Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Verusa Holdin...

Verusa Holding’den Bağlı Ortaklık Halka Arzına dair Açıklama Yapıldı

19.06.2021 – Verusa Holding bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik AŞ’nin yönetim kurulunun halka arz kararı aldığını açıkladı. Şirket tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Şirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu’nun 18.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik’in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik’in 31.12.2020 tarihi itibariyle toplam özkaynak büyüklüğü 350.894.944 TL’dir.

Pamukova Elektrik, 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş’de %19,5 pay sahipliği oranıyla en büyük ortak konumundadır. Bunun yanında 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş’de %100, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)’de ise %70 oranında pay sahibidir.

Pamukova Elektrik’in iştiraklerinin portföyünde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 194,414 MW kurulu güce sahip 6 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES), 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (“RES”) ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali (“JES”) bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi ve portföy çeşitliğini artırmayı hedefleyen Pamukova Elektrik, Güneş Enerjisi Santrali (GES) başta olmak üzere yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır.”

Deniz Yatırım konuyu Verusa Holding VERUS açısından değerlendirerek hisse ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

Hisse geçtiğimiz 6 aylık dönemde nominal bazda %127 oranında değer kazanırken, endeksin %65 üzerinde performans göstermiştir. Geçmiş performans ve çarpanlar bazında ucuz gözükmemesine karşın, bağlı ortaklık halka arz haberi ve gelişmelerinin değerleme açısından hissenin olumlu performansına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.”

Pamukova Elektrik Üretim AŞ. hakkında/şirket ve ortaklık yapısı vb. daha detaylı bilgili ilgili burada bulabilirsiniz.

 

Verusa Holding Adana Tufanbeyli’de Maden Üretimine Başlandığını Açıkladı

16.02.2021 – Verusa Holding tarafından Adana Tufanbeyli boksit maden sahasında üretime başlandığı açıklaması yapıldı. açıklama şu şekilde gerçekleşti:

“Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin üretim ve işletme dahil gerekli tüm izin ve ruhsatların alındığı KAP’ta paylaşılmıştı. Maden saden sahasındaki boksit cevherinin çıkarılması ve çıkarılacak boksit cevherinin kırılıp ayrıştırılması işlemleri ile ilgili olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Cenk Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile Maden Üretim Sözleşmesi imzalanmıştı. İmzalanan sözleşmeye istinaden yüklenici firmaya 15 Şubat 2021 tarihinde 10 milyon TL iş avansı gönderilmiş ve Adana Tufanbeyli boksit maden sahasında üretime başlanmıştır.

Deniz Yatırım konu ile ilgili olarak şu dğerlendirmede bulundu:

Şirket, Türkiye ve bölgenin en büyük boksit (alüminyum ana cevheri) maden yataklarının sahibidir. Faaliyet raporunda verilen bilgiye göre Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni sahasındaki tesiste işletmeye geçilmesi ile yıllık 1.000.000 ile 2.000.000 ton arasında cevher üretimi planlanmaktadır.”

Hatırlanacağı üzere, Tokat İli Erbaa İlçesi’nde yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına istinaden söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edilmiştir. Hisse, geçtiğimiz 6 aylık dönemde nominal bazda %133 oranında değer kazanırken, endeksin %62 üzerinde performans göstermiştir. Geçmiş performans ve çarpanlar bazında ucuz gözükmemesine karşın, madencilik alanındaki yatırımları dikkate alındığında mevcut konjonktürde hissenin olumlu performansını sürdürebileceğini düşünüyoruz.

 

Verusa Holdig 4Ç20 Değerlendirmelerini VERUS Hisse Sayfasında bulabilirsiniz.