Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bu Hisselere ...

Bu Hisselere Yatırım Yaparken Bu Hususlara Dikkat Edin, Vakıf Yatırım

Şirket Karlılıkları ve İmtiyazlı Paylar

Bilindiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 28 maddesi 2. bendi gereğince üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilemeye yönelik imtiyazlar Kurul kararı ile kalkmaktadır. Bu nedenle 2016 sonu itibariyle son 5 dönemdir zarar eden, oyda veya yönetimde imtiyazı olan şirketleri inceledik. Bu şirketlerin payda imtiyazlarını kaybetmemek adına;

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

  1. maddi duran varlık satımı ile kar elde etme,
  2. gayrimenkullerini yeniden değerlemeye giderek kara geçme,
  3. sermaye artırarak finansal gider yaratan borçlarını kapatma,
  4. kara geçmek için ek operasyonel önlemler alma yoluna gidebileceğini düşünüyoruz.

Dolayısıyla pozitif ya da negatif haber akışına hassas olabileceğini düşündüğümüz aşağıdaki hisselere yatırım yaparken,  yatırımcılarımızın yukarıda belirttiğimiz hususları dikkate almaları gerektiği görüşündeyiz.

İmtiyazlı paylar

MADDE 28 – (2) Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar. Söz konusu imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürlüğü