Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Arçelik ARCLK...

Arçelik ARCLK Hisse Analiz ve Yorumları

arcelik-hisse-yorumlari

Arçelik ARCLK hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların ARCLK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İş Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Kapanış (TL) : 20.9 – Hedef Fiyat (TL) : 23.7 – Piyasa Deg.(TL) : 14123 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.82 ARCLK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.4

2019 şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon… 2Ç19 net kar rakamı tahminlerin biraz altında Arçelik 2Ç19’de beklentilerin biraz altında (İş Yatırım: 236 milyon TL; Piyasa:240 milyon TL) operasyonel performansdaki iyileşme nedeniyle yıllık bazda %52 artışla 219 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin 2Ç19 konsolide satış gelirleri beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 8.48 milyar TL; Piyasa: 8.44 milyar TL) yıllık bazda %29 artışla 8.43 milyar TL olarak gerçekleşti. 2Ç19 FAVÖK rakamı ise beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 876 milyon TL; Piyasa: 893 milyon TL) yıllık bazda %66 artışla 908 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK Marjı %10.8 olarak gerçekleşti.

Şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon. Arçelik 2019 için Türkiye beyaz eşya pazarı daralma beklentisini %10’dan %15’e revize ederken, global beyaz eşya pazar için %2 büyüme beklentisini korudu. Şirket 2019 yılı için konsolide satış geliri önceki %25-%30 büyüme beklentisini ise %20-%25’e düşürürken, FAVÖK marj hedefini ise önceki %11.5’den %10.’5e düşürdü. Şirket uzun vadeli %12 FAVÖK marj beklentisinde ise değişikliğe gitmedi. Şirket beklentileri 2019 yılı için yıllık bazda %24-%29 artış ile 3.39 milyar TL -3.53 milyar TL FAVÖK rakamına işaret ediyor.

Tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz. Arçelik’in 2Ç19’de faaliyet kalemleri beklentilerle uyumlu gerçekleşmesine rağmen, şirketin 2019 yılı için satış gelirleri ve FAVÖK beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmesini olumsuz olarak görüyoruz. Hisse son iki ayda endeksin %5 üzerinde, yıl başında bu yana ise endeksin %17 üzerinde performans gösterdi. ARCLK için 23.7TL hedef fiyatımız %13 sınırlı getiriye işaret ettiğinden hisse için tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz.

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Arçelik (ARCLK) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel operasyonel performans; Şirket beklentilerinde aşağı yönlü revizyon (-)

Arçelik, 2Ç19’da beklentimizin %23, piyasa ortalama beklentisinin ise %9 altında yıllık bazda %52 artışla 219 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel olmayan giderlerin ve efektif vergi oranının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın ana unsurları oldu. Hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde piyasa ortalama beklentisine paralel gerçekleşen sonuçlara rağmen, Şirketin 2019 yılı beklentilerinde yaptığı aşağı yönlü revizyonun hisse fiyatına olumsuz yansıyacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan, Şirketin 2019 yılına yönelik güncel beklentileriyle uyumlu olması nedeniyle tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Arçelik için hedef fiyatımızı 21,00 TL seviyesinde koruyor, mevcut durumda önemli bir katalist görmediğimizden kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde devam ettiriyoruz.

Beklentimize paralel ciro performansı – Şirketin 2Ç19’da net satış gelirleri hem bizim beklentimize hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %29,4 artışla 8,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %24 artarken, organik daralmaya rağmen (yıllık bazda -%2,1) ağırlıklı kur kaynaklı olumlu etki ve Singer Bangladesh’in katkısıyla uluslararası ciro büyümesi %32,6 oldu.

Operasyonel tarafta beklentimizle uyumlu sonuçlar – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü hem bizim beklentimize hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %66 artışla 908 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 2,4 puan yükselişle %10,8’e ulaştı. Beklentimizin bir miktar altında kalan brüt kârlılığa rağmen, faaliyet giderlerinin net satışlara oranındaki yıllık bazda 0,7 puanlık düşüşün desteğiyle operasyonel kârlılık tahminlerimizle uyumlu seyretti. Bu dönemde yatay seyreden hammadde maliyetlerine rağmen, TL’deki değer kaybı yurt içi kârlılık üzerinde baskı yarattı. Diğer yandan, beklentimiz doğrultusunda ilk çeyrekte olduğu gibi TFRS-16 uygulamasının FAVÖK marjına 1 puanlık pozitif katkısı oldu. Operasyonel olmayan tarafta ise, net faiz giderlerinin 344 mn TL seviyesindeki beklentimizin üzerinde 365 mn TL’ye yükselmesi (2Ç18: 209 mn TL) ve efektif vergi oranının %13,3’lük beklentimizin oldukça üzerinde %23,1 seviyesinde gerçekleşmesi, net kârın tahminimizin altında kalmasının ana unsurları oldu.

İşletme sermayesi ihtiyacında artış, net borç/FAVÖK’te yatay seyir – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle %27,3 olan net işletme sermayesinin ciroya oranı, artan alacak ve stok seviyesi nedeniyle 2Ç19 sonu itibariyle %28,4’e yükseldi. Diğer yandan, net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 8,3 mlr TL’ye yükselse de (1Ç19 sonu itibariyle 7,4 mlr TL), operasyonel kârlılıktaki iyileşme sayesinde net borç/FAVÖK rasyosu 1Ç19’a paralel 2,54x seviyesinde gerçekleşti.

Şirket 2019 beklentilerini revize etti – Arçelik, 2Ç19 sonuçlarının ardından yılın tamamına ilişkin beklentilerinde revizyona gitti. Buna göre Şirket, 2019 yılında Türkiye beyaz eşya pazarında adetsel bazda yaklaşık %15 daralma (önceki: yaklaşık %10 daralma), TL bazlı konsolide ciroda %20-25 aralığında büyüme (önceki: %25-30 büyüme) ve yaklaşık %10,5 seviyesinde FAVÖK marjı (önceki: yaklaşık %11,5) beklediğini açıkladı. Bizim tahminlerimiz ise yıllık bazda ciro büyümesinin %23 ve FAVÖK marjının %10 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.

Değerleme ve öneri – Şirketin 2019 yılına yönelik güncel beklentileriyle uyumlu olan tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Arçelik için 12-aylık hedef fiyatımızı 21,00 TL seviyesinde koruyor, mevcut durumda önemli bir katalist görmediğimizden tavsiyemizde değişikliğe gitmiyoruz (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT).

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Arçelik 2Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 219mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 240mn TL net kar; OYAK Bekl: 279mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %52 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %3 altındadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %29 artarak 8,428mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 8,435mn TL; OYAK Bekl: 8,465mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %66 artışla 908mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 893mn TL; OYAK Bekl: 917mn TL) çeyreksel bazda ise %31 yükseliş göstermiştir.

İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan artış göstererek %10.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 8,290mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.5x olmuştur. Arçelik, yurtiçi beyaz eşya talebinin beklentilerden zayıf gerçekleşiyor olmasından dolayı 2019 yılı Yurtiçi beyaz eşya pazarındaki daralma beklentisini %10’dan %15’e yükseltirken, 2019 yılı satış geliri büyüme tahminini ise %25-30’dan %20-25’e indirmiştir. Diğer taraftan 2019 yılı FAVÖK marj beklentisini ise %11,5’ten %10,5’e doğru revize etmiştir. Şirketin 2019 yılı beklentilerini aşağı doğru revize etmesinin hisseler üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyoruz. Son 3 ayda endekin %4 üzerinde getiri sağlayan Arçelik için Endekse Paralel önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 219.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 240,5 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 azaldı. Şirketin faaliyet performansı beklentiler dahilinde olması rağmen yüksek etkin vergi oranının net kardaki sapmanın altında yatan ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Net satışlar 8,428 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,435 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi cirosu %24 artarken, yurtdışı cirosu ise %33 arttı. Şirket, 2Ç19’de 908 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 893 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 237 baz puan artarak %10,8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 105 baz puan arttı ve %31,4 olarak gerçekleşti. Beyaz eşya segmentinin brüt marjı, yıllık bazda, 60 baz puan artarak %32,5 oldu. Tüketici elektroniği segmentinin brüt marjı ise %21,5’den %25,6’ya yükseldi. Diğer kategorisinin de brüt marjı, yıllık bazda, 20 baz puan artış kaydetti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 8,290 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 7,894 milyon TL (2Ç18: 6,932 milyon TL ve 1Ç19: 7,002 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %25,9 (2Ç18: %30,2 ve 1Ç19: 24.5%) olarak kaydedildi. Şirketin etkin vergi oranı %23 olarak gerçekleşirken, 1Ç19’da %13 ve 2Ç18’de %24 olarak kaydedildi. Yüksek etkin vergi oranı, uluslararası operasyonlarda (Grunding ve Pakistan) tek seferlik daha yüksek vergi oranları olmasından ve Singer Bangladeş’in daha yüksek vergi oranına sahip olmasından kaynaklanıyor. Şirket yönetimin 2019 yılı etkin vergi oranı beklentisi %17 olup, 1Y19 itibariyle etkin vergi oranı %18,6 olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket yönetimi yurtiçi satış hacmi (adetsel) daralma beklentisini %10’dan %15’e revize etti ve küresel satış büyüme beklentisini %2’de muhafaza etti. Şirket yönetimi, 2019 yılı için daha önce %25-30 büyüme öngörürken, beklentilerini %20-25 aralığına revize etti. 2019 yılı için FAVÖK marjını daha önce %11,5 olarak öngörürken, yeni beklentilerini %10,5 olarak açıkladı.

Uzun vadeli FAVÖK marjını %12 olarak muhafaza etti. Bloomberg’de yer alana analist tahminleri 2019 yılı için %27 büyümeyi ve FAVÖK marjı olarak %11’i işaret etmekte olup, bu değerler yönetiminin revize beklentilerinin altındadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Gedik Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Arçelik, 2Ç19’da 8,428 mn TL satış geliri (kons: 8,435 mn TL) 908 mn TL FAVÖK (kons: 839 mn TL ) ve 219 mn TL net kar (kons: 240 mn TL) açıklamıştır. 

Toplam net satışlar 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %29.4 artışla 8.4 milyar TL olmuştur. Yurtiçi satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %24 artışla 2,926 milyon TL olarak açıklanmıştır. Yurtiçinde beyaz eşya pazarı %8 daralırken, şirketin beyaz eşya satış hacmi %16 artmış, normalde %50 seviyesinde olan pazar payı %58’e yükselmiştir. Uluslararası satış gelirleri yıllık bazda %33 yükseliş kaydederek 5,502 milyon TL olurken, bunun %26’sı döviz artışı etkisiyle, kalanı da Singer Bangladesh’in satın alımı kaynaklıdır. Uluslararası satış gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı %64’ten %65’e yükselmiştir. Beyaz eşya satışları pazar payındaki güçlü artış sayesinde yıllık bazda %34 artışla 6,345 milyon TL, tüketici elektroniği satış gelirleri yurtiçi pazar %22 daralırken, %8 yükselişle 759 milyon TL ve diğer satış gelirleri yıllık bazda %22 artışla 1,324 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %65.9 artışla 908.1 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise TL cinsinden olan operasyonel giderlerin Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ve IFRS-16’nın 100bp’lık katkısı ile 237bp yükselerek %10,8 olarak gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %52.3 oranında artışla 219.1 milyon TL olmuştur. 

Şirket 2019 yılının tamamı ile ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Şirketin 1Ç19’daki açıklamasında yılın tamamı için %25-30 aralığında satış geliri büyümesi beklenirken, bu beklenti %20-25 aralığına düşürülmüştür. Şirket, 2019 yılı için beyaz eşya küresel pazarında yaklaşık %2 büyüme, yurtiçi pazarda ise yaklaşık %15 (önceki: yaklaşık -%10) daralma öngörmektedir. Böylelikle şirket, 2Y19’da yurtiçi pazarda %20 daralma beklemektedir. Zira: 1) yurtiçi talep halen oldukça zayıftır ve vergi teşvikleri haziran ayında sona ermiştir, 2) şirketin %58 seviyesindeki yurtiçi beyaz eşya pazar payının bir kaç puan aşağı gelmesi olasıdır. 1Ç19’da verilen yaklaşık %11,5 FAVÖK marjı öngörüsü yaklaşık %10,5’e revize edilmiştir (son 5 yıllık FAVÖK marjı %9,2-10,7 civarlarındadır). 1) iç pazarda tüketicilerin düşük alım gücünden kaynaklı zayıf fiyatlandırma 2) yılın kalanı için şirketin güçlü TL beklentisi. Uzun vadeli FAVÖK marjı beklentisi yaklaşık %12 ile değiştirilmemiştir. 

SONUÇ: Şirketin açıkladığı 2Ç19 finansal sonuçları genel anlamda beklentiler ile uyumlu olup, çeyreksel bazdaki performansta güçlü yurtiçi beyaz eşya satış rakamları etkili olmuştur. Şirketin 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin hisse performasına “Negatif” yansıması beklenebilir. Hisse 2019 yılı beklentilerine göre 6,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

 

Arçelik 2Ç19 Sonuçlarına dair Şirket Değerlendirmesini ve 2019 Beklentilerini Yayınladı – 29.07.2019

Arçelik KAP’ta 2Ç19 sonuçlarına dair değerlendirmesini ve 2019 beklentilerini içeren bir sunum paylaştı. Sunumda yer alan bilgilerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

▪%29 ciro büyümesi (Singer Bangladesh satın alması ve %5.5 inorganik büyüme TRY değer kaybı büyümeyi destekledi. Zorlu pazar koşullarına rağmen güçlü Türkiye cirosu.)
▪TRY değer kaybı neticesinde brüt karlılıkta bir miktar gerileme
▪Operasyonel Giderler/Ciro oranında iyileşme
▪Çoğunlukla tek seferlik giderler sebebiyle oluşan daha yüksek efektif vergi oranı
▪Güçlü Türkiye cirosuna rağmen yatay seyreden işletme sermayesi/ciro oranı
▪Yatay seviyede kalan finansal kaldıraç oranı

Brüt Kar Marjı 31.4% : 1Ç19’a göre Türkiye satışlarının artan payı, Yatay hammadde maliyetleri, TRY değer kaybının yurt içi karlılığa olumsuz etkisi

FVAÖK Marjı + %10.6 : Mevsimselliğin operasyonel kaldıraç üzerinde olumlu etkisi TRY değer kaybı ve operasyonel giderlere olumlu yansıması 1Ç19’a benzer seviyede 100bps UFRS-16 etkisi

2019 2Ç Singer Bangladeş Sonuçları

    Yıllık %Çeyrek  Yıllık %
Milyon TL2019 2Ç2018 2Ç2019 1Ç %2019 1Y2018 1Y 
Net Satışlar5,2444,1822,77725898,0216,54123
Brüt Kar1,4881,12682432812,3121,81727
marjı %28.426.929.7  28.827.8 
Faaliyet Karı6664862633715395871334
marjı %12.711.69.5  11.910.9 
Vergi Öncesi Kar5603971854120374557330
marjı %10.79.56.7  9.38.8 
Net Kar3892781234021751240028
marjı %7.46.64.4  66 
FVAÖK797514291551741,11777145
marjı %15.212.310.5  13.911.8 

•Grup önceliklerine paralel olarak, Singer Bangladeş operasyonel gider yönetimine olan odağını devam ettirdi.
•Özellikle klima segmentinde olmak üzere, tüm kategorilerde büyüme
•Bütün karlılık figürlerinde iyileşme

Gelir Tablosu
    Yıllık % Çeyrek  Yıllık %
Milyon TL2019 2Ç*2018 2Ç2019 1Ç* %2019 1Y2018 1Y 
Net Satışlar8,4286,5126,902292215,33011,79430
Brüt Kar2,6431,9742,23934184,8823,62535
marjı %31.430.332.4  31.830.7 
         
Faaliyet Karı**62941843050461,05879234
marjı %7.56.46.2  6.96.7 
         
Vergi Öncesi Kar302189261591656234762
marjı %3.62.93.8  3.72.9 
         
Net Kar***23214522660345832242
marjı %2.82.23.3  32.7 
FVAÖK**89357967954321,5711,10243
marjı %10.68.99.8  10.29.3 

*UFRS-16 etkisi sadece 2019 1Ç ve 2Ç rakamlarında bulunmaktadır, önceki finansallar yeniden değerlendirilmemiştir

**Faaliyet kar ı, ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur f arkı gelir ve gider leri, vade f arkı ge lir ve giderleri ve peşinat iskontosu etkisi düşülerek, sabit kıymet satışından gelir ve giderler eklenerek hesaplanmıştır.

*** Azınlık öncesi net kar

2019 2Ç Arçelik Kur Riski Yönetimi

 KorumaKorunan 
(TRYmn)ÖncesiPozisyonNet Pozisyon
EUR-877748-130
USD-1,2181,083-135
GBP660-6556
Diğer828-838-10
Toplam-607338-269
Net YP Pozisyonu/Özkaynak-2.90%
  • Otuzdan fazla para biriminin, aktif olarak yönetildiği Şirketimizde yabancı para pozisyonunun yönetimi çok sıkı olarak takip edilmektedir.
  • Özkaynağa oranı düşük tek haneli olacak şekilde açık pozisyon taşınması üst yönetimin hedefidir.
  • Ana stratejimiz öncelikli olarak nakit, ticari alacak, borç ve finansal yükümlülükler gibi kalemleri kullanarak bilanço içi korunma yöntemlerini uygulamak, kalan riski ise türev araçlar kanalıyla yönetmektir.

2019 Beklentileri

  • Beyaz Eşya Pazarı Global: ~%2 Büyüme
  • Adetsel Büyüme Türkiye: ~ -%15 Daralma (önceki ~ -%10)
  • Ciro Büyümesi: TRY bazlı %20-25 (önceki TRY bazlı %25-30)
  • FVAÖK Marjı 2019* : Yaklaşık %10.5% (önceki yaklaşık %11.5)
  • Uzun Vadeli FVAÖK Marjı* : Yaklaşık 12%

 

Fitch, Arçelik’in Notunu Yükseltti – 29.07.2019

KAP Açıklaması: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin “AA+(tur)” olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu “AAA(tur)”ya yükseltti. Not görünümü durağandır.

Arçelik ARCLK 2Ç19 Beklentileri – 29.07.2019

Vakıf Yatırım: (=) Arçelik (ARCLK): Şirketin 2Ç19 finansallarını bu akşam BIST kapanışı sonrası açıklaması bekleniyor. Beyaz eşya segmentinde yurt içi pazardan daha iyi performans göstermeye devam etmesini beklerken, yurt dışı operasyonlarda organik büyüme ve kur kaynaklı destekleyici etkiyle güçlü ciro büyümesi öngörüyoruz. Ayrıca, bu çeyrekten itibaren Bangladeş’in finansallara konsolide edilmeye başlanması sınırlı da olsa sonuçlara olumlu katkıda bulunacak. Operasyonel kâr marjlarındaki iyileşmenin desteğiyle net kârda güçlü büyüme bekliyoruz. Bu doğrultuda, 2Ç19’da net satış gelirlerinin yıllık bazda %31 artışla 8,5 mlr TL (piyasa ortalama beklentisi: 8,4 mlr TL), FAVÖK’ünün %62 artışla 890 mn TL (piyasa ortalama beklentisi: 893 mn TL) ve net kârının %99 artışla 286 mn TL (piyasa ortalama beklentisi: 240 mn TL) olacağını tahmin ediyoruz.

Tacirler Yatırım: Bugün 2Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 240 milyon TL olup, yıllık bazda %67 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 8,435 milyon TL olup, yıllık bazda %30 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 893 milyon TL olup, yıllık bazda, %63 artışı işaret etmektedir.

İş Yatırım: ARCLK 2Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 236 mn TL, Piyasa beklentisi: 240 mn TL)

 

İş Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Kapanış (TL) : 17.5 – Hedef Fiyat (TL) : 24.88 – Piyasa Deg.(TL) : 11825 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.33 ARCLK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.2

Beklentilerin üzerinde net kar, ancak FAVÖK beklentilerin altında
Arçelik 1Ç19’de beklentilerin üzerinde (ISY: 200 milyon TL; Piyasa: 191 milyon TL), faaliyet karında ve kur farkı gelirlerindeki (türevden elde edilen net gelirde dahil olmak üzere) artış nedeniyle yıllık bazda %27 artışla 225 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç19’de beklentilerle uyumlu (ISY: 7,1 milyar TL; Konsensüs: 6,9 milyar TL), bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artışla 6,9 milyar TL satış geliri elde etti. 1Ç19’de UFRS-16 muhsabesi kapsamında FAVÖK rakamı %10.1 marj ile 694 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK 1Ç19’de tahminlerin altında (ISY: 695 milyon TL; Konsensüs: 664 milyon TL) %9,1’lik marj ile 625 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 1Ç18 ve 4Ç18 mali tablolarının UFRS-16 ile yeniden düzenlenmediğini belirtmek isteriz. UFRS-16’nın Arçelik’in 1Ç19 net kar rakamını etkisi oldukça sınırlıdır.

Yorum: Arçelik 1Ç19 net kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, (UFRS-16 hariç) FAVÖK rakamı piyasa beklentilerinin %6 altında gerçekleşti. Hisse son bir haftada endeksin %5 üzerinde, son bir ayda ise endeksin % 2,7 altında performans gösterdi. Arçelik’in 1Ç19 sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi görmeyi beklemiyoruz.

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik (ARCLK) 1Ç19’da, önceki yılın aynı dönemine göre %27.5 oranında artışla (bir önceki döneme göre %19.4 azalışla) artan kur farkı kazan çlarına bağlı olarak piyasa ortalama beklentisi olan 188mn TL’nin ve tahminimiz 184mn TL’nin üzerinde, 225mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri yıllık bazda %30.7 oranında artarak (çeyreklik %6.9 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 6,838mn TL’nin ve tahminimiz 6,928mn TL’nin paralelinde, 6,902mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK’ü de yıllık bazda %34.2 oranında artışla (çeyreklik %21.3 azalarak) piyasa ortalama beklentisi olan 692mn TL ve tahminimiz 710mn TL’ye yakın olarak, hesaplamalarımıza göre 694mn TL olarak gerçekleşmiştir. Arçelik’in FAVÖK marjı, TL bazındaki maliyetlerdeki artışın, artan Türkiye iç pazarı satışlarının, gerileyen hammadde fiyatlarının ve UFRS 16’nın olumlu etkisini büyük ölçüde bertaraf etmiş olması nedeniyle, yıllık bazda hafif, 0.3 y.p. artarak (çeyreklik 1.8 y.p. azalışla) hesaplamalarımıza göre %10.1 olarak gerçekleşmiştir.

Kur hareketlerine ve TL’nin değer kaybına bağlı olarak Arçelik bu dönemde 195mn TL tutarında net diğer faaliyet geliri kaydetmiştir (4Ç18. -544mn TL). Şirket’in 1Ç19’da net 394mn TL olan finansal giderlerindeki artış da, genel olarak beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Böylelikle Arçelik 1Ç19’da yıllık %27.5 artışla (çeyreklik %19.4 azalış) 225mn TL net kar elde etmiştir. Bu dönem sonunda Şirket’in net işletme sermayesi ihtiyacının net satışlarına oranı hafif olarak iyileşmeye devam etmiş ve %27.3’e gerilemiştir. Net borç/FAVÖK oranı da (UFRS 16’ya göre) 2.3x’e gerilemiştir (2018-sonu: 2.4x).

Arçelik 1Ç19 sonuçlarının açıklanmasından sonra 2019 yılına dair hedef/tahminlerinde hafif değişiklikler paylaşmıştır. Buna göre Şirket, 2019 yılında Türkiye beyaz eşya pazarını %10 civarında daralabileceğini öngörmekle birlikte, yıllık satış gelirleri artış beklentisini %25’ten %25-%30 aralığına, yukarı yönde revize etmiştir. Arçelik, FAVÖK marjı beklentisini de UFRS 16’ya uygun olarak %11.5’e yükseltmiştir (önceki beklenti: %10.5). Şirket, uzun dönem FAVÖK marjı beklentisini de %12 olarak revize etmiştir (önceki beklenti: %11). Sonuçların açıklanmasının ardından değerlememizi güncelleyerek Şirket payları için 12 aylık 22.00 TL hedef fiyat belirlemekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 225 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 191 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 192 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelirken, yüksek kur farkı gelirleri ve türev enstrümanlardan elden edilen gelir ile net kâr olumlu etkiledi. Ciro 1Ç19’da yıllık %31 artarak 6,902 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 6,873 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirleri artışı ve uluslararası piyasalarda elde edilen organik büyümeden kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 1Ç19’da yıllık bazda %16 artarken, yurtdışı cirosu yıllık %39 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı (1Ç19’da %10,1, piyasa ortalama beklentisi %9,7). 1Ç19 sonuçlarından sonra yönetim 2019 ciro büyüme beklentisini 25-30% (önceki ~%25), FAVÖK marjını %11,5 (önceki %10,5 ama UFRS-16 etkisi 100 baz puan katkı) olarak açıkladı. 1Ç19 sonuçlarının bugün hisse üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 20 TL ile önerimizi “Nötr” olarak koruyoruz.

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik (ARCLK) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel operasyonel kârlılığa karşın, net kârda pozitif sürpriz (+) Arçelik, 1Ç19’da beklentimizin %39, piyasa ortalama beklentisinin %18 üzerinde yıllık bazda %27,5 artışla 225 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimize paralel gerçekleşen operasyonel performansa karşın net kârın beklentimizin üzerinde gelmesinde ticari işlemlere ilişkin kur ve vade farkı gelirleri ana unsurlar olarak öne çıktı. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda paralel performans gösterirken, son 1 haftada %5 negatif ayrışmış olup, beklentilerin üzerinde gerçekleşen i) net kâr performansının; ii) işletme sermayesi görünümündeki iyileşmenin ve iii) 2019 yılına ilişkin Şirket beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonun hisse fiyatına pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen operasyonel performans nedeniyle tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor ve hedef fiyatımızı 21,00 TL’de (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT) koruyoruz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 225 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 191 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 192 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelirken, yüksek kur farkı gelirleri ve türev enstrümanlardan elden edilen gelir ile net kâr olumlu etkiledi. Ciro 1Ç19’da yıllık %31 artarak 6,902 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 6,873 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirleri artışı ve uluslararası piyasalarda elde edilen organik büyümeden kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 1Ç19’da yıllık bazda %16 artarken, yurtdışı cirosu yıllık %39 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı (1Ç19’da %10,1, piyasa ortalama beklentisi %9,7). 1Ç19 sonuçlarından sonra yönetim 2019 ciro büyüme beklentisini 25-30% (önceki ~%25), FAVÖK marjını %11,5 (önceki %10,5 ama UFRS-16 etkisi 100 baz puan katkı) olarak açıkladı. 1Ç19 sonuçlarının bugün hisse üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 20 TL ile önerimizi “Nötr” olarak koruyoruz.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik 1Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 225.4mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 191mn TL net kar; OYAK Bekl: 235mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %19 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %31 artarak 6902.2mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,873mn TL; OYAK Bekl: 6949mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %34 artışla 694.0mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 664mn TL; OYAK Bekl: 694mn TL) çeyreksel bazda ise %21 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artış göstererek %10.1 olmuştur. Yönetim 2019 için beklentilerini %25-30 satış geliri büyümesi (önceki: %25) ve 3.7-4.2 milyar TL FAVÖK (önceki: 3.3-3.7milyar TL) olarak revize etmiştir.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 04.04.2019

Arçelik (ARCLK), Yönetim Kurulu, Şirket’in Hollanda’da yerleşik ve %100 hissesine sahip olduğu Ardutch B.V. ünvanlı bağlı ortaklığının yapacağı 67mn Euro tutarındaki sermaye artışına katılmaya karar vermiş ve ilgili ödeme gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Singer Bangladesh’te %57 paya sahip Retail Holdings Bhold şirketinin satın alınmasına ilişkin, Singer Grubu ile Bangladeş pazarı için 10 yıllık dağıtım ve uzatma opsiyonlu 10 yıllık marka lisans anlaşmalarının imzalanması dâhil kapanış şartlarının yerine getirilmiş olması ile, Retail Holdings Bhold ve Singer Bangladesh şirketlerinin hazırlanacak 31.03.2019 tarihli bilançolarında yer alacak net borç ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmeye tabi olmak üzere, Arçelik’in Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch tarafından 75mn ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenmiş, ve hisse devirleri tamamlanmıştır.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 04.04.2019

Arçelik (TUT, Hedef fiyat: 22 TL) Singer Bangladesh’de %57 paya sahip Hollanda merkezli Retail Holdings’in hisselerinin tamamını 75 milyon dolara satin alma sürecini tamamladığını açıkladı. Singer Bangladesh ülkedeki en büyük dayanıklı tüketim ürünleri üreten ve satan kuruluşlardan biridir. Ülkede bulunan iki fabrikasında bozdolabı, TV, klima ve mobilya üretmektedir. Ayrıca şirket dayanıklı tüketim ürünleri kategorisinde en büyük perakende ağına sahiptir ve mağazalarında diğer markaların ürünlerini de satmaktadır. Şirketin ayrıca çalıştığı 700 bayisi bulunmaktadır. Anlaşmaya göre Arçelik ayrıca Singer markasının Bangladeş’te 10 yıllık dağıtım hakkı ve uzatılabilir 10 yıl marka hakkını elinde bulunduracaktır. Singer Bangladesh’in geri kalan %43 hissesi Bangladeş borsalarında işlem görmektedir. Arçelik satın almanın çağrı yükümlülüğü doğurmayacağını beklemektedir. Singer Bangladesh 2018’de 164 milyon dolar net satış, 20 milyon dolar FAVÖK ve 11 milyon dolar net kar elde etmiştir. Singer Bangladesh’in Arçelik’in cirosuna %3 ve FAVÖK’üne %0,4 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Satın alma fiyatı ise Arçelik’in piyasa değerinin %3’üne denk gelmektedir.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 25.03.2019

Arçelik (ARCLK), gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak Bangladeş’te Singer markasıyla faaliyette bulunan Singer Bangladesh Ltd. şirketinin Arçelik bünyesine katılması amacıyla; Singer Bangladesh hisselerinin yaklaşık %57’sinin sahibi olan Hollanda’da kurulu Retail Holdings Bhold paylarının tamamının, Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch tarafından satın alınması amacıyla, Retail Holdings Asia ile 22.03.2019 tarihinde bir satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme’ye göre hisseler, devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde Retail Holdings Bhold ve Singer Bangladesh’in net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime göre fiyat düzeltmesine tabi olmak üzere toplam 75mn ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınacaktır.

Hisse devrinin Sözleşme’de belirtilen ilgili tüm onayların alınması ve Singer Grubu ile Bangladeş pazarı için 10 yıllık dağıtım ve uzatma opsiyonlu 10 yıllık marka lisans anlaşmalarının imzalanması dahil belirli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2019 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Singer Bangladeş, Bangladeş beyaz eşya pazarının en önemli oyuncularından birisi olup, Bangladeş’te Singer markası ile 2 üretim tesisinde buzdolabı, TV, klima ve mobilya üretimi yapmaktadır. Kalan %43’lük payları Bangladeş borsalarında işlem gören halka açık bir şirket olan Singer Bangladesh’in 2018 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 164mn ABD Doları, FAVÖK’ü yaklaşık 20mn ABD Doları, net karı ise yaklaşık 11mn ABD Doları seviyesindedir. Hisse devri nedeniyle Bangladeş Borsası’nda çağrı yükümlülüğü doğması öngörülmemektedir. Kapanış öncesinde aksi yönde bir zorunluluk gündeme gelirse, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 25.03.2019

Arçelik (TUT, Hedef fiyat: 22 TL) Singer Bangladesh’de %57 paya sahip Hollanda merkezli Retail Holdings’in hisselerinin tamamını 75 milyon dolara almayı planlıyor. Nisan 2019’da tamamlanması planlanan satın alma süreci sonrası güncel işletme sermayesi ve net borca göre kapanış fiyatı düzeltilecektir. Arçelik ayrıca Singer markasının Bangladeş’te 10 yıllık dağıtım hakkı ve uzatılabilir 10 yıl marka hakkını elinde bulunduracaktır. Singer Bangladesh ülkedeki en büyük dayanıklı tüketim ürünleri üreten ve satan kuruluşlardan biridir. Ülkede bulunan iki fabrikasında bozdolabı, TV, klima ve mobilya üretmektedir. Ayrıca şirket dayanıklı tüketim ürünleri kategorisinde en büyük perakende ağına sahiptir ve mağazalarında diğer markaların ürünlerini de satmaktadır. Şirketin ayrıca çalıştığı 700 bayisi bulunmaktadır. Singer Bangladesh’in geri kalan %43 hissesi Bangladeş borsalarında işlem görmektedir. Arçelik satın almanın çağrı yükümlülüğü doğurmayacağını beklemektedir. Singer Bangladesh 2018’de 164 milyon dolar net satış, 20 milyon dolar FAVÖK ve 11 milyon dolar net kar elde etmiştir. Singer Bangladesh’in Arçelik’in cirosuna %3 ve FAVÖK’üne %0,4 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Satın alma fiyatı ise Arçelik’in piyasa değerinin %3’üne denk gelmektedir. Satın almayı Arçelik’in büyüme görünümü açısından hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İş Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 22.03.2019

Arçelik Singer Bangladesh Ltd hisselerinin yaklaşık %57’sinin 75 milyon dolara satın aldı. Arçelik Singer Bangladesh Ltd hisselerinin yaklaşık %57’sinin 75 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Hisse devrinin 2019 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. (Haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz)

Singer Bangladeş, Bangladeş beyaz eşya pazarının en önemli oyuncularından birisi olup, Bangladeş’te Singer markası ile 2 üretim tesisinde buzdolabı, TV, klima ve mobilya üretimi yapmaktadır. Şirketin beyaz eşya pazarında %68 pazar payı, tütekici elektroniğinde ise %25 pazar payı bulunmaktadır. Bangladeş borsalarında işlem gören halka açık bir şirket olan Singer Bangladesh Ltd’in piyasa değeri yaklaşık 246 milyon ABD Doları olup 2018 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 164 milyon ABD Doları, FAVÖK’ü yaklaşık 20 milyon ABD Doları, net karı ise yaklaşık 11 milyon ABD Doları ve net borcu ise 41 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirket 2005’den bu yana %15 ABD doları bazında YBBO elde etti. Arçelik hisse devri nedeniyle Bangladeş Borsası’nda çağrı yükümlülüğü doğmasını öngörmemektedir. 8.2x olarak hesaplanan Firma Değ/FAVÖK satın alma çarpanı ARCLK’in 2018 7.0x ve 2019T 5.5x çarpanlarından ve Arçelik’in Pakistan’daki Dawlance’ı satın alma çarpanı olan 6.1x ve Güney Afrika’da Defy’i satın alma çarpanı olan ~7.0x’den daha yüksek.

Bloomberg’e göre Singer Bangladesh Ltd önümüzdeki iki yılda yerel para cinsiyle ortalama 15% ciro ve %17 FAVÖK büyüme tahmini bulunuyor. Yine Bloomberg’e göre, Singer Bangladesh Ltd’in 2018 ve 2019 Firma Değ/FAVÖK çarpanları sırasıyla 12.4x ve 14.6x’dır.

Yorum: 2018 finansal rakamlara bakıldığında Singer Bangladesh Ltd’nin Arçelik FAVÖK rakamına katkısının yaklaşık %2 olduğu hesaplandığında satın almanın kısa / orta vade de Arçelik’in operasyonların aetkisnin sınırlı olumlu etkisnin olacağını düşünüyoruz. Ancak, Bangladeş beyaz eşya pazarındaki düşük penetrasyon oranları dikkate alındığında satın alınan şirketin uzun vadede büyüme katkısının artacağını düşünüyoruz.

İş Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 18.02.2019

Kapanış (TL) : 20.4 – Hedef Fiyat (TL) : 24.88 – Piyasa Deg.(TL) : 13785 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.16 ARCLK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.98

Arçelik 2019’da temettü ödemeyecek. Arcelik serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla Genel Kurul’una bu yıl kar payı dağıtımı yapılmamasını sunacak. Şirketin 2019 yılında %2.5 temettü verimi ile 340 milyon TL temettü dağıtacağını öngörüyorduk.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 18.02.2019

Arçelik 2018 yılı karından nakit temettü dağıtmama kararı aldı. 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak temettü ödemesi yapan şirket 2008 yılından sonra ilk defa 2019 yılında temettü ödemesi yapmayacaktır. 2004- 2018 yılları arasında toplam 3,5 milyar TL temettü ödemesi yapan şirketin, bu yıl nakit temettü dağıtmama kararı almasının hisse üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyoruz.

Arçelik Temettü Ödememe Kararı Aldı – 15.02.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15 Şubat 2019 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 855.841.911,90 TL “(Konsolide) Net Dönem Karı”, 851.756.724,49 TL ana ortaklığa düşen net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 5.907.579,37 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 861.749.491,27 TL’nin birinci kar payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 1.146.044.956,92 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 1.417.695.949,46 TL dağıtılabilir kaynak olduğu görülmüş olup,

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmaması;

– Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da onaylanan Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması,

– VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.146.044.956,92 TL tutarındaki cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 855.841.911,90 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması

hususlarının 2018 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Mart ayı içinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.