Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akçansa AKCNS...

Akçansa AKCNS Hisse Analiz ve Yorumları

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

AKCNS 2Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 69mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 54mn TL net kar; OYAK Bekl: 58mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %215 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %67 üzerindedir. Güçlü operasyonel sonuçlar, 2Ç18’de net karı destekleyen faktör oldu. Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de yıllık bazda %18 artarak 462mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 463mn TL; OYAK Bekl: 473mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %75 artışla 125mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 102mn TL; OYAK Bekl: 97mn TL) çeyreksel bazda ise %78 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 8.8 puan artış göstererek %27 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 383mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.0x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Akçansa – 2Ç18 sonuçlarını 69.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 53.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %215 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 arttı. Net satışlar 462 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 463 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Akçansa’nın yurtiçi satış gelirleri %12 artarken ihracat gelirleri, ABD doları bazında, %15 arttı. Şirket, 2Ç18’de 125 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 102 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 877 baz puan artarak %27.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 gerileyerek 383 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 343 milyon TL (2Ç17: 370 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20.4 (2Ç17: %26.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.5 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Akçansa (AKCNS, Pozitif): Akçansa’nın 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 69mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 21,9mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Net dönem karı bizim beklentimiz olan 55mn TL ve piyasa beklentisi olan 54mn TL’nin de üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %18 oranında artarak 462,4mn TL’ye yükselirken, yurtiçi satışlar %12, yurtdışı satışlar %50 oranında artarak sırasıyla 393,8mn TL ve 68,9mn TL’ye yükselmişlerdir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle sadece %6 oranından artarak 337,9mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artamasına bağlı olarak Şirket’in brüt karı %73 oranında artarak 2Ç2018’de 124,5mn TL’ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %15 ve %27 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %18 ve %6 idi. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %95 oranında artarak 110,5mn TL olmuştur.

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Akçansa (AKCNS) yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde 69,0mn TL net kar elde etti, şirket geçen yılın aynı döneminde 21,9mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 49mn TL ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 54mn TL’nin üzerinde geldi. Yüksek enerji maliyetleri ve 1Y17’ye göre değer yitiren TL, çimento fiyat artışının olumlu etkisiyle telafi edildi. Şirket, ikinci çeyrekte maddi duran varlık satışından bir sefere mahsus olmak üzere toplam 8,8mn TL satış geliri elde etmiştir. Ayrıca, 6,6mn TL tutarında da finansal kur farkı geliri elde etmiştir (2Ç17: 2,2mn TL). İkinci çeyrek sonuçlarının da eklenmesiyle Akçansa’nın 1Y18’de kümüle net kar rakamı 110,5mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y17: 56,7mn TL net kar)

Şirketin ikinci çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında artarak 462,4mn TL olarak gerçekleşti (2Ç17: 391,4mn TL). Bizim bu çeyreğe ilişkin satış gelirleri tahminimiz 469mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti satış gelirlerinin 463mn TL olabileceği yönündeydi.

Akçansa’nın yurt içi satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %11,8 oranında artarak 393,8mn TL seviyesine (2Ç17: 352,3mn TL), yurt dışı satış gelirleri de % 49,9 oranında artarak 68,9mn TL seviyesine çıkmıştır (2Ç17: 45,9mn TL). Satış gelirleri kırılımlarına baktığımızda; 2Ç18’de çimento satış gelirleri yıllık bazda %17,9 oranında artarak 365,3mn TL olarak (2Ç17: 309,8mn TL), hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %24,1 oranında artarak 131,4mn TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç17: 105,9mn TL). FAVÖK ise 124,8mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç17: 71,3mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 8,8 puan artarak %27,0 olarak gerçekleşti. Bizim 2Ç18 FAVÖK tahminimiz 91mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 102mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

(+) Akçansa (AKCNS): Şirket, 2Ç18’de operasyonel kârlılıktaki güçlü performansın desteğiyle beklentimizin %38, piyasa ortalama beklentisinin %28 üzerinde, yıllık bazda %215 artışla 69 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %18,1 artışla 462 mn TL olurken, operasyonel kârlılık performansı beklentimizden daha iyi gerçekleşti. Buna göre Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %27, piyasa ortalama beklentisinin %23 üzerinde, yıllık bazda %75 artarak 124,8 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 8,8 puan artarak %27’ye yükseldi. Yorum: AKCNS hisseleri dün BIST100 endeksinden yaklaşık %8 oranında pozitif ayrışmıştır. Ancak, son 1 aylık performansı itibariyle BIST100 endeksine paralel hareket etmiştir. Bu nedenle, hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisine göre daha iyi gerçekleşen operasyonel performansın hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Akçansa Çimento Net karı operasyonel performansın güçlenmesi ve maddi duran varlık satışıyla beklentileri aştı Şirket 2Ç18’de 69 mln TL net kar açıkladı. Net Kar 54 mln TL olan konsensus tahminini geçmiş olurken, 2Ç17’de 22 mln TL, 1Ç18’de ise 41 mln TL olan net karın da bir hayli üstünde geldi. 8.1 mln TL’lik Maddi Duran Varlık Satışının net karın beklentiler üzerinde gerçekleşmesine büyük katkı sağladığı görülmektedir. Net kar artışında geçtiğimiz yılın aynı döneminde %67 olan ve %14,9’a yükselen FAVÖK marjı da etkili oldu. Sonuç olarak Akçansa’nın 2Ç18 FAVÖK’ü %78 yükselerek 125 mln TL’ye ulaştı. Akçansa hissesinde 2Ç18 sonuçlarının sınırlı olumlu tepki görebileceğimizi tahmin ediyoruz

 

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Haber Yorum – 27.07.2018

AKCNS/CIMSA: Mergermarket haberine göre Sabancı Çimento Grubu ABD ve Kanada başta olmak üzere yurtdışı satın almalar ile ilgileniyor. Kaynağa göre Çimsa’ya ait Niğde ve Kayseri ve Akçansa’ya ait Ladik tesislerinin planlanan satışından elde edilecek gelirlerin yurtdışı satın almalar için kullanılması planlanıyor. Potansiyel olarak pozitif.

 

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

Sabancı Çimento Grubu’nun 3 fabrikayı satacağı belirtildi. Medyada yer alan haberlere göre Sabancı Çimento Grubu şirketlerinden Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa’ya ait Ladik Çimento’nun satışı için yetkilendirmede bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak şirketlerin açıklama yapmadığı bildirildi.

Yorum: Akçansa tarafında satışı düşünülen Ladik Çimento fabrikası, şirketin mevcut 7,1 mn ton/yıl klinkerlik üretim kapasitesinin %9’una denk gelirken, Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde tesisleri ise şirketin 6,6 mn ton/yıl klinker kapasitesinin %25’ine denk gelmektedir. 1Ç18 itibariyle Akçansa’nın 383,8 mn TL, Çimsa’nın ise 1,4 mlr TL net borç pozisyonu bulunuyor. Haber ardından Akçansa günü %1’e yakın primle tamamlarken, Çimsa tarafında ise %6’lık bir yükseliş görüldü. Net borç seviyelerinin azaltılması adına haberi Çimsa ve Akçansa için olumlu değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

AKCNS/CIMSA: Sabanci Holding Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde üretim tesislerini ve Akçansa’ya ait Ladik tesisinin satışının değerlendirildiğini duyurdu. Çimsa açısından Kayseri ve Niğde tesisleri toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %33’ünü oluşturmaktadır. Kapasite oranına paralel şekilde tesislerin 2017 FAVÖK rakamının %33’ünü (TL126mn) gerçekleştirdiğini var sayarsak 6.5x FD/FAVÖK’te bu rakam yaklaşık TL820mn nakit girişine sebep olabilir. Çimsa’nın 1Ç18 itibariyle net borç pozisyonu TL1.4milyar seviyesindedir.

Akçansa tarafında ise Ladik, Şirket’in toplam klinker kapasitesinin yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır. 6.5x FD/FAVÖK’e göre potansiyel TL275mn nakit girişi hesaplıyoruz (Ladik’in kapasite oranına paralel olarak Akçansa’nın 2017 FAVÖK rakamının %17’sini gerçekleştirdiği varsayılmıştır). Şirket’lerin net borç seviyelerini düşürücü etkisi sebebiyle haber akışını potansiyel pozitif olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, haberin Sabancı Holding üzerinde ciddi bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Akçansa – 1Ç18 sonuçlarını 41.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 41.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 azaldı. Net satışlar 388 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 377 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 71 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 211 baz puan artarak %18.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 artarak 384 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 281 milyon TL (1Ç17: 312 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.5 (1Ç17: %21.8) olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Akçansa (AKCNS) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel (=) Akçansa, 1Ç18 dönemini 41 mn TL net kar ile tamamladı. Açıklanan net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 41 mn TL’ye paralel gerçekleşirken, 46 mn TL’lik beklentimizin altında kalmış, yıllık bazda ise %19 artış göstermiştir. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif gerçekleşmelere karşılık, Çimsa’dan sağlanan temettü gelirinin 1Ç17’deki 17 mn TL seviyesinden bu dönemde 6 mn TL’ye gerilemesi ve net finansal giderdeki artış, net kardaki yükselişi sınırlandırmıştır.

Şirketin ihracat cirosu 1Ç17’ye paralel bir seyir izleyerek 47 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %35 artarak 341 mn TL’ye yükselmiştir. Toplamda ise 387,6 mn TL’ye ulaşan ciro, 1Ç17’ye göre %30 büyüme kaydetmiştir. Bu gerçekleşme sonrasında ciro, hem 376 mn TL’lik beklentimizin hem de 377 mn TL’lik piyasa beklentisine paralel bir seyir izlemiştir. Akçansa 1Ç18’de 70 mn TL FAVÖK kaydetmiş, yıllık bazda %47 artış gösteren FAVÖK, beklentimiz olan 69 mn TL ve piyasa beklentisi olan 71 mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da beklentiler dahilinde %18 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 2 puan iyileşme kaydetmiştir.

Yorum: Beklentiler dahilindeki sonuçların, son 1 aylık dönemde BİST getirisinin %5 üzerinde bir getiri performansı sergileyen şirket hisselerine nötr yansıması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Akçansa yılın 1. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 41mn TL’ye paralel 42mn TL net kar açıkladı. Sonuçlar hem gelir hem de faaliyet karı tarafında da piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Gelirler hem satış hacmi hem de fiyatlardaki artış sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %18 artış gösterdi. 2018’in ikinci çeyreğinde de zayıf baz etkisi ve fiyat artışları sebebiyle güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Bir önceki çeyreğe göre %9 gelir daralmasıyla birlikte, faaliyet kar marjının (FAVÖK) 2 puanlık düşüşle %18 seviyesinde kalması enerji maliyetlerindeki baskının devam ettiğini göstermektedir. 1. çeyrekte 13mn TL seviyesindeki finansman maliyeti net kar üzerindeki en büyük baskı unsuruydu. Şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 333mn TL’den 383mn TL’ye yükseldi. Beklentilere paralel gelen 1. çeyrek sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisinin olmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Nötr): Akçansa’nın 1Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 41,4mn TL olmuştur. Net kar bizim beklentimiz olan 60mn TL’nin altında gelirken, 41mn TL olan piyasa beklentisine yakın gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler beklentimizin altında gelirken, net finansman giderleri beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı ise 69,8mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11 ve %18 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %16 idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz – 05.03.2018

Hedef Fiyat: 13,95  Öneri: AL

Akçansa’nın 4Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılına aynı çeyreğine göre %14 oranında azalarak 45,8mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 47mn TL, hem de piyasa beklentisi olan 46mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir.

Şirket’in 2017 yılı net dönem ana ortaklık karı ise son çeyrek kar rakamı ile birlikte 148,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılda 268,4mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Bir önceki yıl 26,2mn TL iştirak satış karı ve daha yüksek brüt kar elde edilirken, daha az faiz gideri kaydedilmişti.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç2017’de 427,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında artarken, iyi hava koşulları ve taleple birlikte yurt içi satışlar %16,4 oranında artarak 400,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, yüksek enerji giderleri ve TL’deki değer kaybı maliyetler üzerinde baskı yaparken, satış maliyetleri %20,7 oranında artış kaydetmiştir. Maliyetlerin satışlardan daha yüksek oranda büyümesine bağlı olarak Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %2,4 oranında düşerek 93,6mn TL’ye gerilemiştir. FAVÖK ise 94,6mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 oranında artış göstermiştir. Net ve brüt kar marjları 4Ç2017’de sırasıyla %11 ve %22 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %22,1 olmuştur.

Marmara bölgesindeki yüksek hacimli projeler ve taleple birlikte, normal hava koşullarında 2018 yılında önceki yıla göre daha iyi bir performans beklemekteyiz. Yurtiçi çimento fiyatları da enflasyondaki maliyet artışlarını kompanse etmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Şirket’in 2018 yılında marjlarında kısmi yükseliş beklerken, FAVÖK marjı beklentimiz %21,5’dir.

Akçansa’nın hedef piyasa değerini, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 2.633mn TL’den 2.671mn TL’ye; hedef hisse fiyatını da 13,75 TL’den 13,95 TL’ye güncelliyoruz. Akçansa hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %22,7 oranında iskontolu işlem görmektedir Bu nedenle, Akçansa ile ilgili daha önceki “EKLE” önerimizi de “AL” olarak değiştiriyoruz.

 

Akçansa Temettü Teklifi Açıklaması – 27.02.2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 179.711.381,00 TLKonsolide Dönem Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2017 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Geçmiş yıl zararları, Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 148.693.675,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

  • Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL
  • İkinci Kâr Payı 118.429.156,42 TL
  • Toplam Brüt Kâr Payı 128.001.509,83 TL
  • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 11.842.915,64 TL
  • Özel Yedek 875.412,84 TL
  • Olağanüstü Yedek 7.973.836,69 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

Yasal kayıtlarımızda yer alan 140.720.043,42 TL. Net Dağıtılabilir Dönem Karından 128.001.509.83 TL. Brüt Kar Payı dağıtılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için 2017 yılında satışı yapılan Taşınmaz satışından elde edilen kazancın 875.412,84 TL. Kısmının Özel Yedek ve 205,11 TL. kısmının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2017 yılı için, 191.447.068,25.TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 66,8600 (Brüt), % 56,8310(Net) oranında toplam 128.001.509,83 TL Kar Payının 30 Mart 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3
Peşin
0,6686
66,86
0,56831
56,831
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.03.2018
 
03.04.2018
02.04.2018

 

DENİZ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Akçansa’nın 4Ç17 sonuçları beklentiler dahilinde Akçansa 4Ç17’de piyasa beklentisi ile uyumlu olarak 46 mln TL net kar açıkladı. Şirket’in satışları yıllık bazda %15 artarak 428 mln TL seviyesine gelirken, FAVÖK %5 artışla 95 mln TL oldu. %22.2 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı geçen yılın gerisinde olsa da, 2017’nin ilk yarısından sonra çimento üreticileri için olumlu seyreden fiyatlama ortamı ile marjlarda bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Piyasa beklentileri ile uyumlu açıklanan sonuçların hisse üzerinde bugün belirgin bir etkisi olmayabilir.

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Akçansa – 4Ç17 sonuçlarını 45.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 45.5 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %1 azaldı. Net satışlar 428 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 424 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 95 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 91 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 216 baz puan azalarak %22.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 azalarak 333 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz – 05.12.2017

Hedef Fiyat (TL) : 13.10   Öneri: AL

Üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlar… Akçansa yılın üçüncü çeyreğinde 46,2mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, şirket geçen yılın aynı döneminde ise 91,5mn TL net kar elde etmişti. Şirketin, 03 Ağustos 2016’da portföyünde yer alan, Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.’nin %24,12 oranındaki (96.482,56 TL nominal tutarlı) payını satmış olduğunu ve satış işlemi sonunda bir sefere mahsus olmak üzere 26mn TL satış geliri elde etmiş olmasının 3Ç16 kar rakamına etki etmiş olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A17’de kümüle net kar rakamı 102,9 TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 233,3 TL net kar).

Şirketin üçüncü çeyrekte satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %14,0 oranında artışla 401,6mn TL olarak gerçekleşti (3Ç16: 352,3mn TL). Bu çeyrekte yurt içi satış gelirleri iyi seyreden hava koşullarının ve güçlü talebin de etkisiyle yıllık bazda %15,3 oranında artışla 358,5mn TL olarak gerçekleşirken, yurt dışı satış gelirleri de yıllık bazda %3,8 oranında artışla 51,0mn TL olarak gerçekleşti. Satış kırılımlarına baktığımızda; Akçansa’nın 3Ç17’de çimento satış gelirleri yıllık bazda %13,3 oranında artarak 318,6mn TL, hazır beton satış gelirleri de yıllık bazda %7,3 oranında artarak 111,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK, 94,9mn TL seviyesine gerilerken (3Ç16: 112,1mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 8,2 puan azalarak %23,6 olarak gerçekleşti.

Yıllsonuna ilişkin beklentiler… 2017 yıl sonunda Akçansa’nın 1,53mlr TL satış geliri ve 320mn TL FAVÖK elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz.

Akçansa için 13,10 TL olan hedef fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz… Beklentilerimiz dahilinde gelen üçüncü çeyrek sonuçları neticesinde 13,10 TL olan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 30 Kasım 2017 kapanışına göre %25,6 oranında getiri potansiyeline işaret etmektedir. Şirket payları 2017T F/K 12,2x ve 2017T FD/FAVÖK 7,6x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

GARANTİ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Akçansa (AKCNS, EÜ, Fiyat: 11.35TL, Piyasa Değeri TL2,173mn): Akçansa’nın net karı 3Ç17’de yıllık bazda %50 daralarak 46mn TL oldu. Açıklanan net kar, bizim beklentimiz ve konsensüs beklentisi olan 46mn TL ile tamamen uyumlu gerçekleşti. Buna ek olarak, satışlar beklentilere paralel gerçekleşirken, FVAÖK piyasa beklentisinin %3 üzerinde seyretti. Net kardaki daralma düşük operasyonel performans ve 3Ç16’da şirketin iştiraki olan Hobim Bilgi İşlem satışından elde ettiği bir defaya mahsus gelirden kaynaklandı.

· Akçansa’nın net satışları yıllık bazda %14 artarak 402mn TL seviyesine yükseldi. İhracat gelirleri, TL’deki ciddi değer kaybına rağmen yıllık bazda %4 yükseldi. Diğer yandan, yurtiçi satışlar talepteki artış ve ürün fiyatlarındaki sınırlı yükseliş ile birlikte yıllık bazda %15 arttı.

· Şirketin FVAÖK’ü 3Ç17’de yıllık bazda %15 daralarak 96mn TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçla beraber, şirketin FVAÖK marjı geçen senenin aynı dönemine kıyasla 8.2 puan daralarak % 23.6 oldu. Hatırlanacağı gibi şirketin FVAÖK marjındaki daralma 1Y17’de 10.6 puan seviyesindeydi. Bu nedenle, yıllık bazda görünüm hala zayıf seyrederken, çeyreksel bazdaki iyileşme ileriki dönemler için toparlanmaya işaret etmekte.

· Şirketin net finansal giderleri artan faiz giderleriyle birlikte yıllık bazda iki katına çıktı. Şirketin net borcu 2Ç16 sonundaki 226 mn TL seviyesinden 3Ç17 sonunda 423mn TL’ye yükseldi.

· Beklentilere paralel gelen finansalların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Şirket için tahminlerimizi revize edeceğiz.

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Akçansa 3Ç17’de 46 milyon TL net kar elde etti. Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 46 milyon TL net kar ile aynı, ancak bizim beklentimiz olan 40 milyon TL net karın üzerinde gerçekleşti. Akçansa’nın 3Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %14 artarak 402 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 405 milyon TL, bizim tahminimiz ise 400 milyon TL satış geliri yönündeydi. Ciroda yıllık bazda artışın nedeni artan yurtiçi çimento fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç17 FAVÖK rakamı ise 95 milyon TL ile (yıllık %15 gerileme, %23,6 FAVÖK marjı) piyasa ortalama beklentisi olan 92 milyon TL’ye (%22,7 FAVÖK marjı) ve bizim tahminimiz olan 90 milyon TL’ye paralel (%22,5 FAVÖK marjı) gerçekleşti. Karlılık 3Ç17’de yıllık bazda artan petrokok fiyatlarından olumsuz etkilendi. 3Ç16’da bir defaya mahsus elde edilen satış karı (26 milyon TL – Hobim) ayrıştırıldığında, Akçansa’nın net karı 3Ç17’de yıllık bazda %29 düşerek 46 milyon TL oldu. 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün Nötr etki yapmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Akçansa’nın 3Ç17 performansı beklentiler dahilinde Akçansa 3Ç17’de piyasa beklentilerine oldukça yakın olarak 402 mln TL satış ve 46 mln TL net kar rakamı açıkladı. 3. çeyrekte azalan maliyetlerin etkisiyle beklentinin %3 üzerinde açıklanan 95 mln TL FAVÖK rakamı operasyonel performansta piyasa beklentisinin üzerinde bir iyileşmeye işaret ediyor. Şirketin sonuçlarını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda ise büyük ölçüde değer kaybeden TL, artan enerji maliyetleri ve şirketin yükselen net borçluluk oranının etkisiyle net karın yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Sonuçların hissenin değeri üzerinde önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Akçansa yılın 3. çeyreğinde 46mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 46mn TL ile aynı seviyede gelirken gelirler ve faaliyet karı da (FAVÖK) piyasa beklentilerine göre paralel geldi. Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 büyüdü. Hem satış hacminin %10 büyümesi hem de fiyat artışları geçen yıla göre gelir büyümesini destekledi. Şirketin gelirleri bir önceki çeyreğe göre %3 büyümesine rağmen FAVÖK marjının 5 puandan fazla artmış olması yüksek enerji maliyetlerinin etkisinin bir miktar azaldığına işaret etmektedir. Şirketin 3. çeyrekte kaydettiği 19mn TL seviyesindeki net finansal giderler net kar üzerinde baskı yarattı. Şirketin net borcu bir önceki çeyrekte 455mn TL seviyesinden 423mn TL’ye düştü

 

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Teknik Analiz – 13.10.2017

Hisse için hedef fiyat yükseltiyor, tavsiyemizi SAT’tan AL’a çekiyoruz

Çimento sektörünün, fiyat dinamikleri açısından, 2016 yılının ikinci yarısı ve 2017 yılının ilk yarısında maliyetler tarafında meydana gelen değişimleri yakalayamadığını söylemek mümkün. 2016 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yükselişe geçen enerji maliyetlerine rağmen, çimento üreticileri maliyetlerde yaşanan bu artışı satış fiyatlarına yansıtamadı. Yılın ilk yarısında, petrokok ve kömür fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra talep ortamının da zayıf kalmasının etkisiyle, çimento üreticileri satış fiyatlarında artışa gidemedi.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 90 dolar/ton seviyelerinde bulunan petrokok fiyatlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 80-85 dolar/ton seviyelerine gerilediğini görüyoruz. i) maliyet tarafında önemli bir yer tutan petrokok fiyatlarında yılın ikinci yarısı için düşüş yönünde bir eğilim beklememekle birlikte 80 dolar/ton seviyelerinde dengeleneceğini ii) ilk çeyrekteki kötü hava koşulları, ikinci çeyrekteki Ramazan ayının etkisiyle görece zayıf talep ortamının yılın ikinci yarısında iyileşme göstermesini bekliyoruz.

Şirketin Ağustos sonunda gri çimento fiyatlarında %5’lik fiyat artışına gitmesi de bize yılın ikinci yarısında daha ılımlı bir tablonun hakim olabileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda, tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda AKCNS için, ‘SAT’ olan tavsiyemizi ‘AL’a, hedef fiyatımızı da 12,82 TL’den 14,33 TL’ye yükseltiyoruz.”

 

TACİRLER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç17 – 17.08.2017

Akçansa – İkinci çeyrekte 22 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı, 39 milyon TL olan piyasa beklentisinin %44 gerisinde kaldı. Beklentiden düşük gerçekleşen operasyonel karlılık ve beklentiyi aşan finansal giderler bu sapmada önemli rol oynadı. Net satışlar yıllık bazda %4 azalarak 391 milyon TL oldu. Brüt marj %12,1 düşerek %18,4 oldu. FAVÖK 71 milyon TL gelirken, 80 milyon TL olan beklentinin gerisinde kaldı. Brüt karlılıktaki gerilemeye paralel olarak FAVÖK marjı da %12 daraldı. Net borç yıllık bazda %12 artarak 455 milyon TL’ye geldi.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç17 – 17.08.2017

AKCNS: Akçansa’nın 2. çeyrek net karı piyasa beklentisi olan 39mn TL’nin altında 22mn TL olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki %4’lük düşüş ve zayıf faaliyet kar marjı sebebiyle Şirket’in 2. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre %70 düştü. Güçlü ihracat gelirlerine rağmen, yurtiçinde talep ve fiyatların zayıf seyretmeye devam etmesi sebebiyle gelirler %4 düşüşle 391mn TL olarak gerçekleşti. Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) hem gelir büyümesinin olmaması hem de üretim maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle %42 düşüşle 71mn TL oldu. Piyasa beklentisi ise 80mn TL seviyesindeydi. Akçansa’nın net borcu ilk çeyrek sonundaki 406mn TL’den 455mn TL’ye yükseldi. Beklentilerden zayıf gelen 2. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekliyoruz. Akçansa için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 14,5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç17 – 17.08.2017

Akçansa 2Ç17’de 22 milyon TL net kar elde etti (yıllık bazda %70 düşüş). Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 39 milyon TL net karın altında, ancak bizim beklentimiz olan 24 milyon TL net kara paraleldir. Akçansa’nın 2Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %4 gerileyerek 391 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 411 milyon TL, bizim tahminimiz ise 400 milyon TL satış geliri yönündeydi. Ciroda yıllık bazda düşüşün nedeni zayıf seyreden yurtiçi fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin 2Ç17 FAVÖK rakamı ise 71 milyon TL ile (yıllık %42 gerileme, %18,2 FAVÖK marjı) piyasa ortalama beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında (%19,5 FAVÖK marjı) ancak bizim tahminimiz olan 73 milyon TL’ye paralel (%18,3 FAVÖK marjı) gerçekleşti. Karlılık 2Ç17’de yıllık bazda artan petkok fiyatlarından olumsuz etkilendi.

DENİZ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç17 – 17.08.2017

Akçansa’nın 22 mln TL 2Ç17 net karı piyasa beklentisinin gerisinde kaldı Şirket’in operasyonel performansında çeyreksel bazda iyileşme gösterirken, 391 mln TL 2Ç17 cirosu piyasa beklentisinin %5 altında kalırken, 71 mln TL FAVÖK 80 mln TL’lik piyasa tahmininin altında kaldı. Beklentinin gerisinde kalan operasyonel performansın yanında finansman giderlerinin de yükselmesiyle 22 mln TL olan net kar piyasa tahmini olan 39 mln TL’nin gerisinde kalmış oldu. Beklentileri karşılayamayan 2Ç17 sonuçları ardından hisse üzerinde olumsuz bir etki oluşmasını bekliyoruz.

 

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Akçansa 1Ç17’de 35 milyon TL net kar elde etti (yıllık bazda %50 düşüş). Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 41 milyon TL net karın altında, bizim beklentimiz olan 35 milyon TL net kara paraleldir. Akçansa’nın 1Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %9 gerileyerek 298 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 310 milyon TL, bizim tahminimiz ise 300 milyon TL satış geliri yönündeydi. Ciroda yıllık bazda düşüşün nedeni soğuk geçen hava koşulları sebebiyle düşen hacim ve dolayısıyla zayıf seyreden fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin 1Ç17 FAVÖK rakamı ise 48 milyon TL ile (yıllık %42 gerileme, %16,0 FAVÖK marjı) piyasa ortalama beklentisi olan 56 milyon TL’nin altında (%18,0 FAVÖK marjı) ve bizim tahminimiz olan 48 milyon TL’ye paralel (%16,0 FAVÖK marjı) gerçekleşti. Karlılık 1Ç17’de yıllık bazda artan petrokok ve elektrik fiyatlarından olumsuz etkilendi.

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Akçansa’nın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50 oranında azalarak 34,8mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 41mn TL iken, bizim beklentimiz 57mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada net satışların beklentimizin altında gerçekleşmesi önemli etken olurken, finansman giderleri de beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri, yurtiçi satış gelirlerindeki düşüşün etkisiyle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9 oranında gerileyerek 298,1mn TL olurken, brüt karlılıkta aynı dönemler itibariyle %42 oranında düşmüş ve 47,6mn TL olmuştur. Net kar marjı 1Ç2017’de %12 olurken, bir önceki yılın ilk çeyreğindeki %21’in oldukça altında kalmıştır.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Akçansa’nın karı ilk çeyrekte %50 düşüşle 35mn TL olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 41nm TL seviyesindeydi. Gelirlerdeki %9’luk düşüş, enerji maliyetlerindeki ve faaliyet giderlerindeki artış net kardaki düşüşün arkasındaki en önemli etkenler olarak gösterilebilir. Şirketin ilk çeyrek gelir ve faaliyet karı da piyasa beklentilerini karşılayamadı. İç piyasada zayıf seyreden talep ve fiyatlama dinamikleri nedeniyle gelirler %9 düştü. Akçansa’nın faaliyet karı (FAVÖK) 48mn TL ile 56mn TL olan piyasa beklentisinin altında geldi. Petrokok dolayısıyla üretim maliyetlerindeki artış sebebiyle FAVÖK marjı %16 ile 2013’ten bu yana en düşük çeyreklik seviyesine düştü. Net borç çeyrek içerisindeki 185mn TL’lik kar payı ödemesi sebebiyle geçici olarak 406mn TL’ye yükseldi. İlk çeyrek sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Akçansa (AKCNS, Negatif): Akçansa yılın ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisinin %15,2 altında, bizim beklentimiz olan 35,4 milyon TL ile benzer 34,8 milyon TL net kâr açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde hem satış hacminde gerileme hem de çimento satış fiyatlarında etkili olan düşüşün net kârı baskıladığını ve net kârda yıllık bazda %49,6, çeyreksel bazda ise %35 düşüşün etkili olduğunu görüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 5 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin bu yılın ilk çeyreğinde 9,2 milyon TL’ye yükselmesi net kâr üzerinde baskı oluşturan bir başka unsur olarak karşımıza çıkmakta. Her anlamda beklentilerimiz ile uyumlu ancak ortalama piyasa beklentisinin altında gelen ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin “negatif” olacağını düşünüyoruz.

 

 

Temettü Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – KAP – 29.03.2017

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 348.526.976,00 TL. Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2016 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Geçmiş yıl zararları, Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 286.354.013,00 TL. tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

  • Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL
  • İkinci Kâr Payı 227.611.419,44 TL
  • Toplam Brüt Kâr Payı 237.183.772,85 TL
  • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 22.761.141,94 TL
  • Özel Yedek 19.319.980,64 TL
  • Olağanüstü Yedek 7.089.117,57 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

  • Yasal kayıtlarımızda yer alan 279.280.304,06 TL. Net Dağıtılabilir Dönem Karından 237.183.772,85 TL. Brüt Kar Payı dağıtılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için 2016 yılında satışı yapılan İştirak satışından elde edilen kazancın 19.319.980,64 TL. kısmının ile 15.408,63 TL.nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2016 yılı için, 191.447.068,25.TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 123,8900 (Brüt), % 105,3065 (Net) oranında toplam 237.183.772,85 TL Kar Payının 30 Mart 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3
Peşin
1,2389
123,89
1,053065
105,3065
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.03.2017
30.03.2017
03.04.2017
31.03.2017

ZİRAAT YATIRIM – AKCNS Hisse Analiz – 14.03.2017

Öneri : “AL” Hedef Hisse Fiyatı : 17,30TL

Akçansa’nın 4Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,5 oranında azalarak 53,1mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim hem de piyasanın beklentisi olan 58mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,3 oranında gerime kaydederken, bu düşüşte %8,8 oranında gerileyen yurtiçi satışlar etkili olmuştur. Son çeyrekte yurtiçi satışlar 344,2mn TL olurken, yurtdışı satışlar %5,2 oranında artarak 43,2mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, brüt karlılık ise yine aynı dönemler itibariyle %12,8 oranında düşerek 95,9mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar marjı %26 olmuştur. Net kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla ise %14,2 ve %24,3’e gerilemişlerdir.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı net dönem karı 286,4mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %1,9 oranında artış göstermiştir. (Şirket üçüncü çeyrekte 26mn TL iştirak satış geliri elde etmişti.) Yıllık brüt karda ise %3,4 oranında düşüş görülürken, brüt kar marjı %28 ile önemli bir değişim göstermemiştir. 2016 yılı kar marjı da %20 olarak gerçekleşmiştir.

Akçansa’nın faaliyette bulunduğu Marmara bölgesinde üçüncü havaalanı, kanal İstanbul gibi büyük projelerin yanında kentsel dönüşümün devam edecek olması ile çimento talebinin canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Şirket, petrokok fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı korunmuştur. Yurtdışı satışları artan Şirket’in, ihracat pazarı Afrika’dan Amerika’ya kaymıştır.

Akçansa’nın hedef piyasa değerini, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 3.331mn TL’den 3.312mn TL’ye; hedef hisse fiyatını da 17,40 TL’den 17,30 TL’ye güncelliyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings, S.L. sahibi olduğu Şirketimiz paylarının tamamını HeidelbergCement AG şirketine devri nedeniyle, ortaklık pay defterine kaydedilmesi hakkında açıklama – 01.03.2017

Şirket Sermayemizin %39,72’sini temsil eden, beheri 1 Kuruş kıymetindeki 7.603.513.540,900 adet, tamamı nama yazılı 76.035.135,409 TL. nominal tutardaki payların sahibi, HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings, S.L. sahibi olduğu payların tamamını HeidelbergCement AG. şirketine devrettiğini, Yönetim Kurulumuza yazılı olarak beyan etmiş ve devir işleminin pay defterine kaydedilmesini talep etmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 490. ve 499. maddelerine göre, pay devir işleminin HeidelbergCement AG adına ortaklık pay defterine kaydedilmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri” başlıklı 198’inci maddesi ile Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 107. Maddesi uyarınca yetkili makamlara bildirilmesine ve bildirimlerin ticaret sicilinde tescil ve ilan olunmasına karar verilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz – 22.02.2017

Akcansa Yönetim Kurulu 2016 yılı karından hisse başına 1,24TL brüt (1,0530TL net) toplamda ise 202mn TL kar payı dağıtımı kararı aldı. 2016 yılı temettüsü dünkü kapanışa göre %8 temettü verimine denk gelmektedir. Dağıtım tarihi 30 Mart olarak teklif edilecektir.

 

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç16 – 20.02.2017

Hedef fiyatı yukarı revize ettik…

Akçansa 4Ç16’da piyasa beklentilerinin biraz gerisinde 53,1mn TL net kar elde etti (4Ç15: 64,4mn TL net kar). Tahminimiz şirketin 65mn TL net kar açıklayabileceği yönündeyken, piyasadaki beklenti 58mn TL net kar seviyesindeydi. Net kar tahminimizle gerçekleşmeler arasındaki fark satış gelirlerinin tahminimizden düşük kalmış olmasından ve maliyetlerin tahminimizin üzerinde gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Açıklanan net kar rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında, önceki çeyreğe göre ise %42,0 oranında düşüşe işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzare şirket, Ağustos ayında portföyünde bulunan %24,12 (96.5mn TL nominal değerli) Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. payının satışını gerçekleştirmişti. Satış işlemi sonunda bir sefere mahsus olmak üzere 26mn TL satış geliri elde edilmesi, 3Ç16’da net kar rakamının artışında etkili olmuştu. Son çeyreğe ilişkin kar rakamının da da eklenmesiyle Akçansa’nın 2016’da kümüle net kar rakamı 286,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A15: 281,1mn TL net kar).

Akçansa’nın FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %15,6 oranında düşerek 90,5mn TL seviyesine gerilerken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2.6 puan gerileyerek %24,3 olarak gerçekleşti (4Ç15 FAVÖK: 107,2mn TL).

Akçansa 4Ç16’da 372,9mn TL satış geliri elde etti, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %6,3 çeyreklik bazda da %5,9 oranında geriledi (4Ç15: 398,0mn TL). Bizim satış gelirleri tahminimiz 390mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortak beklenti satış gelirlerinin 384mn TL olabileceği yönündeydi. Detaylara bakıldığında şirketin 2016 yılı kümülatif satış gelirlerinde büyük bir değişiklik olmadı. Akçansa’nın son çeyrekte yurt içi satış gelirleri 344,2mn TL, yurt dışı satış gelirleri ise 43,2mn TL olarak gerçekleşti. Satış gelirlerinin %67,1’i çimento satışlarından gelirken %32,9’u da hazır beton satışlarından gelmektedir. Akçansa’nın FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %15,6 oranında düşerek 90,5mn TL seviyesine gerilerken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2.6 puan gerileyerek %24,3 olarak gerçekleşti (4Ç15 FAVÖK: 107,2mn TL).

Bizim FAVÖK tahminimiz 105mn TL seviyesindeyken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 96mn TL seviyesindeydi. Şirket öte yandan ilgili dönemde toplam 58mn TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Akçansa için hedef fiyatımızı 15.00 TL’ye artırırken TUT önerimizi sürdürüyoruz…  2016 yılında Akçansa’nın satış gelirlerinde artış olmamasına rağmen bölgesel pazar avantajı olması nedeniyle 2017 yılında şirketin daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz. 2017 yıl sonunda Akçansa’nın 1,5mlr TL satış geliri ve 414mn TL FAVÖK elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında Akçansa için 14,50 TL olan pay başına hedef fiyatımızı 15,00 TL seviyesine çıkarıyoruz. 17 Şubat 2017 kapanışına göre hedef fiyatımızın %1,5 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle ‘TUT’ önerimizi sürdürüyoruz. Şirket 2017T F/K 9,52x ve 2017T FD/FAVÖK 6,93x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Akçansa’nın 4Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,5 oranında azalarak 53,1mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim hem de piyasanın beklentisi olan 58mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Brüt karlılık ise yine aynı dönemler itibariyle %12,8 oranında düşerek 95,9mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar marjı %26 olmuştur. Net kar marjı ise %14’e düşmüştür. Diğer taraftan, son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı net dönem karı 286,4mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %1,9 oranında artış göstermiştir. Yıllık brüt karda ise %3,4 oranında düşüş görülürken, brüt kar marjı %28 ile önemli bir değişim göstermemiştir. 2016 yılı kar marjı da %20 olarak gerçekleşmiştir.

 

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

Akçansa 4Ç16’da 53 milyon TL net kar elde etti (yıllık bazda %18 düşüş). Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 58 milyon TL net karın altında, bizim beklentimiz olan 55 milyon TL net kara ise yakın seviyededir. Bu sonuçla şirketin 12A16 kümülatif net kar rakamı 286 milyon TL’ye ulaştı (yıllık bazda %2 artış). Akçansa’nın 4Ç16 satış gelirleri yıllık bazda %6 gerileyerek 373 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 384 milyon TL, bizim tahminimiz ise 375 milyon TL satış geliri yönündeydi. Şirketin 4Ç16 FAVÖK rakamı ise 91 milyon TL ile (yıllık %16 gerileme, %24,3 FAVÖK marjı) piyasa ortalama beklentisi olan 96 milyon TL’nin altında (%24,9 FAVÖK marjı) ve bizim tahminimiz olan 86 milyon TL’nin üzerinde (%22,9 FAVÖK marjı) gerçekleşti. 12A16 kümülatif ciro ve FAVÖK ise sırasıyla 1,46 milyon TL (yıllık: %1 düşüş) ve 408 milyon TL (yıllık %5 düşüş) seviyelerinde gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

Akçansa yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 58mn TL’nin altında 54mn TL net kar açıkladı. Net karın piyasa beklentisinin altında kalmasının sebebi olarak gelirlerdeki %6’lık düşüş, üretim maliyetlerindeki ve faaliyet giderlerindeki artış gösterilebilir. Sonuç olarak, şirketin 4. çeyrek sonuçları gelirler ve faaliyet karı tarafında da piyasa beklentilerini karşılamadı. 4. Çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine göre %16 düşerken tüm yıldaki net kar büyümesini de %2’de bıraktı. Şirketin dağıtabileceği kar payının ise geçen sene ile aynı seviyelerde hisse başına 1,36TL civarında olması beklenebilir. Bu durumda, temettü verimi %9’larda oluşacaktır. Gelirler geçen senenin aynı dönemine göre %6 düşerek zayıf trendini sürdürdü.

Satış hacminin geçen seneden daha güşlü olduğunu tahmin ettiğimiz 4. Çeyrekte, ortalama satış fiyatlarının geçen seneye göre daha düşük seviyelerde oluştuğu görülüyor. Böylece, şirket 2016 yılınında satış gelirlerini büyütememiş oldu. Diğer yandan, yüksek faaliyet giderleri nedeniyle dördüncü çeyrek marjları mevsimsellik nedeniyle düşük seyretmektedir, ancak bu yılın 4. Çeyreğinde faaliyet kar marjı (FAVÖK) geçen yıla göre %16 düşerek 91mn TL seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi 96mn TL seviyesindeydi. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak geçen yıl ortalamalarına göre yaklaşık iki katına çıkan petrokok fiyatlarının marjları baskılaması beklenebilir.

Akçansa’nın talep/fiyat dengesinin görece daha iyi olduğu Marmara bölgesinde faaliyet göstermesi ve ihracat imkanlarının daha iyi olması 2017’de gelir büyümesini destekleyecek en önemli unsurlardır. Buna rağmen, 2017’de büyümede zayıf trendin devam etmesini artan enerji maliyetlerinin de marjları aşağı çekmesini bekliyoruz. Akçansa için 2017 kar marjı beklentilerinin aşağı yönlü revizyonuyla birlikte hissenin cazip çarpanlarda işlem görmediğini düşünüyoruz. Tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye düşürüyoruz. 16,7TL hedef fiyatımız limitli bir yükseliş potansiyeline işaret etmektedir

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Haftalık Teknik Analiz – 19.12.2016

Bu kapsamda, hissenin bu haftada yükseliş hareketini sürdürmesini bekliyoruz

Aralık ayında yükseliş hareketine başlayan hisse, 20 – 50 ve 100 günlük ortalamalarının üzerine çıkarken, 200 günlük ortalamasından haftayı kapattı. Geçtiğimiz hafta da hacimli bir yükseliş yaşayan hissede, göstergelerden MACD güçlü al verirken, RSI 62 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine (70) gitmesi için alanı var gözüküyor. Bu kapsamda, hissenin bu haftada yükseliş hareketini sürdürüp, 13,60/72 direnç bölgesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Zarar – Kes olarak 12,88 seviyesi izlenebilir.

Kapanış: 13,20 Satış Seviyeleri: 13,60 13,72  Zarar Kes: 12,88

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz, Şirket Raporu – 17.11.2016

Öneri : “AL” Hedef Hisse Fiyatı : 17,40TL

Akçansa’nın 3Ç2016’daki net dönem karı 91,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 77mn TL hem de piyasa beklentisi olan 84mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri beklentimizin altında gelmesine karşın tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinde elde edilen gelir etkili olmuştur. (Şirket bu çeyrekte 26mn TL iştirak satış geliri elde etmiştir.)

Akçansa geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 70,4mn TL kar rakamı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında azalarak 352,3mn TL olurken, brüt kar aynı dönem itibariyle %1,4 oranında artarak 111,3mn TL’ye yükselmiştir. Yurtiçi satışlar %8,2 oranında gerilerken, yurtdışı satışlar geçen çeyreklerin aksine olumlu bir görüntü sergileyerek %41,6 oranında artmış ve yurtiçi gerilemeyi kısmen telafi etmiştir.

FAVÖK ise 112,1mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermemiştir. Akçansa’nın brüt kar marjı, son bir yıllık ortalama ve geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %30,4’ün üzerinde, 3Ç2016’da %31,6 oranında gerçekleşmiştir. FAVÖK ve kar marjı ise sırasıyla %25,8 ve %26 oranında gerçekleşmişlerdir.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 artarak 233,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta üçüncü çeyrekte yatırım faaliyetlerinde elde edilen gelir etkili olmuştur.

Akçansa’nın faaliyette bulunduğu Marmara bölgesinde üçüncü havaalanı, kanal İstanbul gibi büyük projelerin yanında kentsel dönüşümün devam edecek olması ile çimento talebinin canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Düşük enerji maliyetlerinden faydalanmaya devam eden Şirket, petrokok fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı korunmaktadır. Diğer yandan, Şirket özellikle ortağı olan Heidelbergcement (%39,7) ile birlikte ihracat hacmini artırmayı planlamaktadır. Navlun fiyatlarındaki düşüş de ihracatı desteklerken, ihracat pazarı Afrika’dan Amerika’ya kaymıştır.

Akçansa’nın yatırım harcamaları 74mn TL’yi buldu…

Akçansa’nın 2016 yılının Ocak–Eylül dönemindeki yatırım harcamaları 74mn TL olmuştur. Şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki yatırım harcamaları 66mn TL olarak gerçekleşmişti. Çanakkale rüzgar tribününe yapılan büyütme yatırımlarında artış yaşanması toplam yatırımların artmasında etkili olmuştur.

Akçansa 6,3x FD/FAVÖK ile işlem görüyor…

Akçansa hisse senetleri 16.11.2016 tarihi itibariyle 6,3x FD/FAVÖK işlem görmektedir. Çimento sektörünün FD/FAVÖK oranı ise 8,7x düzeyindedir. Akçansa aynı tarih itibariyle 9,3x F/K’dan işlem görürken son beş yıllık ortalama F/K’sı 12,7x seviyesindedir. Çimento sektörü F/K’sı 11,3x düzeyindedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç16 – 02.11.2016

Net kar artışında iştirak payı satışı etkisi…

3Ç16’da net kar %30 artış gösterdi…Şirket yılın üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel olarak 91,5mn TL net kar açıkladı (3Ç15: 70,4mn TL net kar). Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 86mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 84mn TL net kar  seviyesindeydi. Açıklanan net kar rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında, önceki çeyreğe göre ise %25,7 oranında artışa işaret etmektedir. Şirket, Ağustos ayında portföyünde bulunan %24,12 (96.5mn TL nominal değerli) Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. payının satışını gerçekleştirmişti. Satış işlemi sonunda bir sefere mahsus olmak üzere 26mn TL satış geliri elde edilmesi, 3Ç16’da net kar rakamının artışında etkili olmuştur. 3Ç16 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A16’da kümüle net kar rakamı 233,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A15: 216,8mn TL net kar).

FAVÖK yıllık bazda %0,5 oranında düşerek 112,1mn TL seviyesine gerilerken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 60 baz puan artarak %31,8 olarak gerçekleşti (3Ç15: 112,7mn TL). Bizim 3Ç16 FAVÖK tahminimiz 107mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 108mn TL seviyesindeydi.

Akçansa için hedef fiyatımızı ve önerimizi sürdürüyoruz… 3Ç16 finansal sonuçları tahminlerimiz dahilinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar ışığında Akçansa için 14,30 TL olan pay paşına hedef fiyatımızı ve 01 Kasım 2016 kapanışına göre %11,5 getiri potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘TUT’ önerimizi koruyoruz. AKCNS 2016T F/K 8,35x ve 2016T FD/FAVÖK 6,41x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç16 – 02.11.2016

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Nötr): Akçansa’nın 3Ç2016’daki net dönem karı 91,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 77mn TL hem de piyasa beklentisi olan 84mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinde elde edilen gelir etkili olmuştur. Şirket bu çeyrekte 26mn TL iştirak satış geliri elde etmiştir. Akçansa geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 70,4mn TL kar rakamı açıklamıştı. Diğer taraftan, brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,4 oranında artarak 111,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 artarak 233,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

DENİZ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç16 – 02.11.2016

Akçansa 3Ç16 sonuçları: Beklentilerden iyi karlılık. Akçansa 3Ç16 için 91mlnTL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam 84mlnTL piyasa beklentilerinin %8 üzerinde. Beklenenden düşük gelen finansal giderler ve daha iyi operasyonel karlılık performansı kar rakamındaki pozitif
sapmanın ardındaki en önemli nedenler. Hatırlatmakta yarar var, geçen seneye kıyasla benzer operasyonel performansa rağmen net kardaki %30’luk artış tek sefere mahsus iştirak satış karından kaynaklanıyor.

Öte yandan şirketin kısmen düşük ciro performansına rağmen %32’ye yakınsayan FAVÖK marjı sayesinde 112mlnTL FAVÖK rakamı yarattığını ve bunun piyasanın %30 FAVÖK marjı beklentisine tekabül eden 108mlnTL’Lik FAVÖK rakamının biraz üstünde olduğununu belirtmek gerekiyor. Dünkü sevindirici sonuçların bugün hisse üzerinde kısmen olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

ANADOLU YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç16 – 02.11.2016

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Net dönem karı ortalama piyasa beklentisi olan 84 milyon TL’nin üzerinde 91,5 milyon TL (yıllık %30 artış) olarak açıklandı. Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirler kaleminde 26,5 milyon TL tutarındaki artış kaydetmesi net dönem karındaki artışın temel nedeni olmuştur. Şirketin 2016 yılının ilk dokuz aylık dönemindeki net karı ise %8 oranında artışla 233 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net satış gelirleri 3Ç15 dönemine göre %2 azalış göstermiştir. Şirketin satış maliyetlerindeki iyileşme nedeniyle brüt satış karı %1 oranında yükseliş kaydetmiştir. Şirketin faaliyet giderlerindeki %21 oranındaki artış ile finansman giderlerindeki 2,8 milyon TL tutarında artışı esas faaliyet karında azalışa neden olmuştur. 3Ç16’da 3Ç15 ile aynı seviyede 112 milyon TL FAVÖK elde eden şirketin FAVÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine yakın %31,84 olarak gerçekleşmiştir. Akçansa’nın üçüncü çeyrek finansallarını yüksek net dönem karı artışına bağlı olarak sınırlı pozitif tarafta değerlendirmekteyiz.

AK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç16 – 02.11.2016

Akçansa 3Ç16’da 91 milyon TL net kâr açıkladı. Bu tutar bizim kâr beklentimiz olan 91 milyon TL ile aynı gelirken, ortalama piyasa net kâr beklentisi olan 84 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro 3Ç16’da yıllık bazda %2 düşerek 352 milyon TL olurken, bizim 350 milyon TL ve piyasa ortalaması olan 360 milyon ciro beklentilerine paralel gerçekleşti. FAVÖK marjı 3Ç16’da %31 olurken (piyasa beklentisi %30), yıllık bazda düşen petrokok fiyatları marjları destekledi. Bilanço tarafında, Akçansa’nın net borcu çeyrek bazda %9 düşerek 3Ç16’da 226 milyon TL’ye geriledi. Sonuçların bugün için hisse üzerinde hafif olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 3Ç16 – 02.11.2016

3. çeyrek karı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde Akcansa yılın üçüncü çeyreğinde 91mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 84mn TL’nin üzerinde. Dönem içerisinde gerçekleştirilen iştirak satışından elde edilen 26mn TL’lik kar ile Akçansa’nın 3. Çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre %30 artış gösterdi.

Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşerken, faaliyet karı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde. 3. Çeyrek finansallarını açıklayan diğer çimento şirketlerinde gördüğümüz zayıf gelir/güçlü marjlar Akçansa için de geçerli.

Gelirler 15 Temmuz olayları nedeniyle yatırım iştahının azalması dolayısıyla zayıflarken, faaliyet karı marjı ise önceki çeyreklerden gelen düşük maliyetli hammaddelerin kullanılmasından dolayı geçen yılın aynı dönemine göre iyileşme gösterdi.

Dİğer taraftan, faiz giderleri sebebiyle 9mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansal giderler net karı baskılayan önemli etkenlerden biri oldu. Akçansa’nın Çimsa hisseleri dahil net borcu bir önceki çeyrekteki 38mn TL seviyesinden 18mn TL’ye geriledi. Akçansa için hisse başına 17.26TL hedef fiyat ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi kouyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç16 – 12.08.2016

Finansal sonuçlar beklentileri karşıladı… 

2Ç16’da net kar %8 düşüş gösterdi… Akçansa yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerine uyumlu olarak 72,8mn TL net kar açıkladı. Bizim tahminimiz şirketin 94mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki beklenti 79mn TL seviyesindeydi. İkinci çeyrek sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin ilk yarı kümüle net kar rakamı 141,8mn TL olarak gerçekleşti. Açıklanan sonuçlarla tahminimiz arasındaki sapmaya satış gelirlerinin ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentilerimizin altında kalması neden olmuştur.

Akçansa için hedef fiyatımızı ve önerimizi sürdürüyoruz… Genel olarak ikinci çeyrek finansal sonuçları beklentiler dahilinde geldi. Açıklanan sonuçlar ışığında 14,30 TL olan hedef fiyatımızı ve 10 Ağustos 2016 kapanışına göre %6,2 getiri potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘TUT’ önerimizi koruyoruz. AKCNS 2016T F/K 9,18x ve 2016T FD/FAVÖK 6,52x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

HALK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç16 – 11.08.2016

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa, bizim beklentimiz olan 80 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 79 milyon TL’nin altında yıllık bazda %8 düşüşle 73 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerimizin hafif altında gelen ciro ve beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net finansman gideri net karın beklentilerimizin altında gerçekleşmesinde etkili oldu. Yılın ikinci çeyreğinde net finansman gideri 11,3 milyon TL’ye yükseldi (2Ç15’te 8,4
milyon TL net finansman gideri kaydetmişti). Satış gelirleri 407 milyon TL ile bizim beklentimizin %2 altında gerçekleşti. 2016 yılıının ikinci çeyreğinde, yurt içi
satışlarında yıllık bazda %2 büyüme görülürken, satışlarının yaklaşık %8’lik kısmını oluşturan İhracat gelirlerinde ise %28’lik düşüş gözlendi. FAVÖK, beklentimizin %2 altında gerçekleşti.

Akçansa’nın 2015 yılının ikinci çeyreğinde FAVÖK rakamı 123 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 125 milyon TL’nin hafif altında gerçekleşti (Ortalama piyasa beklentisi 127 milyon TL FAVÖK). Beklentilerin hafif altında gelen ikinci çeyrek sonuçlarını “nötr” olarak değerlendiriyoruz. Ancak, son 1 aylık dönemde BIST’e relatif %2 performans segileyen AKCNS hisselerinde sınırlı da olsa satış baskısı görebiliriz. Akçansa için, hisse başına 16,45 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “EKLE” olan tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç16 – 11.08.2016

Akçansa 2Ç16 sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2Ç16’da net kar rakamı 73 mln TL oldu ve beklentilerin aşağısında kaldı. Bizim beklentimiz 81 mln TL net kar gerçekleştirmesi yönündeydi ve tahminimizden sapmanın başlıca nedeni olarak beklediğimizden daha zayıf gerçekleşen operasyonel performans ve daha yüksek gelen net finansal giderleri görüyoruz. Şirketin cirosu yıllık bazda %1 oranında daraldı ve beklentimizin aşağısında kaldı. Daralmanın başlıca nedeni ise gri çimento fiyatlarının bölgede geçen seneye göre daha düşük kalması olaark söylenebilir.

Düşük yakıt maliyetlerine rağmen, şirketin brüt kar marjı artan elektrik fiyatları sebebiyle 0.8 puan yıllık bazda geriledi ve %30.5 oldu, fakat bu oran tam beklentimiz dahilinde gerçekleşti. FAVÖK marjı beklediğimizden daha yüksek gerçekleşen faaliyet giderleri sebebiyle beklentimizin aşağısında gerçekleşti ve 2Ç16’da %30.2 oldu. FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %6 daralarak 123 mln TL oldu ve yine beklenimizin %10 aşağısında kaldı. 2Ç16 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekliyoruz. Şirketin 2016B FD/FAVÖK çarpanı olan 6.1 şu anda benzerlerine göre %17 ve 3 yıllık ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %16 iskontolu işlem görüyor. Şimdilik hisse için AL önerimizi ve hisse başına 16.60 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. (KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç16 – 11.08.2016

Akçansa (AKCNS, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket 2Ç2016 döneminde 73 milyon TL net kar açıkladı. Sözkonusu net kar bizim beklentimiz olan 84 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 79 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin net karı 2Ç2016’da geçen yıl aynı döneme kıyasla %8 düşerken bir önceki çeyrek dönem 1Ç2016’ya kıyasla mevsimsel etkisiyle de %6 oranında yükseldi. 1Y2016 dönemi net kar ise 142 milyon TL ile geçen yıl aynı döneme göre %3 gibi hafif şekilde geriledi. 2Ç2016 dönemi FAVOK ise 123 milyon TL ile bizim tahminimiz 128 milyon TL ve piyasa beklentisi 127 milyon TL’nin hafif altında gerçekleşti. Şirketin kar marjlarındaki yükselme eğilimi son 2 çeyrek dönemdir hafif gerilerken satış gelirleri, FAVOK ve net kar tarafında yıllık bazda yatay seyir izlemekte. Şirketin 1Y2016 dönem ihracatı %15 gerilerken iç piyasa satış gelirleri %6 artış ile yıllık enflasyon artışının altında gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Akçansa AKCNS Hisse Analiz 2Ç16 – 11.08.2016

AKCNS: Akçansa yılın ikinci çeyreğinde 73mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 79mn TL’nin hafif altında kaldı. Net kar geçen yılın aynı çeyreğine göre %8 düştü. Gelirler 407mn TL’de sabit kalırken artan faaliyet giderleri nedeniyle faaliyet kar marjı 2 puan düşüş gösterdi. İlk çeyrekte ödenen 258mn TL temettü nedeniyle yükselen borçluluk faiz giderlerini artırdı. Şirketin net borcu ikinci çeyrek sonu itibariyle 249mn TL seviyesinde bulunmaktadır. Borçluluğun senenin geri kalanında düşmesini bekliyoruz. 2. Çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde ciddi bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Akçansa için 17.26TL hedef fiyat ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akçansa AKCNS Haber Hisse Analiz – 04.08.2016

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket iştirak portföyünde yer alan Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesindeki %24,12 oranındaki paylarını 26 milyon TL bedelle Çukurova Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verdi.