Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Göltaş Çiment...

Göltaş Çimento GOLTS Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

goltas-golts-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların Göltaş Çimento GOLTS hisse senedi ile ilgili tüm güncel haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Göltaş’tan Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Açıklaması – 15.08.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017
Peşin
0,5
50
0,425
42,5
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0
Peşin
0,5
50
0,425
42,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.09.2017
29.09.2017
03.10.2017
02.10.2017

Şirketimizin 22.05.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a sunulmak üzere ” Kâr Dağıtım Teklifi” nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen ( 8.785.363 TL)’ lık ticari bilanço net karından (0 TL)’ lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi ‘nin indirilmesinden sonra kalan (8.785.363 TL)’ lık net dağıtılabilir kara (1.551.963,39 TL)’lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (10.337.326,39 TL)’sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara % 20 oranında toplam ( 2.067.465,28 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan ( 8.269.861,11 TL)’sından % 10 (826.986,11TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (248.095,83 TL) yönetim kurulu üyelerine,

%5( 413.493,06 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5′ inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (390.158,89 TL)’sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, pay sahiplerine (1.532.534,72 TL) ‘sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (3.306.629,11 TL)’sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına;( 2.067.465,28 TL)’sı

I.Temettü ve ( 1.532.534,72 TL)’sı II.temettü olmak üzere toplam brüt( 3.600.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50), net 0,425 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına,

Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ,dağıtım ile ilgili önerinin ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin Genel Kurula teklif olarak götürülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – GOLTS Haftalık Hisse Teknik Analizi –  31.07.2017

Hissede işlem hacmi artıyor, ortalamalar güçlü, TOBO yaptı, yükselebilir

Hisse için 80 civarındaki direnç (Alçalan trend çizgisi, yatay dirençler ve Ichimoku Bulutu) önemli bir bariyer olarak gözüküyor. Ancak, ortalamalardan da destek alan hissede işlem hacmi artmakta. Göstergeler de güçlü görünürken, MACD sıfır çizgisinin üzerine “al” vererek çıkma eğiliminde. Ayrıca, hissenin dönüş formasyonlarından ters omuz baş omuz yaptığı söylenebilir ki hisse formasyonun boyun çizgisinin üzerinde kapanışlar yapmakta. Bu kapsamda, hissenin bu hafta 80 civarındaki direncini kırarak 82,45/65 bölgesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz.

Kapanış: 79,35   Satış Seviyeleri: 82,45 82,65        Zarar Kes: 78,20

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Hakkında Açıklama – 17.05.2017

Döner Fırın 1′ nin Duruşu

Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nun 17.05.2017 Tarih 2017/19 nolu toplantısında; planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 ‘ini temsil etmekte olan 1.fırının yaklaşık 6 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 6 haftalık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.

  • Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi:  Yoktur.
  • Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi : Yoktur.
  • Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı : Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir.

 

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Hakkında Açıklama – 12.01.2017

Döner Fırın 2′ nin Duruşu

Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nun 12.01.2017 Tarih 2017/03 Nolu Toplantısında ; Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %65 ‘ini temsil etmekte olan 2. fırının 3 haftalık planlı bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 3 haftalık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.

  • Durdurma Nedeni: Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
  • Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %65 ‘ini temsil etmekte olan 2.fırının durdurulması
  • Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir.
  • Planlı klinker stoku bulunmaktadır.
  • Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi Yoktur
  • Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Yoktur
  • Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.

 

Orma A.Ş. Sermaye Artırımı Rüçhan Haklarının Kullanımı – 10.01.2017

Yönetim Kurulumuzun 10.01.2017 tarih, 01 sayılı kararı ile; sermayesinin %16,41 oranında ortağı olduğumuz ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin  100.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 21.900.000.- TL’sından tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.900.000-TL’sına  çıkarılmasına ilişkin yapılan bedelli sermaye artırımına ,yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmesine ve 984.794,52 TL.karşılığı yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.

Rüçhan hakkı nedir?

 

ZİRAAT YATIRIM – GOLTS Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Göltaş Çimento (GOLTS, Sınırlı Negatif): Göltaş Çimento 3Ç2016’da 4,6mn TL zarar açıklarken, geçtiğimiz yılına aynı döneminde 19,4mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise %87 oranında artarak 20,4mn TL’ye yükselmiştir. 2016 Ocak – Eylül net dönem karı ise 23,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 11,9mn TL’nin üzerindedir.

ZİRAAT YATIRIM- Göltaş Çimento GOLTS Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermeyerek 14,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %10 oranında azalarak 2Ç2016’da 38,2mn TL olurken, brüt kar marjı 2Ç2015’teki %33,3 seviyesinden 2Ç2016’da %35,9’a yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında azalarak 27,7mn TL olmuştur.

PAYLAŞ