Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları İskenderun De...

İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz ve Yorumları

İskenderun Demir Çelik, İsdemir ISDMR hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların ISDMR hissesi ile ilgili çıkmış tüm analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirket’in 3Ç2021’deki net dönem karı bizim beklentimiz olan 2.732mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve 3.005mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 396mn TL net dönem karı elde etmişti. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 3Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %142,8 oranında büyüme göstererek 10.500mn TL’ye yükselirken, satış maliyetlerindeki %75,9’lik görece düşük artışın etkisiyle, brüt kar %475,2 oranında artarak 4.169mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 22,9 puan artmış ve %39,7 seviyesine ulaşmıştır. Operasyonel giderler ise %25,1 oranında artmış ve 93,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 10,3mn TL gider kaydedilirken, faaliyet karı 4.065mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 3Ç2020’deki faaliyet karı 665,7mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden giderler 0,1mn TL olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 5,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında net gelirler 82,2mn TL’yi göstermiştir. 1.148mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 3.005mn TL olarak gerçekleşmiştir.

3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 6.121mn TL’yi göstermiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 1.069mn TL idi.

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 4Ç20 – 12.02.2021

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirketin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.354mn TL ile bizim beklentimiz olan 944mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha düşük gerçekleşen satış maliyetleri etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2019’deki net dönem karı 260mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 oranında artmış ve 5.372mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %16,3 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 1.321mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 378mn TL idi. Brüt kar marjı ise 15 puan artışla %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %12,9 artmış ve 85mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 23mn TL gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 24mn TL gelir kaydedilmişti. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 1.212mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 14 puan artışla %23 olmuştur.  Finansman tarafında kur kaynaklı net 321mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2020’de çeyrekte 184,6mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Böylece şirketin net dönem karı 1.354mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019’a göre %12,4 artışla 2.423mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket ayrıca hisse başına 1,28 TL brüt kar payı dağıtımını genel kurula teklif etme kararı almıştır. Dünkü hisse kapanışına göre kar payı verimi %10,8 olarak hesaplanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 3Ç20 – 23.10.2020

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2020 yılı üçüncü çeyreğe ait net dönem karı 396mn TL ile bizim beklentimiz olan 300mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. 3Ç2019’da şirketin net dönem karı 425mn TL idi. Şirketin 2020 3. çeyrek toplam hasılatı 2019 3. çeyreğe göre %7,2 artışla 4.325mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %8,3 artarken, brüt kar %2,3 artışla 724,7mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,8 puan azalarak %16,8 olmuştur. 3Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %15,2 artmıştır. 3Ç2020’de diğer faaliyetlerden 15,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 3Ç2020 faaliyet karı 3Ç2019’a göre %6,6 artışla 665,7mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 0,1 puanlık azalışla %15,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönem 143,3mn TL net yatırım geliri elde etmiştir. Bu tutar şirketin nihai ana ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu’na 156,7mn TL tutarında sabit kıymet satışından kaynaklanmıştır. Net defter değeri 143,4mn TL tutarındaki sabit kıymet satış geliri “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” kaleminde kayıtlara alınmıştır. Şirketin 3Ç2020 net finansman geliri 85,8mn TL olmuştur. 3Ç2019’daki net finansman gideri 127,8mn TL idi. Şirketin vergi öncesi karı 889,1mn TL olmuştur. 493,1mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 396mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 1.069mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1.896mn TL kar açıklamıştı.

 

Tacirler Yatırım – İsdemir ISDMR Hisse Haber – 08.09.2020

Ereğli Demir Çelik – Şirketin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Ereğli’ye devrine ilişkin Şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince, ÖİB’den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL’lik alacakla ilgili olarak İsdemir tarafından ÖİB’ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

OYAK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

İsdemir 1Ç20’de beklentimizin altında 211mn TL net kar açıkladı. Net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %60 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %19 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç20’de yıllık bazda %9 düşerek 3,697mn TL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 1Ç20’de geçen yılın aynı dönemine göre %23 düşüşle 705.2mn TL olarak gerçekleşirken bekletimiz olan 682mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 puan daralma göstererek %19.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin düzeltilmiş Net Borcu 5.9 milyar TL seviyesine yükselmiştir (4Ç19: 4.2 milyar TL)

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Nötr): İskenderun Demir Çelik’in 2020 yılı ilk çeyreğe ait net dönem karı 210,9mn TL ile bizim beklentimiz olan 179mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış hasılatı geçtiğimiz yılın aynı döneminin %8,9 altında kalarak, bizim beklentimiz olan 3.688mn TL’nin paralelinde, 3.697mn TL olarak gerçeklemiştir. Şirketin satış maliyeti geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,7 oranında düşüş kaydetmiştir. Brüt kar ise 1Ç2019’a göre %25,5 oranında azalmış ve 610,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %8,9 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 4,7mn TL gelir kaydetmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı döneminin %27,8 altında kalarak 545,5mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 1,7mn TL gider kaydedilmiş ve finansman tarafında 26,9mn TL gider yazılmıştır. Vergi öncesi karı 512,9mn TL olan şirket, 302mn TL vergi gideri kaydetmiştir. Vergi gideri sonrası net dönem karı 210,9mn TL olmuştur. Şirket 1Ç2019’da 523mn TL net dönem karı elde etmişti.

 

OYAK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

İsdemir 4Ç19’da, beklentimiz olan 227mn TL’nin bir miktar üzerinde 260mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %77 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %39 altındadır. Çelik fiyatları ve hammadde maliyetleri arasındaki makasın daralması ve yüksek vergi gideri, karlılıkta yıllık ve çeyreksel bazda düşüşün önemli nedenleridir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %12 düşerek 3,863mn TL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %70 düşüşle 474mn TL olarak gerçekleşirken çeyreksel bazda ise %41 gerileme göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 24 puan daralma göstererek %12.3 olmuştur. İsdemir için hisse başına 8.30 TL olan hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 4Ç19 – 12.02.2020

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Negatif): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %77,4 azalışla 259,6mn TL olmuş ve bizim beklentimiz olan 324mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kaydedilen yüksek vergi gideri ana etken olmuştur. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında azalışla 3.863mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %14,9 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %71,9 azalışla 377,7mn TL olurken, brüt kar marjı 20,9 puan azalışla %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %9,1 artışla 75,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 24mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2018’de diğer faaliyetlerden 26,4mn TL gider kaydedilmişti.

Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %73,9 azalışla 326mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 20,1 puan azalışla %8,4 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket 4Ç2018’de 81,7mn TL net finansman geliri yazmışken 4Ç2019’da net 78mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018’deki 14,2mn TL’lik vergi giderine karşın 4Ç2019’da 183,4mn TL vergi gideri kaydetmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 4Ç2018’e göre %77,4 azalarak 259,6mn TL’ye gerilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %47,5 oranında azalarak 2.155mn TL’ye gerilemiştir.

 

İsdemir’de Üretim Faaliyetleri Normal Seyrine Döndü – 20.12.2019

KAP Açıklaması: İsdemir’de 14 Aralık’ta pik döküm kanalında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen proses kazası sonrasında, gerekli bakım çalışmaları ve önlemler hızlıca hayata geçirilmiştir. İsdemir’de üretim 20 Aralık 2019 tarihinde normal seyrine dönmüştür.

 

OYAK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

İsdemir 3Ç19’da 425mn TL net kar açıkladı (OYAK Bekl: 727mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %59 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %55 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %15 düşerek 4,033mn TL olmuştur. (OYAK Bekl: 6,630mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %49 düşüşle 802mn TL olarak gerçekleşirken (OYAK Bekl: 1,205mn TL) çeyreksel bazda ise %23 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 13.3 puan daralma göstererek %19.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin düzeltilmiş net nakdi 1.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç19: 1.0 milyar TL). Eylül ayından bu yana global çelik fiyatlarındaki sert düşüşler sebebiyle 4Ç19 ve 1Ç20 kar görünümünün bozulmasıyla hedef fiyatımızı 6.90 TL olarak aşağı yönlü revize ediyoruz (Önceki: 7.30 TL). ISDMR için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): İskenderun Demir Çelik’in 3Ç2019’daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %59,2 oranında azalarak 425mn TL’ye gerilemiş ancak beklentimiz olan 423mn TL ile paralel gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında azalarak 4.033mn TL olmuştur. Satış maliyeti %2 oranında artmış ve böylece brüt karı %52,2 oranında azalarak 708,6mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 13,7 puan azalmış ve %17,6 olmuştur. Operasyonel giderler ise %4,1 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 19,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %58,8 oranında azalarak 624,6mn TL’ye gerilemiştir. Şirket 3Ç2019’da 127,8mn TL’lik net finansman gideri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 498,9mn TL olmuştur, şirket 73,8mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 425mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında azalarak 1.896mn TL olmuştur.

 

OYAK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

ISDMR: Isdemir 2Ç19’da 947.8mn TL net kar açıkladı (OYAK Bekl: 652.0mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %16 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %81 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %19 artarak 4,498mn TL olmuştur (OYAK Bekl: 4,269mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %24 düşüşle 1,048mn TL olarak gerçekleşirken (OYAK Bekl: 876.0mn TL) çeyreksel bazda ise %16 yükseliş göstermiştir. 1Ç19’da ton başına 120 dolar seviyesinde olan FAVÖK performansı 2Ç19’da beklentilerimizin üzerinde $127/ton olarak gerçekleşmiştir. Beklentilerimizin üzerinde ortalama ürün fiyatı ve ton başına maliyetlerdeki yatay seyir güçlü FAVÖK performansında etkili olmuştur. Şirketin düzeltilmiş net Borcu 1.7milyar TL olarak gerçekleşirken, 1Q19’daki TL4.6milyar seviyesinden düşüşe TL3.5milyarlık temettü ödemesi etkili olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında azalarak 947,8mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 694mn TL kar açıklaması yönünde idi. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da yıllık %18,8 oranında artarak 4.498mn TL’ye çıkmış ve beklentimiz olan 4.300mn üzerinde gelerek kar tahminimizde sapmaya katkı yapmıştır. Satış maliyeti %43,9 oranında artmış ve böylece brüt karı %28,3 oranında azalarak 945,5mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 14 puan azalmış ve %21 olmuştur. Operasyonel giderler ise %24,5 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 20,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %30,1 oranında azalarak 898,4mn TL’ye gerilemiştir. Finansman tarafında ise 354,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi karı 1.255mn TL olan şirket 306,8mn TL vergi gideri sonrası 2Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 947,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında azalarak 1.471mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): Şirketin 2019 yılı birinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %33,5 oranında azalarak 523mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç2019’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,4 oranında artarak 4.060mn TL olmuştur. Ayrıca satışların maliyeti %66,1 oranında artmış ve 3.240mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,1 oranında azalarak 820mn TL olmuştur. Böylece brüt kar marjı maliyet artışına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan azalmış ve %20,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 2018’nin ilk çeyreğine göre %36,2 artış göstermiş ve faaliyet karı da geçen yılın aynı dönemine göre %23,7 oranında azalarak 756mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı ise 14,7 puan azalarak %18,6 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinde 3,4mn TL gider kaydedilmiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan İskenderun Demir Çelik 1. çeyrekte 105mn TL finansman geliri yazmıştır. Vergi öncesi net dönem karı 859,4mn TL ile 1Ç2018’in %19,9 altında gerçekleşirken, vergi gideri ise geçen yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında artarak 336,4mn TL gerçekleşmiş ve böylece şirketin 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %33,5 düşüşle 523mn TL olmuştur.

 

İsdemir’den Temettü Açıklaması – 25.02.2019

İsdemir’in 2017 yılı vergiye tabi kazançlarının tamamı %19,8 oranında stopaja tabi tutulduğundan,bu kazançların dağıtımı aşamasında GVK Geçici 62. madde uyarınca stopaj kesintisi yapılmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012
Peşin
1,21
121
1,0894815
108,94815
B Grubu, ISDMR, TREISDC00020
Peşin
1,21
121
1,0894815
108,94815

Şirketimizin 25 Şubat 2019 tarih ve 508 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

(+) İskenderun Demir Çelik (ISDMR): 4Ç18’de şirketin net karı yıllık bazda %37,5 artarak 1,15 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, operasyonel tarafta FAVÖK yıllık %22 artarak 1,42 mlr TL’ye yükseldi. Şirketin FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %36,6 seviyesinden 4Ç18’de 4 puan gerileyerek %32,5 seviyesine düşüş gösterdi. Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endeks getirisine göre %5 pozitif ayrıştı. Şirket hisselerinin finansallara pozitif tepki vermesi beklenebilir

ZİRAAT YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,5 oranında artarak 1.147mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %137,8 oranında artarak 4.378mn TL olmuştur. Ayrıca satışların maliyeti %146,3 oranında artmış ve 3.034mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,8 artarak 1.345mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar marjı maliyet artışına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalmış ve %30,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerin 2017’nin dördüncü çeyreğine göre %38,9 artış göstermiş ve diğer faaliyetlerden 26,4mn TL gider yazılmıştır. Böylece faaliyet karı 1.249mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinde 11,1mn TL gider kaydedilmiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan şirket 4. çeyrekte 78mn TL finansman gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde vergi öncesi kar son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında artarken, 4Ç2017’deki 297,2mn TL’lik vergi giderine karşın bu çeyrekte sadece 14,2mn TL vergi gideri kaydetmesine bağlı olarak şirketin 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı %37,5 oranında artarak 1147mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 4.109mn TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı ana ortaklık karı 2.382mn TL idi.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu, 3 No’lu Kok Bataryası Modernizasyonu, Yeni Sinter Fabrikası ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımları için projelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda 07 Şubat 2019 tarihinde karar almıştır. Yeni yatırımlar ile İsdemir 3 No’lu Kok Bataryası modernizasyonu ile yüksek fırınların ihtiyacı olan metalürjik kok üretiminin sağlaması, İsdemir Yeni Sinter Fabrikası yatırımı ile yüksek fırın yatırımları sonrası artacak olan sinter ihtiyacının karşılanması, İsdemir Vakum Altında Gaz Giderme Tesisin yatırımı ile ticari kaliteler yerine yüksek nitelikli çelik üretiminin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması planlanmaktadır. (Bu konuda Erdemir EREGL grubunda yatırım kararları başlığına bakabilirsiniz.)

 

İsdemir Elektrik ve Hava Gazı Vergisi Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Açıklama Yaptı – 25.12.2018

2015 yılına dayanan bir dava ile ilgili Anayasa Mahkemesi İsdemir lehine karar verdi. Davayı İsdemir yerel bir belediyeye karşı açmıştı. Dava konusu şirketin ürettiği elektrik ve kok kömür fırınından elde edilen gazın vergilendirilmesi ile ilgiliydi. Anayasa mahkemesi açıklamasında davanın bir alt mahkeme tarafından tekrar görüşülmesine karar verildi. Haberin hisseler için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz, Ak Yatırım

Konu ile ilgili KAP’a kapanış sonrası şu açıklama yapıldı:

“Şirketimiz tarafından tesislerimizde üretilen ve yine Şirketimiz sınai üretimi için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuktan terkini ve ödenen vergilerin iadesi talebi ile 2012 yılından itibaren her ay açılan davalar, ilk derece mahkemesinde ve Danıştay’da Şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştı. Bunun üzerine Şirketimiz 15.01.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanmıştır. 25.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ile Şirketimiz mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.”

 

AK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Yorum – 30.11.2018

İskenderun Demir Çelik (İsdemir) tarafından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı hisse devir sözleşmesi gereğince İsdemir tarafından yapılan ödemelerin rücuen tahsili talepli davada Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 52.86 milyon TL’nin 26.01.2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı idareden alınarak İsdemir’e ödenmesine karar verdi. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ile Ankara 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını onamış ve onama kararı İsdemir’e tebliğ edilmişti. Onama kararına karşı karar düzeltme yolu açık olup, dava ile ilgili gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bilgi verilecektir. Haberin hisseler için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Yorum – 30.11.2018

İsdemir, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı açılmış olan davanın ilgili ticaret mahkemesi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Buna göre hisse devir sözleşmesi gereğince İsdemir tarafından yapılan ödemelerin kısmen kabulü ile 52.8mn TL’nin (2018 yıl sonu net kar beklentimizin yaklaşık %6’sıdır) 2012 yılından itibaren işleyecek faizi ile birlikte İsdemir’ ödenmesine karar verilmiştir. Haberi olumlu olarak yorumluyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir İsdemir ISDMR Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyreğe ait net dönem karı 1.040,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %107,4 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %88,8 oranında artarak 4.741mn TL’ye ulaşan şirketin brüt karı ise %130,1 oranında artarak 1.484mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 3Ç2018’de 5,6 puan artarak %31,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artmış ve 62,2mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ise 93,8mn TL olmuştur. Bunların neticesinde Şirketin faaliyet karı da 1.515mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %151,9 oranında artış göstermiştir. Finansman tarafında ise 332,6mn TL net gelir kaydedilmiş ve böylelikle vergi öncesi kar 1.849mn TL olmuştur.807,8mn TL’lik yüksek vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 1.040,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2.962mn TL’ye ulaşmıştır. 2017’nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 1.548mn TL idi.

 

VAKIF YATIRIM – Erdemir İsdemir ISDMR Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Erdemir Grubu (EREGL, ISDMR) yeni yüksek fırın inşa ederek kapasite artırım kararı aldı. Ereğli Demir Çelik, Karadeniz Ereğli’deki üretim sahasında bulunan 2. yüksek fırının yerinde modernize edilmesi yerine, yeni bir yüksek fırın yapılmasına karar verilmiştir. Yeni yüksek fırının mevcut 2. yüksek fırının güneyindeki alana ve 1.850 m³ hacminde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesi planlanmaktır. Projenin devreye alınması ile mevcut teknoloji güncellenmiş olacak ve 15 yıl boyunca benzer kapasite ile üretim devam edecektir.

İsdemir, hali hazırda üretime devam etmekte olan 1.850 m³ hacimli 3. yüksek fırının kullanım ömrü dikkate alınarak modernize edilmesi yerine, 3.000 m³’lük 1. yüksek fırının inşa edilmesine karar verilmiştir. Yapılacak yatırım projesi ile 1. yüksek fırın yılda 3.000 m3 kapasite ile demir üretimi yapabilir hale gelecek ve ilaveten oluşacak sentetik gaz elektrik üretimine yönlendirilecektir. Oluşacak ilave demir kapasitesi ile beraber satış gelirlerinin de artacağı öngörülmektir.

Yorum: Erdemir’de mevcut yüksek fırının yerine aynı kapasite ile yeni yüksek fırın inşa edilecek olsa da, ileri teknoloji kullanımıyla yüksek fırından elde edilecek döküm sayısının artacağını bunun Ereğli’deki mevcut kapasiteyi yükseltebileceği kanaatindeyiz. İsdemir tarafında da teknoloji yenilenmesinin getireceği katma değer harici, net 1.150 m³’lük kapasite artışının mevcut yüksek fırınların döküm sayılarını baz alarak yaklaşık 1,0 mn ton sıvı çelik üretim kapasitesine tekabül edebileceğini hesaplıyoruz. Bu durumda İsdemir’in mevcut 5,85 mn ton sıvı çelik kapasitesinin 6,85 mn tona, Erdemir grubunun toplam sıvı çelik kapasitesinin ise 10,65 mn tona yükselebileceği kanaatindeyiz. Mevcut durumda 300 bin ton çelikhane kapasitesi fazlası olan Erdemir Grubu’nda yeni yüksek fırınla birlikte çelikhane kapasitesinde açık ortaya çıkması muhtemel olup önümüzdeki dönemde bu yönde bir adım atılabileceğini düşünüyoruz. Erdemir Grubu’nun söz konusu yatırımları tamamlamasıyla 10,935 mn ton olan haddehane kapasitesi ile 9,650 mn ton olan sıvı çelik kapasitesi arasındaki fark azalacaktır. Mevcut yatırım paketinin yaklaşık 1,3 mlr $ civarında olabileceğini hesaplıyoruz. Erdemir’in 1Ç18 itibariyle 1,1 mlr $ net nakdi bulunmaktadır. 2017 yılı karından ödediği 2,7 mlr TL’lik temettüyü düştüğümüzde, güncel kurlarla yaklaşık 3,7 mlr TL’lik (net nakit pozisyonunun değişmediği varsayımıyla) net nakdi bulunduğunu hesaplıyoruz. Dolayısıyla şirketin mevcut yatırımları karşılayacak parasal pozisyonunun olduğunu ve yatırımın bir kısmının borçlanma ile finanse edilebileceğini göz önüne aldığımızda temettü ödemelerinin önceki yıllara kıyasla daha düşük düzeyde de olsa devam edebileceği kanaatindeyiz. Kapasite artırımın şirket finansallarına etkisinin orta ve uzun vadede pozitif olmasını bekliyoruz.

 

Oyak Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Isdemir 2Ç18’de yıllık bazda %103 ve çeyreksel bazda %44 artışla TL1,134mn net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Şirket’in satış geliri yıllık bazda 42% artışla TL3,878mn’a ulaşırken, FAVÖK performansı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre iki katına yükselerek TL1,380mn olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 2Ç17’e göre 10 baz puan artışla %36.5 olmuştur. Şirket’in net nakit pozisyonu 2Ç18 itibariyle TL4,580mn seviyesindedir (net nakit, TL3,195mn tutarında ortaklardan alacaklar kalemine göre düzeltilmiştir). Net nakit/FAVÖK oranı 2Ç18 itibariyle 1.1’dir (1Ç18: 0.7x; 2017: 1.0x). Güçlü 2Ç18 sonuçlarının bugün hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz.

Güçlü fiyat ortamı ve TL’deki zayıflık güçlü satış geliri büyümesi getirdi Satış hacminde yıllık %8 daralmaya rağmen, çelik fiyatlarındaki güçlü seyir ve TL’deki değer kaybı satış geliri büyümesinde etkili oldu. Şirket’in yassı çelik satışları 2Ç18’de yıllık bazda %3 artışla 1,169 bin ton olurken, uzun ürün satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 daralarak 173 bin ton olarak gerçekleşti. Hesaplamalarımıza göre Isdemir’in ortalama satış fiyatı ise yıllık bazda %26 ve çeyreksel bazda %6 artışla $624/ton seviyesinde oldu. Ton başına FAVÖK $250/ton Isdemir’in ton başına FAVÖK performansı 2Ç18’de güçlü global arz talep dengesi ve hammadde maliyetlerindeki cazip seviyeler ve TL’deki değer kaybının olumlu katkısı ile $250/ton seviyesine ulaşmıştır (1Ç18: $221/ton; 2Ç17: $133/ton).

Vakıf Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

(+) İsdemir (ISDMR): İsdemir 2Ç18’de 1,13 mlr TL (y/y %103, ç/ç %44) net kar açıkladı. 2Ç18’de net satış gelirlerinde yıllık %42, çeyreklik %27 yükseliş gerçekleşerek 3,8 mlr TL’ye ulaşıldı. Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 1,4 mlr TL ile geçen yılın %97, önceki çeyreğin %29 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı %26,4’ten %36,6’ya (1Ç18: %36,1) yükseldi. Ton başına FAVÖK’ü ise 2Ç18’de 236$ (1Ç18: 221$, 2Ç17: 134$) olarak hesaplıyoruz. Yorum: Operasyonel karlılık anlamında güçlü gerçekleşen sonuçlara hissenin olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

İsdemir (ISDMR, Pozitif): Ereğli Demir Çelik’in bağlı ortaklığı olan şirketin 2018 2. çeyrek net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %103,2 oranında artarak 1.134mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir performans kaydetmiştir. Güçlü artışın sebebi brüt karın % 105,5 artmasıdır. Operasyonel giderlerdeki artış %24,1 ile 54,6mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 20,7mn TL gelir kaydedildi. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı geçen yıla göre %112,1 artışla 1.285mn TL’ye yükseldi. Finansman tarafında kur farkı gelirine istinaden 393,5mn TL’lik gelir yazılması net kar artışını oldukça pozitif etkilemiştir. 540mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 1.134mn TL ile geçen sene aynı dönemdeki 558mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte İskenderun Demir Çelik’in 2018 yılı birinci yarıyıl net dönem karı 2017’ye göre %83,6 artışla 1.921mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Oyak Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Haber Yorum – 20.07.2018

EREGL / ISDMR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın duyurusuna göre İskenderun Demir Çelik, yeni bir yüksek fırının da dahil olduğu kapasite artırım projesine ilişkin olarak ÇED başvurusunda bulundu. Bilindiği üzere Erdemir’de kapasite artırımına ilişkin planlamalar bir süredir yürütülüyor. Zamanlama ve kapsam açısından henüz daha fazla bilgi bulunmamakla birlikte haberden yatırımın potansiyel olarak İskenderun tesislerinde olabileceğini anlıyoruz. İç pazardaki yaklaşık 9mn tonluk yassı çelik açığı düşünülürse, kapasite artırım kararının piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. İlaveten tam kapasite çalışan Erdemir ve Isdemir için planlanan yatırım paketi hisselerde büyüme hikayesini canlandıracaktır, görüşündeyiz.

 

OYAK YATIRIM – ISDMR Hisse Haber – 18.04.2018

ISDMR/EREGL: Erdemir’in %95 oranında bağlı ortaklığı İsdemir 19 Nisan’dan itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan Yıldız Pazar’a geçecek ve ve A Grubu’nda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda Erdemir’in %0,2’lik İsdemir payını kurumsal müşterilere satmasının ardından İsdemir’in halka açıklığı %5’in üzerine çıkmıştı ve Yıldız Pazar’a geçme şartlarını sağlamış olmuştu. İsdemir’in 280mn Dolar civarında olan halka açık piyasa değeri dikkate alındığında, hisse ilk endeks değişikliği döneminde BIST50’ye girebilir.

ZİRAAT YATIRIM – ISDMR Hisse Haber – 16.04.2018

İskenderun Demir Çelik (İSDMR, Sınırlı Pozitif): Borsa İstanbul A.Ş. “Piyasa Öncesi İşlem Platformu”nda “ISDMR”  sembolü ile işlem gören Şirket paylarının; BİAŞ Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşulların sağlanmış olması nedeniyle “Yıldız Pazar”da işlem görebilmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.’ne 13.04.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

ŞEKER YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Haber – 16.04.2018

Erdemir (EREGL) bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik’in paylarından yaklaşık 5.7mn adedini 13.04.2018 tarihinde yapmış olduğu işlemlere satmıştır. Bu işlemle birlikte, Şirket’in İsdemir’deki toplam payları %94.87’ye azalmıştır.