Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Arçelik ARCLK...

Arçelik ARCLK Hisse Analiz ve Yorumları

Deniz Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Arçelik 4Ç18 sonuçları pozitif sürpriz yaptı. Şirket’in 4Q18 net karı iyileşen operasyonel performans sayesinde yıllık %211 oranında artış ile 281 mln TL’ye yükselirken, piyasa beklentisi olan 263 mln TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Operasyonel giderlerdeki kontrol ve olumlu kur sayesinde marjlardaki iyileşme ve yıllık %30 ciro artışının da etkisiyle, FAVÖK geçtiğimiz yıla göre %106 artış ile 881 mln TL’ye yükseldi. %11.9’a yükselen FAVÖK marjı, bir önceki çeyreğin 1.7, piyasa beklentisinin ise 1.5 puan üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucu olarak, FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %13 üzerinde oluştu. Arçelik’in sonuçlarında bir diğer olumlu gelişme de işletme sermayesinin ciroya oranının bir önceki çeyrekteki %35 seviyesinden %28’e inmesi oldu. Şirket dün yaptığı telekonferansta bu gelişmenin 2019’da devam etmesini beklemediğini söyledi. Yine de sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Arçelik 4Ç18’de beklentilerin üzerinde 280 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 263 milyon TL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 283 milyon TL’ye ise paralel gerçekleşti. FAVÖK, beklentilerin %13,1 üzerinde 881 milyon TL olurken, yüksek finansman gideri ve düşen kur farkı geliri net kârı olumsuz etkiledi. Ciro 4Ç18’de yıllık %30 artarak 7,414 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 7,511 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirleri artışı ve uluslararası piyasalarda elde edilen organik büyümeden kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 4Ç18’de yıllık bazda %3 düşerken, yurtdışı cirosu yıllık %46,5 büyüme gösterdi.

FAVÖK marjı (4Ç18’de %11,9, piyasa ortalama beklentisi %10,4), yurtiçi ve yurtdışında bazı bölgelerde yapılan fiyat artışı, ürün portföyü içinde yüksek marjlı beyaz eşyanın payının tüketici elektroniğine göre artması ve faaliyet giderlerinde yapılan kısıntı marjları olumlu etkiledi.

Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç18 operasyonel marjlarının bugün hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. 4Ç18 sonuçlarından sonra yönetim 2019 ciro büyüme beklentisini ~%25 (bizim beklentimiz %26 büyüme), FAVÖK marjını %10,5 (bizim beklentimiz %10,7) olarak açıkladı. 4Ç18 sonuçlarından modelde yaptığımız güncellemeler sonrasında, Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 19 TL’den 20 TL’ye yükseltiyor ve önerimizi “Nötr” olarak koruyoruz.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Arçelik’in net karı 4Ç18’de %211 oranında artarak 280mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin net karı bizim beklentimiz olan 264mn TL’nin ve 263mn TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Güçlü yurtdışı satışlarının, ham madde fiyatlarının gerilemesinin ve yurtiçinde yapılan fiyat artışlarının olumlu katkısı ile Arçelik’in FAVÖK marjı, beklentilerin üzerinde, %11,9 oranında gerçekleşirken FAVÖK %44 oranında artarak 881mn TL’ye ulaşmıştır. Arcelik 2019 yılında toplam satış hacminin %2 oranında artmasını beklerken satış gelirlerindeki büyüme beklentisini %25’olarak açıklamıştır. FAVÖK marjının 0.4 baz puan iyileşme ile %10,5’e yükselmesini ve 2019 yılında 3,3-3,7 milyar TL FAVÖK elde etmeyi hedefliyor. Hedef fiyatımıza göre %6 yükselme potansiyeli taşıyan Arçelik için Piyasaya Paralel önerimizi devam ettiriyoruz.

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Arçelik (ARCLK) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizden güçlü operasyonel kârlılık (+) Arçelik, 4Ç18’de beklentimize paralel, piyasa ortalama beklentisinin ise %6 üzerinde yıllık bazda %211 artışla 280 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimize paralel gerçekleşen net kâra karşın, operasyonel giderlerin net satışlara oranındaki iyileşmenin ağırlıklı etkisiyle operasyonel kârlılık beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 aylık dönemde paralel hareket ederken, son 1 haftada ise yaklaşık %5 negatif ayrışmıştır. Hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılık, işletme sermayesi görünümünde yaşanan iyileşme ve Şirket yönetiminin 2019 yılına ilişkin beklentilerinin hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. 2019 yılına ilişkin tahminlerimizde yaptığımız güncellemeler sonucunda 12 aylık hedef fiyatımızı 18,90 TL’den 21,00 TL’ye revize ederken, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde koruyoruz.

GCM Yatırım, Enver Erkan – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Arçelik’ten son çeyrekte güçlü kar performansı…

Türkiye beyaz eşya pazarında toptan talepte ÖTV indirimi ve düşük baz etkisine rağmen, zayıflayan tüketici güveni nedeniyle yüzde 22 daralma gerçekleşmiştir. Buna karşın, ÖTV indirimleri sektörün özellikle yıllın son 2 ayını iyi geçirmesini sağlamıştır. Kurlarda meydana gelen gelişmeler ise yurtdışı pazarı ile Türkiye pazarını 20183Ç döneminin tersi yönünde etkilemiştir. TRY’nin 20184Ç döneminde değer kazanması yurtiçi ciro ve karlılığı olumlu etkilerken, ihracat karlılığının ise sınırlanmasına neden olmuştur. Buna karşılık Türkiye, MENA ve Pakistan pazarlarında daha önceden fiyat artışlarının dönemsel karı olumlu etkilediğini görmekteyiz. Şirket, beyaz eşya ve klima satışlarında pazara göre daha iyi performans sergiledi. Batı Avrupa’daki talep ülkeden ülkeye değişim göstermekte, ancak genelde ise %1 daralma göstermiş. Özellikle Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşlaması ihracat performansı açısından negatif olabilir. Doğu Avrupa ve Güney Afrika pazarı son çeyrekte güçlü seyrederken, Pakistan’da ise olumsuz ekonomik koşullar ilgili pazarda yavaşlamaya neden oldu.

Kırılgan talep ortamı Türkiye pazarında cironun yıllık bazda %3 daralmasına neden olmuştur. Buna rağmen, önden yüklemeli fiyat ayarlamaları ve son çeyrekte TRY’nin değer kazanması yurtiçi karlılığına olumlu etki yapmıştır. Hükümetin ÖTV indirimi de yılın sonuna doğru talebi canlandırmıştır, vergi teşviklerinin yılın ilk 3 ayında da geçerli olacak olması itibariyle pozitif etkisini 20191Ç döneminde de göstermesini bekleriz. Buna karşılık TRY’de değerlenme ve Avrupa’da yavaşlama / Brexit belirsizliği gibi nedenler çerçevesinde ihracat performansı açısından aşağı yönlü risk bulunduğunu da belirmek isteriz.

20184Ç döneminde toplamda (yurtiçi + uluslararası) dönemsel 7,4 milyar TRY ile yüksek bir ciroya ulaşıldı. İç piyasadaki hafif daralmayı uluslararası büyümenin telafi etmesiyle beraber şirket son çeyrekte kur etkisi hesaba katılmadığında organik %2,7 konsolide büyüme kaydetmiştir. Şirketin yıllık karı son çeyrekteki dengelenme ile birlikte geçen yıla göre fazla değişmeyerek 856 milyon TRY seviyesinde gerçekleşmiştir. Dönemsel olarak ise; 4. çeyrekte şirketin karı 281 milyon TRY olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 271 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 260 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 22.01.2019

Arçelik (HF: 18,90 TL, KVÖ: EPG, UVÖ: TUT)

2018 yılına ilişkin Şirket beklentileri ulaşılabilir – Arçelik, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde yurt içi talepteki zayıflığa karşın, yurt dışı operasyonlardaki organik büyüme ve kur kaynaklı olumlu etkiyle yıllık bazda %29 ile güçlü ciro büyümesi kaydetmiş; ana pazarlardaki fiyat artışlarının ve hammadde fiyatlarındaki (plastik ve metal) yatay seyrin de etkisiyle FAVÖK’ü yıllık bazda %24 büyümüştür. Şirketin 4Ç18’de azalan kur kaynaklı destekleyici etkiye rağmen, 2018 yılının tamamına ilişkin beklentilerini karşılayacağını tahmin ediyoruz.

2019’da iç talepte öngördüğümüz daralmadan olumsuz etkilenecek – Beyaz eşya ürünlerindeki %6,7’lik ÖTV’nin 1 Kasım 2018’den itibaren geçici süreliğine kaldırılması uygulamasının 2018 sonundan Mart/2019 sonuna kadar uzatılmasının Şirketin yurt içi satışlarını desteklemesini, ancak öne çekilen talep nedeniyle yılın geri kalanında zayıflamaya neden olacağını tahmin ediyoruz. İhracat tarafında ise, Avrupa’da pazar payı kazanımının devamını beklerken, G.Afrika ve Pakistan’da zayıf seyrin devam edeceğini öngörüyoruz.

Maliyet tarafı destekleyici, ancak işletme sermayesinde zayıflık risk yaratıyor – Hammadde fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin operasyonel kârlılığına olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ancak ÖTV teşvikinin, işletme sermayesi ihtiyacında artışın devamına neden olacağını tahmin ediyoruz.

Anadolu Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Teknik Analiz – 09.01.2019

15,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…

Bu haftaki öneri listemizde 15,00 TL hedef fiyat ile yer alan hissede hedefimiz dün 15,20 görülerek gerçekleşti. 15,00 üzerinde kapanış yapmayı başaran hissede, şimdi 14,90-15,00 bandı üzerinde alış tarafında olunmasını öneriyoruz. Bu bant üzerinde tepki alımlarının devamında 15,50-15,70 bandını ise yeni hedef bandımız olarak belirliyoruz.

Kapanış : 15,09
Destekler : 15,00-14,90-14,75
Dirençler : 15,20-15,30-15,50

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 10.12.2018

Arçelik’in Hollanda’da yerleşik bağlı ortaklığı Grundig Multimedia, Arçelik’e 26,4mn EUR temettü dağıtmaya karar vermiştir. Temettü ödemesi 7 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere, Arçelik’in Hollanda’da yerleşik bağlı ortaklığı Arducth BV Arçelik’e 138mn EUR temettü dağıtmaya karar vermişti. Temettünün 70mn EUR’su 29/11/2018 tarihinde tahsil edilmiş olup 68mn EUR’luk kısmı 10/12/2018 tarihinde alınacaktır. Arçelik’in yurtdışı iştiraklerinden elde edeceği toplam temettü geliri 164,4mn EUR’ya ulaşmıştır. Her ne kadar bu iştirakler konsolide edildiğinden dolayı şirketin konsolide finansallarına bir etkisi olmayacak olsa da, Arçelik’in yurtiçi operasyonlarına önemli ölçüde bir nakit desteği sağlayacaktır. Arçelik için hafif olumlu etki yapmasını bekleriz.

 

Arçelik Temettü Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 07.12.2018

Hollanda’da yerleşik bağlı ortaklığımız Grundig Multimedia B.V. tarafından Arçelik A.Ş.’ye 26.381.100 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu temettü 07.12.2018 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Gedik Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 07.12.2018

Arçelik Şirket Ziyaret Notları

Sektör Beklentileri: 2017’nin büyük bölümünde geçerli olan ÖTV indiriminin beyaz eşya sektöründe talebi öne çekmiş olması ve yıllık %14 pazar büyümesi yaşanmasının ardından, 2018’de talepteki zayıflık devam etmekte; ve yılın son iki ayında geçerli olacak ÖTV indirimine rağmen ilk 10 aylık pazar gerilemesine parallel olarak sektörün yılı %16 daralmayla kapatacağını tahmin etmekteyiz. 2019 yılında ise sektörel toparlanmanın tam olarak gerçekleşmeyeceğini ve adet bazında daralmanın %5 civarında olabileceğini düşünmekteyiz. Global tarafta ise 2018-2019 yıllarında %2’şer büyüme beklemekteyiz.

Konsolide Ciro: Şirket yıl içerisinde ürün fiyatlarına %45 civarında zam yapmıştır. Konsolide ciro 3Ç2018’de %41,5 artarken, zayıf iç talep nedeniyle bunun %34’ü kur etkisinden kaynaklanmaktadır. 4Ç’de ortalama döviz kurlarının 3Ç ile yaklaşık olarak aynı kalacağı fakat 4Ç2017’ye kıyasla yine de yüksek olacağı varsayımı ile kur etkisininin yıllık ciro artışına olumlu etki yapacağını ve çeyreksel bazda cironun yıllık %30 artacağını öngörmekteyiz.

Finansal Kaldıraç: 3,15 Net Borç/FAVÖK, 0,81 Net Borç/Özsermaye ve 7,3 milyar TL net borç pozisyonu bulunan şirketin yaklaşık olarak 1Ç2019’da 1,6 milyar TL, 2Ç2019’da ise 0,6 milyar TL borç itfası bulunmaktadır. Büyük ölçüde işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan bu TL bazlı borçların faizinin 2018’deki %15ler seviyesinden 2019’da %30 seviyesine kadar yükselebileceğini düşünmekteyiz.

Maliyetler ve Marjlar: Nakit döngüsünde, hammadde ortalama olarak 2,5-3 ayda bitmiş mamul olarak stoklardan çıkarak satılan malın maliyetine girmektedir. Döviz kurunun olumlu maliyet etkisi bu sebeple 3Ç’de marjlarda görülmektedir. 4Ç’de bu etkinin bir miktar terse dönerek marjları olumsuz etkilemesini beklemekteyiz. FAVÖK marjı 3Ç’de 10,2%, 9 ayda ise %9,7 olarak gerçekleşmiştir. Global ekonomik talebin canlı olmaması nedeniyle son bir yıllık dönemde hammadde fiyatları durağan seyretmekte ve bu durum sektör şirketlerini olumlu etkilemekktedir. Netice itibariyle FAVÖK marjının 2018 yılının tamamında %9,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Yorum: Son 12 ayda nominal olarak %21 değer kaybeden ve BİST-100’e rölatif olarak %10 düşük performans gösteren Arçelik hissesi, 6x 2019T FD/FAVÖK çarpanı seviyesinden işlem görmektedir. Global benzer şirketlerin hisselerinin ortalama olarak 6,5x çarpanla işlem görüyor olması sebebiyle, hissenin mevcut faaliyet karlılığı seviyesinde büyük ölçüde normal bir fiyatlamaya sahip olduğunu düşünmekteyiz. Başarılı bir iş modeli olan ve global olarak hızlı ama planlı bir büyüme stratejisine sahip bulunan şirketin, yurt içi ekonomik konjonktürün olumluya dönmeye başlaması ve iç talebin canlanmaya başlaması halinde faaliyet karlılığını hızla artırabileceğini ve bu durumun hisse performansını orta vadede olumluya çevirebileceğini düşünmekteyiz. Kısa vadede ise ÖTV indiriminin 2019 yılında devam edip etmeyeceği ile ilgili karar, hisse performansı üzerinde etkili olacaktır.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 15.11.2018

Arçelik (ARCLK) Mergermarket’ta yer alan haberde, Arçelik’in bağlı ortaklığı Beko Rusya’nın, büyümesini desteklemek için Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda satın almalar planladığı belirtilmiştir. Şirket yetkilileri, diğer fırsatları göz ardı etmeksizin, önceden Hindistan, Pakistan ve Afrika gibi yeni coğrafyalar ile ilgilendiklerini paylaşmışlardı. Arçelik, hâlihazırda Rusya ile ilgili herhangi bir satın alma olasılığını paylaşmamıştır. Arçelik’in 9A18’de yaklaşık olarak %10 büyüme kaydetmiş olan Rusya beyaz eşya pazarında varlığını kuvvetlendirme olasılığı esas itibariyle olumlu değerlendirilebilir.

Arçelik (ARCLK) Beyaz Eşya Üreticileri Derneği verilerine göre, Türkiye beyaz eşya sektörü Ekim ayında yıllık %29 oranında daralmıştır. Böylelikle, ÖTV indirimi etkisiyle kuvvetli gerçekleşmiş bir baz dönemi üzerine, Türkiye beyaz eşya pazarının daralması, yılın ilk 10 ayında %16’ya ulaşmıştır. Açıklanan veriler, Eylül ayında yıllık %38 oranında daralmış olan pazarın, Ekim ayında da maliyet kaynaklı fiyat artışlarının etkisi ve görece olarak azalmış olan tüketici güveni ile daralmaya devam ettiğine işaret etmektedir. Beklentiler dahilinde olan veri açıklamasının, Hükümet’in, 1 Kasım 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar beyaz eşya satışları üzerinden alınan %6.7 oranındaki ÖTV’yi %0’a indirmiş olması ile birlikte, beyaz eşya üreticileri pay performansları üzerinde belirgin bir etkisi olmasını beklememekteyiz.

 

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

(+) Arçelik (ARCLK): Şirket, 3Ç18’de beklentimizin %32, piyasa ortalama beklentisinin %16 üzerinde ve geçen yılın aynı dönemine paralel 251 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimizden daha iyi gerçekleşen net kârda, daha iyi operasyonel performansın yanı sıra net finansman giderlerinin beklentimizden daha düşük gerçekleşmesi etkili oldu. Net satış gelirleri kur kaynaklı pozitif etki ve fiyat artışlarının yardımıyla beklentimize paralel yıllık bazda %41 artışla 7,7 mlr TL olurken, operasyonel kârlılık beklentimizden daha iyi gerçekleşti. Şirketin 3Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %12, piyasa ortalama beklentisinin %9 üzerinde, yıllık bazda %44 artarak 781 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,2 yp artışla %10,2’ye yükseldi.

Şirketin 3Ç17’de 258 mn TL olan net finansman giderleri 3Ç18’de yaklaşık 1 mlr TL’ye yükselerek net kârı, net işletme sermayesinin ciroya oranı da %35,1’e yükselerek (2Ç18: %32,7, 3Ç17: %33,5) nakit akımlarını olumsuz yönde etkiledi. Şirket 2018 yılına ilişkin bazı beklentilerini revize etti. Buna göre, TL bazında ciro büyüme beklentisini ~%25’den ~%30’a, FAVÖK beklentisini 2,35-2,60 mlr TL aralığından 2,40-2,70 mlr TL aralığına revize ederken, FAVÖK marjı beklentisini ~%9,5 olarak korudu.

Yorum: Şirketin beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel ve net kâr performansının yanı sıra, yukarı yönde revize edilen ciro ve FAVÖK beklentilerinin hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Ancak, hissenin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %13 ve %19 oranında pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, olumlu etkinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Arçelik – 3Ç18 sonuçlarını 251.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 216.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %75 arttı. Net satışlar 7,696 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,643 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi satış cirosu, yıllık bazda, %5 artarken, yurtdışı cirosu %66 artış kaydetti. Yurtdışı cirodaki güçlü artışın %9’u organik büyümeden %56’sı ise Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklandı.

Şirket, 3Ç18’de 781 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 714 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 18 baz puan artarak %10.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 92 baz puan arttı ve %32.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 62 baz puan arttı ve %24.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %44 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %53 arttı. Arçelik 3Ç18’de net diğer ve finansal giderler olarak 265 milyon TL gider yazdı (3Ç17: 147 milyon TL) ve bu durum net karlılığı olumsuz yönde etkiledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 7,297 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 8,145 milyon TL (3Ç17: 6,185 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %32.3 (3Ç17: %31.5) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini revize etti. Şirket yönetimi yurtiçi satış hacmi büyümesini %15 daralma olarak belirledi ve bu daha önce %5 daralma olarak belirlenmiş idi. Ayrıca, şirket yönetimi ihracat adetlerinde %2 büyüme öngörmeye devam etti. Yönetim, 2018 yılı satış büyümesi tahminini %25’den %30’a yükseltti ve FAVÖK marjı tahmini değiştirmeyerek %9,5 olarak muhafaza etti. Şirket yönetiminin yeni FAVÖK beklentisi 2,4-2,7 milyar TL’yi işaret etmekte olup, bu beklenti daha önce 2,35-2,60 milyar TL olarak belirlenmişti. Şirket yönetimi uzun vadeli FAVÖK marjı beklentisini %11’de muhafaza etti. Bloomberg’de yer alan tahminlere göre 2018 yılı FAVÖK beklentisi 2,464 milyar TL olup, yönetimin revize FAVÖK beklenti aralığının içerisinde yer almaktadır.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Arcelik’in net karı 3Ç18’de, finansal giderlerinin %300 oranında artmasından dolayı, %2 oranında daralarak 251mn TL’ye düşmüştür. Şirketin net karı bizim beklentimiz olan 257mn TL’ye paralel fakat 217mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Güçlü yurtdışı satışlarının ve stok etkisinin olumlu katkısı ile Arçelik’in FAVÖK marjı, beklentilerin üzerinde, %10,2 oranında gerçekleşirken FAVÖK %44 oranında artarak 781mn TL’ye ulaşmıştır. Arcelik yurtiçi satış hacmindeki daralma beklentisini %5’ten %15’e yükseltirken, satış gelirlerindeki büyüme beklentisini, zayıf kurun etkisi ile, %25’ten %30’a yükseltmiştir.

Arçelik hisseleri son 3 ayda, zayıf TL’nin yurtdışı operasyonlarına olumlu yansıyacağı beklentisi ve cazip değerlemesinden dolayı, endeksin %19 üzerinde performans göstermiştir. Her ne kadar güçlü 3Ç sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyor olsak da, yurtiçi talebin hala zayıf seyretmesi ve olumlu stok etkisinin 4Ç’de terse dönecek olmasından dolayı, bu etkinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Hedef fiyatımıza göre %11 yükselme potansiyeli taşıyan Arçelik için önerimizi Piyasaya Paralel olarak değiştiriyoruz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Hedef Fiyat: 17,80

Arçelik 3Ç18’de beklentilerin üzerinde 251 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 217 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 195 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK beklentilerin %9,4 üzerinde 781 milyon TL olurken, yüksek finansman gideri ve kur farkı giderleri net kârı olumsuz etkiledi. Ciro 3Ç18’de yıllık %41 artarak 7,696 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 7,643 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirlerinde artıştan kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 3Ç18’de yıllık bazda %6 artarken, yurtdışı cirosu yıllık %66 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı (3Ç18’de %10,3, piyasa ortalama beklentisi %9,3), yurtiçi ve yurtdışında bazı bölgelerde yapılan fiyat artışı ve zayıf TL uluslararası marjları olumlu etkiledi. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç18 operasyonel marjlarının bugün hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

3Ç18 sonuçlarından sonra yönetim 2018 ciro büyüme beklentisini %25’den %30’a yükseltirken, FAVÖK marjını sabit tuttu. 3Ç18 sonuçlarından modelde yaptığımız güncellemeler sonrasında ciro artışını yıllık %25’den %31’e ve FAVÖK marjı beklentimizi %9’dan %9,5’a yükselttik), Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 16 TL’den 17.8 TL’ye yükseltiyor ve önerimizi “Nötr”den “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak değiştiriyoruz.

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Hedef Fiyat: 16,70

Arçelik (ARCLK), 3Ç18’de, tahminimiz olan 244mn TL’ye paralel olarak ancak iyileşen operasyonel performansı ile piyasa ortalama beklentisi olan 220mn TL’nin üzerinde, yıllık %1.9 oranında azalış ve çeyreklik %74.7 oranında artış ile 251mn TL net kar açıklamıştır. 3Ç18’de TL’nin hızlı değer kaybı ve maliyet artışlarını yansıtan fiyat artışlarının etkisi ile Arçelik’in satış gelirleri yıllık %41.5 ve çeyreklik %18.2 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 7,538mn TL paralelinde (Şeker Yatırım T.: 7,540mn TL) 7,696mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in 781mn TL olarak hesapladığımız FAVÖK’ü ise, yıllık %44.1 ve çeyreklik %42.7 oranlarında artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 703mn TL’nin (Şeker Yatırım T: 714mn TL) üzerinde gerçekleşmiştir. Böylelikle, Şirket’in FAVÖK marjı, 3Ç18’de yıllık 0.2 y.p. artarak piyasa ortalama beklentilerinin işaret etmiş olduğu %9.3 marjın üzerinde, hesaplamalarımıza göre %10.2 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, TL’deki değer kaybı nedeniyle Şirket’in net diğer faaliyet gelirleri önceki yılın aynı döneminin 8.0x katında (bir önceki çeyreğin 2.6x katında) 787mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı nedenle, Şirket’in net finansal giderleri de yükselen faiz ortamının da etkisiyle, önceki yılın aynı döneminin 4.0x ve bir önceki çeyreğin 2.3x katında, 1,034mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 3Ç18’de efektif vergi oranı da %23.8’e yükselmiştir (3Ç17: %0.4).

Arçelik’in 3Ç18 sonu itibariyle net işletme sermayesi ihtiyacı artış göstermiş ve net satışlarına oranı %35.1’e yükselmiştir (2Ç18 sonu: %32.1). Net borç/FAVÖK oranı ise sınırlı olarak artarak 3.2x’ye yükselmiştir (2Ç18 sonu: 3.1x). Şirket, 3Ç18 sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2018 yılında yurt içi pazar büyüme tahminini ‘%5 daralma – sabit kalma’ aralığından ‘%15 daralma’ olarak revize etmiştir. Bunun yanında Şirket, 2018 yılında toplam satış gelirleri büyüme tahmini %25’den %30’a yükseltmiştir. Arçelik, 2018 yılı FAVÖK beklentisi aralığını da 2.35mlyr TL – 2.60mlyr TL aralığından 2.40mlyr TL – 2.70mlyr TL aralığına yükseltmiştir. Arçelik’in 3Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından, Şirket için tahminlerimizi ve değerlememizi güncelleyerek pay başına 12-aylık 16.90 TL hedef fiyata ulaşmakta ve Arçelik payları üzerindeki tavsiyemizi “AL” olarak güncellemekteyiz.

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2018’nin 3. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %1,9 azalışla 251,2mn TL olmuş, ancak 217mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2018 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,5 artışla 7.696mn TL olmuştur. Satışların %30’unu oluşturan yurtiçi satışlar %5,2 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar kurlardaki artışa paralel %66,1 oranında yükselmiştir. %66,1’lik yurtdışı satışlardaki artışın 56,8 puanı kur etkisinden kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha düşük %39,6 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %45,6 artışla 2.511mn TL olurken, brüt kar marjı 0,9 puan artışla %32,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %45,1 artışla 1.914mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri 3Ç2018’de 787,3mn TL’yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %174,9 artışla 1.384mn TL olurken, faaliyet kar marjı ise 8,7 puan artışla %18’e yükselmiştir. 3Ç2018 FAVÖK’ü %44 artışla 787mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,2 puan artışla %10,2 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 3. çeyrekte 258,3mn TL net finansman gideri kaydederken bu sene 3. çeyrekte net 1.034mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 3Ç2018 vergi gideri 79,1mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise geçen sene üçüncü çeyreğe göre %1,9 azalarak 251,2mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 1,4 puan azalarak %3,3 olmuştur. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı %24,1 azalışla 571,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Arçelik üçüncü çeyrek sonuçları ardından %25 olan ciro artışı beklentisi %30’a yükseltirken, %9,5 olan FAVÖK marjı beklentisini ise korumuştur. FAVÖK marjında değişiklik beklenmemesine karşın FAVÖK beklentisi tutar olarak 2,35-2,60 milyar TL aralığından 2,40-2,70 milyar TL aralığına yükseltilmiştir. Şirketin 2017 yılı ciro artışı %29, FAVÖK marjı ise %9,4 seviyesindeydi.

 

Arçelik Hedef Fiyatları Tablosu – 25.10.2018
Kurum Görüş Hedef Fiyat (TL)
Ak Yatırım 16,00
Deniz Yatırım AL 24,63
Oyak Yatırım 16,00
Vakıf Yatırım 16,04
Halk Yatırım SAT 22,31

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber – 25.10.2018

Arçelik genel müdürü Hakan Bulgurlu basına verdiği açıklamada, yakın vadede Arçelik’in Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da satın alımlar planladığını açıkladı. Türkiye beyaz eşya talebinin 2018’de yıllık %10 daralacağını belirtirken, 2021 ve 2023 itfalı dolar bazlı tahvillerinin yenileneceğini söyledi.

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber – 25.10.2018

Arçelik (ARCLK) CEO’su Sn. Bulgurlu, Şirket’in Çerkezköy’de yıllık 3.2mn adet akıllı TV üretim kapasitesine sahip olacak olan fabrikasının açılışında, bu yıl sektörde %10 kadar daralma öngörüsünü paylaşmıştır (9A18: -%15).

 

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Teknik Analiz – 08.10.2018

Yaşanan düşüşlerin ardından önemli gözüken yatay desteğinden tepki alımlarıyla karşılaşan hissede, osilatörler de aşırı satım bölgesindeler. Haftanın son işlem gününde oluşan mum çubuğu da tepki yükselişlerinin devam edebileceğine işaret ederken, hisse orta vadeli ortalamalarına doğru hareketlilik gösterebilir. Hissede, 11,94 seviyesi zarar – kes olmak üzere 12,93 /13,00 bölgesi hedef olarak takip edilebilir.

ARCLK Kapanış Fiyatı: 12,22 Satış Seviyeleri: 12,93 13,00 Zarar Kes: 11,94

Tuncay Turşucu, Direktör, İntegral Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Teknik Analiz – 21.09.2018

Arçelik uzun süren bir uykudan uyanıyor ve uzun sürecek bir yolculuğa hazırlanıyor. Uzun vadeli hedefim beklentilerim aşağıdaki temel analizimde yazıyor zaten. (Bakınız 2Ç18 dönemi analizleri, İntegral Yatırım, analist: Tuncay Turşucu) Kısa vadede ise 15 direncinde. Bu seviyeyi geçer ve üzerine yerleşirse 16.27 direnç. Geçemezse geri çekilme alım fırsatı.

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Arçelik 2Ç18’de beklentilerin altında 144mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bu dönemde faaliyet karlılığındaki düşüş ve artan finansal giderlerden dolayı %44 oranında gerilemiştir. Şirketin satışları %29 oranında artarak 6,5 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK artışı %12’de kalmıştır. Arçelik’in faaliyet gösterdiği ülkelerde, başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere, lokal kurların değer kaybetmesi ve EUR/USD paritesinin bir miktar gevşemesi karlılığı olumsuz etkilemiştir. Arçelik 2018 yılı toplam satış büyüme beklentisini %20’den %25’e yükseltirken FAVÖK marjı beklentisini %10’dan %9,5’e düşürmüştür. Arçelik için hedef fiyatımızı, risksiz getiri oranımızı %15’e yükselttiğimizden dolayı, 16 TL’ye düşürüyoruz. Her ne kadar Arçelik’in 2Ç18 sonuçlarına ilk etapta negatif tepki vermesini bekliyor olsak da, yılın ikinci yarısında daha iyi bir karlılık elde etmesini beklediğimizden ve son 3 ayda endeksin %25 altında performans göstermesinden dolayı Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Arçelik 2Ç18’de beklentilerin altında 144 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 192 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 219 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK beklentilerin %5,4 altında 548 milyon TL olurken, yüksek finansman gideri ve kur farkı giderleri net kârı olumsuz etkiledi. Ciro 2Ç18’de yıllık %29 artarak 6,512 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 6,400 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirlerinde artıştan kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 2Ç18’de artan klima satışlarıyla yıllık bazda %14 artarken, yurtdışı cirosu yıllık %38 büyüme gösterdi.

FAVÖK marjı (2Ç18’de %8,4, piyasa ortalama beklentisi %9,0) TL’nin ve Pakistan Rupi’nin Dolar karşısında devam eden değer kaybı ve düşük marjlı klima satışlarının artmasından olumsuz etkilendi. Ayrıca, €/$ paritesinin çeyrek bazda zayıf seyri karlılığı baskıladı. Beklentilerin altında gelen 2Ç18 operasyonel marjlarının bugün hisse üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz. 2Ç18 sonuçlarından sonra yönetim 2018 ciro büyüme beklentisini %20’den %25’e yükseltirken, FAVÖK marjının 50 baz düşürdü. 2Ç18 sonuçlarından modelde yaptığımız güncellemeler sonrasında, Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 18 TL’den 16 TL’ye düşürüyor ve önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Nötr”e indiriyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 143,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 192,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %44 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %19 azaldı. Net satışlar 6,512 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,400 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 548 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 579 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 127 baz puan azalarak %8.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 artarak 6,486 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 6,932 milyon TL (2Ç17: 5,757 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30,2 (2Ç17: %31,5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12,8 F/K çarpanından ve 7,4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi yurtiçi ve yurtdışı satış hacmi beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ancak satış hasılatında Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak net satış büyümesi hedefini %20’den %25’e çıkardı. 2018 yılı FAVÖK marjı beklentisini de 50 baz puan azaltarak %9,5 olarak belirledi. Buna bağlı olarak, şirket yönetimi 2018 yılı FAVÖK beklentisini 2,35-2,60 milyar TL olarak belirlerken bu aralık daha önce 2,38-2,62 milyar TL idi. Son olarak şirket yönetimi uzun vadeli FAVÖK marjını %11’de muhafaza etti.

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Arçelik (ARCLK, Nötr): 2018’nin 2. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %43,9 azalışla 143,8mn TL olmuş ve 192mn TL’lik piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi yüksek finansman giderleri olmuştur. Şirket’in 2Ç2018 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 artışla 6.512mn TL olmuştur. Satışların %36’sını oluşturan yurtiçi satışlar %14,5 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar kurlardaki artışa paralel %38,4 oranında yükselmiştir. %38,4’lük yurtdışı satışlardaki artışın 28,6 puanı kur etkisinden kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek %29,4 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %27 artışla 1.974mn TL olurken, brüt kar marjı 0,4 puan düşüşle %30,3 olarak gerçekleşmiştir.

İntegral Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Analist: Tuncay Turşucu, Direktör

Operasyonel giderler ise %32,3 artışla 1.587mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri 2Ç2017’de 220,4mn TL’yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %70,7 artışla 606,9mn TL olurken, faaliyet kar marjı ise 2,3 puan artışla %9,3’e yükselmiştir. 2Ç2018 FAVÖK’ü %17 artışla 579mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,9 puan gerilemeyle %8,9 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 2. çeyrekte 154mn TL net finansman gideri kaydederken bu sene 2. çeyrekte net 444,1mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 2Ç2018 vergi gideri 44,9mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise yüksek finansman gideri sebebiyle geçen sene ikinci çeyreğe göre %43,9 azalarak 143,8mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 2,9 puan azalarak %2,2 olmuştur. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı %35,5 azalışla 320,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Arçelik ikinci çeyrek sonuçları ardından %20 olan ciro artışı beklentisi %25’e yükseltirken, %10 olan FAVÖK marjı beklentisini ise %9,5’e çekmiştir. 2017 yılı ciro artışı %29, FAVÖK marjı ise %9,4 seviyesindeydi.

Arçelik (ARCLK) 2Ç18 döneminde beklentilerin altında 143.8 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 194 milyon TL net kar açıklayacağı yönündeydi. Şirket’in 2Ç18 karı geçen yıl aynı döneme göre %44 düşüş gösterdi. Bu sonuçla birlikte Şirket 2018 yılı ilk yarısını %35 düşüşle 320.7 milyon TL net kar ile tamamladı.

Satış gelirleri 2Ç18 döneminde geçen yıl aynı döneme göre %29 büyüme kaydederek 6 milyar 511 milyon TL seviyesinde oluştu. Faaliyet karı %71 artarak 606 milyon 900 bin TL olurken, FAVÖK rakamındaki artış %12 ile 547 milyon 525 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karındaki %71’lik artışta ticari faaliyetlerden oluşan kur farkı gelirlerinin etkisi bulunuyor. Kur farkından arındırarak baktığımız FAVÖK rakamı ise %12 büyümeye işaret etmekte. Mevcut konjonktür için %12 FAVÖK büyümesi olumlu karşılanabilir.

Satışlardaki %29 büyümede klima satışlarındaki %46’lık büyüme etkili olurken, bir diğer faktör fiyat artışları oldu. Kur etkisi ve Mayıs ayında öne çekilen talep cironun beslenmesinde etkili oldu. Yurtiçi tarafta satış gelirleri %14 büyüdü.

Yurtdışı tarafta ise aynı dönemde %40’a yakın ciro büyümesi elde edildi.
2Ç18 döneminde kar marjlarının hem geçen yıl aynı döneme göre hem de 1Ç18’e göre hafif gerileme kaydettiğini görüyoruz. Bunda TL ve Pakistan Ruppe’si (PKR) para birimlerindeki değer kayıplarının 2Ç dönemde daha hızlanması ve özellikle EURUSD paritesinin 1Ç18 dönemine göre daha düşük seviyelerde bulunmasının etkisi oldu. Hammadde fiyatları sanılanın aksine 2Ç18 döneminde yatay seyretti. Ayrıca kar marjı düşük ürün olan Klima satışlarının ciro içerisindeki payının artmasında kar marjları üzerinde toplamda baskı yaratmış görünüyor. Şirket iç pazardaki fiyat artışlarına ek olarak Romanya, Polonya, Pakistan ve G.Afrika ‘da da fiyatlarını arttırdı.

6 AYLIK DÖNEM: Yılın ilk yarısında satışlar geçen yıl aynı döneme göre %22 büyüme ile 11 milyar 794 milyon TL olurken, FAVÖK %12 büyüme ile 1 milyar 64 milyon TL seviyesinde oluştu. Şirket yılın ilk yarısını 320.7 milyon TL net kar ile kapadı. Net kar aynı dönemde %35 düşüş kaydetti.

Net kardaki düşüşte kar marjlarındaki 1 puandan daha az olan gerileme ve buna ek olarak kur farkı ve faiz giderlerinin artması etkili oldu. Bir diğer etkende 2017 yılı ilk yarısında net vergi geliri varken, 2018 yılında ARCLK net vergi gideri yazmış olması gösterilebilir.

Kur farkı gideri derken sadece TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı anlaşılmamalı. Şirket’in euro, ABD doları, Pakistan Ruppesi, G.Afrika Randı ve İsveç Kronu cinsinden hem kısa hem uzun vadeli finansal borçları bulunuyor. TL, geçen dönem içerisinde bütün bu para birimleri karşısında değer kaybetti. Dolayısıyla tüm bu para birimlerinden kur farkı gideri yazdı. Ayrıca faizlerdeki yükselme nedeni ile TL cinsinden borçlarda da faiz giderleri yükseldi. Avrupa pazarındaki karlılığı ise EURUSD paritesindeki düşüş etkiledi. Ancak tüm bunlara baktığımızda karlılıktaki düşüş 1 puan bile değil. Bunu olumlu karşılıyorum.

Yılın ilk yarısında geçen yıl aynı döneme göre Brüt Kar Marjı %31.3’den %30.7 seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %9.8’den %9 seviyesine geriledi. Net kar marjı ise %5’den %2.7’y düştü. Net kar marjındaki düşüş etkilerinde kur farkı, vergi, faiz giderleri gibi değişken etkiler bulunuyor. ARCLK uzun vadeli dönemde FAVÖK Marjını %10-11 seviyesinde sürdürmüş bir şirket. Global ekonomide ve içeride dengelenme olması durumunda Şirket’in aynı karlılığa yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca yılın geri kalanında ürün miksinin değişmesi ile kar marjlarının yukarı çıkması beklenebilir.

PAZAR HAKKINDA BİLGİ: Türkiye beyaz eşya pazarı yılın ilk çeyreğinde %19 küçülürken, ikinci çeyrekte bu daralma hızı %7’ye düştü. 2017 yılında ÖTV indirimi nedeni ile oluşan yüksek baz bu daralmada etkili olurken, Mayıs ayında öne çekilen talep daralma hızını yavaşlatmış görünüyor. Perakende satışlar 2Ç18’de yatay seyretti. TV pazarında talep yatay kalırken büyük ekran satışları arttı. Klima grubu önemli bir ciro kaynağı oldu. Klima grubundaki satışlar ARCLK için %46 büyüdü. Dondurucu satışları %51 büyüdü. Beyaz eşya cirosu %11, Tüketici Elektroniği %10 ve Küçük v Aletleri cirosu %1 artarak düşük performans sergiledi.

Uluslar arası pazarda ise Batı Avrupa zayıf seyretti. Doğu Avrupa yavaşladı ancak gücünü korudu. Örnek olarak, İngiltere ve Almanya hala negatif devam ederken, Fransa daraldı, İspanya bir miktar yavaşladı. Polonya yatay seyrederken, Romanya daraldı. Rusya’da ise büyüme hızlandı. Ankastre segment büyümeye devam etti. G.Afrika pazarı ise güçlü görünümünü 2Ç18’de de sürdürdü.

Rusya pazarında yılın ilk yarısında %10 büyüme oluşurken, en yüksek büyüme %20 artış ile Ukrayna’da gerçekleşti. G.Afrika pazarı %5’in üzerinde olurken, Polonya ve İspanya%2.5-3 seviyelerinde büyüdü. Olumlu.

En çok daralan %6’ya yakın İngiltere oldu. Almanya ve İtalya %4’e yakın küçüldü.

Bütün bunlara karşın ARCLK Pazar paylarını arttırmayı başardı. Beko markası İngiltere ve Polonya’da liderliğini sürdürürken, başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerde ikinci ve önemli oyuncu konumunu korudu.

NET BORÇLULUKTA ARTIŞ: Şirket Haziran sonu itibari ile 6 milyar 485 milyon TL net borcu bulunuyor. Net borcunda artış var. Bu rakam 2017 yılı sonunda 4 milyar 794 milyon TL seviyesindeydi. Ancak cari oran 1.5, likidite oranı ise 1.02 seviyesinde bulunuyor. Net Borcun/ FAVÖK rasyosu ise 3.1 seviyesinde. Bu rasyoda doğal olarak hafif artış var ancak halen konfor alanında bulunuyor. Şirket’in borç çevirme sorunu yok. Borçluluğunda sadece bir miktar bozulma var. Global ekonominin ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri dikkate aldığımızda ARCLK gibi global bir şirket için bunu normal karşılıyoruz. Ancak halen faaliyetlere göre düşük seviyelerde bir borçluluk.

Şirket’in ihracatının konsolide satışlar içerisindeki oranı %63.8 seviyesinde. Şirket net yabancı para pozisyon açığı 366 milyon TL düzeyine karşılık geliyor. ARCLK’in 18 para birimi karşısında pozisyonları bulunuyor. Oldukça ciddi bir pozisyon yönetimi var.

DEĞERLEME VE HEDEF FİYAT: Şirket 2018 yılında TL bazında %25 ciro büyümesi bekliyor. FAVÖK Marjının %9.5 seviyesinde oluşmasını ve FAVÖK rakamının ise 2.3 – 2.6 milyar TL düzeyine ulaşmasını beklentiler içerisinde yer vermiş. Ayrıca uzun vadeli FAVÖK Marjı hedefi ise %11 seviyesinde bulunuyor.

ARCLK için 2018 yılında satış gelirlerinin 26 milyar TL seviyesinde oluşmasını bekliyorum. Uluslar arası pazarlardaki büyümenin hızlanması şirketi olumlu etkileyecektir. Diğer yandan stabil devam eden EURUSD paritesinin pozitif etkileri olması muhtemel. İç pazarda ise daralma devam edebilir. Ancak TL’de stabil seyrin oluşması şirket için olumlu olacaktır. Diğer yandan ürün miskinin yılın ikinci yarısında değişmesi karlılığın yükselmesine fayda sağlayacaktır.

Tüketici güven endeksinin Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla 70 ve 73 seviyelerine yükselmesi ve sanayi üretimi verilerinde mart-nisan-mayıs aylarında dayanıklı tüketim grubunun üç ay üstüste artış göstermesi bu konudaki beklentileri güçlendirmektedir.

Hisse son olarak borsa da 7.37x fd/favök çarpanı seviyesinde işlem görmektedir. Başka deyişle piyasa şu anda bu fiyatı vermeye razı görünüyor. Şirket en son bu çarpanı 2011 yılında görmüştür. ARCLK için son birkaç yıllık fd/favök ortalaması 10x seviyesindedir. Tarihi çarpan seviyelerinin oldukça altında iskontolu işlem görmektedir.

Bu verilere göre ARCLK için Ekim 2017 tarihindeki analizimde belirlediğin 25.35TL hedef fiyatımı 21.22TL seviyesinde aşağı yönlü revize ediyorum. Buna göre hisse nin son borsa kapanışı olan 12.59TL fiyata göre %68 yükselme potansiyeli bulunuyor.

Mevcut finansal sonuçların, pazardaki daralmanın hisse fiyatına büyük oranda fiyatlandığını ve dahil edildiğini düşünüyorum. Finansallarda daha iyiye doğru gelişmeler görülmesi durumunda hedef fiyat nasıl aşağı yönlü revize ediliyorsa tekrar yukarı yönlü revize edilir.

ARCLK YATIRIM STRATEJİSİ: Bu konuda çok soru geldiği için düşüncelerimi paylaşmak istedim. ARCLK genel değerlendirmelere göre oldukça ucuzlamış ve uzun vadede fırsat veren bir konumda bulunuyor. Bir uzun vadeli yatırım stratejisinde bana göre iki tercih var. Bunlardan yatırımcı, ben uzun vadeli alıyorum en az bir iki yıl tutacağım diyerek mevcut seviyeden alır ancak fiyatın daha gerileme riskini de üstlenir. Çünkü hissenin ne zaman toparlanacağını bilmiyoruz. Gerilemesini çok dert etmemesi gerekir. Beklentileri iyi ise buna gerek yoktur.

Bir diğer strateji ise bazı teknik seviyelerin aşılmasını ve hisse de güçlenmenin görülmesini bekleyip ondan sonra harekete geçmektir. Bu strateji hissede aldıktan sonra düşüşün devam etme riskini üstlenmek istemeyen yatırımcılar için idealdir. Örneğin ilk etapta 13.55 seviyesindeki 22-günlük hareketli ortalamanın üzerine yerleşmesi beklenebilir. Daha temkinli yatırımcılar ise 14.94 seviyesindeki 50-günlük hareketli ortalamasının üzerine yükselmesini veya yerleşmesini bekleyebilir. Bu ortalamaların gün geçtikçe gerilediğini hatırlatmakta fayda var. Adı üstünde hareketli ortalama.

Birinci stratejide yatırımcı belki de en düşükten almış olacak ya da aldıktan sonra daha gerileme riskini de almış olacak. İkincide ise bir miktar yükselişi kaçırmaya göz yumacak ancak en azından düşüşün sona erdiğine daha emin olmuş olarak almış olacak. Bir tanesinde tercih yapmak lazım.

Kısa vadede ise görünüm çok güçlü değil. 11.80 seviyesinde hisse kili bir dip yapmış görünüyor. Umarım dip burasıdır. Kısa vadede 12.87 geçilirse 13.55 seviyesine doğru tepki yükseli devam edebilir. 11.80 desteği ise kritik bir destek.

 

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 19.07.2018

Arçelik (ARCLK) Beyaz Eşya Üreticileri Derneği verilerine göre, Türkiye beyaz eşya sektörü Haziran ayında yıllık %8 oranında daralmıştır. Böylelikle, ÖTV indirimi etkisiyle kuvvetli gerçekleşmiş bir baz dönemi üzerine, Türkiye beyaz eşya pazarının daralması, yılın ilk 6 ayında %13’e gerilemiştir. Açıklanan veriler, Mayıs ayında artan stoklama aktivitelerine bağlı olarak yıllık %9 oranında büyüme gerçekleştirebilmiş olan pazarın, Haziran ayında yeniden kuvvetli baz etkisi ile daralmaya devem ettiğine işaret ediyor olması nedeniyle, beyaz eşya üreticisi şirketlerin pay performansları üzerinde hafif olumsuz etkili olabilecektir.

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber – 17.07.2018

Arçelik (ARCLK, Nötr): Arçelik, Romanya’daki iştiraki Arctic çatısı altında inşa edilen çamaşır makinesi fabrikası için Avrupa Yatırım Bankası’yla (AYB) 68mn EUR değerinde kredi anlaşması imzaladığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arçelik’in 2017 yılında inşasına başladığı fabrikaya toplamda 135mn EUR yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Romanya’nın Dambovita kentindeki Ulmi bölgesinde inşa edilen fabrikada yılda 2,1mn adet çamaşır makinesi üretilecek. Toplamda 1.400 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın 2019 yılında açılması planlanıyor. (Haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.)

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber – 27.06.2018

Arçelik (ARCLK), kısmi bölünme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısını dün gerçekleştirmiş, bu toplantıda, Şirket’in motor üretimi ve ödeme sistemleri faaliyet konularında etkin ve odaklanmış birer yapı kurulması amacıyla bu faaliyetlerini, kısmi bölünme ile yeni kurulacak 130mn TL sermayeli WAT Motor Sanayi ve Ticaret ve 18mn TL sermayeli Token Finansal Teknolojiler ünvanlı iki Şirket’e devretme kararı onaylanmıştır. Devrin WAT Motor Sanayi ve Ticaret’in esas Sözleşmesinin Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve Token Finansal Teknolojiler’in esas Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir.

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 07.05.2018

Gelirin bir fonksiyonu olan tüketim harcamaları ülkemiz GSYH’sinin yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır. Bu oran tarihsel olarak en düşük %58 seviyesine gerilemiş olup, ekonominin nispeten daha iyi olduğu yıllarda %73’e çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da Türk ekonomisinin büyümesinde tüketim harcamalarının lokomotif rol üstlenmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Dayanıklı tüketim harcamaları, sektöre özel sebeplerle dalgalı seyretse de, ortalamada GSYH büyümesi ve tüketim harcamaları artışının üzerinde performans göstermektedir.

Şubat-Eylül 2017 döneminde verilen ÖTV teşviki nedeniyle 2018 yılında yurt içi beyaz eşya pazarının yüksek baz etkisi altında kalacağını düşünüyoruz. Türk Lirası’nın değer kaybetmiş olmasının talebi negatif etkileyeceğini ve şirketler için fiyatlama güçlüğü yaratacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin büyüme hikayesindeki itici gücün tüketim talebindeki artış olması nedeniyle bu yönde verilebilecek muhtemel teşviklerin dayanıklı tüketim sektörü talebini de olumlu etkileyeceği kanaatindeyiz.

Beyaz eşya satın alımına yönelik orta-uzun vadede devletin enerji tasarrufuna ya da tüketiciyi desteklemeye yönelik ÖTV teşvikinin yinelenebileceğini öngörüyoruz. Öte yandan üretilen beyaz eşya ürünlerinin %73’ünü ihraç eden sektörün ana pazarı Avrupa’da, büyümenin ılımlı oranda yükselmesi beklenmektedir. TL’nin € ve £’e karşı değer kaybı beyaz eşya sektörünü rekabetçi konuma getirerek ihracat artışını destekleyecektir. Türkbesd beklentisi ihracatın 2018 yılında %6,4 büyümesi yönündedir.

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak ve Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası dolayısıyla televizyon ihracatında bir önceki yıla göre %10’luk artış yaşanabileceğini düşünüyoruz. 2012’den bu yana 2,8-3,2 mn adet aralığında değişim gösteren yurt içi televizyon satışlarının ise 2018 yılında da gerilemeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Sektörün önemli maliyet kalemi olan çelik ve plastik fiyatlarındaki yüksek seviyeler ile $/TL’deki artış yurt içinde marjları baskı altında bırakırken, panel fiyatlarındaki gerileme ve €/$’daki yüksek seviyelerin bu baskıyı hafifletmesi beklenebilir.

Arçelik – Uzun vadeli yatırım için cazip giriş seviyesi: Arçelik, son dönemde çelik fiyatlarındaki artışın marjlardaki olumsuz etkisi, ana pazarlarından Türkiye’de yüksek baz etkisi ve İngiltere’deki zayıf talebin baskısı altında kaldı. Bununla birlikte 2017 ortalamasına kıyasla €/$ paritesindeki değişimin şirket lehine gelişimi, fiyat düzeltmelerinin maliyet baskısını sınırlı da olsa hafifletmesi, işletme sermayesinde beklediğimiz iyileşme nedeniyle en kötünün geride kaldığı kanaatindeyiz. Şirketin düşük penetrasyonlu ülkelerdeki operasyonlarının uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Arçelik için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 22,98 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak başlatıyoruz.

İnorganik büyüme stratejisi devam ediyor – Arçelik son yıllarda Asya’da yaptığı satın almalar ile büyüme stratejisini, penetrasyonu düşük, nüfusu yüksek ve güçlü büyümeye sahip ülkeler üzerine kurmuştur. Önümüzdeki dönemde de şirketin Asya’da varlık göstermek için satın alma&ortak girişim kurma yoluna gidebileceğini öngörüyoruz. Öte yandan faaliyetlerinin önemli bir kısmını Avrupa’da gerçekleştiren Arçelik’in bu pazarlarda da yatırım arayışına devam ettiğini düşünüyoruz. Maliyetleri ağırlıklı $ olan Arçelik’in yatırım ajandasında Amerika’nın da olmaya devam edeceği kanaatindeyiz.

Çeşitlendirilmiş portföy yapısı gelirlerde istikrarlı büyümeyi destekliyor – Arçelik’in 7 ülkede 18 üretim tesisi bulunmaktadır. Sahra altı Afrika’nın merkez üssü konumunda bulunan Defy, beyaz eşyada penetrasyonu düşük Pakistan, Güneydoğu Asya pazarlarının bölgesel üretim merkezi Tayland ve son olarak Hindistan pazarında Voltas ile kurulan ortaklık Arçelik’in portföy çeşitlendirmesini genişletirken, şirket büyümesinin önümüzdeki dönemde de güçlü kalmaya devam edeceğini göstermektedir.

Beko'nun Avrupa ve Rusya'da Pazar Payı - Vakıf Yatırım Araştırma
Beko’nun Avrupa ve Rusya’da Pazar Payı – Vakıf Yatırım Araştırma

İşletme sermayesinde iyileşme bekliyoruz – Şubat-Eylül 2017’de verilen ÖTV teşviki satışları artırırken Arçelik’in işletme sermayesi ve borçlanma ihtiyacını da artırmıştı. 2018’de yurt dışı gelirlerin payında gözleyeceğimiz artış ile işletme sermayesinin satışlara oranında (2017’de %30,3) daha düşük seviyeler görebileceğimizi düşünüyoruz.

€/$ paritesindeki mevcut seviyeler Arçelik için olumlu – 2017’de €/$ paritesi ortalaması 1,13 civarında iken, geçen yıla göre yüksek seviyeler; şirket gelirlerinin ağırlıklı €, maliyetlerin $ bazlı olduğunu göz önüne aldığımızda Arçelik’i olumlu etkileyecektir. Öte yandan, £’nin $ karşısındaki değer kazancı (2017 ortalama: 1,28, 1Ç18 ortalama: 1,39), gelirlerinin yaklaşık %8’ini İngiltere’den elde eden Arçelik’in karlılığını olumlu etkilemektedir.

Gelirlerde artış devam ederken, marjları koruma çabası önemli olacak – Çelik fiyatlarındaki artış ve $/TL’deki yükseliş yurt içi karlılığı baskı altında tutarken, fiyat artışları ile telafi edilmeye çalışılmaktadır. €/$ ve £/$’daki mevcut seviyeler karlılık üzerindeki baskıyı hafifletirken, Avrupa satışlarında ankastreye kayışın devam etmesini ve Dawlance (Pakistan) katkısının artmasını bekliyoruz. 2018’de FAVÖK marjının 0,2 puan artışla %9,7 (Turquality dahil) olarak gerçekleşeceğini tahmin ederken, Dawlance’ın katkısının yaklaşık 40 baz puan düzeyinde olacağını öngörüyoruz.

Arçelik için 22,98 TL/hisse hedef fiyat ile uzun vadeli önerimiz “AL” yönünde – Arçelik hissesi 7,3x 2018T FD/FAVÖK çarpanıyla yurtdışı benzerlerine kıyasla %11,8 iskontoyla işlem görmektedir. Arçelik için 12 aylık hedef fiyatımızı, İNA ve benzer şirket çarpanları analizine göre yaptığımız değerlemede hisse başı 22,98 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak başlatıyoruz. Hisse için hedef fiyatımız %32,6 yükselme potansiyeline işaret etmektedir.

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Arçelik (ARCLK) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde FAVÖK marjı (+)Arçelik 1Ç18’de 179 mn TL Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 177 mn TL net kar açıkladı. Şirketin satış gelirleri beklentilere yakın gerçekleşirken, FAVÖK tahminlerin %7, FAVÖK marjı ise 0,6 puan üzerinde oluştu. Operasyonel sonuçlar tahminlerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, operasyonel olmayan tarafta işletme sermayesi finansmanı ve borçlanma maliyetlerindeki yükseliş ile net kar piyasa beklentilerine yakın oluştu. Şirket bu çeyrekte faaliyet dışı net 209 mn TL (1Ç17: 91 mn TL, 4Ç17: 172 mn TL) gider kaydetti.

Şirketin yurt içi satış gelirleri 1Ç18’de geçen yılın %3 altında 1,9 mlr TL olarak açıklandı. Geçen senenin yüksek baz etkisi ve bayi stokunun eritilmesi nedeniyle toptan satışlarda pazardan daha büyük bir daralma (Pazar: -%19, Arçelik -%25) gerçekleşti. Yurt dışı satış gelirleri ise 1Ç18’de %15,6’lık kur etkisi ve %10,6’lık güçlü organik büyüme sayesinde yıllık %26,2 yükselerek 3,4 mlr TL oldu. Böylece 1Ç18’de net satış gelirleri yıllık %14 artışla, piyasa beklentisine paralel 5,28 mlr TL olarak gerçekleşti. 1Ç18’de beyaz eşya satış gelirleri yıllık %15 (ç/ç: -%7) artarken, tüketici elektroniği gelirleri %11 (ç/ç: -%29) yükseldi.

FAVÖK 1Ç18’de piyasa beklentilerinin %7 üzerinde 517 mn TL olarak gerçekleşti. 1Ç18’de brüt kar marjında yıllık 0,6 puanlık (ç/ç 0,6 puan iyileşme) gerilemeye rağmen, sıkı faaliyet gideri yönetimi sayesinde FAVÖK marjı geçen yıla paralel %9,8 seviyesinde (beklenti %9,2) oluştu. Daha karlı olan yurt içi operasyonların toplam içindeki payının azalmasına karşın, yurt içinde yapılan fiyat artışları marjların iyileşmesinde etkili oldu. Bununla birlikte yükselmekte olan çelik hammaddesinin kontratlarının olmayışı ve fiyat artışlarının maliyetleri tam anlamıyla kompanse edilememesi beyaz eşya tarafında daha büyük iyileşmeye engel oldu. €/$ paritesindeki yükseliş marjların iyileşmesine katkı sağlarken, tüketici elektroniği segmentindeki karlılık panel fiyatlarındaki gerilemeye paralel yükseldi.

Şirketin net borcu 1Ç18 sonu itibariyle ağırlıklı olarak temettü ödemesi nedeniyle 4,8 mlr TL’den 5,6 mlr TL’ye yükseldi. Buna paralel Net Borç/FAVÖK oranı 2,8(x) seviyesine yükseldi. Temettü etkisini arındırdığımızda net borç/FAVÖK oranı 2,55(x) seviyesinde olacaktı. 1Ç18’de yurt içi pazarda yaşanan beklentinin üzerinde daralma, stok seviyesinin yüksek kalmasına neden olmuş, bu nedenle işletme sermayesinin satışlara oranı %31,6’ya (4Ç17: %30,3) yükselmiştir. Önümüzdeki çeyreklerde bu oranın iyileşmesi beklenmektedir.

Arçelik, 2018 yılında beyaz eşya pazarını Türkiye için “2017’ye yakın” olan beklentisini “yatay%5’e kadar daralma”ya düşürdü. 2018’de yurt dışı beyaz eşya pazarı için %2 civarında artacağı şeklindeki öngörüsünü; ana faaliyet bölgelerinde pazar payının aynı kalacağı veya artan şekilde olacağı, TL bazlı ciro büyümesinin %20’nin dolaylarında gerçekleşeceği beklentisini ise korudu. Arçelik ayrıca FAVÖK marjı beklentisini uzun vadede %11, 2018 yılında %10,0 olarak sabit bıraktı.

Yorum: Arçelik’in 1Ç18 FAVÖK marjı, sıkı faaliyet gideri yönetimi sayesinde önceki çeyreğin ve beklentilerin üzerinde %9,8 seviyesinde oluştu. Brüt marjdaki iyileşme, yurt içinde yapılan fiyat artışı ve paritenin olumlu etkisinden kaynaklandı. Önümüzdeki çeyreklerde yurt dışı operasyonlarında ürün fiyatlarında yapılacak zammın brüt marjdaki iyileşmeyi artırması beklenmektedir. Buna karşın faaliyet giderlerinin satışlara oranında daha yüksek seviyelerin oluşabileceği ve sonuç olarak 2018 yılında %10 FAVÖK marjının yakalanabileceği öngörülmektedir. BIST100’e kıyasla son 3 ayda %4, 12 ayda %36 kötü performans gösteren hissenin bugün 1Ç18 sonuçlarına sınırlı pozitif tepki vereceği kanaatindeyiz.

Deniz Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Arçelik’in 1Ç18 operasyonel karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti Yurt içi satışlarda yüksek baz etkisinden dolayı %25’lik düşüş yaşayan Arçelik’in yurt dışı satışlarındaki artış ve ürün fiyatlarına girdi fiyatlarındaki artışın yansıtılması sayesinde cirosu 1Ç17’ye göre %14 yükseldi. Ciro tahminler dahilinde gerçekleşirken, maliyet kontrolü sayesinde, Şirket’in operasyonel karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşi. %9.8 ile %9.2 olan piyasa beklentisini geride bırakan FAVÖK marjı sayesinde 517 mln TL olan 1Ç18 FAVÖK’ü piyasa tahmininin %7, bir önceki yılın aynı döneminin ise %13 üzerinde gerçekleşti. Net kar ise 177 mln TL ile geçtiğimiz yıla göre %26 daralırken, daha güçlü gelen operasyonel sonuçlara rağmen 179 mln TL olan konsensus ile uyumlu gerçekleşti. Bunun sebebi finansal giderlerin beklentilerin üzerinde gelmesi oldu. Tahminlerin üzerinde gelen marjları göz önünde bulundurarak, 1Ç18 sonuçlarını olumlu karşılıyoruz ve hisse üzerinde olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

OYAK Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Arçelik’in net karı geçen yılın aynı dönemine göre %26 düşüşle 177mn TL olarak beklentimize paralel gerçekleşti. Şirketin gelirleri %14 artışla 5,3milyar TL oldu. Avrupa satışlarındaki %29’luk ve diğer satışlardaki %20’lik artışa rağmen iç piyasa satışlarında %3’lük daralma görüldü. Şirket faaliyet karını (FAVÖK)%13 artışla 517mn TL’ye yükseltti ve FAVÖK marjı beklentimiz olan %9,2’nin üzerinde %9,8 olarak gerçekleşti. Hammadde maliyetlerinin yüksek seyretmesine rağmen, iç piyasadaki fiyat artışları, faaliyet giderlerinin iyi kontrol edilmesi, yüksek seyreden EURUSD paritesi karlılığı olumlu etkileyen faktörler olarak sıralandı. Arçelik yıla zayıf bir başlangıç yaptıktan sonra iç piyasa satış hacmi beklentilerini aşağı çekti, fiyat artışları sebebiyle %20 olan 2018 yılı gelir beklentisini korudu. Şirket daha önce iç piyasa beyaz eşya satış hacminin sabit kalmasını beklerken, şirketin yeni beklentisi %5’e kadar düşüş görülebileceği yönünde.

Her ne kadar net kar piyasa beklentisine paralel gelse de güçlü faaliyet rakamları sebebiyle sene başından bu yana %14 endeksin altında getiri sağlayan Arçelik hisselerinin 1. Çeyrek finansallarına olumlu tepki verebileceğiniz düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif): 2018’nin 1. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %26,4 azalışla 176,9mn TL olmuş ve 179mn TL’lik piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi yüksek finansman giderleri olmuştur. Şirket’in 1Ç2018 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla 5.282mn TL olmuştur. Satışların %36’sını oluşturan yurtiçi satışlar %2,7 oranında düşüş kaydederken, yurtdışı satışlar kurlardaki artışa paralel %26,2 oranında yükselmiştir. %26,2’lik yurtdışı satışlardaki artışın 15,6 puanı kur etkisinden kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek %15,1 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %11,7 artışla 1.651mn TL olurken, brüt kar marjı 0,6 puan düşüşle %31,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %11,5 artışla 1.283mn TL olmuştur.

Diğer faaliyet gelirleri 1Ç2017’ye göre 40,6mn TL artmış ve 136,7mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %19,1 artışla 504,4mn TL olurken, faaliyet kar marjı ise 0,4 puan artışla %9,5’e yükselmiştir. 1Ç2018 FAVÖK’ü %7,8 artışla 523mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,6 puan gerilemeyle %9,9 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 1. çeyrekte 201,1mn TL net finansman gideri kaydederken bu sene 1. çeyrekte net 357,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 1Ç2018 vergi geliri 19,8mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise yüksek finansman gideri sebebiyle geçen sene ilk çeyreğe göre 63,4mn TL azalarak 176,9mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 1,8 puan azalarak %3,3 olmuştur. Arçelik ilk çeyrek sonuçları ardından %20 olan ciro artışı beklentisi ve 10% olan FAVÖK marjı beklentisini korumuştur. 2017 yılı ciro artışı %29, FAVÖK marjı ise %9,4 seviyesindeydi.

 

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber – 11.04.2018

Beko Inter Milan İçin Üretecek…

Arçelik (ARCLK, Nötr): Koç Grubu’nun beyaz eşya ve teknoloji ürünlerinde önemli markası Beko, İtalyan futbol devi Inter Milan’a Inter markalı buzdolabı, çamaşır makinası, fırın ve bulaşık makinesi imal edecek. Beko’nun bu projedeki işbirliği yaptığı şirket ise Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden Suning. Çinli şirket, 2016’da Inter Milan’ın yüzde 68.55 hissesine 270 milyon euro ödemişti. Beko logosunun olup olmayacağı veya ürünlerin neresinde yer alacağına yönelik bir bilgi yok.

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 10.04.2018

Arçelik kısmı bölünme yöntemi ile %100’üne sahip olacağı iki yeni şirket kuracak. Wat Motor Sanayi endüstriyel motor üretimi ve buna ilişkin Ar-Ge faaliyetleri ve Token Finansal Teknolojileri finansal teknolojilere odaklanarak ödeme alanlarında katma değerli çözümler oluşturmak ve yeni iş modelleri yaratmak amacıyla kurulacaktır. Arçelik için şu aşamada bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 10.04.2018

Arçelik, endüstriyel motor üretimi ve bununla ilişkin servis hizmetleri ve AR-GE faaliyetlerinin, %100 bağlı ortaklığı olarak 130 milyon TL sermaye ile yeni kurulacak olan Wat Motor’a devrine, ödeme sistemleri operasyonlarının ise %100 bağlı ortaklığı olarak 18 milyon TL sermaye ile kurulacak olan Token Finansal Teknolojiler’e devrine karar verildiğini açıkladı. Şirket bu değişikliklerle motor üretimi ve ödeme sistemleri faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış birer yapı kurmayı amaçlıyor.Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

Arçelik’ten Bölünme Kararı – 09.04.2018

Arçelik KAP’a iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı aldığını açıkladı. Şirketin bölünme nedeni motor üretimi ve ödeme sistemleri faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış birer yapı kurmak…İşte ayrıntılar:

Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu : WAT: Salt mono-trifaze, elektronik kontrollü motor ve aksamları, redüktör ve güç aktarım ekipmanları üretmek, servo ve elektrikli ulaşım alt-sistemleri ve durum izleme ekipman ve yazılımları geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmak veya yaptırmak. TOKEN: Yenilikçi perakende ve ödeme çözümleri ve katma değerli servisleri geliştirmek, satış, sipariş otomasyon ve mobil ödeme gibi yeni servisler ile birleştirmek, global çapta çözümlerin yayılımını sağlamak

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Motor üretimi ve ödeme sistemleri faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış birer yapı kurulması amacıyla;

Şirketimizin genel maksat motor üretimini, ürün gamını genişleterek piyasa ihtiyaçlarına özel çözümler sunacak şekilde daha verimli bir organizasyona dönüştürmek amacıyla, endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve buna ilişkin AR-GE faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 130 milyon TL sermaye ile yeni kurulacak olan WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Şirketimizin ödeme sistemleri birikimini, finansal teknoloji alanına odaklanarak, daha esnek ve yeni bir yapıya dönüştürmek, yazılım bazlı perakendecilik ve ödeme alanlarında katma değerli çözümler oluşturmak ve yeni iş modelleri yaratmak amacıyla ödeme sistemleri operasyonlarını ve buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 18 milyon TL sermaye ile yeni kurulacak olan TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”)159’uncu maddesinin 1.fıkrasının “b” bendi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının “b” bendi ile 20’nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketlerin sermayelerinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;

Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak:

a) Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 31.12.2017 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

b) Bölünme Planı’nın ve ekinde yer alan yeni şirketlerin esas sözleşmeleri taslaklarının, Bölünme Raporu’nun ve Duyuru Metni’nin ek’te yer aldığı şekilde kabulüne,

c) Bölünme Raporu’nun ve Bölünme Planı’nın TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına,

bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Veri Yorum – 21.03.2018

Beyaz eşya verileri – Türkbesd verilerine göre beyaz eşya satışları (6 ana kategoride) Türkiye’de Şubat ayında %17 yıllık daraldı ve 582 bin adet seviyesinde gerçekleşti. İhracat %16 yıllık artışla 1,7 milyon adede ulaşırken, toplam üretim %2 azalışla 2,1 milyon adet seviyesine geriledi. Yüksek baz etkisi nedeniyle Şubat ayında daralma öngörüyorduk. 2017’de görülen %14 pazar büyümesinin ardından 2018’de pazarın %4 daralacağını tahmin ediyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 09.03.2018

(=) Arçelik (ARCLK), Vestel Elektronik (VESTL): Arçelik ve Vestel Rekabet Kurulu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik bağlı ortaklıkları hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yorum: Söz konusu soruşturmanın ceza yaptırımı ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı önemli. Bu nedenle, soruşturma sonuçlanana kadar hisse performansı üzerinde herhangi bir negatif etkide bulunmasını beklemiyoruz.

Arçelik Rekabet Kurulu’nun Açtığı Soruşturma Hakkında Açıklama Yaptı – 09.03.2018

Rekabet Kurulu’nun sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş.’ne iletilen yazısında; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketten savunma talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 19.02.2018

Arçelik 2017 karından 435mn TL brüt temettü (beklentimiz olan 335mn TL’den yüksek), hisse başına 0.644TL temettü, dağıtılması ve kar dağıtımının 26 Mart 2018’de gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Temettü kararı Mart ayı içinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacaktır. Teklif edilen temettü %52 temettü dağıtım oranına ve %3.4 temettü verimine denk gelmektedir.

 

Arçelik Yönetim Kurulu 16.02.2018 tarihinde aşağıdaki kararı aldı

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 845.302.565,23 TL “(Konsolide) Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, 842.948.256,97 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemelerine 26 Mart 2018 tarihinde başlanması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 842.948.256,97 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 12.207.012,88 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 855.155.269,85 TL’nin birinci kar payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 375.428.312,14 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 701.747.149,05 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2017 yılı için ayrılmaması;

 • SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar’dan;
 • 427.577.634,93 TL ortaklara birinci kar payı,
 • 7.422.365,07 TL ortaklara ikinci kar payı
 • olmak üzere toplam,
 • 435.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,
 • 40.121.358,98 TL % 10 II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve
 • VUK’a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak;
 • Dağıtılacak 435.000.000,00 TL nakit kar payının ;
 • 344.369.957,42 TL’sının Cari yıl kazançlarından
 • 90.630.042,58 TL’sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması,
 • 40.121.358,98 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin
 • 31.058.354,72 TL’sının Cari yıl kazançlarından,
 • 9.063.004,26 TL’sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 367.826.898,00TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %64,375 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye 0,64375 TL brüt=net nakit ,

Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye %64,375 nispetinde brüt 0,64375 TL, %54,719 nispetinde net 0,54719 TL nakit,

kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 26 Mart 2018 tarihinde başlanması,

hususlarının 2017 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 19 Mart 2018 Pazartesi günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Temettü Kararı – 16.02.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5
Peşin
0,64375
64,375
0,54719
54,719
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.03.2018
28.03.2018
27.03.2018

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 05.02.2018

Hedef fiyat TL 21,5       Getiri potansiyeli %11      Tavsiye: TUT

Arçelik 2017’de yönetimin tahmini ve piyasa beklentilerinin altında sonuçlar açıkladı. Maliyetlerdeki yükselişten kaynaklanan baskı, sınırlı fiyat artışları ve ciro dağılımındaki değişim marj daralmasına neden oldu. 2018’de TL’nin değer kaybı ihracat gelirlerinin katkısıyla ciro büyümesini destekleyecek olsa da, Arçelik’in FAVÖK marjının şirketin beklentisi olan %10’un altında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2018 ve 2019 için beklentileri aşağı revize ederken, risksiz getiri oranını 50 baz puan artırıyoruz. Böylelikle hedef fiyatı 21,5 TL’ye revize ediyoruz. Son 12 ayda Arçelik hissesinde görülen endeksin altında performans ve yabancı benzerlere göre iskontolu işlem görmesi (2018T 7,6x FD/FAVÖK ve 12,4 F/K) nedeniyle TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Çift haneli ciro büyümesi kur etkisinden kaynaklanacak – Arçelik’in 2018’de 17% ciro büyümesi gerçekleştirmesini (yönetimin tahmini ortalama %20 büyüme) bekliyoruz. TL’deki değer kaybı, güneydoğu Asya bölgesindeki hacim artışından kaynaklanan büyüme ve fiyat artışları ciro büyümesini destekleyecek. Türkiye beyaz eşya satışlarında 2017’de gerçekleşen %14 büyümenin ardından 2018’de %4 daralma öngörüyoruz. Şirketin beklentisi yatay pazar performansıdır. Yurtdışı hacimlerdeki %3 büyüme tahminimiz, %2 Avrupa hacim büyümesi ve %1 diğer bölgelerin hacim büyümesinden kaynaklanacak.

Düşük baz etkisi nedeniyle 2018’de marj iyileşmesi bekliyoruz – Arçelik’in FAVÖK marjı 4Ç17 ve 2017’de 130 ve 100 baz puan yıllık daraldı ve %7,5 ve 9,2% seviyelerinde gerçekleşti. Hammadde maliyetlerindeki artış ve Türkiye’deki sınırlı fiyat artışları marjda baskıya neden oldu. 1Ç18’de mevsimsellik etkisiyle marj iyileşmesi öngörüyoruz. Ancak yıllık bazda, özellikle 1Y18’de görülecek beyaz eşya satışlarındaki daralma ve TL’nin dolara karşı değer kaybı nedeniyle marj iyileşmesinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bilindiği üzere Aralık ayında şirket yurtiçi beyaz eşya fiyatlarına %5 zam yaptı ve yüksek sezon öncesi fiyat artışını tekrar değerlendirebilir. Yurtdışında ise fiyat artışlarının daha düşük seviyelerde gerçekleşeceğini düşünüyor ancak avronun dolara karşı güçlü seyrinin maliyet baskısını bir miktar azaltabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak 2018’de FAVÖK marjında %9,6 seviyesine doğru 40 baz puan iyileşme bekliyoruz. Şirketin beklentisi %10 FAVÖK marjıdır.

İşletme sermayesinde iyileşme sinyalleri görülüyor – Arçelik, Ekim’de ÖTV teşviğinin sona ermesi sonrası alacak ve envanter gün sayısını azaltmayı başardı. Böylelikle işletme sermayesi/satış rasyosu 4Ç17’de çeyreksel bazda 370 baz puan azalışla %32,3’e geriledi. Şirket yurtiçindeki nakit akışını piyasa koşullarına göre 2018’de azaltmaya devam etmeyi düşünüyor. 2019 sonuna kadar işletme sermayesi/satış rasyosunda 170 baz puan iyileşme öngörüyoruz.

 

Garanti Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç17 – 31.01.2018

4Ç17 Finansal Sonuçlar: Olumsuz – Arçelik (ARCLK, EP, Fiyat:19.87TL, Hedef Fiyat: 23,00 TL Piyasa Değeri TL13,427mn) 4Ç17’de zayıf operasyonel performansın ve yüksek finansal giderlerin etkisiyle beklentilerin altında 90mnTL net kar açıkladı. Şirket’in satışları yurtdışında kur etkisiyle etkisiyle beklentilerin üzerinde %26 büyürken, yurtiçi satışların toplamdaki payının azalması ve hammadde fiyat baskısının etkisiyle FVAÖK marjı beklentilerin altında %7.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket 2018’de iç pazarda beyaz eşya satışlarının yıllık bazda aynı seviyelerde kalmasını beklerken, ihracat pazarlarında yaklaşık %2 hacim büyümesi öngörmektedir. Arçelik’in 2018 ciro büyüme tahmini %20’dir. FVAÖK marjının ise %10 seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Arçelik için hedef fiyatımız 23.0TL seviyesindedir; marjlardaki zayıflık nedeniyle 4Ç17 finansallarının hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz

2018 beklentisi: 20% büyüme, yaklaşık 10% FVAÖK marjı. Şirket 2018’de iç pazarda beyaz eşya satışlarının yıllık bazda aynı seviyelerde kalmasını beklerken, ihracat pazarlarında yaklaşık %2 hacim büyümesi öngörmektedir. Arçelik’in 2018 ciro büyüme tahmini %20’dir. FVAÖK marjının ise %10 seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir.

4Ç17’de yurtiçi satışlar %19, yurtdışı satışlarda %24 oranında olumlu kur etkisiyle %30 büyüme kaydetmiştir. Arçelik, Aralık ayında %12 fiyat artışı gerçekleştirdi. Fiyat artışlarının, cirodaki katkısınına ek olarak karlılığa da olumlu katkısının yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

FVAÖK marjında yıllık bazda 1.3 puan daralma. Çelik ve plastik fiyatlarındaki artışın ve ÖTV teşvikinin kalkmasıyla yurtiçi satışların toplam satışlardaki payının azalmasının etkisiyle, brüt kar marjı yıllık bazda 1.0 puan daralarak %30.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak FVAÖK marjı da yıllık bazda 1.3 puan daralarak %7.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşletme sermayesinin satışlara oranı yurtiçi operasyonların payının azalmasıyla 30.3% seviyesine iyileşmiştir (3Ç17: 33.5%). 2018’de %30 seviyelerini koruması beklenmektedir. 4Ç17 sonu itibariyle net borç/FVAÖK oranı 2.5x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Deniz Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç17 – 31.01.2018

Arçelik’in 4Ç17 sonuçları beklentileri karşılayamadı. Arçelik 4Ç17’de 90 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam hem bizim hem de piyasanın tahminlerinin bir hayli altında kaldı. Net kar 4Ç17’de yıllık bazda %61 daraldı. Bu zayıflığın arkasındaki ana neden beklentilerden kötü gelen operasyonel marjlar olarak gözüküyor. FAVÖK marjı %7,5 olarak gerçekleşirken piyasa beklentisi %8,8 bizim tahminimiz ise %9,6 olması yönündeydi. Burada özellikle çelik fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi ve yüksek marjlı Türkiye operasyonlarının konsolide operasyonlar içindeki ağırlığının biten ÖTV teşviğiyle beraber 4Ç17’de azalması ana etkenler olarak göze çarptı.

Bu arada Arçelik için önemli bir gösterge olan Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranı ise yurt içi satışların ağırlığının azalması sonucu 3Ç17’de %33,5 iken 4Ç17’de %30,3 seviyesine bir gelişim gösterdi. Böylece zayıf operasyonel performansa rağmen şirketin net borcu bir önceki çeyrekte 5,0 milyar TL iken 4Ç17’de 4,8 milyar TL seviyesine geriledi. Arçelik’in 4Ç17’de 5,7 milyar olarak gerçekleşen satışları yıllık bazda %26 büyüyerek beklentileri aşarken marjlardaki zayıf görüntü nedeniyle FAVÖK sadece %8 büyüyerek 429 milyon TL oldu ve tahminlerin altında kaldı.

Satış büyümesindeki en önemli faktörler Türkiye tarafında fiyat artışları ve daha iyi bir ürün gamı olurken yurt dışı tarafta artan hacim ve TL’nin zayıf seyri satış büyümeisinde etkili oldu. Şirket yönetimi 4Ç17 sonuçlarıyla beraber 2018 beklentilerini de açıkladı. Buna göre 2018 yılında satışların %20 büyümesi beklenirken FAVÖK marjı da %10 civarı olarak hedefleniyor. Burada özellikle satış büyümesi bizim tahminimiz olan %12 büyümenin üzerinde ama burada yurt içi piyasanın yüksek bazdan dolayı bu sene zayıf geçmesini beklediğimizden şimdilik tahminlerimizde bir değişiklik yapmıyoruz.

4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını bekliyoruz ama görece muhafazakar olan 2018 tahminlerimiz üzerinden bile hissenin 7,5 gibi Arçelik için yüksek olmayan bir FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmesi nedeniyle olumsuzlukların büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu nedenle de olumsuz bir tepkinin kısa vadeli olarak kalmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç17 – 31.01.2018

Arçelik 4Ç17 sonuçlarını 90 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 179 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ve 180 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Net satışlar 5,706 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Net satışlar 5,706 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,373 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Yurtiçi satışlar %19 büyürken, yurtdışı satışlar %30 yükseldi. İç piyasadaki çift haneli hacim daralmasına rağmen, kur etkisi, Arçelik Pazarlama gelirlerine ÖTV ve bandrol farklarının eklenmesi, Aralık’taki fiyat artışı ve Pakistan’ın konsolide edilmesinden kaynaklanan %4 inorganik büyüme toplam ciro büyümesini destekledi.

Şirket, 4Ç17’de 429 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 473 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 126 baz puan azalarak %7,5 oldu. Hammadde maliyetlerindeki yükseliş trendinin devamı, TL’deki değer kaybı ve iç piyasadaki sınırlı fiyat artışı marjları baskıladı. İşletme sermayesinde ise çeyreksel bazda 370 baz puan iyileşme gerçekleşti.

Şirket 2018 yılında Türkiye pazarında yatay seyir, yurtdışı pazarlarda %2 büyüme bekliyor. Arçelik’in hacim büyümesinin piyasaya paralel veya hafif üzerinde olacağını tahmin ediyor. %20 ciro artışı beklerken, FAVÖK marjını %10 seviyesinde tahmin ediyor. Beklentiler tahminlerimize yakın ancak 4. çeyrek kâr rakamının zayıf olması hissede bugün satıcılı seyre neden olabilir.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç17 – 31.01.2018

Arcelik 4Ç17’de beklentilerin altında 90mn TL net kar açıkladı (PB: 180mn TL, Oyak: 176mn TL). Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında geriledi. Net karın beklentilerden sapmasının sebeplerinin, faaliyet karının beklentilerin altında kalması ve türev araçlardan yazılan zarar olduğunu düşünüyoruz (4Ç17: 47mn TL zarar – 4Ç16: 65mn TL kar). Şirketin VAFÖK’ü %8 oranında artarak 429mn TL olurken VAFÖK marjı 1.3 baz puan düşerek %7.5 oranında gerçekleş ve son 36 çeyreğin en düşük FAVÖK marjı olmuştur.

Devam eden yüksek hammadde maliyetleri ve kar marjı yüksek yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payının düşmesi karlılığı olumsuz etkilemiştir. Satış gelirleri ise %26 oranında artarak 5,7 milyar TL’ye ulaşmış ve en yüksek çeyreksel ciroya ulaşmıştır. Arçelik 2018 yılında yurtiçi satış hacminin yatay kalmasını ve uluslararası satışlarının %2 artmasını bekliyor. Fiyat artışları ve düşük TL etkisi ile cironun %20 oranında artmasını bekliyor. 2017’de %9.2 olan FAVOK marjının ise 2018’de %10’a yükselmesini bekliyor.

Şirketin beklentilerine paralel olarak 2018 ve 2019 yılları için FAVÖK tahminimizi aşağı doğru revize ettik ve hedef fiyatımızı 22.5TL’ye indirdik. Arçelik hisselerinin son 1 ayda endeksin %10 altında bir performans sergilemesini de dikkate alarak düşük kar beklentisinin kısmen fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. Şirket 11.1 F/K ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanları ile son iki yıllık ortalamalarının %14 ve %17 altında işlem görmektedir.

Zayıf 4Ç17 sonuçları sonrasında hisse fiyatında yaşanması beklenen olası geri çekilmelerin pozisyon almak için fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Hedef fiyatımıza göre %13 oranında yükselme potansiyeli taşıyan Arçelik için Endeks Üzeri Getiri önerimizi koruyoruz.

 

Arçelik 4Ç17 Sonuçlarını Açıkladı – 30.01.2018

Arçelik 4Ç17 finansal sonuçları ile ilgili bir bilgilendirme dökümanı yayınladı. Aşağıdaki özet veriler söz konusu dökümandan alınmıştır. 2017 Yılı Mali Sonuçları ve 2018 Yılı Beklentileri

 • Zayıf iç talebe rağmen, uluslararası satışların mevsimsel etkisi ve zayıf TRY neticesinde güçlü ciro büyümesi : Ciro 5,7 mlyr TL
 • Yurtiçi satışların azalan payıyla birlikte brüt karlılıkta daralma FVAÖK Marjı: 7,5%
 • Avrupa daha yavaş büyürken güçlü büyümeyi devam ettiren D. Avrupa
 • Yurtiçi pazarda gerçekleştirilen fiyat ayarlamaları ile 4Ç’te TRY’de yaşanan değer kaybının kısmen telafi edilmesi
 • 3Ç’ye göre stabil EUR/USD paritesi
 • ÖTV teşviğinin sona ermesiyle beraber işletme sermayesi ihtiyacındaki iyileşme
 • İşletme sermayesindeki iyileşmeyle birlikte 2,45X seviyesine gerileyen net kaldıraç oranı

Ciroyu Etkileyen Kritik Faktörler

 • Pozitif: Kur Etkisi – Ana para birimleri (€,$, £) ve gelişmekte olan bazı para birimleri (PLN, ZAR, RUB) karşısında TRY’nin değer kaybetmesi
 • Pozitif: Kısmi Bölünme Etkisi – Yeni kurulan şirketin konsolidasyonu sonrasında ÖTV ve bandrolün (TE* için) ciroya eklenmesi ile artan yurtiçi ciro
 • Nötr: Uluslararası Büyüme: Batı Avrupa’da daha yavaş büyüme, Doğu Avrupa’da devam eden güçlü performans, G. Afrika’dan gelen pozitif sinyaller ve politik gelişmelerden dolayı Ortadoğu’da zayıflayan talep
 • Negatif: ÖTV teşviğinin Eylül’17’de bitmesi sonrasında yavaşlayan iç talep

Karlılığı Etkileyen Kritik Faktörler

 • Pozitif: Fiyatlama: Yurtiçi pazarda fiyat artışları(Fiyat artışı 1 Aralık itibariyle geçerli olduğundan sınırlı etki)
 • Nötr: Hammadde Maliyetleri: 2Ç sonunda alınan uzun vadeli pozisyon, çelik fiyatlarındaki artışa karşı koruma sağlamaya devam ederken plastik fiyatları bir miktar artmış ve TV panel fiyatları düşüşe devam etmiştir
 • Negatif: TRY Değer Kaybı TRY’nin USD’ye karşı 4Ç17’de devam eden değer kaybı(%8 Ç/Ç – %15 Y/Y)
 • Negatif: Ciro Dağılımı: ÖTV teşviğinin kalkması sonrasında yüksek marjlı iç satışlarda yaşanan zayıflık ve uluslararası satışların mevsimsel olarak artan ağırlığı (U.Arası Satışlar/Toplam – 9A: %59 – 4Ç: %67)
 • Negatif: Operasyonel Giderler: Uluslararası satışların artan payının lojistik ve garanti giderlerini arttırması

Arçelik 2018 Yılı Beklentileri

 • Beyaz Eşya Pazarı Adetsel Büyüme: Türkiye*: Yatay satış hacmi Uluslararası :~%2
 • Pazar Payı: Ana faaliyet bölgelerinde aynı kalan veya artan pazar payı
 • Ciro Artışı Yaklaşık %20 TRY bazında
 • FVAÖK Marjı (2018)** Yaklaşık %10
 • Uzun Vadeli FVAÖK Marjı** Yaklaşık %11

 

 

Teb Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Teknik Analizi – 25.01.2018

ARCLK’te kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satıma işaret ediyor. Hisse üzerinde son dönemde yoğunlaşan satışların 19.77 seviyesine yaklaştıkça durulacağını tahmin ediyoruz. Teknik olarak ilk etapta 20.30-20.48 bandına bir toparlanma yaşanabilir. 20.48 seviyesinin aşılması durumunda hareket 21.12 seviyesine kadar sürebilir. Hissede 19.51 seviyesine stop loss yazıp, 20.25 üzeri bir harekette satmak için günlük pozisyon alınabilir.

Tacirler Yatırım – ARCLK Hisse Yorum – 24.01.2018

Arçelik (TUT, hedef fiyat: 24 TL) – Basında yer alan haberlere göre Amerikan hükümeti ithal çamaşır makinesine 1,2 milyon adede kadar %20 ve 1,2 milyon adedin üzerinde %50 gümrük vergisi 3 yıl süresince uygulama kararı verdi. Arçelik’in ABD’ye yaptığı 120 milyon TL seviyelerinde ihracat toplam cironun %0,6’ına denk gelmektedir ve şirket ağırlıklı ankastre ürün (fırın ve bulaşık makinesi) ihracatı yapmaktadır. Haberin Arçelik’in değerlemesi üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Grev ve Lokavt Kararı – 24.01.2018

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından Grev Kararı alındığı; MESS tarafından da lokavt kararı alındığı ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt başlama tarihinin sonradan bildirileceği duyuruldu. MESS üyesi şirketler arasında Arçelik de bulunuyor. Konu ile ayrıntılı haber ve gelişmeleri bu linkten takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Sektör ve ARCLK Hisse Analizi – 19.01.2018

Beyaz Eşya Sektörü – Turkbesd Aralık verilerine göre yurtiçi beyaz eşya satışları %20 yıllık azalışla 448 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2017’de toplam beyaz eşya satışı 8,5 milyon adet olurken, büyüme %14 seviyesinde gerçekleşti. İhracat Aralık’ta %3 artarken, üretim %4 geriledi. Aralık ve yılsonu rakamları beklentiler dahilindedir. Aylık verilerde görülen yıllık bazda daralmanın 1Y18’de de yüksek baz etkisi nedeniyle devam edeceğini öngörüyoruz. 2018’de pazarda %3 daralma beklentimizi koruyoruz. Arçelik için 24 TL hedef fiyatla TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şirket 29 Ocak haftası 2017 sonuçlarını açıklayacak.

 

Ziraat Yatırım – Sektör Analizi – 19.01.2018

Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre; beyaz eşya sektörü 4 beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın)  2017 yılında %7,3 büyüdü. Alt bileşenlerde ise ihracat %6 büyürken, ÖTV teşviki ile iç satışlarında %11’lik bir büyüme ile Şubat – Eylül 2017 döneminde ortalama 621 bin adet ve teşvikin son dönemi olan Eylül’de ise 808 bin adetlik satış  gerçekleşti. Türk beyaz eşya sanayinin 4 ana üründe, 2018 yılında ihracatta %6,4, iç satışta %5,5 ve bu verileri kapsayan toplam pazar hacminde ise %6,1 oranında büyüme beklentisi olduğunu da paylaşıldı.

 

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analizi – 02.01.2018

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24 TL), Hindistan’da Voltas’la ortaklık kurma sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bilidiği üzere Hindistan’da şirket kurulmuş ve ismi Voltbek Home Appliances Private olarak belirlenmişti. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. Bilindiği üzere, kurulan şirkette Arçelik’in iştiraki Ardutch BV ve Voltas şirkette %49 eşit paya sahip olurken, Koç Holding ve TICL ise %1 hisse payı tutuyor.

Şirket Hindistan’da buzdolabı üretip Beko Voltas marka ismiyle beyaz eşya satışı ve dağıtımından sorumlu olacak. 2017’de başlayacak fabrika yatırımının 2018 sonu sona ermesi planlanıyor. Yatırım planına göre şirket 10 yıllık sürede 1 milyar dolar ciro, %10’un seviyesinde pazar payı, Arçelik’e benzer kârlılık oranı, 3 milyon adetlik kapasite ve 155 milyon dolar toplam yatırım hedefliyor. Ayıca 4. senenin sonunda klima üretiminin değerlendirilmesi planlanıyor. Arçelik şirketi özkaynak yöntemiyle konsolide etmeyi planlıyor. Arçelik’in Voltbek’teki %49 hissesini 475 milyon TL’den değerliyor ve Arçelik’in hedef değerlemesine şirketin katkısını %3 olarak hesaplıyoruz.

Arçelik’ten Voltbek Home Appliances Private Kuruluşunun Tamamlanması ile İlgili Açıklama – 29.12.2017

Sözleşmedeki ön koşulların tamamlanması açıklaması – KAP

23 Mayıs 2017 ve 17 Kasım 2017 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Voltas-Beko markası ile faaliyette bulunmak üzere bir şirket kurulacağı; kurulacak şirketin taraflar arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi’nde yer alan koşulların yerine getirildiği tarihte faaliyetine başlayacağı ve kapanış için belirlenen ön koşulların 31 Mart 2018 tarihine kadar yerine getirilememesi durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğu, kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu şirketin Voltbek Home Appliances Private Ltd. unvanı ile kuruluşu tamamlanmış; ilgili taraflarla marka ve teknoloji lisans sözleşmeleri ile hizmet sözleşmeleri imzalanmış olup, kapanış için Ortaklık Sözleşmesi’nde belirtilen diğer koşullar üzerinde de tarafların mutabık kalması üzerine bugün itibarıyla kapanış gerçekleşmiştir.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analizi – 22.12.2017

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24) – Gelir İdaresi Başkanlığı, 150 bin TL cironun altındaki işletmelerde 2017 sonuna kadar yeni nesil yazar kasaya geçiş zorunluluğunu (pazarın %50’si) erteledi. İşletmeler eski yazar kasaların hafızası doluncaya kadar yazar kasaları kullanabilecek. Özellik 4Ç17’de artması beklenen yazar kasa satışlarının Arçelik’in 2017 cirosuna %1 ek katkısı olacağını düşünüyorduk. Erteleme kararının Arçelik’in 2017 ciro tahminlerine hafif olumsuz etkisi olacaktır.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analizi – 20.12.2017

Arçelik (ARCLK) TURKBESD verilerine göre Türkiye’deki beyaz eşya satışları, Kasım ayında yıllık bazda %16’lık daralma göstererek (Ekim: -%5%) 556 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Şubat 2017’den itibaren Eylül 2017 sonuna kadar uygulanan hükümetin sağladığı ÖTV indirimi teşviki ile (%6.7’den %0’a) beyaz eşya satışları, 2017 yılının ilk 9 ayında belirgin artış göstermiştir.

Böylelikle, yurtiçi pazarda beyaz eşya satışları, 11A17’de yıllık %17 artış göstermiştir. Beyaz eşya ihracatı ise, Ekim ayındaki %6 oranındaki büyümenin ardından, kısmen hız kaybederek Kasım 2017’de yıllık %2 oranında artarak 1.96mn adet olarak gerçekleşmiştir (11A17: yıllık bazda +%6; 18.9mn adet).

Kasım 2017’de beyaz eşya üretimi yıllık %5 azalarak 2.39mn adet olarak gerçekleşmiştir. Türkiye beyaz eşya pazarının 4Ç17T’de yıllık daralma gösterebileceği büyük ölçüde tahmin edilmekte ve projeksiyonlara dahil edilmekte idi. Ancak son verilerle birlikte, 2017T yılında yurtiçi beyaz eşya pazarındaki daralmanın Arçelik’in görece olarak muhafazakar olan %10 oranındaki büyüme tahmininden daha iyi gerçekleşebileceğini gözlemlemekteyiz (Şeker Yatırım T.: +%13). Bu nedenle, açıklanan verilerin Şirket pay performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

Ziraat Yatırım – Beyaz Eşya Sektör Verileri Analizi – 20.12.2017

Beyaz Eşya: Beyaz eşya iç satışları Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre %16 gerilerken; Eylül’de sona eren özel tüketim vergisi (ÖTV) indiriminin ardından ikinci ayda da düşüş kaydetmiş oldu. Beyaz eşyada %6,7 olarak uygulanan ÖTV, Şubat’ta üç ay için sıfırlanmış; ÖTV teşviki daha sonra Eylül sonuna kadar uzatılmıştı. Satışlar, teşvikin son ayı olan Eylül’de %21, Ocak-Eylül’de ise %23 artmıştı. ÖTV desteğinin canlandırdığı taleple ilk üç çeyrekte güçlü yükseliş kaydeden iç satışlar, teşvikin sona ermesiyle birlikte Ekim ayında %5 gerilemişti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, talepteki düşüş Kasım’da artarak devam etti. İç satışlar bir önceki yıl aynı aya göre %16 gerileyerek 556bin adet oldu. Ocak-Kasım dönemi iç satışlar ise %17 artışla 8,1mn adet olarak gerçekleşti. Talep düşüşü üretim rakamlarına da yansırken, Kasım ayında beyaz eşya üretimi %5 gerileyerek 2,4mn adet oldu. Üretim Ocak-Kasım’da ise %9 artışla 26,5mn adet olarak gerçekleşti. Beyaz eşya ihracatı Kasım’da %2 artışla 1,9mn adet, Ocak-Kasım döneminde ise %6 artışla 18,9mn adet oldu.

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

ARCLK/CCOLA: Pakistan’da son dönemde artan gerilim 2016 konsolide satış hacminin yaklaşık dörtte biri Pakistan kaynaklı olan Coca Cola İçecek ve toplam satışları içerisinde %5 oranında yapı olan Arçelik için negatif katalist etkisi yapabilir. Arcelik Pakistan’daki Dawlance satınalmasını 2016’nın sonunda tamamlamış ve 2017 yılından itibaren de konsolide etmeye başlamıştı. Pakistan’da diğer faaliyetlerine kıyasla daha yüksek karlılık ile çalıştığından dolayı Arçelik’in FAVÖK’ü içerisinde %8-10 oranında pay alıyor. Ülkedeki gelişmeler tüketici güvenini ve yerel para birimini olumsuz etkileyeceğinden dolayı Arçelik ve Coca Cola İçecek için olumsuz olarak algınalabilir.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 20.11.2017

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24 TL), Hindistan’da Voltas’la ortaklık kurma aşamalarıyla ilgili bilgi verdi. Hindistan’da şirket kurma aşaması tamamlanmış olup şirketin ismi Voltbek Home Appliances Private olarak belirlenmiştir. Ortaklık sürecine ilişkin bürokratik prosedür devam ettiğinden tarafların fesih etme hakkı 31 Mart’a uzatılmıştır. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. Bilindiği üzere, kurulan şirkette Arçelik’in iştiraki Ardutch BV ve Voltas şirkette %49 eşit paya sahip olurken, Koç Holding ve TICL ise %1 hisse payı tutacak. Şirket Hindistan’da buzdolabı üretip Beko Voltas marka ismiyle beyaz eşya satışı ve dağıtımından sorumlu olacak.

2017’de başlayacak fabrika yatırımının 2018 sonu sona ermesi planlanıyor. Yatırım planına göre şirket 10 yıllık sürede 1 milyar dolar ciro, %10’un seviyesinde pazar payı, Arçelik’e benzer kârlılık oranı, 3 milyon adetlik kapasite ve 155 milyon dolar toplam yatırım hedefliyor. Ayıca 4. senenin sonunda klima üretiminin değerlendirilmesi planlanıyor. Arçelik şirketi özkaynak yöntemiyle konsolide etmeyi planlıyor. Arçelik’in Voltbek’teki %49 hissesini 475 milyon TL’den değerliyor ve Arçelik’in hedef değerlemesine şirketin katkısını %3 olarak hesaplıyoruz.

Ziraat Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 20.11.2017

Arçelik (ARCLK, Nötr): 23.05.2017 tarihli açıklamada, Hindistan pazarına yönelik olarak Voltas-Beko markası ile faaliyette bulunmak üzere bir şirket kurulacağı; kurulacak şirketin sözleşmede yer alan koşulların yerine getirildiği tarihte faaliyetine başlayacağı ve ön koşulların sözleşme imza tarihinden itibaren 6 ay içinde yerine getirilememesi durumunda, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğu açıklanmıştı. Söz konusu şirket “Voltbek Home Appliances Private Ltd.” unvanıyla kurulmuş olup, Ortaklık Sözleşmesi’nde kapanış için ön koşul olarak belirtilen işlemlerin henüz tamamlanmaması ve öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle, yukarıda belirtilen fesih hakkı, taraflarca imzalanan Tadil Sözleşmesi ile 31 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Garanti Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç17- 23.10.2017

Arçelik (ARCLK, Fiyat:23.36TL, Piyasa Değeri TL15,785mn Hedef Fiyat: 28.70TL ) Arçelik 3Ç17’de, piyasa beklentisine paralel, ancak finansal giderler nedeniyle bizim beklentimizin altında 256mn TL net kar açıkladı. Şirket’in satışları yurtiçinde ÖTV teşvikinin, yurtdışında Pakistan ve kur etkisiyle etkisiyle beklentimizin üzerinde %33 büyürken, hammadde fiyat artışı etkisiyle FVAÖK marjı da konsensüs beklentisinin altında %10.0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket yılsonu FVAÖK marj beklentisini ise %10.5 seviyesinden, yaklaşık %10.0 seviyesine revize etti. Hammadde maliyet artışı ve son çeyrekte yurtdışı operasyonların satışlardaki payının artacak olması, aşağı yönlü marj revizyonunda etkili olmuştur. Arçelik için hedef fiyatımız 28.70TL seviyesindedir; yüksek büyümeye rağmen marj tahminindeki aşağı yönlü revizyon nedeniyle bugün 3Ç17 finansallarının hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Yılsonu FVAÖK marj beklentisinde aşağı yönlü revizyon. Şirket yılsonu FVAÖK marj beklentisini ise %10.5 seviyesinden, yaklaşık %10.0 seviyesine revize etti. Bir önceki çeyrekte de 11% seviyesinden %10.5 seviyesine revize edilmişti. Hammadde maliyet artışı ve son çeyrekte yurtdışı operasyonların satışlardaki payının artacak olması, aşağı yönlü marj revizyonunda etkili olmuştur. ÖTV teşvikinin etkisiyle yurtiçi satışlar yıllık bazda %32 büyüme kaydetmiştir. Toplam yurtdışı satış büyümesi ise Pakistan operasyonları (Dawlance) ve olumlu kur etkisiyle %34 seviyesinde gerçekleşti.

Brüt kar marjında yıllık bazda 1.6 puan daralma. Çelik, plastik ve panel fiyatlarındaki artışın etkisiyle, brüt kar marjı yıllık bazda 1.6 puan daralarak %31.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda 1 puanlık bir iyileşme gerçekleşmesiyle birlikte, önümüzdeki çeyrekte iyileşmenin daha anlamlı olmasını bekliyoruz. FVAÖK marjı yıllık bazda 0.9 puan daralarak %10.0 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşletme sermayesinin satışlara oranı yurtiçi operasyonlardaki büyümenin etkisiyle 33.5% seviyesinde gerçekleşirken (2016: 29.3%), 3Ç17 sonunda net borç/FVAÖK oranı 2.6x seviyesindedir.

Deniz Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç17 – 23.10.2017

Arçelik’in 3Ç17’de marj görünümü beklentilerden kötü. Arçelik Cuma günü kapanış sonrasında 3Ç17 finansallarını açıkladı. Net kar 256 milyon TL gelirken genel itibariyle piyasa beklentilerini karşıladı. Net kar çeyreksel bazda yatay kalırken yıllık bazda %3 civarında düştü. Net kar bizim beklentilerimizi %9 civarı aştı ama bu daha ziyade operasyonel olmayan kalemlerden kaynaklandı. Operasyonel performansa baktığımızda ise satışlar yıllık bazda %33 büyüyerek 5,4 milyar TL oldu ve beklentileri bir parça aştı. VAFÖK ise 542 milyon TL olarak gerçekleşirken beklentilere paralel düzeyde kaldı. Böylece VAFÖK marjı %10 düzeyinde kaldı ve beklentileri karşılamadı.

Bu sonuçlar sonrası şirket 2017 VAFÖK hedefini de %10,5 düzeyinden %10’a çekti. Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranı ise %33,5 olurken bir önceki çeyrekle hemen hemen paralel düzeyde kaldı. Özellikle şirketin VAFÖK marjı hedefini düşürmesi ve ÖTV teşviğinin bitmesi sonrasında önümüzdeki bir kaç çeyrekte yurt içi piyasada beklenen zayıf satışlar nedeniyle hissenin 3Ç17 sonuçlarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç17 – 23.10.2017

Arcelik 3Ç17’de beklentilere paralel olarak 256mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında geriledi. Şirketin VAFÖK’ü %22 oranında artarak 542mn TL olurken VAFÖK marjı 0.9 baz puan düşerek %10 oranında gerçekleşmiştir. Artan hammadde maliyetleri ve satis ile ilgili faaliyet giderlerindeki artis karliligi olumsuz etkilemistir. Satis gelirleri ise %33 oraninda artarak 5,4 milyar TL’ye ulasmis ve en yuksek ceyreksel ciroya ulasmistir.

Arcelik satis hacmi ve ciro beklentisininde degisiklik yapmazken 2017 FAVOK marji tahminini %10.5’ten %10’a dusurmustur. Karlilik gorunumundeki degisikligin olumsuz bir etkisi olsa da hedef fiyatimiza gore %18 oraninda yukselme potansiyeli tasiyan Arçelik için Endeks Uzeri Getiri önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 3Ç17 – 23.10.2017

Arçelik (TUT, hedef fiyat 25,5): 3Ç17 sonuçlarını 256 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 259 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Net satışlar ve FAVÖK rakamları da beklentiler dahilinde açıklanmıştır. Açıklanan net kar rakamı, FAVÖK’teki yıllık büyümeye rağmen, Turquality gelirlerindeki azalmadan dolayı geçen sene aynı dönemdeki rakamın altında gerçekleşti. Net satışlar %33 yıllık artışla 5.440 milyon TL seviyesine ulaştı. Yurtiçi satışlar beyaz eşya, klima ve TV hacim artışının etkisiyle %32 yıllık yükselirken, yurtdışı satışlar TL’de diğer para birimlerine karşı gerileme, %8 inorganik büyüme ve hafif hacim artışı ile %34 büyüdü. Brüt marj yıllık 160 baz puan düşüşle %31,7 seviyesine gerilerken, faaliyet gideri/satış oranındaki gerileme FAVÖK marjındaki daralmayı kısmen sınırladı. Böylelikle Turquality gelirleri dahil etmediğimizde, FAVÖK marjı 90 baz puan yıllık daralmayla %10 seviyesine geriledi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 544 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 93 baz puan azalarak %10 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 5,000 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi/ satış rasyosu ise yıllık 300 baz puan artışla %36 seviyesine ulaştı.

Arçelik, 3Ç17 sonuçları sonrası %25 ciro büyümesi beklentisini korurken, FAVÖK marjı beklentisini, hammadde maliyetlerindeki yükseliş trendinin etkisiyle %10,5’ten %10’a revize etti. Şirket 4Ç17’de artan hammadde maliyetlerinin maliyet iyileştirme çalışmalarıyla dengeleneceğini öngörüyor. Türkiye beyaz eşya sektöründe 2017’de %10 büyüme beklentisi korunurken %2-3 seviyesinde ek büyümenin de mümkün olabileceği dile getirildi. Beklentilerdeki hafif aşağı revizyonun ve işletme sermayesinde devam eden yüksek seviyenin Arçelik hisse performansına kısa vadeli olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Beyaz eşya satışları, Eylül ayında yıllık %21 artışla 863 bin adet seviyesine ulaştı. 9A17 sonuçlara göre büyüme %23 seviyesinde gerçekleşti. İhracat adetleri yıllık %18 büyürken, toplam üretim %15 yıllık yükseldi. Eylül sonunda ÖTV teşviği sona ermeden çift haneli yıllık büyümelerin devam edeceğini öngörüyorduk. O nedenle haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. Ekim ve Kasım aylarında beyaz eşya satışlarında ciddi daralma öngörüyoruz.

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz- 13.10.2017

Faaliyet performansında 3Ç17’de iyileşme bekliyoruz. Yurtiçi beyaz eşya satışları 3Ç17’de de ÖTV avantajından dolayı kuvvetli bir seyir izledi. Temmuz ve Ağustos aylarında yurtiçi beyaz eşya satışları %14 oranında büyüdü. İhracat ise bu dönemde 1Y17’ye göre hızlanarak %13 artış kaydetti. Bunlara ek olarak Arçelik’in gelirleri Pakistan’daki Dawlance şirketinin konsolide edilmesi ile birlikte olumlu etkilendi. 3Ç16’da Dawlance Arçelik’in finansallarında yer almıyordu. Ham madde fiyatlarındaki artışın durması, EUR/USD paritesinin yükselmesi ve yurtiçi pazarda yapılan fiyat artışları şirketin karlılığı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. 3Ç17’de Arcelik’in satış geliri ve FAVOK’ünün sırasıyla %32 ve %28 oranlarında büyümesini FAVÖK marjının ise 30 baz puan gerileyerek %10.6’ya düşmesini bekliyoruz. Fakat 2Ç17’ye göre FAVÖK marjı 90 baz puan iyileşecektir.

4Ç17’de yurtiçi satış hacminde gerileme fakat karlılıkta artış bekliyoruz. Geçiçi vergi indiriminin Eylül sonunda sona ermesinden dolayı 4Ç17’de yurtiçi beyaz eşya satışlarında bir miktar gerileme bekliyoruz. Fakat gerileyen beyaz eşya satışlarının bir kısmının POS makinası satışlarındaki artış beklentimiz ile karşılanacağını düşünüyoruz. Arçelik’in kar marjlarının yılın son çeyreğinde fiyat artışlarının etkisi ile iyileşmesini bekliyoruz. Diğer taraftan işletme sermayesi ihtyacının bir miktar gerilemesini bekliyoruz. 1Y17’de %10.1 oranında olan FAVÖK marjını dikkate alarak yılsonu hedefini yakalamak için Arçelik’in FAVÖK marjının %11 seviyesine gelmesini bekliyoruz. Ham madde fiyatlarındaki gerileme ve artan EUR/USD paritesinin marjları desteklemesini düşünüyoruz.

Uluslararası operasyonlar büyümeyi ivmelendirecek. Arçelik faaliyet gösterdiği ülkeler dikkate alındığında hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli pazar paylarına sahiptir. Türkiye, Avrupa, Güney Afrika’daki yatırımlarının yanında hızla büyümesi beklenen Tayland, Pakistan ve Hindistan’da da yatırımlarını hızlandırmıştır. 2016 yılında %59 olan yurtdışı operasyonlarının toplam gelirler içerisinde aldığı payın 2019’da %66’ya ulaşmasını bekliyoruz.

%22 oranında yükselme potansiyeli ile tavsiyemizi Endeksin Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz. Arçelik’in hisse performansı, 1Y17’de karlılığın baskı altında kalmasından ve şirketin 2017 FAVÖK marj hedefini aşağı revize etmesinden dolayı, son 3 ayda %14 ve yılbaşından bu yana %19 BIST100 endeksinin altında kalmıştır. Kötümser beklentilerin hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Hedef değerimiz olan 27.50 TL’ye göre %22 oranında yükselme potansiyeli taşıyan Arçelik için tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri’ye yükseltiyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 13.10.2017

Arçelik (TUT, hedef fiyat 25,5TL) ve Tüpraş (AL, hedef fiyat 145TL) – Medya haberine göre Arçelik ve Tüpraş’ın iştiraki OPET, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti sonrası ülkede yatırım düşünebilir. Haberde ayrıca OPET’in Sırbistan’daki Knez Oil’i satın almak için görüşmeler yaptığı belirtildi. Haberin şu aşamada nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.

Garanti Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 13.10.2017

Arçelik (ARCLK, EP, Fiyat:22.60TL, Piyasa Değeri TL15,271mn): Basında çıkan habere göre, Arçelik Sırbistan’da üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. Arçelik’in uluslararası genişleme stratejisine paralel, yeni yatırım arayışlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Fakat, Ocak 2015’de başlayan Tayland fabrika yatırımının yavaş ilerlediğini göz önüne alarak, haberi şu an için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

BMD Araştırma – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 10.10.2017

%18,6 Getiri Potansiyeli…Büyüme Hız Kesti… 

ARCLK için 12 aylık hedef fiyatımızı 22,69 TL’den 25,81 TL’ye yükseltiyor, %18,6 getiri potansiyeli ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ile öneri listemizde tutmaya devam ediyoruz. Arçelik, uluslararası rakiplerine göre FAVÖK büyümesi, temettü verimi ve beklenen karlılıkta öne çıkarken sektörüne göre %29 FD/FAVÖK17T iskontosu ile işlem görüyor. Rakiplere iskontolu işlem görmesine rağmen ARCLK kendi tarihi ortalama çarpanlarının hafif üzerinde fiyatlanıyor. 

Türkiye beyaz eşya pazarı 2Ç17’de adetsel bazda %20 büyüdü. 2017 yılının ilk çeyreğinde %36 büyüyen Türkiye pazarı ikinci çeyrekte bir miktar hız keserek %20 büyüdü ve 2,33 milyon adede yükseldi. Klima satışları ilk çeyrekteki %9’luk büyümenin ardından ivme kazanarak 20172Ç’de %30 arttı. TV pazarı ise %9 daraldı. 

Avrupa beyaz eşya pazarı %2 büyüdü. Adetsel bazda %2 büyüyen Avrupa pazarında lokomotif ürün buzdolabı olurken en hızlı büyüyen ülkeler Ukrayna, Rusya ve İspanya oldu. Ankastre ürün gruplarının büyümesi %5 olurken solo ürünlerin büyümesi %2’de kaldı. İlk çeyrekte daralan Güney Afrika pazarı canlı geçen Mayıs ve Haziran ayıyla beraber ikinci çeyrekte büyüme gösterdi.

Türkiye pazarında ÖTV indiriminin etkisiyle 1Ç17’ye göre daha zayıf olmakla beraber iç pazardaki güçlü talep, POS yazarkasa yasal geçiş sürenin 2017 sonuna uzatılmasından dolayı talebin zayıf seyretmesine rağmen Şirket, yurtiçi satış gelirini 2Ç17’de yıllık %20 artırırken, TL’deki değer kaybının etkisiyle %20 artan ihracat ile 2Ç17’deki toplam satış geliri %27,6 artış kaydederek 5.061 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve beklentimizi karşılamıştır. Plastik ve metal fiyatlarının 2016 sonunda başlayan yükselişin gecikmeli etkisi ve marjı daha düşük klima satışlarının payının artması Şirket’in marjları üzerinde baskı oluşturmuştur. Brüt kar marjı 3,4 yp gerilemesine rağmen Şirket’in faaliyet giderleri/net satış oranında yaşanan iyileşme faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjındaki gerilemeyi sınırlamıştır. 2Ç17’de 489,8 milyon TL FAVÖK üreten Arçelik, geçen yıla göre %16,7 büyüme kaydetmiş ve beklentimizi karşılamıştır. 

Hindistan pazarına giriş hikayesi. Beyaz eşya penetrasyonunun düşük olduğu dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde 100 mn dolar sermaye ile %50 ortaklık payıyla yatırım anlaşması yapılmıştır. 10 yıllık 1 milyar dolar gelir hedefi ve %10 pazar payıyla 110 milyon dolar FAVÖK beklentisi henüz fiyatlanmadı.

İstikrarlı temettü verimi. Son yedi yılın tamamında temettü dağıtan Şirket, 2017 yılında %2,5 verim ile 425 milyon TL temettü dağıtmıştır.

Riskler. Yurtiçinde ÖTV indiriminin Eylül ayında sona ermesiyle daralacak talep, plastik ve metal fiyatlarında yükselişin hız kazanmasıyla kontrol edilemeyen maliyetlerdeki yükseliş Şirket’in marjları ve hedef fiyatımızı baskı altına alabilir.    

HSBC – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 06.10.2017

Arçelik hedef fiyatını ise 27,20 TL’den 27,00 TL’ye revize ettiklerini belirtti.

“Önümüzdeki bir kaç çeyrek boyunca yurtiçi beyaz eşya satışları daralma gösterebilir, hammadde (özellikle çelik) kaynaklı maliyet baskısı devam edebilir.

Ancak ÖTV desteğinin sona ermesi ile muhtemel fiyat artışları, talepteki daralmaya paralel işletme sermayesinde rahatlama ve yurtdışındaki yeni atılımların (Pakistan, Tayland) giderek artan katkısı bu baskıları hafifletebilir.

Mevcut değerleme seviyesinde hissenin cazip olduğunu düşünüyor ve Tut olan tavsiyemizi Al olarak değiştiriyoruz. Tahminlerimizki hafif aşağı yönlü revizyon sonucunda yeni hedef fiyatımız 27 TL’dir (eski hedef: 27.2 TL).

 

TACİRLER YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 27.09.2017

Beyaz eşya satışları Ağustos 2017’de yıllık %6 yükselişle 861 bin adede ulaştı. 8A17’deki büyüme yıllık %24’tü. Ağustos ihracat %7 yıllık artışla 2 milyon adede yükselirken üretim %5 büyüdü. Yurtiçi pazardaki büyüme Ağustos’ta beklendiği gibi yavaşladı. Bilindiği üzere Arçelik 2017 büyüme beklentisi %10’a revize etmişti. Bu veriyi dikkate alarak önümüzdeki aylarda satışlarda durgunluk bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç17  – 01.08.2017

Arcelik 2Ç17’de beklentilere paralel olarak 257mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında küçülmüş gibi gözükse de 2Ç16’da Koç Finansal Hizmeteler’deki paylarının satışından elde ettiği 414mn TL’lik bir defaya mahsus karı çıkartırsak 2Ç17’de Arçelik’in net karının %8 arttığı görülür. Şirketin VAFÖK’ü %17 oranında artarak 490mn TL olurken VAFÖK marjı 0.9 baz puan düşerek %9.7 oranında gerçekleşmiştir. Artan hammadde maliyetleri ve yurtiçi pazardaki fiyat rekabeti şirketin ürün fiyatlarını yeterince arttırmasına izin vermemiştir. Arcelik yurtiçi satışlarındaki büyüme tahminini %5’ten %10’a yükseltirken, 2017 ciro büyüme tahminini de %20’den %25’e yükseltmiştir. Şirketin beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlara paralel olarak bizde tahminlerimizi değiştirdik ve hedef fiyatımızı 27.5TL’ye yükselttik. Arçelik için Piyasaya Paralel önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç17  – 01.08.2017

Arçelik (TUT, hedef fiyat 25,5) – 2Ç17 sonuçlarını 256.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 267.1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu ve bizim beklentimiz 295 milyon TL’nin hafif altındadır. Net kardaki yıllık azalışın nedeni 2Ç16’da finansal varlık satışından elde edilen gelirin bulunmamasıdır. Net satışlar 5,061 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Yurtiçi satışlar %20 ve yurtdışı satışlar %34 yıllık yükseldi. Yurtiçi beyaz eşya satış hacimleri %12 yıllık büyürken, klima satış hacimleri %9 arttı. Yurtdışındaki %34 büyüme, Pakistan’daki faaliyetlerin konsolide edilmesi ve kur etkisinde kaynaklandı. Şirket, 2Ç17’de 490 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 499 milyon TL ve Tacirler beklentisi 508 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 baz puan azalarak %9.7 oldu. Marjlardaki azalışın nedeni yurtiçinde promosyonların devam etmesi ve hammadde maliyetlerindeki artıştır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 artarak 4,758 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 5,757 milyon TL (2Ç16: 4,189 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31.5 (2Ç16: %27.1) olarak kaydedildi. 2017 tahminlerinde şirket revizyon yaptı – Arçelik ciro büyüme tahminini >%20’den %25 seviyesine yükseltirken, FAVÖK marjını %11’den %10,5’e revize etti. Revize edilmiş rakamlar konsensus ve bizim beklentimize paraleldir. Şirket yurtiçi beyaz eşya sektörü büyüme tahminini %5’ten %10’a yükseltti. Yönetim işletme sermayesindeki artışın ÖTV teşviği dolayısıyla geçici stok artışından kaynaklandığını ve yıl sonunda işletme sermayesi ihtiyacının azalacağını belirtti. Net borç/FAVÖK rasyosunda ise 2.7x seviyesinden 2.2x-2.3x seviyesine düşüş bekleniyor. Sonuçları değerlememiz açısından nötr olarak değerlendirebiliriz.

DENİZ YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç17  – 01.08.2017

Arçelik’in 2Ç17 sonuçları heyecan yaratmadı Arçelik 2Ç17’de 257 milyon net kar açıkladı. Bu rakam beklentilerin hafif altında kaldı. Şirjet önemli bir ertelenmiş vergi geliri yazarken finansal giderler ise beklentimizden kötü gerçekleşti. Operasyonel performans olarak baktığımızda ise çok fazla bir sürpriz gözlemlemedik. Satışlar 5,1 milyar TL olurken bizim beklentimiz 5,2 milyar piyasa beklentisi ise 5,0 milyar TL düzeyindeydi. VAFÖK 490 milyon TL gelirken bizim tahminimizin hafif altında kaldı. VAFÖK marjı da özellikle maliyet baskısının beklentimizden fazla olması nedeniyle %10 olan tahminlerin düzeyinin altında kaldı. Şirket için önemli bir başka nokta olan net işletme sermayesi/satışlar oranı da 1Ç17’de %32 iken 2Ç17’de %34 düzey,ne yükselerek bozulma gösterdi. Şirket 2Ç17 sonuçları sonrası 2017 hedeflerinde değişikliğe gitti. Buna göre satış büyümesi hedefi %20’nin hafif üzerinden %25’e yükseltildi. Diğer kalemleri içeren VAFÖK marjı beklentisi ise %11’den %10,5 seviyesine çekildi. Bu revizyonun değerlememiz üzerinde fazla bir etkisi bulunmuyor. 2Ç17 sonuçlarının hissede karışık ve hafif satış baskısı yönünde bir etki yaratmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç17  – 01.08.2017

Arçelik (ARCLK, Nötr): 2017’nin ikinci çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %60,6 azalışla 256,6mn TL olmuş ve 267mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi geçen sene 2. çeyrekte kaydedilen 415mn TL’lik yatırım gelirinin bu çeyrekte olmayışıdır. 2Ç2017 satış gelirleri %27,8 artışla 5.061mn TL olmuştur. Satışların %59’unu oluşturan yurtiçi satışlar %34,1 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %19,7 yükselmiştir. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan daha yüksek %34,5 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar %14,9 artışla 1.554mn TL olurken brüt kar marjı 3,4 puan düşüşle %30,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ise %15 olmuştur. Buna bağlı olarak, faaliyet karı %14,4 artışla 355,7mn TL’ye ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 0,8 puan düşüşle %7’ye gerilemiştir. 2Ç2017 FAVÖK’ü %2,3 artışla 496mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,7 puan gerilemeyle %9,8 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 82,5mn TL finansman gideri kaydederken bu sene 154mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Öte yandan, vergi tarafında geçen seneki 2,6mn TL’lik giderin aksine bu çeyrekte 43,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 11,4 puan azalarak %5,1 olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Arçelik’in 6 aylık ana ortaklı karı geçen seneye göre %38,5 azalarak 496,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlarından ardından şirket 2017 yıl sonu ciro artış beklentisini %20’den %25’e revize ederken, FAVÖK marjı beklentisini ise %11’den %10,5’e düşürmüştür.

 

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 31.07.2017

Yurtiçi beyaz eşya satışları 2Ç17’de de özel tüketim vergisinin kaldırılmasından dolayı kuvvetli bir seyir izledi. Nisan ve Mayıs aylarında yurtiçi beyaz eşya satışları %28 oranında büyüdü. Türkiye’den yapılan beyaz eşya ihracatıda bu dönemde 1Ç17’ye göre hızlanarak %5.3 artış kaydetti. Bunlara ek olarak Arçelik’in gelirleri Pakistan’daki Dawlance şirketinin konsolide edilmesi ile birlikte olumlu etkilendi. 2Ç16’da Dawlance Arçelik’in finansallarında yer almıyordu. Diğer taraftan yüksek ham madde fiyatları şirketin karlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 2Ç17’de Arcelik’in satış geliri ve FAVOK’ünün sırasıyla %24 ve %18 oranlarında büyümesini FAVÖK marjının 53 baz puan gerileyerek %10.1’e düşmesini bekliyoruz. Arçelik 2Ç16’da KFH’deki hisselerinin satışından 414mn TL kar elde etmişti. Bu bir defaya mahsus elde edilen karı çıkartarak, 2Ç17’de şirketin net karının %8 artarak 257mn TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum  – 28.06.2017

Arçelik Aklandı, Risk Ortadan Kalktı

Greenfell Tower’daki yangın ile ilgili: Yangının bir Whirlpool buzdolabından çıktığı saptandı ve şirket söz konusu modeli geri çağıracağını açıkladı. Arçelik’in Beko marka buzdolabı da yangını çıkaran unsurlardan biri olabilir şüphesi vardı. Bu gelişme sonrası Arçelik için bu risk ortadan kalkmış gibi gözüküyor.

AK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz  – 21.06.2017

Beyaz Eşya Sektörü (OLUMLU) – Mayıs ayı beyaz eşya verisi açıklandı. Buna göre, yurtiçi satışlar yıllık %17 artarken, beyaz eşya ihracatı Nisan ayında yıllık %10 arttı. Buna göre, ilk beş ayda yurtiçi beyaz eşya satışları yıllık %33 artarak 3,68 milyon adet olurken, ihracat aynı dönemde yıllık %4 artarak 7,69 milyon adete çıktı. Yurtiçi beyaz eşya satışları 1Ç17’de ÖTV’nin (%6,7) kaldırılmasıyla yıllık %36 artış göstermişti. Sonuç olarak, Nisan beyaz eşya verisinin Arçelik (ARCLK) ve Vestel Beyaz Eşya’nın (VESBE) ikinci çeyrek finansalları için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz  – 21.06.2017

2Ç’de Karlılığı Destekleyecek Unsurlar Var

Yurtiçi beyaz eşya satışları Mayıs ayında %17 oranında büyüyerek 750k adete ulaştı. Yılbaşından bu yana ise toplam beyaz eşya satışları %33 oranında artarak 3.7mn adet olarak gerçekleşti. Eylül sonuna kadar yürülükte kalacak olan beyaz eşya ürünlerine gelen ÖTV indirimi 2017 yılında sektörün hızlı büyümesine sebep oluyor. Her ne kadar Mayıs ayında bir önceki aylara göre büyüme hızında bir yavaşlama olsa da 2017 yılında yurtiçi satışların %10 civarında büyümesini bekliyoruz.

İhracat satışları ise Mayıs ayında büyümesini devam ettirerek %10 oranında artmış ve 1.7mn adete ulaşmıştır. Özellikle Avrupa’da talep dinamiklerinin kuvvetli olması sektörün ihracatını olumlu yönde etkilemektedir.

Arcelik ve Vestel’in 2Ç17’de hem yurtiçinde hem de ihracat satışlarında kuvvetli büyüme sergilemesini bekliyoruz. Artan hammadde fiyatlarının maliyetler üzerinde baskı yaptığı bu dönemde şirketlerin karlılıklarındaki seyir daha önemli olacaktır. Ürün fiyatlarındaki artışlar ve EUR/USD paritesinin yükselmesi 2Ç17’de karlılığı destekleyecektir.

HSBC – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 08.06.2017

Yeni Ortaklıklarla Hisse Başına 1.6 TL İlave Değer

Şirket uluslararası genişleme stratejisinin devamı olarak Tayland ve Pakistan’dan sonra Hindistan’da yerel ortak Voltas (Tata Grubu) ile üretim ve dağıtım anlaşması imzaladı.

Hindistan’daki girişim için sağlanan bilgiler ışığında 642m dolar toplam değer biçiyoruz. Bu tahmin Arçelik için hisse başına 1.6 TL ilave değer anlamına geliyor. Ancak Arçelik bilançosuna özsermaye yöntemi ile konsolide edilecek olan operasyondan ilk yıllarda kar katkısının sınırlı olmasını bekliyoruz.

Yeni ortaklığı ve Türkiye’de güçlü devam eden talebi dikkate alarak revize ettiğimiz tahminlerimiz ile hedef fiyatımızı 23.5 TL’den 27.2 TL’ye yükseltiyor, sınırlı yukarı potansiyel nedeniyle Tut tavsiyemizi sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 07.06.2017

Arçelik’ten İkinci Asya Hamlesi Gelecek…

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Asya’daki yatırımlarının bir sonraki durağının Endonezya olacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Arcelik Asya’daki yatırımlarını son 2 yılda hızlandırmıştı. Şirket 2016 yılının başında Tayland’da ki buzdolabı fabrikasını devreye aldı, Kasım 2016’da Pakistan’ın önde gelen beyaz eşya üreticisi Dawlance’ı satın aldı ve son olarak Mayıs 2017’de, Hintli Tata Grubu’nun sahip olduğu Voltas ile birlikte Hindistan pazarına yönelik buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere ortak bir şirket kurmaya karar verdi. Arçelik’in Asya bölgesindeki büyüme hedefinin şirkete orta vadede olumlu yansıyacağını düşünmek ile birlikte kısa vadede, yatırım planının netleşmemiş olmasından dolayı, etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 25.05.2017

Arçelik’te hisse başına hedef fiyatı 25,5TL’ye (önceki 24TL) yükseltiyor ve TUT tavsiyemizi koruyoruz. Nisan ayında gerçekleşen güçlü yurtiçi beyaz eşya sektör büyümesinin ardından 2017 büyüme beklentimizi %8’e yükseltiyoruz. Hisse fiyatında yakın zamanda görülen artış sonrasında sınırlı yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. Ayrıca Arçelik Hindistan pazarında yeni kurulacak şirket aracılığıyla büyüme planladığını 23 Mayıs’ta açıkladı. Şu an için Hindistan yatırımının potansiyel değerini ölçmek zor olmakla beraber Arçelik’in büyümenin yüksek olduğu pazarlarda genişleme yönünde adımlar atmasını uzun vadeli olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Tahminlerde hafif yukarı revizyon yapıyoruz – Arçelik’in yurtiçi beyaz eşya hacim büyümesi tahminimizi 2017’de %5’ten %8’e yükselttik. Yılbaşından bu yana Türkiye’de beyaz eşya satışları beklentimizin üzerinde %37 yıllık yükseldi. ÖTV teşviğinin Eylül sonuna ertelenmesi sonrasında satış büyüme hızında yavaşlama bekliyorduk. Referandum sonrası tüketici güvenindeki iyileşmenin de hacim büyümesini desteklediğini düşünüyoruz. Yurtdışı beyaz eşya satış hacimlerinde ise (Pakistan hariç) hacim büyüme beklentimizi %3’ten %2’ye revize ettik. İhracatta yılbaşından bu yana görülen sınırlı büyüme tahmin değişikliğimizde etkili oldu. Böylelikle 2017-2018 dönemi için satış ve FAVÖK beklentilerimizi %1-2 seviyesinde yükselttik.

Hindistan pazarında büyüme odaklı önemli adım atıldı – Arçelik Tata Holding iştiraki Voltas ile Hindistan’da bir şirket kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzaladı. Arçelik’in iştiraki Ardutch BV ve Voltas şirkette %49 eşit paya sahip olurken, Koç Holding ve TICL ise %1 hisse payı tutacak. Şirket Hindistan’da buzdolabı üretip Beko Voltas marka ismiyle beyaz eşya satışı ve dağıtımından sorumlu olacak. 2017’de başlayacak fabrika yatırımının 2018 sonu sona ermesi planlanıyor. Yatırım planına göre şirket 10 yıllık sürede 1 milyar dolar ciro, %10’un seviyesinde pazar payı, Arçelik’e benzer kârlılık oranı, 3 milyon adetlik kapasite ve 155 milyon dolar toplam yatırım hedefliyor. Ayıca 4. senenin sonunda klima üretiminin değerlendirilmesi planlanıyor. Arçelik şirketi özkaynak yöntemiyle konsolide etmeyi planlıyor. Şu aşamada Hindistan’daki potansiyel büyümenin Arçelik değerlememize etkisini hesaplamanın güç olduğunu düşünüyoruz. Ancak, Arçelik’in yüksek büyümenin olduğu pazarlarda konumunu güçlendirmesini uzun vadeli olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 24.05.2017

Yüksek büyümenin olduğu pazarlarda konumunu güçlendirmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24 TL) – Tata Holding iştiraki Voltas Limited ile Hindistan’da bir şirket kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzaladı. Arçelik’in iştiraki Ardutch BV ve Voltas şirkette %49 eşit paya sahip olacak, Koç Holding ve TICL ise %1 hisse tutacak. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra taraflar 100 milyon dolar payları oranında sermaye koyacak. Şirket Hindistan’da buzdolabı üretip beyaz eşya satışı ve dağıtımından sorumlu olacak. 2017’de başlayacak fabrika yatırımının 2018 sonu sona ermesi planlanıyor. Yatırım planına göre şirket 10 yıllık sürede 1 milyar dolar ciro, %10’un üzerinde pazar payı, Arçelik’e benzer karlılık oranı, 3 milyon adetlik kapasite ve 155 milyon dolar toplam yatırım hedefliyor. Ayıca dördüncü senenin sonunda da klima üretiminin değerlendirilmesi planlanıyor.

Voltas, Hindistan’daki en büyük Holding şirketinin %30 payıyla iştirakidir. Geri kalan paylar halka açık hisselerdir ve Voltas’ın toplam Pazar payı 2,1 milyar dolardır. Ortaklığın hedefi Hindistan’da Arçelik’in Beko Voltas markasıyla konum elde etmek ve Voltas geniş dağıtım ağından faydalanmaktır. Anlaşma marka kullanım hakları, üretim hakkı ve 2 yıllık servis anlaşmasını kapsamaktadır. İmzalanan sözleşmede yer alan ön koşulların gerçekleşmemesi durumunda tarafların 6 ay süre içerisinde sözleşmeyi feshetme hakları vardı. Şu aşamada Hindistan’daki potansiyel büyümenin etkisini hesaplamak güç. Ancak, Arçelik’in yüksek büyümenin olduğu pazarlarda konumunu güçlendirmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 24.05.2017

Ciro ve Pazar Payı Etkisi

Arçelik Hindistan’lı TATA grubu bünyesindeki Voltas ile Hindistan’da beyaz eşya üretim ve satış yapacak ortak şirket kurma kararı aldığını açıkladı. Ortak şirketin sermayesi 100 milyon dolar olacak ve şirket “Voltas Beko” markalı ürünleri Hindistan pazarına satacak. Ortaklık Hindistan’da toplam yıllık 3 milyon adet üretim kapasitesine sahip buzdolabı fabrikası kuracak. Fabrikanın toplam yatırım bedelinin 155 milyon dolar olması planlanıyor. Fabrika 2018 yılı sonuna kadar üretime başlayacak. Ortak şirket Hindistan’da 10 yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar ciro ve %10’unun üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Haberin Arçelik’in uzun vadeli büyümesini destekleyeceğinden hisse için kısa vadeli olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 24.05.2017

Arcelik, Hintli Tata Grubu’nun sahip olduğu Voltas ile birlikte Hindistan pazarına yönelik buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere ortak bir şirket kurmaya karar vermiştir. Şirket kurulumunu takiben buzdolabı fabrikası yatırımı başlayacak olup 2018 sonunda yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. İlk etapta öngörülen yatırım miktarı 100mn $’dır. Arcelik’in 10 yıllık iş planına göre Hindistan’da 3 milyon adet üretim kapasitesine, %10 pazar payına, 1 milyar $ satış gelirine ulaşmayı beklemektedir.

DENİZ YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 24.05.2017

Yatırım Tutarı, Pazar Değerlendirmesi, Şirket Değerlemesine Etkisi

Arçelik Tata Group’la Hindistan’da ortak bir şirket kuracak. Arçelik Tata Group şirketlerinden Voltas’la Mumbai’de şirket kurma kararı aldı. Voltas ve Arçelik şirkette %49’ar pay sahibi olurken Koç Holding ve Tata Investment Corporation %1’er paya sahip olacaklar. Hindistan’da gerekli izinler alındıktan sonra şirket faaliyetlerine başlayacak. Şirket Beko-Voltas markalı ürünler satacak. İlk etapta 3 milyon kapasiteli bir buzdolabı fabrikası kurulacak. Buzdolabı dışındaki diğer ürünler ise Arçelik tarafından tedarik edilecek ve tüm ürünler Hindistan’da satılacak.

Yatırım: Fabrika kurulumu için ilk etapta 100 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Dört yıllık faaliyetler tamamlandıktan sonra ise bir klima fabrikasının da kurulması değerlendirilecek. 10 yıl içerisinde şirketin 1 milyar dolarlık bir ciroya ulaşması beklenirken operasyonel karlılığın Arçelik’le benzer olması tahmin ediliyor. Toplamda ise yatırım tutarının 155 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hindistan Türkiye pazarına kıyasla penetrasyonun oldukça düşük olduğu bir Pazar. Dolayısıyla uzun vadede büyüme potansiyeli son derece yüksek gibi görünüyor. Arçelik tarafından verilen tahminler ışığında kurulacak şirketin değerinin Arçelik’in değerlemesi üzerinde yaklaşık olarak %3-5 gibi bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Gelişmeyi Arçelik hisseleri için pozitif olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 24.05.2017

Arçelik (ARCLK, Pozitif): Hollanda’da kurulu bağlı ortaklı Ardutch BV ve ana ortağı Koç Holding ile Hindistan’da kurulu Tata Group şirketlerinden Voltas Limited ve Tata Investment Corporation şirketleri arasında bir ortaklık sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Hindistan pazarına yönelik Voltas-Beko markası ile buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyette bulunacağı belirtildi. Ortaklıkta Ardutch B.V.’nin %49, Koç Holding’in %1, Voltas Limited’in %49 ve Tata Investment Corporation’ın %1 payı bulunacak. Kurulacak şirketin yaklaşık 1.500 dolar başlangıç sermayesi ile kurulması; (işlemin) kapanış tarihi sonrasında şirketin iş planı ve nakit akış ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, öngörülen minimum yatırım bedeli olan 100mn USD tutarında sermaye artışı yapılması ve artırım dolayısıyla oluşacak sermaye borcunun ortaklar tarafından hisseleri oranında iş planına göre belirlenecek dönemlerde ödenmesi öngörülüyor. Şirketin kapanış tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamasının hedeflenirken; bu ortaklık anlaşması kapsamında, Hindistan’da kurulacak fabrikada buzdolabı üretimi yapılacak. Şirket faaliyetlerine başlanan ilk yıl fabrika kurulumu planlanıyor. Birinci yılda Arçelik fabrikalarından tedarik edilen ürünlerin satışı, fabrika kurulumu sonrasında da üretimden satışlara geçilmesi öngörülüyor. Ayrıca, kapanış tarihini takip eden 4. yılın sonundan itibaren şirket tarafından klima üretilmesi değerlendirilecek. Ortaklık sözleşmesi kapsamında şirketin, Arçelik’ten buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu ve diğer beyaz eşya ürünlerini tedarik etmesi bekleniyor

 

AK YATIRIM – Sektör – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 23.05.2017

Beyaz Eşya Sektörü (OLUMLU) – Nisan ayı beyaz eşya verisi açıklandı. Buna göre, yurtiçi satışlar yıllık %39 artarken, beyaz eşya ihracatı Nisan ayında yıllık sadece %1 arttı. Yurtiçi beyaz eşya satışları 1Ç17’de ÖTV’nin (%6,7) kaldırılmasıyla yıllık %36 artış göstermişti. Sonuç olarak, Nisan beyaz eşya verisinin Arçelik (ARCLK) ve Vestel Beyaz Eşya’nın (VESBE) ikinci çeyrek finansalları için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Sektör – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 23.05.2017

Beyaz eşya satışları Nisan ayında yıllık bazda %39 oranında artarak 834bin adete olmuştur. 2017 yılının ilk 4 ayında toplam beyaz eşya satışları, %6.7 oranındaki özel tüketim vergisinin kaldırılması ile birlikte %37 oranında artarak 2.9 milyon adete ulaşmıştır. ÖTV’deki indirimin Eylül sonuna kadar devam edecğini dikkate alarak 2Ç ve 3Ç’de beyaz eşya satışlarının kuvvetli kalmasını bekleriz. Beyaz eşya ihracatı ise Nisan ayında %1 oranında artmış ve ilk 4 ayda %2 oranında büyümüştür. 2016 yılında %8 büyüyen ihracat hacmi, 2017’de ihracat pazarlarındaki talebin azalması ile birlikte daha düşük oranda büyüme göstermektedir. Arcelik ve Vestel, 2017’nin ilk çeyreğinde özellikle ithal markalardan Pazar payı alarak, sektörün üzerinde bir satış büyümesi gerçekleştirmişlerdir. Bu trendin devamını beklerken, artan hammadde maliyetleri ve satış giderlerinin şirketlerin marjları üzerine 2Ç17’de olumsuz etkisi olacağını düşünmekteyiz.

 

Arçelik’ten Taşınma Kararı – 26.04.2017

Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul’da bulunan Elektronik İşletmesi’nin; yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanmasına karar verildi. Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır.

 

ŞEKER YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Arçelik 1Ç17’de, TL198mn olan piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde ve TL243mn olan beklentimizin paralelinde, TL240mn tutarında net kar açıklamıştır. Arçelik’in 1Ç17 satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL4,513mn’a (Şeker Yatırım T.: TL4,551mn) yakın bir seviyede, TL4,634mn olarak gerçekleşmiştir; Şirket’in satış gelirlerindeki büyüme, bu çeyrekte hızlanarak %31.4 olarak gerçekleşmiştir. Arçelik, 1Ç17’de, piyasa ortalama beklentisi olan TL438mn’a (Şeker Yatırım T.: TL435mn) paralel olarak, hesaplamalarımıza göre TL459mn tutarında FAVÖK yaratmıştır. Şirket’in 1Ç17 FAVÖK marjı, bir önceki döneme göre 1.1 y.p. iyileşerek %9.9 olarak, ortalama tahminlerin işaret etmiş olduğu %9.7 oranının hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Arçelik, bu dönemde TL70mn tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir; büyük ölçüde bu nedenle Şirket’in net karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların Şirket hisseleri kısa dönem performansını hafif olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki büyüme, 1Ç17’de hızlanarak %31.4 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında FAVÖK ve net kar da yıllık bazda sırasıyla %22.5 ve %54.3 oranında artış göstermiştir. Arçelik’in 1Ç17 satış gelirlerindeki büyüme, büyük ölçüde bu dönemde yurt içi beyaz eşya pazarının, Hükümet’in beyaz eşya satışları üzerinden alınan %6.7 oranındaki Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) talebi canlandırmak üzere 30 Nisan 2017’ye kadar kaldırmış olmasıyla kuvvetli büyümesinin sonucunda, yurt içinde %34.5 oranında organik büyüme elde edebilmiş olmasıyla, ve ana pazarlarında (Türkiye ve İngiltere) yapılan fiyat artırımları, TL’nin değer kaybı ve Kasım 2016’da satın alınan Dawlance (Pakistan) operasyonlarının konsolidasyonu nedeniyle hızlanarak %31.4’e yükselmiştir. Fiyat artışları, ve ölçeğin büyümesi ile görece olarak daha düşük gerçekleşen faaliyet giderlerindeki artışlar ile Arçelik’in FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 1.1 y.p. artarak 1Ç17’de hesaplamalarımıza göre %9.9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket,  1Ç17’de yıllık bazda %22.5 oranında artışla TL459mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Arçelik’in net finansal giderleri kur oynaklıklarının daha fazla olduğu 4Ç16 dönemine göre daha düşük gerçekleşmiştir. Şirket’in bu dönemde de TL 70mn tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olmasının da etkisiyle, net karı yıllık bazda %54.3 artış göstererek TL240mn olarak gerçekleşmiştir.

Arçelik, yurt içi piyasadaki hacim büyüme beklentisini %5’e yükseltmiştir – Hükümet’in beyaz eşya satışları üzerinden alınan ÖTV’yi 30 Nisan 2017’ye kadar kaldırmasının etkilerini tecrübe ettikten sonra, ve bu sürenin potansiyel olarak 30 Eylül 2017’ye kadar uzatılabilecek olması ile Arçelik, 2017 yılında yurt içi beyaz eşya pazarı satış hacmi büyümesi beklentisini %3’ten %5’e yükseltmiştir. Şirket’in diğer hedef ve tahminlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir.

Arçelik için hedef fiyatımızı pay başına TL24.30’a yükseltmekte ve Şirket payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Arçelik’in için 2017 yılı satış gelirleri tahminimizi yurt içi piyasanın kuvvetli seyri ve ÖTV indirimlerinin etkisinin devamı beklentileri ile hafif yukarı yönde revize ederek, Şirket için pay başına TL 24.30 hedef fiyata ulaşmakta ve Şirket payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Arçelik payları hâlihazırda 2017T 9.5x ve 10.3x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı eşlenikleri ise 2017T 9.2x FD/FAVÖK ve 17.3x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Hedef fiyatımız, Arçelik payları için %3 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Arçelik’in ilk çeyrek sonuçları hem faaliyet karı hem de net kar anlamında piyasa beklentilerinden daha iyi geldi. Şirket yılın ilk çeyreğinde net karını %54 artırarak 240mn TL’ye yükseltmeyi başardı. İlk çeyrek net karı için piyasa beklentisi 198mn TL seviyesindeydi. Arçelik’in yurtiçi gelirlerindeki %35’lik büyümesini ÖTV teşvikleri desteklerken, Pakistan operasyonlarının konsolidasyonu ve zayıf TL uluslararası gelirlerdeki %29’luk büyümeyi sağlayan unsurlar oldu. Faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 438mn TL’nin üzerinde 459mn TL olarak gerçekleşti.

Güçlü Dolar, Turquality teşviklerinin sona ermesi ve hammadde maliyetlerinin artması sonucu FAVÖK marjı geçen yıla göre hafif düşerken çeyrek içerisinde yapılan zamlar sayesinde bir önceki çeyreğe göre iyileşme gösterdi. Yurtiçi pazarda verilen teşviklerin etkisiyle şirket Türkiye gelirleri için büyüme beklentisini %3’ten %5’e yükseltti. Hem beklentilerden iyi gelen çeyrek karı hem de şirketin Türkiye gelir beklentisindeki hafif yükseliş sayesinde bugün ARCLK hisselerinde olumlu bir seyir izlenebilir.

AK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Arçelik 1Ç17’da 240 miyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 198 milyon TL, bizim beklentimiz olan 218 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK sırasıyla piyasa ortalama beklentilerinin %3 ve %5 üzerinde gelmesine rağmen, net kâr ertelenmiş vergi gelirinden (70 milyon TL) dolayı piyasa beklentisinin %21 (bizim beklentimizden %10) üzerinde gerçekleşti. Ciro 1Ç17’de yıllık %31 artarak 4,634 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 4,513 milyon TL). Yıllık bazda güçlü büyümenin sebebi beyaz eşyada uygulanan ÖTV’nin (%6.7) Şubat başından itibaren kaldırılması ile yurtiçi satışların hızlı büyümesi, TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirlerinde artış ve Pakistan’da satın alınan Dawlance’ın finansallara konsolidasyonundan kaynaklanmaktadır. FAVÖK çeyrek bazda hem yurtiçi hem de İngiltere piyasasında yapılan fiyat artışlarıyla birlikte iyileşme göstererek 1Ç17’de %9.9’a yükseldi (4Ç16’da %8.8). Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç17 net kar ve operasyonel sonuçlarının bugün hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri için “Nötr” önerimizi koruyoruz

DENİZ YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Arçelik 1Ç17’de 241 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu bizim 216 milyon TL olan tahminimizden ve piyasanın 198 milyon TL olan beklentisinden daha iyi geldi. Net karda bizim beklentimizden sapmanın ertelenmiş vergi giderinden kaynaklandığı görülüyor. Öte yandan operasyonel performans ise bizim beklentilerimize hemen hemen paralel gerçekleşirken piyasa tahminlerinden ise bir parça daha iyi gerçekleşti. Arçelik’in satışları 1Ç16’da bizim beklentimize paralel yıllık bazda %31 artarak 4,6 milyar TL oldu. Piyasa beklentisi ise 4,5 milyar TL olması yönündeydi. Özellikle iç piyasadaki vergi teşvikleri bu satış büyümesinde etkili oldu. İhracat tarafında da ortalama kurların TL’ye karşı ciddi değer kazancı nedeniyle TL bazlı önemli bir büyüme görmüş olduk. Operasyonel marjlar ise özellikle büyümeye paralel olarak geçtiğimiz çeyreğin zayuf performansından sonra belli bir toparlama gerçekleştirdi. Konsensüsten daha iyi gelen çeyrek sonuçları kısa vadede hisse üzerinde olumlu etki yaratabilir ama açılışta oluşabilecek olumlu havanın daha sonradan kar satışı için değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki çeyreklerde iç piyasada vergi indiriminin etkisinin azalması nedeniyle 1Ç17’de gördüğümüz güçlü rakamları göremeyebiliriz.

ZİRAAT YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2017’nin ilk çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %54,3 artışla 240,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 198mn TL seviyesindeydi. Aynı dönemde satış gelirleri %31,4 artışla 4.634mn TL olmuştur. Satışların %42’sini oluşturan yurtiçi satışlar %34,5 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %29,2 yükselmiştir. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek %35,3 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar %23,8 artışla 1.478mn TL olurken brüt kar marjı 2 puan düşüşle %31,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ise %25,5 olmuştur. Arçelik’in esas faaliyetlerinden net diğer gelirleri geçen seneki 13,2mn TL’den 2017 ilk çeyrekte 96,1mn TL gelire yükselmiş ve buna bağlı olarak, faaliyet karı %45,8 artışla 423,6mn TL’ye ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 0,9 puan artışla %9,1’e yükselmiştir. 485mn TL FAVÖK kaydetmiş Arçelik’in FAVÖK marjı ise 1,4 puan gerilemeyle %10,5 olmuştur. Şirketin geçen seneki FAVÖK’ü 421mn TL idi. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 143,2mn TL finansman gideri kaydederken bu sene 201,1mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 0,8 puan artarak %5,2 olmuştur. Şirket 2017 yılsonu beklentisi olan ciroda %20’nin üzerinde artış ile %11 seviyesinde FAVÖK marjı beklentisini korumuştur. Buna ek olarak Türkiye cirosunda önceden %3 olarak beklenen artış %5 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

 

AK YATIRIM – Arçelik ARCLK Haber Yorum – 21.03.2017

Resmi Gazete’de çıkan habere göre, Arçelik-LG ve Vestel Beyaz tarafından gerçekleştirilen başvuru sonucunda Çin menşeli yalnız duvar tipi split klima ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan damping karşı uygulamalarının nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildiğini açıkladı. Haberin yerli klima üreticileri olan Arçelik ve Vestel Beyaz için potansiyel olarak olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Arçelik ARCLK Haber Yorum – 21.03.2017

Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin menşeli “Yalnız duvar tipi split klimalar”, “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına kararı verildiği resmi gazetede yayınlanmıştır. Çin menşeli duvar tipi split klimalar ile söz konusu klimaların iç ve dış ünitelerinin (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç) ithalinde CIF bedelin %25’i oranında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen devam etmesine karar verilmiştir.

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Haber Yorum – 21.03.2017

Beyaz eşya pazarında büyüme Şubat ayında daha da hızlandı. Yurtiçi beyaz eşya satış adetleri Şubat ayında geçen senenin aynı ayına göre %42 oranında büyüme gösterdi. Ocak ayında da satışlar %25 artış kaydetmişti. Böylece iki ayda toplam satış büyümesi %34 seviyesinde gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere beyaz eşya ürünlerinde Nisan ayı sonuna kadar ÖTV indirimi kararı Ocak ayında açıklanmıştı. Bu desteğin de etkisiyle talebin öne çekildiği ve yılın ilk çeyreğinin oldukça kuvvetli geçtiği gözükmektedir. Arçelik için bu güçlü talep ortamında, maliyetlerdeki artıştan kaynaklanan marj baskısını yönetmek daha kolay olacaktır. Diğer yandan, ihracat satışlarının 2017 senesinde nispeten durgunlaştığı, Şubat ayında sadece %1.3 artış ve 2 aylık toplamda ise %2.4 artış gösterdiği not edilmelidir. Açıklanan verilerin ARCLK için piyasa tarafından olumlu algılanacağını söyleyebiliriz.

DENİZ YATIRIM – Arçelik ARCLK Haber Yorum – 21.03.2017

Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre beyaz eşyada verilen ÖTV teşviği sonrası Şubat ayında satışlar dört ana üründe bir önceki aya göre %25 geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı. Bu Arçelik, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya hisselerinde olumlu bir hava yaratıyor. Ancak teşvikte bir uzatma gelmezse mevcut satışların daha ziyade talebin öne çekilmesi şeklinde olabileceğini ve yüksek sezonda satışlarda düşüş olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla teşvik uzatılmazsa mevcut olumlu hava kısa vadeli olabilir.

 

Arçelik Temettü Kararı – 20.02.2017

Kar Payının 354.819.984,14 TL’sı cari yıl kazançlarından, bakiye 70.180.015,86 TL’sının olağanüstü yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

BMD Araştırma – Arçelik ARCLK Hisse Analiz  – 17.02.2017

Hedef Fiyat Güncelleme

6,4 Getiri Potansiyeli…Artan Hammadde Maliyetleri Marjları Baskılıyor…

Yurtiçinde beyaz eşya pazarı 2016 yılında %5,4’lük büyüme ile 7.470 bin adet büyüklüğe ulaşmıştır. Artış hızı en yüksek ürün segmentleri derin dondurucu ve kurutucu olurken buzdolabı en yavaş büyüyen segment olmuştur. Arçelik beyaz eşya, TV ve klima pazarlarında, toplamda %6 ile pazar ortalamasının üzerinde büyüme performansı göstermiştir. Avrupa pazarı %3,5 büyüme kaydederken 2015 yılında daralan Rusya ve Ukrayna pazarları da pozitif büyümüştür. Güney Afrika pazarı %5 küçülmüştür. Arçelik Beko markasıyla solo segmentte Pazar liderliğini korurken, Grundig markası Premium segmentte cirosunu %50 artırmıştır. 2016’nın son çeyreğinde Türkiye cirosu bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4 artışla 1.600 milyon TL, yurtdışı cirosu %15 artışla 2.926 milyon TL olurken toplam ciro beklentileri karşılayarak 4.526 milyon TL kaydedilmiştir. (beklenti 4.581 mTL 3Ç16:4.083 mTL; 4Ç15;4.067 mTL)

Brüt kar marjında gerileme. Brüt marj tarafında şirket artan çelik ve panel maliyetlerinden,  Euro ve GBP’nin dolar karşısında değer kaybetmesinden ve tek seferlik gerçekleşen 22 milyon TL’lik proje giderlerinden olumsuz etkilenirken TL’nin dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesinden olumlu etkilenmiştir. Yazarkasa pos satışlarının 400.000 adede ulaşması ile servis ücretlerinin gelire ve karlılığa olumlu katkısı olmuştur. 2015 yılının son çeyreğinde brüt kar marjı %32,5 kaydedilmişken bu yılın aynı çeyreğinde %31,6’ya gerilemiştir. (3Ç16:%33,3; 2Ç16;34,2)

FAVÖK beklentileri karşılayamadı. Beklentilere paralel ciro büyümesi gerçekleştirmesine rağmen karlılık marjları beklentilerin altında gelen şirketin 4Ç16’da açıklamış olduğu 397,0 milyon TL FAVÖK piyasa beklentisinin %18 altında gerçekleşmiştir. (beklenti 485 mTL) Brüt kar marjındaki kötüleşmeye paralel olarak şirketin FAVÖK marjı da geçen senenin aynı dönemine göre 2,4 yüzde puan gerileyerek %8,8 kaydedilmiştir. Bu düşüşe mukabil TL’nin dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesinden dolayı diğer faaliyet gelirleri altında takip edilen kur farkı gelirlerinin pozitif etkisiyle 229 milyon TL net kar beklentilere yakın gelmiştir.

Dawlance satın alındı. Şirket, Pakistan’ın lider beyaz eşya ve ev aletleri üreticisi Dawlance’ı toplam 258 milyon dolar hisse bedeli üzerinden 2 Kasım 2016’da satın aldı. Ağırlıklı olarak buzdolabı üreten Dawlance’n 2016 dördüncü çeyrek cirosuna katkısı %2 oldu. LG ile klima üretimi üzerine ortaklık sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı. Arçelik Pazarlama A.Ş. kurularak kısmi bölünmeyle Türkiye pazarlama ve servis süreçleri bu şirkete devredildi.

İşletme sermayesinde iyileşme sürüyor. Şirketin işletme sermayesinde sürdürdüğü yapısal tedbirlerin etkisiyle işletme sermayesi/ciro oranı %27,4 ile tarihi düşük seviyeye gerilerken bu durum net borçluluğu da olumlu etkilemektedir. 20163Ç’de 2.585 milyon TL olan net borç 20164Ç’de Dawlence’ın satın alınması nedeniyle 3.293 milyon TL’ye yükselirken Net Borç/FAVÖK oranı 2016/09 döneminde şirket tarihinin en düşük seviyesi olan 1,53x’ten 2016/12 döneminde 2,01x’e yükselmiştir.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç16  – 07.02.2017

ARCLK: Operasyonel karlılık gerilerken, net kar beklentiler doğrultusunda gerçekleşti…

Arçelik 4Ç16’da, beklentilerden daha zayıf gerçekleşmiş olan operasyonel performansına rağmen, ertelenen vergi gelirlerindeki belirgin artış ile, TL231mn olan piyasa ortalama tahminlerine (Şeker Yatırım T.: TL228mn) paralel olarak, TL229mn tutarında net kar açıklamıştır. Arçelik’in 4Ç16 satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL4,568mn’a (Şeker Yatırım T.: TL4,478mn) oldukça yakın bir seviyede, TL4,526mn olarak gerçekleşmiştir; Şirket’in satış gelirlerindeki büyümenin hızı, bu çeyrekte daha kuvvetli olan yurt içi beyaz eşya pazarı, TL’nin değer kaybının etkisi ve 7 Kasım 2016’da satın alınan Dawlance’ın operasyonlarının yılın son iki ayı için konsolide edilmesiyle, yeniden çift haneli rakamlara ulaşarak yıllık bazda %11.3 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın Arçelik, 4Ç16’da, piyasa ortalaması olan TL481mn’un (Şeker Yatırım T.: TL485mn) altında, hesaplamalarımıza göre TL397mn tutarında FAVÖK yaratmıştır. Böylelikle Şirket’in 4Ç16 FAVÖK marjı, büyük ölçüde EUR ve GBP’nin USD karşısındaki değer kaybı ve artan ham malzeme maliyetleri nedeniyle, ortalama %10.5 oranında olan beklentilerin altında, %8.8 olarak gerçekleşmiştir. Arçelik, bu dönemde TL140mn tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir; böylelikle Şirket’in net karlılığı beklentiler dâhilinde gerçekleşmiştir. Operasyonel performansta beklentilerin üzerindeki gerileme ve artan hammadde fiyatları etkisinin 1Ç17’de de gözlemlenebilecek olması nedeniyle, açıklanan sonuçların Şirket hisseleri kısa dönem performansını olumsuz etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

2017 beklentileri – Bakanlar Kurulu’nun beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışlarından alınan %6.7 oranındaki ÖTV’nin 30 Nisan 2017 tarihine kadar kaldırması ile Arçelik, yurt içi beyaz eşya pazarı büyümesinin %3 civarında gerçekleşebileceğini öngörmektedir. Şirket, yurtdışında faaliyet gösterdiği piyasalarda ise %2 civarında bir hacim artışı öngörmekte, anahtar piyasalarda pazar payını sabit tutmayı ya da hafif arttırmayı planlamaktadır. Böylelikle Arçelik, TL’nin tahmini olarak %20 değer kaybı varsayımı, belirtilen hacim artışları, yurt içi piyasada gerçekleştirilmiş olan ve potansiyel fiyat artışları, Tayland operasyonlarının görece olarak daha fazla katkı sağlaması ve Dawlance (Pakistan) operasyonlarının tüm yıl boyunca konsolide edilecek olması nedenleriyle, 2017 yılı satış gelirlerinin %20’nin üzerinde büyüyebileceğini tahmin etmektedir. Arçelik, yurt içinde Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen, sırasıyla %5 ve %6 oranındaki fiyat artışlarının ve önümüzdeki dönemlerde yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilmesi planlanan fiyat artışlarının EUR ve GBP’nin USD karşısındaki değer kaybının ve artan hammadde fiyatlarının operasyonel karlılık üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf edebileceğini düşünmekte, ve 2017 yılında da %11 oranında bir FAVÖK marjı elde edebilmeyi öngörmektedir. Şirket ayrıca, uzun dönem için %11 civarında olan FAVÖK marjı hedefini de korumuştur.

Arçelik için hisse başına TL24.00 olan hedef fiyatımızı korumakta ve Şirket hisseleri üzerindeki tavsiyemizi “TUT” olarak güncellemekteyiz. Şirket hisseleri hâlihazırda 2017T 9.4x ve 9.5x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı eşlenikleri ise 2017T 8.2x FD/FAVÖK ve 15.5x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Hedef fiyatımız, Arçelik hisseleri için %2 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.

BNP Paribas – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç16  – 07.02.2017

TUT  CF: 23.80 TL  HF: 22.50 TL Getiri Potansiyeli: -%5.5  Piyasa Değeri: $4353m  OGH: $6.3m Operasyonel marjlar hayal kırıklığı yarattı

Net kar, ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle beklentilere paralel geldi. Arçelik 4.çeyrekte 229 milyon TL net kar elde ederken konsensus rakamı 231 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 221 milyon TL ile paraleldir. Operasyonel performans beklentilerin altında kalsa da 140 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net karın tahminler dahilinde olmasına neden oldu. Artan çelik fiyatları ve TV panel maliyetleri ve bir kereye mahsus Pakistan’da satın alınan şirketin masrafları sebebiyle operasyonel performans beklentiler altında kalmıştır.

Satış gelirinde güçlü büyüme. Arçelik satışlarını beklentilere paralel %11 oranında arttırarak TRY4.5mly’a yükseltti. Bunda Pakistan’daki satın almanın son iki aya katkısının etkisi bulunmaktadır. Yurtiçi ve ihracat gelirleri yıllık bazda sırasıyla %4 ve %15 arttı.

Marjlar baskı altında kaldı. FAVÖK yıllık bazda %12 daralarak, beklentilerin altında TRY397mln olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2,3 puan düşerek %8.8’e geriledi.
Artan hammadde fiyatları ile birlikte bir kereye mahsus Dawlance satın alması ve Türkiye operasyonlarındaki kısmi bölünme marjlardaki erozyonun sebepleri olarak gösterilebilir.

2017 hedefleri: Yönetimin 2017 yılında beklentileri %20 yıllık (TL bazında) ciro
artışı ve %11 VAFÖK marjı şeklindedir.

 

AK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç16  – 07.02.2017

Arçelik 4Ç16’da 229 miyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 231 milyon TL, bizim beklentimiz olan 232 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Ancak net kar piyasa beklentisine paralel gelmesine rağmen, operasyonel performans beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Net karın beklentilere paralel gelmesinin sebebi 4Ç16’da elde edilen 122 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. Ciro 4Ç16’da yıllık %11 artarak 4,526 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 4,586 milyon TL). Yurtiçi satışlar 4Ç16’da yıllık %4 büyürken, yurtdışı satışlar yıllık %15 büyüme gösterdi. FAVÖK 4Ç16’da yıllık bazda %12 düşerek 397 milyon TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı %8.8 oldu (piyasa beklentisi %10.5). Düşük FAVÖK marjının sebebi artan hammadde maliyetleri (çelik ve TV panel fiyatları) ve satın alımların döviz bazlı olmasından dolayı TL’nin 4Ç16’da Dolar’a karşı değer kaybı marjlar üzerinde baskı yarattı. 4Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumsuz bir etki yaratmasını bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan 23,00 TL ile Arçelik için “Nötr” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç16  – 07.02.2017

ARCLK: Arçelik’in 2016 yılı 4Ç net karı 229 mn TL olarak açıklandı.Arçelik’in 4Ç sonuçlarında faaliyet karı beklentilerin altında kalırken, net kar ise bu çeyrekte kaydedilen vergi geliri nedeniyle piyasa beklentisini yakalamayı başardı. Özellikle çelik,plastik ve TV paneli gibi girdi maliyetlerinde gözlenen artışlar sonucu FAVÖK marjı geçen seneye göre 2.4 puan düşüş gösterdi ve FAVÖK piyasa beklentisinin yaklaşık %18 altında gerçekleşti (diğer gelirler hariç). Bu çeyrekte ayrıca Pakistan’da gerçekleşen satın alma ve Türkiye’deki bölünme operasyonu sonucu oluşan tek seferlik giderler de marjları bir miktar olumsuz etkiledi. Şirketin satış büyümesi beklentimize uyumlu olarak %11 seviyesinde gerçekleşti. Büyüme daha çok beyaz eşya bölümü tarafında kaydedilen %16 oranındaki artış ile desteklenirken, tüketici eloktroniği ve diğer bölümlerde ise yüksek baz etkisinin de sonucu olarak daha düşük büyüme oranları gözlendi.

Arçelik yönetimi 2017 için %20 oranında satış büyümesi ve FAVÖK marjında %11 seviyesinde yatay görünüm beklediğini açıkladı. Bu beklentilere göre şirketin 2017 yılı FD7FAVÖK çarpanı yaklaşık 9.0x seviyesinde bulunmaktadır. 4Ç sonuçları piyasa için olumsuz bir sürpriz olsa da, bu sonuçların hisse üzerindeki etkisinin şirketin verdiği kuvvetli 2017 beklentileri nedeniyle bir miktar dengelenebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç16  – 07.02.2017

Arçelik (ARCLK, Nötr): 2016’nın 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %8,7 artışla 229,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 231mn TL seviyesindeydi. Aynı dönemde satış gelirleri %11,3 artışla 4.526mn TL oldu. Satışların %35’ini oluşturan yurtiçi satışlar %4 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %15 yükselmiştir. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan daha yüksek %12,7 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,9 puan düşüşle %31,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ise %20,1 oldu. Arçelik’in esas faaliyetlerinden net diğer gelirleri geçen seneki 124mn TL giderden, 2016 son çeyrekte 184mn TL gelire yükselmiş ve buna bağlı olarak, faaliyet karı %95,5 artışla 459mn TL’ye ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 4,4 puan artışla %10,1’e yükselmiştir.  Finansman tarafında ise şirket geçen sene sadece 3,2mn TL finansman gideri kaydederken bu sene 357,2mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Öte yandan, Arçelik’in 4. çeyrek vergi geliri 122,1mn TL olmuş ve net karı desteklemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre %0,1 azalarak %5,1 oldu. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Arçelik’in 2016 yılı genelinde ana ortaklık karı ise %46 artışla 1300mn TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 2017 yılsonu beklentisi ciroda %20’nin üzerinde artış ile %11 seviyesinde FAVÖK marjı olarak açıklandı.

DENİZ YATIRIM – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 4Ç16  – 07.02.2017

Arçelik 2016 4. Çeyrekte piyasa ve bizim beklentilerimize paralel olarak 229 milyon net kar rakamı açıkladı. Net kar beklentileri karşılarken özellikle operasyonel marjlar bir hayli zayıf kaldı. Şirket çeyrekte 4,5 milyar TL satış rakamına ulaşırken bu bizim beklentimizin hafif altında piyasa beklentisine ise genelde paraleldi. Öte yandan VAFÖK 397 milyon TL gerçekleşti ve tahminlerin (Deniz Yatırım: 495 milyon TL, konsensus: 481 milyon TL) çok altında kaldı. Burada özellikle hammadde maliyetlerindeki artışın marjlar üzerindeki etkisinin tahminlerin üzerinde olduğu anlaşılıyor. Böylece VAFÖK marjı %8,8 gerçekleşerek geçtiğimiz yılın 230 baz puan altında kaldı. Burada operasyonel rakamların beklentilerden sapmasını 122 milyon TL olarak yazılan ertelenmiş vergi gideri telafi etmiş oldu ve net kar böylece beklentilere paralel geldi. Özellikle operasyonel marjların zayıflığının hisse üzrinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

Diğer yandan yatırımcılar tarafından çok yakından takip edilen Net işletme sermayesi/Satışlar oranı olumlu yönde azalmaya devam etti ve bir önceki çeyreğe göre %1,5 daha düşerek %29 seviyesine geriledi. Dolayısıyla olası bir olumsuz etkinin bu orandaki düşüş nedeniyle sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Bu aşamada hisse için orta vadeli TUT önerimizi koruyoruz. 2016 kar rakamları üzerinden şirketin hisse başına 0,58 temettü dağıtmasını bekliyoruz ki bu da %2,5 gibi bir verime işaret ediyor. Şirket yönetimi ayrıca 2017 hedeflerini de paylaştı. Buna göre Türkiye pazarının bizim beklentimize paralel şekilde %3 büyümesi bekleniyor. İhracat pazarlarının ise %2 büyümesi bekleniyor. Bu bizim tahminlerimizin bir miktar altında. Öte yandan satış büyümesi TL bazında %20’nin üzerinde olması beklenirken bu genel olarak bizim beklentimize yakın. Şirket yönetimi VAFÖK marıjının ise genelde 2016’ya paralel gerçekleşmesini bekliyor. Biz ise bir hafif bir geri çekilme bekliyoruz.