Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Pegasus Hava ...

Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS Hisse Analiz ve Yorumları

Vakıf Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Pegasus (PGSUS) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde operasyonel kârlılık (+)

Pegasus, 3Ç18’de beklentimizin %14, piyasa ortalama beklentisinin %13 üzerinde yıllık bazda %38 artışla 742 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimize göre daha düşük yakıt dışı birim giderler, operasyonel kârlılığın beklentimizden daha iyi gerçekleşmesinde etkili oldu. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemde sırasıyla %4,5 ve %22 oranında negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak 3Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. 3Ç18 sonuçlarının ardından 2018 yılına ilişkin tahminlerimizde revizyona giderken, gelecek yıllara ilişkin tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. 2019 yılına ilişkin tahminlerimizi baz alarak hedef çarpan yöntemine göre değerlediğimiz PGS için 12 aylık hedef fiyatımızı 41,10 TL olarak koruyor, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi de “AL” olarak devam ettiriyoruz.

Ak Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Hedef Fiyat: 41 TL    “Endeksin Üzerinde”

Pegasus Havayolları 3Ç18’de beklentilerin üzerinde 742 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 655 milyon TL net kar, bizim tahminim 658 milyon TL net kar yönündeydi. Sapma şirketin beklentilerden daha iyi bir operasyonel performans göstermesinden kaynaklanmıştır: Pegasus’un 3Ç18 satış gelirleri (3,35 milyar TL) ve FAVÖK’ı (1,115 milyar TL) piyasa ortalama beklentisini sırasıyla %4 ve %8 aşmıştır. FAVÖK marjı 3Ç18’de %34,3 ile 3Ç17’deki %37,4’ün altında kalmıştır – 3Ç17’deki gerçekleşme şirket için rekor yüksek bir seviyede olmuş ve 3Ç18’deki karşılaştırma için bir yüksek baz oluşturmuştu. Yine de 3Ç18 FAVÖK performansı Pegasus için tarihi en yüksek ikinci gerçekleşme olarak dikkat çekmektedir.

Şirket yönetimi 3Ç sonuçları sonrası 2018 öngörülerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Cuma günü açıklanan Ekim ayı yolcu verisinden sonra (Ocak-Ekim’de %10 büyüme) şirketin 2018’de %11-13 yolcu trafiği artışı yönündeki öngörüsü için bir aşağı yönlü risk oluştuğunu düşünüyoruz. Diğer yandan şirket 2018’de FAVKÖK marjının %22,5-%23,5 aralığında gerçekleşmesini öngörmekteydi (2017’ye göre 1- 2 puanlık düşüş, 9A18 gerçekleşen: yatay). Yorum: Pegasus’un 3Ç18 finansal performansını olumlu karşılıyoruz. Şirket hisselerinin getirisi son 3 ayda BIST-100’ün %21 gerisinde, MSCİ Avrupa Havayolları endeksinin ise %15 gerisinde kalmıştır.

Mevcut durumda Pegasus’un değerlemesini ucuz olarak değerlendiriyoruz (2018 FD/FAVÖK çarpanı 5,0 civarında). Son dönemde yolcu büyüme hızında görülen yavaşlama bir soru işareti yaratsa da, özellikle gerileme gösteren petrol fiyatlarını da dikkate alarak (brent petrol Ekim ayında 86 Dolar/varil ile 4 yılın zirvesine çıktıktan en son 71 Dolar/varil’den işlem gördü), bunu şirketin mevcut düşük değerlemesi için yeterli bir neden olarak görmüyoruz. Hisse açısından takip edilmesi gereken bir konu rakip THY’nin Pegasus’un merkez olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havaalanı’nda hisse satın almayı planladığına dair çıkan haberlerdir – ilgili haber akışı hisse fiyatında dalgalanma yaratabilir. Pegasus için 41,00 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

Pegasus Havayolları toplam yolcu sayısının Ekim 2018’de geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 artış gösterdiğini açıkladı (beklentilerimizin gerisinde). Şirket yolcu sayısında en son Eylül ayında %4,7, Ocak-Eylül döneminde %11,0 büyüme açıklamıştı. Eylül ayında iç hat yolcu sayısı %7,4 gerilerken dış hat yolcu sayısı (charter hariç) %16,5 artış gösterdi. Bu sonuçlarla Ocak-Ekim için toplam yolcu büyüme oranı yıllık %10,0 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan gerileme gösterdi ancak yine de Ocak-Ekim döneminde doluluk oranı 1,6 puanlık bir artışa işaret etti. DHMİ’nin daha önce açıkladığı verilerde Ekim 2018’de havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısı yıllık bazda %5i4 artış göstermiş, Pegasus tarafından ana merkez olarak kullanılan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam yolcu sayısında yıllık bazda %6,1 artış görülmüştü. Yorum: Biz şirketin 4Ç18’de %11 büyüme kaydedeceğini öngörmekteydik, bu bağlamda Pegasus’un Eylül ayı yolcu performansı tahminlerimizin belirgin şekilde altında kalmıştır. Mevcut trend Pegasus’un 2018 yolcu büyüme hızının yönetimin süregelen öngörüsü olan %11-%13 aralığı ve bizim tahminiz olan %11 artışın gerisinde kalacağına işaret etmektedir. Pegasus’un bu akşam ilan edeceği 3Ç18 mali sonuçları ile birlikte yılsonu beklentilerinde bir aşağı yönlü revizyona gitmesi beklenebilir. Şirket yönetimi son paylaşımında yolcu doluluk oranının 2018’de iç hat uçuşlarda yatay (2017: %87,2, 10A18 gerçekleşen: +1,8 puan) dış hat uçuşlarda ise 1-2 puan yukarda olacağını (2017: %80,5, 10A18 gerçekleşen: +1,6 puan) da öngörmüştü. Pegasus’un Ekim ayı yolcu performansını olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Pegasus 3Ç18 finansallarında TL3.35 milyar ciro, TL1.15 milyar FAVÖK ve TL742mn net kar açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %4, %8 ve %13 üzerindedir. Çoğu döviz bazli giderlerin artışının gelirlerdeki artışın üzerinde oluşu FAVÖK marjında yıllık bazda 310bps’lik daralmayı beraberinde getirse de genel olarak operasyonel performans beklentileri aşmıştır. Efektif vergi oranındaki gerileme (3Ç17 %21 olan rakam 3Ç18’de %9) de net karı desteklemiştir. Hafif pozitif etki muhtemeldir. Telekonferansı bugün 10:00’dadır.

Deniz Yatırım – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

PGSUS 3Ç18 sonuçları: Satışlar 3,351 mln TRY (+63% yıllık, +97% çeyreklik), FAVÖK 1,150 mln TRY (+50% yıllık, +535% çeyreklik) ve Net Kâr 742 mln TRY (+38% yıllık, +4629% çeyreklik). Pegasus havayolları 3Ç18 sonuçlarını Cuma günü açıkladı. 3Ç17 için 537 mln TRY olan net kâr operasyonel performanslardaki gözle görülür gelişme sayesinde 742 mln TRY’ye yükseldi. Böylece net kâr 609 mln TRY olan beklentimizin üstünde gerçekleşmiş oldu. (Konsensus: 655 mln TRY). Pegasus hakkındaki olumlu görüşümüzü ve 42.50/hisse TRY hedef fiyatıyla AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse FD/FAVÖK oranı 6.1 F/K oranı ise 4.9 olacak şekilde işlem görüyor ki bu çarpanları cazip buluyoruz. Piyasanın şirketin 3Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vermesini beklliyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Yorum – 05.09.2018

PGSUS ve iştiraki İzAir kolaylaştırılmış usulde birleşiyor. PGSUS ve %98,63 iştiraki İzAir’in Pegasus bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına ve başvurular kapsamında tüm işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Yorum – 05.09.2018

Pegasus – Yönetim Kurulu, İzAir’in sermayesine 58.681.832,63 TL nominal bedelli pay ile %98,63 oranında iştirak etmiş olduğu 59.500.000 TL sermayeli IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte “devir alan” sıfatıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, birleşme işlemi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına ve başvurular kapsamında tüm işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verdi.

OYAK YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Yorum – 05.09.2018

Pegasus, Yönetim Kurulu’nun %98.63 iştiraki İzair’le bütün aktif ve pasifi ile birlikte devir alınmasına ilişkin süreçle ilgili yetkilendirmeyi KAP’a bildirmiştir. Halihazırda şirketi full konsolide ediyor olması sebebiyle olası etkiyi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

(+) Pegasus (PGSUS): Şirket, 2Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %11 üzerinde, yıllık bazda %90,2 düşüşle 15,7 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu sapmada, operasyonel kârlılığın beklentilerden daha iyi gerçekleşmesi etkili oldu. 2Ç18’de iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %11 artarak 4,7 mn olurken, dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %8 artarak 2,8 mn seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde doluluk oranı iç hatta 3,6 puan artışla %89,7’ye, dış hatta 0,5 puan artışla %80,6’ya yükseldi. Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %25 üzerinde, yıllık bazda %49,3 artışla 181 mn TL’ye, FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 2,1 puan üzerinde, yıllık bazda 0,8 puan artışla %10,7 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: PGSUS hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 haftada %10,2 oranında negatif ayrışmış olup, sonuçların hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

PGSUS – Pegasus’un karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti – olumlu Pegasus dün 2Ç18 finansalını açıkladı. Operasyonel performasın gözle görülür şekilde gelişmesine rağmen 16 mln TL’lik net kar 2Ç17’deki 161 mln TL’lik net kara göre düşüş gösterdi (2017’deki rakam 121 mln TL’lik uçak satışı gelirleri nedeniyle yüksek baz oluşturmaktadır). Maliye Bakanlığı tarafından verilen 20 mln TL’lik vergi cezası için olan karşılık giderine rağmen, daha güçlü operasyonel performans sayesinde, bizim beklentimiz olan 11 mln TL’lik net zarardan (piyasa beklentisi 14mln TL’ye paralel sonuç) daha güçlü sonuçlar açıklamıştır. Pegasus için olumlu görüşümüzü AL tavsiyesi ve 42,50 TL / pay hedef fiyatı ile koruyoruz. Hisse bizim görüşümüze göre, FD/FAVÖK ve F/K değerleri, sırasıyla 5,0 ve 6,5 ile cazip olduğunu düşünüypruz. 2Q18 sonuçlarına olumlu bir tepki bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Pegasus – 2Ç18 sonuçlarını 15.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 14.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %90 azaldı. Şirket, 1Ç18’da 112.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,698 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,683 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 145 milyon TL’nin %25 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 75 baz puan artarak %10.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 artarak 3,007 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Haber Yorum – 01.08.2018

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni iç hatlar terminal ek binası hizmete açıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’den yapılan açıklamada, yeni iç hatlar terminal ek binasının 26 mn € maliyetle hizmete açıldığı belirtildi. Havalimanı’nın yolcu kapasitesi, yeni iç hatlar terminal ek binasının hizmete girmesi ile 33 milyondan 41 milyona çıkacak. (Kaynak: Dünya) Yorum: Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus (PGSUS)’un merkez üssü olup, yeni iç hatlar terminal ek binasının hizmete girmesiyle havalimanı kapasitesinde yaşanan artışın Şirket faaliyetlerine olumlu yansımasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Haber Yorum – 31.07.2018

(=) Pegasus (PGSUS): Şirket, aleyhine düzenlenen 2014 yılına ilişkin, gelir vergisi (stopaj) ve damga vergisi tarhiyatı ile vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden faydalanılması amacıyla başvuruda bulunulduğunu bildirdi. Bu kapsamda Şirket, yurt İçi ÜFE oranında faiz dâhil olmak üzere yaklaşık 19,8 mn TL tutarındaki toplam yükümlülüğün peşin ödenmesi suretiyle söz konusu uyuşmazlıkların sonlandırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

 

AHLATCI YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz – 05.06.2018

Şirket tarafından açıklanan 2018 yılı 1. Çeyrek finansal tablolara göre piyasa beklentilerine paralel 1,195 milyon TL tutarında net satış gelirleri elde etmiş, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %35 oranında artırmayı başarmıştır. Fakat net esas faaliyet karı geçtiğimiz üç yılın ilk çeyrek dönemlerine bezer şekilde negatif olmuş ve -147 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. Bunun yanında Şirket, bu dönemde 22 milyon TL tutarında uçak satışından gelir elde etmiş ve 21 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir. Böylelikle net zararı görece olarak daha sınırlı kalmış ve -115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut rakamların piyasa beklentilerinden daha olumlu olduğu söylenebilir.

Teknik olarak baktığımızda 2017 Aralık ayı itibari ile teknik indikatörler ve fiyat ayrışmasının geçtiğimiz Nisan ayı sonunda, Borsa İstanbul’un genelinde esen satış rüzgârı ile normale döndüğü ve bu süreçte hisse fiyatının %35’e varan geri çekilme yaşadığı görülmüştür. Fakat 23,35-25,00 fiyat aralığının oluşturduğu destek üzerinde tekrar toparlanma işaretleri veren hisse fiyatında 28,00 direnci yakından takip edilmektedir. Bu direncin aşılması ile geçtiğimiz süreçte olduğu gibi yeni bir yükseliş eğilimi başlayabileceği değerlendirilirken, aksi durumda destek bölgesinin tekrar test edilmesi söz konusu olabilir.

 

AK YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Pegasus Havayolları 1Ç18’de 113 milyon TL zarar açıkladı. Bu rakam piyasa ortalama beklentisi olan 144 milyon TL zarar ve bizim tahminimiz olan 157 milyon TL zarara göre daha iyi bir performansa işaret etmektedir. Sapma kısmen şirketin beklentilerden daha iyi bir operasyonel performans göstermesinden, kısmen ise şirketin uçak satışından kaydettiği 22,3 milyon TL’lik gelirden kaynaklanmıştır. Pegasus’un 1Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %35 artışla 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı (1,17 milyar TL piyasa ortalama tahmini ve bizim 1,14 milyar TL’lik tahminimizin üzerinde).

Bu büyüme oranı yolcu sayısındaki %18’lık artış ve Euro/TL kurunun 1Ç18’de yıllık bazda %19 yükselmiş olmasının yanında özellikle dış hat yolcu başı gelirlerdeki kuvvetli seyirden kaynaklanmıştır. Şirketin 1Ç18 FAVÖK rakamı -52 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (ortalama piyasa tahmini: eksi 70 milyon TL, AK: eksi 82 milyon TL). Şirket yönetimi 2018 yılı için öngörülerini daha önce paylaşmıştı, buna göre şirket 2018’de yolcu sayısında %11-13 artış beklerken (2017’deki %15 ve 1Ç18’deki %18 artıştan artıştan sonra) FAVKÖK marjının %22,5-%23,5 aralığında gerçekleşmesini öngörmüştü (2017’ye göre 1-2 puanlık düşüş).

Yorum: Pegasus’un 1Ç18 finansal performansına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Sektör için geleceğe dönük öngörüler de kuvvetli seyretmeye devam etmektedir: IATA (International Air Transport Association) tarafından global havayolu şirketlerinin yöneticileri arasında yapılan son ankette, Nisan sonu itibariyle katılımcıların sırasıyla %77’si ve %68’i önümüzdeki 12 ayda yolcu talebi ve birim gelirlerde artış beklediklerini ifade etmişlerdir – özellikle gelir artışı beklentisi 2010 ortalarından beri söz konusu ankette ortaya çıkan en yüksek oran olarak göze çarpmaktadır. Yakından takip edilmesi gereken bir diğer konu ise jet yakıtı fiyatlarıdır; 2017’deki %29 artıştan sonra jet yakıtı fiyatları 2018’de şu ana kadar %30 artış göstermiştir.

Pegasus 2018 jet yakıtı ihtiyacının %34’ünü spot fiyatın yaklaşık %10 gerisinde bir fiyattan hedge etmiş durumdadır. Şirket hisseleri son 1 ayda BIST-100’ün %16 gerisinde getiri sağlarken son 12 aydaki getiri hala endeksin %45 üzerindedir. MSCİ Avrupa Havayolları endeksine göre ise son 1 aylık dönemde Pegasus’un %25 daha düşük getiri sağladığını (Euro bazında), 12 aylık vadede ise getirinin endeksin hala %5 üzerinde olduğunu hesaplıyoruz. Şirket yönetimi bugün bir analist telekonferansı düzenleyecek. Sonuçlar öncesinde Pegasus için 40,10 TL 12 aylık hedeffiyat ile “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktaydı.

Yorum: Pegasus’un Nisan ayı yolcu performansı beklentilerimize paraleldir. Pegasus yönetimi daha önce 2018 yılı için %11-%13’lük bir yolcu büyüme hızı tahmininde bulunmuştu; burada yıllık karşılaştırmaların özellikle yılın geri kalanında daha yüksek bir bazdan yapılacağını hatırlatmak isteriz (Pegasus’un yolcu sayısı 1Ç17’de %7 arttıktan sonra 2017’nin geri kalanında %17 büyüme göstermişti). Bizim tahminiz ise halihazırda %9 büyüme yönündedir, ancak mevcut trend tahminlerimiz için bir yukarı potansiyele işaret etmektedir

DENİZ YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Pegasus’un 1Ç18 net zararı yüksek kur farkı gelirleri ve faaliyet karı sayesinde beklentilerin üzerinde geldi. Birim gelirlerdeki iyileşme, zayıf TL ve yolcu başına yan gelirlerdeki artışa karşın, artan jet yakıtı maliyetlerine rağmen birim giderlerdeki düşüş sayesinde Pegasus’un karlılığında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iyileşme gözlemlendi. Yurt dışı yolcu gelirlerinin ve yan gelirlerin beklentileri aştığı 1Ç18’de %44 artan ciro tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Buna bağlı olarak eksi 52 mln TL gelen FAVÖK bizim ve piyasa tahmininden bir miktar daha iyi gelmiş oldu. Net zarar ise faaliyet karının yanında kur farkı giderlerinin hesaplarımızın üzerinde oluşması sayesinde 113 mln TL ile bizim 202 mln TL, konsensusun ise 144 mln TL olan net zarar beklentilerine göre daha olumlu geldi.

1Ç18 sonuçları bizim uzun vadeli olumlu görüşümüz ile uyumlu gerçekleşmiş oldu. Yolcu sayısındaki büyümesinin Nisan ayında da %14 ile güçlü devam etmiş olmasını da göz önünde bulundurarak Pegasus için AL tavsiyemizi ve 42.50 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

PGSUS: Pegasus 1Ç18 finansallarında TL1195mn ciro, negatif TL52mn FAVÖK ve TL113mn net zarar açıkladı. Ciro beklentileri %2 oranında aşarken, finansallar FAVÖK piyasa beklentisi olan negatif TL70mn ve net zarar beklentisi olan TL144mn’un altındadır. Gerek operasyonel anlamda kuvvetli yolcu verimi gerekse uçak satımından yaklaşık TL22mn’luk olumlu etki finansalları desteklemiştir. Hafif pozitif etki muhtemeldir.

TACİRLER YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Pegasus Hava Taşımacılığı – 1Ç18 sonuçlarını 112.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı 144.1 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha iyidi. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 203.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,195 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,166 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan -70 milyon TL’den daha iyi olarak gerçekleşti. Beklenenden daha iyi gerçekleşen faaliyet performansı zarar rakamının beklentilerden daha düşük gerçekleşmesine neden oldu.

VAKIF YATIRIM – Pegasus PGSUS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

(+) Pegasus (PGSUS): Şirket 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisi olan 144 mn TL’lik net zararın %22 altında 113 mn TL net zarar açıkladı. Beklentilerden daha düşük gerçekleşen net zararda, operasyonel tarafta iyileşen performans etkili oldu. Şirketin net satış gelirleri 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %2 ile hafif üzerinde 1,2 mlr TL oldu (y/y +%34,9). Bu dönemde FAVÖK’ü eksi 70 mn TL’lik piyasa ortalama beklentisinin %26 altında eksi 52 mn TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç17: -139 mn TL). Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde kaydettiği 2,2 mn TL’lik net gidere karşılık 1Ç18’de 13 mn TL’lik net gelir elde etti.

Ayrıca Şirket Nisan ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre Nisan’da toplam yolcu sayısı yıllık bazda %13,5 artarak 2,5 mn seviyesine ulaştı (iç hatta +%14,1, dış hatta +%11,3). Toplam yolcu doluluk oranı da yıllık bazda 3,1 puan artarak %88,9’a yükseldi (iç hatta +3,7 puan, dış hatta +2,3 puan). Yorum: Hissenin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %15,3 ve %11,3 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, 1Ç18 sonuçlarının hisse performansına ‘olumlu’ yansımasını bekliyoruz.