Ana sayfa sorular Tasfiye değer...

Tasfiye değeri nedir? Nasıl hesaplanır?

Tasfiye değeri, bir şirketin tüm varlıklarının zorunlu olarak satılıp, borçlarının çıkarılmasıyla bulunan rakamın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir.

Tasfiye değeri; şirket içindeki hisse sahiplerinin; şirket aktifinde olan varlıklarının serbest piyasa ekonomisi içinde likidite edilerek (satılmış, paraya dönüştürülmüş) oratay çıkan nakitin, borç ödenmelerinin tamamlanması sonucunda hisse senedi başına düşen kısmıdır.