Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Turkcell TCEL...

Turkcell TCELL Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  turkcell-hisse-yorumlariTurkcell TCELL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

  Kapanış (TL) : 14.67 – Hedef Fiyat (TL) : 16.47 – Piyasa Deg.(TL) : 32274 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.92 TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.24

  Turkcell Ukrayna’daki 4G ihalesine katılıyor
  Turkcell sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması kararını aldığını açıkladı. Potansiyel olumlu.

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

  Turkcell grup içi yapılanma kapsamında varlıklarını daha verimli kullanılması amacıyla, toplam 20 adet taşınmazını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde lisanslı değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387,8 milyon TL bedel ile, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Turkcell Gayrimenkul Hizmetlere sattı. Bu aşamada bu gelişmenin hisse üzerinde nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.

  Ayrıca, sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılmasına karar verdi. Ukrayna’da 4G hizmetin başlamasıyla lifecell’in data cirosunda hızlı artış yaşanacağını düşünüyoruz, ancak şirketin Turkcell’in toplam ciro içindeki payı %6,3 ile düşük. Dolayısıyla, bu haberin hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

  Turkcell Yönetim Kurulu bazı konularda kararlar aldı Turkcell Yönetim Kurulu dün çeşitli konularla ilgili kararlar aldı. Buna göre; • Şirketin Ukrayna’da faaliyet gösteren iştiraki lifecell bu ülkedeki 4G ihalesine katılmaya karar verdi. İhalenin 2018 Ocak ayı içerisinde yapılmasını bekliyoruz. • Turkcell KKTC’de bir internet servis sağlayıcısı kurmaya karar verdi. • Şirket ayrıca elindeki 20 adet gayrimenkulü dolaylı olarak sermayesinin tümüne sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul’e toplamda 388 milyon bedelle devretmeye karar verdi. Grup içi bir işlem olması nedeniyle konsolide bazda bu işlemin finansallara bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Genel itibariyle bu kararların hisse üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

  Turkcell – Şirket grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması amacıyla, 20 adet gayrimenkulu toplam 387.824.500 TL bedelle sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına karar verdi. Nötr haber

  GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

  Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:14.67TL, Piyasa Değeri TL32,274mn) 20 adet taşınmazın, toplam 387.8mn TL bedelle, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortağı Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına karar vermiştir. Turkcell tarafından yapılan diğer bir açıklamada ise, Turkcell’in sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılmasına karar vermiştir. Yorum: Taşınmazların satış tutarı olan 387.8mn TL, Turkcell’in 9A17 itibariyle toplam aktif toplamının %1.2’sini oluşturmaktadır. Taşınmaz satışı Grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması için gerçekleştirmiştir. Ukrayna’da yapılacak olan 4G ihalesi ile ilgili olarak ise, Ukrayna Hükümeti 10 MHz için altı lisans ve 20 MHz için bir lisans ihaleye çıkacak olup, teklifler, 13 Kasım – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak ve 23 Ocak 2018’de sonuçlanacaktır. İhalede başlangıç fiyatları 20 MHz için 18.5mn EUR ve 100 MHz için 9.25mn EUR’dur. 4G ihalesi kazanan şirketin 5 yıl içinde gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlaması gerekmektedir. Her iki haberin hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

   

  Turkcell’den Açıklamalar – 29.11.2017

  Toplam 388 milyon TL’lik taşınmaz Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş’ye satıldı

  Grup içi yapılanma kapsamında varlıklarımızın daha verimli kullanılması amacıyla, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ekli tabloda detayına yer verilen toplam 20 adet taşınmazın, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde lisanslı değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387.824.500 TL bedel mukabilinde, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına ve;

  Söz konusu satış işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 5 ve 6’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde aşağıda yer verilen eşiklerin aşılmaması sebebiyle “Önemli Nitelikte İşlem” sınıfına girmediğine bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle karar verilmiştir.

  a) İşlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre (30.09.2017 tarihinde sona eren ara dönem konsolide finansal tablolar) varlık (aktif) toplamına oranı: işlem tutarı 387.824.500 TL, varlık (aktif) toplamı 32.321.873.000 TL olup, %1,2’dir.

  b) İşlem tutarının, Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 29.11.2017 tarihinden önceki 6 aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri 27.579.664.252 TL ve işlem tutarı 387.824.500 TL olup, %1,4’tür.

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde internet servis sağlayıcısı şirketi kurulması hakkında açıklama

  Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan altmış günlük güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde 29.09.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC’de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan şirketin kuruluş işlemleri devam etmektedir.

  Ukrayna 4G ihalesine katılım

  Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması kararını almıştır.

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 28.11.2017

  Turkcell , dün gün içinde en düşük 14.13 seviyesini test etti ve günü 14.15 seviyesinden kapattı. Senette 14.30 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.14 olarak görüyoruz.  Hissede Beklenen Yön: Yukarı

  Direnç seviyeleri  14.30 / 14.50    Destek seviyeleri  14.14 / 13.90

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

  Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, önümüzdeki dönem büyüme stratejisini dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması ve eticaret üzerine kuracaklarını söyledi. Şirketin üç yıllık yeni strateji planı üzerinde çalıştıklarını belirten Terzioğlu, dijital hizmetler ve e-ticaretin de desteğiyle enflasyon oranlarının üzerinde büyümeyi sürdüreceklerini ve gelecek 2-3 yılda şu ana kıyasla iki katına çıkabilecek kullanıcı ve veri tüketim potansiyeli gördüğünü ifade etti.

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 27.11.2017

  Hisse Güçlü Direnci Bu Hafta Kırabilir

  Görece dar bir aralıkta hareket eden hisse, 20 günlük ortalamasının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Diğer yandan, göstergeler tarafında yukarı yönlü risklerin işaretleri verilmekte: Momentum dip formasyonun hedefine henüz ulaşamazken, MACD sinyal çizgisini yukarı yönde kesmek üzere. RSI da ise olumlu görüntü korunuyor. Bu kapsamda, hissenin 14,50 civarındaki direncini bu hafta kırabileceğini düşünüyoruz.

  Kapanış: 14,40   Satış Seviyeleri: 15,10 15,20    Zarar Kes: 14,12

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 24.11.2017

  Yatırım Teması: Yılın ilk dokuz ayında gösterilen güçlü performans sonrasında, 2017 yılının tamamı için olan gelir büyüme beklentisini %16-18 aralığından %21-23 aralığına, FAVÖK marjı beklentisini de %32-34 aralığından %33-35 aralığına yükselirken, Yatırım Harcamaları/Gelirler beklentisini de %19-20 aralığında korudu.

  Şirketin dijital servislere odaklanması müşteri memnuniyetini ve bağlılığını olumlu yönde etkiledi. Data ve dijital servis tarafındaki büyümenin yılın geri kalanında da devam edeceğini bekliyoruz. 2017 yılında şirketin satışlarının yıllık bazda %25 artmasını ve FAVÖK marjının da %35 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

  Değerleme: 16.47 TL olan hedef hisse fiyatımız %16’lik bir artış potansiyelini işaret etmektedir. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2017T PD/FAVÖK 6.2x ve F/K 14.1x çarpanlarıyla işlem görmekte, bu da yurtdışı benzerlerine göre sırasıyla %23 ve %21 iskontoya işaret etmektedir.

  TCELLAL
  Fiyat ₺14.253A Hac.mn ₺41.5
  Hedef Fiyat ₺16.47Yıliçi Rel.16%
  Getiri Pot.16%Yabancı93%

  Riskler: Şirketin riskleri arasında; (i) irrasyonel rekabet, (ii) makroekonomik görünümde daralma ve (iii) ortaklar arasında devam eden anlaşmazlık

   

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 14.11.2017

  Kapanış (TL) : 14.15 – Hedef Fiyat (TL) : 16.04 – Piyasa Deg.(TL) : 31130 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.45 TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.36

  Çukurova Holding borcunu ödeyebilmek için Turkcell hisselerini satmayı düşünebilir.
  Vatan gazetesinde çıkan habere göre Çukurova Holding Alfa’nın elindeki rehinli Turkcell hisselerini almak için 2014 yılında Ziraat Bankası’ndan 1.6 milyar dolarlık kredi almıştı. 3 yılı ödemesiz kredinin ilk ödemesini tamamlayamayan Çukurova’nın bankaya olan borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi. Ziraat Bankası kanun gereği iştirak olarak hisseleri de alamıyor. Çukurova’nın Turkcell’de %13.8 payı bulunuyor. Ortaklar arasında sorunun devam edeceğini fakat bunun şirketin operasyonlarına yansımayacağını düşünüyoruz.

  GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 13.11.2017

  Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:13.85TL, Piyasa Değeri TL30,470mn): Medyada yer alan habere göre, Alfa’nın Çukurova’nın Turkcell’de dolaylı olarak sahip olduğu %13.8’lik payı alma konusunda istekli olduğu, Ayrıca Çukurova’nın da, Alfa’nın 2016’da kullanmadığı alım hakkını kullanması için Temmuz’da tahkim başlattığına dair haberler yer almaktadır.

  Yorum: Nisan 2015’te Çukurova Holding, Alfa Telekom’un ortaklık sözleşmesini çeşitli sayıda ve önemli ihlali olduğu iddiasıyla Alfa Telekom’un Çukurova Telekom Holding’deki paylarının devri ve ortaklıktan çıkarılması için Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurduğunu açıklamıştı. Çukurova Holding’in açmış olduğu dava, 2005 yılında Alfa ile yapılan ortaklık sözleşmesi ve burada ortakların birlikte hareket edeceği prensibinin ihlali nedeniyle açılmıştı.

  Hatırlatmak gerekirse, Mart 2015’te Alfa Telekom, Çukurova Telekom Holding Limited’in Çukurova Şirketlerinden Çukurova Finance International Limited’e ait, %13.76 oranındaki dolaylı hisseye tekabül eden 51 adet B Grubu hissenin tamamını, hisse başı 54.9mn ABD$ bedelle (%13.76 pay için 2.8mlr ABD$’ına işaret etmektedir) satın almak için teklifte bulunmuş ve Çukurova Holding Mart 2015’te satın alma teklifini reddetmişti.

  Bir sene sonra Mart 2016’da bu defa Alfa Telecom Çukurova Telekom Holdings Limited’te sahip olduğu 49 adet A grubu hisselerin tamamının hisse başına 54.9mn ABD$’na satmak için Çukurova Holding’e ve Ziraat Bankası’na teklifte bulunmuştu. Uluslararası Tahkim Mahkemesi ise Eylül 2016 verdiği kararla Çukurova Holding’in, Alfa’nın, Çukurova Telekom Holdings Limited’te sahip olduğu 49 adet A grubu hisselerin tamamının hisse başına 54.9mn (13.22%’lik Turkcell hisseleri için 2.69mlr ABD$’na) satın alma veya Çukurova’nın sahip olduğu 51 adet B grubu Çukurova Telekom Holdings Limited hisselerini (13.76%’lık Turkcell hisseleri için 2.8mlr ABD$’na) satma seneklerinden birini seçmesine kara vermesi gerektiği aksi takdirde opsiyonun Alfa’ya geçeceğine hükmetmişti.

  Mahkeme kararına rağmen her iki tarafta, birbirlerini suçlayarak alım/satım haklarını kullanmamışlardır. Alfa’nın, Çukurova’nın Turkcell’deki %13.8’lik hissenin satın alması durumunda Turkcell’de kontrol değişikliği söz konu olacaktır. Bu durumunda ise bu hisse devri ve kontrol değişikliği BTK’nın onayına tabii olacaktır. BTK’nın satın almaya onay vermesi durumunda da Turkcell’de kontrol değişikli sebebiyle çağrı yükümlülüğü doğabilir. Çukurova’nın sahip olduğu %13.76 pay için ödenmesi istenen, 2.8mlr ABD$, Turkcell’in tamamı için yaklaşık 20.3mlr ABD$’na, bu ise mevcut piyasa değerinin %151 üstünde bir değere işaret etmektedir. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ortaklar arsındaki sorunlar halen devam etmekle birlikte haberin TCELL hisseleri üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 13.11.2017

  Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell’in hissedarlarından Alfa, Çukurova’nın 2014 yılında aldığı kredi karşılığı Ziraat Bankası’na rehinli hisselerini almakla ilgilenirken; üç yıl ödemesiz süresi biten kredinin ilk taksidini tamamlayamayan Çukurova ise bankaya borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynak Alfa’nın hisseleri almak için harekete geçmesini beklediklerini belirterek, iyi bir teklif olması halinde Çukurova’nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

   

  Turkcell’den TCELL Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu’na Katılım Açıklaması – 02.11.2017

  Şirketimiz, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü (“Protokol”)’nü 02.11.2017 tarihinde imzalamış bulunmaktadır.
  Protokol’ün amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sağlayabilecek; fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.
  Şirketimiz, sahip olduğu kaliteli iletişim altyapısı ve organizasyonu bünyesindeki güçlü mühendislik ve yazılım yetkinlikleriyle akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bilgi birikimi ve yetkinliklerimiz sayesinde teknoloji partneri olarak Türkiye’nin Otomobili Projesine önemli katkımızın olacağını öngörmekteyiz.
  Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek olup, ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

  3Ç17 Kar Analizi
  Güçlü operasyonel performans. Turkcell 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 163 milyon TL net kara ve 2Ç17’de açıkladığı 704 milyon TL net kara karşılık 601 milyon TL net kar açıkladı. Bu artış temel olarak, güçlü operasyonel performans, efektif kur riski yönetimi ve maliyet kontrolü için atılan adımlar ile sağlandı. Hatırlatmak gerekirse 3Ç16’da net kar, sağlanan vergi affından yararlanmak için yazılan 138 milyon TL tutarındaki karşılıktan etkilenmişti.

  Sonuçlar sonrasında değerlememizin üzerinden geçtik ve 12 aylık hisse hedef fiyatımızı 15.22 TL’den 16.04TL’ye yükselttik. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital servislerin olumlu etkisini görmeye devam edeceğini düşünüyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

  Turkcell’de operasyonel performans beklentileri aştı. Turkcell 3Ç17’de 601 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim ve piyasanın beklentilerinin altında kaldı. Bizim beklentimizden daha düşük gelmesinin sebebi finansal ve kur farkı giderlerinin tahminimizi aşması oldu. Net kar beklentileri karşılamazken operasyonel performans olarak ise yine son derece güçlü bir performansla karşı karşıya kaldık. Satışlar yıllık bazda %26 yükselerek 4,6 milyar TL ile genelde tahminleri %2-3 oranında aştı. FAVÖK seviyesinde ise daha etkileyici bir performans görüyoruz. 1,6 milyar gelen FAVÖK yıllık bazda %34 yükselirken 1,5 milyar TL olan beklentileri de çok açık şekilde geçmiş oldu. FAVÖK marjı da tahminleri genel itibariyle yaklaşık 1-1,5 puan aştı.

  Özellikle operasyonel taraftaki bu güçlü performans nedeniyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz ve hisse için AL önerimizi koruyoruz. Özellikle satış rakamındaki güçlü performansın abone başına gelirlerde mobil data ve dijital gelirlerin katkısıyla devam eden büyümenin etkili olduğu görülüypr. Abone başına gelirler bu çeyrekte yıllık bazda %11 düzeyinde arttı. Abone kazanımları da 600.000 gibi yüksek bir rakam olarak gerçekleşti. Operasyonel marjlar tarafında da özellikle operasyonel maliyetlerin beklenenden daha iyi yönetilmesinin güçlü performansta ana rolü oynadığını gözlemliyoruz

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

  Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell’in 2017 yılı 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 600,6mn TL ile hem 623mn TL olan piyasa beklentisinin hem de 692mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 181,7mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 3. çeyrek toplam hasılatı 2016 3. çeyreğe göre %25,7 artışla 4.597mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri bazındaki artışlar olmuştur. Satış gelirlerindeki %25,7’lik artışa karşın satışların maliyeti sadece %24,5 yükselmiştir. Bu düşük artış, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artışa rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri ve diğer maliyet kalemlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. 3Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %27,8 artarak 1.664mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,6 puan iyileşerek %36,2’ye yükselmiştir.

  Operasyonel giderlerdeki artış sadece %5,8 olarak gerçekleşmiş ve faaliyet karını desteklemiştir. Turkcell ayrıca 3Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 189,1mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2017 faaliyet karı 3Ç2016’ya göre %53,4 artışla 1.170mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 4,6 puanlık artışla %25,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2017 yılı 3. çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %34,1 artışla 1.632mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %35,5’e ulaşmıştır. Şirketin 3Ç2017 net finansman giderleri 393mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 2016 3. çeyreğe göre 3,3 kat artışla 600,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 8,1 puan artarak %13,1’i göstermiştir. 3. çeyrek yüksek karıyla birlikte şirket’in 9 aylık net dönem karı %51,9’luk artışla 1.763mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, 2017 yılının tamamı için gelir büyüme beklentisini %21-%23, FAVÖK marjı beklentisini %33-%35 ve yatırım harcamaları/gelirler beklentisini %19-%20 aralığında korumuştur.

  Turkcell’in Fintur’dan Çıkış Süreci

  Ayrıca, Şirket CEO’su Kaan Terzioğlu dün gerçekleşen bir tanıtım toplantısında, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan ve Moldova’da telekom operatörlüğü faaliyetlerinin bünyesinde bulunduran Fintur’dan çıkış sürecinin diğer hissedar Telia ile işbirliği içinde devam ettiğini, yılsonuna kadar tamamlamak istedikleri sürecin ileri bir tarihe de kalabileceğini söyledi. Fintur Holding BV’de Turkcell’in %41,45, Telia’nın %58,55 payı bulunuyor. KAP’ta yer alan verilere göre Fintur’un 538mn USD sermayesi bulunuyor.

  TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

  Turkcell – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. Satış gelirleri 4.597 milyon TL (beklenti: 4.505 milyon TL), FAVÖK 1.632 milyon TL (beklenti: 1.553 milyon TL) ve net kar rakamı 601 milyon TL (beklenti: 623 milyon TL) olarak açıklandı. Şirket bu çeyrekte abone sayısında artış yaşamaya devam ederken marjlarındaki iyileşme de devam etmiştir. Operasyonel görünüm olumlu olmakla birlikte, son dönemde artan borçluluk oranları dikkatimizi çekmekte. Henüz bilanço riskinin arttığı bir noktada olmasak da önümüzdeki dönemde borçluluk oranlarındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini düşünüyoruz. TCELL 2018T FD/FAVÖK 5.2x ile işlem görmekte, bizce bu çarpan mevcut büyüme momentumu düşünüldüğünde çekici görünüyor.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

  Turkcell yılın üçüncü çeyreğinde 601mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde tek seferlik giderlerin etkisi ile net kar sadece 162mn TL seviyesindeydi. Her ne kadar Turkcell’in net karın piyasa beklentisi olan 630mnTL’nin hafif altında olsa da gelir büyümesi ve faaliyet karı artışı piyasa beklentilerini aştı. Şirketin gelirleri %26’lık artışla 4,6milyar TL olarak gerçekleşti. 473bin yeni abone kazanımı, son yedi çeyrektir devam eden ortalama gelirlerdeki artış ve data ve dijital servis gelirlerindeki %37’lik büyüme güçlü gelir büyümesinin arkasındaki en önemli faktörler oldu. Turkcell’in faaliyet karı (FAVÖK) %34 büyümeyle 1,63milyar TL oldu. İlk dokuz ay itibariyle %34.6 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı Şirket’in tüm yılda %33-35 olan hedefini rahatlıkla yakalayabileceğini gösteriyor. Turkcell için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 15,1TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

  GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

  Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:14.03TL, Piyasa Değeri TL30,866mn): Turkcell 3Ç17’de piyasa beklentisiyle ve bizim beklentimizle uyumlu, 601mn TL net kar açıklamıştır. Yıllık olarak net kardaki artışta, gelirlerin %26, FVAÖK’ün %34 artması ve 3Ç16’da 193mn TL olan net diğer giderin 3Ç17’de 40mn TL’ye gerilemesi etkilidir. Bir önceki çeyreğe göre, gelirdeki %7, FVAÖK’teki %12 artışa ve FVAÖK marjındaki 1.7puanlık iyileşmeye karşın, 2Ç17’deki 96mn TL’lik net finansal gelirin, 3Ç17’de 165mn TL’lik net finansal gidere dönüşmesi, çeyreksel olarak net karın %15 düşmesine neden olmuştur. Turkcell 3Ç17’de 4,597mn TL konsolide gelir açıklamıştır. Konsolide gelirlerin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’nin gelirleri güçlü mobil data ve dijital servislerin katkısıyla yıllık %23.5 ve çeyreksel %6.3 artarak 4,044mn TL olmuştur.

  3Ç17’de Turkcell Türkiye gelirlerinin %67’si data ve dijital servis gelirleri oluştururken yıllık %37 artmıştır. 3Ç17 sonuçları sonrasında, Turkcell için tahminlerimizde değişikliler yaptık. Buna göre yeni 12 aylık hedef fiyatımızı 14.75 TL’den 16.15TL’ye yükseltirken ve “Endeks Üstü (EÜ) getiri tavsiyemizi koruyoruz. Turkcell’in faaliyet karlılığı ve FVAÖK marjı güçlü ve beklentilerin üzerindedir. 3Ç17 sonuçlarının Turkcell hisseleri üzerinde olumlu etkisi yapmasını bekliyoruz. Turkcell 2017 yılı hedeflerini muhafaza etmiştir. Turkcell 2017 yılında, %21-23 aralığında gelir büyümesi, %33-35 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık 19-%20 seviyesinde operasyonel yatırım harcaması hedeflemektedir.

   

   

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 25.10.2017

  Ak Yatırım 3Ç17 net kar beklentisi (milyon TL) 628

  Ortalama Piyasa 3Ç17 net kar beklentisi:  623 (milyon TL)

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 11.10.2017

  Yeni torba yasadaki bir maddeye göre Hazine’nin telekom şirketlerinden olan ihtilaflı alacaklarında kesintiye gidiliyorTurkcell ve Turk Telekom için olumlu. Medyada çıkan habere göre telekom şirketlerininin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Kaya, rapora bağlanmış ihtilaf konusu olan mahkemelerde bekleyen toplam rakamın 345 milyon TL, bunların faizinin 322 milyon TL olduğunu, mevzuata göre uygulanan 3 kat cezai şartın 1,1 milyar TL, bu rakamın faizinin de 378 milyon TL olduğunu söyledi.

  Tasarıya göre eksik ödendiği için ilave olarak talep edilen hazine paylarına ilişkin devam eden davaların sonlandırılması için mevcut davalardan feragat edilmesi koşuluyla alacak aslının tamamı ile gecikme faizi yerine yurt içi fiyat endeksi ödenmesi, 3 kat ceza ve buna bağlı faizlerin silinmesi yönünde Kanun düzenlemesi yapılıyor. Haber’in Tukcell ve Turk Telekom hisselerini olumlu etkilemesini bekliyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

  Telekom sektörü – GSM şirketlerinin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 05.10.2017

  Telekom ve Enerji Sektörü: Gazete haberine göre, Turkcell ve Vodafone’un elektrik dağıtım şirketlerine 300 milyon TL tutarında davalar açtı. Bu davalar Yargıtay’ın kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye dönük aboneye ödenmesi kararının ardından açıldı. Ancak geçen yıl hükümet Elektrik Piyasası Yasasına ilave bir madde ile kayıp kaçak bedeli elektrik tarifesine dahil etti ve geçmişe dönük davaların açılmasını engelleyecek bir madde ekledi. CHP ise bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşıdı. AYM kararı elektrik dağıtım şirketleri aleyhine çıkarsa Turkcell için potansiyel olumlu olabilir.

  GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 05.10.2017

  Gazetede yer alan habere göre, Yargıtay’ın, kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye dönük olarak aboneye ödenmesi yönündeki kararıyla birlikte, Turkcell ve Vodafone’un dağıtım şirketleri aleyhine geriye yönelik 10 yıllık kayıp kaçak bedelini faiziyle birlikte tahsil etmek için açtığı dava tutarı 300mn TL’yi bulduğu faiziyle birlikte bu tutarın daha da yüksek olacağı yer almıştır. Yorum: Konuya ilişkin Turkcell tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Öte yandan haberin resmi olarak doğrulanması durumunda dahi, mahkeme süreçleri dikkate alındığında, haberin etkini nötr olarak değerlendiriyoruz.

   

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

  Medyada çıkan haberlere göre, Maliye Bakanlığı bazı GSM operatörlerinin tarifeler içerisinde daha düşük vergiye tabi data ve elektronik yayın payının artırılarak daha düşük vergi ödendiği iddiasıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma ceza ile sonuçlanırsa TTKOM ve TCELL için olumsuz. Hatırlanacağı üzere, data, sabit ses ve mobil ses’te değişen vergi oranları yeni torba yasayla %7,5’ta sabitlenecek olması önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı’nın bu kaygısını giderecektir.

  GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

  Medyada yaralan habere göre Maliye Bakanlığı, bazı GSM operatörlerinin düşük vergi ödemek için % 25 Özel İletişim Vergisine tabi konuşma ücreti yerine % 5 Özel İletişim Vergisine tabi internetin payını şişirdikleri iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Yorum: Konu ile ilgili telekom operatörlerinden herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Ancak haberin TTKOM ve TCEL hisseleri üzerinde baskı yapabileceğini düşünüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

  Medyada yer alan haberde Maliye Bakanlığı, bazı GSM operatörlerinin WhatsApp üzerinden konuşmaları gerekçe göstererek telefon faturalarında % 25 Özel İletişim Vergisine tabi konuşma ücreti yerine % 5 vergiye tabi internetin payını şişirdikleri iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Henüz inceleme sonucu ve cezanın miktarı belli olmasa da ilk etapta piyasa tarafından olumsuz olarak algılanacağını düşünüyoruz.

   

  ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 02.10.2017

  Hisse AdıÖneriKapanışÖneriKısa VadeliZarar KesSon
  TarihiFiyatıTürüHedefSeviyesiDurum
  TCELL2.10.201712,69AL12,912,42İZLE
  12,61-12,64 aralığına gerilemede alım yapılarak, 12,42-12,50 aralığı hedeflenebilir.

  Turkcell Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde internet servis sağlayıcısı şirketi kuruluşu hakkında açıklama yaptı – 29.09.2017

  Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC’de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan 100.000 ABD Doları (veya muadili) sermayeli bir şirketin kurulmasına karar vermiştir.

  ANADOLU YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 29.09.2017

  12,25 üzerinde görünüm pozitif…

  Dünkü bültenimizde 12,30 olarak verdiğimiz hedef seviyenin de üzerine 12,48’e kadar yükselen hissede 12,50 direncini izliyoruz. Dün yaşanan hızlı yükseliş sonrasında tepkinin bugün de devam etmesi için 12,50 üzerine yerleşme sağlanmalı. Bu durumda 12,65 yeni hedef olarak izlenebilir. 12,50 direncini kıramaması durumunda ise olası geri çekilmelerde 12,25 üzerinde kalmalı. Bu açıdan mevcut pozisyonlar 12,25’i stop-loss olarak takip edebilirler.

  Kapanış:12,48
  Destekler:12,35-12,25-12,15
  Dirençler:12,50-12,55-12,60

   

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

  Telekom sektöründe de bir takım vergi uygulamaları değişikliklerine gidiliyor. Genel itibariyle düzenlemelerin sektör için hafif pozitif olduğunu düşünüyoruz. Değişikliklerin önemli ana başlıkları söyle:

  – Özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Halen mobil seste %25, sabit seste %15 ve mobil+sabit datada %5 olan özel iletişim vergisi tüm segmentler için %7,5 olarak sabitlendi. Burada sadeleşmeye gidilmiş olması açısından gelişmeyi olumlu karşılıyoruz. Bunun yanı sıra her ne kadar data kullanımının payı artsa da ses kullanımlarının yüksek vergisi tüketicinin ödediği ağırlıklı ortalama özel iletişim vergisi oranını yeni belirlenen oranın üzerinde bir rakama getiriyordu. Dolayısıyla potansiyel olarak kullanıcının vergi yükünün azalmış olmasını da tüketicinin kullanımı için artış potansiyeli yaratması açısından da olumlu olarak görüyoruz.

  – Şirketler net gelirleri üzerinden %5 gibi bir telsiz gideri ödeyecek. Halen bu uygulama yatırımlar üzerinden alınıyor. Şu anda şirketlerin telsiz gider yükünü tam olarak bilmesek de toplamda bu yeni uygulamayla giderlerde hafif bir artış olabilir ama etki genel itibariyle sınırlı kalabilir düşüncesindeyiz. Ayrıca yatırımlar üzerinden değil de kazanımlar üzerinden bu kesintinin yapılması da daha adil bir yaklaşım olarak gözüküyor.

  – Makineden makineye kullanım abonelikleri telsiz giderinden muaf olacak. Bu segment telekom sektöründe gelişmekte olan bir alan. Dolayısıyla bu yeni uygulama buradaki aboneliklerin artışına bir parça pozitif katkı sağlayabilir.

  TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

  Dün açıklanan vergi kanunlarında yapılacak değişiklikler içerisinde telekom operatörlerini de etkileyecek önemli değişiklikler bulunuyor. İlk olarak, Yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriliyor. Yapılan sadeleştirmenin etkisini kısa-orta vade ve uzun vade olarak incelediğimizde, kısa-orta vadede operator karlılıklarına cep telefonu görüşmelerinden alınan yüksek verginin düşürülmesiyle daha fazla dakika konuşma etkisi olarak yansıması varsayımıyla olumlu yansıma olacağını ancak uzun vadede internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 verginin artırmasıyla, son dönemde operatörlerin ana büyüme segmentlerinde fiyatlara hafif bir olumsuz yansıma beklenebilir.

  Öte yandan, Telekom sektöründeki operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak. Daha önce karmaşık bir hesaplama yöntemiyle hesaplanan ve yatırımlarla alakalı olan telsiz ücreti sadeleştirilmiş olacak. Son olarak Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

  Burada operatörleri doğrudan etkileyen bir durum söz konusu olmamakta ve daha çok roaming servis sağlayıcılarını ilgilendirmekte. Sonuç olarak açıklanan vergi değişikliğinin telekomlar üzerinde hafif olumlu bir etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz. TTKOM’un mobil gelirleri toplam konsolide gelirleri içerisinde göreceli daha düşük bir paya sahip olduğundan vergi değişikliği etkileri TCELL’e göre daha sınırlı kalacaktır.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

  Maliye Bakanlığı dün telekom vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, sabit ses, mobil ses ve internet için sırasıyla %15, %25 ve %5 olarak tahsil edilen özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Yeni sistemde ilk aşamada operatörlerin daha az ÖİV ödeyeceklerini hesaplıyoruz. Ancak, devletin büyüyen data gelirlerinden daha yüksek bir vergi oranı tahsil edecek olması ilerleyen yıllarda bu olumu etkiyi silebilir. Bakanlık, daha önce yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan telsiz kullanım ücretini de operatörlerin net hasılatlarının %5’I olarak belirledi.

  Operatörler daha önce ödedikleri telsiz kullanım ücretini açıklamadıkları için bu değişikliğin olası etkilerini hesaplayamıyoruz. Diğer yandan, abonelerin yurtdışındaki görüşmelerinden dolayı ortaya çıkan KDV ve ÖİV kaldırılıyor. Bu durum operatörlerin roaming gelirlerini daha karlı hale getirecektir. Yapılan değişikliklerin operatörlere etkisini ilk aşamada hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

   

  BMD Araştırma – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 26.09.2017

  %23,9 Getiri Potansiyeli…

  12 aylık hedef fiyatımızı 15,01 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket yönetiminin 2017 yılı beklentilerine paralel biz de varsayımlarımızı güncelledik. Şirketin tarihi çarpanlarını ve beklenti rakamlarını kullanarak 12 aylık hedef fiyatımızı 13,71 TL’den 15,01 TL’ye yükseltiyor ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle TCELL’i model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

  Abone sayısında artış. Turkcell’in mobil segmentteki abone sayısı 2016 üçüncü çeyrekten beri artış göstererek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmış durumda. 2Ç17’de 2016’nın aynı dönemine göre %6,1 artan abone sayısı 1Ç17’ye göre %2,2 artışla 36,6 milyon olmuştur. Faturalı abone sayısı artış trendini (%8,3) devam ettirirken ön ödemeli abone sayısında da hem yıllık hem çeyreksel artış yaşanması abone sayısında yüksek büyümeyi beraberinde getirmiştir. Fiber abone sayısı %15,8 büyüme ile 1,2 milyon sınırına yaklaşırken ADSL abone sayısı %34,3 artışla ile 907 bin, IPTV abone sayısı ise %43,9 büyüme kaydederek 436 bin rakamına ulaşmıştır.

  2Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre mobil segmentteki abone başına ortalama aylık gelir (ARPU) %13,2 artış kaydetmiştir. Sabit bireysel ARPU rakamı ise %2,7 oranında yükseliş sergilemiştir. Mobil segmentte yaşanan ARPU artışının temel katalizörleri 4.5G’nin hayata geçmesiyle artan internet kullanımı ve Turkcell’in BİP, TV+, Bulut, Akademi gibi kendi uygulamalarını abonelerinin hizmetine sunması, 2016 ikinci çeyrekten itibaren yüksek akıllı cihaz penetrasyonu ve müşterileri yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejisi olarak gösterilebilir.

  3 Milyar TL temettü dağıtılacak.  Şirket 15 Haziran ve 15 Eylül’de 1’er milyar TL temettü dağıtmış olup 15 Aralık’ta 1 milyar TL temettü daha dağıtacaktır. Net borç pozisyonu bu işlemlerden dolayı artış kaydetmiş olmasına rağmen %9,6 temettü verimi sağlanmıştır.

  Turkcell Ukrayna’daki LifeCell Şirketinin Yeni Faaliyetleri Hakkında Açıklama Yaptı – 21.09.2017

  26.05.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company (“lifecell LLC”) tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı Şirket “finansal şirket” statüsünü sağlamış olup, lifecell LLC müşterilerine kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için finansal hizmetler ve yerel para transferi lisanslarına başvuru yapacaktır.

   

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

  Kapanış (TL) : 12.11 – Hedef Fiyat (TL) : 15.22 – Piyasa Deg.(TL) : 26642 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 29.79 TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.67

  Telia Sonera Turkcell’de doğrudan sahip olduğu hisselerin tamamını satma kararı aldı

  Telia Sonera Turkcell’de doğrudan sahip olduğu %7 payı (153.5 milyon hisse) İskandinav ve Baltık operasyonlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak kurumsal yatırımcılara satmayı planlıyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda Telia’nın Turkcell’de doğrudan payı kalmayacak ancak, dolaylı hisse yoluyla Turkcell’in en büyük hissedarı olmaya devam edecek. Fiyat aralığının 11.55-11.60TL seviyesinde olması bekleniyor, bu da dünkü kapanışa göre %5-4 arasında bir iskontoya işaret ediyor. Hatırlatmak gerekise, Telia Sonera 4 Mayıs’ta Turkcell’in sermayesinin %7 sine karşılık gelen, doğrudan sahip olduğu 155 milyon adet hisseyi hisse başına 11.45 TL’den kurumsal yatırıcımlara satmıştı.

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

  Medya haberlerine göre Turkcell hissedarı TeliaSonera elinde kalan son %7 dolaysız Turkcell paylarını dün kurumsal yatırımcılara sattı. Haberlere göre satış fiyatı 11,55TL – 11,60 TL bandında gerçekleşti. Bu fiyat bandı dünkü kapanış fiyatı olan 12,11TL’ye %4,2 – %4,6 iskontoya işaret ediyor. Bu satıştan sonra TeliaSonera’nın elinde %24 dolaylı Turkcell payı kalıyor.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

  Telia Company elinde kalan 153,5mn Turkcell hissesini hızlandırılmış ön talep toplama yoluyla 11,60TL fiyattan sattığını açıkladı. Söz konusu %7’lik hisse satışının ardından Telia Company’nin sadece %24 seviyesinde dolaylı ortaklığı kalmaktadır. İşlem fiyatı, dünkü kapanışa göre %4,2 iskontolu olmakla birlikte Mayıs ayında gerçekleşen bir önceki işlem fiyatının yaklaşık %9 üzerindedir. Söz konusu işlemle birlikte Turkcell hisseleri üzerinde Mayıs ayından bu yana devam eden satış olasılığı baskısı sona ermiş oldu. Son dört günde hissenin %7 değer kaybetmesinin temel sebebinin Telia’nın hisse satışı olduğu anlaşılmış oldu. Olumlu.

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

  Telia Sonera daha önce MKK’ya kaydettirdiği Turkcell hisselerinin kalan kısmını da satıyor. Telia Sonera sahip olduğu %6,98’lik Turkcell hissesini (153,53 mln hisse) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı. Şirketten fiyat hakkında bir açıklama henüz gelmedi ancak Bloomberg’de çıkan habere göre fiyat hisse başına 11,55-11,60 TL seviyesinde oluştu. Bu dünkü Turkcell kapanış fiyatına göre %4,2-4,6 iskonto ifade ediyor. Hatırlanacağı gibi Telia, Mayıs ayında %7,05 Turkcell hissesini yine aynı yöntemle hisse başına 11,45 TL fiyatla (temettü sonrası 10,54 TL) kurumsal yatırımcılara satmıştı.

  Dün açıklanan satıştan sonra Telia’nın elinde %24 indirek Turkcell hissesi kalmış oldu (Turkcell’in %51’ine sahip olan Turkcell Holding’deki hissesi vasıtasıyla). Satış işleminin Turkcell hissesinde kısa vadeli bir baskı yaratacağını düşünüyoruz. Ancak orta vadede Turkcell için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Telia Sonera’nın elindeki hisseleri MKK’da kayda aldırmasıyla Turkcell hissesi üzerinde oluşan arz baskısı, bu satışla birlikte tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bunun dışında şirketin artan halka açıklık oranı (%48.9), orta vadede MSCI ve diğer gösterge endekslerinde Turkcell’in payını arttıracaktır ve bu endeksleri takip eden pasif fonların Turkcell’deki paylarını arttırmasına yol açacaktır.

  HALK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

  Turkcell (TCELL, Negatif): Basında yer alan bir haberde, İsveçli operatör Telia AB’nin, Turkcell’deki 153.5 milyon adet hissesini kurumsal yatırımcılara satacağı, satıştan sonra, Telia’nın payının %31’den %24’e gerileyeceği belirtildi. Telia’nın bahsi geçen hisse satışını (TCELL ödenmiş sermayesinin yaklaşık %7’sine denk geliyor) yapması bekleniyordu, ancak zamanlaması belirsizdi. Satışın gerçekleşip gerçekleşmediği belli olmamakla birlikte, hangi fiyat seviyelerinden gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği TCELL hisse performansı açısından önemli olup, bu konuda önümüzdeki günlerde açıklamanın yapılacağını tahmin ediyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

  Şirketin ortaklarından Telia Company dün kendi internet sayfasında yayınladığı haberde, Turkcell’de kalan %7 doğrudan hissesinden (155 milyon adet) satma kararı aldığını açıkladı. Bu satış gerçekleştikten sonra Telia’nın Turkcell’de dolaylı olarak %24 payı kalmış olacak. Son haftalarda Telia’nın çıkma olasılığı değerlendirildiğinden TCELL hisselerinde bir zayıflık gözlemliyorduk. Fiyat aralığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Bloomberg’de fiyat aralığının 11,55-11,60 TL olduğu yönünde bir haber bulunuyor. Bu aralık doğruysa dünki kapanışa göre yaklaşık %4 iskontoya tekabül ediyor. Telia Company’nin Mayıs ayında yaptığı ilk doğrudan pay satışında satış rakamı 11,45 TL olarak açıklanmış ve iskonto %7 olmuştu. Eğer resmi açıklanan satış fiyatı söylenen aralıkta gelirse, hem iskontosunun göreceli daha düşük olması, hem de daha önceki fiyattan daha yüksek olması ve satış beklentisinin de gerçekleşmesi nedeniyle piyasanın hafif olumlu algılayacağını düşünüyoruz.

   

  KAP Açıklaması : Satış sonrası Telia’nın Turkcell’de %24 oranında dolaylı hissedarlığı kalacak – 19.09.2017

  Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili Sonera Holding B.V. adına vekaleten Av. Kayra Üçer tarafından gönderilen açıklama şu şekilde:

  “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de (“Turkcell”) yaklaşık %7 oranında doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding B.V. (“Telia”), TurkcelPin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7’sine tekabül eden yaklaşık 153,5 milyon hissesini yabancı yatırım kuruluşlarına satma kararı aldığını bildirmektedir. Halihazırda, Telia’nın Turkcell’deki toplam hissedarlık oranı, Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %31’ine tekabül etmekte olup bunun %7’si Turkcell’de tuttuğu doğrudan hisseler oluştururken kalan %24’ünü ise, Turkcell Holding A.Ş.’de tuttuğu hisselere istinaden, dolaylı hisseler oluşturmaktadır. Niyet edilen bütün hisselerin satılması durumunda, Telia’nın Turkcell’de yalnızca %24 oranında dolaylı hissedarlığı kalacaktır.

  Turkcell’deki doğrudan hisselerimizi satma niyetimiz, Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerimize odaklanma stratejimiz ile uyumlu bir karardır. Telia, Mayıs 2017’de Turkcell’in %7 oranında doğrudan hissesini temsil eden 155 milyon hissesini yabancı yatırım kuruluşlarına satmıştır. Telia, bugünkü işlemden sonra da ekonomik yönden Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya devam edecektir. Teklif fiyatı ve satışa konu edilen hisselerin nihai sayısı Telia tarafından belirlenecek ve konu hakkında ayrı bir duyuru yapılarak açıklanacaktır. İşlemin 21 Eylül 2017 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

   

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

  Silchester International Investors LLP dün 13,28TL fiyattan 1,3mn lot TCELL hissesi sattığını açıkladı. İşlemin ardından kurumun Turkcell sermayesindeki payı %5’in altına düştü.

  HALK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

  Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell hissesinde 1.3 milyon adetlik hisse satışı gerçekleşti. Satışı Silchester International Investors gerçekleştirdi. Toplamda 1.293.797 adet pay 31/08/2017 tarihindeki satıldı. Satışta fiyat 13.2787 TL’den gerçekleşti

   

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

  BTK, Türk GSM operatörlerini sistemlerinde yerli ekipman bulunmaması nedeniyle cezalandırma olasılığını değerlendiriyor

  Gazete haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk GSM operatörlerini sistemlerinde yerli ekipman bulunmaması nedeniyle cezalandırma olasılığını değerlendiriyor. Söz konusu şirketlere cirolarının yüzde 3’ü oranında ceza uygulanabilir. Bu durumda Turkcell’in Türkiye operasyonlarının geçmiş 12 aylık cirosu olan 14 milyar 218 milyon TL üzerinden 427 milyon TL ceza olabilir, Türk Telekom’un Avea biriminin geçmiş 12 aylık cirosu olan 6 milyar 234 milyon TL üzerinden 187 milyon TL ceza doğabilir. Her iki şirket için potansiyel olumsuz bir haber. 1 Nisan 2017 itibariyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’nin sistemlerini kurarken %30 yerli ekipman kullanmalarını zorunlu kılan 4.5G sözleşmesini imzalamışlardı.

  Ancak; gazetedeki habere göre; yakın tarihli bir incelemede, kullanımdaki ortalama yerelleşme oranının yüzde 1-2’yi geçemediği ortaya çıktı. GSM şirketleri yerli tedarikçi bulmakta zorlandıkları için müşterilerine hızlı hizmet sunabilmek adına bu oranları gerçekleştirmekte zorlanıyor. Netaş ve Aselsan gibi büyük yerli ekipman ve servis sağlayıcılar da yerel olarak geliştirilen 4.5G kule sistemlerini tamamlayamadı.

   

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

  Medyada yer alan bir habere göre BTK GSM operatörlerine LTE ihalesi sonrası altyapı kurarken birinci yılda %30 yerli ekipman kullanma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle gelirlerinin %3’üne kadar ceza kesebilir. İhale şartnamesine göre bu oran ikinci yılda %40 üçüncü yılda da %45 olmak zorunda. Şu aşamada konuyla ilgili şirketler tarafından gelişmenin doğruluğu yönünde fazla bir bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla varsayımsal olarak bakarsak haberde belirtilen maksimum seviye olan %3’lük bir ceza kesilirse Turkcell’in 2016 gelirleri üzerinden hissenin piyasa değeri üzerinden %1,5 gibi bir etki olabilir, Avea’nın 2016 gelirleri üzerinden de Türk Telekom için yaklaşık %0,6’lık bir etki olabilir gibi hesaplıyoruz. Doğruluğunu şu aşamada teyid etme imkanımız olmasa da haber telekom hisseleri üzerinde bir miktar baskı yaratabilir.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

  TTKOM/TCELL: Gazete haberine göre, 4G ihalesinin ardından ilk yıl yatırımlarında %40 yerli kaynak kullanma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle, BTK telekom operatörlerine gelirlerinin %3’üne kadar ceza uygulayabilir. Operatörler ise yerli teknoloji ve ekipman bulmakta zorlandıkları gerekçesiyle yerli kaynak kullanımının %1-2’leri geçemediğini savunuyorlar. Hatırlanacağı üzere, ASELS ve NETAS’ın ürettiği ULAK baz istasyonları Vodafone ve Turk Telekom’un mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulması ve işletilmesini içeren projesinde kullanılmaya başlanacak.

   

   

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 14.08.2017

  Her ne kadar göstergeler çok güçlü olmasalar da, hissenin 12,59 seviyesinin üzerinde tutundukça yukarı yönlü kanal hareketini sürdürebileceğini düşünüyoruz ki hisse beş dalgalık hareketin beşinci dalgasında olabilir. 12,59 desteği zarar – kes olarak takip edilerek, 13,19/24 bölgesi hedef olarak izlenebilir.

  Kapanış:12,76       Satış Seviyeleri: 13,19 13,24      Zarar Kes:12,59

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz, Şirket Güncelleme – 10.08.2017

  12 Aylık Hedef Fiyat 15.22 TL      AL        Yükselme Potansiyeli* 20%

  Ses ve data dışında dijital hizmetlere yönelme karşılığını veriyor. Güncellenen şirket beklentileri sonrasında hisse başına hedef fiyatımızı 14.62 TL’den 15.22 TL’ye revize ettik, bu da %20 oranın yukarı yönlü bir potansiyele işaret etmekte. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse sene başından beri BİST’in %4 gerisinde kalmıştır. Hisse 2017T PD/FAVÖK 5.8x ve F/K 12.8x çarpanlarıyla işlem görmekte iken yurtdışı benzerleri ise 2017T PD/FAVÖK 8.2x ve F/K 17.8x çarpanlarıyla işlem görüyor.

  İki haneli büyüme beklentisi bulunuyor . Grup gelirleri 2017 yılının ikinci çeyreğinde Turkcell Türkiye’nin data ve dijital hizmetlerde sağlanan büyüme ile göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından ve müşteri bazındaki artış sayesinde yıllık bazda %28,5 büyüdü. Mobil çoklu oyun oranı yüzde 47’ye ulaştı ki bu gelişme günden güne daha fazla müşterinin ses ve veri haricinde ek hizmet satın aldığı anlamına geliyor. Bu yüksek ARPU’nun temel sebeplerinden biri olmakla birlikte şirketin önümüzdeki dönemde iki haneli büyüme performansını sürdürmesinde katkı sağlıyor. Bununla birlikte, mobil abone kayıp oranı ikinci çeyrekte %4.2’ye geriledi.

  Turkcell Türkiye’nin büyümesi mobil data ve sabit data gelirlerindeki yıllık bazda sırasıyla %65 ve %28 artıştan ve dijital servis gelirindeki yıllık bazda %179 artıştan geliyor. Data ve dijital servis gelirlerinin toplam gelirlerdeki oranı 2Ç15’teki %36’lık orandan 2Ç17’de %65’e çıktı. Bütün bunlara ek olarak, akıllı telefon kullanımı ikinci çeyrek itibariyle %70’e ulaştı. Data büyümesinin yılın geri kalanında da devam etmesini ve Turkcell Türkiye’nin gelirlerinin 2017 yılında %21 artarak grubun tüm yıl gelirlerini 17.4 milyar TL’ye (%22 artışla) taşımasını öngörüyoruz. İkinci yarıyıldaki yıllık bazdaki büyümenin baz yılı etkisiyle sınırlı olacağını vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

  Son 6 yılın en yüksek net müşteri kazanımı. Şirketin dijital servislere odaklanması müşteri memnuniyetini ve bağlılığını olumlu yönde etkiledi. Şirket net müşteri kazanımında son altı yılın en yüksek seviyesini gördü ve 757 bin abone artışıyla mobil müşteri bazları 34.2 milyona ulaştı. Son 5 yıldaki en yüksek faturalı müşteri kazanımıyla faturalı müşterilerin oranı %53.2’ye çıktı. Bu oranın 2017 sonunda %54.3’e yükseleceğini öngörüyoruz.

  2017 beklentileri yukarı çekildi. Yılın ilk yarısında gösterilen güçlü performans sonrasında, 2017 yılının tamamı için olan gelir büyüme beklentilerini %16-%18 aralığından %21-%23 aralığına, FAVÖK marjı beklentilerini de %32-%34 aralığından %33-%35 aralığına yükseltirken, Yatırım Harcamaları3/Gelirler beklentilerini de %19-% 20 aralığında korudular. Buna bağlı olarak, biz de 2017’de gelirlerin yıllık bazda %22 artışla 17.4 milyar TL’ye çıkmasını beklerken, FAVÖK beklentimizi %33,6 FAVÖK marjıyla birlikte 5.87 milyar TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz. Bunun haricinde şirket yönetimi Fintur satışının 2017 yılsonuna kadar tamamlanacağını öngörüyor.

   

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 04.08.2017

  Telia’nın Hisse Satmama Taahhüdü Sona Erdi

  Telia’nın 4 Mayıs’ta 155mn Turkcell hissesi satmasının ardından başlayan 90 günlük satmama taahhüdü sona erdi. Şirketin geride %7’lik satılabilir Turkcell hissesi bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Mayıs’ta yapılan satış o günkü piyasa fiyatına göre %6,8 iskonto içermekteydi. Telia’nın kalan payları satma ihtimali Turkcell hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir.

   

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 31.07.2017

  Rekabet Kurulu mobil operatörlere soruşturma açtı Rekabet Kurulu Vodafone, Avea ve Turkcell’e karşı toplu kısa mesaj ihalelerinde mesaj sonlandırma ücretlerinin altında fiyat verdikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Şu aşamada soruşturmadan bir ceza çıkıp çıkmayacağı ve çıkarsa tutarın ne olacağı yönünde bir fikir yürütmek zor. Gelişmeyi bu noktada Turkcell ve Türk Telekom hisseleri için hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

   

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

  Kapanış (TL) : 13.13 – Hedef Fiyat (TL) : 14.64 – Piyasa Deg.(TL) : 28886 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 57 TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.48 Analist: [email protected]

  Son 10 yılın en yüksek gelir ve FAVÖK büyümesi gerçekleşti

  Turkcell 2Ç17’de bizim beklentimiz olan 542 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 553 milyon TL’nin üstünde 704 milyon TL net kar açıkladı. Bu da yıllık bazda %69 oranında artışa tekabül ediyor. Grup gelirleri yıllın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %28.5 büyüdü. Bu büyümeyi sağlayan ana etken ise Turkcell Türkiye’nin, data ve dijital hizmetlerde sağlanan büyüme ile göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından ve müşteri bazındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Grup gelirlerinin %88’inin oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %26 artışla 3.8 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, lifecell ve BeST gelirlerindeki artışla %26.5 büyüdü ve 258 milyon TL oldu. Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan ve bilgi ve eğlence servisi, çağrı merkezi gelirleri ve finansal hizmetler gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri ise %74.7 artışla 255 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %41.6 artarken FAVÖK marjı 3.1 puan artışla %33.8 oldu. Kırılımına baktığımız zaman Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %40.6 artışla 1.298 milyar TL olurken Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü %24.5 artışla 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

  Diğer iştiraklerinin FAVÖK’ü tüketici finansman şirketinin katkısının artmasıyla %75.1 oranında büyüdü ve 93 milyon TL oldu. Şirketin Haziran sonu itibariyle konsolide nakit tutarı, 4.5G lisans ödemesinin son taksiti ve temettü ödemesinin ilk taksiti nedeniyle Mart sonuna kıyasla 4.995 milyar TL’ye geriledi. Yılın ilk yarısında gösterilen güçlü performans sonrasında, 2017 yılının tamamı için olan gelir büyüme beklentisini %16-18 aralığından %21-23 aralığına, FAVÖK marjı beklentisini de %32-34 aralığından %33-35 aralığına yükselirken, Yatırım Harcamaları/Gelirler beklentisini de %19-20 aralığında korudu. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

  Turkcell yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 542mn TL’nin üzerinde 704mn TL net kar açıkladı. Hem satış gelirleri hem de faaliyet karının piyasa beklentilerini aşması ve 99mn TL seviyesindeki net finansal gelirler Turkcell’in 2. Çeyrekte beklentilerden daha iyi kar açıklamasını sağladı. Şirket 2. Çeyrek içerisinde 750bin adet civarında abone artışı sağlarken bu rakam son yılların en yüksek çeyreklik artışı oldu. Gelirlerdeki güçlü büyümenin yanında faaliyet giderlerindeki artışın sınırlı kalması faaliyet kar marjlarını destekledi. TUrkcell ilk yarıdaki %27’lik büyümenin ardından daha önce %16-18 olan 2017 gelir büyümesi tahminini %21-23 aralığına yükseltti. Diğer yandan FAVÖK marjı beklentisini de %32-34’ten %33-35’e artırdı. Beklentilerden iyi gelen ikinci çeyrek sonuçlarının ardından hem gelir hem de faaliyet karı beklentilerimizde yaptığımız revizyonlar sonucunda Turkcell için hedef fiyatımızı 14,1TL’den 15,1TL’ye yükseltiyoruz. Şirket için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

  Turkcell’den son derece güçlü bir performans Turkcell 2Ç17’de 704 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu hem bizim hem piyasa beklentisinin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Burada en önemli nedenlerden biri operasyonel performansın beklentileri aşması ve ayrıca 120 milyon TL civarında türev araçlarından yazılan gelir oldu. Özellikle 4,3 milyar TL gelen satış rakamı tahminlerin yaklaşık %6-7 civarı yukarısında kaldı. VAFÖK de 1.5 milyar TL olarak gerçekleşerek beklentileri aştı. Satışlar yıllık bazda %29 civarı büyürken VAFÖK %42 yükseldi. Turkcell’in 2Ç17’de özellikle abone kazanımlarında son derece iyi bir performans sergilediği görüldü. Çeyreklik olarak yaklaşık 800bin yeni abone kazanımı uzun yıllardır görülmeyen bir performans olarak göze çarptı. Abone başına gelirler de bizim tahminimizin hafif üzerinde oldu. Satış büyümesinde yine mobil data ve dijital servis gelirlerinin etkili olduğu görüldü. Yılın ikinci yarısında bazın yükselmesi nedeniyle ilk yarıdaki büyüme oranlarının daha normalize olmasını bekliyoruz. Birinci çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2017 için operasyonel hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre satış büyümesi hedefi %16-18 aralığından %21-23 aralığına VAFÖK marjı hedefi de %32-34 bandından %33-35 bandına çıkarıldı. Hem güçlü gelen sonuçlar hem de hedeflerdeki yukarı yönlü revizyonlar nedeniyle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

  Turkcell 2Ç17 de yıllık %69 büyüme ile 704 milyon TL net kar açıkladı, ortalama piyasa beklentisi olan 542 milyon TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi olan 572 milyon TL net kardan daha iyi bir sonuç. Beklentilerin üzerinde gereçkeleşn ciro ve VAFÖK rakamlarla bu sonuç elde edildi. 2Ç17 ciro yıllık %29 büyüme ile 4 milyar 316 milyon TL’ye ulaştı; ortalama piyasa beklentisi olan 4 milyar 77 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 4 milyar 19 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Ciro büyümesi temelde abone başına aylık ortalama gelirin yükselmesi, data kullanımın hızla artması ve abone büyümesi ile sağlandı. 2Ç17 VAFÖK marjı 2008’den bu yana 2Ç marjların en yükseği olan %33,8’e ulaştı. Cirodaki büyüme ve faaliyet giderlerin kısılması ile bu marj seviyesine ulaşıldı. 2Ç17’de 1,5 milyar TL LTE lisans ücretinin son taksidi ve temettünün ilk taksidi olan 1 milyar TL’de ödendi. Böylece, Şirketin net borcu 1Ç17 sonundaki, 4,3 milyar TL’den 2Ç17 sonunda 6,2 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü ilk yarı sonuçlarla Şirket 2017 tüm yıl beklentilerini yukarı revize etti. 2017 ciro büyüme beklentisini %16-%18’den %21-%23’e, VAFÖK marj beklentisini %32-%34’den %33-%35’e yükseltti. Yatırım harcamaların ciroya oranı beklentisi olan %19- %20’de değişiklik yapmadı. Sonuçların beklentilerden iyi gelmesi ve şirketin tüm yıl hedeflerini yukarı revize etmesi piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz.

   

  HALK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 25.07.2017

  Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurbondların toplam 3 milyon dolar nominal değerindeki kısmını, 3,2 milyon dolar tutar ile 24 Temmuz 2017 tarihinde sattığını açıkladı.

  TACİRLER YATIRIM – TCELL Hisse Teknik Analiz  – 03.07.2017

  Orta vadeli yükseliş trendinde olan Turkcell hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 11.40 seviyesini test etti ve haftayı 11.58 seviyesinden kapattı. Senette 11.87 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 11.44 olarak görüyoruz.

  Hissede Beklenen Yön: Yukarı

  DurumTrend
  RSINötrYatay
  StochasticNötrGüçleniyor
  MACDYukarı
  Williams’ RNötrGüçleniyor
  Parabolic SARSatış yönlüTrend dönüşü var
  Direnç seviyeleri11.69 / 11.79 / 11.94
  Destek seviyeleri11.44 / 11.29 / 11.19

   

  Turkcell Ne Zaman Ne Kadar Temettü Verecek? KAP Açıklaması – 12.06.2017

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
  TCELL, TRATCELL91M1
  1. Taksit
  0,4545455
  45,45455
  0,3863636
  38,63636
  TCELL, TRATCELL91M1
  2. Taksit
  0,4545455
  45,45455
  0,3863636
  38,63636
  TCELL, TRATCELL91M1
  3. Taksit
  0,4545454
  45,45454
  0,3863637
  38,63637
  TCELL, TRATCELL91M1
  TOPLAM
  1,3636364
  136,36364
  1,1590909
  115,90909
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  1. Taksit
  15.06.2017
  15.06.2017
  19.06.2017
  16.06.2017
  2. Taksit
  15.09.2017
  15.09.2017
  19.09.2017
  18.09.2017
  3. Taksit
  15.12.2017
  15.12.2017
  19.12.2017
  18.12.2017

  ZİRAAT YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

  Turkcell (TCELL, Nötr): Güney Afrika yüksek mahkemesi Turkcell’in Güney Afrikalı telekom operatörü MTN Group aleyhine açtığı ve 4,2 milyar dolar tazminat istediği İran GSM lisansı davasını görme kararı aldı. MTN davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtirken, Turkcell’in Johannesburg’daki avukatı Eric van den Berg tazminat davasında ilk duruşmanın gelecek yılın sonuna doğru yapılabileceğini söyledi. İlk duruşma tarihi, MTN’e Turkcell’in iddialarına cevap vermesi için tanınacak 20 günlük sürenin dolması ardından belirlenecek. Turkcell, 2004 yılında İran’da kazandığı GSM ihalesinin 2005 yılında ihalede ikinci gelen MTN’e verilmesinin ardından şirketin rüşvet vererek bu kararı aldırdığı iddiasıyla 2012 yılında hukuki süreç başlatmıştı.

  Ayrıca Turkcell konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: 6 Kasım 2013 tarihinde Şirketimizin, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran’ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde bir dava açtığını duyurmuştuk. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, davalıların usule ilişkin itirazlarını reddetmiştir. Böylece uzun bir zaman sonra davanın esastan incelenmesine geçilecektir.

  AK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

  Turkcell’in Güney Afrikalı telekom şirketi MTN’e karşı 2013 yılında açtığı davaya Güney Afrikalı bir mahkeme tekrar bakacak. Turkcell MTN’in 2004 yılında yapılan İran telekom lisans ihalesine fesat karıştırdığını iddia ediyor. Turkcell MTN’den 4,2 milyar dolar zararı telafi etmesini istiyor. 1Ç17 sonunda Turkcell’in 1,2 milyar dolar net borç pozisyonu vardı.

  DENİZ YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

  Turkcell’in Güney Afrikalı MTN ile olan dava süreci nihayet başlıyor. Turkcell 2004 yılında İran’da gerçekleşen GSM ihalesinde en yüksek teklifi iletmişti ama İranlı yetkililer daha sonra lisansı Güney Afrikalı MTN’ye vermişlerdi. Turkcell MTN’nin yasal olmayan yollarla lisansı aldığı iddiasıyla Güney Afrika Yüksek Mahkemesi’ne 2013 Aralık ayında 4,2 milyar dolarlık bir dava açmıştı. MTN davaya usül yönünden itirazlarda bulunmuştu. Mahkeme bu itirazları reddetti. Böylece dava süreci 3,5 yılın sonunda başlayabilecek. Davanın olası sonuçlarını kestirmek zor olduğu için şu aşamada bu olumlu gelişmenin hisse üzerinde fazla bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Davayla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz.

  OYAK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Yorum  – 02.06.2017

  Turkcell’in 26 Kasım 2013 tarihinde, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran’ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde açtığı davanın esastan incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir. Dava sürecinin uzun bir süre devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı şu aşamada Turkcell üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

   

  Turkcell’den Swap işlemleri yeniden yapılandırma açıklaması – 29.05.2017

  Şirketimiz, yabancı para riskini yönetmek amacıyla, 01.07.2016 tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen China Development Bank’tan kullanılan 10 yıl vadeli,  500 milyon Avro tutarındaki kredi için yapılandırılmış çapraz kur takası (participating cross currency swap) işlemini yeniden yapılandırmıştır. Şirketimiz bu işlemle 500 milyon Avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk lirası cinsinden %10,1 olarak sabitlemiş, korunma vadesini kredi vadesi ile aynı tarih olan 2025’e uzatmıştır.

  DENİZ YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 29.05.2017

  Turkcell’de 2017 satış büyümesi hedefi yukarı revize edildi. Turkcell 2017 için satış büyümesi hedefini %13-15 aralığından %16-18 aralığına revize etti. Bizim mevcut büyüme tahminimiz %16. Şirket VAFÖK marjı hedefini %32-34 aralığında sabit tutarken yatırım harcamaları/satış oranı hedefini hafif aşağı çekerek %19-20 olarak degiştirdi (önceki %20%). Hedef değişikliklerini hisse için hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 29.05.2017

  Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell 2017 yılı mali hedeflerini yukarı yönlü revize ederek, gelir büyüme beklentisini daha önce açıkladığı %13-15 aralığından %16-18 aralığına çıkardı. Açıklamaya göre; FAVÖK marjının ise daha önce öngördüğü gibi %32-34 aralığında kalacağı tahmin ediliyor. Turkcell daha önce %20 olarak öngördüğü lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %19- 20 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket ayrıca Ukrayna’daki iştiraki Lifecell’in, Ukrayna’da işletme konusu finansal hizmetler olan bir şirket kuracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, kurulacak şirketin sermayesinin 2 milyon dolar veya muadili olacağı ifade edildi.

  Turkcell TCELL 2017 Yılına Dair Beklentilerini Revize Etti – KAP – 26.05.2017

  Şirketimiz, 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, dijital servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesindeki güçlü performans ile 2017 yılı beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yapmıştır. Şirketimizin 2017 yılı revize beklentileri aşağıda bulunmaktadır.

  Önceki BeklentiRevize Beklenti
  Gelir Büyümesi%13-%15%16-%18
  FAVÖK Marjı%32-%34%32-%34
  Operasyonel yatırım harcamaları (lisans hariç) /satış%20%19-%20

  Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfası ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara da erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır.

  Ukrayna’da finansal hizmetler faaliyetinde bulunacak şirket kuruluşu hakkında açıklama – 26.05.2017

  Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna’da kurulu lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da işletme konusu finansal hizmetler olan 2.000.000 ABD Doları (veya muadili) sermayeli bir şirketin kurulmasına karar vermiştir.

  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih: Şirket kuruluşunun tamamlanmasını takiben lisans başvurusu yapılacaktır.

   

  Turkcell GM Terzioğlu: Bir şirketin büyümesi, daha karlı olması ve ettiği karı hissedarı ile paylaşması kadar sağlıklı birşey yok, bu yolda ilerliyoruz. 25.05.2017

  DENİZ YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

  Turkcell’in ortaklarından Telia’dan bugun yapılan açıklamaya göre Turkcell’de ortaklar yarın yapılacak Genel Kurul öncesinde temettü dağıtımı konusunda anlaştılar. Telia açıklamasında kendi %31 payına düşen tutarın 930 milyon TL olduğunu belirtiyor. Bu da toplam temettünün 3 milyar TL olacağı anlamına gelir ki bu tutar yönetim kurulunun önerdiği 1,7 milyar TL’lik tutarın bir hayli üzerinde bir rakam. 3 milyar TL hisse başına yaklaşık 1,36 TL temettü demek. Bu da mevcut fiyat üzerinden %11,5 gibi bir verime denk geliyor. Gelişme hisse için son derece pozitif çünkü normal koşullarda temettü ödemesinin gerçekleşmesi piyasa tarafından fiyatlanmıyordu. Beklenenin de üstünde bir temettü ödemesi hisseyi orta vadede destekleyecektir.

  İNTEGRAL YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

  TURKCELL / TCELL – Şirket 25 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul toplantısında hissedarların (Telia sonera, telia finland, Turkcell holding hissedarları)  3 milyar TL’lik kar dağıtımı teklif etme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Yorum: Teklif edilen temettü hisse başı 1.36TL seviyeye karşılık geliyor. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %11.42 olacak. Pozitif.

  AK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

  Turkcell ana hissedarlardan Telia’den yapılan yazılı açıklamada şirketin ve diğer hissedarların, Turkcell’in Genel Kurul Toplantısında temettü dağıtım önerisi teklifi üzerinde anlaştıkları bildirildi. Toplam 3 milyar TL temettü (hisse başına 1,364 TL, %11,4 verim) dağıtılması önerileceği belirtildi. Turkcell Genel Kurulu bugün saat 10’da başlayacak. Daha önce Turkcell Yönetim Kurulu toplam 1 milyar 790 milyon TL temettü dağıtma teklifi duyurmuştu (hisse başına 0,814 TL, %6,8 verim).

  OYAK YATIRIM – TCELL Hisse Haber Analiz  – 25.05.2017

  Turkcell’in ana ortakları hisse başına 1,36TL olmak üzere toplam 3milyar TL temettü dağıtma kararını bugün 10’da yapılacak genel kurulda oylamaya sunacaklar. Önerilen temettü dünkü kapanışa göre %11.4 verime işaret etmektedir. Telia Company’nin temettü konusunda uzlaştıklarını belirten açıklamayla birlikte yönetim kurulunun daha önce almış olduğu hisse başına 0,81TL kar payı dağıtım kararı geçersiz kalmış oldu. Temettü dağıtım tarihi henüz açıklanmadı. Kararın genel kurulda onaylanmasıyla Telia Company 930mn TL kar payı alacak olup Cukurova ve Letterone (Alfa) 400mn TL civarı kar payı alacaklardır. Dağıtılacak temettü şirketin halihazırdaki 5,8milyar TL’lik net borcunu daha da yükseltecektir.

  Turkcell’den Temettü Teklifi Açıklaması  – 24.05.2017

  Turkcell hissedarları 3 milar tutarında kar dağıtımı teklif edecek.

  Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamada, Turkcell’in %31 hissesini elinde bulunduran ve aralarında TeliaSonera iştiraklarının bulunduğu Turkcell Holding hissedarları yarın gerçekleştirilmesi planlanan Turkcell Olağan Genel Kurul toplantısında toplamda 3 milyar TL tutarında bir kar dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmak üzere anlaşmaya vardı.

  Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi EPDK Lisansı Açıklaması- 18.05.2017

  17.02.2017, 20.02.2017 ve 18.04.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi’ne EPDK’nın 11.05.2017 tarih ve 7064-6 sayılı Kurul Kararı ile elektrik tedarik lisansı verilmiştir.

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 15.05.2017

  Bu gece yarısı açıklama gelecek o nedenle bu iki hisseye bugün dikkat

  MSCI bu akşam gece yarısı itibariyle senede iki kere yaptığı endeks revizyon değerlendirmesi sonuçlarını açıklayacak. Açıklanacak değişiklikler 31 Mayıs kapanışı itibariyle geçerli olacak. Buna göre, iki hafta önce Sonera’nın şirketteki %7 hissesini piyasada kurumsal yatırımcılara satması sonucu halka açıklık oranı artan Turkcell’in MSCI Türkiye endeksindeki ağırlığı artabilir. Bunun dışında piyasalarda Aselsan’ın da MSCI Türkiye endeksine dahil olacağı yönünde bir beklenti var. Gerçekleşmesi halinde, bu iki hisseye MSCI endekslerini takip eden pasif fonlardan para girişi olacaktır. Ancak, yine aynı sebepten dolayı endeksin diğer kağıtlarında da ağırlıklarına göre bir miktar fon çıkışı olabilir.

   

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

  Telia Sonera Turkcell’de sahip olduğu hisselerin bir bölümünü satma kararı aldı

  Telia Sonera Turkcell’de sahip olduğu bir bölümünü (150 milyon hisse – Turkcell’in sermayesinin yaklaşık %6.8), İskandinav ve Baltık operasyonlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak kurumsal yatırımcılara satmayı amaçladığını söyledi. Eğer bütün hisseler satılırsa Telia Sonera’nın Turkcell üzerindeki direk hisse oranı %14’den %7.2’ye gerileyecek. Bloomberg haber ajansında çıkan habere göre fiyat aralığı 11.42-11.45 TL seviyesinde, bu da dünkü kapanışa göre %7 iskontoya işaret ediyor. Bu satış Turkcell’in kontrol yapısını etkilemeyecektir.

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

  Turkcell (TCELL, Negatif): Turkcell’in hissedarlarından Telia Sonera, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye’deki Turkcell hisselerinin bir bölümünü İskandinav ve Baltık operasyonlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak kurumsal yatırımcılara satmayı amaçladığını söyledi. Turkcell’de %38 (doğrudan ve dolaylı) hisse sahibi Telia, yaklaşık 150 milyon hisseyi (Turkcell’in sermayesinin yaklaşık % 6,8’i) teklif ettiğini söyledi. Telia, kurumsal yatırımcılara kısa sürede satabileceği hızlandırılmış bir süreç yoluyla satmayı planlıyor. Planlanan satışın tamamının gerçekleşmesi halinde Telia’nın doğrudan Turkcell’de sahip olduğu pay %14’ten %7,2’ye düşecek. Telia, Turkcell’deki dolaylı paylarla ilgili satış niyeti olmadığını da belirtti. New York borsasında işlem gören Turkcell hisseleri dün %5,14 oranında değer kaybetti.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

  Turkcell’de %14 direk ve %24 dolaylı hisseye sahip olan Telia Company dün akşam yaptığı açıklamada daha önce kaydettirdiği 288milyon hissenin 150milyonunu kurumsal yatırımcılara satmayı hedeflediğini belirtti. Reuters’in haberine göre, dün yapılan hızlandırılmış ön talep toplama süreci sonunda fiyatın 11,45 seviyelerinde oluşabileceği belirtildi. Bu fiyat, dünkü kapanışa göre %6,8 ıskontoya işaret etmektedir. Telia yaptığı açıklamada dolaylı hisselerini satmayı düşünmediklerini belirtti ve elinde kalan kaydettirilmiş hisseleri de 90 gün boyunca satmayacağını açıkladı. Ancak, Telia’nın elinde daha önce kaydettirdiği 138mn hisse bulunması hisse fiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Bu satış ortaklar arasında devam eden ihtilafla ilgili herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Turkcell’in NYSE’de işlem gören hisseleri dün %5,14 düşüş gösterdi.

  ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 04.05.2017

  Basında çıkan haberlere göre Turkcell’in (TCELL) doğrudan %14, dolaylı olarak ayrıca %24 payına sahip olan Telia Sonera 3 Mayıs Çarşamba günü seans kapanışında kurumsal yatırımcılara 150 milyon hisse (%6.8 hissesini) satışı için işlem başlattı. Basında çıkana haberlere göre satıştaki 150 milyon hissenin değerinin yaklaşık 520 milyon dolar seviyesinde olacağı belirtildi. Telia Sonera’dan yapılan ilk açıklamada satışın İskandinav ve Baltık ülkelerindeki operasyonlara yoğunlaşma stratejisinin bir parçası olduğu ve dolaylı payların bundan etkilenmeyerek, şirketin Turkcell’de en büyük hissedar olmaya devam edeceği belirtildi. Hisselerin tamamının satılması halinde Telia Sonera’nın Turkcell’deki doğrudan payı %14,2’den %7,2’ye gerileyecek. Basında çıkan haberlere işlemin 8 Mayıs’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

  Turkcell TCELL Grafik – Işık FX – 04.05.2017

  ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

  Satışlar ve operasyonel karlılıkta kuvvetli büyüme devam ediyor…

  Turkcell, 1Ç17’de piyasa ortalama beklentisi olan TL471mn’a paralel olarak TL459mn tutarında net kar açıklamıştır. Açıklanan net kar, büyük ölçüde finansal giderlerde artan kur farkları ve faiz giderleri nedeniyle yükseliş gerçekleşmesi, ve 4.5G yatırımları ile amortisman giderlerinin artması nedenleri ile, beklentiler dahilinde, yıllık %18.6 oranında azalış göstermiştir. Turkcell, 1Ç17’de de oldukça kuvvetli bir operasyonel performans gerçekleştirmiştir. Grup, bu dönemde piyasa ortalama beklentisi olan TL3,864mn’un (Şeker Yatırım T.: TL3,899mn) hafif üzerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %25.6 artış ile TL4,053mn satış geliri elde etmiştir. FAVÖK’ü ise, yıllık %40.4 oranında yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,283mn’un (Şeker Yatırım T.: TL1,282mn) üzerinde, hesaplamalarımıza göre TL1,393mn olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjında hesaplamalarımıza göre yıllık 3.6 y.p. artış göstermiştir. Açıklanan sonuçların Turkcell payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

  1Ç17 satış gelirlerinde oldukça kuvvetli, %26 oranında büyüme – Turkcell’in 1Ç17 satış gelirlerindeki büyüme, büyük ölçüde Grup’un Türkiye operasyonlarındaki data ve dijital hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Bu dönemde, Turkcell’in satış gelirlerinin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’nin satış gelirleri, data ve dijital hizmetler gelirlerindeki yıllık %94.2 artış ile, %21.7 artarak TL3,563mn’a ulaşmıştır. Grup aboneleri içerisindeki akıllı telefon penetrasyonunun %68’e ulaşmasının (4.5G uyumlu: %57) ve artan data kullanımının etkisiyle, data ve dijital hizmetler gelirleri, 1Ç17’de Turkcell Türkiye’nin toplam gelirlerinin %67’sini oluşturmuştur. Turkcell’in faturalı abone bazı, 1Ç17’de net 298bin artış göstermiş, toplam abone sayısındaki net artış 351bin olarak gerçekleşmiştir. Abone başı elde edilen ortalama aylık gelirler (M2M hariç), yıllık %17.3 artarak TL30.5’e ulaşmıştır. Toplam satış gelirlerinin %6’sını oluşturan yurt dışı satış gelirleri lifecell ve BeST’in satış gelirlerindeki büyümeye bağlı olarak yıllık %24.3 artış göstermiştir. Grup’un diğer gelirleri, tüketici finansmanı faaliyeti gösteren iştirakinin etkisiyle, 1Ç17’de %139.5 oranında artarak TL242mn’a ulaşmıştır.

  FAVÖK’te yeni bir rekor %40 büyüme – Turkcell’in 1Ç17 FAVÖK’ü yıllık %40.4 oranında büyüyerek hesaplamalarımıza göre TRY1,393mn’a ulaşmıştır. FAVÖK marjı, artan satış gelirleri, değer odaklı abone yaklaşımı, abone başına elde edilen aylık gelirler kompozisyonu ile görece olarak azalan satış giderleri ve genel yönetim ve pazarlama giderleri nedenleriyle, önceki yılın aynı dönemine kıyasla hesaplamalarımıza göre 3.6 y.p. artarak %34.4’e ulaşmıştır.

  Hedef fiyatımızı TL13.95’e yükselterek, “AL” tavsiyemizi yinelemekteyiz – Turkcell, 1Ç17’de de oldukça kuvvetli bir operasyonel performans sergilemiştir. Grup’un 1Ç17 sonuçları, halihazırda 2017 yılı için hedeflerinin üst sınırlarına yakın gerçekleşmeler paylaşabileceğine işaret etmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra Turkcell, 2017 yılı hedef ve tahminlerinde herhangi bir değişiklik paylaşmamıştır. 1Ç17 bu sonuçlarına ve yılın geri kalanı için öngörülerimize bağlı olarak, önceden görece olarak muhafazakar olan FAVÖK tahminimizi %4 kadar artış ile TL 5.5mlyr olarak revize etmekteyiz. Böylelikle 2017 yılı için Grup FAVÖK marjı tahminimiz %33.5’a ulaşmıştır. Turkcell için yurt dışı benzerlerine göre değerlememizi de güncelleyerek, pay başına TL13.95 hedef fiyat belirlemekteyiz. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2017T FD/FAVÖK 5.8x, yurt dışı eşlenikleri ise 6.4x çarpan ile işlem görmektedirler.

  Turkcell, TL 1,791mn tutarındaki brüt nakit kar payı dağıtımı teklifini 25 Mayıs 2017’de yapılacak olan Genel Kurul’unun teklifine sunmaya karar vermiştir – Grup’un kar dağıtım politikasına uygun olarak bu tutar, 2015 ve 2016 yılı net dağıtılabilir karlarının %50’sine karşılık gelmektedir. Turkcell Yönetim Kurulu, ayrıca, bu tutarın 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık tarihleri itibariyle üç eşit taksit halinde dağıtılmasının teklif edilmesine de karar vermiştir. Genel Kurul’un teklifine sunulması planlanan kar payı tutarı, toplam %6.4 oranında brüt nakit kay payı verimine işaret etmektedir.

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

  Kapanış (TL) : 12.69 – Hedef Fiyat (TL) : 13.3 – Piyasa Deg.(TL) : 27918 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.76 TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 4.8 Analist: [email protected]

  TCELL 1Ç17 Finansal Sonuçları: Türkiye operasyonları güçlü

  Turkcell 459mn TL net kar açıkladı. Net kar bizim beklentimiz 520mn TL ve piyasa tahmini 471mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 563mn TL net kar açıklamıştı. Yıllık bazdaki düşüş büyük ölçüde finansman giderlerinden kaynaklandı. Net kardaki daralmaya rağmen Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %25.6 artış göstererek 4milyar TL’ye yükseldi. Gelirler bizim 3,449mn TL ve piyasa beklentisi 3,864mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Büyüme özellikle Türkiye operasyonlarında güçlü abone başına gelir artışından kaynaklandı. Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %38.5 oranında artarak 1.4milyar TL’ye yükseldi. Sırasıyla bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi 1,077 ve 1,283’ün üzerinde gerçekleşti.

  Şirket ayrıca 25 Mayıs’taki Genel Kurul’da 1,792mn TL temettü ödeme teklifinde bulunacak. Biz hissedarlar arasında devam eden anlaşmazlık nedeni ile temettü dağıtım kararının Genel Kurul’da onaylanmamasını bekliyoruz. Özetlemek gerekirse operasyonel sonuçların güçlü olması nedeni ile piyasanın sonuçlara tepkisinin olumlu olmasıjnı bekliyoruz.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

  Turkcell birinci çeyrekte piyasa beklentisi olan 471mn TL’ye paralel olarak 459mn TL net kar açıkladı. Net kar yükselen amortisman ve finansal giderler nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre %19 düştü. Diğer taraftan, şirketin gelirleri ve faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentilerini sırasıyla %4 ve %9 aştı. Gelirler %26’lık artışla 4,05milyar TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 3,9milyar TL’yi aştı. Faturalı abone bazına eklenen 298bin adetlik yeni abone ve bu sayede faturalı abonelerin toplam aboneler içerisindeki payının %49,4’e çıkması büyümeyi destekleyen unsurlardan biri oldu. Ayrıca, geçtiğimiz Ağustos ayında Turkcell’in şebeke içi aramalarına yönelik yapılan regülasyon değişikliği ile birlikte kullanıcı başına ortalama gelirlerde ciddi bir artış görüldü. Güçlü büyümenin yanında faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması Turkcell’in faaliyet gelirini 1,4milyar TL seviyesine çıkardı. Yılın birinci çeyreğinde hem gelirler hem de faaliyet karı Turkcell’in bu zamana kadar açıkladığı en yüksek çeyreklik rakamlar oldu. Şirket’in yönetim kurulu üç taksitte dağıtılmak üzere hisse başına 0,81TL kar payı dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak. Ana ortaklar arasındaki ihtilafla ilgili geçen seneki genel kuruldan bu yana önemli bir değişiklik gözlemlemediğimizden dolayı önerilen kar payının genel kurulda onaylanmasını beklemiyoruz. İlk çeyrek sonuçlarının ardından hem gelir hem de faaliyet karı beklentilerimizde iyileştirmeler yapıyoruz. Bunun neticesinde, hisse başına 12,5TL olan hedef fiyatımızı 14,1TL’ye yükseltiyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

  Turkcell 1Ç17 de 459 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %19 daraldı; ortalama piyasa beklentisi olan 471 milyon TL’ye paralel ancak Ak Yatırım beklentisi olan 343 milyon TL’nin üstünde. Yıllık bazda net karın düşüşü 1Ç17’deki kur farkı giderlerden kaynaklandı. 1Ç17 VAFÖK marjı %35,6 ile 1Ç16’daki %31,1 ve 4Ç16’daki %34,7’nin üstünde gerçekleşti. Ayrıca ortalama piyasa beklentisi olan %32,4 ve Ak Yatırım beklentisi olan %34,3’ün de üstünde. 1Ç16 da LTE lansmanı için yapılan ilave masraflar vardı aradaki VAFÖK iyileşmesi temelde buradan kaynaklandı. 1Ç17 ciro yıllık %22 büyüme ile 3 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 3 milyar 964 milyon TL ye paralel ancak Ak Yatırım beklentisi olan 3 milyar 682 milyon TL’nin üstünde. Artan abone sayısının yanı sıra data kullanımın hızlı artması ile artan abone başına ortalama gelir ile cirodaki büyümenin ana unsurları oldu. Net karın ortalama piyasa beklentisine paralel gelmesine rağmen VAFÖK marjın beklentilerin üzerinde olması ile hafif olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. Ayrıca, şirket hisse başına brüt 0,8140909 TL (%6,4 verim) ve net 0,6919773 TL nakit kar payı teklif etti. Bu nakit kar payın 3 eşit taksitle 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık da ödenmesi de teklif edildi. 25 Mayıs da yapılacak Genel Kurul’da oylanacak.

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

  Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell’in 2017 yılı ilk çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 458,6mn TL ile 471mn TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 563,1mn TL net kar açıklamıştı. Turkcell’in 1Ç2017’de 1Ç2016’ya göre daha düşük kar açıklamasında; ilk çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri ve kredilerden kaynaklanan faiz giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin 2017 ilk çeyrek toplam hasılatı 2016 1. çeyreğe göre %22,1 artışla 3.937mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etken Turkcell Türkiye’nin, data ve dijital hizmetlerde sağlanan büyüme ile göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Satış gelirlerindeki %22,1’lik artışa karşın satışların maliyeti %26,8 yükselmiştir. Bu artış 4.5G yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri, perakende satışlarla ilgili cihaz giderleri, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki ve diğer kalemlerdeki artış sebebiyle gerçekleşmiştir. 1Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %19 artarak 1.436mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1 puan gerileyerek %36,5’e düşmüştür. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %0,7 olmuş ve faaliyet karını destekleyici bir unsur olmuştur. Turkcell ayrıca 1Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 259,2mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2017 faaliyet karı 1Ç2016’ya göre %34,3 artışla 1.031mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 2,4 puanlık artışla %26,2 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2017 yılı ilk çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %39,8 artışla 1.400mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 3,4 puan artışla %34,5’e ulaşmıştır. Turkcell’in 1Ç2017 yatırım faaliyeti giderleri 9,8mn TL olmuştur. Şirketin 1Ç2017 net finansman gideri 392,3mn TL ile 1Ç2016’daki 67,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve net karı baskılamıştır. Krediler ve faiz giderindeki artış, finansman giderlerinin artmasında etkili olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 1Ç2017 net dönem karı 2016 ilk çeyreğe göre %18,6 gerilemeyle 458,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 5,8 puan düşerek %11,6’yı göstermiştir.

  DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

  Turkcell 1Ç17’de 459 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklenti olan 472 milyon TL’nin hafif altında kaldı. Öte yandan operasyonel olarak ise son derece güçlü bir performans sergilediğini görüyoruz. Satış rakamı 4,1 milyar TL gelirken piyasa beklentisini %4 oranında aştı ama özellikle 1,4 milyar TL gelen VAFÖK rakamı konsensüsü %9 oranında aştı. Yıllık bazda ise VAFÖK %40 artarak büyüme rekoru kırdı Burada özellikle mobil data tarafındaki büyümenin piyasa tarafından yeterince güçlü beklenmediğini görüyoruz. Özellikle güçlü gelen operasyonel performansın hisse üzerinde açılışta olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Daha sonrasında son dönemdeki güçlü performansı da dikkate alırsak hissede bir miktar kar satışı görebiliriz. Yönetim Kurulu ayrıca 2016 karından yaklaşık 756 milyon TL temettü dağıtımını Genel Kurula önerme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl önerilen ama Genel Kurulda ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kabul görmeyen tutar da hesaba katıldığında bu sene Genel Kurulun onayına sunulacak toplam temettü miktarı 1,79 milyar TL tutarında olacak. Bu toplam %6,4 gibi bir verime işaret ediyor. Burada son karar 23 Mayıs’ta toplanacak Genel Kurul’da olacak. Onay çıkması için özellikle Alfa ve Çukurova Holding’in anlaşma sağlaması gerekiyor

   

   

  Turkcell Hisse Fiyat Hareketi Notu – 22.02.2017

  Turkcell Enerji Şirketi Kuruyor – KAP – 17.02.2017

  Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından, 2.000.000.-TL (İkimilyon Türk Lirası)  sermayeli, işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan satış, perakende satış olan bir şirket kurulması amacıyla, Şirket kuruluşunun tescil ve ilanı için başvuruda bulunulacaktır.

   

  İŞ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

  Kapanış (TL) : 10.99 – Hedef Fiyat (TL) : 13.3 – Piyasa Deg.(TL) : 24178 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.1 TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.01 Analist: [email protected]

  Ner kar beklentilerimize paralel geldi
  Turkcell 4Ç16’da bizim (358 milyon TL) ve piyasanın (357 milyon TL) net kar beklentisine paralel 351 milyon TL net kar açıkladı. Bu düşüşün ana sebepleri arasında bu çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri, Fintur’un olumsuz etkisi ve kredilerden kaynaklanan faiz giderlerindeki artış bulunuyor.

  Şirketin satışları yıllık bazda %21.3 oranında artarak 4 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri mobil data gelirleri, sabit data gelirleri ve dijital servis gelirlerindeki büyüme sayesinde %19.3 artışla 3.57 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, temel olarak lifecell gelirlerinin %12.7 büyümesinin etkisiyle, %12.4 büyüdü ve 252 milyon TL oldu.

  Son olarak, Grup gelirlerinin %5’ini oluşturan ve bilgi ve eğlence servisi, çağrı merkezi gelirleri ve finansal hizmetler gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri %91.1 artışla 216 milyon TL’ye ulaştı. Monil abone bazı, çeyreklik bazda 291bin artışla 2013 yılından itibaren en yüksek net müşteri kazanımı ile 33 milyona ulaştı.Bu artış, toplam abone içerisindeki oranı %52.5 olan faturalı abone bazının çeyrek bazında 333 bin artmasıyla gerçekleşti.

  Şirketin 4Ç16 FAVÖK’ü ise yıllık bazda %29.6 artışla 1.37 milyar TL (İŞY: 1.25 milyar TL, piyasa: olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2.2 puan artışla %33.9 oldu. Kırılımına baktığımız zaman ise Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %10.7 artışla 4.1 milyar TL olurken, FAVÖK marjı %32.5 oldu. Turkcell Uuslararası FAVÖK’ü 235 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %26.9 oldu. Diğer iştiraklerimizin FAVÖK’ü %65.4 büyüdü ve 223 milyon TL oldu.

  2017 Hedefleri: Gelir büyümesi hedefi %13-15, FAVÖK marjı hedefi %32-%34 ve operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı hedefi yaklaşık %20. Şirketin ortaklar arasındaki sorunun devam etmesinde dolayı bu sene temettü dağıtmasını beklemiyoruz. Sonuç olarak , açıklanan rakamlar beklentilere paralel, bu yüzden piyasada nötr etki bekliyoruz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

  Turkcell (TCELL, Pozitif): Turkcell’in 2016 yılı son çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 350,6mn TL ile 335mn TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket 2015 yılının aynı döneminde 584,6mn TL net kar açıklamıştı. Turkcell’in 4Ç2016’da 4Ç2015’e göre daha düşük kar açıklamasında; son çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri, Fintur’un olumsuz etkisi, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış ve 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin 2016 son çeyrek toplam hasılatı 2015 4. çeyreğe göre %21,3 artışla 4.044mn TL olmuş ve oldukça güçlü bir görüntü sergilemiştir. Gelir büyümesinin itici gücü Turkcell Türkiye gelirlerinin 4Ç2015’e göre %19,3 artış kaydetmesidir. Turkcell Türkiye gelirleri içinde %80 ağırlığa sahip bireysel segment gelirleri %19,9 yükselişle 2.867mn TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki %21,3’lük artışa karşın satışların maliyeti %27 yükselmiştir. Bu artış, temel olarak 4.5G lisans ve yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri, perakende satışlarla ilgili cihaz giderleri ve tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artış sebebiyle yükseliş kaydetmiştir.

  4Ç2016 brüt karı 2015’in aynı dönemine göre %12,1 artarak 1.435mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %1,5 olmuş ve faaliyet karını destekleyici bir unsur olmuştur. Turkcell ayrıca 4Ç2016’da diğer faaliyetlerine ilişkin 545,4mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2016 faaliyet karı 4Ç2015’e göre %116,6 artışla 1.312mn TL olmuş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. 2016 yılı son çeyrek FAVÖK’ü 2015’nın aynı dönemine göre %29,6 artışla 1.371mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %33,9’a ulaşmıştır. Turkcell’in 4Ç2016 yatırım faaliyeti giderleri 32mn TL olurken, durduran faaliyetlere ilişkin 44,4mn TL’lik bir karşılık ayrılmıştır. Turkcell %41,45’ine sahip olduğu, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da operasyonları olan Fintur’dan 1 yıl içerisinde çıkış planlamaktadır. Bu sebeple Fintur Ekim 2016 itibarıyla durdurulan faaliyetler altına eklenmiştir.

  Şirketin 4Ç2016 net finansman gideri 756,1mn TL olmuş ve net karı baskılamıştır. Krediler ve faiz giderindeki artış, finansman giderlerinin artmasında etkili olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 4Ç2016 net dönem karı 2015 son çeyreğe göre %40 gerilemeyle 350,6mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2016 yılı net dönem karı 1.512mn TL ile 2015 yılında kaydedilen 2.070mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Bu düşüş temel olarak, daha yüksek kur farkı gideri, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış, Fintur’un olumsuz etkisi, 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artış, vadeli mevduat faiz gelirlerindeki düşüş ve 6736 sayılı kanun kapsamındaki vergi yapılandırmasından yararlanmak için yapılan ödemeden kaynaklanmaktadır.

  Turkcell 2017’de, grup gelirlerinin %13-15 büyümesini, konsolide FAVÖK marjının %32-34, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %20 civarında gerçekleşmesini hedeflemektedir. Orta vadeli 2017 – 2019 döneminde ise grup gelirlerinin %12-14 büyümesini, FAVÖK marjının %33-35 olarak gerçekleşmesini, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise 2019 yılı itibarıyla %16 seviyesine düşmesini hedeflemektedir.

  OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

  Turkcell’in 4. çeyrek net karı 351mn TL ile 357mn TL olan piyasa beklentisine paralel gelirken, hem gelir hem de faaliyet karı beklentileri aştı. Finansal giderler, amortismandaki artış ve iştiraklerden negatif katkı sonucu şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre %40 düştü. Gelir ve faaliyet karı (FAVÖK) ise sırasıyla %21 ve %30 yükseldi. 4. çeyrekte hem gelirler hem de FAVÖK şirketin bu zamana kadar kaydettiği en yüksek çeyreklik rakamlar oldu. Satış gelirleri %21 artışla 4,04milyar TL oldu. Piyasa beklentisi 3,88milyar TL seviyesindeydi. Gelirlerdeki ciddi yükselişin ardında dört çeyrekten bu yana ilk defa abone sayısında görülen 291binlik artış ve ortalama gelirlerdeki iyileşme gösterilebilir. Diğer yandan, hem gelir büyümesinin güçlü olması hem de faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması sayesinde şirketin FAVÖK’ü de 1,37milyar TL ile 1,3milyar TL olan piyasa beklentilerini aştı. Turkcell 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2017 beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket 2016 yılındaki %11,9’luk büyümenin ardından %13-15 aralığında gelir büyümesi sağlamayı hedefliyor. Diğer taraftan, FAVÖK marjının da %32,3’ten %32-%34’lere yükselmesini bekliyor. 2017 yılı için piyasa beklentilerinden daha olumlu bir görünüm çizen Turkcell için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hedef fiyatımız olan 12,5TL %14 yükseliş potansiyeline işaret etmektedi

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

  Turkcell 4Ç16’da 351 milyon TL net kar elde etti. Piyasa beklentisi 335 milyon TL, bizim beklentimiz 355 milyon TL net kar yönündeydi. Bu sonuçla şirketin 12A16 kümülatif net kar rakamı 1,51 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %27 düşüş). Turkcell’in 4Ç16 satış gelirleri yıllık bazda %19 artarak 3,95 milyar TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 3,86 milyar TL, bizim tahminimiz ise 3,90 milyar TL ciro yönündeydi. Turkcell’in 4Ç16 FAVÖK rakamı ise 1,36 milyar TL ile (yıllık %30 artış, %34,5 marj) piyasa ortalama beklentisi olan 1,29 milyar TL’nin ve bizim tahminimiz olan 1,27 milyar TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti. 12A16 kümülatif ciro ve FAVÖK ise sırasıyla 14,1 milyar TL (yıllık: %10 artış) ve 4,57 milyar TL (yıllık %11 artış) olarak gerçekleşti. Turkcell 4Ç16 finansal sonuçlarına piyasanın tepkisinin olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz.

   

   

  AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 31.01.2017

  Turkcell 27 Temmuz 2016 tarihinde, paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere azami fon tutarının 150 milyon TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. Bu fon tutarının New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depozitolu Hisseleri (ADR) dahil olmak üzere pay ve bono geri alımında kullanmak üzere 300 milyon TL’ye artırılmasına karar vermiştir. Ayrıca Olağan Genel Kurul tarihi 30 Mart 2017 olarak belirlenmiştir ve temettü ödemesi de gündem maddeleri arasında ancak temettü için tutar belirlenmedi.

  ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 31.01.2017

  Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu, 27 Temmuz 2016 tarihinde Şirket paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere Şirket yönetimini yetkilendirmiş ve bu kapsamda, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 150mn TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenen fon tutarının New York Borsas’ında (NYSE) işlem gören Amerikan Depozitolu Hisseleri (ADR) dahil olmak üzere pay ve bono geri alımında kullanmak üzere 300mn TL’ye artırılmasına ve bu fon tutarı içinde kalmak koşuluyla yönetimin belirleyeceği fiyat ve seviyelerden alım, satım ve/veya itfa işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar vermiştir

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PAYLAŞ