Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türkiye Sınai...

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB Hisse Analiz ve Yorumları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TSKB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Değerlendirme: Olumlu / TSKB 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 606 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 607 milyon TL bizim beklentimiz ise 631 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %92.5 ç/ç ve %168.2 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %33.4 olarak gerçekleşti. Banka bu dönemde ayrıca 215 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 655 milyon TL seviyesine yükseldi.

TSKB için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı 2.60 TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 2.10 TL). %24.4 ç/ç TL kredi daralması, 6.9% ç/ç YP kredi daralması, 12 bps ç/ç marj artışı, faaliyet giderlerinin %72.5 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %195 y/y artışı bu dönemin ön plana çıkan hususları olarak değerlendirilebilir. 2022 tahminlerimize göre 0.55x F/DD ve 2.17x F/K çarpanları ile işlem gören TSKB’nin 2022’de %119 kar artışı ile %29.3 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz.

2020 sonuna göre karşılık oranları belirgin bir şekilde iyileşmiş olan bankanın (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %19.2 ve %53.2), 655 milyon TL seviyesindeki serbest karşılık tutarı ve %20.5 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %14.2) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Risk ağırlıklı varlıklarının önemli bir kısmı YP cinsinden olan TSKB’nin Çekirdek SYR’sini bir önceki döneme göre yaklaşık 150 baz puan artırmış olmasını önemli bir başarı olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca serbest karşılık dahil olarak değerlendirildiğinde sermaye yeterlilik oranları yaklaşık 115 baz puan daha yukarıda şekillenmektedir.

TSKB 2022 yönlendirmesini önemli ölçüde aşabilir. Yatırım iştahının kısmen düşük kalacağını beklentisi ile kur etkisinden arındırıldığında kredilerde daralma olabileceğini bekleniyordu. 1Ç22’de %8.7 ç/ç daralma gerçekleşti. Bizim beklentimizde 2022 tüm yıl için orta tek haneli bir daralma olabileceği şeklinde. Banka faiz marjının ~%4.0 seviyesinde yatay olabileceğini öngörüyordu. 1Ç22’deki gerçekleşme bankanın hesaplama yöntemine göre %5.2 seviyesinde (biz 5.4% olarak hesaplıyoruz).

Toplam TL menkullerin %63’ünü oluşturan TÜFE’ye endeksli bonoların katkısı ile yıllık bazda 100 baz puan kadar artabileceğini modelliyoruz. Banka bu bonoların muhasebeleştirmesinde %49 Ekim/ Ekim enflasyonu kullandığını açıkladı (önceki %28.2). Global faizlerdeki artış eğilimine bağlı olarak ise YP fonlama maliyeti varsayımımız 2021 yılının kısmen üzerindedir. Komisyon gelirlerinde banka ~%30 y/y artış beklerken, 1Ç22’de büyüme %195 seviyesinde gerçekleşti.

Yatırım bankacılığı faaliyetlerinin desteklediği bu artış yılın kalan kısmında bir miktar ivme kaybedebilir fakat beklentimiz yine de %80 üzerinde olabileceği şeklinde. Banka faaliyet giderlerinin ~%50 seviyesinde artabileceği bekliyordu. 1Ç22’de artış %68 olarak gerçekleşti. Beklentimiz ise %53 seviyesinde bir artış olabileceği yönünde. Kredi risk maliyeti ise 2022 yılında ~200 baz puan ile 2021 yılına göre biraz daha düşük bir seviyede bekleniyordu. Bizim kendi hesaplama yöntemimize göre kur etkisi dahil olarak 2021 yılında %3.0 seviyesinde hesapladığımız net kredi risk maliyetinin ise 2022 yılında %2.4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış ve bu sene yağışın daha bol olmasına ve daha iyi bir turizm sezonu bekliyor olmamız nedeni ile her iki sektörde tahsilat oranları yükselebilir. Banka bu beklentileri sonrasında düşük %20’li seviyelerde bir öz sermaye karlılığı bekliyordu ancak 1Ç22 gerçekleşmesi %33.4 oldu. Tüm yıl için bizim beklentimiz de %29.3 seviyesindedir.

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

TSKB’nin 1Ç22 net kârı önceki çeyreğe göre %93 ve yıllık bazda %168 artarak 607 milyon TL oldu ve bizim 600 milyon TL net kâr tahminimiz ile piyasanın 607 milyon TL net kâr beklentisine paralel geldi. Böylece özkaynak kârlılık oranı 2021’deki %16,9’den %33,4’e çıktı. Banka beklentimizin çok üzerinde bir alım satım kârı açıkladı. Ancak bu kalemden sağlanan gelir 215 milyon TL serbest karşılık ayrılarak sonuca kısmen yansıtıldı. Böylece toplam serbest karşılık rezervi 655 milyon TL’ye çıktı. Swap gideri dahil net faiz geliri önceki çeyreğe göre %23 artarak 1,1 milyar TL oldu. Artış %49 olarak alınan TÜFE verisi ile hesaplanan TÜFE tahvil gelirinin önceki çeyreğe göre iki katına çıkarak 377 milyon TL olmasından kaynaklanıyor. TÜFE tahvil getirisinin katkısıyla net faiz marjı önceki çeyreğe göre 10 baz puan artarken, TÜFE hariç net faiz marjı da aşağı yönde hareket ederek (önceki çeyreğin şişkin rakamına göre) normalleşti. Yorum öneri: 1Ç22 sonucu ardından TSKB’nin 2022 net kâr beklentisini %54 artışla 2,4 milyar TL’ye ve 12 aykık fiyat hedefini %15 artışla 2,30 TL’ye yükselttik. %24 yukarı potansiyel taşıyan hissede önerimizi ‘Nötr’ olarak güncelliyoruz.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

TSKB, 1Ç22 için piyasa beklentisinine paralel 606 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa 607mTL, OYAK 623mTL. Net karda çeyreksel %93, yıldan yıla ise %168 artış gözlemliyoruz. TSKB, bu çeyrek 215mTL serbest karşılık ayırmış. Bu ayrılmamış olsaydı net kar açıklanandan %35 daha yüksek olacaktı. Net faiz ve komisyon gelirleri toplamında geçen çeyreğe göre yüzde 33 artış yaşanmış. Özellikle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artış hem marjı hem de karlılığı desteklemiştir. Banka Ekim ayı TÜFE tahminini %49’a yükselterek bu çeyrek ek gelir elde etmiştir. Kredi/fonlama makasında ise bu çeyrek düşen YP kredi getirileri kaynaklı 1,6 puan çeyreksel daralma olmuştur. Kredi hacmi YP kredi iştahı az olduğundan yıldan yıla %8,7 geri çekilmiştir. Sermaye getirisi %33,4 olarak gerçekleşmiş (4Ç21: %18,5). Sonuçları TSKB için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. TSKB, 2022 tahminlerimize göre 2,2x F/K ve 0,6x F/DD’de işlem görüyor. Hisse için hedef fiyatımızı 2,43TL’ye (önceki 1,89TL) yükseltiyoruz. Tavsiyemizi “Endekse Paralel Getiri”’den “Endeks Üzeri Getiri”ye revize ediyoruz.

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

(=) TSKB (TSKB): Banka 2022 yılı ilk çeyrek için bizim ve piyasa tahminlerine paralel, yıllık %168,2, çeyreksel %92,5 artışla 606 mn TL net kar açıkladı. Bu dönemde bankanın ortalama özkaynak karlılığı %33,4 düzeyine ulaşmış oldu. 1Ç22’de TSKB’nin net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %32,3 yükselirken, özellikle enflasyon beklentisindeki güncelleme ile TÜFEX gelirlerinin çeyreksel %106 artış göstermesi, bankanın gelirlerini olumlu etkiledi. Ayrıca 1Ç’de bankanın net ücret ve komisyon gelirleri de, danışmanlık gelirlerinin etkisi ile çeyreksel %58,1 artarak 32 mn TL’ye çıkarken, net ticari karı ise %49,9 azalarak 281 mn TL oldu. Diğer yandan bankanın faaliyet giderleri ise yıllık %72,5 artarak 108 mn TL’ye çıkarken, karşılık giderleri ise çeyreksel %34,6 düşüş ile 730 mn TL oldu.

Bu dönemde 215 mn TL tutarında ilave serbest karşılık ayıran bankanın toplam serbest karşılık stoğu 655 mn TL’ye çıktı. Öte yandan, bankanın 1Ç’de YP kredi hacmi dolar bazında itfalar nedeniyle çeyreksel %6,5 düşüş gösterirken, kur etkisinden arındırılmış toplam kredi daralması ise %8,7 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 1Ç’de takipteki krediler oranı %3,4 (2021:%3,3) olurken, yakın izlemedeki krediler oranı ise %13,1’e (2021: %11,9) yükseldi. 2021 sonunda %15,3 olan bankanın sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK geçici düzenlemeler hariç) 1Ç22’de %14,0 seviyesine geriledi. Bu azalışta, 300 mn $’lık katkı sermaye ihracının erken itfasının gerçekleştirilmesi etkili oldu. Ayrıca 30 Mart’ta 200 mn $’lık tutarında ilave ana sermaye niteliğinde kredi sözleşmesi imzalanması sonucunda bankanın ana sermaye (Tier 1) SYR’si ise %8,9’dan %12,8’e çıktı.

Yorum: Banka’nın 1Ç22 net karının beklentilere paralel gerçekleşmesinin, hisse performansına etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 1Ç22 sonuçları ile birlikte yılsonu net kar beklentimizi 1,6 mlr TL’den 2,0 mlr TL’ye çıkarıyoruz. Ayrıca modelimizde yaptığımız güncelleme ile birlikte TSKB için 2,06 TL olan hedef fiyatımızı 2,44 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizde değişikliğe gitmiyoruz.

Tacirler Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

TSKB (TSKB) 1Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel ve yeni rekor yüksek seviyede 606 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %93 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 604 milyon TL olan beklentimize ve 607 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %168 artarak %37,8 ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, ticari kar ile beklentilerden yüksek gelen kredi karşılıkları ve diğer karşılıkların birbirini dengelemesi sebebiyle sonuçlar beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Banka 215 milyon TL tutarında ek serbest karşılık ayırmıştır ve toplam tutar 655 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Marjlarda devam eden toparlanma, ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık gözle görülür artış, 281 milyon TL ticari kar, YP kredilerde zayıf performans ve kredi karşılıklarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Banka yönetimi 2022 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 2,35 TL olan hedef fiyatımızın %27 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 3,1x F/K (Benzerlerine göre %5 primli) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve %21,8 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç21 – 02.11.2021

(=) TSKB (TSKB): Banka 3Ç21 döneminde beklentimizin (275 mn TL) ve piyasa öngörüsünün (275 mn TL) hafif üzerinde 296 mn TL (ç/ç:+%16,9, y/y:+%44,8) net kar açıkladı. 3Ç’de temel olarak bankanın net faiz gelirlerinde görülen artış, net karı olumlu etkiledi. Böylece TSKB’nin 9A21 döneminde net karı yıllık %47,2 artarak 774 mn TL’ye ulaşırken, ortalama özkaynak karlılığı ise %13,4’ten %15,5 düzeyine çıktı. 3Ç21’de bankanın net faiz gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki yükselişin (ç/ç:+%76) katkısı ile, çeyreksel %17,7 artış göstererek 743 mn TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bankanın kümülatif net faiz marjı (swap dahil) ise bir önceki çeyreğe göre 50 bp iyileşme göstererek %4,0 düzeyine ulaştı. Ayıca 3Ç’de 115 mn TL ilave serbest karşılık ayıran bankanın toplam karşılık giderleri çeyreksel %1,5 yükselirken, net risk maliyeti ise %2,0’den %1,8’e indi.

Banka’nın 2Ç21’de %3,3 düzeyinde olan kur etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesi 3Ç21’de gerçekleşen yoğun geri ödeme ve tahsilatlar nedeniyle %0,5 düzeyine geriledi. Öte yandan, bankanın 3Ç21’de takipteki krediler oranı sınırlı değişim göstererek %3,8 düzeyinde gerçekleşirken, karşılık oranı ise 4,5 puan artarak %54,9’a yükseldi. Aynı dönemde TSKB’nin konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) %15,2’den %15,6’ya çıktı. Banka ayrıca bazı 2021 yılsonu beklentilerini revize etti.

Buna göre, banka yılsonu için kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme beklentisini %3-%5 aralığından %2’nin altına düşürürken, ikinci aşama kredi oranı tahminini ise ~%15’ten %12,5 seviyesinin altına revize etti. Banka takipteki krediler oranı için ~%4,0 (önceki ~%4,5), net risk maliyet için ~150 bp öngördüğünü açıkladı. Ayrıca banka 2021 yılı net faiz marjı tahminini ~%4,0’ten ~%4,5’e, komisyon gelir artışı tahminini ~%20’den ~%35’e, özkaynak karlılığı beklentisini ise ~%14’ten ~%16’ya yükseltti.

Yorum: 3Ç finansal sonuçları ardından TSKB için 883 mn TL olan 2021 yılsonu net kar tahminimizi 1,05 mlr TL’ye revize ediyoruz. Ayrıca banka için 1,86 TL olan hedef fiyatımız ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizde değişikliğe gitmiyoruz. Banka hisseleri son bir ayda gösterge endekse göre %1,9 olumlu ayrışma gösterdi.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç21 – 02.11.2021

Çekirdek gelirler arttı; kredi risk maliyeti azaldı… TSKB, 3Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde 296mn TL (Piyasa: 276mn TL, OYAK tahmini: 274mn TL) net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %17, yıldan yıla ise %45 artışa işaret etmektedir. TSKB, bu çeyrek 115mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Bu karşılık ayrılmamış olsaydı net kar %39 daha yukarıda gerçekleşecekti. Çekirdek gelirler (faiz + komisyon) TL kredi getirisinin yükselmesi ve menkul kıymet gelirlerinin artması sayesinde çeyreksel %16 yükselmiştir. TSKB, Tüfeks gelirleri hesaplamasında kullanılan Ekim enflasyon tahminini 2,5 puan yükseltmiştir. Net faiz marjında beklentimize paralel 1,1 puan çeyreksel artış olmuştur. Komisyon gelirlerindeki güçlü yükseliş ve net karşılık giderlerindeki azalış karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi 3Ç’de %18,0’a yükselmiştir (2Ç: %16,2). Serbest karşılıkla düzeltirsek sermaye getirisi %25,1’e yükselmektedir. Bu, Garanti’den sonraki en yüksek getiri olmaya adaydır.

İkinci grup kredilerin toplamdaki payı azaldı… Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı geçen çeyrek %14,2 iken 3Ç’de %11,9’a azalmıştır. Takipteki krediler karşılığı bu çeyrek 4,9 puan artarak %55’e ulaşmıştır. Bankanın 3Ç itibariyle 400mn TL serbest karşılığı vardır.

Önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak koruyoruz…TSKB, 2022 tahmini 3,2 F/K ve 0,5 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %15,7 beklerken değerlemesinin cazip olduğunu düşünmekteyiz. Risksiz faiz oranımızı 1 puan artırarak %16’ya yükseltiyoruz. Buna bağlı olarak hedef fiyatımızı %4 aşağı çekerek 1,68TL (Önceki: 1,75TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için tavsiyemizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak koruyoruz.

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç21 – 02.11.2021

TSKB’nin 3Ç21 net kârı önceki çeyreğe göre %17 artarak 296 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim 260 milyon TL net kâr tahminimiz ile piyasanın 272 milyon TL medyan net kâr beklentisinin üzerinde kaldı. Banka ayrıca 115 milyon TL serbest karşılık ayırarak toplam serbest karşılık rezervini de 180 milyon TL’ye çıkardı. Böylece, bankanın ilk dokuz ayda net kârı %47 artışla 774 milyon TL’ye ulaştı. Öz kaynak kârlılık oranı %16,4 oldu (2020: %13,1). Swap gideri dahil net faiz geliri önceki çeyreğe göre %33 arttı. 3Ç21’de swap dahil net faiz geliri önceki çeyreğe göre 169 milyon TL arttı. Bu artışta (1) varsayılan enflasyonun 500 baz puan artışla %18,5’e çekilmesi sonucu TÜFE’ye endeksli tahvil getiri katkısının 84 milyon TL artması ve (ii) swap maliyetinin 55 milyon TL gerileyerek 64,5 milyon TL’de kalması belirleyici oldu. Yorum ve öneri: TSKB’nin ilk dokuz ay özkaynak kârlılığı (serbest karşılık dikkate alınırsa) %19’a ulaştı. TSKB için net kâr tahminlerimiz 2021 için 970 milyon TL ve 2022 için 1,22 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Hisse için 1,80 TL’deki 12 aylık fiyat hedefimizi daha sonra güncelleyeceğiz, yatırım görüşümüzü ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak koruyoruz.

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç21 – 02.11.2021

TSKB; 3Ç21 net rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti / pozitif / TSKB 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 296 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı %16.9 ç/ç ve %44.8 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %18.0 olarak gerçekleşti. Net kar 265 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti (konsensus: 276 milyon TL). Beklentimizden daha düşük swap giderleri ve beklentimizden daha yüksek iştirak gelirleri net kar tahminimizdeki sapmanın ana nedenleridir. TSKB bu dönemde ayırdığı 115 milyon TL ile toplam serbest karşılık tutarını 400 milyon TL’ye yükseltmiştir.

TSKB için AL önerimizi ve 1.90 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. 2022 kar tahminimizi korurken, TÜFE’ye endeksli bonoların getirisindeki artış ve döviz cinsi kredi karşılık giderlerindeki artış nedeniyle 2021 yılı kar tahminimizde %3 kadar yukarı yönlü bir revizyon yaptık. 2022 tahminlerimize göre 0.47x F/DD ve 3.27x F/K çarpanları ile işlem gören TSKB’nin 2022 özsermaye karlılığını ise %15.4 olarak tahmin ediyoruz. YP kredilerinin yüksek olması ve 4Ç21’de şu ana kadarki TL değer kaybı bankanın sermaye yeterlilik oranlarını baskılayabilecek olsa da %18.7 SYR ve %12.5 Çekirdek SYR’nin oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bankanın 2021 yılı içerisinde sürekli artan karşılık oranları ise (2020 sonundan bu yana 30 puan) olası riskleri önemli ölçüde karşılamaktadır. Grup 2 ve Grup 3 krediler için karşılık oranları sırası ile %18.8 ve %54.9 seviyesinde, takipteki krediler için toplam karşılık oranı ise %134 seviyesindedir (serbest karşılıklar hariç).

 

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç21 – 05.08.2021

TSKB, 2Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde 253m TL (Piyasa: 236mTL, OYAK tahmini: 234mTL) net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %12, yıldan yıla ise %50 artışa işaret etmektedir. TSKB, bu çeyrek 35m TL serbest karşılık ayırmıştır. Bu karşılık ayrılmamış olsaydı net kar %14 daha yukarıda gerçekleşecekti. Çekirdek gelirler (faiz + komisyon) YP kredi/fonlama makasının genişlemesi ve menkul kıymet gelirlerinin artması sayesinde çeyreksel %17 yükselmiştir. TSKB, Tüfeks gelirleri hesaplamasında kullanılan Ekim enflasyon tahminini 2,5 puan yükseltmiştir. Net faiz marjında beklentimize paralel 33 baz puan çeyreksel artış olmuştur. Komisyon gelirlerindeki güçlü yükseliş ve net karşılık giderlerindeki azalış karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi 2Ç’de %16,2’ye yükselmiştir (1Ç: %14,9). Serbest karşılıkla düzeltirsek sermaye getirisi %18,5’e yükselmektedir. Bu Garanti’den sonraki en yüksek getiri olmaya adaydır.

Karşılıklar yükseldi; ikinci grup kredilerin toplamdaki payı arttı… Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı geçen çeyrek %11,7 iken 2Ç’de %14,2’a yükselmiştir. Ancak karşılama oranı da 1 puan artarak %15’e yükselmiştir. Takipteki krediler karşılığı bu çeyrek 3.3 puan artarak %50’ye ulaşmıştır. Bankanın 2Ç itibariyle 285m TL serbest karşılığı vardır.

Önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz…. TSKB, 2022 tahmini 3,4 F/K ve 0,5 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %14,5 beklerken değerlemesinin cazip olduğunu düşünmekteyiz. Hisse için 1,69TL hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç21 – 05.08.2021

TSKB (TSKB) 2Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 253 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %12 artış). Bankanın 6 aylık karı 479 milyon TL olup geçen yıla göre kuvvetli bir şekilde %49 artarak %16 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri ile beklentilerin altında ticari zarar sebebiyle sonuçlar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 35 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam tutar 285 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Marjlarda yıllık sınırlı daralma, ücret ve komisyon gelirlerinde son derece kuvvetli toparlanma, YP kredi büyümesinde yavaşlama, kredi karşılıklarında artış, ikinci aşama kredilerin ağırlığında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

2Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. 2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %25 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 1,35 TL olan hedef fiyatımızı 1,80 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %37 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi AL olarak revize ediyoruz. Hisse 2021T 3,4x F/K (%2 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %17,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç21 – 04.05.2021

TSKB (TSKB) 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 226 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %9 artış). Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %47 artarak %15,7 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, iştirak karı ve kredi karşılıkları ile beklentilerin altında ticari kar sebebiyle sonuçlar beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 30 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. (Toplam 250 milyon TL)

Marjlarda sınırlı daralma, ücret ve komisyon gelirlerinde gerileme, güçlü YP kredi büyümesi, kredi karşılıklarında artış, ikinci aşama ve yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Ücret ve komisyon gelirleri büyüme beklentisi için aşağı yönlü risk bulunmaktadır.

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 1,51 TL olan hedef fiyatımızı 1,35 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %6 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 4,2x F/K (%33 primli) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve %14,1 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç21 – 04.05.2021

TSKB, 1Ç21’de bizim beklentimize (220m TL) paralel ama piyasa beklentisinin (212m TL) üzerinde 226m TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %9 yıldan yıla ise %47 artışa işaret etmektedir. Banka bu çeyrek 30m TL serbest karşılık ayırmıştır. Bu ayrılmamış olsaydı net kar %11 daha yukarıda gerçekleşecekti. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) YP kredi/fonlama makasının sabit kalması sayesinde çeyreksel %5 yükselmiştir. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin azalması ve swap giderlerinin artması ise marj üzerinde baskı yapmıştır. TL kredi getirileri ise artış kaydetmiştir. Net faiz marjı çeyreksel 48 baz puan daralmıştır. Ticari kara geçilmesi ve faaliyet gider artışının enflasyonun altında kalması karlılığı desteklemiştir. Net karşılık giderleri karşılık oranlarının artışla yükselmiştir. Bankanın 1Ç itibariyle 250m TL serbest karşılığı vardır. Sermaye getirisi 1Ç’de %14,9’a ulaşmıştır (4Ç: %14,0). Sonuçları, TSKB için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

TSKB (TSKB) 4Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 207 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %1 artış). Bankanın 12 aylık karı 733 milyon TL olup geçen yıla göre %6 azalarak %12,9 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen ücret ve komisyon gelirleri ve kredi karşılıkları ile beklentileri aşan ticari zarar sebebiyle sonuçlar beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Marjlarda sabit performans, ücret ve komisyon gelirlerinde kuvvetli artış, TL kredi büyümesinde hızlanma, üçüncü aşama kredi karşılıklarında artış, ikinci aşama ve yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığında azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 19% sermaye m aliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 1,51 TL olan hedef fiyatımızın %18 düşüş potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 5,8x F/K ve 0,8x F/DD çarpanlarıyla ve %14,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir. Banka 2021 beklentilerini açıklamıştır. Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi: %3-%5, Ücret ve Komisyon Gelirleri: ~20%, Net Faiz Marjı (Düzeltilmiş): ~4.0, Özkaynak Getirisi: ~14%, Faaliyet Giderleri: ~%20, Gider/Gelir Rasyosu: ~14%, SYR: %15.5, Çekirdek SYR: %10,5, İkinci Grup Krediler: 15%, TGA Rasyosu: %4,5, Kredi Risk Maliyeti (net)

Tacirler Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

4Ç20 sonuçlarını 207 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda %1 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz ve piyasa beklentisi olan 197 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Bankanın kredi portföyü çeyreksel bazda, %2 azaldı. Swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %14 azaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 84 baz puan geriledi. Bu gerilemenin altında yatan ana nedenler artan swap maliyetleri (4Ç20: 90 milyon TL, 3Ç20: 48 milyon TL) ve daralan TL kredi ve TL menkul kıymet makaslarıdır.

Takipteki krediler oranı %4,3 ile çeyreksel bazda 90 baz puan arttı, net risk maliyetleri 2020 yılı sonunda 220 baz puan olarak gerçekleşirken 9A20 net risk maliyetleri ise 172 baz puan olarak kaydedilmişti. TSKB’nin ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11,3 ve %16,6 olarak kaydedildi. BDDK’nın istinaları göz önüne alınınca ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %13,4 ve %19,4 olarak gerçekleşmektedir.

TSKB’nin 4Ç20’deki özkaynak karlılığı %14,0 oldu ve çeyreksel bazda 60 baz puan azaldı. 2020 yılında ise bankanın özkaynak karlılığı %13 olarak gerçekleşti. Banka yönetimi 2021 beklentilerini de paylaştılar. Bu beklentilerin ihtiyatlı olumlu beklentiler olduğunu söyleyebiliriz. Banka yönetimi 2021 yılında kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesinin %3-5 aralığında olmasını, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 50 baz puan gerileme olmasını ve %4 olarak kaydedilmesini, net kredi maliyetlerinin 175 baz puanın altında olmasını ve özkaynak karlılığının %14 olarak gerçekleşmesini beklemektedirler.

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

TSKB 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 207 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre yatay kalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %16 kadar gerilemiştir. Dönemsel özsermaye karlılığı ise %14.0 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar iştiraklerden elde edilen gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak bizim 176 milyon TL’lik (konsensüs: 197 milyon TL) beklentimizin üzerinde gelmiştir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %6 kadar daralarak 733 milyon TL olarak gerçekleşirken, özsermaye karlılığı ise %13.3 olmuştur. TSKB’nin 2021 beklentileri temkinli iyimser olarak değerlendirilebilir. TSKB için TUT olan önerimizi ve 2.10 TL olan hisse başına hedef fiyatımızı koruyoruz. Marj görünümünün daha stabil olduğu görüşündeyiz. Takipteki krediler sektöre paralel olarak 90 baz puan kadar artabilir.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç20 – 02.02.2021

TSKB, 4Ç’de piyasa beklentisiyle paralel 207m TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %2 yıldan yıla ise %1 artışa işaret etmektedir. Artan Tüfeks getirilerine rağmen daralan YP kredi/mevduat makası karlılığı baskı altına almıştır. Bunun yanısıra sermaye piyasası işlem zararı da karlılığı olumsuz etkilemiştir. Net faiz marjı çeyreksel 82 baz puan gerilemiştir. Kredi risk maliyeti ise kredi karşılık oranının yükselmesine rağmen genel karşılık geri çevrilmesiyle düşmüştür. Sermaye getirisi 4Ç’de %14,0 olarak gerçekleşmiştir (3Ç: %14,6).

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

TSKB (TSKB) 3Ç20 Finansal Sonuçları: Beklentiler ile uyumlu net kar (=)TSKB (TSKB) 3Ç20 için beklentimize ve piyasa tahminlerine paralel, yıllık %9,4, çeyreksel %21,3 artış ile 204 mn TL net kar açıkladı. Banka’nın 3Ç’de temel olarak artan net ticari karına bağlı olarak, çekirdek gelirleri bir önceki çeyreğe göre %34,8 artarak beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, karşılık giderlerinin de tahminlerinizin üzerinde gerçekleşmesi, net karın beklentilere paralel gelmesinde etkili oldu.

3Ç’de döviz kurundaki artışın getirdiği olumlu etkinin yanı sıra, TÜFEX gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %66,0 oranında yükselmesi, bankanın net faiz gelirlerine çeyreksel %19,5 artış getirdi. Böylece yılın ilk dokuz aylık döneminde swap dahil net faiz marjı %4,0 ile beklentimize yakın gerçekleşti. Bankanın bir önceki çeyrekte 17 mn TL olan net ticari karı 3Ç’de artan (ç/ç:+%28,0) swap giderlerine karşın, döviz kuru hedge kaynaklı (121,5 mn TL) artarak 96,4 mn TL’ye ulaştı.

Banka’nın 3Ç’de kur etkisi hariç toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %24,1 artış gösterirken, aynı dönemde faaliyet giderleri çeyreksel %3,9 gerileyerek beklentimizin altında gerçekleşti. TSKB’nin yılın üçüncü çeyreğinde YP cinsinden kredi hacmi dolar bazında bir önceki çeyreğe göre %3,4 arttı. Ayrıca bankanın 3Ç itibariyle 716 mn $ likidite fazlası bulunmaktadır (2Ç20: 567 mn $).

Banka’nın 3Ç’de takipteki krediler bakiyesi 2Ç’ye göre %14,7 artarken, Takipteki Krediler Oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek %3,4 oldu. Ayrıca 3Ç’de %39,3 oranında artış gösteren yeniden yapılandırmalara bağlı olarak yakın izlemedeki krediler oranı %10,8’den %11,3 seviyesine yükseldi. Ayrıca bankanın tüm aşamadaki krediler için karşılık oranları yükselmeye devam ederken, takipteki krediler için bu oran %37,7’den %39,4’e çıktı.

Banka’nın 2Ç sonunda %16,6 olan sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK düzenlemeleri hariç) 3Ç’de %15,8’e geriledi. TSKB 2020 yılsonu beklentilerinde revizyona gitti. Banka 2020 yılı için %4,0 olarak öngördüğü net faiz marjı beklentisini %4,5 ile yukarı yönlü güncellerken, net risk maliyeti tahminini ise 200 bp altında (önceki:<150 bp) olacak şekilde revize etti. Banka faaliyet giderlerinde %15’in altında olan artış beklentisini %10,0 olarak revize etti. Ayrıca banka 2020’de %17,0’nin üzerinde öngördüğü sermaye yeterlilik rasyosu tahminini (BDDK düzenlemeleri hariç) %15,5 düzeyine çekerken, birinci kuşak SYR tahminini ise %10,5’e revize etti. Banka 2020 yılı için %3,5 altında tahmin ettiği Takipteki Krediler Oranı beklentisini korurken, yakın izlemedeki krediler oranı için beklentisini %15,0 olarak güncelledi. > <150 bp) olacak şekilde revize etti. Banka faaliyet giderlerinde %15’in altında olan artış beklentisini %10,0 olarak revize etti. Ayrıca banka 2020’de %17,0’nin üzerinde öngördüğü sermaye yeterlilik rasyosu tahminini (BDDK düzenlemeleri hariç) %15,5 düzeyine çekerken, birinci kuşak SYR tahminini ise %10,5’e revize etti. Banka 2020 yılı için %3,5 altında tahmin ettiği Takipteki Krediler Oranı beklentisini korurken, yakın izlemedeki krediler oranı için beklentisini %15,0 olarak güncelledi.

Yorum: Bizim ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen finansalların hisse performansına yansımasının nötr olacağını düşünüyoruz. Banka için 2020 yılı net kar beklentimizi 728 mn TL (y/y:+%3,8) olarak korurken, banka hisseleri 9,8x F/K ve 1,2x P/D çarpanları ile işlem görmektedir. TSKB için 1,48 TL olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmezken, son 1 ayda BIST-100’e göre %134,2 pozitif ayrışan bankanın hisseleri için “Endeksin Üzerinde Getiri” olan kısa vadeli önerimizi “Endeksin Altında Getiri”ye, “AL” olan uzun vadeli tavsiyemizi ise “TUT” olarak revize ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

TSKB (TSKB) 3Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 204 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %21 artış). Bankanın 9 aylık karı 533 milyon TL olup geçen yıla göre %0,4 artarak %12,9 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri ve ticari kar ile beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle sonuçlar beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Marjlarda devam eden genişleme, ücret ve komisyon gelirlerinde toparlanma, YP kredi büyümesinde hızlanma, ikinci ve üçüncü aşama kredi karşılıklarında artış, ikinci aşama ve yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Banka 2020 net faiz marjı beklentisinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi: Sabit, Kredi/Aktifler: %75, Ücret ve Komisyon Gelirleri: >50%, Faaliyet Giderleri: %10 (Eski: < %15), Net Faiz Marjı (Düzeltilmiş): ~4.0% (Eski: 4.5%), Maddi Özkaynak Getirisi: >14%, Aktif Getirisi: %1,7-%1,9, Gider/Gelir Rasyosu: 12% (Eski: <15%), SYR: %15.5 (Eski: >%17), Çekirdek SYR: >%10,5 (Eski: >%11,5), İkinci Grup Krediler: 15% (Eski: Sabit), TGA Rasyosu: <%3,5, Kredi Risk Maliyeti (net) <200 baz puan (Eski: <150 baz puan)

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 1,37 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz aşağı yönlü revizyonlar sonrası 1,30 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %49 düşüş potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi ise “SAT” olarak revize ediyoruz. Hisse 2020T 9,5x F/K ve 1,1x F/DD çarpanlarıyla ve %12,1 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

TSKB’nin 3Ç20 net kârı önceki çeyreğe göre %21 artışla 204 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim 195 milyon TL net kâr tahminimiz ile piyasanın ortalama kâr beklentisi olan 196 milyon TL’nin üzerinde kaldı. Böylece ilk dokuz ay sonunda net kâr önceki yıla göre %1 gerilemeyle 526 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın özkaynak kârlılık oranı %12,4 oldu (2019 yılında %13,6). Net kârın beklentimizden güçlü gelmesi TSKB’nin faaliyet giderlerinin önceki çeyreğe göre gerilemesinden kaynaklandı. Modelimiz bu kalemde artış öngörmüştü. Banka yıl sonu faaliyet gideri artış tahminini de %15’ten %10’a düşürdü. Bankanın ilk dokuz aylık kârındaki gerileme ise Covid-19 sonrası dönemde ortaya çıkan karşılık ayırma gereksiniminden kaynaklandı. 3Ç20’de 1745 milyon TL tutarındaki kredi sorunlu kredi grubuna ve 0,7 milyar TL tutarında kredi yakın izlemedeki kredi grubuna dahil edildi. Böylece sorunlu krediler ve yakın izlemedeki krediler 1,4 milyar TL (%3,4) ve 4,5 miyar TL (%11,3) olarak kaldı.

Banka 3Ç20’de 311 milyon TL düzeyinde (2Ç20’de 203 milyon TL) karşılık ayırdı. Yılbaşından bu yana karşılık oranlarını yükseltmenin yanı sıra TSKB ayrıca 220 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmış bulunuyor. Covid-19 destekleri dahil edilmeden bankanın 3Ç20 sonunda çekirdek sermaye rasyosu %10,4 (yasal limit %7,01) ve sermaye yeterlilik rasyosu %15,8 (yasal limit %10,51) oldu. Banka yıl sonunda bu oranların en az %10,5 ve %15,5 olacağını öngörüyor.

Bankanın yılın ilk dokuz ayında düzeltilmiş özkaynak kârlılık oranı %13,3 oldu. TSKB yıl sonu için %14 hedefini koruyor. Bu sonuçların ardından bankanın kâr tahminlerini 2020 için %4 artışla 750 milyon TL’ye ve 2021 için %15 artışla 950 milyon TL’ye yükselttik. Hisse için 12 aylık fiyat hedefini de %25 artışla 1,70 TL’ye yükseltiyoruz. Son dönemdeki hızlı yükseliş sonrası TSKB hissesinde yukarı potansiyel bulamıyoruz. Bu nedenle hisse için görüşümüzü ‘Endeksin Altında Getiri’ olarak güncelliyoruz.

Ziraat Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr):TSKB’nin 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,3 oranında artarak 204,1mn TL’ye yükselmiştir. Piyasanın kar beklentisi 196mn TL iken, bizim beklentimiz 198mn TL idi. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %19,5 oranında artarak (TÜFE endeksli tahvillerin getirisi çeyreksel olarak 45,5mn TL artarak 115mn TL’ye yükselmiştir.) 559,1mn TL’ye yükselerek karı desteklerken, ticari kar 80mn TL artarak 96,4mn TL’ye yükselmiş ve karı destekleyen bir diğer kalem olmuştur. Diğer yandan, karşılık giderleri bu çeyrekte 375mn TL gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %63,7 oranında artış göstermiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka özkaynak yönetimi uygulanan ortaklıklardan ise 16,6mn TL gelir kaydetmiştir. TSKB’nin net faiz marjı ilk çeyrekte 58 baz puan artarak %4,84’e yükselmiştir. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %14,6 ve %1,6 olarak gerçekleşerek bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşmişlerdir. Banka’nın takipteki krediler oranı da önemli bir değişim göstermemiş ve %3,45 olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2020 Ocak – Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında düşüş göstermiş ve 526,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka, bir kısmı ikinci çeyrekte revize olan beklentilerde kısmen değişikliğe gidildiğini açıklamıştır. Buna göre; TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin değerlemesinde kullanılan Ekim – Ekim enflasyonu %9,5’tan %11,5’a revize edilmiştir.  %15’in altında kalması tahmin edilen faaliyet giderleri artışının pandemi etkisi ile %10 seviyesi civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu paralelde, gider/gelir oranı da %12 seviyelerine revize edilmiştir. Yılsonunda %4 seviyelerinde kaydedilmesi beklenen net faiz marjında, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisi ve kur etkisi nedeniyle yukarı yönlü revizyona gidilmiştir. Net faiz marjının yıl sonunda %4,5 seviyesi civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen TL’nin değer kaybı nedeniyle, sermaye yeterlilik oranı %15,5 (2020T: >17 idi) seviyesine revize edilmiştir. Son çeyrekte bazı konsorsiyum kredilerinin birinci aşamadan ikinci aşamaya taşınma olasılığı dikkate alınarak, ikinci aşama kredi oranı %15 seviyelerine revize edilmiştir.  Banka karşılıklardaki ihtiyatlı yaklaşımını sürdürmektedir. Bu nedenle, yıl sonu net kredi risk maliyeti, 150 baz puan altı beklentisinden, 200 baz puanın altı seviyesi civarına taşınmıştır.

 

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

TSKB (TSKB) 2Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 168 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %5,0 artış). Bankanın 6 aylık karı 329 milyon TL olup geçen yıla göre %13,6 azalarak %12,3 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen ticari kar ve faaliyet giderleri ile beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle sonuçlar beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Marjlarda genişleme, önemli ölçüde gerileyen ücret ve komisyon gelirleri, YP kredi büyümesinde yavaşlama, ikinci ve üçüncü aşama kredi karşılıklarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 2Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Banka 2020 kredi riski maliyeti beklentisinde yukarı, maddi özkaynak getirisi bütçesinde aşağı yönlü revizyona gitmiştir. Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi: Sabit (Eski: %3-%5), Kredi/Aktifler: %75 (Sabit), Ücret ve Komisyon Gelirleri: >50% (Sabit), Net Faiz Marjı (Düzeltilmiş): ~4.0% (Sabit), Maddi Özkaynak Getirisi: >14% (Eski: %16), Aktif Getirisi: %1,7-%1,9 (Sabit), Gider/Gelir Rasyosu: <15% (Sabit), Sermaye Yeterlilik Rasyosu: >%17 (Eski: >%18), Çekirdek Sermaye Yeterlilik Rasyosu: >%11,5 (Eski: >%12,5), İkinci Grup Krediler: Sabit, TGA Rasyosu: < 3,5% (Sabit), Kredi Risk Maliyeti (net) <150 baz puan (Eski: <100 baz puan)

Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 1,37 TL olan hedef fiyatımızın %25 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,9x F/K (Benzerlerine göre %4 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %12,7 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TSKB (TSKB), altyapı ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve COVID-19’dan olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzaladı. Firmalara üç yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin edilen kaynak, ulaştırma, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi altyapı sektörlerine ve AAYB’nin stratejisi doğrultusunda tespit edilen üretim sektörlerindeki şirketlere kullandırılacak.

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

TSKB’nin 2Ç20 net kârı (önceki çeyrek sonucunun güncellenmesinin ardından) önceki çeyreğe göre %9,5 artışla 168 milyon TL oldu ve bizim kâr beklentimize (165 milyon TL) ve analistlerin net kâr beklenti ortalamasına (162 milyon TL) yakın bir sonuç elde edildi. Böylece 2020/6 döneminde net kâr önceki yıla göre %16,5 gerileyerek 322 milyon TL oldu.

Bankanın bu döneme ilişkin öz kaynak kârlılığı ise %11,4 olarak gerçekleşti (2019 yılında %13,6). Net kârın 2019’a göre gerilemesi (artan net faiz ve komisyon gelirlerine rağmen) Covid-19 kaynaklı oluşabilecek risklere karşı daha temkinli bir karşılık ayrılmasının sonucu. Diğer taraftan temettü gelirleri de önceki yıla göre %78 gerileyerek kârı bir miktar baskıladı. Sorunlu ve yakın izlemedeki kredi hacminde önemli bir artış olmamasına rağmen TSKB bu çeyrekte de 203 milyon TL gibi (1Ç20’de 175 milyon TL) uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde karşılık ayırdı. Buna göre bankanın standart, yakın izlemedeki ve sorunlu kredileri için karşılık ayırma oranları 18 baz puan, 153 baz puan ve 410 baz puan arttı. Covid-19 sonrası sağlanan ek destekler hariç tutulduğunda dahi bankanın çekirdek sermaye rasyosu %11,3 (yasal alt limit %7,01) ve SYR’si %16,6 (yasal alt limit 10,51) gibi oldukça konforlu seviyelerde bulunuyor.

Yorum ve değerlendirme: TSKB’nin yılın ilk altı ayı için düzeltilmiş öz kaynak kârlılığı %13 civarında kaldı. Banka yıl sonu için düzeltilmiş öz kaynak kârlılık beklentisini minimum %14 seviyesine çekti (önceki tahmin %16). Bankanın kâr beklentisini 2020 için 680 milyon TL ve 2021 için 815 milyon TL olarak koruduk. Bu durumda düzeltilmiş özkaynak kârlılık oranı %13,5 – %14,5 aralığında kalacak. Hissede 12 aylık fiyat hedefini %4 artışla hisse başına 1,40 TL’ye yükseltiyoruz. Hissede ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz var.

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

TSKB (TSKB) 2Ç20 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel sonuçlar (=) TSKB yılın ikinci çeyreği için beklentimize ve piyasa tahminlerine paralel, 162 mn TL (y/y:-%17,0, ç/ç:+%1,0) net kar açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre bankanın çekirdek gelirleri %3,2 artış gösterse de, karşılık giderlerinin ve efektif vergi oranının yükselmesi net kardaki artışı baskıladı. Bankanın 1Ç’de %13,0 olan özkaynak karlılığı 2Ç’de %11,9’a geriledi. Bankanın 2Ç’de bir önceki çeyreğe göre TÜFEX gelirlerinde görülen (ç/ç:-%16,0) gerilemeye rağmen net faiz gelirleri, kredi – fonlama makasındaki iyileşmeye bağlı olarak çeyreksel %4,4 artarak 468 mn TL’ye ulaştı.

1Ç’de yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetinden elde edilen gelirlerin etkisi ile 22 mn TL düzeyinde gerçekleşen komisyon gelirleri 2Ç’de 8 mn TL’ye geriledi. 2Ç itibariyle toplam kredi portföyünün %89’unu YP krediler oluşturan bankanın bir önceki çeyreğe göre toplam kredi büyümesi, TL krediler öncülüğünde %2,4 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde YP kredileri dolar bazında %3,9 daralma kaydetti.

Aktif kalitesine bakıldığında, bankanın 2Ç’de Takipteki Krediler Oranı 1Ç sonuna göre değişim göstermeyerek %3,4 seviyesinde kalırken, yakın izlemedeki krediler (grup 2) oranı ise %10,4’den %10,8’e çıktı. Diğer yandan, banka 2Ç’de bütün aşamadaki karşılık oranları arttırdı, takipteki krediler için %33,6’dan %37,7’ye, grup 2 krediler için karşılık oranı %11,7’den %13,2’ye ulaştı.

Fonlama tarafında ise, bankanın 1Ç ‘de 702 mn $ olan likidite fazlası 2Ç’de 567 mn $ düzeyine geriledi. 2020 yılı temmuz ayında 150 mn $’lık sendikasyon kredisini %85 çevirim oranı ile yenileyen banka, aynı dönemde Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 200 mn $ tutarında “Covid-19’un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik” kredi temin ettiğini açıkladı.

Ayrıca banka 2020 yılsonu beklentilerini güncelledi. Banka 2020 yılı için %3-5 düzeyinde artış olarak öngördüğü kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi tahminini yatay olarak güncellerken, özkaynak karlılık beklentisini >%16’dan >%14’e revize etti. Banka faaliyet giderlerinde %15’in altında artış (önceki:20) beklerken, net risk maliyeti tahminini ise 150 bp (önceki:<100 bp) yukarı yönlü revize etti. Banka’nın 2020 yılsonu SYR beklentisi ise %17 ve üzeri (önceki:>%18,0) olarak güncellendi.

Yorum: Hem bizim hem de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen finansalların hisse performansı üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. TSKB için 1,48 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” olan önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 162 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel %1 artışı ve yıllık bazda %19 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 160 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 162 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Bankanın kredi portföyü, kur etkisinden arındırılmış olarak, çeyreksel bazda, %1.5 azaldı. Swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %3 arttı. Detaylarına baktığımızda, TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük gelir elde edilmesi (2Ç20: 69.3 milyon TL, 1Ç20: 82.5 milyon TL) ve artan swap maliyetleri (2Ç20: 29.6 milyon TL, 1Ç20: 20.2 milyon TL) olumsuz etkilerken, YP kredi spreadlerindeki çeyreksel bazda 10 baz puanlık artış bu olumsuzlukları kısmen de olsa telafi etti. Buna bağlı olarak, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında çeyreksel bazda 14 baz puan gerilemeye neden oldu ve %3,95 olarak kaydedildi. Takipteki krediler oranı %3,4 ile çeyreksel bazda yatay kalırken, net risk maliyetleri 159 baz puan olarak kaydedildi (1Ç20: 51 baz puan). 1Y20 net risk maliyetleri ise 107 baz puan olarak gerçekleşti. TSKB’nin ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11.3 ve %16.6 olarak kaydedildi. BDDK’nın istinaları göz önüne alınınca ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14 ve %20,35 olarak gerçekleşmektedir. TSKB’nin 2Ç20’deki özkaynak getirisi %11,8 oldu ve çeyreksel bazda 30 baz puan azaldı. Banka yönetimi 2020 yılı beklentilerini revize etti ve yapılan revizyonlar sonucu 2020 yılı için daha düşük bir özkaynak getirisi öngörülmektedir.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

TSKB 2Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimizle paralel 168m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %5 artışa yıldan yıla ise %14 düşüşe işaret etmektedir. Çeyreksel olarak artış gösteren sermaye piyasası gelirleri karlılığı desteklemiştir. YP kredi/fonlama makası genişlerken menkul kıymet getirileri bu çeyrek azalmıştır. Swap maliyetlerindeki yükselişinde etkisiyle net faiz marjı çeyreksel 18 baz puan düşmüştür. Sermaye getirisi ise %12,2 olarak gerçekleşmiştir (1Ç %12.1).Sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

TSKB (TSKB) 1Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif altında 160 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %6,5 azalma). Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre de %13,5 azalarak %12,0 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden bir hayli iyi gelen ücret ve komisyon gelirleri ile beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle sonuçlar beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiştir.

2020 beklentilerinde değişiklik olmamıştır: Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi: 3-5%, Kredi/Aktifler: 75%, Ücret ve Komisyon Gelirleri: >50%, Faaliyet Giderleri: <20%, Net Faiz Marjı (Düzeltilmiş): ~4.0%, Maddi Özkaynak Getirisi: >16%, Aktif Getirisi: 1,7%-1,9%, Gider/Gelir Rasyosu: <15%, Sermaye Yeterlilik Rasyosu: >18%, Çekirdek Sermaye Yeterlilik Rasyosu: >12,5%, İkinci Grup Krediler: Sabit, TGA Rasyosu: < 3,5%, Kredi Risk Maliyeti (net) < 100 baz puan

Marjlarda zayıflama, önemli ölçüde artan ücret ve komisyon gelirleri, YP kredi büyümesinde yavaşlama, TGA rasyosunda sınırlı toparlanma (-10 baz puan), ikinci ve üçüncü aşama kredi karşılıklarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. Banka 2020 bütçesinde henüz bir revizyona gitmemiştir ancak özkaynak karlılığı ve SYR beklentilerinde aşağı yönlü, ücret ve komisyon gelirleri büyüme beklentisinde yukarı yönlü potansiyel olabileceğini öngörüyoruz.

Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 1,16 TL olan hedef fiyatımızı, 2020- 2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz ortalama %10 aşağı yönlü revizyonlar sonrası 1,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %2 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi “TUT” olarak revize ediyoruz. Hisse 2020T 4,1x F/K (Benzerlerine göre %4 primli) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %11,94 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 160 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda %16 ve %13 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 162 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 164 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Bankanın kredi portföyü, kur etkisinden arındırılmış olarak, çeyreksel bazda, yatay kaldı ancak TL bazında, çeyreksel bazda %9 artış kaydedildi. Swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %8 arttı.

Detaylarına baktığımızda, TÜFE endeksli menkul kıymetleren daha yüksek gelir elde edilmesi (1Ç20: 83 milyon TL, 4Ç19: 46 milyon TL) ve YP kredi spreadlerindeki 10 baz puanlık artış olmasına rağmen, Türk Lirasındaki değer kaybı YP kredilerin TL karşılıklarının daha yüksek gerçekleşmesine neden oldu. Buna bağlı olarak, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında çeyreksel bazda 10 baz puan gerilemeye neden oldu ve %4,0 olarak kaydedildi.

Takipteki krediler oranı %3,4 ile çeyreksel bazda 10 baz puan azalırken, net risk maliyetleri 213 baz puan olarak kaydedildi (4Ç19: 200 baz puan). Ayrıca, banka LYY ile ilgili olarak 40.8 milyon TL karşılık ayırdı ve bu karşılığı tamamen hedge etti. TSKB’nin ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %10.7 ve %15.8 olarak kaydedildi. 2019 yıl sonunda ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %12.4 ve %17.8 olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istinaları göz önüne alınınca ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %12 ve %17,5 olarak gerçekleşmektedir.

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç19 – 04.02.2020

TSKB (TSKB) 4Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel net kar… TSKB, 4Ç19’da hem bizim hem de piyasa beklentileri paralelinde çeyreksel %14,0 artışla 171 mn TL net kar açıkladı. Bankanın 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre %56,0 artan karşılık giderlerine karşın, swap maliyetleri ile düzeltilmiş net faiz gelirlerinin %21,0 artış göstermesi, net karı olumlu etkiledi. Bankanın 2019 yılında net karı yıllık %8,6 azalarak 702 mn TL olurken, özkaynak karlılık oranı ise %16,5’den %13,6’ya geriledi.

Bir önceki çeyreğe göre swap giderlerinin 104 mn TL’den 19 mn TL’ye gerilemesi, 4Ç19’da bankanın çekirdek gelirlerinin çeyreksel %22,0 artmasında etkili oldu. Ayrıca 4Ç’de TL fonlama maliyetlerinin düşmesine ek olarak bankanın danışmanlık komisyon gelirlerindeki yükseliş toplam gelirlerin büyümesi için destekleyici oldu. TSKB’nin 4Ç’de toplam kredi portföyünün %14’ünü oluşturan TL kredilerde çeyreksel %1,5 daralma görülürken, aynı dönemde YP krediler dolar bazında %2,9 artış kaydetti. 2019 yılı tamamında ise bankanın toplam kredi büyümesi %12,5 (kur etkisinden arındırılmış: yatay) oldu.

Aktif kalitesi tarafında, 4Ç’de kredi sınıflandırmasındaki değişiklikler sonucu bankanın yakın izlemedeki krediler oranı %10,6 (3Ç19: %9,4), takipteki krediler oranı (TKO) %3,5 (3Ç19: %3,25) düzeyine ulaştı. Aynı dönemde bankanın takipteki krediler karşılık oranı %30,3’dan %32,0 düzeyine çıkarken, bankanın karşılık giderleri çeyreksel %56,0 oranında artış gösterdi. Ayrıca banka 4Ç sonu itibariyle toplam kredi portföyünün %14,3’ünü oluşturan grup 2 ve 3 kredilerinin %70’ini yeniden yapılandırdığını açıkladı (1Ç19:%25, 2Ç19: %61, 3Ç19:%62). Diğer yandan, banka 4Ç’de 20 mn TL tutarındaki serbest karşılıkları iptal ederek gelir olarak kaydederken, 2019 sonunda toplam serbest karşılıkları 240 mn TL’den 220 mn TL’ye geriledi.

TSKB, 4Ç19 finansalları ile birlikte 2020 yılı beklentilerini de açıkladı. Banka, 2020 yılında %3- 5 oranında kurdan arındırılmış kredi büyümesi, %75 civarında kredi/aktif oranı öngördüğünü belirtti. 2020’de ücret&komisyon gelirlerinde %50’nin üzerinde artış tahmin eden banka, faaliyet giderlerinde ise %20 düzeyinin altında yükseliş hedeflemektedir. Ayrıca banka aynı dönem için swap maliyetlerinde arındırılmış net faiz marjının yaklaşık %4,0, maddi özkaynak karlılık oranını ise %16,0’nın üzerinde beklemektedir. Aktif kalitesi tarafında, 2020 yılında yakın izlemedeki krediler oranının yatay seyretmesi, TKO’nun ise %3,5’ün altında olması öngörülmektedir.

Yorum: Bankanın 2020 yılı için paylaştığı beklentiler, bizim öngörülerimizle uyumlu olup, beklentilere paralel gerçekleşen 4Ç finansal sonuçları ve bankanın açıkladığı 2020 yılı beklentilerinin hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr olacağını değerlendiriyoruz. TSKB için 1,66 TL olan hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç19 – 04.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 171 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda %14 ve %1 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 170 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 171 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Bankanın kredi portföyü, kur etkisinden arındırılmış olarak, çeyreksel bazda, yaklaşık %1 büyüdü ve böylelikle, TSKB’nin kredi portföyü yıllık bazda yatay kaldı. TÜFE endeksli menkul kıymetlerinin çok az katkısı olmasına rağmen (4Ç19: 46 milyon TL ve 3Ç19: 44 milyon TL), yatay seyreden YP kredi spreadleri, 190 baz puan daha yüksek TL kredi spreadleri ve daha düşük gerçekleşen swap maliyetleri (4Ç19: 19 milyon TL, 3Ç19: 104 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 artışı sağladı.

Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise çeyreksel bazda 15 baz puan artış kaydederek %4,11 olarak gerçekleşti. Takipteki krediler oranı %3,5 ile çeyreksel bazda 30 baz puan artarken, net risk maliyetleri 2019 itibariyle 126 baz puan olarak kaydedildi. 9A19’da bu rakam 101 baz puan idi. 2. Group kredileri, çeyreksel bazda, %20 artış kaydetti ve toplam kredilerin içindeki payı %9,6’dan %10,8’e yükseldi. Bankanın çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %12,4 ve %17,8 olarak kaydedilmiş olup, bankanın öz sermaye karlılığı ise 4Ç19’da %13 gerçekleşmiş olup, 2019’da ise özsermaye karlılığı %13,8olarak kaydedildi.

TSKB yönetimi 2020 yılına ait beklentileri açıkladı. Banka yönetimi kur etkisinden arındırılmış olarak %3-5 arasında kredi büyümesi öngörürken, komisyon gelirlerinde %50’den daha yüksek büyüme olması beklemektedir. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı beklentisi %4 olarak belirlenirken bu rakam 2019 yılında %4,2 olarak kaydedildi. Aktif kalitesinde ise, takipteki krediler oranının %3,5’den daha düşük gerçekleşmesi beklenirken, banka yönetimi net kredi maliyetlerinin 100 baz puandan daha düşük oluşacağını beklemektedir. Banka yönetiminin 2020 yılına ait Maddi Özkaynak Karlılık Oranı’nın %16’dan daha yüksek olması beklenirken, bu oran 2019 yılında %13,5 olarak gerçekleşmişti.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç19 – 04.02.2020

TSKB (TSKB) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel 172 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %14,0 artış). Bankanın 12 aylık karı 702 milyon TL olup geçen yıla göre %6,2 artarak %13,5 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen ücret ve komisyon gelirleri ile ticari zarar, beklentilerden kötü gelen net faiz gelirleri, kredi karşılıkları ile faaliyet giderlerini dengelemiştir.

Marjlarda sınırlı toparlanma, önemli ölçüde azalan swap fonlama maliyeti, YP kredi büyümesinde toparlanma, güçlü ücret ve komisyon gelişimi, TGA rasyosunda sınırlı artış (+30 baz puan) ve yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığındaki artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 1,50 TL olan hedef fiyatımızın %10 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,2x F/K (Benzerlerine göre %10 iskontolu) ve 0,58x F/DD çarpanlarıyla ve %14,8 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

TSKB 2020 Yılı Beklentilerini Açıkladı – 03.02.2020

TSKB Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında finansal gelişmelere ilişkin 2020 yılı için aşağıdaki kalemlerde yer alan beklentilere yer verdi:

Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi: 3-5
Kredi/Aktif Oranı: ~75
Ücret&Komisyon Geliri Artışı: >50
Faaliyet Giderleri Artışı: <20
Net Faiz Marjı (düzeltilmiş) ~4.0 (Swap maliyetlerinden arındırılmış)
Maddi Özkaynak Karlılık Oranı** >16 (Maddi Özkaynak = Toplam Özkaynak – İştirak ve Menkul Kıymetler Değerleme Farkları)
Aktif Karlılığı: 1.7-1.9
Gider/Gelir Oranı: <15
Sermaye Yeterlilik Oranı: >18
Tier 1 Oranı: >12.5
2.Aşama Krediler Oranı:Yatay
Takipteki Alacaklar Oranı: <3.5
Net Kredi Risk Maliyeti: <100 bps

 

TSKB Eurobond İhracı – 15.01.2020

TSKB (TSKB) MTN Programı kapsamında, yurtdışında, nominal tutarı 400 milyon dolar, itfa tarihi 23 Ocak 2025 olan sabit faizli 5 yıl vadeli ve kupon oranı % 6,000 olan tahvil ihraç etmiştir.

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

TSKB (TSKB) 3Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilere paralel, 2019 yılı beklentileri revize edildi.  TSKB 3Ç19 için hem bizim hem de piyasa beklentisine paralel 150 mn TL (ç/ç: -%22,9, y/y: – %9,8) net kar açıkladı. Temel olarak 3Ç’de bankanın türev araçlardaki değerlemelere bağlı olarak net ticari zarar kaleminin çeyreksel %25,0 artış göstermesi net karı olumsuz etkiledi. Böylece bankanın 3Ç’de özkaynak karlılık oranı %16,6’dan %16,0 düzeyine geriledi.

3Ç’de TL tarafta artan talebe bağlı olarak bankanın TL kredi hacmi %7,9 artış gösterdi. Ancak YP kredi hacminin dolar bazında çeyreksel %2,7 daralmasının etkisi ile bankanın kur etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesi yılbaşından bu yana %1,3 düşüş gösterdi. Diğer yandan, bankanın 3Ç’de fonlama kompozisyonunda önemli bir değişiklik görülmezken, Çin Kalkınma Bankası ile yapılan 200 mn $’lık kredi anlaşması ile birlikte bankanın likidite fazlası 865 mn $’a ulaştı.

Bankanın Takipteki Krediler Oranı (TKO) 3Ç’de %3,5 olan beklentimizin biraz altında %3,2 düzeyinde gerçekleşirken, sektördeki genel trende paralel bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 100 bp artış gösterdi. Aynı dönemde bankanın takipteki krediler karşılık oranı ise %26,1’den %30,3’e çıktı.

Bankanın 3Ç’de net faiz gelirleri çeyreksel %5,0 düşüş ile 488 mn TL’ye geriledi. Temel olarak 3Ç’de enflasyon beklentisinde aşağı yönlü revizyon sonucunda, Tüfe’ye endeksli menkul kıymetlerden daha düşük gelir kaydetmesi, bankanın net faiz gelirlerine bir miktar düşüş getirdi. Diğer yandan, bankanın 3Ç’de komisyon gelirleri danışmanlık ücretlerindeki artış nedeniyle çeyreksel %30,0 yükseldi.

TSKB ayrıca 2019 yılsonu beklentilerini revize etti. Kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme beklentisini %5,0’den yatay olarak revize ederken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) için öngörüsünü %4,0 düzeyinden %5,0’in altında olacak şekilde güncelledi. Ayrıca risk maliyeti tahminini 100 bp’dan 130 bp’ye çıkaran banka, net faiz marjı beklentisini (yaklaşık %4,0) yukarı yönlü revize etti. Banka 2019 yılsonu için %14-15 aralığında beklediği özkaynak karlılık oranında ise değişikliğe gitmedi.

Yorum: 3Ç’de net ticari zarar kaleminin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın, karşılık giderlerinin tahminimizin %34,0 altında kalması nedeniyle bankanın dönem net karı beklentimize yakın gerçekleşti. Diğer yandan, banka için 3Ç’de öngördüğümüz TKO ise %3,2 ile daha düşük seviyede gerçekleşti. 3Ç sonuçlarının ardından TSKB için 772 mn TL olan 2019 yılsonu net kar beklentimizde değişikliğe gitmiyoruz. Bankanın 3Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr olacağını değerlendirirken, banka için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeksin Üzerinde Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

TSKB (TSKB) 3Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif altında 150 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %22,9 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 154 milyon TL olan tahminimizin ve 155 milyon TL olan piyasa beklentisinin %4 ve %3 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 530 milyon TL olup geçen yıla göre %8,0 artarak %14,8 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden düşük gelen net faiz gelirleri, kredi karşılıkları, faaliyet giderleri, beklentileri aşan ticari zarar ile yüksek vergi karşılığı sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir. Marjlarda zayıflama, yıllık bazda güçlü artış gösteren ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosunda artış, 175 milyon TL ticari zarar, TGA karşılıklarında artış, İkinci aşama kredilerin ağırlığında azalma, yeniden yapılandırılan kredilerdeki artış ve YP kredi büyümesinde devam eden yavaşlama çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Banka 2019 bütçesinde revizyona gitmiştir. Net Faiz Marjı: %4 (Önceki: %3.5-%3.8), TGA rasyosu: <5% Kredi Riski Maliyeti (net): 130bps (Önceki: 100bps) Kurdan arındırılmış kredi büyümesi: Sabit (Önceki: %5). Hisse için 23% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 1,19 TL olan hedef fiyatımızın %31 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “ AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,5x F/K (Benzerlerine göre %33 iskontolu) ve 0,47x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %14,2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

TSKB, 1Ç19 için hem beklentimize hem de piyasa tahminlerine paralel 195 mn TL (çeyreksel +%5,2, yıllık +%17,6) net kar açıkladı. Bankanın 2Ç19’da net ticari zararının 88 mn TL’den 141 mn TL’ye ulaşması çekirdek gelirlerini olumsuz etkilerken aynı dönemde karşılık giderlerinin çeyreksel bazda %50,0 gerilemesi net karı desteklemiştir. Böylece bankanın özkaynak karlılık oranı 14bp azalarak 2Ç19’da %16,6 düzeyine gerilemiştir. Bankanın takipteki alacaklarında 2Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmemesi sonrasında TKO %2,2 düzeyinde seyretmiştir. Bankanın 2Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine ve tahminlerimize yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr olacağını değerlendiriyor, öneri ve hedef fiyatımızda bir değişikliğe gitmiyoruz.

Kredi hacmi ilk yarıda %2,2 daraldı – TSKB’nin 2Ç19’da TL kredi hacmi çeyreksel bazda %10,2 büyüme gösterirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında aynı dönemde %0,6 daralma kaydetti. Böylece bankanın 2019 yılının ilk yarısında toplam kredi hacmi, kur etkisinden arındırılmış olarak 2018 yılsonuna göre %2,2 azalma göstermiştir. Banka yönetimi 2019 yılı tamamı için %5,0 civarında kredi büyümesi öngörmeye devam etmektedir. Bankanın 2018 sonunda yaklaşık 865 mn $ olan likidite fazlası 2Ç19’da 695 mn $’a gerilerken, kredi/aktif oranı %73 düzeyinde gerçekleşmiştir (2018:%74,0).

Net faiz marjını korudu – TSKB’nin 2Ç19’da net faiz gelirleri çeyreksel %0,5 artış göstererek 513 mn TL ile beklentimizin %10,0 üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece Bankanın 2Ç19’da TÜFEX gelirleri hariç olarak hesapladığımız Net Faiz Marjı (NFM) aynı dönemde sınırlı değişim göstermiştir. Diğer yandan bankanın 2Ç19’da net ücret ve komisyon gelirlerinin çeyreksel %32,4 gerilemesi ve net ticari zararının, türev ürünlerdeki değer kaybı sonucunda, 88 mn TL’den 141 mn TL’ye ulaşması, çekirdek gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Ancak 2Ç19’da bankanın toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %50,1 oranında gerileyerek 85 mn TL ile beklentimizin %30,0 altında gerçekleşerek net karı desteklemiştir.

TKO %2,2 düzeyinde gerçekleşti – Banka’nın takipteki alacaklarında 2Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmedi. Böylece bankanın 2Ç19’da TKO’su bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim göstererek %2,2 düzeyinde seyretti. Banka yaptığı açıklamada, takipteki krediler portföyünün %92’sini tek bir kredinin oluşturduğunu ve bu kredinin yeniden yapılandırıldığını bildirdi.

Özkaynak karlılığı %16,6’ya geriledi – Banka’nın 1Ç19’da %16,8 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 2Ç19’da %16,6 düzeyine geriledi. Bankanın aynı dönemde %10,7 olan Ana Sermaye Yeterlilik Rasyosu ise %11,1 düzeyine yükselmiştir.

2019 yılsonu net kar tahminimizi koruyoruz – TSKB için 2019 yılsonu net kar tahminimizi 772 mn TL olarak koruyoruz. Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST100 endeksine göre %5,6, banka endeksine göre ise %6,7 pozitif ayrışma gösterdiği görülmektedir. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeksin Üzerinde Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

TSKB (TSKB) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 195 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %5,2 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 191 milyon TL olan tahminimizin ve 188 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 ve %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 380 milyon TL olup geçen yıla göre kuvvetli bir şekilde %17,1 artarak %15,6 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden düşük gelen çekirdek bankacılık gelirleri, beklentileri aşan ticari zarar, beklentilerin altında diğer faaliyet gelirleri, karşılıklar ve faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 0,76 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 1,00 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %21 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi cazip değerleme çarpanlarını da göz önünde bulundurarak “AL” olarak revize ediyoruz. Hisse 2019T 3,2x F/K ve 0,45x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %14,6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Hafif pozitif)

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

TSKB 2Ç19 net kârını önceki çeyreğin %5 üzerinde 195 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre sonuç bizim 188 milyon TL net kâr beklentimize ve piyasanın 190 milyon TL ortalama net kâr beklentisine paralel geldi. Bankanın ilk altı aylık net kârı önceki yıla göre %17 artışla 380 milyon TL olurken, özkaynak kârlılığı da %15,8 olarak gerçekleşti (2018’de %16,9). TSKB’nin beklediğimizden düşük karşılık gideri açıklaması 2Ç19’da net kârı destekledi. Ancak daha düşük zarar beklentimize karşı türev işlem zararlarının 18,3 milyon TL’ye ulaşması (1Ç19’da türev işlem kârı olarak 42,4 milyon TL açıklanmıştı), sonucu beklentimize yaklaştırdı. TSKB’nin takipteki alacak tutarında ise 2Ç19’da öncelikle kur farkı nedeniyle 63 milyon TL’lik artış oldu (önceki çeyrekte 26 milyon TL). Böylece 682 milyon TL’ye ulaşan takipteki alacaklar takipteki alacak oranını da %2,3’e taşıdı (önceki çeyreğe göre 15 baz puan artış).

Benzer şekilde ikinci kategorideki kredilerin tutarı da hafifçe artarak 2,97 milyar TL oldu ve kredi hacmindeki payı %10’un hafif altında gerçekleşti. Tüm bunlara paralel olarak takipteki alacaklar önceki çeyreğe göre %60 azalma gösterdi. 2Ç19 sonuçlarının ardından net kâr tahminlerimizi 2019 için 710 milyon TL ve 2020 için 900 milyon TL olarak koruduk. İhtiyatlı net kâr tahminlerimizin özellikle karşılık tarafında ilk yarıdaki eğilim bozulmazsa yukarı potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Banka için bu tahminlerimizin bankanın kendi özkaynak kârlılık hedefleri olan %14-15 aralığı ile uyum taşıyor. TSKB’nin 12 aylık fiyat hedefini %5 artışla 1,05 TL’ye yükselttik (%27 potansiyel). Hissede ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor.

Tacirler Yatırım – TSKB Hisse Analiz 2Ç19 – 05.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 195 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda %5 ve %18 büyümeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 190 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 188 milyon TL ile uyumludur. 2Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 37 milyon TL daha düşük gelir kaydedilmiş olmasına rağmen, artan YP kredi spreadleri (2Ç19: %3.5, 1Ç19: %3.4) ve azalan swap maliyetler (2Ç19: 98 milyon TL, 1Ç19: TL 114mn) net faiz marjına olumlu katkıda bulunmuş ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, yatay kalarak %4,3 olarak kaydedildi.

Takipteki krediler oranı 10 baz puan artarak %2,2 oldu ve net risk maliyetleri 1Y19’da 75 baz puan olarak kaydedildi. 2. Grup kredilerde, çeyreksel bazda, %4 artış kaydedildi ve 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı %11’de sabit kaldı. Bankanın çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11,1 ve %16,4 olarak kaydedilmiş olup, bankanın öz sermaye karlılığı ise 2Ç19’da 15,8% ve 1Y19’da %15,4 olarak kaydedildi.

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

TSKB (TSKB) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %16,4 oldu (=) TSKB, 1Ç19 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 185 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar çeyreksel bazda %9,0, yıllık bazda ise %16,6 artışa işaret etmektedir. TSKB’nin 1Ç19’da azalan TÜFEX gelirleri nedeniyle net faiz gelirleri çeyreksel bazda %14,0 gerileme göstermesine karşın, önceki çeyreğe göre net ticari zararının düşüş göstermesi ve efektif vergi oranının gerilemesi net karı olumlu etkilemiştir. Böylece bankanın 2018 yılında %16,0 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 1Ç19’da %16,4 düzeyine çıkmıştır. Bankanın takipteki alacaklarında 1Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmemiş olup, aynı dönemde kurdan arındırılmış kredi büyümesi ise yatay seyretti. Bankanın 1Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr olacağını değerlendiriyoruz. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

TSKB (TSKB) 1Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 185 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %9,0 artış). Aç ıklanan net kar rakamı bizim 174 milyon TL olan tahminimizin ve 181 milyon TL olan piyasa beklentisinin %6 ve %2 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %16,6 artarak %15,6 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden güçlü gelen çekirdek bankacılık gelirleri, beklentilerin altında gerçekleşen ticari zarar, beklentiler üzerinde gelen diğer gelirler ve beklentileri aşan faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Güçlü ücret ve komisyon gelirleri, çekirdek net faiz marjında göreceli sınırlı artış, takipteki krediler rasyosunda artış olmaması, kredilerde büyüme olmaması, 88 milyon TL ticari zarar, ikinci grup kredi karşılıklarındaki artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 22,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 0,83 TL olan hedef fiyatımızın %11 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,6x F/K (Benzerlerine göre %20 iskontolu) ve 0,41x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %12,0 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Nötr).

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

TSKB 1Ç19 döneminde net kârını önceki çeyreğe göre %8 ve yıllık %16 artırarak 185 milyon TL olarak açıkladı. Bankanın kârı buna göre bizim 185 milyon TL beklentimize ve piyasanın 181 milyon TL olan ortalama kâr tahminine paralel geldi. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet faiz gelirleri 229 milyon TL’den 69 milyon TL’ye gerilerken, artan kredi getiri makası ve para piyasası getirileri bankanın net faiz marjını %4,5’ta (bizim tahminimizin ve bankanın kendi yılbaşı öngörüsü) üzerinde tutmasına imkan sağladı.

Buna karşılık toplam karşılık giderleri, 20 milyon TL’si serbest karşılık kaynaklı olmak üzere, 155 milyon TL oldu ve bizim 115 milyon TL olan beklentimizin üzerinde kaldı. Bankanın temettü gelirleri de bir miktar beklentimizin altında kaldı. Provizyon giderlerindeki artış (serbest karşılık hariç) yakın izlemedeki krediler ve bu krediler için ayrılan karşılık oranının artmasından kaynaklandı. Bankanın takipteki alacakları ise çok hafif artışla 618 milyon TL oldu. Buna göre takipteki alacakların brüt krediler içindeki payı %2,1’de kaldı. Yakın izlemedeki krediler ve takipteki krediler toplamının brüt krediler içerisindeki payı ise 2018 sonundaki %12,5’ten %13,0’a artış gösterdi.

TSKB %16,0 seviyesindeki SYR ve %10,7 seviyesindeki çekirdek sermaye oranlarının yeterli görüldüğünü ve sermaye benzeri borçlanma gibi bir planı olmadığını vurguladı. 1Ç19 sonuçlarının ardından TSKB’nin kâr beklentisini 2019 yılı için %710 milyon TL ve 2020 yılı için 900 milyon TL olarak koruyoruz. Buna göre bankanın özkaynak kârlılık oranının öngörüldüğü gibi %14-15 aralığında kalacağını tahmin ediyoruz. TSKB için 12 aylık fiyat hedefimiz hisse başına 1,00 TL (%33 yukarı potansiyel) ve yatırım görüşümüz ‘Nötr’ şeklinde devam ediyor.

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

TSKB (TSKB) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %16,0’ya geriledi (=) TSKB, 4Ç18 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 170 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar çeyreksel bazda %2,0, yıllık bazda ise %18,5 artışa işaret etmektedir. TSKB’nin 4Ç18’de artan TÜFEX gelirleri nedeniyle net faiz gelirleri çeyreksel bazda %22,0 oranında yükseliş göstermiştir. Ancak bankanın aynı dönemde artan faaliyet giderleri ve net ticari zararının yanı sıra efektif vergi oranının yükselmesi net kardaki artışı sınırlamıştır.

TSKB’nin 2018 yılında toplam kredi hacmi, kur etkisinden arındırılmış olarak bir önceki yıla göre %3,0 daralma göstermiştir. Bankanın 3Ç18’de %7,4 olan grup 2 kredilerinin oranı 4Ç18’de %9,5 düzeyine çıkarken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) %2,0’den %2,1 seviyesine çıktı. Bankanın 4Ç finansallarının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr olacağını değerlendiriyoruz. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Ak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

TSKB 4Ç18 net kârını 170 milyon TL olarak ve piyasa beklentisi (168 milyon TL) ve bizim öngörümüz (174 milyon TL) paralelinde açıkladı. Bankanın TÜFE’ye endeksli menkul kıymet faiz geliri önceki çeyreğe göre iki katına çıkıp 229 milyon TL olurken, bu çeyrekte ayrılan 90 milyon TL kadar serbest karşılık net kârı aşağı çekti. 2018 sonuçlarının ardından TSKB için 2019’a ve 2020’ye ilişkin net kâr tahminlerimizi 710 milyon TL ve 865 milyon TL olarak koruyoruz. Buna göre bankanın öz kaynak kârlılık rasyosu %17 düzeyinde kalması öngörülebilir. TSKB için 12 aylık fiyat hedefi hisse başına 1,00 TL ve ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

2018 yılı son çeyreğini beklentilerle uyumlu olarak 170 milyon TL net kar ile kapattı. Bankanın krediler TL ve YP tarafta daralmaya devam ederken, net faiz marjı TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin katkısıyla 60bp gelişim gösterdi. Net risk maliyetinde değerlenen TL ve kredi portföyündeki daralmayla beraber 155bp daralma görülüyor. Son çeyrekte 90bp seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %23, ücret ve komisyon gelirleri %32 artış kaydetti. Banka 2019 yılında kura göre düzeltilmiş YP kredi büyümesini ~5 seviyesinde beklerken, takipteki alacak oranının %4’ün altında kalacağını düşünüyor. Risk maliyeti öngörüsü ~100bp. TSKB hissesi için “Al” tavsiyemizi sürdürürken 1.14TL hedef fiyat öngörüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 22.01.2019

HF: 1,17 TL, KVÖ: EÜG, UVÖ: AL

Likidite fazlası avantajlı – Bilanço yapısı ile mevduat bankalarına kıyasla daha az risklere maruz kaldığı için defansif bulduğumuz TSKB, önümüzdeki yıllarda yatırım iştahının tekrar artması ile sahip olduğu likidite fazlasından avantaj sağlayabileceğini düşünüyoruz.

TKO’da artış devam edebilir – Banka’nın 2017 sonunda %0,2 düzeyinde olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 2018’de büyük bir firmanın kredilerinin takibe alması sonucunda %2,0’ye çıkmıştı.

TSKB’nin TKO’sunun 2019 yılında %3,4’e ulaşacağını öngörüyoruz. Banka yönetimi 2019’da %4,0’ün altında TKO hedeflemektedir. Enerji portföy ağırlığı yüksek – Banka’nın kredi portföyünde enerji sektörünün ağırlığının (~%33) yüksek olması nedeniyle, enerji sektöründe oluşabilecek olası riskler bankanın aktif kalitesi için kırılganlıklara işaret etmektedir.

2019’da özkaynak karlılığı artacak – Banka’nın 2018 yılında net dönem karının yıllık bazda %11 artarak 662 mn TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Banka için 2018 özkaynak karlılık oranı tahminimiz %17,2 iken, 2019 yılında bu oranının %17,1 olacağını öngörüyoruz.

Önerimizi koruyoruz – Banka için 1,30 TL olan hedef fiyatımızı 1,17 TL’ye revize ederken, uzun vadede ‘AL’ önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Yorum – 17.01.2019

TSKB 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Banka 2019 yılında toplam kredi büyümesinin %5 civarında olmasını ve kredi/aktif oranının %75 seviyesinde sabit kalmasını beklemektedir. Ücret ve komisyon gelirlerinde %35 civarında bir artış beklerken bu oran bankanın 2018 yılı beklentisi olan %25’in üzerindedir. Net faiz marjının 2018 yılı beklentisi olan %4,1’in bir miktar altında %3,5-3,8’e gerilemesini beklerken faaliyet giderlerindeki artışın, enflasyon beklentisinin bir miktar üzerinde, %25 oranında olmasını beklemektedir. Takipteki krediler oranının %2,5 olan 2018 beklentisinin üzerinde %4 seviyelerinde olacağı öngörülmektedir. Özkaynak karlılığının ise 2019 yılında bir miktar düşerek %14-15 seviyesinde olması beklenmektedir.

Bankanın açıklamış olduğu 2019 yılı beklentilerinin hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklememekle birlikte TSKB için Piyasa Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – TSKB Hisse Yorum – 17.01.2019

TSKB 2019 beklentileri

TSKB 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Bankanın yayımladığı sunuma göre finansal beklentiler şu şekilde: Büyüme: Kredi/Aktif oranında %75, Kredi/Uzun vadeli kaynaklar oranında ise %115 hedefleriyle, kurdan arındırılmış kredi büyümesinin %5 olması bekleniyor. Ücret ve komisyonlar: Banka, ücret ve komisyonlarda %35’in üstünde bir artış bekliyor. Operasyonel giderlerdeki artışın %25’in altında kalacağı öngörülüyor. Net faiz marjı’nın (swap düzeltilmiş) 2019 yılında %3.5-3.8 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Takipteki kredilerin, %4’ün altında kalması bekleniyor.Özsermaye karlılığında bankanın beklentisi %14-15 olurken, aktif karlılığında ise %1.5-1.7 seviyeleri öngörülüyor. Banka 2019 yılında Sermaye yeterlilik oranını %15’in üstünde tutmayı beklerken net kredi riski maliyetinde de 100 baz puan artış bekliyor. Bankanın Gider/Gelir oranında %13-14 seviyelerini yakalaması bekleniyor.

 

VAKIF YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

TSKB (TSKB) 3Ç18 Finansal Sonuçları: 2018 yılı beklentileri revize edildi (=) TSKB 3Ç18 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 167 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel bazda %0,5, yıllık bazda ise %3,5 artışa işaret etmektedir.

TSKB’nin 3Ç’de artan TÜFEX gelirleri net faiz marjını desteklerken, genel olarak kurdaki artıştan kaynaklı artan karşılık giderleri net kardaki artışı sınırlamıştır. Bankanın 3Ç’de toplam kredi hacmi kur etkisinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre %3,7 daralma gösterirken, banka yılsonu kredi büyüme tahminini %10-12 aralığından %2 düzeyine revize etti.

Banka’nın 2018 üçüncü çeyrekte özkaynak karlılık oranı %17,9 ile sektör ortalamasının üzerinde kalmaya devam ederken, bankanın 2Ç’de %15,2 olan Sermaye Yeterlilik Rasyo(SYR)’su 3Ç’de TL’deki önemli değer kaybına karşın BDDK’nın aldığı önlemlerle birlikte %17,9 düzeyine çıktı.

Piyasa beklentilerine yakın gelen 3Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST-100 endeksine göre %4,4 daha kötü, bankacılık endeksine göre ise %7,8 daha kötü performans sergilediği görülmektedir. TSKB için 1,30 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

TSKB 3. çeyrek karını 167 milyon TL olarak açıkladı. Bizim beklentimiz 170 milyon TL, piyasa beklentisi 167 milyon TL idi. Özkaynak karlılığı ise %17,5 oldu. Net faiz gelirleri beklentimizin üstünde güçlü gelirken, kurdaki yükselişten dolayı artan karşılık giderleri net karı olumsuz etkiledi. Banka yönetimi 2018 beklentilerini de güncelledi. Daha önce %18 olarak açıklanan özkaynak karlılığı beklentisi, artan karşılık giderleri sebebi ile %17’e revize edildi. Kurdan arındırılmış kredi büyümesi beklentisi de %10-12’den %2’ye indirildi. Açıklanan sonuçların genel olarak beklentimizle paralel olduğunu ve hisse üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. TSKB için endeksin üzerinde getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

TSKB (TSKB) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Aktif kalitesinde hızlı bozulma (-) TSKB 2Ç18 için bizim tahminimizin %7,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %3,0 üzerinde 166 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel bazda %4,3, yıllık bazda ise %14,1 artışa işaret etmektedir. Bankanın 2Ç’de enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük firmanın yaklaşık 471 mn TL’lik kredilerinin takibe alınması sonucunda bankanın karşılık giderleri beklentimizin oldukça üzerinde gelirken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) ise %0,2’den %1,9 seviyesine çıktı. Bu dönemde artan karşılık giderlerinin net kardaki olumsuz etkisi 70 mn TL’lik serbest karşılığın iptal edilmesi sonucunda sınırlandı. Banka yönetimi yılın geri kalanında takibe düşen kredi beklememekle birlikte, 2018 yılsonu beklentilerini revize etti.

Yorum: Bankanın 2Ç net karının piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşmesine karşın, aktif kalitesinde hızlı bozulmanın hisse performansı üzerine etkisini negatif olacağını değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST-100 endeksine göre %9,0 daha kötü, banka endeksine göre ise %2,5 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. TSKB için 1,62 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

TSKB 2. çeyrek karını 166 milyon TL olarak açıkladı. Bizim beklentimiz 161 milyon TL, piyasa beklentisi 160 milyon TL idi. Özkaynak karlılığı ise %17,9 oldu. Banka büyük bir krediyi takipteki alacaklar arasına sınıflaması karşılık giderlerinin beklentilerini aşmasına yol açarken, 70 milyon TL tutarında serbest karşılığın ters çevrilip gelir yazılması net karın beklenin üstünde olmasını sağladı. 470 milyon civarı yenilenebilir enerji sektörüne verilmiş bir kredinin takipteki alacak olarak sınıflandırılması sebebi ile takipteki alacak oranı %0,2’den %1,9 ‘ye çıktı. Genel karşılıklardaki artışla beraber 1Ç18’de 159 baz puan olan net risk maliyeti 230 baz puana yükselmiş. Net karlılık güçlü seyretse de, yüksek miktarda takipteki alacak girişi bugün hisseyi olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

TSKB (TSKB) 2Ç18 solo finansal sonuçlarında 166 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 4.3% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 160 milyon TL olan tahminimizin ve yine 160 milyon TL olan piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı ise geçen yıla göre %9.3 artarak %19.1 oranında güçlü bir ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Banka Yönetimi 2018 yılı için net faiz geliri, net faiz marjı, takipteki krediler rasyosu beklentisini yukarı yönlü, faaliyet giderleri ve sermaye yeterliği rasyolarını ise aşağı yönlü revize etti.

Bankanın 2Ç18’de elde ettiği güçlü kredi büyümesi, güçlü net faiz gelirleri artışı, 48 milyon ticari zarar ve beklenen zarar karşılıklarındaki artış çeyreğin öne çıkan unsurları olmuştur. Takipteki krediler rasyosundaki çeyreksel bazda 170 baz puanlık artış ve kredi risk maliyetindeki yükselme sebebiyle hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. Hisse için TL1.14 olan hedef fiyatımızı, TL0.94 olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %8 artış potansiyeli bulunmaktadır. Ek olarak, AL olan tavsiyemizi TUT olarak revize ediyoruz. Hisse 2018T 4.2x F/K (Benzerlerine göre %14 primli) ve 0.61x F/DD çarpanlarıyla ve 2018 için %17.4 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 164 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda %4 ve %9 büyümeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 164 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 160 milyon TL ile uyumludur. Kredi büyümesi, çeyreksel bazda, %2 olarak gerçekleşmiş olup, banka yönetimi yılın ikinci yarısında kredi büyümesinde hızlanma olmasını beklemektedir. Ana bankacılık gelirlerinde beklentilerimiz dahilinde, çeyreksel bazda %15 büyüme gerçekleşmiş. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda 14 baz puan geriledi. TSKB bir tane büyük miktarlı yenilenebilinir enerji kaynağı ile ilgili krediyi takipteki kredilere tasnif etti. Bunun sonucu olarak takipteki krediler oranı %1,9 olarak gerçekleşti (1Ç18: %0,2).

Bunun yanı sıra banka telekom sektöründeki bir kredisine uyguladığı provizyon oranını %25’den %30’a çıkardı. Buna bağlı olarak 1Y18 itibariyle net risk maliyetleri 65 baz puan olarak kaydedildi. 1Ç18’de bu rakam 20 baz puan idi. Ayrıca, banka 2Ç18 70 milyon TL tutarındaki serbest karşılığı geri yazdı. Banka yönetimi yılın ikinci yarısında takipteki kredilerde herhangi bir artış beklememekle beraber, 2. Grupta izlenen kredilerdeki olası artış ve bu kredilerle ilgili olarak provizyon miktarlarındaki artışa bağlı olarak, net kredi maliyetlerinin 65 baz puanda kalacağını tahmin ediyor. Bankanın çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda, 120 ve 90 baz puan azalarak, %10,4 ve %15,2 olarak kaydedilmiştir. Türk lirasındaki değer kaybının söz konusu gerilemenin altında yatan ana sebep olduğunu düşünüyoruz zira bankanın kredilerinin %91’i yabancı para cinsindendir. 2Ç18’de özsermaye karlılığı %17,7 oarak kaydedilmiş ve çeyreksel bazda 23 baz puan artmıştır.

TSKB yönetimi 2018 yılı beklentilerini yeni ekonomik beklentiler ve 1Y18 gerçekleşmesi ışığında revize etti. Banka yönetimi kredi büyüme beklentisini düşürdü ve net faiz marjı beklentisini – Türk lirasındaki değer kaybı ve yukarı revize edilen enflasyon verileri doğrultusunda, yukarı revize etti. Yukarı da belirttiğimiz üzere yönetim daha yüksek net kredi maliyetleri öngörüsünde bulundu. Son olarak, banka yönetimi özsermaye karlılığının %18 olarak gerçekleşeceğini öngörüsünde bulundu. Aşağıdaki tabloda, yönetimin eski ve yeni beklentilerini bulabilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “AL”, Nötr): TSKB’nin 2018 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %4,3 oranında artarak 165,7mn TL olmuş ve hem bizim hem de piyasa beklentisi olan 160mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Banka’nın net faiz gelirleri %16,1 oranında artarak 363mn TL’ye yükselerek karı desteklerken, karşılık giderleri %58,2 oranında artarak 148,4mn TL olmuş ve karı baskılamıştır. Ticari zarardaki artış, diğer faaiyet gelirlerindeki düşüş ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gider yazılması karı baskılayan diğer etmenler olmuştur. Banka’nın  2Ç2018’de özkaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre 50 baz puan artarak %17,9 olmuştur. Aktif karlılık ise bir miktar düşerek %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın net faiz marjı ise 24baz puan artarak %4,53’e yükselmiştir. Öte yandan, bir önceki çeyrekte %0,2 olan takipteki kredi oranı 2Ç2018’de %1,9’a yükselmiştir. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise çeyreksel bazda 97 baz puan düşerek %15,15 olmuştur. TL’deki değer kaybının olumsuz etkisi 100 baz puan olmuştur. İkinci aşama krediler oranı TFRS9’a geçişle birlikte ilk çeyreğinde %7,6’ya yükselmişti. Bu çeyrekte ise ikinci aşama krediler %6,8’e düşmüştür. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2018 yılı Ocak – Haziran net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında artarak 324,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 08.06.2018

TSKB – Dünya Bankası’ndan 400 milyon ABD doları kredi aldı. Bu kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen iki ana temanın birincisi kadının işgücüne katılımını özendiren ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi olacaktır. İkinci tema ise halihazırda yaşamlarına Türkiye’de devam eden geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yönelik olacaktır. Ülkemiz ekonomisine istihdam desteği sağlaması öngörülen bu kredi ile ağırlıklı KOBİ’ler olmak üzere özel sektör firmalarının bahse konu temalar kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımları ve işletme sermaye ihtiyaçları desteklenecektir. Kredinin belli bölümünün ihtiyaç sahibi firmalara aktarımına ticari bankalar da aracılık edeceklerdir.

TSKB, Bugün %16,7 bedelsiz sermaye artırımında bulunacak 04.06.2018

 

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

TSKB (TSKB) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentinin altında net kar (-)TSKB 1Ç18 için bizim tahminimizin %11,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %8,0 altında 159 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel bazda %10,8, yıllık bazda ise %8,7 artışa işaret etmektedir. Temel olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşen net ticari zarar ve vergi giderleri (efektif vergi oranı %38) net kar tahminimizde aşağı yönlü sapmaya neden oldu.

Banka’nın 1Ç’de bağlı ortaklıklarının muhasebeleştirme yönteminde değişikliğe gitmesi sonucunda 11 mn TL ile beklentimizin üzerinde gelir kaydedilirken, 94 mn TL’lik oluşan karşılık giderlerinin önemli bir kısmının olumsuz etkisi 80 mn TL’lik serbest kalan diğer karşılıklardan elde edilen gelir ile telafi edilerek net kardaki etkisi sınırlandı.

Yorum: Açıklanan 1Ç sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerinin bir miktar altında gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST-100 endeksine göre %0,8 daha kötü, banka endeksine göre ise %3,2 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. TSKB için 1,89 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

TSKB (TSKB) 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 159 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 10.8% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 161 milyon TL olan tahminimize paralel gelirken 173 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre % 8.7 artarak %18.5 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. UFRS 9’a geçiş ile beraber bankanın yakın izlemedeki krediler portföyündeki artış, TL kredi getirilerindeki güçlü toparlanma, 52 milyon TL serbest karşılık çeyreğin öne çıkan unsurları oldu. Net faiz marjı 30 baz puan azalarak 4.4% olarak gerçekleşti. Aynı zamanda banka TL80mn tutarında karşılığı serbest bırakarak diğer gelirler kalemi altında muhasebeleştirdi. Bunun sonucunda risk maliyeti (net) 33 baz puan olarak gerçekleşti. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Ek olarak, TL1.64 olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef fiyatımızın %19 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 5.0x F/K (Benzerlerine göre %9 primli) ve 0.80x F/DD çarpanlarıyla ve 2018 için %17.4 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

TSKB: 1. çeyrek karını 159 milyon TL olarak açıkladı. Bizim beklentimiz 174 milyon TL, piyasa beklentisi 173 milyon TL idi. Karın beklentimizin altında gelmesinde temel sebep beklenin üzerinde gelen vergi giderleri. Temel faaliyet sonuçları beklentimizle paralel iken, şirket TFRS9’un uygulamaya başlanması ile 62 milyon TL’lik bir vergi varlığını gider yazmış. Net faiz marjında TÜFEX gelirlerindeki düşüş sebebi ile 42 baz puan düşüş varken, bu etki dışarıda bırakıldığında marjın yatay seyrettiği görülüyor. Sorunlu kredilere önemli bir giriş yok. Düşük risk yapısına karşın güçlü karlılığı ile öne çıkan TSKB için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 1,82 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

TSKB 1Ç18 Finansalları Değerlendirmesi – Serbest karşılık gideri iyi operasyonel karlılığı kısmen gölgeledi – Nötr ATSKB 1Ç18 konsolide olmayan finansallarında 159 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre %13 bir önceki öneme göre ise %11 oranında artan kar rakamı sayesinde bankanın özsermaye karlılığı %17.6 seviyesinde gerçekleşti. Gerek net faiz geliri gerekse de komisyon gelirleri beklentimizin üzerinde olmasına rağmen 52 milyon TL tutarındaki serbest karşılık giderleri nedeniyle açıklanan net kar rakamı 173 milyon TL’lik piyasa beklentisi ve bizim 170 milyon TL’lik beklentimizin gerisinde kalmıştır. Açıklanan rakamların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

 

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç17 – 31.01.2018

TSKB’nin net karı serbest karşılık artışı nedeniyle beklentilerin altında. Güçlü net faiz gelirine rağmen serbest karşılık artışı nedeniyle net kar beklentilerin altında kaldı. TSKB dün açıkladığı 4Ç17 finansallarında 143 mln TL net kar açıkladı (-11% ç/ç ve +31% y/y) ve dönemsel özsermaye karlılığı %16.6 olarak gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı 153 mln TL’lik piyasa beklentisinin ve bizim 162 mln TL’lik beklentimizin altında kaldı. Ancak banka serbest karşılık ayırmamış olsaydı net kar rakamı açıklanan rakamın 70 mln TL kadar üzerinde olacaktı. 2017 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %25 artarak 596 mln TL olarak gerçekleşti, özsermaye karlılığı ise %18.6 oldu. Her ne kadar operasyonelden ziyade serbest karşılık kaynaklı beklentilerden düşük bir kar rakamı açıklanmış olsa da hisse üzerinde kısmi bir baskı yapabileceğini düşünüyoruz.

Bu dönemde öne çıkan konular. OTAŞ kredisinin yakın izlemeye alınmış olması bu dönemin öne çıkan hususu. Yakın izlemedeki krediler bir önceki döneme göre yaklaşık olarak 300 mln TL kadar artış gösterdi ve toplam krediler içerisindeki yakın izlemedeki kredilerin payı %0.8’den %2.1’e yükseldi. TSKB buna rağmen güçlü aktif kalitesini korumayı başardı ve takipteki kredi oranı bir önceki döneme göre 4 baz puan azalarak %0.22 olarak gerçekleşti. Net faiz marjındaki 90 baz puanlık artış sayesinde net faiz gelirleri bir önceki döneme göre %19 artış kaydetti. TÜFE’ye endeksli bonoların ve kredi getirilerindeki artışın marj gelişiminde önemli bir rol oynadığını görüyoruz. 2018 beklentileri. TSKB %4.1’lik ekonomik büyüme ve %9.0-9.5 bandındaki enflasyon beklentisi çerçevesinde 2018 yılında %12-15 aralığında bir kredi büyümesi bekliyor.

Gelir tarafında net faiz gelirlerinin yıllık ~%15, komisyon gelirlerinin ise %20’nin üzerinde artış göstermesini bekliyor. Aktif kalitesindeki sağlam performansın korunmasını ve takipteki kredi oranının %0.5’in altında kalması bekleniyor. Faaliyet giderlerindeki ~%30 yıllık artış ise her ne kadar yüksek olsa da finansal şeffaflığın gelişmesi anlamında önemli bir adım çünkü banka 2018’den itibaren personele ödediği temettüyü operasyonel giderler altında takip edecek. Bu yüksek artışa rağmen TSKB yönetimi Maliyet/Gelir oranını %14-15 seviyesinde hedeflemektedir. 2017’deki %12.8 Maliyet/Gelir oranı ile kıyaslandığında artışın 1 puanlık kısmının personele ödenen temettü ile ilgili olduğunu görüyoruz. Tüm bu beklentilerin ardından banka özsermaye karlılığını ~%18 aktif karlılığını ise ~%2.2 seviyesinde beklemektedir.

Vakıf Yatırım – TSKB Hisse Analiz 4Ç17 – 31.01.2018

TSKB (TSKB) 4Ç17 Finansal Sonuçları: Ayrılan serbest karşılık nedeniyle beklentinin altında net kar (-)

TSKB 4Ç17 için bizim tahminimizin %7,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %8,0 altında 143 mn TL (çeyreksel -%11, yıllık +%31) net kar açıkladı. Temel olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşen karşılık giderleri net kar tahminimizde aşağı yönlü sapmaya neden oldu. Ayrılan serbest karşılık tutarını hariç tutuğumuzda ise net kar 213 mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak bankanın 4Ç’de güçlü gerçekleşen kredi büyümesinin yanı sıra çeyreksel bazda net faiz ve net ücret & komisyon gelirlerindeki beklentimizin üzerinde artış göstermesini olumlu buluyoruz

Bankanın 4Ç’deki gelir artış ve büyüme performansını olumlu bulmamıza karşın, net karının piyasa beklentilerinin bir miktar altında gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerine etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST-100 endeksine göre %8,8 daha iyi, banka endeksine göre ise %2,9 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. TSKB için 1,89 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

 

Deniz Yatırım – TSKB Hisse Analiz – 19.01.2018

TSKB’nin faaliyet giderlerindeki yüksek oranlı artış beklentisi hisse fiyatını hafif baskılayabilir. TSKB %4.1’lik ekonomik büyüme ve %9.0-9.5 bandındaki enflasyon beklentisi çerçevesinde 2018 yılında %12-15 aralığında bir kredi büyümesi bekliyor.

Gelir tarafında net faiz gelirlerinin yıllık %15, komisyon gelirlerinin ise %20’nin üzerinde artış göstermesini bekliyor. Aktif kalitesindeki sağlam performansın korunmasını ve takipteki kredi oranının %0.5’in altında kalması bekleniyor.

Faaliyet giderlerindeki %30 yıllık artış ise negatif bir sürpriz olarak değerlendirilebilir. Zira analistlerin kar tahminlerinde böyle yüksek bir faaliyet gideri artış oranının olmadığını düşünüyoruz. Bu yüksek artışa rağmen TSKB yönetimi Maliyet/Gelir oranını %14-15 seviyesinde hedeflemektedir. Tüm bu beklentilerin ardından banka özsermaye karlılığını

%18 aktif karlılığını ise %2.2 seviyesinde beklemektedir. Faaliyet giderlerindeki yüksek oranlı artış hariç TSKB’nin diğer kalemlerdeki beklentileri bizim beklentilerimiz ile uyumlu görünmektedir. Analist beklentilerinin üzerinde olduğunu düşündüğümüz faaliyet giderlerindeki artışın hisse fiyatı üzerinde hafif bir baskısı olabileceğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – TSKB Hisse Analiz – 19.01.2018

TSKB 2018 yılına ait beklentilerini açıkladı. Banka %12-15 kurdan arındırılmış kredi büyümesi ve %3,6- 3,8 net faiz marjı beklemekte. Kredi büyümesi bizim beklentilerimizle paralel olsa da, net faiz marjı bizim tahminimize göre hafif iyimser duruyor. Buna bağlı olarak bizim %11 büyüme beklediğimiz net faiz gelirleri kaleminde banka %15 büyüme beklemekte. Faaliyet giderlerindeki artış beklentisi, bizim %10 beklentimizin oldukça üzerinde %30 olarak açıklandı. Bunda temel sebep çalışanlara ödenen temettünün 2018 yılından itibaren faaliyet giderleri arasında gösterilecek olması. Özkaynak karlılığı beklentisi bizim tahminimize paralel olarak %18 olarak açıklandı. Beklenti rakamlarının hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Şeker Yatırım – TSKB Hisse Analiz – 19.01.2018

TSKB 2018 yılı için operasyonel bütçesini açıkladı. Buna göre banka 1) kredilerde 12.- 15% büyüme (kur etkisinden arındırılmış), 2) net faiz gelirlerinde 15% artış ve 3.6%-3.8% net faiz marjı, 3) ücret ve komisyon gelirlerinde 20% büyüme, 4) operasyonel giderlerde 30% artış, 5) yaklaşık 0.5% takipteki krediler rasyosu ve 18% özkaynak getirisi bekliyor.

 

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

3Ç17 net karını 161 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %7 ve yıllık bazda ise %37 artışı ifade etmektedir. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminiz olan 156 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 151 milyon TL ile uyumludur. Kredi büyümesi %3,6 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte kredi büyümesi %5.5 olarak kaydedilmişti. Net faiz marjı çeyreksel bazda 24 baz puan iyileşti ve %4,15 olarak kaydedildi. Net kredi makası 20 baz puan iyileşirken %3,4 olarak kaydedildi. Kredi kalitesinde herhangi bir bozulma kaydedilmedi. Bankanın özsermaye karlılığı 3Ç17’de %19,6 olup, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %19,3 olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

3.çeyrek karını 161 milyon TL olarak açıkladı. Bizim beklentimiz 154 milyon TL, piyasa beklentisi 155 milyon TL idi. Karın beklentimizi aşmasında temel sebepler yüksek net faiz gelirleri ve düşük genel karşılık rakamları. Bankanın çeyreksel özkaynak karlılığı ise %19,6 oldu. Banka 3. Çeyrek içinde TÜFE beklentisini %8’den %10’a çıkartması sebebi ile 11 milyon TL ilave gelir kaydetti. Bu sayede net faiz marjında 17 baz puanlık bir iyileşme oldu. TÜFE beklentisindeki değişimin etkisini dışarıda bırakırsak net faiz marjının çeyreksel olarak sabit kaldığını görüyoruz.

Bu çeyrekte herhangi bir sorunlu kredi oluşumu gözlenmezken, kredi büyümesi sebebi ile 7 milyon TL genel karşılık gideri oluştu. Krediler kur etkisinden arındırılmış olarak çeyreksel %3,6 büyüdü ve yılbaşından beri büyüme %13,6’a ulaştı. Banka güçlü kredi büyümesi sonrası 2017 kredi büyüme hedefini %10-13 aralığından %15’e revize etti. Net faiz gelirleri (%12’den %20’ye) ve özkaynak karlılık ((%17-18’den %18’e) hedefleri de yukarı revize edildi. Düşük risk yapısına karşın güçlü karlılığı ile öne çıkan TSKB için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 1,82 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

TSKB (TSKB, EÜ, Fiyat:1.39TL, Piyasa Değeri TL3,268mn): TSKB’nin 3Ç17 net karı 161mn TL oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim ve piyasanın beklentisi olan 155mn TL ile uyumludur. TSKB’nin net karı çeyreksel bazda %7 artarken, yıllık bazda ise %37 arttı. 9A17 itibariyle özkaynak karlılığı ise %19.3 oldu. (2016: %17.4). TSKB’nin 3Ç17’de performansı marj, büyüme ve aktif kalitesi anlamında olumlu geçti. Çeyreklik bazda kredi büyümesi dolar bazında %4.5 oldu. Yılbaşından beri büyüme oranı ise hem işletme hem de yatırım kredilerinin desteği ile %18.1 oldu.

DENİZ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

TSKB olumlu performnasını sürüdürüyor / Yönetim beklentileri yukarı revize etti, hisse için pozitif. TSKB 3Ç17 finansallarında 161 mln TL net kar açıkladı. Gerek 155 mln TL’lik piyasa beklentilerinin gerekse de bizim 148 mln TL’lik beklentimizin üzerinde gelen kar rakamı bir önceki döneme göre %7 geçen yılın aynı dönemine göre ise %37 oranında artış gösterdi. Bizim son çeyrekte beklediğimiz pozitif TÜFE farkının bir kısmı 3Ç17’de gelir tablosuna yansımış durumda. Özsermaye karlılığı ise %19.6 seviyesinde gerçekleşti. 9 aylık dönemde 452 mln TL gelen net kar rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artışa işaret etmektedir.

Bankanın operasyonel performansındaki güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Gerek kredi büyümesi gerek aktif kalitsei gerekse de sermaye yeterliliği anlamında TSKB pozitif trendini koruyor. Bunun neticesinde de banka yönetimi 2017 yılı beklentilerini kısmen yukarı revize etti. Özsermaye karlılığını 1 puan kadar aktif karlılığını ise 20 baz puan kadar daha yüksek bekleyen yönetim bunu da daha yüksek net faiz gelirine ve daha düşük kredi rsik maliyetine dayandırıyor. Bu olumlu performans doğrultusunda TSKB için AL önerimizi ve 1.88 TL hedef fiyatımızı koruyoruz

 

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 25.10.2017

Kur etkisine göre düzeltilmiş kredinin büyümesinin %1 olması beklenmekle birlikte, TL’deki değer kaybı nedeniyle nominal kredi büyümesinin % 4 olacağını tahmin ediyoruz. TÜFE tahminindeki revizyonun yardımıyla net faiz marjında iyileşme beklenmektedir. 3Ç17’de herhangi bir sorunlu kredi oluşum beklemiyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – TSKB  Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

TSKB – 2. çeyrekte 151 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz ve piyasa beklentisi ile uyumlu olup, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %7 ve %29 büyümeyi işaret ediyor. Döviz kuruna göre düzeltilmiş kredi büyümesi 2Ç17’de hızlanarak %5,5 olarak kaydedildi. (1Ç17: %3,5). Yılbaşından bu yana, TSKB’nın kredi büyümesi %9,3 olarak kaydedildi. Net faiz marjı, çeyreksel bazda, 14 baz puan iyileşerek %3,91 olarak ve beklentimize paralel olarak gerçekleşti. Aktif kalitesi güçlü kaldı ve 2Ç17’de takibe dönüşen kredi olmadı. 2. grup krediler, çeyreksel bazda, %6 geriledi. TSKB, 1Ç17’de kaydetmiş olduğu 14 milyon ihtiyati karşılıklardan 10 milyon TL’yi bu çeyrekte çözdü. TSKB’nin çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu 30 baz puan artarak %12,5 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterliliği rasyosu 10 baz puan artarak %17,5 olarak kaydedildi. TSKB’nin 2Ç17’deki özsermaye karlılığı, çeyreksel bazda 50 baz puan artarak, %19,5 oldu ve 1Y17 itibariyle özsermaye karlılığı %19,2 olarak gerçekleşti.

AK YATIRIM – TSKB  Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

TSKB 2Ç17 net kârını 151 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre bankanın dönem kârı bizim 150 milyon TL ve piyasanın 152 milyon TL olan öngörüsü paralelinde gerçekleşti. Bankanın temettü geliri hariç tutulduğunda önceki çeyreğe göre net kârının hafif azalmış olması net faiz gelirinin kur farkı ve swap maliyetlere bağlı olarak hafif gerilemesinden kaynaklanıyor. Bunun haricinde genel karşılıklarda gözlenen sıçrama ise kısmen serbest karşılıklardan 10 milyon TL’lik kısmın serbest bırakılması ile karşılandı. TSKB 2017 yılı için %17 – 18 aralığında bir özkaynak kârlılığı hedefliyor. İlk yarı sonuçlarının ardından bu hedefin kolaylıkla gerçekleştirileceğini düşünüyoruz: Banka için 2017 net kâr tahminimiz 565 milyon TL düzeyinde bulunuyor ve bu hedefe uyumlu görünüyor. TSKB için 12 aylık fiyat hedefini değerleme dönemini bir çeyrek ilerleterek %6 oranında artırıp hisse başına 1,74 TL’ye yükseltiyoruz. Son dönemdeki olumlu hisse hareketinin ardından %11 yukarı potansiyel sunan hissedeki görüşümüzü ise ‘Nötr’e indiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – TSKB  Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

TSKB’nin net karı beklentilere paralel, aktif kalitesi ile güçlü kredi büyümesi dikkat çekici TSKB 2Ç17 konsolide olmayan finansallarında, beklentiler dahilinde, 151 mln TL net kar açıkladı. Kar rakamı bir önceki döneme göre %7 geçen yılın aynı dönemine göre %29 artarken dönemsel özsermaye karlılığı ise %19.5 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın aktif kalitesi güçlü seyrini sürdürürken sıfır kredi risk maliyeti ile takipteki kredi oranı %0.27, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı ise %100 seviyesini korudu. Banka bu dönemde iyi bir kredi büyümesi yakaladı. € bazlı krediler bir önceki döneme göre %4.9, $ bazlı krediler ise %4.6 oranında artış gösterdi. Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik oranı ilk çeyreğe göre 30 baz puanlık artış ile %12.5, sermaye yeterlilik oranı ise hemen hemen yatay kalarak %17.5 olarak gerçekleşti. Türev enstrümanlardan kaynaklı olarak net faiz marjı önceki döneme görer 20 baz puan daralmasına rağmen kredi spreadlerinin korunduğunu gördük. Beklentiler dahilinde gelen finansal sonuçların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. 1.95 TL hedef fiyat ile AL olan önerimizi koruyoruz. Kredi spreadlarini korumadaki başarısı, güçlü aktif kalitesi ve yüksek sermaye yeterlilik oranlarının TSKB’nin olumlu özellikleri olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar enerji sektörüne verilen krediler toplam içerisinde %42 gibi oldukça yüksek bir oran teşkil ettiği için yoğunlaşmadan dolayı kısmen riskli görsek de bu kredilerin önemli bir kısmının yenilenebilir enerji alanında kullandırılmış olmasından ve bu alanda devletin fiyat garantisi vermesi endişelerimizi hafifletmektedir. Bankanın güçlü karlılığına rağmen halen hak ettiği F/DD priminden uzakta işlem gördüğünü düşünüyor ve bu nedenle AL olan önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Yılın ilk çeyreğinde 141 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 139 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Özellikle net faiz marjındaki iyileşme Banka’nın karlılığını yukarı çekti. Net faiz marjı ilk çeyrekte 40 baz puanlık iyileşme ile %3.82 seviyesine ulaşırken kredilerdeki artış ve TÜFE endeksli tahviller bu iyileşmeyi destekledi. Böylelikle Banka’nın özsermaye karlılığı 390 baz puanlık iyileşme ile ilk çeyrekte %19 seviyesine ulaştı. TSKB’nin takipteki krediler oranı bir önceki çeyrekle aynı seviyede %0.3 gerçekleşti. Sermaye yeterlik oranı ise özellikle 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının da etkisi ile %17.4 seviyesine yükseldi.

AK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

TSKB’nin 1Ç17 net kârı önceki çeyreğe göre %28 ve önceki yıla göre %6,4 artarak 141 milyon TL oldu. Buna göre net kâr 139 milyon TL olan piyasa beklentisi seviyesinde gerçekleşirken, bizim 135 milyon TL kâr tahminimizi bir miktar aştı. TSKB’nin kârının beklentimizin üzerinde gelmesi bankanın döviz kredilerindeki getirinin beklentimizden yüksek olmasından kaynaklanıyor. 1Ç17 sonuçlarının ardından TSKB’nin 2017 net kâr beklentisini 550 milyon TL ve 2018 net kâr beklentisini 600 milyon TL olarak koruyoruz. Bankanın 12 aylık hedef değerinde ise değerleme döneminde bir çeyreklik kaydırma nedeniyle %5 artış yaptık. Hisse için hesapladığımız 12 aylık hedef değer 1,80 TL düzeyinde ve %18 yukarı potansiyel taşıyor. TSKB’de ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz korunuyor.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Nötr): TSKB’nin 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %28,4 oranında artarak 140,8mn TL’ye yükselmiştir. Net dönem karı, piyasanın beklentisi olan 139mn TL ve bizim beklentimiz olan 143mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %13,1 oranında artarak 224mn TL’ye yükselmiş karı desteklemiştir. Karşılık giderleri ise 14,2mn TL azalarak karı destekleyen bir diğer faktör olmuştur. Banka’nın özsermaye karlılığı 390 baz puan artarak %19,0 yükselirken, Net Faiz Marjı 17 baz puan artarak %3,76 olmuştur. Diğer yandan, temettü ödemesine rağmen Sermaye Yeterlilik Oranı 410 baz puan artarak %17,4’e yükselmiştir. Son olarak, Banka’nın sorunlu kredi rasyosu %0,3 ile düşük seviyede kalmaya devam etmiştir.

TACİRLER YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

İlk çeyrekte 141 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyreksel bazda %28, yıllık bazda %6 büyüme gösterdi. Rakam ayrıca bizim beklentimiz olan 136 milyon TL’nin hafif üzerinde ve piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’ye paralel gerçekleşti.

 

 

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – 23.03.2017

Bankamızın 23.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında; 2016 yılı net karı olan 476.444.731,56.-TL’nin Esas Sözleşmemizin 47’nci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu’nda yer alan şekilde dağıtılmasına, birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 432.000.000-TL’nin ödenmiş sermayenin %4’üne denk gelen brüt 82.000.000-TL’sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %%17,07’sine denk gelen 350.000.000- TL’nin ise, Bankamız sermayesinin 2.050.000.000-TL’den 2.400.000.000-TL’ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz pay senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına, 82.000.000-TL’lik nakit temettü dağıtımının ise 27.03.2017 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TSKB, TRATSKBW91N0
Peşin
0,04
4
0,034
3,4
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.03.2017
27.03.2017
29.03.2017
28.03.2017
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TSKB, TRATSKBW91N0
350.000.000
17,07317
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
69.700.000
350.000.000
92,73
0,2047317
20,47
TOPLAM
69.700.000
350.000.000
92,73
0,2047317
20,47

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Hisse başına 0.04 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %2.7’lik temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %17’si dağıtılmış olacak (2015: %13). Temettü ödeme tarihi 27 Mart olarak planlanıyor. Bunun yanında Banka %17.1 oranında bedelsiz sermaye artırımı açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka, ödenmiş 2.050mn TL sermayesinin, 350mn TL artırılarak 2.400mn TL’ye yükseltilmesine, artışın tamamının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2016 yılı karından karşılanarak, ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Diğer yandan Banka, hisse başına net 0,034TL temettü ödemeyi planlamaktadır.

AK YATIRIM – TSKB Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası hissedarlarına 2016 yılı net kârının %17,2’sine karşılık gelen toplam 82 milyon TL’yi nakit temettü olarak dağıtma” kararı aldı. Şirketin brüt temettü tutarı hisse başına 0,04 TL oldu ve buna göre temettü verimi %2,7 olarak belirlenmiş oldu. Brüt temettü ödemesi 29 Mart tarihinde yapılacak. Banka ayrıca ödenmiş sermayesini 350 milyon TL (%17) artışla 2.400mn TL’ye çıkarılması kararı aldı.

 

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Nötr): TSKB’nin net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %6,9 oranında gerileyerek 109,6mn TL’ye düşerken, 98mn TL olan beklentimizin üzerinde, piyasa beklentisine yakın gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, menkul kıymet alım satımından zarar beklememize karşın gelir elde edilmesi etkili olmuştur. Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2016 yılı karı bir önceki yıla göre %17,1 oranında artarak 476,4mn TL’ye yükselmiştir. Kredilerden alınan faizlerdeki artışa rağmen, TÜFE endeksi tahvil gerilerindeki düşüş (son çeyrek tüfe getirisi 25mn TL) ve kullanılan kredilere ödenen faizlerin artması net faiz gelirlerinin çeyreksel bazda %5,1 düşmesine neden olmuştur.

Diğer taraftan, karşılık giderlerindeki 23,8mn TL’lik artışa rağmen, geçtiğimiz çeyrekte menkul kıymetlerden 23,9mn TL zararın bu çeyrekte 5,1mn TL gelir elde edilmesi karın düşük gelmesini engellemiştir. Kredilerin önemli bir kısmını oluşturan YP krediler, kurlardaki ciddi yükselişin ardından %19,7 oranında artış göstermiştir.  Toplam krediler 14,7milyar TL’ye yükselmiştir. Banka’nın özkaynak ve aktif karlılığı bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek %15,1 ve %1,9 olarak gerçekleşirken, Net Faiz Marjı %3,6 olmuştur. Sermaye yeterlilik rasyosu ise 90 baz puan düşerek %14,3 olarak gerçekleşmiştir.  Fitch’in not indirim kararının ise 130baz puan sermaye yeterlilik rasyosuna olumsuz etkisi olacağı açıklamıştır.

Banka, Fitch’in olumsuz etkisini hafifletmek amacıyla sermaye benzeri kredi bulabileceklerini belirtirken, şu aşamada bunun çalışma aşamasında olduğu açıklamıştır. Ayrıca derecelendirme kuruluşunun değiştirilmesinin ise değerlendirildiği belirtilmiştir. Banka’nın sorunlu kredi rasyosu %0,3 ile sektörün oldukça altında kalmaya devam etmiştir. Banka, yeni yıldan itibaren TÜFE endeksli tahvil getirileri hesaplamasında dalgalanmayı azaltmak amacıyla muhasebe değişikliğine gidileceği (gerçekleşen enflasyon yerine kendi enflasyon tahminlerini kullanacak) açıklanmıştır. Ek olarak, Banka bu çeyrekte 15mn TL serbest karşılık ayırmış ve toplam serbest karşılık rakamı 90mn TL’ye yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

TSKB yılın son çeyreğinde 110 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 111 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Banka’nın özsermaye karlılığı ise son çeyrekte %15.1’e gerilerken 2016 rakamı %17.6 oldu. Kredilerden alınan faizler %20’lik artış gösterirken faiz ödemeleri ise %23 gerileyerek net faiz gelirinin bir önceki çeyreğe göre sabit kalmasını sağladı. Banka’nın net faiz marjı ise çeyreksel olarak 50 baz puanlık gerileme ile %3.4 oldu. Alım Satım kazancı son çeyrekte özellikle swap faizlerinin artmasıyla 11.6 seviyesine ulaştı. Karşılıkların ise son çeyrekte 34 milyon TL seviyesine çıktığı görülüyor. Banka’nın faaliyet giderleri ise son çeyrekte ilk dokuz aydaki gerçekleşme paralelinde geldi. Böylelikle Banka’nın net karı dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7 gerilemiş oldu. TSKB’nin kredileri bir önceki çeyreğe göre neredeyse sabit kalırken(kurdan arındırılmış) bunda özellikle ekonomideki yavaşlama ve piyasalardaki oynaklık etkili oldu. Banka’nın varlıklarının %78.1’I dövizde bulunurken yükümlülüklerinin ise yaklaşık %81’I dövizde bulunuyor. TSKB’nin takipteki kredileri 2016 yılı sonunda %0.3 seviyesinde gerçekleşerek yılsonu beklentisini karşıladı. 2017 için ise Banka %0.5’in altında bir takipteki krediler oranı bekliyor. Banka’nın sermaye yeterliliği ise %14.3 olarak gerçekleşirken Fitch not indiriminin -130 baz puan ve %10’luk kur hareketinin ise -100 baz puan olumsuz etki yaratması söz konusu bulunuyor. Buna rağmen Banka yılsonunda %14 seviyelerinde bir sermaye yeterlilik oranı hedefliyor.

DENİZ YATIRIM – TSKB Hisse Analiz 4Ç16 – 02.02.2017

TSKB 4Ç16 konsolide olmayan finansallarında 110 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın bu dönemki karı geçtiğimiz döneme göre %7 daralırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %5 oranında daralmıştır. Çeyrek dönemlik özsermaye karlılığı ise %15.1 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde ayrılmış olan 15 milyon TL’lik serbest karşılık olmasaydı bankanın kar artışı daha yüksek olacaktı. Bankanın 4Ç16 kar rakamı beklentiler dahilinde gelmiştir.

TSKB’nin 2016 yılı karı ise 476 milyon TL olarak gerçekleşirken bir önceki yıla göre %17 oranında artış göstermiş ve özsermaye karlılığı ise %17.4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin öne çıkan hususları pozitif tarafta takipteki kredi oranının %0.28’de kalması, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranının %100 olarak sürüyor olması, marjın bir önceki döneme göre 16 baz puan artmış olması ve 15 milyon TL’lik serbest karşılık ayrılmış olması olarak sıralanabilir. Olumsuz tarafta söylenebilecek en önemli husus ise TL’deki değer kaybına bağlı olarak sermaye yeterlilik oranının 90 baz puan kadar daralmış olmasıdır. Fitch’in not indiriminin ardından ve yılbaşından bugüne TL’nin değer kaybetmiş olmasından dolayı sermaye yeterlilik oranının daha da düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz. TSKB için AL olan önerimizi ve 1.79 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Aktif kalitesindeki başarısı, likiditesi ve sürdürülebilir marj yapısı bankanın öne çıkan olumlu özellikleridir. Kredi dağılımın enerji sektörüne yoğunlaşmış olması kısmi bir tedirginlik yaratsa da bu kredilerin önemli bölümünün fiyat garantili yenilenebilir enerji sektörüne verilmiş olması bu tedirginliği törpülemektedir. Sermaye yeterliliği tarafındaki baskının ise kısa vadeli olabileceğini düşünüyoruz. Serbest karşılıkların devreye girmesi ve sermaye benzeri kredi ihracı gibi yöntemlerle bankanın sermaye yeterlilik oranını %14 seviyesinin üzerinde tutabileceğini düşünüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Banka, 2017 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre bankanın büyüme beklentisi %3,0 – %3,5 arasında iken enflasyon beklentisi yaklaşık %8,5’dir. Finansal beklentilerine baktığımız zaman, kurdan arındırılmış kredi büyüme beklentileri %10-13 arasında olmuştur. Net Faiz Gelirleri ile Net Ücret ve Komisyon Beklentilerindeki artış ise sırasıyla %12’den ve %20’den fazla olabileceği açıklanmıştır. Net Faiz Marjının da %3,5’dan yüksek olacağı beklenirken, Özkaynak ve Aktif Karlılık beklentileri sırasıyla %17-18 ve yaklaşık %2’dir. Son olarak banka, Sermaye Yeterlilik Oranı ve Takipteki Krediler oranını sırasıyla %14’ten büyük ve %0,5’den küçük olabileceğini öngörmüştür.

AK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

TSKB (TSKB TI) Cuma günü 2017 bütçe hedeflerini KAP’ta açıkladı. Buna göre banka 2017’de %3,0 – %3,5 GSYİH artışı ve %8,5 TÜFE artışı öngörüyor. Banka kredilerde kur etkisinden arındırılmış %10 – %13 artış öngörürken, net faiz marjının da %3,5’in üzerinde kalmasını planlıyor (2016/9’da %3,6). Buna göre bankanın net faiz gelirleri artışının %12, faaliyet giderleri artışının %13 ve komisyon gelirleri artışının %20 olması planlanıyor. Banka ayrıca takipteki alacak rasyosunun %0,5’in altında kalacağını öngörüyor. Bu öngörüler paralelinde TSKB’nin aktif kârlılık için %2 ve öz kaynak kârlılığı için de %17 – %18 aralığını hedeflediği ortaya çıkıyor. Yorum: Bankanın bütçe hedefleri tahminlerimize paralel görünüyor

OYAK YATIRIM – TSKB Hisse Analiz – 16.01.2017

2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre Banka %17-18 aralığında özsermaye karlılığı ve %2 civarında aktif karlılığı bekliyor. Kurdan arındırılmış kredi büyümesi %10-13 seviyelerinde görülürken net faiz gelirlerindeki artışın %12’nin üzerinde olması bekleniyor. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın ise %20’nin üzerinde olması bekleniyor. Faaliyet giderlerinin %13 artması beklenirken Gider/Gelir oranının ise %15-16 olması öngörülüyor.