zayıf açıklanan 4Ç19 rakamlarının, bugün hisse üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 4Ç19  – 18.02.2020

Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %55,8 azalışla 4,8mn TL olmuştur. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,5 oranında artışla 55,8mn TL olmuştur. Satışların maliyeti 4Ç18’de 13,8mn TL iken 4Ç19’da ise 50,2mn TL’ye çıkmıştır ve buna bağlı olarak brüt kar %49,2 azalışla 5,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %88,8 oranında artışla 3,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı ise %82,4 azalışla 1,9mn TL olurken, yatırım faaliyetlerinden 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 3,2mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 4,7mn TL olurken 74bin TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 4,8mn TL olmuştur. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %25,5 oranında azalarak 18mn TL’ye düşmüştür.

 

Yükselen Çelik Gayrimenkul Satışına dair Açıklama Yaptı – 25.12.2019

KAP: Şirketimizin 24.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında bahsi geçen “Gayrimenkul” satış işlemleri bugün (25.12.2019 tarihinde) başarılı şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda defter değeri 27.465.000 TL olarak gösterilen Gayrimenkul’ün satışı peşin bedelle 33.440.000 TL olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca ilgili Gayrimenkul’ün içinde yer alan bazı ekipmanlar 60.000 TL+KDV bedel karşılığında devir edilmiştir. Bahsi geçen tüm satış tutarları nakit veya bloke çek olarak tahsil edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın işletme sermayesi amacıyla kullanılmasını planlamaktadır.

Yükselen Çelik Yeni Ürün Grupları Marka Tescil Başvuruları Hakkında KAP’a Bilgi Verdi – 17.12.2019

KAP Açıklaması: Şirketimizin kar marjı ve katma değeri en yüksek olan ürün gruplarının başında gelen “Takım Çelikleri” sınıfında geliştirmiş olduğu iki yeni ürünün teknik şartnameleri ve test süreçleri tamamlanmıştır. Söz konusu iki yeni ürünün 1 Ocak 2020 itibariyle piyasaya sürülmesine ve özellikle kalıp, otomotiv yan sanayi ve alüminyum ekstrüzyon alanlarında ilgili ürünlerin satışına başlanmasına karar verilmiştir. Yeni ürünlerin mevcutta piyasadaki bazı ürünlerin yerini alarak müşterilerimiz açısından daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı parça ve kalıp ömrü sağlaması nedeniyle tercih sebebi olması ve Şirketimize avantaj sağlaması beklenmektedir. Bunun yanı sıra Şirketimiz için ilave bir pazar ve müşteri grubu oluşturulmasına yardımcı olması planlanmaktadır. Bu kapsamda iki yeni ürünün altında yer alan dört adet markanın tescil başvurusunun yapılmasına bugün (17.12.2019) karar verilmiştir. İlgili markaların en kısa süre içinde marka tescil işlerinin tamamlanarak Şirketimiz adına kaydedilmesi hedeflenmektedir.

 

Yükselen Çelik Tuzla’daki Gayrimenkulün Satışına İlişkin Yetkilendirme Hakkında Açıklama Yaptı – 04.12.2019

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının (“Gayrimenkul”) satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla altı ay süreyle satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK’e Yönetim Kurulu’muz tarafından münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verilmiştir.

Söz konusu Gayrimenkul, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahname’sinde de belirtildiği üzere, İstanbul Tuzla OSB’de yer almakta olup, 9.800 m² arsa alanına ve 7.500 m² kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün değerleme raporu 23.07.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2014 yılında Şirketimizin en yakın rakibi Ramateks Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aktiflerinin Rus Mechel Grubu’ndan satın alınması aşamasında Şirketimizin mülkiyetine yatırım amaçlı olarak geçirilmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 3Ç19  – 27.11.2019

Yükselen Çelik – 3Ç19 sonuçlarını 2.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 azaldı. Net satışlar 40 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 3Ç19’de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1660 baz puan azalarak %17.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1770 baz puan azaldı ve %21.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 100 baz puan azaldı ve %4.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 artarak 70 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir.

 

HABER: Yükselen Çelik 9 Aylık Finansallarına İlişkin Bülten Yayınladı – 26.11.2019

Yükselen Çelik’in cirosu 2019 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,1 artmıştır. Söz konusu dönemde yaşanan ekonomik daralmaya, yaşanan iki yerel seçime ve Suriye Barış Pınarı harekatına rağmen Şirket, ton başına net karını geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında, ton başına FAVÖK’ünü de %11,2 oranında artırabilmiştir. Toplam FAVÖK ve Net Kar tutarında önemli bir değişiklik olmamıştır….yazının devamını ilgili haberde bulabilirsiniz.

 

Yükselen Çelik, Yatırım Teşvik Başvurusu Yapacağını Açıkladı – 25.11.2019

Yükselen Çelik, yönetim kurulu kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ekipman alımı, kredi ve sübvansiyon konularında 29.11.2019 Cuma günü teşvik başvurusu yapılacağı bilgisini verdi. KAP’a yapılan ilgili bildirim şu şekilde yer aldı:

“Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla;

  • Şirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması,
  • İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması,
  • Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması

amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda her türlü bilgi ve belge ile birlikte 29.11.2019 tarihinde ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılacaktır.”

 

Yükselen Çelik Borsa İstanbul’da İşlem Görmeye Başladı – 14.11.2019

“Akıllı Çelik” ürünleriyle Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik, gerçekleştirilen gong töreninin ardından YKSLN kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Yükselen Çelik’in başarılı halka arz süreciyle Türkiye’de ilk kez bir Çelik Servis Merkezi halka arz edilmiş oldu….