Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Hayat...

Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT Hisse Analiz ve Yorumları

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ANHYT hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ANHYT ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket’in konsolide 4Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %121 oranında artarak 123,2mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönemler itibarıyla %117 oranında artarak 4Ç2019’da 123mn TL’ye yükselmiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 360,7mn TL olmuştur.

İş Yatırım Hisse Notu: Oldukça güçlü 4Ç rakamları açıklayan ANSGR, AKSGRT ve ANHYT’nin endeksten olumlu ayrıştıklarını görebiliriz, İş Yatırım

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Kapanış (TL) : 5.38 – Hedef Fiyat (TL) : 8.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2313 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.13 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.37

Anadolu Hayat 3Ç19 sonuçları. Tahminimiz olan TL 91mn’a yakın şekilde, Anadolu Hayat üçüncü çeyrekte TL 94mn net kar rakamı açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %50 bir önceki çeyrek seviyesine göre ise %35 artmış durumda. Şirketin çeyrekte elde ettiği öz kaynak karlılık rakamı %37 düzeyinde. Bu çeyrekte hayat segmentinden elde edilen net teknik gelir yıllık bazda %100 artarak karlılığa çok olumlu katkı yapmış gözüküyor. Emeklilik tarafında da olumlu bir gelişim olmasına rağmen zorunlu katılım için yapılan harcamaların yüksek seyri net teknik gelirlerinin daha da artışını engellemiş. Şirketin yatırım gelirlerinin de artışı öz kaynak karlılığının yüksek seyrine neden olan bir diğer faktör. Piyasanın tepkisinin son derece olumlu olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket’in konsolide 3Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 oranında artarak 96,1mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönemler itibarıyla %75 oranında artarak 3Ç2019’da 97mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı yıllık %19 oranında artarak 237,5mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz – 17.10.2019

Kapanış (TL) : 5.2 – Hedef Fiyat (TL) : 8.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2236 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.13 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 58.68

Anadolu Hayat Eylül ayında TL 140mn hayat dalında prim üretti. Anadolu Hayat Eylül ayında TL 140mn hayat dalında prim üreterek , 2019 aylık ortalaması olan TL 65-70 mn’un çok üzerinde bir büyüme sağladı. Toplam hayat dalı prim üretimi TL 678mn’a ulaşarak yıllık büyüme %40’a yükselmiş durumda. Eylül’deki bu güçlü artışın şirketin toplam karına katkısı çok olumlu olacaktır. Hayat dalı kar marjının çok yüksek seviyelerde olduğunu hatırlatalım. Son zamanlarda tüketici kredilerinde hareketlenme ve yeniden yapılandırmalar prim üretiminin kuvvetli artışında önemli rol oynamış gözüküyor. Olumlu

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Kapanış (TL) : 5.02 – Hedef Fiyat (TL) : 7.91 – Piyasa Deg.(TL) : 2159 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.51

Anadolu Hayat 2Ç19 sonuçları. Beklentilere paralel olarak, Anadolu Hayat TL 70mn net kar rakamı açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %11 yukarıda ama bir önceki çeyrek seviyesine göre %4 gerilemiş durumda. Şirketin çeyrekte elde ettiği öz kaynak karlılık rakamı %31 düzeyinde. Bu çeyrekte hayat segmentinden elde edilen net teknik gelir yıllık bazda %21 artarak karlılığa olumlu katkı yapmış gözüküyor. Emeklilik tarafında da olumlu bir gelişim olmasına rağmen zorunlu katılım için yapılan harcamaların yüksek seyri net teknik gelirlerinin daha da artışını engellemiş. Şirketin yatırım gelirlerinin de artışı öz kaynak karlılığının yüksek seyrine neden olan bir diğer faktör. Piyasanın tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket’in konsolide 2Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 oranında artarak 71,4mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönemler itibarıyla %11,2 oranında artarak 2Ç2019’da 67,1mn TL’ye yükselirken, bu çeyrekte 22,1mn TL net yatırım geliri oluşmuştur. İkinci çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı yıllık %4,4 oranında artarak 141,4mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Kapanış (TL) : 5.43 – Hedef Fiyat (TL) : 7.91 – Piyasa Deg.(TL) : 2335 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.22 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.62

Anadolu Hayat 1Ç19 sonuçları. Beklentilere paralel olarak, Anadolu Hayat TL 73mn net kar rakamı açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %2 aşağıda ama bir önceki çeyrek seviyesine göre %33 yukarıda şirketin çeyrekte elde ettiği öz kaynak karlılık rakamı %33 düzeyinde. Bu çeyrekte hayat segmentinden elde edilen net teknik gelir yıllık bazda %22 artarak karlılığa olumlu katkı yapmış gözüküyor. Emeklilik tarafında da olumlu bir gelişim olmasına rağmen zorunlu katılım için yapılan harcamaların yüksek seyri net teknik gelirlerinin daha da artışını engellemiş. Şirketin yatırım gelirlerinin de artışı öz kaynak karlılığının yüksek seyrine neden olan bir diğer faktör. Piyasanın tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

(=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Anadolu Hayat Emeklilik’in 1Ç19’da net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %33,8 artarak, yıllık bazda ise %1,9 düşüş göstererek 72,6 mn TL gerçekleşirken, açıklanan net kar Research Turkey beklentisi olan 72 mn TL’ye paralel gerçekleşti. Anadolu Hayat Emeklilik’in 1Ç19’da hayat branşında teknik karının bir önceki çeyreğe göre %21,9 artmasının yanı sıra emeklilik branşında teknik karının %9,9 yükselmesi sonucunda Şirket’in genel teknik karı bir önceki çeyreğe göre %17,8 artış ile 66,7 mn TL’ye ulaştı. Ayrıca Şirketin 1Ç19’da net yatırım gelirlerinin çeyreksel bazda %87,6 oranında artması da net karı olumlu etkilemiştir. Yorum: Son 1 ayda Anadolu Hayat hisselerinin BIST 100 getirisine kıyasla %1,6 oranında negatif ayrışma gösterdiği görülmektedir. Beklentiye yakın gelen 1Ç19 net karının hisse performansına etkisini nötr olabileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Anadolu Hayat ve Emeklilik 75 milyonTL’lik beklentimize paralel olarak 1Ç19’da 73 milyon TL net kar açıkladı. Şlirketin kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yatay kalırken bir önceki döneme göre ise %34 oranında artış göstermiştir. Gerek hayat poliçeleri branşında (43 milyon TL operasyonel gelir) gerekse de bireysel emeklilik tarafında (24 milyon TL operasyonel gelir) sonuçlar beklentimiz ile uyumlu. Faizlerin yüksek seyrinin finansal gelirlere olumlu katkı sağladığını da görüyoruz. Ancak vergi giderleri beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Hisse gerçekleşen sonuçlarına gçre 9.26 F/K, 2.74x F/DD ve 29.5% özsermaye karlılığı ile işlem görmektedir. Hisse için TUT olan önerimizi ve 7.00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

Anadolu Hayat Emeklilik Temettü Açıklaması Yaptı – 26.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3023256
30,23256
0,2569768
25,69768
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3023256
30,23256
0,2569768
25,69768
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.03.2019
 
27.03.2019
26.03.2019

(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kar Payı Tebliği’nin 13’üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2018 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 6.200.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
256.976,74
0
0,1
0,2569768
25,69768
B Grubu
110.243.023,26
0
43,19
0,2569768
25,69768
TOPLAM
110.500.000
0
43,29
0
0

(**) Şirket Esas Sözleşmesi’nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5’i, çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle 5.635.719 TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmıştır.

(***) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 86.770.899 TL dikkate alınacaktır.

(****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Kapanış (TL) : 5.81 – Hedef Fiyat (TL) : 8.21 – Piyasa Deg.(TL) : 2498 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.12 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.3

Anadolu Hayat Sigorta 4Ç18 finansalları
Anadolu Hayat Sigorta, yılın son çeyreğinde piyasa beklentisi 61 milyon TL’nin altında 54 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirket 2018’de net karını yıllık bazda %13 oranında arttırdı. Çeyreklik olarak bakıldığında ise net kar %12 düşüş göstermiş. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri teknik karlılığı bir miktar aşağıya çekmiş. Hayat segmentinde kredi talebindeki düşüş nedeiyle, emeklilik segmentinde ise zorunlu sigorta uygulamaları ile artan faaliyet giderleri nedeniyle zayıflama gözlemleniyor. Yatırım gelirleri 18 milyon TL olarak gerçekleşmiş. (3Ç18: 22 milyon TL). Çeyreklik bazda bakıldığında şirketin özsermaye karlılığı %24 seviyesinde. Fakat yıllık olarak bakıldığında %30 seviyesini koruyor. 4Ç18 sonuçlarına sınırlı veya sınırlı negatif tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 oranında azalarak 55,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi 4Ç2018’de 56,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 oranında artış göstermiştir. Son olarak, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 254,7mn TL’ye yükselmiştir.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

(=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket bugün 2018 yılsonu finansal sonuçlarını açıklamayı planlamaktadır. Research Turkey beklenti anketine göre, Anadolu Hayat’ın 4Ç18 için 60 mn TL net kar açıklaması beklenmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Yorum – 18.01.2019

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket’in 2018 Aralık ayına ait brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı döneme göre %7 oranında artarak 59mn TL’ye yükselmiştir. Aralık ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2018 yılına ait brüt prim üretimi de bir önceki yıla göre %11 oranında artarak toplam 640mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Yorum – 17.12.2018

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Negatif): Şirket’in Kasım 2018 dönemindeki toplam brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında artarak 50mn TL’ye yükselmiştir. Kasım ayı prim üretimi ile birilikte 2018 Ocak – Kasım dönemindeki prim üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artarak 581mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Kapanış (TL) : 5.99 – Hedef Fiyat (TL) : 8.21 – Piyasa Deg.(TL) : 2576 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.11 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.05

Anadolu Hayat yılın üçüncü çeyreğinde TL 62.5 mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklenti ortalaması olan TL69mn’un altında bir gerçekleşme. Şirketin yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ikinci çeyrekteki %31 seviyesinden %30’ a geriledi. Bunda ana faaliyet gelirlerini teşkil eden emeklilik ve hayat tarafından elde edilen karlılığın çeyrekte hafif gerilemesi neden olmuş gözüküyor. Bunun yanında şirketin yatırımlarından elde ettiği gelir bizim beklentilerimizin altında gerçekleşmiş durumda. Emeklilik tarafında giriş aidat gelirlerindeki görece düşüş ve hayat tarafında ise yavaşlayan tüketici kredileri çeyrekte bu kalemde bir miktar gerilemeye neden olmuş durumda. Anadolu Hayat’ın son çeyrek karlılığının daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin hafif altında 62.4mn TL konsolide olmayan net kar açıkladı (3Ç17: 53,8mn TL net kar). Piyasadaki ortak beklenti şirketin 3Ç18’de 69mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. Üçüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A18’de kümüle net kar rakamı 199,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A17: 168,6mn TL net kar).

VAKIF YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Anadolu Hayat Emeklilik’in 2018 yılı üçüncü çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %0,6 oranında azalarak 62,4 mn TL ile piyasa beklentisinin %9 altında gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 69 mn TL) Anadolu Hayat Emeklilik’in 3Ç18’de hayat branşında teknik karının bir önceki çeyreğe göre %7,9, emeklilik branşında ise %8,8 gerilemesi ile Şirket’in genel teknik karı bir önceki çeyreğe göre %8,1 düşüş ile 55,4 mn TL oldu. Ayrıca Şirket’in 3Ç’de net yatırım gelirlerinin çeyreksel bazda %30,7 artması net kardaki düşüşü sınırlamıştır. Yorum: Son 1 ayda Anadolu Hayat hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %4,1 daha kötü performans göstermiştir. Beklentiye yakın gelen net karın hisse performansına etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Anadolu Hayat Emeklilik – Şirket 3Ç18 net kar rakamını 64 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan bu rakam piyasa beklentisi olan 69 milyon TL’nin altında gerçekleşmiş olup, çeyreksel olarak %1 gerilemeyi göstermekle beraber yıllık bazda %15 artışı ifade etmektedir. Hayat sigortası faaliyetleri, şirketin faaliyet karına önemli ölçüde katkıda bulunmakta olup, yıllık olarak, sırasıyla, %15 artış kaydetmiş olup, şirket emeklilik faaliyetlerinin net teknik geliri ise yıllık olarak %14 büyüdü ve karlılığa katkıda bulundu. Şirketin net finansal gelirleri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %29 ve %60 azaldı. Şirketin özsermaye karlılığı %30 olarak kaydedilmiş olup, bu değer 2Ç18 ve 3Ç17’de, sırasıyla %31,2 ve %25,5 olarak gerçekleşti. 

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 oranında artarak 63,6mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 69mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi 3Ç2018’de 55,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 oranında artış göstermiştir. Şirket’in yatırım gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 oranında artarak 38mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında artarak 199mn TL’ye yükselmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Yorum – 18.10.2018

(=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket’in 2018 yılı Eylül ayında 60,6 mn TL (Y/Y +%29 A/A +%31) olarak gerçekleşen toplam prim üretimi 2018 yılı üçüncü çeyrekte çeyreksel bazda %7 düşüş ile 159 mn TL düzeyine gerilemiştir. Böylece Şirket’in 2018 Ocak-Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %14,4 artarak 481,9 mn TL (Hayat Dışı: 0,89 mn TL, Hayat: 481,1 mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Yorum – 19.09.2018

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2018 Ağustos ayı toplam brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5 oranında azalarak 46,3mn TL’ye gerilemiştir. Ağustos ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in Ocak – Ağustos 2018 dönemine ait toplam brüt prim üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 421,3mn TL’ye yükselmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 2Ç18 – 27.07.2018

Kapanış (TL) : 6.7 – Hedef Fiyat (TL) : 8.21 – Piyasa Deg.(TL) : 2881 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.09 ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.53

Anadolu Hayat 2Ç18’de 63 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi 64 milyon TL’ye paralel, bizim beklentimiz 72 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı yılın ikinci çeyreğinde %31 olarak gerçekleşti. Bu oran 1Ç18’de daha güçlü gelen yatırım gelirleri nedeniyle %34 seviyesindeydi. Emeklilik tarafında şirketin teknik gelirleri otomatik katılım ile birlikte artan operasyonel maliyetlerden dolayı 1Ç18’de 24 milyon TL’den 2Ç18’de 21 milyon TL’ye geriledi. Diğer bir yandan yönetim ve giriş harçlarındaki artış emeklilik tarafındaki teknik karı destekledi. Hayat segmenti teknik karını yıllık bazda %30 arttırarak karlılığı desteklemeye devam etti. Şirketin yatırım gelirlerindeki artışın yılın ikinci yarısında daha belirgin olmasını, emeklilik tarafında ise teknik karda kademeli bir iyileşme görmeyi bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 2Ç18 – 27.07.2018

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermeyerek 64,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti de Şirket’in bu yılın ikinci çeyreğinde 64mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 2Ç2018’de 60,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16 oranında artış göstermiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Haziran net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 135,4mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 2Ç18 – 27.07.2018

Şirket 2Ç18 net kar rakamını 64 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan bu rakam çeyreksel olarak %10 gerilemeyi göstermekle beraber yıllık bazda yatay kaldı. Hayat sigortası faaliyetleri, şirketin faaliyet karına önemli ölçüde katkıda bulunmakta olup, yıllık olarak, sırasıyla, %20 artış kaydetmiş olup, şirket emeklilik faaliyetlerinin net teknik geliri ise yıllık olarak %10 büyüdü ve karlılığa katkıda bulundu. Şirketin net finansal gelirleri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %26 ve %20 azaldı. Şirketin özsermaye karlılığı %31 olarak kaydedilmiş olup, bu değer 1Ç18 ve 2Ç17’de, sırasıyla %32,5 ve %31,8 olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Hayat ANHYT Hisse Analiz 2Ç18 – 27.07.2018

(=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Anadolu Hayat Emeklilik’in 2018 yılı ikinci çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %15,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 oranında azalarak 62,8 mn TL ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 64 mn TL) Anadolu Hayat Emeklilik’in 2Ç18’de hayat branşında teknik karının bir önceki çeyreğe göre %3,8, emeklilik branşında ise %13,4 gerilemesi ile Şirket’in genel teknik karı bir önceki çeyreğe göre %7,5 düşüş ile 60,3 mn TL oldu. Ayrıca Şirket’in net yatırım gelirlerinin çeyreksel bazda %35,9 azalması da net karı olumsuz etkiledi. Yorum: Son 1 ayda Anadolu Hayat hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %22,7 daha kötü performans göstermiştir. Beklentiye yakın gelen net karın hisse performansına etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz.