Ana Sayfa sorular Amortisman Ne...

Amortisman Nedir?

Amortisman Ne Demektir?

Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. Genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.

İşletmeler satın aldıkları maddi duran varlıkları genelde bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Söz konusu maddi duran varlığı ekonomik ömrü boyunca gider yazmak yerine o varlığın amortismanı kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

Amortisman Ayırma Şartları:

 • İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
 • Yıpranmaya, aşınmaya veya değer kaybına maruz kalabilir nitelikte olması
 • Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
 • İktisadi kıymetin değerinin VUK tebliğine göre alt sınırın üstünde olması. Buna göre de amortisman alt sınırı tablosu aşağıdaki şekildedir:

Amortisman Ayırmada Alt Sınır

Yıllar Tutar (TL) İlgili Genel Tebliğ

 • 2018 1.000 VUK Genel Tebliği Sıra No:490
 • 2017 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:476
 • 2016 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:460
 • 2015 880 VUK Genel Tebliği Sıra No:442
 • 2014 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:432
 • 2013 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:422
 • 2012 770 VUK Genel Tebliği Sıra No:411