Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Turkcell TCEL...

Turkcell TCELL Hisse Analiz ve Yorumları

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Medya haberlerine göre Turkcell hissedarı TeliaSonera elinde kalan son %7 dolaysız Turkcell paylarını dün kurumsal yatırımcılara sattı. Haberlere göre satış fiyatı 11,55TL – 11,60 TL bandında gerçekleşti. Bu fiyat bandı dünkü kapanış fiyatı olan 12,11TL’ye %4,2 – %4,6 iskontoya işaret ediyor. Bu satıştan sonra TeliaSonera’nın elinde %24 dolaylı Turkcell payı kalıyor.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Telia Company elinde kalan 153,5mn Turkcell hissesini hızlandırılmış ön talep toplama yoluyla 11,60TL fiyattan sattığını açıkladı. Söz konusu %7’lik hisse satışının ardından Telia Company’nin sadece %24 seviyesinde dolaylı ortaklığı kalmaktadır. İşlem fiyatı, dünkü kapanışa göre %4,2 iskontolu olmakla birlikte Mayıs ayında gerçekleşen bir önceki işlem fiyatının yaklaşık %9 üzerindedir. Söz konusu işlemle birlikte Turkcell hisseleri üzerinde Mayıs ayından bu yana devam eden satış olasılığı baskısı sona ermiş oldu. Son dört günde hissenin %7 değer kaybetmesinin temel sebebinin Telia’nın hisse satışı olduğu anlaşılmış oldu. Olumlu.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Telia Sonera daha önce MKK’ya kaydettirdiği Turkcell hisselerinin kalan kısmını da satıyor. Telia Sonera sahip olduğu %6,98’lik Turkcell hissesini (153,53 mln hisse) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı. Şirketten fiyat hakkında bir açıklama henüz gelmedi ancak Bloomberg’de çıkan habere göre fiyat hisse başına 11,55-11,60 TL seviyesinde oluştu. Bu dünkü Turkcell kapanış fiyatına göre %4,2-4,6 iskonto ifade ediyor. Hatırlanacağı gibi Telia, Mayıs ayında %7,05 Turkcell hissesini yine aynı yöntemle hisse başına 11,45 TL fiyatla (temettü sonrası 10,54 TL) kurumsal yatırımcılara satmıştı.

Dün açıklanan satıştan sonra Telia’nın elinde %24 indirek Turkcell hissesi kalmış oldu (Turkcell’in %51’ine sahip olan Turkcell Holding’deki hissesi vasıtasıyla). Satış işleminin Turkcell hissesinde kısa vadeli bir baskı yaratacağını düşünüyoruz. Ancak orta vadede Turkcell için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Telia Sonera’nın elindeki hisseleri MKK’da kayda aldırmasıyla Turkcell hissesi üzerinde oluşan arz baskısı, bu satışla birlikte tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bunun dışında şirketin artan halka açıklık oranı (%48.9), orta vadede MSCI ve diğer gösterge endekslerinde Turkcell’in payını arttıracaktır ve bu endeksleri takip eden pasif fonların Turkcell’deki paylarını arttırmasına yol açacaktır.

HALK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Turkcell (TCELL, Negatif): Basında yer alan bir haberde, İsveçli operatör Telia AB’nin, Turkcell’deki 153.5 milyon adet hissesini kurumsal yatırımcılara satacağı, satıştan sonra, Telia’nın payının %31’den %24’e gerileyeceği belirtildi. Telia’nın bahsi geçen hisse satışını (TCELL ödenmiş sermayesinin yaklaşık %7’sine denk geliyor) yapması bekleniyordu, ancak zamanlaması belirsizdi. Satışın gerçekleşip gerçekleşmediği belli olmamakla birlikte, hangi fiyat seviyelerinden gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği TCELL hisse performansı açısından önemli olup, bu konuda önümüzdeki günlerde açıklamanın yapılacağını tahmin ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Şirketin ortaklarından Telia Company dün kendi internet sayfasında yayınladığı haberde, Turkcell’de kalan %7 doğrudan hissesinden (155 milyon adet) satma kararı aldığını açıkladı. Bu satış gerçekleştikten sonra Telia’nın Turkcell’de dolaylı olarak %24 payı kalmış olacak. Son haftalarda Telia’nın çıkma olasılığı değerlendirildiğinden TCELL hisselerinde bir zayıflık gözlemliyorduk. Fiyat aralığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Bloomberg’de fiyat aralığının 11,55-11,60 TL olduğu yönünde bir haber bulunuyor. Bu aralık doğruysa dünki kapanışa göre yaklaşık %4 iskontoya tekabül ediyor. Telia Company’nin Mayıs ayında yaptığı ilk doğrudan pay satışında satış rakamı 11,45 TL olarak açıklanmış ve iskonto %7 olmuştu. Eğer resmi açıklanan satış fiyatı söylenen aralıkta gelirse, hem iskontosunun göreceli daha düşük olması, hem de daha önceki fiyattan daha yüksek olması ve satış beklentisinin de gerçekleşmesi nedeniyle piyasanın hafif olumlu algılayacağını düşünüyoruz.

 

KAP Açıklaması : Satış sonrası Telia’nın Turkcell’de %24 oranında dolaylı hissedarlığı kalacak – 19.09.2017

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili Sonera Holding B.V. adına vekaleten Av. Kayra Üçer tarafından gönderilen açıklama şu şekilde:

“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de (“Turkcell”) yaklaşık %7 oranında doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding B.V. (“Telia”), TurkcelPin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7’sine tekabül eden yaklaşık 153,5 milyon hissesini yabancı yatırım kuruluşlarına satma kararı aldığını bildirmektedir. Halihazırda, Telia’nın Turkcell’deki toplam hissedarlık oranı, Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %31’ine tekabül etmekte olup bunun %7’si Turkcell’de tuttuğu doğrudan hisseler oluştururken kalan %24’ünü ise, Turkcell Holding A.Ş.’de tuttuğu hisselere istinaden, dolaylı hisseler oluşturmaktadır. Niyet edilen bütün hisselerin satılması durumunda, Telia’nın Turkcell’de yalnızca %24 oranında dolaylı hissedarlığı kalacaktır.

Turkcell’deki doğrudan hisselerimizi satma niyetimiz, Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerimize odaklanma stratejimiz ile uyumlu bir karardır. Telia, Mayıs 2017’de Turkcell’in %7 oranında doğrudan hissesini temsil eden 155 milyon hissesini yabancı yatırım kuruluşlarına satmıştır. Telia, bugünkü işlemden sonra da ekonomik yönden Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya devam edecektir. Teklif fiyatı ve satışa konu edilen hisselerin nihai sayısı Telia tarafından belirlenecek ve konu hakkında ayrı bir duyuru yapılarak açıklanacaktır. İşlemin 21 Eylül 2017 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

Silchester International Investors LLP dün 13,28TL fiyattan 1,3mn lot TCELL hissesi sattığını açıkladı. İşlemin ardından kurumun Turkcell sermayesindeki payı %5’in altına düştü.

HALK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell hissesinde 1.3 milyon adetlik hisse satışı gerçekleşti. Satışı Silchester International Investors gerçekleştirdi. Toplamda 1.293.797 adet pay 31/08/2017 tarihindeki satıldı. Satışta fiyat 13.2787 TL’den gerçekleşti

 

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

BTK, Türk GSM operatörlerini sistemlerinde yerli ekipman bulunmaması nedeniyle cezalandırma olasılığını değerlendiriyor

Gazete haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk GSM operatörlerini sistemlerinde yerli ekipman bulunmaması nedeniyle cezalandırma olasılığını değerlendiriyor. Söz konusu şirketlere cirolarının yüzde 3’ü oranında ceza uygulanabilir. Bu durumda Turkcell’in Türkiye operasyonlarının geçmiş 12 aylık cirosu olan 14 milyar 218 milyon TL üzerinden 427 milyon TL ceza olabilir, Türk Telekom’un Avea biriminin geçmiş 12 aylık cirosu olan 6 milyar 234 milyon TL üzerinden 187 milyon TL ceza doğabilir. Her iki şirket için potansiyel olumsuz bir haber. 1 Nisan 2017 itibariyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’nin sistemlerini kurarken %30 yerli ekipman kullanmalarını zorunlu kılan 4.5G sözleşmesini imzalamışlardı.

Ancak; gazetedeki habere göre; yakın tarihli bir incelemede, kullanımdaki ortalama yerelleşme oranının yüzde 1-2’yi geçemediği ortaya çıktı. GSM şirketleri yerli tedarikçi bulmakta zorlandıkları için müşterilerine hızlı hizmet sunabilmek adına bu oranları gerçekleştirmekte zorlanıyor. Netaş ve Aselsan gibi büyük yerli ekipman ve servis sağlayıcılar da yerel olarak geliştirilen 4.5G kule sistemlerini tamamlayamadı.

 

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

Medyada yer alan bir habere göre BTK GSM operatörlerine LTE ihalesi sonrası altyapı kurarken birinci yılda %30 yerli ekipman kullanma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle gelirlerinin %3’üne kadar ceza kesebilir. İhale şartnamesine göre bu oran ikinci yılda %40 üçüncü yılda da %45 olmak zorunda. Şu aşamada konuyla ilgili şirketler tarafından gelişmenin doğruluğu yönünde fazla bir bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla varsayımsal olarak bakarsak haberde belirtilen maksimum seviye olan %3’lük bir ceza kesilirse Turkcell’in 2016 gelirleri üzerinden hissenin piyasa değeri üzerinden %1,5 gibi bir etki olabilir, Avea’nın 2016 gelirleri üzerinden de Türk Telekom için yaklaşık %0,6’lık bir etki olabilir gibi hesaplıyoruz. Doğruluğunu şu aşamada teyid etme imkanımız olmasa da haber telekom hisseleri üzerinde bir miktar baskı yaratabilir.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

TTKOM/TCELL: Gazete haberine göre, 4G ihalesinin ardından ilk yıl yatırımlarında %40 yerli kaynak kullanma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle, BTK telekom operatörlerine gelirlerinin %3’üne kadar ceza uygulayabilir. Operatörler ise yerli teknoloji ve ekipman bulmakta zorlandıkları gerekçesiyle yerli kaynak kullanımının %1-2’leri geçemediğini savunuyorlar. Hatırlanacağı üzere, ASELS ve NETAS’ın ürettiği ULAK baz istasyonları Vodafone ve Turk Telekom’un mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulması ve işletilmesini içeren projesinde kullanılmaya başlanacak.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 04.08.2017

Telia’nın Hisse Satmama Taahhüdü Sona Erdi

Telia’nın 4 Mayıs’ta 155mn Turkcell hissesi satmasının ardından başlayan 90 günlük satmama taahhüdü sona erdi. Şirketin geride %7’lik satılabilir Turkcell hissesi bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Mayıs’ta yapılan satış o günkü piyasa fiyatına göre %6,8 iskonto içermekteydi. Telia’nın kalan payları satma ihtimali Turkcell hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir.

 

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 31.07.2017

Rekabet Kurulu mobil operatörlere soruşturma açtı Rekabet Kurulu Vodafone, Avea ve Turkcell’e karşı toplu kısa mesaj ihalelerinde mesaj sonlandırma ücretlerinin altında fiyat verdikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Şu aşamada soruşturmadan bir ceza çıkıp çıkmayacağı ve çıkarsa tutarın ne olacağı yönünde bir fikir yürütmek zor. Gelişmeyi bu noktada Turkcell ve Türk Telekom hisseleri için hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Turkcell yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 542mn TL’nin üzerinde 704mn TL net kar açıkladı. Hem satış gelirleri hem de faaliyet karının piyasa beklentilerini aşması ve 99mn TL seviyesindeki net finansal gelirler Turkcell’in 2. Çeyrekte beklentilerden daha iyi kar açıklamasını sağladı. Şirket 2. Çeyrek içerisinde 750bin adet civarında abone artışı sağlarken bu rakam son yılların en yüksek çeyreklik artışı oldu. Gelirlerdeki güçlü büyümenin yanında faaliyet giderlerindeki artışın sınırlı kalması faaliyet kar marjlarını destekledi. TUrkcell ilk yarıdaki %27’lik büyümenin ardından daha önce %16-18 olan 2017 gelir büyümesi tahminini %21-23 aralığına yükseltti. Diğer yandan FAVÖK marjı beklentisini de %32-34’ten %33-35’e artırdı. Beklentilerden iyi gelen ikinci çeyrek sonuçlarının ardından hem gelir hem de faaliyet karı beklentilerimizde yaptığımız revizyonlar sonucunda Turkcell için hedef fiyatımızı 14,1TL’den 15,1TL’ye yükseltiyoruz. Şirket için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Turkcell’den son derece güçlü bir performans Turkcell 2Ç17’de 704 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu hem bizim hem piyasa beklentisinin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Burada en önemli nedenlerden biri operasyonel performansın beklentileri aşması ve ayrıca 120 milyon TL civarında türev araçlarından yazılan gelir oldu. Özellikle 4,3 milyar TL gelen satış rakamı tahminlerin yaklaşık %6-7 civarı yukarısında kaldı. VAFÖK de 1.5 milyar TL olarak gerçekleşerek beklentileri aştı. Satışlar yıllık bazda %29 civarı büyürken VAFÖK %42 yükseldi. Turkcell’in 2Ç17’de özellikle abone kazanımlarında son derece iyi bir performans sergilediği görüldü.

Çeyreklik olarak yaklaşık 800bin yeni abone kazanımı uzun yıllardır görülmeyen bir performans olarak göze çarptı. Abone başına gelirler de bizim tahminimizin hafif üzerinde oldu. Satış büyümesinde yine mobil data ve dijital servis gelirlerinin etkili olduğu görüldü. Yılın ikinci yarısında bazın yükselmesi nedeniyle ilk yarıdaki büyüme oranlarının daha normalize olmasını bekliyoruz. Birinci çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2017 için operasyonel hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre satış büyümesi hedefi %16-18 aralığından %21-23 aralığına VAFÖK marjı hedefi de %32-34 bandından %33-35 bandına çıkarıldı. Hem güçlü gelen sonuçlar hem de hedeflerdeki yukarı yönlü revizyonlar nedeniyle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Turkcell 2Ç17 de yıllık %69 büyüme ile 704 milyon TL net kar açıkladı, ortalama piyasa beklentisi olan 542 milyon TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi olan 572 milyon TL net kardan daha iyi bir sonuç. Beklentilerin üzerinde gereçkeleşn ciro ve VAFÖK rakamlarla bu sonuç elde edildi. 2Ç17 ciro yıllık %29 büyüme ile 4 milyar 316 milyon TL’ye ulaştı; ortalama piyasa beklentisi olan 4 milyar 77 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 4 milyar 19 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Ciro büyümesi temelde abone başına aylık ortalama gelirin yükselmesi, data kullanımın hızla artması ve abone büyümesi ile sağlandı. 2Ç17 VAFÖK marjı 2008’den bu yana 2Ç marjların en yükseği olan %33,8’e ulaştı. Cirodaki büyüme ve faaliyet giderlerin kısılması ile bu marj seviyesine ulaşıldı. 2Ç17’de 1,5 milyar TL LTE lisans ücretinin son taksidi ve temettünün ilk taksidi olan 1 milyar TL’de ödendi. Böylece, Şirketin net borcu 1Ç17 sonundaki, 4,3 milyar TL’den 2Ç17 sonunda 6,2 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü ilk yarı sonuçlarla Şirket 2017 tüm yıl beklentilerini yukarı revize etti. 2017 ciro büyüme beklentisini %16-%18’den %21-%23’e, VAFÖK marj beklentisini %32-%34’den %33-%35’e yükseltti. Yatırım harcamaların ciroya oranı beklentisi olan %19- %20’de değişiklik yapmadı. Sonuçların beklentilerden iyi gelmesi ve şirketin tüm yıl hedeflerini yukarı revize etmesi piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz.

 

HALK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 25.07.2017

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurbondların toplam 3 milyon dolar nominal değerindeki kısmını, 3,2 milyon dolar tutar ile 24 Temmuz 2017 tarihinde sattığını açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

Turkcell (TCELL, Nötr): Güney Afrika yüksek mahkemesi Turkcell’in Güney Afrikalı telekom operatörü MTN Group aleyhine açtığı ve 4,2 milyar dolar tazminat istediği İran GSM lisansı davasını görme kararı aldı. MTN davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtirken, Turkcell’in Johannesburg’daki avukatı Eric van den Berg tazminat davasında ilk duruşmanın gelecek yılın sonuna doğru yapılabileceğini söyledi. İlk duruşma tarihi, MTN’e Turkcell’in iddialarına cevap vermesi için tanınacak 20 günlük sürenin dolması ardından belirlenecek. Turkcell, 2004 yılında İran’da kazandığı GSM ihalesinin 2005 yılında ihalede ikinci gelen MTN’e verilmesinin ardından şirketin rüşvet vererek bu kararı aldırdığı iddiasıyla 2012 yılında hukuki süreç başlatmıştı.

Ayrıca Turkcell konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: 6 Kasım 2013 tarihinde Şirketimizin, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran’ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde bir dava açtığını duyurmuştuk. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, davalıların usule ilişkin itirazlarını reddetmiştir. Böylece uzun bir zaman sonra davanın esastan incelenmesine geçilecektir.

AK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

Turkcell’in Güney Afrikalı telekom şirketi MTN’e karşı 2013 yılında açtığı davaya Güney Afrikalı bir mahkeme tekrar bakacak. Turkcell MTN’in 2004 yılında yapılan İran telekom lisans ihalesine fesat karıştırdığını iddia ediyor. Turkcell MTN’den 4,2 milyar dolar zararı telafi etmesini istiyor. 1Ç17 sonunda Turkcell’in 1,2 milyar dolar net borç pozisyonu vardı.

DENİZ YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

Turkcell’in Güney Afrikalı MTN ile olan dava süreci nihayet başlıyor. Turkcell 2004 yılında İran’da gerçekleşen GSM ihalesinde en yüksek teklifi iletmişti ama İranlı yetkililer daha sonra lisansı Güney Afrikalı MTN’ye vermişlerdi. Turkcell MTN’nin yasal olmayan yollarla lisansı aldığı iddiasıyla Güney Afrika Yüksek Mahkemesi’ne 2013 Aralık ayında 4,2 milyar dolarlık bir dava açmıştı. MTN davaya usül yönünden itirazlarda bulunmuştu. Mahkeme bu itirazları reddetti. Böylece dava süreci 3,5 yılın sonunda başlayabilecek. Davanın olası sonuçlarını kestirmek zor olduğu için şu aşamada bu olumlu gelişmenin hisse üzerinde fazla bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Davayla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz.

OYAK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

Turkcell’in 26 Kasım 2013 tarihinde, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran’ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde açtığı davanın esastan incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir. Dava sürecinin uzun bir süre devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı şu aşamada Turkcell üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

Turkcell’den Swap işlemleri yeniden yapılandırma açıklaması – 29.05.2017

Şirketimiz, yabancı para riskini yönetmek amacıyla, 01.07.2016 tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen China Development Bank’tan kullanılan 10 yıl vadeli,  500 milyon Avro tutarındaki kredi için yapılandırılmış çapraz kur takası (participating cross currency swap) işlemini yeniden yapılandırmıştır. Şirketimiz bu işlemle 500 milyon Avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk lirası cinsinden %10,1 olarak sabitlemiş, korunma vadesini kredi vadesi ile aynı tarih olan 2025’e uzatmıştır.

DENİZ YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 29.05.2017

Turkcell’de 2017 satış büyümesi hedefi yukarı revize edildi. Turkcell 2017 için satış büyümesi hedefini %13-15 aralığından %16-18 aralığına revize etti. Bizim mevcut büyüme tahminimiz %16. Şirket VAFÖK marjı hedefini %32-34 aralığında sabit tutarken yatırım harcamaları/satış oranı hedefini hafif aşağı çekerek %19-20 olarak degiştirdi (önceki %20%). Hedef değişikliklerini hisse için hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 29.05.2017

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell 2017 yılı mali hedeflerini yukarı yönlü revize ederek, gelir büyüme beklentisini daha önce açıkladığı %13-15 aralığından %16-18 aralığına çıkardı. Açıklamaya göre; FAVÖK marjının ise daha önce öngördüğü gibi %32-34 aralığında kalacağı tahmin ediliyor. Turkcell daha önce %20 olarak öngördüğü lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %19- 20 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket ayrıca Ukrayna’daki iştiraki Lifecell’in, Ukrayna’da işletme konusu finansal hizmetler olan bir şirket kuracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, kurulacak şirketin sermayesinin 2 milyon dolar veya muadili olacağı ifade edildi.

Turkcell TCELL 2017 Yılına Dair Beklentilerini Revize Etti – KAP – 26.05.2017

Şirketimiz, 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, dijital servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesindeki güçlü performans ile 2017 yılı beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yapmıştır. Şirketimizin 2017 yılı revize beklentileri aşağıda bulunmaktadır.

Önceki Beklenti Revize Beklenti
Gelir Büyümesi %13-%15 %16-%18
FAVÖK Marjı %32-%34 %32-%34
Operasyonel yatırım harcamaları (lisans hariç) /satış %20 %19-%20

Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfası ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara da erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır.

Ukrayna’da finansal hizmetler faaliyetinde bulunacak şirket kuruluşu hakkında açıklama – 26.05.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna’da kurulu lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da işletme konusu finansal hizmetler olan 2.000.000 ABD Doları (veya muadili) sermayeli bir şirketin kurulmasına karar vermiştir.

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih: Şirket kuruluşunun tamamlanmasını takiben lisans başvurusu yapılacaktır.

 

Turkcell GM Terzioğlu: Bir şirketin büyümesi, daha karlı olması ve ettiği karı hissedarı ile paylaşması kadar sağlıklı birşey yok, bu yolda ilerliyoruz. 25.05.2017

DENİZ YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

Turkcell’in ortaklarından Telia’dan bugun yapılan açıklamaya göre Turkcell’de ortaklar yarın yapılacak Genel Kurul öncesinde temettü dağıtımı konusunda anlaştılar. Telia açıklamasında kendi %31 payına düşen tutarın 930 milyon TL olduğunu belirtiyor. Bu da toplam temettünün 3 milyar TL olacağı anlamına gelir ki bu tutar yönetim kurulunun önerdiği 1,7 milyar TL’lik tutarın bir hayli üzerinde bir rakam. 3 milyar TL hisse başına yaklaşık 1,36 TL temettü demek. Bu da mevcut fiyat üzerinden %11,5 gibi bir verime denk geliyor. Gelişme hisse için son derece pozitif çünkü normal koşullarda temettü ödemesinin gerçekleşmesi piyasa tarafından fiyatlanmıyordu. Beklenenin de üstünde bir temettü ödemesi hisseyi orta vadede destekleyecektir.

İNTEGRAL YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

TURKCELL / TCELL – Şirket 25 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul toplantısında hissedarların (Telia sonera, telia finland, Turkcell holding hissedarları)  3 milyar TL’lik kar dağıtımı teklif etme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Yorum: Teklif edilen temettü hisse başı 1.36TL seviyeye karşılık geliyor. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %11.42 olacak. Pozitif.

AK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

Turkcell ana hissedarlardan Telia’den yapılan yazılı açıklamada şirketin ve diğer hissedarların, Turkcell’in Genel Kurul Toplantısında temettü dağıtım önerisi teklifi üzerinde anlaştıkları bildirildi. Toplam 3 milyar TL temettü (hisse başına 1,364 TL, %11,4 verim) dağıtılması önerileceği belirtildi. Turkcell Genel Kurulu bugün saat 10’da başlayacak. Daha önce Turkcell Yönetim Kurulu toplam 1 milyar 790 milyon TL temettü dağıtma teklifi duyurmuştu (hisse başına 0,814 TL, %6,8 verim).

OYAK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

Turkcell’in ana ortakları hisse başına 1,36TL olmak üzere toplam 3milyar TL temettü dağıtma kararını bugün 10’da yapılacak genel kurulda oylamaya sunacaklar. Önerilen temettü dünkü kapanışa göre %11.4 verime işaret etmektedir. Telia Company’nin temettü konusunda uzlaştıklarını belirten açıklamayla birlikte yönetim kurulunun daha önce almış olduğu hisse başına 0,81TL kar payı dağıtım kararı geçersiz kalmış oldu. Temettü dağıtım tarihi henüz açıklanmadı. Kararın genel kurulda onaylanmasıyla Telia Company 930mn TL kar payı alacak olup Cukurova ve Letterone (Alfa) 400mn TL civarı kar payı alacaklardır. Dağıtılacak temettü şirketin halihazırdaki 5,8milyar TL’lik net borcunu daha da yükseltecektir.

Turkcell’den Temettü Teklifi Açıklaması  – 24.05.2017

Turkcell hissedarları 3 milar tutarında kar dağıtımı teklif edecek.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamada, Turkcell’in %31 hissesini elinde bulunduran ve aralarında TeliaSonera iştiraklarının bulunduğu Turkcell Holding hissedarları yarın gerçekleştirilmesi planlanan Turkcell Olağan Genel Kurul toplantısında toplamda 3 milyar TL tutarında bir kar dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmak üzere anlaşmaya vardı.

Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi EPDK Lisansı Açıklaması- 18.05.2017

17.02.2017, 20.02.2017 ve 18.04.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi’ne EPDK’nın 11.05.2017 tarih ve 7064-6 sayılı Kurul Kararı ile elektrik tedarik lisansı verilmiştir.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 15.05.2017

Bu gece yarısı açıklama gelecek o nedenle bu iki hisseye bugün dikkat

MSCI bu akşam gece yarısı itibariyle senede iki kere yaptığı endeks revizyon değerlendirmesi sonuçlarını açıklayacak. Açıklanacak değişiklikler 31 Mayıs kapanışı itibariyle geçerli olacak. Buna göre, iki hafta önce Sonera’nın şirketteki %7 hissesini piyasada kurumsal yatırımcılara satması sonucu halka açıklık oranı artan Turkcell’in MSCI Türkiye endeksindeki ağırlığı artabilir. Bunun dışında piyasalarda Aselsan’ın da MSCI Türkiye endeksine dahil olacağı yönünde bir beklenti var. Gerçekleşmesi halinde, bu iki hisseye MSCI endekslerini takip eden pasif fonlardan para girişi olacaktır. Ancak, yine aynı sebepten dolayı endeksin diğer kağıtlarında da ağırlıklarına göre bir miktar fon çıkışı olabilir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

Turkcell (TCELL, Negatif): Turkcell’in hissedarlarından Telia Sonera, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye’deki Turkcell hisselerinin bir bölümünü İskandinav ve Baltık operasyonlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak kurumsal yatırımcılara satmayı amaçladığını söyledi. Turkcell’de %38 (doğrudan ve dolaylı) hisse sahibi Telia, yaklaşık 150 milyon hisseyi (Turkcell’in sermayesinin yaklaşık % 6,8’i) teklif ettiğini söyledi. Telia, kurumsal yatırımcılara kısa sürede satabileceği hızlandırılmış bir süreç yoluyla satmayı planlıyor. Planlanan satışın tamamının gerçekleşmesi halinde Telia’nın doğrudan Turkcell’de sahip olduğu pay %14’ten %7,2’ye düşecek. Telia, Turkcell’deki dolaylı paylarla ilgili satış niyeti olmadığını da belirtti. New York borsasında işlem gören Turkcell hisseleri dün %5,14 oranında değer kaybetti.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

Turkcell’de %14 direk ve %24 dolaylı hisseye sahip olan Telia Company dün akşam yaptığı açıklamada daha önce kaydettirdiği 288milyon hissenin 150milyonunu kurumsal yatırımcılara satmayı hedeflediğini belirtti. Reuters’in haberine göre, dün yapılan hızlandırılmış ön talep toplama süreci sonunda fiyatın 11,45 seviyelerinde oluşabileceği belirtildi. Bu fiyat, dünkü kapanışa göre %6,8 ıskontoya işaret etmektedir. Telia yaptığı açıklamada dolaylı hisselerini satmayı düşünmediklerini belirtti ve elinde kalan kaydettirilmiş hisseleri de 90 gün boyunca satmayacağını açıkladı. Ancak, Telia’nın elinde daha önce kaydettirdiği 138mn hisse bulunması hisse fiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Bu satış ortaklar arasında devam eden ihtilafla ilgili herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Turkcell’in NYSE’de işlem gören hisseleri dün %5,14 düşüş gösterdi.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

Basında çıkan haberlere göre Turkcell’in (TCELL) doğrudan %14, dolaylı olarak ayrıca %24 payına sahip olan Telia Sonera 3 Mayıs Çarşamba günü seans kapanışında kurumsal yatırımcılara 150 milyon hisse (%6.8 hissesini) satışı için işlem başlattı. Basında çıkana haberlere göre satıştaki 150 milyon hissenin değerinin yaklaşık 520 milyon dolar seviyesinde olacağı belirtildi. Telia Sonera’dan yapılan ilk açıklamada satışın İskandinav ve Baltık ülkelerindeki operasyonlara yoğunlaşma stratejisinin bir parçası olduğu ve dolaylı payların bundan etkilenmeyerek, şirketin Turkcell’de en büyük hissedar olmaya devam edeceği belirtildi. Hisselerin tamamının satılması halinde Telia Sonera’nın Turkcell’deki doğrudan payı %14,2’den %7,2’ye gerileyecek. Basında çıkan haberlere işlemin 8 Mayıs’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Satışlar ve operasyonel karlılıkta kuvvetli büyüme devam ediyor…

Turkcell, 1Ç17’de piyasa ortalama beklentisi olan TL471mn’a paralel olarak TL459mn tutarında net kar açıklamıştır. Açıklanan net kar, büyük ölçüde finansal giderlerde artan kur farkları ve faiz giderleri nedeniyle yükseliş gerçekleşmesi, ve 4.5G yatırımları ile amortisman giderlerinin artması nedenleri ile, beklentiler dahilinde, yıllık %18.6 oranında azalış göstermiştir. Turkcell, 1Ç17’de de oldukça kuvvetli bir operasyonel performans gerçekleştirmiştir. Grup, bu dönemde piyasa ortalama beklentisi olan TL3,864mn’un (Şeker Yatırım T.: TL3,899mn) hafif üzerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %25.6 artış ile TL4,053mn satış geliri elde etmiştir. FAVÖK’ü ise, yıllık %40.4 oranında yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,283mn’un (Şeker Yatırım T.: TL1,282mn) üzerinde, hesaplamalarımıza göre TL1,393mn olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjında hesaplamalarımıza göre yıllık 3.6 y.p. artış göstermiştir. Açıklanan sonuçların Turkcell payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

1Ç17 satış gelirlerinde oldukça kuvvetli, %26 oranında büyüme – Turkcell’in 1Ç17 satış gelirlerindeki büyüme, büyük ölçüde Grup’un Türkiye operasyonlarındaki data ve dijital hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Bu dönemde, Turkcell’in satış gelirlerinin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’nin satış gelirleri, data ve dijital hizmetler gelirlerindeki yıllık %94.2 artış ile, %21.7 artarak TL3,563mn’a ulaşmıştır. Grup aboneleri içerisindeki akıllı telefon penetrasyonunun %68’e ulaşmasının (4.5G uyumlu: %57) ve artan data kullanımının etkisiyle, data ve dijital hizmetler gelirleri, 1Ç17’de Turkcell Türkiye’nin toplam gelirlerinin %67’sini oluşturmuştur. Turkcell’in faturalı abone bazı, 1Ç17’de net 298bin artış göstermiş, toplam abone sayısındaki net artış 351bin olarak gerçekleşmiştir. Abone başı elde edilen ortalama aylık gelirler (M2M hariç), yıllık %17.3 artarak TL30.5’e ulaşmıştır. Toplam satış gelirlerinin %6’sını oluşturan yurt dışı satış gelirleri lifecell ve BeST’in satış gelirlerindeki büyümeye bağlı olarak yıllık %24.3 artış göstermiştir. Grup’un diğer gelirleri, tüketici finansmanı faaliyeti gösteren iştirakinin etkisiyle, 1Ç17’de %139.5 oranında artarak TL242mn’a ulaşmıştır.

FAVÖK’te yeni bir rekor %40 büyüme – Turkcell’in 1Ç17 FAVÖK’ü yıllık %40.4 oranında büyüyerek hesaplamalarımıza göre TRY1,393mn’a ulaşmıştır. FAVÖK marjı, artan satış gelirleri, değer odaklı abone yaklaşımı, abone başına elde edilen aylık gelirler kompozisyonu ile görece olarak azalan satış giderleri ve genel yönetim ve pazarlama giderleri nedenleriyle, önceki yılın aynı dönemine kıyasla hesaplamalarımıza göre 3.6 y.p. artarak %34.4’e ulaşmıştır.

Hedef fiyatımızı TL13.95’e yükselterek, “AL” tavsiyemizi yinelemekteyiz – Turkcell, 1Ç17’de de oldukça kuvvetli bir operasyonel performans sergilemiştir. Grup’un 1Ç17 sonuçları, halihazırda 2017 yılı için hedeflerinin üst sınırlarına yakın gerçekleşmeler paylaşabileceğine işaret etmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra Turkcell, 2017 yılı hedef ve tahminlerinde herhangi bir değişiklik paylaşmamıştır. 1Ç17 bu sonuçlarına ve yılın geri kalanı için öngörülerimize bağlı olarak, önceden görece olarak muhafazakar olan FAVÖK tahminimizi %4 kadar artış ile TL 5.5mlyr olarak revize etmekteyiz. Böylelikle 2017 yılı için Grup FAVÖK marjı tahminimiz %33.5’a ulaşmıştır. Turkcell için yurt dışı benzerlerine göre değerlememizi de güncelleyerek, pay başına TL13.95 hedef fiyat belirlemekteyiz. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2017T FD/FAVÖK 5.8x, yurt dışı eşlenikleri ise 6.4x çarpan ile işlem görmektedirler.

Turkcell, TL 1,791mn tutarındaki brüt nakit kar payı dağıtımı teklifini 25 Mayıs 2017’de yapılacak olan Genel Kurul’unun teklifine sunmaya karar vermiştir – Grup’un kar dağıtım politikasına uygun olarak bu tutar, 2015 ve 2016 yılı net dağıtılabilir karlarının %50’sine karşılık gelmektedir. Turkcell Yönetim Kurulu, ayrıca, bu tutarın 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık tarihleri itibariyle üç eşit taksit halinde dağıtılmasının teklif edilmesine de karar vermiştir. Genel Kurul’un teklifine sunulması planlanan kar payı tutarı, toplam %6.4 oranında brüt nakit kay payı verimine işaret etmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Turkcell birinci çeyrekte piyasa beklentisi olan 471mn TL’ye paralel olarak 459mn TL net kar açıkladı. Net kar yükselen amortisman ve finansal giderler nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre %19 düştü. Diğer taraftan, şirketin gelirleri ve faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentilerini sırasıyla %4 ve %9 aştı. Gelirler %26’lık artışla 4,05milyar TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 3,9milyar TL’yi aştı. Faturalı abone bazına eklenen 298bin adetlik yeni abone ve bu sayede faturalı abonelerin toplam aboneler içerisindeki payının %49,4’e çıkması büyümeyi destekleyen unsurlardan biri oldu. Ayrıca, geçtiğimiz Ağustos ayında Turkcell’in şebeke içi aramalarına yönelik yapılan regülasyon değişikliği ile birlikte kullanıcı başına ortalama gelirlerde ciddi bir artış görüldü. Güçlü büyümenin yanında faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması Turkcell’in faaliyet gelirini 1,4milyar TL seviyesine çıkardı. Yılın birinci çeyreğinde hem gelirler hem de faaliyet karı Turkcell’in bu zamana kadar açıkladığı en yüksek çeyreklik rakamlar oldu. Şirket’in yönetim kurulu üç taksitte dağıtılmak üzere hisse başına 0,81TL kar payı dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak. Ana ortaklar arasındaki ihtilafla ilgili geçen seneki genel kuruldan bu yana önemli bir değişiklik gözlemlemediğimizden dolayı önerilen kar payının genel kurulda onaylanmasını beklemiyoruz. İlk çeyrek sonuçlarının ardından hem gelir hem de faaliyet karı beklentilerimizde iyileştirmeler yapıyoruz. Bunun neticesinde, hisse başına 12,5TL olan hedef fiyatımızı 14,1TL’ye yükseltiyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Turkcell 1Ç17 de 459 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %19 daraldı; ortalama piyasa beklentisi olan 471 milyon TL’ye paralel ancak Ak Yatırım beklentisi olan 343 milyon TL’nin üstünde. Yıllık bazda net karın düşüşü 1Ç17’deki kur farkı giderlerden kaynaklandı. 1Ç17 VAFÖK marjı %35,6 ile 1Ç16’daki %31,1 ve 4Ç16’daki %34,7’nin üstünde gerçekleşti. Ayrıca ortalama piyasa beklentisi olan %32,4 ve Ak Yatırım beklentisi olan %34,3’ün de üstünde. 1Ç16 da LTE lansmanı için yapılan ilave masraflar vardı aradaki VAFÖK iyileşmesi temelde buradan kaynaklandı.

1Ç17 ciro yıllık %22 büyüme ile 3 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 3 milyar 964 milyon TL ye paralel ancak Ak Yatırım beklentisi olan 3 milyar 682 milyon TL’nin üstünde. Artan abone sayısının yanı sıra data kullanımın hızlı artması ile artan abone başına ortalama gelir ile cirodaki büyümenin ana unsurları oldu. Net karın ortalama piyasa beklentisine paralel gelmesine rağmen VAFÖK marjın beklentilerin üzerinde olması ile hafif olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. Ayrıca, şirket hisse başına brüt 0,8140909 TL (%6,4 verim) ve net 0,6919773 TL nakit kar payı teklif etti. Bu nakit kar payın 3 eşit taksitle 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık da ödenmesi de teklif edildi. 25 Mayıs da yapılacak Genel Kurul’da oylanacak.

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell’in 2017 yılı ilk çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 458,6mn TL ile 471mn TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 563,1mn TL net kar açıklamıştı. Turkcell’in 1Ç2017’de 1Ç2016’ya göre daha düşük kar açıklamasında; ilk çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri ve kredilerden kaynaklanan faiz giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin 2017 ilk çeyrek toplam hasılatı 2016 1. çeyreğe göre %22,1 artışla 3.937mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir.

Bu büyümeyi sağlayan ana etken Turkcell Türkiye’nin, data ve dijital hizmetlerde sağlanan büyüme ile göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Satış gelirlerindeki %22,1’lik artışa karşın satışların maliyeti %26,8 yükselmiştir. Bu artış 4.5G yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri, perakende satışlarla ilgili cihaz giderleri, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki ve diğer kalemlerdeki artış sebebiyle gerçekleşmiştir.

1Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %19 artarak 1.436mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1 puan gerileyerek %36,5’e düşmüştür. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %0,7 olmuş ve faaliyet karını destekleyici bir unsur olmuştur. Turkcell ayrıca 1Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 259,2mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2017 faaliyet karı 1Ç2016’ya göre %34,3 artışla 1.031mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 2,4 puanlık artışla %26,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in 2017 yılı ilk çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %39,8 artışla 1.400mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 3,4 puan artışla %34,5’e ulaşmıştır. Turkcell’in 1Ç2017 yatırım faaliyeti giderleri 9,8mn TL olmuştur. Şirketin 1Ç2017 net finansman gideri 392,3mn TL ile 1Ç2016’daki 67,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve net karı baskılamıştır. Krediler ve faiz giderindeki artış, finansman giderlerinin artmasında etkili olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 1Ç2017 net dönem karı 2016 ilk çeyreğe göre %18,6 gerilemeyle 458,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 5,8 puan düşerek %11,6’yı göstermiştir.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Turkcell 1Ç17’de 459 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklenti olan 472 milyon TL’nin hafif altında kaldı. Öte yandan operasyonel olarak ise son derece güçlü bir performans sergilediğini görüyoruz. Satış rakamı 4,1 milyar TL gelirken piyasa beklentisini %4 oranında aştı ama özellikle 1,4 milyar TL gelen VAFÖK rakamı konsensüsü %9 oranında aştı. Yıllık bazda ise VAFÖK %40 artarak büyüme rekoru kırdı Burada özellikle mobil data tarafındaki büyümenin piyasa tarafından yeterince güçlü beklenmediğini görüyoruz. Özellikle güçlü gelen operasyonel performansın hisse üzerinde açılışta olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Daha sonrasında son dönemdeki güçlü performansı da dikkate alırsak hissede bir miktar kar satışı görebiliriz.

Yönetim Kurulu ayrıca 2016 karından yaklaşık 756 milyon TL temettü dağıtımını Genel Kurula önerme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl önerilen ama Genel Kurulda ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kabul görmeyen tutar da hesaba katıldığında bu sene Genel Kurulun onayına sunulacak toplam temettü miktarı 1,79 milyar TL tutarında olacak. Bu toplam %6,4 gibi bir verime işaret ediyor. Burada son karar 23 Mayıs’ta toplanacak Genel Kurul’da olacak. Onay çıkması için özellikle Alfa ve Çukurova Holding’in anlaşma sağlaması gerekiyor

Turkcell Enerji Şirketi Kuruyor – KAP – 17.02.2017

Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından, 2.000.000.-TL (İkimilyon Türk Lirası)  sermayeli, işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan satış, perakende satış olan bir şirket kurulması amacıyla, Şirket kuruluşunun tescil ve ilanı için başvuruda bulunulacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

Turkcell (TCELL, Pozitif): Turkcell’in 2016 yılı son çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 350,6mn TL ile 335mn TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket 2015 yılının aynı döneminde 584,6mn TL net kar açıklamıştı. Turkcell’in 4Ç2016’da 4Ç2015’e göre daha düşük kar açıklamasında; son çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri, Fintur’un olumsuz etkisi, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış ve 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artış etkili olmuştur.

Şirketin 2016 son çeyrek toplam hasılatı 2015 4. çeyreğe göre %21,3 artışla 4.044mn TL olmuş ve oldukça güçlü bir görüntü sergilemiştir. Gelir büyümesinin itici gücü Turkcell Türkiye gelirlerinin 4Ç2015’e göre %19,3 artış kaydetmesidir. Turkcell Türkiye gelirleri içinde %80 ağırlığa sahip bireysel segment gelirleri %19,9 yükselişle 2.867mn TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki %21,3’lük artışa karşın satışların maliyeti %27 yükselmiştir. Bu artış, temel olarak 4.5G lisans ve yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri, perakende satışlarla ilgili cihaz giderleri ve tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artış sebebiyle yükseliş kaydetmiştir.

4Ç2016 brüt karı 2015’in aynı dönemine göre %12,1 artarak 1.435mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %1,5 olmuş ve faaliyet karını destekleyici bir unsur olmuştur. Turkcell ayrıca 4Ç2016’da diğer faaliyetlerine ilişkin 545,4mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2016 faaliyet karı 4Ç2015’e göre %116,6 artışla 1.312mn TL olmuş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. 2016 yılı son çeyrek FAVÖK’ü 2015’nın aynı dönemine göre %29,6 artışla 1.371mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %33,9’a ulaşmıştır. Turkcell’in 4Ç2016 yatırım faaliyeti giderleri 32mn TL olurken, durduran faaliyetlere ilişkin 44,4mn TL’lik bir karşılık ayrılmıştır. Turkcell %41,45’ine sahip olduğu, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da operasyonları olan Fintur’dan 1 yıl içerisinde çıkış planlamaktadır. Bu sebeple Fintur Ekim 2016 itibarıyla durdurulan faaliyetler altına eklenmiştir.

Şirketin 4Ç2016 net finansman gideri 756,1mn TL olmuş ve net karı baskılamıştır. Krediler ve faiz giderindeki artış, finansman giderlerinin artmasında etkili olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 4Ç2016 net dönem karı 2015 son çeyreğe göre %40 gerilemeyle 350,6mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2016 yılı net dönem karı 1.512mn TL ile 2015 yılında kaydedilen 2.070mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Bu düşüş temel olarak, daha yüksek kur farkı gideri, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış, Fintur’un olumsuz etkisi, 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artış, vadeli mevduat faiz gelirlerindeki düşüş ve 6736 sayılı kanun kapsamındaki vergi yapılandırmasından yararlanmak için yapılan ödemeden kaynaklanmaktadır.

Turkcell 2017’de, grup gelirlerinin %13-15 büyümesini, konsolide FAVÖK marjının %32-34, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %20 civarında gerçekleşmesini hedeflemektedir. Orta vadeli 2017 – 2019 döneminde ise grup gelirlerinin %12-14 büyümesini, FAVÖK marjının %33-35 olarak gerçekleşmesini, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise 2019 yılı itibarıyla %16 seviyesine düşmesini hedeflemektedir.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

Turkcell’in 4. çeyrek net karı 351mn TL ile 357mn TL olan piyasa beklentisine paralel gelirken, hem gelir hem de faaliyet karı beklentileri aştı. Finansal giderler, amortismandaki artış ve iştiraklerden negatif katkı sonucu şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre %40 düştü. Gelir ve faaliyet karı (FAVÖK) ise sırasıyla %21 ve %30 yükseldi. 4. çeyrekte hem gelirler hem de FAVÖK şirketin bu zamana kadar kaydettiği en yüksek çeyreklik rakamlar oldu. Satış gelirleri %21 artışla 4,04milyar TL oldu. Piyasa beklentisi 3,88milyar TL seviyesindeydi. Gelirlerdeki ciddi yükselişin ardında dört çeyrekten bu yana ilk defa abone sayısında görülen 291binlik artış ve ortalama gelirlerdeki iyileşme gösterilebilir. Diğer yandan, hem gelir büyümesinin güçlü olması hem de faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması sayesinde şirketin FAVÖK’ü de 1,37milyar TL ile 1,3milyar TL olan piyasa beklentilerini aştı. Turkcell 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2017 beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket 2016 yılındaki %11,9’luk büyümenin ardından %13-15 aralığında gelir büyümesi sağlamayı hedefliyor. Diğer taraftan, FAVÖK marjının da %32,3’ten %32-%34’lere yükselmesini bekliyor. 2017 yılı için piyasa beklentilerinden daha olumlu bir görünüm çizen Turkcell için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hedef fiyatımız olan 12,5TL %14 yükseliş potansiyeline işaret etmektedi

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

Turkcell 4Ç16’da 351 milyon TL net kar elde etti. Piyasa beklentisi 335 milyon TL, bizim beklentimiz 355 milyon TL net kar yönündeydi. Bu sonuçla şirketin 12A16 kümülatif net kar rakamı 1,51 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %27 düşüş). Turkcell’in 4Ç16 satış gelirleri yıllık bazda %19 artarak 3,95 milyar TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 3,86 milyar TL, bizim tahminimiz ise 3,90 milyar TL ciro yönündeydi. Turkcell’in 4Ç16 FAVÖK rakamı ise 1,36 milyar TL ile (yıllık %30 artış, %34,5 marj) piyasa ortalama beklentisi olan 1,29 milyar TL’nin ve bizim tahminimiz olan 1,27 milyar TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti. 12A16 kümülatif ciro ve FAVÖK ise sırasıyla 14,1 milyar TL (yıllık: %10 artış) ve 4,57 milyar TL (yıllık %11 artış) olarak gerçekleşti. Turkcell 4Ç16 finansal sonuçlarına piyasanın tepkisinin olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 31.01.2017

Turkcell 27 Temmuz 2016 tarihinde, paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere azami fon tutarının 150 milyon TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. Bu fon tutarının New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depozitolu Hisseleri (ADR) dahil olmak üzere pay ve bono geri alımında kullanmak üzere 300 milyon TL’ye artırılmasına karar vermiştir. Ayrıca Olağan Genel Kurul tarihi 30 Mart 2017 olarak belirlenmiştir ve temettü ödemesi de gündem maddeleri arasında ancak temettü için tutar belirlenmedi.

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 31.01.2017

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu, 27 Temmuz 2016 tarihinde Şirket paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere Şirket yönetimini yetkilendirmiş ve bu kapsamda, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 150mn TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenen fon tutarının New York Borsas’ında (NYSE) işlem gören Amerikan Depozitolu Hisseleri (ADR) dahil olmak üzere pay ve bono geri alımında kullanmak üzere 300mn TL’ye artırılmasına ve bu fon tutarı içinde kalmak koşuluyla yönetimin belirleyeceği fiyat ve seviyelerden alım, satım ve/veya itfa işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar vermiştir