Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Arçelik ARCLK...

Arçelik ARCLK Hisse Analiz ve Yorumları

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 24.10.2019

Arçelik (ARCLK) Basında yer alan haberlere göre Arçelik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında yapmış olduğu ihaleyi kazanarak, okullarda kullanılmak üzere 16,600 etkileşimli tahtanın (e-tahta) dersliklere kurulumu için sözleşme imzalamıştır. E-Tahtaların kurulumu, Mart 2020’ye kadar tamamlanacaktır. İhale bedeli paylaşılmamıştır. Bu ihaleden elde edilecek satış gelirlerinin, Şirket’in 2020T toplam satış gelirlerinin %1’inden az bir bölümünü oluşturabileceğini tahmin etmekteyiz.

 

Deniz Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber – 25.09.2019

Koreli ev aletleri üreticisi LG Electronics Inc. Arçelik ve Almanya’da kurulu iki iştirakine dondurucularda kullanılan bir soğutma teknolojisinin patentini ihlal ettiklerine dair dava açtığını açıkladı. Habere ilişkin daha fazla detay bulunmamakta ve henüz Arçelik’ten resmi bir açıklama gelmedi. Arçelik 1Y19’da satışlarının %75’ini geniş bir ürün yelpazesine sahip olan beyaz eşya segmentinden elde etti. Ayrıca, Arçelik ve LG Klima’nın Türkiye’de kurulu ortak bir yatırımı bulunmakta ve Arçelik bu yatırımdan 1Y19’da 19 milyon TL net kar katkısı elde etti. Şirketin 1Y19 konsolide net karı 444 milyon TL olarak gerçekleşti. Haberin etkisini hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz

 

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Arçelik (ARCLK) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel operasyonel performans; Şirket beklentilerinde aşağı yönlü revizyon (-)

Arçelik, 2Ç19’da beklentimizin %23, piyasa ortalama beklentisinin ise %9 altında yıllık bazda %52 artışla 219 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel olmayan giderlerin ve efektif vergi oranının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın ana unsurları oldu. Hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde piyasa ortalama beklentisine paralel gerçekleşen sonuçlara rağmen, Şirketin 2019 yılı beklentilerinde yaptığı aşağı yönlü revizyonun hisse fiyatına olumsuz yansıyacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan, Şirketin 2019 yılına yönelik güncel beklentileriyle uyumlu olması nedeniyle tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Arçelik için hedef fiyatımızı 21,00 TL seviyesinde koruyor, mevcut durumda önemli bir katalist görmediğimizden kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde devam ettiriyoruz.

Beklentimize paralel ciro performansı – Şirketin 2Ç19’da net satış gelirleri hem bizim beklentimize hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %29,4 artışla 8,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %24 artarken, organik daralmaya rağmen (yıllık bazda -%2,1) ağırlıklı kur kaynaklı olumlu etki ve Singer Bangladesh’in katkısıyla uluslararası ciro büyümesi %32,6 oldu.

Operasyonel tarafta beklentimizle uyumlu sonuçlar – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü hem bizim beklentimize hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %66 artışla 908 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 2,4 puan yükselişle %10,8’e ulaştı. Beklentimizin bir miktar altında kalan brüt kârlılığa rağmen, faaliyet giderlerinin net satışlara oranındaki yıllık bazda 0,7 puanlık düşüşün desteğiyle operasyonel kârlılık tahminlerimizle uyumlu seyretti. Bu dönemde yatay seyreden hammadde maliyetlerine rağmen, TL’deki değer kaybı yurt içi kârlılık üzerinde baskı yarattı. Diğer yandan, beklentimiz doğrultusunda ilk çeyrekte olduğu gibi TFRS-16 uygulamasının FAVÖK marjına 1 puanlık pozitif katkısı oldu. Operasyonel olmayan tarafta ise, net faiz giderlerinin 344 mn TL seviyesindeki beklentimizin üzerinde 365 mn TL’ye yükselmesi (2Ç18: 209 mn TL) ve efektif vergi oranının %13,3’lük beklentimizin oldukça üzerinde %23,1 seviyesinde gerçekleşmesi, net kârın tahminimizin altında kalmasının ana unsurları oldu.

İşletme sermayesi ihtiyacında artış, net borç/FAVÖK’te yatay seyir – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle %27,3 olan net işletme sermayesinin ciroya oranı, artan alacak ve stok seviyesi nedeniyle 2Ç19 sonu itibariyle %28,4’e yükseldi. Diğer yandan, net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 8,3 mlr TL’ye yükselse de (1Ç19 sonu itibariyle 7,4 mlr TL), operasyonel kârlılıktaki iyileşme sayesinde net borç/FAVÖK rasyosu 1Ç19’a paralel 2,54x seviyesinde gerçekleşti.

Şirket 2019 beklentilerini revize etti – Arçelik, 2Ç19 sonuçlarının ardından yılın tamamına ilişkin beklentilerinde revizyona gitti. Buna göre Şirket, 2019 yılında Türkiye beyaz eşya pazarında adetsel bazda yaklaşık %15 daralma (önceki: yaklaşık %10 daralma), TL bazlı konsolide ciroda %20-25 aralığında büyüme (önceki: %25-30 büyüme) ve yaklaşık %10,5 seviyesinde FAVÖK marjı (önceki: yaklaşık %11,5) beklediğini açıkladı. Bizim tahminlerimiz ise yıllık bazda ciro büyümesinin %23 ve FAVÖK marjının %10 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.

Değerleme ve öneri – Şirketin 2019 yılına yönelik güncel beklentileriyle uyumlu olan tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Arçelik için 12-aylık hedef fiyatımızı 21,00 TL seviyesinde koruyor, mevcut durumda önemli bir katalist görmediğimizden tavsiyemizde değişikliğe gitmiyoruz (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT).

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Arçelik 2Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 219mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 240mn TL net kar; OYAK Bekl: 279mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %52 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %3 altındadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %29 artarak 8,428mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 8,435mn TL; OYAK Bekl: 8,465mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %66 artışla 908mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 893mn TL; OYAK Bekl: 917mn TL) çeyreksel bazda ise %31 yükseliş göstermiştir.

İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan artış göstererek %10.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 8,290mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.5x olmuştur. Arçelik, yurtiçi beyaz eşya talebinin beklentilerden zayıf gerçekleşiyor olmasından dolayı 2019 yılı Yurtiçi beyaz eşya pazarındaki daralma beklentisini %10’dan %15’e yükseltirken, 2019 yılı satış geliri büyüme tahminini ise %25-30’dan %20-25’e indirmiştir. Diğer taraftan 2019 yılı FAVÖK marj beklentisini ise %11,5’ten %10,5’e doğru revize etmiştir. Şirketin 2019 yılı beklentilerini aşağı doğru revize etmesinin hisseler üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyoruz. Son 3 ayda endekin %4 üzerinde getiri sağlayan Arçelik için Endekse Paralel önerimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 219.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 240,5 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 azaldı. Şirketin faaliyet performansı beklentiler dahilinde olması rağmen yüksek etkin vergi oranının net kardaki sapmanın altında yatan ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Net satışlar 8,428 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,435 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi cirosu %24 artarken, yurtdışı cirosu ise %33 arttı. Şirket, 2Ç19’de 908 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 893 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 237 baz puan artarak %10,8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 105 baz puan arttı ve %31,4 olarak gerçekleşti. Beyaz eşya segmentinin brüt marjı, yıllık bazda, 60 baz puan artarak %32,5 oldu. Tüketici elektroniği segmentinin brüt marjı ise %21,5’den %25,6’ya yükseldi. Diğer kategorisinin de brüt marjı, yıllık bazda, 20 baz puan artış kaydetti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 8,290 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 7,894 milyon TL (2Ç18: 6,932 milyon TL ve 1Ç19: 7,002 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %25,9 (2Ç18: %30,2 ve 1Ç19: 24.5%) olarak kaydedildi. Şirketin etkin vergi oranı %23 olarak gerçekleşirken, 1Ç19’da %13 ve 2Ç18’de %24 olarak kaydedildi. Yüksek etkin vergi oranı, uluslararası operasyonlarda (Grunding ve Pakistan) tek seferlik daha yüksek vergi oranları olmasından ve Singer Bangladeş’in daha yüksek vergi oranına sahip olmasından kaynaklanıyor. Şirket yönetimin 2019 yılı etkin vergi oranı beklentisi %17 olup, 1Y19 itibariyle etkin vergi oranı %18,6 olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket yönetimi yurtiçi satış hacmi (adetsel) daralma beklentisini %10’dan %15’e revize etti ve küresel satış büyüme beklentisini %2’de muhafaza etti. Şirket yönetimi, 2019 yılı için daha önce %25-30 büyüme öngörürken, beklentilerini %20-25 aralığına revize etti. 2019 yılı için FAVÖK marjını daha önce %11,5 olarak öngörürken, yeni beklentilerini %10,5 olarak açıkladı.

Uzun vadeli FAVÖK marjını %12 olarak muhafaza etti. Bloomberg’de yer alana analist tahminleri 2019 yılı için %27 büyümeyi ve FAVÖK marjı olarak %11’i işaret etmekte olup, bu değerler yönetiminin revize beklentilerinin altındadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Gedik Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Arçelik, 2Ç19’da 8,428 mn TL satış geliri (kons: 8,435 mn TL) 908 mn TL FAVÖK (kons: 839 mn TL ) ve 219 mn TL net kar (kons: 240 mn TL) açıklamıştır.

Toplam net satışlar 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %29.4 artışla 8.4 milyar TL olmuştur. Yurtiçi satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %24 artışla 2,926 milyon TL olarak açıklanmıştır. Yurtiçinde beyaz eşya pazarı %8 daralırken, şirketin beyaz eşya satış hacmi %16 artmış, normalde %50 seviyesinde olan pazar payı %58’e yükselmiştir. Uluslararası satış gelirleri yıllık bazda %33 yükseliş kaydederek 5,502 milyon TL olurken, bunun %26’sı döviz artışı etkisiyle, kalanı da Singer Bangladesh’in satın alımı kaynaklıdır. Uluslararası satış gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı %64’ten %65’e yükselmiştir. Beyaz eşya satışları pazar payındaki güçlü artış sayesinde yıllık bazda %34 artışla 6,345 milyon TL, tüketici elektroniği satış gelirleri yurtiçi pazar %22 daralırken, %8 yükselişle 759 milyon TL ve diğer satış gelirleri yıllık bazda %22 artışla 1,324 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %65.9 artışla 908.1 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise TL cinsinden olan operasyonel giderlerin Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ve IFRS-16’nın 100bp’lık katkısı ile 237bp yükselerek %10,8 olarak gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %52.3 oranında artışla 219.1 milyon TL olmuştur.

Şirket 2019 yılının tamamı ile ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Şirketin 1Ç19’daki açıklamasında yılın tamamı için %25-30 aralığında satış geliri büyümesi beklenirken, bu beklenti %20-25 aralığına düşürülmüştür. Şirket, 2019 yılı için beyaz eşya küresel pazarında yaklaşık %2 büyüme, yurtiçi pazarda ise yaklaşık %15 (önceki: yaklaşık -%10) daralma öngörmektedir. Böylelikle şirket, 2Y19’da yurtiçi pazarda %20 daralma beklemektedir. Zira: 1) yurtiçi talep halen oldukça zayıftır ve vergi teşvikleri haziran ayında sona ermiştir, 2) şirketin %58 seviyesindeki yurtiçi beyaz eşya pazar payının bir kaç puan aşağı gelmesi olasıdır. 1Ç19’da verilen yaklaşık %11,5 FAVÖK marjı öngörüsü yaklaşık %10,5’e revize edilmiştir (son 5 yıllık FAVÖK marjı %9,2-10,7 civarlarındadır). 1) iç pazarda tüketicilerin düşük alım gücünden kaynaklı zayıf fiyatlandırma 2) yılın kalanı için şirketin güçlü TL beklentisi. Uzun vadeli FAVÖK marjı beklentisi yaklaşık %12 ile değiştirilmemiştir.

SONUÇ: Şirketin açıkladığı 2Ç19 finansal sonuçları genel anlamda beklentiler ile uyumlu olup, çeyreksel bazdaki performansta güçlü yurtiçi beyaz eşya satış rakamları etkili olmuştur. Şirketin 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin hisse performasına “Negatif” yansıması beklenebilir. Hisse 2019 yılı beklentilerine göre 6,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

 

Arçelik 2Ç19 Sonuçlarına dair Şirket Değerlendirmesini ve 2019 Beklentilerini Yayınladı – 29.07.2019

Arçelik KAP’ta 2Ç19 sonuçlarına dair değerlendirmesini ve 2019 beklentilerini içeren bir sunum paylaştı. Sunumda yer alan bilgilerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

▪%29 ciro büyümesi (Singer Bangladesh satın alması ve %5.5 inorganik büyüme TRY değer kaybı büyümeyi destekledi. Zorlu pazar koşullarına rağmen güçlü Türkiye cirosu.)
▪TRY değer kaybı neticesinde brüt karlılıkta bir miktar gerileme
▪Operasyonel Giderler/Ciro oranında iyileşme
▪Çoğunlukla tek seferlik giderler sebebiyle oluşan daha yüksek efektif vergi oranı
▪Güçlü Türkiye cirosuna rağmen yatay seyreden işletme sermayesi/ciro oranı
▪Yatay seviyede kalan finansal kaldıraç oranı

Brüt Kar Marjı 31.4% : 1Ç19’a göre Türkiye satışlarının artan payı, Yatay hammadde maliyetleri, TRY değer kaybının yurt içi karlılığa olumsuz etkisi

FVAÖK Marjı + %10.6 : Mevsimselliğin operasyonel kaldıraç üzerinde olumlu etkisi TRY değer kaybı ve operasyonel giderlere olumlu yansıması 1Ç19’a benzer seviyede 100bps UFRS-16 etkisi

2019 2Ç Singer Bangladeş Sonuçları

Yıllık % Çeyrek Yıllık %
Milyon TL 2019 2Ç 2018 2Ç 2019 1Ç % 2019 1Y 2018 1Y
Net Satışlar 5,244 4,182 2,777 25 89 8,021 6,541 23
Brüt Kar 1,488 1,126 824 32 81 2,312 1,817 27
marjı % 28.4 26.9 29.7 28.8 27.8
Faaliyet Karı 666 486 263 37 153 958 713 34
marjı % 12.7 11.6 9.5 11.9 10.9
Vergi Öncesi Kar 560 397 185 41 203 745 573 30
marjı % 10.7 9.5 6.7 9.3 8.8
Net Kar 389 278 123 40 217 512 400 28
marjı % 7.4 6.6 4.4 6 6
FVAÖK 797 514 291 55 174 1,117 771 45
marjı % 15.2 12.3 10.5 13.9 11.8

•Grup önceliklerine paralel olarak, Singer Bangladeş operasyonel gider yönetimine olan odağını devam ettirdi.
•Özellikle klima segmentinde olmak üzere, tüm kategorilerde büyüme
•Bütün karlılık figürlerinde iyileşme

Gelir Tablosu
Yıllık % Çeyrek Yıllık %
Milyon TL 2019 2Ç* 2018 2Ç 2019 1Ç* % 2019 1Y 2018 1Y
Net Satışlar 8,428 6,512 6,902 29 22 15,330 11,794 30
Brüt Kar 2,643 1,974 2,239 34 18 4,882 3,625 35
marjı % 31.4 30.3 32.4 31.8 30.7
Faaliyet Karı** 629 418 430 50 46 1,058 792 34
marjı % 7.5 6.4 6.2 6.9 6.7
Vergi Öncesi Kar 302 189 261 59 16 562 347 62
marjı % 3.6 2.9 3.8 3.7 2.9
Net Kar*** 232 145 226 60 3 458 322 42
marjı % 2.8 2.2 3.3 3 2.7
FVAÖK** 893 579 679 54 32 1,571 1,102 43
marjı % 10.6 8.9 9.8 10.2 9.3

*UFRS-16 etkisi sadece 2019 1Ç ve 2Ç rakamlarında bulunmaktadır, önceki finansallar yeniden değerlendirilmemiştir

**Faaliyet kar ı, ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur f arkı gelir ve gider leri, vade f arkı ge lir ve giderleri ve peşinat iskontosu etkisi düşülerek, sabit kıymet satışından gelir ve giderler eklenerek hesaplanmıştır.

*** Azınlık öncesi net kar

2019 2Ç Arçelik Kur Riski Yönetimi

Koruma Korunan
(TRYmn) Öncesi Pozisyon Net Pozisyon
EUR -877 748 -130
USD -1,218 1,083 -135
GBP 660 -655 6
Diğer 828 -838 -10
Toplam -607 338 -269
Net YP Pozisyonu/Özkaynak -2.90%
  • Otuzdan fazla para biriminin, aktif olarak yönetildiği Şirketimizde yabancı para pozisyonunun yönetimi çok sıkı olarak takip edilmektedir.
  • Özkaynağa oranı düşük tek haneli olacak şekilde açık pozisyon taşınması üst yönetimin hedefidir.
  • Ana stratejimiz öncelikli olarak nakit, ticari alacak, borç ve finansal yükümlülükler gibi kalemleri kullanarak bilanço içi korunma yöntemlerini uygulamak, kalan riski ise türev araçlar kanalıyla yönetmektir.

2019 Beklentileri

  • Beyaz Eşya Pazarı Global: ~%2 Büyüme
  • Adetsel Büyüme Türkiye: ~ -%15 Daralma (önceki ~ -%10)
  • Ciro Büyümesi: TRY bazlı %20-25 (önceki TRY bazlı %25-30)
  • FVAÖK Marjı 2019* : Yaklaşık %10.5% (önceki yaklaşık %11.5)
  • Uzun Vadeli FVAÖK Marjı* : Yaklaşık 12%