Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Hürriyet Gaze...

Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz ve Yorumları

Hürriyet Gazetecilik HURGZ hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların HURGZ ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

TACİRLER YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Analiz 4Ç18 – 07.03.2019

Hürriyet Gazetecilik – 4Ç18 sonuçlarını 48.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 3,2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 103 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 geriledi. Şirket, negatif 4Ç18 27 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 11 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3458 baz puan azalarak -%26.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2409 baz puan azaldı ve %14.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 940 baz puan arttı ve %44.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %7 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu 30 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 23 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 181 milyon TL (4Ç17: 107 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.8 (4Ç17: %22.0) olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

SPK, Demirören Gazetecilik ve Hürriyet için zorunlu pay alım teklifi ile ilgili kararını açıkladı.

SPK, Demirören Gazetecilik ’in çoğunluk hissesinin Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde görüşmelerin başladığı ilk tarih olan 22.03.2018’de TCMB tarafından açıklanan 3,9087 $’lık ABD Doları alış kurunun esas alınması başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı. Buna göre Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının işlemin gerçekleştiği 1,41585 $ fiyattan daha az olmasına ve TL karşılığının belirlenmesinde payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasına, 29.06.2018 tarihinde Şirket tarafından 2017 yılı hesap dönemine ilişkin ortaklara dağıtılan karın nihai pay alım teklifi fiyatında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına ve fiili pay alım teklifine (14.07.2018 tarihinden) sonra başlaması dolayısıyla 14.07.2018 tarihini aşan her gün için yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesine karar verildiği duyuruldu. Bugünkü kur ile temettüye göre düzeltişmiş fiyat yaklaşık 7.92’ye TL’ye denk gelmektedir ve Demirören Gazeteciliğin güncel piyasa fiyatı olan 5.89TL’nin %34 üzerinde olması nedeni ile haberin hisse fiyatı üzerinde etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Ayrı bir not olarak Hürriyet’in sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya tarafından satın alınması nedeniyle Hürriyet’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Haberin Hürriyet Gazetesi hisselerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) ‘nin sermayesinin %77,67’sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli paylar Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ne devir olmuştur. SPK, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’nin ilgili pay devrinden doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet talebini talebin olumlu karşılanmıştır.

Demirören Medya’nın, Doğan Holding’in Demirören Gazetecilik’te sahip olduğu payların satın alınmasına ilişkin pay alım teklifine istinaden, SPK tarafından belirlenen dolar kuru şu şekilde hesaplanacaktır. “Payların Devir Tarihinde TCMB tarafından açıklanan alış kuru (1)” ile “Pay Alım Teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanan alış kuru(2)”ndan yüksek olanı pay alım teklifinde kullanılacaktır. Pay başına USD 1.41585 olan teklifte (1) kullanılması durumunda dolar kuru 4.4581 TL olacaktır. Yani; Pay Alım Teklifinin başlayacağı günden önceki TCMB dolar alış kurunun (1)’deki dolar kurundan (4.4581 TL) yüksek olması durumunda işlem bu kur üzerinden gerçekleşecektir.

Öte yandan pay alım teklifinin belirlenen tarih olan 14.07.2018’de başlamaması sebebiyle, yıllık LIBOR oranının 50% fazlası gecikilen her gün için günlük faize uyarlanarak uygulanacak ve 2017 yılında ortaklara dağıtılan kar tutarı, pay alım fiyatında indirim kalemi olarak kullanılabilecektir.

TACİRLER YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Demirören Gazetecilik ve Hurriyet Gazetecilik – SPK Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding dışındaki diğer ortaklarının da kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan bu ödemeden faydalandırılmasını teminen 1,-TL nominal değerli Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 $ olarak belirlenmesine ve 1,41585 $’ın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde; Tebliğ’in 17 nci maddesi çerçevesinde payların devir tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü TCMB açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasına karar verdi. Ayrıca, SPK Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin (HURGZ TI) sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından satın alınması nedeniyle Hürriyet’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Analiz 2Ç18 – 13.08.2018

Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2018’de 303,1mn TL’lik net yatırım gelirleri sebebiyle 280,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 48,1mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Brüt kar geçen senenin %19,8 altında 39,9mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneki 11,3mn TL’nin altında 4,7mn TL’ye gerilemiştir. 303,1mn TL’lik yatırım faaliyetlerden gelir, 6,3mn TL’lik finansman gideri ve 16,5mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 280,5mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 275,6mn TL’yi göstermektedir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 67,7mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Yorum – 27.06.2018

Kapanış (TL) : 1.2 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 662 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.03 HURGZ TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Hürriyet yurtdışındaki iştiraklerinin satışı veya stratejik ortak bulunması fırsatlarını değerlendiriyor. Hürriyet, %100 bağlı ortaklığı Hollanda merkezli Hürriyet Invest B.V.’nin ve Hürriyet Invest B.V’nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey merkezli Trader Media East Ltd.’nin (“TME”) ve TME’nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının satışı veya bu varlıklara stratejik ortak bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verdiğini açıkladı. Şuan çok erken bir aşamada olmasından dolayı haberin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber – 27.06.2018

Hürriyet Gazetecilik (HURGZ, Sınırlı Pozitif): Hürriyet, %100 oranında sahibi olduğu Hürriyet Invest B.V’nin ve ve Hürriyet Invest B.V’nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Trader Media’yı satma kararı aldı.

DENİZ YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Yorum – 24.05.2018

Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik – Demirören Grubu’nun Pay Alım Teklifi başvuruları Demirören Medya Yatırımları,

 • (1) Doğan Gazetecilik için 22 Mart TCMB kapanış kurundan çağrı yapmak için başvurduğunu
 • (2) Hürriyet Gazetecilik için ise SPK’ya çağrı muafiyeti başvurusunda bulunduğunu açıkladı

6 Nisan 2018’de Demirören Medya Yatırımları ile Doğan Medya Grubu arasında aralarında Doğan Gazetecilik (DGZTE) ve Hürriyet Gazetecilik (HURGZ)’nin de bulunduğu 8 medya varlığının satışı konusunda imzalanan ve 16 Mayıs 2018’de hisse devirlerinin gerçekleştiği anlaşma sonucu doğan Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Gazetecilik için Pay Alım Teklifi kararını açıkladı. Buna göre;

Hürriyet Gazetecilik’in %77.67’si için Doğan Holding’e 155 mln $ (%100’ü için 199.6 mln $ değerleme ile pay başına 0.36 $) ödeyen Demirören Medya, Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18’inci maddesi uyarınca SPK’ya muafiyet talebi başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

 • Doğan Gazetecilik için ise, %93.07’si için 132 mln $ (%100’ü için 141.8 mln $ değerleme üzerinden pay başına 1.35 $) ödeyen Demirören Medya, 22 Mart 2018 kapanış kuru olan 3.9087 kullanılarak (pay başına 5.28 TL, son kapanış 5.90 TL) çağrı yapmak üzere SPK’ya başvurduğunu açıkladı.
 • Haberin ilk tepki olarak hisseler üzerinde olumsuz etki yapabileceğini öngörüyoruz.
 • Ancak, Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (detayları aşağıda bulabilirsiniz) belirtildiği üzere, zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden belirlenmiş olması halinde pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (bu durumda 16 Mayıs 2018 TCMB USD/TRY alış kuru olan 4.4581 üzerinden DGZTE için pay başına 6.02 TL, HURGZ için 1.61) ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenir.
 • Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet için ise Demirören Medya’nın Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18’inci maddesindeki (a) bendi olan “Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler)” şartına dayanarak muafiyet başvurusunda bulunduğunu düşünüyoruz. Ancak, hatırlanacağı gibi 1 Mart 2017’de satış işlemi tamamlanan Migros’un Kipa’yı satın alması sonucu ortaya çıkan pay alım zorunluluğu sonrası Migros’un aynı gerekçe ile muafiyet başvurusu SPK tarafından red edilmişti.
 • Hürriyet için çağrı muafiyeti başvurusu ve Doğan Gazetecilik için pay alımında kullanılacak USD/TRY kuru konusunda SPK’nın kararının takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Yorum – 24.05.2018

Kapanış (TL) : 1.56 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 861 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.54 HURGZ TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Demirören Grubu HURGZ’de çağrı muafiyeti için başvuru yaptı
Demirören Medya Hürriyet’in %77.67’sinin satın alınmasından doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olmak için Sermaye Piyasası Kurulunu’na başvuruda bulunduğunu açıkladı. Haber’in HURGZ hisselerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Hürriyet HURGZ Hisse Haber Yorum – 24.05.2018

Hürriyet Gazetecilik (HURGZ, Sınırlı Negatif): Dün, Şirket’in ana ortağı Demirören Medya Yatırımları A.Ş. tarafından KAP’ta yayınlanmak üzere Şirkete gönderilen açıklama aşağıdadır:

“Şirket ile Doğan Medya Grubu Holding A.Ş. arasında 6  Nisan 2018 tarihinde  imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinin %77,67’sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli paylar Şirket’e devir olmuştur. 23 Mayıs 2018 tarihinde  Şirket tarafından ilgili pay devrinden doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü hakkında, “Sermaye Piyasası Kurulu” nun  II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18’inci maddesi uyarınca SPK’ya muafiyet talebi başvurusunda bulunulmuştur.”

Hürriyet Gazetesi Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında Açıklama Yaptı – 18.05.2018

Ana ortağımız Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından kamuya duyurulmak üzere Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’ya iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

“Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli paylar Şirket tarafından satın alınmış olup Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesindeki payımız %77,67 olmuştur.

Öte yandan, Şirket tarafından “Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin bilgilendirme ve gerekli başvurular bilahare yapılacaktır.”

Hürriyet Gazetesi’nde Görev Değişiklikleri ile İlgili Açıklama – 17.05.2018

Hürriyet Gazetesi Üst Düzey Yönetici Değişiklikleri Hakkında KAP’a Açıklama Yaptı:

Yönetim Kurulumuz 17.05.2018 tarihinde (bugün);

Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile belirlenen Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanlığı’na seçilen Çağlar Göğüş’ün Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliği ve Başkanlığı’ndan ayrılmasına, yerine Mehmet Soysal’ın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanı olarak atanmasına;

Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğine atanan Fikret Bila’nın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına, yerine Abdulvahap Munyar’ın Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak atanmasına;

Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye olarak atanan Özgür Tokgöz Altun’un Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına karar vermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 1Ç18 – 08.05.2018

Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Nötr): Şirket 1Ç2018’de 5mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 19,5mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar geçen seneyle aynı seviyede 41,6mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneki 0,3mn TL’nin üzerinde 6,7mn TL’ye yükselmiştir. 9,2mn TL’lik finansman gideri ve 2,1mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 5mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 1Ç18 – 08.05.2018

Hürriyet Gazetecilik – 1Ç18 sonuçlarını 5.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın
aynı döneminde de, 10.6 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

Satış Haberi Hisseleri Zıplattı – 21.03.2018

Hürriyet Gazetecilik’in Demirören Grubuna satılacağına yönelik haberler sonrası HURGZ hisseleri günü %19,42 yükselerek kapadı. Medya grubunun satışı haberi öğle saatlerinde medyada yer aldı ve ardından yatay seyreden hisseler 2 saat üst üste yükseldi sonrasında ise tekrar yatay seyretti. Şirketten 21.03.2018 saat 19:30 itibari ile konu ile ilgili bir açıklama gelmemiştir.

Hürriyet Gazetesi Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında Açıklama Yaptı – 21.03.2018

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda yer alan Özel Durum Açıklamalarımız vasıtasıyla; sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda’da mukim Hurriyet Invest B.V.’nin, sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey’de mukim Trader Media East Ltd. (“TME”)’nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya’da mukim Pronto Media Holding Yönetim Kurulu’nun 22.11.2017 tarihli Kararı ile; faaliyet gösterilen pazarlardaki rekabetin yoğunluğu ve operasyonel performansın istenen seviyede olmaması nedenleriyle bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini kamuya duyurulmuştu.

Söz konusu faaliyetlerin durdurulmasının, finansal tablolarımız üzerindeki kesin etkileri hakkında bilgiler, en son kamuya açıklanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait yıllık finansal  raporumuz ve ilgili dipnotlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Bugün itibariyle söz konusu süreçte kamuya açıklama yapılmasını gerektiren herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır. Süreçle ilgili ayrıca özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyu bilgilendirilecektir.

İşbu açıklama, bu konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince bilgilendirme amacıyla yapılan son ve nihai açıklamadır. Yukarıda bahsedildiği üzere gerekli bilgiler finansal raporumuzda ve ilgili dipnotlarında yer aldığından, bu kapsamda başkaca güncelleme açıklaması yapılmayacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 4Ç17 – 06.03.2018

Hürriyet Gazetecilik – 4Ç17 sonuçlarını 104.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %102 arttı. Şirket, 3Ç17’da 49.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 136 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 371 baz puan artarak %22.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 düşerek 196 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 107 milyon TL (4Ç16: 127 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.8 (4Ç16: %23.2) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Yorum – 21.12.2017

HURGZ: Bağlı ortaklığı olan Glokal Dijital’in (hurriyetemlak.com) sermayesinin 10.3 milyon TL’den 11.2 milyon TL’ye çıkarılmasına sadece Öncü Girişim Sermayesi’nin katılacağını açıkladı. Öncü Girişim Sermayesi sermaye artırımına hisse başına 32.12TL’den katılacak. Bu rakam HURGZ’nin sermaye artırımı sonrası %92’ye düşecek iştiraki için 330 milyon TL seviyesinde bir değere işaret ediyor. HURGZ’nin 20 Aralık itibariyle piyasa değeri ise 701 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

 

Hürriyet Gazetesi Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında Açıklama Yaptı – 22.11.2017

İlgili şirketler: DOHOL

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda yer alan Özel Durum Açıklamalarımız vasıtasıyla; sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda’da mukim Hurriyet Invest B.V.’nin, sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey’de mukim Trader Media East Ltd. (“TME”)’nin ve/veya TME’nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının, tamamen veya kısmen ayrı ayrı satışı veya bunlara stratejik ortak/ortaklar bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler neticesinde, gelinen bu aşamada; TME’nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya’da mukim Pronto Media Holding Yönetim Kurulu’nun 22.11.2017 tarihli (bugün) Kararı ile; faaliyet gösterilen pazarlardaki rekabetin yoğunluğu ve operasyonel performansın istenen seviyede olmaması nedenleriyle bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği öğrenilmiştir.

En son kamuya açıklanan 30.09.2017 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait konsolide Finansal Durum Tablosu’nda yer alan 188 milyon Türk Lirası tutarındaki “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”ın ve konsolide Kar veya Zarar Tablosunda “Yatırım Faaliyetlerinden Giderler”de yer alan 104 milyon Türk Lirası tutarındaki “Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı”nın önemli bir kısmı, durdurulmasına karar verilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Yine aynı Tablo’ya göre TME’nin 36 milyon TL tutarındaki finansal borçları da Şirketimiz garantisi altındadır. Söz konusu faaliyetlerin durdurulması neticesinde konsolide finansal tablolarımıza ilave değer düşüklüğü giderleri yansıyacak olmakla birlikte, bu durumun diğer yandan gerek işletme sermayesi ihtiyacını azaltacak, gerekse de bu faaliyetler nedeniyle oluşabilecek zararları önleyecek olması nedenleriyle, önümüzdeki dönemlerde Şirketimiz’in faaliyet sonuçlarına olumlu etkisi olması beklenmektedir. Söz konusu faaliyetlerin durdurulmasının, finansal tablolarımız üzerindeki kesin etkileri hakkında bilgiler, durdurulan faaliyetlerden kaynaklı “yabancı para çevrim farkları”nın muhasebeleştirilmesi ile ilgili konular da dahil olmak üzere, bundan sonra kamuya açıklanacak ilk finansal rapor ve ilgili dipnotlarında yer alacaktır.

HURGZ Hürriyet Gazetesi’nden Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında Açıklama – 14.11.2017

Şirketimiz’in sahibi bulunduğu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mahallesi, Pafta N18, Ada N102, Parsel N13’de kayıtlı bulunan 9.250,07 m2 büyüklüğünde “arsa” niteliğinde gayrimenkulün (“Gayrimenkul”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi’nde bulunan Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 10.10.2017 tarih ve 170476 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu’na göre KDV hariç 4.580.000,- Türk Lirası değer takdiri yapılan gayrimenkulün yapılan pazarlıklar sonucu 5.319.152,- Türk Lirası bedel üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre “İlişkili Taraf” niteliği bulunan ÇELEBİ PLASTİK VE DOĞRAMA SANAYİİ İNŞAAT TAAHHÜT REKLAMCILIK SERACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne satışı ve tapuda devir işlemleri bugün (13.11.2017) tamamlanmıştır.

 

DENİZ YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Hürriyet Gazetecilik net zarar yazmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetecilik 49 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen sene bu rakam sadece 6 milyon TL idi. Kur ve enflasyona bağlı olarak artan maliyet baskısına karşın yazılı basın gelirlerinde devam eden düşüş trendine ilave olarak maddi olmayan duran varlıklarda ayrılan değer düşük karşılığı gibi nakit-dışı giderlerin de etkisiyle oluşan net zarar performansı, son 6 ayda satılacağı söylentileri ile piyasaya relatif %50 ilave getiri sağlayan hisse üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

TACİRLER YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Hürriyet Gazetecilik – 3Ç17 sonuçlarını 49.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 6,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 127 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 geriledi. Şirket, 3Ç17’de 06 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 100 baz puan azalarak %4,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 düşerek 259 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 123 milyon TL (3Ç16: 135 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %22,6 (3Ç16: %23.4) olarak kaydedildi.

 

HURGZ Hürriyet Gazetesi’nden Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında Güncelleme – 27.10.2017

Hürriyet Gazetesi cuma günü KAP’a yaptığı açıklamada 17.10.2017 tarihinde satış görüşmelerini duyurduğu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mahallesi, Pafta N18, Ada N102, Parsel N13’de kayıtlı bulunan 9.250,07 m2 büyüklüğünde “arsa” niteliğinde gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) satın alınmasına ilişkin Çelebi Plastik ve Doğrama Sanayii İnşaat Taahhüt Reklamcılık Seracılık Ticaret Limited Şirketi (“Alıcı”)’nın toplam 5.319.152 Türk Lirası bedel karşılığında satma kararı alıdğını bildirmiştir.

Hürriyet Gazetesi Gayrimenkul Satış Görüşmelerinin Başlaması Hakkında Açıklama Yaptı – 17.10.2017

Şirketimiz’in en son kamuya açıklanan 30.06.2017 tarihli finansal tablolarında, 806 m2’si kiralık alan olup Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller altında, geriye kalan 8.444,07 m2’lik alan ise Maddi Duran Varlık kalemi altında toplam 727.412,00 Türk Lirası değer ile takip edilmekte olan, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mahallesi 18 Pafta 102 Ada 13 No’lu Parsel’de kayıtlı bulunan 9.250,07 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün satışı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde, ilgili mevzuat kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

KAP Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Açıklaması – 27.09.2017

Yönetim Kurulumuz’un 27.09.2017 tarihli (bugün) toplantısında;

-Şirketimiz’in 23 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’na seçilen Ahmet Toksoy’un Yönetim Kurulu Başkanı ve Béatrice de Clermont Tonnerre’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenmesine,

-Çağlar Göğüş’ün Murahhas Üye ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

-Fikret Bilâ’nın Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, 27.09.2017 tarihli (bugün) toplantısında;

Kurulumuz’un 13.04.2017 tarihli Kararı ile teşkil eden komitelerin, Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere oluşturulduğu ve İcra Kurulu’ndan Bilgi Sistemlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi’nin ayrılmış olduğu görülerek, Kurulumuz’un 13.04.2017 tarihli Kararı ile teşkil edilmiş olan komitelerin İcra Kurulu’ndaki değişiklik haricinde mevcut yapılanması ile devamına karar vermiştir.

Hürriyet Gazetecilik Arsa Satış İşlemi Hakkında Açıklama Yaptı – 23.08.2017

Şirketimiz’in sahibi bulunduğu Muğla İli, Milas İlçesi, Hisar Mevkii, Boğaziçi Mahallesi, Pafta No N19.D1.4B.D1.2B, Parsel No 2340’da kayıtlı, 72.387,98 metrekare yüzölçümlü, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi’nde bulunan Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 15.08.2017 tarih ve 170392 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu’na göre 22.827.000 Türk Lirası değer takdiri yapılan atıl vaziyetteki arsa niteliğindeki gayrimenkulün, yapılan pazarlıklar sonucu belirlenen toplam 24.485.000 Türk Lirası bedel üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlandığı şekliyle herhangi bir “ilişkili taraf” niteliği bulunmayan PB GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne satışı ve tapuda devir işlemleri bugün (23.08.2017) tamamlanmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Haber Yorum – 22.08.2017

HURGZ Bodrum/Muğla’da bulunan 72 bin metrekarelik arazisini 24.5 milyon TL karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirketin bu satıştan 1.7 milyon TL’lik kar yazması bekleniyor. Atıl durumda bulunan bu arazinin satışı şirketin ilk yarı sonunda 280 milyon TL seviyesinde bulunan net borçluluğunu azaltacak olması nedeniyle olumlu olarak değerlendirilebilir.

 

Hürriyet Gazetecilik’ten Arsa Satış İşlemi Hakkında Açıklama – 21.08.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21/08/2017 tarihli (bugün) Toplantısı’nda;

 1. Sahibi bulunduğumuz Muğla İli, Milas İlçesi, Hisar Mevkii, Boğaziçi Mahallesi, Pafta N N19.D1.4B.D1.2B, Parsel N2340’da kayıtlı, 72.387,98 metrekare yüzölçümlü, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi’nde bulunan Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 15.08.2017 tarih ve 170392 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu’na göre 22.827.000 Türk Lirası değer takdiri yapılan atıl vaziyetteki arsa niteliğindeki gayrimenkulün, yapılan pazarlıklar sonucu belirlenen toplam 24.485.000 Türk Lirası bedel üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlandığı şekliyle herhangi bir “ilişkili taraf” niteliği bulunmayan PB GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne satılmasına ve satış için gerekli işlemlerin ifası ile ilgili Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,
 2. Mezkur satış ve devir işleminden kaynaklanacak “gayrimenkul satış karı”nın, vergiden istisna olacak kısmının, vergi mevzuatının ilgili hükümlerine de uymak suretiyle kar dağıtımına konu edilmeyerek, beş yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabına alınmasına,
 3. Satış bedeli olan 24.485.000,-TL bedelin tapu devir tarihinde nakden ve peşinen Şirketimiz’e ödenmesine,
 4. Gayrimenkul satışına ilişkin olarak, ilgili vekaletnamenin düzenlenmesi dahil, gerekli işlemlerin ifası ve gerekli dokümanların tanzim ve tadili ile Sayın Çağlar Göğüş ve Sayın Özgür Tokgöz Altun’ün yetkili kılınmalarına ve bu kişilerin Şirketimizi yukarıdaki hususlar dahilinde müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine

karar vermiştir.

Satış ve devir işlemleri tescil olduğunda ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

OYAK YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

HURGZ: Yılın ikinci çeyreğinde 48 milyon TL zarar açıklarken 2016 yılının aynı çeyreğinde 29.4 milyon TL zarar bulunmaktaydı. Özellikle TME ile ilgili yazılan 57 milyon TL’lik değer düşüklüğü şirketin finansallarını olumsuz etkiledi. Diğer taraftan faaliyet karına bakıldığında ise bir önceki çeyreğe göre iyileşme olduğu görülüyor. Şirketin FAVÖK rakamı ikinci çeyrekte 13.6 milyon TL seviyesine ulaşırken ilk çeyrekte 3.5 milyon TL seviyesindeydi. Böylelikle FAVÖK marjı ise ilk çeyrekteki %2.7’den %9.5’e çıkmış oldu.

TACİRLER YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Hürriyet Gazetecilik – 2Ç17 sonuçlarını 48 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 29 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 143 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 geriledi. Şirket, 2Ç17’de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 611 baz puan azalarak %9,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 280 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 133 milyon TL (2Ç16: 133 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24,3 (2Ç16: %23,0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,6mn TL artarak 48mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin zarar etmesinin ana sebebi yatırım faaliyetlerden 59,6mn TL gider yazması olmuştur.  Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %7,7 oranında azalarak 61,8mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek zarar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre 34,3mn TL artarak 67,6mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hürriyet Gazetecilik HURGZ Hisse Analiz 4Ç16- 06.03.2017

Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Negatif): Hürriyet Gazetesi’nin 2016 yılı 4. çeyrek ana ortaklık zararı 32,8mn TL olmuştur. Şirket 2015’in aynı döneminde de 29,1mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştı. Brüt kar %13,6 gerilemeyle 53,9mn TL olurken, operasyonel giderler ve diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet zararı 14,6mn TL olmuştur. 2015 son çeyrekteki faaliyet zararı 21,5mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden de 10,9mn TL gider kaydeden şirket buna ek olarak 12mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Hürriyet Gazetesi’nin 4Ç2016 ana ortaklık net dönem zararı 32,8mn TL’yi göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2016 yılı zararı 72,5mn TL’ye ulaşmıştır. 2015 zararı 30,5mn TL idi.