Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Turkcell TCEL...

Turkcell TCELL Hisse Analiz ve Yorumları

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 07.03.2018

Turkcell sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC’nin 4G Lisans ihalesinde Lot 1’de yer alan 15MHz frekans bandında 31 milyon dolar bedelle lisans almaya hak kazandığını açıkladı. Ukrayna’da 4G hizmetin başlamasıyla lifecell’in data cirosunda hızlı artış yaşanacağını düşünüyoruz, ancak şirketin 2017 senesinde Turkcell’in toplam ciro içindeki payı %4 ile düşük seviyede. Dolayısıyla, bu haberin hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 07.03.2018

TCELL: Turkcell’in Ukrayna’da faaliyet gösteren iştiraki Lifecell, 4G ihalesinde toplam 1800MHz ihalesinde 15Mhz frekans bandına 31mn Dolar bedelle 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandı. Ukrayna’nın Turkcell’in gelirlerine katkısı 2017 itibariyle %4’e gerilemişti. 4G teknolojisine geçişle birlikte Lifecell, Turkcell’in Türkiye’deki tecrübesini kullanarak data gelirlerini artırabilir. Hafif olumlu.

 

 

Bizim Menkul Değerler – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 20.02.2018

Hedef Fiyat: 17,58   Tavsiye:Endeksin Üzerinde Getiri

Abone sayısında artış. Turkcell’in mobil segmentteki abone sayısı 2016 üçüncü çeyrekten beri artış göstermiş ve 2017 üçüncü çeyrek itibariyle tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmıştı. 2017 4Ç itibariyle faturalı abone sayısı artış trendini koruyarak bir önceki çeyreğe göre %0,5 artarken ön ödemeli abone sayısı 3Ç17’ye göre %4,3 azalmış durumda. Mobil segmentteki toplam abone sayısı böylece 4Ç17’de bir önceki çeyreğe göre %1,7 azalışla 34,1 milyon oldu. Fiber abone sayısı yüksek büyüme hızını korudu ve 4Ç17’de bir önceki çeyreğe göre %4,1 büyüme ile 1,2 milyon sınırının üzerine çıktı. ADSL abone sayısı 3Ç17’ye göre %0,4 artışla ile 920 bin, IPTV abone sayısı ise %8,4 büyüme kaydederek 506 bin rakamına ulaştı.

4Ç17’de geçen 4Ç16’ya göre mobil segmentteki abone başına ortalama aylık gelir (ARPU) %4,1 artarken 3Ç17’ye göre %1,4 azalarak 30,4 TL oldu. Sabit bireysel ARPU rakamı ise 4Ç16’ya göre %8,0, 3Ç17ye göre %3,2 oranında yükseliş sergilemiştir. 2017 yılının tamamında mobil segmentte yaşanan ARPU artışında 4.5G’nin hayata geçmesiyle artan internet kullanımı ve Turkcell’in BİP, TV+, Bulut, Akademi gibi kendi uygulamalarını abonelerinin hizmetine sunması, 2016 ikinci çeyrekten itibaren yüksek akıllı cihaz penetrasyonu ve müşterileri yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejisi etkili oldu.

Brüt kar marjı gerilerken FAVÖK marjı arttı. Operasyonel tarafta yaşanan bu gelişmeler şirketin satış gelirinin 4Ç17’de %25 artarak 4.666,9 milyon TL’ye ulaşmasını beraberinde getirirken söz konusu rakam BMD beklentisi (4.462 milyon TL) ve piyasa beklentisinin (4.614 milyon TL) üzerine çıkmıştır. Brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 yüzde puan gerilerken bir önceki çeyreğe göre 0,8 yp düşerek %35,4 olmuştur.

FAVÖK beklentilerin üzerine çıktı. 4Ç17’de 1.714,8 milyon TL FAVÖK (4Ç16 1.362,7 milyon TL) üretmiş olan şirket piyasa beklentisi (1.552 milyon TL) ve BMD beklentisinin (1.454 milyon TL) üzerine çıkmıştır. FAVÖK’teki iyileşmenin temel sebebi şirketin iyileşen tahsilat performansı ile genel yönetim giderinde takip edilen şüpheli alacak giderinin 133 milyon TL azalması oldu. FAVÖK marjı 4Ç17’ye göre 3,1 yp, 3Ç17’ye göre 1,4 yp artışla son %36,8 kaydedilmiş ve 2017 yılının tamamında elde edilen 6.187 milyon TL FAVÖK ve %35,1 FAVÖK marjıyla son 8 yılın en yüksek marjı elde edilmiştir.

Kamu alacakları için 585 milyon TL karşılık. FAVÖK’teki yüksek büyüme, tek seferlik 585 milyon TL’lik kamu alacakları için karşılık ayrılması nedeniyle net kara yansımamış ve geçen yılın aynı dönemine göre şirketin dönem karı %38, bir önceki çeyreğe göre %64 azalarak 215,9 milyon TL olmuştur. Böylece 2017 yılının tamamında şirketin net karı bir önceki yıla göre %31 artarak 1.979 milyon TL kaydedilmiştir.

Dijital Dönüşüm devam ediyor. Akıllı telefon penetrasyon oranı 2017 son çeyrek itibariyle %72’ye yükselirken 4.5G’ye uyumlu akıllı telefon sayısı 15 milyon adede, 4.5G abone sayısı 30 milyona ulaşmış durumda. Kişi başı ortalama aylık data kullanımı artış trendini koruyarak 4Ç2017’de 4,3 GB’a ulaşırken sadece 4.5G abonelerinin kullanımı ise 6,0 GB sınırında dayandı. Turkcell’in mobil segment gelirleri içindeki ses ve SMS payı her geçen çeyrek azalırken data ve dijital servislerden elde edilen gelirler artış trendindedir. 2017 son çeyrek itibariyle data ve dijtial servislerin payı %68 ve segment geliri 2,7 milyar TL olurken 2017 yılının tamamında 10,3 milyar TL gelir ve %67 gelir payı kaydedilmiştir.

Mobil aplikasyonların kullanıcısı artıyor. Turkcell kendi geliştirdiği, Bip mesajlaşma programı, Yaani arama motoru, dergilik, Fizy, Lifebox gibi aplikasyonlarla tüketicilerin dijital deneyini artırırken müşteri sadakatini de artırmayı amaçlamaktadır. Bu aplikasyonların indirilme ve aktif kullanılma sayısı her çeyrek artış gösterirken Şirketin gelirlerini de desteklemektedir.

Sonera Holding’in Turkcell hisse satış süreci tamamlandı. Fiili dolaşımdaki hisse adedini 153,5 milyon lot artıran bu operasyon sonucunda Sonera Holding’in elinde TCELL hisse senedi kalmamış olup, dolaylı ortaklığı Turkcell Holding üzerinden devam etmektedir. Satışın tamamlanması hisse fiyatı üzerindeki ortak satışı baskısını azaltmış ve satış sonrasında TCELL hisse fiyatı Eylül 2017’den Şubat 2018’e kadar %31 prim yaparak 11,73 TL’den 15,40 TL’ye yükselmiştir.

1,24 milyar TL temettü dağıtım kararı. Şirket Yönetim Kurulu olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 18 Haziran, 17 Eylül ve 17 Aralık 2018’de 3 eşit taksitte ödenmek üzere 1.239,5 milyon TL nakit temettü dağıtma kararı almıştır. 2017 yılında dağıtılan 3 milyar TL temettü sonrasında 2018 yılında dağıtılacak %3,7 temettü verimine denk gelen 1.239,5 milyon TL temettü dağıtımını hisse fiyatı için bir katalizör olarak değerlendiriyoruz.

Fintur’un satış süreci devam ediyor. Turkcell çoğunluk ortak Telia Company ile satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan Fintur’u Ekim 2016’da satma kararı almıştı. Fintur’un bütün olarak satışı henüz gerçekleşmemiş olsa da iştirakleri satılarak nakte çevrilmeye başlandı. Bu bağlamda 25 Ocak 2018’de Geocell’in 153 milyon dolar karşılığında Silknet JSC’ye satışı için bağlayıcı anlaşma imzalandığı açıklandı. 2017/12 bilançosunda 1,3 milyar TL tutarla finansal varlık hesabında takip edilen Fintur’un satış sürecinin tamamlanarak Turkcell’in nakit pozisyonunu güçlendirme potansiyeli hisse fiyatı için bir başka katalizör olarak öne çıkıyor.

Finansal olarak güçlü durumda. Altman tarafından geliştirilen Z-Skor şirketlerin finansal gücünü ölçmektedir. Modele göre 2 yıl boyunca Z-Skor seviyesi 1,23’ün altında kalan şirketlerin finansal güçlülük çekme olasılığı %72’dir. Turkcell son 3 yıldır eşik değerin üzerinde olan ve 2017/12 dönemi itibariyle 3,0 kaydedilen Z-Skor seviyesi ile güçlü bir finansal görünüme sahip gözükmektedir. Bununla beraber sektör şirketlerinin ortalama z-skorları ise 2,4 seviyesinde yer alarak sektörün finansal olarak güçlü bir durumda olduğunu göstermektedir. Sektör şirketlerinin Net Borç/FAVÖK oranı 1,1 sınırında yer alarak kritik eşik olarak kabul edilen 3,0 oranının oldukça altında kalmaktadır. Turkcell için de bu oran 1 seviyesindedir.

Sektör ortalamasının %6 altında FD/FAVÖK18T çarpanıyla işlem görüyor. TCELL geçmiş 5 yıllık ortalamalara göre benzer şirketlerin medyan FD/FAVÖK çarpanının üzerinde bir çarpanla işlem görmüştür. 2018 beklenti çarpanlarında ise TCELL sektör ortalamasının %6 altındadır.

12 aylık hedef fiyatımızı 17,58 TL’ye yükseltiyoruz. 2017 yılını beklentileri aşarak güçlü bir büyümeyle kapatan Turkcell’in mevcut finansal görünümünü ve şirket yönetiminin 2018 yılı beklentilerini baz alarak biz de varsayımlarımızı güncelledik. 2018 yılında şirketin hasılatının %16 artışla 20,5 milyar TL’ye ulaşmasını beklerken FAVÖK’ün %15 artışla 7,1 milyar TL’ye ulaşmasını ve FAVÖK marjının %34,7 olmasını bekliyoruz. Şirketin tarihi çarpanlarını ve beklenti finansallarını kullanarak 12 aylık hedef fiyatımızı 15,01 TL’den 17,58 TL’ye yükseltiyor ve % 14,8 potansiyel ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle TCELL’i model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.