Ana sayfa Amortisman Ne...

  Amortisman Nedir?

  Soru ListesiCategory: Finansal bilgilerAmortisman Nedir?
  1 Answers
  ayca_satiroglu answered 11 ay ago

  Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. Genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.

  İşletmeler satın aldıkları maddi duran varlıkları genelde bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Söz konusu maddi duran varlığı ekonomik ömrü boyunca gider yazmak yerine o varlığın amortismanı kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

  Amortisman Ayırma Şartları:

  • İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
  • Yıpranmaya, aşınmaya veya değer kaybına maruz kalabilir nitelikte olması
  • Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
  • İktisadi kıymetin değerinin VUK tebliğine göre alt sınırın üstünde olması. Buna göre de amortisman alt sınırı tablosu aşağıdaki şekildedir:

  Amortisman Ayırmada Alt Sınır

  Yıllar Tutar (TL) İlgili Genel Tebliğ

  2018 1.000 VUK Genel Tebliği Sıra No:490

  2017 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:476

  2016 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:460

  2015 880 VUK Genel Tebliği Sıra No:442

  2014 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:432

  2013 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:422

  2012 770 VUK Genel Tebliği Sıra No:411