Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Akçansa Hazır...

Akçansa Hazır Beton Sektöründe Uluslararası Çevresel Ürün Beyanını Yapan İlk Şirket Oldu

21.12.2020 – Akçansa, Global Cement and Concrete  Association (Global Çimento ve  Beton Birliği) tarafından yürütülen çevresel ürün beyan sürecine katılarak, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk hazır beton üreticisi oldu. Şirket böylece, hazır beton ürünlerinin çevresel ayak izini, şeffaf ve sorumlu bir yaklaşımla müşterileriyle paylaşmaya başladı. 

Çevresel ürün beyanları (EPD), hammadde üretiminden başlayarak ürünün son aşamada bertaraf edilmesine kadar geçen süreçteki çevresel performansını, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla ortaya koyuyor. EPD sürecini tamamlayarak ürün performansını beyan eden firmalar, piyasaya sürdükleri ürünün çevresel ayak izini müşterilerine şeffaf biçimde sunuyorlar. Böylece LEED, BREEAM ve GreenStar gibi yeşil bina sertifikalandırma süreçlerinde müşterilerine kolaylık sağlıyorlar.

Türkiye’de yapı malzemesi üreticilerinin ürünleri için çevresel ürün beyanında bulunmaları  henüz zorunlu olmamakla birlikte, karbon ayak izi veya sorumlu kaynak tüketiminin izlenebilmesi bakımından konu her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.  

Mega projelerin çözüm ortağı Akçansa, düşük karbonlu ürünlerle geleceğe hazırlanıyor

Sürdürülebilir ve sorumlu iş modellerinin benimsenmesi konusunda sektöre öncülük eden Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, hazır beton ürünleri için, Global Cement and Concrete  Association (Global Çimento ve Hazır Beton Birliği) tarafından yürütülen çevresel ürün beyan sürecini tamamlayarak, Türkiye’deki bu belgeyi alan ilk hazır beton üreticisi oldu.

Akçansa Genel Müdürü Mehmet Zeki Kanadıkırık, Çevresel Ürün Beyanlarının, sorumlu kaynak kullanımını teşvik eden  pazarlarda ve önde gelen yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde çevresel ayak izi düşük ürünler için talep avantajı yarattığını belirterek şunları söyledi:

Hazır beton ürünlerimiz için müşterilerimize sunduğumuz bu belgeyle ürünün çevresel etkilerini sorumlu ve şeffaf bir yaklaşımla ortaya koyuyoruz. Müşterilerimiz kullandıkları ürünün çevresel ayak izi hakkında bilgi sahibi oluyor ve kıyaslama imkanı buluyorlar. Bu sertifikalar aynı zamanda, düşük karbonlu gelecekte çevresel ayak izi düşük ürünlere yönelik çalışmalarımız için de temel oluşturuyor. Bu adımlar hem inovasyon ve Ar-Ge yaklaşımımızı şekillendiriyor hem de şirketimiz bünyesinde önemli bir farkındalık ve tecrübe birikimi oluşmasına yardımcı oluyor.”

Akçansa çevresel ayak izini azaltıyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından Aralık 2019’da duyurulan “Avrupa Yeşil Düzen Planı” iklim değişikliğini ve çevre kaygılarını tüm politika alanlarının merkezine alırken, temel olarak kıtanın karbon salınımını 2030’a kadar 1990 yılındaki seviyelerine oranla %50 azaltmayı hedefliyor. Plan çerçevesinde aralarında çimentonun da bulunduğu seçili sektörlerde, ihracatla oluşan karbon emisyonunu azaltmak için ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ getirilmesi bekleniyor. Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dünya Bankası desteğiyle yürütülen PMR Türkiye (Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı) Projesi ile ülkemizde kurulacak karbon fiyatlandırma mekanizması için hazırlık yapılıyor.

Akçansa tüm bu gelişmeler ışığında düşük karbonlu gelecek için bir yandan üretim aşamalarında daha fazla oranda alternatif yakıt, biyokütle kullanımı ve enerji verimliliği gibi uygulamalar ile karbon ayak izini düşürürken; diğer taraftan da düşük klinkerli çimento ve daha yüksek mineral katkı kullanımı ile betonda çevresel ayak izini azaltmaya devam ediyor.

Dünyada çevreci ürünlere olan talebin giderek arttığını ve her yıl daha fazla sayıda ülkenin karbon fiyatlandırması çalışması yürüttüğünü vurgulayan Genel Müdür Kanadıkırık, Akçansa’nın aldığı EPD sertifikalarının hem iç pazarda hem de ihracatta önemli rekabet avantajı sağlamasını beklediklerini söyledi.

 

Akçansa’nın Üçüncü Çeyrek Satış Geliri 1,3 Milyar TL Oldu

04.11.2020 – Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu Akçansa, 2020 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Ocak-Eylül dönemi satış geliri 1,3 milyar TL oldu.

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın açıkladığı 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin yılın 9 aylık dönemindeki toplam satış geliri 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Son çeyrek verilerine göre, şirketin dönem kârı ise 65,1 milyon TL oldu.

Akçansa Genel Müdürü M.Zeki Kanadıkırık, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Akçansa olarak ihracattaki gücümüzü ve performansımızı lojistik avantajımız ve liman yönetimimizle bu dönem de koruduk. Yılın üçüncü çeyreğinde esas faaliyet karımızı 78,6 milyon TL seviyesine ulaştırdık” dedi. Kanadıkırık, Akçansa’nın Ar-Ge alanındaki çalışmaları ve teknolojinin gücü sayesinde çevresel etkisi düşük, yenilikçi ürünler tasarladıklarını ve 4 kıtaya ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Alternatif yakıt kullanımının Akçansa’nın sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden M.Zeki Kanadıkırık, “Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı gibi çevresel ve ekonomik anlamda çözümler hayata geçiriyoruz ve ekonomiye katma değer yaratarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Akçansa Hakkında

Temelleri 1967 ve 1974 yıllarında Akçimento ve Çanakkale Çimento ile atılan ve 1996 yılında bu iki şirketin birleşmesi sonucunda Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi konumuna gelen Akçansa, bir Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşudur.

Çimento ve hazır beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa, iştiraki olan Betonsa şirketiyle 1998 yılında birleşmesi sonucunda, Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a yakın hazır beton tesisinde ‘Betonsa’ markasıyla hizmet vermektedir. Akçansa, dünya kalite standartlarına uygun ürünleri, kimliği, üstün hizmet anlayışı ve yüksek teknoloji donanımlı tesisleriyle ülkemizin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılamaktadır. Modern limancılık anlayışıyla hareket eden Akçansa Port markasıyla genel kargo, dökme yük, proje yükü, uluslararası ve dahili Ro-Ro, depolama, ardiye, konteyner operasyonları, CFS, dökme sıvı yük hizmetlerinin yanı sıra ‘butik hizmet’ anlayışına sahip limanlarından üçüncü şahıslara da hizmet vermektedir.

Akçansa’nın vizyonu, tüm paydaşları tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümektir.

Akçansa’nın misyonu, toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürü ile tüm sosyal paydaşları için değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmaktır.

 

 

Akçansa Türkiye Çimento Sektörünün Tarihi Olarak En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı

22.02.2020 – Akçansa, 3.7 milyon ton ihracat ile Türkiye çimento sektörünün tarihi olarak en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye çimento sektörünün tarihi olarak en yüksek ihracatını gerçekleştiren Akçansa,yurt içi çimento satışlarındaki % 30’a* varan daralmaya rağmen ihracata odaklanarak toplam cirosunu yaklaşık % 6 oranında artırarak 1 milyar 826 milyon TL ciroya ulaştı. Şirketin bu dönemde net karı ise 75 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın açıkladığı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin satış geliri 1 milyar 826 milyon TL olarak gerçekleşti.

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, 2019 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İhracat bizim önemli bir gücümüz. Bu başarılı performansta, son yıllarda hızlı gelişme gösteren limancılık faaliyetlerimizin önemli katkısı var. Lojistik gücümüz ve çevik liman yönetimimizle ihracat gelirimizi iki katına çıkarmayı başardık. Uyguladığımız etkin işletme sermayesi yönetimi ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışımızda %27 oranında bir artış sağlayarak 2019 yılı içerisinde 351 milyon TL tutarında nakit akışı gerçekleştirmeyi başardık. Liman kapasite kullanım oranımızı artan taleplere hızla cevap verecek şekilde yaklaşık % 50 artırdık. Tarihinde ilk kez İstanbul fabrikamızın ürettiği 1 milyon ton klinkeri Akçansa Port Ambarlı Limanı’ndan ihraç ettik. Çanakkale toprağından dünyaya açılan özel ürünümüz ile 2020 yılında ABD pazarındaki payımızı iki katına çıkararak 2 milyon tona ulaşmayı hedefliyoruz. ” dedi.

Akçansa yapay zeka ile yıllık 10 milyon TL tasarruf hedefliyor

Akçansa’nın Türkiye’nin mega projelerinde çözüm ortağı olarak yer aldığı ve bu yılın önemli gündem maddelerinden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu belirten Zenar, “1915 Çanakkale Köprüsü için özel üretilen 1803 Beton ‘da smart beton teknolojisini kullanmaya başladık., Smart Beton Teknolojisi ile beton içine atılan sensörler yardımıyla betonun hem sıcaklık hem de dayanımını telefondaki aplikasyondan anlık görülebilecek. Geleneksel metodlarla numune alımına son verecek bu uygulama ile hem müşterinin zaman kaybı önlenecek hem de maliyet avantajı elde edilecektir. ” dedi.

Akçansa’nın enerji ve üretim verimliliğine yönelik projelerinin gündemde olduğunu vurgulayan Zenar, “Fabrikanın fırın hattını yapay zeka ile tamamen optimize edecek olan projenin pilot uygulaması Büyükçekmece Fabrikası’nda devreye alındı. Proje ile bir çimento fırınında hedeflenen yıllık tasarruf potansiyeli 10 milyon TL düzeyinde olacaktır. ” dedi.

*Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin Kasım sonu verisini içermektedir.

 

 

2019 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçları açıklandı

Akçansa, ilk yarıyılda 62.6 milyon USD ihracat gerçekleştirdi

06.08.2020 – Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 2019 yılının ilk yarıyıl dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin ilk yarıyılında satış geliri geçen yıla oranla %5 artarak 890 milyon TL’ye ulaştı.

AkçansaPort markasıyla Ambarlı Limanı’ndan ihracata başlayan Akçansa, 2019 yılında yıllık bazda ihracatını %191 oranında artırdı.

06.08.2019 – Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın açıkladığı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin ilk yarıyıl cirosu geçen yıla oranla % 5 artarak 890 milyon TL’ye ulaştı. İhracat gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ise geçen yıla oranla %14’ten %38’e yükseldi.

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl önemli gündem maddelerimizden biri 1915 Çanakkale Köprüsü. Stratejik iş ortağı olarak yer almaktan gurur duyduğumuz bu büyük proje için AR-GE ekiplerimiz etkin çalışmalarıyla ‘1803 Çimento’ adlı ürünü özel olarak geliştirmiştir.” dedi.

Zenar, bu yıl Ambarlı Limanı’ndan ihracata başladıklarını belirterek “2019 yılının ilk yarısında sektördeki %40-45 oranındaki daralmaya rağmen, Akçansa olarak yönümüzü ihracata çevirerek ciromuzu % 5 artırdık. Lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimiz ile ihracatımızı yıl sonu itibarıyla iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılının ilk yarısında sattığımız özel ürünlerimizle en önemli ihracat pazarlarımızdan biri ABD pazarı olmuştur. AkçansaPort markasıyla ise Ambarlı Limanımızda kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla liman satış gelirlerimizi %45’in üzerinde artırdık.” ifadelerini kullandı.

Akçansa ihracat performansıyla 2018’de cirosunu 1 milyar 716 milyon TL’ye çıkardı.

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin 2018 yılındaki satış geliri 1 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti. Akçansa’nın yurt dışı pazarlarındaki üstün performansı bu tabloya önemli katkı yaptı.

22.02.2019 – Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın açıkladığı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin satış geliri 1 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti.

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, 2018 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu tablo, iç pazardaki konumumuzu korumak, yenilikçi ürünlerimizle yurt dışı pazarlarımızın sayısını artırmak için gösterdiğimiz üstün çabayı yansıtıyor. Limancılık alanındaki başarılı performansımızın da katkısıyla geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10’un üzerinde ciro artışı kaydettik. Bu yıl Ambarlı Limanı’ndan da ihracata başladık. 2019 yılında ihracatımızı ikiye katlamayı hedeflerken, ekonomimizdeki cari açığın kapanmasına anlamlı bir katkı sunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl Akçansa’nın önemli gündem maddelerinden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu belirten Zenar, “Ülkemizin gururu olacak proje için özel olarak ‘1803 Çimento’ adlı ürünümüzü Çanakkale fabrikamızda geliştirdik. Bu projede çözüm ortağı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. İstanbul’daki Yavuz Selim Sultan Köprüsü’nün ardından yine dünya literatürüne geçecek bir proje olacağına inanıyoruz” dedi.

2018 yılı ilk çeyrek dönem finansal sonuçları açıklandı

 Akçansa’nın ilk çeyrek satış geliri 388 milyon TL oldu

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 2018 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin ilk çeyrek dönemindeki satış geliri 387.6 milyon TL, dönem kârı ise 41.7 milyon TL oldu. 

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın açıkladığı 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin bu yılın ilk çeyrek dönemindeki cirosu 387.6 milyon TL oldu. Şirketin Ocak-Mart 2018 dönemindeki brüt kârı 69.8 milyon TL, dönem kârı ise 41.7 milyon TL olarak açıklandı.

Mega projelerin çözüm ortağı

Son yıllarda pazarın ve mega projelerin ihtiyacı olan özel ürünleri ve hizmetleri geliştirmeye yoğunlaştıklarını belirten Akçansa Genel Müdürü Şahap Sarıer, “Dünya literatürüne geçen ilklere sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ardından, bu kez dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını taşıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tedarikçileri arasında yer aldık. Bu projede, köprünün temeli için özel havuzlarda hazırlanan dev betonlar suya daldırılacak ve üzerine demir ayaklar konumlanacak. Sektör paydaşlarımızın ilgisini daha şimdiden üzerine çeken bu zorlu projenin de dünya literatürüne geçeceğine inanıyoruz” dedi. Sarıer aynı zamanda, yeni yatırımlarını enerji ve sürdürülebilir çevre alanına yönlendirerek yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi uygulamalarıyla verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalıştıklarının altını çizdi. 

Sektörün en beğenilen şirketi

Sektörde pazarlama stratejileri ve ürün portföyüyle de fark yarattıklarını vurgulayan Sarıer, başarı odaklı bu anlayışın sonucu olarak Capital Dergisi tarafından düzenlenen ‘En Beğenilen Şirketler’ organizasyonunda bu yıl 16. kez ardı ardına çimento sektörünün ‘En Beğenilen Şirketi’ seçildiklerini hatırlattı.

Akçansa AKCNS Hisse Analiz ve Yorumları