Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Global Yatırı...

Global Yatırım Holding GLYHO Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  Global Yatırım Holding GLYHO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların GLYHO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

  Global Yatırım Holding’den Yatırımlar Hakkında Açıklamalar – 07.12.2017

  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kutman’ın geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan açıklamalarının tüm paydaşlarımıza ulaşmasını teminen;

  Grubumuzun liman işletmeciliği, altyapı yatırımları, temiz enerji ve portföy yönetimi alanlarında büyüme stratejisinin olduğunu, yeni alımlar ile ilgili somut gelişmeler olduğunda bu bilgilerin ivedilikle paydaşlarımız ile paylaşılacağını,

  Gayrimenkul, maden vb. yatırımlardan çıkmak hususunda karar verilmiş bir strateji değişikliğinin söz konusu olmadığını, bununla birlikte bir yatırım holding olarak fiyatını bulduğunu düşündüğümüz her yatırımın satılabilir olduğunu, bu açıdan gelen tekliflerin her zaman değerlendirildiğini, ancak bu yönde alınmış somut bir karar olmadığını, diğer yandan bu alanlarda yeni büyük yatırımlara girilmesinin de planlanmadığını

  kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

  ANADOLU YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Teknik Analiz – 07.12.2017

  3,16 üzerinde tepkinin devamı beklenebilir…

  Hisse kısa vadeli düşen kanal içerisinde tepki verme çabasında. Aşağıdaki seanslık grafikte de görüleceği üzere 3,16 üzerinde tepkini devamını bekliyoruz. Ancak alımların güçlenmesi için 3,25 üzerine yerleşme sağlanmalı. Bu durumda 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,30 yeni hedef olarak takip edilebilir.

  Kapanış:3,19
  Destekler:3,19-3,17-3,14
  Dirençler:3,22-3,25-3,30

   

  DENİZ YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Haber Yorum – 01.12.2017

  Global Yatırım Holding Straton Maden’deki payını %75’ten %97.7’ye çıkardı. Feldspat üretimi yapan Straton Maden’in sermayesinin 2.5 milyon TL’den 24.5 milyon TL’ye artırılması işlemine katılmayan azınlık ortağın da haklarını kullanan Global Yatırım Holding şirketteki toplam payını %97.’7 ye çıkardı.

  Ancak Straton Maden’in beklenen karlılık performansını göstermemesi nedeniyle, Global Yatırım Holding’in bu adım ile elde ettiği avantajın tekabül ettiği ekonomik değerinin hisse performansını ciddi anlamda değiştirecek bir etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz.

   

  Global Yatırım Holding, Straton Maden Yatırımları Sermaye Artırımına İlişkin Açıklama Yaptı – 30.11.2017

  Şirketimizin bağlı ortaklıklarından olan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımına Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanılan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  Şirketimizin %75 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin 2.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin 24.500.000,-TL artırılarak 27.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme’nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

  Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin %25 oranında pay sahibi olan diğer hissedarın söz konusu sermaye artırım işlemine katılmaması nedeniyle, söz konusu paylara ilişkin Şirketimiz alım hakkını kullanmış ve tüm sermaye artırım tutarı olan 24.500.000 TL Şirketimiz tarafından ödenmiştir. Böylece Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nde Şirketimizin pay oranı %97,7’ye çıkmıştır.

  Global Yatırım Holding Bağlı Ortaklığının Sermaye Artırımına İştirak Konusunda Açıklama Yaptı – 20.11.2017

  Şirketimizin, sermayesinde %90,1’lik oranla hakim hissedarı olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 25.000.000,-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 1.000.000,-TL olmak üzere 6.000.000,TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.

  DENİZ YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  Global Yatırım Holding yine net zarar açıkladı. Global Yatırım Holding 3Ç17’de 21 milyon TL net zarar açıkladı. Bu zarar geçen sene 18 milyon TL’idi. Şirketin liman tarafında dolar bazında sabit kalan FAVÖK’üne rağmen, zayıf liranın etkisiyle şirketin daha yüksek bir FAVÖK yaratmasını beklerken artan faaliyet giderleri ve diğer faaliyet alanlarından gelen kısıtlı katkı nedeniyle FAVÖK yıllık bazda sadece %5 artış gösterebilmiş. Global Liman’ın halka arzı sonrası azalan borçluluk oranına rağmen faiz giderlerinde görülen sınırlı azalış ve dolar bazlı amortisman giderlerinin de artmasıyla şirket bu çeyrek de pozitif net kar performansı gösteremedi. Sonuçlar son 3 ayda %15 relatif getiri sağlayan hisse üzerinde hafif olumsuz etki bırakabilir.

  TACİRLER YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  Global Yatırım Holding, 3Ç17 sonuçlarını 21.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 17.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 248 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 834 baz puan azalarak %36.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 yükselerek 1,458 milyon TL olarak gerçekleşti.

  ZİRAAT YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Negatif): Holding 3Ç2017’de 21,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde holding 17,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Holding’in brüt karı %11,7 oranında artarak 95,8mn TL’ye yükselirken, faaliyet karı ise %12,8 oranında azalarak 38,7mn TL’ye gerilemiştir. 49mn TL’lik net finansman giderine bağlı olarak da holding 3.çeyrekte zarar kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding’in ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem zararı 159,1mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 62,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  GLYHO: Yılın üçüncü çeyreğinde 21.3 milyon TL zarar açıklarken bir önceki yılın aynı çeyreğinde 17.8 milyon TL zarar bulunmaktaydı. Şirketin FAVÖK rakamı ise 94.2 milyon TL ile 2016 üçüncü çeyrekteki 79.2 milyon TL’nin üzerine çıktı. Liman segmenti FAVÖK katkısının TL bazında artmış olması konsolide rakamları olumlu destekledi. Özellikle Antalya Limanındaki konteyner hacminde yaşanan artış Kuşadası’nın olumsuz etkisini bir miktar bertaraf etmiş oldu. Diğer taraftan şirketin Kasım ayında devreye aldığı biokütle kaynaklı 17MW’lık santralin önümüzdeki çeyreklerde FAVÖK rakamlarına katkı yapması bekleniyor.

   

  GARANTİ YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz – 09.11.2017

  Global Yatırım Holding Analist Notları

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Not Yok, Fiyat:3.80TL, Piyasa Değeri TL1,238mn): Global Yatırım Holding düzenlediği analist toplantısında 1Y17 itibariyle 4.6mlr TL olan toplam aktif değeri ve 1.7mlr TL toplam özkaynaklarının 2021 yılında sırasıyla 10mlr TL ve 4mlr TL’ye yükselmesini öngörüyor.

  • Şirket’in en önemli işkolu olan liman faaliyetlerinde orta vadede şirket yeni satınalmalar planlamaktadır. Liman’ın halka arzı sırasındaki öngörüler sonrasında Dubrovnik limanı satılmasının sürecinde yaşanan olumsuzluklar, Karadağ’da yaşanan kargo hacim daralması ve Kuşadası limanında düşen kruvaziyer trafiği nedeniyle aşağı revize edildi.
  • Şirket Global Liman’ın halka arz fiyatına gelmesi durumunda ek hisse satışı olabileceğini bildirmiştir. Şirket enerji işkolunda Ekim sonunda 17MW biyokütle kurulu gücünü devreye almış olup 2020 yılına kadar 250MW kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir.
  • Portföy yönetimi iş kolunda ise satınalma ile Türkiye’deki en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi olmayı hedeflemektedir.
  • Ayrıca, Global Yatırım Holding portföyündeki gayrimenkulleri bir şirket altında toplayarak bunları elden çıkarmayı hedeflemektedir.

   

  Mehmet Kutman Global Yatırım’da Hisse Geri Alımı Yaptığını Bildirdi – 02.11.2017

  Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman KAP’a gönderdiği bildirimde dün 3,34 fiyatından 300.000 adet GLYHO hissesi aldığını açıkladı. Böylelikle Kutman’ın sermayedeki payı %21,74’e ulaştı. Aşağıda bildirimi bulabilirsiniz:

  “01.11.2017 – 01.11.2017 tarihleri arasında GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,34 3,34 TL fiyat aralığından 300.000 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi Tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 01.11.2017 tarihi itibariyle %21,74 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.”

  Borsa İstanbul’dan Global Yatırım Holding Hakkında Duyuru – 19.09.2017

  Yarın 20.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GLYHO hissesinin endekslerdeki filli dolaşımdaki pay oranı %33 (yüzde 33)  olarak değişecektir.

  Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

  Pay AdıFDPO (%)Geçerlilik Tarihi
  GLOBAL YAT. HOLDING3320.09.2017

   

  DENİZ YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

  Global Yatırım Holding’in (GLHYO) zayıf net kar performansı önümüzdeki dönem toparlanabilir. Global Yatırım Holding 2Ç17’de 81 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçen sene 10 milyon TL zarar idi. Şirket cirosunu, yurtdışı limancılık faaliyetlerinin döviz bazlı gelirleri sayesinde geçen seneye kıyasla %19 arttırdı. Buna paralel olarak FAVÖK rakamı da %13 artarak 65 milyon TL’ye ulaştı. Ancak şirketin sahip olduğu HES lisanslarına yönelik tek sefere mahsus ancak beklenmedik 51 milyon TL’lik değer düşük karşılığı zararı şirketin olumsuz bir net kar performansı sergilemesine sebep oldu. Ancak Global Liman halka arzınının gerçekleşmesi ile beraber şirketin iyileşen borçluluk durumunun önümüzdeki dönem doğuracağı daha düşük finansal giderler ve güçlü sezonsallık etkisi nedeniyle şirketin 3ç’de daha olumlu bir net kar performansı sergilemesini bekliyoruz.

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

  GLYHO yılın ikinci çeyreğinde 81 milyon TL zarar açıklarken 2016 ikinci çeyrekte 10.2 milyon TL’lik zarar bulunmaktaydı. Özellikle bir HES lisansı için yazılan 51 milyon TL’lik değer düşüklüğü ve net 45 milyon TL’lik finansal giderler şirketin finansallarına olumsuz yansımış oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise 79 milyon TL ile 2016 aynı çeyrek rakamı olan 76 milyon TL paralelinde geldi. FAVÖK’de liman grubu 79 milyon TL ile katkı verirken enerji grubunun katkısı 3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanında şirketin defter değeri ise yapılan sermaye artırımı ve Liman hisse satışı neticesinde 650 milyon TL artarak 1,116 milyon TL seviyesine ulaştı.

   

  ZİRAAT YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Teknik Analiz – 14.08.2017

  GLYHO: Hisse, geçen hafta önemli sayabileceğimiz 3,12 yatay desteğinin üzerinde tutunmayı başardı. Göstergeler tarafında haftalık grafikte 66 seviyesinde bulunan RSI aşırı alım bölgesine (70) gitmesi için halen alanı var gözüküyor. MACD ise sinyal çizgisine yaklaşmakta. Artan işlem hacmi de yükselişi desteklerken, hissenin bu hafta da taleple karşılaşmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

  Kapanış fiyatı: 3,20    Satış Seviyeleri: 3,38 3,39     Zarar kes: 3,15

   

  Global Yatırım’dan Mevcut Tahvillerin Faiz ve Vadelerinde Değişiklik Açıklaması – 19.06.2017

  Yeni bir ihraç olmaksızın Şirketimizin mevcut tahvilinin faiz ve vadesindeki değişiklik hk

  Sadece yurtdışında ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2017 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, yıllık % 11 kupon faizli, 40.119.000,-Amerikan Doları tutarlı, SPK kaydında bulunan Şirketimiz tahvilinin sahiplerinin 15.06.2017 tarihinde yaptıkları Tahvil Sahipleri Genel Kurulu’nda; tahvil faizinin %8’e indirilmesi de dahil Şirketimiz lehine çeşitli iyileştirmeler yapmak suretiyle vadesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte sahip oldukları tahvillerin vadesinde itfasını talep eden tahvil sahiplerinin bu talepleri de karşılanacaktır.

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Haber Analiz – 15.06.2017

  GLYHO yapılan bedelli sermaye artırımında 32.4mn adet yeni hisse için hak kullanımı yapıldığını açıkladı. FAB Partners’a kullandırılan 100 milyon adetlik hak ile birlikte şirketin sermayesinin 193.5 mn TL seviyesinden 325.9 mn TL seviyesine çıkmış olduğu açıklandı. Bu sermaye artırımı ile birlikte GLYHO’ya 324 mn TL’lik nakit girişi gerçekleşmiş oldu.

  Borsa İstanbul’dan Global Yatırım Holding’de GLYHO Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında Duyuru – 14.06.2017

  Global Yatırım Holding’in çıkarılmış sermayesinin 193.500.000 TL’den 325.888.409,93 TL’ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 15.06.2017 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri’nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 325.888.409,93, fiili dolaşımdaki pay oranı % 41 olarak dikkate alınacaktır.

  Borsa İstanbul’dan Global Yatırım Holding GLYHO Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu – 13.06.2017

  Borsamız Yıldız Pazarı’nda işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) nin 193.500.000 TL olan sermayesinin 393.500.000 TL’ye artırılması kapsamında, artırılan 100.000.000 TL nominal değerli kısmını temsil eden “Borsada İşlem Gören” nitelikteki payların 1 TL nominal değerli pay için 2,45 TL fiyatla tahsisli olarak alıcı F.A.B. Partners LP’ye satış işlemi Global Menkul Değerler A.Ş. (alıcı/satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/06/2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

  Satılacak Payların Grubu
  Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
  Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  100.000.000
  Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
  F.A.B. Partners LP / 100.000.000 TL
  İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
  Global Menkul Değerler A.Ş.
  İşlem Fiyatı (TL)
  2,45
  Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
  2,33 TL – 3,49 TL
  İşlem Tarihi
  14.06.2017

  Global Liman halka arzı ek satış ve sonuç bildirimi – 12.06.2017

  Liman yatırımlarımızı bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc’nin Londra Borsası’nda halka arzı ile ilgili olarak 7,40 İngiliz Sterlini üzerinden 724.553 adetlik ek satış hakkı opsiyonu kullanılmıştır. Netice itibarı ile Global Ports Holding Plc’nin halka arzında Global Yatırım Holding’in dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden mevzubahis ek satış opsiyonu hisseleri de dahil olmak üzere toplam 10.967.352 adet hisse satılmış olup, Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc’nin %60,6 oranında hissesine sahip olmaya devam etmektedir.

   

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Haber Analiz – 12.06.2017

  GLYHO bedelli, sermaye artırımı. 14 Nisan tarihinde elinde hisse bulunduran mevcut GLYHO hissedarları 2.45TL’den kendi hisselerinin %51.8’i oranında hisse alma hakkı olacak. 13 Haziran GLYHO bedelli sermaye artırımının son günü.

  İŞ YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Haber Analiz – 09.06.2017

  Kapanış (TL) : 2.86 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 553 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.24 GLYHO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a A

  Global Yatırım Holding %103’e kadar tahsisli sermaye artırımı yapacak
  Global Yatırım Holding sermaye artırımı başvurusu ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Şirket buna göre en fazla 200mn TL nominal değerli pay tutarı kadar rüçhan hakkı kullandırılmadan tahsisli sermaye artırımı yapacak. Sermaye artırımın 100mn TL nominal değere kadar olan kısmı mevcut hissedarlara, geriye kalan 100mn TL nominal değere kadar olan kısmı ise F.A.B Partners’a tahsis edilecek. Eğer mevcut hissedarlar bütün haklarını kullanırlarsa şuanki mevcut sermaye 193.5mn TL’den 393.5mn TL’ye yükselecek. SPK’nın kurul karar tarihi olan 14 Nisan 2017 itibari ile Global Yatırım Holding hissedarı olan yatırımcılar o gün itibari ile ellerindeki hisse miktarının %51.68’i oranında sermaye artırımına katılabilecekler.

  Sermaye artırımı 2.45TL/hisse bedelle gerçekleştirilecek. Hissenin dünkü kapanışına olan 2.85TL’ye göre yaklaşık %14 iskontoya işaret ediyor. Sermaye artırımına katılan yatırımcılar sermaye artırımı ile aldıkları mevcut hisseleri 1 yıl süre ile satamayacaklar. Yine bütün hakların kullanıldığı varsayımı ile Şirket’e en fazla 450mn TL nakit girişi olacak. Şuanli piyasa değeri 551.5mn TL seviye dikkate alındığında yaklaşık 1.04 milyar TL piyasa değerine ulaşılacak. Hisse sayısı bütün hakların kullanıldığı durumda 393.5mn’a yükseleceği için hissenin fiyatı sermaye artırımı sonrası 2.65 TL/hisseye revize edilecek. Ancak biz bütün hissedarların sermaye artırımına katılmasını beklemiyoruz. O nedenle sermaye artırımı sonrası piyasa değeri ve torik fiyat şuanki değerler ile yukarıda belirttiğimiz oranlar arasında bir yerde oluşacaktır. Biz haberin bugün hisse fiyatını baskılayabileceğini düşünüyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Haber Analiz – 09.06.2017

  SPK kararına uygun olarak Global Yatırım Holding 200 milyon yeni hisse ihraç edecek. Yeni hisse ihracı, mevcut piyasa fiyatına %14 iskontolu şekilde hisse başına 2.45TL’den gerçekleşecek. Hatırlatmakta yarar var, Şirket ilk 14 Nisan’da uluslararası fon FAB’a tahsis edilmek üzere 100 milyon adetlik yeni hisseyi belirtilen fiyatta ihraç edecekti. SPK kararı sonrası, 14 Nisan öncesi Global Yatırım Holding hisse sahipleri de aynı fiyattan 100 milyon adetlik sermaye artırımına başvurabilecekler. 12-13 Haziran’daki başvurular sonrası ihraç için önceki ortaklara tahsis edilen hisselerden talep görmeyen kısmı iptal edilecek ve sonrasında FAB için 100 milyon adetlik diğer artırım işlemine geçilecek. Yeni hisseler için 1 yıllık elde tutma zorunluluğu olacak. Kısa vadede iskontolu fiyattan yeni arzın hisse üzerinde olumsuz etki bırakması beklenebilir. Uzun vadede ise bu riskin bertaraf edilmesi nedeniyle şirketin en büyük iştiraki Global Liman’ın halka arz edilmesiyle açığa çıkan değerin hisseye daha fazla yansıyacağı beklentisi GLYHO hisseleri için olumlu olabilir.

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım GLYHO Hisse Haber Analiz – 09.06.2017

  GLYHO tahsisli bedelli sermaye artırımının 12 ve 13 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Bu artırımda 14 Nisan tarihinde elinde hisse bulunduran GLYHO hissedarları 2.45TL’den kendi hisselerinin %51.5’i oranında hisse alma hakkı olacak. Alınan bu hisseler 1 yıl boyunca satılamayacak. Bu işlemin tamamlanması ardından 2.45TL’den 100mn adet hissenin de FAB Partners’e satışı da tamamlanacak. Bu tahsisli bedelli sermaye artırımı hisse fiyatı üzerinde baskı yaratmaktayı.

   

  Global Liman Halka Arz Detayları Belli Oldu – 12.05.2017

  19 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihli açıklamalarımıza ek olarak: Roadshow, 11 Mayıs 2017 tarihinde başarılı bir şekilde sona ermiştir. Gelen talebin yeterli olduğunun değerlendirilmesi neticesinde arzın neticelendirilmesi istikametinde karar verilmiştir. Bu çerçevede, Global Yatırım Holding’in liman işletmeciliği faaliyetleri, %89,16 hissesine sahip olduğu ve liman işletmeciliği faaliyetlerini bünyesinde barındıran Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Global Yatırım Holding’in dolaylı olarak %89,16’sına sahip olacağı İngiltere’de kurulu olan Global Ports Holding Plc’nin altında toplanacağı şekilde yapılandırılmakta, ve halihazırda Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerinin %10,84 hissesine sahip olan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Global Ports Holding Plc’nin %10,84 hissesine sahip olmaktadır. Neticede arz anında Global Port Holding Plc’nin 55.000.000 hissesinin 49.038.000 adedi dolaylı olarak Global Yatırım Holding’e, 5.962.000 adedi ise EBRD’ye ait olmaktadır.

  Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup, sermaye artışı ile 7.826.963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden, 3.130.785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak üzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc’nin asgari %56,77 oranında (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177,6 milyon İngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Doları) ve arz edilen hisselerin %10,8’i İngiltere’de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89,2’si ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir. Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye başlamaktadır. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD’nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri vardır.

  Menşei:
  İngiltere – %63
  ABD – %12
  Asya – %13
  BAE – %4
  Diğer – %9

  Yatırım prensibi:
  Hisse fonu – %63,9
  Hedge fonu – %25,3
  Bireysel – %10,8

  Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilmiş olan Global Ports Holding Plc’nin İngiltere’de kurulu olması sebebi ile Türkiye’de arz edilmemiştir, Türkiye’de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamış ve arz ile ilgili hiçbir doküman yayınlanmamıştır.

  DENİZ YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz – 12.05.2017

  Global Liman halka arz detayları bugün belli olabilir. Global Yatırım Holding’in 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamaya göre, şirketin %89 iştiraki Global Liman Holding’in Londra Borsası’nda halka arzı için talep toplama sürecinde dün son gündü. Şirket bugün arz sonuçlarını açıklayabilir. Arzın olumlu (olumsuz) tamamlanması Global Yatırım Holding (GLYHO.TI) hissesi üzerinde pozitif (negatif) katalizör etkisi yaratabilir.

   

  DENİZ YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 20.04.2017

  Global Yatırım Holding Global Liman’ın halka arzı için Londra borsasına başvurdu. KAP’a yapılan açıklamada halka arz büyüklüğünün 250 milyon dolar olarak hedeflendiği duyuruldu. %40 ila %50 halka arz büyüklüğü varsayımıyla şirkete biçilen hedef değerin 500 ila 600 milyon dolar arasında olduğunu hesaplamaktayız. Kaba bir hesaplamayla bu değer holding iskontosu ve borcu düşüldükten sonra Global Yatırım Holding için 5.0TL civarında hisse başına net aktif değerine işaret etmektedir.

  Halka arzın gerçekleşmesi hisse üzerinde gözle görülür bir pozitif potansiyelin ortaya çıkmasına vesile olabilir. Ama hatırlatmakta yarar var şirket 2015 yılında da Türkiye’de bir halka arz girişimi gerçekleştirmiş ama başarılı olamamıştı. Aynı olumsuz sonucun bu girişimde de yaşanması hisse üzerinde görülen son dönemdeki olumlu havanın tersi bir seyre dönmesine de neden olabilir.

  ZİRAAT YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 20.04.2017

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif): Şirketin liman yatırımlarının, Londra Borsası’nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olup, halka arz büyüklüğünün 2 Mayıs 2017’de başlayacak olan roadshow’da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu’nun onayına vabeste olarak yaklaşık 250mn USD tutarında olmasına ve halka arzın Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Hisse haberin ardından dün günü %7,9 oranında artışla kapamıştır.

  HALK YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 20.04.2017

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Pozitif): Şirket, liman yatırımlarının, Londra Borsası’nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verildiğini, halka arz büyüklüğünün roadshow’da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak yönetim kurulu onayına bağlı olarak 250 milyon dolar tutarında olacağını açıkladı

   

  Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Açıklama – 11.04.2017

  irketimizin sermaye artırımı başvurusuna ilişkin 14.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzca onaylanan Fon Kullanım Raporu ilgili Yönetim Kurulu kararının eki olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.

  Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
  Pay Grup Bilgileri
  Mevcut Sermaye (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
  Verilecek Menkul Kıymet
  Nevi
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  0,2
      
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  193.474.999,8
  100.000.000
  51,68626
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  Nâma
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  10.000
      
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  15.000
      
  Mevcut Sermaye (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
  TOPLAM
  193.500.000
  100.000.000,000
  51,67958
  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
  F.A.B Partners LP

  OYAK YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 15.03.2017

  Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcı olan F.A.B. Partners’in GLYHO’da tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla %34 pay alacağını duyurdu. F.A.B. Partners hisse başına 2.45TL ödeyerek GLYHO’ya ortak olacak. Satış fiyatı GLYHO’nun önceki gün kapanış fiyatı olan 2.68TL’ye göre %9 iskontoya işaret ediyor.Bu işlemle GLYHO’nun sermayesi 100 milyon TL’lik artırımla 293.5 milyon TL seviyesine çıkacak. Bu bedelli artırımla GLYHO’nun 499 milyon TL seviyesinde olan holding borcu da 245 milyon TL’lik nakit girişiyle gerilemiş olacak (-Konsolide net borç: 1.99 milyar TL).

  AK YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 15.03.2017

  Global Yatırım Holding tahsisli sermaye artırımı ile sermayesini 193,5 milyon TL’den 293,5 milyon TL’e çıkarıp, artırılan sermayeyi hisse başına 2,45TL’den İngiltere merkezli F.A.B Partners LP’ye toplam 245 milyon TL bedelle satma kararı aldı. Satışın onaylanması durumunda, F.A.B Partners’ın Global Yatırım Holding’deki payı %34,1 olacak.

  ZİRAAT YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 15.03.2017

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif): Global Yatırım Holding sermayesini bedelli 100mn TL nominal tutarda artırma ve yurtdışında yerleşik F.A.B. Partners LP’ye 245mn TL’ye satma kararı aldı. Yönetim Kurulu’nun verdiği sermaye artırım kararı çerçevesinde sermaye artırım izni için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacak. Sermayenin artırımı ile birlikte şirketin sermayesi %51,7 oranında artırılarak 293,5mn TL yükselmiş olacak. Buna göre F.A.B. Partners’ın şirketteki payı %34,1 olacak. Hisse haber sonrasında dün günü %1,9 oranında artışla kapadı.

   

  ZİRAAT YATIRIM – GLYHO Hisse Haber Analiz  – 23.11.2016

  Global Yatırım’ın İtalya’daki Hisse Devirleri Gerçekleşti

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr): Şirketin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı aracılığıyla, İtalya’da bulunan Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.’nin %51 hissesini ve Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.’nin %21 hissesini devraldığını bildirilmişti. Global Liman, bahsi geçen, %100’üne sahip olduğu Ports Operation Holding aracılığıyla, Cagliari Yolcu Limanı ve Catania Yolcu Limanını işleten şirketler ve ayrıca Portovenere’de kruvaziyer yolcu gemisi yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren şirkete ait hisseleri dolaylı olarak devraldığını Şirkete bildirmiştir.

   

  DENİZ YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

  Global Yatırım Holding 3Ç16 sonuçları: Faaliyet performansı pozitif net kar yaratmaya yeterli olmadı. Global Yatırım Holding 3Ç16 bilançolarını dün açıkladı. Şirket, 18mln TL’lik net zarar açıklarken geçtiğimiz yılın 3.çeyreğinde 9mlntl net zarar açıklamıştı. Net kar rakamına yönelik bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Türkiye’deki zayıf turizm sezonuna rağmen şirket turistik gemi yolculuğu faaliyetleri için alınan Valetta limanı sayesinde gelen inorganik büyümeyle satış rakamlarında %12’lik bir büyüme gerçekleştirmeyi başardı. Yüksek yolcu ücretleri, güçlenen Euro ve Barcelona ile Malaga güzergahı üzerinde artan yolcu trafiği sayesinde 3Ç16 FAVÖK’ü 85mlnTL olarak yıllık bazda %27 artış gösterdi. Düşük gaz fiyatları nedeniyle enerji segmentinden gelen sınırlı katkı yüzünden şirketin daha iyi bir faaliyet performansı göstermesi mümkün olmadı.

  Öte yandan, net borç 3Ç’de 1.6 mlrTL’den 1.7mlrTL’ye gelerek bu çeyrek de yükselmeye devam etti. Borç seviyesi 2016T için 8.0x Net borç/FAVÖK oranına gelerek endişe verici bir seviyeye geldi. Şirketin faiz karşılama oranının (FAVÖK/Net faiz gideri) 1.0 seviyesine yaklaşması da borçluluğu düşürme konusunda bir aksiyonu gerekli kılıyor. GYH’nin, 11 Kasım’da saat 17:00’de düzenleyeceği konferans görüşmesinde şirkete daha sağlıklı bir bilançoya sahip olmak için liman/enerji faaliyetlerinden kısmi çıkış yapılıp yapılmayacağını sormayı planlıyoruz. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerinde bugün önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz 2Ç16 – 10.11.2016

  Yılın üçüncü çeyreğinde -17.8 milyon TL net zarar açıklarken bu rakam 2015 aynı dönemindeki -9.4 milyon TL’lik zarara göre artmış oldu. Özellikle finansal giderlerdeki artış zararın artmasında etkili oldu. Ancak şirketin faaliyet karlılığını gösteren VAFÖK rakamına baktığımızda 83 milyon TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 65 milyon TL’nin üzerinde gerçeklemiş oldu. Özellikle Liman segmentinin karlılığının satın almalarla ve tarife iyileştirmesiyle artması konsolide VAFÖK rakamını da destekledi. Enerji segmenti karlılığı da artan hacimlerin etkisiyle artışı destekledi

   

  ZİRAAT YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz 2Ç16 – 18.08.2016

  Global Yatırım Holding (GYHOL, Nötr): Holding 2016 yılının ikinci çeyreğinde 10,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. (2Ç2015’te ana ortaklık net dönem zararı 23,5mn TL idi). Zarar rakamında 2Ç2015’teki 52,4mn TL’den 36,4mn TL’ye gerilemesine karşın yüksek finansman gideri etkili olmuştur. 2. Çeyrekte Holding’in brüt karı %33,4 oranında artarken, faaliyet karı ise operasyonel giderlerdeki yüksek artışın etkisiyle sadece %8,9 oranında artmış ve 18,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki zarar rakamı ile birlikte Holding’in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net zararı 45,1mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 51,6mn TL’nin altında gerçekleşmiştir.

  OYAK YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz 2Ç16 – 18.08.2016

  GLYHO: Yılın ikinci çeyreğinde 10.2 milyon TL zarar açıklarken geçtiğimiz yıl aynı dönemde zarar 24 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin faaliyet karlılığına baktığımızda ise VAFÖK 58 milyon TL ile geçtiğimiz yılın 55 milyon TL seviyesine göre hafif bir iyileşmeye işaret ediyor. Özellikle Liman segmentinin karlılığını artırdığı görülürken Holding’in solo faaliyetlerinin ise olumsuz katkı verdiği görülüyor.

  DENİZ YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz 2Ç16 – 18.08.2016

  Global Yatırım Holding 2Ç16 sonuçları: Operasyonel iyileşme net kar yaratmaya yetmedi. Global Yatırım Holding 2ç16’da 10mln net zarar açıkladı. Bu rakam geçen seneki 23mln TL zarardan daha az olsa da hala pozitif kara dönüş bu çeyrek itibari ile de geçerli değil. Barcelona ve Malaga limanındaki tarife iyileştirmesi ve yolcu büyümesinin yanında Malta Valetta limanının satın alımının yarattığı etki ile şirket 2Ç FAVÖK’ü geçen yıla kıyasla %20’lik bir artışla 58mlnTL’ye ulaştı. Yine de şirketin 1.6mlrTL’ye dayanan net borcu ve bu seviyenin işaret ettiği Net Borç / FAVÖK oranının 10’u geçmesi, borçluluk oranı ile kaygıları artırıyor. Şirketin bugün saat 5’te yapacağı telekonferansta bilançoyu rahatlatmak için alınacak önlemleri soracağız. Sonuçların hisse üzerinde herhangi bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

   

  İŞ YATIRIM – Global Yatırım Holding Yorumu – 17.05.2016

  Kapanış (TL) : 1.55 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 300 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.06 GLYHO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

  Global Yatırım Holding 10mn TL temettü kararı aldı / temettü verimi %3.3

  Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu 23 Haziranda yapılacak olan Genel Kurul’a 10mn TL brüt temettü dağıtma teklifi sunacak. Temettü verimi %3.3’e denk geliyor. Temettü dağıtımının 15 Ağustos tarihine kadar yapılması teklif edilecek.

   

  KAP AÇIKLAMASI – 11.05.2016

  Global Yatırım Holding, Venedik Kruvaziyer Limanı İhalesi ile ilgili bilgilendirme yaptı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

  31 Mart 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda, Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.’nin (“VTP”) hisselerinin %53’üne sahip olan APVS S.r.L.’nin (“APVS”) hisselerinin %65.98’inin satışına ilişkin ihaleye tek teklifin Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Global Liman”), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum (“Konsorsiyum”) tarafından verildiğini ve İhale sonucunun Konsorsiyum lehine kesinleşmesi için, APVS seviyesindeki diğer ortak olan Venetto Sviluppo’nun (“VS”) öncelikli ve VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmesi gerektiğini bildirmiştik.

  VS, APVS’nin satışa konu olan %65.98 hissesinin tamamı için ön alım hakkını kullanmaya karar verdiğini İhale Makamına iletmiştir. VS’nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48’inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia
  Investimenti S.R.L’ye (“VI”) satışı için bir ön anlaşma imzalanmış olup, Global Liman bu vesileyle VS’nin %48 hisseyi VI’ye satarak devretmek niyetinde olduğunu Şirketimize dolaylı olarak bildirmiştir. Sözkonusu hisselerin VI’ye satışı, VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmeleri halinde gerçekleşecektir.

   

  İŞ YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz 1Ç16 – 11.05.2016

  Kapanış (TL) : 1.7 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 329 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.03 GLYHO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

  GLYHO 1Ç16 Sonuçları

  Global Yatırım Holding 1Ç16 konsolide finansallarında 35 milyon TL net zar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28 milyon TL net zarar açıklamıştı. Kıyaslama yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %41 artış göstermiş olmasına rağmen finasman giderlerindeki artış ve diğer operasyonel gelirlerdeki düşüş nedeni net zarar geçtiğimiz yıla göre artış gösteriyor.lobal Yatırım Holding 1Ç16 konsolide finansallarında 35 milyon TL net zar açıkladı.

  Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28 milyon TL net zarar açıklamıştı. Kıyaslama yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %41 artış göstermiş olmasına rağmen finasman giderlerindeki artış ve diğer operasyonel gelirlerdeki düşüş nedeni net zarar geçtiğimiz yıla göre artış gösteriyor.

  Holding’in gelirleri enerji ve liman segmentlerinin güçlü katkılarıyla yıllık bazda %29 büyüyerek 109 milyon TL olarak gerçekleşti. Konsolide liman gelirleri yıllık bazda %28 atış göstererek 55 milyon TL’ye yükselirken enerji segmenti gelirleri yıllık bazda %17 büyüme göstererek 40 milyon TL olarak gerçekleşti.

  Holding’ün düzeltilmiş konsolide FAVÖK’ü liman ve enerji segmentlerinin güçlü katkıları ile yıllık bazda %41 büyüyerek 1Ç16’da 22 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Liman segmentinin FAVÖK’ü yıllık bazda %21 artış göstererek 24 milyon TL’ye ulaşırken, enerji segmenti FAVÖK’ü operasyonel kaldıraç sayesinde yıllık bazda %94 büyüyerek 1Ç16’da 4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

   

  ANADOLU YATIRIM – Global Yatırım Holding Hisse Analiz – 28.03.2016

  Global Yatırım Holding (GLYHO, Pozitif), %89,16 oranında bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş’nin 99.63 milyon TL tutarındaki dağıtılabilir karın tamamının en geç 31 Mart’a kadar hissedarlara dağıtılmasının karara bağlandığını açıkladı. Bu karar ile Global Yatırım Holding, 88,8 milyon TL temettü geliri elde edecek.

  Yorum: 2015 yılını 163 milyon TL’lik FAVÖK’e karşılık 147 milyon TL’lik finansal gider ve 149 milyon TL’lik faaliyet gideri yüzünden 48 milyon TL zarar ile bitiren şirkete iştirakinden gelecek 88,8 milyon TL temettü gelirini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hisse Cuma gününü haberin etkisiyle %6,25’lik yükselişle tamamlamıştır. Global Yatırım Holding, ayrıca Goldman Sachs ile Münhasırlık Sözleşmesi’nin karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı..

   

  İŞ YATIRIM – Global Yatırım Holding Yorumu – 28.03.2016

  Kapanış (TL) : 1.7 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 329 – 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.52 GLYHO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

  Global Yatırım Holding, Goldman Sachs ile Anlaşmasında Majör Değişikliğe Gitti

  Global Yatırım Holding kendi sermayesinde sahip olduğu hisselerin satışı için imzaladığı münhasırlık sözleşmesini sonlandırdı

  Global Yatırım Holding kendi sermayesinde sahip olduğu ve sermayenin %9,31’ini temsil eden GLYHO hisselerinin satışı için Goldman Sachs ile daha önce imzalanan münhasırlık sözleşmesinin sonlandırılmasına ve hisselerinin satılması yerine sermaye azaltımı, elde tutmaya devam edilmesi, blok satış ve sair alternatifler üzerinde çalışma yapılmasına karar verdi.

   

  İŞ YATIRIM – Global Yatırım Holding Yorumu – 25.03.2016

  Global Holding iştiraki Global Liman’dan 88.8mn TL temettü alacak

  Global Yatırım Holding, %89,16 oranında bağlı ortaklığı Global Liman’ın 25 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 99.6mn TL turatındaki dağıtılabilir karın tamamının dağıtılmasına karar verdiğini duyurdu. Buna göre Global Holding’in kendi payı oranında 88,8mn TL temettü geliri elde edecek. Ayrıca açıklamada kar dağıtımının en geç 31 Mart 2016 tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Global Liman’a EBRD’nin %10,84 oranında ortak olması ve şirkete 53.4mn euro tutarında kaynak girmesi sonrası borçluluk azalmış ve temettü imkanı artmıştı. Holding’in iştirakinden güçlü temettü geliri elde etmesinin hisse fiyatı üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.

   

  İŞ YATIRIM – Global Yatırım Holding GLYHO Hisse Analiz 4Ç15 – 09.03.2016

  Global Yatırım Holding 4Ç15 Finansalları

  Global Yatırım Holding 4Ç15 finansallarında 13mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 73mn TL zarar söz konusuydu. Net karda yıllık bazda yaşanan iyileşme hem operasyonel karın daha güçlü olması hem de geçen yıla kıyasla finansal giderlerin daha düşük olmasından kaynaklandı.

  Konsolide gelirler yıllık bazda %37 artış göstererek 136mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %67 artış göstererek 32mn TL yükseldi. Liman segmenti gelirleri 2015 yılında yıllık bazda %45 büyüyerek 287mn TL’ye yükselirken FAVÖK’ü %53 artış gösterek 194mn TL’ye yükseldi. Her ne kadar gelirler ve operasyonel kar yıllık bazda güçlü büyüme göstermiş olsa da Yönetimin öngörüsünün bir hayli gerisinde kalırken bizim tüm yıl beklentimizin biraz altında gerçekleşti.

PAYLAŞ