Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Sigor...

Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

(=) Anadolu Sigorta (ANSGR): Anadolu Sigorta’nın 2Ç18’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %42,3 düşüşle, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %159,8 oranında artarak 63 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Şirket’in hayat dışı branşında 2Ç18’de teknik karının çeyreksel bazda %39,4 düşüş ile 86,1 mn TL’ye gerilemesi ve net yatırım giderlerinin 3,8 mn TL’den 6,4 mn TL’ye yükselmesi net karı olumsuz etkiledi. Ayrıca bir önceki çeyrekte kaydedilen 15,4 mn TL’lik diğer gelirin 2Ç’de 10 mn TL gider olarak yansıması da net kardaki düşüşte etkili olurken, efektif vergi oranının %29’dan %10 gerilemesi karlılıktaki düşüşü bir miktar sınırlamıştır. Öte yandan Şirket’in ikinci çeyrekte prim üretimi çeyreksel bazda %7,5, yıllık bazda %22 artış ile 1,48 mlr TL düzeyinde gerçekleşti.

Yorum: Son 1 ayda Anadolu Sigorta hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %1,3 daha iyi performans göstermiştir. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansına etkisini nötr olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 76 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %104 büyümeyi işaret etmektedir. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerde oldukça zayıf bir seyir olduğunu ve bileşik rasyonun %2 artarak %112 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Hasar rasyosu %1 iyileşmiş ve %85 olarak kaydedilmiş olsa bile gider rasyosundaki %3 bozulma sonucu %27 olarak gerçekleşmesi bileşik rasyonun %112 olarak kaydedilmesine neden oldu. Her ne kadar ana sigortacılık faaliyetleri zayıf gerçekleşmiş olsa bile net finansal gelirlerdeki güçlü büyüme, yıllık bazda %53, net karın yıllık bazda güçlü büyümesindeki ana sebeptir. Net finansal gelirlerdeki güçlü büyümenin altında yatan esas sebep net kur farkı ve türev işlemler gelirleridir. (2Ç18: 143,4 milyon TL – 2Ç17: 38,4 milyon TL)

VAKIF YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %104 oranında artarak 75,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 2Ç2018’de 86,1mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde bu rakam 0,5mn TL idi.  Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Haziran net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %104 oranında artarak 165,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Haber – 19.07.2018

Fitch Ratings Anadolu Sigorta’nın uluslararası finansal güç notunu indirdi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunda gerçekleşen not indirimine paralel olarak Anadolu Sigorta’nın uluslararası finansal güç notunu “BBB-” den ” BB+” seviyesine indirdi, not görünümünü de negatif olarak açıkladı. Söz konusu raporda şirketin ulusal finansal notu “AA+” ve görünümü “Durağan” olarak teyit edilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Yorum – 16.07.2018

Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2018 Haziran ayındaki brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 oranında artarak 414,5mn TL’ye yükselmiştir. Haziran ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in Ocak – Haziran brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 2,86 milyar TL’ye yükselmiştir.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Yorum – 16.07.2018

(=) Anadolu Sigorta (ANSGR): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Anadolu Sigorta’nın 2018 Haziran ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%14 A/A -%23) 414,5 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 Ocak-Haziran döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %22,6 artarak 2,86 mlr TL düzeyine ulaşmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Yorum – 19.06.2018

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket’in Mayıs 2018 dönemindeki brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %32 oranında artarak 539 mn TL’ye yükselmiştir. Mayıs ayı prim üretimi ile birlikte Ocak – Mayıs 2018 dönemi brüt prim üretimi ise bir önceki yılın ayını dönemine göre %24 oranında artarak 2,45milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

(+) Anadolu Sigorta (ANSGR): Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte, Şirket’in 1Ç18’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %27,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %76,7 oranında artarak 109,1 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Şirket’in hayat dışı branşında 1Ç18’de teknik karının çeyreksel bazda %6,8 oranında artış ile 142,1 mn TL’ye ulaşması, net yatırım giderlerinin 19,6 mn TL’den 3,8 mn TL’ye gerilemesi ve 15,4 mn TL’lik diğer gelir kaydedilmesi net karı olumlu etkiledi. Şirket’in ilk çeyrekte prim üretimi çeyreksel bazda %2,8, yıllık bazda %23 artış ile 1,38 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Yorum: Son 1 ayda Anadolu Sigorta hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %13,4 daha iyi performans göstermiştir. 1Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansına sınırlı olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Anadolu Sigorta 1Ç18 Finansalları Değerlendirmesi – Yüksek kar artışı ve momentumun devam ediyor olması hisse fiyatı için olumlu olabilir Anadolu Sigorta 1Ç18 finansallarında yıllık %77 artışla 109.1 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin bu dönemki özsermaye karlılığı ise %26.7 olarak gerçekleşti. Prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış göstermesi ve finansal gelirlerin desteklemesi şirketin bu dönemki karlılığına oldukça önemli bir katkı sağlamıştır. Bununla birlikte operasyonel giderlerdeki ılımlı artış da karlılığı desteklemiştir.

Operasyonel açıdan değerlendirildiğinde bileşik oranın geçen yılki %102.8 seviyesinden %106.9 seviyesine çıkmasına rağmen operasyonel kar marjı %41.3 ile geçen yılki %37.9 seviyesinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Anadolu Sigorta son bir yıllık kar rakamına göre 6.4 F/K ve %15.8 özsermaye karlılığı ile işlem görmektedir. Operasyonel marjlarda bir miktar iyileşme ve finansal gelirlerinin katkı vermeye devam etmesi ile güçlü kar momentumunun korunmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki konsolide olmayan net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artarak 109,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018’de 142,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34 oranında artış göstermiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Güçlü operasyonel kar Anadolu Sigorta için pozitif olabilir Anadolu Sigorta 4Ç17 finansallarında 85.4 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterirken bir önceki döneme göre ise yaklaşık 6 kat artmıştır. 2017 tüm yıl kar rakamı ise 184 milyon TL ile 2016 yılına göre %110 artarken %13.3 oranında özsermaye karlılığına işaret etmektedir. Anadolu Sigorta’nın 4Ç17 operasyonel kar rakamı 133 mln TL olarak gerçekleşirken operasyonel marjı da %39.7 oldu. Bu güçlü operasyonel performans gerek prim üretimindeki mevsimsel artış, gerek iyi hasar yönetimi ve gerekse de reasüröre daha az prim devrinden kaynaklanmıştır. 2017 tüm yıl operasyonel kar rakamı ise 293 milyon TL ile bir önceki yılı ikiye katlarken operasyonel marj 2016’daki %3.5 seviyesinden %6.3’e yükselmştir. 2018’in ilk yarısında yüksek seyretmesini beklediğimi faiz ortamı ile birlikte değerlendirildiğinde açıklanan sonuçların hisse üzerinde olumlu olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Anadolu Sigorta – 4Ç17 net karını 97 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 60 milyon TL’nin ciddi miktarda üzerinde olup, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %306 ve %143 artışı işaret etmektedir. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki iyileşme yüksek net finansal gelirler net kar artışının altında yatan en önemli sebeplerdir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket’in konsolide olmayan 4Ç2017’deki net dönem karı 85,4mn TL olmuş ve geçen yılın aynı çeyreğindeki 27,7mn TL olan net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Genel teknik bölümü gelirleri ise 133,1mn TL ile yine geçen yılın aynı dönemindeki 46,3mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılındaki net dönem karı 184,2mn TL olmuştur. Şirket 2016 yılında 87,9mn kar rakamı açıklamıştı.

 

GARANTİ YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Anadolu Sigorta (ANHYT, EP, Son Fiyat: TL5.14; Piyasa Değeri: TL2,210mn): Anadolu Sigorta 3Ç17’de 13mn TL net kar açıkladı, açıklanan bu kar rakamı çeyreklik %47, yıllık ise %6 azalmaya işaret etmektedir. 9 aylık net kar rakamı ise yıllık %64 artışla 99mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı 16mn TL olan beklentimiz altında gerçekleşti. Anadolu Sigota’nın 9-aylık özkaynak karlılığı %10 olurken bu rakam 2016’da %7.3 olarak gerçekleşmişti. Özellikle, hasar giderlerinin beklentimizden yüksek olması net kar sapmasını açıklarken, Anadolu Sigorta’nın Operasyonel göstergesi olan kombine rasyosu 2puanlık bozulma ile artarak %108 olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket’in konsolide olmayan 3Ç2017’deki net dönem karı 12,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %6 oranında düşüş kaydetmiştir. Genel teknik bölümü gelirleri ise 52,6mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 19,4mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 98,8mn TL olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 60,2mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Anadolu Sigorta 1Ç2017’de 61,7mn TL konsolide olmayan net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yıl 2,1mn TL kar açıklamıştı. Genel teknik bölüm dengesi gelirleri ise 106,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 7,7mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Sigorta ANSGR Hisse Analiz 4Ç16 – 31.01.2017

ANSGR 2016’nın son çeyreğinde 27.7 milyon TL net kar açıklarken bu rakam yıllık olarak %33 ve çeyreksel olarak ise %103’lük iyileşmeye işaret ediyor. Böylelikle 2016 yılının tamamında şirketin net karı 88 milyon TL seviyesine ulaşmış oldu (2015: 63.8 milyon TL). Anadolu sigortanın ortalama özsermaye karlılığı ise 2016 yılında %7.2 seviyesine yükseldi (2015: %5.7).