Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları İskenderun De...

İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz ve Yorumları

İskenderun Demir Çelik, İsdemir ISDMR hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların ISDMR hissesi ile ilgili çıkmış tüm analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

AK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Yorum – 30.11.2018

İskenderun Demir Çelik (İsdemir) tarafından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı hisse devir sözleşmesi gereğince İsdemir tarafından yapılan ödemelerin rücuen tahsili talepli davada Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 52.86 milyon TL’nin 26.01.2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı idareden alınarak İsdemir’e ödenmesine karar verdi. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ile Ankara 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını onamış ve onama kararı İsdemir’e tebliğ edilmişti. Onama kararına karşı karar düzeltme yolu açık olup, dava ile ilgili gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bilgi verilecektir. Haberin hisseler için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Yorum – 30.11.2018

İsdemir, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı açılmış olan davanın ilgili ticaret mahkemesi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Buna göre hisse devir sözleşmesi gereğince İsdemir tarafından yapılan ödemelerin kısmen kabulü ile 52.8mn TL’nin (2018 yıl sonu net kar beklentimizin yaklaşık %6’sıdır) 2012 yılından itibaren işleyecek faizi ile birlikte İsdemir’ ödenmesine karar verilmiştir. Haberi olumlu olarak yorumluyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Erdemir İsdemir ISDMR Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyreğe ait net dönem karı 1.040,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %107,4 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %88,8 oranında artarak 4.741mn TL’ye ulaşan şirketin brüt karı ise %130,1 oranında artarak 1.484mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 3Ç2018’de 5,6 puan artarak %31,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artmış ve 62,2mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ise 93,8mn TL olmuştur. Bunların neticesinde Şirketin faaliyet karı da 1.515mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %151,9 oranında artış göstermiştir. Finansman tarafında ise 332,6mn TL net gelir kaydedilmiş ve böylelikle vergi öncesi kar 1.849mn TL olmuştur.807,8mn TL’lik yüksek vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 1.040,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2.962mn TL’ye ulaşmıştır. 2017’nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 1.548mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Erdemir İsdemir ISDMR Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Kapanış (TL) : 10.43 – Hedef Fiyat (TL) : 14.18 – Piyasa Deg.(TL) : 36505 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.37 ↔ EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.93

Erdemir 2. Yüksek Fırın’ın yerinde modernize edilmesi yerine yeni bir Yüksek Fırın yapılmasına karar verdi. Erdemir Karadeniz Ereğli’deki üretim sahasında bulunan 2. Yüksek Fırın’ın yerinde modernize edilmesi yerine yeni bir Yüksek Fırın yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yeni Yüksek Fırın’ın, mevcut 2. Yüksek Fırın’ın güneyindeki alana ve 1.850 m3 hacminde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesinin planlandığı ve projenin devreye alınması ile mevcut teknolojinin güncellenmiş olacağını ve 15 yıl boyunca benzer kapasite ile üretimin devam edeceği duyuruldu.

Buna ek olarak ayrıca 2. Sıcak Haddehane Kalite ve Sürdürülebilirlik Yatırımı Projesi’nin ihale sürecinin teknoloji seçim süreci tamamlandığı ve yeni yatırımla birlikte ürün kalitesinin iyileştirilerek karlılığın arttırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Benzer bir şekilde İsdemir’de de mevcut yüksek fırınlardan birinin yerine yeni bir fırın yapacak. Yeni fırn mevcut 1,800 m3 yerine 3,000 m3 kapaisteye sahip olacak. Haberlerin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Yatırım tutarı konusunda bir açıklama yok. Önceki açıklamalara bakarak yüksek fırın yenilenmesinin 100 milyon dolar civarında bir yatırım olabileceğini tahmin ediyoruz.

VAKIF YATIRIM – Erdemir İsdemir ISDMR Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Erdemir Grubu (EREGL, ISDMR) yeni yüksek fırın inşa ederek kapasite artırım kararı aldı. Ereğli Demir Çelik, Karadeniz Ereğli’deki üretim sahasında bulunan 2. yüksek fırının yerinde modernize edilmesi yerine, yeni bir yüksek fırın yapılmasına karar verilmiştir. Yeni yüksek fırının mevcut 2. yüksek fırının güneyindeki alana ve 1.850 m³ hacminde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesi planlanmaktır. Projenin devreye alınması ile mevcut teknoloji güncellenmiş olacak ve 15 yıl boyunca benzer kapasite ile üretim devam edecektir.

İsdemir, hali hazırda üretime devam etmekte olan 1.850 m³ hacimli 3. yüksek fırının kullanım ömrü dikkate alınarak modernize edilmesi yerine, 3.000 m³’lük 1. yüksek fırının inşa edilmesine karar verilmiştir. Yapılacak yatırım projesi ile 1. yüksek fırın yılda 3.000 m3 kapasite ile demir üretimi yapabilir hale gelecek ve ilaveten oluşacak sentetik gaz elektrik üretimine yönlendirilecektir. Oluşacak ilave demir kapasitesi ile beraber satış gelirlerinin de artacağı öngörülmektir.

Yorum: Erdemir’de mevcut yüksek fırının yerine aynı kapasite ile yeni yüksek fırın inşa edilecek olsa da, ileri teknoloji kullanımıyla yüksek fırından elde edilecek döküm sayısının artacağını bunun Ereğli’deki mevcut kapasiteyi yükseltebileceği kanaatindeyiz. İsdemir tarafında da teknoloji yenilenmesinin getireceği katma değer harici, net 1.150 m³’lük kapasite artışının mevcut yüksek fırınların döküm sayılarını baz alarak yaklaşık 1,0 mn ton sıvı çelik üretim kapasitesine tekabül edebileceğini hesaplıyoruz. Bu durumda İsdemir’in mevcut 5,85 mn ton sıvı çelik kapasitesinin 6,85 mn tona, Erdemir grubunun toplam sıvı çelik kapasitesinin ise 10,65 mn tona yükselebileceği kanaatindeyiz. Mevcut durumda 300 bin ton çelikhane kapasitesi fazlası olan Erdemir Grubu’nda yeni yüksek fırınla birlikte çelikhane kapasitesinde açık ortaya çıkması muhtemel olup önümüzdeki dönemde bu yönde bir adım atılabileceğini düşünüyoruz. Erdemir Grubu’nun söz konusu yatırımları tamamlamasıyla 10,935 mn ton olan haddehane kapasitesi ile 9,650 mn ton olan sıvı çelik kapasitesi arasındaki fark azalacaktır. Mevcut yatırım paketinin yaklaşık 1,3 mlr $ civarında olabileceğini hesaplıyoruz. Erdemir’in 1Ç18 itibariyle 1,1 mlr $ net nakdi bulunmaktadır. 2017 yılı karından ödediği 2,7 mlr TL’lik temettüyü düştüğümüzde, güncel kurlarla yaklaşık 3,7 mlr TL’lik (net nakit pozisyonunun değişmediği varsayımıyla) net nakdi bulunduğunu hesaplıyoruz. Dolayısıyla şirketin mevcut yatırımları karşılayacak parasal pozisyonunun olduğunu ve yatırımın bir kısmının borçlanma ile finanse edilebileceğini göz önüne aldığımızda temettü ödemelerinin önceki yıllara kıyasla daha düşük düzeyde de olsa devam edebileceği kanaatindeyiz. Kapasite artırımın şirket finansallarına etkisinin orta ve uzun vadede pozitif olmasını bekliyoruz.

 

Oyak Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Isdemir 2Ç18’de yıllık bazda %103 ve çeyreksel bazda %44 artışla TL1,134mn net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Şirket’in satış geliri yıllık bazda 42% artışla TL3,878mn’a ulaşırken, FAVÖK performansı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre iki katına yükselerek TL1,380mn olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 2Ç17’e göre 10 baz puan artışla %36.5 olmuştur. Şirket’in net nakit pozisyonu 2Ç18 itibariyle TL4,580mn seviyesindedir (net nakit, TL3,195mn tutarında ortaklardan alacaklar kalemine göre düzeltilmiştir). Net nakit/FAVÖK oranı 2Ç18 itibariyle 1.1’dir (1Ç18: 0.7x; 2017: 1.0x). Güçlü 2Ç18 sonuçlarının bugün hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz.

Güçlü fiyat ortamı ve TL’deki zayıflık güçlü satış geliri büyümesi getirdi Satış hacminde yıllık %8 daralmaya rağmen, çelik fiyatlarındaki güçlü seyir ve TL’deki değer kaybı satış geliri büyümesinde etkili oldu. Şirket’in yassı çelik satışları 2Ç18’de yıllık bazda %3 artışla 1,169 bin ton olurken, uzun ürün satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 daralarak 173 bin ton olarak gerçekleşti. Hesaplamalarımıza göre Isdemir’in ortalama satış fiyatı ise yıllık bazda %26 ve çeyreksel bazda %6 artışla $624/ton seviyesinde oldu. Ton başına FAVÖK $250/ton Isdemir’in ton başına FAVÖK performansı 2Ç18’de güçlü global arz talep dengesi ve hammadde maliyetlerindeki cazip seviyeler ve TL’deki değer kaybının olumlu katkısı ile $250/ton seviyesine ulaşmıştır (1Ç18: $221/ton; 2Ç17: $133/ton).

Vakıf Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

(+) İsdemir (ISDMR): İsdemir 2Ç18’de 1,13 mlr TL (y/y %103, ç/ç %44) net kar açıkladı. 2Ç18’de net satış gelirlerinde yıllık %42, çeyreklik %27 yükseliş gerçekleşerek 3,8 mlr TL’ye ulaşıldı. Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 1,4 mlr TL ile geçen yılın %97, önceki çeyreğin %29 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı %26,4’ten %36,6’ya (1Ç18: %36,1) yükseldi. Ton başına FAVÖK’ü ise 2Ç18’de 236$ (1Ç18: 221$, 2Ç17: 134$) olarak hesaplıyoruz. Yorum: Operasyonel karlılık anlamında güçlü gerçekleşen sonuçlara hissenin olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

İsdemir (ISDMR, Pozitif): Ereğli Demir Çelik’in bağlı ortaklığı olan şirketin 2018 2. çeyrek net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %103,2 oranında artarak 1.134mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir performans kaydetmiştir. Güçlü artışın sebebi brüt karın % 105,5 artmasıdır. Operasyonel giderlerdeki artış %24,1 ile 54,6mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 20,7mn TL gelir kaydedildi. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı geçen yıla göre %112,1 artışla 1.285mn TL’ye yükseldi. Finansman tarafında kur farkı gelirine istinaden 393,5mn TL’lik gelir yazılması net kar artışını oldukça pozitif etkilemiştir. 540mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 1.134mn TL ile geçen sene aynı dönemdeki 558mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte İskenderun Demir Çelik’in 2018 yılı birinci yarıyıl net dönem karı 2017’ye göre %83,6 artışla 1.921mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İş Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Haber Yorum – 20.07.2018

Kapanış (TL) : 11.27 – Hedef Fiyat (TL) : 14.18 – Piyasa Deg.(TL) : 39445 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.89 EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.8

İskenderun Demir Çelik’de ÇED süreci başladı. İskenderun Demir Çelik yapılması planlanan modernizasyon ve kapasite artışı projesine ilişkin ÇED Süreci başladığını duyurdu. Hatırlatmak gerekirse Ereğli Demir Çelik 2014 yılından beri 9 miyon ton’luk kapasitesinin tamamını kullanıyor ve pazar payını korumak için ya yeni bir yatırım ya da kapasite artışı yapması gerekiyordu. Haberin etkisinin hem İsdemir hem de Ereğli hisseleri için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Haber Yorum – 20.07.2018

EREGL / ISDMR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın duyurusuna göre İskenderun Demir Çelik, yeni bir yüksek fırının da dahil olduğu kapasite artırım projesine ilişkin olarak ÇED başvurusunda bulundu. Bilindiği üzere Erdemir’de kapasite artırımına ilişkin planlamalar bir süredir yürütülüyor. Zamanlama ve kapsam açısından henüz daha fazla bilgi bulunmamakla birlikte haberden yatırımın potansiyel olarak İskenderun tesislerinde olabileceğini anlıyoruz. İç pazardaki yaklaşık 9mn tonluk yassı çelik açığı düşünülürse, kapasite artırım kararının piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. İlaveten tam kapasite çalışan Erdemir ve Isdemir için planlanan yatırım paketi hisselerde büyüme hikayesini canlandıracaktır, görüşündeyiz.

 

İŞ YATIRIM – İskenderun Demir Çelik ISDMR Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

ISDMR güçlü sonuçlar açıkladı. İskenderun Demir Çelik 1Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 488 milyon TL net kara karşılık 787 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin 1073 milyon TL olarak açıkladığı FAVÖK yıllık bazda %57 artışa tekabül ediyor. 1Ç18’deki FAVÖK marjı %36 ‘ya tekabül ediyor. Satışlar ise yıllın ilk çeyreğinde hem satış fiyatının artması hem de doların TL karşısından değer kazanmasıyla yıllık bazda %31 arttı.

 

İŞ YATIRIM – ISDMR Hisse Haber – 18.04.2018

İskenderun Demir ve Çelik paylarının 19 Nisan tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verildi.
ISDMR.IS:İskenderun Demir ve Çelik paylarının 19 Nisan tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verildi. Buna bağlı olarak, şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Yıldız Pazar’da A Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır. Haberin etkisinin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – ISDMR Hisse Haber – 18.04.2018

ISDMR/EREGL: Erdemir’in %95 oranında bağlı ortaklığı İsdemir 19 Nisan’dan itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan Yıldız Pazar’a geçecek ve ve A Grubu’nda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda Erdemir’in %0,2’lik İsdemir payını kurumsal müşterilere satmasının ardından İsdemir’in halka açıklığı %5’in üzerine çıkmıştı ve Yıldız Pazar’a geçme şartlarını sağlamış olmuştu. İsdemir’in 280mn Dolar civarında olan halka açık piyasa değeri dikkate alındığında, hisse ilk endeks değişikliği döneminde BIST50’ye girebilir.

ZİRAAT YATIRIM – ISDMR Hisse Haber – 16.04.2018

İskenderun Demir Çelik (İSDMR, Sınırlı Pozitif): Borsa İstanbul A.Ş. “Piyasa Öncesi İşlem Platformu”nda “ISDMR”  sembolü ile işlem gören Şirket paylarının; BİAŞ Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşulların sağlanmış olması nedeniyle “Yıldız Pazar”da işlem görebilmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.’ne 13.04.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

ŞEKER YATIRIM – İsdemir ISDMR Hisse Haber – 16.04.2018

Erdemir (EREGL) bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik’in paylarından yaklaşık 5.7mn adedini 13.04.2018 tarihinde yapmış olduğu işlemlere satmıştır. Bu işlemle birlikte, Şirket’in İsdemir’deki toplam payları %94.87’ye azalmıştır.