Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türkiye Sınai...

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TSKB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz – 19.01.2018

TSKB’nin faaliyet giderlerindeki yüksek oranlı artış beklentisi hisse fiyatını hafif baskılayabilir. TSKB %4.1’lik ekonomik büyüme ve %9.0-9.5 bandındaki enflasyon beklentisi çerçevesinde 2018 yılında %12-15 aralığında bir kredi büyümesi bekliyor.

Gelir tarafında net faiz gelirlerinin yıllık %15, komisyon gelirlerinin ise %20’nin üzerinde artış göstermesini bekliyor. Aktif kalitesindeki sağlam performansın korunmasını ve takipteki kredi oranının %0.5’in altında kalması bekleniyor.

Faaliyet giderlerindeki %30 yıllık artış ise negatif bir sürpriz olarak değerlendirilebilir. Zira analistlerin kar tahminlerinde böyle yüksek bir faaliyet gideri artış oranının olmadığını düşünüyoruz. Bu yüksek artışa rağmen TSKB yönetimi Maliyet/Gelir oranını %14-15 seviyesinde hedeflemektedir. Tüm bu beklentilerin ardından banka özsermaye karlılığını

%18 aktif karlılığını ise %2.2 seviyesinde beklemektedir. Faaliyet giderlerindeki yüksek oranlı artış hariç TSKB’nin diğer kalemlerdeki beklentileri bizim beklentilerimiz ile uyumlu görünmektedir. Analist beklentilerinin üzerinde olduğunu düşündüğümüz faaliyet giderlerindeki artışın hisse fiyatı üzerinde hafif bir baskısı olabileceğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz – 19.01.2018

TSKB 2018 yılına ait beklentilerini açıkladı. Banka %12-15 kurdan arındırılmış kredi büyümesi ve %3,6- 3,8 net faiz marjı beklemekte. Kredi büyümesi bizim beklentilerimizle paralel olsa da, net faiz marjı bizim tahminimize göre hafif iyimser duruyor. Buna bağlı olarak bizim %11 büyüme beklediğimiz net faiz gelirleri kaleminde banka %15 büyüme beklemekte. Faaliyet giderlerindeki artış beklentisi, bizim %10 beklentimizin oldukça üzerinde %30 olarak açıklandı. Bunda temel sebep çalışanlara ödenen temettünün 2018 yılından itibaren faaliyet giderleri arasında gösterilecek olması. Özkaynak karlılığı beklentisi bizim tahminimize paralel olarak %18 olarak açıklandı. Beklenti rakamlarının hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz – 19.01.2018

TSKB 2018 yılı için operasyonel bütçesini açıkladı. Buna göre banka 1) kredilerde 12.- 15% büyüme (kur etkisinden arındırılmış), 2) net faiz gelirlerinde 15% artış ve 3.6%-3.8% net faiz marjı, 3) ücret ve komisyon gelirlerinde 20% büyüme, 4) operasyonel giderlerde 30% artış, 5) yaklaşık 0.5% takipteki krediler rasyosu ve 18% özkaynak getirisi bekliyor.

 

Ahmet Mergen – TSKB Hisse Teknik Analiz – 16.01.2018

Kendi halinde ufak adımlarla tıpış tıpış yükselen bir trende sahip.. “1.57” den gelen satışlarla “1.29” a inmiş. 2 defadır denenen bir seviye ve destek olarak ele alınabilir şimdilik.. hareketli ortalamalar “1.40 civarında ilk desteği sağlayabilir.. Direnç “1.48” de.. Direnç geçilebilirse ( biraz da piyasaya bağlı tabii ) o zaman ana çanağı tamamlama amacıyla tekrar yukarıya hamle yapabilir.

İŞ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Kapanış (TL) : 1.39 – Hedef Fiyat (TL) : 1.67 – Piyasa Deg.(TL) : 3336 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.56 TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.16

TSKB yılın üçüncü çeyreğinde TL 161mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken bizim tahminimiz olan TL 157mn’un hafif üzerinde oluştu. Bankanın öz kaynak karlılığı ikinci çeyreğe göre 10 baz puan artışla %19.6 olarak gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 300 baz puan artış gösterdi. Bankanın net faiz gelirleri kredi büyümesi ve enflasyon oranın %10 olarak güncellenmesiyle (beklentilere göre) TÜFE’ye endeksli kâğıt getirilerindeki güçlü seyirle %9 büyüyerek karlılığı etkileyen en önemli faktör oldu. Bunun yanında dönem içinde takibe dönüşen kredi bulunmaması karşılık yükünü rahatlatırken bankanın maliyet etkinliği de öz kaynak karlılığını destekledi.

Sonuçların piyasa tarafından olumlu karşılanmasını ön görüyoruz. Banka yönetiminin bu sene beklentisi olan %17-18 aralığında olan öz kaynak karlılığının aşılarak %18 civarında oluşacak. Kredi büyüme hedefi olan%10-13 bandı ise %15 olarak revize edildi.. Açıklanan sonuçlar yıl sonu beklentimiz olan TL 581mn net kar rakamı ve %18.2 özkaynak karlılık tahminleri ile uyumlu gözüküyor.

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

3Ç17 net karını 161 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %7 ve yıllık bazda ise %37 artışı ifade etmektedir. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminiz olan 156 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 151 milyon TL ile uyumludur. Kredi büyümesi %3,6 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte kredi büyümesi %5.5 olarak kaydedilmişti. Net faiz marjı çeyreksel bazda 24 baz puan iyileşti ve %4,15 olarak kaydedildi. Net kredi makası 20 baz puan iyileşirken %3,4 olarak kaydedildi. Kredi kalitesinde herhangi bir bozulma kaydedilmedi. Bankanın özsermaye karlılığı 3Ç17’de %19,6 olup, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %19,3 olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

3.çeyrek karını 161 milyon TL olarak açıkladı. Bizim beklentimiz 154 milyon TL, piyasa beklentisi 155 milyon TL idi. Karın beklentimizi aşmasında temel sebepler yüksek net faiz gelirleri ve düşük genel karşılık rakamları. Bankanın çeyreksel özkaynak karlılığı ise %19,6 oldu. Banka 3. Çeyrek içinde TÜFE beklentisini %8’den %10’a çıkartması sebebi ile 11 milyon TL ilave gelir kaydetti. Bu sayede net faiz marjında 17 baz puanlık bir iyileşme oldu. TÜFE beklentisindeki değişimin etkisini dışarıda bırakırsak net faiz marjının çeyreksel olarak sabit kaldığını görüyoruz.

Bu çeyrekte herhangi bir sorunlu kredi oluşumu gözlenmezken, kredi büyümesi sebebi ile 7 milyon TL genel karşılık gideri oluştu. Krediler kur etkisinden arındırılmış olarak çeyreksel %3,6 büyüdü ve yılbaşından beri büyüme %13,6’a ulaştı. Banka güçlü kredi büyümesi sonrası 2017 kredi büyüme hedefini %10-13 aralığından %15’e revize etti. Net faiz gelirleri (%12’den %20’ye) ve özkaynak karlılık ((%17-18’den %18’e) hedefleri de yukarı revize edildi. Düşük risk yapısına karşın güçlü karlılığı ile öne çıkan TSKB için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 1,82 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

TSKB (TSKB, EÜ, Fiyat:1.39TL, Piyasa Değeri TL3,268mn): TSKB’nin 3Ç17 net karı 161mn TL oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim ve piyasanın beklentisi olan 155mn TL ile uyumludur. TSKB’nin net karı çeyreksel bazda %7 artarken, yıllık bazda ise %37 arttı. 9A17 itibariyle özkaynak karlılığı ise %19.3 oldu. (2016: %17.4). TSKB’nin 3Ç17’de performansı marj, büyüme ve aktif kalitesi anlamında olumlu geçti. Çeyreklik bazda kredi büyümesi dolar bazında %4.5 oldu. Yılbaşından beri büyüme oranı ise hem işletme hem de yatırım kredilerinin desteği ile %18.1 oldu.

DENİZ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

TSKB olumlu performnasını sürüdürüyor / Yönetim beklentileri yukarı revize etti, hisse için pozitif. TSKB 3Ç17 finansallarında 161 mln TL net kar açıkladı. Gerek 155 mln TL’lik piyasa beklentilerinin gerekse de bizim 148 mln TL’lik beklentimizin üzerinde gelen kar rakamı bir önceki döneme göre %7 geçen yılın aynı dönemine göre ise %37 oranında artış gösterdi. Bizim son çeyrekte beklediğimiz pozitif TÜFE farkının bir kısmı 3Ç17’de gelir tablosuna yansımış durumda. Özsermaye karlılığı ise %19.6 seviyesinde gerçekleşti. 9 aylık dönemde 452 mln TL gelen net kar rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artışa işaret etmektedir.

Bankanın operasyonel performansındaki güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Gerek kredi büyümesi gerek aktif kalitsei gerekse de sermaye yeterliliği anlamında TSKB pozitif trendini koruyor. Bunun neticesinde de banka yönetimi 2017 yılı beklentilerini kısmen yukarı revize etti. Özsermaye karlılığını 1 puan kadar aktif karlılığını ise 20 baz puan kadar daha yüksek bekleyen yönetim bunu da daha yüksek net faiz gelirine ve daha düşük kredi rsik maliyetine dayandırıyor. Bu olumlu performans doğrultusunda TSKB için AL önerimizi ve 1.88 TL hedef fiyatımızı koruyoruz

 

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 25.10.2017

Kur etkisine göre düzeltilmiş kredinin büyümesinin %1 olması beklenmekle birlikte, TL’deki değer kaybı nedeniyle nominal kredi büyümesinin % 4 olacağını tahmin ediyoruz. TÜFE tahminindeki revizyonun yardımıyla net faiz marjında iyileşme beklenmektedir. 3Ç17’de herhangi bir sorunlu kredi oluşum beklemiyoruz.

 

ANADOLU YATIRIM – TSKB Hisse Teknik Analizi – 25.09.2017

Hissenin bu hafta yükseliş dalgasına gireceğini düşünüyoruz

Hissede 1,32 seviyesi önemli bir destek olarak gözükmekte ki geçen haftanın son işlem gününde söz konusu seviyeden tepki geldiğini izledik. Göstergeler tarafında RSI da aşırı satım bölgesinde iken, hissenin tercih ettiğimiz elliott sayımına göre bu hafta yükseliş dalgasına gireceğini düşünüyoruz. 1,32 desteğinin kırılması durumunda söz konusu sayım geçersiz olacaktır ki aşağı yönlü satış baskısı devam edebilir.

Kapanış:1,35   Satış Seviyeleri: 1,42 1,43  Zarar Kes: 1,32

 

TACİRLER YATIRIM – TSKB  Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

TSKB – 2. çeyrekte 151 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz ve piyasa beklentisi ile uyumlu olup, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %7 ve %29 büyümeyi işaret ediyor. Döviz kuruna göre düzeltilmiş kredi büyümesi 2Ç17’de hızlanarak %5,5 olarak kaydedildi. (1Ç17: %3,5). Yılbaşından bu yana, TSKB’nın kredi büyümesi %9,3 olarak kaydedildi. Net faiz marjı, çeyreksel bazda, 14 baz puan iyileşerek %3,91 olarak ve beklentimize paralel olarak gerçekleşti. Aktif kalitesi güçlü kaldı ve 2Ç17’de takibe dönüşen kredi olmadı. 2. grup krediler, çeyreksel bazda, %6 geriledi. TSKB, 1Ç17’de kaydetmiş olduğu 14 milyon ihtiyati karşılıklardan 10 milyon TL’yi bu çeyrekte çözdü. TSKB’nin çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu 30 baz puan artarak %12,5 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterliliği rasyosu 10 baz puan artarak %17,5 olarak kaydedildi. TSKB’nin 2Ç17’deki özsermaye karlılığı, çeyreksel bazda 50 baz puan artarak, %19,5 oldu ve 1Y17 itibariyle özsermaye karlılığı %19,2 olarak gerçekleşti.

AK YATIRIM – TSKB  Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

TSKB 2Ç17 net kârını 151 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre bankanın dönem kârı bizim 150 milyon TL ve piyasanın 152 milyon TL olan öngörüsü paralelinde gerçekleşti. Bankanın temettü geliri hariç tutulduğunda önceki çeyreğe göre net kârının hafif azalmış olması net faiz gelirinin kur farkı ve swap maliyetlere bağlı olarak hafif gerilemesinden kaynaklanıyor. Bunun haricinde genel karşılıklarda gözlenen sıçrama ise kısmen serbest karşılıklardan 10 milyon TL’lik kısmın serbest bırakılması ile karşılandı. TSKB 2017 yılı için %17 – 18 aralığında bir özkaynak kârlılığı hedefliyor. İlk yarı sonuçlarının ardından bu hedefin kolaylıkla gerçekleştirileceğini düşünüyoruz: Banka için 2017 net kâr tahminimiz 565 milyon TL düzeyinde bulunuyor ve bu hedefe uyumlu görünüyor. TSKB için 12 aylık fiyat hedefini değerleme dönemini bir çeyrek ilerleterek %6 oranında artırıp hisse başına 1,74 TL’ye yükseltiyoruz. Son dönemdeki olumlu hisse hareketinin ardından %11 yukarı potansiyel sunan hissedeki görüşümüzü ise ‘Nötr’e indiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – TSKB  Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

TSKB’nin net karı beklentilere paralel, aktif kalitesi ile güçlü kredi büyümesi dikkat çekici TSKB 2Ç17 konsolide olmayan finansallarında, beklentiler dahilinde, 151 mln TL net kar açıkladı. Kar rakamı bir önceki döneme göre %7 geçen yılın aynı dönemine göre %29 artarken dönemsel özsermaye karlılığı ise %19.5 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın aktif kalitesi güçlü seyrini sürdürürken sıfır kredi risk maliyeti ile takipteki kredi oranı %0.27, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı ise %100 seviyesini korudu. Banka bu dönemde iyi bir kredi büyümesi yakaladı. € bazlı krediler bir önceki döneme göre %4.9, $ bazlı krediler ise %4.6 oranında artış gösterdi. Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik oranı ilk çeyreğe göre 30 baz puanlık artış ile %12.5, sermaye yeterlilik oranı ise hemen hemen yatay kalarak %17.5 olarak gerçekleşti. Türev enstrümanlardan kaynaklı olarak net faiz marjı önceki döneme görer 20 baz puan daralmasına rağmen kredi spreadlerinin korunduğunu gördük. Beklentiler dahilinde gelen finansal sonuçların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. 1.95 TL hedef fiyat ile AL olan önerimizi koruyoruz. Kredi spreadlarini korumadaki başarısı, güçlü aktif kalitesi ve yüksek sermaye yeterlilik oranlarının TSKB’nin olumlu özellikleri olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar enerji sektörüne verilen krediler toplam içerisinde %42 gibi oldukça yüksek bir oran teşkil ettiği için yoğunlaşmadan dolayı kısmen riskli görsek de bu kredilerin önemli bir kısmının yenilenebilir enerji alanında kullandırılmış olmasından ve bu alanda devletin fiyat garantisi vermesi endişelerimizi hafifletmektedir. Bankanın güçlü karlılığına rağmen halen hak ettiği F/DD priminden uzakta işlem gördüğünü düşünüyor ve bu nedenle AL olan önerimizi koruyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Teknik Analizi – 10.07.2017

Orta vadeli yükseliş trendinde olan T.S.K.B. hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en yüksek 1.44 seviyesini test etti ve haftayı 1.43 seviyesinden kapattı. Senette 1.40 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 1.46 olarak görüyoruz.

Hissede Beklenen Yön: Aşağı

DurumTrend
RSIAşırı alımYatay
StochasticNötrZayıflıyor
MACDYukarı
Williams’ RAşırı alımFALSE
Parabolic SARAlım yönlüTrend dönüşü var
Destek seviyeleri1.44 / 1.46 / 1.47
Direnç seviyeleri1.41 / 1.40 / 1.38

 

 

İŞ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Kapanış (TL) : 1.53 – Hedef Fiyat (TL) : 1.67 – Piyasa Deg.(TL) : 3137 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.73 TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.17 Analist: [email protected] [email protected]

TSKB 1Ç17 Sonuçlar: Beklentilerle Uyumlu
TSKB 2017 yılının birinci çeyreğinde TL 141mn net kar açıkladı. Açıklanan kar beklentimizle tam uyumlu ve piyasa beklentisi olan TL 139mn’un hafif üzerinde bulunuyor. Bnka birinçi çeyrekte yıllıklandırılmış düzeyde %19 öz kaynak karlılığı açıklayarak hedeflerini yakalamış gözüküyor. Marjlarda kred spredleri ve menkul kıymet gelirleriyle seyreden olumlu seyrin tüm sene devamını bekliyoruz. Bankanın çok yüksek düzeyde bulunan aktif kalitesi %0.3 gibi çok düşük bir takip rasyosuna sahip olmasını getirmekte. Buradan bankanın karlılığı çok düşük düzeyde bir baskı görüyor. Çeyrekte alınan sermaye benzeri kredisiyle sermaye rasyolarını yükseğe taşıyan TSKB’nin KGF’yi de kullanarak hem döviz hem de TL bazlı kredilerde güçlü büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Kar beklentiler uygun açıklandığı için önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Yılın ilk çeyreğinde 141 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 139 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Özellikle net faiz marjındaki iyileşme Banka’nın karlılığını yukarı çekti. Net faiz marjı ilk çeyrekte 40 baz puanlık iyileşme ile %3.82 seviyesine ulaşırken kredilerdeki artış ve TÜFE endeksli tahviller bu iyileşmeyi destekledi. Böylelikle Banka’nın özsermaye karlılığı 390 baz puanlık iyileşme ile ilk çeyrekte %19 seviyesine ulaştı. TSKB’nin takipteki krediler oranı bir önceki çeyrekle aynı seviyede %0.3 gerçekleşti. Sermaye yeterlik oranı ise özellikle 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının da etkisi ile %17.4 seviyesine yükseldi.

AK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

TSKB’nin 1Ç17 net kârı önceki çeyreğe göre %28 ve önceki yıla göre %6,4 artarak 141 milyon TL oldu. Buna göre net kâr 139 milyon TL olan piyasa beklentisi seviyesinde gerçekleşirken, bizim 135 milyon TL kâr tahminimizi bir miktar aştı. TSKB’nin kârının beklentimizin üzerinde gelmesi bankanın döviz kredilerindeki getirinin beklentimizden yüksek olmasından kaynaklanıyor. 1Ç17 sonuçlarının ardından TSKB’nin 2017 net kâr beklentisini 550 milyon TL ve 2018 net kâr beklentisini 600 milyon TL olarak koruyoruz. Bankanın 12 aylık hedef değerinde ise değerleme döneminde bir çeyreklik kaydırma nedeniyle %5 artış yaptık. Hisse için hesapladığımız 12 aylık hedef değer 1,80 TL düzeyinde ve %18 yukarı potansiyel taşıyor. TSKB’de ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz korunuyor.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Nötr): TSKB’nin 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %28,4 oranında artarak 140,8mn TL’ye yükselmiştir. Net dönem karı, piyasanın beklentisi olan 139mn TL ve bizim beklentimiz olan 143mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %13,1 oranında artarak 224mn TL’ye yükselmiş karı desteklemiştir. Karşılık giderleri ise 14,2mn TL azalarak karı destekleyen bir diğer faktör olmuştur. Banka’nın özsermaye karlılığı 390 baz puan artarak %19,0 yükselirken, Net Faiz Marjı 17 baz puan artarak %3,76 olmuştur. Diğer yandan, temettü ödemesine rağmen Sermaye Yeterlilik Oranı 410 baz puan artarak %17,4’e yükselmiştir. Son olarak, Banka’nın sorunlu kredi rasyosu %0,3 ile düşük seviyede kalmaya devam etmiştir.

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

İlk çeyrekte 141 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyreksel bazda %28, yıllık bazda %6 büyüme gösterdi. Rakam ayrıca bizim beklentimiz olan 136 milyon TL’nin hafif üzerinde ve piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’ye paralel gerçekleşti.

 

 

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – 23.03.2017

Bankamızın 23.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında; 2016 yılı net karı olan 476.444.731,56.-TL’nin Esas Sözleşmemizin 47’nci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu’nda yer alan şekilde dağıtılmasına, birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 432.000.000-TL’nin ödenmiş sermayenin %4’üne denk gelen brüt 82.000.000-TL’sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %%17,07’sine denk gelen 350.000.000- TL’nin ise, Bankamız sermayesinin 2.050.000.000-TL’den 2.400.000.000-TL’ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz pay senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına, 82.000.000-TL’lik nakit temettü dağıtımının ise 27.03.2017 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TSKB, TRATSKBW91N0
Peşin
0,04
4
0,034
3,4
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.03.2017
27.03.2017
29.03.2017
28.03.2017
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TSKB, TRATSKBW91N0
350.000.000
17,07317
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
69.700.000
350.000.000
92,73
0,2047317
20,47
TOPLAM
69.700.000
350.000.000
92,73
0,2047317
20,47

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Hisse başına 0.04 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %2.7’lik temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %17’si dağıtılmış olacak (2015: %13). Temettü ödeme tarihi 27 Mart olarak planlanıyor. Bunun yanında Banka %17.1 oranında bedelsiz sermaye artırımı açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka, ödenmiş 2.050mn TL sermayesinin, 350mn TL artırılarak 2.400mn TL’ye yükseltilmesine, artışın tamamının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2016 yılı karından karşılanarak, ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Diğer yandan Banka, hisse başına net 0,034TL temettü ödemeyi planlamaktadır.

AK YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası hissedarlarına 2016 yılı net kârının %17,2’sine karşılık gelen toplam 82 milyon TL’yi nakit temettü olarak dağıtma” kararı aldı. Şirketin brüt temettü tutarı hisse başına 0,04 TL oldu ve buna göre temettü verimi %2,7 olarak belirlenmiş oldu. Brüt temettü ödemesi 29 Mart tarihinde yapılacak. Banka ayrıca ödenmiş sermayesini 350 milyon TL (%17) artışla 2.400mn TL’ye çıkarılması kararı aldı.

 

İŞ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

Net kar beklentilerle uyumlu. TSKB yılın son çeyreğinde 110 milyon TL solo net kar elde etti. Bu değer önceki çeyreğe göre %7 düşüşe işaret etse de sonuç piyasa beklentileriyle uyumlu oldu. Bizim tahminimiz 108 milyon TL idi. Tüm yılın net karı yıllık %17 büyüme ile 476 milyon TL olurken özkaynak karlılığı %17 olarak oldu. Bu yıl içerisinde ayrılan 30 milyon TL serbest karşılık dikkate alındığında özkaynak karlılığı banka yönetiminin %17-18 bandı beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Banka muhtemel riskler için son çeyrekte ilave 15 milyon TL serbest karşılık ayırırken 2017 yılında TGA oranının %0,5’in altında kalmasını bekliyor (2016: %0,38).

Nötr piyasa tepkisi bekliyoruz. Beklentilerle uyumlu gerçekleşen son çeyrek verilerine piyasa tepkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Banka yönetimi daha önce yatırımcılarla paylaştığı 2017 beklentilerini yineledi. Buna göre bu yıl %2 aktif karlılığı ve %17-18 bandında özkaynak karlılığı hedefleniyor.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Nötr): TSKB’nin net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %6,9 oranında gerileyerek 109,6mn TL’ye düşerken, 98mn TL olan beklentimizin üzerinde, piyasa beklentisine yakın gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, menkul kıymet alım satımından zarar beklememize karşın gelir elde edilmesi etkili olmuştur. Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2016 yılı karı bir önceki yıla göre %17,1 oranında artarak 476,4mn TL’ye yükselmiştir. Kredilerden alınan faizlerdeki artışa rağmen, TÜFE endeksi tahvil gerilerindeki düşüş (son çeyrek tüfe getirisi 25mn TL) ve kullanılan kredilere ödenen faizlerin artması net faiz gelirlerinin çeyreksel bazda %5,1 düşmesine neden olmuştur.

Diğer taraftan, karşılık giderlerindeki 23,8mn TL’lik artışa rağmen, geçtiğimiz çeyrekte menkul kıymetlerden 23,9mn TL zararın bu çeyrekte 5,1mn TL gelir elde edilmesi karın düşük gelmesini engellemiştir. Kredilerin önemli bir kısmını oluşturan YP krediler, kurlardaki ciddi yükselişin ardından %19,7 oranında artış göstermiştir.  Toplam krediler 14,7milyar TL’ye yükselmiştir. Banka’nın özkaynak ve aktif karlılığı bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek %15,1 ve %1,9 olarak gerçekleşirken, Net Faiz Marjı %3,6 olmuştur. Sermaye yeterlilik rasyosu ise 90 baz puan düşerek %14,3 olarak gerçekleşmiştir.  Fitch’in not indirim kararının ise 130baz puan sermaye yeterlilik rasyosuna olumsuz etkisi olacağı açıklamıştır.

Banka, Fitch’in olumsuz etkisini hafifletmek amacıyla sermaye benzeri kredi bulabileceklerini belirtirken, şu aşamada bunun çalışma aşamasında olduğu açıklamıştır. Ayrıca derecelendirme kuruluşunun değiştirilmesinin ise değerlendirildiği belirtilmiştir. Banka’nın sorunlu kredi rasyosu %0,3 ile sektörün oldukça altında kalmaya devam etmiştir. Banka, yeni yıldan itibaren TÜFE endeksli tahvil getirileri hesaplamasında dalgalanmayı azaltmak amacıyla muhasebe değişikliğine gidileceği (gerçekleşen enflasyon yerine kendi enflasyon tahminlerini kullanacak) açıklanmıştır. Ek olarak, Banka bu çeyrekte 15mn TL serbest karşılık ayırmış ve toplam serbest karşılık rakamı 90mn TL’ye yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

TSKB yılın son çeyreğinde 110 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 111 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Banka’nın özsermaye karlılığı ise son çeyrekte %15.1’e gerilerken 2016 rakamı %17.6 oldu. Kredilerden alınan faizler %20’lik artış gösterirken faiz ödemeleri ise %23 gerileyerek net faiz gelirinin bir önceki çeyreğe göre sabit kalmasını sağladı. Banka’nın net faiz marjı ise çeyreksel olarak 50 baz puanlık gerileme ile %3.4 oldu. Alım Satım kazancı son çeyrekte özellikle swap faizlerinin artmasıyla 11.6 seviyesine ulaştı. Karşılıkların ise son çeyrekte 34 milyon TL seviyesine çıktığı görülüyor. Banka’nın faaliyet giderleri ise son çeyrekte ilk dokuz aydaki gerçekleşme paralelinde geldi. Böylelikle Banka’nın net karı dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7 gerilemiş oldu. TSKB’nin kredileri bir önceki çeyreğe göre neredeyse sabit kalırken(kurdan arındırılmış) bunda özellikle ekonomideki yavaşlama ve piyasalardaki oynaklık etkili oldu. Banka’nın varlıklarının %78.1’I dövizde bulunurken yükümlülüklerinin ise yaklaşık %81’I dövizde bulunuyor. TSKB’nin takipteki kredileri 2016 yılı sonunda %0.3 seviyesinde gerçekleşerek yılsonu beklentisini karşıladı. 2017 için ise Banka %0.5’in altında bir takipteki krediler oranı bekliyor. Banka’nın sermaye yeterliliği ise %14.3 olarak gerçekleşirken Fitch not indiriminin -130 baz puan ve %10’luk kur hareketinin ise -100 baz puan olumsuz etki yaratması söz konusu bulunuyor. Buna rağmen Banka yılsonunda %14 seviyelerinde bir sermaye yeterlilik oranı hedefliyor.

DENİZ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

TSKB 4Ç16 konsolide olmayan finansallarında 110 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın bu dönemki karı geçtiğimiz döneme göre %7 daralırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %5 oranında daralmıştır. Çeyrek dönemlik özsermaye karlılığı ise %15.1 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde ayrılmış olan 15 milyon TL’lik serbest karşılık olmasaydı bankanın kar artışı daha yüksek olacaktı. Bankanın 4Ç16 kar rakamı beklentiler dahilinde gelmiştir. TSKB’nin 2016 yılı karı ise 476 milyon TL olarak gerçekleşirken bir önceki yıla göre %17 oranında artış göstermiş ve özsermaye karlılığı ise %17.4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin öne çıkan hususları pozitif tarafta takipteki kredi oranının %0.28’de kalması, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranının %100 olarak sürüyor olması, marjın bir önceki döneme göre 16 baz puan artmış olması ve 15 milyon TL’lik serbest karşılık ayrılmış olması olarak sıralanabilir. Olumsuz tarafta söylenebilecek en önemli husus ise TL’deki değer kaybına bağlı olarak sermaye yeterlilik oranının 90 baz puan kadar daralmış olmasıdır. Fitch’in not indiriminin ardından ve yılbaşından bugüne TL’nin değer kaybetmiş olmasından dolayı sermaye yeterlilik oranının daha da düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz. TSKB için AL olan önerimizi ve 1.79 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Aktif kalitesindeki başarısı, likiditesi ve sürdürülebilir marj yapısı bankanın öne çıkan olumlu özellikleridir. Kredi dağılımın enerji sektörüne yoğunlaşmış olması kısmi bir tedirginlik yaratsa da bu kredilerin önemli bölümünün fiyat garantili yenilenebilir enerji sektörüne verilmiş olması bu tedirginliği törpülemektedir. Sermaye yeterliliği tarafındaki baskının ise kısa vadeli olabileceğini düşünüyoruz. Serbest karşılıkların devreye girmesi ve sermaye benzeri kredi ihracı gibi yöntemlerle bankanın sermaye yeterlilik oranını %14 seviyesinin üzerinde tutabileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

Kapanış (TL) : 1.4 – Hedef Fiyat (TL) : 1.57 – Piyasa Deg.(TL) : 2870 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.39 TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.3 Analist: [email protected] [email protected]

2017 yılı beklentileri: Kısmen daha güçlü bütçe hedeflerine piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
TSKB, KAP’a yaptığı açıklamada 2017 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Banka yönetimi bütçeyi hazırlarken yıllık %3,0-3,5 reel GSYİH büyümesi ve %8,5 tüketici enflasyonu varsayımlarını kullandığını belirtti. Banka %2,0 aktif karlılığı ve %17-18 özkaynak karlılığı hedefliyor. SYR’nin %14 üzerinde kalması bekleniyor.
Ortalama piyasa beklentilerine göre TSKB bu yıl %2,2 aktif karlılığı ve %16,3 özkaynak karlılığı ile %11 net kar büyümesi elde edecek. Bankanın beklentilerden kısmen daha güçlü bütçe hedeflerine piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Banka, 2017 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre bankanın büyüme beklentisi %3,0 – %3,5 arasında iken enflasyon beklentisi yaklaşık %8,5’dir. Finansal beklentilerine baktığımız zaman, kurdan arındırılmış kredi büyüme beklentileri %10-13 arasında olmuştur. Net Faiz Gelirleri ile Net Ücret ve Komisyon Beklentilerindeki artış ise sırasıyla %12’den ve %20’den fazla olabileceği açıklanmıştır. Net Faiz Marjının da %3,5’dan yüksek olacağı beklenirken, Özkaynak ve Aktif Karlılık beklentileri sırasıyla %17-18 ve yaklaşık %2’dir. Son olarak banka, Sermaye Yeterlilik Oranı ve Takipteki Krediler oranını sırasıyla %14’ten büyük ve %0,5’den küçük olabileceğini öngörmüştür.

AK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

TSKB (TSKB TI) Cuma günü 2017 bütçe hedeflerini KAP’ta açıkladı. Buna göre banka 2017’de %3,0 – %3,5 GSYİH artışı ve %8,5 TÜFE artışı öngörüyor. Banka kredilerde kur etkisinden arındırılmış %10 – %13 artış öngörürken, net faiz marjının da %3,5’in üzerinde kalmasını planlıyor (2016/9’da %3,6). Buna göre bankanın net faiz gelirleri artışının %12, faaliyet giderleri artışının %13 ve komisyon gelirleri artışının %20 olması planlanıyor. Banka ayrıca takipteki alacak rasyosunun %0,5’in altında kalacağını öngörüyor. Bu öngörüler paralelinde TSKB’nin aktif kârlılık için %2 ve öz kaynak kârlılığı için de %17 – %18 aralığını hedeflediği ortaya çıkıyor. Yorum: Bankanın bütçe hedefleri tahminlerimize paralel görünüyor

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre Banka %17-18 aralığında özsermaye karlılığı ve %2 civarında aktif karlılığı bekliyor. Kurdan arındırılmış kredi büyümesi %10-13 seviyelerinde görülürken net faiz gelirlerindeki artışın %12’nin üzerinde olması bekleniyor. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın ise %20’nin üzerinde olması bekleniyor. Faaliyet giderlerinin %13 artması beklenirken Gider/Gelir oranının ise %15-16 olması öngörülüyor.

 

 

 

PAYLAŞ