Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Alarko Carrie...

Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz ve Yorumları

Alarko Carrier ALCAR hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ALCAR ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Alarko Carrier Sanayi (ALCAR, Nötr): Şirketin 2019 yılı birinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %71 oranında azalarak 2,5mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç2019’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,5 oranında azalarak 114,6mn TL olmuştur. Ayrıca satışların maliyeti %9,4 oranında azalarak 89,3mn TL’ye gerilemiştir. Buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,9 oranında azalarak 25,3mn TL’ye inmiştir. Operasyonel giderler 2018’nin ilk çeyreğine göre %5,7 oranında artarak 31,6mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 10,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece esas faaliyet karı %59,4 oranında azalarak 4,3mn TL olmuştur. 1,8mn TL finansman gideri sonrası 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 2,5mn TL olmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Alarko Carrier – 4Ç18 sonuçlarını 0.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %97 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %98 azaldı. Net satışlar 166 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (4Ç17: %13) Şirket, 4Ç18’de 01 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 729 baz puan azalarak %0.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 335 baz puan azaldı ve %22.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 407 baz puan arttı ve %22.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %2 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %37 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %67 artarak 45 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 308 milyon TL (4Ç17: 259 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48.4 (4Ç17: %44.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.1 F/K çarpanından ve 11.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Alarko Carrier Şirketin Bilanço Aktifinde Bulunan Tuzla Arazisinin İmar Durumuna İlişkin Bir Açıklama Yaptı – 15.01.2019

ALARK – Alarko Holding A.Ş. ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında 20.04.1998 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi kapsamında Carrier HVACR Investments B.V.’nin hak sahibi olmayacağı, Şirketimizin İstanbul İli Tuzla İlçesi 17 pafta, 4723 parselde kayıtlı bulunan 29.623,80 metrekare tarla nitelikli arazisinin sanayi bölgesi içerisinde yer almakta iken imar durumunun 1986 yılında kamusal sportif alan olarak değiştirilmiş olduğu ve 08.03.2017 tarihi itibarıyla imar izninin bulunmadığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınan resmi bilgiye göre; söz konusu araziye ilişkin imar planı değişmiş olup, 1/1000 ölçekli imar planına göre arazinin 23.493,39 metrekarelik bölümü Ticaret Turizm Konut Alanında, kalan kısmı ise kısmen Kavşak ve Park Alanında , kısmen de Yol’da kalmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,3 oranında artarak 15,0mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da aynı dönemler itibariyle %20,5 oranında artarak 2Ç2018’de 41,7mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 oranında artarak 23,5mn TL olmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Alarko Carrier – 1Ç18 sonuçlarını 8.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %51 azaldı. Net satışlar 131 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 04 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 616 baz puan azalarak %2.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 azalarak 65 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 252 milyon TL (1Ç17: 197 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.4 (1Ç17: %39.2) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Alarko Carrier (ALCAR, Negatif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23 oranında azalarak 8,5mn TL’ye gerilemiştir. Satış gelirleri %10,8 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %3 oranında azalarak 1Ç2018’de 32,4mn TL’ye gerilemiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %6 ve %25 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %9 ve %28 idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Alarko Carrier (ALCAR, Nötr): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı 17,5mn TL ile bir önceki yılına aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 oranında artan şirketin brüt karı da %19,5 oranında artarak 45,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyet gelirlerinin 4Ç2016’daki 11,5mn TL’den 8,1mn TL’ye gerilemesine bağlı olarak faaliyet karı 21,5mn TL ile sabit kalmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı karı 51,8mn TL ile bir önceki yıla göre %36 oranında artış göstermiştir.

Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 2,6TL (net 2,21) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %4,4 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 15 Mayıs’tır.

Alarko Carrier ALCAR Temettü Teklifi Açıklaması – 28.02.2018

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2018 tarihinde,

• Şirketimizin, 2017 yılına ait finansal tablolarında yer alan 62.589.591,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 10.798.557,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 51.791.034,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
• 2017 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 51.791.034,-TL’nin %54,22’sine tekabül eden 28.080.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.754.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 15 Mayıs 2018 tarihinde başlanmasına,

Bu önerimizin genel kurul’un onayına sunulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ALCAR, TRAALRSA91H2
Peşin
2,6
260
2,21
221
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.05.2018
17.05.2018
16.05.2018

 

Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan arazinin satışının gerçekleştirilmesi ilgili daha önce yapılan özel durum açıklaması hakkında güncelleme – 05.02.2018

KAP: Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan İstanbul Tuzla, Kanlımandıra mevkiinde 4723 parselde kayıtlı 29.865 m2 büyüklüğündeki arazinin satışını gerçekleştirmek amacıyla tanıtım, pazarlama ve aracılık hizmetlerini yapması için Solidus Gayrimenkul Danışmanlık ve Reklamcılık Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu arazinin satışını gerçekleştirmek amacıyla, yukarıda unvanı belirtilen şirket tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir.

Alarko Carrier Grup Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 23.01.2018

Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşma sağlanamaması üzerine anılan İşçi Sendikası, MESS İşveren Sendikası’na yapmış olduğu tebligatla, şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 22 Şubat 2018 Perşembe günü greve çıkılacağını bildirmiş bulunmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirket’in 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında artarak 14,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibarıyla %41 oranında artarak 38,3mn TL’ye yükselmiştir. Net kar ve brüt kar marjı sırasıyla %9,4 ve %25,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde söz konusu oranlar sırasıyla %6,8 ve %23,2 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 oranında artarak 34,3mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Alarko Carrier ALCAR Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Alarko Carrier – 3Ç17 sonuçlarını 14.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %77 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net satışlar 151 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %181 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 458 baz puan artarak %8.5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 85 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.