Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Turkcell TCEL...

Turkcell TCELL Hisse Analiz ve Yorumları

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 24.12.2018

Turkcell sermayesinin %41.45’ine sahip olduğu Fintur Kazakistan’da kurulu bağlı ortaklığı Kcell’in paylarının tamamının, Kazakistan’da kurulu ve Ulusal Varlık Fonu Samruk-Kazyna aracılığı ile Kazakistan Cumhuriyeti devleti tarafından kontrol edilen sabit hat operatörü Kazakhtelecom’a devrini tamamlamış olup, alıcı tarafından Fintur’a ödeme gerçekleşmiştir.

Satış ile birlikte beklenen nakit girişi TCELL’in Net Borç/FAVÖK oranını 1,5x seviyesinin altına indirmesi ve sınırlı döviz açık pozisyonunu fazlaya döndürmesi beklenmektedir. Bu işlemin TCELL’in karına 4Ç18’de yaklaşık 850mn TL katkıda bulunmasını öngörülmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 24.12.2018

Kcell’in %51 payının Kazakhtelecom’a satışı tamamlandı. Kcell’in satış işlemi nihai kapanış düzenlemeleri neticesinde, %100 hisse için 771 milyon ABD doları firma değerine ve FD/FAVÖK çarpanı olarak Eylül 2018 itibarı ile son 12 aylık FAVÖK tutarına kıyasla 5,0x çarpan değerine karşılık gelmektedir

 

Turkcell Spor Toto İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı – 10.12.2018

KAP: 27 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi” iptal edilmiştir. Şirketimizin %55 bağlı ortaklığı İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin faaliyetleri ve 31 Ağustos 2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız çerçevesinde, 29 Ağustos 2018’den itibaren bir yılı aşmayacak süre için uzatılan sözleşmesi mevcut haliyle devam etmektedir.

 

AHLATCI YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Şirket 3Ç18’de net karını piyasa beklentisi olan 50 milyon net zararın aksine 241 milyon TL olarak açıkladı. Şirket’in bu kar rakamına rağmen sonuçların geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre altında kaldığı da gözlendi. 3Ç2017’de şirketin net karı 601 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Son çeyrekte açıklanan net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde üçüncü çeyrek dönemde türev araçlarıyla riskten korunması, kontrol altına alınmış kur etkisi, güçlü aktif kalitesi ve gerçekleşen operasyonel faaliyetteki başarısı nedenler olarak gösterilebilir. Şirket’in faaliyetlerinden elde ettiği kar üçüncü çeyrekte yıllık bazda %121 artışla 2.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Operasyonel performanstaki güçlü sonuçlarda, Turkcell Türkiye’nin dijital servisler ile sürdürdüğü güçlü müşteri bağlılığı odaklı yeni ve tamamlayıcı ürünlerinin katkısıyla gelir yaratma kabiliyetini artırmayı başarması sonucu mobil ARPU (abone başı ortalama gelirde) büyümesindeki %18’lik rekor artışın etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu olumlu operasyonel performans sayesinde şirketin FVAÖK’ünün 3Ç18’de yıllık bazda %47 artışla 2.4 milyar TL’ye ulaştığı gözlendi. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda UFRS etkileri dahil 5,8 puan FVAÖK marj artışı yakalayan şirketin böylece FVAÖK marjı %41.3 olarak gerçekleşti. Turkcell Türkiye’nin FVAÖK’ü 2.1 milyar TL olurken, Turkcell uluslararası FVAÖK rakamı ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda %105 artışla 151 milyon TL oldu. Grup toplam gelirleri içerisinde %7.6 paya sahip Turkcell uluslararası operasyonlarda lifecell’deki 4.5G’nin lideri olduğu abone başı ortalama gelirdeki güçlü artışla %62.6 oranındaki gelir büyümesi ve %41.8 FVAÖK marjı ön plana çıkarken, BesT’de %61.6’lık büyüme de dikkat çekti. Böylece Turkcell uluslararası operasyonlardan elde edilen gelirin üçüncü çeyrekte %55.4 artışla 424 milyon Dolar’a ulaştığı gözlendi.

Bu sonuçlarla birlikte 2018 yılı hedeflerinde revizyona giden şirket gelir büyümesini %16-%18’den %20-%22’ye, FVAÖK marjı büyümesini %37-%40’dan %39-%41’e yükseltirken, operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranında ise %18-%19 beklentisinde değişikliğe gitmedi.

Sonuçların hisse performansı açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçların ardından yaşanan yükselişle hissede Ocak ayı başından bu yana devam eden düşüş trendinin test edildiği gözleniyor. Güncel değerlerle PD/DD sektör çarpan ortalamasına göre yaptığımız değerlendirmede 13.20 hedef fiyatını belirlediğimiz hissede teknik olarak bu seviyenin de direnç olduğu ve aşılması durumunda 14.90 seviyesinin de hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Hisse için 10.35 ise önemli destek konumunda.

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Turkcell (TCELL, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Turkcell’in 2018 yılı 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 241,4mn TL ile piyasanın 50mn TL’lik zarar beklentisin tersi yönünde gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz şirketin 73mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklaması yönündeydi. Piyasanın zarar beklentisinin tersi yönünde olsa da, Turkcell’in 3Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 3Ç2017’ye göre %59,8 gerilemiştir. Güçlü operasyonel performansa rağmen net kur farkı giderindeki ve finansal borçlardan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış nedeniyle net dönem karı geçen sene aynı döneme göre düşüş kaydetmiştir. Şirket 2017 yılının aynı döneminde 600,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin 2018 3. çeyrek toplam hasılatı 2017 3. çeyreğe göre %26,1 artışla 5.799mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyüme temel olarak dijital servis odaklı stratejisinin uygulanması ve Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır.

Toplam maliyetler %27,7 artarken brüt kar %23,4 artışla 2.054mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,8 puan gerileyerek %35,4 olmuştur. 3Ç2018 operasyonel giderleri 2017’nin aynı dönemine göre %6,8 gerilemiş ve faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Ayrıca, diğer faaliyetlerden 2017 3. çeyrekte 189,1mn TL gelir kaydedilirken, 2018 3. çeyrekte 1.169mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2018 faaliyet karı 3Ç2017’ye göre %121 artışla 2.587mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 19,2 puanlık artışla %44,6 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan Şirket’in 2018 yılı 3. çeyrek FAVÖK’ü 2017’nin aynı dönemine göre %46,6 artışla 2.393mn TL’ye yükselmiştir. Yeni UFRS standartlarının FAVÖK üzerinde etkisi 382mn TL pozitiftir. FAVÖK marjı ise 5,8 puan artışla %41,3’e ulaşmıştır. Şirketin 3Ç2018 net finansman giderleri 2.050mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 3Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 2017 3. çeyreğe göre %59,8 düşüşle 241,4mn TL olmuştur. Net kar marjı da 8,9 puan gerileyerek %4,2’yi göstermiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.157mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,4 oranında gerileme kaydetmiştir.

Sonuçların ardından Şirket 2018 yılı gelir beklentisini yukarı yönlü güncellemiştir. Buna bağlı olarak, 2018 yılı için %16-%18 olan gelir büyümesi hedefi %20-%22 olarak yükseltilmiştir. %37-%40 aralığında olan hedef FAVÖK marjı ise %39-%41 olarak güncellenmiştir. 19-%18 hedef operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentileri ise korunmuştur.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Hedef Fiyat: 14,10 AL

Turkcell (TCELL), 3Ç18’de, Şirket’in oluşturduğu bir ankete göre piyasa ortalama beklentisi olan 4mn TL’nin ve tahminimiz olan -18mn TL’nin oldukça üzerinde, 241mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un net karı 3Ç18’de hızlı kur hareketleri ve TL’nin sert değer kaybı nedeniyle artan finansman giderleri ile yıllık %59.8 ve çeyreklik %41.8 azalış göstermiştir. Ancak operasyonel performansı, beklentilerin de üzerinde, hızlanan bir büyümeye işaret etmiştir. Abone başına elde edilen gelirlerde kuvvetli büyüme ile Türkcell’in satış gelirleri yıllık %26.1 artarak, piyasa ortalama beklentisi ve tahminimiz olan 5,511mn TL’nin üzerinde, 5,799mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü de yıllık oldukça kuvvetli, %46.6 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,226mm TL’nin ve 2,211mn TL olan tahminimizin üzerinde, Şirket raporlamasına göre 2,393mn TL olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı yılık 5.8 y.p. yükselişle %41.3’e ulaşmıştır. 3Ç18 sonuçlarının açıklanmasından sonra Turkcell, bu yıl içerisinde 2018 yılına ait öngörülerini bir kez daha yukarı yönde revize etmiştir. Turkcell, 2018 yılında satış gelirlerinin %20%22 aralığında artış göstermesini (önceki beklenti %16-%18) ve FAVÖK marjının %39 – %41 aralığında (önceki beklenti: %37 – % 40) gerçekleşmesini beklemektedir. Turkcell’in beklentilerin üzerinde açıklanmış olan 3Ç18 sonuçlarına ve 2018 yılı için rehber niteliğindeki tahminlerinin yukarı yönde güncellenmiş olmasına piyasa tepkisinin olumlu olmasını beklemekteyiz. Sonuçların açıklanmasıyla tahminlerimizi gözden geçirerek, Şirket için 12-aylık hedef fiyatımızı pay başına 14.10 TL’ye yükseltmekte ve AL tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

(+) Turkcell (TCELL): Şirket, 3Ç18’de 50 mn TL net zarar yönündeki ortalama piyasa beklentisinin aksine yıllık bazda %60 düşüşle 241 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu pozitif sapmada, operasyonel performansın beklentilerden bir miktar daha iyi gerçekleşmesi ve daha düşük operasyonel olmayan giderler etkili oldu. Şirketin 3Ç18’de net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %4,5 üzerinde, yıllık bazda %26 artışla 5,8 mlr TL, FAVÖK’ü ise piyasa ortalama beklentisinin %5,8 üzerinde, yıllık bazda %47 artışla 2,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye abone sayısı yıllık bazda %1,6 artışla 37,8 mn olurken (faturalı hat y/y +%3,3, ön ödemeli hat -%2,5), abone başına elde edilen aylık gelir mobilde %17,2, faturalıda %14,7, ön ödemelide %20,4 ve sabit bireyselde %3,4 artış gösterdi. Şirketin toplam abone sayısı ise yıllık bazda ~%2 düşüşle 50,3 mn oldu. 3Ç18 sonuçlarıyla birlikte Şirket 2018 yılına ilişkin beklentilerini revize etti.

Buna göre, gelir büyümesi beklentisini %16-18 aralığından %20-22 aralığına, FAVÖK marjı beklentisini %37-40 aralığından %39-41 aralığına yükseltti. Yorum: Şirket hisselerinin son 1 ve 3 aylık dönemlerde BIST100 endeksine göre neredeyse benzer performans göstermesini de göz önünde bulundurarak, beklentilerden daha iyi 3Ç18 sonuçlarının ve yukarı yönde revize edilen Şirket beklentilerinin hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Turkcell yılın üçüncü çeyreğinde 4mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 242mn TL net kar açıkladı. Şirketin 3. çeyrek karı artan finansman giderleri dolayısıyla geçen yılın aynı çeyreğine göre %60 düştü. Diğer yandan, Turkcell’in 3. çeyrek gelir ve faaliyet karı da piyasa beklentilerini aştı. Şirket gelirlerini üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %26 artırarak 5,8milyar TL’ye taşıdı ve piyasa beklentisi olan 5,5milyar TL’yi aştı. Güçlü gelir büyümesi faaliyet karını (FAVÖK) %47’lik büyümeyle 2,39milyar TL’ye taşıdı. Piyasa beklentisi 2,2milyar TL seviyesindeydi. Sene başında uygulamaya konan UFRS muhasebe değişikliklerinin etkisini arındırdığımızda, FAVÖK büyümesinin %22 ile hala güçlü olduğunu düşünüyoruz. Şirket yönetimi yılın ilk dokuz aylık bölümünde kaydedilen %21’lik gelir büyümesinin ardından daha önce %16-18 olan 2018 gelir büyümesi tahminini %20-22’e çekti. FAVÖK marjı tahminini ise %37-40 aralığından %39-41’e yükseltti. Operasyonel olarak beklentilerden daha güçlü gelen 3. çeyrek finansalları ve 2018 büyüme beklentisinin bu yıl içerisinde bir kez daha yukarı revize edilmesi ile Turkcell hisselerinde olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Turkcell 3Ç18’de, piyasa beklentilerinin üzerinde 241mn TL net kar açıkladı. Net karında yıllık %60 oranında gerileme olsa dahi, piyasa beklentisi olan 50mn TL zarardan oldukça iyi gelmiştir. Şirketin satışları %26 oranında artarak 5,85 milyar TL’ye yükselirken FAVÖK %47 oranında artıp 2,4 m

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Hedef Fiyat/Hisse TRY14.86

Turkcell dün 3Ç18 IFRS sonuçlarını açıkladı ve beklentileri gözle görülür şekilde geçti. Şirket operasyonel performansındaki iyileşmeye rağmen, bir önceki yıla göre %60 düşüşle 241 milyon TL net kâr açıkladı. Net karı baskılayan temel sebep yüksek finansal giderlerdir. Buna rağmen, 241milyon TL 3Ç18 net karı, 50 milyon TL net zarar olan piyasa beklentisinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Riskten korunma araçlarından elde edilen kazançlar sayesinde düşen FX giderleri ve beklenenden daha güçlü gerçekleşen operasyonel performanstan sayesinde net kar beklentilerin üzerinde oldu. Sonuçların ardından şirket 2018 hedeflerini revize etti. Turkcell’in güçlü 3Ç18 sonuçlarına olumlu bir tepki görmeyi bekliyoruz. Model portföyümüzde olan Turkcell’in tavsiyesini TUT’tan AL’a çekiyoruz

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 23.10.2018

Turkcell (TCELL) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 hesap dönemine ilişkin KDV ve ÖİV yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda yapılan toplamda 247,8 Milyon TL tutarındaki vergi tarhiyatı konusunda, yasal yollara başvuru hakkı saklı tutularak ilgili mevzuat çerçevesinde idari süreç başlatılmış olduğunu paylaşmıştır.

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 01.10.2018

Turkcell (TCELL), Türk Telekom (TTKOM) Basında yer alan haberlere göre, BTK, mobil elektronik haberleşme hizmetleri ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücretini 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücretini de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirmiştir. Bu değişikliklerin sektörde rekabeti görece olarak arttırabileceğini, ancak rasyonel ölçekte kalmaya devam ettiğinde operatörlerin faaliyet karlılıklarını destekleyebileceğini düşünmekteyiz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 20.08.2018

Turkcell (TCELL, Öneri “AL”, Nötr): Şirket, yabancı para riskini yönetmek amacıyla, 01.07.2016 tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen China Development Bank’tan kullanılan 10 yıl vadeli, 500 milyon Avro tutarındaki kredi için yapılandırılmış çapraz kur takası (participating cross currency swap) işleminin parametrelerinde değişikliğe gitmiştir. Şirket bu işlemle 500 milyon Avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk lirası cinsinden Ekim 2018’e kadar %10,1, Ekim 2018 sonrası vade sonuna kadar %10,98 olarak sabitlemiş, buna karşılık işlemin koruma seviyelerini yükseltmiştir. Kredi vadesi ve korunma vadesi 2025 olup bu konuda bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

VAKIF YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 13.08.2018

(-) Turkcell (TCELL): Şirket, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirketin müşterilerine sunduğu bazı çoklu hizmetlerin ve paketlerde yer alan uygulamaların vergilendirilmesine yönelik ek talepte bulunulduğunu ve Şirkete 53,8 mn TL ÖİV aslı ve 80,7 mn TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45,3 mn TL KDV aslı ve 68,0 mn TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplamda 247,8 mn TL tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını bildirdi.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 13.08.2018

Turkcell (TCELL) 2016 hesap dönemine ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, Şirket’in müşterilerine sunduğu bazı çoklu hizmetlerin ve paketlerde yer alan uygulamaların vergilendirilmesine yönelik ek talepte bulunulmuş ve 53.8mn TL ÖİV aslı ve 80.7mn TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45.3mn TL KDV aslı ve 68.0mn TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplamda 247.8mn TL tutarında vergi tarhiyatı yapılmıştır. Turkcell, tarhiyat hakkında ilgili mevzuat uyarınca tüm yasal haklarını kullanacağını paylaşmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Turkcell’in 2. çeyrekte faaliyet sonuçları güçlü data/dijital servis gelirleri ve tüketici finansman hizmetlerinin yanı sıra sıkı maliyet kontrolü sayesinde hem satış gelirleri hem de FAVÖK tarafında beklentilerin üzerinde geldi. Faaliyet giderleri yıllık bazda %10 geriledi. Net kar ise ciddi oranda artan finansal giderlerin etkisiyle %41 düşerek 415mn TL olarak gerçekleşti. Bizim beklentimiz 335mn TL, piyasa beklentisi ise 467mn TL’ydi. Yeni UFRS standartlarının etkisiyle FAVÖK yıllık bazda %46 artarak 2,1 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı da 8 puan büyüdü ve %41,8 oldu.

Turkcell yıl sonu satış geliri büyüme beklentisini %14-16’dan %16-18’e yükseltti. Biz de 2018 satış gelirleri beklentimizi 20,1 milyar TL’den 20,6 milyar TL’ye çıkardık. Yeni tahminimiz geçen yıla göre %17 büyüme ifade ediyor. Daha yüksek risksiz faiz oranı (%15) koymamız nedeniyle hedef fiyatımızı %14 düşürerek 15,0 TL’ye çektik. Hisselerle ilgili AL önerimizi sürdürüyoruz. Turkcell hisseleri son 3 ayda BIST-100 endeksinin %8 altında performans göstermiştir ve şu anda 3,9 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Turkcell (TCELL) 2Ç18’de kuvvetli operasyonel büyümesini sürdürmüştür. Ancak Şirket’in 2Ç18 net karı, artan finansal giderleri ve efektif verg i oranındaki görece hafif artış nedeniyle, kuvvetli bir baz dönemi üzerine yıllık %41.0 oranında azalışla 415mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in 2Ç18 net karı, Grup’un gerçekleştirdiği bir ankete göre piyasa ortalama beklentisi olan 424mn TL yakınında, ancak artan finansal ve vergi giderleri nedeniyle, 488mn TL olan tahminimizin altında gerçekleşmiştir.

Turkcell, 4Ç18’de yıllık %18.3 artışla piyasa ortalama beklentisi olan 4,975mn TL’nin paralelinde (Şeker Yatırım T.: 4,843mn TL), 5,105mn TL tutarında satış geliri elde etmiş, FAVÖK’ü ise, satış gelirlerindeki artış, maliyet yönetimi ve 2018 yılı başından bu yana uygulanmaya başlanan UFRS 9, 15 ve 16 standartlarının etkisiyle yıllık %46.5 artışla piyasa ortalama beklentisi olan 2,007mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,938mn TL) üzerinde, 2,134mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık 8 y.p. artarak 2Ç18’de %41.8 olarak gerçekleşmiştir.

Turkcell, 2Ç18 sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2018 yılı için satış gelirlerindeki artış tahminini %14-%16 aralığından %16-%18 aralığına revize etmiş, %37-%40 aralığındaki FAVÖK marjı ve %16-%18 aralığındaki yatırım harcamaları/net satışlar hedeflerini korumuştur. Beklentilerin üzerinde bir operasyonel performansa işaret eden Turkcell’in 2Ç18 sonuçlarının ve Grup’un yıl sonu satış gelirleri büyümesini yukarı yönde revize etmiş olmasının Grup payları kısa dönem performansı üzerine olumlu yansıması beklenebilir. Sonuçların açıklanmasının ardından, tahminlerimizi Şirket hedeflerini de dikkate alarak hafif olarak yukarı yönde revize ederek Turkcell payları için 12-aylık 16.25 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 415.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 466.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %41 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %17 azaldı. Net satışlar 4,875 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,998 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 2,128 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,026 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 885 baz puan artarak %43.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 11,353 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi net satış büyümesi aralığını %14-%16’dan %16- %18’e yükseltiyor ve %37-%40 aralığında olan FAVÖK marjı ve %19-%18 operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentilerini muhafaza etmektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.8 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

BNP Paribas – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

TCELL AL, Hedef Fiyat: 15,0 TL

Çeyreksel sonuçlar beklentilerimiz dahilinde. Turkcell 2Ç18’de 415 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 403 milyon TL ile paralel fakat piyasa net kar beklentisi 467 milyon TL altındadır. Operasyonel kar rakamı beklentilerin hafif üstünde kalsa da tahminlerin üstündeki finansal giderler net karın piyasa beklentisinin altında kalmasına neden oldu.

2018 ciro beklentilerinde yukarı revizyon. Şirket, kuvvetli 2.çeyrek sonuçları sonrasında 2018 sonu ciro beklentisinde yukarı revizyona gitti. Yılsonu için cirodaki büyüme hedefi olan %14-16 bandını %16-18%’e çekti. Marj beklentisini ise korudu. Tahminlerimizde değişiklik yok, AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse için 15 TL hedef fiyatımızı korurken, AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Enver Erkan – Turkcell TCELL Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Turkcell’de ciro ve operasyonel gelirler kuvvetli… İlk yarıda genel anlamda satış gelirlerinde yüzde 16’lık kuvvetli bir artış yaşanmıştır. Grup içerisinde 4,5G uyumlu akıllı telefonların payının artması ve artan mobil data kullanımı satışların ve FAVÖK’ün (faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) çift haneli güçlü artış göstermesinde etkili olmuştur. Fizy, Dergilik ve lifebox gibi yurtiçinde yoğun kullanılan dijital servisler pozitif katkı vermeye devam etmektedir.  Genişleyen abone sayısı, yükselen faturalı abone sayısı ve müşterilerin artan talebi 2018’in ilk yarısında da şirketin operasyonel hikayesinin olumlu gelişmesinde etkili olmuştur.

Bu kapsamda Turkcell’i beğenmeye devam ediyoruz. Şirket ilk 6 ayda 9 milyar 424 milyon TL satış geliri elde ederken, dönem karı hem 6 aylık kümüle, hem de çeyreksel bazda küçülme göstermiştir; 2. çeyreğin karı 429 milyon TL olurken, 6 aylık kümüle kar da 954 milyon TL seviyesinde kalmıştır. Şirketin 2. Çeyrekte elde ettiği net kar piyasa beklentisi olan 467 milyon TL’nin ve bizim beklentimiz olan 480 milyon TL’nin altında kalmıştır.  Net karın azalmasında net kur farkı ve faiz giderlerindeki artış çerçevesinde finansman dengesi etkili olmuştur. Turkcell 2018 konsolide gelir artışı beklentisini yüzde 14-16 aralığından yüzde 16-18’e yükseltmiştir.  FVAÖK marj beklentisini yüzde 37-40 seviyesinde korurken, yüzde 18-19 seviyesinde olan operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklentisini muhafaza etmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 16.07.2018

Turkcell (TCELL) Yönetim Kurulu’nun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 12 Temmuz 2018 tarihinde, önceki açıklamasına ek olarak 11,02 – 11,19 TL fiyat aralığından toplam 904.029 adet alım işlemi yapmış olduğunu ve 13 Temmuz 2018 tarihinde toplam 117,000 adet alım işlemi yapmış olduğunu paylaşmıştır. İşlemlerin toplam tutarı yaklaşık olarak 10mn TL ve 1.3mn TL’dir. Bu işlemler ile birlikte Turkcell’in sermayesindeki payı, %0.377 seviyesine ulaşmıştır.

 

VAKIF YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber – 01.06.2018

(=) Turkcell (TCELL): Basında yer alan bir habere göre, Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Mail.ru Group, Türkiye’deki sosyal medya ve e-posta hizmetleri özelinde internet sektöründe olası iş birliğine yönelik olarak Turkcell ile görüşmelere başladı.

 

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 28.05.2018

Türk Telekom (TTKOM), Turkcell (TCELL) Basında yer alan haberlere göre, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Turksat ve Telkoder, ortak fiber altyapı kullanımını öngören bir anlaşma imzalamışlardır. Basında yer alan açıklamalara göre operatörler, Türk Telekom ve Türksat’ın altyapısını kiralama yoluyla kullanabileceklerdir. Hizmet alan firmalara sözleşme süresine göre indirim uygulanacaktır. Gelişmeyi, operatörlerin yatırım harcamaları, fiber abone bazlarının ve dolayısıyla geniş bant aboneliklerinden elde edilen birim gelirlerinin gelişimi bakımından olumlu değerlendirmekteyiz.

Turkcell (TCELL), sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ile BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin eşit paya sahip olacağı, işletme konusu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izninin alınmış olduğunu ve Şirket kuruluş işlemleri devam etmekte olduğunu paylaşmıştır

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu finansal piyasaların güncel durumuna ilişkin açıklama yaptı – 23.05.2018

“Finansal piyasalarda içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana, Türkiye’nin temel ekonomik dinamikleri ile örtüşmeyen irrasyonel fiyat hareketleri gözlemliyoruz. Gelişen piyasaların içerisinde Türkiye ekonomisi olumlu makroekonomik verilere ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Güncel çalkantıların geçici olduğunu düşünmekle beraber, Turkcell olarak her zaman olduğu gibi finansal tablolarımıza olan etkileri asgariye indirecek önlemlerimizi almayı sürdürüyoruz.

Nisan 2018 itibariyle konsolide bilançomuzda 248 milyon ABD Doları açık pozisyonumuz bulunmaktadır. Bilançomuza henüz yansımamış olmakla birlikte, yurtdışında satışı tamamlanmış Fintur varlıklarımızdan elde edilen gelirleri ve Fintur Holding nakit pozisyonunu dikkate aldığımızda döviz açık pozisyonumuz bulunmamaktadır. Turkcell olarak güçlü finansal yapımızı sürdürme konusundaki kararlılığımızı devam ettireceğimizi de ayrıca bildirmek isterim.”

ICBC YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 16.05.2018

TCELL  13.28 Üzerinde   13.48-13.58 Bandı

1-Kısa vadli ortalamalar 13.05-13  bandında olup, 13.28  üzerinde yatay band yukarı sonlanabilir.
2-Yıllık ortalama 13.48’de olup bu seviye ve üzerinde /   13.58-13.59  bandına doğru satış denenebilir.
3-Olası 13.58 üzerinde verilecek dirençler ise  aylık bazda 13.99-14.10 bandıdır.
4-MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumunda.
5-Momentum  saatlik bazda 100 ekseni üzerinde  100.85
6-Diğer kısa vadeli göstergeler/ yatay-kararsız durumda.
7-Hisse 13.10-13.11  bandının güçlenmesi durumunda /  12.98  12.95 seviyeleri arası gap fırsat yaratabilir. Kısa vadeli trade amaçlı alım yönünde izlenebilir.

 

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Turkcell’in beklentileri aşan operasyonel performansına rağmen, yüksek finansal giderler nedeniyle 1Ç18 net karı tahminlerin altında kaldı. UFRS-16’ya geçiş nedeniyle muhasebesel değişikliklerin amortisman maliyetlerini artırdığı 1Ç18’de net kar yıllık bazda %9 büyüme ile 501 ln TL’ye ulaşırken, piyasa beklentisi olan 610 mln TL’nin altında kaldı. Net karın beklentileri karşılayamamasının ana unsuru swap maliyetlerinin artışı ve UFRS değişiklikleri sonrası amortismanın yükselmesi oldu.

Operasyonel sonuçlara bakıldığında, ciro piyasa tahminlerinin %2 altında kalırken, güçlü maliyet yönetimi ve UFRS-16 sonrası pazarlama giderlerinin muhasebeleştirilmesindeki avantajlı değişim sayesinde 2.01 mlr TL gelen FAVÖK piyasa tahmini olan 1.76 mlr TL’nin %14 üzerinde gerçekleşti. UFRS-16 etkisinden arındırılmış FAVÖK 1.7 mlr TL. Ancak 1Ç18’de gelen %44 FAVÖK marjı, Şirket’in sene başında verdiği ve 1Ç18 sonuçlarından sonra herhangi bir değişiklik yapmadığı 2018 hedeflerindeki %37- 40 FAVÖK marjının oldukça üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Sonuç olarak, beklentilerin altında gelen 1Ç18 net karı hisse üzerinde ilk tepki olarak negatif olabileceğini ancak güçlü operasyonel sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda bu etkinin kısa sürede geçebileceğini düşünüyoruz. Hisse hakkındaki olumlu görüşümüzü koruyoruz.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Turkcell 1Ç18’de 501 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %9 büyüme var. Ortalama piyasa beklentisi olan 606 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 612 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Beklenenden düşük gelen net kar yüksek gelen net finansal giderlerden kaynaklandı. Bu da yüksek gelen kur farkı giderleri ve UFRS raporlamada yapılan değişikliklerden gelen ilave giderlerden kaynaklandı. 1Ç18 ciro yıllık %17 büyümeyle 4 milyar 762 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa ve bizim beklentilerimize paralel geldi. 1Ç18 FAVÖK yıllık %44 büyümeyle 2 milyar 22 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa ve bizim beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti.

1Ç18 FAVÖK marjı 8 puanlık artışla %42,5 olarak gerçekleşti. Amortisman giderleri hariç satışların maliyeti, yönetimsel giderler ve satış ve pazarlama giderlerinde düşüşler kaydedildi. Ayrıca yeni UFRS raporlama standartları ile ilave 323 milyon TL gelir kaydedildi. Bu değişiklik hariç bakıldığında FAVÖK’ün yıllık %21 büyüme ile yine cirodan daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Yorum: Tüm yıl 2018 için Turkcell yönetimi beklentileri olan ciroda %14 – %16 büyüme (Ak Yatırım beklentisi yıllık %15 büyüme) ve %37 – %40 FAVÖK marjı bandı (Ak Yatırım beklentisi %37,6) beklentilerini koruyor. Biz 16,56TL 12 aylık hedef fiyatı ve Nötr önerimizi koruyoruz. Beklenenden düşük gelen 1Ç18 net kar rakamı piyasada biraz olumsuz karşılanabilir, ancak güçlü gelen faaliyet sonuçları ile bu etki sınırlı kalabilir

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Turkcell’in 1. Çeyrek sonuçları operasyonel olarak çok güçlü geldi. Turkcell her ne kadar 609mn TL piyasa beklentisinin altında 501mn TL net kar açıklamış olsa da, %17,5 gelir büyümesi ve %40 FAVÖK büyümesi 1. Çeyrek finansallarının en önemli olumlu başlıkları olarak ön plana çıkmaktadır. Data kullanımı ve dijital servis gelirlerindeki güçlü artış ve Turkcell tüketici finansmanı gelirlerini hızlı büyüme gelirlerde %17,5 büyümeyi sağladı. Şirketin tüm yıl için büyüme beklentisi %14-16 düzeyindeydi.

Diğer yandan, ilk çeyrek sonuçları UFRS standartlarındaki (UFRS 15-16) değişiklikleri de içermektedir. Söz konusu değişikliklerin şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjını yukarı iterken gelir büyümesi ve net kar üzerinde etkisi olmamıştır. Bu anlamda, Turkcell’in FAVÖK’ü %40 artışla 2,02milyar TL olurken FAVÖK marjı %38,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde %42,5 olarak gerçekleşti. Turkcell için operasyonel olarak güçlü gelen ilk çeyrek sonuçlarının ardından Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 17,37TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Turkcell – 1Ç18 sonuçlarını 500.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 605,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olup, net kar rakamındaki sapmanın net finansal giderlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %9 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %132 arttı. Net satışlar 4,550 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,665 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 1Ç18’de 2,013 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,767 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Yeni UFRS uygulamalarının devreye girmesi ile birlikte, Turkcell’in FAVÖK 1Ç18’de 323 milyon TL olumlu yönde etkilendi. Söz konusu etkilenmenin 300 milyon TL kısmı Turkcell’in Türkiye operasyonlarından kaynaklanmakta olup, Turkcell’in yurtdışı operasyonlarından 25 milyon TL pozitif etki kaynaklanmış olup, Turkcell Tüketici Finansmanı şirketinde de 3 milyon TL negatif etki oluşmuştur.

Konsolide FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 885 baz puan artarak %44,2 oldu. UFRS 16 raporlama standartları doğrultusunda hesaplanan net borç 9,4 milyar TL olarak kaydedilmiş olup, bu değer 2017 yıl sonunda 7,824 milyon TL’dir. Turkcell Tüketici Finansmanı şirketinin borcu hariç bakıldığında ise, Turkcell’in konsolide net borcu 5,0 milyar TL olup, 2017 yıl sonunda bu değer 3,6 milyar TL idi.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Turkcell (TCELL) 1Ç18’de yıllık %9.2, çeyreklik %132.0 artışla, yeni UFRS uygulamalarının etkisiyle artan amortisman giderleri ve volatilite yaşanan döviz piyasasında görece olarak artan kur farkı giderleri nedeniyle, piyasa ortalama tahmini olan 609mn TL’nin ve 605mn TL olan net kar beklentimizin altında, 501mn TL net kar elde etmiştir. Ancak Grup’un operasyonel büyüme hızı 1Ç18’de de devam etmiştir. Turkcell, bu dönemde 536bin net abone alı- mına ek olarak abone başı aylık birim gelirlerinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla (M2M hariç) %10.2 artış kaydedebilmiştir. Grup, 1Ç18’de yıllık %17.5 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 4,673mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 4,542mn TL) yakın olarak 4,762mn TL satış geliri elde etmiştir.

FAVÖK ise, büyük ölçüde yeni uygulanmaya başlanan UFRS 9, 15 ve 16’nın etkileriyle yıllık %44.5 oranında yükselmiş ve piyasa ortalama beklentisi olan 1,797mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,760mn TL) üzerinde, hesaplamalarımıza göre 2,013mn TL olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık belirgin 7.9 y.p. artış göstermiştir. Yeni UFRS uygulamalarının etkisi hariç tutulduğunda, Turkcell’in 1Ç18 FAVÖK’ü yıllık %21.3 artış göstererek 1,699mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bunun yanında Turkcell’in 1Ç18 sonu itibariyle net borcu, UFRS 16 uygulamasının da etkisiyle 10.5mlyr TL’ye yükselmiştir (2017- sonu: 7.8mlyr TL). Grup’un açıklanan 1Ç18 sonuçlarına piyasanın ilk tepkisinin, net karlılığın beklentilerin altında gerçekleşmiş olması nedeniyle kısa süre için olumsuz olabileceğini, ancak operasyonel karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olmasının, yıl sonu tahminleri de olumlu etkileyebilecek olması nedeniyle bu tepkinin olumluya dönmesini beklemekteyiz

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.03.2018

TCELL: Beklenildiği üzere, Turkcell Genel Kurulu ana ortakların önerisi olan toplam 1,9milyar TL nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %5,8. Temettü dağıtımı 27 Haziran, 24 Eylül ve 24 Aralık olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek.

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 29.03.2018

Hedef Fiyat: 17,90  Tavsiye: AL

Hedef ve beklentilerde yukarı yönde güncellemeler…

Turkcell, 2018 yılı beklentilerini yukarı yönde revize etmiş ve önümüzdeki üç yıl için hedeflerini paylaşmıştır. Paylaşılan hedefler ışığında tahminlerimizi güncelleyerek Grup payları için 17.90 TL hedef fiyata ulaşmakta ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Turkcell, 14 Mart 2018 tarihinde 2018 yılına dair beklentilerini yukarı yönde revize ederek, 2018-2020 yıllarına dair hedeflerini paylaşmıştır. Grup’un, 4.5G kullanıcıları sayısındaki artış potansiyeli, süregelen faturalı hatlara dönüşüm, ve böylelikle artan data ve dijital hizmetler kullanımı ile abone başına elde edilen aylık birim gelirlerde sürdürülebilir büyüme beklentisi, ve yurtdışında faaliyet gösteren ve diğer iştiraklerinin satış gelirlerinde görece olarak daha yüksek artışlar beklentileriyle, 2018 yılı ve bu yılı içeren 3 yıllık dönemde, satış gelirlerinde görece olarak daha iyi artış potansiyeli öngörmekte olduğunu anlamaktayız.

Tahminlerimizi, önceki beklentilerimize göre daha olumlu ciro artışı öngörüleriyle ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan UFRS 9, UFRS 15, UFRS 16 standartlarının etkilerine göre güncelleyerek, Turkcell payları için,  12 aylık 17.90 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sonera Holding, Turkcell’in %51 payını elinde bulunduran Turkcell Holding paydaşlarının bu Genel Kurul’un onayına sunmak üzere 1.9mlyr TL tutarında kar payı dağıtım teklifi üzerinde anlaşmış olduklarını paylaşmıştır. 2018 yılında 3 eşit taksitte yapılması planlanan bu kar payı dağıtımı, hesaplamamıza göre %5.7 oranında kar payı verimine işaret etmektedir. Turkcell payları, halihazırda tahminlerimize göre 5.3x 2018T FD/FAVÖK çarpanı ile, yurt dışı benzerleri ise, 6.4x çarpan ile işlem görmektedirler. Grup payları üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

2018-2020 Hedefleri – Turkcell, 2018 yılı satış gelirlerindeki artış beklentisini %13-%15’ten %14-%16 aralığına yükseltmiştir. Bunun yanında, büyük ölçüde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartlarının etkisiyle 2018 yılı FAVÖK marjı beklenti aralığını da, önceki beklenti aralığı olan %33-%35’ten 4-5 y.p. yükselterek %37-%40 aralığına taşımıştır. Grup, 2018 yılında operasyonel yatırım harcamalarının toplam satış gelirlerine oranının %18-%19 aralığında gerçekleşmesi beklentisini sürdürmektedir. Turkcell, önümüzdeki 3 yıl için ise, satış gelirlerinin %14-%16 YBB oranında artış göstermesini, ve FAVÖK marjının %37-%40 aralığında gerçekleşmesini hedeflemektedir. Grup, önümüzdeki 3 yıl içerisinde operasyonel yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının %16-%18 aralığına gerilemesini beklemektedir. UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartları uygulamasının, Grup’un satış gelirleri üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemekte, FAVÖK marjı üzerinde ise +4-5 y.p. etkisi olacağı tahmin edilmekte, buna karşılık, bu uygulama ile operasyonel olmayan yatırım harcamaları ve finansal kiralama borçlarında artış gerçekleşebileceği öngörülmektedir.

Riskler – Grup’un anahtar performans göstergelerinin beklentilerimizin altında gerçekleşmesi, düzenleyici kurum tarafından alınabilecek ya da yasal kararlarının faaliyet gelirlerini olumsuz etkilemesi, Grup üzerindeki hedef fiyatımızı ve tavsiyemizi olumsuz olarak etkileyebilecek unsurlardır. Öte yandan, bu durumların tersi ve Grup’un finansal tablolarında satılmaya hazır varlık olarak kaydedilen Fintur’daki %41.45 oranında payını cazip bir fiyat ile satışı ise hedef fiyatımız üzerinde yukarı yönlü riskleri oluşturmaktadır.

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 29.03.2018

Turkcell’in (TCELL, EÜ, Fiyat:14.82TL, Piyasa Değeri TL32,604mn) Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ayrıca Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklif Genel Kurul’un onayına sunacaktır. Genel Kurul öncesinde TeliaSonera, Turkcell’in %51’ine sahip olan Turkcell Holding’in hissedarları Genel Kurul toplantısında 1,900mn TL temettü dağıtılması (hisse başına 0.8636 TL temettüy, 96% temettü dağıtım oranına ve %6 temettü verim), ve ayrıca 3 yeni üyenin Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterilmesi konularında anlaştıklarını açıklamıştır.

Turkcell Yeni Şirket ve Vakıf Kuruyor – 28.03.2018

Tukcell bugünkü yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda ortak ödeme şirketi, yemek kartı şirketi ve vakıf kuruluşu hakkında bir açıklama yaptı. KAP’daki açıklama şu şekilde yer aldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;
  • Şirketimiz bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin (“TÖHAŞ”), ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınacak faaliyet izni kapsamında, sistem işletmeciliği ve 6493 sayılı Kanun’un izin verdiği diğer faaliyetleri yürütebilmek amacıyla özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine,
  • Şirketimiz bağlı ortaklığı TÖHAŞ’ın ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu ve/veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına,
  • Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı ve nitelikli olarak yürütülmesi ve idareler tarafından yürütülen kamu hizmetleri yükünün bu yolla azaltmasına katkı sunulması amacıyla “Turkcell Vakfı” adı altında vakıf kurulmasına,

karar vermiştir.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 28.03.2018

Turkcell – Telia Company ve Turkcell Holding’in diğer ortakları 2018 yılı temettü ödemesi ve yönetim kurulu atamaları üzerinde uzlaştı. Varılan uzlaşmaya göre, ortaklar Turkcell Genel Kurulu’na 1,9 milyar TL temettü ödenmesi ve temettü ödenmesinin üç eşit taksitte yapılmasını önerdiler. Turkcell’in Genel Kurulu 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak olup, ortaklık yapısı göz önünde bulundurulduğunda yapılan teklifin kabul edileceğini beklenmektedir. Hatırlanacağı üzere, 15 Şubat 2018 tarihinde, Turkcell Yönetim Kurulu 1.240 milyar TL nakit temettü dağıtımını teklif etmişti. Bugün teklif edilen temettü miktarı önceki temettü miktarından %53 daha fazladır.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 28.03.2018

TCELL: Telia’nın açıklamasına göre Turkcell Holding hissedarları 29 Mart’ta yapılacak genel kurulda toplam 1,9milyar TL temettü dağıtılması konusunda anlaştılar. Daha önce TUrkcell yönetimi 1,24milyar TL temettü dağıtılmasını teklif etmişti. 2017 yılından dağıtılacak olan temettünün yine 3 eşit taksitte dağıtılması planlanıyor. TUrkcell Holding Turkcell’in %51’ine sahip olduğundan TUrkcell Holding’in önerisinin genel kurulda Kabul edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan, Turkcell Holding Turkcell Yönetim Kurulu’na üç üye aday gösterecektir. TUrkcell’in şu anda tüm yönetim kurulu adayları SPK tarafından atanmış durumdadır. Turkcell Holding hissedarlarının hem temettü hem de yönetim kurulu üyelikleri için aday çıkarabilmiş olmalarını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Olumlu.

 

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Teknik Analiz – 21.03.2018

Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:15.11TL, Piyasa Değeri TL33,242mn) %41.45’ine sahip olduğu Fintur’un, Geocell’deki paylarının tamamını, Silknet JSC’ye 153mn ABD$’na devri için gerekli yasal onay süreçleri tamamlanmış olup, hisse devri gerçekleşmiştir. Yorum: Turkcell, Fintur’ü Ekim 2016’dan itibaren “satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar” olarak sınıflandırıldığı için satışın Turkcell finansallarına bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 15.03.2018

TCELL: Turkcell dün 2018-20 yılları için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerini açıklarken, 2017 sonunda paylaşmış olduğu 2018 beklentilerini yukarı çekti. Şirket daha önce açıklamış olduğu 2018 yılı gelir büyümesi beklentisini %13-15 aralığından %14-16 aralığına yükseltti. Diğer yandan, değişen Uluslararası Muhasebe Standartları’nın (UFRS 9, UFRS15 ve UFRS 16) özellikle FAVÖK marjına 4-5 puanlık katkı yapmasını bekleyen Şirket 2018 yılı FAVÖK marjı beklentisini %33-35 aralığından %37-40 aralığına yükseltti. Turkcell %14-16 gelir büyümesi ve %37-40 FAVÖK marjı beklentisini 2018-20 yılları arasında da devam ettirmeyi amaçladığını açıkladı. Piyasa beklentisinin söz konusu dönem içinde %11 ortalama yıllık büyümeyi fiyatladığı düşünüldüğünde önümüzdeki günlerde piyasa beklentilerinde, bununla birlikte hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizyon olabileceğini düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 15.03.2018

Hedef Fiyat: 19.40TL   Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:15.38TL, Piyasa Değeri TL33,836mn) dün analist ve yatırımcı günü toplantısı düzenlemiştir. Öne çıkan noktalar:

  • Turkcell 2018 konsolide gelir beklentisini %13-15 aralığından %14-16’ya, FVAÖK marj beklentisini %33-35’ten %37-40’a yükseltirken, %18-%19 seviyesinde olan operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklentisini muhafaza etmiştir.
  • Turkcell ayrıca 2018-2020 yılları arasındaki 3 yıllık beklentilerini açıklamıştır. Buna göre konsolide gelirlerde %14- %16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), %37-%40 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklemektedir. Hatırlatmak gerekirse, Turkcell’in konsolide gelirleri 2017 yılında yıllık %23 ve FVAÖK’ü yıllık %35 artmıştır.
  • Turkcell, geleceğe yönelik beklentilerine UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16’nın tahmini etkilerini yansıtmış olup, yeni standartların şirketin konsolide FVAÖK marjına 4-5 puanlık pozitif etki etmesini beklemektedir.
  • UFRS 9, Finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümlenmesi, UFRS 15 Gelir ve ilgili kontrat giderlerinin kaydı ve UFRS 16 Kiralama içeren kontratların muhasebesi kontratlarını düzenlemiştir. Yeni standartların Turkcell’in gelirleri üzerinde etkisinin olmayacağı ancak FVAÖK’üne pozitif katkı yapacağı belirtilmiştir.
  • Turkcell dijital dönüşümün temel odak noktası olmaya devem edeceği ifade edilmiştir. Turkcell akıllı cihaz penetrasyon oranının %72’lerden 2020’de %85 çıkmasını çoklu oyun müşteri, sayısının artırmasını hedeflemektedir.
  • Turkcell için tahminlerimizde yapmış olduğumuz revizyonlar sonrasında; Turkcell için 12 aylık hedef fiyat tahminimizi 19.40TL’ye yükseltirken tavsiyemizi Endeks Üstü Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 15.03.2018

Turkcell – Şirketten gelen açıklamada 2018 yılı beklentilerinin yukarı revize edildiği bildirildi. Yönetim net satış büyümesini %13-15 aralığından %14-16’ya yükseltmiş olup, FAVÖK marjını ise %33-35 bandından %37-40 bandına yükseltmiştir. Şirket yatırım harcamaları beklentisini değiştirmemiş olup, %18-%19 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklemektedir. Ayrıca, Turkcell 2018-2020 arasındaki 3 yıllık döneme ait beklentilerini de açıkladı.

Şirket net satışlarda YBBO olarak %14-16 aralığında büyüme ön görürken, FAÖVK marjının %37-40 aralığında kalmasını ve yaklaşık %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını gerçekleşmesini beklemektedir. Şirketin revize 2018 ve 2018-2020 beklentileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartlarının tahmini etkilerini yansıtmakta olup, FAVÖK marjı beklentisine 4-5 yüzde puanlık pozitif etki yansımıştır.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 15.03.2018

Turkcell KAP’a gönderdiği açıklamada 2018 yılı gelir büyüme hedefini %13-%15’ten %14-%16’ya; FAVÖK marjı hedefini %33-%35’ten %37-40’a yükselttiğini, daha önce %18-%19 olarak açıklanan operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranına ilişkin beklentinin de %16-%18 seviyesine çekildiğini duyurdu. Şirket ayrıca 2018-2020 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin orta vadeli beklentilerini ise gelirlerde %14-%16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), %37-%40 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamaları (lisans hariç) / satış oranı olarak belirtti. Turkcell güncellenmiş 2018 ve 2018-2020 beklentilerinin, sene başından itibaren uygulamaya konulan UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartlarının tahmini etkilerini yansıttığını ve bunun FAVÖK marjı beklentisine 4-5 yüzde puanlık pozitif etkisi olduğunu ekledi.

 

Turkcell Geleceğe Yönelik Beklentileri Açıkladı – 14.03.2018

Şirketimiz 15 Şubat 2018 tarihli açıklamasında 2018 yılı gelir büyüme hedefini %13-%15, FAVÖK marjı hedefini %33-%35 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını %18-%19 olarak açıklamıştı. Şirketimiz 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncellemiş olup, 2018 yılına ilişkin %14-%16 gelir büyümesi, %37-%40 FAVÖK marjı ve %18-%19 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklemektedir.

Şirketimizin 2018-2020 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin orta vadeli beklentileri ise gelirlerde %14-%16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), %37-%40 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklenmektedir.

2018 ve 2018-2020 beklentileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartlarının tahmini etkilerini yansıtmakta olup, FAVÖK marjı beklentisine 4-5 yüzde puanlık pozitif etki yansıtılmıştır.

Bugün, yatırımcı ve analistler ile paylaşılan, beklenti ve öngörülerimizi içeren sunuma internet sitemizde yer alan https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar linkinden ulaşılmaktadır.

*Yıllık bileşik büyüme oranı 2017 ve 2020 yılları arasındaki ortalama yıllık büyümeyi ifade etmektedir.

Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfasını ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılar dahilinde yapılmaktadır.