Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Yükselen Çeli...

Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz ve Yorumları

Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz ve Yorumları

Yükselen Çelik YKSLN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların YKSLN hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç20 – 29.05.2020

Yükselen Çelik 1Ç20’de, 42mnTL net satış hasılatı (+%2.5 y/y) 5mnTL FAVÖK (-%40 y/y) ve 2mnTL net kar (-%54 y/y) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Maliyetlerde yaşanan %11’lik bir yükseliş neticesinde, şirketin marjları bu dönemde baskı altında kaldı. Buna göre, brüt kar marjı yıllık bazda 6.5 puan daraldı ve %16 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 7.7 puan eridi ve %11 mertebesinde gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 5mnTL seviyesinde kaldı. Hatırlatmak gerekirse, 2019 yıl sonu itibariyle 14mnTL seviyesindeydi. Net nakit/FAVÖK rasyosu ise 0.2x oldu (2019: 0.5x). Açıklanan sonuçların, Yükselen Çelik hissesi üzerinde, kısa vadede negatif bir etki yaratmasını bekleriz.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 1Ç20 – 29.05.2020

Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): Şirket’in 1Ç2020net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %54,1 oranında azalmış ve 2mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 42,5mn TL gerçekleşerek yıllık %2,5 oranında artarken, maliyetler %11,1 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %27,2 oranında azalarak 6,8mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %49,1 oranında artmış, diğer faaliyetlerden 1,1mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %66,3 oranında azalmış ve 3mn TL olmuştur. Vergi öncesi karı 2,6mn TL iken, 579bin TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 2mn TL olmuştur.

 

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Haber – 27.04.2020

Yükselen Çelik (YKSLN): Yükselen Çelik açıkladığı bilgi bülteninde aşağıdaki hususlara yer vermiştir:

Yerli demir çelik şirketlerinin ihracatlarında önemli düşüşler beklendiğini belirten şirket İhracatın, Şirket özelinde, toplam satış gelirleri içindeki payının %2’den az olması nedeniyle, bu daralmadan neredeyse etkilenmeyeceğini; ancak bununla birlikte 2020 yılı 4. Çeyreği itibariyle ihracata başlama ve belirlenen bir takım ihracat hedeflerimize ulaşmasının gerçekçi olmadığının öngörüldüğünü açıklamıştır.

Şirket için önem arz eden otomotiv, otomotiv yan sanayi, kalıp ve makine üreticilerinin faaliyetlerinde yaşanan aksamalar, Vasıflı Çelik sektöründe bir talep daralmasını beraberinde getirdiği vurgulanmıştır.

Şirket, 2020 yılı 1. Çeyrek kesin mali verilerinin yasal takvime uygun olarak en geç 01 Haziran 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanması hedeflemektedir.

Şirket, ‘Tedarik Zinciri’ yönetiminde çok erken ve çabuk davranmış ve erken alınan önlemler sayesinde bir gün bile hammadde sıkıntısı yaşamadığını vurgulamıştır. Özellikle tedarik zinciri yönetiminde doğru zamanda aldığı aksiyonlar neticesinde, bu tür bir sorunla karşılaşmayı beklememektedir.

Çek ve senet dolaşımında yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak birtakım şirketlerin açık hesap ödemelerinin vadelerinde gecikme yaşanma ihtimali ve olası şüpheli alacak durumlarının ortaya çıkması ihtimaline bağlı olarak Şirket, şirket aktiflerinin ve varlıklarının korunması amacıyla, 14 Mart 2020 itibariyle; DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) veya Kredi Sigortası (Euler Hermes Sigorta teminatı) dışındaki çekli ve vadeli satışlarını yavaşlatma kararı almıştır. Bu iki metotla teminat sunmayan müşterilerden alternatif teminat modelleri (avalli poliçe, teminat mektubu veya benzeri) talep edilmektedir. Şirket, başarıyla yürüttüğü tahsilat yönetimi neticesinde son 3 yıldır alacakların tahsilatında hiçbir hasar vermediğini veya şüpheli alacak durumuna düşmediğini açıklamıştır.

Uzun yıllardır sürdürdüğü kredi sigortası ve DBS’li satışların toplam cirodaki payının artması ve bu sayede yaşanabilecek hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu nedenle şirketin bazı müşterilere ürün veya hizmet satışında azalma görülebilir. Bu bağlamda söz konusu olan ciro düşüşü ‘muhtemel şüpheli alacakların önüne geçilmesi’ amacıyla bilinçli olarak yapılmaktadır. Şirket, cirodan çok, kar odaklı olarak çalışmaktadır. Cironun böyle bir kriz döneminde riskli şekilde artması yerine, şirket, aktiflerinin ve karının yükselmesinin öncelikli hedefi olduğu belirtilmiştir.

Şirket, rakip şirketlerde yaşanan ‘tedarik zinciri’ sorunun, kendi açısından söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Şirketin net nakit pozisyonu 2020 1. Çeyrek sonu itibariyle devam etmektedir. Net Nakit pozisyonunun (şirket lehine çok avantajlı ve toplu bir hammadde alım kararı oluşmaması durumunda) 2020 yılının sonunda da devam edeceği öngörülmektedir. Bu bağlamda 2020 1. Çeyrek ve 2020 2. Çeyrek dönemlerinde finansal giderlerin bir önceki yılın aynı dönemine nazaran önemli ölçüde azalacağı ve muhtemelen net finansal gelirlerin oluşarak karlılığı pozitif etkilemesi tahmin edilmektedir. Şirket, önemli bir döviz açık pozisyonu bulunmamakta olduğunu, mevcut durumda döviz kısa pozisyonumuz cironun %5’inden az olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte döviz kurundaki artışlar hammadde tedarik fiyatlarını yükseltmekte ve döviz bazında satışını yapmadığı ürünler özelinde karlılığı olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 2020 yılı birinci çeyreğinde %13 civarında gerçekleşen döviz kuru artışı geçen yılın aynı döneminde %5’in altında kalmıştır. Şirketin herhangi bir döviz cinsinden kredisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen (cironun %5’inden az olan) açık pozisyonu tamamen hammadde tedariki kaynaklıdır. Buna bağlı olarak döviz kurundaki artış finansal yükümlülükleri ve giderleri artırmamaktadır.

 

Yükselen Çelik’ten Faaliyetlerin devamlılığı ve 24 Mart tarihli KAP açıklamaya istinaden Ek açıklama – 25.03.2020

Şirketimiz 20.03.2020 tarihinde ‘küçük ve bireysel yatırımcılar başta olmak üzere, tüm yatırımcılarımızın çıkarlarını korumak; küresel kriz kaynaklı volatilite nedeniyle telaşlı davranılmaması konusunda yatırımcımızı uyarmak ve şirketimizin bu krizi iyi yönettiğini, satış – üretim ve benzeri her türlü faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yasalar ile koşullar el verdikçe sürdürmeye devam edeceğini vurgulamak adına bir KAP açıklaması ve ekinde bir YouTube videosu paylaşmıştır.

Bu KAP açıklamasının ardından 23.03.2020 tarihinde sektörümüzde yer alan birçok kurum kısa zamanlı çalışma modeline geçtiğini açıklamıştır. Ayrıca yine 23.03.2020 tarihi itibariyle yurtiçinde yerleşik bankaların şube içi faaliyetlerini sınırlandırdığı ve kriz nedeniyle çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediği ilan edilmiştir. Bütün bunların yanı sıra 23.03.2020 tarihinde ‘Borsa İstanbul A.Ş.’ tarafından Şirketimize gönderilen epostada tarafımızdan ‘Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirketiniz tarafından varsa alınan tedbirlere ve bu tedbirlerin Şirketiniz faaliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilerin, ivedilikle’ kamuoyu ile paylaşılması talep edilmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde, Şirketimizin 24.03.2020 tarihli KAP açıklamasını yapması gereği doğmuştur.

Yatırımcılarımızdan bir kısmının sosyal medya ve eposta yoluyla tarafımıza ulaşması neticesinde, Şirketimiz herhangi bir belirsizlik olmaması adına bu ek açıklamayla aşağıdaki hususları yeniden vurgulamak durumundadır:

Şirketimizin faaliyetlerinde hiçbir aksama yoktur. Şirketimiz kuvvetli mali yapısı; krize rağmen sürdürülen üretim ve satış faaliyeti neticesinde, çoğu şirketin küçülmesinin beklendiği 2020 yılı birinci çeyreğinde halen satış gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran artış beklemektedir.
24 Mart tarihli KAP açıklamamız şeffaflık ilkesi gereği piyasadaki gelişmelere ve Borsa İstanbul’dan gelen bilgi talebine istinaden yapılmıştır.
Vardiyalı çalışma modeli ile yönetimin geçmişte yaptığı açıklamalarımız tutarlıdır. Krize ve zor koşullara rağmen, Şirketimiz yöneticileri ve çalışanları işinin başındadır. Faaliyetimizde bir aksama yoktur. Ülkemizde kısmi sokağa çıkma yasağı ve olağan dışı bu durum devam ederken; faaliyetini sürdürmeye devam eden nadir şirketlerden biri olduğumuzu hatırlatırız.
44 yıllık şirket geleneğimize uygun olarak yasalar ve koşullar el verdikçe faaliyetimizi sürdüreceğiz. Ancak sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve bu süreçte güncellenen durum ve koşullara bağlı olarak Şirketimizin daima şirket menfaatine karar almaya devam edeceğini unutmayalım.

Sonuç olarak;

Şirketimizin faaliyetlerinde hiçbir aksama yoktur. 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarımız süreci ne kadar doğru yönettiğimizi açıkça gösterecektir.

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Haber Yorum – 24.03.2020

Yükselen Çelik, Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü Oteli’nin 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçici olarak hizmet vermeyeceğinin açıklamasının ardından, 26 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına yönelik Olağan Genel Kurul toplantısının ertelendiğini açıkladı. Şirket, Genel Kurul toplantısının yılın ilk yarısında düzenlenmesini hedefliyor. Açıklanan bu kararın, şirketin planladığı bedelsiz sermaye artırım sürecini öteleyebileceğini düşündüğümüzden, kısa vadede Yükselen Çelik hissesi üzerinde baskı unsuru olacağını düşünüyoruz.

 

Yükselen Çelik, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Yeni İş İlişkisine dair Açıklamada Bulundu – 04.03.2020

Yurtiçinde yerleşik Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (“MKEK”) silah ve çelik fabrikası olmak üzere iki ayrı grupta faaliyet göstermektedir. Çelik fabrikası grubunun geçtiğimiz yıllar içinde kapasite artışına gitmesi sebebiyle yurtiçinde savunma sanayine yönelik üretilen çeliklerin aynı zamanda kalıp, otomotiv, makina ve benzeri imalat sanayilerinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla MKEK çelik fabrikası yurtiçinde yerleşik çelik sevis merkezleri ile bayilik anlaşması yapmaya karar vermiştir.

Bu bağlamda MKEK’dan Şirketimize yapılan talep doğrultusunda ve buna mukabil Şirket yönetiminin olumlu değerlendirmesi neticesinde, MKEK üretimi olan dövülmüş çeliklerin yurtiçinde satış temsilciliğinin (bayilik) alınmasına ve bu hususta gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.

Sonuç olarak, MKEK’nun sınırlı sayıda bayiiye sahip olmasının ve yurtiçinde bu ürünlerin ilgili sektörlere pazarlanmasının ancak bu kanallar üzerinden yapılacak olmasının Şirket gelirlerini olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir. Hali hazırda Çin menşeli olarak tedarik edilmekte olan bazı ürünlerin yurtiçinde MKEK’dan tedarik edilecek olması, olası yurtdışı tedarik zincirindeki riskleri de azaltmış olacaktır.

Oyak Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 4Ç19 – 18.02.2020

Yükselen Çelik 4Ç19’da 5mnTL net kar açıklamıştır. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %56’lık düşüşe işaret etse de çeyreklik bazda %70’lik yükselişe denk geliyor. 27 Ocak tarihinde yaptığımız şirket ziyareti notunda belirttiğimiz üzere, kurum beklentimiz 11mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Şirketin cirosu yıllık bazda %125, çeyreklik bazda %39 artmış ve 56mnTL olarak açıklanmıştır. Ancak, üretim maliyetlerinde yaşanan yıllık bazda %257 ve çeyreklik bazda %56’lık yükseliş, bunun neticesinde açıklanan 50mnTL tutarındaki satılan malın maliyet kalemi, şirketin operasyonel performansında baskı unsuru olmuştur.

FAVÖK ise son iki yıl en düşük rakamı olarak 2mnTL açıklanmıştır. Şirketin brüt ve FAVÖK marjı sırasıyla %10 ve %4.5 olmuştur. Bir önceki çeyrekte ise aynı marjlar sırasıyla %21.2 ve %17 seviyesindeydi. 2.8mnTL tutarındaki tek seferlik vergi gideri, 7mnTL tutarındaki gayrimenkul satış kârını baskılamış ve gelir tablosundaki pozitif etkisini azaltmıştır. Bilanço rakamlarını incelediğimizde, şirketin 65mnTL tutarında elde ettiği halka arz geliri, şirketin 70mnTLnet borç pozisyonundan 14mnTL net nakte dönmesindeki en önemli kalem olarak karşımıza çıkıyor. Bu neticede, net nakit/FAVÖK rasyosu ise 0.5x olarak açıklanmıştır. Beklentilerden zayıf açıklanan 4Ç19 rakamlarının, bugün hisse üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 4Ç19  – 18.02.2020

Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %55,8 azalışla 4,8mn TL olmuştur. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,5 oranında artışla 55,8mn TL olmuştur. Satışların maliyeti 4Ç18’de 13,8mn TL iken 4Ç19’da ise 50,2mn TL’ye çıkmıştır ve buna bağlı olarak brüt kar %49,2 azalışla 5,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %88,8 oranında artışla 3,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı ise %82,4 azalışla 1,9mn TL olurken, yatırım faaliyetlerinden 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 3,2mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 4,7mn TL olurken 74bin TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 4,8mn TL olmuştur. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %25,5 oranında azalarak 18mn TL’ye düşmüştür.

 

Yükselen Çelik Gayrimenkul Satışına dair Açıklama Yaptı – 25.12.2019

KAP: Şirketimizin 24.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında bahsi geçen “Gayrimenkul” satış işlemleri bugün (25.12.2019 tarihinde) başarılı şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda defter değeri 27.465.000 TL olarak gösterilen Gayrimenkul’ün satışı peşin bedelle 33.440.000 TL olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca ilgili Gayrimenkul’ün içinde yer alan bazı ekipmanlar 60.000 TL+KDV bedel karşılığında devir edilmiştir. Bahsi geçen tüm satış tutarları nakit veya bloke çek olarak tahsil edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın işletme sermayesi amacıyla kullanılmasını planlamaktadır.

Yükselen Çelik Yeni Ürün Grupları Marka Tescil Başvuruları Hakkında KAP’a Bilgi Verdi – 17.12.2019

KAP Açıklaması: Şirketimizin kar marjı ve katma değeri en yüksek olan ürün gruplarının başında gelen “Takım Çelikleri” sınıfında geliştirmiş olduğu iki yeni ürünün teknik şartnameleri ve test süreçleri tamamlanmıştır. Söz konusu iki yeni ürünün 1 Ocak 2020 itibariyle piyasaya sürülmesine ve özellikle kalıp, otomotiv yan sanayi ve alüminyum ekstrüzyon alanlarında ilgili ürünlerin satışına başlanmasına karar verilmiştir. Yeni ürünlerin mevcutta piyasadaki bazı ürünlerin yerini alarak müşterilerimiz açısından daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı parça ve kalıp ömrü sağlaması nedeniyle tercih sebebi olması ve Şirketimize avantaj sağlaması beklenmektedir. Bunun yanı sıra Şirketimiz için ilave bir pazar ve müşteri grubu oluşturulmasına yardımcı olması planlanmaktadır. Bu kapsamda iki yeni ürünün altında yer alan dört adet markanın tescil başvurusunun yapılmasına bugün (17.12.2019) karar verilmiştir. İlgili markaların en kısa süre içinde marka tescil işlerinin tamamlanarak Şirketimiz adına kaydedilmesi hedeflenmektedir.

 

Yükselen Çelik Tuzla’daki Gayrimenkulün Satışına İlişkin Yetkilendirme Hakkında Açıklama Yaptı – 04.12.2019

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının (“Gayrimenkul”) satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla altı ay süreyle satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK’e Yönetim Kurulu’muz tarafından münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verilmiştir.

Söz konusu Gayrimenkul, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahname’sinde de belirtildiği üzere, İstanbul Tuzla OSB’de yer almakta olup, 9.800 m² arsa alanına ve 7.500 m² kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün değerleme raporu 23.07.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2014 yılında Şirketimizin en yakın rakibi Ramateks Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aktiflerinin Rus Mechel Grubu’ndan satın alınması aşamasında Şirketimizin mülkiyetine yatırım amaçlı olarak geçirilmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Yükselen Çelik YKSLN Hisse Analiz 3Ç19  – 27.11.2019

Yükselen Çelik – 3Ç19 sonuçlarını 2.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 azaldı. Net satışlar 40 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 3Ç19’de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1660 baz puan azalarak %17.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1770 baz puan azaldı ve %21.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 100 baz puan azaldı ve %4.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 artarak 70 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir.

 

HABER: Yükselen Çelik 9 Aylık Finansallarına İlişkin Bülten Yayınladı – 26.11.2019

Yükselen Çelik’in cirosu 2019 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,1 artmıştır. Söz konusu dönemde yaşanan ekonomik daralmaya, yaşanan iki yerel seçime ve Suriye Barış Pınarı harekatına rağmen Şirket, ton başına net karını geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında, ton başına FAVÖK’ünü de %11,2 oranında artırabilmiştir. Toplam FAVÖK ve Net Kar tutarında önemli bir değişiklik olmamıştır….yazının devamını ilgili haberde bulabilirsiniz.

 

Yükselen Çelik, Yatırım Teşvik Başvurusu Yapacağını Açıkladı – 25.11.2019

Yükselen Çelik, yönetim kurulu kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ekipman alımı, kredi ve sübvansiyon konularında 29.11.2019 Cuma günü teşvik başvurusu yapılacağı bilgisini verdi. KAP’a yapılan ilgili bildirim şu şekilde yer aldı: 

“Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla;

  • Şirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması,
  • İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması,
  • Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması

amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda her türlü bilgi ve belge ile birlikte 29.11.2019 tarihinde ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılacaktır.”

 

Yükselen Çelik Borsa İstanbul’da İşlem Görmeye Başladı – 14.11.2019

“Akıllı Çelik” ürünleriyle Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik, gerçekleştirilen gong töreninin ardından YKSLN kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Yükselen Çelik’in başarılı halka arz süreciyle Türkiye’de ilk kez bir Çelik Servis Merkezi halka arz edilmiş oldu….