Ana sayfa sorular Gösterge Faiz...

Gösterge Faiz Nedir?

Gösterge Faiz Ne Demektir?

Gösterge faiz, bazen gösterge kağıt da denir, piyasada faizlere dair yorum yapılırken hakkında konuşulan ve referans olarak kabul edilen faizdir. TCMB’nin ilan ettiği faiz politika faizidir, bununla karıştırılmamalıdır. Daha iyi anlaşılması açısından tanımına bakalım:

Gösterge faiz, vadesine iki yıl kalmış, üç veya altı ayda bir kupon ödemesi olan devlet tahvilleri arasında en çok işlem gören (veya son üç işlem günü içinde en çok işlem gören) devlet tahvilinin faizidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi gösterge faiz olarak kabul edilen belirli bir tahvil bulunmamaktadır.

Oysa ABD’de 10 yıllık devlet tahvilinin faizi gösterge faiz olarak kabul edilmekte ve bu değer piyasadaki birçok faiz için referans özelliği taşımaktadır.

Türkiye’de sabit getirili uzun vadeli borçlanma araçlarına daha az rağbet olması nedeniyle vadeye kalan gün sayısı yaklaşık iki yıllık tahviller piyasa tarafından referans olarak kabul görmektedir. En çok işlem gören tahvil kurumların hesaplarında bazen son bir güne ait en çok işlem gören tahvil kabul edilirken, tahvil bazında yaşanabilecek anormalliklerin bertaraf edilerek dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla bazı kurumlar son üç günlük ortalamayı esas kabul etmektedir.

Referans Faiz Gösterge Faizdir

Piyasada faizler hakkında yorum yapılırken referans olarak kabul edilen faiz işte bu gösterge faizdir. Gösterge faiz ikincil piyasada oluşmaktadır ve TCMB’nin faizlerinden farklıdır. TCMB’nin bir haftalık repo, gecelik (O/N) ve geç likidite penceresi (LON) adlı faizleri bulunmaktadır. Merkez bankasının gösterge veya benchmark olarak kabul edilen faizine politika faizi veya anahtar faiz anlamına gelen “key interest rate” denir.

Reel Faiz Oranı Ne Demektir?