Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Global Yatırı...

Global Yatırım Holding ilk çeyrekte 901.8 milyon TL’lik gelir elde etti

11.05.2022 – Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2022 yılı ilk üç ayına ilişkin konsolide gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yüzde 194 artışla 901.8 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise aynı dönemde yüzde 283 artarak 176,4 milyon TL’ye yükseldi.

Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, Covid-19’un azalan etkisi ve iş kollarının güçlü performansına paralel olarak 2022’nin ilk çeyreğinde hızlı bir ivme kazandı. Grup’un gelirler artışına en çok katkıyı gaz iş kolu, FAVÖK artışına en güçlü katkıyı ise limanlar iş kolu yaptı.

Öte yandan Global Yatırım Holding, 2021 yılı birinci çeyreğindeki 184,7 milyon TL’lik net zarara karşılık, 2022 yılı birinci çeyreğinde 76,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Grup’un net faiz gideri ise aynı dönemde 78,4 milyon TL’den 44,6 milyon TL’ye geriledi. Net faiz giderindeki bu toparlanmada konsolide borçluluktaki azalış etkili oldu. Konsolide net borç 2021 yıl sonunda 556,6  milyon ABD doları  seviyesinden, 31.03.2022 tarihinde 544,8 milyon ABD doları seviyesine geriledi. 

Pandeminin etkilerinin ardından  2022 yılına iyi bir başlangıç yapmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “2022’nin ilk çeyreğinde neredeyse tüm iş kollarımız üstün performans göstererek normalleşmeye geçişin altını çizdi. Global Ports Holding (GPH) limanlarına Mart 2022’deki gelen gemi sayısı, Mart 2019 seviyelerinden yüzde 14 daha fazla. Mart 2022’de GPH limanlarını ziyaret eden yolcu sayısı ise Mart 2019 seviyelerinin yüzde 62’sine ulaştı (Bu oran Ocak 2022’de yüzde 35 ve Şubat 2022’de yüzde 47 idi). GPH’nin yüksek sezonunu yaşayan Karayip limanları, Nassau ve Antigua  göstergeleri ise, Mart 2022 rakamlarının Mart 2019 rakamlarına ulaştığını ve hatta geçtiğini gösteriyor” dedi.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Şirketimiz, 2021 yılında başladığı bir süreç olan efektif borç yükünü azaltma hedefini sürdürüyor. Antalya’daki ticari limanımızın satışı, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, GYH’nin sermaye artırımı süreci, 2021’de Holding solo borç tutarını neredeyse yarı yarıya eritti. 2022’de de borçluluğu azaltma hedefimiz devam ediyor. Nisan 2022’de gerçekleşen Consus Enerji halka arzında 236,3 milyon TL’si Consus Enerji, 283,5 milyon TL’si Global Yatırım Holding seviyesinde olmak üzere,   Grup olarak toplam brüt 519,8 milyon TL nakit girişi sağladık. Bu kaynaklar Consus düzeyinde yeni yatırımlar ve borçluluğu azaltmada kullanılırken; Holding tarafında ağırlıklı olarak borç itfasında kullanacak. Bunun da önümüzdeki dönemlerde borçluluğu azaltmada etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2022 yılı ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, Covid-19’un kaybolmaya başlayan etkisi ve iş kollarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine paralel olarak 2022’nin ilk çeyreğinde hızlı bir ivme kazandı. Grup, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yüzde 194 artışla 901.8 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti. Tüm iş kollarının güçlü katkısıyla neredeyse 3 katlık artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz iş kolu gerçekleştirdi. Global Yatırım Holding’in, aynı dönemde konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 283 artarak 176,4 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK’e en güçlü katkı ise limanlar iş kolundan geldi. 

2022 1.çeyrekte net dönem karı açıklandı

Öte yandan Global Yatırım Holding,  2021 yılı 1.çeyreğindeki 184,7m TL’lik net zarara karşılık, 2022 yılı 1.çeyreğinde 76,8m TL konsolide net kar gerçekleşti. Söz konusu kar rakamının içerisinde 172,4m TL’si amortisman gideri ve 6,0m TL’si kur farkı geliri olmak üzere toplamda 166,4m TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen gelir / giderler yer aldı. Bu arada, 105,1m TL tutarındaki tek seferlik gelir (gider) ise proje giderleri ile nakit etkisi olmayan değerleme gelirlerinden oluşmakta.

Amortisman giderleri, Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 1Ç 2021’deki 89,3m TL’den 1Ç 2022’de 172,4m TL seviyesine yükselmiştir. Ortalama döviz kuru aynı kalsaydı, amortisman ve itfa giderleri 81,1m TL daha düşük açıklanacaktı.

Grup’un net faiz gideri 1Ç 2021’de 78,4m TL seviyesinden, 1Ç 2022’de 44,6m TL seviyesine geriledi. Net faiz giderindeki bu toparlanmada konsolide borçluluktaki azalış etkili oldu. Ortalama döviz kuru 1Ç 2021’deki seviyesini korusaydı, net faiz gideri 1Ç 2022’de yaklaşık 22,3m TL daha az gerçekleşebilirdi. 

Konsolide net borç 545 milyon ABD dolarına geriledi

Konsolide net borç 2021 yıl sonunda 556,6  milyon ABD doları (7.223 milyon TL) seviyesinden, 31.03.2022 tarihinde 544,8 milyon ABD doları (7.979 milyon TL) seviyesine geriledi.

Global Yatırım Holding 2021 yılı için borçluluğunu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflemişti ve bu hedefe doğru da iyi bir ilerleme kaydetmişti. Grup olarak toplam brüt 519,8 milyon TL nakit girişi sağladık. Global Yatırım Holding, yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Consus Enerji’nin Nisan 2022’de gerçekleşen halka arzından 283 milyon 500 bin TL’lik brüt gelir elde ederken (Grubun halka arzdan elde ettiği toplam gelir 519,8 milyon TL) , Holding seviyesinde bu gelir ağırlıklı olarak borçların itfası için kullanılacak. Bunun da önümüzdeki dönemlerde borçluluğu azaltmada etkili olması bekleniyor.  

‘GPH limanlarına gelen gemi sayısı pandemi öncesini aştı’ 

Pandeminin olumsuz etkilerinin ardından 2022 yılına iyi bir başlangıç yapmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “2022’nin ilk çeyreğinde tüm iş kollarımız üstün performans göstererek normalleşmeye geçişin altını çizdi. Neyse ki bugün, küresel kruvaziyer endüstrisi normal bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ve kruvaziyer işinin yeniden başlatılması, sıkı protokoller ve ertelenen talep sayesinde çarpıcı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son iki ayda, küresel kruvaziyer talebi hem Omicron öncesi hem de 2019 seviyelerini önemli ölçüde aştı. Şu an itibarıyla büyük kruvaziyer şirketleri filolarının yüzde 95’i ile hizmete dönerken; önümüzdeki yoğun yaz sezonu için gemi filolarınını yüzde 100 oranında sefere döndürmeyi planlıyorlar. Ocak ve Şubat aylarında Omicron varyantı tarafından etkilenen doluluk oranı çeyreğin geri kalanı için olumlu gelişerek ilk çeyrekte yüzde 65-70 seviyelerinde kaldı. Büyük kruvaziyer şirketleri, ikinci çeyrekte gemi doluluk oranlarının ortalama yüzde 75-80 aralığına yükselmesini  ve yıl sonuna kadar üç haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor” dedi.

Global Ports Holding (GPH) limanlarına, Mart 2022’de gelen gemi sayısının, Mart 2019 seviyelerinden yüzde 14 daha fazla olduğunu kaydeden Kutman, “Mart 2022’de GPH limanlarını ziyaret eden yolcu sayısı ise Mart 2019 seviyelerinin yüzde 62’sine ulaştı (Bu oran Ocak 2022’de yüzde 35 ve Şubat 2022’de yüzde 47 idi). GPH’nin Karayip limanları, Nassau ve Antigua (yüksek sezon) göstergeleri, Mart 2022 rakamlarının Mart 2019 rakamlarına ulaştığını ve hatta geçtiğini gösteriyor. Limanlarda stratejik genişlememizi sürdürmeye devam ediyoruz.. İspanya’da Tarragona Kruvaziyer Limanı’nı ve İtalya’daki Crotone Kruvaziyer Limanı’nı da ağımıza dahil ederek Akdeniz’deki varlığımızı daha da güçlendirdik. Tarragona, 6 yıllık uzatma opsiyonlu 12 yıllık bir imtiyaz; Crotone ise 4 yıllık yenilenebilir bir imtiyaz” diye konuştu.

‘Consus’un halka arzı stratejimizin önemli bir adımı’

Kutman, sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenebilir ve dağıtılabilir enerji alanında faaliyet gösteren elektrik üretim iştirakimiz Consus Enerji’nin, tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Nisan 2022’de halka arz sürecini başarıyla tamamladığını söylemekten gurur duyuyorum. Vizyonumuzu paylaşan yeni hissedarlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu başarılı işlemin gerçekleşmesi için çok çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım. Borsaya kayıtlı bir şirket olarak gelişimimizin bir sonraki aşamasını güvenle bekliyoruz. Ayrıca Consus’un halka arzının 2020’de belirlenen Grup stratejisine göre çok önemli adımlardan biri olduğunu da eklemek isterim. Bu doğrultuda, Global Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren tüm şirketlerimizi halka açarak kârlılığı sağlamak, hissedarlarımıza temettü dağıtmak ve en iyi şeffaflık uygulamalarını ve kurumsal yönetim ilkelerini tüm grup genelinde benimseyip tanıtmak nihai hedefimizdir.”

‘Efektif borç yükünü azaltma hedefini sürdürüyor’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Grubumuz, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak amacıyla uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için sağlam ve etkin adımlar atıyor. Şirketimiz, 2021 yılında başladığımız bir süreç olan efektif borç yükünü azaltma hedefini sürdürüyor. Antalya’daki ticari limanımızın satışı, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, GYH’nin sermaye artırımı süreci, 2021’de holding solo borç tutarını neredeyse yarı yarıya eritti. 2022’de de borçluluğu azaltma hedefimiz devam ediyor. Consus Enerji halka arzında 236,3 milyon TL’si Consus Enerji, 283,5 milyon TL’si Global Yatırım Holding seviyesinde olmak üzere,  Grup olarak toplam brüt 519,8 milyon TL nakit girişi sağladık. Bu kaynaklar Consus düzeyinde yeni yatırımlar ve borçluluğu azaltmada kullanılırken; Holding tarafında ağırlıklı olarak borç itfasında kullanacak. Bunun da önümüzdeki dönemlerde borçluluğu azaltmada etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Naturelgaz 2021 yılı brüt karının yüzde 60’ına 3 ayda ulaştı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti ve şehir gazı iş kolundaki artan operasyonları sayesinde 2022 yılının ilk çeyreğinde sağlam finansal konumunu korudu. Şirketin satış hacmi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 41 artışla 67.9 milyon Sm3’e ulaştı. 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı giderek artan şehir gazı satışları, hızlı büyümesini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Şehir gazı satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 35,1 milyon Sm3’e ulaştı. Naturelgaz, 31.03.2022 itibarıyla net nakit pozisyonunu korudu ve net nakit fazlası 58,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul’da ortaklara 35,8 milyon TL brüt temettü dağıtılması onaylandı. Gelirler, özellikle şehir gazı özelinde, dökme CNG satış hacmindeki artışın ve gaz fiyatlarındaki artışın yansıması olarak 2022’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 267 artarak 458 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde brüt kar ise solo finansallar bazında 80,5 milyon TL oldu. Böylece Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2021 brüt kârının yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştirdi. Şirketin FAVÖK’ü 2022’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 189 artarak 63,9 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde solo finansallar bazında 0,3 milyon TL olan vergi öncesi kâr, 2022 yılının ilk çeyreğinde 41,8 milyon TL’ye yükseldi.

Liman iş kolunda yolcu sayısı 867 bine ulaştı

Kruvaziyer sektöründeki hızlı toparlanma devam ediyor. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümü 2022 yazında, yani Akdeniz’in yüksek sezonunda gemi filolarının %100 oranında sefere döndürmeyi planlıyorlar. Mart 2022’de GPH limanlarındaki gemi sayısı, Mart 2019 (pandemi öncesi) seviyelerinden yüzde 14 daha yüksekti; GPH limanlarını ziyaret eden yolcu sayısı ise Mart 2022’de, Mart 2019 seviyelerinin yüzde 62’sine ulaştı (Bu oran Ocak 2022’de yüzde 35 ve Şubat 2022’de yüzde 47 idi). GPH’nin Karayip limanları, Nassau ve Antigua (yoğun sezon) göstergeleri, Mart 2022 rakamlarının Mart 2019 rakamlarına ulaştığını ve hatta geçtiğini gösteriyor. Mart 2022’de Nassau’da gemi sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 20 üzerinde olurken, yolcu sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 72’sine ulaştı. Benzer şekilde Mart 2022’de Antigua’da gemi sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 19 üzerinde gerçekleşti ve yolcu sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 56’sına ulaştı. Ocak-Mart 2022 döneminde kümülatif olarak; toplam konsolide gemi sayısı Mart 2019 rakamlarını yakalarken, toplam konsolide yolcu sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 48’ine ulaştı. Böylece, 2021 yılının ilk çeyreğinde 10 bin olan yolcu sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 867 bin kişiye yükselirken, gemi sayısı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 12’den 2022 yılının ilk çeyreğinde 632’ye yükseldi.

Liman İşletmeciliği işkolu , 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %489’luk bir artışla 170,5 milyon TL gelir (IFRIC 12 etkisi hariç) elde etti. Sadece kruvaziyer gelirleri dikkate alındığında, 2022 yılı ilk çeyreğinde kruvaziyer gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 kat artış kaydetti.

Operasyonel konsolide düzeltilmiş FAVÖK ise 2022’nin ilk çeyreğinde 51,2 milyon TL olarak dikkat çekti. Bu rakam 2021’in ilk çeyreğinde -20,1 milyon TL’ydi.

Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına bağlı olarak Covid’in azalan etkisi ve sefere dönen kruvaziyer gemi sayısındaki artışa paralel bir şekilde pozitif FAVÖK üretimi 2022 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir ivme kazandı.

Elektrik üretiminde gelirler yıllık bazda yüzde 65 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunda 2022 yılının ilk çeyreğinde 126,1 milyon TL gelir elde edildi. Bu gelir yıllık bazda yüzde 65’lik bir artışa işaret ediyor. Elektrik fiyatlarındaki ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK 1Ç 2022’de yıllık bazda yüzde 46 artışla 37,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Consus Enerji, tarihinde önemli bir kilometre taşı kaydederek, Nisan 2022’de halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Consus hisseleri %30 ‘luk bir halka açıklık oranı ile 20 Nisan 2022 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Consus Enerji halka arzdan yaklaşık 236 milyon TL’lik gelir elde etti. Consus Enerji, elde edilen gelirin yarısını yeni yatırımlar ve işletme sermayesi olarak, diğer yarısını ise borçluluğu azaltmak için kullanacak. Halka arzdan sonra GYH, Consus Enerji’nin %70 hissesi ile en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Madende ihracat yıllık geliri yüzde 136 artırdı

Maden iş kolu, özellikle ihracat pazarlarından gelen güçlü feldspat talebi nedeniyle 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 25 artışla 124 bin 187 ton ürün satış hacmi gerçekleştirdi. Şirketin ana ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. Dönemde ihracata yönelik satış hacmi 104 bin 549 ton, yurt içi satış hacmi ise 19 bin 638 ton olarak gerçekleşti. Madencilik bölümü, 2022’nin ilk çeyreğinde 68.6 milyon TL gelir açıklayarak yıllık yüzde 136 artış gösterdi. FAVÖK ise 2022’nin ilk çeyreğinde 22,6 milyon TL olup, yıllık bazda yüzde 101’lik güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ağırlıklı olarak ihracat pazarlarında güçlenen talep kaynaklı hacim artışı ve döviz bazlı gelirlerin baskınlığı, dönem boyunca kârlılıktaki iyileşmeyi destekleyen unsurlar oldu.

Kira gelirleri 7.3 milyon TL arttı

Gayrimenkul iş kolu 2022 yılının ilk çeyreğinde gelirlerde 9.3 milyon TL ve FAVÖK’te 6 milyon TL artış kaydederken, gelirler ve FAVÖK sırasıyla 14.6 milyon TL ve 6.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Operasyonel iyileşme, esas olarak, yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlanabilir. Pandemi etkisinin sona ermesiyle birlikte kira gelirleri solo finansallar bazında 7.3 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları da 2 milyon TL arttı. 

Menkul kıymet ve varlık yönetimi gelirleri yüzde 50 arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, 2022 yılının ilk çeyreğinde 63.1 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık yüzde 50 artış kaydetti; faaliyet sırasında FAVÖK, 2021’in ilk çeyreğinde 21.3 milyon TL’ye kıyasla 18.1 milyon TL oldu. FAVÖK’teki düşüş, büyük ölçüde aracı kurum işlem hacimlerindeki düşüşten kaynaklandı.

Global, 9 ayda 1 milyar TL Geliri Aştı 189,7 Milyon TL FAVÖK Açıkladı

10.11.2021 – Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk dokuz ayında konsolide gelirleri IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 33 artışla 1 milyar 52,0 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 46 artışla 189,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Küresel kruvaziyer endüstrisinin kademeli olarak hizmete dönüşüyle birlikte, bu yılın sonuna kadar ana pazarların normale dönmesi bekleniyor. Mevcut rezervasyon hacmi, özellikle yazdan itibaren 2022 için bize güven veriyor. Üçüncü çeyreğin başından itibaren pandemi kısıtlamalarındaki azalmaya paralel olarak performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021’in 3. çeyreğinde ivme kazandığını gösteriyor. 2021 için güçlü bir performans sergileme yolundayız ve gelecek tahminlerimize güveniyoruz” dedi.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “Sermaye Artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, fon kullanım raporuna uygun olarak TL Bonolar (30.09.2021 itibarıyla 172,2 milyon TL ve Ekim 2021’de ilave 17,3 milyon TL) ve 31,3 milyon euro banka kredisinin geri ödemesinde kullanılmıştır. 30.09.2021 itibariyle Holding solo bazda  brüt borcun neredeyse yarı yarıya azalması, önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk dokuz ayında ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 33 artışla 1 milyar 52,0 milyon TL’ye ulaştı, yıllık bazdaki büyüme gaz, enerji üretimi, madencilik ve menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kollarından kaynaklandı. 2021’in ilk 9 ayında, 2020’nin ilk 9 ayına kıyasla süren pozitif eğilim, performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021’in üçüncü çeyreğinde, Covid 19’un yavaşlayan etkisiyle ve ana işkollarında güçlenen faaliyete paralel olarak ivme kazandığını gösteriyor.

Yine aynı dönemde, Global Yatırım Holding’in amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar’ı (FAVÖK) enerji üretimi, madencilik ve menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kollarından gelen kayda değer güçlü katkı sayesinde, yüzde 46 artarak 189,7 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK, Covid 19’un yavaşlayan etkisi ve temel işlerde güçlenen aktiviteye paralel olarak 2021’in 3. çeyreğinde Grup genelinde hız kazanmaya başladı.

Yılın ilk dokuz ayında stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un etkisinden en iyi şekilde nasıl yalıtılacağı üzerine kuruldu. Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding, geçtiğimiz ay Danimarka’daki Kalundburg Kruvaziyer Limanı liman operasyonlarının işletilmesine yönelik olarak 20 yıl süreli ve 10 yıl ilave uzatma hakkı ile sözleşme imzalamış, böylece Kuzey Avrupa kruvaziyer pazarına da adım atmıştı. GYH gelecek dönemde, özellikle liman işletmeciliği, temiz enerji ile menkul kıymet ve varlık yönetimi gibi ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam edecek.

‘Mayıs ayına kıyasla yolcu sayısı 10 kat arttı’

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, zor geçen 1,5 yıllık dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Covid 19’un Mart 2020’de ortaya çıkmasından bu yana iş kolları üzerindeki önemli olumsuz etkileri tartıştıklarını hatırlatan Kutman, “Neyse ki bugün, küresel kruvaziyer endüstrisinin neredeyse normal bir şekilde çalışması ve kademeli olarak hizmete dönüşüyle birlikte, bu yılın sonuna kadar ana pazarların normale dönmesi bekleniyor. Mevcut rezervasyonlar talebin güçlü olduğunu ve insanların tekrar seyahat etmeye istekli olduğunu gösteriyor. Mevcut rezervasyon hacmi, özellikle yazdan itibaren 2022 için bize güven veriyor. Limanlarımızda yolcu hacmi 2021’in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %679 oranında artış gösterdi. Bu da Covid-19’un etkilerinin ardından kruvaziyer sektörünün eski günlerine dönmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Covid-19 öncesi dönemden beri ilk kez Eylül 2021’de limanlarımızın tümüne gemi seferleri gerçekleşti; bu da limanlarımızda devam eden toparlanma sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yine Eylül 2021’de, limanlarımıza yapılan seferler 2019 yılının aynı döneminin yüzde 53’ünü oluştururken, yolcu sayıları ise yüzde 30’una denk geliyor. Bu da yolcu hacminde Mayıs 2021’e kıyasla 10 katlık bir artışa işaret ediyor. Limanlarımızın faaliyetleri ivme kazanmaya devam ederken, kruvaziyer şirketlerinin mevcut rotaları faaliyetlerde toparlanmanın devam edeceğini gösteriyor. Kruvaziyer şirketlerinin çoğunluğu 2021 yaz aylarından itibaren filolarının neredeyse tamamının seferlere dönmesini bekliyorlar” dedi.

‘Gelecek tahminlerimize güveniyoruz’

Üçüncü çeyreğin başından itibaren pandemi kısıtlamalarındaki esnemeye paralel olarak performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021’in 3. çeyreğinde ivme kazandığını söyleyen Kutman, şöyle devam etti: “Daha spesifik olarak; liman işletmeciliği iş kolumuzun yalnızca üçüncü çeyrekteki gelir üretimi, yılın ilk yarısındaki gelir üretimini oldukça geride bıraktı. Ayrıca, Covid 19’un yavaşlayan etkisi sayesinde liman işletmeciliği iş kolumuzun üçüncü çeyrekte yeniden pozitif FAVÖK üretmeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum. 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarımız toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. 2021 için güçlü bir performans sergileme yolundayız ve gelecek tahminlerimize güveniyoruz.”

‘Net faiz giderlerini önemli ölçüde azalacak’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “Bilindiği gibi Grup’un ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya, yenilikçi ve öncü çalışmalara imza atmaya ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir. 2021 için net borcumuzu hızla düşürmeye devam etmeyi hedefledik ve bu hedefe doğru bugüne kadar iyi bir ilerleme kaydettik. Bu odaklanma doğrultusunda, GYH’ye toplam 487.180.209.05 TL fon girişi ile GYH’nin sermaye artırım sürecini üçüncü çeyrekte tamamladık. Sermaye Artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, TL Bonolar (30.09.2021 itibarıyla 172,2 milyon TL ve Ekim 2021’de ilave 17,3 milyon TL) ve fon kullanım raporuna uygun olarak 31,3 milyon euro banka kredisinin geri ödemesinde kullanılmıştır. 30.09.2021 itibariyle holding solo bazda brüt borcun neredeyse yarı yarıya azalması, önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

Naturelgaz borcu sıfırlayıp, artıya geçti

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu sürdürerek yılın ilk dokuz ayında yüzde 14 artışla 139,2 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artarak 403,6 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması ve şehir gazı satışlarındaki büyüme etkili oldu.

Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 9 daralma ile 66,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjındaki yıllık bazda yüzde 10 artışa rağmen, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerde artış oldu. Naturelgaz’ın 2020 yılı sonunda 85,5 milyon TL olan net borcu, halka arzdan elde edilen gelirler nedeniyle 2021’in üçüncü çeyreği itibarıyla pozitif 40 milyon TL net nakite dönüşmüştür.

Kruvaziyerler sefere başladı, liman iş kolu pozitife döndü

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç) yüzde 19 artışla 157,1 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk dokuz ayı için negatif 7,3 milyon TL kara kıyasla) 21,5 milyon TL zarar açıklandı. 2020 ilk dokuz ay rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenmişti. Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesi ve sefere dönen kruvaziyer gemi sayısındaki artış nedeniyle Covid 19’un yavaşlayan etkisine paralel olarak, Liman iş kolu geliri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık üç katına çıkarak 82,5 milyon TL’ye ulaştı.

Liman iş kolu 2020’nin 3. çeyreğindeki negatif 17,1 milyon TL’ye (Antalya hariç) kıyasla 2021’in üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon TL ile pozitif FAVÖK üretmeye başladı. Liman iş kolu 2021 üçüncü çeyreğinde memnuniyet verici gelir açıklaması, mevcut operasyonel verilerden ve güçlü talepten gelen destekle birleştiğinde, daha hızlı bir toparlanma konusundaki olumlu duruş korundu.

Elektrik üretiminde gelirler 248 milyon TL’ye çıktı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk dokuz ayında gelirlerini yüzde 31 arttırarak 247,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Aynı nedenden ötürü elektrik üretimi iş kolu, yıllık bazda yüzde 46 artış göstererek 95,4 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende gelirler iki kattan fazla arttı

Maden iş kolu ise yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 42 talep büyümesine bağlı olarak 384.323 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 120,8 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse üç kat artırarak 43,2 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 25,1’e kıyasla yüzde 35,7 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulde gelirler sabit kaldı

Gayrimenkul işkolu Covid-19 etkisini hisseden bir diğer faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 22,0 milyon TL ve 7,9 milyon TL’ye kıyasla 21,9 milyon TL gelir ve 9,4 milyon TL FAVÖK ile yüzde 18 artış elde etti. Operasyonel performansta iyileşme düşen gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler karşı yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına kaynaklanmaktadır.

Artan işlem hacmi gelirleri yüzde 62 artırdı

Menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri yıllık bazda yüzde 62 artışla 103,7 milyon TL’ye ulaştı; FAVÖK 2,5 kat artarak 43,8 milyon TL’ye ulaştı. Olağanüstü performans, işlem hacimlerindeki artışın yanı sıra etkin maliyet yönetimine bağlanabilir.

 

 

Global, 2Ç21’de 625,9 milyon TL Konsolide Gelir 107,4 Milyon TL FAVÖK Açıkladı

Mehmet Kutman: Yılın ilk yarısında önemli stratejik girişimleri başarıyla tamamladık 

20.08.2021 – 4 kıta 12 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk yarısında konsolide gelirleri IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda 625,9 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 107,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Covid-19’un özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi.

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Beklenen kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir.” 

Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “İştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarıyıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 625,9 milyon TL’ye ulaştı. Covid-19 salgınının özellikle liman işletmeciliği ve gayrimenkul gelirleri üzerindeki baskısı diğer tüm işkolları tarafından kısmen dengelendi. Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in  GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 105,2 milyon TL gelir ile önemli bir etkisi bulundu. Konsolide gelirler, Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artmış olacaktı. Bu durum, 2020 ilk çeyreğinin Covid-19’dan etkilenmediği de dikkate alındığında güçlü bir dönemin geride bırakıldığına işaret etti. 2021 ve 2020’nin ilk yarıları karşılaştırıldığında GYH çapında süre gelen gelişme ve faaliyetlerde güçlenmenin devam ettiği görüldü.

Yine aynı dönemde, 2020’nin ilk yarıdaki 147,6 milyon TL’ye kıyasla 107,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) gerçekleşti. FAVÖK’e başta elektrik üretimi, maden ile menkul kıymet ve varlık yönetiminden gelen katkı liman işletmeciliğinden gelen etki ile kısmen dengelendi. Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci yarısı finansalları üzerinde 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir etkisi vardı. 2021 yılı birinci yarısı Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yıllık bazda FAVÖK geçen yılın ilk yarısı ile yarı yarıya artmış olacaktı.

2021 öngürülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz 

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde rekor sonuçlar açıkladığımız ilk çeyrek yaşamıştık. Şimdi ise Covid-19 etkisinin küresel ölçekte hissedilmeye devam ettiği bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu durum, bütün dünyada birçok işletme ve kuruluşun harcama planlarında temkinli duruş sergilemesi ve çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamalarının devamı ile sonuçlandı. Yaşanan zorluklar taleplerin ertelenmesine neden oldu. 2021 ilk yarı finansallarımızı bu gelişmeler ışığında okumak gerekiyor. Bununla birlikte 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ikinci yarısına göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Kısıtlamaların hafifletilmesi, toparlanmanın devam etmesi ve güçlü iş yapış biçimimiz ile 2021 öngörülerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

Stratejik girişimleri başarıyla gerçekleştirdik 

Yılın ilk yarısında uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda bir dizi önemli stratejik girişimi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Kutman, “GYH’nin önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir” diye konuştu.

Net borcu hızla düşürmeyi hedefliyoruz 

Bu yıl net borcu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kutman, “Şimdiye kadar bu hedefe doğru iyi ilerleme kaydettik. Likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için Port Akdeniz’in devri, Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzı, GYH bedelli sermaye artırımı, Eurobond’un yeniden finansmanının tamamlanması adımlarını attık. Consus Enerji’nin de halka arz hazırlıkları devam ediyor” dedi. Atılan söz konusu adımların tümünün GYH’ye daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço, sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçladığını ifade eden Kutman, “Tüm bu çabalar, liman iş kolundan gelen cesaret verici ilk işaretlerle birleştiğinde ileriye dönük daha olumlu bir görünüme işaret ediyor” dedi.

Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz 

İlk yarıyıl sonuçlarının Covid-19 zorluklarını yansıttığına dikkat çeken Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Buna rağmen iştiraklerimiz son derece yetenekli ve yetkin işgücümüz tarafından desteklenen sağlam bir performans sergiledi. Yarı yıl sonuçlarımız yalnızca iyileşen küresel ekonomik ortamı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya koyduğumuz operasyonel iyileştirmelerin hızlanarak devam ettiğinin de kanıtı oluyor” diye konuştu. GYH’nin iş modelinin dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde pazar payı oluşturma yeteneklerine olan güvenlerinin devam ettiğini vurgulayan Iğdır “Buna paralel olarak, özellikle gelecekteki büyümeyi artırmaya yönelik önemli potansiyeller başta olmak üzere hissedarlar için değer sağlayacak iç ve dış fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Naturelgaz’ın satışları yüzde 29 arttı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu güçlendirerek sürdürerek ilk yarıda yüzde 29 artışla 88,8 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 231,9 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 2 artışla 36,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 15,7 oldu. Brüt karda %31 artış olmasına karşın, FAVÖK’deki sınırlı artış sebebi, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerdeki artıştır.

Yolcu sayısı artmaya devam edecek 

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının 2021 ilk yarısı için 176,3 milyon TL ve 2020 ilk yarısı için 144,6 milyon TL etkisi hariç) yüzde 66 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk yarısı için 84,4 milyon TL kara kıyasla) 22,8 milyon TL zarar açıklandı. Kruvaziyer turizmine sınırlı dönüş yolcu sayıları, gelir ve FAVÖK’de daralmaya neden oldu. 2020 yarıyıl rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenirken satışı Ocak 2021’de tamamlanan Port Akdeniz, 2020 ilk yarısına 105,2 milyon TL gelir ve 74,6 milyon TL FAVÖK katkısı sağlamıştı. GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021’de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, sayılar arttı ve artmaya devam edecek. Limanların çoğunluğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler planlamaları bulunuyor.

Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesi ile Nassau ve Antigua’daki limanların ilk kez ana liman olarak operasyonlarına başlamaları gibi pozitif gelişmeler yaşandı. 2021’in 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının küresel ve bölgesel düzeyde nasıl artacağı yönünde henüz bir netlik söz konusu değil.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 37 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 37 arttırarak 165,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi iş kolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde yıllık bazda yüzde 73 artış göstererek 64,7 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende yüzde 45 talep büyümesi 

Maden iş kolu ise yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 45 talep büyümesine bağlı olarak 236.785 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 72,5 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse dört kat artırarak 38,3 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 20,3’e kıyasla yüzde 38,3 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi 

Gayrimenkul işkolu Covid-19 etkisini hisseden bir diğer faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 12,8 milyon TL ve 2,9 milyon TL’ye kıyasla 11,8 milyon TL gelir ve 2,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19’a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde yüzde 84 gelir artışı 

Pandemi sırasında beklentinin üzerinde performans gösteren menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 84 artarak 73,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse üçe kat artışla 31,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Büyüme fırsatları izleniyor 

GYH, özellikle liman işletmeciliği, temiz enerji ile menkul kıymet ve varlık yönetimi gibi ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam ediyor. İlk yarıyılda stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un etkisinden en iyi şekilde nasıl yalıtılacağı üzerinde tutuldu.

GPH sadece kruvaziyer hizmetinde önemli adım attı

Liman işletmeciliği iş kolunda önemli bir gelişme Global Ports Holding’in (GPH) tek alanda hizmet sunan bir kruvaziyer işletmecisi haline gelmesi yolunda önemli bir adım olan Port Akdeniz’in satışı oldu. Ekim 2020’de varılan anlaşma Ocak 2021’de tamamlandı ve Port Akdeniz Katar’lı QTerminals’a devredildi. Satışın başarılı tamamlanması GPH ‘nin hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. ihraç tavanı 250.000.000 TL olan yıllık %8,125 faiz oranına sahip 2021 vadeli Eurobond refinansmanı adına önemli bir hamleydi. 7 Nisan 2021’de Eurobond’un 75,0 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı için bir teklif açıklandı ve ihale 16 Nisan 2021’de sona erdi. Artırma Süreci yöntemi ile gerçekleştirilen ihalede teklif ile bağlantılı olarak kullanılan toplam nakit tutarı, tahvillere tahakkuk eden faizler hariç olmak üzere 44,7 milyon ABD doları oldu. İhale teklifinin sona ermesi ile ihraç edilmiş Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD dolarına düştü.

Tahviller itfa edildi

GPH, uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile 261 milyon dolarlık beş yıllık kredi anlaşması imzaladı. Sixth Street tarafından yapılan bu yeni yatırım, GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunuyor. Anlaşma ile 2021 vadeli tahvillerini 200,3 milyon ABD Doları Eurobond nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere itfa etmiştir. Son olarak, küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak, GPH dünya çapında potansiyel kamu ve özel satın almaları sürekli olarak izlemektedir, bunun son örneği 30 Nisan tarihinde İtalya’da Taranto Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı. Gelişme GPH’nin kruvaziyer sektörünün ana pazarlarındaki varlığını arttırdı ve daha da güçlendirdi.

Hedef Sahra Altı Afrika 

Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak halka arz işlemlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir başarı ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmeye başladı. Gerçekleştirilen talep toplamaya yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep gelerek, toplam talep 15,5 milyar TL’yi geçti. Buna ek olarak, Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye’deki lider konumunu geliştirdi. Diğer taraftan faaliyet alanını altyapısı gelişmemiş, özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletmeyi hedefliyor. Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda 10 Şubat 2021’de Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu tür gelişmeler, Naturelgaz’ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, ürün portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafi kapsama alanını da genişletti.

Consus halka arzda ilk adımı attı 

İştirakimiz Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı atarak, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu.

İstanbul Portföy satın alma opsiyonu onaylandı

Öte yandan, GYH’nin bağlı ortaklıklarından İstanbul Portföy’de yüzde 40 hisse satın alma opsiyonunun kullanılmasına yönelik başvuru kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandı.

Borçluluğu azaltma stratejisine başarıyla devam ediyor 

GYH Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021’de çıkarılmış sermayenin 325 milyon TL’den kayıtlı sermaye tavanı olan 650 milyon TL’ye artırılmasına karar verdi. Söz konusu sermaye artırımı nakden ödenecek. Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırımını onaylamış olup, 4 Ağustos 2021 tarihinde 15 gün süre ile başlanana rüçhan haklarının kullanımı 18 Ağustos 2021 tarihinde yüzde 99.6 gibi çok yüksek bir oran ile tamamlandı. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylar, 23 Ağustos – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olan sermaye artırımından 486.167.385 TL brüt ihraç geliri elde edilecek ve Holding net borcu ve net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacak.

Global Ports Holding’in stratejik yatırımcısı 50 milyar dolarlık varlığı yöneten “Sixth Street” oldu

24.05.2021 – Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Global Ports Holding (GPH), uluslararası stratejik yatırımcısının varlık yönetiminde 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu “Sixth Street” olduğunu açıkladı. İki parçalı kredi anlaşması yoluyla toplam 261 milyon dolarlık kaynak kullanılacak. 

GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yeni kredi anlaşmamız yalnızca gelecek 5 yıl için mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına almakla kalmadı. Bu anlaşma aynı zamanda bize önemli büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda finansal esneklik kazandırdı” diye konuştu. 

GPH CEO’su Emre Sayın ise, kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 19 kruvaziyer limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), yeni stratejik yatırımcısının varlık yönetiminde 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu “Sixth Street” olduğunu açıkladı. Büyümelerinin her aşamasında şirketlere çözümler sağlayan Sixth Street, 9 farklı yatırım platformu üzerinden faaliyet gösteriyor.

Birtakım ön şartlara bağlı, iki parçalı ve 5 yıllık olarak imzalanan kredi anlaşması yoluyla toplam tutarı 261 milyon dolarlık kaynak kullanılacak. Kredinin 186,3 milyon dolarlık ilk kısmı, GPH’nin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri’nin Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için (masraflar dahil) kullanılacak. 75 milyon dolarlık ikinci kısmın ise Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor.

‘Fırsatlar için finansal esneklik kazandırdı’

Sixth Street ile yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını anlatan GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yeni kredi anlaşmamız yalnızca gelecek 5 yıl için mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına almakla kalmadı. Bu anlaşma aynı zamanda bize önemli büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda finansal esneklik kazandırdı. Bu kredi ile birlikte işimizi büyütmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

2021 umut dolu bir şekilde devam ediyor

Anlaşma ile ilgili konuşan GPH CEO’su Emre Sayın kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kruvaziyer limanlarımıza yolcular gelmeye başladı. Büyük çoğunluğu da önümüzdeki birkaç hafta içinde yolcularını karşılayacak. 2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

 

Global Ports Holding Borcunu Azaltarak Yeni Atılımlar Yapmaya Hazır

GYH ve GPH YKB Kutman: Yıllık faiz maliyetimizi yüzde 5.25’e çektik

17.05.2021 – Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Global Ports Holding (GPH) yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık kredi anlaşması imzaladı. Elde edilecek kaynak, öncelikle GPH’nin bağlı ortağı Global Liman İşletmeleri’nin Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için kullanılacak. 

GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Grubun borçluluğunu azaltma stratejimize sağlam adımlarla devam ediyoruz. Söz konusu Eurobond’un faizi yüzde 8.125’iken, yeni kredi anlaşmamız sonucunda yıllık faiz maliyetimizi yüzde 5.25’e çekmiş olduk. Mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında başarılı bir anlaşmayı tamamlıyoruz” diye konuştu. GPH CEO’su Emre Sayın, kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 19 kruvaziyer limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), borçluluğunu azaltma stratejisini sürdürüyor. Yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık kredi anlaşması imzaladığını açıklayan GPH, anlaşmanın tamamlanmasının birtakım ön şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu açıkladı. Kredi kullanımının zamanlamasına ilişkin kesin bir beyanda bulunulması mümkün olmamakla birlikte işlemin Haziran 2021’in bitiminden önce tamamlanması bekleniyor. GPH, anlaşma kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planlıyor.

Kredi ile yaratılacak kaynak, öncelikle GPH’nin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri’nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için kullanılacak. Bu işlemden elde edilecek kaynak GPH’nin kruvaziyer odağını artırma stratejisini destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli de sunuyor.

Başarılı bir anlaşma tamamlıyoruz 

Grubun borçluluğunu azaltma stratejisine sağlam adımlarla devam ettiklerini ifade eden GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu Eurobond’un faizi yüzde 8.125’iken, yeni kredi anlaşmamız sonucunda yıllık faiz maliyetimizi yüzde 5.25’e çekmiş olduk. Mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında başarılı bir anlaşmayı tamamlıyoruz” diye konuştu. Kutman, “Pandeminin küresel turizm sektörüne etkisine rağmen, turizmin en gözde segmenti olan kurvaziyer turizmine uzun vadeli pozitif bakış açımız devam ediyor. Bu bakış açımız piyasalarda destek gördüğü için uygun finansal koşullarda yeni bir anlaşma yapıp, yatırımcı ilgili görüyoruz. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

2021 umut dolu bir şekilde devam ediyor

Anlaşma ile ilgili konuşan GPH CEO’su Emre Sayın kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kruvaziyer limanlarımıza yolcular gelmeye başladı. Büyük çoğunluğu da önümüzdeki birkaç hafta içinde yolcularını karşılayacak. 2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

 

 

Global 2020’nin İlk Yarısında, Gelirlerini Yüzde 16 Artırarak 739,9 Milyon Liraya Çıkardı

20.08.2020 – Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2020 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 739,9 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 147,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar, dünya genelinde olduğu gibi COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilendi. Salgına sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik. Bununla birlikte odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline geldiği bir dönemdeyiz. Grubun uzun vadeli büyüme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, sorumlu yatırım yoluyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair güven veriyor” dedi.

Yaşanan belirsizliklere rağmen, performanslarını korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ettiklerini anlatan Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Bunların tümü güçlü bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik gibi stratejik önceliklerimize kararlı bir şekilde odaklanarak, sürekli etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu zorlu zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza iannıyoruz” dedi.

Öte yandan GYH, COVID-19 kriz yönetimi kapsamında tüm işkollarında etkin tedbirleri genişleterek hayata geçiriyor. GYH operasyonlarında önemli yer tutan ve COVID-19’dan en çok etkilenen liman işletmeciliği işkolunun, alınan önlemler sayesinde, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülüyor. Diğer taraftan, grup bünyesinde COVID-19 krizinden etkilenmemiş ya da önemli bir etki beklemeyen işkolları dahi grubun kriz yönetimi paralelinde etkin tedbirleri uygulamaya alıyor.

Global Yatırım Holding (GYH), 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 636,1 milyon TL’den 739,9 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde, başta elektrik üretimi, menkul kıymet ve varlık yönetimi bu artışa katkı sağladı. COVID-19 salgını gelirler üzerinde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide gelirlerda yıllık bazda yüzde 49 artış beklenmekteydi.

Yine aynı dönemde, 2019 ilk yarıdaki 228,0 milyon TL’ye kıyasla 147,6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Konsolide gelirlere başta elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimi olmak üzere neredeyse tüm işkolları katkı sağlarken, FAVÖK tarafında ise elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimindeki güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı. COVID-19 salgını FAVÖK üzerinde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide FAVÖK’te yıllık bazda yüzde 26 artış beklenmekteydi.

‘Salgına güçlü bir pozisyonda girdik’

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar dünya genelinde olduğu gibi; özellikle Şubat 2020’nin sonlarından itibaren hem küresel ekonomiler hem de küresel seyahat sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan COVID-19 salgından önemli ölçüde etkilendi. Bu salgına sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik, ancak odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline gelen bir dönemde kuşkusuz karlar daha düşük seviyede gerçekleşmektedir” dedi.

Kutman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ikinci yarısı makroekonomik, tüketim ve rekabet ortamı önemli belirsizlikler içeriyor. COVID-19’dan kaynaklanan süregelen belirsizlik ve riskler göz önüne alındığında, toparlanma hızına karşı temkinliyiz. Grubun uzun vadeli büyüme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, sorumlu yatırım yoluyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair güven veriyor. Dünya çapındaki çalışanlarımıza bu zorlu zamanlarda gösterdikleri dayanışma ve azim için teşekkür ederim” diye konuştu.

‘Büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz’

Sonuçların yorumlayan Mali İşler ve Finasman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Yıla sağlam bir başlangıç yaptık, ardından Şubat sonundan bu yana COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik aktivitede yavaşlama yaşadık. COVID-19 ile bağlantılı halk sağlığı ve ekonomik kriz yılın ikinci çeyreğinde yoğunlaşarak son derece zorlu bir pazar ortamı yarattı. Bu kriz, işletmelerimiz ve dünya çapında hizmet verdiğimiz coğrafyalar üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattı. Bugün bizi çevreleyen belirsizliğe rağmen, performansımızı korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz ve bunların tümü güçlü bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik gibi stratejik önceliklerimize kararlı bir şekilde odaklanarak, sürekli etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu zorlu zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Naturelgaz’ın gelirleri yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL oldu

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2020 yılının ilk yarısında 68,7 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi, 2019’in ilk yarısında bu rakam, 72,0 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim değişiminde COVID-19 pandemisi etkili oldu. Mart ve Mayıs ayları arasındaki karantina önlemleri ve ekonomik aktivitedeki daralma müşterilerin üretim kapasitesini etkiledi. Ayrıca çay ve asfalt sektörlerinde sezon açılışlarının ertelenmesi, tüm yıl için alımlarda ileri doğru kaymaya neden oldu. Bu değişimler yıllık satış hacmini etkilemezken, alım zamanlamasında değişikliklere neden olabileceği düşünülüyor. Naturelgaz’ın gelirleri, fiyatlandırmalardaki iyileştirmeler ile yıllık bazda yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri, gaz marjındaki artış ve gelir artışı ile geçen yıla kıyasla yüzde 4 artışla 35,7 milyon TL FAVÖK açıkladı. Gaz işkolunun FAVÖK marjı ise yüzde 19.5 olarak gerçekleşti.

Kruvaziyerde 2021 ve sonrasına talep güçlü

Liman işletmeciliğine ait 2020 yılı ilk yarı gelirleri, yıllık bazda yüzde 14’lük artış göstererek 348,0 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 57’lük daralmayla 84,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12’nin uygulanması nedeniyle proje için yapılan yatırım harcamaları gelire yüzde 2’lik marjla dahil edildi. 2020’nin ikinci çeyreğinde IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlerde 144,6 milyon TL (22,0 milyon ABD doları), FAVÖK’te ise 3,2 milyon TL (0,5 milyon ABD doları) artış etkisi yarattı. Covid-19’un olumsuz etkisi, ticari operasyonlardaki küresel ticaret etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üzerinde baskı oluşturdu. Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcılara da dayanan esnekliğin, çoğu giderin kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme olanağı sağlaması kar marjlarının korunması konusunda destekleyici olacaktır. Öte yandan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağladı.

Küresel kruvaziyer endüstrisi, tarihinde ilk kez 2020’nin ikinci çeyreğinde durma noktasına gelmesiyle kruvaziyer limanlarımız gelirlerinde düşüş yaşadı. Liman işletmeciliği işkolu, 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 35.7 daralmayla 1,3 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. Bu rakama Tunus, Lizbon, Singapur ve Venedik gibi konsolide edilmeyen dolaylı işletilen limanların yolcu sayıları dahil değildir. 2020 yılının ilk çeyreğinde Karayipler’deki yeni limanlardan ilk kez gelen güçlü katkı, 2020’nin 2. çeyreğinde kruvaziyer endüstrisinin kapanmasının etkisini dengelemeye yardımcı oldu. Kruvaziyer operasyonları COVID-19 krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam ederken ve yolcu hacimleri tarihsel standartlara göre çok düşük kalırken, iş kolu yılın geri kalanında kruvaziyer gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış bekliyor. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret vericidir. İş kolu seyahat etmeye güvenli bir şekilde geri dönüşün sağlanması için ilgili kurum ve sağlık yetkilileriyle yakın çalışmaya devam ediyor. Ticari limanlar ise COVID-19’a bağlı olarak küresel ekonomik büyüme ve makroekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çeyrekte ticari limanlarımızda operasyonlar genel olarak ilk çeyrek paralelinde devam etmiştir. Genel ve Dökme kargo hacimleri 2020’nin ilk yarısında yüzde 27,3 artarken, TEU iş hacmi 2020’nin ilk yarısında yüzde 13,8 daraldı. COVID-19 krizine rağmen bu çeyrekte Genel ve Dökme Kargo hacimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken TEU hacmi yalnızca yüzde 10,6 daraldı.

Temiz enerji gelirlerini ikiye katladı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’in ilk yarısında gelirlerini neredeyse ikiye katlayarak 120,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve diğer enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, konsolidasyona ilk kez dâhil edilen yüksek marjlı güneş bazlı yenilenebilir enerji tesisi ve tüm tesislerde artan üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı -0,4 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artış göstererek 37,5 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende ikinci yarıda toparlanma bekleniyor

Maden işkolu 2020’nin ilk yarısında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 38 talep daralmasına bağlı olarak 163 bin 525 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu yıllık bazda yüzde 32 daralma ile 34,5 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK tarafında ise işkolu yıllık bazda yüzde 39 daralma ile 7,0 milyon TL seviyesinde FAVÖK açıkladı. Dönem içinde Covid-19’a karşı Avrupa genelinde uygulanan kapanma tedbirleri iş kolu operasyonlarında baskıya neden olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın yılın ikinci yarısında ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanması bekleniyor.

Gayrimenkul işkolu yılın ilk yarısında 12,8 milyon TL gelir ve 2,9 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi’nin Covid-19’a karşı güvenlik önlemleri nedeniyle Mart ayının bir kısmında ve Nisan-Mayıs aylarında tamamen kapalı kalması ile 2020’nin ilk yarısında düşen kira gelirleri etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2020 yılının ilk yarısında yüzde 63 artarak 40,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen seneki 0,8 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artışla 11,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Covid-19’a karşı etkin kriz yönetimi

Öte yandan Global Yatırım Holding, Covid-19’un getirmiş olduğu küresel ekonomik kısıtlamalara karşı etkin tedbirleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor. GYH’nin Covid-19 kriz yönetimi kapsamında şu önlemleri aldığını açıkladı:

“Şu anda dünya, COVID-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Salgın endüstrileri ve küresel ekonomiyi kimsenin tahmin edemeyeceği hızda ve ölçüde vurdu. Dünya genelinde ülkeler sınırlarını kapattıklarından uçuşları askıya alındı ve pandemileri kontrol altına almak için uyguladıkları tedbirler kapsamında katı seyahat kısıtlamaları uygulandı, bu durum en çok turizm, yiyecek-içecek, konaklama, seyahat ve havacılık sektörlerini etkiledi.

Grup’umuzun kuruluşunun 30. yıldönümünü kutladığımız 2020, COVID-19’un etkisiyle daha önce karşılaşılmayan zorlukta bir yıl olmaya devam ediyor. Hükümetler tarafından çeşitli operasyonlarımızda alınan tedbirlerdeki kademeli gevşemeye rağmen, ileriye dönük belirsizlikler var ve bazı faaliyet bölgelerinde COVID-19 ile ilgili zorluklar devam ediyor.

Krizin başlangıcından bu yana, Grup hızlı hareket etmiş ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek öngörülen pazar gereksinimlerine mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışmıştır. Grubun aynı anda tüm iş kollarında ve ülkelerde salgından etkilenmesine rağmen, yönetim kurulu ve üst yönetim; yenilikçi gücün, esnek kurumsal kültürün ve odaklanmış bir ekibinin rekabetin zorluklarıyla çok iyi başa çıkacağına inanıyor. Bu yüzden Grup krizden daha güçlü çıkacaktır.

Grup’un önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katacaktır.

Özellikle ana faaliyet alanı olan Liman İşletmeciliği operasyonları COVID-19 salgınından en çok etkilenen iş kolu oldu. 2020’nin geri kalanı için çok az sayıda kruvaziyer gemilerinin kısıtlı güzergâhlarda seferlere başlayacağına yönelik işaretler mevcut. Kısa vadeli görünüm belirsizliğini korurken, 2021 ve sonrasına bakıldığında, kruvaziyer turizminde tüm güzergâhlarda güçlü rezervasyon trendleri gözlemlenmektedir. Gemide alınan mesafe önlemleri kruvaziyer doluluk seviyelerinin 2021’de düşeceği anlamına gelirken, devam eden tüketici talebi 2021 ve sonrası için cesaret verici. GYH operasyonlarında önemli yer tutan ve COVID-19’dan en çok etkilenen Liman İşletmeciliği işkolunun, alınan önlemler sayesinde, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülmektedir.”

 

Global Yatırım 2019 9 Aylık Finansallarını Açıkladı

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: Karayiplerdeki yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz

Global’in gelirleri 1 milyar TL’yi aştı 3. çeyrekte 13,5 milyon TL net kar açıkladı

Global Yatırım Holding’in (GYH) 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 1 milyar 83 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak 425,8 milyon TL ulaştı. GYH, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 13,5 milyon TL net kar açıkladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşı daha yerine kondu. Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 1 milyar 83 milyon 700 bin TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta sıkıştırılmış doğal gaz dağıtım (CNG) olmak üzere neredeyse tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

GYH 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 425,8 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Bu artışta en önemli katkıyı CNG işkolu sağladı.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 13,5 milyon TL net kar açıklayan GYH, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 35,2 milyon TL net zarar açıklamıştı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, stratejileri doğrultusunda ilerlemelerinden duyduğu memnuniyetini belirtti. Kutman, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşının daha yerine konduğunu” söyledi. Kutman sözlerine şöyle devam etti: “Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz. Başka bir sevindirici gelişme ise enerji işkolumuzdan geldi. Portföyümüze kattığımız ilk güneş enerjisi santrali’nin kısmi olarak devreye alınması ile 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden olmak üzere toplam kurulu gücümüz 92,3 MW’a yükseldi. Diğer taraftan, portföy yönetimi tarafında da önemli başarılar kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız işveren katkılı emeklilik planında da yer alan Vakıf Emeklilik ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Fonu, 2019 yılbaşından bu yana %37 getirisi ile 408 emeklilik fonu arasında en yüksek getiriyi sağladığı gibi, tüm çalışanlarımız da bu getiriden fayda sağladı.”

Karlılığı artırmaya odaklanmaya devam edecek

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk. Yeni satın alım ve yatırımlarımızı mevcut operasyonlarımızla entegre etmeye devam edecek olup, operasyonel verimliliğimizi iyileştirmeye ve karlılığımız ile likiditemizi arttırmaya odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.

Gaz, FAVÖK marjını 9 puan artırdı

İşkollarına bakıldığında, 2019’da en iyi performans gösterilen faaliyet alanı CNG işkolu oldu. Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2019 yılının ilk dokuz ayında 127,8 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk dokuz ayında bu rakam 6,8 milyon metreküp spot gaz ticareti hariç tutulduğunda 110,5 milyon metreküp seviyesindeydi. Yaz aylarında zirve yapan satışların etkisini azaltmak için kış ayları ve yıl boyu müşterilerine satışlarını artırma stratejisi devam etti. Naturelgaz’ın satış hacmi ve Botaş tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda neredeyse ikiye katlayarak 325,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen yıla kıyasla üç kata yakın artışla 82,3 milyon TL açıkladı. Bu da FAVÖK marjında yaklaşık 9 puan artış sağladı.

Liman işletmeciliği %19’luk gelir artışı sağladı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk dokuz ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 19’luk artış göstererek 515,2 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 14’lük artışla 343,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temiz enerjide yüzde 65’lik büyüme kaydedildi

Ko/tri-jenerasyon ve biyoküle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk dokuz ayında gelirlerini yüzde 65 arttırarak 97,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması ve YEKDEM kapsamında, 13,3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması ve ko/tri-jeneasyon sistemlerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu, bir önceki yıl aynı dönemde açıkladığı 4,8 milyon TL’ye kıyasla 2,1 milyon TL FAVÖK açıkladı. Söz konusu gerilemede, santralin kurulum aşamasında biyokütle yakıt depolanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve aktifleştirilen tek seferlik 4 milyon TL seviyesindeki giderlerin de etkisi oldu. Bu etki hariç tutulduğunda, gerek biyokütle gerekse ko/tri-jenerasyon operasyonları FAVÖK artışı kaydetti.

Madende yaklaşık 371 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi

Maden işkolu 2019’un ilk dokuz ayında 370.893 ton ürün satışı gerçekleşti. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 33 artırarak 72,7 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise yüzde 16 artırarak 15,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Üretim performansı ve kalitesindeki iyileştirmeler sayesinde sürdürülebilir ihracat karlılığı yakalandı.

Gayrimenkul işkolu yılın ilk dokuz ayında 32,1 milyon TL gelir ve 15,7 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 45,8 milyon TL gelir ve 20,1 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. 2018 yılı ilk dokuz ayında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden gelen gelirler etkili olmuştu.

En yüksek getiriye sahip emeklilik fonu

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk dokuz ayında yüzde 2 artarak 37,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK geçen seneki 2,1 milyon TL’ye kıyasla 1,1 milyon TL olarak açıklandı. Grubun sermayesinin %80’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Actus Portföy Yönetimi, başarılı performansını 2019 yılında da devam ettirmiş olup, Actus Hisse senedi fonu yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin %13,2 getirisine karşın, %62,9 oranında bir getiri sağlayarak tüm hisse senedi fonlarında 1. sırada yer aldı. Yine aynı dönemde, Actus tarafından yönetilen Vakıf Emeklilik ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Fonu, kıstas getirisi 17,6% iken %37,0 getirisi ile 408 adet emeklilik fonu içerisinde en yüksek getiriye sahip emeklilik fonu oldu.

2020’de hedeflenen yolcu sayısı 13 milyona çıktı

GYH’nin ana faaliyet alanlarındaki büyüme stratejisi başarıyla devam ediyor. Liman işkolunda dönem içinde portföye katılan Nassau (Bahamalar) ve Antigua (Antigua & Barbuda) kruvaziyer limanları ile önemli kilometre taşları kaydedildi. Bu limanların portföye katılmasıyla 2020 yılı için hedeflenen yolcu sayısı yaklaşık 13 milyon oldu.

Bir diğer ana faaliyet alanı olan temiz enerji işkolunda, Grup ilk güneş enerjisi santralini portföyüne kattı. Ra Solar, Mardin’de yatırımını gerçekleştirdiği 9 MW’lık (10,8 MWp) santralin kısmi geçici kabulünü tamamladı. Global Yatırım Holding’in portföyünde bulunan santrallerin kurulu gücü Ra Solar ile birlikte 92,3 MW’a yükseliyor. Kurulu gücün 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden geliyor. Mardin/Artuklu’da bulunan santralin 2020 yılı itibarıyla 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanması ve KWh başına 13,3 ABD sentlik tarifeden elektrik satması öngörülüyor. Ra Solar’ın yılda 20 milyon kilovatsaat (KWh) enerji üreterek 7.500 konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

 

Global Yatırım Holding, 100 milyon TL’lik ilave hisse geri alım programı açıkladı

09.09.2019 – Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’de açıkladığı 150 milyon TL’lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL’lik ilave bir program açıkladı. İlk program kapsamında bugüne kadar 116 milyon TL’lik hisse geri alan GYH, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilk programı tamamlayacak ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürecek. GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları da değerlendirmeye devam ediyor.

GYH’nin iştiraki Global Ports Holding (GPH), geçtiğimiz hafta küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 12 milyona çıkması bekleniyor. Ayrıca GPH, tüm paydaşlar için değer maksimizasyonun yollarını araştırma amacıyla Goldman Sachs International ile stratejik değerlendirme yapıyor.GPH, belli varlıkları için birtakım ön teklifler alındığını belirtti.

Global Yatırım Holding (GYH) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, ilave hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon TL olmak üzere planlanan programa ek olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürme kararı alan Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’den bu yana yaklaşık 116 milyon TL’lik alım yaptı. Geri alım programları tamamlandığında geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dâhil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 334 milyon TL getiri sağlanmış olacak.

Hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, ‘Özel Durum Açıklaması’yla da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz 01.03.2018 – 09.09.2019 tarihleri arasında hisse başı 3,40 TL ortalama fiyattan 34.072.330 (Şirket sermayesine oranı %10,46) adet GLYHO payı karşılığı 115.958.909,87 TL’lik alım yapmış, alış işlemlerinde azami hisse bedeli 4,47 TL olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu hisse geri alım programı ile ilgili olarak: 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Mart 2018′ de belirlenen ve tamamlanmamış olan 150 milyon TL’lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanmasına ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar vermiştir.”

Kruvaziyerdeki fırsatlar değerlendiriliyor

GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları değerlendirmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bahamalar Hükümeti ile anlaşmaya imza atan GYH’nin iştiraki Global Ports Holding, küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllığına işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 12 milyona çıkması bekleniyor.

Global Ports Holding, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26,8 oranında artış ile 2,1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306,3 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlandı.

Ayrıca Global Ports Holding (GPH), tüm paydaşlar için değer maksimizasyonun yollarını araştırma amacıyla Goldman Sachs International ile stratejik değerlendirme yapıyor.GPH, belli varlıkları için birtakım ön teklifler aldığını, bu tekliflerin şu anda değerlendirildiğini, nihai sonuca dönük herhangi bir kesinliğin su aşamada olmadığını ve stratejik değerlendirmelerin yılsonuna kadar tamamlanabileceğini belirtti.

 

Global Yatırım Holding Mehmet Kutman: Sağlam Temellere Sahibiz

Global’in gelirleri ve FAVÖK’ü ilk yarıda yüzde 38 artış gösterdi

Global Yatırım Holding’in (GYH) 2019 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 636,1 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 artarak 228,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

20.08.2019 – GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yılın ilk altı aylık döneminde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar gösteriyor ki; sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi devam ettirecek sağlam temellere sahibiz. Yılın devamında da hedeflerimize ulaşmak ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile ülke ekonomisine değer yaratmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sonuçların GYH’nin iş modelinin başarısını bir kez daha teyit ettiğini belirten Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Ana faaliyet alanlarımız olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 459,6 milyon TL’den 636,1 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde, başta sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) ve liman işletmeciliği olmak üzere işkollarının tamamına yakını bu artışa katkı sağladı.

GYH 2019 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 165,6 milyon TL’ye kıyasla yüzde 38 artış ile 228,0 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Bu artışa en önemli katkıyı sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) ve liman işletmeciliği işkolları sağladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yılın ilk altı aylık döneminde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar gösteriyor ki; sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi devam ettirecek sağlam temellere sahibiz. Yılın devamında da hedeflerimize ulaşmak ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile ülke ekonomisine değer yaratmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımlara devam ediyoruz

Sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, yılın ilk yarısında grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Yıllık bazda yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışı iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor. Ana faaliyet alanlarımız olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

2,1 milyon yolcu ağırlandı

İşkolları bazında bakıldığında liman işletmeciliği işkolu, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26,8 oranında artış ile 2,1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. İyi çeşitlenmiş liman ağı sayesinde liman işkolu toplam yolcu sayısında özellikle Ege Port Kuşadası ve Valetta’daki kruvaziyer limanları ile yüzde 8,6 oranında organik büyüme kaydedildi. Diğer taraftan Venedik, Lizbon ve Singapur gibi öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolidasyona dâhil edilmeyen limanlar da dahil edildiğinde tüm limanlarda 3,3 milyon yolcu ağırlandı.

Kuşadası’nda yolcu yüzde 31 arttı

Türk kruvaziyer limanlarında ise yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü; Ege Port Kuşadası yıllık bazda yüzde 31 ile güçlü yolcu sayısı artışı sağladı. Ege Port Kuşadası’nın görünümü 2020 ve 2021 için güçlenmeye devam ederken, Bodrum ve Antalya Limanları da 2020 rezervasyonlarında önemli gelişme kaydetti. Ticari liman işletmeciliği segmentinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin etkisi ile genel ve dökme kargo hacminde yüzde 42,4, konteyner hacminde yüzde 14,4 yavaşlama gerçekleşti.

Limanlarda gelir artışı kruvaziyerden

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306,3 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlanmıştır. Ortalamanın üzerinde getirili Ege Port Kuşadası ve Valetta Kruvaziyer Liman’larının artan yolcu sayısına paralel güçlü performansları ve konsolidasyona yeni dâhil olan limanlar artışta etkili oldu. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketleri de güçlü finansal performansı destekleyen bir unsur oldu. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı.

Gazda FAVÖK üç kattan fazla artış gösterdi

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2019 yılının ilk yarısında 72,0 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk yarısında bu rakam, 6,8 milyon metreküplük spot gaz ticareti hariç tutulduğunda 59,1 milyon metreküp seviyesindeydi. Yaz aylarında zirve yapan satışları dengelemek için kış ve yıl boyunca artırma stratejisi başarıyla devam etti. Naturelgaz’ın gelirleri, satış hacmi ve BOTAŞ tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda neredeyse iki kat artarak 171,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artışla 34,5 milyon TL FAVÖK açıkladı. Bu da FAVÖK marjında yaklaşık 9 baz puanlık artış sağladı.

Temiz enerjide gelirler yüzde 63 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk yarısında gelirlerini yüzde 63 arttırarak 61,5 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile elektrik satmaya başlaması ve ko/tri-jenerasyon’da gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. FAVÖK tarafında ise işkolu geçen sene 1,1 milyon TL’ye kıyasla -0,4 milyon TL FAVÖK açıkladı. Biyokütle tarafında Mardin tesisinin devreye alınma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliği ve biyokütle tesislerinin çevresinde dönem içinde gerçekleşen yüksek yağış miktarı bu gerilemede etkili oldu. Ko/tri jenerasyon tarafında ise elektrik fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarındaki artışı kısmen dengelemiş olsa da; önümüzdeki dönemlerde bu dengelemenin normalize olması bekleniyor.

Madende iki katı aşan FAVÖK artışı

Maden işkolu 2019’in ilk yarısında yıllık yüzde 11 hacim artışıyla 262 bin 664 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 64 artışla 51,1 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise iki kattan fazla arttırarak 11,6 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki artış, üretim performansındaki iyileşme ve fiyatlandırmadaki iyileştirmeler güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkül işkolu yılın ilk yarısında 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 34,7 milyon TL gelir ve 13,4 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. 2018 yılı ilk yarısında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler etkili olmuştu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk yarısında yüzde 4 artarak 24,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK geçen seneki 1,0 milyon TL’ye kıyasla 0,8 milyon TL olarak açıklandı.

Yeni birleşme ve satın almalar için adımlar atıldı

Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen varlık yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde ilk adım olarak Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş birleşme kararı aldı. Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunuyor. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolunun uluslararası genişleme stratejisi de başarıyla devam ediyor. Grubun liman işletmeciliği iş kolu Global Ports Holding’in (GPH), ortakları ile birlikte Tunus’ta bulunan La Goulette Kruvaziyer Limanı’nı işleten şirketin satın alınmasına ilişkin ve ayrıca Nassau, Bahamalar’daki kruvaziyer limanı ihalesi için verdikleri teklifler en iyi teklif seçildi. Bunların yanı sıra GPH, Antigua & Barbuda’daki kruvaziyer liman operasyonlarının 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik kurmuş olduğu yüzde yüz bağlı ortaklığı GPH Antigua Ltd. unvanlı şirket için Royal Caribbean Cruises ile ortaklık yapma konusunda prensipte anlaştı. Ayrıca, GPH tüm paydaşlar için değer maksimizasyonunun yollarını araştırma amaçlı belirli varlıkların satışı ile stratejik yatırım ve ortaklıkları içeren stratejik bir değerlendirme sürecine girdi.

 

Actus ve İstanbul Portföy Birleşiyor

30.05.2019 – Türkiye’nin en büyük iki bağımsız ve yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı. İstanbul Portföy çatısı altında gerçekleşecek birleşme sonrasında toplam 3 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü ile alanında Türkiye’nin en büyük şirketi doğmuş olacak.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “2017’de Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu. Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.

Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip Global Yatırım Holding’in iştiraki Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile yönettiği 2,3 milyar TL ile portföy büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. imzalanan anlaşma çerçevesinde birleşme kararı aldılar.

Actus’un 828,3 milyon TL’lik portföy büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük iki bağımsız ve yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketinin birleşmesiyle 3 milyar TL’yi aşan büyüklükle alanında Türkiye’nin en büyük şirketi doğmuş olacak. Actus’un mevcut kurumsal yatırımcı tabanı ve alternatif varlık sınıflarındaki pazar lideri konumu ile İstanbul Portföy’ün yabancı ülke varlık fonu dahil geniş yatırımcı tabanının bir araya gelmesi sonucunda aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı varlık yönetimi platformu ortaya çıkacak.

Hedefimizi gerçekleştiriyoruz

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri ile 1990’da yola çıkmamızdan bu yana her zaman uluslararası sermaye piyasaları ile ülkemiz arasında bir köprü görevi gördük. 2017’de büyük çaplı küresel stratejik yatırımcıları barındıran bir varlık yönetim şirketi olan Londra merkezli Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Büyüme stratejisinde ilk adım

Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, Türkiye’nin önde gelen iki portföy yönetim şirketinin birleşmesinin Global Yatırım Holding’in portföy yönetimini büyütme stratejisi çerçevesinde başarıyla atılmış ilk adım olduğuna dikkat çekti. Arıburnu, “2017’de stratejik ortaklığa gitmemizden bu yana olduğu gibi; stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Varlığımızı daha fazla güçlendirmeyi planlıyoruz

Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak. Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise şunları söyledi:

“Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen portföy yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde atılan ilk adım olan birleşme işlemi sonrasında özellikle her iki kuruluşun bugüne kadar farklı alanlarda oluşturduğu bilgi birikiminin yaratacağı sinerji, Global Yatırım Holding ve ortağı Centricus’un kurumsal desteği ile birlikte yepyeni bir boyuta taşınacak. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor.”

Sektörün gelişimine katalizör olacak

İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ozaner, anlaşma üzerine yaptığı değerlendirmede birleşmenin portföy yönetim sektörünün gelişimi için bir katalizör olacağına dikkat çekti. Ozaner, “2012’de şirketi devraldığımızdan bu yana düzenli büyüme kaydettik. Her yıl tatminkar mali sonuçlar elde ederek, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik” dedi.

Sektörde konsolidasyonun devam edeceğini söyleyen İstanbul Portföy Yönetimi CEO’su Burak Üstay ise “2017 ve 2018’de iki birleşmeyi başarıyla gerçekleştirerek bu eğilimin öncüleri arasında yer aldık. Şimdi bu yeni birleşme ile İstanbul Portföy ve Actus, hem yerel ve uluslararası hem de bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanlarına çok çeşitli yatırım fırsatları sunmak üzere güçlerini birleştiriyor” şeklinde konuştu.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında:

2012’de Polis Bakım ve Yardım Sandığı (Polsan) tarafından kurulan şirketin yüze 90,1 oranındaki hissesi 2015 yılında Global Yatırım Holding tarafından satın alındı. Polsan’ın halen yüzde 9,9 ortaklığının bulunduğu Actus Portföy Yönetimi yeni ortaklık yapısı ile satın alınma sırasında 140 milyon TL olan portföy büyüklüğünü 2019 Nisan sonu itibariyle 828,3 milyon TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

Actus Portföy Yönetimi, kurucusu olduğu 5 menkul kıymet yatırım fonunun yanı sıra 3 adet emeklilik fonu ile yine kurucusu olduğu ve her biri alanında birer ilk olan 3 adet girişim sermayesi fonunu da yönetmektedir. Girişim sermayesi yatırımlarında sektördeki en büyük portföy yönetim şirketi olan Actus, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne özkaynak finansmanı sağlayan yatırımının yanı sıra Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji fonunun da kurucusu ve yöneticisidir.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Hakkında:

2007 yılında Türkiye’nin ilk tam bağımsız yüzde 100 yerli sermayeli portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, yüzde 100 oranındaki hissesi, 2012 yılında 5 yatırımcı tarafından satın alınmıştır. İstanbul Portföy, yeni ortaklık yapısı ile 2012 yılındaki satın alınma sırasında 45 milyon TL olan portföy büyüklüğünü yaklaşık 50 katına çıkararak 2018 sonunda 2,14 milyar TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu 5 menkul kıymet yatırım ve 7 serbest yatırım fonunun yanı sıra 3 adet emeklilik fonu ile yine kurucusu olduğu, biri teknoloji sektöründeki start-up yatırımlarına yönelik, diğeri sağlık turizmi alanında yoğunlaşan 2 adet girişim sermayesi yatırım fonu da yönetmektedir

 

Global, Yıla Güçlü Başlangıç Yaptı

İlk çeyrekte FAVÖK yüzde 93, konsolide gelir yüzde 63 arttı

11.05.2019 – Global Yatırım Holding’in (GYH) 2019 yılı ilk çeyrek konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 260,4 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 78,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) başta olmak üzere işkollarının tamamı bu artışa katkı sağladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “İlk çeyrekte devam eden dalgalı piyasa koşullarına rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptık. Bu sonuçlar büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu teyit ederken, stratejimiz ve başarılı uygulamalarımızın doğruluğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Mevsimsel doğaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinin özellikle GYH’nin liman işletmeciliği ve gaz işkollarında en sakin dönemler olduğuna dikkat çeken GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “İlk çeyrek sonuçları tüm yılın performansı hakkında tam olarak bilgi vermemektedir. Bu mevsimsellik etkisine rağmen hem liman işletmeciliği hem de gaz işkollarımız 2019 yılının ilk çeyreğinde güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar açıkladılar” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 artarak 159,5 milyon TL’den 260,4 milyon TL’ye yükseldi. Yine aynı dönemde, 2018 ilk çeyrekteki 40,7 milyon TL’ye kıyasla yüzde 93 artış ile 78,7 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) başta olmak üzere işkollarının tamamı bu artışa katkı sağladı.

Verimliliğimizi artırmaya ve iyileştirmeye devam ettik

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İlk çeyrekte devam eden dalgalı piyasa koşullarına rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptık. İyi çeşitlendirilmiş portföyümüz, kesintiye uğramayan yatırımlarımız ve dikkatli risk tedbirlerimiz ile verimliliğimizi artırmaya ve iyileştirmeye devam ettik. Bu sonuçlar, büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu teyit ederken, stratejimiz ve başarılı uygulamalarımızın doğruluğunu ortaya koyuyor” dedi.

Mevsimsel etkilere rağmen güçlü sonuç

Finansal sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, işkollarının mevsimsel doğası nedeniyle yılın ilk çeyreğinin özellikle GYH’nin liman işletmeciliği ve gaz işkollarında en sakin dönemler olduğuna dikkat çekerek, “İlk çeyrek sonuçları tüm yılın performansı hakkında tam olarak bilgi vermemektedir. Bu mevsimsellik etkisine rağmen hem liman işletmeciliği hem de gaz işkollarımız 2019 yılının ilk çeyreğinde güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar açıkladılar. Geleceğe baktığımızda karlı büyüme sağlama ve güçlü nakit akışı yaratmada etkin yönetim performansımızla, piyasalardaki mevcut makro ortama uygun doğru adımları attığımız için güvenimiz tam” şeklinde konuştu.

Limanlarda yüzde 52,4 yolcu, yüzde 41 gelir artışı

İşkolları bazında bakıldığında, liman işletmeciliği işkolu 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolidasyona yeni dahil olan limanların da etkisiyle 510 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayarak yolcu sayısında yıllık bazda yüzde 52,4 artış gerçekleştirdi. Organik yolcu artışı özellikle Valletta Kruvaziyer Limanı’daki artışla yüzde 2,0 oldu. Türk kruvaziyer limanlarında ise yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü; Ege Port Kuşadası yıllık bazda yüzde 85’le güçlü yolcu sayısı artışı sağladı. Ticari liman işletmeciğinde ise her iki ticari limanın da katkısı ile konteyner hacmi yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Port Akdeniz’de mermer ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 artış göstererek 2018’in son çeyreğindeki negatif trendi tersine çevirdi. Küresel ticaretteki genel belirsizlik etkisi ile kargo hacimlerinde meydana gelen yavaşlama 2019’un ilk çeyreğinde de devam etti; bu paralelde genel ve dökme kargo hacminde yüzde 59,1 gerileme kaydedildi.

Liman işletmeciliği işkoluna ait 2019 yılı ilk çeyrek gelirleri, yıllık bazda yüzde 41’lik artış göstererek 110,8 milyon TL’ye yükseldi. Valetta Kruvaziyer Limanı’nda artan yolcu sayısı ve konsolidasyona yeni dahil olan limanlar gelir artışında etkili oldu. Gelirleri ağırlıklı olarak Amerikan Doları ve Euro olan liman işletmeciliği işkolunda, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı olumlu yansıdı.

Liman işletmeciliği işkolu FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 54’lük artışla 66,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Singapur başta olmak üzere konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen limanlar, ve ayrıca konsolidasyona yeni dahil olan limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketleri de FAVÖK’ü destekleyen bir unsur oldu.

Naturelgaz’da kış stratejisi başarılı oldu

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz 2019 yılının ilk çeyreğinde 31,3 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018 ilk çeyrekte bu rakam, 6,8 milyon metreküplük spot gaz ticareti hariç 16,9 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim artışında, yaz aylarında zirve yapan satışların etkisini azaltmak için kış satışlarını artırma stratejisi etkili oldu.

Naturelgaz’ın gelirleri satış hacmindeki artış ve BOTAŞ tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda iki kattan fazla artarak 73,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen sene açıkladığı 0,2 milyon TL’ye kıyasla, bu çeyrekte 13,2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu da FAVÖK marjında yaklaşık 17 baz puanlık artış sağladı.

Elektrik üretimine Mardin’den biyokütle desteği

Elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 41 arttırarak 25,1 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması ve YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile elektrik satmaya başlaması etkili oldu. FAVÖK tarafında ise işkolu güçlü gelir artışına rağmen geçen sene 0,3 milyon TL’ye kıyasla -1,9 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Biyokütle tarafında, Mardin tesisinin devreye alınma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliği ve biyokütle tesislerinin çevresinde dönem içinde gerçekleşen yüksek yağış miktarı bu gerilemede etkili oldu. Yüksek verimli dağınık üretim sistemleri tarafında ise elektrik fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarındaki artışı kısmen dengelemiş olsa da; önümüzdeki dönemlerde bu dengelemenin normalize olması bekleniyor.

Madende yaklaşık 2 kat gelir artışı

Maden işkolu 2019’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 31 hacim artışıyla 134.177 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yaklaşık olarak ikiye katlayarak 25,6 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise altıya katlayarak 6,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki artış, üretim performansında iyileşmenin ve fiyatlandırmadaki iyileştirmeler güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulda gelirler yüzde 42 arttı

Gayrimenkül işkolu yılın ilk çeyreğinde 11,7 milyon TL gelir açıklarken, bir önceki yıl 5,8 milyon TL olan FAVÖK 6,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelir artışında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler etkili oldu. Diğer taraftan, döviz cinsindeki kontratların Türk Lirasına dönülmesi marjları bir miktar baskıladı.

Menkul kıymet ve varlık yönetiminden güçlü performans

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 artarak 13,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse ikiye katlanarak 1,7 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Global Yatırım Holding’in FAVÖK’ü Yüzde 67, Konsolide Geliri Yüzde 40 Arttı

Global Yatırım Holding, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı:

FAVÖK yüzde 67, konsolide gelir yüzde 40 arttı

12.03.2019 – Global Yatırım Holding’in 2018 yılına ilişkin konsolide gelirleri yüzde 40 artışla 1 milyar 128 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Grubun konsolide operasyonel faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 2017 yılına oranla yüzde 67 artarak 465,0 milyon TL seviyesine ulaştı. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, sıkıştırılmış doğalgaz satışları (CNG) ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları artışa katkı sağladı.

Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünya genelinde geçerli zorlu ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, 2018 Global Yatırım Holding için önemli gelişmelerin gerçekleştiği iyi bir sene oldu. Dört senelik yoğun sermaye taahhütlerimizin ardından bütün işkollarımızın pozitif nakit akım yarattıklarını ve operasyonel amaçlı daha fazla sermaye girişine ihtiyaç duymadıklarını ifade etmekten gurur duyuyorum. Global Yatırım Holding, 2019’da stratejik sektörlere, sürdürülebilir büyümeye ve yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarına odaklanmaya devam edecek” diye konuştu.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser ise “Sıkıştırılmış doğal gaz iş kolundaki iştirakimiz Naturelgaz için büyüme stratejisi doğrultusunda halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artarak 805,9 milyon TL’den 1 milyar 128 milyon 400 bin TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, sıkıştırılmış doğalgaz satışları (CNG) ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları artışa katkı sağladı. GYH, 2017’de açıkladığı 278,4 milyon TL’ye kıyasla 2018’de yüzde 67 artış ile 465,0 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, sonuçlar ile ilgili şunları söyledi: “Dünya genelinde geçerli zorlu ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, 2018 Global Yatırım Holding için önemli gelişmelere sahne olan iyi bir sene oldu.Grup bünyesindeki şirketlerimiz organik büyümelerini sürdürürken, finansal ve operasyonel şoklara karşı dayanıklılıklarını bir kez daha kanıtladılar. İyi çeşitlendirdiğimiz portföyümüz, ihtiyatlı risk tedbirlerimiz ve kesintiye uğramayan yatırımlarımız ile yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışının yanı sıra güçlü serbest nakit akışı yarattık. Son olarak, dört senelik yoğun sermaye taahhütlerimizin ardından bütün işkollarımızın pozitif nakit akım yarattıklarını ve operasyonel amaçlı daha fazla sermaye girişine ihtiyaç duymadıklarını ifade etmekten gurur duyuyorum. 2019’da Global Yatırım Holding stratejik sektörlerine, sürdürülebilir büyümeye ve yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarına odaklanmaya devam edecek.”

Limanlarda genişleme stratejisi başarıyla sürdü

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolunun uluslararası genişleme stratejisini başarıyla sürdürdüğüne dikkat çeken Kutman, “Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletme haklarını alarak Amerika kıtasına ilk adımı attık” dedi. Amerika Kıtası’nda dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler odaklı genişlemenin liman işletmeciliğindeki hedefleri için kilit önem taşıdığını hatırlatan Kutman, “Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. John’s Kruvaziyer Limanı ve diğer kruvaziyer liman operasyonlarını işletmek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladık. Bahamalar’da Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğumuz teklif Bahamalar Hükümeti tarafından en iyi teklif seçildi” diye konuştu. Kutman, “2018’de ayrıca Hırvatistan’da bulunan Zadar Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devralarak Akdeniz’deki öncü pozisyonumuzu perçinledik” dedi.

2018 CNG için dönüm noktasıydı

Kutman sözlerine şöyle devam etti: “2018, sıkıştırılmış doğal gaz iş kolumuz için de dönüm noktası niteliğindeydi. Kaydettikleri ilerleme ve GYH’nin performansına katkılarından çok memnunum. Eminim ki 2019’da bu işkolumuz için önemli gelişmelerin kaydedildiği bir yıl olacaktır. Elektrik üretimi iş kolumuz Mardin biyokütle elektrik santralinin devreye alınmasıyla 83,3 MWe kurulu güce ulaştı.”

Göstergelerde güçlü gelişmeler görüldü

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser; 2018 dalgalı ve zorlu piyasa koşullarına rağmen grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, büyüme, karlılık ve verimlilik göstergelerinde güçlü gelişmelerin görüldüğünü ifade etti. Eser, “Karlı yatırımlarımız küresel varlığımızı genişletirken; yurt içinde de büyümeye devam etmemiz ve etkin bilanço ve risk yönetimi anlayışımız finansal sonuçlarımıza olumlu olarak yansıdı” dedi. Eser, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarına devam edeceklerini belirtti

Eser sözlerine şöyle devam etti: “2018, sıkıştırılmış doğal gaz iş kolundaki iştirakimiz Naturelgaz için de kuvvetli bir toparlanma ve önemli ve devamlılık arz eden mali gelişmeler içeren bir sene oldu. Büyüme strateji doğrultusunda, Naturelgaz için halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz. Naturelgaz toplam taşıma doğalgaz pazarında yüzde 18-20, sadece CNG’de ise yüzde 75’e yakın pazar payına sahip.”

Limanlarda yüzde 42’lik gelir artışı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2018 yılı gelirleri, yıllık bazda yüzde 42’lik artış göstererek 601,0 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 47’lik artışla 402,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışa hem kruvaziyer hem de ticari liman faaliyetleri katkı sağlarken, kruvaziyer liman işletmeciliği tarafındaki büyüme, İspanya’daki limanların daha yüksek marjlı olan indi-bindi yolcu oranının artmasına paralel güçlü performansı ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketinden kaynaklandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, proje kargo ticaretindeki hacim artışı, sene içinde devreye alınan yeni servislerden elde edilen gelirler, yükselen operasyonel verimlilik ve TL’nin döviz karşısındaki hareketi etkili oldu.

Diğer taraftan, iyi çeşitlenmiş liman ağı sayesinde liman işkolu 2018 yılında toplam yolcu sayısında özellikle İspanya ve Singapur’daki kruvaziyer limanları ile organik; sene içinde portföye dâhil olan Havana ve Zadar limanların etkisi ile inorganik olmak üzere toplamda yüzde 20 seviyesinde güçlü bir artış göstermiştir. Diğer taraftan, şirketin ticari segmentinde küresel ticaretteki genel belirsizlik etkisi ile hem konteyner hem de kargo hacminde yavaşlama meydana gelmesine rağmen, kar marjı yüksek proje kargo başta olmak üzere hizmet çeşitlendirmesine bağlı diğer gelirler ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde ticari segment FAVÖK karlılığında da artış gerçekleşti.

Elektrik üretimi gelirlerini 2 katın üzerinde arttırdı

Elektrik üretimi işkolu 2018’de gelirlerini iki katın üzerinde artırarak 83,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam 17.2 MW kurulu güç ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması etkili oldu. Biyokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren optimuma yakın kapasite ile üretim yapmaya başlayarak grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulundu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu geçen sene açıkladığı 0,1 milyon TL’ye kıyasla 7,1 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Gaz sektöründe FAVÖK 4 kat arttı

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri spot gaz ticareti hariç yüzde 32,0 artarak 242,1 milyon TL, FAVÖK’ü ise neredeyse dört katına çıkarak 40,0 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Maliyetlerdeki gerileme ve iki yıl vadeli riskten korunma sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2018 yılında 11 puan artış gösterdi. Gaz işkolu 2018 yılında 138,2 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı (spot gaz ticareti hariç) gerçekleştirdi.

Madencilikte yüksek getirili ürün satışı arttı

Maden işkolu ise 2018’de geçtiğimiz yıla göre gelirlerini yüzde 29 artırarak 78,2 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise neredeyse 12 kat artırarak 22,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış ve üretim performansında iyileşmenin yanı sıra fiyatlandırmadaki artış güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Van AVM’den güçlü performans

Gayrimenkul işkolu gelirlerini neredeyse 2’ye katlayarak 61,1 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı; bir önceki yıl 20,6 milyon TL olan FAVÖK ise 25,6 milyon TL seviyesine yükseldi. Güçlü operasyonel performansta Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler ve Van AVM’nin güçlü performansı etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde işlem hacmi arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılında yüzde 17 artarak 48,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017 senesinde 1,5 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’de 2,9 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK’teki olumlu gelişme işlem hacimlerindeki artıştan ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

 

Global Yatırım Holding, 2018 yılı ilk dokuz ay sonuçlarını açıkladı:

Güçlü büyüme, ivme kazanarak devam ediyor

12.11.2018 – Global Yatırım Holding’in 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 820,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 68 artarak 349,4 milyon TL seviyesine ulaştı.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ve yılın ilk yarısında yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekte artarak devam ettiğini ifade etti. Eser, “Güçlü serbest nakit akım yaratımının yanı sıra FAVÖK’teki büyümenin konsolide gelirlerdeki büyümeden iki kat fazla olması iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemime ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 611,0 milyon TL’den 820,6 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

GYH 2018 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 208,0 milyon TL’ye kıyasla yüzde 68 artış ile 349,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Limanlarda yüzde 37’lik gelir artışı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2018 yılı ilk dokuz ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 37’lik artış göstererek 431,6 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 46’lık artışla 300,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışa hem kruvaziyer hem de ticari liman faaliyetleri katkı sağlarken, kruvaziyer liman işletmeciliği tarafındaki büyüme, İspanya’daki limanların artan yolcu sayısına paralel güçlü performansı ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketinden kaynaklandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, proje kargo ticaretindeki hacim artışı ve Adria Limanında tamamlanan yatırım programı sonucu artan hacim gelir artışında etkili oldu.

Elektrik üretimi gelirlerini 2’ye katladı

Elektrik üretimi işkolu 2018’in ilk dokuz ayında gelirlerini neredeyse 2’e katlayarak 59,4 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam 17.2 MW kurulu güç ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması etkili oldu. Biyokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren optimuma yakın kapasite ile üretim yapmaya başlayarak grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulundu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu geçen sene aynı dönemde açıkladığı 0,4 milyon TL’ye kıyasla 4,8 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Gaz sektöründe FAVÖK 4 kat arttı

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri (spot gaz ticareti hariç) yüzde 29,8 artarak 178,9 milyon TL, FAVÖK’ü ise neredeyse dört katına çıkarak 30,5 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Maliyetlerdeki gerileme ve iki yıl vadeli riskten korunma sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2018 yılının ilk dokuz ayında 12 puan artış gösterdi. Gaz işkolu 2018 yılının ilk dokuz ayında 110,5 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı (spot gaz ticareti hariç) gerçekleştirdi.

Madencilikte yüksek getirili ürün satışı arttı

Maden işkolu ise 2018’in ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 20 artırarak 54,6 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise yaklaşık dört katın üzerinde artırarak 13,7 milyon TL seviyesinde açıkladı. Yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Van AVM’den güçlü performans

Gayrimenkul işkolu gelirleri iki katın üzerinde artarak 45,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken; bir önceki yıl 15.2 milyon TL olan FAVÖK ise 20.1 milyon TL seviyesine yükseldi. Güçlü operasyonel performansta Skycity ofis projesinin gelirlerinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesive Van AVM’nin güçlü performansı etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde işlem hacmi arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılının ilk dokuz ayında yüzde 24 artarak 36,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017’nin ilk dokuz ayında 1,2 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’in ilk dokuz ayında 2,1 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK’teki olumlu gelişme işlem hacimlerindeki artıştan ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

Sonuçlar iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor

Dalgalı koşullarda yüksek gelir ve FAVÖK artışı sağlandı

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser Grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ve yılın ilk yarısında yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekte artarak devam ettiğini ifade etti. Eser, grubun dalgalı piyasa koşullarında bile tüm işkollarının yıllık bazda yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışı sağladığını, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği ve yenilenebilir enerji işkollarında yatırımlarının devam ettiğini belirtti. Eser, “Güçlü serbest nakit akım yaratımının yanı sıra FAVÖK’teki büyümenin konsolide gelirlerdeki büyümeden iki kat fazla olması iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Eser sözlerine şöyle devam etti: “Liman işkolumuz, Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletmesinin 21 Haziran’da devralınması ardından, dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler’de genişleme stratejimiz çerçevesinde Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. Johns Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik iyi niyet anlaşması (MOU) imzalayarak yeni bir adım attık. Nihai anlaşmanın 2019’un ilk yarısında imzalanmasını bekliyoruz. Ayrıca, Global Ports Holding, Hırvatistan Zadar Gazenica Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini 20 yıllığına devraldı ve böylelikle Türkiye dahil liman işletilen ülke sayısı 9, kruvaziyer limanı sayısı 15 ve 2 ticariyle birlikte toplam liman sayısı 17’ye çıktı.“

Elektrik üretimi işkolunda Mardin – Derik’te 12MW kurulu güç ile üçüncü biyokütle santrallerinin rekor bir sürede ve örnek bir ekip çalışması ile hayata geçtiğini belirten Eser, “Yine 12 MW kurulu güce sahip Aydın – Söke santralimizin kapasite artış çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Aydın – Söke’de toplam kurulu güç 24MW’a, biyokütle enerji üretimimiz ise 41 MW’a ulaşmış olacak” diye konuştu.

Global Yatırım Holding GLYHO Hisse Analiz ve Yorumları

 

Global Yatırım Holding, 2018 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı: Rekor FAVÖK artışı

Global Yatırım Holding’in 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 459,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 46 artarak 165.6 milyon TL seviyesine ulaştı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kutman, “Yılın geri kalanında piyasa koşullarını göz önünde tutarak temkinli olmak gerekiyor. Bu nedenle ana faaliyet alanlarımızdan liman işletmeciliği işkolundaki uluslararası yatırımlara odaklanacağız” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, nakit, nakit benzerleri ve tahsisli kredi imkanları da dahil olmak üzere grubun likiditesinin 2018 ve 2019 borçlarını rahatlıkla karşılayacağını ifade etti. Ayrıca, grubun ana işkollarının kazancının döviz cinsinden olması nedeniyle TL’deki dalgalanmalara karşı grubun oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Global Yatırım Holding (GYH), 2018 yılı ilk altı aylık dönemime ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 351.8 milyon TL’den 459.5 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, elektrik üretimi ve gayrimenkul olmak üzere işkollarının tamamına yakını bu artışa katkı sağladı.

GYH 2018 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 113.6 milyon TL’ye kıyasla yüzde 46 artış ile 165.6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Uluslararası yatırımlara odaklanacağız

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kutman, “Yılın geri kalanında piyasa koşullarını göz önünde tutarak temkinli olmak gerekiyor. Bu nedenle ana faaliyet alanlarımızdan liman işletmeciliği işkolundaki uluslararası yatırımlara odaklanacağız” dedi.

Limanlarda İspanya’dan önemli katkı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2018 yılı ilk altı ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 28’lik artış göstererek 231 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 26’lık artışla 147.3 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışlarda gerek kruvaziyer limanları gerekse ticari limanlar önemli rol oynadı. Kruvaziyer liman işletmeciliği tarafındaki büyüme, İspanya’daki limanların önemli katkısı ile yıllık bazda yüzde 6,3 oranında yolcu artışı ve yan hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen Singapur kruvaziyer limanı FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, proje kargo ticaretindeki hacim artışı ve Adria Limanında tamamlanan yatırım programı sonucu artan konteyner hacmi gelir artışında etkili oldu. Bunlara ilave olarak, gelirleri Amerikan Doları ve Euro olan liman işletmeciliği işkolunda, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve operasyonel verimlilikteki iyileşme de finansallara olumlu yansıdı.

Gazda maliyetler geriledi

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri (spot gaz ticareti hariç) yüzde 15,4 artarak 88.4 milyon TL, FAVÖK’ü ise iki katından fazla artarak 10.3 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Maliyetlerdeki gerileme ve iki yıl vadeli hedging sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sebebiyle FAVÖK marjı 2018 yılının ilk yarısında 7 puan artış gösterdi. Gaz işkolu 2018 yılının ilk altı ayında 59.1 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı (spot gaz ticareti hariç) gerçekleştirdi.

Elektrikte gelirler 3 kata yakın arttı

Elektrik üretimi işkolu 2018’in ilk altı ayında gelirlerini neredeyse 3’e katlayarak 37.7 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam 17.2 MW kurulu güç ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması etkili oldu. Devreye alma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliğine bağlı olarak 1 Ocak 2018’de üretime başlayan biokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren optimum kapasite ile üretim yapması planlanmakta ve üretiminin önümüzdeki dönemlerde grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulunması beklenmektedir.

Devam eden yatımlar ikinci yarıda devreye alınacak

Diğer taraftan Aydın santralinde 12MW olan kurulu gücün kapasite artırımı yapılarak 24 MW kurulu güce artırılması ve Mardin’de inşaatı devam eden 12MW kurulu gücündeki santralin de 2019 yılında YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir. Ayrıca, diğer bir temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisi alanında da Mardin (9MW) santralinin 2018’in 3. çeyreğinde devreye alınması ve 2019’da YEKDEM kapsamında elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır. Sonuç olarak, biyokütleye ve güneşe dayalı yenilenebilir enerji iş kolumuzun toplam 50,2 MW kurulu güç ile; grubun konsolide FAVÖK’üne 2019’da yaklaşık 14 milyon Amerikan Doları ve 2020’de 20 milyon Amerikan Doları seviyelerinde önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.

Madende gelir artışı yüzde 16

Maden işkolu ise 2018’in ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 16 artırarak 31.2 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise sekiz katın üzerinde artırarak 5.1 milyon TL seviyesinde açıkladı. Yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulde Skycity ve Van AVM katkısı

Gayrimenkul işkolu gelirleri iki katın üzerinde artarak 34.7 milyon TL seviyesinde; bir önceki yıl 10.1 milyon TL olan FAVÖK ise 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansta Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler ve Van AVM’nin güçlü performansı etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi gelirlerinde yüzde 29 artış

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılının ilk yarsında yüzde 29 artarak 23.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017’nin ilk yarısında 0.2 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’in ilk yarısında ciddi bir iyileşme göstererek 1,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’teki bu normalizasyon işlem hacimlerindeki artıştan ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

Likiditemiz 2018 ve 2019 borçlarını rahatlıkla karşılıyor

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, Grup’un likidite pozisyonuna dair yaptığı açıklamada, grubun seçim sonrasındaki belirsizlik ve dalgalı piyasa koşullarında bile vadesi gelmiş tahvillerini yüzde 120 oranında yenilemeyi başardıklarını ifade etti. Son dönemdeki makro gelişmeler nedeniyle yeni tahvil ihracı seçeneğinin bir süreliğine askıya alındığını belirten Eser, nakit, nakit benzerleri ve tahsisli kredi imkanları da dahil olmak üzere grubun likiditesinin 2018 ve 2019 borçlarını rahatlıkla karşılayacağını ifade etti. Ayrıca ana işkollarının kazancının döviz cinsinden olması nedeniyle TL’deki dalgalanmalara karşı grubun oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Global Yatırım Holding GLYHO Hisse Analiz ve Yorumları

 

 

Global Yatırım Holding’in Enerjideki Temiz İmzası

02.11.2017 – Global Yatırım Holding tarımsal ve hayvansal biyokütleden 17.2 MW’lık elektrik üretimine başladı. Global Yatırım Holding, Aydın ve Şanlıurfa’daki santralleri ile biyokütleden elektrik üretimine başladı. Pamuk sapı da dahil olmak üzere tarımsal ve hayvansal biyokütleden üretim yapan iki tesis, 17.2 MW’lık toplam kapasiteleri ile 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor, yaptıkları işbirlikleriyle bölgede tarımında verimi arttırıyor.

Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji üretiminde ülke potansiyelinin yüzde 1’inin dahi değerlendirilmediğine vurgu yapan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bu modeli tüm Türkiye’de yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Bu alanda 2020 yılına kadar toplamda 450 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise, “250 MW kurulu güce ulaşmayı ve yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimiyle Türkiye’de lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding, Liman, Enerji, Gayrimenkul ve Finans sektörlerindeki güçlü faaliyetleri ve öncülük misyonu ile imza attığı önemli başarılara bir yenisini daha ekledi. Global Yatırım Holding’in enerji alanındaki ana iştiraki Consus’un bağlı ortaklıkları olan ve biyokütleden elektrik üretimi konusunda Türkiye’nin sayılı şirketlerinden Mavibayrak Enerji Aydın Söke’de, Doğal Enerji ise Şanlıurfa’da elektrik üretimine başladı.

Türkiye’nin gelişen enerji ihtiyacının ulusal kaynaklardan ve çevreye duyarlı bir şekilde karşılanmasını hedefleyen Global Yatırım Holding, bu doğrultuda yatırımını tamamladığı iki öncü tesisinde biyokütleden elektrik üretimine başladı. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan biyokütleden enerji üretimi; hasat sonrasında tarım alanlarında kalan hasat atıkları, hayvan üreticiliğinden oluşan doğal atıklar ve orman atıklarının enerjiye dönüştürülmesi ile gerçekleştiriliyor. Enerjide ithal girdiye olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayan bu model ile Consus; bölgesel istihdama da önemli bir katkı sağlıyor. Tarladan toplanarak çevreye saygılı bir şekilde enerjiye dönüştürülen temiz ve yerli kaynaklar “Yenilenebilir/Temiz Enerji” kapsamında değerlendiriliyor. Consus, bu süreçte kamu kuruluşları ve çiftçilerle ortak çalışmalar yürüterek, tarım verimliliğinin artmasında da önemli bir rol oynuyor.

Söke’de pamuk sapından elektrik üretiliyor

Consus, biyokütleden enerji ürettiği Türkiye’nin öncü santrallerinden birini iştiraki Mavibayrak Enerji vasıtasıyla Aydın’nın Söke ilçesinde hizmete soktu. 12 MW kurulu gücündeki santral, hasat sonrasında tarlada kalan pamuk saplarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. 12 MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 80 milyon kWs elektrik üreten santral, 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Mavibayrak Enerji’nin 12 MW olan kurulu gücü, kapasite artırımı ile 24 MW’e çıkarılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca onaylanan kapasite artışının, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından 2018 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Tarımsal ve hayvansal atıktan 45 bin haneye elektrik

Consus’un bir diğer öncü santrali de Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunuyor. Doğal Enerji, 5.2 MW kurulu gücünde, tarımsal biyokütle ve hayvansal atıklardan elektrik enerjisi elde eden tesisi ile bu alanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen öncü santrallerden biri olarak üretime başladı. 5.2MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 35 milyon kWs elektrik üretimi yapacak santral, 15 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Global Yatırım Holding, Aydın ve Şanlıurfa’daki tesisleri ile tarımsal ve hayvansal atıklardan toplam 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Kutman: “Bu modeli Türkiye’de yaygınlaştıracağız”

Türkiye’nin biyokütle varlığı ile 5000 MW’ın üzerinde enerji üretmenin mümkün olduğunu dikkat çeken Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman; “Biyokütleden enerji üretimi, Türkiye’de çok yeni bir alan ve toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 1’in dahi altında. Oysa Türkiye geniş tarım alanları ve hayvancılık faaliyeti ile bu konuda çok önemli bir potansiyele sahip. Yurtdışında oldukça yaygın olan biyokütleden enerji üretimini, Türkiye’de de yaygınlaştırıp hak ettiği yere taşıyacağız. Biyokütle tedarik ve santral işletmeciliği faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ve sayılı şirketlerden biri olan Consus’un bu alandaki öncü yatırımları hızlı ve güçlü bir şekilde sürecek” dedi.

Arpacıoğulları: “450 milyon dolar yatırımla, yıllık 1.5 milyar kWs kapasite hedefliyoruz”

Biyokütle yatırımlarını 450 milyon dolara taşımayı planladıklarını belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise; “Aralıksız yatırımlarımızla 2020 yılına kadar yaklaşık 250 MW kurulu güce ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin tarımsal atıklarının yoğun olduğu bölgelere odaklanacağız. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte, yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimi ile Türkiye’nin biyokütleden enerji üreten en büyük şirketi olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.