Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Turkcell TCEL...

Turkcell TCELL Hisse Analiz ve Yorumları

ŞEKER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Hedef Fiyat: 17,10 TL

Turkcell (TCELL) Operasyonel karlılık kuvvetli gerçekleşirken, net karlılık ayırılan karşılıklar nedeniyle baskılandı: Turkcell, 4Ç17’de yıllık %38.4, çeyreklik %64.1 azalışla beklentilerimize paralel olarak 216mn TL net kar elde etmiştir. Grup’un yakın zamanda Hazine payı ödemelerine dair yeniden yapı- landırma kapsamında 2017 yılı sonu finansal tablolarında 575mn TL tutarında karşılık ayıracağını açıklamıştır; bu nedenle, 4Ç17 net karı için anlamlı piyasa beklentileri bulunmamaktadır.

Ayırılan karşılıklar hariç tutulduğunda, Turkcell’in net karı yıllık %104.2, çeyreklik olarak ise %19.2 oranında artış göstermiştir. Turkcell’in 4Ç17 satış gelirleri ve FAVÖK’ü, abone bazında geçtiğimiz yıla göre daha yüksek faturalı abone oranı, ve artan data ve dijital hizmetler gelirlerinin abone başına elde edilen aylık birim gelirleri desteklemeye devam etmesi (M2M hariç yıllık %4.5 büyüme) ile, bu dönemde de kuvvetli büyümeye devam etmiştir. Turkcell, 4Ç17’de %15.4 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 4,633mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 4,647mn TL) benzer olarak 4,666mn TL satış geliri elde etmiştir. FAVÖK’ü ise, yıllık %25.8 oranında yükselmeye devam ederek, piyasa ortalama beklentisi olan 1,584mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,584mn TL) üzerinde, hesaplamalarımıza göre 1,715mn TL olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 3.1 y.p. artış göstermiştir.

Turkcell’in 4Ç17 sonu itibariyle net borcu, 7.8mlyr TL’ye yükselmiştir. Grup’un net karlılığındaki gerilemeye rağmen, beklentilerin üzerinde bir operasyonel performansa işaret eden açıklanan sonuçların Turkcell payları performansı üzerinde kısmen olumlu etkide bulunmasını bekleyebiliriz. Bunun yanında, Şirket Yönetim Kurulu, kar payı dağıtımı politikasına uygun olarak, Olağan genel Kurul’un onayına sunmak üzere 1,239.5mn tutarında, 3 eşit taksitte 18 Haziran, 17 Eylül, 17 Aralık 2018) brüt nakit kar dağıtımı yapılması kararı almıştır.

Turkcell, 2018 yılında satış gelirlerinin %13-%15 aralığında büyümesini, ve FAVÖK marjının %33-%35 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Tahminlerimizi büyük ölçüde koruyarak Şirket için 12 aylık pay başına TL 17.10 hedef fiyatımız ile “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2018T FD/FAVÖK 6.1x, yurt dışı eşlenikleri ise 6.9x çarpan ile işlem görmektedirler.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Turkcell’de operasyonel karlılık beklentilerin bir hayli üzerinde. Turkcell 4Ç17’de 2016 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam içerisinde negatif 500 milyon TL’lik vergi uzlaşması etkisi var. Bu etkiye göre düzelterek baktığımızda net karın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bunda da en önemli etkinin FAVÖK marjının beklenenden çok daha iyi gelmesi olduğu görülüyor. Satışlar 4,7 milyar TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %15 arttı ve piyasa beklentisine paralel oldu.

Bizim beklentimizin ise bir miktar üzerinde kaldı. İlk 9 aya göre beklendiği gibi baz etkisindeki normalleşme nedeniyle bu çeyrekte yıllık bazda satış büyümesinde bir parça yavaşlama görüldü. FAVÖK marjı 4,5G’nin katkısıyla katma değerli hizmetlerdeki artış nedeniyle %37,3 gibi son derece yğksek bir rakama ulaştı ve beklentileri yaklaşık 3-4 puan aştı. Böylece FAVÖK hem piyasanın hem bizim beklentimizin ciddi şekilde üzerinde gerçekleşti. FAVÖK 4Ç17’de yıllık bazda %27 arttı. Şirket böylece yılı %35,3 gibi bir FAVÖK marjıyla kapatmış oldu ki bu yönetimin paylaştığı 2017 hedeflerinin üst bandı olan %35’in de üzerinde bir rakam. Genel itibariyle 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Ayrıca yönetim kurulu genel kurul onayına sunulmak üzere üç eşit taksit halinde ödeme planı olan hisse başına 0.5636 (toplamda 1,24 milyar TL) temettü ödenmesini önerdi. Bu 2017 karından %63’lük bir ödeme oranı ve %3,7’lik bir temettü verimine işaret ediyor. Şirket yönetimi ayrıca 2018 hedeflerini de paylaştı. Buna göre satışların yıllık bazda %13-15 (bizim tahminimiz %12) arası büyümesi, FAVÖK marjının %33-35 arası olması (bizim tahminimiz %34) ve yatırım harcamaları/satışlar oranının %17-19 arası (bizim tahminimiz %18) olması bekleniyor. Genel itibariyle hedeflerin bizim tahminlerimizle uyumlu olduğunu görüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

4Ç17 UFRS sonuçlarını 215.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 504,5 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %45 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %64 azaldı. Turkcell’in 30 Ocak 2018 tarihinde açıkladığı vergi uzlaşması rakamını hariç bıraktığımızda düzetilmiş net kar rakamı 716 milyon TL olmaktadır. 4Ç17 sonuçlarını operasyonel açıdan güçlü rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Şirketin UFRS net satışlar 4,604 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,604 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 4Ç17’de 1,739 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,559 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 337 baz puan artarak %37,3 oldu. Açıklanan FAVÖK marjı çeyreksel bazda 2008 yılında beri açıklanmış en yüksek FAVÖK marjıdır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 7,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak şirketin tüketici finansmanı borcu hariç bırakıldığında şirketin net borcu 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2018 yılına ait beklentilerini de açıkladılar. Yönetim, satışlarda yıllık bazda %13-15 büyüme olmasını tahmin ederken, FAVÖK marjının %33-35 bandında gerçekleşmesini öngörmektedirler. Ayrıca, şirketin yönetim kurulu 1,24 milyar TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0.5634091 TL) üç eşit taksitle, 18 Haziran, 17 Eylül ve 17 Aralık 2018 tarihlerinde olmak üzere, dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen temettü tutarı %3,7 temettü verimini işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Hedef Fiyat: 17,40 TL         Endeksin Üzerinde Getiri

Turkcell yılın 4. çeyreğinde 216mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 505mn TL seviyesindeydi. Şirket 4. çeyrekte hazine payı ödemelerine ilişkin 500mn TL karşılık ayırdı ve şüpheli alacak karşılığı varsayımlarında yapılan değişiklikler sonucunda net kara 133mn TL katkı geldi. Söz konusu iki tek seferlik etkiyi göz önünde bulundurduğumuzda, 4. Çeyrek net karı 589mn TL’ye gelmekte ve piyasa beklentisinin yaklaşık %15 üzerinde kalmaktadır. Turkcell’in gelirleri %15 artışla 4,67milyar TL’ye yükseldi ve bu zamana kadar kaydedilen en yüksek çeyreklik gelir oldu.

Şüpheli ticari alacakla ilgili tek seferlik etkiyi çıkarttığımızda, Şirket’in faaliyet karı 1,61milyar TL ile piyasa beklentisi olan 1,56milyar TL’nin üzerinde kalmaktadır. Turkcell 2017 yılını %23 gelir büyümesi ile kapattıktan sonra 2018 yılında %13-15 arasında gelir büyümesi beklemektedir. Diğer yandan, Şirket faaliyet kar marjının (FAVÖK) %33-35 aralığında kalmasını beklemektedir. Turkcell için hedef fiyatımızı 15,1TL’den 17,4TL’ye yükseltiyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Turkcell’de operasyonel karlılık beklentilerin bir hayli üzerinde Turkcell 4Ç17’de 2016 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam içerisinde negatif 500 milyon TL’lik vergi uzlaşması etkisi var. Bu etkiye göre düzelterek baktığımızda net karın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bunda da en önemli etkinin FAVÖK marjının beklenenden çok daha iyi gelmesi olduğu görülüyor. Satışlar 4,7 milyar TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %15 arttı ve piyasa beklentisine paralel oldu. Bizim beklentimizin ise bir miktar üzerinde kaldı. İlk 9 aya göre beklendiği gibi baz etkisindeki normalleşme nedeniyle bu çeyrekte yıllık bazda satış büyümesinde bir parça yavaşlama görüldü.

FAVÖK marjı 4,5G’nin katkısıyla katma değerli hizmetlerdeki artış nedeniyle %37,3 gibi son derece yğksek bir rakama ulaştı ve beklentileri yaklaşık 3-4 puan aştı. Böylece FAVÖK hem piyasanın hem bizim beklentimizin ciddi şekilde üzerinde gerçekleşti. FAVÖK 4Ç17’de yıllık bazda %27 arttı. Şirket böylece yılı %35,3 gibi bir FAVÖK marjıyla kapatmış oldu ki bu yönetimin paylaştığı 2017 hedeflerinin üst bandı olan %35’in de üzerinde bir rakam. Genel itibariyle 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Ayrıca yönetim kurulu genel kurul onayına sunulmak üzere üç eşit taksit halinde ödeme planı olan hisse başına 0.5636 (toplamda 1,24 milyar TL) temettü ödenmesini önerdi. Bu 2017 karından %63’lük bir ödeme oranı ve %3,7’lik bir temettü verimine işaret ediyor.

Şirket yönetimi ayrıca 2018 hedeflerini de paylaştı. Buna göre satışların yıllık bazda %13-15 (bizim tahminimiz %12) arası büyümesi, FAVÖK marjının %33-35 arası olması (bizim tahminimiz %34) ve yatırım harcamaları/satışlar oranının %17-19 arası (bizim tahminimiz %18) olması bekleniyor. Genel itibariyle hedeflerin bizim tahminlerimizle uyumlu olduğunu görüyoruz.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Turkcell 4Ç17’de yıllık %38 daralma ile 216 milyon TL net kar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 505 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 406 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Beklenenden düşük gelen net kar rakamı 7061 no’lu kanuna istinaden vergi ödemesi için ayrılan 500 milyon TL karşılıktan kaynaklandı. Bu tutara göre düzeltme ile 4Ç17 net kar 716 milyon TL olarak gerçekleşti ve bu rakam beklentilerin üzerinde. 4Ç17 FAVÖK marjı %37,3 ile ortalama piyasa beklentisi olan %33,9 ve Ak Yatırım beklentisi olan %33,6’nın üzerinde gerçekleşti. Bu sonuç faaliyet giderleri altında şüpheli alacaklar için ayrılan karşılığın, tahsilatların iyileşmesiyle 133 milyon TL’lik olumlu etki yarattı.

4Ç17 ciro yıllık %15 büyüme ile 4 milyar 666 milyon TL ve beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Artan data ve dijital hizmet kullanımı cironun büyümesindeki en önemli etken oldu. Data ve dijital hizmetler cirosu toplamın %59’unu oluşturuyor ve 4Ç17’de yıllık %23 büyümeyle 2 milyar 735 milyon TL’ye ulaştı. 2017 tüm yılda mobil aboneler yıllık %4 büyümeyle 36,7 milyona ulaşırken sabit abone sayısı 264 bin net artışla 2,1 milyona ulaştı. 2018 yılı için Turkcell ciroda %13-%15 büyüme (Ak Yatırım beklentisi %15 yıllık büyüme). 2018 FAVÖK marjı için şirket %33 – %35 bandı öngörüyor (Ak Yatırım beklentisi %34,5).

Turkcell hisse başına brüt 0,563 TL (net o,479 TL) temettü ödeme teklifi yaptı. Bu tutarlar %3,7 verime işaret ediyor. Ödemelerin 18 Haziran, 17 Eylül ve 17 Aralıkta ödenmesi teklif edildi. Temettü tutarı beklentimiz olan 0,971 TL’nin altında gerçekleşti.

 

Turkcell’den 7061 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Açıklaması – 30.01.2018

KAP: Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2nci maddesi ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Geçici 13’üncü maddesinin,
  • 2nci fıkrası kapsamında hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bunlarla bağlantılı cezai şart, gecikme faizi, gecikme zammı ve yargılama giderlerinin yapılandırılmasına ve,
  • 3üncü fıkrası kapsamında hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı ve idari ücrete ilişkin olarak incelemesi devam eden ya da henüz başlanmamış olan dönemlerin yapılandırılması için 3üncü fıkrada düzenlenen seçimlik haklardan (a) bendinde düzenlenen matrah artırımı yönteminin seçilmesine karar vermiştir.
Bu kapsamda hesaplanan tutarlar anapara ve faizi ile birlikte olmak üzere, kanunun 2nci fıkrası kapsamında 363,0 milyon TL, kanunun 3üncü fıkrası kapsamında 209,1 milyon TL’dir. İlk taksit ödemesi 31 Ocak 2018’de olmak üzere, 6 eşit taksitte ve ikişer aylık dönemler halinde yapılacak ödemelerin toplam tutarı vade farkı dahil olmak üzere 600,8 milyon TL olacaktır. Ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte 31 Aralık 2017 ve öncesi dönemlere ilişkin hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere doğabilecek olan riskler sona erecektir.
30 Eylül 2017 konsolide finansal tablolarında bu konuya ilişkin karşılık bulunmamakta olup 31 Aralık 2017 finansallarında taksitlendirme faizi ve reeskont etkisi dahil toplam 575,1 milyon TL karşılık ayrılacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2017 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinde bu karşılık tutarının olumsuz etkisinin dikkate alınmamasına karar vermiştir.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 24.01.2018

TCELL: Medya haberine göre Kazakhtelecom Turkcell’in %41.5 sahibi olduğu Fintur Holding’in %51 iştiraki KCELL’in %75 hissesini almak için Kazakistan’ın rekabet kurumuna başvuru yaptı. Turkcell ve Telia Company daha önce Fintur Holding’i satmak için niyetli olduklarını açıklamışlardı. Söz konusu haberden, iki şirketin Fintur Holding’in tamamının satışı yerine varlıklarını birer birer satılması yolunu tercih ettikleri anlaşılıyor. Bu durum, Fintur Holding varlıklarının satış sürecini hızlandırabilir. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek Fintur Holding’in varlıklarının satışına yönelik haber akışı Turkcell için olumlu algılanacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 18.01.2018

Hedef Fiyat: 17,70 TL           TUT

Turkcell, hem abone başı gelir hem de abone sayısına göre Turkiye’nin lider mobil şirketi konumundadır. Türkiye elektronik haberleşme sektöründe 2017 Eylül sonu itibariyle Turkcell mobil abonelerden elde edilen gelire göre %45,6, mobil abone sayısına göre de %44,5 oranında paya sahiptir.

Turkcell, teknolojinin yaygınlaşması ve kişi başına düşen milli gelirin artmasına paralel, özellikle data tarafında gelirlerini çok yüksek oranlarda artırmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu resmi istatiktistiklerine göre, 2011 yılsonunda Turkcell’in gelirlerinin içinde data gelirlerinin payı sadece %12,22 iken Eylül 2017 itibariyle bu oran %70,1’e ulaşmıştır. Data kullanımının artarak devam etmesi beklenmektedir.

2017 yılının ilk 9 ayında elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 460 işletmecinin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 37,6 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Turkcell’in ise aynı dönemde gelirleri %26,6 artarak 13 milyar TL olmuş ve sektörün üzerinde bir büyüme kaydedilmiştir.

Turkcell’in 2017 yılının ilk 9 ayında ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %51,9 artarak 1.763mn TL olmuştur. Tüm marjlarda da iyileşme kaydedilmiştir.

Güçlü 3. çeyrek gerçekleşmeleri sonrasında, şirket 2017 hedeflerini yukarı yönlü revize etmiştir. 2017 yılında cironun %21-23 aralığında artması beklenmektedir. 2018 yılında Turkcell’in satış gelirlerinin 20.374mn TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu artışta abone sayısı ve ARPU gelişiminin etkili olacağını düşünüyoruz. FAVÖK ve net kar marjlarının da 2018 yılında sırasıyla %34,5 ve %15,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Turkcell’in tahmini değeri, beklentilerimiz ve benzer şirket çarpanlarına bağlı olarak 38.940mn TL olarak hesaplanmaktayız. Buna göre Turkcell hisseleri hedef piyasa değerine göre %15 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Turkcell’in hedef hisse fiyatını 17,70 TL olarak belirtiyor ve hisse için “EKLE” önerisinde bulunuyoruz.

 

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

Turkcell grup içi yapılanma kapsamında varlıklarını daha verimli kullanılması amacıyla, toplam 20 adet taşınmazını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde lisanslı değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387,8 milyon TL bedel ile, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Turkcell Gayrimenkul Hizmetlere sattı. Bu aşamada bu gelişmenin hisse üzerinde nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca, sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılmasına karar verdi. Ukrayna’da 4G hizmetin başlamasıyla lifecell’in data cirosunda hızlı artış yaşanacağını düşünüyoruz, ancak şirketin Turkcell’in toplam ciro içindeki payı %6,3 ile düşük. Dolayısıyla, bu haberin hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

Turkcell Yönetim Kurulu bazı konularda kararlar aldı Turkcell Yönetim Kurulu dün çeşitli konularla ilgili kararlar aldı. Buna göre; Şirketin Ukrayna’da faaliyet gösteren iştiraki lifecell bu ülkedeki 4G ihalesine katılmaya karar verdi. İhalenin 2018 Ocak ayı içerisinde yapılmasını bekliyoruz. Turkcell KKTC’de bir internet servis sağlayıcısı kurmaya karar verdi.  Şirket ayrıca elindeki 20 adet gayrimenkulü dolaylı olarak sermayesinin tümüne sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul’e toplamda 388 milyon bedelle devretmeye karar verdi. Grup içi bir işlem olması nedeniyle konsolide bazda bu işlemin finansallara bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Genel itibariyle bu kararların hisse üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

Turkcell – Şirket grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması amacıyla, 20 adet gayrimenkulu toplam 387.824.500 TL bedelle sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına karar verdi. Nötr haber

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Yorum – 30.11.2017

Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:14.67TL, Piyasa Değeri TL32,274mn) 20 adet taşınmazın, toplam 387.8mn TL bedelle, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortağı Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına karar vermiştir. Turkcell tarafından yapılan diğer bir açıklamada ise, Turkcell’in sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılmasına karar vermiştir. Yorum: Taşınmazların satış tutarı olan 387.8mn TL, Turkcell’in 9A17 itibariyle toplam aktif toplamının %1.2’sini oluşturmaktadır. Taşınmaz satışı Grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması için gerçekleştirmiştir. Ukrayna’da yapılacak olan 4G ihalesi ile ilgili olarak ise, Ukrayna Hükümeti 10 MHz için altı lisans ve 20 MHz için bir lisans ihaleye çıkacak olup, teklifler, 13 Kasım – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak ve 23 Ocak 2018’de sonuçlanacaktır. İhalede başlangıç fiyatları 20 MHz için 18.5mn EUR ve 100 MHz için 9.25mn EUR’dur. 4G ihalesi kazanan şirketin 5 yıl içinde gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlaması gerekmektedir. Her iki haberin hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Turkcell’den Açıklamalar – 29.11.2017

Toplam 388 milyon TL’lik taşınmaz Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş’ye satıldı

Grup içi yapılanma kapsamında varlıklarımızın daha verimli kullanılması amacıyla, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ekli tabloda detayına yer verilen toplam 20 adet taşınmazın, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde lisanslı değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387.824.500 TL bedel mukabilinde, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına ve;

Söz konusu satış işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 5 ve 6’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde aşağıda yer verilen eşiklerin aşılmaması sebebiyle “Önemli Nitelikte İşlem” sınıfına girmediğine bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle karar verilmiştir.

a) İşlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre (30.09.2017 tarihinde sona eren ara dönem konsolide finansal tablolar) varlık (aktif) toplamına oranı: işlem tutarı 387.824.500 TL, varlık (aktif) toplamı 32.321.873.000 TL olup, %1,2’dir.

b) İşlem tutarının, Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 29.11.2017 tarihinden önceki 6 aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri 27.579.664.252 TL ve işlem tutarı 387.824.500 TL olup, %1,4’tür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde internet servis sağlayıcısı şirketi kurulması hakkında açıklama

Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan altmış günlük güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde 29.09.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC’de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan şirketin kuruluş işlemleri devam etmektedir.

Ukrayna 4G ihalesine katılım

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması kararını almıştır.

 

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, önümüzdeki dönem büyüme stratejisini dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması ve eticaret üzerine kuracaklarını söyledi. Şirketin üç yıllık yeni strateji planı üzerinde çalıştıklarını belirten Terzioğlu, dijital hizmetler ve e-ticaretin de desteğiyle enflasyon oranlarının üzerinde büyümeyi sürdüreceklerini ve gelecek 2-3 yılda şu ana kıyasla iki katına çıkabilecek kullanıcı ve veri tüketim potansiyeli gördüğünü ifade etti.

 

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 13.11.2017

Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:13.85TL, Piyasa Değeri TL30,470mn): Medyada yer alan habere göre, Alfa’nın Çukurova’nın Turkcell’de dolaylı olarak sahip olduğu %13.8’lik payı alma konusunda istekli olduğu, Ayrıca Çukurova’nın da, Alfa’nın 2016’da kullanmadığı alım hakkını kullanması için Temmuz’da tahkim başlattığına dair haberler yer almaktadır.

Yorum: Nisan 2015’te Çukurova Holding, Alfa Telekom’un ortaklık sözleşmesini çeşitli sayıda ve önemli ihlali olduğu iddiasıyla Alfa Telekom’un Çukurova Telekom Holding’deki paylarının devri ve ortaklıktan çıkarılması için Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurduğunu açıklamıştı. Çukurova Holding’in açmış olduğu dava, 2005 yılında Alfa ile yapılan ortaklık sözleşmesi ve burada ortakların birlikte hareket edeceği prensibinin ihlali nedeniyle açılmıştı.

Hatırlatmak gerekirse, Mart 2015’te Alfa Telekom, Çukurova Telekom Holding Limited’in Çukurova Şirketlerinden Çukurova Finance International Limited’e ait, %13.76 oranındaki dolaylı hisseye tekabül eden 51 adet B Grubu hissenin tamamını, hisse başı 54.9mn ABD$ bedelle (%13.76 pay için 2.8mlr ABD$’ına işaret etmektedir) satın almak için teklifte bulunmuş ve Çukurova Holding Mart 2015’te satın alma teklifini reddetmişti.

Bir sene sonra Mart 2016’da bu defa Alfa Telecom Çukurova Telekom Holdings Limited’te sahip olduğu 49 adet A grubu hisselerin tamamının hisse başına 54.9mn ABD$’na satmak için Çukurova Holding’e ve Ziraat Bankası’na teklifte bulunmuştu. Uluslararası Tahkim Mahkemesi ise Eylül 2016 verdiği kararla Çukurova Holding’in, Alfa’nın, Çukurova Telekom Holdings Limited’te sahip olduğu 49 adet A grubu hisselerin tamamının hisse başına 54.9mn (13.22%’lik Turkcell hisseleri için 2.69mlr ABD$’na) satın alma veya Çukurova’nın sahip olduğu 51 adet B grubu Çukurova Telekom Holdings Limited hisselerini (13.76%’lık Turkcell hisseleri için 2.8mlr ABD$’na) satma seneklerinden birini seçmesine kara vermesi gerektiği aksi takdirde opsiyonun Alfa’ya geçeceğine hükmetmişti.

Mahkeme kararına rağmen her iki tarafta, birbirlerini suçlayarak alım/satım haklarını kullanmamışlardır. Alfa’nın, Çukurova’nın Turkcell’deki %13.8’lik hissenin satın alması durumunda Turkcell’de kontrol değişikliği söz konu olacaktır. Bu durumunda ise bu hisse devri ve kontrol değişikliği BTK’nın onayına tabii olacaktır. BTK’nın satın almaya onay vermesi durumunda da Turkcell’de kontrol değişikli sebebiyle çağrı yükümlülüğü doğabilir. Çukurova’nın sahip olduğu %13.76 pay için ödenmesi istenen, 2.8mlr ABD$, Turkcell’in tamamı için yaklaşık 20.3mlr ABD$’na, bu ise mevcut piyasa değerinin %151 üstünde bir değere işaret etmektedir. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ortaklar arsındaki sorunlar halen devam etmekle birlikte haberin TCELL hisseleri üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 13.11.2017

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell’in hissedarlarından Alfa, Çukurova’nın 2014 yılında aldığı kredi karşılığı Ziraat Bankası’na rehinli hisselerini almakla ilgilenirken; üç yıl ödemesiz süresi biten kredinin ilk taksidini tamamlayamayan Çukurova ise bankaya borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynak Alfa’nın hisseleri almak için harekete geçmesini beklediklerini belirterek, iyi bir teklif olması halinde Çukurova’nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

 

Turkcell’den TCELL Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu’na Katılım Açıklaması – 02.11.2017

Şirketimiz, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü (“Protokol”)’nü 02.11.2017 tarihinde imzalamış bulunmaktadır.
Protokol’ün amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sağlayabilecek; fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.
Şirketimiz, sahip olduğu kaliteli iletişim altyapısı ve organizasyonu bünyesindeki güçlü mühendislik ve yazılım yetkinlikleriyle akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bilgi birikimi ve yetkinliklerimiz sayesinde teknoloji partneri olarak Türkiye’nin Otomobili Projesine önemli katkımızın olacağını öngörmekteyiz.
Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek olup, ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Turkcell’de operasyonel performans beklentileri aştı. Turkcell 3Ç17’de 601 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim ve piyasanın beklentilerinin altında kaldı. Bizim beklentimizden daha düşük gelmesinin sebebi finansal ve kur farkı giderlerinin tahminimizi aşması oldu. Net kar beklentileri karşılamazken operasyonel performans olarak ise yine son derece güçlü bir performansla karşı karşıya kaldık. Satışlar yıllık bazda %26 yükselerek 4,6 milyar TL ile genelde tahminleri %2-3 oranında aştı. FAVÖK seviyesinde ise daha etkileyici bir performans görüyoruz. 1,6 milyar gelen FAVÖK yıllık bazda %34 yükselirken 1,5 milyar TL olan beklentileri de çok açık şekilde geçmiş oldu. FAVÖK marjı da tahminleri genel itibariyle yaklaşık 1-1,5 puan aştı.

Özellikle operasyonel taraftaki bu güçlü performans nedeniyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz ve hisse için AL önerimizi koruyoruz. Özellikle satış rakamındaki güçlü performansın abone başına gelirlerde mobil data ve dijital gelirlerin katkısıyla devam eden büyümenin etkili olduğu görülüypr. Abone başına gelirler bu çeyrekte yıllık bazda %11 düzeyinde arttı. Abone kazanımları da 600.000 gibi yüksek bir rakam olarak gerçekleşti. Operasyonel marjlar tarafında da özellikle operasyonel maliyetlerin beklenenden daha iyi yönetilmesinin güçlü performansta ana rolü oynadığını gözlemliyoruz

ZİRAAT YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell’in 2017 yılı 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 600,6mn TL ile hem 623mn TL olan piyasa beklentisinin hem de 692mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 181,7mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 3. çeyrek toplam hasılatı 2016 3. çeyreğe göre %25,7 artışla 4.597mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri bazındaki artışlar olmuştur. Satış gelirlerindeki %25,7’lik artışa karşın satışların maliyeti sadece %24,5 yükselmiştir. Bu düşük artış, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artışa rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri ve diğer maliyet kalemlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. 3Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %27,8 artarak 1.664mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,6 puan iyileşerek %36,2’ye yükselmiştir.

Operasyonel giderlerdeki artış sadece %5,8 olarak gerçekleşmiş ve faaliyet karını desteklemiştir. Turkcell ayrıca 3Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 189,1mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2017 faaliyet karı 3Ç2016’ya göre %53,4 artışla 1.170mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 4,6 puanlık artışla %25,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2017 yılı 3. çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %34,1 artışla 1.632mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %35,5’e ulaşmıştır. Şirketin 3Ç2017 net finansman giderleri 393mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 2016 3. çeyreğe göre 3,3 kat artışla 600,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 8,1 puan artarak %13,1’i göstermiştir. 3. çeyrek yüksek karıyla birlikte şirket’in 9 aylık net dönem karı %51,9’luk artışla 1.763mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, 2017 yılının tamamı için gelir büyüme beklentisini %21-%23, FAVÖK marjı beklentisini %33-%35 ve yatırım harcamaları/gelirler beklentisini %19-%20 aralığında korumuştur.

Turkcell’in Fintur’dan Çıkış Süreci

Ayrıca, Şirket CEO’su Kaan Terzioğlu dün gerçekleşen bir tanıtım toplantısında, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan ve Moldova’da telekom operatörlüğü faaliyetlerinin bünyesinde bulunduran Fintur’dan çıkış sürecinin diğer hissedar Telia ile işbirliği içinde devam ettiğini, yılsonuna kadar tamamlamak istedikleri sürecin ileri bir tarihe de kalabileceğini söyledi. Fintur Holding BV’de Turkcell’in %41,45, Telia’nın %58,55 payı bulunuyor. KAP’ta yer alan verilere göre Fintur’un 538mn USD sermayesi bulunuyor.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Turkcell – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. Satış gelirleri 4.597 milyon TL (beklenti: 4.505 milyon TL), FAVÖK 1.632 milyon TL (beklenti: 1.553 milyon TL) ve net kar rakamı 601 milyon TL (beklenti: 623 milyon TL) olarak açıklandı. Şirket bu çeyrekte abone sayısında artış yaşamaya devam ederken marjlarındaki iyileşme de devam etmiştir. Operasyonel görünüm olumlu olmakla birlikte, son dönemde artan borçluluk oranları dikkatimizi çekmekte. Henüz bilanço riskinin arttığı bir noktada olmasak da önümüzdeki dönemde borçluluk oranlarındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini düşünüyoruz. TCELL 2018T FD/FAVÖK 5.2x ile işlem görmekte, bizce bu çarpan mevcut büyüme momentumu düşünüldüğünde çekici görünüyor.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Turkcell yılın üçüncü çeyreğinde 601mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde tek seferlik giderlerin etkisi ile net kar sadece 162mn TL seviyesindeydi. Her ne kadar Turkcell’in net karın piyasa beklentisi olan 630mnTL’nin hafif altında olsa da gelir büyümesi ve faaliyet karı artışı piyasa beklentilerini aştı. Şirketin gelirleri %26’lık artışla 4,6milyar TL olarak gerçekleşti. 473bin yeni abone kazanımı, son yedi çeyrektir devam eden ortalama gelirlerdeki artış ve data ve dijital servis gelirlerindeki %37’lik büyüme güçlü gelir büyümesinin arkasındaki en önemli faktörler oldu. Turkcell’in faaliyet karı (FAVÖK) %34 büyümeyle 1,63milyar TL oldu. İlk dokuz ay itibariyle %34.6 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı Şirket’in tüm yılda %33-35 olan hedefini rahatlıkla yakalayabileceğini gösteriyor. Turkcell için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 15,1TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:14.03TL, Piyasa Değeri TL30,866mn): Turkcell 3Ç17’de piyasa beklentisiyle ve bizim beklentimizle uyumlu, 601mn TL net kar açıklamıştır. Yıllık olarak net kardaki artışta, gelirlerin %26, FVAÖK’ün %34 artması ve 3Ç16’da 193mn TL olan net diğer giderin 3Ç17’de 40mn TL’ye gerilemesi etkilidir. Bir önceki çeyreğe göre, gelirdeki %7, FVAÖK’teki %12 artışa ve FVAÖK marjındaki 1.7puanlık iyileşmeye karşın, 2Ç17’deki 96mn TL’lik net finansal gelirin, 3Ç17’de 165mn TL’lik net finansal gidere dönüşmesi, çeyreksel olarak net karın %15 düşmesine neden olmuştur. Turkcell 3Ç17’de 4,597mn TL konsolide gelir açıklamıştır. Konsolide gelirlerin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’nin gelirleri güçlü mobil data ve dijital servislerin katkısıyla yıllık %23.5 ve çeyreksel %6.3 artarak 4,044mn TL olmuştur.

3Ç17’de Turkcell Türkiye gelirlerinin %67’si data ve dijital servis gelirleri oluştururken yıllık %37 artmıştır. 3Ç17 sonuçları sonrasında, Turkcell için tahminlerimizde değişikliler yaptık. Buna göre yeni 12 aylık hedef fiyatımızı 14.75 TL’den 16.15TL’ye yükseltirken ve “Endeks Üstü (EÜ) getiri tavsiyemizi koruyoruz. Turkcell’in faaliyet karlılığı ve FVAÖK marjı güçlü ve beklentilerin üzerindedir. 3Ç17 sonuçlarının Turkcell hisseleri üzerinde olumlu etkisi yapmasını bekliyoruz. Turkcell 2017 yılı hedeflerini muhafaza etmiştir. Turkcell 2017 yılında, %21-23 aralığında gelir büyümesi, %33-35 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık 19-%20 seviyesinde operasyonel yatırım harcaması hedeflemektedir.

 

 

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 11.10.2017

Yeni torba yasadaki bir maddeye göre Hazine’nin telekom şirketlerinden olan ihtilaflı alacaklarında kesintiye gidiliyorTurkcell ve Turk Telekom için olumlu. Medyada çıkan habere göre telekom şirketlerininin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Kaya, rapora bağlanmış ihtilaf konusu olan mahkemelerde bekleyen toplam rakamın 345 milyon TL, bunların faizinin 322 milyon TL olduğunu, mevzuata göre uygulanan 3 kat cezai şartın 1,1 milyar TL, bu rakamın faizinin de 378 milyon TL olduğunu söyledi.

Tasarıya göre eksik ödendiği için ilave olarak talep edilen hazine paylarına ilişkin devam eden davaların sonlandırılması için mevcut davalardan feragat edilmesi koşuluyla alacak aslının tamamı ile gecikme faizi yerine yurt içi fiyat endeksi ödenmesi, 3 kat ceza ve buna bağlı faizlerin silinmesi yönünde Kanun düzenlemesi yapılıyor. Haber’in Tukcell ve Turk Telekom hisselerini olumlu etkilemesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

Telekom sektörü – GSM şirketlerinin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

AK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 05.10.2017

Telekom ve Enerji Sektörü: Gazete haberine göre, Turkcell ve Vodafone’un elektrik dağıtım şirketlerine 300 milyon TL tutarında davalar açtı. Bu davalar Yargıtay’ın kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye dönük aboneye ödenmesi kararının ardından açıldı. Ancak geçen yıl hükümet Elektrik Piyasası Yasasına ilave bir madde ile kayıp kaçak bedeli elektrik tarifesine dahil etti ve geçmişe dönük davaların açılmasını engelleyecek bir madde ekledi. CHP ise bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşıdı. AYM kararı elektrik dağıtım şirketleri aleyhine çıkarsa Turkcell için potansiyel olumlu olabilir.

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 05.10.2017

Gazetede yer alan habere göre, Yargıtay’ın, kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye dönük olarak aboneye ödenmesi yönündeki kararıyla birlikte, Turkcell ve Vodafone’un dağıtım şirketleri aleyhine geriye yönelik 10 yıllık kayıp kaçak bedelini faiziyle birlikte tahsil etmek için açtığı dava tutarı 300mn TL’yi bulduğu faiziyle birlikte bu tutarın daha da yüksek olacağı yer almıştır. Yorum: Konuya ilişkin Turkcell tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Öte yandan haberin resmi olarak doğrulanması durumunda dahi, mahkeme süreçleri dikkate alındığında, haberin etkini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

Medyada çıkan haberlere göre, Maliye Bakanlığı bazı GSM operatörlerinin tarifeler içerisinde daha düşük vergiye tabi data ve elektronik yayın payının artırılarak daha düşük vergi ödendiği iddiasıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma ceza ile sonuçlanırsa TTKOM ve TCELL için olumsuz. Hatırlanacağı üzere, data, sabit ses ve mobil ses’te değişen vergi oranları yeni torba yasayla %7,5’ta sabitlenecek olması önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı’nın bu kaygısını giderecektir.

GARANTİ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

Medyada yaralan habere göre Maliye Bakanlığı, bazı GSM operatörlerinin düşük vergi ödemek için % 25 Özel İletişim Vergisine tabi konuşma ücreti yerine % 5 Özel İletişim Vergisine tabi internetin payını şişirdikleri iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Yorum: Konu ile ilgili telekom operatörlerinden herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Ancak haberin TTKOM ve TCEL hisseleri üzerinde baskı yapabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

Medyada yer alan haberde Maliye Bakanlığı, bazı GSM operatörlerinin WhatsApp üzerinden konuşmaları gerekçe göstererek telefon faturalarında % 25 Özel İletişim Vergisine tabi konuşma ücreti yerine % 5 vergiye tabi internetin payını şişirdikleri iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Henüz inceleme sonucu ve cezanın miktarı belli olmasa da ilk etapta piyasa tarafından olumsuz olarak algılanacağını düşünüyoruz.

 

Turkcell Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde internet servis sağlayıcısı şirketi kuruluşu hakkında açıklama yaptı – 29.09.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC’de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan 100.000 ABD Doları (veya muadili) sermayeli bir şirketin kurulmasına karar vermiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

Telekom sektöründe de bir takım vergi uygulamaları değişikliklerine gidiliyor. Genel itibariyle düzenlemelerin sektör için hafif pozitif olduğunu düşünüyoruz. Değişikliklerin önemli ana başlıkları söyle:

– Özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Halen mobil seste %25, sabit seste %15 ve mobil+sabit datada %5 olan özel iletişim vergisi tüm segmentler için %7,5 olarak sabitlendi. Burada sadeleşmeye gidilmiş olması açısından gelişmeyi olumlu karşılıyoruz. Bunun yanı sıra her ne kadar data kullanımının payı artsa da ses kullanımlarının yüksek vergisi tüketicinin ödediği ağırlıklı ortalama özel iletişim vergisi oranını yeni belirlenen oranın üzerinde bir rakama getiriyordu. Dolayısıyla potansiyel olarak kullanıcının vergi yükünün azalmış olmasını da tüketicinin kullanımı için artış potansiyeli yaratması açısından da olumlu olarak görüyoruz.

– Şirketler net gelirleri üzerinden %5 gibi bir telsiz gideri ödeyecek. Halen bu uygulama yatırımlar üzerinden alınıyor. Şu anda şirketlerin telsiz gider yükünü tam olarak bilmesek de toplamda bu yeni uygulamayla giderlerde hafif bir artış olabilir ama etki genel itibariyle sınırlı kalabilir düşüncesindeyiz. Ayrıca yatırımlar üzerinden değil de kazanımlar üzerinden bu kesintinin yapılması da daha adil bir yaklaşım olarak gözüküyor.

– Makineden makineye kullanım abonelikleri telsiz giderinden muaf olacak. Bu segment telekom sektöründe gelişmekte olan bir alan. Dolayısıyla bu yeni uygulama buradaki aboneliklerin artışına bir parça pozitif katkı sağlayabilir.

TACİRLER YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

Dün açıklanan vergi kanunlarında yapılacak değişiklikler içerisinde telekom operatörlerini de etkileyecek önemli değişiklikler bulunuyor. İlk olarak, Yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriliyor. Yapılan sadeleştirmenin etkisini kısa-orta vade ve uzun vade olarak incelediğimizde, kısa-orta vadede operator karlılıklarına cep telefonu görüşmelerinden alınan yüksek verginin düşürülmesiyle daha fazla dakika konuşma etkisi olarak yansıması varsayımıyla olumlu yansıma olacağını ancak uzun vadede internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 verginin artırmasıyla, son dönemde operatörlerin ana büyüme segmentlerinde fiyatlara hafif bir olumsuz yansıma beklenebilir.

Öte yandan, Telekom sektöründeki operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak. Daha önce karmaşık bir hesaplama yöntemiyle hesaplanan ve yatırımlarla alakalı olan telsiz ücreti sadeleştirilmiş olacak. Son olarak Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

Burada operatörleri doğrudan etkileyen bir durum söz konusu olmamakta ve daha çok roaming servis sağlayıcılarını ilgilendirmekte. Sonuç olarak açıklanan vergi değişikliğinin telekomlar üzerinde hafif olumlu bir etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz. TTKOM’un mobil gelirleri toplam konsolide gelirleri içerisinde göreceli daha düşük bir paya sahip olduğundan vergi değişikliği etkileri TCELL’e göre daha sınırlı kalacaktır.

OYAK YATIRIM – Turkcell TCELL Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

Maliye Bakanlığı dün telekom vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, sabit ses, mobil ses ve internet için sırasıyla %15, %25 ve %5 olarak tahsil edilen özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Yeni sistemde ilk aşamada operatörlerin daha az ÖİV ödeyeceklerini hesaplıyoruz. Ancak, devletin büyüyen data gelirlerinden daha yüksek bir vergi oranı tahsil edecek olması ilerleyen yıllarda bu olumu etkiyi silebilir. Bakanlık, daha önce yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan telsiz kullanım ücretini de operatörlerin net hasılatlarının %5’I olarak belirledi.

Operatörler daha önce ödedikleri telsiz kullanım ücretini açıklamadıkları için bu değişikliğin olası etkilerini hesaplayamıyoruz. Diğer yandan, abonelerin yurtdışındaki görüşmelerinden dolayı ortaya çıkan KDV ve ÖİV kaldırılıyor. Bu durum operatörlerin roaming gelirlerini daha karlı hale getirecektir. Yapılan değişikliklerin operatörlere etkisini ilk aşamada hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

BMD Araştırma – Turkcell TCELL Hisse Analiz – 26.09.2017

%23,9 Getiri Potansiyeli…

12 aylık hedef fiyatımızı 15,01 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket yönetiminin 2017 yılı beklentilerine paralel biz de varsayımlarımızı güncelledik. Şirketin tarihi çarpanlarını ve beklenti rakamlarını kullanarak 12 aylık hedef fiyatımızı 13,71 TL’den 15,01 TL’ye yükseltiyor ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle TCELL’i model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Abone sayısında artış. Turkcell’in mobil segmentteki abone sayısı 2016 üçüncü çeyrekten beri artış göstererek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmış durumda. 2Ç17’de 2016’nın aynı dönemine göre %6,1 artan abone sayısı 1Ç17’ye göre %2,2 artışla 36,6 milyon olmuştur. Faturalı abone sayısı artış trendini (%8,3) devam ettirirken ön ödemeli abone sayısında da hem yıllık hem çeyreksel artış yaşanması abone sayısında yüksek büyümeyi beraberinde getirmiştir. Fiber abone sayısı %15,8 büyüme ile 1,2 milyon sınırına yaklaşırken ADSL abone sayısı %34,3 artışla ile 907 bin, IPTV abone sayısı ise %43,9 büyüme kaydederek 436 bin rakamına ulaşmıştır.

2Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre mobil segmentteki abone başına ortalama aylık gelir (ARPU) %13,2 artış kaydetmiştir. Sabit bireysel ARPU rakamı ise %2,7 oranında yükseliş sergilemiştir. Mobil segmentte yaşanan ARPU artışının temel katalizörleri 4.5G’nin hayata geçmesiyle artan internet kullanımı ve Turkcell’in BİP, TV+, Bulut, Akademi gibi kendi uygulamalarını abonelerinin hizmetine sunması, 2016 ikinci çeyrekten itibaren yüksek akıllı cihaz penetrasyonu ve müşterileri yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejisi olarak gösterilebilir.

3 Milyar TL temettü dağıtılacak.  Şirket 15 Haziran ve 15 Eylül’de 1’er milyar TL temettü dağıtmış olup 15 Aralık’ta 1 milyar TL temettü daha dağıtacaktır. Net borç pozisyonu bu işlemlerden dolayı artış kaydetmiş olmasına rağmen %9,6 temettü verimi sağlanmıştır.

Turkcell Ukrayna’daki LifeCell Şirketinin Yeni Faaliyetleri Hakkında Açıklama Yaptı – 21.09.2017

26.05.2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company (“lifecell LLC”) tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı Şirket “finansal şirket” statüsünü sağlamış olup, lifecell LLC müşterilerine kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için finansal hizmetler ve yerel para transferi lisanslarına başvuru yapacaktır.