Ana sayfa sorular Gini Katsayıs...

Gini Katsayısı Nedir? Gini Katsayısı Dünya Sıralamasında Türkiye’nin Yeri Neresidir?

Gini Katsayısı Nedir? Gini Katsayısı Dünya Sıralamasında Türkiye Kaçıncı Sıradadır?

Gini endeksi veya Gini katsayısı, İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912 yılında ekonomik eşitsizliğini ölçmek için toplumdaki gelir dağılımını gösteren bir araçtır. Bütün bireylerinin geliri aynı olan bir ülkede Gini katsayısı 0 olurken, bütün gelire bir kişinin sahip olduğu ve geri kalanların hiç gelirinin olmadığı bir ülkede Gini katsayısı 1 olur. Gini katsayısının düşük olması gelir dağılımının daha sağlıklı olduğunu gösterir.

Gini katsayısı gelirin büyüklüğünden bağımsız bir göstergedir. Örneğin 2015 yılı verilerine göre Türkiye ve ABD’nin Gini katsayıları 0,39’dur. Oysa IMF verilerine göre kişi başına milli gelir Türkiye’de 11.120 dolarken ABD’de 61.690 dolardır.

Türkiye’nin Gini katsayısı Dünya Bankası verilerine göre 2016 yılı için 41,9’dur.

OECD ülkeleri arasında Meksika ve Şili’den sonra gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler Türkiye ve ABD olup gelir dağılımının en sağlıklı olduğu ülke İzlanda’dır.