Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Alarko GYO AL...

Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko GYO ALGYO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ALGYO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç21 – 26.10.2021

Alarko GYO, 3Ç21 sonuçlarını 82 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %45 arttı. Net satışlar 62 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %417 arttı. Şirket, 3Ç21’de 60 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %474 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 970 baz puan artarak %98 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 329 baz puan arttı ve %99 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 72 milyon TL (3Ç20: 17 milyon TL ve 2Ç21: 09 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %86 (3Ç20: %66 ve 2Ç21: 28%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %497 artarak 740 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3,78 F/K çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç21 – 26.10.2021

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Alarko GYO’nun 3Ç2021’deki net dönem karı 81,9mn TL gerçekleşerek yıllık %26,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Şirket’in kira gelirlerinden oluşan satış gelirleri bu çeyrekte 61,9mn TL ile geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 12mn TL satış gelirinin oldukça üzerinde gerçekleşirken, brüt kar da 61,5mn TL ile 3Ç2020’deki 11,5mn TL brüt karın yine oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket’in net kambiyo karının yıllık 82,9mn TL gerileyerek 3Ç2021’de 12,9mn TL’ye düşmesi net karın gerilemesinde önemli bir etken olmuştur. Yüksek döviz fazla pozisyonu bulunan (95,3mn USD) Şirket, kurlardaki değişimlere oldukça duyarlıdır.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 9A2021’deki net dönem karı 243,4mn TL’ye çıkmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 218,2mn TL kar elde edilmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Alarko GYO’nun 2Ç2021’deki net dönem karı 56,4mn TL gerçekleşerek yıllık %40,6 oranında artış kaydetmiştir. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 8mn TL, brüt karı ise 7,7mn TL gerçekleşmiştir. Öte yandan, yüksek döviz pozisyonu bulunan Şirket’in bu çeyrekteki net kambiyo karı 34,6mn TL gerçekleşerek (2Ç2020: 34,1mn TL net kambiyo karı) karı destekleyen esas kalem olmuştur. Şirket’in 2Ç2021 itibarıyla 814,5mn TL (93,8mn USD) net döviz fazlası bulunmaktadır.

İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 1Y2021’deki net dönem karı yıllık %51,3 oranında artarak 161,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 4Ç20 – 01.03.2021

Alarko GYO, 4Ç20 sonuçlarını 112.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %63 azalırken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 5 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Şirket, 4Ç20’de 4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1230 baz puan artarak %74.2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 634 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 F/K çarpanından ve 43.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Alarko GYO’nun 3Ç2020’deki net dönem karı 111,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 16,6mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in brüt karı yıllık %46,4 oranında azalarak 11,5mn TL’ye gerilese de 95,8mn TL kambiyo karı elde edilmesi kara önemli bir destek vermiştir. Şirket’in 3Ç2020 itibarıyla 101,2mn USD döviz pozisyonu fazlası bulunmaktadır.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının Ocak – Eylül dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %154,6 oranında artarak 218,8mn TL’ye yükselmiştir.

DENİZ YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

ALGYO; Alarko GYO 3Ç20 net kar kuvvetli / hafif olumlu. Alarko GYO, 12 milyon TL gelir (3Ç19’a kıyasla %45 düşüş), 10.5 milyon TL VAFÖK (3Ç19’a kıyasla %49 düşüş) ve 111.5 milyon TL net kar (3Ç19: 16.6 milyon TL ) kaydetti. Şirket 3Ç20’de 96 milyon TL kur farkı geliri kaydetti.

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Alarko GYO – 3Ç20 sonuçlarını 111.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %573 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %178 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %447 artarak 694 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Alarko GYO, 2Ç20 sonuçlarını 40.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %71 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %40 azaldı. Net satışlar 03 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 02 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1012 baz puan azalarak %62.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 620 baz puan azaldı ve %86.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 397 baz puan arttı ve %23.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 09 milyon TL (2Ç19: 06 milyon TL ve 1Ç20: 06 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.4 (2Ç19: %20.7 ve 1Ç20: 16.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %81 azalarak 127 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.2 F/K çarpanından ve 27.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Alarko GYO’nun 2Ç2020’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %70,5 oranında artarak 40,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in bu çeyrekteki brüt karı 2,9mn TL (2Ç2019: 5,1mn TL) gerçekleşirken, net 34,1mn TL kambiyo karı elde edilmesi net dönem karını destekleyen önemli bir faktör olmuştur. Şirket’in 2Ç2020 itibarıyla 105,3mn USD döviz pozisyonu fazlası bulunmaktadır. Son olarak, ikinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak – Haziran dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %54,3 oranında artarak 106,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 30.04.2020

Alarko GYO (ALGYO, Nötr) : Alarko GYO’nun 1Ç2020’daki net dönem karı yıllık %46 oranında artarak 66,6mn TL’ye yükselmiştir. Yüksek döviz fazlası bulunan (Şirket’in 2020 ilk çeyrek  itibarıyla 105,3mn USD döviz fazlası bulunmaktadır.) Şirket’in net kambiyo gelirinin yıllık %62 oranında artarak 59,9mn TL’ye yükselmesi kardaki artışta önemli bir etken olmuştur. Şirket’in brüt karı ise 1Ç2020’de 5,6mn TL gerçekleşerek yıllık %17 oranında artış kaydederken, brüt kar marjı %92 ile yatay kalmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2020

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif) : Alarko GYO, 4Ç2019’da 303,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın son çeyreğinde 17,5mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in 4Ç2019’daki brüt karı 3,1mn TL gerçekleşirken, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değişikliğinden 270,7mn TL gelir elde edilmesi karın son çeyrekte yüksek gerçekleşmesinden önemli etken olmuştur. Bir önceki yılın son çeyreğinde bu kalemden 53,4mn TL gelir kaydedilmişti. Diğer yandan, bu çeyrekte 27,7mn TL kambiyo geliri kaydedilirken (Şirket’in 2019 yıl sonu itibarıyla 104,7mn USD döviz fazlası bulunmaktadır.), bir önceki yılın son çeyreğinde 72,9mn TL kambiyo gideri kaydedilmesi 4Ç2018’de net dönem zararı yazılmasında önemli bir faktör olmuştu. Son olarak, dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılı karı bir önceki yıla göre %45 oranında artarak 389,6mn TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, Şirket hisse başına 0,63TL  kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Mayıs olup, cuma günkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %4,5 olarak hesaplanmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 303.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 17.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 585 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başına 0.63 TL nakit temettünün 22 Mayıs 2020 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilen temettü miktarı %4,5 temettü verimini işaret etmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Haber – 06.01.2020

Alarko GYO yönetim kurulu şirketin ödenmiş sermayesini %505 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımında bulunma kararı aldı. Yapılacak olan bedelsiz sermaye artırımı sonucu, ödenmiş sermaye 10 milyon TL’den 64,4 milyon TL’ye yükseltecek.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Alarko GMYO – 3Ç19 sonuçlarını 16.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %90 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %30 azaldı. Net satışlar 22 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 büyüdü. Şirket, 3Ç19’de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %93.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 556 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket 3Ç2019’da 16,6mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 171,3mn TL net kar elde etmişti. Yüksek döviz fazlası bulunan (3Ç2019 itibarıyla 100,6mn USD) Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kurlardaki sert yükselişle birlikte 166,3mn TL net kambiyo karı açıklamıştı. Bu çeyrekteki ise 2,3mn TL net kambiyo zararı kaydetmiştir. Diğer yandan Şirket’in brüt karı 3Ç21019’da 21,5mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %1 oranında artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı 85,7mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 287,1mn TL idi.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 oranında artarak 45,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise 1Ç2019’da 4,8mn TL gerçekleşerek yine aynı dönemler itibariyle %39 oranında artış kaydetmiştir. Döviz fazlası bulunan Şirket’in net kambiyo karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %89 oranında artarak 36,9mn TL’ye yükselmiş ve karın artmasında önemli bir faktör olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket 4Ç2018’de 17,5mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 117mn TL kar elde edilmişti. Bir önceki yılın son çeyreğinde 22,6mn TL net kambiyo karı yazan Şirket, 2018 yılının son çeyreğinde kurlardaki düşüşle birlikte 72,9mn TL net kambiyo zararı kaydetmiştir. (Şirket’in yüksek döviz fazlası pozisyonu -2018 yıl sonu itibariyle 100mn USD, 2mn EUR- bulunmaktadır.) Bu durum, Şirket’in zarar kaydedilmesinde önemli bir faktör olurken, 4Ç2018’de 4mn TL brüt zarar kaydedilmiştir. Son olarak, Şirket’in 2018 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %77 oranında artarak 269,6mn TL’ye yükselmiştir.

Diğer yandan, Şirket hisse başına 2,54TL kar payı dağıtmayı planlamaktadır. Dünkü kapanışa göre bu oran %5,3 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs’tır.

Alarko GYO’dan Temettü Açıklaması – 25.02.2019

Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011
Peşin
2,54
254
2,54
254
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029
Peşin
2,54
254
2,54
254
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Peşin
2,54
254
2,54
254
  • Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 25.02.2019 tarihli toplantısında;
  • Şirketimizin, 2018 yılına ait finansal tablolarda yer alan dönem kârı 269.599.472 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
  • 269.599.472 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 27.053.017 TL’ lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
  • Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.652.048 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
  • Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
  • Kâr payı dağıtımına 27 Mayıs 2019 tarihinde başlanmasına,

Bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): Şirket 3Ç2018’de 171,3mn TL kar elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 25,5mn TL kar elde edilmişti. Net kardaki yüksek artışta bir önceki yılın aynı dönemine göre 149,9mn TL artarak 155,8mn TL’ye ulaşan kambiyo karı etkili olmuştur. Şirket’in yüksek döviz fazlası pozisyonu (100,6mn USD, 4,3mn EUR) bulunmaktadır. Diğer yandan, Şirket’in 3Ç2018’deki brüt karı 21,7mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış sergilemiştir. Son olarak, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 287,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki kar 35,4mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Alarko GYO Hisse Haber – 16.10.2018

Kapanış (TL) : 48.92 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 521 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.44 ALGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Alarko GYO hisse geri alım işlemlerini tamamladığını bildirdi. Program kapmsamında 199.609 adet paya isabet eden 9.99 milyon TL’lik alım gerçekleştirdi. Geri alınan payların şirket sermayesi içindeki oranı %1.87’ye ulaştı.

İŞ YATIRIM – Alarko GYO Hisse Haber – 05.10.2018

Kapanış (TL) : 45.1 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 480 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.22 ALGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Alarko GYO hisse geri alım programı açıkladı.
Alarko GYO azınlık hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla ve hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle hisse geri alım programı açıkladı. Buna göre en fazla TL200.000’ye kadar geri alım yapılmasına ve geri alımlar için ayrılacak fonun en fazla 10mn TL olarak belirlenmesine karar verildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2018’de 91,4mn TL net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 6,1mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Zarardan yüksek net dönem karına geçilmesinde 64mn TL kambiyo karı elde edilmesi etkili olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde 6,6mn TL kambiyo zararı kaydedilmişti. Şirket’in Dolar başta olmak üzere yüksek miktarda döviz fazlası olduğu için kurlardaki yükseliş karı desteklemektedir. Ayrıca, bu çeyrekte 23,2mn TL gerçeğe uygun değer değişikliğinden kaynaklanan artış geliri de karı desteklemiştir. Öte yandan Şirket’in brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 oranında artarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 115,8mn TL gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,8mn TL kar elde etmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53 oranında artış göstererek 24,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 3,9mn TL’ye çıkarken, Şirket’in kambiyo karları %30 oranında artarak 20mn TL’ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Şirket’in 97,6mn USD ve 6,9mn EUR döviz fazlası bulunmaktadır. Kurlardaki artış karın artmasında önemli bir etken olmuştur.

 

Alarko GYO Rusya’dan Satın Alma Kararını Açıkladı – 19.04.2018

Alarko GYO Mosalarko OJSC Şirketinin %10 Hissesini Satın Alma Kararı Hakkında Açıklama Yaptı… Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 19.04.2018 tarihli toplantısında, Marksistskaya Sok., N16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 14.03.2018 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 17.031.191 ABD Doları değer biçilmiştir. Sözkonusu şirketin %10 hissesinin 1.700.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ziraat Yatırım – Alarko GYO Hisse Analiz 4Ç17 – 26.02.2018

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 oranında artarak 117mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise %23 oranında gerileyerek 1,9mn TL olmuştur. Şirket’in 2017 yılı net dönem karı 152,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yıla göre %12 oranında artış gerçekleştirmiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 1,44 TL nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 30 Mayıs’dır.

Halk Yatırım – Alarko GYO Hisse Analiz – 26.02.2018

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Alarko GYO, hisse başına brüt 1,44 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini 26 Mart 2018’de yapılacak genel kurul onayına sunacağını açıkladı. 01 Haziran 2018’de ödenmesi teklif edilen kar payı, son hisse kapanış fiyatına göre %2,8 temettü verimine işaret etmektedir.

 

Alarko GYO Şirket hissesi satınalma amacıyla şirket değerlemesi yaptırılması hakkında açıklama yaptı – 12.02.2018

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 12.02.2018 tarihli toplantısında;

Marksistskaya Sok., No :16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırılmasına, değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin % 10 hissesinin satın alınması konusunda Yönetim Kurulu’nca ayrıca karar verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Mergen – Alarko GYO Hisse Teknik Analiz – 08.02.2018

Güçlü yatırımcılar fiyatı etkiliyor olabilir.. O bakımdan düşüş beklerken düşmeyebilir.. Çıkış beklerken de çıkmayabilir.. Alış ve satış kademelerindeki lotlar da gün içi tonlarca alışverişin yapıldığı yerler gibi değil.. Destek 20 günlük hareketli ortalamanın olduğu “54.00” civarında ama bu destek piyasaya gelebilecek satışlar karşısında tutamayabilir eğer satışlar çok artarsa.. O zaman destek olarak daha aşağıdaki “51.00” seviyesine bakılmalı.. Yukarı tarafta ise piyasanın yeniden olumlu yöne dönmesi durumunda şimdiye kadar görüldüğü gibi daha yukarıları hedefleyebilir zira her çıkışında yeni zirveye gitmekte idi şimdiye kadar.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): Şirket’in 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 25,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibarıyla %86 oranında artarak 19,7mn TL’ye yükselirken; Şirket’in kira gelirleri %39 oranında artmış, konut satış gelirleri 3Ç2016’daki 1,8mn TL’den 3Ç2017’de 15,2mn TL’ye yükselmiştir. Yüksek döviz fazlası bulunun Şirket’in kambiyo karı ise 5,9mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 8,6mn TL idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında artarak 35,4mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Alarko GYO Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Alarko GMYO – 3Ç17 sonuçlarını 25.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 arttı. Şirket, 2Ç17’de 6.1 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

Alarko GYO 3Ç17 Finansal Sonuçlarını Açıkladı – 27.10.2017

Cari dönem 3 aylık ana ortaklık net karı 25.527.297 TL olarak gerçekleşti.(9 aylık ana ortaklık net karı ise 35.366.024 TL olarak gerçekleşti) Şirketin 3Ç16 sonuçları 26.755.942 TL olarak kaydedilmişti. Şirketin karı yıllık bazda (3Ç16/3Ç17 değişimi) %32 arttı. Alarko GYO hisse senetleri haftayı 44,26 TL’den kapamıştı.

Yalnızca finansal rakamlarını verdiğimiz Alarko GYO hakkındaki kurum analizlerini pazartesi bu sayfadan takip edebilirsiniz.

 

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı        26.10.2017
Ortaklar Hisse Tutarı TL Hisse ve  Oranı A Grubu B Grubu C Grubu
Oy Adedi % Hisse ve Oy Adedi Hisse ve Oy Adedi Hisse ve 
    (*) (**) Oy Adedi
Alarko Holding A.Ş. 1.748.258,81 174.825.881 16,42 16.467.000 0 158.358.881
Alsim Alarko Sanayi 3.704.640,92 370.464.092 34,78 0 23.500.000 346.964.092
Tesisleri ve Tic. A.Ş.
Diğer 3.452,71 345.271 0,03 33.000 0 312.271
Halka Açık 5.194.441,56 519.444.156 48,77 0 0 519.444.156
Toplam 10.650.794,00 1.065.079.400 100 16.500.000 23.500.000 1.025.079.400
             
(*) A Grubu hisse sahipleri dört yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazına sahiptir.
(**) B Grubu hisse sahipleri üç yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Alarko GYO’dan 2 adet villa satışı hakkında açıklama – 06.09.2017

Portföyümüzde yer alan; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Eskice mahallesinde 106 ada, 18 parselde kayıtlı olan stoktaki 8 adet villadan 2 tanesi KDV dahil toplam 4.127.040 TL ‘ ye satılmıştır.

Satış Tarihi Satış Tutarı (KDV Dahil) Değerleme Tarihi Değerleme Raporundaki Değer (KDV Dahil)
06.09.2017 2.063.520 TL 28.12.2016 1.663.200 TL
06.09.2017 2.063.520 TL 28.12.2016 2.008.800 TL
TOPLAM 4.127.040 TL 3.672.000 TL

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 6,1mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9,9mn TL kar elde edilmişti. Yüksek döviz fazlası bulunan (88,4mn USD, 6,9mn EUR) Şirket’in kambiyo zararı yazması, toplam olarak zarar kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Diğer yandan, brüt karı ise %6 oranında düşerek 4,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrekteki zarara rağmen Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki toplam kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarak 9,9mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO Hisse Haber – 12.05.2017

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket’in İstanbul portföyünde yer alan 9 adet villadan 1 tanesi KDV dahil toplam 3.550.000 TL’ye satılmıştı

 

Gizmen Nalbantlı, Başanalist, IŞIK FX – Alarko GYO Hisse Analiz – 23.03.2017

Hedef Fiyat: 48 TL   Tavsiye: AL

Küresel likidite koşulları ve talep üzerindeki potansiyel riskler, 2017 yılı için konut talebindeki iştahın artmasını engelliyor. Ancak yapılan kampanya ve vergi indirimleri ile aşağı yönlü çok fazla risk görmüyoruz.

Son dönemde AVM’lerde metrekare başına satış gelirlerinin düştüğünü görmekteyiz. Yüksek arzın olduğu bölgelerde satış gelirinin düşmesi, doluluk oranlarını olumsuz etkileyebilir. Yatırımların zayıflaması ise ofis piyasasını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Sektörde iş modeli ve yeni projeleri ile ön plan şirketlere yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Yeni projeleri ile ön plana çıkan Emlak GYO, yüksek geliri ile Torunlar GYO ve iskontolu işlem gören İş GYO ön plana çıkıyor. Ayrıca defter değerinin altında işlem gören ve döviz fazlası ile dikkat çeken Alarko GYO’da alternatifler arasında değerlendirilebilir.

Şirketi diğer GYO’lardan ayıran, yüksek döviz cinsi nakit ve borçsuz bilançosu. Portföyündeki Hillside tatil kötü ve dükkanlardan düzenli olarak kira geliri elde eden Alarko GYO’nun, portföyünde proje geliştirebileceği değerli arsaları bulunuyor. 3.çeyrekte kira gelirlerindeki görülen azalma ile birlikte net karda düşüş görülse de önümüzdeki dönemde Maslak arazisindeki imar sorununun çözülmesi ve mevcut arsalarında yeni proje geliştirmesi hisse için olumlu yansıyabilir. Maslak arazinin ekspertiz değeri 63.9 milyon TL olarak gözükmektedir. Çevresindeki Maslak 1453 dahil diğer projelerin arsa bedeli dikkate alındığında bu değerin 200 milyon TL’yi bulabileceğini söyleyebiliriz. Şirket, Hillside tatil köyünden her yıl 2.5 milyon USD kira geliri elde etmektedir. Portföydeki arsaların toplam değeri ise 432 milyon TL’dir. Hissenin defter değeri ise 57 TL’dir. İskontolu olduğunu düşündüğümüz Alarko GYO hisseleri için 48 TL hedef fiyat ile al tavsiyemiz mevcut.

OYAK YATIRIM – Alarko GYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Alarko GYO 2016’nın dördüncü çeyreğinde 106mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artışa işaret etmektedir. Dördüncü çeyrek faaliyet performansı olarak yılın en zayıf çeyreği olarak ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda, yeniden değerleme karı ve kur farkı gelirleri net karda geçen yıla göre ciddi artışı sağlayan faktörler olmuştur. Şirketin 2016 yıl sonu itibariyle tamamına yakını Dolar bazında finansal yatırımlardan oluşan 323mn TL net nakdi bulunmaktadır. Şirket 2016 yılı karından hisse başına brüt 1TL kar payı dağıtacaktır, dağıtım tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmiştir. Alarko GYO özkaynaklarının 0,63 katına işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Alarko GYO, 4Ç2016’da 106mn TL kar rakamı açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 53,5mn TL kar açıklamıştı. Karın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüksek gelmesinde döviz kurlarındaki yüksek artışa bağlı olarak kaydedilen 46,4mn TL’lik kambiyo geliri etkili olmuştur. Şirket’in 2016 yılsonu itibariyle 336,5mn TL net döviz pozisyonu (88,4mn USD, 6,8mn EUR) bulunmaktadır. Brüt karlılık ise kira gelirlerindeki artışa bağlı olarak 1,9mn TL artarak 2,5mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2016 net dönem karı bir önceki yıla göre %1 oranında artarak 133,2mn TL olmuştur. Diğer yandan Şirket, 2 Haziran 2017 tarihinde hisse başına net 1TL nakit kar payı dağıtmayı planlamaktadır. Son piyasa değerine göre söz konusu rakam %2,4 oranında temettü verimliliğine işaret etmektedir.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analizi 3Ç16 – 31.10.2016

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Alarko GYO’nun 3Ç2016’daki net dönem karı 19,7mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen 42,6mn TL kar rakamının altında kalmıştır. Brüt kar ise %14,6 oranında düşerek 10,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kardaki düşüşte kira gelirlerindeki gerileme etkili olmuştur. Ayrıca, döviz fazlası bulunan şirket, geçtiğimiz yıl kuralardaki artışa bağı olarak 3Ç2015’te 30,3mn TL kambiyo karı yazmıştı. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki kambiyo karı ise 8,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Şirketin 2016 Ocak – Eylül dönemi net dönem karı 26,8mn TL gerçekleşmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde finansman gelirlerinin önemli katkısıyla 78,3mn TL kar açıklamıştı.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analizi 2Ç16 – 09.08.2016

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirketin 2016 yılı ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir eğişim göstermemiş ve 9,8mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak – Haziran karı ise 7,2mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 35,2mn TL kar kaydedilmişti. Şirket geçtiğimiz yılın Ocak – Haziran döneminde 31mn TL kambiyo karı yazmıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko GYO ALGYO Hisse Analizi 1Ç16 – 02.05.2016

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 2016 yılının ilk çeyreğinde 2,6mn TL zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 25,4mn TL kar rakamı açıklanmıştı. Diğer taraftan brüt kar rakamı %10 oranında artarak 3,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Zarar yazılmasında kambiyo karının düşük gelmesi etkili olmuştur.