Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akçansa AKCNS...

Akçansa AKCNS Hisse Analiz ve Yorumları

akcansa-hisse-yorumlariAkçansa AKCNS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların AKCNS hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç22 – 28.04.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 103,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 72 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %315 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %41 azaldı. Net satışlar 1.240 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %135 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.195 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %48 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %41 oldu. (1Ç21: %34) Şirket, 1Ç22’de 157 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %111 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 148 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 143 baz puan azalarak %13 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 71 baz puan azaldı ve %14 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 191 baz puan azaldı ve %03 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 830,1 milyon TL (1Ç21: 209,6 milyon TL ve 4Ç21: 319 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %23,2 (1Ç21: %9,9 ve 4Ç21: 11,1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %107 artarak 1.086 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10,6 F/K çarpanından ve 10,5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

Tek seferlik gelirler net karı destekledi… Akçansa 4Ç21’de, 55mnTL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 175mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 45mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Karçimsa hisselerinin satışından elde edilen 33.6mnTL’lik kar tutarı, Arpaş’tan elde edilen 3.5mnTL’lik temettü gelirine ek olarak, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlenmesiyle elde edilen 114mnTL’lik ertelenmiş vergi geliri, net karın pozitif yönde sapmasının ana nedenleri oldu. FAVÖK, 82mnTL olan piyasa beklentisine paralel 79mnTL olarak açıklandı. Şirket yönetimi bugün saat 10:15’te bir telekonferans düzenleyecek.

İhracat gelirlerindeki artış büyümeyi destekledi… Brüt yurt içi satışlar; yıllık %27, çeyreksel bazda %4 büyüme kaydetti ve 480mnTL seviyesine yükseldi. Toplam satışlar içindeki payı ise %56 oldu (3Ç21: %62 – 4Ç20: %60). İhracat gelirleri; geçen yılın aynı dönemine göre %67, bir önceki çeyreğe göre %24 yükselip 382mnTL olarak açıklandı ve toplam içerisinde %44’lük pay elde etti. Bu bilgiler ışığında Akçansa, 873mnTL olan piyasa beklentisine paralel 895mnTL (+%52 y/y, +%19 ç/ç) net satış hasılatı kaydetti.

Enerji maliyetlerindeki artış beklendiği gibi marjları baskıladı… Üçüncü çeyreğin başından itibaren global piyasalarda ve Türkiye’de, enerji kalemlerinde önemli bir ralli yaşanıyor. Enerji girdilerinde yaşanan bu artışın etkilerini Akçansa’nın son çeyrek finansallarında net bir şekilde görüyoruz. Akçansa’nın brüt kar marjının; yıllık 7.8 ve çeyreksel 3.3 puan daralarak %10.4’e gerilediğini hesaplıyoruz. Personel giderlerinde çeyreksel bazda yaşanan artış neticesinde, operasyonel giderlerin satışlara oranı çeyreksel bazda 1 puan yükseldi ve %4.6 oldu. Böylelikle FAVÖK marjı, %9.4 olan piyasa beklentisinin hafif altına, %8.8 seviyesine geriledi.

Operasyonel nakit akışı -34mnTL oldu… İşletme faaliyetlerinden elde edilen negatif 34mnTL’lik nakit akışı sebebiyle, serbest nakit akışı negatif 36mnTL oldu. 2021 yılında elde edilen kümülatif nakit akışı da negatif 18mnTL olarak açıklandı. Net borç pozisyonu 82mnTL arttı ve 525mnTL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK ise 1.3x gibi makul bir seviyede kaldı. İşletme sermayesinin satışlara oranı da %11 olarak açıklandı (9A21: %12).

Endekse Paralel Getiri önerimizi ve 20.00TL hedef hisse fiyatımızı koruyoruz… Şirketin artan enerji maliyet kalemlerini satış fiyatlarına yansıtmasında zorluk çekebileceğini ve önümüzdeki dönemde de marj daralmasının devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, Akçansa için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve 20.00TL hedef hisse fiyatımızı koruyoruz. Şirketin 2021 karından, hisse başı brüt 0.62TL nakit temettü dağıtmasını bekliyoruz ki bu da %3.5’luk bir verime işaret ediyor. Akçansa’nın 2022 yılında %27 büyüme kaydederek sırasıyla; 3.65mlrTL ciro, 540mnTL FAVÖK ve 240mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2022 beklentilerimize göre Akçansa, 7.3x FD/FAVÖK ve 14.3x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. Kanal İstanbul projesine yönelik gerçekleşebilecek olumlu haber akışları ise hisse senedi üzerinde pozitif bir etki yaratabilir.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

Akçansa (AKCNS), yılın son çeyreğinde operasyonel verimliliğin yanında Karçimsa paylarının satışı ve ertelenmiş vergi gelirinin de desteğiyl e beklentilerin üzerinde 175mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 41mn TL net kar açıklamıştı. Böylel ikle net kar rakamı yıllık bazda 4,2x artış kaydetmiş oldu (çeyreklik bazda: + 4,9x) (Şeker Yatırım: 31mn TL net kar, piyasa beklentisi: 55mn TL). 4Ç21 ’de, vergi giderindeki ve ertelenmiş vergi gelirindeki net etkinin tek sefere mahsus olmak üzere net kar rakamına yaklaşık 114mn TL tutarında pozitif bir etki yarattığını belirtmek gerekir.

Diğer taraftan, Karçimsa paylarının 4Ç21’de devredilmesi tek sefere mahsus olmak üzere net kar rakamına 33,6mn TL tutarında pozitif bir etki yaratmıştır. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A21’de kümüle net kar rakamı 304mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A20: 115mn TL net kar). Son çeyrekte, şirketin satış gelirleri rakamı güçlü talebin de desteğiyle, geçen yılın aynı dönemine göre %51,7 oranında arta rak 895mn TL olarak gerçekleşti (4Ç20: 590mn TL).

Bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı bizim tahminimiz olan 807mn TL’nin üzerinde kalırken, piyasa satış gelirleri beklentisi olan 873mn TL’ ye paralel gerçekleşmiş oldu. 4Ç21’de FAVÖK 79mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç20: 100mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 8,1 puan daralarak %8,8 olarak gerçekleşti (4Ç20: FAVÖK Marjı: %16,9). Bu, bizim son çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz olan 97mn TL ’nin gerisinde kalırken, piyasanın FAVÖK beklentisi olan 82mn TL’ye paralel gerçekleşti. Enerji maliyetlerindeki artış trendinin devam etmesi ve kurlardaki artış son çeyrekte marjlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Ziraat Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Akçansa’nın 4Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 174,8mn TL gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde 41,4mn TL kar açıklanmıştı. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 55mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 50mn TL idi. Operasyonel performans beklentimize paralel gelirken, 19mn TL net vergi gideri beklentimize karşın Şirket’in 114mn TL vergi geliri yazması tahminimizdeki sapmadaki ana faktör olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2021’de 894,5mn TL (Beklenti: 872mn TL) gerçekleşerek yıllık %51,7 oranında artarken, yurtiçi satışlar %40,1, yurtdışı satışlar ise %67 oranında artmış ve sırasıyla 509,3mn TL ve 382,3mn TL’ye yükselmişlerdir. Enerji fiyatlarındaki artışların hissedildiği maliyetlerde ise aynı dönemler itibarıyla %66,2 oranında yükseliş gözlenmiş ve bu kalemdeki gider 801,3mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar 93,2mn TL olmuş ve yıllık %13,3 oranında düşmüştür. Faaliyet giderleri yıllık %22 oranında artarak 41,4mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü ise 78,5mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 85mn TL) aynı dönemler itibarıyla %21,1 oranında düşüş kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %8,8 olmuştur. (4Ç2020: %16,9) Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 6,5mn TL net finansman gideri yazarken, yatırım faaliyetlerinden net 39mn TL gelir kaydedilmiştir.

Son çeyrek kar rakamının ardından Şirket’in 2021’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %164 oranında artarak 303,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 174,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 55 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %322 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %392 arttı. Net satışlar 895 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 873 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %17 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %43 oldu. (4Ç20: %39) Şirket, 4Ç21’de 78,5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21,1 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 82 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 809 baz puan azalarak %8,8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 781 baz puan azaldı ve %10 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 113 baz puan azaldı ve %4,63 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 525 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11,3 F/K çarpanından ve 9,7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

Net kar piyasa beklentisinin %10 altında kaldı… Akçansa 3Ç21’de, 40mnTL olan piyasa beklentisinin %10 altında 36mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 45mnTL net kar açıklaması yönündeydi. FAVÖK 104mnTL ile piyasa beklentilerine paralel olarak sonuçlanırken, net karın tahminimizden düşük gerçekleşmesinin ana nedenlerini; 18mnTL olarak varsaydığımız finansal giderlerin beklentimizin %39 üzerinde, 25mnTL olarak sonuçlanması ve %25 olarak tahminlediğimiz ancak %27 oranında gerçekleşen efektif vergi oranı olduğunu görüyoruz. Şirket yönetimi, bugün saat 13:00’de üçüncü çeyrek sonuçlarına yönelik bir telekonferans düzenleyecek.

Yurt içi ve ihracat gelirlerindeki büyüme başarılı bir şekilde devam etti. Yurt içi satışlar; yıllık bazda %49, çeyreksel bazda %10 büyüme kaydetti ve 462mnTL seviyesine yükseldi. Toplam satışlar içerisindeki payı ise %60 oldu (2Ç21: %60 – 3Ç20: %56). İhracat gelirleri; geçen yılın aynı dönemine göre %27, bir önceki çeyreğe göre %11 yükselip 307mnTL olarak açıklandı ve toplam içerisinde %40’lık bir pay elde etti. Bu bilgiler ışığında Akçansa, 763mnTL olan piyasa beklentisi ve 755mnTL olan kurum beklentimize paralel 751mnTL (+%40 y/y, +%7 ç/ç) net satış hasılatı kaydetti.

Enerji maliyetlerindeki artış beklenildiği gibi marjları baskıladı… İkinci çeyreğinden başından itibaren global piyasalarda ve Türkiye’de enerji kalemlerinde önemli bir ralli yaşanıyor. Enerji girdilerinde yaşanan bu rallinin etkilerini, Akçansa’nın üçüncü çeyrek finansallarında net bir şekilde görüyoruz. Akçansa’nın brüt kar marjının; yıllık 7.9 ve çeyreksel 7.6 puan daralarak %13.7’ye gerilediğini hesaplıyoruz. Başarılı operasyonel giderler yönetimi sayesinde ise şirketin operasyonel giderler/satışlar rasyosunun oldukça düşük bir seviye olan %3.6’ya gerilediğini görüyoruz (2Ç21: %4 – 3Ç20: %4.3). Böylece FAVÖK marjı, %13.8 olan piyasa beklentisine paralel %13.8 seviyesinde gerçekleşmiştir (OYAK: %14.3).

Net borç pozisyonu çeyreksel bazda yatay kaldı… İşletme faaliyetlerinden elde edilen 52mnTL’lik nakit girişinin katkısıyla Akçansa, yılın üçüncü çeyreğinde 28mnTL serbest nakit akışı elde etti. Şirketin net borç pozisyonu bir önceki çeyreğe paralel olarak 443mnTL oldu (6A21: 444mnTL). Böylelikle net borç/FAVÖK 1x olmuştur. İşletme sermayesinin ciroya oranı ise %12 olmuştur (2020: %9 – 2019: %11).

Karçimsa hisse satışından elde edilen tutarın 4Ç21 finansallarına yansımasını bekliyoruz.. Akçansa, 22 Ekim 2021 tarihinde, bağlı ortaklığı konumunda olan Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %51 oranındaki payların tamamını, toplam 5mnUSD nakit bedelle (46.5mnTL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satılmasına karar vermişti. Şirket yönetimi, bu işlemden yaklaşık 33.5mnTL kar edildiğini KAP’ta açıkladı. İşlemin 4Ç21 finansallarına yansımasını bekliyoruz.

Endekse Paralel Getiri önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımızı %4 düşürerek 18.00TL’ye indiriyoruz… Şirketin artan enerji maliyet kalemlerini satış fiyatlarına yansıtmasında zorluk çekebileceğini ve önümüzdeki dönemde de marj daralmasının devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, Akçansa için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz. Modellerimizde kullandığımız risksiz faiz oranımızı ise %15’ten %16 seviyesine çıkarıyoruz. Böylelikle Akçansa için yeni on iki aylık hedef fiyatımız 18.00TL/hisse olarak karşımıza çıkıyor (önceki: 18.70TL/hisse).

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

Akçansa – 3Ç21 sonuçlarını 36 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %45 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %48 azaldı. Net satışlar 751 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 685 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %41 oldu. (3Ç20: %45) Şirket, 3Ç21’de 104 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 816 baz puan azalarak %14 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 790 baz puan azaldı ve %14 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 360 milyon TL (3Ç20: 245 milyon TL ve 2Ç21: 324 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14 (3Ç20: %13 ve 2Ç21: 14%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 443 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

Yılın üçüncü çeyreğinde Akçansa (AKCNS), beklentilerin biraz gerisinde 35,5mn TL net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 64,9mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 3Ç21’de 1,57mn TL tutarında temettü geliri elde ettiğini belirtmek gerekir. Bu çeyreğe ilişkin bizim net kar tahminimiz 40mn TL ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 43mn TL seviyesindeydi. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A21’de kümüle net kar rakamı 128,8mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A20: 73,6mn TL net kar). Şirket, 3Ç21’de 24,6mn TL finansman gideri kaydetmiştir (3Ç20: 2,5mn TL finansman geliri).

3Ç21’de, şirketin satış gelirleri rakamı yurt içindeki güçlü talebin de desteğiyle, geçen yılın aynı dönemine göre %39,8 oranında artarak 750,9mn TL olarak gerçekleşti (3Ç20: 537,1mn TL). Üçüncü çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı bizim tahminimiz olan 748mn TL ’ye paralel gerçekleşirken, piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi olan 765mn TL’nin hafif gerisinde kalmış oldu. Üçüncü çeyrekte FAVÖK 103,7mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç20: 118,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 8,2 puan daralarak %13,8 olarak gerçekleşti (3Ç20: FAVÖK Marjı: %22,0). Bu, bizim 3 Ç21’e ilişkin FAVÖK tahminimiz olan 108mn TL’nin biraz gerisinde kalırken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi olan 105mn TL’ye paralel gerçekleşti. Artan enerji maliyetleri marjlar üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Deniz Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

AKCNS; 3Ç21 net kar rakamı beklentilerin altında / olumsuz / Akçansa, 3Ç21’de 751 milyon TL satış geliri (Konsensus: 765 milyon TL), 104 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 105 milyon TL) ve 36 milyon TL net kar (Konsensus: 43 milyon TL) açıkladı. 3Ç21’de FAVÖK ve net kar yıllık bazda azalış gösterirken, net kar rakamının beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Sonuçların hisse üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

Şirket, 3Ç21’de yıllık bazda %40 artışla 751 milyon TL satış geliri kaydetti. 2021 yılının 9 aylık döneminde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %44 artmış olup 1.977 milyon TL seviyesine ulaştı. Gelirlerin artmasında, yurt içi satışlardaki güçlü artış etkili oldu. 3Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %12 oranında azalarak 104 milyon TL’ye geriledi. Ayrıca, FAVÖK rakamında çeyreksel bazda da %30 düşüş söz konusu. Bu azalışta, artan maliyetler etkili oldu. Bu çerçevede, FAVÖK marjı da yıllık bazda 8,2 puan düşüş ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti.

3Ç21’de net kar yıllık bazda %45 azalarak 36 milyon TL seviyesine geriledi. 25 milyon TL seviyesinde kaydedilen net finansman gideri net kar üzerinde baskı yarattı. 3Ç21 döneminde Şirket, 443 milyon TL net borç pozisyonunda bulunuyor. 2020 yıl sonunda 0,9x seviyesinde, 2Ç21’de de 1,0x seviyesinde bulunan net borç/FAVÖK rasyosu da 3Ç21’de 1,0x seviyesinde kaldı.

Genel değerlendirme: Akçansa’nın Kanal İstanbul projesinden gelecek dönemde olumlu etkilenmesi beklenirken, artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde karlılık üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. Hisse yılbaşından bu yana relatif olarak endeksin %6 altında getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 17,6x F/K ve 8,1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Yorum – 25.10.2021

Akçansa, bağlı ortaklığı konumunda olan Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %51 oranındaki payların tamamını, toplam 5mnUSD bedelle Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satılmasına karar verdi. Satış işlemi ve hisse devir süreci 22 Ekim 2021 tarihinde tamamlandı. Bu işlemin ardından Akçansa, 4Ç21 gelir tablosuna 33.5mnTL tutarında tek seferlik varlık satış geliri kaydedecek. 6A21 itibarıyla, Akçansa’nın 444mnTL net borç pozisyonu bulunuyordu. Hafif pozitif.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Piyasa beklentisine paralel sonuçlar… Akçansa 2Ç21’de, 65mnTL olan piyasa beklentisi ve 64mnTL olan kurum beklentimize paralel 68mnTL net kar açıkladı. FAVÖK, 144mnTL olan piyasa beklentisi ve kurum beklentimize oldukça yakın 149mnTL (+%65 y/y, +100% ç/ç) olarak açıklandı. Şirket yönetimi, bugün saat 11:00’de ilk yarı yıl sonuçlarına ilişkin bir telekonferans düzenleyecek.

İhracat gelirleri çeyreksel bazda satışları destekledi… Yurt içi satışlar yıllık bazda %97, çeyreksel bazda %21 büyüme kaydetti ve 418mnTL seviyesine yükseldi. Toplam satışlar içerisindeki payı ise %60 oldu (1Ç21: %65 – 2Ç20: %46). Öte yandan ihracat gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 13%, bir önceki çeyreğe göre %53 yükselip 278mnTL olarak açıklandı ve toplam içerisinde %40’lık bir pay elde etti. Böylelikle Akçansa, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, 685mnTL olan piyasa beklentisi (OYAKT: 700mnTL) paralel 699mnTL (+%53 y/y, +%32 ç/ç) net satış hasılatı kaydetti.

Marjlarda iyileşme gözlemlendi… Akçansa’nın brüt kar marjında yıllık 1.8, çeyreksel bazda 6.9 puan iyileşme yaşandı ve %21.3’e yükseldi. Operasyonel giderlerin satışlara oranı düşük sayılabilecek %4 seviyesinde gerçekleşti (1Ç21: %5.3 – 2Ç20: %5.1). Böylelikle şirketin FAVÖK marjı, %21.0 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde %21.3 olarak açıklandı (OYAKT: %20.6).

Net borç pozisyonu hafif geriledi… İşletme Faaliyetlerinden elde edilen 72mnTL’lik nakit girişine ek olarak, 28mnTL tutarındaki düşük sayılabilecek yatırım harcamaları nedeniyle (1Ç21: 44mnTL), Akçansa 2Ç21’de, 44mnTL SNA elde ettiğini hesaplıyoruz. Şirketin net borç pozisyonunda, çeyreklik olarak 18mnTL düşüş yaşandığını ve net borç pozisyonunun 444mnTL’ye gerilediğini hesaplıyoruz. Net Borç/FAVÖK ise 1.0x mertebesindedir (1Ç21: 1.2x – 2020: 0.9x).

Endekse Paralel Getiri önerimizi koruyoruz yeni on iki aylık hedef fiyatımız 18.70TL… Genel anlamda piyasa beklentilerine paralel açıklanan sonuçlar nedeniyle, Akçansa için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz. Yılın ikinci yarısında, şirketin artması muhtemel maliyet kalemlerini satış fiyatlarına yansıtmasında zorluk çekebileceğini ve çeyreksel bazda, marjlarda daralma yaşayabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, 2021 ve 2022 FAVÖK beklentilerimizi sırasıyla %5 ve %8 aşağı yönlü revize ediyoruz. Yeni on iki aylık hedef fiyatımız 18.70TL/hisse olarak karşımıza çıkıyor (eski: 20.00TL). 2021 yılında şirketin; 2,370mnTL ciro, 400mnTL FAVÖK ve 170mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2021 beklentimize göre şirket hissesi, 8.3x FD/FAVÖK ve 16.8x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. Öte yandan Kanal İstanbul Projesi ile ilgi potansiyel haber akışları, Akçansa hissesi üzerinde pozitif bir katalist olabilir. Hatırlatmak gerekirse Akçansa, son üç ayda, BIST-100 Endeksi’nin %21 altında bir performans kaydetmiştir.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Akçansa (AKCNS) güçlü talebin de etkisiyle 2Ç21’de 68,5mn TL net kar elde etti, geçen yılın aynı döneminde ise şirket; 33,4mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan kar rakamı bizim bu çeyreğe ilişkin tahminimiz olan 73mn TL’nin biraz gerisinde kalırken, piyasadaki ortalama beklentisi olan 68mn TL’ye paralel gerçekleşti. Gerçekleşen net kar rakamıyla tahminimiz arasındaki fark ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler kaleminin beklent ilerimizden daha fazla gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. 2Ç21 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y21’de kümüle net kar rakamı 93,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y20: 8,7mn TL net kar). Yılın ikinci çeyreğinde satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %53,4 oranında artarak 698,6mn TL olarak gerçekleşti (2Ç20: 455,3mn TL) (Şeker Yatırım: 634mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 664mn TL). Şirket bu çeyrekte 148,7mn TL FAVÖK elde ederken (2Ç20: 90,2mn TL), FAVÖK marjı ise 2Ç21’de yıllık bazda 1,5 puan iyileşmeyle %21,3 olarak gerçekleşti (2Ç20: FAVÖK Marjı: %19,8). Bizim bu çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 132mn TL seviyesindeyken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 139mn TL seviyesindeydi.

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Akçansa – 2Ç21 sonuçlarını 68.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 65.5 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %105 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %175 arttı. Net satışlar 698.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 685.0 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %40 oldu. (2Ç20: %54) Şirket, 2Ç21’de 148.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 144.0 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 148 baz puan artarak %21.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 182 baz puan arttı ve %21.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 109 baz puan azaldı ve %4.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 323.7 milyon TL (2Ç20: 224.4 milyon TL ve 1Ç21: 283.5 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.8 (2Ç20: %12.6 ve 1Ç21: 13.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 443.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.3 F/K çarpanından ve 7.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa’nın 2Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 68,5mn TL gerçekleşerek yıllık %105 oranında artış göstermiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 61mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 68mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 698,6mn TL (Beklenti: 664mn TL) gerçekleşerek yıllık %53,4 oranında artarken, yurtiçi satışlar %96,9, yurtdışı satışlar ise %12,8 oranında artmış ve sırasıyla 418mn TL ve 277,9mn TL’ye yükselmişlerdir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %50 oranında artmış ve 549,8mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar 148,9mn TL ile yıllık %67,8 oranında artmıştır. Faaliyet giderleri yıllık %20,8 oranında artarak 28,3mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü ise 148,7mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 139mn TL) aynı dönemler itibarıyla %64,9 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da yıllık 1,5 puan artarak %21,3’e yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 15,3mn TL net finansman gideri yazmıştır.

İkinci çeyrek kar rakamının ardından Şirket’in 1Y2021’deki ana ortaklık net dönem karı 93,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 8,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Piyasa beklentisine paralel sonuçlar… Akçansa 1Ç21’de, 24mnTL olan piyasa beklentisine paralel 25mnTL net kar açıkladı, kurum beklentimiz 34mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Beklentimizden daha düşük net kar açıklanmasının ana nedeni, FAVÖK marjının, %16.5 olan kurum beklentimizin altında, %14.1 olarak sonuçlanmasıdır. Piyasa beklentisi %14.7 idi. FAVÖK, 78mnTL olan piyasa beklentisine oldukça yakın 74mnTL (+%383 y/y, -%25 ç/ç) olarak açıklandı. Açıklanan sonuçların kısa vadede, Akçansa hissesi üzerinde nötr bir etki yaratmasını bekleriz.

Güçlü yurt içi satışlar hasılatı yine destekledi… Şirketin yurt içi satışları, yıllık bazda %66 artış (çeyreklik %9 daralma) kaydetti ve 345mnTL seviyesine yükseldi. Toplam satışlar içerisindeki payı ise %65 oldu (4Ç20: %62). Öte yandan ihracat gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre sadece %7 yükseldi (çeyreklik %21 düşüş) ve 182mnTL oldu. Böylelikle Akçansa, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 528mnTL olan piyasa beklentisine paralel 527mnTL net satış hasılatı kaydetti. Kurum beklentimiz 540mnTL olması yönündeydi.

Üretim maliyetlerinde artış gözlemlendi… Hammade maliyetinde yaşanan %25’lik artış neticesinde, Akçansa’nın brüt kar marjı çeyreklik 3.8puan daraldı (yıllık 9.3puan artış) ve %14.4 oldu. Operasyonel giderlerin satışlara oranı; yıllık 2.3 ve çeyreklik yarın puan iyileşmeye işaret etti ve %5.3 oldu. FAVÖK marjı, ilk paragrafta bahsettiğimiz üzere %14.1 seviyesinde gerçekleşti.

Net borç pozisyonu hafif yükseldi… İşletme Faaliyetlerinden elde edilen 12.3mnTL’lik nakit çıkışına ek olarak, 44.4mnTL tutarındaki yatırım harcamaları nedeniyle, Akçansa’nın yılın ilk çeyreğinde, negatif 57mnTL SNA açıkladığını hesaplıyoruz. Şirketin net borç pozisyonunda, çeyreklik olarak 173mnTL artış yaşandığını gözlemiyoruz ve net borç pozisyonunun 462mnTL’ye yükseldiğini hesaplıyoruz. Net Borç/FAVÖK ise 1.2x mertebesindedir (2020: 0.9x).

Endekse Paralel Getiri önerimizi ve 20.90TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz… Genel anlamda piyasa beklentilerine paralel açıklanan sonuçlar nedeniyle, Akçansa için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve on iki aylık 20.90TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Akçansa hissesi son üç ayda, BIST-100 Endeksi’nin %8 üzerinde getiri sağlamıştır. 2021 yılında şirketin; 2,370mnTL ciro, 400mnTL FAVÖK ve 165mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2021 beklentimize göre şirket hissesi, 10.3x FD/FAVÖK ve 22.0x F/K gibi ucuz sayılamayacak çarpanlarla işlem görüyor. Öte yandan Kanal İstanbul Projesi ile ilgi potansiyel haber akışları, Akçansa hissesi üzerinde katalist olabilir.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Akçansa (AKCNS) ilk çeyrekte 24,9mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 24,7mn TL net zarar açıklamıştı. 1Ç21 net k ar rakamı bizim tahminimiz olan 29mn TL’nin hafif gerisinde kalırken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 25mn TL’ye paralel gerçekleşmiş oldu. Akçansa, 1Ç21’de net olarak 4,4mn TL tutarında finansman gideri kaydetmiştir (1Ç20: 14,6mn TL net finansman gideri) buna karşın 1Q21 ’de yatırım faaliyetlerinden 752,1bin TL net gelir elde etmiştir (1Ç20: 461,4bin TL yatırım faaliyetlerinden net gelir). Şirketin satış gelirleri rakamı 1Ç21’de yurt içindeki güçlü operasyonel performansın da katkısıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %37,0 oranında artarak 527,3mn TL olarak gerçekleşti (1Ç20: 385,0mn TL).

Bizim tahminimiz, şirketin bu çeyrekte 517mn TL tutarında satış geliri elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama satı ş gelirleri beklentisi 526mn TL seviyesindeydi. FAVÖK rakamı yılın ilk çeyreğinde 74,4mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç20: 15,4mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık b azda 10,1 puan iyileşerek %14,1 olarak gerçekleşti (1Ç20: FAVÖK Marjı: %4,0). Bu, bizim ilk çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz olan 73mn TL ’ye paralel gerçekleşirken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi olan 77mn TL’nin gerisinde kaldı.

Ziraat Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa’nın 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 24,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç2020’de 24,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 25mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 527,3mn TL (Beklenti: 526mn TL) gerçekleşerek yıllık %37,0 oranında artarken, yurtiçi satışlar %65,6, yurtdışı satışlar ise %7,1 oranında artmış ve sırasıyla 344,8mn TL ve 181,9mn TL’ye yükselmişlerdir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %23,6 oranında artmış ve 451,3mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar 76mn TL ile 1Ç2020’deki 19,8mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %14,4 olmuştur. Akçansa’nın faaliyet giderleri yıllık %4,7 oranında düşüş kaydetmiş ve 1Ç2021’de 28,0mn TL olmuştur. FAVÖK ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 74,4mm TL ile piyasanın ortalama beklentisi olan 77mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %14,1 olmuştur. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 4,4mn TL net finansman gideri yazmıştır.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Akçansa, 4Ç20’de 51mnTL olan piyasa beklentisi ve kurum beklentimizin altında 41mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu tutar, yıllık bazda %92’lik yükselişe tekabül ederken, çeyreklik bazda %36’lık düşüşe işaret ediyor. Üretim ve operasyonel giderlerdeki artışa ek olarak, 13mnTL tutarındaki finansman gideri (3Ç20: 3mnTL finansman geliri) şirketin beklentilerden daha zayıf net kar açıklamasında önemli bir rol oynadı. Yurt içi satışlar yıllık %28, çeyreklik ise %22’lik bir artış kaydedip 378mnTL olurken, toplam hasılat içindeki payı %62 olarak gerçekleşti (3Ç20: %56). Öte yandan, ihracat gelirleri yıllık %39 artış gösterirken, çeyreklik bazda %5 daraldı ve 229mnTL olarak açıklandı. Böylelikle Akçansa, 2020 yılının son çeyreğinde, 565mnTL olan piyasa beklentisinin üzerinde 590mnTL net satış hasılatı (+%32 y/y, +%10 ç/ç) açıkladı.

Kurum beklentimiz 600mnTL ciro açıklaması yönündeydi. Artan maliyetler neticesinde, şirketin FAVÖK performansı ve FAVÖK marjı baskılandı. Şirket 4Ç20’de, piyasa beklentsinin %9 altında 100mnTL FAVÖK (OYAK: 113mnTL) ve 16.9% mertebesinde FAVÖK marjı (3Ç20: %22 FAVÖK marjı) elde etti. İyi yönetilen işletme sermayesi neticesinde Akçansa, yılın son çeyreğinde 111mnTL nakit akışı kaydetti ve şirketin net borcu 344mnTL seviyesinden 289mnTL’ye geriledi. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9x oldu (9A20: 1.2x). Akçansa hissesi son üç aylık dönemde BIST-100 Endeksi’nin %26 üzerinde bir getiri sağladı. Şirketin 2021 yılında sırasıyla; 2,370mnTL net satış hasılatı (+%20.5 y/y), 403mnTL FAVÖK (+%24.7 y/y) ve 178mnTL net kar (+%54.7 y/y) açıklamasını bekliyoruz. 2021 beklentilerimize göre Akçansa, 10.3x FD/FAVÖK ve 21.7x F/K gibi ucuz sayılamayacak çarpanlarla işlem görüyor. Öte yandan, önümüzdeki süreçte, Kanal İstanbul projesi ile ilgili yapılabilecek potansiyel açıklamaların Akçansa hissesi üzerine pozitif bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşen sonuçlara rağmen, Akçansa için on iki aylık 20.90TL/hisse olan hedef fiyatımızı ve “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz.

Vakıf Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

(=) Akçansa (AKCNS): 4Ç20’de beklentimize (45 mn TL) paralel, piyasa beklentisinin (51 mn TL) altında, yıllık %92 yükselişle 41 mn TL net kar açıkladı. Şirketin 2020 yılında net karı yıllık %53 artarak 115 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satış gelirleri 4Ç20’de beklentiler dahilinde, yıllık %32 artışla 590 mn TL’ye yükselirken, 2020 yılının toplamında yıllık %8 yükselerek 1,97 mlr TL’ye ulaştı. FAVÖK ise aynı dönemde beklentilerinin (110 mn TL) hafif altında, yıllık %74 büyüyerek 100 mn TL’ye yükseldi. 2020 yılında FAVÖK yıllık %32 artışla 323 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı üç puan artarak %16,4’e ulaştı. Yorum: Yılın son çeyreğine ilişkin açıklanan şirket finansalları, piyasa beklentilerine göre zayıf görünüyor. Şirket hisseleri ise son bir ayda endeksten %6,6 pozitif ayrıştı. Akçansa için 19,40 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Akçansa (AKCNS), yılın son çeyreğinde 41,4mn TL net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 21,6mn TL net kar açıklamıştı. Net kar rakamı bizim tahminimiz olan 55mn TL’nin ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 50mn TL’nin gerisinde gerçekleşmiş oldu. 4Ç20 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A20’de kümüle net kar rakamı 115,0mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A19: 75,2mn TL net kar). Dördüncü çeyrekte Akçansa’nın satış gelirleri rakamı güçlü operasyonel performansının da katkısıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %31,8 oranında arta rak 589,7mn TL olarak gerçekleşti (4Ç19: 447,3mn TL). Bizim tahminimiz, şirketin bu çeyrekte 526mn TL tutarında satış geliri elde etmiş olabileceğini yönündeyken, piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 563mn TL seviyesindeydi. 4Ç20’de FAVÖK 99,5mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç19: 57,2mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4,1 puan iyileşerek %16,9 olarak gerçekleşti (4Ç19: FAVÖK Marjı: %12,8). Bizim bu çeyreğe ilişkin FAVÖK tahminimiz 95mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 105mn TL seviyesindeydi.

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Akçansa, 4Ç20 sonuçlarını 41.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 51.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %92 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 azaldı. Net satışlar 590 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 565 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %2 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %39 oldu. (4Ç19: %37) Şirket, 4Ç20’de 100 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 110 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 408 baz puan artarak %16,9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 498 baz puan arttı ve %18,2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 24 baz puan azaldı ve %5.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 207 milyon TL (4Ç19: 217 milyon TL ve 3Ç20: 245 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.5 (4Ç19: %11.9 ve 3Ç20: 13.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 289 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 33.5 F/K çarpanından ve 12.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Akçansa (AKCNS), yılın üçüncü çeyreğinde 64,9mn TL net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 28,0mn TL net kar açıklamıştı. Net kar rakamı bizim tahminimiz olan 54mn TL’nin ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 59mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A20’de kümüle net kar rakamı 73,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A19: 53,7mn TL net kar).

Şirket, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 37,5mn TL tutarında net finansman gideri kaydederken, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,6mn TL tutarında net finansman geliri kaydetmiştir. Üçüncü çeyrekte Akçansa’nın satış gelirleri rakamı güçlü ihracat gelirleri performansının da katkısıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %10,0 oranında artarak 537,1mn TL olarak gerçekleşti (3Ç19: 488,4 TL).

Bizim tahminimiz, şirketin bu çeyrekte 490mn TL tutarında satış geliri elde etmiş olabileceğini yönündeyken, piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 513mn TL seviyesindeydi. FAVÖK üçüncü çeyrekte 118,0mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç19: 82,2mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 5,2 puan artarak %22,0 olarak gerçekleşti (3Ç19: FAVÖK Marjı: %16,8). Bizim 3Ç20 FAVÖK tahminimiz 103mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 108mn TL seviyesindeydi.

Vakıf Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

(=) Akçansa (AKCNS): 3Ç20 döneminde beklentimizin (53 mn TL) üzerinde, piyasa beklentisine (60 mn TL) paralel, yıllık %131 artışla 65 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kar öngörümüzdeki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin yurt içi satış gelirleri yıllık %4 artış gösterirken, ihracat gelirlerinde %21 yükseliş kaydedilmesi, konsolide satış gelirlerinin yıllık %10 büyüyerek 537 mn TL seviyesine ulaşmasında etkili oldu. İhracatın desteğinde marjlardaki toparlanma ve sıkı gider yönetimi ardından şirketin FAVÖK’ü, hem beklentimizin (102 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (107 mn TL) üzerinde, yıllık %43 yükselişle 118 mn TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık 5 puan artarak %22 seviyesine yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu ise 2Ç20’deki 395 mn TL’den 3Ç20’de 344 mn TL seviyesine geriledi.

Yorum: Net kar piyasa beklentilerine yakın gerçekleşirken, operasyonel performans beklentileri aştı. Beklentimizin üzerindeki operasyonel performans ve marjlardaki artışın, son çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Bu beklentimiz paralelinde Akçansa için 10,65 seviyesindeki hedef fiyatımızı 12,70 seviyesine yükseltiyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %33 yenerken, son üç ayda ise endekse paralel bir performans sergiledi.

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Akçansa 3Ç20’de, 60mnTL olan piyasa beklentisinin %8 üzerinde 65mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu tutar, yıllık bazda %131 ve çeyreklik bazda %94’lük bir yükselişe işaret ediyor. Yurt içi satışlar; yıllık bazda %3 ve çeyreklik bazda %46’lık bir artış kaydetti ve 310mnTL olarak açıklandı. Şirketin ihracat gelirleri, yıllık bazda %21 artmasına rağmen çeyreklik bazda %2 daraldı ve 242mnTL oldu. Böylelikle Akçansa, 3Ç20’de 537mnTL net satış hasılatı kaydetti (yıllık bazda %10, çeyreklik bazda %18 yükseliş). Piyasa beklentisi 510mnTL ciro açıklaması yönündeydi (OYAK: 525mnTL).

İyi yönetilen operasyonel giderler neticesinde (operasyonel giderler/toplam satışlar: %4.3) şirketin FAVÖK rakamı da olumlu yönde etkilendi ve 118mnTL olarak açıklandı. Açıklanan bu tutar, yıllık bazda %43.5 ve çeyreklik bazda %31’lik bir büyümeye işaret ediyor. FAVÖK marjı da yıllık bazda 5.1 ve çeyreklik bazda 2.2 baz puan iyileşme gösterdi ve %22 mertebesinde gerçekleşti. Akçansa, yılın üçüncü çeyreğinde 36mnTL pozitif nakit akışı kaydetti. Elde edilen nakit akışı sayesinde şirketin net borcu 344mnTL seviyesine geriledi (6A20: 395mnTL). Net borç/FAVÖK ise 1.2x oldu. Beklentilerin hafif üzerinde açıklanan finansalların, Akçansa hissesi üzerinde, kısa vadede hafif olumlu bir etki göstermesini beklesek de “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve 12.10TL/hisse hedef fiyatımızı sabit tutuyoruz. 2020 beklentilerimize göre Akçansa, 9x FD/FAVÖK ve 21.7x F/K ile işlem görüyor.

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Akçansa – 3Ç20 sonuçlarını 64.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 58.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin %11 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %131 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %94 arttı. Net satışlar 537 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 513 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %5 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %45 oldu. (3Ç19: %41) Şirket, 3Ç20’de 118 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 108 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 513 baz puan artarak %22.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 505 baz puan arttı ve %21.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 44 baz puan azaldı ve %4.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 245 milyon TL (3Ç19: 295 milyon TL ve 2Ç20: 224 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.4 (3Ç19: %16.6 ve 2Ç20: 12.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 344 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 26.1 F/K çarpanından ve 10.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Akçansa 2Ç20’de, 32mnTL olan piyasa beklentisine paralel olarak 33mnTL net kar (yıllık bazda %466 yükseliş) açıkladı. Kurum beklentimiz 30mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Beklentilerden güçlü açıklanan operasyonel sonuçlar, şirketin bu çeyrekte güçlü bir kar rakamı açıklamasına katkıda bulundu. Yurt içi satışlar 212mnTL (yıllık bazda %27 düşüş, çeyreklik bazda %2 yükseliş) olarak açıklandı. Ancak, ihracat performansı gözle görülür bir artış kaydetti ve yıllık bazda %34, çeyreklik bazda %45 yükselerek 246mnTL oldu. Toplamda ise şirket, piyasa beklentilerine paralel olarak 455mnTL net satış hasılatı kaydetti. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %6 düşüşe işaret etse de, covid19 sürecine rağmen çeyreklik bazda %18’lik bir yükselişe denk geliyor. Operasyonel giderler 2Ç20’de 2.5 baz puan iyileşme gösterdi ve 5.1% seviyesinde gerçekleşti.

Bu sayede Akçansa, piyasa beklentisini %12.5 aşarak 90mnTL FAVÖK (yıllık bazda %21, çeyreklik bazda %486 yükseliş) açıkladı. FAVÖK marjı ise piyasa beklentilerini 2 baz puan aştı ve 19.8% mertebesine yükseldi. TL’nin Dolar karşısında zayıf seyreden performansı nedeniyle şirket, 7mnTL tutarında esas faaliyetlerden gider kaydetti. Buna ek olarak, çeyreksel bazda 16mnTL tutarında açıklanan faiz giderleriyle birlikte şirketin başarılı operasyonel performansı bir miktar eridi. Şirketin net borç pozisyonu 395mnTL olarak açıklandı (1Ç20: 375mnTL). Net borç/FAVÖK rasyosu ise bir önceki çeyreğe paralel olarak 1.6x olarak açıklandı. 2020 yılında Akçansa’nın; 1,735mnTL net satış hasılatı (yıllık bazda %5 düşüş), 278mnTL FAVÖK (yıllık bazda +%14 yükseliş) ve 70mnTL ( yıllık bazda -%7 düşüş) net kar açıklamasını bekliyoruz. Beklentilerimize göre Akçansa hissesi, 9.6x FD/FAVÖK ve 32.6x F/K ile ucuz sayılamayacak çarpanlarla işlem görüyor. Beklentilerden güçlü açıklanan sonuçlara rağmen, Akçansa için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve 12.10TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Hatırlatmak gerekirse şirket hissesi, son üç ayda BIST-100 endeksinin %42 üzerinde bir getiri elde etti.

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Akçansa (AKCNS) ikinci çeyrekte 33,4mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise şirket; 5,9mn TL net kar elde etmişti. Bu çeyreğe ilişkin açıklanan kar rakamı; 34 mn TL net kar tahminimize paralel gelirken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 31mn TL’nin biraz üzerinde geldi. 2Ç20 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y20’de kümüle net kar rakamı 8,7mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y19: 25,6mn TL net kar). Akçansa, 2Ç20’de net olarak 16,3mn TL tutarında finansman gideri kaydetmiştir (2Ç19: 39,4mn TL net finansman gideri). Şirketin 2Ç20 satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 oranında daralarak 455,3mn TL olarak gerçekleşti (2Ç19: 483,0mn TL) (Şeker Yatırım: 464mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 449mn TL). FAVÖK rakamı ise 90,2mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç19: 74,5mn TL), FAVÖK marjı ise 2Ç20’de yıllık bazda 4,4 puan artışla %19,8 olarak gerçekleşti (2Ç19: FAVÖK Marjı: %15,4). Bizim 2Ç20 FAVÖK tahminimiz 73mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 76mn TL seviyesindeydi.

Halk Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Beklentilerin üzerinde net kar. Akçansa yılın ikinci çeyreğinde, hem bizim hem ortalama piyasa beklentisi olan 31 mn TL’nin hafif üzerinde 33,4 mn TL’lik net kar açıkladı. Yıllık bazda net finansman giderlerindeki düşüş net karı destekledi. Geçen yıl ikinci çeyrekte 39,4 mn TL’lik net finansman gideri bu çeyrekte 16,3 mn TL’ye geriledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel kar ve operasyonel marjlardaki iyileşmeyi olumlu olarak değerlendiriyor, sonuçların hisse performansına etkisinin ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz.

Beklentiler ile uyumlu ciro performansı. Akçansa, 2Ç20’de piyasa ortalama beklentisi olan 449 mn TL’nin %1,4 üzerinde, beklentimiz olan 454 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %5,7 düşüşle 455 mn TL ciro açıkladı. Yıla hem talep hem de fiyat dinamikleri açısından iyi başlansa da, Covid-19 etkisiyle Mart ayında oluşan zayıf talep ortamı, ikinci çeyreğin ilk iki ayında da devam etti. Haziran ayı ile birlikte yurt içi tarafta talep koşullarının toparlanmasının desteği ile cirodaki daralma sınırlı kaldı. Yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %27 gerileme ile 212,3 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı satışlar ise %33,7 artışla 246,4 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel kar beklentilerin üzerinde. 2Ç20’de maliyet tarafında gözlenen %9,4 oranındaki düşüşün yanı sıra, yıllık bazda %18,9 azalan faaliyet giderlerinin de etkisiyle güçlü operasyonel performansı kaydedildi. Bu doğrultuda Akçansa, yılın ikinci çeyreğinde hem piyasa ortalama beklentisi olan 76 mn TL hem de bizim beklentimiz olan 81 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %21 artışla 90,2 mn TL FAVÖK açıkladı (2Ç19’da 74,5 mn TL FAVÖK). FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4,4 puan artışla %19,8 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, şirketin net borcu ilk çeyrek sonundaki 375,2 mn TL seviyesine göre %5,4 artarak 2Ç20’de 395,4 mn TL’ye yükseldi.

AKCNS için 11,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 15,30 TL’ye revize ediyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız güncellemelerin ardından, 2020 yılı ciro tahminimizi, 1,81 mlr TL’den 2,06 mlr TL’ye, FAVÖK tahminimizi ise 301 mn TL’den 362 mn TL’ye revize ederken; 2021 için ise ciro tahminimizi 1,96 mlr TL’den 2,19 mlr TL’ye, FAVÖK tahminimizi ise 368 mn TL’den 442 mn TL’ye revize ediyoruz. Dolayısıyla, AKCNS için 11,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 15,30 TL’ye yükseltiyoruz. Şirketin dış pazardaki güçlü pozisyonunu devam ettirerek ihracat gelirleri ile karlılığını koruyacağını düşünüyoruz. Kanal İstanbul projesinin başlaması halinde çimento talebinin bu durumdan oldukça olumlu etkilenecek olmasını beklerken, proje ile ilgili haber akışlarının hisse üzerinde destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 33.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 30.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %466 artarken, şirket 1Ç20’de 24.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 455 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 449 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %15 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %54 oldu. (2Ç19: %38) Şirket, 2Ç20’de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 76 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 438 baz puan artarak %19.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 321 baz puan arttı ve %19.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 83 baz puan azaldı ve %5.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 224 milyon TL (2Ç19: 293 milyon TL ve 1Ç20: 173 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.6 (2Ç19: %16.7 ve 1Ç20: 9.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 395 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir.En son kapanış fiyatına göre, şirket 39.1 F/K çarpanından ve 11.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Akçansa 2Ç2020’de 33,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 32mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 31mn TL idi. Akçansa 2Ç2019’da 5,9mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Şirket’in satış gelirleri, ihracatın önemli desteğine karşın düşen yurtiçi satışlarla yıllık %5,7 oranında azalarak 455,3mn TL’ye gerilemiştir. Maliyetler ise %9,4 oranında gerilemiş ve 366,6mn TL olmuştur. Bu çerçevede, brüt kar yıllık %12,9 oranında artmış ve 2Ç2020’de 88,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 320 baz puan artarak %19,5 olmuştur. Düşen operasyonel giderlerle birlikte FAVÖK de yıllık %21 oranında artarak 90,2mn TL’ye (ortalama piyasa beklentisi 76mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 440 baz puan artarak %19,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket’in net finansman gideri 16,3mn TL (2Ç2019: 39,4mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Akçansa’nın 2020 Ocak – Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 8,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 25,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı.

 

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Akçansa (AKCNS), yılın ilk çeyreğinde piyasadaki kar beklentilerinin aksine 24,7mn TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğind e 19,7mn TL net kar elde etmişti (Şirketin, 1Ç19’da yatırım faaliyetlerinden 41,1mn TL tutarında gelir elde ettiğini hatırlatmak gerekir (1Ç20: 0,46mn TL)). Bizim bu çeyreğe ilişkin net kar tahminimiz 23mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti net karın 15mn TL olabileceği yönündeydi. Bu çeyreğe ilişkin açıklanan sonuçlarla, tahminimiz arasındaki fark; brüt esas faaliyet karının beklentimizin gerisinde kalmasından kaynaklanmıştır. Akçansa, 1Ç20’de net olarak 7,1mn TL tutarında esas faaliyetlerden diğer gider kaydetmiştir (1Ç19: 0,26mn TL net esas faaliyetlerden diğer gider).

1Ç20’de satış gelirleri yıllık bazda %5,5 oranında daralarak 385,0mn TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 407,3mn TL), (Şeker Yatırım: 449mn TL satış geliri, Ortalama Piyasa Beklentisi: 433mn TL satış geliri). 2020 yılının ilk çeyreğinde; yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %16,0 oranında azalarak 208,3mn TL seviyesine gerilemiştir (1Ç19: 248,0mn TL), yurt dışı satış gelirleri ise %10,6 oranında artarak 169,9mn TL seviyesine çıkmıştır (1Ç19: 153,7mn TL).

Satış gelirleri kırılımlarına baktığımızda; 1Ç20’de çimento satış gelirleri yıllık bazda %2,5 oranında azalarak 324,5mn TL olarak (1Ç19: 332,7mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %22,2 oranında azalarak 78,0mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç19: 100,2mn TL). Akçansa, 1Ç20’de 15,4mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç19: 30,7mn TL), FAVÖK marjı yıllık bazda 3,5 puan daralarak %4,0 olarak gerçekleşti (1Ç19: %7,5). Bizim FAVÖK tahminimiz 51mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 53mn TL seviyelerindeydi.

Vakıf Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

(-) Akçansa (AKCNS): Şirket 1Ç20 döneminde beklentimizin (8 mn TL net kar) ve piyasa beklentisinin (22 mn TL net kar) tersine 25 mn TL net zarar açıkladı. Operasyonel taraftaki zayıflığın, operasyonel olmayan gelirlerle desteklenmemesi, beklentilerin tersine şirketin 1Ç20’de net zarar açıklamasında etkili oldu. Bu dönemde şirketin yurt içi satış gelirleri yıllık %16 gerilerken, ihracat gelirleri %10 yükseldi. Yurt içi gelirlerdeki gerilemenin ihracat ile telafi edilememesi sonrasında şirketin toplam satış gelirleri, beklentimizin (416 mn TL) ve piyasa beklentisinin (423 mn TL) altında, yıllık %5 daralarak 385 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise hem beklentimizin (40 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (56 mn TL) altında, yıllık %50 daralarak 15 mn TL’ye geriledi. FAVÖK marjı da yıllık 3,5 puan daralarak %4 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: Şirketin 1Ç20 finansalları beklentilere göre zayıf gerçekleşirken, şirket hisseleri son bir ayda endekse göre %6 pozitif ayrıştı. Beklentilerin altında kalan 1Ç20 finansallarının hisse performansına negatif yansımasını bekliyoruz. Şirket için 9,21 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Akçansa 1Ç20’de 25mnTL zarar açıklarken, piyasa beklentisi 22mnTL ve kurum beklentimiz 24mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Satış miktarlarında yaşanan düşüş, üretim maliyetlerinde ve operasyonel giderlerde yaşanan artışa ek olarak, 15mnTL tutarındaki net finansal giderler, şirketin ilk çeyrekte zarar açıklamasındaki en önemli nedenler arasında yer alıyor. Yurt içi satışlar yıllık bazda %16, çeyreklik bazda %43 daralıp 208mnTL olurken, ihracat rakamları yıllık bazda %11 ve çeyreklik bazda %3 iyileşme kaydetmiş ve 170mnTL olmuştur. Bunun sonucunda Akçansa, 423mnTL olan piyasa beklentisinin altında 385mnTL net satış hasılatı elde etmiştir. Zayıf operasyonel performans neticesinde şirket, 56mnTL olan piyasa beklentisinin oldukça altında 15mnTL FAVÖK açıklamıştır. Artan maliyetler neticesinde ise FAVÖK marjı yıllık bazda 3.5 puan, çeyreklik bazda ise 8.8 puan daralma kaydetmiş ve %4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bilanço tarafında ise şirketin net borçluluğu, bir önceki çeyreğe göre hafif artış göstermiş ve 324mnTL seviyesinden 375mnTL seviyesine yükselmiştir, net borç/FAVÖK rasyosu da 1.6x olmuştur (4Ç19: 1.3x). Beklentilerden zayıf açıklanan finansal sonuçlar itibariyle, Akçansa hisselerin, kısa vadede negatif etkilenmesini bekliyoruz.

 

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Haber – 21.04.2020

Sanko Tekstil, 17 Nisan 2020 tarihinde, 6.99 -7.15 TL fiyat aralığından 832.442 TL toplam nominal tutarlı Akçansa hissesi satmıştır. Gerçekleştirilen bu işlemin ardından, Sanko Tekstil’in Akçansa üzerindeki payı %10.05 seviyesinden %9.62’e düşmüştür. (Zekeriya Konukoğlu, bir açıklama yaparak 17 Nisan 2020 tarihinde 6,99 TL – 7,15 TL fiyat aralığından toplam 832.442 TL nominal değerde Akçansa (AKCNS) payını sattığını ve gerçekleşen satış işlemi neticesinde Akçansa’daki pay oranının %10,05 seviyesinden %9,62 seviyesine gerilediğini duyurdu.)

 

Şeker Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Akçansa (AKCNS), yılın son çeyreğinde 21,6mn TL net kar elde ettiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 8,2mn TL net kar elde et mişti (Şirket, 4Ç19’da 23,5mn TL net finansman gideri kaydetmiştir – 4Ç18’de 31,9mn TL net finansman gideri kaydetmişti). (Şeker Yatırım: 24mn TL net kar, Ortalama Piyasa Beklentisi: 25mn TL net kar). Dördüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 75,2mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 177,9mn TL net kar). 4Ç19’da satış gelirleri yıllık bazda %12,8 oranında büyüyerek 447,3mn TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 396,5mn TL) Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 432mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 475mn TL olabileceği yönündeydi.

2019 yılının son çeyreğinde; yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %0,4 oranında azalarak 302,7mn TL seviyesine gerilemiştir (4Ç18: 304,1mn TL), yurt dışı satış gelirleri ise %83,8 oranında artarak 165,0mn TL seviyesine çıkmıştır (4Ç18: 89,8mn TL). Satış gelirleri kırılımlarına baktığımızda; 4Ç19’da çimento satış gelirleri yıllık bazda %13,8 oranında artarak 363,1mn TL olarak (4Ç18: 319,1mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %3,2 oranında artarak 114,1mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç18: 110,5mn TL). Akçansa, 4Ç19’de 57,2mn TL FAVÖK elde ederken FAVÖK marjı yıllık bazda 1,7 puan artışla %12,8 olarak gerçekleşti (4Ç18 FAVÖK marjı: %11,1). Bizim FAVÖK tahminimiz 69mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti de 75mn TL seviyelerindeydi.

Oyak Yatırım – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Akcansa, 4Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 22mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 25mn TL net kar; OYAK Bekl: 26mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %162 üstündendir ancak bir önceki çeyrek rakamının %23 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %13 yükselmiş ve 447mnTL olsa da bu rakam 475mnTL olan piyasa beklentisinin ve 490mnTL olan kurum beklentimizin altında kalmıştır. Yurt içi satışlar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paralel bir performans göstermiş ve 303mnTL olmuştur. Öte yandan, ihracat yıllık bazda %84 yükselmiş (çeyreklik bazda %17 düşüş) ve 165mnTL olmuştur. FAVÖK 57mnTL olarak gerçekleşmiş ve 75mnTL olan piyasa beklentisinin altında kalmıştır. FAVÖK marjı ise çeyreklik bazda 405 baz puan düşmüş ve %12.8 olmuştur. 23mnTL finansman gideri, şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği 11mnTL tutarındaki etkiyi azaltmış ve sonuç olarak Akçansa, piyasa beklentilerin altında net kar açıklamıştır. Bilanço tarafında ise şirketin net borçluluğu, bir önceki çeyreğe göre 418mnTL seviyesinden 324mnTL seviyesine gerilemiştir ve net borç/FAVÖK 1.3x olmuştur. Açıklanan sonuçların Akçansa hisseleri üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – AKCNS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 21.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 24.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %23 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %162 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 azaldı. Net satışlar 447 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 475 milyon TL’nin %6 altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %75 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %37 oldu. (4Ç18: %23) Şirket, 4Ç19’de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 75 milyon TL’nin %24 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 167 baz puan artarak %12.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 52 baz puan azaldı ve %13.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 208 baz puan azaldı ve %6.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 azalarak 324 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 217 milyon TL (4Ç18: 317 milyon TL ve 3Ç19: 295 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.9 (4Ç18: %18.5 ve 3Ç19: 16.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.3 F/K çarpanından ve 8.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Akçansa (AKCNS) 3Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel zayıf operasyonel sonuçlar (=)

Şirket, 3Ç19’da beklentimizin (34 mn TL) altında, piyasa beklentisine (26 mn TL) paralel yıllık %53 gerilemeyle 28 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta beklentilerle uyumlu gerçekleşmelere karşılık, operasyonel olmayan giderlerin etkisiyle net kar beklentimizden sapma gösterdi. İç talebin zayıflığına bağlı ihracata yönlendirilen satışların etkisiyle Şirketin ihracat gelirleri yıllık %74 artışla 199 mn TL seviyesine ulaşırken, yurt içi satış gelirleri %23 gerileyerek 269 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç19’da net satış gelirleri toplamda 488 mn TL’ye ulaşarak yıllık %4 artış kaydederken, beklentimize (506 mn TL) ve piyasa beklentisine (484 mn TL) paralel gerçekleşti. Operasyonel giderlerdeki kontrollü seyre karşılık satış maliyetlerinde gözlenen yıllık %16 yükseliş, Akçansa’nın hem bizim (77 mn TL) hem de piyasa beklentilerine (77 mn TL) paralel, yıllık %29 daralma ile 82 mn TL FAVÖK açıklamasında etkili oldu. FAVÖK marjı ise sırasıyla bizim ve piyasa beklentisinin 1,6 ve 1 puan üzerinde, yıllık 8 puan daralarak %16,8’e geriledi.

Yorum: 3Ç sonuçları piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşirken, Şirket hisseleri son 1 ayda endekse göre %6,6 pozitif ayrışma göstermiştir. Sonuçlara Şirket hisselerinin nötr tepki vermesini bekliyoruz. Finansallar ardından Akçansa için 2019 yılsonuna ilişkin 1,9 mlr TL ciro, 245 mn TL FAVÖK ve 78 mn TL net kar beklentilerimizde değişime gitmiyoruz. Akçansa için hisse başı fiyat hedefimizi 8,54 TL seviyesinde korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi devam ettiriyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Net kar beklentilerin altında (-) Akçansa, 2Ç19’da beklentimizin %80, piyasa beklentisinin %73 altında yıllık bazda %91 düşüşle 6 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentilerimizle uyumlu gerçekleşse de, tahminimizi aşan net finansman giderleri, net kârdaki sapmada etkili oldu. Yılbaşından bu yana BIST100’e göre %7 negatif ayrışan hissenin beklentilerin altında gelen net kar nedeniyle 2Ç sonuçlarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Operasyonel seviyede beklentilerimizle uyumlu sonuçların ardından değerleme ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz.

Yurtiçi talep daralması ihracat gelirleriyle telafi edildi – Akçansa’nın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık %4 artışla 483 mn TL’ye yükselmiştir. İnşaat sektöründeki daralmanın talebe yansımasıyla şirketin yurt içi satış gelirleri 2Ç19’da yıllık %26 azalarak 291 mn TL’ye gerilerken, ihracata yönlendirilen satışlardaki hacimsel artış ve kurun katkısıyla yurtdışı satış gelirleri %168 yükselişle 184 mn TL’ye ulaştı. İlk altı aylık dönemde konsolide ciro yıllık %5 artışla 890 mn TL’ye yükseldi.

FAVÖK, beklentimize paralel yıllık %40 gerileme gösterdi – 2Ç19’da şirketin cirosunda yıllık bazda gözlenen sınırlı büyümeye karşılık, enerji ve yakıt giderlerindeki yükseliş kaynaklı satış maliyetlerindeki artış %20 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde faaliyet giderlerinin ciroya oranı TL maliyetlerdeki artış nedeniyle yıllık 160 baz puan artarak 2Ç19’da %6 seviyesine yükseldi. Böylece şirketin 2Ç19’da FAVÖK rakamı beklentimizin %5, piyasa beklentisinin ise %10 üzerinde yıllık bazda %40 daralmayla 74,5 mn TL seviyesinde gerçekleşirken FAVÖK marjı yıllık 12 puan azalarak 2Ç19’da %15,4 seviyesine geriledi. 1Y19’da şirketin toplam FAVÖK’ü ise 105 mn TL seviyesinde gerçekleşerek yıllık %46 daraldı.

Operasyonel olmayan giderler net karda sapmaya neden oldu – Şirketin 2Ç19 finansalları operasyonel tarafta beklentilerimizle uyumlu olmakla birlikte, beklentimizin %80, piyasa beklentisinin de %73 altında yıllık bazda %91 gerileme ile 6 mn TL net kar açıkladı. 2Ç18’de 17,6 mn TL net finansal gider kaydeden Akçansa’nın, 2Ç19’da artan kur ve faiz giderlerinin etkisiyle beklentimizin üzerinde 39 mn TL net finansal gider kaydetmesi, net kardaki sapmada önemli rol oynadı. Toplamda ise şirketin net karı 1Y19’da yıllık %77 azalarak 25,6 mn TL’ye geriledi.

Şirket hisselerinin 2Ç19 sonuçlarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz – Şirketin 2Ç19 performansı operasyonel tarafta beklentiler paralelinde gerçekleşse de net kar tarafında beklentilerin oldukça altında kalınmıştır. Yılbaşından bu yana endeksten %7 negatif ayrışan şirket hisselerinin 2Ç19 finansallarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Beklentilerimize paralel gerçekleşen 2Ç19 finansal sonuçları sonrası kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürürken, hisse başı hedef fiyatımızı da 8,54 TL olarak koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Akçansa 2Ç19’da 5,9mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 69,0mn TL net kar elde etmişti. (Şirketin, 2Ç18’de maddi duran varlık satışından bir sefere mahsus olmak üzere toplam 8,08mn TL tutarında satış geliri ve 6,6mn TL tutarında da finansal kur farkı geliri elde ettiğini hatırlatmak gerekir). Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 37mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 22mn TL seviyesindeydi. Bu çeyreğe ilişkin açıklanan net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark; yüksek ihracat rakamları nedeniyle satışların maliyetleri kaleminin ve finansal giderler kaleminin beklentilerimizden yüksek gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Açıklanan 2Ç19 net kar rakamıyla birlikte şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 25,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 110,5mn TL net kar). Şirket; 2Ç19’da 39,4mn TL tutarında net finansman gideri kaydetmiştir (2Ç18: 17,6mn TL).

Akçansa, bu çeyrekte 74,5mn TL FAVÖK elde ederken (2Ç18 FAVÖK: 124,8mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 11,6 puan daralarak %15,4 olarak gerçekleşti (2Ç18 FAVÖK marjı: %27,0). Bizim FAVÖK tahminimiz 82mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 68mn TL seviyelerindeydi.

Açıklanan 2Ç19 finansal sonuçları neticesinde; Akçansa için 6,75 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 6,65 TL seviyesine çekiyoruz. 05 Ağustos 2019 AKCNS pay kapanışına göre hedef fiyatımızın %1,4 oranında kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘TUT’ önerimizi sürdürüyoruz. 2019 yıl sonunda Akçansa’nın 1,75mlr TL satış geliri ve 45mn TL net kar elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Şirket 2019T F/K 27,71x ve 2019T FD/FAVÖK 8,11x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 5.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 22.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %91 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %70 azaldı. Net satışlar 483 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 457 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %99 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (2Ç18: %15) Şirket, 2Ç19’de 75 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 68 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1156 baz puan azalarak %15.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1064 baz puan geriledi ve %16.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 154 baz puan büyüdü ve %6.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %34 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 gerileyerek 459 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 293 milyon TL (2Ç18: 343 milyon TL ve 1Ç19: 321 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.7 (2Ç18: %20.4 ve 1Ç19: 18.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.0 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

AKCNS 2Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 6mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 22.1mn TL net kar; OYAK Bekl: 32mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %91 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %70 altındadır. Yurt içi satışlar yıllık bazda %26 daralırken çeyreklik bazda %17 yükseldi. Yurt dışı satışlar ise yıllık bazda %167 ve çeyreksel bazda %20 yükseliş kaydetti bunun sonucunda, şirketin toplam satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %4 artarak 483mn TL oldu. (Piyasa Bekl: 457mn TL; OYAK Bekl: 435.0mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %22 düşüşle 98mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 67.9mn TL; OYAK Bekl: 48.0mn TL) çeyreksel bazda ciddi bir yükseliş göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 6.8 puan daralma göstererek %20.2 olmuştur. 39mn TL tutarındaki net finansal giderler şirketin net karını baskılamıştır. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 459.4mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.7x olmuştur.

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Akçansa (AKCNS) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Zayıf performans fiyatlandı (=) Akçansa yılın ilk çeyreğinde 19 mn TL’lik beklentimize paralel, 13 mn TL’lik Research Turkey konsensüs beklentisinin ise üzerinde 19,7 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta zayıf sonuçlar görsek de maddi duran varlık satış karı nedeniyle net kar piyasa beklentilerini aştı. Şirket hisseleri ise yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif performans sergiledi. İlk çeyrekteki zorlu koşulların hisse fiyatına yansıdığı görüşündeyiz. Akçansa için hedef fiyatımız 9,10 TL olup, uzun vadeli “TUT”, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimiz sürmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Akçansa (AKCNS) 1Ç19’da 19,7mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 41,4mn TL net kar elde etmişti. Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 20mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 13mn TL seviyesindeydi. Şirket; 1Ç19’da 41,1mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden gelir elde ederken (1Ç18: 13,6mn TL), 46,7mn TL tutarında da finansman gideri kaydetmiştir (1Ç18: 15,5mn TL). Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %5,1 oranında artışla 407,3mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 387,6mn TL).

Bizim 1Ç19’a ilişkin satış gelirleri tahminimiz 352mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 393mn TL olabileceği yönündeydi. Yurt içi satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %27,3 oranında düşüşle 248,1mn TL seviyesine gerilerken (1Ç18: 341,0mn TL), yurt dışı satış gelirleri de %224,4 oranında artarak 153,7mn TL seviyesine çıkmıştır (1Ç18: 47,4mn TL). Satış geliri kırılımlarına baktığımızda; 1Ç19’da çimento satış gelirleri yıllık bazda %8,3 oranında artışla 332,7mn TL olarak (1Ç18: 307,1mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %8,4 oranında düşüşle 100,2mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: 109,3mn TL). Akçansa, bu çeyrekte 30,7mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç18 FAVÖK: 70,1mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 10,6 puan daralarak %7,5 olarak gerçekleşti (1Ç18 FAVÖK marjı: %18,1). Bizim FAVÖK tahminimiz 55mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 46mn TL seviyelerindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 19.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 13.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %139 arttı. Zayıf faaliyet karlılığı olmasına rağmen, ertelenmiş vergi gelirleri ve beklentilerden daha düşük gerçekleşen net finansal giderlerin net kardaki sapmanın altındaki nedenler olduğunu düşünüyoruz.

Net satışlar 407 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 393 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %131 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (1Ç18:%12) Şirket, 1Ç19’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 46 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1055 baz puan azalarak %7.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 958 baz puan azaldı ve %8.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 126 baz puan arttı ve %6.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %37 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %28 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %69 büyüyerek 491 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç seviyesindeki artışın altındaki ana sebep şirketin 29 Mart 2019 tarihinde ödemiş olduğu 152 milyon TL tutarındaki nakit temettüdür. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 321 milyon TL (1Ç18: 281 milyon TL ve 4Ç18: 317 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (1Ç18: %17.5 ve 4Ç18: 18.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.5 F/K çarpanından ve 5.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18- 22.02.2019

Akçansa (AKCNS) 4Ç18’de 8,2mn TL net kar elde ettiğini açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı çeyreğinde 45,8mn TL net kar elde etmişti. Bizim net kar tahminimiz 55mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 24mn TL seviyelerindeydi. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 177,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 148,7mn TL net kar). Dördüncü çeyrekte satış gelirleri yıllık bazda %7,3 oranında daralarak 396,5mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 427,9mn TL) Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 499mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 427mn TL olabileceği yönündeydi. Akçansa, 4Ç18’de 44,1mn TL FAVÖK elde ederken FAVÖK marjı yıllık bazda 11,0 puan daralarak %11,1 olarak gerçekleşti. Bizim FAVÖK tahminimiz 107mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 66mn TL seviyelerindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18- 22.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 8.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 24.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Faaliyet sonuçlarının beklentilerin altında gelişmesinin net kardaki sapmanın ana sebebi olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %82 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %86 azaldı. Net satışlar 397 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 427 milyon TL’nin %7 altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %71 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (4Ç17: %8) Şirket, 4Ç18’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 66 milyon TL’nin %33 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1100 baz puan azalarak %11.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 810 baz puan azaldı ve %13.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 330 baz puan arttı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %54 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 290 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 317 milyon TL (4Ç17: 331 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (4Ç17: %21.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç18- 22.02.2019

Akçansa Çimento 4Ç18’de büyük ölçüde operasyonel karlılıktaki zayıflık sebebiyle piyasa beklentilerinin altında 8mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 24mn TL net kar; OYAK Bekl: 22mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %82 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %86 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %7 düşerek 397mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 427mn TL; OYAK Bekl: 375mn TL). FAVÖK rakamı ise üretim maliyetlerindeki artış ve zayıf fiyat ortamı sebebiyle 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %53 düşüşle 44mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 66mn TL; OYAK Bekl: 79mn TL) ve çeyreksel bazda ise %62 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 11.0 puan daralma göstererek %11.1 olmuştur. Zayıf 4Ç18 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratmasını beklemekteyiz.

 

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz – 11.02.2019

Akçansa 4Ç18 Bilanço Beklentisi

Araştırma kapsamımızda 10,90 TL seviyesinde 12-aylık hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi ile yer alan şirketlerden Akçansa’nın 2018 yılı son çeyrek finansallarını bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Akçansa’nın, iç pazarda talep tarafında gözlenen daralmanın etkisiyle, ihracata yönelerek desteklediği satışlarına rağmen, zayıf ciro performansı kaydetmesini bekliyoruz. Şirketin yıllık bazda %11, çeyreklik bazda %19 düşüşle 380 mn TL net satış geliri açıklamasını bekliyoruz (piyasa ortalama beklentisi 427 mn TL net satış geliri).

FAVÖK’ün 4Ç18’de yıllık %51 düşüşle 46 mn TL seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. (piyasa ortalama beklentisi 66 mn TL FAVÖK). FAVÖK marjının da yıllık bazda 10,0 puan daralarak %12,1 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (4Ç17: %22,1, 3Ç18: %24,6) Net kar tarafında ise, finansal giderlerin net karı baskılayacağını ve yıllık %63 düşüşle 17 mn TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz (piyasa ortalama beklentisi 24 mn TL net kar).

Teknik Analiz: Düşen kanal destek seviyesinden gelen alımlarla toparlanma eğilimi yaşanan hissede 50 haftalık ortalama seviyesi olan 8,65 aşılması halinde hissede toparlanma eğiliminin güç kazanımı ile kanal direncine yönelim devam edebilir.

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akçansa (AKCNS) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentilerine paralel (=) Akçansa, 3Ç18’de FAVÖK ve net kar tarafında beklentimizin altında bir performans sergilese de, sonuçlar piyasa konsensüs tahminlerine paralel görünmektedir. İhracat gelirlerindeki artış, yıllık bazda şirketin gelir ve FAVÖK büyümesini desteklemiştir. 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Hem değerleme sürecimizde kullandığımız risksiz faiz oranında gerçekleştirdiğimiz revizyonlar hem de makroekonomik tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz güncellemeler ardından Akçansa için 16,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 10,02 TL’ye indiriyoruz. Kısa vade için Endeks Üzeri Getiri önerimizi Endekse Paralel Getiri seviyesine çekerken, uzun vadede AL önerimizi ise devam ettiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 59.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 58.1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 469 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 471 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 115 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 112 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 95 baz puan artarak %24.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 181 baz puan büyüdü ve %24.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 7 baz puan büyüdü ve %4.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %4 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %23 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 düşerek 304 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 330 milyon TL (3Ç17: 389 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.9 (3Ç17: %26.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akçansa 3Ç18’de 59 milyon TL net kar elde etti. Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 58 milyon TL net kar ve bizim beklentimiz olan 63 milyon TL net kar ile paralel gerçekleşti. Akçansa’nın 3Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %17 artarak 469 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 471 milyon TL, bizim tahminimiz ise 474 milyon TL satış geliri yönündeydi. Ciroda yıllık bazda artışın nedeni %125 artan ihracat gelirinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç18 FAVÖK rakamı ise 115 milyon TL ile (yıllık %21 artış, %24,6 FAVÖK marjı) piyasa ortalama beklentisi olan 112 milyon TL’ye (%23,8 FAVÖK marjı) ve bizim tahminimiz olan 116 milyon TL’ye paralel (%24,5 FAVÖK marjı) gerçekleşti. Artan elektrik ve petrokok fiyatları çeyreklik bazda marjlara baskı yaptı (çeyrek bazda FAVÖK marjı 2,4 puan düştü). Akçansa’nın net karı 3Ç18’de yıllık bazda %28 artarak 59 milyon TL oldu. 3Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün Nötr etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akçansa Çimento 3Ç18’de piyasa beklentilerine paralel 59mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 58mn TL net kar; OYAK Bekl: 61mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %28 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %14 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %17 artarak 469mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 471mn TL; OYAK Bekl: 474mn TL). Yurtiçi satış geliri yıllık bazda %3 daralırken, ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %125 artış göstermiştir. Artan ihracat gelirlerinin etkisiyle FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 115mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 112mn TL; OYAK Bekl: 109mn TL) çeyreksel bazda ise %8 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artış göstererek %24.6 olmuştur. Makroekonomik tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucu hedef fiyatımızı hisse başına 9.30 TL olarak aşağı revize ediyoruz ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Net kar beklentiler ile uyumlu. Akçansa yılın üçüncü çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 58,1 mn TL’nin %2 üzerinde, bizim beklentimiz olan 61,6 mn TL’nin ise %3,9 altında yıllık bazda %28,2 artışla 59,2 mn TL seviyesinde net kar açıkladı. Maliyetlerin kısmen kontrol atına alınması, bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden elde edilen 4,5 mn TL’lik gelirin katkısı net karı destekledi. Operasyonel marjlar tarafında beklentilerin hafif üzerinde gelen sonuçların hisse performansına etkisini “sınırlı pozitif” olarak değerlendiriyoruz.

İç pazardaki daralma ihracat gelirleri ile telafi edildi. Akçansa’nın yılın üçüncü çeyreğinde iç pazarda talep tarafında gözlenen daralmayı ihracat gelirleri ile telafi ettiğini söyleyebiliriz. 3Ç18’de yurt içi satışlar yıllık bazda %3 daralarak 349,5 mn TL seviyesine gerilerken, yurt dışı satışlar yıllık bazda %124,7 artışla 114,6 mn TL seviyesine yükseldi. Çimento fiyatlarının artması ve ihracatın artan katkısıyla net satış gelirleri hem bizim hem ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda %16,8 artarak 469 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel marjlar piyasa beklentisinin 0,8 puan üzerinde. Akçansa, yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda artan çimento fiyatları ve ihracat gelirlerindeki artışın desteğiyle yıllık bazda %21,5 artışla 115 mn TL FAVÖK açıkladı (3Ç17’de 94,9 mn TL FAVÖK). Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 115 mn TL ile aynı gerçekleşirken, ortalama piyasa beklentisi olan 112 mn TL’nin %3 üzerinde bir artışa işaret ediyor. Her ne kadar enerji maliyetleri yüksek seyretmeye devam etse de, şirketin maliyet artışlarını kısmen kontrol altına alması ve üçüncü çeyrekte çimento fiyatlarında yapılan artışlar operasyonel marjları destekledi. FAVÖK marjı yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin 0,8 puan, bizim beklentimizin 0,3 puan üzerinde yıllık bazda 0,9 puan artışla, %24,6 seviyesine yükselirken, çeyreklik bazda ise, artan elektrik ve petrokok fiyatlarının etkisiyle 2,4 puan daralma kaydetti (3Ç17 FAVÖK marjı: %23,6, 2Ç18 FAVÖK marjı: %27,0). Diğer taraftan şirketin net borcu, 2Ç18’deki 383 mn TL seviyesinden 3Ç18’de 304 mn TL’ye geriledi.

AKCNS için 10,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyoruz. Hem petrokok fiyatlarının dengelenme eğilimi göstermesi, hem de yurt içi gri çimento fiyatlarında yapılan fiyat artışları, 2019 yılı için daha iyimser bir görüntü ortaya koyuyor. Görece toparlanma gösteren talep ortamı ile birlikte çimento fiyatlarındaki aşağı yönlü trendin yavaşladığını söyleyebiliriz. Üçüncü çeyrek finansallarının ardından Akçansa için 10,90 TL seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Enerji fiyatlarında artış ve beklentilerin üzerinde kapasite artışı olması halinde fiyat savaşlarının artması ve bunun sonucunda çimento fiyatlarında oluşabilecek aşağı yönlü kırılmalar ana riskler arasında sıralanabilir.