Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Arçelik ARCLK...

Arçelik ARCLK Hisse Analiz ve Yorumları

Fitch, Arçelik’in Notunu Yükseltti – 29.07.2019

KAP Açıklaması: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin “AA+(tur)” olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu “AAA(tur)”ya yükseltti. Not görünümü durağandır.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik (ARCLK) 1Ç19’da, önceki yılın aynı dönemine göre %27.5 oranında artışla (bir önceki döneme göre %19.4 azalışla) artan kur farkı kazan çlarına bağlı olarak piyasa ortalama beklentisi olan 188mn TL’nin ve tahminimiz 184mn TL’nin üzerinde, 225mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri yıllık bazda %30.7 oranında artarak (çeyreklik %6.9 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 6,838mn TL’nin ve tahminimiz 6,928mn TL’nin paralelinde, 6,902mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK’ü de yıllık bazda %34.2 oranında artışla (çeyreklik %21.3 azalarak) piyasa ortalama beklentisi olan 692mn TL ve tahminimiz 710mn TL’ye yakın olarak, hesaplamalarımıza göre 694mn TL olarak gerçekleşmiştir. Arçelik’in FAVÖK marjı, TL bazındaki maliyetlerdeki artışın, artan Türkiye iç pazarı satışlarının, gerileyen hammadde fiyatlarının ve UFRS 16’nın olumlu etkisini büyük ölçüde bertaraf etmiş olması nedeniyle, yıllık bazda hafif, 0.3 y.p. artarak (çeyreklik 1.8 y.p. azalışla) hesaplamalarımıza göre %10.1 olarak gerçekleşmiştir.

Kur hareketlerine ve TL’nin değer kaybına bağlı olarak Arçelik bu dönemde 195mn TL tutarında net diğer faaliyet geliri kaydetmiştir (4Ç18. -544mn TL). Şirket’in 1Ç19’da net 394mn TL olan finansal giderlerindeki artış da, genel olarak beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Böylelikle Arçelik 1Ç19’da yıllık %27.5 artışla (çeyreklik %19.4 azalış) 225mn TL net kar elde etmiştir. Bu dönem sonunda Şirket’in net işletme sermayesi ihtiyacının net satışlarına oranı hafif olarak iyileşmeye devam etmiş ve %27.3’e gerilemiştir. Net borç/FAVÖK oranı da (UFRS 16’ya göre) 2.3x’e gerilemiştir (2018-sonu: 2.4x).

Arçelik 1Ç19 sonuçlarının açıklanmasından sonra 2019 yılına dair hedef/tahminlerinde hafif değişiklikler paylaşmıştır. Buna göre Şirket, 2019 yılında Türkiye beyaz eşya pazarını %10 civarında daralabileceğini öngörmekle birlikte, yıllık satış gelirleri artış beklentisini %25’ten %25-%30 aralığına, yukarı yönde revize etmiştir. Arçelik, FAVÖK marjı beklentisini de UFRS 16’ya uygun olarak %11.5’e yükseltmiştir (önceki beklenti: %10.5). Şirket, uzun dönem FAVÖK marjı beklentisini de %12 olarak revize etmiştir (önceki beklenti: %11). Sonuçların açıklanmasının ardından değerlememizi güncelleyerek Şirket payları için 12 aylık 22.00 TL hedef fiyat belirlemekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 225 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 191 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 192 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelirken, yüksek kur farkı gelirleri ve türev enstrümanlardan elden edilen gelir ile net kâr olumlu etkiledi. Ciro 1Ç19’da yıllık %31 artarak 6,902 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 6,873 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirleri artışı ve uluslararası piyasalarda elde edilen organik büyümeden kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 1Ç19’da yıllık bazda %16 artarken, yurtdışı cirosu yıllık %39 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı (1Ç19’da %10,1, piyasa ortalama beklentisi %9,7). 1Ç19 sonuçlarından sonra yönetim 2019 ciro büyüme beklentisini 25-30% (önceki ~%25), FAVÖK marjını %11,5 (önceki %10,5 ama UFRS-16 etkisi 100 baz puan katkı) olarak açıkladı. 1Ç19 sonuçlarının bugün hisse üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 20 TL ile önerimizi “Nötr” olarak koruyoruz.

Vakıf Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik (ARCLK) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel operasyonel kârlılığa karşın, net kârda pozitif sürpriz (+) Arçelik, 1Ç19’da beklentimizin %39, piyasa ortalama beklentisinin %18 üzerinde yıllık bazda %27,5 artışla 225 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimize paralel gerçekleşen operasyonel performansa karşın net kârın beklentimizin üzerinde gelmesinde ticari işlemlere ilişkin kur ve vade farkı gelirleri ana unsurlar olarak öne çıktı. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda paralel performans gösterirken, son 1 haftada %5 negatif ayrışmış olup, beklentilerin üzerinde gerçekleşen i) net kâr performansının; ii) işletme sermayesi görünümündeki iyileşmenin ve iii) 2019 yılına ilişkin Şirket beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonun hisse fiyatına pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen operasyonel performans nedeniyle tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor ve hedef fiyatımızı 21,00 TL’de (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT) koruyoruz.

Ak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 225 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa ortalama beklentisi olan 191 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 192 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelirken, yüksek kur farkı gelirleri ve türev enstrümanlardan elden edilen gelir ile net kâr olumlu etkiledi. Ciro 1Ç19’da yıllık %31 artarak 6,902 milyon TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 6,873 milyon TL). Cironun güçlü büyümesinin sebebi TL’nin yıllık bazda değer kaybına paralel ihracat gelirleri artışı ve uluslararası piyasalarda elde edilen organik büyümeden kaynaklandı. Arçelik’in yurtiçi cirosu 1Ç19’da yıllık bazda %16 artarken, yurtdışı cirosu yıllık %39 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı (1Ç19’da %10,1, piyasa ortalama beklentisi %9,7). 1Ç19 sonuçlarından sonra yönetim 2019 ciro büyüme beklentisini 25-30% (önceki ~%25), FAVÖK marjını %11,5 (önceki %10,5 ama UFRS-16 etkisi 100 baz puan katkı) olarak açıkladı. 1Ç19 sonuçlarının bugün hisse üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 20 TL ile önerimizi “Nötr” olarak koruyoruz.

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Arçelik 1Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 225.4mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 191mn TL net kar; OYAK Bekl: 235mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %19 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %31 artarak 6902.2mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,873mn TL; OYAK Bekl: 6949mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %34 artışla 694.0mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 664mn TL; OYAK Bekl: 694mn TL) çeyreksel bazda ise %21 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artış göstererek %10.1 olmuştur. Yönetim 2019 için beklentilerini %25-30 satış geliri büyümesi (önceki: %25) ve 3.7-4.2 milyar TL FAVÖK (önceki: 3.3-3.7milyar TL) olarak revize etmiştir.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 04.04.2019

Arçelik (ARCLK), Yönetim Kurulu, Şirket’in Hollanda’da yerleşik ve %100 hissesine sahip olduğu Ardutch B.V. ünvanlı bağlı ortaklığının yapacağı 67mn Euro tutarındaki sermaye artışına katılmaya karar vermiş ve ilgili ödeme gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Singer Bangladesh’te %57 paya sahip Retail Holdings Bhold şirketinin satın alınmasına ilişkin, Singer Grubu ile Bangladeş pazarı için 10 yıllık dağıtım ve uzatma opsiyonlu 10 yıllık marka lisans anlaşmalarının imzalanması dâhil kapanış şartlarının yerine getirilmiş olması ile, Retail Holdings Bhold ve Singer Bangladesh şirketlerinin hazırlanacak 31.03.2019 tarihli bilançolarında yer alacak net borç ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmeye tabi olmak üzere, Arçelik’in Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch tarafından 75mn ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenmiş, ve hisse devirleri tamamlanmıştır.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Analiz – 04.04.2019

Arçelik (TUT, Hedef fiyat: 22 TL) Singer Bangladesh’de %57 paya sahip Hollanda merkezli Retail Holdings’in hisselerinin tamamını 75 milyon dolara satin alma sürecini tamamladığını açıkladı. Singer Bangladesh ülkedeki en büyük dayanıklı tüketim ürünleri üreten ve satan kuruluşlardan biridir. Ülkede bulunan iki fabrikasında bozdolabı, TV, klima ve mobilya üretmektedir. Ayrıca şirket dayanıklı tüketim ürünleri kategorisinde en büyük perakende ağına sahiptir ve mağazalarında diğer markaların ürünlerini de satmaktadır. Şirketin ayrıca çalıştığı 700 bayisi bulunmaktadır. Anlaşmaya göre Arçelik ayrıca Singer markasının Bangladeş’te 10 yıllık dağıtım hakkı ve uzatılabilir 10 yıl marka hakkını elinde bulunduracaktır. Singer Bangladesh’in geri kalan %43 hissesi Bangladeş borsalarında işlem görmektedir. Arçelik satın almanın çağrı yükümlülüğü doğurmayacağını beklemektedir. Singer Bangladesh 2018’de 164 milyon dolar net satış, 20 milyon dolar FAVÖK ve 11 milyon dolar net kar elde etmiştir. Singer Bangladesh’in Arçelik’in cirosuna %3 ve FAVÖK’üne %0,4 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Satın alma fiyatı ise Arçelik’in piyasa değerinin %3’üne denk gelmektedir.

 

Şeker Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 25.03.2019

Arçelik (ARCLK), gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak Bangladeş’te Singer markasıyla faaliyette bulunan Singer Bangladesh Ltd. şirketinin Arçelik bünyesine katılması amacıyla; Singer Bangladesh hisselerinin yaklaşık %57’sinin sahibi olan Hollanda’da kurulu Retail Holdings Bhold paylarının tamamının, Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch tarafından satın alınması amacıyla, Retail Holdings Asia ile 22.03.2019 tarihinde bir satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme’ye göre hisseler, devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde Retail Holdings Bhold ve Singer Bangladesh’in net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime göre fiyat düzeltmesine tabi olmak üzere toplam 75mn ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınacaktır.

Hisse devrinin Sözleşme’de belirtilen ilgili tüm onayların alınması ve Singer Grubu ile Bangladeş pazarı için 10 yıllık dağıtım ve uzatma opsiyonlu 10 yıllık marka lisans anlaşmalarının imzalanması dahil belirli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2019 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Singer Bangladeş, Bangladeş beyaz eşya pazarının en önemli oyuncularından birisi olup, Bangladeş’te Singer markası ile 2 üretim tesisinde buzdolabı, TV, klima ve mobilya üretimi yapmaktadır. Kalan %43’lük payları Bangladeş borsalarında işlem gören halka açık bir şirket olan Singer Bangladesh’in 2018 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 164mn ABD Doları, FAVÖK’ü yaklaşık 20mn ABD Doları, net karı ise yaklaşık 11mn ABD Doları seviyesindedir. Hisse devri nedeniyle Bangladeş Borsası’nda çağrı yükümlülüğü doğması öngörülmemektedir. Kapanış öncesinde aksi yönde bir zorunluluk gündeme gelirse, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Tacirler Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Haber Yorum – 25.03.2019

Arçelik (TUT, Hedef fiyat: 22 TL) Singer Bangladesh’de %57 paya sahip Hollanda merkezli Retail Holdings’in hisselerinin tamamını 75 milyon dolara almayı planlıyor. Nisan 2019’da tamamlanması planlanan satın alma süreci sonrası güncel işletme sermayesi ve net borca göre kapanış fiyatı düzeltilecektir. Arçelik ayrıca Singer markasının Bangladeş’te 10 yıllık dağıtım hakkı ve uzatılabilir 10 yıl marka hakkını elinde bulunduracaktır. Singer Bangladesh ülkedeki en büyük dayanıklı tüketim ürünleri üreten ve satan kuruluşlardan biridir. Ülkede bulunan iki fabrikasında bozdolabı, TV, klima ve mobilya üretmektedir. Ayrıca şirket dayanıklı tüketim ürünleri kategorisinde en büyük perakende ağına sahiptir ve mağazalarında diğer markaların ürünlerini de satmaktadır. Şirketin ayrıca çalıştığı 700 bayisi bulunmaktadır. Singer Bangladesh’in geri kalan %43 hissesi Bangladeş borsalarında işlem görmektedir. Arçelik satın almanın çağrı yükümlülüğü doğurmayacağını beklemektedir. Singer Bangladesh 2018’de 164 milyon dolar net satış, 20 milyon dolar FAVÖK ve 11 milyon dolar net kar elde etmiştir. Singer Bangladesh’in Arçelik’in cirosuna %3 ve FAVÖK’üne %0,4 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Satın alma fiyatı ise Arçelik’in piyasa değerinin %3’üne denk gelmektedir. Satın almayı Arçelik’in büyüme görünümü açısından hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

Oyak Yatırım – Arçelik ARCLK Hisse Yorum – 18.02.2019

Arçelik 2018 yılı karından nakit temettü dağıtmama kararı aldı. 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak temettü ödemesi yapan şirket 2008 yılından sonra ilk defa 2019 yılında temettü ödemesi yapmayacaktır. 2004- 2018 yılları arasında toplam 3,5 milyar TL temettü ödemesi yapan şirketin, bu yıl nakit temettü dağıtmama kararı almasının hisse üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyoruz.

Arçelik Temettü Ödememe Kararı Aldı – 15.02.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15 Şubat 2019 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 855.841.911,90 TL “(Konsolide) Net Dönem Karı”, 851.756.724,49 TL ana ortaklığa düşen net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 5.907.579,37 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 861.749.491,27 TL’nin birinci kar payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 1.146.044.956,92 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 1.417.695.949,46 TL dağıtılabilir kaynak olduğu görülmüş olup,

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmaması;

– Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da onaylanan Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması,

– VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.146.044.956,92 TL tutarındaki cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 855.841.911,90 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması

hususlarının 2018 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Mart ayı içinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.