Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Turkcell TCEL...

Turkcell TCELL Hisse Analiz ve Yorumları

turkcell-hisse-yorumlariTurkcell TCELL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç22 – 29.04.2022

Oldukça yüksek finansal giderler nedeniyle net kâr beklentilerin altında kaldı… Turkcell yıllık %27 düşüşle, beklentilerin %10 kadar altında, 803mn TL net kâr açıkladı. Beklenenden daha güçlü operasyonel performansa rağmen, 3.1mr TL’lik finansal giderler beklentilerin üzerine çıktı ve net kârı baskılayan ana unsur oldu. Ciro ise yıllık %36 artarak 10.4mr TL’ye ulaştı. Cirodaki artışın ana sebepleri, grup abonelerindeki yıllık %7 büyüme, dijital hizmetlerdeki güçlü büyüme trendine ve ARPU büyümeleri olmuştur. FAVÖK tarafına baktığımızda ise, tahminlerin hafif üzerinde, yıllık bazda %31 artışla 4.4mr TL’ye ulaşıldığını görüyoruz. FAVÖK marjı ise yıllık 180bp düşüş ile %42.2 oldu. Konsolide FAVÖK, özellikle personel giderlerindeki artıştan olumsuz etkilenmiş olup, yüksek enerji fiyatları radio giderlerini artırmış ve marjlar üzerinde ek baskı olmuştur. Öte yandan, mikroçip sıkıntısı nedeniyle düşük ekipman satışları ise marjları olumlu etkilemiştir. Turkcell International tarafında, ağırlıklı olarak Lifecell Ukrayna’nın performansı ve kur hareketlerinin etkisiyle 1Ç22’de %101 ile güçlü yıllık büyümesini sürdürdü.

Şirket 2022 yılı beklentilerini korudu… Turkcell, 2022 yılında faturalı abone sayısını artırmayı, kurumsal firmalarla iş birliğini hızlandırmayı, TV segmentinde daha da güçlenmeyi, bulut oyun ve oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımları hedefleyerek ~%30 ciro artışı hedefliyor. Yaklaşık 19.0mr TL ise FAVÖK hedefi mevcut. Şirket’in 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek 1.4mr TL sistem entegrasyon proje birikimi bulunuyor. Son olarak, yatırım harcamalarının toplam gelirlere oranının %20-21 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.

Ukrayna Operasyonları… Uluslararası gelirlerin %80’ini ve konsolide hasılatın %8’ini oluşturan Ukrayna operasyonlarında, faaliyetlerin seyrine devam ettiği belirtiliyor. Lifecell ağlarında herhangi bir hasar ve kesinti olmadığı, ancak bunların ortalama olarak ~%10’unun geçici olarak devre dışı kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca Lifecell mağazalarının günlük ortalama %45’i ülke çapında açıktır.

Bilanço görünümü sağlıklı… Net borç çeyreklik %17 artarak 21.2mr TL’ye yükseldi. Temel olarak mevsimsel geçişler nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacında yükselme görüyoruz, buna bağlı olarak ~1.0mr TL seviyesinde zayıf serbest nakit akışı üretimi görüyoruz. S12A FAVÖK’ünün 1.3 katı (Mart 21: 0.8x) kadar net borcu bulunan Turkcell’in, bilançosunun sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç22 – 29.04.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 802,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 905 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %42 azaldı. Net satışlar 10.365 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 10.395 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 4.375 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 4.237 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 182 baz puan azalarak %42 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 42 baz puan arttı ve %30 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 82 baz puan arttı ve %8,1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 421,4 milyon TL (1Ç21: 474,5 milyon TL ve 4Ç21: -445 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %1,1 (1Ç21: %1,6 ve 4Ç21: -1,3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 21.189 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10,7 F/K çarpanından ve 4,4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç22 – 29.04.2022

“Endekse Paralel Getiri” önerimizi ve 25.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz… Telekom sektörü özelinde artan maliyetlerin fiyat yansıtmalarının diğer sektörlere kıyasla daha zor olması sebebiyle, marj daralması beklemeye devam ediyoruz. Sektör hisselerini şu aşamada önermiyoruz. Ancak uzun vade için ucuz bulmaya devam ediyoruz.

Turkcell 1Ç22’de beklentilerin altında yıllık %27 düşüşle 803 milyon TL net kar açıkladı (Ak Yatırım: 922mn TL; Piyasa: 900mn TL). Beklentimizin altında gerçekleşen net karın temel sebebi beklentimizin üzerinde gerçekleşen net kur farkı zararları oldu. Operasyonel sonuçlar ise beklentilere büyük ölçüde paralel gerçekleşti. 1Ç22 satış gelirleri yıllık %37 artışla 10,69 milyar TL oldu (Ak Yatırım: 10,44mlyr TL; Piyasa: 10,48mlyr TL). Şirketin Türkiye satış gelirleri yıllık %33 artış gösterdi.

Son 4 çeyrekte güçlü artış gösteren mobil abone sayısı ve kademeli fiyat geçişleri ciro artışını destekledi. Mobil tarafta abone başına gelir artışı yıllık %19 oldu. Kurdan olumlu etkilenen yurtdışı faaliyetleri (+101% YoY) ve güçlü kurumsal segment gelirleri (+%46 YoY) büyüme tarafında olumlu katkı yaptı. Mevcut koşulların Ukrayna operasyonları üzerindeki etkisinin birinci çeyrekte sınırlı kalması burada önemli bir etken. 2Ç22 itibariyle Ukrayna kaynaklı olumsuzluğun finansallara yansımasını bekliyoruz.

1Ç22 FAVÖK beklentilere büyük ölçüde paralel %31 artışla 4,38 milyar TL oldu (Ak Yatırım: 4.34mlyr TL; Piyasa: 4.26mlyr TL). FAVÖK marjı enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve artan enerji maliyetlerinin etkisiyle yıllık bazda 1,9 puan düşüşle %40,9 oldu. Turkcell’in net borcu, kur etkisi nedeniyle 18,1 milyar TL seviyesinden 22,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Net borç / FAVÖK oranı da ise 1,1x’den, 1,2x’e yükseldi. 2022 temettü teklifi görece düşük dağıtım oranına işaret ediyor: Turkcell Yönetim Kurulu, 26.07.2022’de ödenmek üzere, brüt 1258mn TL (DPS: 0,5717 TL) brüt temettü dağıtmayı teklif etti. Temettü teklifi %25 dağıtım oranı ve %2,5 temettü verimine işaret ediyor. Şirket normal şartlarda %50 dağıtım oranını hedefliyor. Ukrayna kaynaklı riskler ve yüksek hedge maliyetlerinin, şirketi temettü dağıtımı konusunda daha ihtiyatlı davranmaya yönlendirmiş olabileceğini düşünüyoruz.

2022 beklentilerinde revizyon yok: Turkcell, %30 civarında gelir artışı, yaklaşık 19,0 milyar TL FAVÖK (+%27 YoY) ve %20-21% operasyonel yatırım harcaması / satış oranı (2021: %21,2) öngörüyor. Şirket, Ukrayna’daki zorlu koşullara rağmen güçlü Türkiye faaliyetleri nedeniyle beklentilerinde değişikliğe gitmediğini not etti. Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak şirket 2Ç21’de beklenti revizyonunu değerlendirilecek.

Yorum ve değerleme: Sonuçlara hafif olumsuz piyasa tepkisi bekliyoruz. Turkcell için mevut beklentilerimizde bir değişikliğe gitmedik ve 20.6 TL hedef fiyatla “Nötr” önerimizi koruyoruz. Türkiye’de enflasyon kaynaklı abone başına gelir artışı tahminlerimizde yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyoruz ancak Ukrayna ile ilgili belirsizlikler nedeniyle tahminlerimizde revizyona gitmedik. Ukrayna operasyonlarında potansiyel değer düşüklüğü ve ek nakit sermaye ihtiyacını en yakın vadeli riskler olarak görüyoruz. İleriye yönelik olarak, bilançodaki değerli şirketlerin halka arz veya stratejik ortaklık için değerlendirilmesi, nakit yaratımında iyileşme ve abone başına gelir artışında reel büyüme sağlanmasının tavsiyemizde yukarı yönlü revizyon getirebileceğini düşünüyoruz.

 

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç21 – 18.02.2022

Beklenenden yüksek ertelenmiş vergi geliri etkisiyle net kâr beklentileri aştı Turkcell 4Ç21’de yıllık %6 artışla, beklentilerin %104 üzerinde 1,385mn TL net kâr açıkladı. Mobil abonelerdeki artış ve ARPU büyümeleri sayesinde ciro yıllık bazda %29 artarak 9,881mn TL olurken, FAVÖK yıllık %30 arttı ve beklentilerin %4 üzerinde 4,283mn TL oldu.

Dijital kanal penetrasyonu hala yükselişte ve dikkat çekici Grup aboneleri yıllık %8 artarak 51.6mn’a yükselirken en dikkat çeken konular; daha yüksek veri kullanımı ve paket yükseltme nedeniyle faturalı mobil abonelerde (23.7mn kullanıcı) yıllık %8 artış, fiber kullanıcılarda %13 artış (1.89mn kullanıcı) ve Superbox kullanıcılarında yıllık %2 artıştır (0.60mn kullanıcı). Toplam gelirin %22’sine ulaşan dijital kanal gelirlerinin payı, evden çalışma/eğitim trendi ile güçlü artış momentumunu koruyor. (4Ç20: %21) Mobil abone kaybı %2.0 seviyesinde oldu (2020: %2.3) Faturalı abone payındaki artış yıl genelinde sürdü, veri kullanımındaki artışı destekledi

Faturalı abonelerinin payı 4Ç21’de; son on iki aydaki 1.7mn yeni net faturalı abone ediniminin etkisiyle %65 seviyesine kadar yükseldi. Ön ödemeli aboneler ise son on iki ayda 0.5mn artış gösterdi. 4Ç21’de faturalı abone sayısı 330bin artarken, ön ödemeli abone sayısı 358bin artış gösterdi. Mobil veri kullanımı yıllık yalnızca %2 arttı. Faturalı abonelerin artan payı ve artan veri kullanımı sayesinde mobil ARPU’da ise %18’lik büyüme gördük.

2022 beklentileri Turkcell, 2022 yılında faturalı abone sayısını artırmayı, kurumsal firmalarla iş birliğini hızlandırmayı, TV segmentinde daha da güçlenmeyi, bulut oyun ve oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımları hedefleyerek ~%30 ciro artışı hedefliyor. Yaklaşık 19.0mr TL ise FAVÖK hedefi mevcut. Şirket’in 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek 1.4mr TL sistem entegrasyon proje birikimi bulunuyor. Son olarak, yatırım harcamalarının toplam gelirlere oranının %20-21 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Şirket, 12 Nisan 2022 tarihinde, İstanbul’da, Turkcell Yatırımcı & Analist Günü’nde 3 yıllık hedeflerini paylaşmayı planlıyor.

“Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi ve 25.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz Net borç/FAVÖK oranı risksiz şekilde 1.2x’te seyrederken (Ara20: 0.7x), net borç ise çeyreklik %57’lik artış ile 18.1mr TL oldu. Son çeyrekte, işletme sermayesi ihtiyacındaki azalışın etkisiyle, yüksek seviyedeki Yatırım Harcamaları’na karşın, oldukça güçlü, 3.7mr TL’ye yakın serbest nakit akışı yaratıldığını görüyoruz. 2022 yılı tahminlerimiz olan; yıllık ~%31 büyüme ile 45.7mr TL ciro, 18.6mr TL FAVÖK ve 6.0mr TL net kâr beklentimizi ise koruyoruz. Başlıca yukarı yönlü riskler, bağlı ortaklıklarının potansiyel halka arzı ve beklenenden daha iyi fiyatlama ile yüksek ARPU büyümesidir. Başlıca aşağı yönlü riskler, düşük müşteri sadakati nedeniyle marj baskısı yaratan fiyat rekabeti, döviz bazlı Yatırım Harcamaları, sektörün nispeten daha zor fiyatlama kabiliyeti, mevcut hissedar yapısında değişiklik olmamasıdır. Bu nedenle, sanayi sektörünün nispeten daha güçlü büyüme potansiyelini ve daha kolay fiyatlama kabiliyetini göz önünde bulundurarak, 2022 yılı için telekomünikasyon sektörüne yönelik muhafazakar yaklaşımımızı sürdürüyor, sektör olarak öne çıkarmıyoruz.

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç21 – 18.02.2022

Turkcell (TCELL), 4Ç21’de, kuvvetli operasyonel performansı ve ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle, yıllık %6,3 oranında artışla piyasa ortalama beklentisi olan 707mn TL’nin ve tahminimiz 719mn TL’nin üzerinde, 1.385mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 4Ç21 operasyonel performansı, beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Konsolide satış gelirleri, yıllık bazda %29,5 artarak 10.192mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 9.866mn TL ve tahminimiz 9.936mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK’ü de yıllık %29,9 oranında yükselişle 4.212mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 4.084mn TL’nin ve tahminimiz 4.164mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Turkcell, kuvvetli gerçekleşmiş olan 4Ç21 performansının ardından, 2022 yılı satış, FAVÖK ve operasyonel yatırımlar/satışlar öngörülerini açıklamıştır. Açıklanan sonuçların ve başarılı operasyonel sonuç ların Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz. 2022 yılı öngörüleri – Turkcell, 2022 yılı satış gelirlerinin yıllık yaklaşık %30 artmasını, FAVÖK’ünün yaklaşık 19mlyr TL’ye ulaşmasını ve operasyonel yatırım harcamalarının toplam satışlarına oranının %20-%21 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir.

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç21 – 18.02.2022

Net kar beklentilerin üzerinde / Değerlendirme: Sınırlı olumlu / Turkcell 4Ç21’de 9.881 milyon TL satış (Konsensus: 9.936 milyon TL, Deniz: 9.645 milyon TL), 4.283 milyon TL FAVÖK (Konsensus 4.126 milyon TL, Deniz: 3.992 milyon TL) ve 1,385 milyon TL net kar (Konsensus: 679 milyon TL, Deniz: 707 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ortalama piyasa beklentisine paralel düzeydedir. Net kar ise yıllık bazda %6 büyüme ile konsensusun %104 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

Turkcell net abone bazı bu çeyrekte net 127 bin müşteri kazanımı ile yıllık 2.7 milyon net abone kazanımına ulaştı. Çeyreksel bazda net 330 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66,4 oldu. ARPU (abone başına ortalama gelir) mobilde %17,8, bireysel fiberde %12,8 ile çift haneli büyüme gösterdi. Grup gelirlerinin %75’ini oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %26.9 artışla 7.689 mln TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %13’ünü oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Lifecell operasyonlarının katkısı ve kur hareketinin pozitif etkisi ile %72.1 büyüyerek 1.286 mln TL’ye yükseldi.

4Ç21’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %30 artarak 4.283 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı %43.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in net kar rakamı yıllık bazda %6 artarak 1.385 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Net kar rakamı çeyreksel bazda %3 azalış göstermiştir. Artan kur zararlarına rağmen, güçlü operasyonel performans ve varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelirinin pozitif etkisinden dolayı net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Net borç, 4Ç21 sonu itibariyle 18,1 milyar TL düzeyinde oluştu. Net borç/VAFÖK oranı, döviz kurlarındaki yükselişle beraber 1,2x düzeyine yükseldi. (3Ç21: 0.9x). Yönetim, 2021 yılı finansallarının ardından 2022 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre TCELL; (i) satış gelirleri büyüme beklentisi %30 (ii) FAVÖK tahmini 19 milyar TL (iii) Operasyonel yatırımlar/Gelir %20 – 21 olması beklenmektedir.

Genel Değerlendirme: Şirket bu dönemde güçlü abone kazanımı ve ARPU büyümesinin desteğiyle operasyonel sonuçları ve karında yıllık bazda güçlü sonuçlar açıkladı. Dördüncü çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Turkcell için 12-aylık hedef fiyatımızı 25,50 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’ne göre negatif performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7.9x F/K ve 3.8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç21 – 18.02.2022

Turkcell 4Ç21’de beklentilerin üzerinde yıllık %6 artışla 1.39 milyar TL net kar açıkladı (Ak Yatırım: 679mn TL; Piyasa: 707mn TL). Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karın temel sebebi şirketin 1.1mlyr TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmesi oldu. Diğer yandan net kur farkı zararları beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Ertelenmiş vergi gelirlerine ilişkin olarak, şirket amortismana tabi varlıklarını ÜFE ile bu yıl ikinci defa yeniden değerledi. Bu durum ileriye yönelik olarak daha yüksek amortisman giderlerine yol açacağı için şirket için vergiden düşülebilir ek bir gider yarattı ve vergi varlığı oluşturdu.

4Ç21 FAVÖK %30 artışla 4.21 milyar TL oldu (Ak Yatırım: 4.02mlyr TL; Piyasa: 4.08mlyr TL). FAVÖK marjı, karlılığı görece yüksek yurtdışı operasyonları ve Techfin iş kolunun artan katkısıyla yıllık bazda sınırlı 0.1 puan artışla %41,3 oldu. 4Ç21 satış gelirleri beklentilere büyük ölçüde paralel olarak yıllık %29 artışla 10,19 milyar TL oldu. Kurdan olumlu etkilenen yurtdışı faaliyetleri (+72% YoY) ve techfin iş kolu (+%46 YoY) büyüme tarafında olumlu katkı yaptı. Diğer yandan şirketin ana mobil iş kolunda büyüme yıllık %21 oldu. Turkcell’in net borcu, olumsuz kur hareketi nedeniyle 11,5 milyar TL seviyesinden 16,7mlyr TL seviyesine yükseldi. Net borç / FAVÖK oranı da ise 0,9x’dan, 1,1x’e yükseldi. Şirket, yılı 191 milyon dolar net kısa döviz pozisyonuyla kapattı. Yönetim, açık pozisyonun mevcut seviyelerin üzerine çıkmasını öngörmüyor.

2022 hedefleri: Turkcell, %30 civarında gelir artışı, yaklaşık 19,0 milyar TL FAVÖK (+%27 YoY) ve %20-21% operasyonel yatırım harcaması / satış oranı (2021: %21,2) öngörüyor. Zayıf TL’ye karşın yatırım harcamalarında sınırlı artış beklentisini olumlu karşılıyoruz. Ek olarak, maliyet baskılarına karşın FAVÖK marjında beklenen sınırlı düşüş beklentisi de kısmen olumlu.

Yorum ve değerleme: Sonuçlara önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Turkcell için 12 aylık hedef fiyatımızı yeni makro tahminlerimiz ve şirketin 2022 hedefleriyle güncelledik. Turkcell için hedef fiyatımızı 21,5 TL’den 20,6 TL’ye revize ediyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi Nötr’e çekiyoruz. Şirketin 2022 yılı beklentileri mevcut şartlar altında görece olumlu olsa da reel bir büyümeye işaret etmiyor. İleriye yönelik olarak, bilançodaki değerli şirketlerin halka arz veya stratejik ortaklık için değerlendirilmesi, nakit yaratımında iyileşme ve abone başına gelir artışında reel büyüme sağlanmasının tavsiyemizde yukarı yönlü revizyon getirebileceğini düşünüyoruz.

 

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 10.01.2022

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından birisi olan Consumer Electronics Show’da (CES), “Turkcell’in 2022 yılında altyapı yatırımlarını ve dijitalleşme faaliyetlerini sürdürmesinin yanında yeni iş birliklerimizle değer üretmeye devam edeceğiz” dedi. İştiraklerin potansiyel stratejik ortaklıkları konusuna ilişkin olaraksa; Paycell’in kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirdiklerini ve stratejik yatırımcılar ile görüşmelere başlandığını dile getirdi. Önümüzdeki günlerde ise iletişim platformu BiP ile ilgili gelişmeler olabileceğini söyledi. Son olaraksa; gaming (oyun) ve blockchain (blok zinciri, kriptopara) alanında, Unicorn seviyesinde veya daha büyük ölçekte yatırımlar yapacaklarını söyledi. Özellikle cloudgaming (bulut ekosistemi üzerinden) alanında girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi. Hatırlanacağı üzere, Turkcell gamer’lara santral ağ üzerinden abonelik sistemi ile oyun hizmetlerini geçtiğimiz sene hayata geçirmişti. Turkcell Genel Müdürü’nün demeçlerinin, kısa vade stratejik ortaklık vb. pozitif beklentiler yaratabileceğini ve Turkcell paylarında pozitif ivmelenme görebileceğimizi düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analizi – 14.12.2021

Turkcell son makro gelişmelerin etkisini tartışmak için dün bir konferans gerçekleştirdi. Şirket, Eylül ayından itibaren artan enflasyona ayak uydurmak için tarifeleri %15-30 seviyelerinde artırdı. Müşterilerle yapılan yıllık sözleşmeler, fiyat ayarlamalarının etkisinin kademeli olarak satışlara yansımasına neden oluyor. Şirket enflasyonun üzerinde reel büyümeyi hedeflemeye devam ediyor. Türkiye operasyonları, %3 döviz gelirine sahipken, faaliyet giderlerinde dövizin payı %7 seviyesinde. Sermaye harcamalarının yaklaşık %75’i döviz cinsinden olduğundan, dövizle alakalı ana endişe konusu yatırım harcamaları.

Şirket, yatırım harcamalarının büyük çoğunluğunu önden yaptığı için 2021’de önemli bir etki öngörmüyor. İleriye dönük olarak, yönetim ihtiyari sermaye harcamalarını ertelemeyi ve kısa ve orta vadede gelir katkısı olan fiber gibi temel faaliyetlere odaklanmayı planlıyor. Gelecek yıl için hedeflenen operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranıyla alakalı bir öngörü paylaşılmadı. 2021 öngörüsü %21 seviyesinde. Şirketin 1,4 milyar dolar tutarındaki nakit pozisyonu, 2025 yılına kadar olan borç ödemelerini karşılamak için yeterli. Bu nedenle, ek finansmana acil bir ihtiyacı yok.

Turkcell’in 3Ç21 itibariyle 1,2 milyar dolarlık türev portföyü, 1,1 milyar dolar döviz açık pozisyonu dengelemektedir. Türev portföyünün yaklaşık %70’i, çapraz döviz swaplarından oluşmaktadır ve TL’deki yüksek değer kaybı portföyünün koruma seviyesini azaltmıştır. Bu durum 4Ç21’de geçtiğimiz üç çeyreğe kıyasla daha yüksek kur farkı zararlarına işaret etmektedir. Riskten korunma portföyünün yeniden yapılandırılması bir seçenek olmakla beraber maliyeti yüksek gözükmektedir.

Turkcell nakit döviz varlıklarını ve vadeli sözleşmelerini arttırarak kısmen kur riskini dengeleme yoluna gitmiştir. Türev portföyünün koruması azalsa da bu ürünlerin kullanılmadığı senaryoda şirketin kur farkı zararları 4Ç21’de çok daha yüksek olabilirdi. Biz 4Ç21’de yaklaşık 1,0 milyar dolar kur farkı zararı oluşabileceğini tahmin ediyoruz. Şirket, TL’deki her %15’lik değer kaybının net borç / FAVÖK oranını yaklaşık 0,1x artırdığını tahmin ediyor. Mevcut oran 0,9x seviyesinde.

Bu hesaba göre şirketin 2021 yılını yaklaşık 19 milyar TL net borç ile tamamlayabileceğini düşünüyoruz (3Ç21 net borç: 12,5 milyar TL). Bu durum şirketin 2021 yılı beklentilerine göre yaklaşık 4,4x FD/FAVÖK çarpanına işaret ediyor. Genel olarak, mevcut makro ortam (yüksek enflasyon ve zayıf TL), gelir ve harcamalar arasında kur uyumsuzluğu yarattığı ve gerçek büyüme sağlamayı zorlaştırdığı için telekom şirketleri için destekleyici değil.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL 2Ç21 Hisse Analizi – 13.08.2021

Beklentilerin hafif üzerinde sonuçlar… Turkcell 1Ç21’de bir önceki yıla göre %31 artışla 1,113mn TL net kâr açıkladı. Mobil ön ödemeli abonelerdeki %5 artış ve ARPU büyümeleri sayesinde ciro yıllık bazda %24 artarak 8,321mn TL olurken, FAVÖK yıllık %20 arttı ve 3,516mn TL oldu. FAVÖK marjı, fiyat yansıtmalarındaki zorluklar sebebiyle yıllık 130bp düşüşle %42.3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonlarındaki yıllık bazdaki yatay marjlara karşın, yurtdışı operasyonlarda ve fintech tarafında iyileşmeler görüyoruz.

Beklentilerin hafif üzerinde sonuçlar… Turkcell 1Ç21’de bir önceki yıla göre %31 artışla 1,113mn TL net kâr açıkladı. Mobil ön ödemeli abonelerdeki %5 artış ve ARPU büyümeleri sayesinde ciro yıllık bazda %24 artarak 8,321mn TL olurken, FAVÖK yıllık %20 arttı ve 3,516mn TL oldu. FAVÖK marjı, fiyat yansıtmalarındaki zorluklar sebebiyle yıllık 130bp düşüşle %42.3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonlarındaki yıllık bazdaki yatay marjlara karşın, yurtdışı operasyonlarda ve fintech tarafında iyileşmeler görüyoruz.

Faturalı abonelerin payı %66 olup yüksek veri kullanımının da önünü açıyor… Faturalı abonelerinin payı 2Ç21’de; son on iki aydaki 1.7mn yeni faturalı abone ediniminin etkisiyle %66 seviyesine kadar yükseldi. Ön ödemeli aboneler ise son on iki ayda 0.9 milyon düşüş gösterdi. 2Ç21’de ise faturalı abone sayısı 501bin artarken, ön ödemeli abone sayısı ise yalnızca 28bin artış gösterdi. Mobil veri kullanımı yıllık %15 ve çeyreklik %6 arttı. Faturalı abonelerin artan payı ve artan veri kullanımı sayesinde mobil ARPU’da ise %14’lük büyüme gördük

2021 yılı beklentileri yukarı revize edildi… Turkcell, 2021 yılında faturalı abone sayısını artırmayı, kurumsal firmalarla iş birliğini hızlandırmayı, TV segmentinde daha da güçlenmeyi, bulut oyun ve oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımları hedefleyerek ~%18 ciro artışı (Önceki: %14-16) hedefliyor. Yaklaşık 14.3mr TL ise FAVÖK hedefi (Önceki: ~14mr TL) mevcut. Bu hedeflere ulaşırken; Fiber ağın gelişiminin net 1mn abone kazanarak ve ilave 500 bin haneye erişim sağlayarak devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Şirket’in 2Y21 ve sonrasında gelire dönüşecek 0.9mr TL proje birikimi bulunuyor. Son olarak, yatırım harcamalarının toplam gelirlere oranının %21-22 seviyesinde (Önceki: ~%20) olacağı tahmin edilmektedir.

21.00TL/hisse hedef fiyatımızı ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz… Net borç/FAVÖK oranı risksiz şekilde 0.8x’de seyrederken (1Ç21: 0.8x) çeyreklik bazda yatay kaldı. Yatırım harcamalarındaki ~%67’lik artışa rağmen yaklaşık 1.1mr TL’lik güçlü serbest nakit üretimini olumlu buluyoruz. Sonuçların ardından; 2021 tahminlerimizi, 21.00TL/hisse hedef fiyatımızı ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Turkcell TCELL 2Ç21 Hisse Analizi – 13.08.2021

Turkcell – 2Ç21 sonuçlarını 1,113 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,070 milyar TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %31 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 8,321 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,324 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 3,516 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,444 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 130 baz puan azalarak %42.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 36 baz puan azaldı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 31 baz puan arttı ve %7.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kaldı ve 10,963 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir.

Şirket yönetimi 2021 beklentileri revize etti. Yönetim konsolide ciro büyüme tahminini %14-16 bandından %18’e yükseltti. Ayrıca, konsolide FAVÖK beklentisini 14 milyar TL’den 14,3 milyar TL’ye yükseltti. Yatırımlar/satışlar rasyosunu ise %20’den %21-22 bandına yüksetti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.3 F/K çarpanından ve 3.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL 2Ç21 Hisse Analizi – 13.08.2021

TCELL; Net kar konsensusun hafif üzerinde / sınırlı olumlu / Turkcell 2Ç21’de 8,548 milyon TL satış (Konsensus: 8,352 milyon TL, Deniz: 8,535 milyon TL), 3,516 milyon TL FAVÖK (Konsensus 3,507 milyon TL, Deniz: 3,585 milyon TL) ve 1,113 milyon TL net kar (Konsensus: 1,053 milyon TL, Deniz: 1,232 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ortalama piyasa beklentisine ve bizim tahminlerimize yakın seviyelerdedir. Net kar ise yıllık bazda %31 büyüme ile konsensusun %6 üzerinde gerçekleşti. 2021 tahminlerindeki yukarı revizyonun da etkisiyle sonuçların hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

Turkcell Türkiye abone bazı bu çeyrekte net 617 bin müşteri kazanımı ile genişledi. Yıllık 1 milyon net abone kazanımı hedefine karşılık yılın ilk 6 aylık döneminde 1,3 milyon net abone kazanımı gerçekleşti. Çeyreksel bazda net 501 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66,2 oldu. ARPU (abone başına ortalama gelir) mobilde %13,7, bireysel fiberde %11,2 ile çift haneli büyüme gösterdi.

Grup gelirlerinin %76’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %18,8 artışla 6,505 milyon TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %10’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %45,4 büyüyerek 840 milyon TL’ye yükseldi. Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan toplam techfin gelirleri yıllık bazda %23,9 artışla 242 milyon TL oldu. Diğer segment gelirleri ise cihaz satışlarının katkısıyla yıllık %42,1 artışla 961 milyon TL düzeyinde gerçekleşti

Net karı net finansman giderinin 2Ç20’ye kıyasla artmasına rağmen, güçlü operasyonel karlılık sayesinde yılık bazda %30,6 artış ile 1.113 milyon TL’ye yükseldi. 2Ç20’de 600,5 milyon TL olan net finansman gideri 2Ç21’de 1,937 milyon TL düzeyinde oluştu.

Net borç 31 Haziran 2021 itibarıyla 11,635 milyon TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,9x olarak gerçekleşmiştir (1Ç21 sonu: 11,429 milyon TL net borç, 0,9x net borç/FAVÖK). Turkcell’in 146 milyon USD net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21 sonu: 183 milyon USD net döviz fazlası).

2021 Beklentileri: Turkcell 2Ç sonuçlarının ardından yılın ikinci yarısına dair beklentilerini göz önüne alarak 2021 beklentilerini yukarı yönde revize etti. Buna göre, gelir büyümesi beklentisi yaklaşık %18 (Önceki: %14-16), FAVÖK hedefi yaklaşık 14,3 milyar TL (Önceki: 14 milyar TL) düzeyindedir. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise artan fiber yatırımları ve kur hareketleri dikkate alınarak %21-%22 aralığına (Önceki: ~%20) yükseltilmiştir.

Genel Değerlendirme: Şirket bu dönemde güçlü abone kazanımı ve ARPU büyümesinin desteğiyle operasyonel sonuçlarında ve karında yıllık bazda güçlü artış sağladı. Son 3 aylık dönemde endeksin %2 altında getiri sağlayan TCELL’in olumlu sonuçların ardından kısmi olumlu hareketlilik gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Hisse 2021 yılı tahminlerimize göre uluslararası benzerlerine kıyasla FD/FAVÖK bazında %36 iskontoyla işlem görmektedir. 2Ç sonuçlarının ardından Şirket’in beklentilerindeki yukarı revizyonu da dikkate alarak tahminlerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Güncel makro tahminleri de yansıtarak TCELL’nin 12 aylık hedef fiyatını 21,30 TL düzeyine yükselttik (Önceki: 20,70 TL). TCELL yeni hedef fiyatına göre yaklaşık %37 getiri potansiyeli taşımaktadır.

 

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 09.08.2021

TCELL; 258 milyon TL vergi cezası ödeyecek / sınırlı negatif / Turkcell, 2017 yılı hesap dönemine yönelik özel iletişim vergisi (ÖİV) ve 2018 yılı hesap dönemine yönelik katma değer vergisi (KDV), ÖİV ve kurumlar vergisi (KV) yönünden tam inceleme gerçekleştirildiğini ve vergi tarhiyatı yapıldığını açıkladı. Açıklamada Şirket’in tabi olduğu mevzuat ve sektör uygulamalarına uygun olarak, bünyesinde oluşan tüm hizmetler üzerinden gerekli vergi ve yasal yükümlülüklerini hesaplayıp ödediği, mevzuattaki belirsizlikler ve yorum farkları nedeniyle ilave tarhiyat yapıldığı belirtildi. Yönetim Kurulu, yapılan tarhiyat hakkında 7326 Sayılı Kanun uyarınca yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına karar vermiş olup 258 milyon TL ödemenin 30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesiyle süreç tamamlanacak.

Ödenecek vergi tutarı dikkate alındığında haberin hisse üzerinde majör bir etkiye neden olmayacağını tahmin ediyoruz. Son 3 aylık dönemde endeksin %6 üzerinde performans gösteren TCELL son bir aylık dönemde ise endeksin %5 gerisinde kalmıştır. Geriye dönük 12 aylık çarpanlar bazında hissenin makul seviyelerde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Turkcell’in Mart sonu itibariyle konsolide rakamlara göre 11,4 milyar TL, Turkcell Finansman Şirketi’nin kredileri hariç 9,5 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır.

Turkcell 18MW rüzgar santrali satın aldı – 06.07.2021

Turkcell’in %100 iştiraki olan Turkcell Enerji, İzmir Çeşme’de 18MW ‘lık rüzgar santraline sahip olan Boyut Enerji şirketinin hisselerinin tamamını 29.6 milyon dolar karşılığında satın alacağını açıkladı. Turkcell’in Boyut Enerji’den alacakları dolayısıyla satın alma nedeniyle nakit çıkışı 11.5 milyon dolar ile sınırlı olacak. Satın alma ilgili otoritelerinin iznine tabi olup, Turkcell’in 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Şirket tarafından konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şu şekilde olmuştur:

“Şirketimizin %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (“Turkcell Enerji”) tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Boyut Grup Enerji”) hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji’nin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir.

Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresi 2057’de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları’dır. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Turkcell olarak 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir şirket olma hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk.

Satıcı şirket ile Şirketimiz arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.

Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.”

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

TCELL; 1Ç21’de beklentilere paralel sonuçlar açıkladı / olumlu / Turkcell 1Ç21’de 7,61 milyar TL satış (Konsensus: 7,81 milyar TL, Deniz: 7,79 milyar TL), 3,35 milyar TL FAVÖK (Konsensus 3,29 milyar TL, Deniz: 3,35 milyar TL) ve 1,11 milyar TL net kar (Konsensus: 1,08 milyar TL, Deniz: 1,06 milyar TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ve net karı bizim tahminimiz ve ortalama piyasa beklentisine yakın seviyelerde gerçekleşti. Satış gelirlerinde Şirket’in enflasyon üzerinde büyüme hedefinin yakalandığını, net karda ise daha güçlü bir büyüme elde edildiğini görüyoruz. 1Ç21 sonuçlarının hisse performansı üzerinde kısmi olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

Turkcell Türkiye abone bazı son üç yılın en yüksek seviyesi olan çeyreklik olarak net 705 bin müşteri kazanımı ile genişledi. Bu performans, yıllık 1 milyon net abone kazanımı hedefi dikkate alındığında olumlu değerlendirilebilir. Çeyreksel bazda net 410 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66 oldu. Mobil ARPU büyümesi yıllık bazda %8,7; sabit bireysel ARPU büyümesi yıllık bazda %11,0 oldu.

Grup gelirlerinin %76’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %13,3 artışla 5,98 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %9’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %26,6 büyüyerek 708 milyon TL’ye yükseldi. Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan toplam techfin gelirleri yıllık bazda önemli bir değişim göstermeyerek 223 milyon TL oldu. Temel olarak kredi portföyündeki daralmadan dolayı gerçekleşen finans şirketinin gelirlerindeki düşüş, Paycell gelirlerindeki artışla dengelendi. Diğer segment gelirleri için cihaz satışlarının katkısıyla yıllık %52 artışla 917 milyon TL’ye ulaştı.

FAVÖK marjı geçen yıla paralel olarak %42,2 düzeyinde oluştu. FAVÖK de satış gelirleri artışa paralel olarak yıllık bazda %17,7 artış gösterdi. Yüksek net kur farkı zararına rağmen, güçlü operasyonel karlılık ve vadeli mevduatlardan elde edilen yüksek faiz geliri sayesinde yıllık %26,6 artışla 1,11 milyar TL net kar elde edildi.

Net borç 31 Mart 2021 itibarıyla 11,43 milyar TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,9 olarak gerçekleşmiştir (2020 sonu: 9,73 milyar TL net borç, 0,8x net borç/FAVÖK). Turkcell Grup’un 183 milyon USD net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır (2020 sonu: 132 milyon USD net döviz fazlası).

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

Turkcell (TCELL), 1Ç21’de yıllık bazda %26.6 artışla (çeyreklik %15.1 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 1,075mn TL paralelinde, ancak türev araçlardan elde edilen gelirlerindeki belirgin artış ile tahminimiz 989mn TL’nin üzerinde, 1,105mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell’in operasyonel performansı beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Grup’un satış gelirleri, yıllık bazda %17.5 artarak (çeyreklik %0.6 azalışla) 7,827mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 7,790mn TL ve tahminimiz 7,622mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü de yıllık %17.7 oranında (çeyreklik %2.0) yükselişle 3,307mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 3,270mn TL ve tahminimiz 3,192mn TL paralelind e gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların Grup payları kısa dönem performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını beklemekteyiz.

Kuvvetli abone alımları ve dijital hizmetler iş kolundaki büyüme dayanıklı operasyonel sonuçlar doğururken, türev araçlardan elde edilen gelirler net karlılığı desteklemiştir – Turkcell, 1Ç21’de oldukça kuvvetli, net 705bin abone kazanımı gerçekleştirmiştir. Grup, bu dönemde mobil faturalı hat abone sayısını net 410bin arttırmış, mobil ön ödemeli hatlarının sayısı da net 190bin yükseliş göstermiştir. Böylelikle, faturaları hatlarının tüm abone sayısı içerisindeki payı artarak 1Ç21 sonunda %65.9’a ulaşmıştır (1Ç20 sonu: %63.3). Turkcell’in (M2M hariç) abone başına elde edilen aylık gelirleri, abone kompozisyonundaki olumlu gelişim, artan data ve dijital hizmetler kullanımı ve fiyat ayarlamaları ile yıllık bazda %8.7 artarak 49.9 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle, yurt dışı iştiraklerinin güçlü büyüme göstermiş olması ve cihaz satış gelirlerindeki artışın da desteğiyle yıllık bazda %17.5 artarak 7,827mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü de 1Ç21’de yıllık bazda %17.7 (çeyreklik %2.0) artarak 3,307mn seviyesinde, FAVÖK marjı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer (çeyreklik 1.0 y.p. artarak) %42.2 olarak gerçekleşmiştir.

Grup ’un 1Ç21 net diğer faaliyet gelirleri, faiz gelirlerindeki artış ile yıllık bazda %10.6 artarak 699mn TL’ye ulaşmıştır (4Ç20: -639mn TL). Net finansal giderleri ise türev araçların gerçeğe uygun değer kazançları ve faizi, ve nakit akış riskinden korunma araçlarında elde edilen toplam 1,342mn TL tutarındaki gelirler ile yıllı k %10.4 azalarak (çeyreklik %537 artışla) 1Ç21’de 921mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in 1Ç21 efektif vergi oranı %23.7 olarak gerçekleşmiş (1Ç20: %21.9, 4Ç20: %-52.4) ve net karı yıllık bazda %26.6 artarak (çeyreklik %15.5 azalışla) 1,105mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un konsolide net borcu 1Ç21 sonunda hesaplamalarımıza göre 11.0mlyr TL’ye ulaşmış (4Ç20 sonu: 9.0mlyr TL), net borç/FAVÖK oranı hafif artışla ise 0.9x seviyesinde gerçekleşmiştir (4Ç20-sonu: 0.8x).

AL önerimizi sürdürmekteyiz – Grup’un 1Ç20 sonuçlarının açıklanmasıyla yakın dönem tahminlerimizi hafif revize ederek, ve değerlememizde kullandığımız risksiz faiz oranı varsayımımızı 200 baz puan arttırarak, makroekonomik ve kur tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz güncellemeler ile Turkcell payları için 12 aylık 23.00 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları, 2021T 3.0x ve 7.2x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile, gelişmekte olan piyasalarda işlem gören eşleniklerinin medyanı 5.2x ve 13.1x’e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

 

 

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

TCELL; 4Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu / Turkcell 4Ç20’de 7,65 milyar TL satış (Konsensus: 7,63 milyar TL, Deniz: 7,22 milyar TL), 3,30 milyar TL FAVÖK (Konsensus 3,16 milyar TL, Deniz: 2,94 milyar TL) ve 1,30 milyar TL net kar (Konsensus: 1,11 milyar TL, Deniz: 1,19 milyar TL) açıkladı. Şirket’in son çeyrek satış gelirleri bizim tahminimizin üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentilerine paraleldir. FAVÖK ve net kar kalemleri ise piyasa beklentisinin sırasıyla %5 ve %17 üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazdaki güçlü büyüme ve beklentileri aşan net kar rakamı dikkate alındığında 4Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Son altı aylık dönemde TCELL hissesi endeksin %17 altında performans göstermiştir; son bir aylık dönemde ise endekse yakın/hafif üzerinde performans dikkat çekmektedir. Turkcell, 2021 ve 2022 tahminlerimize göre sırasıyla 3,7x ve 3,3x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Çeyreksel bazda net 464 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66’ya ulaştı. Mobil ARPU büyümesi yıllık bazda %11,3; bireysel fiber ARPU büyümesi yıllık bazda %8,6 oldu. Grup gelirlerinin %86’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %17,9 artışla 6,77 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %9’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %33,2 büyüyerek 747 milyon TL’ye yükseldi. 4Ç20’de Lifecell tarafından kaydedilen ertelenmiş vergi geliri (689 milyon TL) konsolide net karı olumlu yönde etkiledi; bu etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda da 1,03 milyar TL tutarında güçlü net kar performansı sağlandı.

Net borç 31 Aralık 2020 itibarıyla 9,73 milyar TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,8 olarak gerçekleşmiştir (Eylül 2020 sonu: 9,32 milyar TL net borç, 0,8x net borç/FAVÖK). Yıl sonu itibarıyla, Turkcell Grup’un 132 milyon USD net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2020 sonu: 31 milyon USD net döviz fazlası).

Yönetim 3Ç20 sonuçlarının ardından 2020 yılına dair %10-12 gelir büyümesi ve %40- 42 FAVÖK marjı beklentilerini yukarıya doğru revize ederek %14-15 gelir büyümesi ve %41-42 FAVÖK marjı olarak revize etmişti. 2020 yılının tamamına bakıldığında %18 ciro büyümesi ve %44,6 FAVÖK marjı ile sonuçların yukarı yönlü revize edilen tahminlerin de üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.

2021 Beklentisi: Şirket yönetimi 2021 yılında konsolide satış gelirlerinin %14-16 aralığında büyümesini, yıllık %11 artışla 14 milyar TL FAVÖK üretilmesini hedefliyor.

Tacirler Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Turkcell, 4Ç20 sonuçlarını 1,302 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,109 milyar TL olan piyasa beklentisinin %17 üzerindedir. Operasyonel performans beklentiler dahilinde olmasına rağmen 584 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net kardaki pozitif sapmanın altında yatan ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %72 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 7,872 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı ve piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların cirosu %18 artarken, yurtdışı operasyonların cirosu %33 artış kaydetti. Turkcell 4Ç20’de 3,243 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,162 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %41.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, yurtiçi operasyonların FAVÖK’ü %17 arttı ve FAVÖK marjı 50 baz puan daralarak %40,6 olurken, yurtdışı operasyonların FAVÖK’ü %44 arttı ve FAVÖK marjı 340 baz puan artarak %46,9 oldu. Net finansal giderler yıllık bazda %78 azalarak 382 milyon TL’ye geriledi. Şirketin net borcu 9A20 seviyesi 9,3 milyar TL’den 9,7 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici finansmanı şirketi hariç bırakıldığında ana faaliyetlerle ilişkili net borç 7,788 milyar TL (9A20: 7,416 milyar TL) olarak gerçekleşti. Şirketin 2020 sonunda 132 milyon ABD doları tutarında döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır.

2021 Beklentileri: Turkcell yönetimi konsolide net satış büyümesini %14-15 aralığında olmasını, FAVÖK’ün 14 milyar TL olmasını ve yatırımların ciroya oranını %20 olarak beklemektedir. Bu beklentiler Bloomberg’de bulunan tahminlerle uyumludur.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Turkcell 4Ç20’de yıllık bazda %72 artışla piyasa beklentisinin %16 ve bizim beklentimizin %25 üzerinde; 1,302mn TL net kâr açıkladı. Net kârdaki sapmanın ana sebebi, lifecell tarafındaki ertelenmiş vergi gelirlerinin tahminizin oldukça üzerinde olmasıdır. Öte yandan operasyonel giderler üzerindeki sıkı kontrolün sürdürülmesi ve brüt kârlılığın da beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmesi de net kârdaki sapmayı derinleştirmiştir. Yıllık bazda %19 artışla 7,654mn TL’ye ulaşan satış gelirleri beklentilere paralel gerçekleşmiş olmasına karşın; yıllık bazda %15 büyüme gösteren FAVÖK ise piyasa beklentisinin %4 ve bizim beklentimizin %7 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı yıllık bazda 170 baz puan düşüş göstererek %43.1 seviyesinde; konsensusun 180 baz puan ve bizim beklentimizin 200 baz puan üzerinde gerçekleşmiştir.

Yıl geneline baktığımızda ise satışlar geçen yıla kıyasla %18, FAVÖK %17 ve net kâr %31’lik büyüme gösterdi. Tüm kalemlerdeki büyümenin ana sebebi abone sayılarındaki ve kullanıcı başına gelirlerdeki artış olurken; dijital hizmetler, dijital iş çözümleri ve fin-tech hizmetleri gelirleri de yıl boyunca önemli seviyede büyüme gösterdi. Son çeyrekte gördüğümüz lifecell tarafındaki ertelenmiş vergi geliri ise net kârdaki büyümeyi güçlendirdi. Turkcell Grup abone sayıları yıllık bazda %3’lük büyüme ile 47.9mn’a yükselirken; en dikkat çekici konular, faturalı abone sayısındaki yıllık bazda %8’lik artış (22.0mn kullanıcı), fiber kullanıcılardaki yıllık bazda %12’lik artış (1.66mn kullanıcı) ve Superbox kullanıcı sayısındaki yıllık bazda %83’lük artış (0.59mn kullanıcı) olmuştur. Çeyreksel bazda kazanılan 464bin adet faturalı abone kazanımının ardından faturalı mobil kullanıcıların toplamdaki payı %66 seviyesine yükseldi. (3Ç20: %64)

2021 yılında faturalı kullanıcı sayısını artırmayı, kurumsal firmalarla iş birliklerini hızlandırmayı, TV alanında daha da güçlenmeyi ve bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar hedefleyen Turkcell, %14- 16’lık gelir büyümesi ve yaklaşık 14mr TL’lik FAVÖK hedefliyor. Bu hedefleri gerçekleştirirken; net 1mn abone kazanımı ve ek 500 bin hane erişimi sağlayarak fiber ağı gelişiminin devamı öngörülüyor. Şirket’in bugün itibariyle 2021 yılı ve sonrasında gelire dönüşecek 967mn TL tutarında backlog’u bulunuyor. Son olaraksa operasyonel yatırım harcamalarının toplam gelirler oranının ise yaklaşık %20 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Turkcell’in 0.8x seviyesinde bulunan net borç/FAVÖK rasyosu (3Ç20: 0.7x) risksiz seviyede kalmaya devam etti. İşletme sermayesi ihtiyacındaki çeyreksel düşüşle birlikte operasyonel olarak başarılı seyrin sürmesi güçlü nakit yaratımının sürdürülmesini sağladı. Turkcell için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ve hisse başına 22.00TL hedef fiyatımızı sürdürüyoruz ve 2021 tahminlerimizi koruyoruz. Bu yıl operasyonel ciroda yıllık bazda %18 büyüme ile 33.5 milyar TL’ye ulaşılmasını beklerken, 14.3 milyar TL FAVÖK ve 4.7 milyar TL net kâr beklentimiz mevcuttur.

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Turkcell (TCELL), 4Ç20’de yıllık bazda %72.3 ve çeyreklik %7.5 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,081mn TL ’nin ve tahminimiz 845mn TL’nin üzerinde, 1,302mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell’in operasyonel performansı beklentiler paralelinde gerçekleşmiş, net karı ise, bu dönemde lifecell tarafından kaydedilen yüklü miktardaki ertelenmiş vergi gelirlerinden olumlu etkilenerek beklentiler üzerinde gerçekleşmiştir. Grup, 2020 yılı hedeflerinin üst sınırlarına yakın gerçekleşmeler kaydetmiş, ve sonuçların açıklanmasıyla 2021 yılına dair hedeflerini paylaşmıştır. Turkcell’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç20 net karının ve 2021 yılında büyüme momentumunu ve karlılığındaki dayanıklılığı koruyabileceğine işaret eden yeni yıl hedeflerinin pay performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Turkcell, 4Ç20’de net 464bin faturalı abone kazanımı gerçekleştirmiştir. Toplam abone sayısı ise, Şirket’in abone kayıp oranı politikası doğrultusunda ve yasal değişiklik ile bu dönemde 666bin ön ödemeli hattın kapatılması nedeniyle, yaklaşık 0.2mn azalarak 33.5mn’a gerilemiştir. Abone başına elde edilen aylık gelirler (M2M hariç), artan data ve dijital hizmetler kullanımı, toplam abone bazı içerisinde faturalı hatların payının artması ile yıllık bazda %11.3 artarak 51.2 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup ’un konsolide satış gelirleri böylelikle, kurumsal satış gelirlerindeki artışın da desteğiyle, yıllık bazda %17.8 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 7,662mn TL ’nin ve tahminimiz 7,645mn TL’nin paralelinde, 7,872mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü de 4Ç20’de yıllık bazda %17.8 artarak 3,243mn seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 3,181mn TL’nin ve tahminimiz 3,191mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4Ç20’de %41.2 olarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer seviyede, ancak bazı maliyet kalemlerinin normalleşmesi ile bir önceki dönemin 3.2 y.p. altında gerçekleşmiştir.

Grup, bu dönemde kur farkı giderlerinin etkisiyle 693mn TL tutarında net diğer faaliyet gideri kaydetmiş (4Ç19 net diğer faaliyet gelirleri: 466mn TL, 3Ç20 net diğer faaliyet gelirleri: 1,213mn TL), net finansal giderleri ise yıllık %84.0 (çeyreklik %90.7) azalarak 145mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell, 4Ç20’de ayrıca, büyük ölçüde Lifecell’in geçmiş yıl zararlarını ertelenmiş vergi geliri olarak kaydetmesiyle 584mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir. Böylelikle, kuvvetli operasyonel performansı ve finansal risk yönetimi, ve yüklü ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle Turkcell’in 4Ç20 net karı yıllık bazda %72.3 (çeyreklik %7.5) oranında artarak 1,302mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide net borcu dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 9.0mlyr TL’ye ulaşmış, net borç/FAVÖK oranı ise 0.8x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Turkcell, 2021 yılında 1mn’a yakın abone alımı gerçekleştirmeyi hedeflemekte, satış gelirlerinin %14-%16 aralığında artmasını ve FAVÖK’ünün 14mlyr TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Grup, operasyonel yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise %20 civarında gerçekleşmesini beklemektedir. Bu beklentiler ışığında tahminlerimizi güncelleyerek Turkcell payları için 12 aylık 27.1 0 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları, 2021T 3.4x ve 9.2x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile, gelişmekte olan piyasalarda işlem gören eşleniklerinin medyanı 5.2x ve 13.1x’e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

 

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 11.11.2020

TCELL; LetterOne %5 oranında Turkcell hissesi sattı / kısa vade için olumsuz, uzun vade için olumlu

Turkcell’in %24,8 oranında sahibi olan LetterOne’a bağlı IMTIS Holdings %5 sahiplik oranına denk gelen 110 milyon adet Turkcell hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satmış olduğunu açıkladı. Bloomberg’de yer alan haberlere göre satış işlemi hisse başına 15,25 TL’den tamamlandı. Piyasada hisse arzı artmış olmasından ötürü, kısa vadeli tepkinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Orta ve uzun vadede ise, artan halka açıklık oranının hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Turkcell 2020 beklentilerine göre, 2017-19 dönemini ortalaması olan 4,7x FD/VAFÖK çarpanına kıyasla alım için cazip görünen 3,1x FD/VAFÖK’ten işlem görmektedir. Hisse son 6 ayda endeksin %2 altında getiri sağlamıştır. Hatırlatmak gerekirse, LetterOne’ın %19,8 sahipliğe işaret eden kalan yaklaşık 436 milyon adet hisse için satmama taahhüdü Ekim 2021’de dolmaktadır. Takas işleminin 12/11/2020’de gerçekleşecektir.

21 Ekim 2020’de gerçekleştirilen Genel Kurul ile Turkcell sahiplik yapısı %26,2 Türkiye Varlık Fonu; %24,8 LetterOne; %0,05 Çukurova Holding ve %48,95 halka açık kısım olarak değişmiştir. %5 hissenin satış işlemi ile LetterOne sahiplik oranı %19,8 olarak değişirken, halka açıklık oranı %53,95 olmuştur.

LetterOne’ın %5 sahiplik oranına denk gelen 110 milyon hisse için böyle bir taahhüdü bulunmazken; %19,8 sahiplik oranına işaret eden yaklaşık 436 milyon adet hisseyi 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunmaktadır.

 

Vakıf Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Net kar beklentileri aşarken, yılsonu hedefleri yukarı revize edildi (+) Turkcell’in net karı, 3Ç20’de güçlü operasyonel performansın desteğinde yıllık %51 artışla, beklentilerin üzerinde, 1,21 mlr TL’ye ulaştı. Yılın devamında da bu performansın süreceği öngörüsüyle şirket satış geliri ve FAVÖK marjı beklentilerini yukarı güncelledi. Hisse performansına pozitif yansımasını beklediğimiz sonuçların ardından Turkcell için 25,30 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 26,10 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”,uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %12 yenerken, son bir ayda ise endekse paralel bir performans sergiledi.

Turkcell Türkiye’nin güçlü performansı ile birlikte 2020 sonu öngörüleri yukarı güncellendi – Abone bazındaki artış, data ve dijital servis kullanımlarındaki büyüme, 3Ç20’de Turkcell’in konsolide satış gelirlerinin, hem beklentimize hem de piyasa beklentisine paralel, yıllık %16 yükselişle 7,65 mlr TL’ye ulaşmasında etkili oldu. Konsolide gelirlerin %87’sini oluşan Turkcell Türkiye’nin satış gelirlerindeki yıllık büyüme ise %17,6 olarak gerçekleşirken, gelirlerin %9’unu oluşturan Turkcell Uluslararası’nın gelirleri %25 yükseldi, konsolide gelirler içinde %4 payı olan çağrı merkezi, finansal hizmetler ve enerji işi gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri ise %16 daraldı. 9A20 dönemi itibariyle konsolide gelirler yıllık %15 artarak 21,2 mlr TL’ye ulaştı. Şirket güçlü 3Ç20 gelir büyümesi ve yılın kalanı için pozitif beklentiler ardından, nisan ayında açıklanan 2020 sonu gelir büyümesi hedefini %14-15 (önceki: %10-12) aralığına yükseltti.

FAVÖK beklentiler dahilinde, net kar ise beklentileri aştı – Normalleşme döneminde gerçekleşen güçlü gelir büyümesinin yanı sıra maliyet disiplinin sürmesi, 3Ç20’de şirketin FAVÖK’ünün, beklentimize ve piyasa öngörülerine paralel, yıllık %20 artışla 3,39 mlr TL’ye (9A20: 9,03 mlr TL) ulaşmasında etkili oldu. FAVÖK marjı ise yıllık 1,3 puan artışla %44,4 (9A20: %42,5 seviyesine yükseldi. 3Ç20 döneminin ardından ise şirket 2020 sonu FAVÖK marjı öngörüsünü %41-42 (önceki: %40-42 aralığına güncelledi. Güçlü operasyonel performansın beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşılık, şirketin net karı, hem beklentimizin hem de piyasa beklentisinin üzerinde, yıllık %51 yükselerek 1,21 mlr TL (9A20: 2,94 mlr TL) seviyesine ulaştı. Finansal risk yönetimine bağlı, net finansman giderinin 3Ç19’daki 521 mn TL’den 3Ç20’de 295 mn TL’ye gerilemesi, net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Turkcell’in 2Ç20 sonundaki net borç pozisyonu 8,85 mlr TL’den 3Ç20 sonunda 9,32 mlr TL seviyesine yükselirken, Net Borç/FAVÖK rasyosu da 0,8x seviyesindedir.

Hedef fiyatımızı 26,10 TL seviyesine güncelliyoruz – Turkcell, yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü operasyonel performansın son çeyrekte de devam edeceğine işaret ederek 2020 sonu öngörülerini yükseltirken, bu öngörülere paralel olarak, hedef fiyatımızı 25,30 TL seviyesinden 26,10 TL seviyesine yükseltiyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %12 yenerken, son bir ayda ise endekse paralel bir performans sergiledi.

Deniz Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

TCELL; 3Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde / olumlu / Turkcell 3Ç20’de 7,6 milyar TL satış (Kons.: 7,4 milyar TL, Deniz: 7,4 milyar TL), 3,4 milyar TL VAFÖK (Kons: 3,2 milyar TL, Deniz: 3,2 milyar TL) ve 1.2 milyon TL net kar (Kons: 1.0 milyar TL, Deniz: 1.0 milyar TL) açıkladı. Şirketin karlılık sonuçları hem bizim hem de piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. VAFÖK ve net kar kalemleri ise piyasa beklentisinin sırasıyla %6 ve %17 üzerinde gerçekleşti. Yönetim 2020 yılına dair %10-12 gelir büyümesi ve %40-42 VAFÖK marjı beklentilerini yukarıya doğru revize ederek %14-15 gelir büyümesi ve %41-42 VAFÖK marjı olarak revize etti. 9A20 gerçekleşmelerine bakacak olursak, 2020’nin tamamında Turkcell’in yönetim beklenti aralığının üst bandını rahatlıkla tutturmasını bekliyoruz. 3Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Son altı ayda endekse paralel bir performans gösteren Turkcell, 2020 beklentimize bağlı olarak 2017-19 dönemi ortalama 4,7x FD/VAFÖK çarpanının altında 3,1x FD/VAFÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Turkcell 3Ç20’de yıllık bazda %51 artışla piyasa beklentisinin %15 ve bizim beklentimizin %13 üzerinde; 1,211mn TL net kâr açıkladı. Yıllık bazda %18 artışla 7,451mn TL’ye ulaşan satış gelirleri, büyük ölçüde mobil ve fiber kanaldaki yıllık bazda %14 ve %9’luk abone başına gelir artışından kaynaklandı. Diğer tarafta; dijital hizmetler, dijital iş çözümleri ve fin-tech hizmetleri gelirleri sırasıyla %28, %40 ve %85 arttı. FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, satış gelirleri de tahminlerin hafif üzerinde geldi.

Sonuç olarak, FAVÖK marjı yıllık bazda yatay kalarak %46.2 seviyesinde bizim beklentimizin 130bps ve konsensusun 300bps üzerinde gerçekleşti. Şirket 2020 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyonu gitti. Hatırlanacağı üzere Turkcell 2Ç20’de ciroda yıllık bazda %10-12 artış, %40-42 seviyesinde FAVÖK marjı, %19-21 seviyesinde operasyonel kârlılık ve %17-19’luk yatırım harcamaları/net hasılat beklentisini korumuştu. Ancak, yukarı yönlü ihtimallerin ön plana çıkmaya başladığının, 3Ç20 faaliyetlerinin ardından 2020 yılı beklentilerinin yukarı yönlü revize edilebileceğinin sinyalini vermişti.

3Ç20 sonuçlarının ardından ciro artışı 14-15%, FAVÖK marjı %41-42 olarak, operasyonel kârlılık %20- 21 olarak ve operasyonel yatırım harcamaları/net hasılat %19 olarak revize edildi. Kullanıcı/kullanım detaylarında ise; ön ödemeli abonelerin payı bir önceki yıla göre 8 puan artarak %64 seviyesine yükseldi. Çeyreksel bazda yeni abone kazanımı ise 382bin adet oldu. Mobil veri kullanımı ise bir önceki yıla göre %51 artış gösterdi.

Öte yandan toplam tüketici gelirinin %12’sine ulaşan dijital kanalın performansı dikkat çekici oldu ve Covid-19 salgınına rağmen şirket cirosunu önemli ölçüde destekeldi. (3Ç19: %4 – 1Ç20: %7 – 2Ç20: 11%) Superbox penetrasyonunun da olumlu görünümü sürüyor Eylül ayı itibariyle 550 bin aboneye ulaşmıştır. Aylık ortalama abone kayıp oranı ise %2.4 seviyesinde oldukça sınırlı seyrini sürdürmektedir. Turkcell’in 0.7x seviyesinde bulunan net borç/FAVÖK rasyosu (2Ç20: 0.9x – 3Ç19: 0.9x) risksiz seviyede kalmaya devam etti. Beklentilerin üzerinde gelen kâr marjları, 2020 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyon oluşması Turkcell paylarında olumlu etki gösterebilir. Turkcell için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ve hisse başına 20.50TL hedef fiyatımızı sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Turkcell (TCELL) 3Ç20’de yıllık bazda %51.1 ve çeyreklik %42.1 oranında kuvvetli artışlarla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,072mn TL’nin ve tahminimiz 1,064mn TL’nin üzerinde, 1,211mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell, 3Ç20’de toplam net 382bin adet abone alımı gerçekleştirmiştir. Abone başına elde edilen aylık gelirleri (M2M) hariç) de yıllık bazda %14.0 artarak 52.0 TL’ye ulaşmıştır. Büyük ölçüde buna dayanarak Grup’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %16.1 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 7,416mn TL’nin ve tahminimiz 7,399mn TL’nin paralelinde, 7,649mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü ise 3Ç20’de yıllık bazda %19.6 büyüyerek 3,394mn olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 3,178mn TL’nin ve tahminimiz 3,158mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Grup’un net finansal giderleri 1,561mn TL olarak gerçekleşmiş, ve net karı yıllık bazda %51.1 (çeyreklik %42.1) oranında artarak 1,211mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide net borcu dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 8.6mlyr TL’ye ulaşmış, net borç/FAVÖK oranı ise 0.8x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Turkcell’in operasyonel ve net karlılığı, beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, ve kuvvetli 9A20 sonuçları ile 2020 yılına dair beklentiler yukarı yönde revize edilmiştir. Buna göre Grup, 2020 yılında satış gelirlerindeki büyüme beklentisini %10-%12 aralığından %14-%15 aralığına, FAVÖK marjı beklentisini %40-%42 aralığından %41-%42 aralığına, FVÖK marjı beklentisini %19-%20 aralığından %20-%21 aralığına revize etmiştir. Grup, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranını da %19 olarak güncellemiştir (önceki beklenti %17-%19). Bu beklentiler ışında tahminlerimizi güncelleyerek Turkcell payları için 12 aylık 23.15 TL hedef fiyat belirlemekteyiz. Açıklanan sonuçların ve 2020 yılına dair beklentilerin revizyonun Grup payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olmasını beklemekteyiz.

Tacirler Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Turkcell – 3Ç20 sonuçlarını 1,211 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,037 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 arttı. Net satışlar 7,451 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,417 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların cirosu %18 artarken, yurtdışı operasyonların cirosu %25 artış kaydetti. Şirket, 3Ç20’de 3,394 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,191 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 127 baz puan azalarak %44.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, yurtiçi operasyonların FAVÖK’ü %23 arttı ve FAVÖK marjı 200 baz puan iyileşerek %44,3 olurken, yurtdışı operasyonların FAVÖK’ü %26 arttı ve FAVÖK marjı 20 baz puan artarak %45,2 oldu. Ancak diğer faaliyetlerden elde edilen FAVÖK 211 milyon TL’den 151 milyon TL’ye gerilmesi FAVÖK büyümesi üzerinde olumsuz etkisi oldu. Net finansal giderler yıllık bazda %44 azalarak 295 milyon TL’ye geriledi. Şirketin net borcu 1Y20 seviyesi 8,8 milyar TL’den 9,3 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici finansmanı şirketi hariç bırakıldığında ana faaliyetlerle ilişkili net borç 7,416 milyar TL (1Y20: 7,053 milyar TL) olarak gerçekleşti. Şirketin 1Ç20 sonunda 31 milyon ABD doları tutarında döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır.

9A20 sonuçlarına istinaden Turkcell yönetimi 2020 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket yönetimi 2020 yılı konsolide net satış büyümesini %10-12 aralığından %14- 15 aralığına yükseltirken, FAVÖK marjı beklentisini %40-42 aralığından %41-42 aralığına revize etti. Son olarak da, faaliyetlerle ilgili yatırımların ciroya oranını %1 olarak beklemekte olup, bu değer aralığı daha önce %17-19 idi. Bloomberg’de bulunan 2020 yılına ait net satışlar tahmini %12 büyümeyi işaret etmekte olup bu değer şirket yönetimin belirlediği revize aralıktan bir miktar daha düşüktür. Öte yandan, piyasa FAVÖK marjı tahmini ise %41,4 olup, şirket yönetimin belirlediği revize aralık ile uyumludur.

 

 

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Haber – 26.10.2020

Turkcell, web üzerinden grup şeklinde de video görüşme imkanı sağlayacak konferans uygulaması çıkardı. Yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen şirket, 2021 yılı başında mobil versiyonu da devreye alacak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre BiPMeet 5 farklı paket ile birlikte gelecek: Deneme, Kişisel Oda, Premium, Business, Enterprise. Ciro etkisi ilk aşamada oldukça sınırlı olacak olsa da bilişim/web tarafındaki çağa ayak uyduran böyle girişimleri bir bütün olarak olumlu buluyoruz.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Haber – 01.10.2020

Turkcell sermayesinin %55’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı İnteltek’in paylarının tamamının, İnteltek’in diğer hissedarı olan Intralot’a 6.1mn TL karşılığında devri için sözleşme imzaladı. Satış bedeli şirket’in piyasa değerine göre oldukça düşük bir tutar olması sebebiyle Şirket payları üzerinde bir etkisi olmamasını bekleriz. Nötr.

Vakıf Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Turkcell (TCELL) 2Ç20 Finansal Sonuçları: Beklentilerle uyumlu (=) Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde beklentimize (885 mn TL) ve piyasa beklentisine (845 mn TL) paralel, yıllık %83 yükselişle 852 mn TL net kar açıkladı. Öngörülerimize paralel pozitif operasyonel performansın yanı sıra net finansal giderlerde gözlenen gerileme, net karlılıkta yaşanan büyümeyi destekledi. Şirketin satış gelirleri, hem bizim hem de piyasa beklentileri doğrultusunda, yıllık %11,8 artışla 6,92 mlr TL seviyesine yükseldi. Data kullanımındaki yükseliş, genişleyen faturalı abone bazı ve Turkcell Türkiye ARPU performansı, satış gelirlerindeki büyümenin destekçileri oldu. Mobil tarafta abone sayısı 33,4 mn’ye ulaşırken, sabit tarafta abone sayısı 2,3 mn‘yi aştı. Grup gelirlerinin %87’sini oluşturan Turkcell Türkiye’nin gelirleri 2Ç20’de yıllık %14,1 büyüme kaydederek 6 mlr TL’ye ulaştı. Bireysel gelirler %15,3, kurumsal gelirler ise %14,1 yükseliş gösterdi. Turkcell Uluslararası’nın gelirleri ise, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %17,5 büyüyerek 578 mn TL’ye ulaştı.

Turkcell, 2Ç20’de beklentilere paralel yıllık, %10,6 artışla 2,82 mlr TL FAVÖK kaydederken, FAVÖK marjı 0,4 puan gerileme ile %40,8 seviyesinde gerçekleşti. Turkcell Türkiye’nin FAVÖK’ü yıllık %15,8 artışla 2,46 mlr TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı %41,0, Turkcell Uluslararası’nın FAVÖK’ü %18,0 artışla 272 mn TL gerçekleşerek FAVÖK marjı %47,0 oldu. Şirketin net borcu 1Ç20 dönemindeki 9,60 mlr TL’den 2Ç20 döneminde 8,35 mlr TL’ye gerilerken, Net Borç/FAVÖK rasyosu 0,85x seviyesinden 0,72x seviyesine geriledi. Şirket, 2Ç20 finansalları sonrasında 2020 sonu öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Ancak, öngörülerinde yukarı yönlü fırsatlar görmekle birlikte potansiyel bir revizyon için 3Ç gelişmelerinin izleneceği belirtildi. Mevcut durumda şirketin 2020 gelir büyümesi hedefi %10-12, FAVÖK marjı öngörüsü %40-42 seviyesinde yer alıyor.

Yorum: 2Ç20 finansalları, operasyonel ve net karlılık tarafında beklentilerle uyumludur. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksten %16 pozitif ayrışırken, son bir ayda ise endekse paralel bir seyir izlemiştir. 2Ç20 finansalları sonrasında Turkcell için 25,30 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Turkcell (TCELL), 2Ç20’de piyasa ortalama beklentisi olan 846mn TL’ye ve tahminimiz 816mn TL’ye paralel olarak 852mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 2Ç20 net karı, kuvvetli operasyonel performansı, riskten korunma işlemleri sonrası kaydedilen net kur farkı etkisindeki iyileşme, ve 2Ç19’de bir defaya mahsus Kcell satışına ilişkin olarak 60mn TL tutarında tazminat yükümlülüğü kaydedilmiş olması nedenleriyle yıllık bazda %83.1 oranında artış (çeyreklik %2.4 azalış) göstermiştir. Turkcell’in operasyonel performansı da beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Grup, 2Ç20’de toplam net 181bin abone kazanımı kaydetmiştir. Faturalı hatlarda net 144bin abone kazanımı gerçekleşmiş, ve BTK düzenlemesi kapsamında 171bin ön ödemeli hat kapatılmıştır.

Turkcell’in mobil abone başına elde edilen aylık gelirleri (M2M hariç) yıllık bazda %14.0 artarak 46.4 TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle, Grup’un konsolide satış gelirleri, COVID-19 salgını süresince sınırlı hareketliliğe bağlı olarak azalan uluslararası dolaşım gelirlerine, gerileyen tüketici finansman şirketi gelirlerine ve Spor Toto ile sözleşmesinin sona ermesi ardından bu segmentten elde edilen gelir olmamasına rağmen, yıllık bazda %11.8 artarak piyasa ortalama tahmini olan 6,842mn TL ve tahminimiz 6,884mn TL paralelinde, 6,924mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Turkcell’in 2Ç20 FAVÖK’ü de yıllık %10.6 artarak 2,824mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 2,817mn TL ve tahminimiz 2,752mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık 0.4 y.p. azalışla %40.8 olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in net finansal giderleri, bu çeyrekte vadeli mevduatlar üzerindeki daha düşük faiz gelirine rağmen, riskten korunma işlemleri sonrası kaydedilen net kur farkı etkisindeki iyileşme ve finansal yükümlülüklerdeki faiz giderlerinin azalmasıyla, yıllık %43.3 azalarak 601mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, sağlıklı operasyonel performansı ve belirgin gerileme göstermiş olan net finansal giderleri ile Turkcell, 2Ç20’de yılık %83.1 artışla 852mn TL net kar kaydetmiştir. Grup’un konsolide net borcu dönem sonunda 9.6mlyr TL’ye gerilemiştir (1Ç20 sonu: 9.7mlyr TL). Turkcell, finansal sonuçlarının açıklanmasından sonra 2020 yılına dair beklentilerini korumuştur. Beklentiler dahilinde açıklanan sonuçların, Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Turkcell 2Ç20’de yıllık bazda %83 artışla bizim beklentimize ve piyasa beklentisine paralel şekilde 852mn TL net kâr açıkladı. Yıllık bazda %14 artışla 6,729mn TL’ye ulaşan satış gelirleri, büyük ölçüde mobil ve fiber kanaldaki yıllık bazda %14 ve %9’luk abone başına gelir artışından kaynaklandı. Diğer tarafta; dijital hizmetler, dijital iş çözümleri ve fin-tech hizmetleri gelirleri sırasıyla %23, %15 ve %60 arttı. FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, satış gelirleri ise tahminlerin hafif altında kaldı. Sonuç olarak, FAVÖK marjı yıllık bazda yatay kalarak %43.6 seviyesinde bizim beklentimizin 340bp ve konsensusun 260bp üzerinde gerçekleşti.

Şirket 2020 yılı beklentilerini ciroda yıllık bazda %10-12 artış, %40-42 seviyesinde FAVÖK marjı, %19-21 seviyesinde operasyonel kârlılık ve %17-19’luk yatırım harcamaları/net gelirler beklentisini korudu. Ancak, yukarı yönlü ihtimallerin ön plana çıkmaya başladığının, 3Ç20 faaliyetlerinin ardından 2020 yılı beklentilerinin yukarı yönlü revize edilebileceğinin sinyalini verdi.

Kullanıcı/kullanım detaylarında ise; ön ödemeli abonelerin payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak %62 seviyesine yükseldi. Çeyreksel bazda yeni abone kazanımı ise 181bin adet oldu. Mobil veri kullanımı ise bir önceki yıla göre %77 artış gösterdi. Öte yandan toplam tüketici gelirinin %11’ine ulaşan dijital kanalın performansı dikkat çekici oldu ve Covid-19 salgınına rağmen şirket cirosunu önemli ölçüde destekeldi. (2Ç19: %4 – 1Ç20: %7) Superbox penetrasyonunun da olumlu görünümü sürüyor Temmuz ayı itibariyle 500 bin aboneye ulaşmıştır. Aylık ortalama abone kayıp oranı ise %1.9 seviyesinde oldukça sınırlı seyrini sürdürmektedir.

Turkcell’in 0.7x seviyesinde bulunan net borç/FAVÖK rasyosu (1Ç20: 0.9x – 2Ç19: 1.2x) risksiz seviyede kalmaya devam etti. Beklentilerin üzerinde gelen kâr marjları, 2020 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyon ihtimalinin artması ve abone kazanımlarındaki ivmenin sürmesi Turkcell paylarında hafif olumlu etki gösterebilir. Turkcell için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ve hisse başına 21.50TL hedef fiyatımızı sürdürüyoruz.

Halk Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Piyasa beklentisi ile uyumlu net kar. 2Ç20’de Turkcell’in net finansman giderleri, küresel merkez bankalarının koordineli olarak attıkları genişlemeci adımların faiz giderlerini baskılamasının beraberinde, hedging işlemleri sonrasında elde edilen kur farkı gelirinin etkisiyle, yıllık bazda 571,8 milyon TL seviyesinden 233,8 milyon TL seviyesine geriledi. Bu bağlamda, şirketin net karı yıllık bazda %83,06 artışla 852 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, kurum beklentimizin %4,5 üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucunda da, net kar marjı bu dönemde yıllık bazda 4,79 puan artışla %12,30 seviyesine yükseldi. Net kar tahminimizdeki sapmada, beklentimizden düşük seviyede gerçekleşen net finansman giderleri etkili oldu. 2Ç20 finansallarının hisse performansına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

ARPU’daki artış, çeyreksel ortalama TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti. 2Ç20’de toplam abone sayısı, önceki yılın aynı dönemindeki 36,78 milyondan 36,50 milyona gerileyerek, kurum beklentimiz olan 36,45 milyona yakın seviyede gerçekleşti. Mobil taraf özelinde abone sayısı yıllık bazda %1,5 düşüşle 33,40 milyon seviyesinde, kurum beklentimize paralel seviyede gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise mobil abone sayısı %0,64 artış kaydetti (106.000 net müşteri kazanımı). 1Ç20’de bu oran %1,2 artış olarak gerçekleşmişti. Mobil segment abone sayısındaki çeyreksel bazda görülen yavaşlama, salgın sürecinde azalan mobilitenin beraberinde ikinci çeyreğin büyük bir kısmında bayilerin kapalı olmasından kaynaklandı. Diğer yandan, bu dönemde faturalı abone bazı çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %0,95 ve %12 artışlar kaydederek 21,2 milyon seviyesinde gerçekleşti. Böylece, toplam mobil aboneleri içerisindeki faturalı abonelerin payı yıllık bazda 7,7 puan artış kaydederken, çeyreksel bazda da yatay görünüm sergileyerek %63,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada, ön ödemeli segmette BTK düzenlemesi kapsamında 171.000 adet hat kapatıldı. Ayrıca, salgın sürecinin doğal yansımaları sebebiyle roaming gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içerisindeki payı yıllık bazda 2,6 puan düşüşle %0,9 seviyesine gerilerken, tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisiyle dijital kanalların Turkcell Türkiye bireysel toplam gelirler içerisindeki payı yıllık bazda 7 puan artışla %11 seviyesine yükseldi. Öte yandan, fiber abone sayısı çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %2,4 ve %9 artışlarla 1,55 milyon seviyesinde, kurum beklentimiz olan 1,59 milyon seviyesine yakın gerçekleşti. Bu arada, ortalama çeyreksel enflasyonda yıllık bazda görülen %4,75’lik düşüş karşısında mobil karma ARPU’nun çeyreksel ortalama TÜFE’nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Mobil karma ARPU 2Ç20’de yıllık bazda %12,97 artış kaydederek 43 TL seviyesine yükseldi.

Bu bağlamda, mevcut durumda çeyreksel ortalama TÜFE’yi 1,32 puan aşan ARPU görünümünü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, kişibaşı ortalama mobil data kullanımı bu dönemde çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %19 ve %77 artışlarla 11,7 gigabyte seviyesinde ve beklentimizin üstünde gerçekleşti. Mevcut operasyonel gelişmeler sonucunda, 2Ç20’de Turkcell’in net satış gelirleri yıllık bazda %11,8 artış kaydederek 6,92 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam, piyasa beklentisine ve kurum beklentimize paralel gerçekleşti.

Beklentilere paralel FAVÖK. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, operasyonel verimlilik çalışmalarının olumlu etkisi ve pandeminin maliyet cephesindeki yansımalarının desteğiyle yıllık bazda %10,63 artışla 2,82 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, hem piyasa beklentisine hem de kurum beklentimize paralel gerçekleşti. Bu bağlamda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,44 puanlık ılımlı düşüşle %40,79 seviyesinde, şirket öngörüleri paralelinde gerçekleşti.

Turkcell hisseleri için 20,60 TL olan hedef fiyatımızı koruyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Covid 19 salgınının operasyonel yansımalarına karşın, Turkcell’in özellikle faturalı segment cephesinde abone kaybına uğramamasını ve ortalama çeyreksel TÜFE’nin üzerinde artış kaydeden ARPU görünümünü olumlu değerlendiriyoruz. Diğer yandan operasyonel olmayan tarafta, salgına bağlı finansal dalgalanmaya rağmen, şirketin net borç/FAVÖK rasyosunun bu süreçte yıllık bazda 1,20x seviyesinden 0,80x seviyesine gerilemesinin beraberinde, verimli hedging politikası ve 50 milyon dolar tutarında net döviz fazlasına sahip olmasının bu zorlu süreçte şirketin güvenli alanda kalmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, TVF’nin şirketin ana hissedarı olmasının yönetsel süreçleri daha şeffaf ve proaktif bir hale getirecek olmasının beraberinde bu süreçte yaşanacak operasyonel gelişmelerin hisse performansı açısından destekleyici olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda Turkcell için 20,60 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı koruyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Turkcell yılın ikinci çeyreğinde 852mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 846mn TL ile paralel olup geçen yılın aynı dönemine göre %83 büyüme göstermiştir. Faaliyet kar marjı piyasa beklentisine paralel olarak %41 seviyesinde oluştu. Turkcell korona virüs etkisinin en fazla hissedildiği ikinci çeyrekte 144bin faturalı abone eklerken, söz konusu artışın 91bini kablosuz sabit internet çözümü olan Superbox’tan geldi. Abone başına ortalama gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %14 büyürken fiyat artışlarının ertelenmesi ve uluslararası dolaşım gelirlerinin düşmesi ile bir önceki çeyreğe göre yaklaşık aynı seviyelerde kaldı. Şirket ilk yarıda %14,5 gelir büyümesi sağladıktan sonra tüm yıl için gelir büyümesi beklentisini %10-12 aralığı olarak teyit etti. Şirket yönetimi gelir büyümesi beklentisi açısından yukarı yönlü riskler mevcut olduğunu ve beklenti aralığının üst bandında yılı kapatmayı beklediklerini açıkladı. Turkcell borçluluğunu düşürmeye devam etti. İlk çeyrek sonunda 9,6milyar TL olan net borç ikinci çeyrekte 8,4milyar TL’ye düştü. Net borcun yıllık faaliyet karına oranı ise 0,74x olarak gerçekleşti. Beklentilere paralel gelen ikinci çeyrek sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisinin olmasını beklemiyoruz.

Tacirler Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Turkcell – 2Ç20 sonuçlarını 851.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 845.3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %83 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 azaldı. Net satışlar 6,729 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,869 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların cirosu %14 artarken, yurtdışı operasyonların cirosu %17 artış kaydetti. Şirket, 2Ç20’de 2,824 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,817 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 45 baz puan azalarak %40.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, yurtiçi operasyonların FAVÖK’ü %11 arttı ve FAVÖK marjı 50 baz puan iyileşerek %41 olurken, yurtdışı operasyonların FAVÖK’ü %18 arttı ve FAVÖK marjı 20 baz puan artarak %47 oldu. Ancak diğer faaliyetlerden elde edilen FAVÖK 195 milyon TL’den 89 milyon TL’ye gerilmesi FAVÖK büyümesi üzerinde olumsuz etkisi oldu. Şirketin net borcu 1Ç20 seviyesi 10,3 milyar TL’den 8,8 milyar TL’ye geriledi. 1Tüketici finansmanı şirketi hariç bırakıldığında ana faaliyetlerle ilişkili net borç 7,053 milyar TL (1Ç20: 8,219 milyar TL) olarak gerçekleşti. Şirketin 1Ç20 sonunda 50 milyon ABD doları tutarında döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır. Şirket yönetimi 2020 yılına ilişkin beklentilerini muhafaza etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.4 F/K çarpanından ve 3.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

 

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 19.06.2020

Turkcell (TCELL) Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan pay transferi sözleşmeler ile, Turkcell’in %26.2 oranında paylarını satın alarak en büyük ortağı olacağı duyurulmuştur. Bu satın almayla birlikte taraflar arasında imzalanan anlaşmalarla, hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen anlaşmazlıkların çözülmesi sağlanacaktır. Anlaşmalara göre, satın alma işlemlerinin kapanışından sonra Turkcell’in yeni ortaklık yapısında

 • i) TVF toplam %26.2 direkt payı ile Şirket’in en büyük ortağı konumunda olacak, ve bunun içerisindeki %15’lik imtiyazlı paylarıyla Şirket’in yönetim kontrolüne sahip olacaktır.
 • ii) Telia, Turkcell’deki %24.02 oranındaki dolaylı paylarının tamamını 530mn ABD doları karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacaktır.
 • iii) LetterOne, Şirket’teki payını toplamda % 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecektir.
 • iv) Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı paylarını satarak Turkcell’den çıkış yapacaktır. Turkcell’in Genel Kurulu’nun onayına tabii Esas Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerle Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarılacak ve 4 üye TVF’nin imtiyazı olmaksızın seçilebilecek ve bu sayede azınlık paydaşlar daha fazla güç kazanacaktır.

Şirket’in mevcut kar payı dağıtımı politikası sürdürülecektir. İşlemler, Rekabet Kurumu ve BTK’yı içeren ilgili düzenleyici kuruluşlardan onay alınmasının ve Ana Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Turkcell Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından, 2020 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Açıklama, Turkcell ortakları arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılmasını sağlayacağı ve azınlık paydaşlara güç kazandıracak olmasıyla olumludur.

Turkcell’in Ortaklık Yapısı Sadeleşti – 18.06.2020

Yunus Kaya (Alnus Yatırım araştırma müdürü)

Bu sabah Turkcell’de ki ortaklık anlaşması açıklandı. Yıllardır Tukcell’den iyi temettü alan Telia Company, Turkcell’in % 51.0 hissesini kontrol eden Turkcell Holding’de var olan % 47.1 oranındaki hissesini Türiye Varlık Fonu’na 530 milyon ABD Doları karşılığında satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylece Varlık Fonu, avantajlı bir fiyata Turkcell sermayesinin % 24 payını devralmış oldu. Bununla beraber şirketin kurucusu Çukurova Holding de, şirketteki paylarını devredip Turkcell’den çıktı.  

Uzun süre ihtilaflı olan süreçte 2016 Temmuz’unda Rus milyarder Mikhail Fridman’ın sahip olduğu Alfa Telekom/Letter One karşı temyizi kaybeden Çukurova’ya mahkemece “ya 2.80 milyar dolara % 13.76lık payını sat yada karşı L1’in %13.22 payını 2.69 milyar dolara al” denilmişti. Bugünkü açıklamaya göre Varlık Fonu, Çukurova’dan da pay alarak toplamdaki payını % 26.2’ye yükseltmiştir. L1 ise % 11.0 TCELL payını Çukurova’dan almıştır. Bu devirlerde Temyiz Mahkemesi fiyatı geçerli ise Çukurova’nın 2.8 milyar dolar alması muhtemeldir fakat açıklamada bu konuda bir detay yoktur. Burda dikkat çeken bir unsur da Çukurova grubu İngiliz Virgin Adaları’nda kurulu Çukurova Telecom Holding’deki paylarının tamamını L1’e devretse TCELL yönetimi Ruslara geçebilecekti. Yapılan anlaşmaya göre payların bir kısmını Varlık fonuna devrederek yönetim hakimiyetini Türkiye’de bırakmışlardır. Ayrıca Çukurova, Ziraat bankasından aldığı 1.6 milyar dolar krediye TCELL hisselerini teminat göstermişti, şimdi krediyi de kapatabilir.

Son durumda TVF, % 26.2 ile Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek L1 ise % 24.8 ile ikinci büyük ortak olacak. İsveç’li Telia ve Türk Çukurova artık şirkette yoklar. Şirketin kalan % 49’u ise halka açık olup borsada işlem görüyor.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 17.06.2020

Medyada yer alan habere göre Telia, TCELL’deki dolaylı yoldan %24’lük payını, 530mn USD karşılığında satmak için Türkiye Varlık Fonu ile görüşüyor. Günümüz itibariyle; Telia, Turkcell Holding’de %47’lik paya sahipken, Turkcell Holding ise TCELL’in %51’ine sahiptir. TCELL’in son kapanış fiyatına göre piyasa değeri 4.3mr USD seviyesindedir. İşlemin, bahsi geçen tutar üzerinden gerçekleşmesi durumunda oluşan hisse başına fiyat yaklaşık 1.0USD seviyesinde olacağı için ve bu tutar güncel TCELL paylarının yaklaşık %50 seviyesinde altında olduğu için TCELL paylarında kısa vadeli fiyat baskısı oluşabilir. Öte yandan, Turkcell’in hissedar yapısında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık söz konusu idi ve gerçekleşmeyen yatırımcı toplantılarından ötürü Şirket’in temettü ödemeleri durmuştu. Dolayısıyla, hissedar yapısı anlaşmazlığının çözümü uzun vade için olumlu olarak algılanabilir. Son olarak; Telia, Turkcell hissesini yaklaşık 530mn USD’ye satma konusundaki görüşmeleri doğruladı.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç20 – 29.04.2020

Turkcell 1Ç20’de beklentilerin üzerinde 873mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin net karı bir önceki yıla göre %29 oranında daralmış olsa da bu daralmanın en büyük sebebi 1Ç19’da Fintur hissesi satışından elde edilen bir defaya mahsus 772mn TL kar olmuştur. Geçtiğimiz yılın net kar rakamını bu etkiden arındırdığımızda TCELL’in net karındaki yıllık artış %93 olarak hesaplanmaktadır. Güçlü gelir büyümesi (17%), operasyonel performansındaki iyileşme ve gerileyen finansman giderleri net kardaki artışın ana nedenleri olmuştur. Faturalı hat abonelerindeki artış ve daha fazla data kullanımı ile birlikte abone başına elde edilen gelir bu dönemde %20 oranında büyümüştür. Faaliyet giderlerinin gerilemesi ile birlikte TCELL’in FAVÖK’ü %24 oranında artarak 2,9 milyar TL’ye ulaşmış FAVÖK marjı ise %43,9’a yükselmiştir. TCELL 2020 satış geliri beklentisinde Kovid-19 etkisi ile ufak bir revizyon yaparak daha önce açıkladığı %13-%16 oranında gelir artış beklentisini %10-%12 olarak revize ederken FAVÖK marj beklenisi değiştirmeyerek %40-%42 olarak korumuştur. Şirketin 2020 beklentileri bizim %12 gelir büyümesi ve %40 FAVÖK marjı beklentilerimiz ile uyumludur. Hedef fiyatımıza göre %31 oranında yükselme potansiyeli taşıyan TCELL için Endeks Üzeri Getiri beklentimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç20 – 29.04.2020

Turkcell (TCELL) 1Ç20’de, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 772mn TL tutarındaki Fintur payları satışından kaynaklanan gelirler nedeniyle, yıllık bazda %28.7 azalışla, ancak bir önceki çeyreğe göre %15.5 artışla 873mn TL net kar açıklamıştır. Açıklanan net kar, beklentilere kıyasla daha az gerçekleşmiş olan net kur farkı giderleri ve bu dönemde görece olarak düşük bir efektif vergi oranı kaydedilmiş olması nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 779mn TL’nin ve tahminimiz 801mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Turkcell, 1Ç20’de 679bin adet net faturalı hat alımı gerçekleştirmiştir, toplam mobil abone sayısı, (M2M hariç) böylelikle 614bin artış göstererek 33.6mn’a ulaşmıştır. Bunun yanında data kullanımı artış göstermiş ve yukarı yönlü satışların da etkisiyle abone başına elde edilen aylık gelirler yıllık %21.5 artış gösterebilmiştir. Böylelikle, Grup’un konsolide satış gelirleri, yıllık bazda %17.3 artarak, piyasa beklentisi olan 6,639mn TL’nin ve tahminimiz 6,707mn TL’nin paralelinde, 6,658mn TL tutarında gerçekleşmiştir.

Grup’un FAVÖK’ü de yıllık %23.1 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,745mn TL’nin ve tahminimiz 2,735mn TL’ye paralel olarak 2,809mn TL tutarında gerçekleşmiştir, ancak FAVÖK marjı, ortalama beklentilerin işaret ettiği %41.3 civarında marj tahmininin üzerinde, yıllık 2.2. y.p. ve çeyreklik 1.0 y.p. artarak %42.2 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net karı ise, görece olarak artış göstermiş olan finansman giderleri, ve daha büyük ölçüde 1Ç19’da 772mn TL tutarında Fintur payları satışından kaynaklanan gelirler kaydedilmiş olması nedeniyle, yıllık bazda %28.7 azalarak 873mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç19’da bir defaya mahsus olarak kaydedilen bu gelirler hariç tutulduğunda ise, Grup’un net karı %92.9 oranında artış göstermiştir.

Bunun yanında, 1Ç20 sonunda Turkcell’in net borcu hesaplamalarımıza göre hafif azalarak 9.6mlyr TL’ye gerilemiştir (2019 sonu 9.7mlyr TL). Grup, 1Ç20 sonuçlarını açıklanmasından sonra, 2020 yılına dair beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Turkcell, 2020 yılında satış gelirlerinin %10-%12 oranında artmasını beklemekte (önceki beklenti: %13-%16), FAVÖK marjının %40%-42% aralığında (önceki beklenti: %39-%42), FVÖK marjının %19-%21 aralığında, (önceki beklenti: %18-%21) ve operasyonel yatırım harcamalarının satışlarına oranının %17-%19 aralığında (önceki beklenti: %16-%18) gerçekleşmesini öngörmektedir. Açıklanan sonuçların Grup payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuçların açıklanması ve yeni beklentilerin paylaşılmasıyla tahminlerimizi revize ederek, Turkcell payları içim 12 aylık 17.90 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

Ak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç20 – 29.04.2020

Turkcell’in 873mn TL seviyesindeki sürdürülen faaliyetlerden net karı geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkarken, piyasa beklentisi olan 779mn TL’nin de %12 üzerinde geldi. Beklentilerden daha iyi gelen faaliyet performansı net karı destekleyen en önemli unsur oldu. Şirket ilk çeyrekte satış gelirlerini %17 büyütmeyi başardı. İlk çeyrekte 679bin faturalı abone kazanımı ve %21 civarında artan ortalama abone balına gelir gelir büyümesini destekledi. Faaliyet kar marjı (FAVÖK) ise piyasa beklentisinin 1 puan üzerinde %42,2 oldu. Aynı zamanda söz konusu marj, şirketin tüm yıl için paylaştığı %40-42 beklenti aralığının da üzerinde gerçekleşti.

Şirket daha önce korona virüsün gelir büyümesi üzerinde bir miktar olumsuz etkisi olabileceğini açıklamıştı. Bu sebeple, 2020 yılı için gelir büyümesi beklentisi %13-16 aralığından %10-12 aralığına revize edildi. Şirketin güncellenen gelir büyümesi beklentisi bizim %11’lik beklentimiz dahilindedir. Turkcell 9,6milyar TL net borç ve 114mn dolar uzun döviz pozisyonu ile güçlü bir bilançoya sahiptir. Şirketin net borcu yıllık faaliyet karının sadece 0,9 katına denk gelmektedir. Bu yıl temettü dağıtım oranlarının %25 ile sınırlandırılması sonrasında yıl sonu net borç/faaliyet karı oranının 0,7x’lere kadar inmesi beklenebilir. Beklentilerden daha iyi gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri ve 18,7TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 25.03.2020

(+) Turkcell (TCELL): Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler, New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve şirket Eurobondlarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının daha önce 300 mn TL olarak belirlendiğini hatırlatan Turkcell, son dönemde piyasalarda özellikle COVID-19 virüsü kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcılarının korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarının gösterge değerlerinin desteklenmesi amacı ile azami fon tutarının 450 mn TL’ye artırılmasına karar verdiğini bildirdi. Şirket ayrıca, 11 Şubat tarihli açıklamasında belirttiği üzere, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredisinin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 mn Avro ve 166,7 mn $ tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart tarihinde tek seferde yapılarak kredinin kapatıldığını açıkladı.

Turkcell’den Haberler

Turkcell vadesi 16 Eylül 2020 olan kredisinin, bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4mn EUR ve 166,7mn ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesini 23 Mart 2020 tarihinde tek seferde yaparak, erken kapatmıştır.

Turkcell sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıkları Superonline İletişim Hizmetleri ve Kule Hizmet ve İşletmecilik tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Türkiye’de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla sırasıyla 600mn TL ve 300mn TL’ye kadar, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar vermiştir.

Turkcell’in %100 bağlı Ortaklığı olan Lifecell Ventures’ın sermayesi 12mn EUR artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma haklarının tamamı ödenmiştir.

Turkcell BİST’te işlem gören hisselerinin, New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarının (ADR) ve Şirket Eurobondlarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarını, son dönemde piyasalarda özellikle COVID-19 virüsü kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcılarımızın korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarımızın gösterge değerlerinin desteklenmesi amacı ile, 300mn TL’den 450mn TL arttırmaya karar vermiştir.

 

Şeker Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Turkcell (TCELL) 4Ç19’da yıllık %12.5 ve çeyreklik %5.7 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 737mn TL’nin paralelinde, ancak bu dönemde kaydedilen bir defaya mahsus vergi uzlaşmasına dair giderlerinin beklentimizin üzerinde kaydedilmiş olması nedeniyle tahminimiz olan 685mn TL’nin üzerinde, 756mn TL net kar elde etmiştir.

Turkcell, 4Ç19’da rekor faturalı hat abone alımı gerçekleştirmiş, toplam faturalı abone sayısını bu dönemde 984bin arttırarak 20.4mn’a ulaştırmıştır. Toplam mobil abone sayısı ise, BTK düzenlemesi kapsamında 1.9mn adet oturum izni olmayan ön ödemeli aboneliklerin, ve Grup’un kendi politikasına uygun olarak aktif olmayan 580bin aboneliğin iptali ile bu çeyrekte 1.7mn adet azalarak (M2M hariç) 33.1mn’a gerilemiştir. Yine de, Grup’un Türkiye operasyonlarından elde edilen abone başı aylık gelirler, artan data ve dijital hizmetler kullanımı, daha yüksek data içerikli tarife paketlerinin tercihi, abone kompozisyonunda faturalı hat payının artarak %62.2’ye yükselmiş olması (4Ç18: %55.7), data analizleri ile yukarı yönlü satışlar ve fiyat ayarlamaları ile rekor bir seviyede, yıllık %22.7 oranında yükselişle 4Ç19’da 45.9 TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle, tüketici finansmanı konusunda faaliyet gösteren iştirakinden elde edilen gelirlerin azalması ve spor müsabakaları bahis oyunları işinin Ağustos 2019’da sonlanmış olmasına rağmen, yıllık kuvvetli, %18.8 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 6,601mn TL’nin ve tahminimiz 6,565mn TL’nin paralelinde, 6,684mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup’un konsolide FAVÖK marjı ise, satış ve pazarlama giderleri yüksek bir dönem olan 4Ç18’in üzerinde, bu giderlerin satış gelirlerine oranının görece olarak azalış göstermiş olmasıyla yıllık 1.4 y.p. artarak (çeyreklik 1.9 y.p. azalışla) %41.2 oranında gerçekleşmiştir. 4Ç19 FAVÖK’ü, yıllık %23.0 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,719mn TL’nin ve tahminimiz 2,658mn TL’nin paralelinde, 2,754mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in net finansal giderleri, banka mevduatlarının faizinin düşüş göstermiş olmasıyla 4Ç19’da 905mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç18 net finansal gelirler: 258mn TL). Ayrıca, bu dönemde vergi otoritesi ile uzlaşmaya bağlı olarak 199mn TL gider kaydedilmiştir.

Grup’un efektif vergi oranı da görece olarak yüksek, %23.7 oranında gerçekleşmiştir (4Ç18: %4.0, 3Ç19: %22.3). Böylelikle net karı yıllık bazda %12.5 ve çeyreklik %5.7 azalarak 756mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in net borcu 4Ç19 sonunda hafif artarak 9.7mlyr TL’ye ulaşmış, (3Ç19 sonu: 9.5mlyr TL), net borç/FAVÖK oranı ise 1.0x olarak 3Ç19 sonuna kıyasla sabit kalmıştır. Turkcell, 2019 yılı sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 yılına dair beklentilerini paylaşmıştır. Grup, satış gelirlerinin yıllık bazda %13-%16 artış göstermesini, FAVÖK marjının %39-%42, FVÖK marjının %18-%21 ve yatırım harcamalarının gelirlerine oranının %16-%18 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Açıklanan sonuçların ve 2020 yılı beklentilerinin Grup payları performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Grup payları için 12 aylık 17.55 hedef fiyatımızı ve Al önerimizi sürdürmekteyiz.

Turkcell (TCELL), Türk Telekom (TTKOM) – Basında yer alan haberlere göre, İstanbul’da 26 Eylül 2019’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörlere para cezası kesilmesine karar vermiştir. Habere göre, Turkcell’e 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a 2 milyon 459 bin TL, Türk Telekom’a ise, 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Haberde, ayrıca Türk Telekom’a yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın ülke genelinde bir kısım radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulanması kararı verildiği belirtilmiştir. İlgili şirketler, gelişme hakkında henüz herhangi bir bildirimde bulunmamışlardır. Ancak tutarların Turkcell ve Türk Telekom şirketleri için 2020 yılı net kar tahminlerimize kıyasla belirgin miktarlarda olmamaları nedeniyle bu şirketlerin kısa dönem pay performansları üzerinde herhangi belirgin bir etkisi olmayacağını düşünmekteyiz.

Oyak Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

TCELL 4Ç19’da piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde 756mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 739mn TL net kar; OYAK Bekl: 840mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %13 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %6 altındadır. Net kar rakamının 4Ç18’e göre düşük olmasının sebebi şirketin bu çeyrekte bir defaya mahsus olarak yaptığı 199mn TL vergi ödemesidir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %20 artarak 6,7milyar TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6.600mn TL; OYAK Bekl: 6.550mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 2,88 milyar TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2.753mn TL; OYAK Bekl: 2.845mn TL) çeyreksel bazda ise %3 gerileme göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan artış göstererek %43.0 olmuştur. Turkcell 2020 yılında satışlarında %13-%16 oranında büyüme beklerken FAVK marjının %39-%42 oranında gerçekleşmesini bekliyor. Şirketin 2020 beklentileri bizim %14 satış büyümesi ve %41.7 FAVÖK marjı tahminlerimize paraleldir. Hedef değerimize göre %38 oranında artış potansiyeli taşıyan Turkcell için Endek Üzeri Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Vakıf Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

(=) Turkcell (TCELL): 4Ç19’da piyasa beklentilerine (739 mn TL) paralel, yıllık %13 gerilemeyle 756 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel taraftaki pozitif seyre karşılık net finansal giderlerdeki artış, 4Ç19’da net karlılık üzerinde baskı yarattı. Şirketin cirosu 4Ç19’da yıllık %20 yükselişle piyasa beklentilerine paralel 6,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %25 büyümeyle 2,87 mlr TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 1,6 puan artışla, piyasa beklentilerini (%41,7) aşarak 4Ç19’da %44,8 olarak gerçekleşti.

Yorum: Şirketin net karı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, operasyonel tarafta ise marj beklentilerinin aşıldığını gördük. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endekse göre %5 pozitif ayrıştı. Finansalların hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 755.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 739 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %13 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %6 azaldı. Şirketin açıkladığı net kar rakamı, Vergi Dairesi ile uzlaşma sonucu kaydedilen bir defalığa mahsus 199 milyon TL’yi de içermektedir.

Net satışlar 6,406 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,600 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 2,754 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,753 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 140 baz puan artarak %41,2 oldu. Yurtiçi operasyonların FAVÖK’ü yıllık bazda %33 artış kaydederken, FAVÖK marjı’da 4Ç18 seviyesi olan %37,3’den %41,1’e yükseldi. Yurtdışı operasyonların FAVÖK’ü ise çok az geriledi.

Şirketin net borcu 10,1 milyar TL olarak kaydedildi. Tüketici finansmanı şirketi hariç bırakıldığında ana faaliyetlerle ilişkili net borç 7,658 milyar TL (9A19: 6,975 milyar TL) olarak gerçekleşti. Şirketin 2019 yıl sonunda 115 milyon ABD doları tutarında döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır. Yönetim 2019 yılının Kasım ayında açıklamış olduğu 2020 beklentilerini muhafaza etti. Yönetim konsolide ciroda %13-16 büyüme, FAVÖK marjının %39-42 arasında olmasını (2019: %41,5) ve faaliyetlerle ilgili yatırım harcamaları/satışlar rasyosunun %16-18 aralığında olmasını beklemektedir.

 

GEDİK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 24.12.2019

Öneri: AL Son Kapanış: 13,69 Hedef Fiyat: 17,35 Potansiyel Getiri: 27%

Turkcell’i 17.35TL hedef fiyat, %27 yükseliş potansiyeli ve AL tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirket özellikle 4.5G sonrası artan data kullanımı ile desteklenen güçlü FAVÖK rakamları ile ön plana çıkmaktadır. Katma değerli dijital hizmetler tarafındaki artış, enflasyona paralel artan tarifeler ve müşteri memnuniyeti şirketin abone başına gelir rakamlarını desteklemektedir. Bunun yanında etkili bilanço düzenlemeleri ile azalan borçluluk ve kur pozisyonu riskleri azaltmaktadır.

FAVÖK yüksek ARPU rakamları ile destekleniyor. FAVÖK’ün 2019 yılında 10.5 milyar olmasını ve 2020’de ise 11.7 milyar TL’ye  ulaşmasını bekliyoruz. Enflasyondaki yükselişin tarifelere yansıtılması ve dijital gelirlerdeki katkı ile birlikte artan abone başına gelir rakamları (ARPU) karlılığı desteklemeye devam edecektir. Bunun yanında şirketin abone kazanımını da bundan sonra stratejisinin bir parçası yapması ilerisi için ek katkı yaratacaktır.

Yeni işler hem gelir kanallarını artıracak hem de ileride karlılığa destek olacaktır. Şirket Paycell ve dijital kurumsal ürünler gibi yeni alanlara yatırım yaparak halihazırda bulunan abone tabanına daha çok ürün ile ulaşmayı ve gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.

Turkcell’in 2019 yılı karının %60’ını temettü olarak dağıtmasını ve %6.5’lik temettü verimine ulaşmasını bekliyoruz. Ortaklar arasındaki sorunlar halen tam olarak çözülmese de bu sorunlar son yıllarda genel kurulun toplanıp temettü dağıtmasına engel olmamıştır.

Şirket Fintur’un satışından gelen nakit ve hedge uygulamaları ile kur riskini minimize etmiştir. Turkcell’in eylül itibariyle hedge enstrümanları dahil yaklaşık 155 milyon dolar uzun pozisyonu bulunmaktadır. Net borçluluğu ise 9.6 milyar TL ile yaklaşık olarak FAVÖK’ünün 1.0 katı seviyesine gerilemiştir.

Turkcell 2020T rakamlarına göre 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Bu rakam benzer şirket ortalaması olan 5.9x’e göre %42 iskontolu olduğunu göstermektedir. F/K çarpanına göre ise şirket 7.9x ile benzer şirketler ortalaması olan 15.0x’in oldukça altındadır.

Riskler (1) 5G ile ilgili henüz nasıl bir lisanslama olacağı ve bu ihalenin neleri kapsayacağı, 2G 3G ve 4.5G lisanslarının süre sonunda nasıl yenileneceğinin belli olmaması  şirketler için bir risk unsurudur. (2) resmi düzenlemelerdeki olası değişiklikler bir diğer risk unsurudur.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 09.12.2019

Turkcell (TCELL) Basın açıklamasına göre Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası’yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzalamıştır. €500mn tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak mevcut ve ileride oluşabilecek 5G ile ilgili donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanmaktadır. 3 yıl boyunca kullanılabilecek olan bu kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmaması ve toplamda 8 yıllık vadede geri ödenmesi hedeflenmektedir; kredinin nihai anlaşmaya dökülmesi için taraflar çalışmaya başlamıştır; gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalanması beklenmektedir.

 

Turkcell 2019 Yılı Finansal Beklentilerini Güncelledi ve 2020-22 Dönemine ait Beklentilerini Açıkladı – 12.11.2019

Şirketimiz 31 Temmuz 2019 tarihli açıklamasında 2019 yılı gelir büyüme hedefini %17-%19, FAVÖK marjı hedefini %39-%41 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını %16-%18 olarak açıklamıştı. Güncellenen 2019 yılı beklentilerine göre, gelir büyüme hedefi yaklaşık %18, FAVÖK marjı %41-%42 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı yaklaşık %18 seviyesinde öngörülmektedir. Ayrıca, Şirketimiz 2019 yılında %20-%21 FVÖK marjı beklemektedir.

Şirketimizin 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin beklentileri ise gelirlerde %13-%16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı* (CAGR), %39-%42 aralığında FAVÖK marjı, %18-%21 aralığında FVÖK marjı ve %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı olarak belirlenmiştir.

Bugün, yatırımcı ve analistler ile paylaşılan, 3 yıllık beklenti ve öngörülerimizi içeren sunuma internet sitemizde yer alan https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar linkinden ulaşılmaktadır.

*Yıllık bileşik büyüme oranı 2020 ve 2022 yılları arasındaki ortalama yıllık büyümeyi ifade etmektedir.

Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfasını ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılar dahilinde yapılmaktadır.

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç19 – 01.11.2019

Turkcell (TCELL) 3Ç19’da yıllık bazda %232, çeyreklik %72 oranında artışlarla, piyasa ortalama beklentisi olan 818mn TL ve tahminimiz 778mn TL’nin paralelinde, 801mn TL net kar açıklamıştır. Grup, 3Ç19’da abone alımlarını kuvvetlendirmiştir; 503bin’i faturalı hat olmak üzere net 526bin abone alimi gerçekleştirmiştir. Abone başına elde edilen aylık gelirleri de (M2M hariç) yıllık bazda %17.6 artış göstermiştir. Ancak, TL’nin değer kaybının yurt dışı satış gelirleri üzerindeki olumlu etkisinin azalması, spor bahis oyunları kontratının sona ermesi ile bu is kolundan elde edilen ve tüketici finansmanı iştirakinden elde edilen gelirlerin azalmasıyla Grup’un konsolide satış gelirlerindeki artış, abone başına aylık gelirlerindeki artışa kıyasla daha yavaş olarak, ancak yine de enflasyonun üzerinde bir oranla, yıllık bazda %13.6 olarak gerçekleşmiştir.

Turkcell, 3Ç19’da piyasa ortalama beklentisi 6,580mn TL ve tahminimiz 6,567mn TL’ye paralel, 6,587mn TL tutarında satışlar gerçekleştirmiştir. Grup’un FAVÖK’ü de, bu dönemde yıllık %18.1 artarak piyasa ortalama beklentisi 2,769mn TL ve tahminimiz 2,845mn TL paralelinde, 2,839mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık 1.8 y.p. ve çeyreklik 1.9 y.p. artarak %43.1’e ulaşmıştır. Turkcell’in net finansal giderleri, kur farkı giderlerindeki gerileme ile yıllık bazda %78.5 azalarak 440mn TL olarak gerçekleşmiş, Grup’un bu dönemde BTK ile telsiz vergileri konusundaki itilaf nedeniyle 128mn TL karşılık ayırmış olmasına rağmen, azalan efektif vergi oranı ile birlikte, net kari yıllık %232 ve çeyreklik %72 artarak 801mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net borcu, 3Ç19 sonunda 9.5mlyr TL’ye gerilemiştir (2Ç19 sonu: 11.1mlyr TL). Sonuçların açıklanmasından sonra Turkcell, yılın tamamına dair öngörülerini yinelemiştir. Açıklanan sonuçların Grup payları kısa dönem performansını hafif olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç19 – 01.11.2019

TCELL 3Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 801mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 813mn TL net kar; OYAK Bekl: 826mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %232 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %72 üzerindedir. Şirket 3Ç19’da 128mn TL’lik bir kereye mahsus karşılık gideri kaydetmiştir. Net karı ilgili karşılık giderine göre düzelttiğimizde, net kar piyasa beklentilerinin %13 üzerinde gerçekleşebilirdi. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %15 artarak 6,311mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,581mn TL; OYAK Bekl: 6,558mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla 2,959mn TL olarak gerçekleşirken çeyreksel bazda ise %15 yükseliş göstermiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.4 puan artış göstererek %46.9 olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç19 – 01.11.2019

3Q19 sonuçlarını 801 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 813 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Turkcell 3Ç18’de 241 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 6,6 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’da 2,839 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,794 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 183 baz puan artarak %43,1 oldu. Şirketin net borcu 9,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, Turkcell’in ana iş alanına ait net borcu ise 6,975 milyar TL olarak kaydedildi. Şirket yönetimi 2019 yılına ait net satışlar beklentisini %17-19 aralığında, FAVÖK marjını %39-41 aralığında ve yatırım harcamalarının satışlara oranını %16-18 olarak muhafaza etti

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 22.08.2019

Turkcell (TCELL) China Development Bank (CDB) ile imzaladığı EUR 750mn değerindeki kredi anlaşmasının, kullanıldığı para birimleri açısından ABD doları ve Euro için sırasıyla Libor + %2,22 ve Euribor + %2,20 olan yıllık faiz oranları, 10 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla Libor + %2,17 ve Euribor + %2,15 olarak iyileştirilmiştir. Kredinin vadesinde ve geri ödeme koşullarında bir değişiklik bulunmamaktadır.

Turkcell Temettü Dağıtım Tarihleri

Turkcell daha önce ertelenen genel kurulunu 12 Eylül tarihinde yapacağını açıkladı. Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifini de açıklayan şirket kar payı tutarını değiştirmezken, hisse başına 0,4590TL tutarındaki temettüyü 22 Ekim, 17 Aralık, 14 Ocak ve 17 Mart’ta dört eşit taksitte ödenecek. Söz konusu tutar şirketin 2018 dağıtılabilir karının %50’sine ve şu anki piyasa değerine göre %3.5 temettü verimine denk gelmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Turkcell (TCELL), 2Ç19’da yıllık bazda %12.1 oranında yükselişle, 480mn TL olan tahminimize paralel olarak, ancak bu dönemde Kcell satışına ilişkin olarak 60mn TL tutarında tazminat yükümlülüğü kaydedilmiş olması nedeniyle piyasa ortalama net kar tahmini olan 540mn TL’nin altında, 465mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell, 2Ç19’da tamamı faturalı hatlardan oluşan 214bin adet net abone alımı gerçekleştirmiştir. Artan data ve dijital hizmetler kullanımı, abone bazında faturalı hatların payının yükselmesi, yukarı yönlü satışlar ve fiyat ayarlamalarının etkisiyle Şirket’in abone başına elde edilen gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %16.5 oranında artarak 38.1 TL’ye ulaşmıştır. TL’nin değer kaybıyla oldukça yüksek seyreden yurt dışı operasyonlardan elde edilen gelir büyümesinin de etkisiyle, Grup’un konsolide satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %21.3 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 6,060mn TL ve tahminimiz 6,003mn TL’ye benzer olarak, 6,191mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Satış gelirlerinde gerçekleşen bu artışın paralelinde, Turkcell’in konsolide FAVÖK’ü de yıllık bazda %19.6 oranında artarak, piyasa ortalama beklentisi ve tahminimiz olan 2,452mn TL doğrultusunda, 2,553mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK marjı 2Ç19’da yıllık bazda 0.6 y.p. (çeyreklik -0.7 y.p.) gerileyerek %41.2 oranında gerçekleşmiştir. Turkcell’in net finansal giderleri, 2Ç19’da yıllık bazda %11.1 oranında gerileme göstermiştir. Bunun yanında amortisman giderleri ile birlikte efektif vergi oranı hafif artmış ve net kar büyümesi, amortisman giderlerindeki artış ile birlikte %12.1 oranında gerçekleşmiştir; Grup 2Ç19’da 465mn TL net kar kaydetmiştir.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Turkcell, 2019 yılı FAVÖK marjı beklentisini %38-%40 aralığından %39-%41 aralığına yükseltmiştir. Ayrıca Grup, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Eylül 2019 tarihinde yapılacağını, ve burada Şirket Yönetim Kurulu’nun halihazırda toplam %3.5 oranında kar payı verimine işaret eden, 2018 yılı dağıtılabilir karından 1,010mn TL tutarında brüt nakit kar payının 22 Ekim 2019, 17 Aralık 2019, 14 Ocak 2020 ve 17 Mart 2020 tarihlerinde 4 eşit taksitte dağıtılmak üzere teklif edileceğini paylaşmıştır. Açıklanan finansal sonuçların ve 2019 yılı öngörüleri ile revizyon ve kar payı dağıtım tarihlerinin belirlenmesi gelişmesine piyasanın ilk tepkisinin karışık/nötr olabileceğini düşünmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

2Q19 sonuçlarını 465 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 514 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. 2Ç19’da Turkcell Kcell ile ilgili olarak 60 milyon TL tutarında provizyon ayırmış olup, bu provizyona göre düzeltildiğinde, şirketin net kar büyümesi %26,6 olup, 525 milyon TL olarak gerçekleşecekti. Şirketin açıkladığı net kar, yıllık bazda, %12 artış kaydetti. Net satışlar 6,2 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’da 2,553 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2.447 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 56 baz puan azalarak %41,2 oldu. Şirketin net borcu 11,375 milyar TL olarak gerçekleşirken, Turkcell’in ana iş alanına ait net borcu ise 8,2 milyar TL olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de güncelledi. Şirket yönetimi net satışlar beklentisini %17-19 aralığında ve yatırım harcamalarının satışlara oranını %16-18 olarak muhafaza ederken, FAVÖK marjı beklentisini ise %38-40 aralığından %39-41 aralığına yükseltti.

Son olarak, şirket yönetim kurulu 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanan pay başına toplam 0,4590908 TL nakit temettünün dört eşit taksitte ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen temettü dağıtım tarihleri 22 Ekim 2019, 17 Aralık 2019, 14 Ocak 2020 ve 17 Mart 2020’dir. Teklif edilen toplam temettü miktarı %3,5 temettü verimini işaret etmektedir.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 21.06.2019

Turkcell’in (TCELL) %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman, yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere bir yıl içerisinde toplam 500mn TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz ve koşullarda, en fazla 1 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, TL cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.

 

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Turkcell – 1Q19 sonuçlarını 1.225 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,185 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %144 arttı. Güçlü artışın altında yatan ana sebep, şirketin Fintur’daki payının Sonera Holding’e satışından elde ettiği 772 milyon TL kardır. Net satışlar 5,7 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’da 2,281 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2.3 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 227 baz puan artarak %40.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell’in ana iş alanına ait net borcu ise, çeyreksel bazda, %5 gerileyerek 8,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de güncelledi. Şirket yönetimi net satışlarda daha önce %16-18 büyüme öngörürken, bu beklenti aralığını % 17-19’a yükseltti. FAVÖK marjını ise %37-40 arasında olmasını beklerken, %38-40 olarak güncelledi. Yatırım harcamalarının satışlara oranının %16-18 olmasına yönelik beklentilerini muhafaza etti. Son olarak, şirket yönetim kurulu pay başına toplam 0,4590908 TL nakit temettünün dört eşit taksitte ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen temettü dağıtım tarihleri 18 Haziran 2019, 5 Ağustos 2019, 21 Ekim 2019 ve 17 Aralık 2019’dur. Teklif edilen toplam temettü miktarı %3,7 temettü verimini işaret etmektedir.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Turkcell birinci çeyrekte 1,22 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 1,21 milyar TL ile aynı seviyede bulunmaktadır. 1. çeyrek sonuçları hem gelirler hem de faaliyet karı tarafında piyasa beklentileri ile paralellik göstermektedir. Fintur hisselerinin satışının net kara katkısı 770mn TL civarında olurken, devam eden operasyonlardan elde edilen net kar 472mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşüş gösterdi. Gelir büyümesi %19,2 ile şirketin tüm yıl için %16-18 olan beklenti aralığının üst bandının üstünde geldi. Faaliyet kar marjı (FAVÖK) ise %40 ile yine %37-40 olan beklenti aralığının üst bandında gerçekleşti. Hem gelir büyümesi hem de faaliyet kar marjının şirketin tüm yıl beklentilerine göre güçlü gelmesi şirket yönetiminin beklentilerini bir miktar yukarı çekmesini sağladı. Gelir büyümesi beklentisi %16-18’den %17-19’a, FAVÖK marjı beklentisi ise %37- 40’tan %38-40’a revize edildi. Turkcell yönetimi aynı zamanda 2018 yılı karından hisse başına 0,46TL nakit temettü dağıtılması önerisini genel kurul onayına sunacak. Temettü verimi %3,7 iken dağıtım Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık’ta dört eşit taksitte yapılacaktır. Birinci çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Turkcell (TCELL), 1Ç19’da piyasa ortalama beklentisi olan 1,213mn TL’ye paralel olarak 1,224mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell’in 1Ç19 net karı, kuvvetli operasyonel performansı ve Fintur’daki %41.45 oranındaki paylarının satışı ile kaydedilen 772mn TL tutarındaki durdurulan faaliyetler dönem karının katkısı ile, yıllık bazda %144.5 ve çeyreklik bazda %41.7 oranında kuvvetli artış göstermiştir. Grup’un operasyonel sonuçları, dijital servisler odaklı stratejisi ile artan data kullanımının ve süregelen faturalı hatlara dönüşümün olumlu etkilerini yansıtan piyasa beklentilerine ve tahminlerimize paralel gerçekleşmiştir.

Turkcell 1Ç19’da abone sayısını korumuş; satış gelirleri dijital odaklı ve yukarı yönlü satış stratejisi ile kuvvetli büyümeye devam etmiştir. Grup’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %19.2 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 5,654mn TL’nin ve tahminimiz 5,611mn TL doğrultusunda, 5,675mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlarda gerçekleşen bu büyüme ile Turkcell’in konsolide FAVÖK’ü 1Ç19’da yıllık bazda %12.8 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,261mn TL ve tahminimiz 2,284mn TL paralelinde, 2,281mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yüksek bir baz dönem üzerine yıllık 2.3 y.p. azalarak (çeyreklik 0.4 y.p. artışla) %40.2 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net karı, öngörülerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiş olan finansal giderleri ve efektif vergi oranı nedeniyle 1,327mn TL olan tahminimizin hafif altında gerçekleşmiştir.

Sonuçların açıklanmasının ardından Turkcell, 2019 yılı satış gelirleri büyüme tahminini %16-%18 aralığından %17-%19 aralığına ve FAVÖK marjı beklentisi aralığını da %37-%40’den %38-%40’a revize etmiştir. Ayrıca, Grup Yönetim Kurulu 31 Mayıs 2019’da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunmak üzere, %3.7 oranında kar payı verimine karşılık gelen ve 2019 yılı süresince 4 eşit taksitte dağıtılması öngörülen 1,010mn TL brüt nakit kar dağıtımı kararı almıştır. Beklentileri teyit eden olumlu sonuçların ve takibinde 2019 yılı hedeflerinde açıklanan yukarı yönde revizyonların Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Turkcell payları için 17.30 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürmekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

(=) Turkcell (TCELL): 1Ç19’da 1,22 mlr TL net kar açıklayan şirketin net karı, 1,19 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda %145 artış gösterdi. Net karlılıkta gözlenen yükselişte, şirketin Fintur’daki hisselerinin Sonera Holding’e devrinden elde edilen 772 mn TL’lik kar önemli etken oldu. Bu çeyrekte kaydedilen 248,7 mn TL’lik net esas faaliyetler geliri (1Ç18: 100,6 mn TL net esas faaliyetler geliri) net kar büyümesine katkı sağlarken, kur farklarına bağlı kaydedilen 683,5 mn TL’lik net finansal gider (1Ç18: 442 mn TL net finansal gider) net kar büyümesine olumsuz yansıdı. Şirketin Türkiye tarafında abone sayısı yıllık bazda %1,9 düşüşle 36,6 mn kişi seviyesine gerilerken, kullanıcı başına ortalama data kullanımı %34 artış gösterdi. Yurt dışı operasyonları da dahil ettiğimizde şirketin abone sayısı yıllık %3,4 düşüşle 48,4 mn kişi oldu. Şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %11 artışla 2,34 mlr TL ile 2,33 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel bir gerçekleşme gösterdi. FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 3 puan gerileyerek %41 olarak gerçekleşti.

Şirket ayrıca, 1Ç19 sonuçları ardından yılsonu beklentilerinde revizyona gitti. 2019 yılı için %16-%18 olan gelir büyümesi hedefini %17-%19 olarak ve %37-%40 aralığında olan FAVÖK marjı hedefini de %38-%40 aralığına güncelledi. %16-%18 hedef operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentisini ise korudu. Yorum: 1Ç19’da şirketin finansalları piyasa beklentilerine paralel görünüyor. Yılsonuna ilişkin beklentilerin hafif yukarı güncellenmesi ise olumlu. Şirket ayrıca, toplam 1 mlr TL’lik brüt temettüyü (son kapanışa göre %3,7 temettü verimi) 4 eşit taksitte dağıtma kararı aldı. Şirket hisseleri, yılbaşından bugüne endekse göre %1,8 negatif ayrıştı.Finansalların hisse performansına nötr yansımasını bekliyoruz.

 

Turkcell Fintur Holdings B.V. Hisse Satışının Tamamlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 02.04.2019

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı: Hisse devri için gerekli ön şartların Mart ayı içerisinde tamamlanmasından dolayı işlemden elde edilen kar 31 Mart 2019 kurundan hesaplanmıştır ve 772,4 milyon TL’ye karşılık gelmektedir.

12 Aralık 2018 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, sermayesinin %41,45’ine sahip olduğumuz Fintur Holdings B.V. (“Fintur”)’un paylarının tamamının, Fintur’un diğer hissedarı olan Sonera Holding B.V’ye devri 2 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin nihai bedeli 352,9 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Hisse devri için gerekli ön şartların Mart ayı içerisinde tamamlanmasından dolayı, işlemden elde edilen 772,4 milyon TL karın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımıza yansıyacağı öngörülmektedir.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Bugün, şirketimiz tarihinde önemli bir stratejik gelişme olan işlemi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bir yıldan uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve azınlık hissedarı olduğumuz Fintur iştirakimizin ortağımıza devri 353 milyon Euro bedelle gerçekleşti. Bu işlem, “Asset light” yani verimli bilanço olarak tanımladığımız stratejimizin, fiziki varlıklarımızın Türkiye’ye odaklı ve uluslararası büyümenin dijital varlıklarla sağlanacağı stratejimizin teyidi niteliğindedir.
Aynı zamanda, bilançomuza yaklaşık 2,2 milyar TL karşılığında nakit girişi sağladığımız bu işlem ile likiditemiz ve bilanço oranlarımız daha da güçlenmiş, döviz pozisyonumuz fazlaya dönüşmüştür. Bu işlemden yaratılan kaynağı müşterimize sunduğumuz değeri zenginleştirecek ve teknolojimizi güçlendirecek yatırımlarda kullanacağız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi teknoloji çözümlerimiz ile insan kaynağımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratma stratejimizle sürdürülebilir ve karlı büyümeye, dijital operatör vizyonumuza odaklanmaya devam edeceğiz.” dedi.
Söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 5 ve 6’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde “Önemli Nitelikteki İşlem” sınıfına girmemektedir*.
*İlgili oran hesaplamalarına aşağıda yer verilmektedir:
a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki (31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar) kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı: kayıtlı değer 1.720.305 Bin TL, aktif toplamı 42.765.275 Bin TL olup, %4,0’dır.
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 11 Aralık 2018 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 26.256.218 Bin TL ve gerçekleşen işlem tutarının 31 Mart 2019 tarihli gösterge EUR/TL kuru itibarıyla 2.229.595 Bin TL olup, %8,5’dir.
c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun 31 Aralık 2018 yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: gelire katkısı 0 TL ve son yıllık finansal tablolardaki satış geliri 21.292.475 Bin TL olup, %0’dır.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 02.04.2019

Turkcell (TCELL), müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi teknoloji çözümleri ile değer yaratma stratejisi doğrultusunda, organizasyon yapısında birtakım değişikliklerin yapılmasına karar vermiştir.

Turkcell, Satış Fonksiyonu’nda müşteri, kanal yönetimi, satış stratejisi ve operasyonlarının daha etkin yönetilmesi amacıyla, “Bireysel Satış”, “Kurumsal ve Ev Satış” ve “Uluslararası ve Toptan Satış” odakları oluşturulmuştur. “Bireysel Satış” ve “Kurumsal ve Ev Satış” odakları fonksiyon olarak, “Uluslararası ve Toptan Satış” ise direktörlük olarak yönetilecek ve her üçü de doğrudan genel müdüre bağlı olacaktır.

Bu kapsamda Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı görevine hâlihazırda Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini vekâleten yürüten Sn. Kadri Özdal’ın 1 Nisan 2019 itibarıyla vekâleten, Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcısı görevine hâlihazırda Ev ve Kobi Satışından Sorumlu Direktör Sn. Ceyhun Özata’nın mevcut görevine ek olarak 1 Nisan 2019 itibarıyla vekâleten atanmasına karar verilmiştir. Turkcell, ayrıca, Strateji Fonksiyonu altında yönetilen yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerin konularına göre genel müdür, finans ve ilgili fonksiyonlar altında yönetilmesine karar vermiştir.

Strateji Fonksiyonu altında yürütülmekte olan stratejik iş geliştirme ve iştirak performans izleme işleri Strateji Direktörlüğü altında doğrudan genel müdüre raporlayacak şekilde konumlandırılacaktır. Şirket, dijital servis ve çözümlerinde teknoloji odağını ön plana almak amacıyla hâlihazırda Dijital Servisler ve Çözümler Teknolojisinden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Sn. Ataç Tansuğ’u 1 Nisan 2019 itibarıyla mevcut görevine ek olarak

Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak vekâleten atamıştır. Turkcell Yönetim Kurulu ayrıca, Şirket’in 2019 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirket’in ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Turkcell’den Yönetim Değişikliği Açıklaması – 15.03.2019

1 Nisan 2015’te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.

Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal’ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.

Sayın Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak “Turkcell’de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye’nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır.” dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça “Turkcell olarak Sayın Kaan Terzioğlu’nun Genel Müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell’i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell’i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımızla ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecektir.” dedi.

Turkcell Eurobond geri Alım İşlemleri Bildirimi – 15.03.2019

Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında; 14 Mart 2019 tarihinde, toplam 1.000.000 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond’ları (XS1803215869) alınmış olup, işlemler ortalama 90,500 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 930.294 ABD Doları’dır.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 14.03.2019

Bloomberg’in haberine göre Çukurova Grubu Ziraat Bankası’na olan 1,6 milyar Dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması konusunda alternatifleri değerlendiriyor. Hatırlanacağı üzere, Çukurova Rus ortağı Alfa ile arasındaki ihtilafın çözümü noktasında Türkcell’deki %13,8’lik dolaylı hisselerini Ziraat Bankası’na rehin vermişti. Haberin bu aşamada Turkcell hisseleri üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Turkcell (TCELL) 4Ç18’de, satış gelirlerinde süregelen kuvvetli büyümeye ek olarak, görece olarak zayıf baz dönemler olan önceki yılın aynı döneminin 4.0x katında ve bir önceki döneminin 3.6x katında, derlemiş olduğu bir ankete göre piyasa ortalama beklentisi olan 830mn TL’nin ve 800mn TL olan tahminimizin üzerinde, 864mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Türkcell’in satış gelirleri, kuvvetli, yıllık %20.6 oranında büyümeye devam ederek tahminimiz olan 5,628mn TL’ye ve piyasa ortalama beklentisi olan 5,722mn TL’ye paralel, 5,626mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup’un FAVÖK’ü de yıllık % 28.8 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,268mn TL’ye paralel, 2,239mn TL olarak gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: 2,196mn TL). FAVÖK marjı, yıllık 2.5 y.p. artış ve çeyreklik 1.5 y.p. azalış göstererek %39.8 oranında gerçekleşmiştir. Finansal giderlerinin belirgin olarak azalmış olması, ve Grup’un bu dönemde efektif vergi oranının %4’e gerilemiş olmasıyla da Turkcell, 4Ç18’de, vergi uzlaşması nedeniyle 575 milyon TL’lik karşılık etkisi bulunan 4Ç17 sonuçlarının 4.0x katında, ve kur dalgalanmasından, yükselen borç ve faiz oranlarından kaynaklanan oldukça yüksek net finansal giderler kaydedilmiş olan 3Ç18’in ise 3.6x katında, 864mn TL tutarında net kar kaydetmiştir.

Grup, 4Ç18 sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2019 yılına dair beklentilerini paylaşmıştır. Turkcell’in 2019 yılı beklentileri, genel olarak Mart 2018’de paylaşmış olduğu orta dönem beklentilerine paraleldir. Turkcell, 2019 yılı satış gelirlerinin %16-%18 oranında artış göstermesini, FAVÖK’ünün %37%-40 aralığında gerçekleşmesini ve operasyonel yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının %16%-18 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Turkcell’in net kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan 4Ç18 sonuçlarının, pay performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

İyi sonuçlar, temkinli beklentiler

TCELL: Turkcell 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Şirket güçlü operasyonel performansı ve son çeyrekte Türk Lirasındaki güçlenme sayesinde elde ettiği finansal gelirler sayesinde yıllık bazda %300 büyümeyle TRY864 mln net kar açıkladı. Çeyreklik net kar bizim TRY842 mln olan beklentimiz ile uyumlu şekilde piyasa beklentisi olan TRY796 mln seviyesinin üstünde gerçekleşti. Beklentilerin üstündeki gerçekleşmeye 4Ç18’de TRY76 mln’a ulaşan ertelenmiş vergi geliri de destek verdi (TRY34 mln). Sonuçların ardından 2019 ile ilgili beklentilerini de paylaşan şirket bu yıl, 2018’e kıyasla daha düşük oranlarla da olsa gelirlerindeki güçlü büyümenin sürmesini ve sağlam marjların korunmasını bekliyor. Turkcell’in 4Ç18 finansal sonuçları ve 2019 beklentilerine piyasanın hafif olumsuz bir eğilimle nötr tepki vermesini bekliyoruz.

2019 beklentileri: 2018’de revize edilmiş %20-22 gelir büyümesi ve %39-41 FAVÖK marjı hedeflerine ulaşan şirket, 2019’’da ağırlıklı olarak veri kullanımı ve dijital hizmetlerden sağlanacak şekilde %16-18 arası bir gelir büyümesi (2018 ‘de +%21) ve %37-40 seviyelerinde FAVÖK marjı hedefliyor. Bütçede operasyonel performans için yatırımlar/satışlar oranı %16-18 aralığında hesaplanmış görünüyor (2018’de %18.5). Şirketin 2019 beklentileri, bizim %20 gelir büyümesi ve %40.5 FAVÖK marjı beklentilerimizin altında kalsa da yönetimin bu hedefleri temkinli hedefler olarak nitelendirmesi sebebiyle şimdilik kendi tahminlerimizi değiştirmiyoruz. Hisse 2019 tahminlerine göre FD/FAVÖK oranı 4.2 seviyesinden işlem görüyor. TCELL için TRY16.50 hedef fiyatıyla TUT tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Turkcell yılın son çeyreğinde 864mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 830mn TL’nin hafif üzerinde gelirken satış gelirleri ve faaliyet karı piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı. Daha düşük finansal giderler ve vergi gideri net karı destekledi. 4. Çeyrekte satış gelirleri %20,6 büyümeyle piyasa beklentisi olan 5,73milyar TL’nin hafif altında 5,63milyar TL olarak açıklandı. Büyüme oranı yılın geri kalanındaki gelir büyümesine paralel gelişti.

Faaliyet karı (FAVÖK) 2,24milyar TL ile piyasa beklentisi olan 2,27milyar TL’nin hafif altında gelirken, Şirket’in faaliyet kar marjı yılın geri kalanındaki %42 seviyelerinden %40’ın altında gelmiş oldu. Turkcell’in faturalı abone bazı aynı seviyede kalırken ön ödemeli abone bazı ise abone kayıp politikasına uygun olarak çıkarılan aboneler nedeniyle daraldı. Son yıllarda devam eden pazar payı kaybı sebebiyle gelir büyümesi sadece fiyat artışları ve yan iş kollarının katkısına dayanmaktadır. 2019’da şirketin enflasyon baskısını rahatlıkla müşterilerine yansıtamadığı bir senaryoda gelir büyümesinin yavaşlaması muhtemeldir. Turkcell’in net borcu 14,3milyar TL’den 12,7milyar TL’ye düştü.

Fintur hisselerinin satışının 2019’un birinci çeyreğinde tamamlanmasıyla birlikte oluşacak nakit girişi borç miktarını 350mn Euro daha aşağı çekecektir. Turkcell %20,8 gelir büyümesi ve %41,3 FAVÖK marjı ile 2018 yılını daha önce paylaştığı beklentiler dahilinde tamamlamış oldu. 2019 yılı için paylaşılan %16-18 gelir büyümesi ve %37-40 aralığında olan FAVÖK marjı beklentileri hem büyümede yavaşlama hem de marj daralması anlamına gelmektedir. Söz konusu beklentiler dikkate alındığında piyasa beklentilerinde yukarı yönlü revizyon ihtimalini düşük görüyoruz. Piyasa beklentilerine göre olumlu sürpriz içermeyen 4. Çeyrek sonuçları ve görece ihtiyatlı 2019 yılı beklentilerini dikkate aldığımızda kar açıklaması sonrası hisse performansının olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Turkcell – 4Ç18 sonuçlarını 864 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 796 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %300 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %258 arttı. Net satışlar 5,379 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,763 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 2,239 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,273 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 253 baz puan artarak %39.8 oldu. 2018 yılının genelinde Turkcell’in FAVÖK’ü, yıllık bazda, +41 artış kaydetti ve 8.8 milyar TL oldu ve FAVÖK marjı ise 595 baz puan iyileşerek, %41.3 olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 12,736 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in ana iş alanına ait net borcu 8,565 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de paylaştı. Şirket yönetimi net satışlarda %16-18 büyüme öngörürken, FAVÖK marjının %37-40 arasında olmasını ve yatırım harcamalarının satışlara oranının %16-18 arasında olmasını beklemektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.3 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

(=) Turkcell (TCELL): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüs tahmini olan 796 mn TL net kar beklentisinin %8,5 üzerinde 863,9 mn TL net kar açıkladı. 4Ç17’de kaydedilen 396,5 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 257,8 mn TL net finansal gelire dönmesi, net kar tarafında gözlenen yıllık bazdaki %300 artışı destekledi. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri, yıllık bazda %21 artarak 5,63 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 5,76 mlr TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Konsolide gelirlerin %85’ini oluşturan Turkcell Türkiye gelirlerinde yıllık bazda %18 artış yaşanırken, uluslararası gelirler ise %46 artış gösterdi. 4Ç18’de şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %29 artarak 2,24 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK aynı zamanda Research Turkey konsensüs tahmini olan 2,27 mlr TL’ye paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,5 puan iyileşerek 4Ç18’de %39,8 seviyesine yükselmiştir.

Yorum: Beklentilere paralel gerçekleşen 4Ç18 finansalları öncesinde, şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %10 pozitif ayrışmıştır. Finansallara şirket hisselerinin nötr tepki vereceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

TCELL 4Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 864mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 796mn TL net kar; OYAK Bekl: 850mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %300 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %258 üzerindedir. Net karın bir önceki yıla göre yüksek oranda artış göstermesinin ana sebebi bu çeyrekte şirketin daha düşük finansal gider ve vergi gideri yazması olmuştur. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %20 artarak 5,379mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5,763mn TL; OYAK Bekl: 5,812mn TL).

FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %50 artışla 2,569mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2,273mn TL; OYAK Bekl: 2,366mn TL) çeyreksel bazda ise %8 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 9.5 puan artış göstererek %47.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 12,684mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.4x olmuştur. TCELL 2019’da beklentimize paralel olarak %16-18 oranında gelir büyümesi ve %37-40 oranında FAVÖK marjı elde etmeyi planlamaktadır. Hedef değerimiz olan 16.2 TL’ye göre %9 yükselme potansiyeli taşıyan TCELL için tavsiyemizi, şirketin son dönemdeki güçlü hisse performansını dikkate alarak, Piyasaya Paralel olarak değiştirmekteyiz.

 

Turkcell TCELL 4Ç18 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Finansal sonuçlar tablosu

Milyon TL 4Ç17 4Ç18 %değ. 2017 2018 %değ.
Gelir 4.666 5.626 %20,6 17.632 21.292 %20,8
FAVÖK1 1.739 2.239 %28,8 6.228 8.788 %41,1
FAVÖK Marjı (%) %37,3 %39,8 2,5yp %35,3 %41,3 6,0yp
Net Kar 216 864 %300,1 1.979 2.021 %2,1

Piyasa net kar beklentisi 796 milyon TL olup, yıllık bazda %269 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 5,763 milyon TL olup, yıllık bazda %29 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi ise 2,273 milyon TL olup, yıllık bazda, %33 artışı işaret etmektedir.

Turkcell tarafından yapılan açıklama

Zorlu makroekonomik koşullara rağmen, güçlü finansal performans:

o Tüm zamanların en yüksek Grup geliri ve FAVÖK’ü

o  Grup gelirleri yıllık bazda %21 ve iki yıl kümülatif bazda %49 artış gösterdi.

o Grup FAVÖK’ü yıllık bazda %41, iki yıl kümülatif bazda %90 artarken, FAVÖK marjı %41,3 oldu. o 2.021 milyon TL ile güçlü grup net karı elde edildi.

o Operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı2 planlarımıza paralel olarak %18,5 oldu. o 1,9 milyar TL temettü dağıtıldı

 • Temel yapı taşlarını doğru fiyatlandırma, kur & faiz oranı riskinden korunma ve likitide yönetiminin oluşturduğu iş modelimizi riskten koruma stratejimiz ve etkin maliyet kontrol önlemleri sayesinde beklentilerimizi gerçekleştirdik.

Güçlü operasyonel performans:

 • Dijital servislerin indirilme sayısı %94 artışla dünya genelinde 169 milyon oldu.
 • 2018’de 347 bin mobil faturalı net müşteri kazanımı gerçekleşti.
 • 5G abonelerinin data kullanımı Aralık’ta 8 GB oldu.

2019 yılı grup beklentileri3; %16-%18 aralığında gelir büyümesi hedefi, %37-%40 aralığında FAVÖK marjı hedefi ve %16-%18 aralığında operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı2 hedefi

DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Güçlü finansal sonuçlar elde edildi:

 • Grup gelirleri ve FAVÖK sırasıyla %20,6 ve %28,8 artarken, FAVÖK marjımız %39,8 oldu.
 • Çeyreksel bazda istikrarlı performans ile Grup net karı 864 milyon TL olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performans devam etti:
 • Mobil ARPU4‘da yıllık bazda %15,8’lik artış elde edildi. Bu temel olarak, dijital servis odaklı strateji ile sağlandı.
 • Mobil çoklu teklif abone payı5 yıllık 10,9 puan artışla %66,7’ye ulaştı; TV’li çoklu oyun aboneleri6 oranı yıllık 4,2 puan artışla %48,6‘ya yükseldi.
 • Güçlü müşteri memnuniyetinin bir yansıması olarak net tavsiye skoru liderliği devam etti.

Fintur’daki hisselerimizin Fintur’un diğer hissedarı Sonera Holding B.V.’ye devredilmesine ilişkin bağlayıcı anlaşma 12 Aralık 2018 tarihinde imzalandı; işlemin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Gelirler Grup gelirleri 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %20,6 büyüdü. Bu büyüme temel olarak, dijital servis odaklı stratejimizin başarılı şekilde uygulanması ve müşteri memnuniyetine odaklanmamız sonucu Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır.

Grup gelirlerinin %85’ini oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %18,4 artışla 4.785 milyon TL’ye (4.041 milyon TL) yükseldi.

 • Data ve dijital servis gelirleri %16,1 artışla 3.177 milyon TL’ye (2.735 milyon TL) ulaştı.
 • Mobil tarafta, artan data kullanıcı sayısı, kullanıcı başına data tüketimindeki artış ve yükselen dijital servis
 • penetrasyonu ile birlikte müşterilerimizi daha yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejimiz büyümenin temel nedenleri olarak yer aldı.
 • Sabit tarafta, genişleyen abone bazı ve artan TV’li çoklu oyun abone payı büyümede etkili oldu.
 • Toptan segment gelirleri taşınan trafik artışı ve TL’deki değer kaybına bağlı olarak döviz bazlı gelirlerden kaynaklanan pozitif etkiyle %42,0 büyüme ile 217 milyon TL’ye (153 milyon TL) ulaştı.
 • Grup gelirlerinin %7’sini oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, temel olarak lifecell ve BeST gelirlerindeki artışla %46,3 büyüyerek 422 milyon TL (288 milyon TL) oldu.

Grup gelirlerinin %7’sini oluşturan ve bilgi ve eğlence servisi, çağrı merkezi gelirleri ve finansal hizmetler gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri, %24,3 artışla 419 milyon TL’ye (337 milyon TL) ulaştı. Bu artış temel olarak, 4Ç18’de 247 milyon TL gelir (183 milyon TL) kaydeden tüketici finansman şirketimizin gelirlerindeki büyüme ile gerçekleşti.

2018 yılında, Grup gelirleri %20,8 büyüdü.

Turkcell Türkiye gelirleri %18,2 artış ile 18.266 milyon TL (15.450 milyon TL) oldu.

 • Data ve dijital servis gelirleri %16,4 artışla 11.997 milyon TL (10.304 milyon TL) oldu.
 • Toptan segment gelirleri %54,9 büyüme ile 910 milyon TL (587 milyon TL) oldu.

Turkcell Uluslararası gelirleri %36,5 büyüme ile 1.457 milyon TL’ye (1.067 milyon TL) ulaştı.

Diğer iştirak gelirleri, %40,8 artışla 1.570 milyon TL (1.115 milyon TL) oldu.

Satışların maliyetinin (itfa ve tükenme payları ile amortisman hariç) gelire oranı 4Ç18’de %46,3’e (%49,6) düştü. Bu düşüş temel olarak, TRX giderlerindeki (1,1 puan) artışa rağmen, radyo giderlerindeki (1,8 puan), arabağlantı giderlerindeki (1,0 puan) ve diğer maliyet kalemlerindeki (1,6 puan) düşüşten kaynaklandı.

4Ç18’de, yeni UFRS standartlarının, satışların maliyeti kalemlerinde 264 milyon TL pozitif etkisi bulunmaktadır.

2018 yılında, satışların maliyetinin gelire oranı %46,3’e (%49,6) geriledi. Bu düşüş temel olarak, TRX giderlerindeki (1,3 puan) artışa rağmen, radyo giderlerindeki (2,4 puan), arabağlantı giderlerindeki (0,8 puan) ve diğer maliyet kalemlerindeki (1,4 puan) düşüşten kaynaklandı.

Genel yönetim giderlerinin gelire oranı 4Ç18’de %3,5 (%1,4) oldu. Genel yönetim giderleri 4Ç17’de, iyileşen tahsilat performansına bağlı olarak şüpheli alacak karşılığı varsayımında yaptığımız değişikliğin 133 milyon TL pozitif etkisini içermektedir.

4Ç18’de, yeni UFRS standartlarının genel yönetim giderlerine etkisi 10 milyon TL pozitiftir.

2018 yılında, genel yönetim giderlerinin gelire oranı %3,2 (%3,7) oldu. Yukarıda açıkladığımız üzere genel yönetim giderleri 2017 yılında 133 milyon TL’lik pozitif etki içermektedir.

4Ç18’den itibaren, genel yönetim giderleri altında raporlanan şüpheli ticari alacaklar karşılığı gideri, finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü kalemi altında sınıflandırılmıştır. Daha önceki yıllara ait finansallar bu değişikliği yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmemiştir. Şüpheli ticari alacaklar karşılığı gideri 4Ç18’de 45 milyon TL ve tüm yıl için 205 milyon TL olmuştur.

Satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı 4Ç18’de %8,9 (%11,7) oldu. Satış giderlerinin gelire oranı 2,0 puan, pazarlama giderlerinin gelire oranı 0,6 puan azaldı.

4Ç18’de, yeni UFRS standartlarının satış ve pazarlama giderlerine etkisi 169 milyon TL pozitiftir.

2018 yılında, satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı %7,6 (%11,4) oldu. Satış giderlerinin gelire oranı 2,5 puan, pazarlama giderlerinin gelire oranı 0,4 puan azaldı.

4Ç18’den itibaren, satış ve pazarlama giderleri altında raporlanan ön ödemeli aboneler ile ilgili olarak frekans kullanım ücretlerinin finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü kalemi altında sınıflandırılmıştır. Daha önceki yıllara ait finansallar bu değişikliği yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmemiştir. Ön ödemeli abonelere ait frekans kullanım ücretleri, 4Ç18’de 36 milyon TL, tüm yıl için 142 milyon TL olmuştur.

Finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü 4Ç18’de 81 milyon TL olmuştur. Yeni UFRS standartlarının finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü kalemine etkisi 21 milyon TL pozitiftir. 2018 yılında, finansal varlıklar ve sözleşme varlıkları net değer düşüklüğü 346 milyon TL olmuştur.

FAVÖK1 4Ç18’de yıllık bazda %28,8 yükselirken, FAVÖK marjı 2,5 puan artışla %39,8 (%37,3) oldu.

Yeni UFRS standartlarının FAVÖK üzerinde etkisi 4Ç18’de 476 milyon TL pozitiftir.

 • Turkcell Türkiye FAVÖK’ü 4Ç18’de %14,8 artışla 1.797 milyon TL (1.566 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı %37,6 (%38,8) oldu. Yeni UFRS standartlarının etkisi 326 milyon TL pozitiftir.
 • Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü2 247 milyon TL’ye (64 milyon TL) artarken, FAVÖK marjı %58,5 (%22,2) oldu.

Yeni UFRS standartlarının etkisi 146 milyon TL pozitiftir.

 • Diğer iştiraklerimizin FAVÖK’ü tüketici finansman şirketinin katkısının artmasıyla %79,0 büyüyerek, 195 milyon TL (109 milyon TL) oldu. Yeni UFRS standartlarının etkisi 4 milyon TL pozitiftir.

2018 yılında FAVÖK %41,1 yükselirken, FAVÖK marjı %41,3 (%35,3) oldu.

 • Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %34,7 artışla 7.534 milyon TL (5.594 milyon TL) olurken, FAVÖK marjı 5,0 puan artışla %41,2 (%36,2) oldu
 • Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü 613 milyon TL’ye (264 milyon TL) yükselirken, FAVÖK marjı %42,1’e (%24,7) ulaştı.
 • Diğer iştiraklerimizin FAVÖK’ü %73,0 büyüyerek, 641 milyon TL (370 milyon TL) oldu.

İtfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri 4Ç18’de %83,7 yükseldi. Yeni UFRS standartlarının, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri üzerindeki etkisi 4Ç18’de 356 milyon TL negatiftir.

2018 yılında itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri %65,1 yükseldi.

Net finansman gideri 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 18 milyon TL’ye (107 milyon TL) düştü. Turkcell grup UFRS 9 nakit akış riskinden korunma muhasebesi gerekliliklerine uygun olarak var olan yapılandırılmış çapraz kur takası ve çapraz kur takası işlemleri için 1 Temmuz 2018 itibari ile nakit akış riskinden korunma muhasebesi uygulamaya başladı. Detaylar için UFRS raporuna bakabilirsiniz. Buna ek olarak, yeni UFRS standartlarının net finansman gideri üzerindeki etkisi 39 milyon TL negatiftir.

2018 yılında net finansman gideri 1.687 milyon TL’ye (323 milyon TL) yükseldi. Bu artış temel olarak, net kur farkı giderlerindeki artış ve genişleyen kredi portföyünden dolayı faiz giderlerindeki artıştan kaynaklandı.

Kur farkı gelirleri / giderlerinin detayları için Ek-A’ya bakınız.

Vergi Gideri 4Ç18’de yıllık bazda %44,3 azaldı. 2018 yılında, vergi gideri yıllık bazda %13,3 azaldı. Detaylar için Ek A’ya bakınız.

Net kar: 2018 yılı dördüncü çeyreğinde Grup’un net karı 864 milyon TL’ye (216 milyon TL) yükseldi. İhtiyatlı finansal risk yönetimi yıl boyunca çeyreksel bazda istikrarlı net kar performansı sağladı. 4Ç17 net kar rakamında, vergi sonrası net kar üzerinde 500 milyon TL’lik etkisi olan 7061 numaralı kanun kapsamındaki vergi uzlaşması nedeniyle kaydedilen 575 milyon TL’lik karşılık etkisi bulunmaktadır.

2018 yılında, 2.021 milyon TL (1.979 milyon TL) Grup net karı elde ettik. Güçlü operasyonel performans ve ihtiyatlı finansal risk yönetimi, zorlu makro ortama rağmen, 2018 yılında güçlü net kar elde etmemizi sağladı.

Toplam nakit ve borç: 31 Aralık 2018 itibarıyla konsolide nakit tutarı, 30 Eylül 2018 tarihindeki 8.749 milyon TL seviyesinden, 7.419 milyon TL seviyesine düştü. TL borçlanmalar için yapılan yabancı para cinsinden kur takası hariç, konsolide nakdimizin, %74’ü ABD Doları ve %26’sı Avro para birimi bazındadır.

Konsolide borç tutarı, 30 Eylül 2018’deki 23.055 milyon TL seviyesinden 31 Aralık 2018 itibarıyla 20.156 milyon TL’ye düştü. Toplam borcun 1.414 milyon TL’si UFRS 16 uygulamasından kaynaklı kiralama yükümlülüğünden oluşmaktadır.

UFRS 16 uygulamasından kaynaklanan kiralama yükümlülükleri hariç konsolide borç kırılımı:

 • Turkcell Türkiye’nin borç tutarı, 7.652 milyon TL’si (1.455 milyon ABD Doları) ABD Doları, 5.775 milyon TL’si (958 milyon Avro) Avro, 193 milyon TL’si (254 milyon Çin Yuanı) Çin Yuanı ve geri kalan 96 milyon TL’si Türk Lirası bazlı olmak üzere 13.717 milyon TL seviyesindedir.
 • lifecell’in borç tutarı, 895 milyon TL’si (4.728 milyon Grivna) Grivna ve geri kalan 30 milyon TL’si (5 milyon Avro) Avro bazlı olmak üzere toplam 925 milyon TL seviyesindedir.
 • Tüketici Finansman Şirketi’nin borç tutarı, 2.073 milyon TL’si (394 milyon ABD Doları) ABD Doları, 1.171 milyon TL’si (194 milyon Avro) Avro ve geri kalan 853 milyon TL’si Türk Lirası bazında olmak üzere 4.096 milyon TL seviyesindedir.

UFRS 16 kiralama yükümlülüklerinin, 719 milyon TL’si Türk Lirası, 40 milyon TL’si (8 milyon ABD Doları) ABD Doları, 195 milyon TL’si (32 milyon Avro) Avro ve geri kalanı diğer yerel para birimleri bazındadır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları/Avro karşılıkları verilmiştir.)

Konsolide borcumuzun 11.565 milyon TL’si değişken faizlidir. Tüketici finansman işi ilgili krediler hariç, konsolide borcun 4.154 milyon TL’lik kısmının vadesi ise bir yıldan önce dolacaktır.

Net borç 31 Aralık 2018 itibarıyla 12.736 milyon TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1,4 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici Finansman Şirketi’nin vermiş olduğu tüketici kredileri hariç, sadece telekom işlerinden olan net borcumuz 8.565 milyon TL, kaldıraç oranı ise 1,0 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla, Turkcell Grup’un açık yabancı para pozisyonu 224 milyon ABD Doları seviyesindedir. (Bu rakam avans ödemeleri ve riskten korunma işlemlerinin etkisi dahil, TL borçlanmalar için yabancı para takası işlemleri etkisi hariç tutularak hesaplanmıştır.)

Yatırım Harcamaları: 2018 yılı dördüncü çeyreğinde operasyonel olmayan kalemler dahil 1.607,4 milyon TL (yeni UFRS standartları etkisi hariç) yatırım harcaması gerçekleştirildi.

2018 yılında, operasyonel olmayan kalemler dahil 4.643,8 milyon TL (yeni UFRS standartları etkisi hariç) yatırım harcaması gerçekleştirildi.

2018 yılı dördüncü çeyreği ve tüm yılda, Grup seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans ücretleri hariç) gelirlere oranı sırasıyla %25,7 ve %18,5’tir.

 

Turkcell Inteltek’in Spor Toto İhalesine Katılım Kararı Hakkında Açıklama Yaptı – 01.02.2019

Turkcell’in %55 oranında bağlı ortaklığı İnteltek’in 11 Şubat’ta düzenlenecek olan Spor Toto ihalesine katılacağı açıklandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, %55 oranında bağlı ortaklığımız İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin, 11 Ocak 2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ihale hüküm ve şartları çerçevesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 11 Şubat 2019 tarihinde düzenleneceği açıklanan “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İşi İhalesi”ne katılmasına karar vermiştir.