Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akçansa AKCNS...

Akçansa AKCNS Hisse Analiz ve Yorumları

akcansa-hisse-yorumlariAkçansa AKCNS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların AKCNS hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İş Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Yorum – 27.02.2020

Kapanış (TL) : 9.76 – Hedef Fiyat (TL) : 11.23 – Piyasa Deg.(TL) : 1869 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.07 AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 15.07

Akçansa TL46mn temettü teklifinde bulunacak. Akçansa Genel Kurul’da TL46mn (hisse başı 0.24) temettü teklifinde bulunacak. Açıklanan rakam bizim beklentimiz 73 mn TL’nin altında ve %2.5 temettü verimine işaret ediyor. Temettü dağıtımına 26 Mart tarihinde başlanacak. Piyasanın ilk tepkisinin negatif olabileceğini düşünsek de borçluluğun azaltılması açısından olumlu.

İş Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Kapanış (TL) : 9.56 – Hedef Fiyat (TL) : 11.23 – Piyasa Deg.(TL) : 1830 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.12 AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 17.47

AKCNS 4Ç19 Sonuçları: FAVÖK beklentilerin altında… Akçansa 4Ç19’da beklentiler ile büyük ölçüde paralel (İ ş Yatırım:328mn TL, piyasa:374mn TL), 22mn TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 8 mn TL olarak gerçekleşmişti. Net kar rakamındaki yıllık bazlı iyileşmede operasyonel karlılıktaki artış ve düşük baz etkisi etkili oldu. Satış gelirleri beklentilerin hafif altında kalarak yıllık bazda %13 artış ile 447mn TL gerçekleşti. Yurtiçi satışları yıldan yıla sabit kalırken, ihracat gelirleri satış hacimlerindeki artış ile yıllık bazda %84 artış gösterdi. FAVÖK, piyasa beklentisi 80 mn TL ve bizim beklentimiz 75 mn TL ’nin oldukça altında 57 mn TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %30 arttı. FAVÖK marjı ise geçen senenin aynı dönemindeki %11.1 seviyesinden %12.8 seviyesine yükseldi. Beklentilerin atında kalan FAVÖK nedeniyle piyasa tepkisinin sınırlı olumsuz olmasını bekliyoruz. Hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz.

Vakıf Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

(-) Akçansa (AKCNS): Yılın son çeyreğinde bizim (28 mn TL) ve piyasa beklentilerine (25 mn TL) yakın, yıllık %162 artışla 22 mn TL net kar açıkladı. Maliyetlerdeki kontrollü seyrin yanı sıra net finansal giderlerde gözlenen gerileme, net karda yıllık bazda yaşanan yükselişte etkili oldu. Şirketin cirosu yıllık %12,8 artışla 447 mn TL seviyesine yükselirken, bizim (518 mn TL) ve piyasa beklentilerinin (475 mn TL) altında gerçekleşti. 4Ç19’da şirketin yurt içi satış gelirleri yıllık bazda yatay seyrederken, ihracat gelirleri %83 artış gösterdi. Bununla birlikte ihracatın ciroya katkısı, diğer çeyreklere göre daha sınırlı seviyede kaldı. Şirketin FAVÖK’ü yıllık %30 artışla 57 mn TL seviyesine ulaşırken, hem bizim (70 mn TL) hem de piyasa beklentilerinin (75 mn TL) altında gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık bazda 1,7 puan artarak 4Ç19’da %12,8 gerçekleşirken, hem bizim (%13,5) hem de piyasa beklentilerinin (15,8) altında bir performans sergiledi.

Yorum: 4Ç19 finansalları operasyonel tarafta beklentilerin altında kalındığına işaret ederken, net karlılık beklentilere yakın gerçekleşti. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana endekse göre %6 negatif ayrıştı. Finansalların hisse performansına sınırlı olumsuz yansımasını bekliyoruz. Akçansa için 9,21 TL hisse başı fiyat hedefimizi, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli TUT önerilerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Akçansa (AKCNS), yılın son çeyreğinde 21,6mn TL net kar elde ettiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 8,2mn TL net kar elde et mişti (Şirket, 4Ç19’da 23,5mn TL net finansman gideri kaydetmiştir – 4Ç18’de 31,9mn TL net finansman gideri kaydetmişti). (Şeker Yatırım: 24mn TL net kar, Ortalama Piyasa Beklentisi: 25mn TL net kar). Dördüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 75,2mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 177,9mn TL net kar). 4Ç19’da satış gelirleri yıllık bazda %12,8 oranında büyüyerek 447,3mn TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 396,5mn TL) Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 432mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 475mn TL olabileceği yönündeydi.

2019 yılının son çeyreğinde; yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %0,4 oranında azalarak 302,7mn TL seviyesine gerilemiştir (4Ç18: 304,1mn TL), yurt dışı satış gelirleri ise %83,8 oranında artarak 165,0mn TL seviyesine çıkmıştır (4Ç18: 89,8mn TL). Satış gelirleri kırılımlarına baktığımızda; 4Ç19’da çimento satış gelirleri yıllık bazda %13,8 oranında artarak 363,1mn TL olarak (4Ç18: 319,1mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %3,2 oranında artarak 114,1mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç18: 110,5mn TL). Akçansa, 4Ç19’de 57,2mn TL FAVÖK elde ederken FAVÖK marjı yıllık bazda 1,7 puan artışla %12,8 olarak gerçekleşti (4Ç18 FAVÖK marjı: %11,1). Bizim FAVÖK tahminimiz 69mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti de 75mn TL seviyelerindeydi.

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Akcansa, 4Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 22mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 25mn TL net kar; OYAK Bekl: 26mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %162 üstündendir ancak bir önceki çeyrek rakamının %23 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %13 yükselmiş ve 447mnTL olsa da bu rakam 475mnTL olan piyasa beklentisinin ve 490mnTL olan kurum beklentimizin altında kalmıştır. Yurt içi satışlar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paralel bir performans göstermiş ve 303mnTL olmuştur. Öte yandan, ihracat yıllık bazda %84 yükselmiş (çeyreklik bazda %17 düşüş) ve 165mnTL olmuştur. FAVÖK 57mnTL olarak gerçekleşmiş ve 75mnTL olan piyasa beklentisinin altında kalmıştır. FAVÖK marjı ise çeyreklik bazda 405 baz puan düşmüş ve %12.8 olmuştur. 23mnTL finansman gideri, şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği 11mnTL tutarındaki etkiyi azaltmış ve sonuç olarak Akçansa, piyasa beklentilerin altında net kar açıklamıştır. Bilanço tarafında ise şirketin net borçluluğu, bir önceki çeyreğe göre 418mnTL seviyesinden 324mnTL seviyesine gerilemiştir ve net borç/FAVÖK 1.3x olmuştur. Açıklanan sonuçların Akçansa hisseleri üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 21.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 24.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %23 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %162 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 azaldı. Net satışlar 447 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 475 milyon TL’nin %6 altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %75 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %37 oldu. (4Ç18: %23) Şirket, 4Ç19’de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 75 milyon TL’nin %24 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 167 baz puan artarak %12.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 52 baz puan azaldı ve %13.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 208 baz puan azaldı ve %6.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 azalarak 324 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 217 milyon TL (4Ç18: 317 milyon TL ve 3Ç19: 295 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.9 (4Ç18: %18.5 ve 3Ç19: 16.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.3 F/K çarpanından ve 8.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Kapanış (TL) : 6.85 – Hedef Fiyat (TL) : 7.89 – Piyasa Deg.(TL) : 1311 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.14 AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 15.21

AKCNS 3Ç19 Sonuçları: Net kar ve operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde. Akçansa 2019’un üçüncü çeyreğinde, piyasa beklentisi 26 milyon TL’nin üzerinde, bizim beklentimize ise paralel 28 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 17mn TL tutarında tek seferlik varlık satışı gelirline rağmen yüksek finansman giderleri ve zayıf operasyonel karlılık nedeniyle yıllık bazda %53 düşüş gösterdi.

Beklentiler ile uyumlu (İş Yatırım: TL495mn; Piyasa: TL484mn), satış gelirleri yıllık bazda %4’lük artış ile 488mn TL gerçekleşti. Yurtiçi satışları iç talepteki daralma ve fiyat baskısı nedeniyle yıllık bazda %23 düşüş gösterirken, ihracat gelirleri satış hacimlerindeki artış ile yıllık bazda %73 artış gösterdi. FAVÖK, piyasa beklentisi 77 mn TL’nin üzerinde 82 mn TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %29 düşüş gösterdi. FAVÖK marjı ise artan enerji maliyetleri ve zayıf iç talebin fiyat artışlarına izin vermemesi nedeniyle yıllık bazda 7.7 puan gerileyerek %16.8 gerçekleşti. Diğer yandan, şirket faaliyet giderlerini daha iyi yöneterek geçtiğimiz çeyreğe göre FAVÖK rakamında %15 artış sağladı. Bilanço tarafında şirketin net borcu yılın ilk yarısındaki 459 milyon TL seviyesinden 3Ç19’da 418 milyon TL seviyesine düştü.

Yorum: Net kar ve operasyonel performansın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, sonuçlara piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Akçansa (AKCNS) 3Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel zayıf operasyonel sonuçlar (=)

Şirket, 3Ç19’da beklentimizin (34 mn TL) altında, piyasa beklentisine (26 mn TL) paralel yıllık %53 gerilemeyle 28 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta beklentilerle uyumlu gerçekleşmelere karşılık, operasyonel olmayan giderlerin etkisiyle net kar beklentimizden sapma gösterdi. İç talebin zayıflığına bağlı ihracata yönlendirilen satışların etkisiyle Şirketin ihracat gelirleri yıllık %74 artışla 199 mn TL seviyesine ulaşırken, yurt içi satış gelirleri %23 gerileyerek 269 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç19’da net satış gelirleri toplamda 488 mn TL’ye ulaşarak yıllık %4 artış kaydederken, beklentimize (506 mn TL) ve piyasa beklentisine (484 mn TL) paralel gerçekleşti. Operasyonel giderlerdeki kontrollü seyre karşılık satış maliyetlerinde gözlenen yıllık %16 yükseliş, Akçansa’nın hem bizim (77 mn TL) hem de piyasa beklentilerine (77 mn TL) paralel, yıllık %29 daralma ile 82 mn TL FAVÖK açıklamasında etkili oldu. FAVÖK marjı ise sırasıyla bizim ve piyasa beklentisinin 1,6 ve 1 puan üzerinde, yıllık 8 puan daralarak %16,8’e geriledi.

Yorum: 3Ç sonuçları piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşirken, Şirket hisseleri son 1 ayda endekse göre %6,6 pozitif ayrışma göstermiştir. Sonuçlara Şirket hisselerinin nötr tepki vermesini bekliyoruz. Finansallar ardından Akçansa için 2019 yılsonuna ilişkin 1,9 mlr TL ciro, 245 mn TL FAVÖK ve 78 mn TL net kar beklentilerimizde değişime gitmiyoruz. Akçansa için hisse başı fiyat hedefimizi 8,54 TL seviyesinde korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi devam ettiriyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Net kar beklentilerin altında (-) Akçansa, 2Ç19’da beklentimizin %80, piyasa beklentisinin %73 altında yıllık bazda %91 düşüşle 6 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentilerimizle uyumlu gerçekleşse de, tahminimizi aşan net finansman giderleri, net kârdaki sapmada etkili oldu. Yılbaşından bu yana BIST100’e göre %7 negatif ayrışan hissenin beklentilerin altında gelen net kar nedeniyle 2Ç sonuçlarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Operasyonel seviyede beklentilerimizle uyumlu sonuçların ardından değerleme ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz.

Yurtiçi talep daralması ihracat gelirleriyle telafi edildi – Akçansa’nın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık %4 artışla 483 mn TL’ye yükselmiştir. İnşaat sektöründeki daralmanın talebe yansımasıyla şirketin yurt içi satış gelirleri 2Ç19’da yıllık %26 azalarak 291 mn TL’ye gerilerken, ihracata yönlendirilen satışlardaki hacimsel artış ve kurun katkısıyla yurtdışı satış gelirleri %168 yükselişle 184 mn TL’ye ulaştı. İlk altı aylık dönemde konsolide ciro yıllık %5 artışla 890 mn TL’ye yükseldi.

FAVÖK, beklentimize paralel yıllık %40 gerileme gösterdi – 2Ç19’da şirketin cirosunda yıllık bazda gözlenen sınırlı büyümeye karşılık, enerji ve yakıt giderlerindeki yükseliş kaynaklı satış maliyetlerindeki artış %20 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde faaliyet giderlerinin ciroya oranı TL maliyetlerdeki artış nedeniyle yıllık 160 baz puan artarak 2Ç19’da %6 seviyesine yükseldi. Böylece şirketin 2Ç19’da FAVÖK rakamı beklentimizin %5, piyasa beklentisinin ise %10 üzerinde yıllık bazda %40 daralmayla 74,5 mn TL seviyesinde gerçekleşirken FAVÖK marjı yıllık 12 puan azalarak 2Ç19’da %15,4 seviyesine geriledi. 1Y19’da şirketin toplam FAVÖK’ü ise 105 mn TL seviyesinde gerçekleşerek yıllık %46 daraldı.

Operasyonel olmayan giderler net karda sapmaya neden oldu – Şirketin 2Ç19 finansalları operasyonel tarafta beklentilerimizle uyumlu olmakla birlikte, beklentimizin %80, piyasa beklentisinin de %73 altında yıllık bazda %91 gerileme ile 6 mn TL net kar açıkladı. 2Ç18’de 17,6 mn TL net finansal gider kaydeden Akçansa’nın, 2Ç19’da artan kur ve faiz giderlerinin etkisiyle beklentimizin üzerinde 39 mn TL net finansal gider kaydetmesi, net kardaki sapmada önemli rol oynadı. Toplamda ise şirketin net karı 1Y19’da yıllık %77 azalarak 25,6 mn TL’ye geriledi.

Şirket hisselerinin 2Ç19 sonuçlarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz – Şirketin 2Ç19 performansı operasyonel tarafta beklentiler paralelinde gerçekleşse de net kar tarafında beklentilerin oldukça altında kalınmıştır. Yılbaşından bu yana endeksten %7 negatif ayrışan şirket hisselerinin 2Ç19 finansallarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Beklentilerimize paralel gerçekleşen 2Ç19 finansal sonuçları sonrası kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürürken, hisse başı hedef fiyatımızı da 8,54 TL olarak koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Akçansa 2Ç19’da 5,9mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 69,0mn TL net kar elde etmişti. (Şirketin, 2Ç18’de maddi duran varlık satışından bir sefere mahsus olmak üzere toplam 8,08mn TL tutarında satış geliri ve 6,6mn TL tutarında da finansal kur farkı geliri elde ettiğini hatırlatmak gerekir). Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 37mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 22mn TL seviyesindeydi. Bu çeyreğe ilişkin açıklanan net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark; yüksek ihracat rakamları nedeniyle satışların maliyetleri kaleminin ve finansal giderler kaleminin beklentilerimizden yüksek gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Açıklanan 2Ç19 net kar rakamıyla birlikte şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 25,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 110,5mn TL net kar). Şirket; 2Ç19’da 39,4mn TL tutarında net finansman gideri kaydetmiştir (2Ç18: 17,6mn TL).

Akçansa, bu çeyrekte 74,5mn TL FAVÖK elde ederken (2Ç18 FAVÖK: 124,8mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 11,6 puan daralarak %15,4 olarak gerçekleşti (2Ç18 FAVÖK marjı: %27,0). Bizim FAVÖK tahminimiz 82mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 68mn TL seviyelerindeydi.

Açıklanan 2Ç19 finansal sonuçları neticesinde; Akçansa için 6,75 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 6,65 TL seviyesine çekiyoruz. 05 Ağustos 2019 AKCNS pay kapanışına göre hedef fiyatımızın %1,4 oranında kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘TUT’ önerimizi sürdürüyoruz. 2019 yıl sonunda Akçansa’nın 1,75mlr TL satış geliri ve 45mn TL net kar elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Şirket 2019T F/K 27,71x ve 2019T FD/FAVÖK 8,11x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 5.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 22.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %91 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %70 azaldı. Net satışlar 483 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 457 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %99 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (2Ç18: %15) Şirket, 2Ç19’de 75 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 68 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1156 baz puan azalarak %15.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1064 baz puan geriledi ve %16.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 154 baz puan büyüdü ve %6.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %34 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 gerileyerek 459 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 293 milyon TL (2Ç18: 343 milyon TL ve 1Ç19: 321 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.7 (2Ç18: %20.4 ve 1Ç19: 18.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.0 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

AKCNS 2Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 6mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 22.1mn TL net kar; OYAK Bekl: 32mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %91 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %70 altındadır. Yurt içi satışlar yıllık bazda %26 daralırken çeyreklik bazda %17 yükseldi. Yurt dışı satışlar ise yıllık bazda %167 ve çeyreksel bazda %20 yükseliş kaydetti bunun sonucunda, şirketin toplam satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %4 artarak 483mn TL oldu. (Piyasa Bekl: 457mn TL; OYAK Bekl: 435.0mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %22 düşüşle 98mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 67.9mn TL; OYAK Bekl: 48.0mn TL) çeyreksel bazda ciddi bir yükseliş göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 6.8 puan daralma göstererek %20.2 olmuştur. 39mn TL tutarındaki net finansal giderler şirketin net karını baskılamıştır. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 459.4mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.7x olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Kapanış (TL) : 6.11 – Hedef Fiyat (TL) : 7.55 – Piyasa Deg.(TL) : 1170 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.07 AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 23.59

AKCNS 1Ç19 Sonuçları: Net karda pozitif sürpriz var ancak operasyonel sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı. Akçansa 2019’un ilk çeyreğinde 20 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %52 düşüş. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz 6 milyon TL ve piyasa beklentisi 13 milyon TL net karin üzerinde geldi. Beklentilerin oldukça altıda kalan operasyonel kara rağmen, 31mn TL maddi duran varlık satısı geliri ve ertelenmiş vergi geliri net kari destekledi ve tahminlerdeki sapmaya neden oldu.

Beklentiler ile büyük ölçüde uyumlu (İş Yatırım: TL396mn; Piyasa: TL393mn), satış gelirleri yıllık bazda %5’lik artış ile 407mn TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi satışları iç talepteki daralma ve kötü hava koşulları nedeniyle yıllık bazda %27 düşüş gösterirken, ihracat gelirleri şirketin kapasitesini hızlıca ihracat pazarlarına yönlendirme yeteneği ve zayıf TL’den yararlanarak yıllık bazda üç katından fazla artış gösterdi. Diğer yandan FAVÖK, bizim beklentimiz 37 mn TL hem de piyasa beklentisi 46 mn TL’nin altında 31 mn TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %56 düşüş gösterdi. FAVÖK marjı ise artan enerji maliyetleri nedeniyle yıllık bazda 10.6 puan gerileyerek %7.5 gerçekleşti.

Bilanço tarafında ise şirketin net borcu 2018 yılsonundaki 290 milyon TL seviyesinden 1Ç19’da 491 milyon TL’ye yükseldi. Artan borçlulukta 118mn TL temettü ödemesi ile artan işletme sermayesi ve finansman giderleri etkili oldu.

Net kar rakamı tek seferlik varlık satışı ve vergi gelirleri ile beklentileri aşsa da, tahminlerden kotu gerçeklesen operasyonel performansa ve artan net borca piyasa tepkisinin negatif olacağını düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Akçansa (AKCNS) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Zayıf performans fiyatlandı (=) Akçansa yılın ilk çeyreğinde 19 mn TL’lik beklentimize paralel, 13 mn TL’lik Research Turkey konsensüs beklentisinin ise üzerinde 19,7 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta zayıf sonuçlar görsek de maddi duran varlık satış karı nedeniyle net kar piyasa beklentilerini aştı. Şirket hisseleri ise yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif performans sergiledi. İlk çeyrekteki zorlu koşulların hisse fiyatına yansıdığı görüşündeyiz. Akçansa için hedef fiyatımız 9,10 TL olup, uzun vadeli “TUT”, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimiz sürmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Akçansa (AKCNS) 1Ç19’da 19,7mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 41,4mn TL net kar elde etmişti. Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 20mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 13mn TL seviyesindeydi. Şirket; 1Ç19’da 41,1mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden gelir elde ederken (1Ç18: 13,6mn TL), 46,7mn TL tutarında da finansman gideri kaydetmiştir (1Ç18: 15,5mn TL). Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %5,1 oranında artışla 407,3mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 387,6mn TL).

Bizim 1Ç19’a ilişkin satış gelirleri tahminimiz 352mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 393mn TL olabileceği yönündeydi. Yurt içi satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %27,3 oranında düşüşle 248,1mn TL seviyesine gerilerken (1Ç18: 341,0mn TL), yurt dışı satış gelirleri de %224,4 oranında artarak 153,7mn TL seviyesine çıkmıştır (1Ç18: 47,4mn TL). Satış geliri kırılımlarına baktığımızda; 1Ç19’da çimento satış gelirleri yıllık bazda %8,3 oranında artışla 332,7mn TL olarak (1Ç18: 307,1mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %8,4 oranında düşüşle 100,2mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: 109,3mn TL). Akçansa, bu çeyrekte 30,7mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç18 FAVÖK: 70,1mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 10,6 puan daralarak %7,5 olarak gerçekleşti (1Ç18 FAVÖK marjı: %18,1). Bizim FAVÖK tahminimiz 55mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 46mn TL seviyelerindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 19.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 13.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %139 arttı. Zayıf faaliyet karlılığı olmasına rağmen, ertelenmiş vergi gelirleri ve beklentilerden daha düşük gerçekleşen net finansal giderlerin net kardaki sapmanın altındaki nedenler olduğunu düşünüyoruz.

Net satışlar 407 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 393 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %131 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (1Ç18:%12) Şirket, 1Ç19’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 46 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1055 baz puan azalarak %7.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 958 baz puan azaldı ve %8.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 126 baz puan arttı ve %6.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %37 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %28 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %69 büyüyerek 491 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç seviyesindeki artışın altındaki ana sebep şirketin 29 Mart 2019 tarihinde ödemiş olduğu 152 milyon TL tutarındaki nakit temettüdür. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 321 milyon TL (1Ç18: 281 milyon TL ve 4Ç18: 317 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (1Ç18: %17.5 ve 4Ç18: 18.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.5 F/K çarpanından ve 5.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Yorum – 27.02.2019

Akçansa 2019 yılında 152.7 milyon TL brüt temettü ödemesi açıkladı (hisse başına brüt 0,798 TL). Temettü verimi %10,4’e tekabül ediyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 0,73 TL temettü dağıtması yönündeydi. Temttü şirket genel kurulunda 26 Mart’ta onaya sunulup, 29 Mart’ta dağıtılacak. Olumlu.

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Kapanış (TL) : 7.59 – Hedef Fiyat (TL) : 8.35 – Piyasa Deg.(TL) : 1453 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.36 AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 10.01

AKCNS 4Ç18 Sonuçları: Beklentilerin altında
Akçansa yılın son çeyreğinde hem bizim beklentimiz 13 mn TL hem de piyasa beklentisi 24 mn TL’nin altında, 8 mn TL net kar açıkladı. Yüksek finansman giderleri beraberinde cansız iç talep ve artan üretim maliyetleriyle zayıflayan operasyonel karlılık net kardaki düşüşte etkili oldu. Ayni zamanda, beklentilerin üzerinde gelen finansman geliri tahminlerimizdeki sapmaya yol açtı.

Bizim 388mn TL ciro beklentimize paralel fakat konsensüs beklentisi 425 mn TL’den düşük, şirketin toplam net satışları 4Ç18’de 397 mn TL olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %7.3 düşüş gösterdi. İç satışlar yıllık bazda %24 daralırken, ihracat gelirleri şirketin kapasitesini hızlıca ihracat pazarlarına yönlendirme yeteneği ve zayıf TL’den yararlanarak %148 oranında artış gösterdi.

Favök rakamı, beklentilerden düşük ( ISY: 46mn TL; Piyasa: 66 mn TL), 44 mn TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam yıllık bazda %53 düşüşe işaret ediyor. Favök marji ise artan girdi maliyetleri nedeniyle %11.1’e geriledi ( 4Ç17: %22.1).

Şirketin 2018 yılsonu itibariyle 290 mn TL net borç pozisyonu bulunmakta (3Q18: 304 mn TL).

Yorum: Beklentilerin atında kalan net kar ve operasyonel rakamlara rağmen piyasa tepkisinin sınırlı olumsuz olmasını bekliyoruz. Hisse yılbaşından bu yana BIST100 endeksinin %8.5 altında performans göstermiş. Şirket bugün sonuçları değerlendirmek için telekonferans düzenleyecek. Hisse için TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18- 22.02.2019

Akçansa (AKCNS) 4Ç18’de 8,2mn TL net kar elde ettiğini açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı çeyreğinde 45,8mn TL net kar elde etmişti. Bizim net kar tahminimiz 55mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 24mn TL seviyelerindeydi. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 177,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 148,7mn TL net kar). Dördüncü çeyrekte satış gelirleri yıllık bazda %7,3 oranında daralarak 396,5mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 427,9mn TL) Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 499mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 427mn TL olabileceği yönündeydi. Akçansa, 4Ç18’de 44,1mn TL FAVÖK elde ederken FAVÖK marjı yıllık bazda 11,0 puan daralarak %11,1 olarak gerçekleşti. Bizim FAVÖK tahminimiz 107mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 66mn TL seviyelerindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18- 22.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 8.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 24.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Faaliyet sonuçlarının beklentilerin altında gelişmesinin net kardaki sapmanın ana sebebi olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %82 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %86 azaldı. Net satışlar 397 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 427 milyon TL’nin %7 altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %71 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (4Ç17: %8) Şirket, 4Ç18’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 66 milyon TL’nin %33 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1100 baz puan azalarak %11.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 810 baz puan azaldı ve %13.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 330 baz puan arttı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %54 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 290 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 317 milyon TL (4Ç17: 331 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (4Ç17: %21.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18- 22.02.2019

Akçansa Çimento 4Ç18’de büyük ölçüde operasyonel karlılıktaki zayıflık sebebiyle piyasa beklentilerinin altında 8mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 24mn TL net kar; OYAK Bekl: 22mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %82 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %86 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %7 düşerek 397mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 427mn TL; OYAK Bekl: 375mn TL). FAVÖK rakamı ise üretim maliyetlerindeki artış ve zayıf fiyat ortamı sebebiyle 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %53 düşüşle 44mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 66mn TL; OYAK Bekl: 79mn TL) ve çeyreksel bazda ise %62 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 11.0 puan daralma göstererek %11.1 olmuştur. Zayıf 4Ç18 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratmasını beklemekteyiz.

 

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz – 14.02.2019

Akçansa vergi dairesine verdiği finansallarda 202 milyon TLnet kar açıkladı. 2017 yılında vergi finansallarında açıklanan 141 milyon TL net kara karşılık gerçekleşen net kar rakamı 149 milyon TL olmuştu. Piyasanın Akçansa için son çeyrek ortalama net kar beklentisi TL 24mn tutarında, bu doğrultuda şirketin 2018’i 194 milyon TL net kar ile sonlandırması bekleniyor. Rakamlar arasındaki fark küçük olduğundan piyasanın önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz – 11.02.2019

Akçansa 4Ç18 Bilanço Beklentisi

Araştırma kapsamımızda 10,90 TL seviyesinde 12-aylık hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi ile yer alan şirketlerden Akçansa’nın 2018 yılı son çeyrek finansallarını bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Akçansa’nın, iç pazarda talep tarafında gözlenen daralmanın etkisiyle, ihracata yönelerek desteklediği satışlarına rağmen, zayıf ciro performansı kaydetmesini bekliyoruz. Şirketin yıllık bazda %11, çeyreklik bazda %19 düşüşle 380 mn TL net satış geliri açıklamasını bekliyoruz (piyasa ortalama beklentisi 427 mn TL net satış geliri).

FAVÖK’ün 4Ç18’de yıllık %51 düşüşle 46 mn TL seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. (piyasa ortalama beklentisi 66 mn TL FAVÖK). FAVÖK marjının da yıllık bazda 10,0 puan daralarak %12,1 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (4Ç17: %22,1, 3Ç18: %24,6) Net kar tarafında ise, finansal giderlerin net karı baskılayacağını ve yıllık %63 düşüşle 17 mn TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz (piyasa ortalama beklentisi 24 mn TL net kar).

Teknik Analiz: Düşen kanal destek seviyesinden gelen alımlarla toparlanma eğilimi yaşanan hissede 50 haftalık ortalama seviyesi olan 8,65 aşılması halinde hissede toparlanma eğiliminin güç kazanımı ile kanal direncine yönelim devam edebilir. 

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akçansa (AKCNS) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentilerine paralel (=) Akçansa, 3Ç18’de FAVÖK ve net kar tarafında beklentimizin altında bir performans sergilese de, sonuçlar piyasa konsensüs tahminlerine paralel görünmektedir. İhracat gelirlerindeki artış, yıllık bazda şirketin gelir ve FAVÖK büyümesini desteklemiştir. 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Hem değerleme sürecimizde kullandığımız risksiz faiz oranında gerçekleştirdiğimiz revizyonlar hem de makroekonomik tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz güncellemeler ardından Akçansa için 16,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 10,02 TL’ye indiriyoruz. Kısa vade için Endeks Üzeri Getiri önerimizi Endekse Paralel Getiri seviyesine çekerken, uzun vadede AL önerimizi ise devam ettiriyoruz.

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Kapanış (TL) : 7.59 – Hedef Fiyat (TL) : 10.85 – Piyasa Deg.(TL) : 1453 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 AKCNS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.91

AKCNS 3Ç18 Sonuçları: Beklentilere paralel
Akçansa 3Ç18’de beklentilere paralel 59mn TL net kar açıkladı (İş Yatırım: TL61mn; Piyasa: TL58mn). Açıklanan net kar rakamı operasyonel performanstaki artış ve maddi duran varlık satışından elde edilen 4.4 milyon TL karın olumlu etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre %28 yukarıda gerçekleşti.

Beklentilerle uyumlu, Akcansa’nın satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %17 artarak 469mn TL olarak kaydedildi. Yurtiçi satış gelirlerinde gerçekleşen %6’lık daralmaya rağmen ihracat hacimlerindeki artış ile birlikte hem yurt içi hem yurt dışı çimento fiyatlarında yapılan başarılı artışlar, satış gelirlerindeki büyümeye yardım etti. Böylece, Şirket’in yurt içi satış gelirleri %4 daralırken, TL’deki değer kaybının da pozitif etkisiyle ihracat gelirlerinde %125 oranında gözle görülür bir artış yaşandı. İhracatın toplam satış gelirlerinin içindeki payı 3Ç18’de %25’e yükseldi (2Ç18’de bu rakam %15 seviyesindeydi).

FAVÖK rakamı 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 115mn TL olarak gerçekleşti. Enerji maliyetlerindeki artış ve TL’deki değer kaybı, ihracat gelirlerindeki artış ile telafi edildi. Ek olarak, alternatif enerji kullanımının geçen senenin dokuz aylık dönemine göre %8 den %13’e yükselmesi, operasyonel performansı destekledi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1 puanlık artış ile %24.6 seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazlı pet kok fiyatlarındaki artış ve elektriğe gelen zamlar ile birlikte yurt içi talepte beklenen yavaşlamanın önümüzdeki çeyreklerde marjlar üzerinde baskı yaratacağını düşünüyoruz.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda %21 düşüşle 304mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.8x oldu. Yorum: Beklentilere paralel gelen sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 59.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 58.1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 469 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 471 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 115 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 112 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 95 baz puan artarak %24.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 181 baz puan büyüdü ve %24.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 7 baz puan büyüdü ve %4.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %4 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %23 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 düşerek 304 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 330 milyon TL (3Ç17: 389 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.9 (3Ç17: %26.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akçansa 3Ç18’de 59 milyon TL net kar elde etti. Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 58 milyon TL net kar ve bizim beklentimiz olan 63 milyon TL net kar ile paralel gerçekleşti. Akçansa’nın 3Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %17 artarak 469 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 471 milyon TL, bizim tahminimiz ise 474 milyon TL satış geliri yönündeydi. Ciroda yıllık bazda artışın nedeni %125 artan ihracat gelirinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç18 FAVÖK rakamı ise 115 milyon TL ile (yıllık %21 artış, %24,6 FAVÖK marjı) piyasa ortalama beklentisi olan 112 milyon TL’ye (%23,8 FAVÖK marjı) ve bizim tahminimiz olan 116 milyon TL’ye paralel (%24,5 FAVÖK marjı) gerçekleşti. Artan elektrik ve petrokok fiyatları çeyreklik bazda marjlara baskı yaptı (çeyrek bazda FAVÖK marjı 2,4 puan düştü). Akçansa’nın net karı 3Ç18’de yıllık bazda %28 artarak 59 milyon TL oldu. 3Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün Nötr etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akçansa Çimento 3Ç18’de piyasa beklentilerine paralel 59mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 58mn TL net kar; OYAK Bekl: 61mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %28 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %14 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %17 artarak 469mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 471mn TL; OYAK Bekl: 474mn TL). Yurtiçi satış geliri yıllık bazda %3 daralırken, ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %125 artış göstermiştir. Artan ihracat gelirlerinin etkisiyle FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 115mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 112mn TL; OYAK Bekl: 109mn TL) çeyreksel bazda ise %8 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artış göstererek %24.6 olmuştur. Makroekonomik tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucu hedef fiyatımızı hisse başına 9.30 TL olarak aşağı revize ediyoruz ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Net kar beklentiler ile uyumlu. Akçansa yılın üçüncü çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 58,1 mn TL’nin %2 üzerinde, bizim beklentimiz olan 61,6 mn TL’nin ise %3,9 altında yıllık bazda %28,2 artışla 59,2 mn TL seviyesinde net kar açıkladı. Maliyetlerin kısmen kontrol atına alınması, bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden elde edilen 4,5 mn TL’lik gelirin katkısı net karı destekledi. Operasyonel marjlar tarafında beklentilerin hafif üzerinde gelen sonuçların hisse performansına etkisini “sınırlı pozitif” olarak değerlendiriyoruz.

İç pazardaki daralma ihracat gelirleri ile telafi edildi. Akçansa’nın yılın üçüncü çeyreğinde iç pazarda talep tarafında gözlenen daralmayı ihracat gelirleri ile telafi ettiğini söyleyebiliriz. 3Ç18’de yurt içi satışlar yıllık bazda %3 daralarak 349,5 mn TL seviyesine gerilerken, yurt dışı satışlar yıllık bazda %124,7 artışla 114,6 mn TL seviyesine yükseldi. Çimento fiyatlarının artması ve ihracatın artan katkısıyla net satış gelirleri hem bizim hem ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda %16,8 artarak 469 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel marjlar piyasa beklentisinin 0,8 puan üzerinde. Akçansa, yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda artan çimento fiyatları ve ihracat gelirlerindeki artışın desteğiyle yıllık bazda %21,5 artışla 115 mn TL FAVÖK açıkladı (3Ç17’de 94,9 mn TL FAVÖK). Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 115 mn TL ile aynı gerçekleşirken, ortalama piyasa beklentisi olan 112 mn TL’nin %3 üzerinde bir artışa işaret ediyor. Her ne kadar enerji maliyetleri yüksek seyretmeye devam etse de, şirketin maliyet artışlarını kısmen kontrol altına alması ve üçüncü çeyrekte çimento fiyatlarında yapılan artışlar operasyonel marjları destekledi. FAVÖK marjı yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin 0,8 puan, bizim beklentimizin 0,3 puan üzerinde yıllık bazda 0,9 puan artışla, %24,6 seviyesine yükselirken, çeyreklik bazda ise, artan elektrik ve petrokok fiyatlarının etkisiyle 2,4 puan daralma kaydetti (3Ç17 FAVÖK marjı: %23,6, 2Ç18 FAVÖK marjı: %27,0). Diğer taraftan şirketin net borcu, 2Ç18’deki 383 mn TL seviyesinden 3Ç18’de 304 mn TL’ye geriledi.

AKCNS için 10,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyoruz. Hem petrokok fiyatlarının dengelenme eğilimi göstermesi, hem de yurt içi gri çimento fiyatlarında yapılan fiyat artışları, 2019 yılı için daha iyimser bir görüntü ortaya koyuyor. Görece toparlanma gösteren talep ortamı ile birlikte çimento fiyatlarındaki aşağı yönlü trendin yavaşladığını söyleyebiliriz. Üçüncü çeyrek finansallarının ardından Akçansa için 10,90 TL seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Enerji fiyatlarında artış ve beklentilerin üzerinde kapasite artışı olması halinde fiyat savaşlarının artması ve bunun sonucunda çimento fiyatlarında oluşabilecek aşağı yönlü kırılmalar ana riskler arasında sıralanabilir.

 

İŞ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Yorum – 22.10.2018

Kapanış (TL) : 7.67 – Hedef Fiyat (TL) : 10.85 – Piyasa Deg.(TL) : 1468 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 AKCNS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.42

Akçansa 250 milyon TL’yi aşmayacak şekilde finansman bonosu veya tahvil ihraç edebilir. Akçansa, yurtiçinde, 250 milyon TL’yi aşmayacak şekilde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu veya tahvil ihraç edilmesine karar verdi. Şirket, ihtiyaçları doğrultusunda bir veya birden fazla seferde ihraç gerçekleştirebilecek. 2Ç18 itibariyle Çimsa’nın 190 milyon TL net borcu bulunmakta.