Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Sigor...

Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Anadolu Sigorta ANSGR hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ANSGR ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz – 16.04.2018

Kapanış (TL) : 4.19 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2095 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.33 ANSGR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 7.4

Anadolu Sigorta Mart 2018 prim üretim verisini açıkladı. Buna göre şirket senenin ilk yedi ayında 1,378mn TL brüt primi gerçekleştirdi. Bu geçen senenin aynı dönemine göre %23 artışa karşılık geliyor. Dağılımın geçen seneye göre çok değişmediği prim üretim kompozisyonunda sağlık ve genel zararlar segmentlerindeki artışlar ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Şriketin bu sene %25 prim artış hedefi bulunuyor.

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz – 05.04.2018

Kapanış (TL) : 4.26 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2130 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34 ANSGR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.63

Anadolu Sigota Genel Müdürü İlhami Koç sektörün sorumluluk sigortalarıyla büyüyeceğini söyledi. Anadolu Sigota Genel Müdürü İlhami Koç sektörün sorumluluk sigortalarıyla buyüyeceğini belirterek, 2018 yılında toplam prim üretiminin sektörde %20 olmasını beklediklerini söyledi. Anadolu Digora’nın bu sene prim artışının %25 civarında artmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz – 02.04.2018

İş Yatırım’da ilk defa düzenlediğimiz Sigorta Sektörü Yatırımcı Günü 27 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Yatırımcı Günü’ne katılan 15 Portföy Yönetim Şirketi, Şubat 2018 sonu itibarı ile sektörde yönetilen 165 Milyar TL’nin %88,4’ünü yönetmektedir.

Anadolu Sigorta, Aksigorta AKGRT, AvivaSa AVISA ve Anadolu Hayat ANHYT ile toplantılar yapıldı. Yatırımcılar, şirketlerin büyüme ve karlılık ile ilgili önümüzdeki dönemlerde şirket beklentilerini sorguladığı toplantılarda ayrıca rekabet, regülasyon değişimlerinin olası etkileri ve makro ekonomik gelişmelerin sektörün mali yapısını nasıl etkileyeceğine yönelik sorular yöneltti.

Anadolu Sigorta (<ANSGR.IS>, HD: TL4.50, artış potansiyeli : %8, AL)

  • Anadolu Sigorta yılın ilk iki ayı sonunda prim üretimini %27 arttırmış durumda. Şirket, 2018 yılında %25 prim büyümesi öngörüyor. Sektör için prim büyüme beklentisi ise %20 düzeyinde.
  • Anadolu Sigorta 2018 için kombine rasyosunun geçen sene ile aynı düzeyde olan %107 seviyesinde oluşmasını bekliyor. Geçen sene yangın segmentinde görülen normalin üzerinde hasar ve trafik segmentinde aylık fiyat ayarlamalarının olumlu etkisini göz önüne alırsak şirketin bu beklentisinin oldukça muhafazakar olduğunu düşünüyoruz.
  • Trafik segmentinde ocak ayında %5 fiyatlar arttırıldı ve aylık olarak %1.5 artış halen devam ediyor. Şirket Haziran’da da %5’lik bir fiyat ayarlaması bekliyor. Bu da bu segmentin teknik karlılık göstergelerini olumlu etkileyecek.
  • Dağıtım kanallarında halen acentaların payı %75’ler düzeyinde. Geçtiğimiz yıllarda toplam dağıtımda %10’a sahip olan bankanın payı 2017 sonunda %17’ye yükseldi ve TL 650mn seviyesine ulaştı. En karlı dağıtım kanalı olan bankanın barındırdığı yüksek potansiyelde göz önünde bulunursa önümüzdeki dönemde ağırlığı artacak. Bu da hem maliyet yapısını olumlu etkileyecek hem kar marjlarını yukarıya çekecek.
  • Sağlık segmentinde büyüme hedefi yıllık bazda %30’un üzerinde. Anadolu Sigorta, sağlığa yatırımı uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak görüyor.
  • Yatırım gelirleri 2017 yılında önemli bir artış sağladı. Portföyün yatırım getiriş 2017 yılında %15 civarında olurken, 2018 yılının ilk iki ayında %15.5-%16 aralığında bir getiri elde edilmiş durumda. Bu da 2018’de yatırım gelirlerinin daha güçlü olacağını işaret ediyor.
  • Anadolu Sigorta 2018 yılında elde ettiği yaklaşık %18’lik konsolide öz kaynak karlılık hedefini korumayı öngörüyor. Şirketin bu sene yatırım gelirlerinin de etkisiyle karını %30-40 bandında artırabileceğini düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Kapanış (TL) : 3.62 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1810 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 ANSGR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.31

4Ç17 net kar beklentilerden daha güçlü gerçekleşti.
Anadolu Sigorta yılın son çeyreğinde 85 milyon TL solo net kar açıkladı. Açıklanan kar beklentimiz olan TL40mn ve piyasa beklentisi olan TL60mn’un oldukça üzerinde. Böylece tüm yıla ilişkin net kar yıllık %110 büyüme ile 184 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin öz kaynak karlılığı yıllık 900 baz puan iyileşerek %16 oldu. Bizim beklentimiz 40 milyon TL düzeyindeydi ve sapma operasyonel taraftaki çok iyi sonuçlara rağmen şirketin bu çeyrekte kaydettiği 211 milyon TL kur farkı gelirinden kaynaklandı. Operasyonel tarafta biz kombine oranın %107 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyorduk ancak bu oran %105 düzeyinde oldu.. Şirket yönetimi bugün telekonferans düzenleyecek. Sonuçların yanı sıra 2018 görünümüne ilişkin beklentilerin de paylaşılmasını bekliyoruz. Hissenin sonuçlara çok olumlu tepki vermesini öngörüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Güçlü operasyonel kar Anadolu Sigorta için pozitif olabilir Anadolu Sigorta 4Ç17 finansallarında 85.4 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterirken bir önceki döneme göre ise yaklaşık 6 kat artmıştır. 2017 tüm yıl kar rakamı ise 184 milyon TL ile 2016 yılına göre %110 artarken %13.3 oranında özsermaye karlılığına işaret etmektedir. Anadolu Sigorta’nın 4Ç17 operasyonel kar rakamı 133 mln TL olarak gerçekleşirken operasyonel marjı da %39.7 oldu. Bu güçlü operasyonel performans gerek prim üretimindeki mevsimsel artış, gerek iyi hasar yönetimi ve gerekse de reasüröre daha az prim devrinden kaynaklanmıştır. 2017 tüm yıl operasyonel kar rakamı ise 293 milyon TL ile bir önceki yılı ikiye katlarken operasyonel marj 2016’daki %3.5 seviyesinden %6.3’e yükselmştir. 2018’in ilk yarısında yüksek seyretmesini beklediğimi faiz ortamı ile birlikte değerlendirildiğinde açıklanan sonuçların hisse üzerinde olumlu olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Anadolu Sigorta – 4Ç17 net karını 97 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 60 milyon TL’nin ciddi miktarda üzerinde olup, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %306 ve %143 artışı işaret etmektedir. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki iyileşme yüksek net finansal gelirler net kar artışının altında yatan en önemli sebeplerdir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket’in konsolide olmayan 4Ç2017’deki net dönem karı 85,4mn TL olmuş ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 27,7mn TL olan net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Genel teknik bölümü gelirleri ise 133,1mn TL ile yine geçen yılın aynı dönemindeki 46,3mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılındaki net dönem karı 184,2mn TL olmuştur. Şirket 2016 yılında 87,9mn kar rakamı açıklamıştı.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz – 13.01.2018

En Çok Önerilenler Listesi   AL

Yatırım Teması: Anadolu Sigorta’nın önümüzdeki dönemin en önemli öz kaynak karlılığı büyümesi gösteren şirketlerden biri olmasını ve bunun kademeli olarak değerlemelere nüfuz etmesini bekliyoruz. Prim üretiminin üçte birini oluşturan trafik segmentinde önceleri agresif bir oyuncu nedeniyle baskılanan fiyatlar nedeniyle kötüleşme gösteren teknik rasyolar, daha sonraları ise değişen karşılık hesaplama teknikleri ve 2017’de uygulamaya konulan fiyat tarifeleri ile zararlara neden oldu.

Son olarak uygulamaya konulan havuz sisteminin ve bedeni hasarlar için mahkeme süreçlerinin sigorta şirketleri lehine değiştirilmesi bu önemli segmentteki yüksek hasar rasyolarını törpüleyecek ve makul fiyat artışları da teknik rasyolardaki düzelmeyi beraberinde getirecektir. Ayrıca şirketin stratejik sağlık segmentinde büyümesi prim artışını ivmelendirecektir. Karlı yangın branşında son iki senedir görülen teknik kötüleşmenin ise geçici olduğunu öngörmekteyiz.

Şirket US$1 milyar doları aşkın prim üretimi ve yönettiği yine TL 4 milyar üzerindeki yatırım portföyü ile yüksek faiz ortamından en fazla yararlanacak şirketlerden biri konumundadır. Düzelmesini beklediğimiz teknik rasyolar ve yatırım gelirlerinin çok kuvvetli artış göstermesiyle beraber şirketin Anadolu Hayat hissesi hariç öz kaynak karlılık rakamlarının %17 civarına yükselmesini bekliyoruz.

Hisse 2017T ve 2018T 10.3x ve 8.7x F/K çarpanları ile uluslararası benzer şirket çarpanlarına göre sırasıyla %33 ve %36 iskontolu işlem görüyor.

Riskler: Regülasyonlarda görülebilecek çok ani ve etkili değişiklikler ile ülke büyüme rakamlarının yine ani bir şekilde aşağıya gelmesi sigortalılık oranlarında ve prim büyüme rakamlarında olumsuz bir etki yaratabilir.

ANSGRAL
Fiyat ₺3.173A Hac.mn ₺0.1
Hedef Fiyat ₺4.50Yıliçi Rel.4%
Getiri Pot.42%Yabancı20%
Mutlak Değer ₺2016G2017T2018T
Net Kar88138203
Kazanılmış Prim3,1523,3174,143
Özsermaye1,2231,4831,759
Aktif Toplamı5,9747,0038,385
Oranlar2016G2017T2018T
F/K18.011.57.8
PD/DD1.31.10.9
Özserm. Karlılık7%10%13%
Büyümeler17/16%18/17% 16/19 CAGR%
Net Kar57%47%42%
Özsermaye21%19%18%
Kazanılmış Prim5%25%18%
Yurtdışı İskonto20172018
F/K-12%-32%
PD/DD-33%-38%

 

GARANTİ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Anadolu Sigorta (ANHYT, EP, Son Fiyat: TL5.14; Piyasa Değeri: TL2,210mn): Anadolu Sigorta 3Ç17’de 13mn TL net kar açıkladı, açıklanan bu kar rakamı çeyreklik %47, yıllık ise %6 azalmaya işaret etmektedir. 9 aylık net kar rakamı ise yıllık %64 artışla 99mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı 16mn TL olan beklentimiz altında gerçekleşti. Anadolu Sigota’nın 9-aylık özkaynak karlılığı %10 olurken bu rakam 2016’da %7.3 olarak gerçekleşmişti. Özellikle, hasar giderlerinin beklentimizden yüksek olması net kar sapmasını açıklarken, Anadolu Sigorta’nın Operasyonel göstergesi olan kombine rasyosu 2puanlık bozulma ile artarak %108 olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket’in konsolide olmayan 3Ç2017’deki net dönem karı 12,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %6 oranında düşüş kaydetmiştir. Genel teknik bölümü gelirleri ise 52,6mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 19,4mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 98,8mn TL olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 60,2mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Haber Analiz  – 28.07.2017

Kapanış (TL) : 2.95 – Hedef Fiyat (TL) : 2.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1475 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 ANSGR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -11.86

Fitch ANSGR’nin görünümünü olumsuza revize etti: Fitch Anadolu Sigorta’nın tüm notlarını teyid ederken görünümü durağandan negative revize etti. Kararın arkasındaki en önemli faktör şirketin geçtiğimiz aylarda trafik segmentine getirilen tavan uygulamasından olumsuz etkilenecek olması. Şirketin bu segmentteki daha yüksek pazar payının teknik rasyoları olumsuz etkileyeceği öngörülmekte. Biz de tavan uygulamasının teknik rasyolarda bir miktar bozulmaya neden olacağını düşünmekle beraber yine yeni getirilen havuz uygulamasının bunu bir miktar dengeleyeceğini ve zamanla olumsuz etkinin normalize olacağını düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Kapanış (TL) : 2.41 – Hedef Fiyat (TL) : 2.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1205 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.13 ANSGR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 7.88

ANSGR 1Ç17 Sonuçları: Kuvvetli ana faaliyet ve yatırım gelirleri
Anadolu Sigorta yıla çok güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte TL 61mn net kar açıkladı. Şirketin özkaynak karlılığı geçen sene çeyreklik ortalama olan %7.2’den %20 seviyesine ulaşmış oldu. Piyasa beklentisi 49 milyon TL düzeyindeydi ancak şirketin güçlü ana faaliyet gelir performansı ve kuvvetli yatırım gelirleri açıklanan karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine neden oldu. Operasyonel tarafta kombine oranın %103 düzeyinde gerçekleşmesi ve 2016 çeyrek ortalamasının 400 baz puan altında olması karı güçlendiren ana etken olarak gözüküyor. Muallak hasarlar için hazinenin istediği ekstra karşılıların tamamlanması ve prim fiyatlarındaki artışlar teknik sonuçları olumlu etkilemeye devam etti. Diğer yandan şirketin bu çeyrekte 16 milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayırdığını belirtelim. Yıl içerisinde ortalama ayrılan karşılık 7 milyon TL idi. Şirket yönetimi önümüzdeki Salı günü telekonferans düzenleyecek. Sonuçların yanı sıra 2017’nin kalan kısmına yönelik beklentilerin de paylaşılmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Anadolu Sigorta 1Ç2017’de 61,7mn TL konsolide olmayan net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yıl 2,1mn TL kar açıklamıştı. Genel teknik bölüm dengesi gelirleri ise 106,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 7,7mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç16 – 31.01.2017

Kapanış (TL) : 2.2 – Hedef Fiyat (TL) : 1.82 – Piyasa Deg.(TL) : 1100 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.08 ANSGR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -17.18

4Ç16 net kar beklentilerden daha güçlü gerçekleşti.
Anadolu Sigorta yılın son çeyreğinde 28 milyon TL solo net kar açıkladı. Böylece tüm yıla ilişkin net kar yıllık %38 büyüme ile 89 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin özkaynak karlılığı yıllık 150 baz puan iyileşerek %7,2 oldu. Bizim beklentimiz 20 milyon TL düzeyindeydi ve sapma şirketin bu çeyrekte kaydettiği 51 milyon TL kur farkı gelirinden kaynaklandı. Operasyonel tarafta biz kombine oranın %108 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyorduk ancak bu oran %110 düzeyinde oldu. Diğer yandan şirketin bu çeyrekte 15 milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayırdığını belirtelim. Yıl içerisinde ortalama ayrılan karşılık 7 milyon TL idi. Şirket yönetimi Çarşamba günü telekonferans düzenleyecek. Sonuçların yanı sıra 2017 görünümüne ilişkin beklentilerin de paylaşılmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç16 – 31.01.2017

ANSGR 2016’nın son çeyreğinde 27.7 milyon TL net kar açıklarken bu rakam yıllık olarak %33 ve çeyreksel olarak ise %103’lük iyileşmeye işaret ediyor. Böylelikle 2016 yılının tamamında şirketin net karı 88 milyon TL seviyesine ulaşmış oldu (2015: 63.8 milyon TL). Anadolu sigortanın ortalama özsermaye karlılığı ise 2016 yılında %7.2 seviyesine yükseldi (2015: %5.7).

PAYLAŞ