Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Çimsa CIMSA H...

Çimsa CIMSA Hisse Analiz ve Yorumları

Cimsa-hisse-yorumlariÇimsa CIMSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların CIMSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – CIMSA Hisse Yorum – 21.03.2019

Kapanış (TL) : 7.42 – Hedef Fiyat (TL) : 9.26 – Piyasa Deg.(TL) : 1002 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.47 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.79

Cimsa 180 milyon TL bedel ile İtalya’da beyaz çimento fabrikası satın alıyor.
Çimsa Cemex Espana’nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası’nın 180 milyon dolar bedel ile satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Satın alma, şirketin uluslararası pazarlarda ve katma değeri yüksek beyaz çimento segmentinde etkinliğini arttırma stratejisi ile uyumlu. Yeni fabrika Çimsa’nın 1.31 mt/yıl beyaz klinker kapasitesine ek 0.31 mt/yıl kapasite sağlayacak. Şirketin net borcu 1.26 milyar TL seviyesinde (Net Borç/FAVÖK: 3.2x). Cimsa’nın 185 milyon dolar piyasa değeri göz önüne alındığında yeni yatırım haberini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – CIMSA Hisse Yorum – 21.03.2019

(+) Çimsa (CIMSA): İspanya’da yerleşik Cemex Espana S.A.’nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası’nı 180 mn $ bedelle satın alınmasına ilişkin Cemex ile uzlaştığını bildirdi. Satın almaya ilişkin sözleşme müzakerelerinin devam ettiği belirtildi. Satınalma işleminin yurtdışında var olan veya kurulacak olan iştiraki tarafından yapılacağı belirtildi.

Yorum: Çimsa’nın mevcut durumda toplam 6,6 mn ton klinker kapasitesi mevcut olup, bunun 1,56 mn ton’u beyaz çimento tarafındadır. Satın alınması düşünülen fabrikanın ise 1,1 mn ton gri ve yaklaşık 600 bin ton beyaz klinker kapasitesi mevcuttur. İç talepte gözlenen daralmayı aşma adına ihracat gelirlerini ve kar marjı yüksek beyaz çimento satışlarını destekleyici olası satın almanın yılın ikinci yarısında tamamlanmasını öngörüyoruz. Çimsa’nın net borç pozisyonu mevcut durumda 1,3 mlr TL olup, NetBorç/FAVÖK rasyosu ise 3,2x seviyesindedir.

TACİRLER YATIRIM – CIMSA Hisse Yorum – 21.03.2019

Şirketten gelen açıklamada, Cemex, İspanya’da yerleşik Cemex Espana S.A.’nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası’nı 180 milyon Amerikan Doları bedelle satın alınması hususunda uzlaşaya vardığı ve bu satın almaya ilişkin sözleşme müzakereleri devam ettiği bildirildi. Cemex yaptığı açıklamada nihai sözleşmenin Nisan ayında imzalanmasını ve işlemin 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanmasını öngördüğünü açıkladı. 2018 yılı sonu itibariyle, Çimsa’nın net borcu 1,263 milyon TL olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,9 ve net borç/FAVÖK rasyosu 3,3 seviyesinde bulunmaktadır.

 

Çimsa CIMSA Yurtdışında Çimento Fabrikası Alımı Hakkında Açıklama Yaptı – 20.03.2019

Şirketimiz ile Cemex, İspanya’da yerleşik Cemex Espana S.A.’nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası’nı 180 milyon Amerikan Doları bedelle satın alınması hususunda uzlaşmıştır. Bu satın almaya ilişkin sözleşme müzakereleri devam etmektedir. Şirketimiz tarafından Bunol Beyaz Çimento Fabrikası’nın satın alınması yurtdışında var olan veya kurulacak olan iştirakimiz tarafından yapılacaktır. Bu satın alma işlemine ilişkin gelişmeler SPK mevzuatı uyarınca kamuya duyurulacaktır.

Yapılan görüşmeler sırasında yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için erteleme kararı alınmıştır.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Kapanış (TL) : 7.6 – Hedef Fiyat (TL) : 9.26 – Piyasa Deg.(TL) : 1027 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 21.83

4Ç18 Sonuçları: Beklentilerin oldukça altında
Çimsa yılın son çeyreğinde beklentilerin oldukça altında 62 milyon TL net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz şirketin 10 mn TL net kar, piyasa beklentisi ise şirketin 12 mn TL net kar açıklaması yönündeydi. Beklentilerimizdeki sapma, tahminlerimizin altında gerçekleşen operasyonel karlılığın yanı sıra yüksek net finansal giderler ve operasyonlardan kaydedilen kur farkı zararlarından kaynaklandı.

Beklentilere paralel, satış gelirleri yıllık bazda %7 oranında gerileyerek 395 milyon TL gerçekleşti (İş Yatırım: 359 milyon TL ; Piyasa Beklentisi: 410 milyon TL). İç talepteki zayıflama nedeniyle yurtiçi satışları yıllık bazda %64 oranında gerilerken, italat gelirleri %36 artış gösterdi.

4Ç18’de Favök rakamı beklentilerin altında kalarak 41 mn TL gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %64 geçtiğimiz çeyreğe kıyasla ise %66 düşüş kaydetti. Böylece FAVÖK marjı zayıf iç talep, artan üretim maliyetleri ve yüksek yönetim giderlerinin etkisiye %10’a geriledi (4Ç17: %25.7).

Yorum: Beklentilerden kötü açıklanan finansallara piyasanın tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Şirket bugün sonuçları değerlendirmek için telekonferans düzenleyecek. Hisse için TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Çimsa (CIMSA) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentinin tersine net zarar açıkladı (-)
Çimsa, 4Ç18 döneminde, hem bizim hem de piyasa beklentisinin tersine 61,7 mn TL net zarar açıklamıştır. İç pzardaki daralmanın son çeyrekte ihracat ile telafi edilememesi, artan satış maliyetleri yanı sıra kaydedilen net finansal gider, şirketin net zarar açıklamasında etkili olmuştur. Yılbaşından bugüne endekse göre %10 negatif ayrışan şirket hisselerinin, açıklanan 4Ç18 finansallarına negatif tepki verebileceğini düşünüyoruz. Çimsa için hisse başı fiyat hedefimiz 9,03 TL olup, kısa vadeli önerimiz Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli önerimiz ise TUT olarak devam etmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz – 18.02.2019

Kapanış (TL) : 7.92 – Hedef Fiyat (TL) : 9.26 – Piyasa Deg.(TL) : 1070 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.91

Çimsa vergi dairesine verdiği finansallarda 63 milyon TLnet kar açıkladı. 2017 yılında vergi finansallarında açıklanan 138 milyon TL net kara karşılık gerçekleşen konsolise net kar rakamı 228 milyon TL olmuştu. Konsolide finansallar ile vergi finansalları aradsında geçmiş dönemlerde oluşan farklılıklar nedeniyle, vergi finansalları net kar için bir gösterge olmayabilir.

 

VAKIF YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Çimsa (CIMSA) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Net kar beklentileri aştı (+) Çimsa’nın 3Ç18 finansalları, net kar tarafında hem bizim hem piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, operasyonel tarafta piyasa beklentilerine paralel, bizim beklentilerimizin hafif altında sonuçlar görüyoruz. 3Ç18 sonuçlarının hisse performansı üzerine pozitif yansımasını görebiliriz. Finansallar ardından, değerleme sürecimizde kullandığımız risksiz faiz oranında ve makroekonomik tahminlerde gerçekleştirdiğimiz güncellemeler sonrasında Çimsa için 19,22 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 9,89 TL’ye revize ediyoruz. Kısa vade için Endeks Üzeri Getiri önerimizi Endekse Paralel Getiri seviyesine çekerken, uzun vadede AL önerimizi ise sürdürüyoruz.

Çimsa 3Ç18’de, 54 mn TL’lik beklentimizin ve 56 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerinin üzerinde 99 mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karında hem bizim hem de piyasa beklentisinin aşıldığını görürken, yıllık bazda yükseliş %38 olarak gerçekleşti. Esas faaliyetler kaynaklı kaydedilen kur farkı gelirleri, vergi geliri ve Exsa kaynaklı kaydedilen 26 mn TL’lik gelir net karda gördüğümüz artışı desteklerken, 3Ç17’de 32,7 mn TL seviyesindeki finansman giderinin bu çeyrekte banka kredi faiz giderleri ile kur farkı giderleri nedeniyle 72,6 mn TL’ye yükselmesi, net kara negatif etki etmiştir. Şirketin 9A18’deki net karı ise yıllık bazda %41 artışla 216,7 mn TL seviyesine yükselmiştir.

Şirketin, yurtiçi satış gelirlerinde yıllık bazda %8 gerileme ile 293 mn TL’ye doğru bir geri çekilme gözlenirken, ihracat gelirlerinde yıllık %57 artışla 229 mn TL seviyesine ulaşılmıştır. Toplamda ise 3Ç18’de kaydedilen 451,9 mn TL’lik satış geliri yıllık bazda %6,5 yükselişe işaret etmiştir. Bununla birlikte ulaşılan satış geliri, beklentimiz olan 500 mn TL’nin ve 473 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerinin altında kalmıştır.

Şirketin üretim maliyetlerinde özellikle enerji giderlerinde 3Ç18’de yıllık bazda %51’lik artış gerçekleşirken, bu artış satış gelirlerindeki %6,5’lik artışa karşın satış maliyetlerinin %11 artmasında etkili olmuştur. 3Ç18’de kaydedilen 121 mn TL’lik FAVÖK, 131 mn TL’lik beklentimizin altında kalırken, 123 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel seyretmiştir. FAVÖK marjı ise 3Ç18’de yıllık bazda 2,5 puan gerileyerek %26,8 seviyesine çekilmiştir.

3Ç18’de şirketin net borç seviyesi 2Ç18’deki 1,39 mlr TL’den 3Ç18’de 1,43 mlr TL seviyesine yükselmiştir. Şirket, yılbaşından bugüne BİST’e göre %29, son 1 ayda da %9 negatif bir getiri performansı sergilemiştir.

Revizyonlar: Değerleme sürecinde kullandığımız risksiz faiz oranı ve makroekonomik tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz güncellemeler sonrasında Çimsa için 19,22 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 9,89 TL’ye indiriyoruz. Kısa vade için Endeks Üzeri Getiri önerimizi Endekse Paralel Getiri seviyesine çekerken, uzun vadede AL önerimizi ise devam ettiriyoruz. 3Ç18 finansalları ardından 2018, 2019 ve 2020 yılsonuna ilişkin satış geliri, FAVÖK ve net kar tahminlerimizi güncelliyoruz.

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Kapanış (TL) : 7.66 – Hedef Fiyat (TL) : 12.01 – Piyasa Deg.(TL) : 1035 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.39 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 56.81

CIMSA 3Ç18 Sonuçları: Operasyonel kur farkı gelirleri nedeniyle net kar beklentilerin üzerinde. Çimsa yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde 99 milyon TL ner kar açıkladı (İş Yatırım: TL54mn; Piyasa: TL56mn). Operasyonel karlılıktaki düşüşe rağmen operasyonel kur farkı gelirleri nedeniyle düşüş gösteren net finansal giderler ve düşük vergi gideri sayesinde net kar rakamı yıllık bazda %38 oranında artış gösterdi. Tahminlerimizdeki sapma da beklentilerden düşük gelen net finansal giderlerden kaynaklandı.

Beklentilere paralel, Şirket 3Ç18’de bir önceki yılın aynı çeyreğinde açıkladığı 424 milyon TL gelire karşılık 452 milyon TL gelir elde etti. Şirketin ihracat gelirleri TL’nin değer kaybının olumlu etkisi ile yıllık bazda %57 arttı. Diğer yandan, iç talepteki yavaşlama nedeniyle yur içi satış gelirleri %8 daraldı. İhracatın toplam satış gelirlerinin içindeki payı 3Ç18’de %44’e yükseldi (2Ç18’de bu rakam %42 seviyesindeydi). Böylece toplam satış gelirleri yıllık bazda %6.5 oranında geriledi.

Şirket 3Ç18’de beklentilerle uyumlu 121 milyon TL FAVÖK açıkladı. Dolar bazlı pet kok maliyetlerindeki artış, elektrik fiyatlarına üst üste gelen zamlar ve zayıf TL nedeniyle FAVÖK rakamı yılık bazda %3 düşüş gösterdi. FAVÖK marjı ise 2.5pp gerileyerek %26.8 seviyesinde gerçekleşti.

Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net kara piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 99.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 56.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Yüksek kur farkı gelirleri (3Ç18: 35,6 milyon TL, 3Ç17: 0,18 milyon TL) ve Exsa’dan gelen iştirakler karı net kardaki sapmanın altındaki temel sebepler olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %38 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 452 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 473 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 123 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 252 baz puan azalarak %26.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 299 baz puangeriledi ve %26.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 124 baz puan büyüdü ve %6.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %49 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %30 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 1,434 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 530 milyon TL (3Ç17: 488 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.4 (3Ç17: %36.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.5 F/K çarpanından ve 5.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Hedef Fiyat: 9,40 TL   Tavsiye: Endekse Paralel Getiri

Çimsa Çimento 3Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 99mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 56mn TL net kar; OYAK Bekl: 46mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %38 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %24 üzerindedir. Sonuçlar operasyonel olarak beklentilere paralel iken 68mn TL tutarında esas faaliyetlerden kur farkı gelirleri kalemi net karı destekleyen faktör oldu. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de ihracat gelirlerindeki artışın etkisile yıllık bazda %7 artarak 452mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 473mn TL; OYAK Bekl: 502mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %3 düşüşle 121mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 123mn TL; OYAK Bekl: 124mn TL) çeyreksel bazda ise %9 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 puan daralma göstererek %26.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,434mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.1x olmuştur. Makroekonomik tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucu hedef fiyatımızı hisse başına 9.40 TL olarak aşağı revize ediyoruz ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Çimsa 3Ç18’de 99 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 65 milyon TL ve piyasa ortalama kar beklentisi olan 56 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bu sapmanın temel nedeni özsermaye yöntemiyle Exsa’dan elde ettiği 25,8 milyon TL’lik gelirden kaynaklanmaktadır. 3Ç18’de ciro yıllık bazda %7 artarak TRY452 milyon TL (piyasa ortalama beklentisi 473 milyon TL), FAVÖK 121 milyon TL (piyasa ortalama beklentisi 123 milyon TL) oldu. 3Ç18’de yurtiçi cirosu Ağustos ayında yaşanan dalgalanmayla yıllık %8 düşerek 293 milyon TL olurken, ihracat satışları yıllık %57 artarak 229 milyon TL’ye ulaştı. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Çimsa (CIMSA, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Çimsa’nın 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 oranında artarak 99,2mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimizin (50mn TL) hem de piyasa beklentisinin (56mn TL) üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %7 oranında artarak 451,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle %11 oranında artmış ve 332,3mn TL olmuştur. Bu kapsamda, satışların maliyetlerden daha düşük oranda artmasına bağlı olarak Şirket’in brüt karı %4 oranında gerileyerek 3Ç2018’de 119,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net esas faaliyetlerden kur farkı gelirlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 59,1mn TL artması ise karı destekleyen bir unsur olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler aynı dönemler itibariyle 22,7mn TL artış kaydetmiştir. Öte yandan, net finansman giderleri 39,9mn TL artarak 3Ç2018’de 72,6mn TL olmuştur. Marjlar tarafına baktığımızda, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %26 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %17 ve %29 idi. Son olarak, üçüncü  çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 oranında artarak 216,7mn TL olmuştur.

HALK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Hedef Fiyat : 10,56 TL

Net kar, kur farkı ve Exsa kaynaklı beklentilerin üzerinde. Çimsa 2018 yılının üçüncü çeyreğinde, piyasa ortalama beklentisi olan 56,3 mn TL ve beklentimiz olan 54 mn TL’nin oldukça üzerinde yıllık bazda %37,7 artışla 99,2 mn TL net kar açıkladı. 3Ç17’de 32,7 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin 3Ç18’de artan faiz giderleri ve kur farkı giderleri nedeniyle 72,6 mn TL’ye yükselmesine rağmen, esas faaliyetler kaynaklı kur farkı geliri ve Exsa kaynaklı 25,8 mn TL seviyesinde kaydedilen gelir net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde etkili oldu. Her ne kadar net kar tek seferlik gelirlerin katkısıyla beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşse de, beklentilerin altında kalan ciro performansı ve beklentiler ile uyumlu gelen operasyonel karlılık nedeniyle sonuçların hisse performansına pozitif etkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Ciro’da beklentilerin altında büyüme kaydedildi. Net satış gelirleri, hem bizim beklentimizin %5,5, hem de ortalama piyasa beklentisinin %4,4 altında yıllık bazda %6,5 artarak 451,9 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satışlar yıllık bazda %8,4 gerileyerek 293,1 mn TL, yurt dışı satışlar ise %56,8 artışla 228,9 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel marjlarda yıllık bazda 2,5 puanlık gerileme kaydedildi. Çimsa, yılın üçüncü çeyreğinde, hem ortalama piyasa beklentisi olan 112,6 hem de bizim beklentimiz olan 125 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %2,6 düşüşle 121,1 mn TL FAVÖK açıkladı (3Ç17’de 124,4 mn TL FAVÖK). FAVÖK 121,1 mn TL ile geçen yılın üçüncü çeyreğine benzer seviyede gerçekleşirken, artan elektrik ve petrokok fiyatlarından dolayı, FAVÖK marjının hem çeyreksel hemde yıllık bazda gerilediğini görüyoruz. FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 0,9 puan, bizim beklentimizin ise 0,6 puan üzerinde yıllık bazda %26,8 seviyesinde gerçekleşti. Çeyreklik bazda ise, yıllık bazda 0,2 puanlık düşüş görüldü. Diğer taraftan 3Ç18’de şirketin net borcu 2Ç18’deki 1,39 milyar TL’den 3Ç18’de 1,43 milyar TL seviyesine yükseldi.

Hedef fiyatımızı 12,80 TL’den 10,56 TL’ye revize ediyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hem makroekonomik tahminlerimizdeki revizyonlar ve değerleme de kullandığımız risksiz faiz oranı öngörümüzü %17,5 seviyesine yükseltmemiz sonucunda, Çimsa için 12,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 10,56 TL’ye revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

 

 

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Haber – 10.10.2018

Çimsa, 3 yıl vadeye kadar Türk Lirası cinsinden 1 milyar TL’ye kadar finansman bonosu/tahvil ihracı için karar aldı. Şirket’in 2Ç18 itibariyle TL1.4milyar net nakit pozisyonu ve TL301mn döviz açık pozisyonu bulunuyor.

Borsa Şirketlerinin Döviz Poziyonları

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç18 – 13.08.2018

Kapanış (TL) : 9.25 – Hedef Fiyat (TL) : 15.92 – Piyasa Deg.(TL) : 1250 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.39 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 72.11

CIMSA 2Ç18 Sonuçları: Beyaz çimento marjları destekledi.
Çimsa 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 80 milyon TL net kar açıkladı (İş Yatırım: 56 milyon TL ; Piyasa Beklentisi: 40 milyon TL). Açıklanan rakam geçen sene aynı dönem gerçekleşen rakamın %61 üzerinde. Net kardaki temel artışta, Eski Afyon arsasının kısmi satışından gelen 14 milyon TL ve şirketin öz kaynak yöntemiyle konsolide ettiği Exsa iştirakinden gelen 14 milyon TL etkili oldu. Piyasa beklentisi 479 milyon TL ile paralel fakat bizim beklentimiz 466 milyon TL’nin hafif aşağısında, Çimsa yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %29 artışla 493 milyon TL gelir elde etti. Ciro büyümesi zayıf TL ve artan beyaz çimento satışları ile birlikte yıllık bazda %65 oranında artış gösteren yurt dışı satışlarından kaynaklandı. Yurt içi satışları ise artan çimento fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda %16 artış gösterdi.

FAVÖK rakamı ise beklentilerin biraz üzerinde (İş Yatırım: 123 milyon TL ; Piyasa Beklentisi: 125 milyon TL) yıllık bazda %45’lik bir büyüme ile 133 milyon TL olarak açıklandı. Fiyat artışlarının ve yüksek katma değerli beyaz çimento satışlarının artan katkısı ile FAVOK majı 2.9 baz puan artış ile %27.1’e ulaştı. 2Ç18’de şirketin net borcu çeyreklik bazda sadece %2’lik bir artışla 1.389 milyon TL gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde şirketin, yabancı para cinsinden borçların türev işlemleri yoluyla korunması nedeniyle 22 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunmaktadır.

Yorum: Operasyonel sonuçların beklentiler dahilinde gerçekleşmesinden ötürü piyasanın 2Ç18 sonuçlarına materyal bir tepki vermesini beklemiyoruz.

VAKIF YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç18 – 13.08.2018

(+) Çimsa (CIMSA): Şirket, 2Ç18’de beklentimizin %54, piyasa ortalama beklentisinin %42 üzerinde yıllık bazda %60,7 artışla 80 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu sapmada, beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşen operasyonel kâr büyümesi ve beklentimizden daha düşük operasyonel olmayan giderler etkili oldu. Şirketin bu dönemde net satış gelirleri beklentimizin %8, piyasa ortalama beklentisinin %3 üzerinde yıllık bazda %29,1 artışla 493 mn TL oldu. 2Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %7, piyasa ortalama beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %44,8 artışla 133 mn TL olurken, FAVÖK marjı beklentimizle uyumlu, piyasa ortalama beklentisinin ise 0,9 puan üzerinde, yıllık bazda 2,9 puan artarak %27,1 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: CIMSA hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde %10,7 ve %13,6 oranlarında negatif ayrışmış olup, beklentilerden daha iyi gerçekleşen 2Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç18 – 13.08.2018

Çimsa – 2Ç18 sonuçlarını 80.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 56.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Beklentilerden daha iyi gerçekleşen faaliyet karlılığı ve beklentilerden daha düşük kaydedilen finansal giderlerin net kardaki sapmanın ana sebepleri olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %116 arttı. Net satışlar 493 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 479 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 133 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 125 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 295 baz puan artarak %27.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 1,389 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç18 – 13.08.2018

Çimsa (CIMSA, Pozitif): Çimsa 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 80,3mn TL’ye yükselmiştir. Net dönem karı bizim ve piyasa beklentisi olan 56mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %29 oranında artarak 492,6mn TL’ye yükselirken, yurtiçi satışlar %16, yurtdışı satışlar %65 oranında artarak sırasıyla 325,9mn ve 233,4mn TL’ye yükselmişlerdir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle %23 oranıdan artarak 353,9mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyetlerden daha yüksek artamsına bağlı olarak Şirket’in brüt karı %48 oranında artarak 2Ç2018’de 138,7mn TL’ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %16 ve %28 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %25 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarak 117,41mn TL olmuştur.

ŞEKER YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç18 – 13.08.2018

Çimsa (CIMSA) yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde net kar açıkladı. Şirket, 2Ç18’de 80,3mn TL net kar elde ettiğini duyu rdu, geçen yılın aynı döneminde ise 50,0mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %60,7 oranında artış göstermiş oldu. Bizim bu çeyreğe ilişkin tahminimiz şirketin 52mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 56mn TL seviyesindeydi. İkinci çeyrek net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark net satış gelirlerinin beklentilerimizden fazla gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Çimsa’nın, 30 Haziran 2018 itibariyle toplam 19,5bin m² arsa satışı gerçekleştirdiğini, bununla birlikte şirketin bir sefere mahsus olmak üzere 14.4mn TL satış geliri elde etmiş olmasının 2Ç18 kar rakamına etki etmiş olduğunu hatırlatmak gerekir.

Şirket ayrıca, 2Ç18’de özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 14,9mn TL kar elde etti. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle Çimsa’nın 1Y18’de kümüle net kar rakamı 117,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y17: 81,3mn TL net kar). Şirketin 2Ç satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %29,1 oranında artışla 492,6mn TL olarak gerçekleşti (2Ç17: 381,7mn TL) (Şeker Yatırım: 462mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 479mn TL). FAVÖK ise 133,3mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç17: 92,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3,0 puan artarak %27,1 olarak gerçekleşti. Bizim 2Ç18 FAVÖK tahminimiz 124mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 125mn TL seviyesindeydi.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

Kapanış (TL) : 10.55 – Hedef Fiyat (TL) : 15.92 – Piyasa Deg.(TL) : 1425 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.32  CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.9

Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa’ya ait Ladik fabrikaları için satılma kararı alındı
Medyada yayınlanan habere göre Sabancı Grubu Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa’ya ait Ladik fabrikalarını satma kararı aldı. Çimsa’nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre çimento fabrikası bulunuyor. Niğde ve Kayseri fabrikaları şirketin yıllık klinker üretim kapasitesinin %26’sını oluşturuyor. Akçansa’nın Ladik fabrikası ise şirketin toplam kapasitesinin %9’unu oluşturmakta.

Çimsa’nın Kayseri fabrikasının yakın bölgedeki diğer fabrikalarına göre daha eski olması, satış sonrası şirketin marjlarını olumlu etkileyecektir. Benzer şekilde Akçansa’nın Ladik fabrikası da rekabetin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğundan satışının marjlar üzerinde olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, satışların gerçekleşmesi halinde şirketlerin borçluluk seviyelerinin (özellikle Çimsa) ve marjlarının olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz. Dün yayınlanan haberin ardından AKCNS %0,9 ve CIMSA %6 oranında yukarıda kapandı.

VAKIF YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

Sabancı Çimento Grubu’nun 3 fabrikayı satacağı belirtildi. Medyada yer alan haberlere göre Sabancı Çimento Grubu şirketlerinden Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa’ya ait Ladik Çimento’nun satışı için yetkilendirmede bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak şirketlerin açıklama yapmadığı bildirildi.

Yorum: Akçansa tarafında satışı düşünülen Ladik Çimento fabrikası, şirketin mevcut 7,1 mn ton/yıl klinkerlik üretim kapasitesinin %9’una denk gelirken, Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde tesisleri ise şirketin 6,6 mn ton/yıl klinker kapasitesinin %25’ine denk gelmektedir. 1Ç18 itibariyle Akçansa’nın 383,8 mn TL, Çimsa’nın ise 1,4 mlr TL net borç pozisyonu bulunuyor. Haber ardından Akçansa günü %1’e yakın primle tamamlarken, Çimsa tarafında ise %6’lık bir yükseliş görüldü. Net borç seviyelerinin azaltılması adına haberi Çimsa ve Akçansa için olumlu değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

AKCNS/CIMSA: Sabanci Holding Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde üretim tesislerini ve Akçansa’ya ait Ladik tesisinin satışının değerlendirildiğini duyurdu. Çimsa açısından Kayseri ve Niğde tesisleri toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %33’ünü oluşturmaktadır. Kapasite oranına paralel şekilde tesislerin 2017 FAVÖK rakamının %33’ünü (TL126mn) gerçekleştirdiğini var sayarsak 6.5x FD/FAVÖK’te bu rakam yaklaşık TL820mn nakit girişine sebep olabilir. Çimsa’nın 1Ç18 itibariyle net borç pozisyonu TL1.4milyar seviyesindedir.

Akçansa tarafında ise Ladik, Şirket’in toplam klinker kapasitesinin yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır. 6.5x FD/FAVÖK’e göre potansiyel TL275mn nakit girişi hesaplıyoruz (Ladik’in kapasite oranına paralel olarak Akçansa’nın 2017 FAVÖK rakamının %17’sini gerçekleştirdiği varsayılmıştır). Şirket’lerin net borç seviyelerini düşürücü etkisi sebebiyle haber akışını potansiyel pozitif olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, haberin Sabancı Holding üzerinde ciddi bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Haber – 12.06.2018

Kapanış (TL) : 10.68 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1443 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.79 CIMSA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Cimsa Amerika Birleşik Devletleri’nde kurduğu iştirakine bakiye sermaye ödemesi gerçekleştirdi. Cimsa, ABD’de kurulan iştiraki Cimsa Americas’a 6 milyon dolar sermaye bakiye ödemesi yapıldığını açıkladı. İştirak 8 milyon dolar kısmi sermaye ödemesi ile 2017 yılında şirketin ABD’deki üretim satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştu.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Kapanış (TL) : 12.31 – Hedef Fiyat (TL) : 16.48 – Piyasa Deg.(TL) : 1663 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.05 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.89

CIMSA 1Ç18 Sonuçları: Beklentilere paralel. Çimsa 1Ç18’de yıllık bazda %18 artışla 37 milyon TL net kar (İş Yatırım: TL33mn; Piyasa: TL40mn) açıkladı. Net kardaki artışın temel nedeni olarak güçlü ciro büyümesi ve artan kur farkı gelirleri söylenebilinir. Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de piyasa beklentisi ile paralel fakat bizim beklentimizin biraz altında yıllık bazda %45 artışla 361 milyon TL olarak gerçekleşti. Ciro büyümesi arkasında Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki güçlü çimento talebi ve fiyat artışları var diyebiliriz. Satış gelirlerinin kırılımına baktığımızda yıllık bazda yurtiçi satışları %60, ihracat satışları ise %27 oranında artmıştır.

FVAÖK rakamı beklentilerle paralel (İş Yatırım: TL93mn; Piyasa: TL105mn) yıllık bazda %45 büyüyerek 75 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı çeyreğinde artan enerji maliyetlerinin yarattığı düşük baz etkisi ile FAVÖK marjı 3.4 puan artış gösterdi. Ek olarak, yeni Afyon fabrikasının artan üretim hacmi ve operasynel verimliliği marj büyümesini destekleyen bir diğer etken.

Şirket, 1Ç18’de yıllık bazda %15 artış ile 1.367 milyon TL net borç açıkladı. Operasyonel marjlardaki iyileşmeye rağmen, yüksek faiz giderlerinin net karı baskılamaya devam ettiğini görüyoruz.Yorum: Sonuçların beklentilerle uyumlu olmasından dolayı hisse üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili bir telekonferans düzenleyecek

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Çimsa ilk çeyrekte 40mn TL olan piyasa beklentisinin altında 32mn TL net kar açıkladı. Her ne kadar gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerine paralel olsa da net kar yüksek seyreden finansal giderler sebebiyle piyasa beklentilerinin altında kaldı. Satış gelirleri %45 artışla 361mn TL oldu. Güçlü talep ve bu sayede yapılan fiyat artışlarıyla Çimsa’nın %51 iştiraki Afyon Çimento’nun devreye giren kapasitesi gelirlerdeki büyümeyi destekleyen faktörler oldu. Faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre 3,4puan artışla %25 oldu. Çimsa’nın net borcu 1,37milyar TL’ye yükselirken ilk çeyrekteki finansman maliyetleri bir önceki çeyrekteki 37mn TL’den 52mn TL’ye yükseldi. Çimsa’nın genel olarak piyasa beklentilerine yakın gelen ilk çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisi olmasını beklemiyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Çimsa (CIMSA) 1Ç18’de 37,1mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (1Ç17: 31,4mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 46mn TL’nin ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 40mn TL’nin gerisinde kaldı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin net karı yıllık bazda %18,4 oranında artış gösterirken çeyreklik bazda ise %50,4 oranında düşüş kaydetmiş oldu (Çimsa’nın, devir işlemleri süren Afyon Çimento arazisinin satılan kısmından 4Ç17’de bir sefere mahsus olmak üzere 27,1mn TL satış geliri elde etmiş olmasının 4Ç17 kar rakamına etki etmiş olduğunu hatırlatmak gerekir). İlk çeyrek net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark net satış gelirlerinin beklentilerimizden düşük, finansal giderlerin beklentilerimizden fazla gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Şirketin 1Ç18’de operasyonel faaliyetlerinin iyi olmasına rağmen toplam 46,1mn TL tutarında banka kredileri faiz gideri kaydetmiş olması ilk çeyrekte karlılığı olumsuz etkilemiştir. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %45,2 oranında büyüme göstererek 360,7mn TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç17: 248,5mn TL). Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 372mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 358mn TL olabileceği yönündeydi. FAVÖK ise 93,2mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç17: 55,6mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3,4 puan artarak %25,8 olarak gerçekleşti (Şeker Yatırım: 81mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 88mn TL)

HALK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): Çimsa 2018 yılının ilk çeyreğinde, piyasa ortalama beklentisi olan 40 mn TL’nin %7 altında, beklentimiz olan 35,5 mn TL’ye yakın yıllık bazda %18,4 artışla 37,1 mn TL net kar açıkladı. 1Ç17’de 9 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin 1Ç18’de 51,5 mn TL’ye yükselmesi net kar üzerinde baskılayıcı oldu. Net satış gelirleri, ortalama piyasa beklentisi olan 358 mn TL ile uyumlu, bizim beklentimiz olan 350 mn TL’nin %3 üzerinde yıllık bazda %45,2 artarak 360,7 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Çimento fiyatlarındaki yükseliş, güçlü talep ve olumlu hava koşulları ciro performansını destekledi.

Çimsa, yılın ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 88 mn TL ve bizim beklentimiz olan 86 mn TL’nin üzerinde, yıllık bazda %67,5 artışla 93,2 mn TL FAVÖK açıkladı (1Ç17’de 55,6 mn TL FAVÖK).

Olumlu hava koşulları, güçlü talep, ihracatın desteği ve çimento fiyatlarındaki artışın yanı sıra, geçen yılın ilk çeyreğinin gelir ve marjlar açısından zayıf baz teşkil etmesinin etkisiyle, 2018’in ilk çeyreğinde gelir ve operasyonel karlılıklarda güçlü büyüme kaydedildi. Her ne kadar enerji maliyetleri yüksek seyretmeye devam etse de, gelir büyümesinin etkisiyle operasyonel marjlarda yıllık bazda 3,4 puanlık artış kaydedildi. FAVÖK marjı 1Ç17’deki %22,4 seviyesinden 1Ç18’de %25,8 seviyesine yükseldi. Net finansman giderlerindeki yükselişin etkisiyle, net kar piyasa beklentisinin hafif altında kalsa da, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık nedeniyle, ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘sınırlı pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Haftalık Hisse Haber – 09.04.2018

ADANA/CIMSA: Adana Çimento Çimsa’daki %5,11’lik payını 88,3mn TL’ye Sabancı Holding’e sattı. İşlem fiyatı olan hisse başına 12,78TL Çimsa’nın Perşembe günü kapanışına göre %5 iskontoya işaret etmektedir. Adana Çimento satıştan ilk alış maliyetine göre 78mn TL kar kaydedecektir. Satıştan gelecek olan nakit akışı Adana Çimento’nun net borcunu 67mn TL’ye düşürecektir. Olumlu.

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Haftalık Hisse Yorum – 15.03.2018

Kapanış (TL) : 13.93 – Hedef Fiyat (TL) : 17.1 – Piyasa Deg.(TL) : 1882 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.85 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.76

Çimsa Eskişehir beyaz çimento üretim tesis yatırımını tamamladı.
Çimsa Eskişehir Fabrikasında 415.000 Ton/Yıl klinker kapasiteli beyaz çimento üretim tesis yatırımını tamamladığını açıkladı. Pazar koşullarına göre gri ya da beyaz klinker üretim esnekliği sağlayan dönüştürülebilir fırının yatırımı ile şirketin yıllık beyaz klinker kapasitesi 1,56 milyon tona çıkmıştır (toplam kapasitenin %24’ü). Şirket, iç pazardaki beyaz çimento talebini Eskişehir’deki yeni yatırımından karşılamayı hedeflerken, Mersin fabrikası ile yurtdışı talebi karşılanacaktır.

 

 

Şeker Yatırım – Çimsa CIMSA Haber Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Satış gelirleri büyümeye devam etti…     Hedef Fiyat: 16,60TL  Tavsiye: AL

Çimsa yılın son çeyreğinde 74,9mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, şirket geçen yılın aynı döneminde ise 41,2mn TL net kar elde etmişti. Bizim bu çeyreğe ilişkin tahminimiz şirketin 42mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi de 58mn TL seviyesindeydi. Çimsa’nın, devir işlemleri süren Afyon Çimento arazisinin satılan kısmından 4Ç17’de bir sefere mahsus olmak üzere 27,1mn TL satış geliri elde etmiş olmasının 4Ç17 kar rakamına etki etmiş olduğunu hatırlatmak gerekir. Son çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle Çimsa’nın 12A17’de kümüle net kar rakamı 228,4 TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 246,0 TL net kar). Böylelikle, Ekim 2017’de satılan Afyon Çimento arazisinden Çimsa 12A17’de bir sefere mahsus olmak üzere toplam 48,6mn TL satış geliri elde etmiş oldu.

FAVÖK, 112,0mn TL seviyesine gerilerken (4Ç16: 48,2mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 9,0 puan artarak %25,7 olarak gerçekleşti. Bizim 4Ç17 FAVÖK tahminimiz 80mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 105mn TL seviyesindeydi.

CIMSA için pay başına hedef fiyatımızı 16,60 TL’ye yükseltirken, önerimizi AL olarak revize ediyoruz… Beklentilerin üzerinde gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçları neticesinde; 15,20 TL olan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 16,60 TL’ye yükseltiyoruz. 22 Şubat 2018 kapanışına göre hedef fiyatımızın %20,6 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘TUT’ olan önerimizi ‘AL’ olarak revize ediyoruz. 2018 yıl sonunda Çimsa’nın 1,68mlr TL satış geliri ve 421mn TL FAVÖK elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Şirket 2018T F/K 7,88x ve 2018T FD/FAVÖK 7,21x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

İş Yatırım – Çimsa CIMSA Haber Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Kapanış (TL) : 13.48 – Hedef Fiyat (TL) : 17.1 – Piyasa Deg.(TL) : 1821 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.76 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.86

CIMSA 4Ç17 Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar
Çimsa 4Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL43mn; Piyasa: TL58mn) yıllık bazda %82 artışla 75 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki artışın temel nedeni olarak güçlü ciro büyümesi ile birlikte artan kur farkı gelirleri ve eski Afyon arazisinin kısmi satışından gelen gelirler söylenebilinir. Şirketin satış gelirleri 4Ç17’de bizim beklentimize paralel fakat piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %51 artışla 436 milyon TL olarak gerçekleşti. Ciro büyümesi arkasında yeni Afyon fabrikasının artan olumlu katkısı ve güçlü çimento talebi var diyebiliriz. FVAÖK rakamı ise beklentilerin biraz üzerinde (İş Yatırım: TL93mn; Piyasa: TL105mn) yıllık bazda %132 büyüyerek 112 milyon TL’ye yükselirken, FVAÖK marjı 4Ç16’daki düşük baz etkisi ile yıllık bazda 9 puan yükselerek fakat çeyrek bazda 3.6 puan düşüşle 4Ç17’de %25.7 olarak gerçekleşti.

Şirketin net borç pozisyonu ticari alacak günlerindeki uzamadan kaynaklı artan işletme sermayesi ihtiyacı ve devam eden yatırım harcamaları nedeniyle 2016 yılsonundaki 754 milyon TL tutarından 2017 yılsonunda 1,172 milyon TL’ye yükseldi. Düşmesini beklediğimiz temettü dağıtım oranı ve yılsonu toplam karındaki düşüş nedeniyle Çimsa’nın 2017’de ödediği 192 milyon TL’ye karşılık 2018 yılında 114 milyon TL temettü dağıtacağını öngörüyoruz. Temettü tahminimiz %6,3 temettü verimine işaret ediyor.

Yorum: Operasyonel marjlardaki güçlü iyileşme sonucu beklentilerin üzerinde açıklanan 4Ç17 net karına bugün piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Çimsa CIMSA Haber Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Çimsa – 4Ç17 sonuçlarını 74.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 58,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %82 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 436 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 408 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 112 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %132 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 105 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 904 baz puan artarak %25,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 1,173 milyon TL olarak gerçekleşti.

Oyak Yatırım – Çimsa CIMSA Haber Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

CIMSA: Çimsa’nın 4. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 58mn TL’nin üzerinde 75mn TL olarak açıklandı. Şirketin gelir ve faaliyet karı da 4. çeyrekte piyasa beklentilerini aştı. Güçlü gelir büyümesi, karlılık ve Afyon Çimento arsasının satışından gelen 27mn TL’lik katkı net karı beklentilerin üzerine taşıdı. Satış gelirleri %51 artışla 436mn TL olarak gerçekleşti.

Talebin güçlü olmasının yanında yapılan fiyat artışları ve Afyon Çimento’nun bu yıl içerisinde devreye giren yeni kapasitesi gelir büyümesini destekleyen unsurlar oldu. 2018’in ilk çeyreğinde de zayıf baz etkisi ve olumlu seyreden hava koşulları sebebiyle güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Bir önceki çeyreğe göre %3 büyüme olmasına rağmen artan enerji giderleri ve faaliyet giderleri sebebiyle faaliyet kar marjı (FAVÖK) yaklaşık 4 puan düşüşle %26 olarak gerçekleşti. Yüksek seyreden borçluluk dolayısıyla geçen seneki 7mn TL seviyesinden 37mn TL’ye çıkan finansman giderleri net kar üzerindeki en önemli baskı unsuru oldu. Beklentilerin üzerinde gelen 4. çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

 

İş Yatırım – Çimsa CIMSA Haber Yorum – 08.01.2018

Kapanış (TL) : 14.08 – Hedef Fiyat (TL) : 17.1 – Piyasa Deg.(TL) : 1902 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.87 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.45

Çimsa Eskişehir fabrikasındaki beyaz çimento üretimi yatırımını tamamladığını açıkladı. Toplam gri klinker üretim kapasitesi yıllık 1,4 milyon ton olan fabrikada hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde (convertible) modifikasyona gidilmesi sonucunda, Şirket yıllık 415 bin ton beyaz klinker üretebilecek kapasiteye sahip olacaktır. Eskişehirde üretime geçilmesiyle Çİmsa’nın yıllık beyaz klinker üretim kapasitesi 1 milyon 565 bin tona çıkacaktır.

Deniz Yatırım – Çimsa CIMSA Haber Yorum – 08.01.2018

Çimsa Eskişehir Fabrikası’nda beyaz çimento yatırımını tamamladı Çimsa’nın bu sabah yaptığı KAP açıklamasına göre Eskişehir Fabrikası’ndaki 1. Üretim Hattı’nın hem gri, hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonu tamamlandı. Fırın ateşlemesi yapılan üretim hattında deneme üretimi başladı. Yatırım sonrasında gri veya beyaz çimento üretimine çevrilebilir hale gelen hat yıllık 1.4 mln ton gri klinker ya da yıllık 415,000 ton beyaz klinker üretebilecek. Çimsa’nın toplam beyaz çimento üretim kapasitesi ise yıllık 1.56 mln ton’a ulaştı. Yatırım haberi ilk olarak Ekim 2015’de duyurulmuş olduğundan, haberin hisse üzerindeki pozitif etkisinin sınırlı olacağı görüşündeyiz.

Çimsa beyaz çimento tesisi yatırım çalışması hakkında açıklama yaptı – 05.01.2018

KAP: Şirketimizin İstanbul Karayolu 22. Km. Çukurhisar-Eskişehir adresindeki Çimento Fabrikasında I. Üretim Hattı’nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonu ile 415.000 Ton/ Yıl klinker kapasiteli beyaz çimento üretim tesis yatırımı tamamlanmıştır.Tamamlanan yatırımın döner fırın ateşlemesi yapılmış olup, deneme üretimine geçilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 3Ç17- 07.11.2017

Kapanış (TL) : 14.22 – Hedef Fiyat (TL) : 16.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1921 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.02 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 14.63

3Ç17net kar rakamı beklentilerin üzerinde. CIMSA 3Ç17’de piyasa ve bizim beklentimiz olan 58 milyon TL’nin üzerinde 3Ç17’de yıllık bazda değişiklik göstermeyerek 72 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin satış gelirleri beklentilerin biraz üzerinde (İş Yatırım : TL403mn; Piyasa: TL411mn) 3Ç17’de yeni Afyon fabrikasının artan olumlu katkısı sayesinde yıllık bazda %44 artışla 424 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise bizim beklentimiz olan 116 milyon TL2nin üzerinde ancak piyasanın 122 milyon TL beklentisiyle uyumlu 3Ç17’de yıllık bazda %17 artışla 124 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç17’de yıllık bazda yüzde 6.9 puan gerileme ile ancak çeyrek bazda yüzde 5.2 puan iyileşme ile %29.3 olarak gerçekleşti. ÇİMSA’nin beklentilerinde üzerinde gerçekleşen 3Ç17 net kar rakamına piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 3Ç17- 07.11.201

Çimsa’da beklentilerin üzerinde açıklanan net kar hisseyi olumlu etkileyebilir. Açıklanan 3Ç17 sonuçlarına göre Çimsa’nın net karı 58 mln TL olan piyasa beklentisini %24 aşarak 72 mln TL açıklandı. 424 mln TL olarak gerçekleşen net satışlar ise Nisan ayında devreye giren Afyon Çimento kapasitesi ve düşük baz etkisiyle geçen senenin aynı çeyreğine göre %44 yukarıda.

Beklentilere paralel açıklanan %29.3 FAVÖK marjı da çeyreklik bazda çimento fiyatlarındaki iyileşmeye karşın görece sabit kalan birim üretim maliyetlerine işaret ediyor. Son 4 çeyrek FD/FAVÖK değeri 10.0 olan hisse görece pahalı görünmesine rağmen operasyonel iyileşmenin devamı durumunda bu çarpanın 6.5-7.0 seviyelerine inebileceğini düşünüyoruz. Beklentiyi aşan net karın hisse üzerinde olumlu etkisinin olabileceği görüşündeyiz.

ŞEKER YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 3Ç17- 07.11.201

Çimsa (CIMSA) üçüncü çeyrekte beklentilerin biraz üzerinde kar açıkladı. Şirket; 3Ç17’de 72,1mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (3Ç16: 71,4mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 65mn TL ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 58mn TL’nin üzerinde geldi. 3Ç17 kar rakamlarına Afyon Çimento’nun eski fabrika arazisinin satılan kısmından bir sefere mahsus olmak üzere gelen 20,3mn TL gelirin de dahil olduğunu belirtmek gerekir. Açıklanan net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark brüt esas faaliyet karının beklentilerimizden yüksek gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu çeyreğe ilişkin sonuçların da eklenmesiyle Çimsa’nın 9A17’de kümüle net kar rakamı 153,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 204,8mn TL net kar). 3Ç17’de satış gelirleri çimento fiyatlarında yapılan artışın da etkisiyle yıllık bazda %43,9 oranında artarak 424,3mn TL olarak gerçekleşti (3Ç16: 294,7mn TL).

Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 399mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 411mn TL olabileceği yönündeydi. Güçlü talebin ve artan çimento fiyatlarının de etkisiyle; yurt içi çimento satış gelirleri yıllık bazda %45,4 oranında artarak 319,8mn TL seviyesine, yurt dışı çimento satış gelirleri de %42,7 oranında artarak 145,9mn TL seviyesine çıkmıştır. FAVÖK 124,4mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç16: 106,7mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 6,9 puan daralarak %29,3 olarak gerçekleşti. Bizim 3Ç17 FAVÖK tahminimiz 106mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 122mn TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 3Ç17- 07.11.201

Çimsa 3Ç17’de 72 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 55 milyon TL’nin ve piyasa ortalama kar beklentisi olan 58 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net karda yaşanan sapmanın temel nedeni Çimsa’nın iştiraki olan Afyon Çimento’nun 9 Ekim’de yaptığı arsa satışından kaynaklı bir defaya mahsus elde ettiği 20,3 milyon TL’lik gelirden kaynaklanmaktadır. Bu geliri net kardan ayrıştırdığımızda, Çimsa’nın 3Ç17 net karını 52 milyon TL olarak hesaplıyoruz. Ciro yıllık bazda %44 artarak 3Ç17’de 424 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 420 milyon TL ve piyasa beklentisi 411 milyon TL). Yüksek marjlı beyaz çimento satışlarına rağmen FAVÖK marjı yıllık 6,9 baz puan düşerek 3Ç17’de 29,3%’e geriledi. Bu düşüşün sebepleri olarak, artan petkok giderlerinden kaynaklanmaktadır. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç17 net karının hisse üzerinde bugün olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 3Ç17- 07.11.201

3Ç17 sonuçlarını 72.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 58,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Satış işlemleri süren Afyon eski fabrika arsasının devir işlemleri tamamlanmış bölümlerinin satışı ile ilgili yazılan 20 milyon TL’lik gelir net kar rakamının beklentilerden yüksek gelmesinin en önemli nedeni gibi gözüküyor. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %44 arttı. Net satışlar 424 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 411 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 124 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 122 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 688 baz puan azalarak %29,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,268 milyon TL olarak gerçekleşti. Beklentilerden yüksek açıklanan net kar rakamı nedeniyle piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Beklentilere Paralel Sonuçlar, Ancak Kar Neden Düştü?

CIMSA: Çimsa 2. çeyrekte piyasa beklentilerine paralel sonuçlar açıkladı. Şirket’in net karı %42 düşüşle 50mn TL olarak gerçekleşirken piyasa beklentisi 47mn TL seviyesindeydi.

İhracat gelirlerindeki güçlü artışa ve Afyon Çimento’nun katkısına rağmen yurtiçi pazarda talep ve fiyatların halen baskı altında olması sebebiyle gelir büyümesi %9’da kaldı. Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) hem düşük gelir büyümesi hem de üretim maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle %15 düşüşle 92mn TL oldu.

Devam eden yatırımlarla ilgili nakit çıkışları, ilk çeyrekteki kar payı dağıtımı ve yüksek borçluluk nedeniyle artan finansman maliyetleri hem borçluluğu hem de net karı baskılamaya devam etmektedir. Çimsa’nın 2. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

İŞ YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Kapanış (TL) : 14.37 – Hedef Fiyat (TL) : 16.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1941 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.73 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.44

Artan petrokok fiyatları marjları aşağıya çekti
CIMSA 2Ç17’de beklentilerin üzerinde yıllık bazda %42 düşüşle 50 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Zayıf operasyonel kar marjları ile birlikte faiz giderlerindeki artışın neden olduğunu finansman giderlerindeki yükseliş 2Ç17 net karındaki yıllık bazdaki gerilemenin ana nedenlerini oluşturmaktadır. Beklentilerle uyumlu şirket 2Ç17’de kurun ihracat gelirlerine olumlu etkisi ve yeni Afyon fabrikasının artan katkısı ile yıllık bazda %15 artış ile 382 milyon TL net satış geliri elde etti. Beklentilere paralel, FAVÖK rakamı yıllık bazda %15 düşüşle 92 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise dolar bazlı petrokok maliyetlerindeki artış neticesinde yıllık bazda 8.3 baz puanlık gerileme ile 2Ç17’de %24.1’e geriledi. Şirketin 1Ç17’deki 1.2 milyar TL net borç seviyesi 1Y17 sonunda 1.3 milyar TL’ye yükseldi.

Yorum : Çimsa’nın 2Ç17 operasyonal kalemleri genel olarak beklentilere uyumlu gerçekleştiğinden sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Hisse için TUT tavsiyemizi yineliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Çimsa (CIMSA, Öneri “EKLE”, Nötr): Çimsa’nın 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,9 oranında gerileyerek 50mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi 47mn TL iken, bizim beklentimiz 69mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Net karın tahminimizden daha düşük gelmesinde beklentimizin üzerinde finansman gideri kaydetmesi ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların daha düşük gelmesi etkili olmuştur. Satış gelirleri ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında gerileyerek 93,6mn TL olmuştur. Çimsa’nın 2Ç2017’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %13,1 ve %24,5 ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemiştir. Ancak bir önceki çeyreğe göre ufak çaplı bir artış sergilemiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında azalarak 81,3mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Çimsa – İkinci çeyrek 50 milyon TL net kar açıkladı ve beklentileri karşıladı. Açıklanan kar rakamı, yıllık bazda %42 düşüş, çeyreksel bazda %59 artışı ifade etti. Düşük operasyonel karlılık, yüksek finansal giderler ve düşük iştiraklerden gelirlerle birleşerek yıllık bazdaki düşüşe neden oldu. Net satışlar yıllık bazda %15 artarak 382 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi satışlar %4 artarken, yurtdışı satışlar %39 arttı. Yurtdışı satışlar dolar bazında %13 yükselirken, toplam satışların %37’sini (2Ç16: %31) oluşturdu. Brüt marj %24,5 oldu ve yıllık bazda %10’un üzerinde bir düşüşü işaret etti. Şirket, yükselen enerji giderleri (+%47) ile mücadele etti. FAVÖK 92 milyon TL oldu ve piyasa tahminine tamamen paralellik gösterdi. FAVÖK marjı 835 baz puan azalarak %22,4’e geriledi. Net işletme sermayesi %46 artarak 453 milyon TL’ye ulaştı. Net işletme sermayesinin satışlara oranı %37,3 (2Ç16: %26) oldu. Şirketin net borcu 2Ç17 sonunda 1.185 milyon TL oldu. Bu rakam geçtiğimiz çeyreğe göre %10’luk bir artış gösteriyor.

AK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 2Ç17- 17.08.2017

Çimsa 2Ç17’de 50 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 45 milyon TL’nin ve piyasa ortalama kar beklentisi olan 47 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Net karda yaşanan sapmanın temel nedeni düşük gelen etkin vergi oranından kaynaklanmaktadır (2Ç17’de vergi oranı %14,8; 2Ç16’da %17 idi). Ciro yıllık bazda %15 artarak 2Ç17’de 382 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 382 milyon TL ve piyasa beklentisi 380 milyon TL). Yüksek marjlı beyaz çimento satışlarına rağmen FAVÖK marjı yıllık 8,3 baz puan düşerek 2Ç17’de 24.1%’e geriledi. Bu düşüşün sebepleri olarak, artan petkok giderleri, 2Ç17’de zayıf seyreden yurtiçi fiyatlardan kaynaklanmaktadır. 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yapacağını düşünüyoruz.

 

 

ŞEKER YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

Artan maliyetler etkisi…

İlk çeyrek net kar rakamı beklentilerimiz dahilinde… Çimsa, yılın ilk çeyreğinde 31,4mn TL net kar elde ettiğini duyurdu. Geçen yılın ilk çeyreğinde ise şirket; 47,4mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle 1Ç17’de net kar yıllık bazda %33,9 oranında çeyreklik bazda ise %23,8 oranında gerilemiş oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 33mn TL dahilndeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 26mn TL’nin biraz üzerinde kaldı.

FAVÖK rakamında daralma… FAVÖK yıllık olarak %31,7 oranında düşüşle 55,6mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç16: 81,5mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 9,7 puan daralarak %22,4 olarak gerçekleşti. Bu daralma satılan malın maliyetleri ve işletme giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Bizim 1Ç17 FAVÖK tahminimiz 64mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama FAVÖK balentisi 50mn TL seviyelerindeydi.

CIMSA için pay başına hedef fiyatımızı 16,50 TL’ye çekiyor, TUT önerimizi koruyoruz…Artan maliyetler ve düşen satış hacimleri dolayısıyla Çimsa için 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 18,90 TL seviyesinden 16,50 TL seviyesine çekiyoruz. 05 Mayıs 2017 kapanışına göre hedef fiyatımızın %12,30 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle ‘TUT’ önerimizi sürdürüyoruz. Satış gelirlerine ilişkin beklentilerimizi de revize ediyoruz. Böylelikle Çimsa’nın 2017 yıl sonunda 1,15mlr TL satış geliri ve 331mn TL de FAVÖK elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Şirket 2017T F/K 9,66x ve 2017T FD/FAVÖK 9,58x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

İŞ YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Kapanış (TL) : 14.69 – Hedef Fiyat (TL) : 18.05 – Piyasa Deg.(TL) : 1984 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.63 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.86

Yıllık bazda zayıf ancak beklentilerin üzerinde 1Ç17 sonuçları

CIMSA 1Ç17’de beklentilerin üzerinde ancak yıllık bazda %33 düşüşle zayıf operasyonel performans nedeniyle 31 milyon TL net kar açıkladı. Satış gelileri 1Ç17’de beklentilerle uyumlu, olumsuz hava koşullarının tekisi ile gerileyen hacim nedeniyle yıllık bazda %2 düşüşle 248 milyon TL olarak geçekleşti. ABD doları bazlı petrokok fiyatlarının artması nedeniyle brüt kar marjı yıllık bazda 7.9 puan gerileyerek 1Ç17’de %23’e düştü. Beklentilerin üzerinde ancak yıllık bazda %27 düşüşle FAVÖK 1Ç17’de 56 milyon TL’ye geriledi.

Yorum: CIMSA’nın 1Ç17 finansallarında yıllık bazdaki bozulma piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğinden ve hisse son bir ayda endeksin %10 altında performans gösterdiğinden piyasanın 1Ç17 sonuçlarına tepkisinin sınırlı olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Ancak, dolar bazında artan petrokok maliyetleri ile artan üretim kapasitesi ile baskı altında yurtiçi çimento fiyatları nedeniyle 2017 yılının çimento sektörü açısından zorlu bir yıl olacağını hatırlatmak isteriz.

AK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Çimsa 1Ç17’de 31 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 25 milyon TL’nin ve piyasa ortalama kar beklentisi olan 26 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net karda yaşanan sapmanın temel nedeni piyasa beklentisinin üzerinde gelen FAVÖK marjından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %2 düşerek 1Ç17’de 248 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 243 milyon TL ve piyasa beklentisi 246 milyon TL). Yüksek marjlı beyaz çimento satışlarına rağmen FAVÖK marjı yıllık 9,7 baz puan düşerek 1Ç17’de 22.4%’e geriledi. Bu düşüşün sebepleri olarak, artan petkok ve elektrik giderleri, 1Ç17’de sert hava koşulları ve artan faaliyet giderlerinden kaynaklanmaktadır. Çimsa hisseleri son bir aylık dönemde endeksin %10 altında performans gösterdiğini dikkate alırsak, beklentilerin üzerinde (FAVÖK ve net kar) gelen 1Ç17 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Cimsa yılın ilk çeyreğinde 31mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 26mn TL’nin üzerinde geldi. Buna karşın, Çimsa’nın karı geçen yılın aynı dönemine göre %34 düşüş gösterdi. Gelirler ve faaliyet karının da piyasa beklentilerini hafif aştığı çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz. Çimsa’nın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşerek 248mn TL olarak gerçekleşti. İhracat gelirlerindeki %29’luk artışa rağmen yurtiçi gelirler %14 geriledi. Petrokok nedeniyle artan enerji maliyetleri ve geçen yıla göre daha yüksek faaliyet giderleri sebebiyle şirketin faaliyet karı (FAVÖK) 56mn TL seviyesinde oluştu ve geçen yılın aynı dönemine göre %32’lik düşüş gösterdi. Çeyrek içerisinde yapılan 117mn TL’lik yatırımlar ve 192mn TL tutarında ödenen kar payı sebebiyle net borç 1,2milyar TL seviyesine yükseldi.

ZİRAAT YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Çimsa (CIMSA, Öneri “EKLE”, Nötr): Çimsa’nın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %51 oranında azalarak 31,4mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 26mn TL kar, bizim beklentimiz ise 46mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde artış kaydeden maliyetlerden kaynaklanmıştır. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında azalırken, maliyetler %9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak da brüt karlılık 1Ç2017’de 57,2mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %27 oranında azalmıştır. Şirket’in net kar ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %23 olmuştur. Geçen yılın ilk çeyerğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %19 ve %31 idi.

HALK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Çimsa (CIMSA, Pozitif): Çimsa, 2017 yılının ilk çeyreğinde, yıllık bazda %34 gerileyerek 31,4 milyon TL net kar açıklarken, net kar ortalama piyasa beklentisinin %38, bizim beklentimizin %21,6 üzerinde gerçekleşti. Net karın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde diğer faaliyetlerden gelirler kaleminin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Çimsa, yılın ilk çeyreğinde hem operasyonel karlılık hem de net kar tarafında beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. İlk çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisini “pozitif” olarak değerlendiriyoruz. 2017 yılında çimento fiyatlarının zayıf seyrini sürdürmesinin yanı sıra, artan enerji maliyetlerinin şirket marjlarını baskılayacağı ve şirket karlılıklarında düşüşlerin görülebileceğini beklediğimizi belirtmiş ve takibimizdeki çimento şirketlerinde hedef revizyonuna gittiğimizi ilk çeyrek finansalları öncesinde paylaşmıştık. 2017 yılında takibimizdeki çimento şirketleri için muhafazakar taraftaki görüşümüzü sürdürüyor, Çimsa için 17,13 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz -14.03.2017

Öneri : “EKLE” Hedef Hisse Fiyatı : 19,70TL

Çimsa’nın 4Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,7 oranında azalarak 41,2mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim hem de piyasanın beklentisi olan 46mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapma diğer faaliyet gelir – giderlerinden kaynaklanmıştır. Şirket’in satış gelirleri aynı dönem itibariyle %5,4 oranında azalarak 4Ç2016’da 289mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar rakamı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında azalarak 70,8mn TL olmuştur. Net kar marjı ve brüt kar marjı ise 4Ç2016’da sırasıyla %14 ve %24 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğinin altında kalmışlardır. FAVÖK (48,2mn TL) marjı da %16,7 ile görece zayıf bir görüntü sergilemiştir.

Şirket’in 4Ç2016’daki yurtiçi satış gelirleri %11,3 oranında azalarak 218,6mn TL’ye gerilerken, yurtdışı satışlar %10,2 oranında artmış ve 96,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, önemli bir maliyet unsuru olan enerji giderlerinde ise %57,2’lik bir artış yaşanmış ve 81,5mn TL olmuştur. Bir önceki çeyrekte yıllık %17’lik bir düşüş yaşanmıştı. Bu durum brüt karın son çeyrekte bir önceki yıla göre gerilemesinde ana etken olmuştur.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre ufak çaplı bir artışla 246mn TL’ye ulaşmıştır. Çimsa hisse senetleri 14.03.2017 tarihi itibariyle 8,7x FD/FAVÖK işlem görmektedir. Çimento sektörünün FD/FAVÖK oranı ise 10,4x düzeyindedir.

Şirket’in F/K’sı ise 9,1x ile son beş yıllık ortalama F/K’sına yakındır. 2016 yılı gerçekleşmeleri ardından beklentimizdeki değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak Çimsa’nın hedef piyasa değerini 2.567mn TL’den 2.661mn TL’ye; hedef hisse fiyatını da 19,00TL’den 19,70TL’ye güncelliyoruz. Çimsa hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %15,9 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “EKLE” önerimizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM – CIMSA Hisse Haber Analiz – 28.02.2017

Kapanış (TL) : 16.97 – Hedef Fiyat (TL) : 17.53 – Piyasa Deg.(TL) : 2292 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.67 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 3.3

CIMSA 192 milyon TL brüt temettü ödemesi teklifi yapacak. CIMSA 27 Mart’ta yapacağı Genel Kurul Toplantısı’nda bizim 190 milyon TL tahminimizle uyumlu 192 milyon TL brüt temettü ödemesi (hisse başına 1.42TL) teklifi yapacağını duyurdu. Temettü başlangıç tarihi olarak ise 29 Mart teklif edilecek. Dünkü akşamki kapanış fiyatına göre açıklanan temettü tutarı %8.4 temettü verimine işaret ediyor.

AK YATIRIM – CIMSA Hisse Haber Analiz – 28.02.2017

Çimsa yönetimi Olağan Genel Kurul toplantısında (27 Mart) 2016 faaliyetlerinden hisse başı 1,42 TL brüt nakit temettünün (bizim nakit temettü beklentimiz olan 1,51 TL’nin hafif altında) dağıtılmasını teklif edecek (planlanan dağıtım tarihi 29 Mart, temettü verimi %8,4).

OYAK YATIRIM – CIMSA Hisse Haber Analiz – 28.02.2017

Çimsa Yönetim Kurulu 2016 yılı karından hisse başına 1,42TL brüt (1,207TL net) toplamda ise 192mn TL kar payı dağıtımı kararı aldı. 2016 yılı temettüsü dünkü kapanışa göre %8 temettü verimine denk gelmektedir. Dağıtım tarihi 29 Mart olarak teklif edilecektir

ŞEKER YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

4Ç16 finansalları beklentilerin altında kaldı…

Net kar rakamı 4Ç16’da piyasa beklentilerinin hafif altında… Çimsa 2016 yılının son çeyreğinde 41,2mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (4Ç15: 46,1mn TL net kar) Açıklanan net kar rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında önceki çeyreğe göre de %1,8 oranında düşüşe işaret etmektedir. Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 65mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 46mn TL seviyesindeydi. Açıklanan net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark brüt kar rakamının beklentilerimizden düşük gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A16’da kümüle net kar rakamı 246,0mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A15: 245,3mn TL net kar).

FAVÖK marjı sert düşüş gösterdi… FAVÖK 4Ç16’da yıllık bazda %37,8 oranında düşüşle 48,2mn TL seviyesine gerilerken (4Ç15: 77,4mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 8,6 puan daralarak %16,7 olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı bizim tahminimiz olan 103mn TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 77mn TL’nin oldukça altında kaldı. FAVÖK rakamındaki gerilemede genel yönetim giderlerindeki artışın etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Hedef fiyatımızı ve önerimizi sürdürüyoruz… Afyon’daki yeni yatırımın önümüzdeki dönemlerde şirket için değer yaratacağına inanıyoruz. Böylelikle, kapasite artırımlarının şirket için uzun vadeli olumlu görüşümüzü sürdürmemizi sağlıyor. Şirketin 2017 yıl sonunda 1,28mlr TL satış geliri ve 383mn TL de FAVÖK elde edeceğini tahmin ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında 18,90 TL olan pay başına hedef fiyatımızı korurken pay başına hedef fiyatımızın 22 Şubat 2017 kapanışına göre %4,2 oranında getiri potansiyeli taşıması nedeniyle ‘TUT‘ önerimizi sürdürüyoruz. Şirket, 2017T F/K 9,43x ve 2017T FD/FAVÖK 8,36x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Kapanış (TL) : 18.09 – Hedef Fiyat (TL) : 17.53 – Piyasa Deg.(TL) : 2444 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.65 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -3.1

4Ç16’de zayıf faaliyet marjları. CIMSA piyasa beklentisinin altında 4Ç16’de yıllık bazda %11 düşüşle 41 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç16 net kar rakamındaki düşüş kur farkı gelirlerindeki artışa rağmen satış gelirlerindeki düşüş ve zayıflayan faaliyet marjlarına bağlanabilir. Satış gelirleri yıllık bazda %5 düşüşle 289 milyon TL’ye geriledi. 4Ç16 yurtiçi satış gelirleri %12 düşüş kaydederken ihracat gelirleri kurun olumlu etkisi ile %10 büyüdü. FAVÖK beklentileirn oldukça altınd ayıllık bazda %38 düşüşle 48 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise dolar bazlı petrokok fiyatlarındaki yükseliş ile 4Ç15’deki %25.3’den 4Ç16’de %16.7’e geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 609 milyon TL’nin yatırım harcamsı nedeniyle 2015 yıl sonunda 154 milyon TL’den 2016’da 754 milyon TL’ye yükseldi.

Yorum: Çimsa’nın beklentileirn altında gerçekleşen zayıf 4Ç16 mali sonuçlarına piyasının olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. 2017 yılında artan petrokok fiyatlarının çimento sektörü marjlarını aşağıya çekmesi bekliyoruz. ÇİMSA’da tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

AK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Çimsa 4Ç16’da 41 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 35 milyon TL’nin üzerinde, ancak piyasa ortalama kâr beklentisi olan 46 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Net kârda yaşanan sapmanın temel nedeni piyasa beklentisinin altında gelen FAVÖK marjından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %5 düşerek 4Ç16’da 289 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 260 milyon TL ve piyasa beklentisi 299 milyon TL). Yüksek marjlı beyaz çimento satışlarına rağmen FAVÖK marjı yıllık 8,7 baz puan düşerek 4Ç16’da 16.7%’ye geriledi. Bu düşüşün sebepleri olarak, artan petkok ve elektrik giderleri, aralık ayında sert hava koşulları ve artan faaliyet giderlerinden kaynaklanmaktadır. Çimsa’nın 2016 faaliyetlerinden hisse başı 1.55 TL brüt nakit temettünün dağıtmasını bekliyoruz (dağıtım tarihi olarak Mart sonu, temettü verimi %8,6). Dolayısıyla, beklentilerin altında gelen 4Ç16 sonuçlarının, yüksek temettü beklentisiyle dengelenebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Çimsa (CIMSA, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Çimsa’nın 4Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,7 oranında azalarak 41,2mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz 46mn TL idi. Tahminimzideki sapma diğer faaliyet gelir – giderlerinden kaynaklanmıştır. Satış gelirleri aynı dönemde %5,4 oranında azalarak 289mn TL’ye gerileyen Şirket’in, brüt kar rakamı da 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında azalarak 70,8mn TL olmuştur. Net kar marjı ve brüt kar marjı ise 4Ç2016’da sırasıyla %14 ve %24 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğinin altında kalmışlardır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 246mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %0,3’lük ufak bir artış kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

4. Çeyrekte 41mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 46mn TL’nin altında kaldı. Çimsa’nın net karı 246mn TL ile geçen sene ile aynı seviyede gerçekleşti. 2016 yılında dağıtılmasını beklediğimiz kar payı 1,46TL ile %8 temettü verimine işaret etmektedir. Şirketin 4. Çeyrek sonuçları gelirler ve faaliyet karı tarafında da beklentileri karşılayamadı. Gelirler zayıf devam eden talep ve fiyat ortamı neticesinde geçen yıla göre %5 düşüş gösterdi. Şirket böylece yılı gelirler bazında geçen sene ile aynı seviyede kapatmış oldu. Artan üretim giderleri ve faaliyet giderlerinin yılın son çeyreğinde ciddi oranda yükselmiş olması nedeniyle faaliyet karı (FAVÖK) 48mn TL ile 77mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Açıklanan FAVÖK marjı %17 ile son yıllarda görülen en düşük çeyreklik marj olarak göze çarpmaktadır. FAVÖK’teki 7mn TL’lik değer düşüklüğü karşılığı etkisine hesaba kattığımızda dahi faaliyet karı piyasa beklentilerini yakalayamadı. Beklentilerden zayıf gelen 4. Çeyrek karının hisse üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – CIMSA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Çimsa 4Ç16 sonuçlarını açıkladı. 41 milyon TL’lik net kar rakamı 48 milyon TL’lik beklentilerin altında kaldı. Şirketin operasyonel karlılığı ise beklentilerin çok da uzağında. Görece beklentiler ile daha uyumlu kalan satış performansına rağmen, şirketin brüt kar marjındaki dramatik daralma ve faaliyet giderlerindeki ciddi artış sebebiyle açıkladığı FAVÖK marjı 26.3%’lük beklentilerin çok altında %16.7 olarak gerçekleşti. Bunun neticesinde 48 milyon TL olarak açıklanan FAVÖK, piyasa beklentilerinin %39 aşağısında kaldı. Beklenenden daha düşük finansal giderler ve yüksek diğer faaliyet gelirleri neticesinde net kar performansındaki düşüş daha sınırlı kalmış. Sonuçların hisse üzerindeki etkisi olumsuz olabilir.

 

OYAK YATIRIM – CIMSA Hisse Haber Yorum – 26.01.2017

CIMSA/SAHOL: Sabanci Holding Sanayi Grubu 2017’de 1,5milyar TL yatırım yapmayı ve toplam ihracatını %30 artışla 1milyar Dolar’a yükseltmeyi planlıyor. Yatırım planları dahilinde, Çimsa’nın Amerika yatırımı da bulunmaktadır. Şirketin Amerika’daki varlığını ve dolayısıyla bu ülkeye ihracatını güçlendirmek için ülkede bir çimento terminali kurabileceğini düşünüyoruz. Özellikle, yurtiçinde talebin ve fiyatların zayıfladığı son dönemde Türkiye’nin ABD’ye ihracatı ilk dokuz ayda neredeyse 3 katına çıkarak 1,5mn tonlara yükselmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz – 17.11.2016

Öneri : “EKLE” Hedef Hisse Fiyatı : 19,00

Piyasa Beklentisinin ÜZerinde Net Kar Açıkladı, FD/FAVÖK Olarak Sektöre Göre Ucuz

Çimsa’nın 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 oranında artarak 71,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 71mn TL olan beklentimize paralel olurken, piyasa beklentisi olan 65mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiştir.

Satış gelirleri %2 oranında azalan Çimsa’da, brüt karlılık ise %10,5 oranında artarak 111mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da olumlu bir görüntü sergileyerek %37,4 olmuş ve son bir yıllık ortalama olan %32,5 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK (106,7mn TL) ve kar marjı ise sırasıyla %36,2 ve %24,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde FAVÖK ve kar marjı sırasıyla %33,2 ve %23,1 idi.

Yurtiçi satışlar %11 düşüş yaşanarak 220mn TL olmuş; ancak yurtdışı satışlar %25 oranında artarak 102,3mn TL’ye yükselmiştir. Sonuçta satış gelirleri %2,1 oranında gerilemiştir. Önemli bir maliyet unsuru olan enerji giderlerinde ise %17’lik bir düşüş yaşanmış ve 62,4mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,8 artarak 204,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ise dokuz aylık dönemde %1,8 oranında artarak 880,9mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin toplam klinker üretimi 2016 yılının Ocak – Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında artarak 4,1mn tona yükselirken, bu yükselişte beyaz klinkerdeki artışın önemli katkısı olmuştur. Diğer taraftan çimento üretimi ise aynı dönemler itibariyle %3,8 oranında azalarak 4,2mn ton olarak gerçekleşmiştir.

Çimsa hisse senetleri 16.11.2015 tarihi itibariyle 7,3x FD/FAVÖK işlem görmektedir. Çimento sektörünün FD/FAVÖK oranı ise 8,7 x düzeyindedir. Şirket’in F/K’sı ise 8,5x ile son beş yıllık ortalama F/K’sı olan 9,1x seviyesinin altındadır.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz – 07.11.2016

Hisse Kasım Ayı En Çok Önerilen Hisseler Portföyünde bulunmaktadır: Yeni fabrikalar, ürün gamı, ihracat kolaylığı ile rakiplerinden ayrışıyor

Yatırım Teması Çimsa önümüzdeki dönemdeki büyüme potansiyeli, avantajlı ürün gamı ve beyaz çimentonun satışlardaki payının artacak olması ile karlılıkta beklenen iyileşme nedeniyle en beğendiğimiz çimento hissesi olarak öne çıkıyor. Şirket beyaz ve gri olarak çeşitlendirilmiş ürün gamı, Mersin’de bulunan kendi limanından ihracat pazarlarına kolay ulaşımı, 4Ç16’de devreye giren yeni Afyon fabrikası ve  1Ç17’de devreye girecek olan Eskisehir’deki yeni beyaz çimento üretim bandı yatırımı yurtiçi rakiplerinden olumlu yönde ayrılıyor.

Değerleme İNA ile değerlediğimiz CIMSA için hisse başına 19.45 TL hedef fiyatımız %27 getiriye işaret ediyor. Hissenin 2017T 5.5x Firma Değeri / FAVÖK ve 6.8x F/K ile uluslararası benzer şirketlerin sırasıyla 8.7x ve 15.4x çarpan ortalamasına iskontolu işlem görüyor

Riskler Konut faizlerindeki artışın neden olduğu yurtiçi konut talebinde düşüş, altyapı projelerinde yavaşlama çimento sektörü için önde gelen risk faktörlerini oluşturmaktadır.

 

BMD Araştırma – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Beklentilere Paralel 3. Çeyrek Sonuçları

Yılın 3. Çeyrek satışları piyasa beklentisi olan 288,5 Milyon TL‘nin hafif üzerinde bizim beklentimize göre ise oldukça paralel 294,7 Milyon TL olarak gerçekleşirken geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre net satışlar %2,1 oranında gerilemiştir. Çeyreklik bazda satış rakamlarında hafif bir gerileme yaşanmış olsa da 9 aylık dönemde kümüle satış tutarı 880,8 Milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen senenin aynı dönemine kıyasla %1,8 artış kaydetmiştir. İnşaat sektöründeki 2015 sonundan başlayan gerilemeye ek olarak 3.çeyrekte yurtiçindeki ekonomi dışı olumsuz gelişmeler de talebi aşağı yönlü etkilemiştir.

Brüt kar rakamı ve marjı yılın 3. Çeyreğinde sırası ile 110,1 Milyon TL ve %37,4 olarak açıklanırken geçen senenin aynı döneminde ise söz konusu rakamlar sırası ile 100,3 Milyon TL ve %33,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin 3. Çeyreğine göre satış rakamları gerileme kaydetmesine rağmen brüt kar marjlarında görülen iyileşme brüt kar tutarının %9,7 artmasını sağlamıştır. 9 aylık dönemde ise brüt kar %6,9 artarak 304,6 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Yılın 3. Çeyreğinde Şirket, piyasa beklentisinin (109 Milyon TL) hafif altında bizim beklentimize paralel 106,7 Milyon TL FAVÖK açıklamıştır. Geçen senenin aynı döneminde ise FAVÖK rakamı 99,97 Milyon TL olarak kaydedilmiştir. Söz konusu rakamlar çeyreklik bazda yaklaşık %6,7 büyümeye işaret etmektedir. Çeyreklik dönemde satış tutarlarında düşüş ve faaliyet giderlerinde artış görülmesine rağmen FAVÖK rakamların yükseliş kaydetmesinin ana sebebi brüt kar marjlarında yaşanan iyileşmedir. 9 aylık dönemde ise kümüle FAVÖK rakamı %4,9 artarak 296,1 Mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Şirket 3. Çeyrekte piyasa ve bizim beklentimizin hafif üzerinde 72,8 Milyon TL net kar açıklamıştır. Söz konusu kar rakamı geçen senenin aynı döneminde gerçekleşen kar rakamıyla aynı seviyededir. 3. çeyrekte FAVÖK rakamına göre net kardaki görece daha yatay hareket kur farkı gelirlerinin son çeyrekte gerilemesidir. Şirket 9 aylık dönemde geçen senenin aynı dönemine göre %4,4 artış kaydederek 211,6 Milyon TL net dönem karı açıklamıştır.

Şirketin Aktif toplamı geçen senenin aynı dönemine göre %22,3 artarak 306 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu artışın ana sebebi 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklığı Afyon Çimento’nun gerçekleştirdiği yeni yatırım harcamaları ve Şirket’in Eskişehir ve Niğde fabrikalarında yapmış olduğu yatırımlardır.

Yılın 3.çeyreğinde şirket özellikle Temmuz etkisiyle net satışlar hafif gerilese de marjlardaki artış dikkat çekti. Mevcut veriler 2016 ve 2017 FAVÖK ve Net Kar beklentilerimizi destekler niteliktedir. Çimsa için 12 aylık dönemde 18,30 TL hisse başı hedef fiyat ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi korumaktayız.

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Kapanış (TL) : 15.25 – Hedef Fiyat (TL) : 19.45 – Piyasa Deg.(TL) : 2060 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51 CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.56

Cirodaki daralmaya rağmen marjlarda iyileşme

CIMSA beklentilerin üzerinde 3Ç16’de yıllık bazda %3 artışla iyileşen operasyonel marjlar neticesinde 71 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %2 düşüşle 295 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç16’de şirketin yurtiçi satış gelirleri yıllık bazda %12 azalırken, ihracat gelirleri yıllık bazda %25 artış gösterdi. CIMSA’nın FAVÖK rakamı 3Ç16’de beklentilerin üzerinde yıllık bazda %7 artışla 107 milyon TL’ye büyüdü. FAVÖK marjı ise yüksek kar marjlı beyaz çimentonun satışlardaki payının artması neticesinde 3Ç15’deki %33.2’den ve 2Ç16’deki %32.4’den 3Ç16’de %36.2’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu artan yatırım harcamaları nedeniyle Eylül 2015 sonundaki 189 milyon TL’den Eylül 2016 sonunda 696 milyon TL’ye yükseldi.

Yorum: CIMSA’nın iyileşen operasyonel marjı nedeniyle beklentilerin üzerinden açıklanan 3Ç16 net kar rakamına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. 4Ç16’de devreye girecek olan yeni Afyon fabrikası ve 1Ç17’de devreye girecek olan Eskişehir fabrikasındaki beyaz çimento üretim bandı nedeniyle Çimsa’nın 4Ç16 ve 2017 finansallarında iyileşme öngörüyoruz. Hisse için %28 getiriye işaret eden 19.45TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

ANADOLU YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Çimsa (CIMSA, Pozitif), 3Ç16’da 65 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 71,4 mn TL net kar açıkladı. (3Ç15:69,5 mn TL) Satış gelirleri yıllık bazda %2’lik azalışla 295 mn TL’ye düşen şirketin brüt karı maliyetlerde yaşanan iyileşme sayesinde yıllık bazda %10 artış göstermiş ve brüt kar marjı 4 puanlık artışla %37,3’e yükseldi. Azalan ciroya rağmen brüt karlılıktaki artışın etkisiyle FAVÖK rakamı yıllık bazda %7’lik artışla 107 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 3 puanlık artışla %36,2 olarak gerçekleşti. Çimsa’nın 3Ç16 finansallarını artan operasyonel karlılık nedeniyle pozitif tarafta değerlendirmekteyiz.

AK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Çimsa 3Ç16’da 71.4 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim ve piyasa ortalama kar beklentileri olan sırasıyla 64 milyon TL ve 65 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net karda yaşanan sapmanın temel nedeni beklentilerin üstünde gelen FAVÖK marjından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %2 düşerek 3Ç16’da 295 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 285 milyon TL ve piyasa beklentisi 291 milyon TL). İhracat gelirleri artan beyaz çimento ihracatıyla birlikte yıllık %25.4 artarak 102 milyon TL’ye çıkarken, yurtiçi ciro yıllık %11.1 düşerek 220 milyon TL oldu. Yüksek marjlı beyaz çimento satışlarının toplam satışlarda ağırlığının artması sebebiyle FAVÖk marjı yıllık 3 baz puan artarak 3Ç16’da %36.2 oldu. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç16 sonuçlarının, hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Çimsa yılın üçüncü çeyreğinde 71mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 65mn TL’nin üzerinde. Şirketin 3. çeyrek sonuçları satış gelirleri ve faaliyet karlılığı açısından da piyasa beklentilerini aştı. Gelirler, 291mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 295mn TL olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk düşüş gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle zayıflayan yatırım iştahı talepte ve dolayısıyla çimento fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Faaliyet karı (FAVÖK) 97mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 107mn TL olarak gerçekleşti. Önceki çeyreklerden gelen düşük maliyetli hammaddelerin kullanılmasından dolayı geçen yılın aynı dönemine göre görülen iyileşmenin önümüzdeki çeyrekten itibaren zayıflaması beklenebilir.

Bunda, çimento üretiminde üretim maliyetlerinin %25-30’unu oluşturan öncemli bir hammadde olan petrokok fiyatlarının sene başına göre iki katından fazla artmış olması ana etken olarak gösterilebilir.

Şirketin net borcu Afyon ve Eskişehir’de devam eden yatırımlar ve yüksek temettü verimliliği nedeniyle sene başındaki 154mn TL seviyesinden 696mn TL’ye yükselmiştir. Çimsa için Endekse Paralel Getiri ve 17,5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz – 06.09.2016

Eskişehir fabrikasında 55 milyon dolarlık beyaz çimento yatırımı karlılığı arttıracak. Yeni yatırımla Çimsa’nın Eskişehir fabrikasındaki halihazırda sadece gri çimento üretimi yapılan 1. üretim hattı hem beyaz çimento (0.46 milyon ton kapasite ile) hem gri çimento üretimi (0.60 milyon ton kapasite ile) yapılacak şekilde değiştirilecek. Yatırımın 1Ç17’de tamamlanmasından sonra Çimsa’nın toplam beyaz çimento üretim kapasitesi 1,56 milyon tona yükselecek. Bu yatırımın tamamlanmasından sonra Çimsa yurtiçi beyaz çimento talebini Eskişehir fabrikasından, beyaz çimento ihracat talebini ise kendi limanı bulunan Mersin fabrikasından gerçekleştirmeyi planlıyor. Orta vadeden uzun vadeye kadar ise, yurtiçi gri çimento talebini karşılamak adına Eskisehir fabrikasındaki gri çimento üretimi ise yeni Afyon fabrikasına kaydırılması planlanmakta. Tüm bu planlar, Çimsa’nın nakliye giderlerini düşmesini sağlayarak operasyonel verimliliğini arttıracak. Bunun yanısıra daha yüksek satış fiyatına ve kar marjına sahip beyaz çimento satışlarının payının şirketim toplam satış hacminde artması Çimsa’nın gelecekte kar marjının artmasını sağlayacak.

Yeni Afyon fabrikası toplam 165 milyon dolar yatırımla 4Ç16’de faaliyete geçmiş olacak. Afyon’daki eski fabrikayla değişecek olan yeni fabrikanın 1.5 milyon ton klinker kapasitesi olacak. Eski teknoloji ile üretim yapılan eski fabrikada çok daha yüksek üretim maliyeti olduğundan yeni teknoloji ile kurulacak olan yeni fabrikada Çimsa yönetimi daha yüksek kar marjları bekliyor. Afyon’daki eski fabrika arazisinin ise şirketin yeni yatırımları finanse etmek amacıyla satılması planlanıyor.

Akdeniz bölgesinde devreye girecek yeni kapasiteler rekabeti arttıracak. 4Ç14’de Sönmez Holding ve 2Y15’de Eren Holding (Medcem) devreye giren toplam 5 milyon ton yeni klinker kapasiteleri Akdeniz Bölgesinde toplam klinker kapasitesini %25 arttırıyor. Rakiplerden gelen yeni kapasite arttırımları 4Ç15’den itibaren yurtiçi ve yurtdışında satış fiyatlarının düşmesine ve pazar payında kayba neden oldu. Bölgedeki yeni kapasitenin olumsuz etkisini sınırlamak için Çimsa Mersin fabrikasındaki üretim kapasitesinden beyaz çimento üretime daha fazla kapasite ayırmayı planlamakta. Eskişehir’deki beyaz çimeto yatırımının tamamlanmasından sonra Çimsa’nın toplam 6.3 milyon ton olan klinker kapasitesinin %24’ü beyaz çimentoya ayrılacak.

Favori çimento sektörü hissemiz. CIMSA takip ettiğimiz çimento hisseleri arasında dikkat çeken getiri potansiyeli, kapasite artışları ile gelecekteki büyüme imkanı, gri ve beyaz çimento olarak çeşitlendirilmiş ürün portföyü, Mersin fabrikasında bulunun kendine ait limanı sayesinde ihracat pazarlarına kolay ulaşımı, kar marjlarında artış potansiyeli ve yüksek temettü verimi ile en beğendiğimiz hisse olarak öne çıkmaktadır. CIMSA 2017T 5.4x Firma Değeri/ FAVÖK çarpanı ile yurtiçi benzerlerinin 7.0x çarpan ortalaması ile yurtdışı benzerlerinin 8.8x çarpan ortalamasına kıyasla iskontolu işlem görüyor.

 

ŞEKER YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Beklentileri aşan net kar…

Net kar, beklentileri aşarken yıllık bazda sınırlı bir düşüş gösterdi… Çimsa yılın ikinci çeyreğinde 85,9mn TL net kar elde etti. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 97mn TL’nin altında kalırken, piyasa beklentisi olan 74mn TL’nin de üzerinde geldi. Şirket 2Ç15’te 86,9mn TL net kar elde etmişti, böylelikle şirketin 2Ç16’da net kar rakamı yıllık bazda %1,1 oranında düşüş göstermiş oldu. İkinci çeyrek finansal sonuçların da eklenmesiyle şirketin 1Y16 net kar rakamı 133,4mn TL seviyesine çıkmış oldu (1Y15: 130mn TL net kar).

Hedef fiyatımızı ve önerimizi sürdürüyoruz… Satış gelirlerinin üçüncü çeyrekte iyi olacağını, bunun da şirket payları üzerinde olumlu etki göstereceğini tahmin ediyoruz. Şirketin 2016 yıl sonunda 1,2mlr TL satış geliri ve 363mn TL de FAVÖK elde edeceğini tahmin ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında 16,30 TL olan pay başına hedef fiyatımızı korurken pay başına hedef fiyatımızın 09 Ağustos 2016 kapanışına göre %5,1 oranında getiri potansiyeli taşıması nedeniyle ‘TUT’ önerimizi sürdürüyoruz. CIMSA 2016T F/K 8,11x ve 2016T FD/FAVÖK 7,57x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

HALK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç16 – 09.08.2016

AL Tavsiyemizi Koruyoruz

Net kâr, ortalama piyasa beklentisinin %16, bizim tahminimizin ise %23 üzerinde gerçekleşti. Çimsa, 2016 yılının ikinci çeyreğinde, hem ortalama piyasa beklentisi olan 74 milyon TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 70 milyon TL’nin üzerinde, yıllık bazda %1 düşüşle 86 milyon TL net kâr açıkladı (2Ç15’te 87 milyon TL net kâr). 2016 yılının ikinci çeyreğinde, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından elde ettiği 14 milyon TL’lik katkı nedeniyle, net kar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Şirket geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından 3 milyon TL’lik katkı sağlamıştı. Diğer taraftan, geçen yıl ikinci çeyrekte 9 milyon TL net finansman gideri yazan şirketin, bu yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon TL’lik net finansman gideri kaydetmesi de net karı destekledi.

Net satış gelirleri beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şirketin net satış gelirleri 332 milyon TL ile, ortalama piyasa beklentisi olan 333 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 330 milyon TL ile uyumlu geldi. Net satış gelirleri yıllık bazda %1’lik artışla 332 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda yıllık bazda %1,6’lık azalış, ihracat tarafında ise %2,2’lik artışın etkili olduğunu görüyoruz. Cirodaki sınırlı artışın yanı sıra, yıllık bazda maliyetlerde görülen %6,5’lik artışın brüt kârı baskıladığını söyleyebiliriz. Brüt kâr yıllık bazda %7,9 azalarak 116 milyon TL seviyesine  brüt kâr marjı da 3,4 baz puanlık düşüşle %35 seviyesine geriledi (2Ç15’te %38,4 brüt kâr marjı).

FAVÖK, 108 milyon TL ile beklentimizin %2, ortalama piyasa beklentisinin ise %5 altında gerçekleşti. Faaliyet giderlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle, FAVÖK ortalama piyasa beklentisi olan 114 milyon TL ve beklentimiz olan 110 milyon TL’nin altında, yıllık bazda %13,6’lık düşüşle 108 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (2Ç15’te 125 milyon TL FAVÖK). FAVÖK marjı da beklentimizin 0,9 puan altında, yıllık bazda 5,5 puan düşüşle %32,4’e geriledi.

Net kâr tarafında beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlar gelse de  operasyonel kârlılıkta beklentilerin hafif altında gerçekleşen sonuçlar nedeniyle, ikinci çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisini “sınırlı pozitif” olarak değerlendiriyoruz. Çimsa için 19,40 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç16 – 09.08.2016

Çimsa (CIMSA, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket 2Ç2016’da 85 milyon TL net kar açıkladı. Sözkonusu kar bizim 78 milyon TL ve piyasanın 74 milyon TL olan hafif üzerinde geldi. FAVÖK ise 2Ç2016’da 108 milyon TL bizim ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Bununla birlikte beklentilerin altında kalan FAVOK’e karşın daha yüksek net dönem karı açıklanmasında 2Ç dönemde özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerdeki değerleme farkı etkili oldu. Şirketin 1Y2016 net satış gelirlerinde büyüme geçen yıl aynı döneme kıyasla %4 ile yıllık enflasyon seviyesinin altında gerçekleşti. Söz konusu düşük satış gelir artışında toplam satışların %28’ini oluşturan ihracat tarafında net satış gelirlerinin %6 daralması ve toplam satışların %72’sini oluşturan iç piyasada yıllık büyümenin %6 ile düşük seyretmesidir. Bölgedeki diğer çimento şirketlerinde de gördüğümüz üzere fiyatlar üzerindeki baskı ve çevre ülkelerde yaşanan zorlukların etkili olduğu kanısındayız. Düşük büyüme oranları eşliğinde 2Ç2016 döneminde geçen yıla kıyasla şirketin brüt kar marjında %38,4’den %35,0’a ve FAVÖK marjlarında ise %37,9’dan %32,4 seviyesine geriledi.

AK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç16 – 09.08.2016

Çimsa (CIMSA TI) 2Ç16’da beklentilerin üzerinde, 86 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 74 milyon TL net kâr idi. Ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelmesine rağmen, Çimsa’nın diğer faaliyetlerden elde ettiği 14 milyon TL’lik bir defaya mahsus elde ettiği gelir sebebiyle net kâr 2Ç16’da beklentilerin üzerinde geldi. Operasyonel kârlılık beklentilere paralel gerçekleşti (gerçekleşen FAVÖK 108 milyon TL; piyasa ortalama tahmini 114 milyon TL). Çimsa’nın net borcu devam eden Afyon çimento yatırımı nedeniyle çeyreksel bazda %39 artarak 654 milyon TL’ye yükseldi.

DENİZ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 2Ç16 – 09.08.2016

Çimsa’nın net kar rakamı 2Ç16’da tahminleri aştı. Çimsa dün 2Ç16 finansallarını açıkladı. Şirketin net karı %1 düşerek 86 mln TL oldu ancak bizim beklentimiz olan 78 mln TL ve piyasa tahmini olan 74 mln TL’nin yukarısında gerçekleşti. Çimsa beklediğimizden daha zayıf
operasyonel performans göstermiş olsa da, faaliyet dışı giderler ve net finansal giderler beklentimizden düşük geldi. Şirketin cirosu düşen gri çimento fiyatları sebebiyle sadece 1% oranında büyüdü. FAVÖK marjı ise artan elektrik maliyetleri ve düşük fiyatlar sebebiyle
yıllık bazda 5.5 puan düşerek %32.4 oldu fakat beklentimize paralel gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 108 mln TL oldu ve beklentimizin aşağısında kaldı. Beklenenden daha yüksek gelen net kar rakamı sebebiyle 2Ç16 sonuçlarının şirketin hisse performansını hafif olumlu
etkileyeceğini düşünüyoruz. Hisse için şu anki hedef fiyatımız 19.10 TL ve AL önerimizi şimdilik koruyoruz.

 

AK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz – 15.06.2016

12 Aylık Hedef Fiyat: 14.35 TL Yükselme Potansiyeli: %30 AL

Kapasite yatırımları sayesinde Çimsa’da güçlü bir büyüme öngörüyoruz (Afyon               Çimento’nun gri çimento kapasitesi 3 katına çıkarken, Eskişehir’deki beyaz çimento kapasitesi %40 artıyor.) Bu yatırımlarla birlikte, Çimsa’nın cirosunu 2015‐2017 döneminde 13% yıllık birleşik büyüme oranıyla artırmasını bekliyoruz.

Çimsa’nın çimento satışlarının altyapı ve konut segmentinden kaynaklı artan inşaat aktivitelerinden dolayı 2016’da 4% büyümesini bekliyoruz (beyaz çimento dahil).

Çimsa’nın en büyük üretim maliyetlerini petkok ve elektrik oluşturuyor (toplam             maliyetlerinin %55’lik kısmı). 2015’te petkok fiyatları senelik ortalama dolar bazında 20% düştü ve fiyatlar 2016’ta da düşmeye devam ediyor. Bu durumun marjları olumlu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç16 – 10.05.2016

Çimsa’nın net dönem karı 1Ç2016’da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 oranında artarak 47,4mn’ye yükselerek piyasa beklentisi olan 48mn TL’ye paralel olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz olan 50mn TL’nin ise hafif altında kalmıştır.

Çimsa’nın satış gelirleri 1Ç2016’da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,0 oranında artış gösterirken, satışların maliyeti az da olsa gerilemiştir. Buna bağlı olarak Çimsa’nın brüt karı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34 oranında artarak olumlu bir görüntü sergilemiştir. Afyon Çimento yatırımının önemli etkisiyle finansal giderler 1Ç2015’teki 3,1mn TL’den 1Ç2016’da 6,9mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. Net borç ise temettü ödemesinin de etkisiyle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 276mn TL artarak 469mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, yurtiçi satışlar olumlu hava koşulları ile birlikte %20,2 oranında artarken, yurtdışı satışlar hasılatı %10,5 oranında gerilmiştir.  Maliyetler tarafında ise enerji giderlerindeki düşüş maliyetlerin sınırlı da olsa düşmesinde önemli katkı yapmıştır. Üretim tarafında da yıllık olarak beyaz klinker üretimi artış gösterirken, gri klinker üretimi ufak çaplı bir düşüş göstermiştir. Beyaz klinkerin toplam klinker üretimi içerisindeki payı %22,6 olmuştur.

Şirketin brüt kar marjı 1Ç2015’teki %24,9’den 1Ç2016’da %30,9’a yükselirken, FAVÖK marjı %24,4’den %32,1’e yükselmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Şirketin net kar marjı ise ufak çaplı bir artışla %18,7 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin faaliyette bulunduğu Akdeniz Bölgesinde yaşanan kapasite artışına rağmen Afyon Çimento yatırımı ve beyaz klinker üretimindeki artışın ihracata yapacağı katkının bunu telefi edeceğini ve enerji maliyetlerindeki düşüşün marjları olumlu etkilemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Çimsa ile ilgili beklentilerimizde önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle hedef hisse fiyatımızı 19,00TL olarak koruyor ve “EKLE” önerimizi yineliyoruz.

AK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç16 – 09.05.2016

Çimsa (HAFİF OLUMLU Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık Hedef Fiyat: 19,50 TL) 1Ç16’da beklentilere paralel, 47 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 48 milyon TL net kâr, Ak Yatırım beklentisi ise 49 milyon TL net kâr idi. FAVÖK marjı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, Çimsa’nın 1Ç16’da artan borcu sebebiyle (201 milyon TL’lik nakit temettü ödemesi ve devam eden Afyon çimento kapasite artışının finansman ihtiyacı) finansal giderleri arttı. Bu durum 1Ç16’da net kâr artışını sınırlandırdı. Operasyonel kârlılık beklentilerin üzerinde gerçekleşti (gerçekleşen FAVÖK 82 milyon TL piyasa ortalama tahmini 73 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 72 milyon TL – gerçekleşen FAVÖK marjı %32 piyasa ortalama ve Ak Yatırım tahmini %29). 1Ç16’daki FAVÖK marjının piyasa ortalama beklentisinin üzerinde kalması düşen petkok fiyatları ve artan yüksek marjlı beyaz çimento satışlarından kaynaklanmaktadır. Çimsa’nın net borcu Mart ayında gerçekleştirdiği nakit 201 milyon TL temettü ödemesi ve devam eden Afyon çimento yatırımı nedeniyle çeyreksel bazda %206 artarak 469 milyon TL’ye yükseldi. Sonuçlara piyasada hafif olumlu reaksiyon öngörüyoruz. Mevcut durumda Çimsa için 19,50 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde Getiri” beklentimiz bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç16 – 09.05.2016

Çimsa yılın ilk çeyreğinde 47mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 48mn TL ile paralel. Çeyrek sonuçları, net karın yanında gelirler ve faaliyet karı bazında da piyasa beklentilerinden farklılık göstermemektedir.Gelirler geçen yılın aynı çeyreğine göre %8 büyüdü. Yurtiçi satışlar %20 artış gösterirken ihracat gelirleri %10 düştü. Yurtiçindeki güçlü büyümenin arkasında hacim artışı, fiyatların yüksek seyretmesi ve katma değerli ürün satışlarındaki artış gösterilebilir. Maliyet artışının gelir büyümesinin altında kalması Çimsa’nın FAVÖK marjını geçen yılın ilk çeyreğine göre 5 puanlık artışla %30 seviyesine taşıdı. Şirketin net borcu çeyrek içerisinde ödenen 116mn TL temettü ve 164mn TL’lik yatırım sonucunda 258mn TL’den 576mn TL’ye yükseldi. Afyon Çimento’da devam eden yeni fabrika yatırımının sene sonuna doğru devreye girmesi bekleniyor. Çimsa için Endekse Paralel Getiri ve hisse başına 17.5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.”

DENİZ YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç16 – 09.05.2016

Çimsa (CIMSA) 1.çeyrek karını açıkladı. Kısmen Olumlu. Net kar yıllık bazda %11 artarak 47 mln TL oldu, bu rakam da beklentiler dahilinde geldi. Artan gri çimento ve beyaz çimento satış hacmi sayesinde toplam ciro 1Ç16’da yıllık bazda %8 büyüdü. FAVÖK marjı beklenenden daha düşük birim üretim maliyetleri ve faaliyet giderleri sebebiyle bizim beklentimiz olan %29.1 ve piyasa beklentisi olan %28.6’nın üzerinde %32.1 olarak gerçekleşti. Böylece FAVÖK yıllık bazda %42 artarak 82 mln oldu ve bizim beklentimizi ve piyasa tahminini sırasıyla %9 ve %12 aştı. Beklenenden daha güçlü operasyonel sonuçlar nedeniyle 1Ç16 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Bugün şirket 9.30’da bir telekonferans gerçekleştirecek ve 1Ç16 sonuçlarının yanı sıra 2016 tahminleri hakkında konuşacaktır. Şimdilik, Çimsa için TUT önerimizi ve hisse başına 16.20 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.”

VAKIF YATIRIM – Çimsa CIMSA Hisse Analiz 1Ç16 – 09.05.2016

Çimsa (CIMSA) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar paralel, FAVÖK artışı dikkat çekici (+)

Çimsa yılın ilk çeyreğinde 47 mn TL (yıllık +%11, Research Turkey: 48 mn TL, VKY: 52 mn TL) net kar açıkladı. Piyasada Çimsa için net kar beklentileri, 1Ç16 dönemi için 35-54 mn TL arasında yer almaktaydı.

Artan satış hacmine bağlı olarak şirketin yurt içi satış gelirleri %20 yükselirken, ihracat gelirlerinde fiyatlardaki daralmaya bağlı olduğunu düşündüğümüz %10’luk gerileme gözlendi. Toplamda satış gelirleri 254 mn TL olarak gerçekleşti (yıllık +%8, Research Turkey: 254 mn TL, VKY: 255 mn TL) gerçekleşti. Artan ciroya göre maliyetlerin
yıllık bazda aynı seviyede gerçekleşmesi ise brüt karlılık tarafına olumlu yansıdı.

FAVÖK tarafında Çimsa 82 mn TL (yıllık +%42, Research Turkey: 73 mn TL, VKY: 74 mn TL) FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise 1Ç15’in 7,7 puan üzerinde %32 gerçekleşti. Şirketin FAVÖK rakamının 65-77 mn TL aralığında gerçekleşmesi beklenirken, açıklanan rakam en yüksek piyasa beklentisinin de üzerinde geldi.

Yorum: Net kar piyasa beklentisine yakın gelirken, FAVÖK tarafındaki yükseliş hisse performansına olumlu katkı yapacaktır. Çimsa için 19,22 TL hedef hisse başı fiyat, “Endeks Üzeri Getiri” ve “AL” önerimizi sürdürüyoruz.”