Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Verusa Holdin...

Verusa Holding VERTU, Verusatürk VERUS Hisse Analiz ve Yorumları

Verusa Holding VERUS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların VERUS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – VERUS Hisse Analiz – 19.02.2021

VERUS; Bağlı Ortaklık Pamukova Elektrik Üretim A.Ş’nin halka arz edilmesi hk. / olumlu /

Şirketin doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu’nun 18.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik’in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik’in 31.12.2020 tarihi itibariyle toplam öz kaynak büyüklüğü 350.894.944 TL’dir. Pamukova Elektrik, 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş’de %19,5 pay sahipliği oranıyla en büyük ortak konumundadır. Bunun yanında 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş’de %100, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)’de ise %70 oranında pay sahibidir.

Pamukova Elektrik’in iştiraklerinin portföyünde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 194,414 MW kurulu güce sahip 6 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES), 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (“RES”) ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali (“JES”) bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi ve portföy çeşitliğini artırmayı hedefleyen Pamukova Elektrik, Güneş Enerjisi Santrali (GES) başta olmak üzere yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır.

Hisse geçtiğimiz 6 aylık dönemde nominal bazda %127 oranında değer kazanırken, endeksin %65 üzerinde performans göstermiştir. Geçmiş performans ve çarpanlar bazında ucuz gözükmemesine karşın, bağlı ortaklık halka arz haberi ve gelişmelerinin değerleme açısından hissenin olumlu performansına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – VERUS Hisse Analiz 4Ç20 – 18.02.2021

Verusa Holding 4Ç20’de, finansal yatırımların yeniden değerlenmesiyle elde edilen 84.4mnTL’lik katkı ve düşük sayılabilecek %7.5 oranındaki efektif vergi oranının etkisiyle birlikte 97mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmazken, kurum beklentimiz 26mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Verusa Holding hissesi, son bir aylık süreçte BİST-100 Endeksi’nin %47 üzerinde bir getiri sağlamıştır. Bu nedenle, beklentimizden daha iyi açıklanan finansal sonuçların hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Verusa Holding için 12 aylık hedef fiyatımız olan 60.00TL/hisse önerimizi korurken, cari hisse fiyatının hedef fiyatımızın üstünde kalması nedeniyle, önerimizi “Endeks Üstü Getiri”den “Endeks Altı Getiri”ye revize ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – VERUS Hisse Haber Yorum – 16.02.2021

VERUS; Adana Tufanbeyli boksit maden sahasında üretime başlandı / olumlu / Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin üretim ve işletme dahil gerekli tüm izin ve ruhsatların alındığı KAP’ta paylaşılmıştı. Maden saden sahasındaki boksit cevherinin çıkarılması ve çıkarılacak boksit cevherinin kırılıp ayrıştırılması işlemleri ile ilgili olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Cenk Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile Maden Üretim Sözleşmesi imzalanmıştı. İmzalanan sözleşmeye istinaden yüklenici firmaya 15 Şubat 2021 tarihinde 10 milyon TL iş avansı gönderilmiş ve Adana Tufanbeyli boksit maden sahasında üretime başlanmıştır.

Şirket, Türkiye ve bölgenin en büyük boksit (alüminyum ana cevheri) maden yataklarının sahibidir. Faaliyet raporunda verilen bilgiye göre Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni sahasındaki tesiste işletmeye geçilmesi ile yıllık 1.000.000 ile 2.000.000 ton arasında cevher üretimi planlanmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Tokat İli Erbaa İlçesi’nde yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına istinaden söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edilmiştir. Hisse, geçtiğimiz 6 aylık dönemde nominal bazda %133 oranında değer kazanırken, endeksin %62 üzerinde performans göstermiştir. Geçmiş performans ve çarpanlar bazında ucuz gözükmemesine karşın, madencilik alanındaki yatırımları dikkate alındığında mevcut konjonktürde hissenin olumlu performansını sürdürebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – VERUS Hisse Analiz 4Ç20 – 15.02.2021

Verusa Girişim Sermayesi 4Ç20’de 108mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu tutar yıllık %633, çeyreklik bazda ise %102’lik artışa tekabül ediyor. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. paylarının yeniden değerlenmesiyle elde edilen 105mnTL’lik gelir, net kardaki artışın ana sebebi olmuştur.

OYAK YATIRIM – VERUS, VERTU Haber Yorum – 13.01.2021

Halka Arz: Verusatürk Girişim Sermayesi’nin %25 oranında iştirak ettiği Golive Yazılım Hizmetleri’nin dün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiğini açıklandı. Haberin, Verusatürk hissesi üzerinde hafif pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – VERTU/VERUS Haber Yorum – 14.11.2020

Verusa Girişim Sermayesi, Cuma günü iki yeni yatırım kararı açıkladı. Şirket ilk olarak, gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50’sini temsil eden toplam 5mn adet pay için, 15.5mnTL karşılığında satın alarak %50 oranında ortak oldu. Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Kahve Diyarı” markası ile gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösterirken, Türkiye genelinde toplamda 107 şubesi bulunuyor. Verusa Girişim Sermayesi ayrıca, hastane ve sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren “Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye” tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%25) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 8mn adet pay için, 24mnTL karşılığında %50 oranında ortak oldu. Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında kurulmuş olup, Manisa Akhisar Merkezde kendisine ait 9.100 m2 kapalı alanda 110 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Haber akışlarının kısa vadede, VERTU hisseleri üzerinde hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

 

OYAK YATIRIM – Verusa Holding VERUS Hisse Haber – 26.11.2020

Verusatürk Girişim Sermayesi, yazılım sektöründe faaliyet gösteren 20mnTL ödenmiş sermayeye sahip Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin sermayenin %25’ini temsil eden toplam 5mn adet payı, toplam 23.2mnTL bedel karşılığında mevcut ortaklarından satın almıştır. Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş, 2012 yılında kurulmuş olup, yerinde AR-GE merkezi olarak 123 personeli ile yazılım sektöründe hizmet vermektedir.

 

OYAK YATIRIM – Verusa Holding VERUS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Verusa Holding 3Ç20’de, 5mnTL olan kurum beklentimizin üzerinde 9mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Holding bu dönemde 2.3mnTL tutarında iştirak ve bağlı ortaklıklarından gelir elde etti. Buna ek olarak, 16.4mnTL tutarında kaydedilen diğer gelirler (2.7mnTL tutarında kur farklı geliri + 9mnTL’lik pazarlıklı satın alım geliri) ve düşük sayılabilecek %5.5 tutarında efektif vergi oranı net karı destekleyen ana unsurlar oldu. Açıklanan sonuçların Verusa Holding üzerinde, kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

 

OYAK YATIRIM – Verusa Holding VERUS Haber Yorum – 12.10.2020

Verusa Holding, Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu Tokat bakır madeni sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde, tonda 3.95 – 12.54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiğini daha önce kamuya duyurmuştu. İlgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla, yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına Cuma günü itibariyle başlandığını bildirilmiştir. Çalışmaların 12-18 ay arasında tamamlanabileceği varsayımımıza istinaden, haberin kısa vadede Verusa Holding hisseleri üzerinde hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

OYAK YATIRIM – Verusa Holding VERUS Haber – 21.08.2020

Verusa Holding Kütahya’da 3 adet, Çankırı’da 3 adet ve Ankara’da 4 adet maden ruhsatı ihalesi kazandı. Bedel peşin ödenerek ruhsatlar satın alındı. Gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Verusa Holding VERUS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Verusa Holding 2Ç20’de 30mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Finansal yatırımların yeniden değerlenmesiyle elde edilen 39mnTL tutarındaki esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde yaşanan, yıllık bazda %49 ve çeyreklik bazda %210’luk yükseliş neticesinde ve 1.5mnTL seviyesindeki özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların katkısıyla birlikte şirket net karını, yıllık bazda %35.4 ve çeyreklik bazda %589 artırmış oldu. Açıklanan sonuçların, Verusa Holding hissesi üzerinde kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Verusa Holding VERUS Hisse Analiz 4Ç18 – 25.02.2019

Verusa Holding (VERUS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,2 artışla 24,5mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,8 azalışla 12,1mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %57,1 azalışla 9,1mn TL olmuş böylece brüt kar 3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 4,7mn TL olurken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 29,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve böylece esas faaliyet karı 27,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4,9mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar ise 1,5mn TL olurken, finansman tarafında ise 1,2mn TL gider yazılmıştır. 32,7mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 4,8mn TL’lik vergi gideri ardından 24,5mn TL ana ortaklık karına ulaşmıştır. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 43,7mn TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 14,4mn TL idi.

 

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2006 yılında kurulan Verusa Holding enerji, finans, madencilik, kimya ve teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Verusa Holding hisseleri Kasım 2013 döneminden itibaren Borsa İstanbul’da VERUS kodu ile işlem görmekte olup halka açıklık oranı %35’dir.

Verusa Holding’in %65,64 oranında iştirak ettiği Verusaturk GSYO, SPK’nın Seri: VI No:15 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar” Tebliği kapsamında kurulmuş bir girişim sermayesi şirketidir. 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 52.000.000 TL’dir.

Verusaturk GSYO’ya ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş 12.06.2012 tarih ve GSYO.P.İ.9/682 sayılı “Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi” bulunmaktadır.

Verusaturk GSYO A.Ş.’nin yatırımları arasında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş., İklimya Elektrik Üretim A.Ş., Kafein KFEIN Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Smartiks Yazılım A.Ş. bulunmaktadır.

Verusa Holding İştirakleri

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş:

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş: Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.; 2014 yılında kurulmuş olup, madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL’dir. Şirket’in %100’ü Verusa Holding A.Ş.’ye aittir. Standard Boksit işletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası 7 farklı bölgede olmak üzere toplam 20 adettir. Şirket Türkiye ve bölgenin en büyük boksit maden yataklarının sahibidir. Standard Boksit işletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu maden sahası sayısı toplam 24 adettir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. : Galata Altın İşletmeleri A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, altın madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin sermayesi 10.000.000 TL’dir. Şirket’in %100’ü Verusa Holding A.Ş.’ye aittir. Şirketin altın cevheri çalışmalarına ek olarak bünyesinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ihalelerinden kazandığı 10 adet maden ruhsatı bulunmaktadır.

Enda Enerji Holding A.Ş. : Verusa Holding, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretim alanının önemli şirketlerinden Enda Enerji Holding A.Ş.’ ye doğrudan ve dolaylı olarak toplamda %26,82 oranında ortaktır. Ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL olan Enda Enerji Holding A.Ş.’nin 102.5 MW toplam güce sahip 4 Hidroelektrik Santrali (HES), 73 MW toplam güce sahip 5 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 7.5 MW toplam güce sahip 1 Jeotermal Enerji Santrali (JES) bulunmaktadır. Toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 182,55 MW’dır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.: Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.; 2015 yılında kurulmuş olup, Enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin ödenmiş sermayesi 95.000.000 TL olup, %49’u şirketimize %51’i Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye aittir. Pamukova, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretim alanının önemli oyuncularından ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL olan Enda Enerji Holding A.Ş.’ye %19,50 oranında ortaktır. Enda Enerji Holding A.Ş.’nin 102.5 MW toplam güce sahip 4 Hidroelektrik Santrali (HES), 73 MW toplam güce sahip 5 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 7.5 MW toplam güce sahip 1 Jeotermal Enerji Santrali (JES) bulunmaktadır. Toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 182,55 MW’dır. Aynı zamanda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Erzurum ilinde yer alan hidroelektrik santralin sahibi 43.000.000 TL sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100’üne sahiptir.

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş: Denizli Acıpayam’da 1973 tarihinde bölge halkı tarafından kurulan Acıselsan 153.770 m2 sanayi alanı üzerinde kurulu, 8.843 m2 kapalı alanda selüloz üretimi yapan halka açık bir şirket olup, şirket payları BIST Ana Pazar’da işlem görmektedir. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Acıselsan’nın %76.8 hissesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, %15.2 hissesini T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfından satın almıştır. Acıselsan’ın 2012 yılında 4.200 ton olan üretim kapasitesi 2019 yılı sonu itibariyle 12.000 tona ulaşmıştır. 2018 yılında Verusaturk GSYO’nın sahip olduğu %47,3 oranındaki paylar Verusa Holding’e satılmıştır.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.: Elektrik toptan satış lisansına sahip Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Türkiye genelinde serbest tüketici kapsamındaki elektrik abonelerine, indirimli elektrik satışı hizmeti vermektedir. Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.,61.572.770-TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) %4’üne sahip 3. büyük ortağıdır. Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2018 sıralamasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 63,8 milyar lira net satışla, Tüpraş’tan sonra 2. sırada yer almıştır.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş: 1984 yılında kurulan Aldem Çelik 11.000 metrekaresi kapalı, 9.000 metrekaresi açık toplam 20.000 metrekare üretim alanında hizmet vermektedir. Konusunda uzman 180 çalışan ile birlikte; başta enerji, inşaat ve makine ekipmanları olmak üzere, endüstriyel sektörlerde faaliyetlerini sürdüren uluslararası firmalara, global standartlar dahilinde yüksek kalitede kaynaklı veya kaynaksız çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik ürün imalatları yapılmaktadır. Başlıca ihracat yapılan ülkeler Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’dır. Bu ülkeler dışında Hindistan, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Güney Kore ve Kuzey Afrika ülkelerine de proje bazlı üretimler yapılarak ihracatlar gerçekleştirilmektedir. Aldem Çelik A.Ş. ISO 9001, ISO 3834-2 , EN 1090-2 EXC 4, ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 15085 gibi uluslararası kalite yönetimi ve üretim sertifikalarına sahiptir.

Innoted Teknoloji A.Ş. : Innoted Teknoloji, EFT POS özellikli yeni nesil mobil yazarkasa cihazlarının tasarımı ve imalatı amacıyla kurulmuştur. Türkiye’deki bütün kredi kartı bankacılık uygulamalarını destekleyen İnnoted Yazarkasa POS ayrıca kontör yükleme, fatura ödeme, yemek kartı kullanımı gibi pekçok kurumsal uygulama imkanı sunmaktadır. Şirketin merkezi Teknopark İstanbul Ar-Ge Binaları bölgesindedir.

Core Engage Yazılım A.Ş: Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yapılan girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Core Engage Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun geliştirme yazılımları alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin sermayesi 5.000.000 TL’dir. Şirket’in %50’si Verusaturk GSYO A.Ş.’ye aittir.