Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Pegasus Hava ...

Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS Hisse Analiz ve Yorumları

Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların PGSUS hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 14.05.2019

Toplam yolcu sayısı Nisan’da %5.2 geriledi. Pegasus Havayolları’nın Nisan ayında toplam yolcu sayısı %5.2 düşüş ile 2.37 milyona geriledi. Nisan ayında dış hat yolcu trafiği %23.4 artarken, iç hat yolcu trafiği %22.4 düştü. Nisan ayında dış hat ASK (arz edilen koltuk) %35.2 artarken, iç hat ASK %24.9 geriledi. Nisan ayında dış hat doluluk oranındaki 1.9 puanlık düşüş ve iç hat doluluk oranındaki 1.0 puanlık artış neticesinde toplam doluluk oranı 1.3 puan düşüş ile %87.6’a geriledi. Ocak-Nisan ayında ise dış hat yolcu sayısı %17.1 artış gösterirken, iç hat yolcu sayısı %13 düşüş gösterdi ve toplam yolcu sayısını yıllık bazda %2.4 düşüşle 9.07 miyona gerilemesine neden oldu. Ocak-Nisan döneminde toplam ASK büyümesi yıllık bazda %9.0 olarak gerçekleşti. 4A19’de toplam doluluk oranı (dış hat 1.3 puan -; iç hat 1.1 puan +) ise yıllık bazda 0.5 puan düşüşle %85.2’e geriledi. Pegasus 2019’de %6-8 kapasite (ASK) artışı ve 2018’e benzer dış hat ve iç hat doluluk oranı hedefliyor. Pegasus Havayolları’nın 2019’da toplam yolcu saysının düşük tek haneli gerileme göstermesini öngörüyoruz. (Az olumsuz)

Anadolu Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Teknik Analiz – 14.05.2019

29,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz… Bu haftaki öneri listemize dahil ettiğimiz hisseyi 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 29,10 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde 1Ç19 operasyonel karlılığı iyi gelmesinin de etkisiyle tepkinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yukarıda 30,10 direncini takip ediyoruz. Bu seviye üzerine yerleşmede 30,50 ardından 31,00 dirençlerini test edilmesini bekliyoruz. 
Kapanış : 29,60
Destekler : 29,10-28,50-28,00
Dirençler : 29,80-30,10-30,50

Şeker Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 14.05.2019

Pegasus, 1Ç19’da piyasa ortalama beklentisi olan 188mn TL net zararın üzerinde, ancak kuvvetli operasyonel performansı ile -253mn TL olan beklentimizin altında, 214mn TL net zarar açıklamıştır. Şirket’in 1Ç19 satış gelirleri yıllık bazda %47.8 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 1,702mn TL’ye paralel olarak 1,766mn TL tutarında gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: 1,666mn). Şirket, bu dönemde TFRS 16 kiralamalar standardına geçmiş; kullanım hakkı varlıkları ve kira yükümlülüklerinin muhasebeleştirmelerinde değişiklikler gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ünün hesaplamasını olumlu yönde etkileyen bu değişiklikler hariç tutulduğunda da FAVÖK’ü oldukça kuvvetli, %74.2 oranında artarak 157mn TL’ye ulaşmıştır; TFRS 16’nın 88mn TL tutarındaki olumlu etkisi dikkate alındığında ise 245mn TL’ye ulaşmıştır. Pegasus’un toplam yolcu sayısı içerisinde dış hat yolcu payının artması, yolcu birim gelirlerindeki süregelen yükseliş ve yan gelirlerindeki oldukça belirgin artış nedeniyle ana performans göstergeleri, beklentiler dâhilinde artış gösteren personel birim giderlerine rağmen kuvvetli gerçekleşmiştir. Böylelikle, Şirket’in 1Ç19 sonuçlarına piyasa ilk tepkisinin, kısmi kar realizasyonu ile karışık hafif olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.

Ana performans göstergelerinde süregelen iyileşmeler – 1Ç19’da Pegasus’un iç hat yolcu sayısı %9.7 oranında gerilemiş, dış hat yolcu sayısı ise %14.6 oranında artmıştır; bu dönemde Şirket, yıllık %1.4 oranında azalışla 6.9mn yolcu taşımıştır. Bunun yanında, iç hat yolcu birim gelirleri 1Ç19’da yıllık %38.7 artarak 97.8 TL’ye, dış hat yolcu birim gelirleri de € bazında %2.5 artarak €46.6’ya ulaşmıştır. Şirket, bu dönemde toplam kapasitesini özellikle dış hatlardaki kapasite artırımı ile yıllık %8.0 oranında arttırmış, bunun paralelinde yolcu doluluk oranında yıllık 0.2 y.p. gerileme gerçekleşmiştir. Ancak, doluluk oranındaki bu hafif azalışa rağmen yolcu birim gelirlerindeki artış ve yolcu başına yan gelirlerin yıllık bazda %29.1 oranında artarak €13.8’e ulaşmış olmasıyla AKK başı birim gelirleri, € bazında yıllık %5 artarak €¢3.50 olarak gerçekleşmiştir. Yakıt harici AKK başı birim giderleri ise, TFRS 16’nın olumlu etkisi hariç tutulduğunda, birim personel giderlerindeki artış nedeniyle yıllık bazda %2 oranında artarak €¢2.56 olarak gerçekleşmiştir; TFRS 16’nın €¢0.12 tutarındaki olumlu etkisi dikkate alındığında ise yıllık %2.4 oranında azalış göstermiştir.

Pegasus’un toplam birim giderleri TFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda %2.6 oranında artarak hesaplamalarımıza göre €¢3.82 olarak gerçekleşmiştir; TFRS 16 etkisi ile ise, yıllık bazda %0.6 azalmıştır. Pegasus’un 1Ç19 FAVÖK’ü TFRS 16’nın olumlu etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda %74.2 oranında artarak 157mn TL olarak gerçekleşmiştir. TFRS 16’nın yaklaşık 88mn TL olumlu etkisi dikkate alındığında ise, 245mn TL’ye yükselmiştir. Kur farkı gelirleri etkisi ile, Şirket’in net diğer faaliyet gelirleri 1Ç19’da 3.7x artarak 56mn TL’ye ulaşmış; net finansal giderleri ise, TFRS 16’nın da etkisiyle yıllık 5.8x artışla 186mn TL’ye ulaşmıştır. Pegasus, bu dönemde 23mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş, ancak Şirket, esas itibariyle artış göstermiş olan finansal giderleri nedeniyle 214mn TL tutarında net zarar kaydetmiştir (1Ç18: -113mn TL). Pegasus’un 1Ç19 sonunda net borcu, kur hareketleri ve TFRS 16 etkisiyle 6.5mlyr TL’ye yükselmiştir (2018 sonu: 3.8mlyr TL).

 “AL” önerimizi sürdürmekteyiz – Pegasus, 2018 yılı sonuçları açıklandıktan sonra 2019 yılına dair beklentilerini yinelemiştir. Şirket payları için 12-aylık 39.00 TL hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürmekteyiz.

İş Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

1Ç19’de faaliyet marjları beklentilerin üzerinde Pegasus Havayolları 1Ç19’de bizim 214 milyon TL net zarar beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 188 milyon TL net zarar beklentisinin üzerinde 1Ç18’deki 113 milyon TL net zarar rakamına kıyasla 228 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Net zarardaki artışının temel nedeni faiz giderlerindeki ve kur farkı giderlerindeki artışın neden olduğu yüksek finansman giderleri olarak söylenebilir.

Şirketin 1Ç18’de 22 milyon TL bir defaya mahsusus uçak satış geliri elde ettiğini belirtmekte fayda var. Şirket beklentilerle uyumlu 1Ç19’de yıllık bazda %48 artışla 1.77 milyar TL satış geliri elde etti. UFRS-16 muhasebe değişikliği nedeniyle, şirketin FVAÖK rakamları kıyaslanabilir değil. Ancak UFRS-16’nın etkisi dışarıda bırakıldığında, şirket 1Ç18’deki negatif 52 milyon TL FAVÖK rakamına kıyasla 1Ç19’de 157 milyon TL FAVÖK (İSY: negatif 77 milyon TL; Piyasa: negatif 39 milyon TL) elde etti.

Yorum: PGSUS’un 1Ç19’de açıklanan net zarar rakamına rağmen faaliyet marjlarındaki iyileşmeye piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Hisse sene başından bu yana endeksin %28 üstünde performans gösteririken, son bir haftada endeksin %1.6 gerisinde kaldı. Şirketin bugun saat 17:00’de yapacağı telekonferans sonrası tahminlerimizin üzerinde geçeceğiz.

Deniz Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Marjlar yıllık bazda güçlü yükseldi. Pegasus Havayolları 1Ç19 finansal sonuçlarını haftasonu açıkladı. Operasyonel performans gözle görülür bir iyileşme kaydederken yüksek finansal giderler sebebiyle, 1Ç18’de TRY165 mln net kar yakalamış olan şirket 1Ç19’da TRY214 mln net zarar açıkladı. Net zarar bizim TRY2017 mln olan beklentimize uyumlu geldi (piyasa beklentisi TRY188 mln net zarar). Net zararda beklentilerimize uygun sonuç, beklentilerin üstündeki operasyonel performansın (IFRS-16 dönüşümü öncesi 1Ç19 FAVÖK: TRY157 mln, Deniz Yatırım beklentisi: TRY138 mln) yüksek finansal giderler tarafından dengelenmesi ile gerçekleşti.

Operasyonel performanstaki iyi görünüm sebebiyle 1Ç19 finansal sonuçlarını hisse için olumlu görüyoruz ve Pegasus için TRY37.50/hisse hedef fiyatıyla AL tavsiyemizi sürüdürüyoruz. Hisse 2019 beklentilerine göre 5.5 FD/FAVÖK ve 8.8 F/K gibi cazip bulduğumuz çarpanlarla işlem görüyor. Şirket bugün saat 17:00’de 1Ç19 finansal sonuçları ile ilgili bir telekonferans düzenleyecek.

Tacirler Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Pegasus – 1Ç19 sonuçlarını 213.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 188.1 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 112.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,766 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,702 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 1Ç19’de şirket, 1Ç19’de 244 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 52 milyon TL zarar idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 39 milyon TL zarardan daha iyi gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %72 artarak 6,504 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 5.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Vakıf Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

(=) Pegasus (PGSUS): Şirket 1Ç19’da 182 mn TL net zarar yönündeki beklentimizin ve 188 mn TL net zarar yönündeki piyasa ortalama beklentisinin bir miktar üzerinde 214 mn TL net zarar açıkladı. Artan net finansman giderleri, beklentilerden güçlü operasyonel performansın net kâra yansımasını engelledi. Yorum: Şirket hisselerinin son 1 ay ve 3 aylık dönemlerde BIST100 endeksine göre sırasıyla %8 ve %12 oranında pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

 

İş Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Yorum – 12.04.2019

Kapanış (TL) : 29.22 – Hedef Fiyat (TL) : 40.79 – Piyasa Deg.(TL) : 2989 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.06 PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.6

Toplam yolcu sayısı Mart’ta %2.2 geriledi . Pegasus Havayolları’nın Mart ayında toplam yolcu sayısı %2.2 düşüş ile 2.33 milyona geriledi. Mart ayında dış hat yolcu trafiği %16.1 artarken, iç hat yolcu trafiği %11.7 düştü. Mart ayında dış hat ASK (arz edilen koltuk) %21.6 artarken, iç hat ASK %12.5 geriledi. Mart ayında dış hat doluluk oranındaki 0.5 puanlık artış ve iç hat doluluk oranındaki 0.6 puanlık artış neticesinde toplam doluluk oranı 0.1 puan iyileşme ile %85.1’e arttı. Ocak-Mart ayında ise dış hat yolcu sayısı %14.6 artış gösterirken, iç hat yolcu sayısı %9.7 düşüş gösterdi ve toplam yolcu sayısını yıllık bazda %1.4 düşüşle 6.7 miyona gerilemesine neden oldu. Ocak-Mart döneminde toplam ASK büyümesi yıllık bazda %8.0 olarak gerçekleşti. 1Ç19’de toplam doluluk oranı (dış hat 1.1 puan -; iç hat 1.3 puan +) ise yıllık bazda 0.2 puan düşüşle %84.’3e yükseldi. Pegasus 2019’de %6-8 kapasite (ASK) artışı ve 2018’e benzer dış hat ve iç hat doluluk oranı hedefliyor. Pegasus Havayolları’nın 2019’da toplam yolcu saysının düşük tek haneli gerileme göstermesini öngörüyoruz.

Şeker Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Yorum – 12.04.2019

Pegasus (PGSUS) Mart 2019 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket’in toplam yolcu sayısı, Mart 2019’da yıllık %2.2 oranında azalış göstererek 2.3mn olarak gerçekleşmiştir. Pegasus, Mart 2019’da yıllık %11.7 azalışla (Şubat 2019: yılık %-6.4) toplam 1.31mn iç hat yolcusu taşımıştır. Şirket’in Mart 2019’da toplam yolcu sayısının %43’ünü oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış ise hafif yavaşlayarak %16.1 oranında gerçekleşmiştir (Şubat 2019: %17.1). Pegasus, Mart 2019’da dış hat kapasitesini koltuk.km bazında yıllık %21.6 oranında arttırırken, iç hat kapasitesini %12.5 oranında azaltmıştır. Böylelikle kapasitesi toplamda yıllık %7.2 oranında artış göstermiştir (Şubat 2019: +%8.0). Bununla birlikte, Şirket’in Mart ayı dış hat yolcu doluluk oranında yıllık 0.5 y.p., iç hat yolcu doluluk oranında da yıllık 0.6 y.p. artışlar gözlemlenmiştir; Pegasus, Mart 2019’da yıllık 0.1 y.p. artışla %85.1 toplam yolcu doluluk oranı elde etmiştir. Şirket’in açıklanan Mart ayı trafik verilerinin, toplam yolcu sayısındaki hafif azalışa rağmen, dış hat yolcu sayısında süregelen kuvvetli artışı ve yolcu doluluk oranlarında, gerçekleştirilen kapasite artırımlarına rağmen hafif artış içeriyor olması nedeniyle, Şirket payları performansı üzerinde herhangi belirgin bir olumsuz etkisi olmasını beklememekteyiz.

 

İş Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

Beklentilerin üzerinde 4Ç18 FAVÖK rakamı Bizim beklentimiz olan 129 milyon TL net zarar beklentisiyle uyumlu ve piyasa beklentisi olan 117 milyon TL net zarar rakamından biraz daha düşük PGSUS 4Ç18’de artan amortisman giderleri ve kur farkı giderlerinin neden olduğu finansman giderlerindeki artış nedeniyle 138 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 4Ç17’de uçak satışından elde edilen bir defaya mahsus 94 milyon TL gelirin de katkısıyla 8 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirket 4Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 1,757 milyon TL; Piyasa: 1,779 milyon TL) yıllık bazda %73 artış ile 2,053 milyon TL satış geliri elde etti. 4Ç18 FAVÖK rakamı bizim 18 milyon TL beklentimizle ve piyasanın negatif 15 milyon TL benklentisinden daha iyi 77 milyon TL olarak açıklandı.

Deniz Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

Tüm zamanların en yüksek 4. çeyrek karlılığı gerçekleşti

Pegasus Havayolları 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Operasyonel performansta gözle görülür bir iyileşme olmasına karşın artan finansal maliyetler sebebiyle şirket TRY138 mln net zarar açıkladı, 4Ç17 için bu rakam TRY8 mln net kardı. Operasyonel taraftaki beklentilerin üstünde gelen performansa rağmen kur hareketi ile ilişkili beklenmedik finansal maliyetlerdeki artış bu performansı dengeledi ve böylece net zarar, piyasa beklentisi olan TRY117 milyonun altında bizim TRY137 mln net zarar beklentimiz ile ise uyumlu geldi. Net zararın piyasa beklentisinin üstünde gelmesi sebebiyle sonuçlara piyasanın tepkisi olumsuz olabilir fakat operasyonel taraftaki güçlü duruş sebebiyle fiyattaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Pegasus hakkındaki olumlu görüşümüzü ve AL tavsiyemizi TRY37.50/hisse hedef fiyatıyla sürdürüyoruz. Hisse 2019 beklentilerine göre FD/FAVÖK 6.0 ve F/K 8.5 gibi cazip olduğunu düşündüğümüz çarpanlarla işlem görüyor.

Şirket yönetimi bugün saat 17:00’de 4Ç18 finansal sonuçları ve 2019 beklentileri ile ilgili bir telekonferans düzenleyecek. Birim getiri / birim maliyet makası son çeyrekte, birim getirilerdeki yıllık %4 yükselişe karşılık Euro bazında yatay kalan birim maliyetler sebebiyle açıldı. FAVÖK beklentimizin %15 üzerinde gelen gelirler sayesinde –TRY42 mln olan beklentimizin üstünde TRY77 mln olarak gerçekleşti (4Ç17: -TRY15 mln). Operasyonel performans piyasa beklentisi olan –TRY15 milyonu da aştı. 4Ç18’de gerçekleşen %3.7 FAVÖK ve %14 FAVKÖK marjlarının Pegasus Havayolları’nın şimdiye kadarki en yüksek son çeyrek marjları olduğunu da belirtmek gerekiyor. Şirketin zorlu koşullara rağmen yıllık bazda operasyonel karlılığını artırıyor olması sebebiyle 4Ç18 finansal sonuççarı ile ilgili görüşümüz olumlu.

Vakıf Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

Pegasus (PGSUS) 4Ç18 Finansal Sonuçları: “Güçlü operasyonel kârlılık; AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz” (+)

Pegasus, 4Ç18’de 172 mn TL net zarar beklentimizin altında, ancak 117 mn TL net zarar yönündeki piyasa ortalama beklentisinin üzerinde 138 mn TL net zarar açıkladı. Beklentimize göre güçlü operasyonel performans, net zararın beklentimizin altında kalmasında ana unsur oldu. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda %6,7 negatif ayrışmış olup, piyasa ortalama beklentisinin üzerinde gelen net zarara rağmen operasyonel kârlılıktaki güçlü performansın hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Şirketin, 3C programı kapsamında birim giderler, nakit yönetimi ve kapasiteyi iyileştirme odaklı aldığı aksiyonların ve yan gelirlerdeki güçlü performansın, önümüzdeki dönemde de operasyonel kârlılığını desteklemesini bekliyoruz. Şehir merkezine yakınlığı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın artan cazibesinin Pegasus’a olumlu katkıda bulunacağını tahmin ediyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Pegasus için 12 aylık hedef fiyatımızı 33,40 TL seviyesinde koruyor, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” yönünde devam ettiriyoruz. Şirket bugün TSİ 17:00’da bir telekonferans gerçekleştirecek.

Tacirler Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

Pegasus – 4Ç18 sonuçlarını 137.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, – 117.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 8.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,053 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %73 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,779 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %32 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %50 oldu. (4Ç17: %45) Şirket, 4Ç18’de 77 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %627 azalış gösterdi. Şirket, 4Ç18’de 77 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 15 milyon TL zarar idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan -15 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 497 baz puan artarak %3.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 3,781 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

Pegasus’un 4Ç18 finansalları operasyonel olarak beklentileri aşmıştır. Gelirlerin beklentileri %15 aştığı çeyrekte FAVÖK TL77mn’la negatif olan TL15mn’luk beklentinin üzerindedir. Net zararsa finansal giderlerin de etkisiyle TL138mn olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan TL117mn’luk zarar rakamını aşmıştır. Operasyonel olarak gelirlerdeki ciddi büyümenin katkısıyla kuvvetli gelen sonuçların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugun 17:00’dedir.

 

İş Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 19.02.2019

Kapanış (TL) : 28 – Hedef Fiyat (TL) : 40.79 – Piyasa Deg.(TL) : 2864 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.08 PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.69

Ocak ayında toplam yolcu sayısı %3.2 geriledi.
Pegasus Havayolları’nın Ocak ayında iç hat yolcu sayısı %10.5 düşüş ancak dış hat yolcu sayısı ise yıllık bazda %11 artış gösterdi. Toplam yolcu sayısı ise Ocak ayında yıllık bazda %3.2 geriledi. Ocak ayında toplam ASK büyümesi %8.9 olarak gerçekleşti (İç Hat ASK düşüş: %10.8 – dış hat ASK büyümesi %22.9). Toplam doluluk oranı ise Ocak ayında yıllık bazda 2.6 yüzde puan düşüşle %82.9’e geriledi (İç hat 0.2 yüzd epuan iyileşeme ; dış hat: yüzde 4.6 puan düşüş) . Pegasus Havayollarının 2019’da yolcu sayısının %1 gerilemesini öngörüyoruz.

Şeker Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 19.02.2019

Pegasus (PGSUS) geçici vergi beyanında tek düzen hesap planına uygun gelir tablosunu açıklamıştır. Bu usulde hazırlanan gelir tablosunun Şirket’in UFRS’na göre hazırlanan gelir tablosuna benzerliği bulunmamakta ve bir gösterge niteliği taşımamaktadır. Bu hesap planına uygun olarak hazırlanan gelir tablosunda Pegasus’un satış gelirleri, önceki yılın aynı usulde hazırlanmış olan gelir tablosundaki satış gelirlerine kıyasla, yıllık %48 artarak 9.8mlyr TL’ye ulaşmış, faaliyet kar marjı ise yıllık 0.2 y.p. azalış göstermiştir. Pegasus’un bu hesap planına uygun olarak açıklanan gelir tablosunda yıllık yaklaşık %35 oranında artışla 480mn TL tutarında vergi öncesi kar kaydedilmiştir.

Pegasus (PGSUS) Ocak 2019 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre, Şirket’in toplam yolcu sayısı, Ocak 2019’da yıllık %3.2 daralma göstermiştir. Pegasus, Ocak 2019’da yıllık %10.5 azalışla (Aralık 2018: yılık %-10.7) toplam 1.35mn iç hat yolcusu taşımıştır. Şirket’in Ocak 2019’da toplam yolcu sayısının %41’ini oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış ise hızlanarak %11.0 oranında gerçekleşmiştir (Aralık 2018: %8.6). Pegasus, Ocak 2019’da dış hat kapasitesini koltuk.km bazında yıllık %22.9 oranında arttırırken, iç hat kapasitesini %10.8 oranında azaltmıştır. Böylelikle toplam kapasitesi, yıllık % 8.9 oranında artış göstermiştir (Aralık 2018: %8.1). Buna paralel olarak, Şirket’in Ocak ayı dış hat yolcu doluluk oranında yıllık 4.6 y.p. gerileme, iç hat yolcu doluluk oranında ise yıllık 0.2 y.p. iyileşme gözlemlenmiştir; Pegasus, Ocak 2019’da yıllık 2.6 y.p. azalışla %82.9 yolcu doluluk oranı elde etmiştir. Şirket’in açıklanan Ocak ayı trafik verilerinin, toplam yolcu sayısı ve doluluk oranlarında azalış içeriyor olmaları nedeniyle, pay performansı üzerinde hafif olumsuz etkili olabileceğini, ancak aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde devam edebilecek kuvvetli dış hat yolcu trafiğine işaret ediyor olmaları nedeniyle bu etkinin kısa sürebileceğini düşünmekteyiz

Ak Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 19.02.2019

Pegasus Havayolları’nın toplam yolcu sayısı Ocak ayında son aylardaki trende benzer şekilde yıllık bazda %3,2 geriledi. Şirket yolcu sayısında Kasım ve Aralık 2018 aylarında %3,7 düşüş kaydetmişti. Şirket 2018 yılını %7,7 yolcu büyümesi ile kapatmıştı. Ocak ayında iç hat yolcu sayısı yıllık %10,5 düşüş gösterirken, dış hat yolcu sayısı (charter hariç) %11,0 arttı. Yolcu doluluk oranı ise Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,0 puan gerileme gösterdi. DHMİ’nin daha önce açıkladığı verilerde Ocak 2018’de havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısı yıllık bazda %4,8 daralma göstermişti. Pegasus tarafından ana merkez olarak kullanılan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam yolcu sayısında yıllık bazda %2,1 artış görülmüştü. İç talepteki yavaşlamaya paralel olarak şirketin bir miktar kapasiteyi iç hattan dış hatta kaydırmış olması (2Ç18’de 2 uçak, 4Ç18’de 5 uçak) iç hat yolcu sayısındaki yıllık düşüşü keskinleştirmektedir. Diğer yandan dış hat yolcu sayısındaki artış şirketin finansal performansına da katkı sağlayacaktır.

Yorum: Pegasus’un Ocak ayı rakamları şirketin süregelen yolcu trafik performansında herhangi bir değişik olmadığına işaret etmektedir: iç hat yolcu sayısı arka arkaya 5. aydır gerileme gösterirken, dış hat yolcusundaki çift haneli büyüme (2Y18’e benzer şekilde) korunmuştur. Bununla birlikte, biz özellikle bir yıl önceki yüksek bazı da dikkate alarak (Ocak 2018’de Pegasus’un yolcu sayısı %25 artmıştı) yolcu sayısında daha belirgin bir daralma görülebileceğini tahmin etmiştik. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, Kasım ve Aralık 2018’de Pegasus’un yolcu sayısı önceki 3 yılın benzer dönem ortalamalarının %10 üzerindeyken, Ocak 2019’da bu rakam 3 yıllık ortalamanın %13 üzerinde gerçekleşmiştir. THY’nin Ocak ayı yolcu yolcu rakamlarında da benzer bir resim görülmüştü. Sonuç olarak Ocak ayı performansını Pegasus açısından ümit verici olarak değerlendiriyoruz.

 

Halk Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 05.02.2019

Şirkete ilişkin temel ve teknik analiz değerlendirme notlarımızı aşağıda görebilirsiniz.
Araştırma kapsamımızda 42,70 TL seviyesinde 12-aylık hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi ile yer alan şirketlerden Pegasus’un 2018 yılı son çeyrek finansallarını 4 Mart haftasında açıklaması bekleniyor.

Şirketin, 2018 yılının son çeyreğinde yıllık %1,8 azalan yolcu sayısına rağmen zayıf TL’nin etkisiyle yıllık bazda %43,5 artış ile 1.703,1 milyon TL seviyesinde net satış geliri açıklayacağını öngörüyoruz (ortalama piyasa beklentisi 1.779,1 milyon TL seviyesinde). Son çeyrekte güçlü seyreden Türk Lirasından dolayı kur farkı gelirinin gerçekleşeceğini öngörmemize rağmen operasyonel olmayan giderlerin de etkisiyle net zararın 51,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (ortalama piyasa beklentisi 117,4 milyon TL net zarar).

200 haftalık ortalama seviyesinden gelen toparlanma ile güçlü görünüm sergileyen hissede, %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi olan 27,80 üzerinde kalındığı sürece 31,70 ve 33,20 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir.

 

Pegasus Yeni Dış Hatlar Açtı – 23.01.2019 – Pegasus’tan Yeni Dış Hatlar

İş Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 16.01.2019

Kapanış (TL) : 23.06 – Hedef Fiyat (TL) : 40.79 – Piyasa Deg.(TL) : 2359 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.43 PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 76.89

Pegasus Havayolları 2019 yılı hedeflerini açıkladı. Buna göre;

• Şirket 2019’da %6-%8 kapasite artışı bekliyor. İç hat ve dış hat doluluk oranlarında ise yıllık bazda değişiklik öngörmüyor. Bu durumda Pegasus Havayolları’nın toplam yolcu artışının kapasite artışına parallel %6-%8 olmasını bekleniyor.
• Kapasite Kullanım/Uçak (Blok Saat) rakamının 12.1-12.4 olması bekleniyor.
• 2019 yılı ortalama uçak sayısının 83 adet olması öngörülüyor.
• Şirket 2019’da İç Hat Birim Gelir (TRY) Yıllık bazda 15-20 TL artış, Dış Hat Birim Gelir (€) yıllık bazda yatay olmasını bekliyor. 2019 yılında Misafir Başına Yan Gelir (€) 12-12,5 Euro hedefleniyor.
• Şirket 2019’da toplam CASK’ın (€c.) 3,68-3,73, yakıt hariç CASK’ın ise (€c.) 2,33-2,38 seviyelinde olacağı öngörülüyor.
• Şirket 2019 yılı ortalama jet yakıtı fiyatının ton başına 709 ABD$’ı (veya 74,7 ABD$/bbl brent karşılığı) olarak bütçeliyor.
• 2019 yılı FAVÖK Marjı %22,5-%23,5 olarak öngörülüyor. (2019 yılında UFRS 16’nın uygulanacak olması nedeniyle FAVKÖK artık kullanılmayacaktır. 2019 yılında beklenen FAVÖK marjının 2018 yılı karşılığı FAVKÖK marjıdır)

Oyak Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 16.01.2019

Pegasus 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. %6-8 kapasite artışı bekleyen şirket iç ve dış hatlarda yıllık bazda yatay doluluk oranı öngörmektedir. İç hat birim gelirde TL15-20 artış, dış hatta EUR bazında sabit gelir öngörülmektedir. FAVÖK marjı %22.5-%23.5 olarak beklenmektedir. Nötr

Pegasus 2019 Yılı Finansal ve Operasyonel Hedef ve Beklentilerini Açıkladı – 15.01.2019

 2019 Beklentiler
Kapasite Artışı (ASK)%6-%8
Kapasite Kullanım/Uçak (Blok Saat)12,1-12,4
İç Hat Doluluk OranıYıllık bazda yatay
Dış Hat Doluluk OranıYıllık bazda yatay
Ortalama Uçak Sayısı83
İç Hat Birim Gelir (TRY)Yıllık bazda 15-20 TL artış
Dış Hat Birim Gelir (€)Yıllık bazda yatay
Misafir Başına Yan Gelir (€)12-12,5 Euro
Toplam CASK (€c.)3,68-3,73
Yakıt Hariç CASK (€c.)2,33-2,38
FAVÖK Marjı%22,5-%23,5

2019 yılı ortalama jet yakıtı fiyatı ton başına 709 ABD$’ı (veya 74,7 ABD$/bbl brent karşılığı) olarak alınmıştır. (**) 2019 yılında UFRS 16’nın uygulanacak olması nedeniyle FAVKÖK artık kullanılmayacaktır. 2019 yılında beklenen FAVÖK marjının 2018 yılı karşılığı FAVKÖK marjıdır.