Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk Telekom ...

Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz ve Yorumları

Türk Telekom TTKOM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların TTKOM hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

Oyak Yatırım – TürkTelekom TTKOM 3Ç21 Hisse Analizi – 03.11.2021

Yinelenmeyen kalemler, kârlılığı beklentilerin çok üzerinde artırdı… Türk Telekom 3Ç21’de yıllık %374 artışla, piyasa beklentisinin %47 üzerinde 2,050mn TL net kâr açıkladı. Gelirler; ARPU büyümesi, geniş bant ve mobil segmentlerdeki abone artışları sayesinde yıllık %17 artarak 8.6mr TL’ye (IFRIC dahil) ulaştı. IFRIC gelirleri bir önceki yıla göre %6 artarak 440mn TL’ye ulaştı.

Abone sayısı artışı ve ARPU büyümesi sayesinde operasyonel kârlılık güçlü seyretti… 3Ç21’de geniş bant aboneleri yıllık %10.1 büyüdü (+%1.8 ç/ç), mobil abonelerse yıllık %3.3 büyüme (+%2.2 ç/ç) gösterdi. Faturalı abonelerde güçlü büyüme sürerken (~+300bin), önceki çeyreğin aksine ön ödemeli abonelerde de yükseliş (~+100bin) görüyoruz. Sabit ses aboneleri yıllık %0.3 artarken (yatay ç/ç), fiber aboneler yıllık %67 ile etkileyici büyümesine (+%9 ç/ç) devam etti. Geniş bant ARPU yıllık %15 artış (+4% ç/ç) gösterirken, mobil segment ARPU ise yıllık %14 büyüdü (+%7 ç/ç). Sabit ses ARPU yıllık %2 düşüş (+1% ç/ç) gösterirken; TV ARPU ise yıllık %14 (+3% ç/ç) arttı. Operasyonel giderler/Hasılat oranı, yıllık 60bp bozulmayla (20bp iyileşme ç/ç) %18.9 oldu. FAVÖK (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %17 artarak 4.0mr TL’ye yükseldi, piyasa beklentisine paralel gelirken, bizim beklentimizi ise %4 oranında aştı.

Borçluluk seviyesi sağlıklı, döviz uzun pozisyon ise korundu… Türk Telekom’un S12A FAVÖK’ünün 1.2 katı kadar net borcu bulunmaktadır (Eyl20: 1.5x – Jun21: 1.3x). Net borç tutarı nispeten yüksek yatırım harcaması ve işletme sermayesi gereksinimine karşın, güçlü operasyon ve kârlılık kaynaklı serbest nakit akışı (çeyreklik 2.1mr TL civarı) ile %5 seviyesinde düşürülebildi ve 17.3mr TL oldu. Şirket’in Eyl21 itibariyle, ~39mn USD uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Hatırlanacağı üzere; Şirket Eyl20’den sonra döviz yükümlülüklerinde erken ödeme yapması ve yeniden yapılandırmalara gitmesiyle Ara20’de de ~180mn USD döviz uzun pozisyona geçmişti.

2021 beklentileri üçüncü kez yukarı yönlü revize edildi… Şirket, 3Ç21’de sabit ve mobil işletmelerin yanı sıra kurumsal verilerde de beklentilerin üzerinde ciro büyümesi göstermesi sebebiyle 2021 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, yıllık %18 (Önceki: %17) ciro büyüme tahmini (IFRIC hariç) ve 16.2mr TL FAVÖK (diğer gelir/giderler ve hurda satışları dahil) tahmini (Önceki: 15.8mr TL – 2020: 13.2mr TL) bulunmaktadır. Yatırım Harcamaları hedefi de telekomünikasyon hizmetlerine yönelik canlı talep ve döviz kurlarının etkisiyle 8.7mr TL’ye (Önceki: 8.5mr TL – 2020: ~6.9mr TL) revize edildi.

Hedef fiyatımızı 11.00TL/hisse olarak koruyoruz… Fiyat rekabetinde bir miktar azalmaya rağmen, Türk Telekom için daha yüksek abone kazanımları ile rakip operatörlere kıyasla daha düşük ARPU büyümesi varsayımımızı sürdürüyoruz. Değerleme tarafında ise, risksiz faiz oranı varsayımımızı %15’ten %16’ya çıkardık, ki bu da hedef fiyatımız üzerinde %5 civarında olumsuz etki yarattı. Ancak 2021T (yaklaşık %+2) ve 2022T (yaklaşık %+6) FAVÖK tahminlerimizde yaptığımız revizyonların pozitif etkisi sebebiyle, hedef fiyatımız olan 11.00TL/hisseyi ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – TürkTelekom TTKOM 3Ç21 Hisse Analizi – 03.11.2021

Türk Telekom (TTKOM) 3Ç21’de, yıllık %374,2 artışla (çeyreklik %61,1 artış), beklentilerin üzerinde operasyonel performansı ile piyasa ortalama tahmini olan 1.256mn TL’nin ve tahminimiz 1.385mn TL’nin oldukça üzerinde, 2.050mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 3Ç21 satış gelirleri, genişbant segmentindeki ivmelenen ve mobil segmentte kuvvetli performansı ile yıllık %17,3 artarak, piyasa ortalama beklentisi 8.461mn TL ’nin üzerinde, tahminimiz 8.600mn TL’nin ise paralelinde, 8.640mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü ise yıllık %16,8 artarak Şirket hesaplamasına göre 4.009mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi 4.009mn TL’ye ve tahminimiz 4.004mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık 0.2 y.p. düşüş göstererek (çeyreklik 0.3 yp azalışla) %46.4 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Türk Telekom’un net karı yıllık %374,2 artarak (çeyreklik %61,1 artarak) 2.050mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un net borcu 3Ç21 sonunda 15.1mlyr TL’ye gerilemiş (2Ç21-sonu: 18.1mlyr TL), net borç/FAVÖK oranı ise 2Ç21’deki 1.08x’den 3Ç21’de 0.98x’e gerilemiştir. Kuvvetli gerçekleşen 3Ç21 sonuçlarının ardından Türk Telekom, 2021 yılına dair beklentilerini yukarı yönde güncellemiştir. Türk Telekom, 2021 yılında (UFRYK 12 etkisi hariç ) konsolide satış gelirlerinin %18 büyümesini (önceki beklenti: %17), FAVÖK’ünün 16.2mlyr TL (önceki beklenti: 15.8mlyr TL) ve yatırım harcamaların yaklaşık 8.7mlyr TL (önceki beklenti: 8.5mlyr TL) seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Grup ’un beklentilerin üzerinde açıklanan net karının ve 2021 beklentilerinde yukarı yönlü revizyonunun kısa dönem pay performansını olumlu etkileyebileceğin i düşünmekteyiz.

Ak Yatırım – TürkTelekom TTKOM 3Ç21 Hisse Analizi – 03.11.2021

Türk Telekom 3Ç21’de, piyasa beklentisinin (Piyasa: 1,40mlyr TL) oldukça üzerinde 2,05mlyr TL net kar açıkladı (2Ç21 net kar: 432mn TL; 3Ç21 net kar: 1,27mlyr TL). Şirket 3Ç21’de 369mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Ek olarak ertelenmiş gelir hariç etkin vergi oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Türk Telekom’un satış gelirleri 3Ç21’de, beklentilere paralel, yıllık bazda %17 artışla 8,64mlyr TL’ye yükseldi (Piyasa: 8,45mn TL). Sabit internet ve mobil iş kollarında satış gelirleri sırasıyla yıllık %29 ve %17 artış kaydetti. Mobil tarafta 2Ç21’de başlayan toparlanma devam etti. Şirket mobil tarafa 500bin yeni abone kazanımıyla 1Ç19’dan beri en yüksek artışı kaydetti.

Piyasa beklentisinin üzerinde, 3Ç21 FAVÖK yıllık %23’lük artışla 4,29mlyr TL olarak gerçekleşti (Piyasa: 4,06mlyr TL). Şirketin FAVÖK marjı sabit internet iş kolunun artan ciro payı neticesinde 2,4 puan artışla %49,2 oldu. 2021 beklentileri: Türk Telekom, 2021’de yıllık ciro artışı beklentisini %18 seviyesine (önceki: %17) FAVÖK beklentisini 16,2mlyr TL’ye (önceki 15,8mlyr TL) ve yatırım harcaması beklentisini 8,7 milyar TL’ye (önceki: 8,5 milyar TL) yükseltti. Yapılan revizyonlar yılsonu için daha güçlü serbest nakit akışına işaret ediyor. Şirket 2021 FAVÖK beklentisi baz alındığında 2,7x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor.

Tacirler Yatırım – TürkTelekom TTKOM 3Ç21 Hisse Analizi – 03.11.2021

Türk Telekom, 3Ç21 sonuçlarını 2.050 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %374 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %61 arttı. Net satışlar 8.640 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirket, 3Ç21’de 4.009 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 18 baz puan azalarak %46 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 68 baz puan arttı ve %47 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 52 baz puan arttı ve %19 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3.257 milyon TL (3Ç20: 3.037 milyon TL ve 2Ç21: 2.464 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10 (3Ç20: %11 ve 2Ç21: 08%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 17.284 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

Oyak Yatırım – TürkTelekom TTKOM 2Ç21 Hisse Analizi – 10.08.2021

Net kâr beklentileri aştı… Türk Telekom 2Ç21’de yıllık %30 artışla, piyasa beklentisinin %12 üzerinde 1,272mn TL net kâr açıkladı. Gelirler; ARPU büyümesi, genişbant ve mobil segmentlerdeki abone artışları sayesinde yıllık %17 artarak 8.2mr TL’ye (IFRIC dahil) ulaştı. IFRIC gelirleri bir önceki yıla göre %65 artarak 604mn TL’ye ulaştı. Daha yüksek fiber yatırımları, IFRIC gelirlerinde artışın ana sebebidir.

Abone sayısı artışı ve ARPU büyümesi sayesinde operasyonel kârlılık güçlü seyretti… 2Ç21’de geniş bant aboneleri yıllık %13 (+%2 ç/ç) büyüdü, mobil abonelerse yıllık %2.4 (+%0.3 ç/ç) büyüme gösterdi. Ön ödemeli abonelerdeki düşüşün (~-100bin) aksine, faturalı abonelerde güçlü büyüme gördük(~+200bin). Sabit ses aboneleri yıllık %2 (-%0.5 ç/ç) artarken, fiber aboneler yıllık %68 (+%10 ç/ç) ile çarpıcı büyümesine devam etti. Geniş bant ARPU yıllık %14 (+4% ç/ç) artış gösterirken, mobil segment ARPU ise yıllık %15 (+%9 ç/ç) büyüdü. Sabit ses ARPU yıllık %2 (+1% ç/ç) artış gösterirken; TV ARPU ise yıllık %14 (+4% ç/ç) arttı. Operasyonel giderler/Hasılat oranı, yıllık yatay ve çeyreklik 50bp iyileşmeyle %19.1 oldu. FAVÖK (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %19 artarak 3.6mr TL’ye yükseldi, piyasa beklentisine paralel gelmiş oldu.

Borçluluk seviyesi sağlıklı, döviz uzun pozisyon ise korundu… Türk Telekom’un S12A FAVÖK’ünün 1.3 katı kadar net borcu bulunmaktadır (Haz20: 1.4x – Mar21: 1.4x). Net borç tutarı nisbeten yüksek yatırım harcaması ve işletme sermayesi gereksinimine karşın, güçlü operasyon ve kârlılık kaynaklı serbest nakit akışı ile %2 seviyesinde düşürülebildi ve 1.6mr TL oldu. Şirket’in Haz21 itibariyle, ~38mn USD uzun döviz pozisyonu bulunuyor. (Mar21: ~100mn USD) Hatırlanacağı üzere; Şirket Eyl20’den sonra döviz yükümlülüklerinde erken ödeme yapması ve yeniden yapılandırmalara gitmesiyle Ara20’de de ~180mn USD döviz uzun pozisyon yaratmıştı.

2021 beklentileri ikinci kez yukarı yönlü revize edildi… Şirket, 2Ç21’de sabit ve mobil işletmelerin yanı sıra kurumsal verilerde de beklentilerin üzerinde ciro büyümesi göstermesi sebebiyle 2021 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, yıllık %17 (Önceki: %16) ciro büyüme tahmini (IFRIC hariç) ve 15.8mr TL FAVÖK tahmini (Önceki: 15.4mr TL – 2020: 12.9mr TL) bulunmaktadır. Yatırım Harcamaları hedefi de telekomünikasyon hizmetlerine yönelik canlı talep ve döviz kurlarının etkisiyle 8.5mr TL’ye (Önceki: 8.0mr TL – 2020: ~6.9mr TL) revize edildi.

Hedef fiyatımızı 11.00TL/hisse olarak koruyoruz… 2021T FAVÖK beklentimizi sektördeki rekabetin yılın geri kalanında da devam edeceği beklentimizle muhafazakar sürdürmeye devam ediyoruz. Şu an için IFRIC dahil %18 net satış büyümesi ve %46’lık FAVÖK marjı beklentimiz bulunuyor. Finansal modelimize göre 11.00TL’lik hedef fiyatımızı ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ise koruyoruz.

Şeker Yatırım – TürkTelekom TTKOM 2Ç21 Hisse Analizi – 10.08.2021

Türk Telekom (TTKOM) 2Ç21’de, yıllık bazda %29,8 artışla (çeyreklik %6,1 azalış), operasyonel performansının beklentilerin üzerinde gerçekleşebilmiş olmasıyla, piyasa ortalama tahmini olan 1.157mn TL’nin ve tahminimiz 1.152mn TL’nin üzerinde, 1.272mn TL net kar açıklamıştır. Grup, bu dönemde genişbant segmentinde 199bin, mobil segmentte net 67bin abone alımı gerçekleştirmiştir. Bu iş kollarında abone baş ına elde edilen gelirler ise sırasıyla yıllık bazda %14,0 ve yıllık %14,8 artış göstermiştir. Böylelikle Grup’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %17,4 (çeyreklik %7,8) artarak 8.181mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 8.030mn TL’nin ve tahminimiz 8.198mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise, genişbant segmentinde elde edilen kuvvetli karlılık ve mobil segmentinin artan karlılığı ile yıllık bazda %24,3 (çeyre klik %5,7) artarak 2Ç21’de Şirket hesaplamasına göre 4.022mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi 3.770mn TL’nin üzerinde, ancak 3.897mn TL olan tahminimiz paralelinde gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK marjı, yıllık bazda yaklaşık 2,0 y.p. artışla (çeyreklik 0,9 y.p. azalışla) 2Ç21 ’de Şirket hesaplamasına göre %49,2 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelirleri yıllık 3,0x (çeyreklik %4,9) artarak 2Ç21 ’de 219mn TL olarak gerçekleşmiş, net finansal giderleri ise, artan faiz oranları ve bazı riskten korunma araçlarının yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak, TL’nin volatil olduğu 2Ç21’de yıllık bazda %38,5 (çeyreklik %62,9) artarak 874mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Grup’un efektif vergi oranı %20,9 olarak gerçekleşmiş (2Ç20: %20,3, 1Ç21: %19,8) ve net karı yıllık %29,8 artarak (çeyreklik %6,1 azalışla) 1.272mn TL’ye ulaşmıştır. Türk Telekom’un konsolide net borcu 2Ç21 sonunda 18,1mlyr TL’ye yükselmiş, ancak net borç/FAVÖK oranın hafif iyileşerek Şirket hesaplamasına göre 1,08x’e gerilemiştir.

Türk Telekom, açıklanan 2Ç21 sonuçlarının ardından, özellikle mobil iş kolundan elde edilen gelir artışı ve FAVÖK katkısının beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle, 2021 yılına dair öngörülerini yukarı yönde revize etmiştir. Buna göre Grup, 2021T yılı satış gelirlerinin %17 oranında artmasını (önceki beklenti: %16), FAVÖK’ünün yaklaşık 15,8mlyr TL seviyesinde gerçekleşmesini (önceki beklenti 15,4mlyr) ve yatırım harcamalarının 8,5mlyr TL ’ye (önceki beklenti 8,0mlyr TL) ulaşmasını beklemektedir. Şirket’in beklentilerin üzerinde açıklanan net karının ve 2021 yılına dair yukarı yönde revize edilen beklentilerin Grup payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

 

Oyak Yatırım – TürkTelekom TTKOM 1Ç21 Hisse Analizi – 06.05.2021

Net kâr beklentileri aştı… Türk Telekom 1Ç21’de yıllık %105 artışla, piyasa beklentisinin %24 ve bizim beklentimizin %11 üzerinde 1,356mn TL net kâr açıkladı. Gelirler; ARPU büyümesi, genişbant ve mobil segmentlerdeki abone artışları sayesinde yıllık %20 artarak 7,587mn TL’ye (IFRIC dahil) ulaştı. IFRIC gelirleri bir önceki yıla göre %28 artarak 365mn TL’ye ulaştı. Daha yüksek fiber yatırımları, IFRIC gelirlerinde artışın ana sebebidir.

Abone sayısı artışı ve ARPU büyümesi sayesinde operasyonel kârlılık güçlü seyretti… 1Ç21’de geniş bant aboneleri yıllık %17 (+%2 ç/ç) büyüdü, mobil abonelerse yıllık %0.4 (+%0.4 ç/ç) büyüme gösterdi. Ön ödemeli abonelerdeki düşüşün (~-100bin) aksine, faturalı abonelerde güçlü büyüme gördük(~+200bin). Sabit ses aboneleri yıllık %5 (-%0.5 ç/ç) artarken, fiber aboneler yıllık %65 (+%18 ç/ç) ile çarpıcı büyümesine devam etti. Geniş bant ARPU yıllık %14 (+3% ç/ç) artış gösterirken, mobil segment ARPU ise yıllık %12 (-%1 ç/ç) büyüdü. Sabit ses ARPU yıllık %5 (-1% ç/ç) artış gösterirken; TV ARPU ise yıllık %16 (+7% ç/ç) arttı. Operasyonel giderler/Hasılat oranı, uluslararası trafik hacmi ve döviz kurlarındaki artışa paralel olarak ara bağlantı maliyetlerindeki %28’lik artışa rağmen, ölçek ekonomisi nedeniyle bir önceki yıla göre 190bp düşüşle %19.6 oldu. FAVÖK (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %23 artarak 3.6mr TL’ye yükseldi, piyasa beklentisinin %3 ve bizim beklentimizin %5 üzerine çıkmış oldu.

Borçluluk seviyesi sağlıklı, döviz uzun pozisyon ise korundu… Türk Telekom’un S12A FAVÖK’ünün 1.4 katı kadar net borcu bulunmaktadır (Mar20: 1.4x – Ara20: 1.3x). Net borç tutarı TL’deki değer kaybı ve çeyreksel olarak daha yüksek işletme sermayesi gereksinimi ile (mevsimsellik) çeyreksel bazda %14 arttı ve 18.4mr TL oldu. Şirket’in Mar21 itibariyle, ~100mn USD uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Hatırlanacağı üzere; Şirket Eyl20’den sonra döviz yükümlülüklerinde erken ödeme yapması ve yeniden yapılandırmalara gitmesiyle Ara20’de ~180mn USD döviz uzun pozisyon yaratmıştı.

2021 beklentileri yukarı yönlü revize edildi… Şirket, 1Ç21’de sabit ve mobil işletmelerin yanı sıra kurumsal verilerde de beklentilerin üzerinde ciro büyümesi göstermesi sebebiyle 2021 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, yıllık %16 (Önceki: %14) ciro büyüme tahmini (IFRIC hariç) ve 15.4mr TL FAVÖK tahmini (Önceki: 15mr TL – 2020: 12.9mr TL) bulunmaktadır. Yatırım Harcamaları hedefi de telekomünikasyon hizmetlerine yönelik canlı talep ve döviz kurlarının etkisiyle 8.0mr TL’ye (Önceki: 7.7mr TL – 2020: (~6.9mr TL) revize edildi.

2021T FAVÖK beklentimizi ~%7 artırarak 15.6mr TL’ye ve önümüzdeki 3 yıllık FAVÖK beklentilerimizi ortalama ~%8 artırmamıza bağlı olarak; risksiz faiz oranı varsayımımızı %13’ten %14’e yükseltmemize rağmen hedef fiyatımız 11.50TL’den 12.00TL’ye revize oldu. “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ise koruyoruz.

Tacirler Yatırım – TürkTelekom TTKOM 1Ç21 Hisse Analizi – 06.05.2021

Türk Telekom – 1Ç21 sonuçlarını 1355.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1095.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin %24 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %105 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 arttı. Net satışlar 7,587 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,483 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç21’de 3,602 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,481 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 106 baz puan artarak %47.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 32 baz puan arttı ve %48.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 186 baz puan azaldı ve %19.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,770 milyon TL (1Ç20: 1,409 milyon TL ve 4Ç20: 450 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (1Ç20: %5.7 ve 4Ç20: 1.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 18,430 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.0 F/K çarpanından ve 3.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – TürkTelekom TTKOM 1Ç21 Hisse Analizi – 06.05.2021

Türk Telekom (TTKOM), 1Ç21’de kuvvetli operasyonel performansı ile yıllık %105.2 ve çeyreklik %22.7 artışlarla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,099mn TL’nin ve tahminimiz 1,159mn TL’nin üzerinde, 1,356mn TL net kar açıklamıştır. Grup, bu dönemde genişbant segmentinde 204bin, mobil segmentte net 103bin abone alımı gerçekleştirmiştir. Bu iş kollarında abone başına elde edilen gelirleri sırasıyla yıllık bazda %14.1 ve yıllık %12.2 artış göstermiştir. Böylelikle Grup’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %20.4 artarak (çeyreklik %0.8 azalışla) 7,587mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 7,493mn TL’nin ve tahminimiz 7,481mn TL paralelinde gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise, özellikle geniş bant segmentinde elde edilen kuvvetli karlılık ile yıllık bazda %27.7 (çeyreklik %7.3) artarak 1Ç21’de 3,803mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi 3,514mn TL’nin ve tahminimiz 3,517mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK marjı, yıllık bazda 2.9 y.p. (çeyreklik 3.8 y.p.) artışla 1Ç21’de %50.1 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelirleri yıllık 2.2x artarak 1Ç21’de 208mn TL olarak gerçekleşmiş, net finansal giderleri ise, azalan faiz ve net FX ve hedging giderleri ile yıllık bazda %27.1 azalarak (çeyreklik %47.8 azalışla) 536mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup’un efektif vergi oranının da görece olarak hafif gerilemesiyle (1Ç21: %19.8, 1Ç20: %20.8) net karı yıllık 2.1x (çeyreklik %22.7) artarak 1,356mn TL ’ye ulaşmıştır. Türk Telekom’un konsolide net borcu 1Ç21 sonunda 17.9mlyr TL’ye yükselmiş, ancak net borç/FAVÖK oranında değişiklik gerçekleşmemiştir.

Türk Telekom, kuvvetli açıklanan 1Ç21 sonuçlarının ardından 2021 yılına dair beklentilerini yukarı yönde revize etmiştir. Buna göre Grup, 2021T yılı satış gelirlerinin %16 oranında artmasını (önceki beklenti: %14), FAVÖK’ünün 15.4mlyr TL seviyesinde gerçekleşmesini ve yatırım harcamalarının 8mlyr TL’ye (önceki beklenti 7.7mlyr TL) ulaşmasını beklemektedir. Açıklanan sonuçların ve 2021 yılına dair yukarı yönde revize edilen beklentilerin Grup payları kısa dönem performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz

 

Oyak Yatırım – TürkTelekom TTKOM 4Ç20 Hisse Analizi – 04.02.2021

Türk Telekom 4Ç20’de bir önceki yıla göre %103 yükselişle 1,104mn TL net kâr açıkladı. Açıklanan kâr tutarı, 1,041mn TL olan bizim beklentimizin %6, konsensüs beklentisi olan 1,012mn TL’den ise %9 daha yüksektir. Sabit genişbant segmentindeki güçlü görünümün etkisiyle satış gelirleri bir önceki yıla göre %22 artarak ortalama beklentilerin ve bizim beklentimizin %4 üzerinde; 7,650mn TL (IFRIC gelirleri dahil) oldu. Satış gelirleri, genişbant gelirlerinde devam eden abone artışlarından ve abone başına gelir artışlarından olumlu etkilenirken, mobil gelirler de bu dönemde hafif gelişme gösterdi. IFRIC gelirleri bu dönemde yıllık bazda %60’lık artışla (düşük baz etkisi) 469mn TL’ye çıkarken IFRIC gelirlerini oluşturan fiber yatırım harcamalarının artması bu kalemdeki artışın sebebi oldu. Bu çeyrekte fiyat rekabetine girmeyen Türk Telekom’un sonuçlarını, daha rekabetçi fiyatlar sunan Vodafone sonuçlarıyla kıyasladığımızda Türk Telekom’un performansını oldukça başarılı buluyoruz.

4Ç20’de geniş bant ve mobil aboneler yıllık bazda sırasıyla %18 (+%5 çeyreksel) ve %1 (+0.4% çeyreksel) büyüdü. Sabit ses aboneleri bu dönemde yıllık bazda %6 (+%1 çeyreksel) arttı. Fiber segmenti ise yıllık bazda oldukça güçlü %47’lik (+%18 çeyreksel) büyüme gösterdi. Geniş bant segmentinde abone başı gelirler memnuniyet vericiydi ve bir önceki yıla göre %14 (+%4 çeyreksel) büyüdü, mobil segmentte ise yıllık bazda %11’lik (çeyreksel yatay) bir artış görüyoruz. Öte yandan, sabit ses segmenti abone başı gelirleri bir önceki yıla göre %3 (-%2 çeyreksel) düşerken, TV abone başı gelirleri ise %16’lık (+%7 çeyreksel) artış kaydetti.

Bu bağlamda, brüt kâr (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %17 artarak 3,511mn TL’ye yükseldi ve brüt marj bir önceki yıla göre 190 baz puan düşüşle %45.9 oldu. Operasyonel Giderler / Net Satışlar oranı, yukarı yönlü normalize oldu ve %20.6 seviyesinde gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere bu oran geçtiğimiz çeyrekte %18.3 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Sonuç olarak, Türk Telekom FAVÖK’ünü (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %18 artırarak 3,343mn TL’ye yükseltti. Açıklanan FAVÖK tutarı piyasa beklentisine paralel gelirken, bizim beklentizin ise %3 üzerine çıktı. FAVÖK marjı beklentimize paralel şekilde geçen yılın 150 baz puan altında %43.7 ile güçlü seyrini korudu.

Net borç / FAVÖK oranı çeyrekselde ve yıllık bazda hafif iyileşme gösterirken, Türk Telekom’un son 12 aylık FAVÖK’ünün 1.3 katı kadar (Eyl20: 1.5x – Ara19: 1.4x) net borcu bulunmaktadır ve bu oranın risksiz olduğunu düşünüyoruz. Net borç tutarı TL’deki değer kazancı ve güçlü nakit üretimi sayesinde çeyreksel bazda %14 azaldı. Öte yandan Şirket, 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Satış gelirlerinin yıllık bazda %14 büyümesi beklenirken, FAVÖK beklentisi ise 15mr TL olarak belirlendi. (2020: 12.9mr TL) Yatırım Harcamalarınin ise 7.7mr TL (2020: yaklaşık 6.9mr TL) seviyesinde olması bekleniyor.

Son olarakse Şirket bu çeyrekte 46mn USD döviz uzun pozisyona geçti. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz çeyrek döviz açık pozisyonunu 376mn USD’den 211mn USD’ye düşürmüştü. Eyl20’nin ardından döviz yükümlülüklerde yapılan erken ödemeler, yeniden yapılandırmalar ve hedge mekanizmasının artırılması bu durumun ana sebepleri oldu. Son olaraksa, temettü ödeme oranında geçtiğimiz sene ödenemeyen tutarı da düşündüğümüzde tatmin edici bir yüzde bekliyoruz. Döviz riskinin azaltılması, güçlü 4Ç20 sonuçları ve 2021 beklentilerinin şirket payları üzerinde pozitif etki göstermesini bekleriz. Hedef fiyatımızı 11.50 TL/hisse olarak; tavsiyemizi ise “Endeks Üzeri Getiri” şeklinde koruyoruz.

Deniz Yatırım – TürkTelekom TTKOM 4Ç20 Hisse Analizi – 04.02.2021

TTKOM; 4Ç20 net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti / sınırlı olumlu /

Türk Telekom 4Ç20’de 7,65 milyar TL gelir (Kons.: 7,28 milyar TL, Deniz: 7,38 milyar TL), 3,34 milyar TL FAVÖK (Kons.: 3,38 milyar TL, Deniz: 3,35 milyar TL) ve 1,10 milyar TL net kar (Kons.: 995 milyon TL, Deniz: 1,07 milyar TL) açıkladı. Şirket’in satış gelirleri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK marjında yıllık bazda azalış görüldü. Net kar ise piyasa beklentisinin %11, bizim beklentimizin %3 üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı sonuçlarına bakıldığında, satış gelirleri yıllık bazda %20 artışla 28,29 milyar TL’ye ulaştı ve Şirket’in 3Ç sonrası yukarı yönde revize ettiği beklentilerin (yıllık +%16) de üzerinde gerçekleşti. Yıllık FAVÖK ise 12,9 milyar TL ile Şirket’in tahminine (13 milyar TL) yakın bir düzeyde oluştu. Hisse son altı aylık dönemde nominal bazda %12 değer kazanırken, BİST100’ün %20 altında performans göstermiştir. Net karın beklentilerin üzerinde olması ve borç rasyosundaki iyileşme dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Türk Telekom’un toplam abone sayısı, 4Ç20’de 827 bin net abone kazanımı ile yıl sonu itibarıyla 50,4 milyona ulaştı. 2020 yılında net abone kazanımı 2,6 milyon oldu. 4Ç20’de konsolide satış gelirleri yıllık bazda %21,7 artışla 7,65 milyar TL oldu. Sabit genişbant gelirleri yıllık %31,7 artarken, mobil gelir artışı da %12,8 oldu. Şirket 3Ç20 sonuçlarının ardından 2020 satış büyüme beklentisini %13’ten %16’ya, FAVÖK beklentisini 12,4 – 12,6 milyar TL aralığından 13,0 milyar TL düzeyine yükseltmişti.

2021 Öngörüsü: Şirket 2021’de satış gelirlerinin %14 artmasını, 15 milyar TL FAVÖK ve 7,7 milyar TL yatırım harcaması öngörüyor. Pandeminin dünya çapında olumsuz etkilerinin azalmasıyla birlikte mobil segmentin de iyileşmesini bekliyor. Net borç, Eylül 2020’de 17,1 milyar TL iken 2020 sonu itibariyle 15,4 milyar TL’ye geriledi. Net borç/FAVÖK oranı, güçlü operasyonel performans, borç ödemeleri ve TL’nin USD ve EUR karşısında değer kazanmasına bağlı olarak 1,15x’e geriledi (Eylül sonu: 1,35x). 2020 sonu itibariyle Şirket’in 46 milyon USD tutarında döviz fazla pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2020: 211 milyon USD net açık).

Şeker Yatırım – TürkTelekom TTKOM 4Ç20 Hisse Analizi – 04.02.2021

Türk Telekom (TTKOM) 4Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı döneminin 2.0x ve bir önceki çeyreğin 2.6x katında, piyasa ortalama tahmini olan 958mn TL’nin ve tahminimiz 823mn TL’nin üzerinde, 1,104mn TL net kar açıklamıştır. COVID-19 salgını sürecinde, 4Ç20’de de genişbant abonelikleri talebi ve veri trafiği belirgin artış göstermiştir. Böylelikle Türk Telekom’un genişbant abone bazı 4Ç20’de oldukça kuvvetli bir biçimde, net 639bin artarak 13.4mlyr’a ulaşmıştır. Grup’un fiber aboneliklerdeki artış ve yukarı yönlü satışlarının da etkisiyle genişbant abone başına elde edilen gelirleri de yıllık bazda %14.3 oranında artarak 59.4 TL’ye yükselmiştir.

Türk Telekom, 4Ç20’de COVID-19 salgının yayılmasını engellemek üzere getirilen kısıtlamalar ve artan rekabet ortamında, mobil satış gelirleri artırımındaki dengeli yaklaşımını korumuştur. Böylelikle, toplam mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 98bin artarak 23.2mn’a ulaşmış, mobil abone başına elde edilen aylık gelirleri, abone kompozisyonunun olumlu gelişimi ile yıllık bazda %10.6 artarak 36.9 TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle, Grup’un 4Ç20 satış gelirleri, özellikle genişbant segmentindeki kuvvetli performansı ile, yıllık %21.7 (çeyreklik %3.9) artarak, p iyasa ortalama beklentisi olan 7,272mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 7,439mn TL’nin paralelinde, 7,650mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü de yıllık % 25.4 oranında artarak 3,546mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 3,341mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 3,533mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık 1.3 y.p. artış göstermiş, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla 0.9 y.p. azalarak hesaplamala rımıza göre %46.3 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net finansal giderleri 4Ç20’de yıllık %17.7 artışla (çeyreklik %24.8 azalışla) 1,028mn TL olarak gerçekleşmiş ve görece olarak düşük bir efektif vergi oranı ile (4Ç20: %6.6, 4Ç19: %17.6, 3Ç20: %22.1) net karı yıllık 2.0x ve çeyreklik 2.6 artarak 1,104mn TL o larak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un konsolide net borcu 4Ç20 sonunda 16.2mlyr TL’ye gerilemiş (3Ç20-sonu: 18.9mlyr TL), ve net borç/FAVÖK oranı 1.15x’e gerilemiştir (3Ç20 sonu: 1.35x).

Bunun yanında, Grup’un, 3Ç20 sonunda 211mn ABD doları olan net açık yabancı para pozisyonu, 4Ç20 sonu itibarıyla 46mn ABD doları uzun pozisyona dönüşmüştür. Türk Telekom, 4Ç20 sonuçlarının açıklanmasından sonra 2021 yılına dair öngörülerini paylaşmıştır. Buna g öre Grup satış gelirlerinin yıllık %14 oranında büyümesini, FAVÖK’ünün 15mn TL ve yatırım harcamaların yaklaşık 7.7mlyr TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Grup ’un beklentilerin üzerinde açıklanan 4Ç20 sonuçlarının ve kuvvetli operasyonel performansını sürdürme kararlılığına işaret eden 2 021 yılı beklentilerinin, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

 

Şeker Yatırım – TürkTelekom TTKOM 3Ç20 Hisse Analizi – 05.11.2020

Türk Telekom (TTKOM) 3Ç20’de döviz kurları ortamının elverişli olmaması ve döviz açık pozisyonu nedeniyle yıllık %61 ve çeyreklik %56 azalışla, piyasa ortalama tahmini olan 400mn TL’nin ve tahminimiz 357mn TL’nin üzerinde, 432mn TL net kar açıklamıştır. COVID-19 salgını sürecinde genişbant abonelikleri talebi ve veri trafiği belirgin artış göstermiştir. Böylelikle Türk Telekom’un genişbant abone bazı 3Ç20’de kuvvetli bir biçimde, net 534bin artarak 12.8mlyr’a ulaşmıştır.

Grup’un fiber aboneliklerdeki artış ve yukarı yönlü satışlarının da etkisiyle genişbant abone başına elde edilen gelirleri de yıllık bazda %14.0 oranında artarak 57.1 TL’ye yükselmiştir. 3Ç20’de salgın kısıtlamalarının azaltılmasıyla artan hareketliliğin neticesinde, mobil aktivasyon pazarı görece olarak canlanmıştır. Bunun paralelinde, Türk Telekom’un toplam mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 269bin artarak 23.1mn’a ulaşmıştır. Grup’un mobil abone başına elde edilen aylık gelirleri, abone kompozisyonunun olumlu gelişimi ile yıllık bazda %7.1 artarak 37.1 TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle, Grup’un 3Ç20 satış gelirleri, özellikle genişbant segmentindeki kuvvetli performansı ile, yıllık %18.6 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 7,123mn TL’nin ve tahminimiz 7,286mn TL’nin paralelinde, 7,366mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü de yıllık %15.7 oranında artarak 3,477mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 3,356mn TL’nin ve tahminimiz 3,459mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, kuvvetli bir baz dönemi üzerine yıllık 1.2 y.p. gerilemiş, ancak bir önceki çeyreğin 0.8 y.p. üzerinde, %47.2 olarak gerçekleşmiştir. Ancak Grup’un net finansal giderleri 3Ç20’de belirgin artışla 1,367mn TL’ye yükselmiş, ve net karı böylelikle yıllık %61.3 ve çeyreklik %55.9 azalarak 432mn TL’ye olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un konsolide net borcu 3Ç20 sonunda 18.9mlyr TL’ye ulaşmış (2Ç20-sonu: 17.0mlyr TL), ancak net borç/FAVÖK oranı hafif artışla 1.35x’e yükselmiştir (2Ç20 sonu: 1.31x). Bunun yanında, Grup’un, 2Ç20 sonunda 376mn ABD doları olan net açık yabancı para pozisyonu 3Ç20 itibarıyla 211mn ABD doları’na gerilemiştir. Ek olarak, TL’nin değer kaybı bir kısım riskten korunma sözleşmelerinin etkin korumasını azaltmasıyla, 30 Eylül 2020 tarihinden sonra, mevcut koruma sözleşmelerinin 400mn ABD dolarlık kısmı yeniden yapılandırılmış ya da erken kapatılmıştır.

Türk Telekom, 3Ç20 sonuçlarının açıklanmasından sonra 2020 yılına dair öngörülerini yukarı yönde revize etmiştir. Buna göre Grup UFRYK hariç satış gelirlerindeki büyüme beklentisini yaklaşık %16 (önceki beklenti: yaklaşık %13), FAVÖK beklentisini yaklaşık 31mlyr TL (önceki beklenti: 12.4mlyr TL -12.6mlyr TL) ve yatırım harcamaları tahminini yaklaşık 6.6mlyr TL (önceki beklenti: 6.4mlyr TL) olarak revize etmiştir. Grup’un yukarı yöne revize edilmiş olan 2020 yılına dair beklentilerinin, açık yabancı para pozisyonunun azalmış olması ve riskten korunma sözleşmelerinin yeniden yapılandırılmasının, ve açıklanan sonuçların beklentilerin üzerinde bir net karlılığa işaret ediyor olmaları nedeniyle, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Tacirler Yatırım – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Türk Telekom – 3Ç20 sonuçlarını 432.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 372.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %56 azaldı. Net satışlar 7,366 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,135 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mobil gelirleri, yıllık bazda, %9 artarken, sabit hat gelirleri ise, yıllık bazda, %26 arttı. Geniş bant gelirleri %26 büyüdü.

Şirket, 3Ç20’de 3,477 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,332 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan azalarak %47.2 oldu. Mobil bölümün FAVÖK’ı, yıllık bazda, %7 geriledi ve FAVÖK marjı %29,4 olarak gerçekleşti (3Ç19: 34,5%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %25 arttı ve FAVÖK marjı %51.2 olarak gerçekleşti (3Ç19: 51,6%).

Türk Telekom, 3Ç20’de 1,579 milyar TL net finansal giderler kaydetmiş olup, bu değer 3Ç19’da 475 milyon TL idi. Net finansal giderlerdeki artışın altında yatan temel neden kur farkı giderleridir. (3Ç20: 1,007 milyar TL, 3Ç19: 180 milyon TL gelir) Şirketin 9A20 itibariyle, 211 milyon ABD Doları döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 18,867 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.35 olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 3.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Türk Telekom 3Ç20’de bir önceki yıla göre %61 düşüşle 432mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kâr tutarı, 433mnTL olan bizim beklentimize paralel ve konsensüs beklentisi olan 365mn TL’den %19 daha yüksektir. Sabit genişbant segmentindeki güçlü görünümün etkisiyle satış gelirleri bir önceki yıla göre %19 artarak ortalama beklentilerin ve bizim beklentimizin sırasıyla %6 ve %4 üzerinde; 7,366mnTL (IFRIC dahil) oldu. Satış gelirleri, genişbant gelirlerinde devam eden abone artışlarından ve abone başına gelir artışlarından olumlu etkilenirken, mobil gelirler de bu dönemde hafif gelişme gösterdi. IFRIC gelirleri bu dönemde yıllık bazda %7’lik artışla 414 milyon TL’ye çıkarken IFRIC gelirlerini oluşturan fiber yatırım harcamalarının artması bu kalemdeki artışın sebebi oldu.

3Ç20’de geniş bant ve mobil aboneler yıllık bazda sırasıyla %13 (+%4 çeyreksel) ve %1 (+1% çeyreksel) büyüdü. Covid-19 kısıtlamalarının azalması mobil segmenti de destekledi. Sabit ses aboneleri bu dönemde yıllık bazda %5 (+%2 çeyreksel) arttı. Fiber segmenti ise yıllık bazda oldukça güçlü %30’luk (+%9 çeyreksel) büyüme gösterdi. Geniş bant segmentinde abone başı gelirler memnuniyet vericiydi ve bir önceki yıla göre %14 büyüdü, mobil segmentte ise yıllık bazda %7’lik bir artış görüyoruz. Öte yandan, sabit ses segmenti abone başı gelirleri bir önceki yıla göre %2 düşerken, TV abone başı gelirleri ise %18’lik artış kaydetti.

Bu bağlamda, brüt kâr (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %14 artarak 3,443 milyon TL’ye yükseldi ve brüt marj bir önceki yıla göre 190 baz puan düşüşle %46.7 oldu. Operasyonel Giderler / Net Satışlar oranı, geçen yılki yüksek bazda oluşan personel giderlerine ve yükselen bağlantı maliyetlerine rağmen, operasyonel kaldıraçın ve nisbeten azalan pazarlama giderleri sayesinde bir önceki yıla göre 150 baz puan düşüşle %18.3 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, Türk Telekom FAVÖK’ünü (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %16 artırarak 3,431 milyon TL’ye yükseltti. Açıklanan FAVÖK tutarı bizim %5 ve konsensüsün ise %3 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı geçen yılın 120 baz puan altında %46.6 ile güçlü seyrini korudu.

Net borç / FAVÖK oranı çeyrekselde ve yıllık bada yatay kalırken, Türk Telekom’un son 12 aylık FAVÖK’ünün 1.5 katı kadar (2Ç20: 1.4x – 3Ç19: 1.5x) net borcu bulunmaktadır ve bu oranın risksiz olduğunu düşünüyoruz. Net borç tutarı TL’deki değer kaybı nedeniyle çeyreksel bazda %11 arttı.

Öte yandan Şirket, 2020 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyon yaptı. Satış gelirlerinin yıllık bazda %16 büyümesi beklenirken (Önceki: %13), FAVÖK beklentisi ise 13 milyar TL’ye revize edildi. (Önceki: 12.4-12.6 milyar TL) Fiber harcamalarındaki artışın sürmesi ve TL’deki değer kaybı sebebiyle ise Yatırım Harcamaları beklentisi %3’lük ek revizyonla (Önceden %11 daha yukarı revize edilmişti) 6.6 milyar TL’ye yükseltildi. Son olarakse Şirket bu çeyrekte döviz açık pozisyonunu 376 milyon USD’den 211 milyon USD’ye kadar düşürdü. Eylül20’nin ardından döviz yükümlülüklerde yapılan erken ödemeler ve yeniden yapılandırmalar sayesinde ise döviz açık pozisyonu yaklaşık %25 oranında daha düştü, bu durumu gelecek çeyrek bilançolarında görmeyi bekliyoruz. Sonuçlar beklentilerimize uyumlu olmakla birlikte hedef fiyatımızı 10.70 TL / hisse olarak; tavsiyemizi ise “Endeks Üzeri Getiri” şeklinde koruyoruz.

Deniz Yatırım – TürkTelekom TTKOM Hisse 3Ç20 Analizi – 05.11.2020

TTKOM; 3Ç20 Net Kar Beklentilerin Üzerinde, 2020 VAFÖK Beklentisi Yukarı Yönlü Revize Edildi / hafif olumlu

Türk Telekom 3Ç20’de 7,4 milyar TL gelir (Kons.: 7,1 milyar TL, Deniz: 7,2 milyar TL), 3,4 milyar TL VAFÖK (Kons.: 3,33 milyar TL, Deniz: 3,43 milyar TL) ve 432 milyon TL net kar (Kons.: 372 milyon TL, Deniz: 337 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel sonuçları hem bizim hem piyasanın beklentilerine uyumlu gerçekleşirken, net kar finansal giderlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi sayesinde beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Şirket net karı, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan şirket 2020 satış büyüme beklentisini %13’ten %16’ya artırırken, VAFÖK beklentisini 12,4 -12,6 milyar TL aralığından 13,0 milyar TL aralığına yükseltti. Şirket sabit tarafta artan internet ihtiyacı görüldüğünü belirtirken, mobil tarafta da Haziran ayından beri iyileşme ve normalleşme yolunda sektör trendleri gözlemlendiğini belirtti. Yatırım harcamaları ise hem kur varsayımlarındaki değişiklik hem de yüksek getirili fiber yatırımlarının öne alınması sayesinde 6,4 milyar TL’den 6,6 milyar TL’ye revize edildi. Hem beklentilerin üzerinde gelen net kar hem de 2020 VAFÖK beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi sayesinde, 3Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Hisse son altı aylık dönemde BİST100’ün %19 altında getiri getirmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Yorum – 02.11.2020

TTKOM; Türk Telekom 128 milyon ABD Doları tutarında borç ödedi / hafif olumlu… Türk Telekom borç portföyünün ve maliyet yapısının optimize edilmesi amacıyla, vadesine ortalama 2,1 yıl kalmış olan toplam 128 milyon USD mukabili kredinin ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Haberin hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in Haziran sonu itibariyle 19,7 milyar TL net borç, 376 milyon USD döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. 2018 sonunda 1,2 milyar USD seviyesinde olan döviz açık pozisyonu kademeli olarak azalarak 2019 sonunda 370 milyon USD seviyesine gerilemiştir.

ŞEKER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Türk Telekom (TTKOM) 2Ç20’de, beklentilerin üzerindeki kuvvetli operasyonel performansı ve gerileyen finansal giderleri sayesinde, yıllık %125 ve çeyreklik %48 artışlarla, piyasa ortalama tahmini olan 806mn TL’nin ve tahminimiz 740mn TL’nin oldukça üzerinde, 980mn TL net kar açıklamıştır. COVID-19 salgını sürecinde genişbant abonelikleri talebi ve veri trafiği belirgin artış göstermiştir. Böylelikle Türk Telekom’un genişbant abone bazı 2Ç20’de net 595bin artarak 12.2bn’a ulaşmıştır. Grup’un fiber aboneliklerdeki artış ve yukarı yönlü satışlarının da etkisiyle genişbant abone başına elde edilen gelirleri de yıllık bazda %14.4 oranında artış göstermiştir.

2Ç20’de salgın etkisiyle azalan hareketliliğin neticesinde, mobil aktivasyon pazarı daralarak farklı bir eğilim göstermiştir. Bunun paralelinde, Türk Telekom’un toplam mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 380bin azalarak 22.8mn’a gerilemiştir. Ancak Grup’un mobil abone başına elde edilen aylık gelirleri, abone kompozisyonunun olumlu gelişimi ile yıllık bazda %5.2 artış gösterebilmiştir. Türk Telekom, bu dönemde hızlı geri dönüşü olacak fiber yatırımlarını öne çekmiştir ve UFRYK 12 inşaat gelirleri düzeltmesi yıllık belirgin, %145 oranında artarak 600mn TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle, Grup’un 2Ç20 satış gelirleri, özellikle genişbant segmentindeki kuvvetli performansı ile, yıllık %21.0 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 6,529mn TL’nin ve tahminimiz 6,564mn TL’nin üzerinde, 6,969mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü de yıllık %20.7 oranında artarak 3,237mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 3,058mn TL’nin ve tahminimiz 3,089mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, artan UFRYK gelirleri etkisi ile çok hafif 0.1 y.p. (kuvvetli bir baz üzerine çeyreklik 0.8 y.p.) daralarak %46.4 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net finansal giderleri yıllık %35.9 azalarak 631mn TL’ye gerilemiş, ve net karı böylelikle yıllık %125.4 ve çeyreklik %48.4 artarak 980mn TL’ye ulaşmıştır. Türk Telekom’un konsolide net borcu 2Ç20 sonunda 17.0mlyr TL’ye yükselmiş (1Ç20-sonu: 16.4mlyr TL), ancak net borç/FAVÖK oranı 1.3x’e gerilemiştir (1Ç20 sonu: 1.4x). Grup, 2Ç20 sonuçlarının açıklanmasından sonra 2020 yılına dair öngörülerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Açıklanan kuvvetli sonuçların Grup payları performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

OYAK YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

TTKOM 2Ç20’de bir önceki yıla göre %126 artışla 980mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kâr tutarı, 820mnTL olan bizim beklentimiz ve konsensüs beklentisi olan 815mn TL’den %20 daha yüksektir. Sabit genişbant segmentindeki güçlü görünümün etkisiyle satış gelirleri bir önceki yıla göre %21 artarak ortalama beklentilerin ve bizim beklentimizin sırasıyla %6 ve %4 üzerinde; 6,969mnTL (IFRIC dahil) oldu. Satış gelirleri, genişbant gelirlerinde devam eden abone artışlarından ve abone başına gelir artışlarından olumlu etkilenirken, mobil gelirler, abone sayısındaki çeyreksel bazda hafif düşüş nedeniyle bir miktar zayıf kaldı.

2Ç20’de geniş bant ve mobil aboneler yıllık bazda sırasıyla %10 (+%5 çeyreksel) ve %2 (-2% çeyreksel) büyüdü. Sektördeki yüksek düzeydeki rekabet mobil abonelerde çeyreksel bazda hafif bozulma görülmesinin ana sebebi oldu. Sabit ses aboneleri bu dönemde yıllık bazda %4 (+%2 çeyreksel) arttı. Geniş bant segmentinde abone başı gelirler memnuniyet vericiydi ve bir önceki yıla göre %14 büyüdü, mobil segmentte ise yıllık bazda % 5’lik hafif bir artış görüyoruz. Öte yandan, sabit ses segmenti abone başı gelirleri bir önceki yıla göre %3 düştü.

Bu bağlamda, brüt kâr (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %17 artarak 3,222 milyon TL’ye yükseldi ve brüt marj bir önceki yıla göre 150 baz puan düşüşle %46.2 oldu. Operasyonel Giderler / Net Satışlar oranı, geçen yılki yüksek bazda oluşan personel giderlerinin yanı sıra pazarlama giderlerindeki düşüş nedeniyle bir önceki yıla göre 270 baz puan düşüşle %19.0 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, Türk Telekom FAVÖK’ünü (IFRIC dahil) bir önceki yıla göre %20 artırarak 3,196 milyon TL’ye yükseltti. Açıklanan FAVÖK tutarı bizim ve konsensüsün %5 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı geçen yılın 40 baz puan altında %45.9 ile güçlü seyrini korudu. Yüksek seviyede fiber yatırımı sebebiyle Türk Telekom, bir önceki yıla göre %146 daha yüksek IFRIC geliri elde etti. (2Ç19: TL244mn – 1Ç20: TL287mn – 2Q20: TL600mn) Geçtiğimiz çeyrekte Türk Telekom 2020 yılı fiber yatırım harcamasında yukarı yönlü bir revizyon (+% 11) yapmıştı ve bu durum satış gelirlerini de olumlu yönde etkiliyor.

Net borç / FAVÖK oranı çeyrekselde yatay kalırken, yıllık bazda ise iyileşme gösterdi. Türk Telekom’un son 12 aylık FAVÖK’ünün 1.3 katı kadar (1Ç20: 1.x – 2Ç19: 1.8x) net borcu bulunmaktadır ve bu oranın risksiz olduğunu düşünüyoruz. Net borç tutarı TL’deki değer kaybı nedeniyle çeyreksel bazda %4 arttı. Operasyonel nakit akışındaki güçlü iyileşme sayesinde, döviz bazlı kredilerde (orijinal döviz kuru) çeyreksel bazda yaklaşık %25 düşüş görüyoruz. Türk Telekom, operasyonel serbest nakit akımını ise çeyreksel bazda %28, bir önceki yıla göre ise %19 artırdı. Sonuçlar tahminlerimizden daha iyi. Buna paralel olarak 2020 ve sonrası için varsayımlarımızda yukarı yönlü güncellemeler yapıyor hedef fiyatımızı 11.00 TL / hisse olarak güncelliyor, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

TTKOM; 2Ç20 net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Türk Telekom, 2Ç20’de 6.969 milyon TL gelir (Deniz Yatırım: 6.527 milyon TL / Konsensus: 6.564 milyon TL), 3.196 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 3.011 milyon TL / Konsensus: 3.040 milyon TL) ve 980 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 822 milyon TL / Konsensus: 807 milyon TL) açıkladı. Faaliyet sonuçları beklentilerimizin biraz üzerinde olsa da, beklenenden daha düşük net finansal ve vergi giderlerinin olumlu etkisi sayesinde karlılık bizim ve piyasa tahminlerinden yüksek geldi. Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olacağını düşünüyoruz. Genişbant segmentindeki net abone artışı 2Ç20’de 595 bin ile halka arzdan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken toplam abone sayısı ise 12.2 milyon seviyesine çıktı. Geniş bant ARPU, 2011 yılından bu yana TL bazında 14,4% ile en yüksek büyümeyi gördü. Mobil segment performansı 2Ç20’de beklendiği gibi daha ılımlı geçti. Mobil abone rakamı 2Ç20’de 380 bin net kayıpla 22.8 milyon oldu.

TACİRLER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Türk Telekom – 2Ç20 sonuçlarını 980.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 798.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %125 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %48 arttı. Net satışlar 6,969 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,557 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Mobil gelirleri, yıllık bazda, %9 artarken, sabit hat gelirleri ise, yıllık bazda, %29 arttı. Şirket, 2Ç20’de 3,277 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,046 milyon TL’den %6 daha yüksek gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 baz puan artarak %46.4 oldu. Mobil bölümün FAVÖK’ı, yıllık bazda, %4 geriledi ve FAVÖK marjı %28.4 olarak gerçekleşti (2Ç19: 32.4%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %29 arttı ve FAVÖK marjı %50.3 olarak gerçekleşti (2Ç19: 50%). Türk Telekom, 2Ç20’de 703 milyon TL net finansal giderler kaydetmiş olup, bu değer 2Ç19’da 999 milyon TL idi. Şirketin 1Y20 itibariyle, 376 milyon ABD Doları döviz açıks pozisyonu bulunmaktadır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 17 milyar TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 3.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom’un 2. çeyrek net dönem karı 980,5mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 799mn TL, bizim beklentimiz ise 816mn TL idi. Türk Telekom’un 2Ç2020 satış gelirleri %21 artışla 6.969mn TL’ye yükselirken, brüt kar %17,5 artarak 3.222mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,4 puan azalışla %46,2’yi göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 2Ç2020’de 48,7 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %5,8 artmış ve 1.323mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 2. çeyrekte 45mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %23,3 artarak 1.854mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,5 puan artışla %26,6’ya yükselmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 2Ç2019’daki 2.681mn TL’den 2Ç2020’de 3.237mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 0,1 puan azalışla %46,4’ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 72,7mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 65mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 1.861mn TL ile 2Ç2019’un %24,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 630,8mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 2Ç2019’da 984,5mn TL’lik finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 1.231mn TL olurken 250,2mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 980,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 511,3mn TL, net dönem karı ise 434,8mn TL idi.

2. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 1.641mn TL’yi göstermiştir. 2019’un ilk 6 ayındaki net dönem karı 744,8mn TL idi.

Şirket 2020 yılı öngörülerini koruduğunu açıklamıştır. Şirketin gelir artışı öngörüsü %13 olup FAVÖK beklentisi 12,4-12,6 milyar TL aralığındadır. Yatırım harcamaları beklentisi ise 6,4 milyar TL seviyesindedir.

 

Türk Telekom Temettü ve Hisse Geri Alım Kararları Genel Kurul’a Sunulacak – 03.07.2020

Türk Telekom Yönetim Kurulu 2019 yılı kârından %25 oranında kâr dağıtımı yapılarak, hisse başına 17.19 kuruş temettü ödemesi kararı aldı. Karar 25 Temmuz’da yapılacak olan Genel Kurul’un onayına sunulacak. Buna göre toplam temettü ödemesi 602mn TL ve ödeme tarihi 28 Temmuz olarak planlanıyor. Türk Telekom’un dünkü kapanışa göre temettü verimi %2.1’e tekabül etmektedir.

Ayrıca Genel Kurul’da hisse geri alım işlemleri hakkında yeni bir gündem maddesi eklenmiştir; Şirket tarafından gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

TACİRLER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç20 – 14.05.2020

Türk Telekom – 1Ç20 sonuçlarını 661 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 577 milyon TL olan piyasa beklentisinin %14 üzerinde olup, yıllık bazda %113 artışı işaret etmektedir. Net satışlar 6,303 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,228 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mobil ve geniş bant gelirleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %13 ve %19 artarken, sabit hat gelirleri geçen yıla göre yatay kaldı.

Şirket, 1Ç20’de 2,977 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,942 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 190 baz puan azalarak %47,2 oldu. Mobil bölümün FAVÖK’ı, yıllık bazda, yatay kaldı ve FAVÖK marjı %28.3 olarak gerçekleşti (1Ç19: 31.5%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %16 arttı ve FAVÖK marjı %52 olarak gerçekleşti (1Ç19: 54.3%). Türk Telekom, 1Ç20’de 870 milyon TL net finansal giderler kaydetmiş olup, bu değer 1Ç19’da 1,276 milyar TL ve 4Ç19’da ise 939 milyon TL idi.

Şirketin 1Ç20 itibariyle, 225 milyon ABD Doları döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 16,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.43 olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini güncelledi. Revize edilen beklentilere göre, 2020 yılı konsolide ciro büyümesi yaklaşık %13 olarak revize edilirken daha önce %14 olarak tahmin edilmekte idi. Şirket yönetimi 2020 yılına ait FAVÖK beklentisini 12,4-12,6 milyar TL olarak belirlerken bu rakam daha önce 12,4 milyar TL idi. Son olarak yatırım harcaması tahmini 6,4 milyar TL’ye yükseltirken ve daha önceki bu beklenti 5,8 milyar TL idi.

ŞEKER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç20 – 14.05.2020

Türk Telekom (TTKOM) 1Ç20’de yıllık bazda %113 ve çeyreklik %21 yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan 591mn TL’nin ve tahminimiz 563mn TL’nin üzerinde, 661mn TL net kar açıklamıştır. Grup, COVID-19 salgını ile beraber sabit genişbant hizmetlerine olan talebin ve data kullanımının artmış olduğunu paylaşmıştır. Türk Telekom, böylelikle sabit genişbant gelirlerindeki kuvvetli artış ile yıllık bazda %16.6 yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan 6,206mn TL’ye ve tahminimiz 6,212mn TL’ye paralel olarak, 6,303mn TL satış geliri elde etmiştir.

Grup’un FAVÖK’ü de, kuvvetli bir baz dönem üzerine yıllık bazda %12.1 oranında büyüyerek, piyasa ortalama beklentisi olan 2,951mn TL ve tahminimiz 2,941mn TL paralelinde, 2,977mn TL olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 1Ç20 sonunda döviz açık pozisyonu azalmış, ve FX riskinden korunma işlemleri ile net finansal giderleri belirgin azalış göstermiştir. Böylelikle Grup’un net karı, yıllık %113 ve çeyreklik %21 artışlarla 1Ç20’de 661mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un net borcu dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 16.4mlyr TL’ye yükselmiş (4Ç19-sonu: 15.8mlyr TL), ancak net borç/satışları 1.4x seviyesinde kalmıştır.

Türk Telekom, 1Ç20 sonuçlarının açıklanmasının takibinde, COVID-19 sonrasında 2020 yılına dair beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Grup, 2020 yılı satış gelirlerinin temkinlilikle %13 oranında büyüyebileceğini tahmin etmekte (önceki beklenti: %14), FAVÖK’ünün ise 12.4mlyr TL ile 12.6mlyr TL aralığında gerçekleşebileceğini öngörmektedir (önceki beklenti: 12.4mlyr TL). Türk Telekom ayrıca 2020 yılı yatırım harcamalarının 6.4mlyr TL civarında gerçekleşebileceğini öngörmektedir (önceki beklenti: 5.8mlyr TL). Açıklanan sonuçların Grup payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

İNTEGRAL YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç20 – 14.05.2020

TTKOM 1Ç20 döneminde 660 mn TL net kar açıkladı. Piyasaların beklentisi 568 mn TL düzeyindeydi. Beklentilerin üzerinde bir kar gelirken, 1Ç19 dönemine göre de karı %113 arttı. Şirketin cirosu bu dönemde 6.302 mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %16 yükseldi. FAVÖK rakamı ise 1Ç20 döneminde 2.925 mn TL oldu. 1Ç19 dönemine göre FAVÖK %12 arttı. Brüt kar marjı %47.71 ve FAVÖK marjı %46.41 oldu. Geçen yıla göre marjlar yatay seyretti.

Şirketin karındaki artışa bakıldığında, güçlü operasyonel performansın yanında yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderlerin etkisi olduğu dikkat çekiyor. Açık yabancı para pozisyonunun düşmesi ile net finansal gider 1Ç20 döneminde 870 mn TL seviyesine geriledi. (1Ç19: 1.276 mn TL)

Şirketin 31 Mart 2020 itibariyle net borcu 16 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,38x seviyesi ile son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Cari oran 0,99x ve likidite oranı 0,96x seviyesinde. Kısa vadede borç çevirme sorunu görülmüyor.

Net açık yabancı para pozisyonu, 1Ç18 döneminde 2.600 mn ABD Doları seviyesindeydi. 1Ç20 döneminde 225 mn ABD Doları seviyesine geriledi. Bu seviye Şirketin halka arzından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Borçluluk seviyesindeki düşüş ve kur riskine karşı koruma amaçlı türev işlemlerin etkisi ile net yabancı para pozisyonunda düşüş yaşandı.

Şirket, hedge politikasını 2020 yılında da korumaya devam etti. Aynı zamanda, TL cinsinden borçlanma paylarını da arttırdı. 1Ç19 döneminde 3.039 mn ABD Doları eşdeğerinde olan net borcu 1Ç20 döneminde 2.524 mn ABD Dolar seviyesine geriledi.
TTKOM toplam abone sayısı 1Ç20 döneminde 563 bin net artışla 48,4 milyona yükseldi. Şirketin son 12 ayda gerçekleşen net abone kazanımı 1,7 milyon olarak gerçekleşti. Sabit geniş bant abone bazı 1Ç20 döneminde fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11,6 milyona ulaştı. Sabit geniş bant ARPU artışı %14 oldu. Fiber abone sayısı bu çeyrekte 231 net abone kazanımı ile yıllık %22 artış kaydederek 4,4 milyona ulaştı.

ZİRAAT YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç20 – 14.05.2020

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom’un 1. çeyrek net dönem karı 660,7mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 577mn TL, bizim beklentimiz ise 551mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden iyi gerçekleşen brüt kar marjı etkili olmuştur. Türk Telekom’un 1Ç2020 satış gelirleri %16,6 artışla 6.303mn TL’ye yükselirken, brüt kar %16,1 artarak 3.007mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 0,2 puan azalışla %47,7’i göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 1Ç2020’de 48,4 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %20,8 artmış ve 1.355mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 1. çeyrekte 124mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %6,9 artarak 1.528mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 2,2 puan düşüşle %24,2’ye gerilemiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 1Ç2019’daki 2.655mn TL’den 1Ç2020’de 2.977mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,9 puan azalışla %47,2’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 95mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 54,3mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 1.569mn TL ile 1Ç2019’un %10,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 735,1mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 1Ç2019’da 1.209mn TL’lik finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 833,8mn TL olurken 173,1mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 660,7mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 215,2mn TL, net dönem karı ise 310mn TL idi.

Şirket Kovid-19 sonrasında beklentilerinde temkinli bir yaklaşımı tercih ettiğini belirtmiştir. Bu kapsamda genel risk unsurlarını yansıtarak 2020 gelir artışı öngörüsünü %14’ten %13’e çekmiştir. FAVÖK öngörüsünü ise disiplinli maliyet yönetimini ve ürün grubu satış dağılımındaki olumlu değişikliği yansıtarak yaklaşık 12,4 milyar TL’den 12,4-12,6 milyar TL’ye yukarı yönlü revize etmiştir. Diğer taraftan, altyapıda hızlı geri dönüşü olacak bazı fiber yatırımlarını öne çekmeye karar vermiştir. Buna istinaden, yatırım harcamaları öngörüsünü, kur hareketlerindeki etkiyi de yansıtarak, yaklaşık 5,8 milyar TL’den 6,4 milyar TL’ye yükseltmiştir.

 

OYAK YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 31.03.2020

Türk Telekom daha önce 03.04.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan, Olağan Genel Kurul Toplantısını daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Hatırlanacağı üzere, Türk Telekom Yönetim Kurulu 2019 yılı karından 1,2 milyar TL (hisse başına 0,344 TL) nakit temettü dağıtma kararını Genel Kurul’a teklif etmişti. Bu tutar şirketin 2019 yılı karının %50’sine denk gelirken son kapanış fiyatı üzerinden %5,2 temettü verimine işaret etmektedir. Temettü dağıtımının 1 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Türk Telekom’dan Temettü Açıklamaları – 03.03.2020

Türkiye’nin lider entegre telekomünikasyon şirketi olarak Türk Telekom, belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmak, teknolojik üstünlüğünü devam ettirecek şekilde yatırımlarına devam etmek ve aynı zamanda bilanço yapısını daha da güçlendirilmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulu bahsi geçen bu öncelikleri dikkate alarak 2019 faaliyet yılı kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasını teklif etmiştir. Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar verilmek üzere,

1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL’si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL’si 2016 yılı dönem kârlarından)

2. Şirketimizin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 895.744.275,06 TL olduğu,

3. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000 TL’nin SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

4. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)

6. Bu minvalde,

 • a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL’nin %20’sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL’nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması;
 • b. 714.369.982,92 TL’nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması;
 • c. 102.802.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5’inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10’a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması;
 • d. 2019 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.100.961.000 TL’nin geçmiş yıl kârı olarak şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu;

Dolayısıyla;

 • e. Şirketimiz 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının, yaklaşık %50 oranına tekabül eden toplam brüt 1.203.020.000,00 TL’nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu;
 • f. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,34372 Kuruş (%34,37) olmak üzere toplam brüt 1.203.020.000,00 TL nakit temettü ödenmesi;

7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 01.06.2020 tarihinde başlanması

kararlaştırılmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021
Peşin
0,3437200
34,372
0
0,3437200
34,372
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039
Peşin
0,3437200
34,372
15
0,2921620
29,2162
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047
Peşin
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013
Peşin
0,3437200
34,372
15
0,2921620
29,2162
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
01.06.2020
03.06.2020
02.06.2020

Not: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %50’dir.

* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu’na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj’a tabi değildir.

*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15’tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin “dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi” olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

ŞEKER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

Türk Telekom (TTKOM) 4Ç19’da piyasa ortalama beklentisi olan 537mn TL’ye benzer olarak (Seker Yatırım T.: 578mn TL), 545mn TL net kar açıklamıştır. Açıklanan net kar, 4Ç18’de Grup’un yüklü miktarda kur farkı ve türev araçlardan gelir elde etmiş ve oldukça yüksek bir dönem karı kaydetmiş olması nedeniyle yıllık %75.4, ve yine 4Ç19’da, kur ve türev araçlardan gider kaydedilmiş olması nedeniyle bir önceki dönemin %51.3 altında gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un operasyonel performansı da beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Grup, 4Ç19’da da tüm segmentlerde abone alımlarına devam etmiş, ancak büyük ölçüde BTK’nin gerektirdiği doğrultuda kimlik bilgileri bulunmayan aboneliklerin 1 Aralık 2019’a kadar iptal edilmiş olması ile, net abone alımları görece olarak yavaşlayarak 0.25mn olarak gerçekleşmiştir. Bunu yanında, genişbant ve mobil abonelerinden elde edilen aylık gelirler yıllık bazda %13.3 ve %7.7 oranlarında artış göstermiş, ve Grup’un konsolide satış gelirleri yıllık %15.8 artarak piyasa ortalama beklentisi 6,188mn TL’ye ve tahminimiz 6,276mn TL’ye paralel, 6,284mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup’un FAVÖK’ü ise, 2019 yılında uygulanmaya başlanan UFRS16’nin da olumlu etkisiyle yıllık %26.9 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,780mn TL ve tahminimiz 2,805mn TL’ye benzer olarak 2,828mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4Ç19’da yıllık bazda 3.7 y.p. artışla ve oldukça kuvvetli 3Ç19’a kıyasla beklendiği üzere 3.4 y.p. azalarak %45.0 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net finansal giderleri, kur farı giderleri ve riskten korunma hesabında zarar kaydedilmiş olması nedeniyle, 874mn TL olarak gerçekleşmiştir (4Ç18 net finansal gelirler: 1,248mn TL, 3Ç19 net finansal giderler: 467mn TL). Efektif vergi oranı da görece olarak yüksek %17.6 oranında gerçekleşmiştir (4Ç18: %16.6, 3Ç19: %17.0). Böylelikle net kar, yıllık %75.4 ve çeyreklik %51.3 gerileyerek 545mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında Grup’un net borcu 15.8mlyr TL seviyesinde kalmıştır, bir önceki dönem kapanışına göre değişiklik göstermemiştir. Grup, sonuçların açıklanmasından sonra 2020 yılına dair öngörülerini paylaşmıştır. Türk Telekom 2020 yılında satış gelirlerini %14 oranında arttırmayı, FAVÖK’ünün 12.4mlyr TL ve yatırımlarının 5.8mlyr TL seviyesinde gerçekleşebileceğini öngörmektedir. Açıklanan sonuçların ve 2020 yılı beklentilerinin Grup payları performansı üzerinde hafif olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 544.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 530.1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %75 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %51 azaldı. Net satışlar 6,284 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,196 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mobil ve geniş bant gelirleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %19 ve %20 artarken, sabit hat gelirleri yatay kaldı.

Şirket, 4Ç19’de 2,828 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,755 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 384 baz puan artarak %45.2 oldu. Mobil operasyonların FAVÖK’ı yıllık bazda %50 arttı ve FAVÖK marjı %28 olarak kaydedildi. (4Ç18: %22). Sabit hat operasyonlarının FAVÖK’ı, yıllık bazda, %21 arttı ve FAVÖK marjı %49 olarak gerçekleşti. (4Ç18: %48).

Şirket 4Ç19’da 939 milyon TL net finansal gider kaydetti. 4Ç18’de 1,4 milyar TL net finansal gelir kaydetmiş idi. 2019 yılsonu itibariyle, Türk Telekom’un net döviz açık pozisyonu 370 milyon ABD doları olurken, 9A19 itibariyle 446 milyon ABD doları idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 15,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.0 F/K çarpanından ve 4.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini %14 konsolide satış büyümesi, 12,4 milyar TL konsolide FAVÖK ve 5,8 milyar TL yatırım harcaması olarak belirledi. Şirket yönetiminin açıklamış olduğu 2020 beklentileri Bloomberg’de bulunan tahminlerin hafif yukarısındadır.

ZİRAAT YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom’un 4. çeyrek net dönem karı 544,6mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 530mn TL, bizim beklentimiz ise 488mn TL idi. Türk Telekom’un 4Ç2019 satış gelirleri %16,4 artışla 6.284mn TL’ye yükselirken, brüt kar %24 artarak 3.006mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 2,9 puan artışla %47,8’i göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 4Ç2019’da 47,8 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %18,7 artmış ve 1.384mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 4. çeyrekte 120,9mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %6,4 artarak 1.501mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise, 4Ç2018’deki diğer faaliyet geliri yerine 4Ç2019’da gider yazılması sebebiyle, 2,2 puan düşüşle %23,9’a gerilemiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 4Ç2018’deki 2.229mn TL’den 4Ç2019’da 2.828mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 4 puan artışla %45’i göstermiştir. UFRS 16 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı 4Ç2019’da %41,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,1mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 45,9mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 1.535mn TL ile 4Ç2018’in %9 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında faiz ve kur giderlerine bağlı olarak 873,5mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2018’de kur ve türev gelirlerinin etkisiyle 1.248mn TL’lik finansman geliri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 661,3mn TL olurken 116,7mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 544,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar, yüksek finansman geliri sebebiyle, 2.657mn TL, net dönem karı ise 2.215mn TL idi. Türk Telekom’un 2019 yılı net dönem karı 2.407mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem zararı 1.391mn TL idi.

Şirket mevcut koşullarda 2020 yılında; konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %14 seviyesinde artmasını, konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 12,4 milyar TL seviyesinde beklerken, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörmektedir.

VAKIF YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

(=) Türk Telekom (TTKOM): 4Ç19’da piyasa beklentisine paralel (530 mn TL), yıllık %75 gerilemeyle 545 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel taraftaki pozitif gerçekleşmelere karşılık, 4Ç19’da TL’nin değer kaybetmesine bağlı olarak kaydedilen finansal giderler, net karı baskıladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık %16 artışla, piyasa beklentisine (6,20 mlr TL) paralel 6,28 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel tarafta şirketin FAVÖK’ü yıllık %27 yükselişle, piyasa beklentisi (2,76 mlr TL) doğrultusunda 2,84 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 3,8 puan artışla %45,2 seviyesine ulaştı. 4Ç19 finansalları ile birlikte şirket 2020 yılına ilişkin öngörülerini de paylaştı. 2020 yılında şirketin konsolide gelirlerinin yıllık %14 artması öngörülürken, FAVÖK’ün yaklaşık 12,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşmesi ve konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 5,8 mlr TL seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Yorum: 4Ç19’da piyasa beklentilerine paralel net kar ve operasyonel performans görüyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %6,6 pozitif ayrışmıştır. Finansalların hisse performansına nötr yansımasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç19 – 01.11.2019

Türk Telekom’un (TTKOM) 3Ç19 net karı, oldukça belirgin bir artış göstererek piyasa ortalama beklentisi olan 927mn TL’nin ve tahminimiz 997mn TL’nin üzerinde, 1,117mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç18: -2,846mn TL). Grup’un net karlılığındaki bu belirgin artış, elverişli bir kur ortamında azalmış olan net döviz açık pozisyonunun finansal giderleri üzerindeki olumlu etkisi ve kuvvetli operasyonel performansı sayesinde gerçekleşmiştir.

Türk Telekom, 3Ç19’da da abone alımları ve abone başına elde edilen aylık birim gelirler arasındaki dengeli yaklaşımını korumuş, bu dönemde tüm is kollarında oldukça kuvvetli 611bin adet net abone alimi kaydederken, abone başına elde edilen aylık gelirlerinde geniş bantta yıllık %12.8 ve mobilde %9.1 oranlarında artışlar kaydetmiştir. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle yıllık bazda %15.1 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 6,161mn TL ve tahminimiz 6,182mn TL’ye paralel olarak 6,210mn TL olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise, maliyetlerinde gerçekleşen iyileşmeler ve UFRS 16’nı olumlu etkisiyle yıllık bazda %32.6 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,825mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 2,952mn TL’ye paralel olarak 3,005mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık bazda 6.4 y.p. artarak %48.4’e ulaşmıştır. UFRS 16 olumlu etkisi hariç tutulduğunda da yıllık bazda 3.3 y.p. artış göstermiştir.

Türk Telekom’un net finansal giderleri kur farkı giderlerindeki belirgin azalışla yılık bazda %90.2 oranında gerileyerek 467mn TL olarak gerçekleşmiş, ve 3Ç19 net karı böylelikle 1,117mn TL’ye ulaşmıştır (3Ç18: -2,846mn TL). Grup’un net borcu 3Ç19 sonunda 15.8mlyr TL’ye, net borç/FAVÖK oranı 1.5x’e gerilemiştir (2Ç19 sonu: 17.4mlyr TL, 1.8x). Sonuçların açıklanmasından sonra Türk Telekom, 2019 yılına dair öngörülerinde bir takım değişiklikler paylaşmıştır. Buna göre Grup, satış gelirlerindeki artışın %15 oranında (önceki beklenti: %15-%16), FAVÖK’ünün 11.0mlyr TL civarında (önceki beklenti: 10.3mlyr TL – 10.5mlyr TL) ve yatırım harcamalarının 4.8mlyr TL tutarında (önceki beklenti: 4.6mlyr TL – 4.8mlyr TL) gerçekleşmesini beklemektedir. Açıklanan sonuçların ve Grup’un 2019 yılı faaliyet karlılığında önceki beklentisine kıyasla daha iyi bir faaliyet karlılığı elde edebileceğine işaret eden öngörülerindeki değişikliklerin kısa dönem pay performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç19 – 01.11.2019

Türk Telekom 3Ç19 sonuçlarını 1,117 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 923 milyon TL olan piyasa beklentisinin %21 üzerindedir. Şirket 3Ç18’de 2,846 milyar TL zarar açıklamış olup, 2Ç19’da ise 435 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 6,210 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,158 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mobil ve geniş bant gelirleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %17 ve %21 artarken, sabit hat gelirleri sadece %2 arttı. Şirket, 3Ç19’de 3,005 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,816 milyon TL’nin %7 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 638 baz puan artarak %48,4 oldu. Mobil bölümün FAVÖK’ı, yıllık bazda, %63 arttı ve FAVÖK marjı %52 olarak gerçekleşti (3Ç18: 25%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %24 arttı ve FAVÖK marjı %52 olarak gerçekleşti (3Ç18: 47%). Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 15,8 milyar TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,8 olarak kaydedildi. Şirket yönetimi 2019 yılına ait beklentilerini güncelledi. Revize edilen beklentilere göre, 2019 yılı konsolide ciro büyüme %15 olarak revize edilirken daha önce %15-16 aralığı tahmin edilmekte idi. Şirket yönetimi 2019 yılına ait FAVÖK beklentisini 11 milyar TL olarak belirlerken bu rakam daha önce 10,3-10,5 milyar TL idi. Son olarak yatırım harcaması tahmini 4,8 milyar TL olarak güncellendi ve daha önceki beklenti 4,6-4,8 milyar TL aralığında olacağı yönünde idi.

OYAK YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

TTKOM 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 435mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 422mn TL net kar; OYAK Bekl: 439mn TL net kar). Şirket 2Ç18 ve 1Ç19’de sırasıyla 870mn TL zarar ve 310mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %16 artarak 5,760mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5,720mn TL; OYAK Bekl: 5,730mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %33 artışla 2,664mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2,582mn TL; OYAK Bekl: 2,647mn TL) çeyreksel bazda ise %2 yükseliş göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan artarak %46.5 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 17,437mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.8x olmuştur. Şirket bu dönemde döviz açık pozisyonu üzerindeki hedge rasyosunu %76’ya yükselterek 2Ç18’de 2,4 milyar ABD doları olan toplam açık pozisyonunu 2Ç19’da 794mn ABD dolarına indirmiştir. TTKOM beklentilerden kuvvetli gelen FAVÖK performansı neticesinde 2019 yılı için FAVÖK beklentisini 10,3 – 10,5 milyar TL’ye yükseltmiştir. (Bir önceki beklenti: 10 – 10,2 milyar TL). TTKOM için hedef fiyatımızı hisse başına 7,50 TL’ye yükseltiyor ve Endeks Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

GEDİK YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Türk Telekom 2019 yılı ikinci çeyreğinde 435 milyon TL net kar açıklarken piyasa beklentisi 422 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK ise 2,681 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 2,582 milyon TL’nin hafif üzerinde gelmiş oldu. Özellikle güçlü gelir büyümesinin ve giderlerle ilgili alınan önlemlerin personel giderlerinde yaşanan yükselişe rağmen FAVÖK rakamını desteklediği görülüyor.

Şirketin gelirleri ikinci çeyrekte %16.3 artarak 5,760 milyon TL olurken piyasa beklentisi de 5,720 milyon TL seviyesindeydi. Mobil segment gelirlerindeki %19’luk artış ve genişbant gelirlerindeki %21’lik artış konsolide gelirleri desteklemiş oldu. Mobil tarafta abone sayılarındaki artış önceki çeyreğe göre yavaşlasa da devam ederken abone başına gelirlerde ise iyileşme yaşandı. Bunun yanında genişbant abone başına gelirlerdeki iyileşme bu segment gelirlerini yukarı çekti.

FAVÖK ikinci çeyrekte yıllık bazda %36 artış gösterdi. UFRS 16 etkisini dışarıda bıraktığımızda dahi FAVÖK rakamlarında %26’lık artış bulunuyor. Özellikle gelir büyümesi ve giderlerle ilgili alınan önlemler faaliyet karını desteklemiş oldu.

Finansal giderlerde özellikle kur ile ilgili giderlerdeki azalış net kara olumlu yansıdı. Net finansal giderler 2018 yılı ikinci çeyreğindeki 2.1 milyar TL ve ilk çeyrekteki 1.3 milyar TL’ye göre gerileyerek 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi şirket 2018 başından bu yana kur riskini kademeli olarak azaltmaya devam ediyor. Şirketin kur riski ikinci çeyrek sonunda 794 milyon USD seviyesinde bulunuyor.

Yılın ilk yarısındaki olumlu performans sonrasında Türk Telekom FAVÖK beklentisini 10.0-10.2 milyar TL bandından 10.3-10.5 milyar TL bandına yükseltti. Şirket %15-16 seviyesindeki gelir büyüme beklentisini ve 4.6-4.8 milyar TL seviyesindeki yatırım harcaması beklentisini ise değiştirmedi.

Türk Telekom için hedef fiyatımızı 7.00TL seviyesine yükseltirken Al tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Şirket ile ilgili olarak 2019 FAVÖK tahminimizi 10.5 milyar TL seviyesine yükseltirken risksiz getiri oranında yaptığımız revizyon sonrasında hedef fiyatımızı %22  artış potansiyeli ile 7.00 TL seviyesine yükseltiyoruz. Şirket 2019 beklentilerine göre 3.5x FD/FAVÖK seviyesinden işlem görürken benzer şirketler ortalaması 4.9x’de bulunmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Türk Telekom – 2Ç19 sonuçlarını 435 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 422 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 870 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,760 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,720 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mobil ve geniş bant gelirleri, yıllık bazda, sırasıyla %19 ve %21 artarken, sabit hat gelirleri sadece %5 arttı. Şirket, 2Ç19’de 2,664 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,582 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 566 baz puan artarak %46.3 oldu. Mobil segmentinin FAVÖK’ı, yıllık bazda, %88 büyüdü ve FAVÖK marjı %32 olarak gerçekleşti (2Ç19: 21%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %24 arttı ve FAVÖK marjı %50 olarak gerçekleşti (2Ç18: 46%).

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 362 baz puan arttı ve %47.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3 baz puan azaldı ve %21.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %10 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %28 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 17,437 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir. Şirket yönetimi 2019 yılı FAVÖK beklentisini 10-10.2 milyar TL aralığından 10,3-10,5 milyar TL aralığına yükseltti. Yönetimin yeni 2019 yılı FAVÖK beklentisi, piyasada bulunan 10,2 milyar TL beklentinin hafif üzerindedir.

VAKIF YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Türk Telekom (TTKOM) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel sonuçlar; FAVÖK’te yukarı yönlü revizyon…

2018 yılının ikinci çeyreğinde 870 mn TL net zarar kaydeden Türk Telekom, 2Ç19’da ise ortalama piyasa beklentisine paralel 435 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde, net satış gelirleri yıllık bazda %16,3 artarak 5,76 mlr TL olurken, UFRYK 12 hariç satış gelirleri ise %16,4 yükseldi. Şirketin toplam abone sayısı 320 bin net kazanım ile 47 mn, genişbant abone sayısı 82 bin net kazanım ile 11,1 mn olurken, yıllık ARPU büyümesi ise son 5 yılın en yüksek büyümesi olan %11 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel tarafta, 2Ç19’da FAVÖK’ü ortalama piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %36,2 artışla 2,68 mlr TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı beklentilerin 1,4 puan üzerinde yıllık bazda 6,7 puan artışla %46,5’e yükselerek güçlü performans sergiledi.

Operasyonel olmayan tarafta ise, geçen yılın aynı dönemine göre artan faiz giderlerine rağmen, kur ve türev giderlerindeki düşüşün desteğiyle net finansman giderlerinin 2,1 mlr TL’den 999 mn TL’ye gerilemesi, net kârı destekleyici unsur oldu. Öte yandan, 2Ç18’deki 212 mn TL’lik vergi gelirinin aksine bu çeyrekte kaydedilen 77 mn TL’lik vergi gideri ise, net kârı baskılayan bir unsur olarak dikkat çekti. 2Ç19 sonuçlarının ardından Şirket 2019 yılına yönelik FAVÖK beklentisini 10-10,2 mlr TL’den 10,3-10,5 mlr TL’ye revize ederken, UFRYK 12 hariç gelir büyümesi beklentisini yaklaşık %15- 16 ve yatırım harcamaları beklentisini yaklaşık 4,6-4,8 mlr TL seviyesinde korudu.

DENİZ YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

2Ç19 finansal sonuçları beklentinin kısmen üzerinde… Türk Telekom 2Ç19 finansallarında 435 milyon TL net kar açıkladı. Beklenti 422 milyon TL düzeyinde idi. 5,760 milyon TL’lik ciro ve 2,664 milyon TL’lik FAVÖK rakamlar da beklentiler dahilinde. Şirketin 17.4 milyar TL’lik net borcunda bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişiklik olmamakla birlikte TL’deki zayıflıktan dolayı geçen yılın aynı dönemine göre makul sayılabilecek bir artış söz konusu. Bununla birlikte borç rasyolarında son 1 yıl içerisinde gözlenen olumlu gelişmenin korunduğunu görüyoruz. Sene başından bu yana BIST-100’e kıyasla daha iyi performans sağlayan hissede 2Ç19 finansallarının etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz. Türk Telekom bugün saat 15:00’da finansallarını değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecektir.

ŞEKER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Türk Telekom (TTKOM) 2Ç19’da operasyonel performansının kuvvetli seyri ve azalan döviz açık pozisyonuna bağlı olarak belirgin ölçüde gerileyen finansal giderleri sayesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 454mn TL’ye paralel olarak 435mn TL net kar elde etmiştir. Açıklanan net kar, Grup’un kur riskinden korunma amaçlı işlemlerinin daha iyi sonuç vermiş olmasıyla 317mn TL olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Türk Telekom 2Ç19’da abone alımlarını sürdürmüş, iş kollarının tamamında net 320bin abone artışı sağlamıştır. Bunun yanında Grup, abone alımları ve abone başına elde edilen gelirler arasındaki denge odağını sürdürmüş ve hem genişbant hem de mobil abone başına elde edilen aylık gelirlerinde yıllık bazda sırasıyla %11.3 ve %8.5 oranlarında artışlar kaydederek satış gelirlerini %16.3 oranında arttırabilmiştir.

Böylelikle 2Ç19’da 5,760mn TL’ye ulaşan satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan 5,723mn TL’nin ve tahminimiz 5,712mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un faaliyet giderlerindeki artışın daha düşük bir oranda gerçekleşmiş olmasıyla FAVÖK’ü yıllık bazda oldukça kuvvetli, %36.2 oranında artarak 2,681mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa ortalama beklentisi olan 2,585mn TL’ye ve tahminimiz 2,578mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK marjı yıllık bazda 6.7 y.p. artarak %46.5 olarak gerçekleşmiş; 2019 yılında uygulanmaya başlanan UFRS 16’nın etkisi hariç tutulduğunda da yıllık bazda 3.4 y.p. artış gösterebilmiştir.

Türk Telekom’un net finansal giderleri, 2Ç19’da yıllık bazda %51.3 oranında azalarak 984mn TL’ye gerilemiştir. Grup, kuvvetli operasyonel performansı ve net finansal giderlerindeki azalış ile 2Ç19’da 435mn TL net kar elde etmiştir (2Ç18: -870mn TL). Net borcu ise dönem sonunda TL bazında hafif artış göstererek 17.4mn TL’ye yükselmiş; 1Ç19 sonunda 1.9x olan net borç/FAVÖK oranı ise 1.8x’e gerilemiştir. Açıklanan sonuçların Şirket kısa dönem performansını olumlu etkilemesini beklemekte; sonuçlar ile birlikte makroekonomik tahminlerimizdeki değişiklikler ile Grup için değerlememizi güncelleyerek pay başına 12 aylık 6.35 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. Grup’un kuvvetli operasyonel performansı ve (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda) döviz bazında görece azalış göstermiş olan net borçluluğu ile AL önerimizi sürdürmekteyiz. TTKOM payları tahminlerimize göre 3.5x 2019T FD/FAVÖK çarpanı ile, yurt dışı benzerleri 6.1x çarpan ile işlem görmektedirler.

 

TürkTelekom Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 17.06.2019

KAP Açıklaması: Şirketimizle Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek olup bu süreçte Şirketimiz ve Sendika her zaman bir araya gelip Toplu İş Sözleşmesi imzalayabileceklerdir.

OYAK YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz  – 08.06.2019

1Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 310mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 254mn TL; OYAK Bekl: 256mn TL ). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %183 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %86 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %15 artarak 5,403mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5,441mn TL; OYAK Bekl: 5,445mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %35 artışla 2,655mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 2,408mn TL; OYAK Bekl: 2,398mn TL). Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan artış göstererek %49.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 17,106mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.88x olmuştur. Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç19 sonuçlarının şirket üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. TTKOM 2019 tahminlerimize göre 3.4x FD/FAVÖK çarpanı ile cazip bir seviyede işlem görmektedir.

GCM YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz  – 08.06.2019

Türk Telekom’dan ilk çeyrekte beklenti üzeri kar performansı…Enver Erkan

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 1Ç19’da 737 bin net abone kazanımı ile 46,7 milyona ulaştı. Şirket geniş bant, fiber, mobil ve ev TV alanlarında net abone kazanımı göstermeye devam etmiştir. Mobil gelirleri yoğun rekabete rağmen 1Ç19’da yıldan yıla %17,3 arttı. Şirket sabit geniş bant kullanımında da çift haneli artış kaydederken, 1Ç19’da %16,7’lik gelir büyümesi elde edildi. LTE kullanıcılarının mobil abone bazındaki payı 1Ç18’de %39 iken 1Ç19’da %49’a çıktı. Şirket, 1Q19 döneminde TRY’de meydana gelen değer kaybı çerçevesinde kur farkı giderlerine bağlı olarak 1,2 milyar TRY net finansman gideri kaydedilmiştir.

Şirketin brüt kar marjı yıldan yıla artış göstererek %16,24’ten %47,94’e gelmiştir. Operasyonel performans çerçevesinde şirketin brüt karı ve faaliyet geliri artarken, şirketin dönemsel bazda 310 milyon TRY kar açıklamasına yardımcı olmuştur. Bu performansıyla da, 200 milyon TRY olan piyasa beklentisinin ve 220 milyon TRY olan bizim beklentimizin üzerine çıkmıştır.

Türk Telekom 2019 yılına ilişkin beklentilerine ilişkin de; konsolide gelirlerde %15-16’lık artış, konsolide FAVÖK’te 10 – 10,2 milyar TRY bandı içinde öngörüsünü devam ettirmektedir. Şirket 2019 yılında 5,5 – 5,7 milyar TRY olan yatırım harcaması beklentisini ise 4,6 – 4,8 milyar TRY seviyesine çekmiştir.

Şirketin açık pozisyonunun USD ve EUR cinsindedir. Şirket yüksek döviz borçluluğu nedeniyle kur hareketlerine karşı çok duyarlıdır ve kurlardaki artıştan olumsuz etkilenmektedir. Bu kapsamda, şirketin yabancı para riskinden korunma oranı (hedging) 2019 yılı ilk çeyreği itibariyle %84 seviyesine yükseltilmiştir.

TACİRLER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz  – 08.06.2019

1Ç19 sonuçlarını 310 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 254 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %183 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %86 azaldı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı net kardaki sapmanın altında yatan ana sebeptir. Net satışlar 5,403 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,441 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mobil ve geniş bant gelirleri, yıllık bazda, %17 artarken, sabit hat gelirleri sadece %6 arttı. Şirket, 1Ç19’de 2,619 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,408 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 539 baz puan artarak %48.5 oldu. Mobil segmentinin FAVÖK’ı, yıllık bazda, %67 büyüdü ve FAVÖK marjı %32 olarak gerçekleşti (1Q18: 22%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %27 arttı ve FAVÖK marjı %54 olarak gerçekleşti (1Q18: 49%). Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 17,107 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir. Şirketin net finansal giderleri 1.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, 1Ç18’de 919 milyon TL olarak kaydedilmişti. Şirket yabancı para cinsiden borçlarını hedge etmekte olup, 1Ç19 itibariyle hedge oranı %84 olup, bu değer 2018 yılsonunda %67 idi.

ŞEKER YATIRIM – TürkTelekom TTKOM Hisse Analiz  – 08.06.2019

Türk Telekom (TTKOM) 1Ç19’da, önceki yılın aynı dönemine göre %183 oranında artışla, bir defaya mahsus olarak kaydedilmiş olan net 95mn TL tutarındaki vergi gelirleri nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 246mn TL’nin ve tahminimiz 264mn TL’nin üzerinde, 310mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un operasyonel sonuçları, 2019 yılında uygulanmaya başlanan UFRS 16’nın olumlu etkisi hariç tutulduğunda, piyasa ortalama beklentileri ve tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un konsolide satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %15.3 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 5,438mn TL’nin ve tahminimiz 5,402mn TL’nin paralelinde, 5,403mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un 1Ç19 FAVÖK’ü ise, süregelen maliyet önlemleri, 1Ç19’da görece olarak yavaş artış göstermiş olan personel giderleri ve UFRS 16’nın 175mn TL kadar olumlu etkisi ile yıllık bazda %34.7 oranında artarak 2,655mn TL’ye ulaşmıştır.

UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Grup FAVÖK’ü 2,460mn TL olan piyasa ortalama beklentisi ve 2,496mn TL olan tahminimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un net finansal giderleri, büyük olasılıkla bilançosundaki ABD doları ve Euro cinsiden açık pozisyonları ve TL’nin 1Ç19’da bu para birimleri karşısında değer kaybı ve artan hedge pozisyonlarının maliyetleri nedeniyle yıllık %36.1 artarak 1,209mn TL’ye ulaşmıştır. Ancak Grup’un bu dönemde 113mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olmasıyla net karı, faaliyet karlılığındaki artışın da üzerinde, yıllık %183 oranında artarak 310mn TL’ye ulaşmıştır. Türk Telekom, 1Ç19 sonunda FX hedge oranını %84’e yükseltmiştir. Şirket’in net borcu 17.1mlyr TL’ye yükselmiş, ancak net borç/FAVÖK oranı, bir önceki çeyrek sonuna kıyasla sabit kalarak 1.9x seviyesinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların, Grup payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Türk Telekom payları için 12-aylık 6.00 TL hedef fiyatımızı ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

 

Türk Telekom 1Ç19 Tahminleri – 07.05.2019

Tacirler Yatırım: Türk Telekom – Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 254 milyon TL olup, yıllık bazda %351 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 5,441 milyon TL olup, yıllık bazda %16 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 2,408 milyon TL olup, yıllık bazda, %19 artışı işaret etmektedir.

Şeker Yatırım: Türk Telekom’un (TTKOM) 1Ç19 sonuçlarının bugün açıklanması beklenmektedir. Tahminlerimize göre, Grup’un 1Ç19 konsolide satış gelirlerinin 5,402mn TL, FAVÖK’ünün 2,496mn TL ve net karının 264mn TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz. Grup tarafından derlenen bir ankete göre, piyasa ortalama beklentileri Türk Telekom’un satış gelirlerinin 5,438mn TL, FAVÖK’ünün 2,460mn TL ve net karının 246mn TL olarak gerçekleşebileceği yönündedir.

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 19.03.2019

Türk Telekom (TTKOM) Rekabet Kurulu, ön araştırması sonucunda, Türk Telekom’un perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki faaliyetlerinin Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak bir soruşturma açılmasına karar vermiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 13.02.2019

Türk Telekom – Şirket, İrlanda Borsası’nda işlem gören 5,5 milyon ABD Doları nominal değerde Türk Telekom tahvillerini toplam 5.062.500 ABD Doları tutarla satın aldı.

 

GEDİK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 11.02.2019

Öneri: AL   Son Kapanış: 5,10   Hedef Fiyat: 6,77   Potansiyel Getiri: 33%

Türk Telekom’u AL tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Gelirlerdeki artışın özellikle fiyat ayarlamaları ile hız kazanması ve marjların güçlü seyri şirket için olumlu görüşümüzü destekliyor. Şirketin ana ortaklığının ise bankalar tarafından kurulan bir özel yatırım şirketine geçmesi bu alandaki kırılganlığı azaltıyor.

Şirketin gelir artışının 2019 yılında %16 seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Enflasyondaki artış ve internette uygulanan tarifelerdeki değişiklik gelirlere olumlu etki yapacaktır. Mobil segmentin gelir artışındaki katkısının artan pazar payı ile devam etmesini bekliyoruz. Bunun yanında internet hizmetinde sınırsız paketlerde adil kullanım kotasının kalkması yeni tarifeler getirilmesini sağlamış bulunuyor.

Şirketin FAVÖK marjı performansı artan abone başına gelir, artan abone sayıları ve getirilen maliyet tedbirleri ile devam edecektir. Mobil segmentte abone başına gelir 2018’de %11 artış gösterirken 2019 yılında bu artışın devam etmesini bekliyoruz. İnternette ise abone başına gelir 2018’de %2 artış kaydederken 2019’da yeni tarifelerin de etkisiyle bu rakamın %4’ler seviyesine yükslemesi ve abone sayılarındaki artış ile gelirleri desteklemesi beklenebilir. Diğer taraftan şirketin özellikle maliyetler tarafında da tedbirleri devam ettirmesi ve yıl içerisinde özellikle personel maliyetlerinde yaşanacak artışı kompanse etmesi beklenebilir. Bunların yanında bu sene geçilecek UFRS 16 uygulamasının ise şirketin FAVÖK rakamına 650 milyon TL olumlu etkisi beklenirken FAVÖK marjı %43 seviyelerine çıkmış olacak.

Riskler: Şirketin 15.4 milyar TL seviyesine ulaşan borcu ve bunun %73’ünün döviz olması kurlarda yaşanacak dalgalanmaya karşı risk oluşturuyor. Ancak bu riski azaltmak adına şirketin hedge oranını 2018 yılsonu itibariyle %67 seviyesine çıkardığı görülüyor. Diğer taraftan 5G ile ilgili belirsizlikler ileriye dönük olarak yatırımlar için bir risk yaratıyor. Bunun yanında şirketin imtiyazının 2026 yılında bitiyor olması da bir diğer risk unsuru olarak görülebilir.

Türk Telekom için İNA ve benzer şirket çarpanlarından oluşturduğumuz değerleme hisse başına 6.77TL’lik hedef fiyata ve %33 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şirket şu anda 2019 beklentilerine göre 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmekteyken benzer şirketler ortalaması ise 4.2x seviyesinde bulunuyor.

VAKIF YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 01.02.2019

Türk Telekom (TTKOM): Şirket Yönetim Kurulu, 2018 yılı konsolide mali tablolara göre ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşan zarar sebebiyle 2018 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’a önerilmesi kararı aldı.

31.01.2019

Türk Telekom’da son çeyrek gelirleri beklentileri aştı Türk Telekom 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. 3Ç18’de TRY2.85 mlr ve 4Ç17’de TRY113 milyon net zarar yazan şirket, 4Ç18 için TRY2.21 mlr net kar açıkladı. Net karda çeyreklik ve yıllık bazda görülen iyileşme büyük oranda son çeyrekte TL’de görülen değer kazancından kaynaklandı. Buna ek olarak şirket, 300 baz puanı IFRS 15 standartlarının benimsenmesinden gelmek üzere, FAVÖK marjında 650 baz puanlık artış yakalayarak marjını %41.3’e yükseltti. Genişbant ve mobil tarafındaki gelirlerde sırasıyla %15 ve %14 olarak gerçekleşen büyümeler ve operasyonel giderlerdeki sıkılaşma ile sağlanan verimlilik artışı sayesinde, yıllık bazda gelirlerdeki artış %12 olarak gerçekleşti. FAVÖK marjındaki artış piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşirken gelirlerdeki büyüme beklentilerin hafif altında kaldı. Ayrıca şirket yıllık %33 artışla (çeyreklik bazda %1 azalış) TRY2.23 mlr’lık FAVÖK açıklayarak, TRY2.14 mlr olan piyasa beklentisinin %4 üstünde bir performans sergiledi. Hem operasyonel performanstaki yükseliş hem de finansal giderlerdeki düşüş sayesinde net kar, piyasa beklentisi olan TRY2.06 mlr’ın %7 üstünde gerçekleşerek TRY2.214 mlr oldu. Şirketin 2019 için yayınladığı beklentilerde ise gelirlerdeki ve FAVÖK marjındaki yükselişin devam edeceği öngörülüyor (IFRS 16 standartlarının etkisi dahil).

Şirket bugün saat 18:15’da bir telekonferans ve yarın saat 10:00’da bir analist toplantısı düzenleyecek. TTKOM hissesi 2019T için FD/FAVÖK 3.1 olacak şekilde işlem görüyor. Hisse için TRY5.65 hedef fiyatıyla AL tavsiyemizi koruyoruz. Geniş bant abone sayısı yıllık bazda %11.9 artarak 10.9 milyona yükseldi, son çeyrekte gelen artış 308 bin. Mobil abone sayısı 21.5 milyona yükselerek son on yılın en güçlü artışını kaydetti. (718 bin net artış sadece son çeyrekte geldi) 2019 beklentileri: %15-%16 seviyelerinde yıllık gelir büyümesi, TRY10 mlr-10.2 nlr seviyelerinde FAVÖK gerçekleşmesi öngörüyor.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Türk Telekom – 4Ç18 sonuçlarını 2,214.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 2062.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 113.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,398 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,429 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 2,232 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,144 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 650 baz puan artarak %41.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 138 baz puan büyüdü ve %44.9 olarak gerçekleşti.. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 azalarak 15,427 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -294 milyon TL (4Ç17: 291 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.4 (4Ç17: %1.6) olarak kaydedildi. Türk Telekom yönetimi 2019 için beklentilerini açıkladı. Şirket 2019’da %15-16 ciro büyümesi (IFRIC 12 dahil olmadan), 10-10,2 milyar TL FAVÖK ve 5-5,7 milyar TL yatırım gideri öngörmektedir. Beklentiler IFRS 16’nın 650-700 milyon TL FAVÖK ve 850- 900 milyon TL yatırım harcaması artışı etkilerini dahil etmektedir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Türk Telekom 4Ç18’de bizim beklentimize paralel, piyasa beklentisinin üzerinde, 2,3 milyar TL net kar açıklamıştır. Bu çeyrekte TL’sının değer kazanması sayesinde TTKOM 1,3 milyar TL finansal gelir elde etmiştir. Şirketin satışları bu dönemde %12 oranında artarak 5,4 milyar TL olurken FAVÖK’ü %46 oranında artarak 2,2 milyar TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %41,3 oranında gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte satış gelirleri piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşirken FAVÖK 2,06 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Abone bazındaki güçlü büyüme ve kontrollü maliyet artışı şirketin operasyonlarını desteklemiştir. Şirket 2019 yılı gelir büyüme hedefini %15-16 ve FAVÖK tahminini de 10 – 10,2 milyar TL olarak açıklamıştır. Beklentilerden daha iyi gelen 4Ç sonuçlarının ve güçlü 2019 tahminlerinin olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. 3,5x 2019T FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gören TTKOM için Piyasa Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Türk Telekom (TTKOM): Şirket, 4Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %7 üzerinde 2,2 mlr TL net kâr açıkladı (4Ç17: 113 mn TL net zarar). Net kârdaki sapmada, operasyonel kârlılığın beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Bu dönemde Şirketin konsolide net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %12,5 artışla 5,4 mlr TL’ye yükseldi (UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda ise yıllık bazda +%13,8). Bu dönemde toplam genişbant, fiber ve mobil abone sayılarında yıllık bazda sırasıyla %11,9, %32,2 ve %9,8 oranında artış yaşandı.

Şirketin, 4Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %4 üzerinde yıllık bazda %33,5 artışla 2,2 mlr TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 6,5 yüzde puan artışla %41,3’e yükseldi (piyasa ortalama beklentisi: %39,5). Operasyonel olmayan tarafta ise, 4Ç18’de kaydettiği 1,7 mlr TL seviyesindeki kur ve türev gelirleri (4Ç17: 886 mn TL gider) net kârı olumlu yönde etkiledi.

Şirketin 4Ç18 sonu itibariyle net borç pozisyonu 3Ç18 sonuna göre %17 düşüşle 15,4 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 1,8x’e geriledi (3Ç18 sonu itibariyle 2,32x). Şirket, 2019 yılında konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık bazda %15-16 seviyelerinde artış, 10-10,2 mlr TL seviyelerinde konsolide FAVÖK ve 5,5-5,7 mlr TL seviyelerinde konsolide yatırım harcaması beklediğini açıkladı. Türk Telekom 4Ç18 finansallarına ilişkin olarak bugün TSİ 15:00’da bir telekonferans gerçekleştirecek.

GCM YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç18 – 31.01.2019

Türk Telekom’da kur farkının olumlu etkisi… Enver Erkan

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 4Ç18’de 1,2 milyon net abone kazanımı ile 46 milyona ulaştı. Şirket geniş bant, fiber, mobil, ev TV ve sabit ses alanlarında abone kazanımı göstermeye devam etmiştir. Mobil gelirleri yoğun rekabete rağmen 4Ç18’de yıldan yıla %13,9 arttı. Şirket sabit geniş bant kullanımında da çift haneli artış kaydederken, sadece sabit ses gelirlerinde de 4Ç17’de kaydedilen %6’lık azalışın ardından 4Ç18’de %5’lik gelir büyümesi elde edildi. Bir yıl önce %83 olan LTE nüfus kaplama alanı %91’e yükseldi. LTE kullanıcılarının mobil abone bazındaki payı 4Ç17’de %35 iken 4Ç18’de %46’ya çıktı.

4Ç17 ve 3Ç18’de şirket, elverişsiz kur hareketlerinin etkisiyle finansman giderlerindeki artış çerçevesinde yüksek döviz açık pozisyonuna bağlı olarak yüksek oranda zarar etmişti. Şirket, 4Q18 döneminde TRY’de meydana gelen değer kazancı çerçevesinde desteklenen kur farkı gelirleriyle beraber bu defa 2,2 milyar TRY dönemsel kar elde etmiştir.

Brüt satışlarını yüzde 13 artırmakla beraber, şirketin brüt kar marjı ise yıldan yıla hafif bir artış göstermiştir. Operasyonel performans çerçevesinde şirketin brüt karı ve faaliyet geliri artarken, kur farkından kaynaklanan yüksek finansman gelirleri şirketin dönemsel bazda 2 milyar 218 milyon TRY kar açıklamasına yardımcı olmuştur. Bu performansıyla da, 1 milyar 980 milyon TRY olan piyasa beklentisinin ve 2 milyar 50 milyon TRY olan bizim beklentimizin üzerine çıkmıştır. Yılın genelinde ise, önceki dönemlerde yüksek döviz açık pozisyonu kaynaklı, kur artışlarından dolayı meydana gelen finansman giderleri 1,4 milyar TRY zarar açıklanmasına neden olmuştur.

Türk Telekom 2019 yılına ilişkin beklentilerine ilişkin de; konsolide gelirlerde %15-16’lık artış, konsolide FAVÖK’te 10 – 10,2 milyar TRY bandı içinde öngörüde bulunmuştur. Şirket 2019 yılında 5,5 – 5,7 milyar TL yatırım harcaması öngörmektedir.

Şirketin açık pozisyonunun çoğu USD cinsindedir. Şirket yüksek döviz borçluluğu nedeniyle kur hareketlerine karşı çok duyarlıdır ve kurlardaki artıştan olumsuz etkilenmektedir. Bu kapsamda, şirketin yabancı para riskinden korunma oranı (hedging) 2017 yıl sonunda %35 olan seviyesinden 2018 yılı sonunda %67 seviyesine yükseltilmiştir. Şirketinin yeni ana hissedarla ortaklık belirsizliğinin de ilerleyen dönemde kar performansına olumlu yansımasını bekleriz.

Tacirler Yatırım – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 30.01.2019

Türk Telekom – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 2,1 milyar TL olup, şirket 4Ç17’de 113 milyon TL zarar açıklamıştı. Piyasa net satış beklentisi 5,4 milyar TL olup, yıllık bazda, %13 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi ise 2.144 milyar TL olup, yıllık bazda %78 artışı ifade etmektedir.

SPK Türk Telekom’da Muafiyeti Onayladı – 08.01.2019

SPK, Türk Telekom’un %55’ini OTAŞ’tan satın alan Levent Yapılandırma Yönetimi’nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunu, beklentilere paralel olarak, onayladı. Bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, bankalara ait olan özel amaçlı şirket olan LYY tarafından devralınmıştı. SPK, TTKOM’un toplam tutarı azami 500mn ABD Doları eşdeğerine kadar yabancı para ve/veya Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracına onay verdi.

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haber – 27.12.2018

Zorunlu Pay Alım Teklifi Yükümlülüğünden Muafiyet İçin Başvuru

Türk Telekom, sermayesinde %55 hisse oranına sahip ortağı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde yapılan bildirimde, Türk Telekom’un sermayesinde yer alan 192.5mn adet A Grubu payların LYY’ye devrine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğunun bildirildiğini paylaşmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi’nde Değişiklik

Turk Telekom Yönetim Kurulu, Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurular gerçekleştirilmiş olup, gereken onay sürecinin tamamlanması şartıyla, Esas Sözleşme tadili 25 Ocak 2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Buna göre, Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde yer alan Sermaye ile ilgili madde, yeni ortaklık yapısına göre düzenlenmiştir.

Önceden Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre 12 olan Türk Telekom’un Yönetim Kurulu üyesi sayısı da 9 olarak yenilenmiştir.

Buna göre Şirket’in A Grubu hisse sahipleri YK üyesi olarak seçilmek üzere 5 (önceden 7) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla; Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan 3 (önceden 4) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30’dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan 1 kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 5 (önceden 2 ve 7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde yer alan Denetim Kurulu başlıklı 16. maddesi, Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 17. Maddeleri çıkartılmıştır.

 

Türk Telekom’da Yeni Dönem , Yeni Ortaklık…

Türk Telekom’dan “Hotspot” Açıklaması

 

İ

VAKIF YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Türk Telekom (TTKOM): 3Ç18 döneminde 3,10 mlr TL’lik net zarar yönündeki Research Turkey konsensus tahminine karşılık 2,85 mlr TL net zarar açıkladı (3Ç17: 293 mn TL net kar). Bu dönemde kaydedilen 4,8 mlr TL’Lik finansman gideri şirketin net zarar açıklamasından etkili olurken, operasyonel taraftaki pozitif gerçekleşmeler ve kaydedilen 910 mn TL’lik vergi geliri, zararı sınırlandırmıştır. Açıklanan 5,39 mlr TL’Lik satış geliri, 5,15 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiş, UFRYK 12 hariç konsolide gelir büyümesi %17 gerçekleşmiştir. Mobil gelirler yıllık %18, genişbant geliri yıllık %14 ve uluslararası gelir yıllık %44,7 artış göstermiştir. 3Ç18’de kaydedilen 2,30 mlr TL’Lik FAVÖK, yıllık bazda %31 artışa işaret ederken, 2,10 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4 puana yakın artarak %42,6 seviyesine yükselmiştir. 3Ç18 verileri ardından şirket, konsolide gelir büyümesini (UFRYK 12 hariç) yaklaşık %13 seviyesinde artmasını (önceki: yaklaşık %11), konsolide FAVÖK’ün 8,0–8,2 mlr TL seviyelerinde gerçekleşmesini (önceki: 7,6-7,8 mlr TL) ve konsolide yatırım harcamalarını ise yaklaşık 4,2 mlr TL seviyesine (önceki: yaklaşık 4,1 mlr TL) yukarı güncellemiştir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Türk Telekom 3Ç18’de beklentilerden daha düşük, 2,85 milyar TL net zarar açıklamıştır. Her ne kadar şirketin faaliyet performansı güçlü olmaya devam etse de döviz cinsi kredilerinden dolayı TL’nin hızlı değer kaybettiği çeyrekte 4,7 milyar TL finansman gideri yazmıştır. Şirketin satışları bu dönemde %19 oranında artarak 5,4 milyar TL olurken FAVÖK’ü %16 oranında artarak 2,3 milyar TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %42,6 oranında gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte hem satış gelirleri hem de FAVÖK 5,1 milyar TL ve 2,1 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Abone bazındaki güçlü büyüme ve kontrollü maliyet artışı şirketin operasyonlarını desteklemiştir. Şirket 2018 yılı gelir büyüme hedefini %11‘den %13’e yükseltirken FAVÖK tahminini de 7,6 – 7,8 milyar TL’den 8,0 – 8,2 milyar TL’ye yükseltmiştir. Beklentilerden daha iyi gelen 3Ç sonuçlarının ve 2018 tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. 4,0 FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gören TTKOM için Piyasa Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haber Yorum – 28.09.2018

Medya haberine göre, Çin’li Tatwah şirketinin bankaların elinde bulunan %55’lik Türk Telekom hissesi için görüşmeler yürütüyor. Hisselerin Çin’li Tatwah’a olası satışı üzerinde çalışılan alternatiflerden biri olduğu belirtildi. İlgili haber akışı son altı ayda endeksin %47 altında getiri sağlayan Türk Telekom hisselerinde ciddi oynaklık yaratabilir.

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haber Yorum – 28.09.2018

Türk Telekom (TTKOM) medyada yer alan habere göre, Çinli telekom şirketi Tatwah, Türk Telekom’un %55 payını satın almak üzere görüşmelere başlamıştır. Haber, yetkili kaynaklar tarafından teyit edilmemiştir; Türk Telekom, bu konuda Şirket’e bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmadığını paylaşmıştır. İlgili haber akışı, konu ile ilgili beklentileri arttırarak, Şirket payları performansı üzerindeki negatif algıyı azaltabilecektir.

Türk Telekom TTKOM Basında Çıkan Haber ve Söylentiler ile İlgili Açıklama Yaptı – 27.09.2018

Bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki %55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlanmış bulunmaktadır. Ancak bu haberlerde belirtilen konuda Şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda Şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Şirketimiz, bu açıklamayı SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.

Not: Söz konusu söylentiler Çinli Tatwah şirketinin Türk Telokom’un %55 hissesini almak üstediği ile ilgilidir.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haber – 17.08.2018

Türk Telekom – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Türk Telekom’un hisselerinin %55’ine sahip olan OTAŞ’ın hisselerinin tamamının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devir işlemlerine izin verilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan TT MOBİL İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı hususlarına karar verildiği açıklandı.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haber – 17.08.2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türk Telekom’un, şirketin %55 hissesinin OTAŞ’a kredi veren bankaların ortak olacağı bir ortak girişim şirketine devrolmasına izin verdi.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haber – 16.08.2018

Türk Telekom, OTAŞ’ın şirkette bulunan paylarının OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması ile ilgili BTK’na izin başvurusu yaptı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor: «Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“OTAŞ”), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de (“Türk Telekom”) bulunan %55 oranındaki paylarının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında bir kısım kredi veren bankalar tarafından şirketimize bildirimde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, Türk Telekom’un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.» Bu bağlamda, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna izin başvurusunda bulunulmuştur

VAKIF YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

Türk Telekom (TTKOM) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerle uyumlu operasyonel kârlılık (=) Türk Telekom, 2Ç18’de kur farkı giderlerinin etkisiyle piyasa ortalama beklentisinin %7 üzerinde 889 mn TL net zarar açıkladı (2Ç17: 890 mn TL net kâr). Operasyonel kârlılık ise genel olarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Şirketin 2Ç18’de net satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak 4,95 mlr TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç net satış gelirlerinde yıllık bazda artış ise %10,5 oldu. Mobil gelirlerde %11,3, genişbant gelirlerinde %10,9 ve uluslararası gelirlerde %54,8 artış yaşandı. Bu dönemde sabit ses gelirlerinde ise %1,5’lik düşüş gerçekleşti. Şirketin toplam erişim hattı sayısı yıllık bazda %6,1 artarak 14,1 mn olurken (sabit ses hattı sayısı +%3, yalın genişbant abone sayısı +%13,8), toplam genişbant abone sayısı %13,5 ve toplam fiber abone sayısı %35,7 arttı. Aynı dönemde sabit ses ARPU yıllık bazda %3,8 düşerek 22,2 TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 2Ç18’de konsolide FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisine paralel, yıllık bazda %15,7 artarak 2,01 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 0,6 puan üzerinde ve yıllık bazda 2 puan artarak %40,6 oldu. Şirketin kendi hesaplamasına göre ise, konsolide FAVÖK yıllık bazda %15 artışla 1,97 mlr TL olurken, FAVÖK marjı %39,8 seviyesinde gerçekleşti (UFRS 15 etkisi hariç FAVÖK marjı ise %36,8 oldu). 2Ç17’de 249 mn TL net finansal gelir kaydeden Şirket, 2Ç18’de kur etkisiyle 2,16 mlr TL net finansal gider açıkladı. Bu dönemde Şirket 1,93 mlr TL seviyesinde net kur ve türev gideri kaydetti.

Yorum: TTKOM hisselerinin BIST100 endeksine göre son 3 ayda %11,6 negatif ayrıştığı, ancak son 1 ayda yakın performans gösterdiği görülmektedir. Her ne kadar net zarar piyasa ortalama beklentisinin bir miktar üzerinde gelse de, operasyonel performansın beklentilerle uyumlu olması nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisinin ‘nötr’ olmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

Hedef Fiyat: 7.00 TL   Tavsiye: AL

TTKOM: 2Ç18: Faaliyetlerde büyüme devam ederken, kur farkı giderleri 2Ç18 net karlılığını baskıladı ..

Türk Telekom’un 2Ç18 net karı, satış gelirlerinde ve faaliyet karlılığındaki büyümeye rağmen, bu dönemde TL’nin hızlı değer kaybı ve ABD doları ve Euro cinsinden açık pozisyonu nedeniyle gerçekleşen yüklü kur farkı giderleri baskısı altında kalmıştır. Grup, finansal giderlerinin beklentilerin kısmen üzerinde gerçekleşmiş olmasıyla, 811mn TL olan piyasa ortalama net zarar beklentisinin ve 699mn TL olan net zarar tahminimizin üzerinde, 889mn TL net zarar açıklamıştır.

Türk Telekom, 2Ç18’de de kuvvetli abone kazanımlarını (+937 bin) sürdürmüş, ve mobil abone başına elde edilen aylık gelirlerini de yıllık %7.2 oranında artırarak satış gelirlerindeki çift haneli büyümeyi sürdürebilmiştir. Grup’un  konsolide satış gelirleri yıllık %10.0 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %5.6 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 4,932mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 4,924mn TL) paralelinde, 4,951mn TL olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise, büyük ölçüde UFRS 15 uygulamasının da etkisiyle yıllık %15.0 artarak (bir önceki çeyreğe göre çok hafif, 0.2% oranında azalarak) 1,968mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 1,964mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 1,956mn TL) benzer gerçekleşmiştir. UFRS 15 uygulamasının etkisi hariç tutulduğunda da, Grup’un FAVÖK’ü sağlıklı artış göstermiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK marjı, 2Ç18’de yıllık 1.8 y.p. artış ve çeyreklik 2.3 y.p. azalış göstererek %39.8 olarak gerçekleşmiştir. Bilançosundaki ABD doları ve Euro cinsinden açık pozisyonları ve TL’nin değer kaybı nedeniyle Grup, 2Ç18’de oldukça yüklü, net 2,045mn TL tutarında finansal gider kaydetmiştir. Böylelikle sağlıklı büyüyen operasyonel rakamlarına rağmen, Grup’un net zararı, 889mn TL tutarında gerçekleşmiştir. Net zararı piyasa beklentisinin kısmen üzerinde olarak açıklanan sonuçların, yakın zamanda TL’nin de değer kaybı kaydetmeye devam etmesiyle, pay performansı üzerinde kısa dönemli olumsuz etkisi olabileceğini düşünmekteyiz.

Hedef fiyatımızı, değerlememizi güncelleyerek pay başına 7.00 TL’ye yükseltmekte ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom’un faaliyet performansı beklentilerimiz dâhilinde gerçekleşmiş ve rekabet ortamında süregelen kuvvetli abone alımlarına rağmen kuvvetli bir FAVÖK marjının korunabildiğine işaret etmiştir. Buna göre, yılsonu FAVÖK tahminimizi Grup öngörülerinin üst sınırına yakın olarak güncelleyerek ve uzun dönem GSYİH büyüme tahminlerimize benzer olarak nihai büyüme oranı varsayımımızı 1 y.p. artırarak %4e yükselterek ve Grup’un benzerlerine görece olarak değerlemesini güncelleyerek Türk Telekom için pay başına 12 aylık 7.00 TL hedef fiyat belirlemekte ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom payları, güncellediğimiz yakın dönem tahminlerimize göre 2018T 4.0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise, 2018T 6.3x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Grup bugün bir telekonferans ve yarın bir analist toplantısı düzenleyecektir.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

TTKOM Beklentiler üzerinde 2Ç18 FAVÖK açıkladı. Net Kar, kur zararlarıyla beklentilerin altında kaldı. Konsolide gelirler 2Ç’18’de, bir önceki yıla göre %10,0 (artış: 450 milyon TL) büyüme göstererek 4.951 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %11,3 (artış: 187 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %10,9 (artış: 131 milyon TL) ve uluslararası gelirdeki yıllık %54,8 (artış: 80 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki yıllık büyüme %10,5 (artış: 449 milyon TL) oldu. Sabit ses gelirlerindeki azalma oranı 2Ç’17’deki yıllık %8,1 seviyesinden (azalış: 58 milyon TL) 2Ç’18’de yıllık %1,5’e (azalış: 10 milyon TL) geriledi. Beklentiler ile paralel gerçekleşti.

Mobil servis gelirlerindeki artış, toplam mobil gelirdeki büyümeden yaklaşık 3 baz puan daha yüksek seyrederek yıllık bazda %14 oldu. Aradaki bu fark, cihaz işimizdeki segment bazlı yaklaşımın önemli etkisiyle gerçekleşti. 2Ç’18’de konsolide FAVÖK %15,0 artarak (artış: 256 milyon TL) 2,0 milyar TL’ye yükseldi ve FAVÖK marjı %39,8 oldu. UFRS 15 etkilerinden arındırıldığında dahi FAVÖK marjı, %36,8 seviyesinde güçlü seyrini korudu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Net finansal giderler, çeyrek boyunca TL’nin hem USD hem de EUR karşısındaki sert değer kayıplarının ardından gerçekleşen kur zararları nedeniyle önemli ölçüde artarak 2Ç’18’de 2,2 milyar TL oldu. Grup, 2Ç’18’de TL’nin USD ve EUR karşısındaki sert değer kaybının etkisi ile 889 milyon TL net zarar kaydetti. Öte yandan, döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda Grup 2Ç’18’de 676 milyon TL net kar elde ederek (2Ç’17: 631 milyon TL) beklentilerin üzerinde zarar etti.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

Türk Telekom yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 811mn TL zararın üzerinde 889mn TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde 890mn TL net kar vardı. Piyasa beklentilerine paralel gelen faaliyet performansına rağmen TL’nin ikinci çeyrek içerisinde Dolar ve Euro’ya karşı sırasıyla %15 ve %10 değer kaybetmesi açıklanan zararın en önemli sebebi oldu. Türk Telekom’un kur farkı giderleri ikinci çeyrekte 1,93milyar TL’ye ulaştı.

Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artışla 4,95milyar TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 4,93milyar TL seviyesinde idi. Her ne kadar yılın ilk yarısındaki gelir büyümesi %10,1 ile Şirket’in tüm yıl için büyüme beklentisi olan %11’in hafif altında açıklanmış olsa da Mayıs ve Temmuz’da mobil ve sabit ses segmentlerinde yapılan zamlar ile tüm yılda %11’lik büyüme beklentisinin yakalanabileceğini düşünüyoruz. Faaliyet karı (FAVÖK) ise 1,97milyar TL ile piyasa beklentisi ile aynı seviyede geldi.

Bilançoya baktığımızda, net borç Lira’daki değer kaybıyla birlikte 15milyar TL seviyesine ulaştı. Son iki ayda endekse göre %15 daha zayıf performans sergileyen Türk Telekom hisseleri için 2. çeyrek sonuçlarının önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Üçüncü çeyrekte de değer kaybetmeye devam eden TL hisse üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Tüm yıl için, Şirket yönetiminin %11 gelir büyümesi (inşaat gelirleri hariç) ve 7,6-7,8milyar TL FAVÖK beklentisinin rahatlıkla ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

Türk Telekom 2Ç18’de beklentilere paralel olarak 889mn TL net zarar açıklamıştır. Her ne kadar şirketin faaliyet performansı güçlü olmaya devam etse de döviz cinsi kredilerinden dolayı TL’nin hızlı değer kaybettiği çeyrekte 2 milyar TL finansman gideri yazmıştır. Şirketin satışları bu dönemde %10 oranında artarak 5 milyar TL olurken FAVÖK’ü %15 oranında artarak 1,97 milyar TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %39.7 oranında gerçekleşmiştir. Abone bazındaki güçlü büyüme ve kontrollü maliyet artışı şirketin operasyonlarını desteklemiştir. Türk Telekom için hedef değerimizi 6,60 TL/hisse olarak revize ederken Piyasa Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 888.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -830.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 889.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin faaliyet karlılığı güçlü olmasına rağmen, zarar açıklamasındaki ana sebep kur farkı ve hedging giderleridir. Kur farkı ve hedging giderleri hariç olarak incelediğimizde, Türk Telekom’un net karı 676 milyon TL olup, yıllık bazda %7 artışı işaret etmektedir. Net satışlar 4,951 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,930 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 1,968 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,970 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 171 baz puan artarak %39.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 14,955 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı – Türk Telekom TTKOM Analiz 2Ç18 – 25.07.2018

Türk Telekom: 2. çeyrekte yüksek kur farkı gideri nedeniyle beklenenden yüksek zarar… Brüt satışlarını yüzde 9 artırmakla beraber, şirketin brüt kar marjı da yıldan yıla hafif bir yükseliş göstermiştir. Şirket geniş bant, mobil, ev TV ve sabit ses alanlarında yüksek oranda abone kazanımı göstermiştir. Mobil gelirleri yoğun rekabete rağmen 2Ç18’de yıldan yıla %11 artarak arttı. Şirket sabit geniş bant kullanımında da çift haneli artış kaydederken, sadece sabit ses gelirlerinde yıllık %8 oranında düşüş kaydetmiştir. 2Ç18’de ise şirket, elverişsiz kur hareketlerinin etkisiyle finansman giderlerindeki artış çerçevesinde 889 milyon TL zarar etti ve 6 aylık toplam zararı ilk çeyrekteki karın etkisiyle 832 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gerçekleşen zarar rakamı piyasa beklentilerinin ve bizim beklentimiz olan 830 milyon TL’nin üzerindedir. Operasyonel performans çerçevesinde şirketin brüt karı ve faaliyet geliri artarken, kur farkından kaynaklanan yüksek finansman giderleri şirketin yüksek zarar açıklamasına neden olmuştur. Türk Telekom 2018 yılına ilişkin beklentilerine ilişkin de; konsolide gelirlerde %11’lik artış, konsolide FAVÖK’te 7,6 – 7,8 milyar TL bandı içinde öngörüde bulunmuştur. Şirket 2018 yılında 4,1 milyar TL yatırım harcaması öngörmektedir.

OTAŞ kredisi sorununun çözümü ise TTKOM hisseleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. TTKOM’un hakim ortağı OTAŞ’tan kredilerini tahsil edemeyen bankalar, özel amaçlı bir şirket kurarak kredileri karşılığında OTAŞ’ın sahip olduğu TTKOM hisselerini devralacaklar. Temmuz ayı başında bu konuda anlaşmaya varıldı. Bu gelişme hem kredi sorununun belirsizliği, hem de şirketin ortaklık yapısındaki belirsizliğin çözümü açısından önemli ve olumlu buluyoruz.

 

TEB YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Teknik Analiz – 23.07.2018

Günlük işlemler için TTKOM hisselerine bakılabilir. TTKOM’da 4.54 seviyesinden başlayan toparlanma devam ediyor. Kısa vadeli göstergelen olumluya döndü, 4.99 (20 gho) seviyesinin üzerinde ilk etapta 5.24-5.32 bandı test edilebilir. 5.32 seviyesinin aşılması halinde, yükseliş 5.52 seviyesine kadar devam edebilir. Hissede 4.95 seviyesine stop loss yazıp, 5.20 üzeri bir harekette satmak için günlük pozisyon alınabilir.

Son Fiyat: 5.10 Kısa Vadeli Hedef Fiyat: 5.52 Destekler 4.99 4.88 Dirençler 5.24 5.32

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 09.07.2018

TTKOM – 3 banka Türk Telekom hisselerinin alınması için mutabakata varıldığını açıkladı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Türk Telekom ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması bir mutabakata varıldığını açıkladılar. Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç edilmiş sermayesinin %55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanıyor. İşlemin tamamlanması yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir. Haber, Perşembe günü farklı medyada çıkan haberlerin devamı niteliğinde olduğundan, beklenen bir gelişmedir.

 

VAKIF YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 05.07.2018

Bankalar Otaş için özel amaçlı şirket kurmak için son aşamaya geldi (=) Bloomberg haberine göre, Türk Telekom’un büyük ortağı Ojer Telekomunikasyon AŞ’ye (Otaş) 4,75 mlr $ kredi sağlayıp tahsil edemeyen bankalar, Otaş’ın kontrol hissesini almak üzere özel amaçlı bir şirket kurmak için son aşamaya geldiği belirtildi.  Söz konusu bankaların %90’ı özel amaçlı şirket kurulmasına resmi onayı verirken, bankaların geri kalan %10’unun da Perşembe’ye kadar resmi onayı verebileceği belirtildi. Haberde, bankaların söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin söz konusu kredideki paylarına eşit olacağı ifade edilirken, yabancı bankaların vergilendirme sorunu yaşamamak için özel amaçlı şirkette pay sahibi olmak üzere uluslararası bir ortaklık kurmakta oldukları kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 05.07.2018

Türk Telekom (TTKOM) Bloomberg’de yer alan habere göre, 2013 yılında, Türk Telekom’un %55 oranında ana ortağı olan OTAŞ’ın temin ettiği 4.5mlyr ABD doları tutarındaki borcun son yıllardaki geri ödemesinde yaşanan güçlüklerin çözümü için, bu krediyi temin eden bankaların %90’ı OTAŞ’I devir almak üzere özel amaçlı bir şirket kurulması konusunda anlaşmışlardır. Habere göre, kalan %10 ise, gayri resmi olarak özel amaçlı şirket kurulumunu onaylamıştır ve Perşembe gününe kadar resmi onaylarını iletmeleri beklenmektedir. Bloomberg’de yer alan haberde, OTAŞ’ta yaklaşık olarak %35 oranında payı bulunan STC’nin ise plana karşı olmadığı, ve Türk Telekom’da Hazine ve Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla toplam %30 oranında direkt payı bulunan Türkiye Hükümeti’nin de planı desteklemekte olduğu belirtilmiştir.

OTAŞ borcu durumunun çözümü, bununla ilgili olarak Türk Telekom payları üzerindeki olumsuz algıyı giderebilecek olduğu için olumlu olarak değerlendirilmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 21.06.2018

Türk Telekom (TTKOM) Türk Telekom, bankalar ve ana hissedarı OTAŞ arasındaki basında belirtilen görüşmelere dair, süreç ve/veya planın neticesi ile kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmamış olduğunu açıklamıştır. Basında yer alan haberlere göre, bankalar, hâlihazırda OTAŞ’la aralarındaki kredi anlaşması çerçevesinde süreçlerini yürütmektedirler. Türk Telekom, bu süreçlerin vadesine ilişkin resmi bir bilginin taraflarına ulaşmamış olduğunu belirtmiştir.

Türk Telekom’un Genel Müdür’ü Paul Doany, şirketin ana ortağı Otaş’ın bankalarla yaptığı anlaşmanın detayları ve şirketin gelecek planları ile ilgili açıklamalar yaptı. Doany, Otaş’ın kreditör bankalar ile hisse devri karşılığı anlaşarak beş yıllık bir plan sunduklarını açıkladı. Şirketin bankalar ile mutabık kalınan iş planı üzerinden ilerleyeceğini, bu süre içinde hisselere alıcı çıkması halinde satışında gündeme gelebileceğini belirtti. Doany baz istasyonunları ve fiber altyapısını içeren aktif paylaşım modeli üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Şirketin ve sektördeki diğer şirketlerin u şekilde yatırım harcamalarını aşağı çekmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Doany son olarak TL cinsinden uzun vadeli tahvil ihraç etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 18.06.2018

Türk Telekom (TTKOM) medyada yer alan bir habere göre Türk Telekom CEO’su Sn. Doany, Londra’da gerçekleşen 5G World Summit’te BDDK ve SPK tarafından getirilen bazı düzenlemeler sonrasında bankaların Türk Telekom’daki Otaş hisselerini devralmaya hazırlandığı yorumlarına karşılık olarak, şirketin CEO’su bankalarla devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Sn. Doany, bankaların şirketi kontrol etmeyeceğini paylaşmış, görüşmelerin standart bir yeniden yapılandırma olduğunu, yapılan 5 yıllık plana göre bankaların her yıl paylarını satmak üzere değerlendireceklerini belirtmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 05.06.2018

Türk Telekom , dün gün içinde en düşük 5.44 seviyesini test etti ve günü 5.44 seviyesinden kapattı. Senette 5.83 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 5.34 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 5.63 / 5.83 Destek seviyeleri 5.34 / 5.25

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 05.06.2018

Çağrı muafiyeti düzenlemesi OTAŞ kredisi ile ilgili olabilir / TTKOM+AKBNK+GARAN+ISCTR için kısmen olumlu olabilir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna (çağrı) yeni bir muafiyet getirdi. Buna göre geri ödenemeyen kredilere karşı bankaya geçen paylar (hisseler) ve üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınan paylar için alım teklifi zorunlu olmayacak.

Düzenlemenin OTAŞ kredisi ile ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere OTAŞ kredisi teminatı Türk Telekom hisseleri idi. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu hisselerin bankaların sahipliğine geçmesi söz konusu olabilecektir. Haberin gerek Türk Telekom hisseleri gerekse de OTAŞL kredisinin ana kreditörleri olan Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası hisseleri için kısmen olabileceğini düşünüyoruz.

SPK’nın konuya ilişkin tebliğinde, “Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.” durumu muafiyet şartlarına eklendi. Ayrıca, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi de muafiyet kapsamına dahil edildi.

 

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 22.05.2018

Türk Telekom’da beklentiler…

Brüt satışlarını yüzde 9 artırmakla beraber, şirketin brüt kar marjı da yıldan yıla hafif bir yükseliş göstermiştir. Şirket geniş bant, mobil, ev TV ve sabit ses alanlarında yüksek oranda abone kazanımı göstermiştir. Mobil gelirleri yoğun rekabete rağmen 1Ç18’de yıldan yıla yüzde 10 artarak 1 milyar 724 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket sabit geniş bant ve kurumsal veri kullanımında da çift haneli artış kaydederken, sadece sabit ses gelirlerinde yıllık yüzde 5 oranında düşüş kaydetmiştir. Şirket 2016’da zarar kaydetmişti, 2017’de zararın kara döndürmeyi başarmıştı.

1Ç18’de ise şirket, finansman giderlerindeki artışın etkisiyle karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşürdü ve 56 milyon 276 bin TL olarak açıkladı. Bu kar rakamı, piyasanın ortalama beklentilerinin bir miktar üzerindedir.

Hisse performansı üzerinde negatif etkide bulunan hissedar yapısındaki belirsizlik ve OTAŞ kredisinin durumuna ilişkin son haber akışı şirket hisselerini kısa vadede olumlu etkileyebilir. Buna göre, OTAŞ’ın bankalara olan 4,75 milyar USD’lik kredi borcunun çözümüne ilişkin kreditör bankaların ortaklığında kurulacak olan şirkete OTAŞ’ın yüzde 55 hissesinin devri planlanıyor. Hedef fiyatımız yüzde 29 potansiyel ile 7,40 TL’dir.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Türk Telekom 1Ç18’de yıllık %14 daralma ile 56 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi olan 38 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 29 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Raporlamada UFRS 15 standardın uygulanması ile FAVÖK beklenenden yüksek geldi ve net kardaki yüksek rakam buradan kaynaklandı. UFRS 15’e geçiş hariç tutulduğunda 1Ç18 net kar 38 milyon TL’ye düşüyor bu ortalama piyasa beklentisine paralel. 1Ç18 ciro yıllık %9 büyüme ile 4 milyar 686 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi.

1Ç18 FAVÖK yıllık %29 büyümeyle 1 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde geldi. UFRS 15’e geçiş hariç tutulduğunda 1Ç18 FAVÖK 1 milyar 832 milyon TL’ye düşüyor ama yine de yıllık büyüme %20 ile cirodan daha hızlı. Şirket maliyetlerini kontrol altında tutabildi. Net finansal giderler 986 milyon TL olarak gerçekleşti, bizim beklentimize paralel, 879 milyon TL’lik kısmı kur farkı giderlerden oluştu. Mart sonu net borç pozisyonu 13 milyar 517 milyon TL ile 2017 yılsonundaki 12 milyar 392 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti.

UFRS 15 ve UFRS 9 standartların uygulanmaya başlanmasıyla şirket 2018 FAVÖK beklentisini 7 milyar TL – 7, 2 milyar TL bandından 7,6 milyar TL – 7,8 milyar TL bandına yukarı revize etti. Yeni raporlama uygulaması ile biz 2018 FAVÖK beklentimizi 7 milyar 65 milyon TL’den 7 milyar 710 milyon TL’ye yukarı revize ettik. Ancak revizeler raporlama ile ilgili olduğundan değerlememizi etkilemiyor. 7,50 TL olan hisse başına 12 aylık hedef fiyatımızı ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ önerimizi koruyoruz. Beklenenden yüksek gelen net kar daha çok UFRS 15 uygulaması ile oluştuğundan piyasa tepkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

TTKOM: Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde operasyonel olarak güçlü sonuçlar açıkladı ancak kur farkı giderleri dolayısıyla net kar 30mn TL olan piyasa beklentisine karşın 56mn TL olarak gerçekleşti. %10 olan inşaat giderleri hariç gelir büyümesi, şirketin tüm yıl için beklentisi olan %11’e yakın gerçekleşti. Mobil, internet ve kurumsal gelirler segmentlerindeki sırasıyla %10, %12 ve %15 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, ilk çeyrek sonuçları UFRS standartlarındaki (UFRS 9-15) değişiklikleri de içermektedir. Söz konusu değişikliklerin şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjını yukarı iterken gelir büyümesi ve net kar üzerinde etkisi olmamıştır.

Bu anlamda, Turk Telekom’un FAVÖK’ü %29 artışla 1,97milyar TL olurken FAVÖK marjı %36,4 olan piyasa beklentisinin üzerinde %42,1 olarak gerçekleşti. UFRS standartlarındaki değişiklikleri dışarıda bıraktığımızda dahi, FVÖK marjında geçen yıla göre 3,5 puan iyileşme görülmektedir. Turk Telekom için operasyonel olarak güçlü gelen ilk çeyrek sonuçlarının ardından Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 8,6TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Türk Telekom’un 1Ç18 net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti Şirket’in cirosu yıllık bazda %9 artarak 4.69 mlr TL’ye yükselirken, UFRS 9 ve UFRS 15 muhasebe yöntimine geçiş ile beraber FAVÖK geçtiğimiz yıla göre %24 artış ile 2.02 mlr TL’ye ulaştı. Ciro piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşirken, FAVÖK UFRS 9 ve UFRS 15’e beklenenden erken geçiş nedeniyle konsensusun %18 üzerinde gerçekleşti. Muhasebesel değişiklikten arındırılmış olarak bakıldığında yaklaşık 1.83 mlr TL olan FAVÖK yine de piyasa tahmini olan 1.71 mlr TL’nin %7 üzerinde oluşacaktı. %39 olan etkiden arındırılmış FAVÖK marjı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 puan yukarısındadır.

Bu iyileşmede en önemli etki personel giderlerindeki maliyet kontrolu olduğunu görüyoruz. Kur farkı zararları nedeniyle net karın finansal giderlerin baskısı altında kaldığı 1Ç18’de, Türk Telekom’un net karı %14 düşerek 56 mln TL’ye geriledi. Ancak operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde oluşması sayesinde, bu rakam 38 mln TL olan piyasa tahmininin %48 üzerinde oluştu. Şirket, muhasebesel değişiklik sonucu 2018 FAVÖK hedefini de 7.0-7.2 mlr TL bandından 7.6-7.8 mlr TL aralığına yükseltti. Sonuçların ve revize edilen 2018 hedeflerinin hisse üzerinde olumlu etki yapabileceğini öngörüyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 03.04.2018

Türk Telekom payları hedef değerimizi, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı benzerleri değerleme yöntemlerine göre 8.55 TL olarak belirlemekte ve Şirket payları üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom, 2017 yılı sonuçlarında, mobil, genişbant ve sabit hat abone alımlarını belirgin ölçüde arttırırken abone başı elde edilen gelirlerinde de artış kaydedebilmiş olmasıyla büyümesindeki dayanıklılığı sunmuştur.

Grup, 4Ç17’de de, mobil abone sayısında kuvvetli, 423bin artış sağlamış, ve geniş bant abone alımlarını hızlandırarak net 368bin abone artışı kaydetmiştir. Sabit hat aboneliklerinde de 118bin artış kaydedebilmiştir. Mobil abone yapısındaki faturalı hat abone payı, yükselmeye devam ederek %55.1’e ulaşmıştır. Mobil hizmetlerde daha yüksek data paketlerine olan talebin artması (mobil abone başı aylık gelirler yıllık %6.8 oranında artmıştır) ve genişbant abone başı aylık gelirlerinin korunması ve sabit hat toplam gelir kaybının yıllık %5.9 oranında gerçekleşmiş olmasının da etkisiyle, Türk Telekom, 4Ç17 konsolide satış gelirlerinde yıllık %12.9 artış sağlamıştır.

FAVÖK marjı ise, ticari ve personel giderlerindeki görece artışlar ile yıllık 1.5 y.p. daralarak 4Ç17’de hesaplamalarımıza göre %32.1 olarak gerçekleşmiştir; çeyreksel FAVÖK, yıllık %7.8 artış gösterebilmiştir. Grup, bu dönemde, kur etkisi ile yüklü miktarda (978mn TL) finansal giderler kaydetmiş olması nedeniyle, 113mn TL tutarında net zarar kaydetmiştir (4Ç16: TL-1,388mn). Türk Telekom, 2018 yılında satış gelirlerinde %11 kadar artış, ve FAVÖK’ünün ise 7.0mlyr TL – 7.2mlyr TL aralığında gerçekleşmesini beklediğini paylaşmıştır.

Grup, ayrıca, 2017 yılı dağıtılabilir net karından herhangi bir kay payı dağıtmama kararı almıştır. Türk Telekom, 2018 yılına kuvvetli girebileceğini, bu yıl ülke genelinde Internet penetrasyonunu arttırmaya yönelik sabit hat geniş bant aboneliklerini arttırabileceğini ve mobilde de büyümeye devam edeceğini, böylelikle 2017 yılında elde edilen büyüme momentumunun pazar koşullarına bağlı olarak korunabileceğini paylaşmıştır.

Bunun yanında, Türk Telekom’un %55 oranındaki payı ile ana ortağı konumundaki OTAS’ın borçluluğu konusunda gelişmeler, Grup’un bu borç ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmamasına rağmen pay performansına dair algıyı etkileyebilmektedir; çözümlenme yolundaki olumlu adımların Grup payları performansı olumlu algı etkisinde bulunabileceğini düşünmekteyiz. TTKOM payları, tahminlerimize göre 2018T 5.2x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler; yurt dışı benzerleri ise, 6.4x çarpan ile işlem görmektedirler.

BTK, Türk Telekom’a İdari Para Cezası Verdi – 26.03.2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türk Telekom’a Ethernet  İnternet Hizmeti soruşturmasıyla ilgili idare para cezası verdi. Metro Ethernet İnternet Hizmeti Soruştuması kapsamında verilen cezaya ait haberin detaylarını linkteki yazıda bulabilirsiniz.

Türk Telekom Basında Çıkan Haberler ile İlgili Açıklama Yaptı – 27.02.2017

25-26 Şubat 2018 tarihlerinde basında çıkan bazı haberlerde Şirketimizin 2017 yılı finansal sonuçları ve bağımsız denetim raporu hakkında doğru olmayan iddialar yer almıştır.

İlk defa 2017 dönemi için uygulanmaya başlanan bağımsız denetim standardının (“BDS 701”) yeni gereklilikleri doğrultusunda, bağımsız denetim kuruluşları denetim görüşü ile beraber kilit denetim konusu alanları da detaylı olarak aktarmak mecburiyetindedir.Bu bağlamdaki benzer açıklamalar ve ifadeler halka açık diğer şirketlerin finansal sonuç açıklamaları için bağımsız denetim görüşlerinde de yer almaktadır.

Şirketimiz denetim görüşüne yeni eklenen ve tamamen açıklayıcı nitelik taşıyan söz konusu kilit denetim konularının bildiriminin basında yanlış şekilde denetimin sonucu olarak aktarıldığı görülmektedir. Söz konusu denetim alanlarının hiçbirinde bağımsız denetim görüşünü olumsuz etkileyen bir husus bulunmamaktadır. Türk Telekom Grubu’nun konsolide finansal tablolarının denetiminde, bağımsız denetçi raporumuzda açıklanan denetim prosedürleri uygulanmış ve olumlu bağımsız denetçi görüşü bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Bağımsız Denetçimiz KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Şirketimiz Yönetim Kuruluna gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.

Şirketimiz, bu açıklamayı SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662588

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber – 12.02.2018

Türk Telekom (TTKOM) Basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Sn. Ertem, bugün yaptığı açıklamada Türkiye’nin stratejik şirketlerinin blok satış yoluyla satılması ya da el değiştirmesinin karşısında olduğunu belirtmiş, bu işletmelerin halka arz edilmesi ve Türk milletinin temsilcileri tarafından yönetilmesi görüşlerini paylaşmıştır. Haberlere göre OTAŞ’ın sahip olduğu %55 oranlıdaki payların olası satışı için Çinli bir şirketle resmi olmayan görüşmeler yürütülmesinin yanı sıra, ikincil halka arzın da seçenekler arasında yer aldığı haberini paylaşmıştır.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç17 – 09.02.2018

Türk Telekom 4Ç17 de 113 milyon TL net zarar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 164 milyon TL net zarar ve Ak Yatırım beklentisi olan 206 milyon TL net zarardan küçük bir rakam. 4Ç16 da şirket 1 milyar 388 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklenenden düşük gelen zarar rakamı temelde kur farkı giderlerin beklentilerin altında olmasından kaynaklandı. Şirket 4Ç17 de 886 milyon TL net kur farkı gideri açıkladı; biz bu rakamı 1 milyar 16 milyon TL olarak bekliyorduk.

4Ç17 FAVÖK marjı %31,8 olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan %32,8 ve bizim beklentimiz olan %31,6 ya paralel gerçekleşti. 4Ç16 FAVÖK marjı olan %33,7’nin altında kaldı. Şirket bir kereye mahsus 144 milyon TL hazine payı için karşılık ayırdı, bu karşılık olmasaydı 4Ç17 FAVÖK marjı %34,8 olacaktı. 4Ç17 ciro yıllık %13 büyüme ile 4 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti.

Mobil ciro büyümesi yıllık %12 ile 1 milyar 701 milyon ve geniş bant cirosu yıllık %12 büyüme ile 1 milyar 289 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç17 mobil abone sayısında 3Ç17 ye göre 423 bin artış oldu ve 19 milyon 600 bine ulaştı. Mobil ARPU yıllık %7 büyüme ile 27,9 TL oldu. Geniş bant abone sayısında 368 bin artış oldu ve yılsonunda 9 milyon 700 bin olarak gerçekleşti. Geniş bant ARPU 44,8 TL ile 4Ç16’daki 44,7 TL ye paralel gerçekleşti. 2017 tüm yılda geniş bant abone sayısında 1 milyon 100 bin abone artışı oldu ve bu 2008 yılından beri en yüksek abone artışı oldu.

Şirketin net borç pozisyonu 2017 yılsonunda 12 milyar 392 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 12 milyar 638 milyon TL’nin biraz altında gerçekleşti. Türk Telekom 2018 için beklentilerini de paylaştı; IFRIC 12 hariç konsolide ciroda yıllık %11 büyüme, FAVÖK’ün 7 milyar TL – 7 milyar 200 bin TL aralığında ve yatırım harcama tutarı 3 milyar 500 bin TL olarak açıkladı. Bu beklentiler ışığında biz IFRIC 12 hariç 2018 ciro beklentimizi 20 milyar 626 milyon TL’den 19 milyar 353 milyon TL’ye ve FAVÖK beklentimizi 7 milyar 208 milyon TL’den 7 milyar 65 milyon TL’ye çektik.

Bu revizelerle Türk Telekom için 12 aylık hedef fiyatımız 7,60 TL’den 7,50 TL’ye indi. Önerimizi ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak koruyoruz. Türk Telekom bu yıl temettü ödememe teklifi açıkladı. Olumlu 4Ç17 sonuçları ile hisse üzerinde olumlu etki olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç17 – 09.02.2018

TTKOM: Türk Telekom yılın son çeyreğinde 114mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan zarar piyasa beklentisi olan 139mn TL zararın altında gelirken geçen yılın aynı döneminde 1,39milyar TL zarar vardı. Güçlü faaliyet performansına rağmen, 1milyar TL seviyesindeki net finansal giderler ve 200mn TL civarında hazine payı ödemesi ile ilgili ayrılan karşılıklar 4. çeyrekte zarara sebep oldu. İnşaat gelirleri hariç gelir büyümesi 4. çeyrekte %10 ve tüm yılda %11 oldu. Hem gelir büyümesi hem de faaliyet karı anlamında Şirket 2017 yılını daha önce açıklamış olduğu beklenti aralıklarının üst bandında tamamlamış oldu.

Türk Telekom yönetimi 2018’de inşaat gelirleri hariç %11 büyümeyi hedeflemektedir. Faaliyet karında ise (FAVÖK) %8,5 ile %11,5 arasında artış beklemektedir. Türk Telekom 1,13milyar TL net kar ile tamamladığı 2017 yılı karından nakit temettü dağıtmayacağını açıkladı. Alınan kararın amacı, şirketin bilanço yapısını güçlendirmek olarak açıklandı. Şirketin sahiplik yapısına ilişkin belirsizliklerin arttığı ve kur farkı giderlerinin yüksek seyrettiği bir dönemde temettü dağıtılmaması kararının hisseyi olumsuz etkilememesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk Telekom için Endeksin Üzerinde Getiri ve 8,6TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç17 – 09.02.2018

Türk Telekom – 4Ç17 sonuçlarını 113,4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -163,7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,4 milyar TL zarar açıklamıştı. Bir defalık niteliğe haiz olan Hazine ödemesi hariç bırakıldığında, Türk Telekom’un 4Ç17 net kar rakamı 79 milyon TL olmaktadır. Net satışlar 4,8 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 büyüdü. UFRYK 12 hariç şirketin gelirleri %10 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,7 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 1,525 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,543 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 197 baz puan azalarak %31,8 oldu. Bir defalık niteliğe haiz olan Hazine ödemesi hariç bırakıldığında, şirketin FAVÖK’ü 1,669 milyon TL olup, %16’lık artışı işaret etmekte olup, FAVÖK marjı olarak da %34,8 olarak kaydedilecekti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 12,392 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yönetim Kurulu şirketin 2017 yılı karından nakit temettü ödememesini Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Ayrıca, şirket 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) yıllık bazda %11 artmasını, konsolide FAVÖK tutarının 7-7,2 milyar TL olmasını beklemekte olup, bu değer – yıllık bazda %9-12 büyümeyi ifade etmektedir. Son olarak, şirketin konsolide yatırım tutarının 3,5 milyar TL olması öngörülmektedir. Şirket 2017 yılında 3,2 milyar TL yatırım yapmıştır.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç17 – 09.02.2018

Türk Telekom’un 4Ç17 operasyonel performansında büyük bir sürpriz yok. Türk Telekom 4Ç17’de 113 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam hem bizim tahminimizden hem de piyasa beklentilerinden daha iyi gerçekleşti. Operasyonel performansa baktığımızda ise 4,8 milyar TL gelen satışlar beklentileri bir parça aştı ama bunun daha ziyade TFRS 12 kapsamında yazılan inşaat gelirlerindeki sapmadan kaynaklandığını görüyoruz. Ana operasyonlardan yaratılan 4,6 milyarl TL hasılat genelde beklentileri karşıladı. 1,5 milyar TL gerçekleşen FAVÖK de tahminlere paralel gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Genel Kurul’a 2017 karından temettü dağıtımı yapmamayı önermeye karar verdi. Her ne kadar 4Ç17 sonuçları genel itibariyle tatminkar olsa da temettü dağıtmama kararının hisse performansı üzerinde kısa vadede bir parça olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra şirket yönetimi 2018 için satışlarda %11 gibi bir büyüme hedeflediğini açıkladı. Bu bizim %9 beklentimizden daha iyi bir rakam. Ayrıca FAVÖK için de 7.0-7.2 milyar TL gibi bir hedef verdiler ki bu da bizim 6.9 milyar TL olan tahminimizin üzerinde. Dolayısıyla geleceğe yönelik yapılan bu değerlendirmeleri orta vadede hisse için olumlu buluyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 07.02.2018

Haberle Pozitif Ayrışma

Sabah Gazetesi’ndeki bir iddiaya göre Çinli bir firma Türk Telekom’la ilgileniyor Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör’ün iddiasına göre Çinli bir bir firma Türk Telekom’daki OTAŞ’ın payını devralmak için görüşmeler yapıyor. Yine aynı haberde sürecin bir hayli ilerlediğine dair iddialara da yer verilmiş. OTAŞ’tan kaynaklı sahiplik sorunu nedeniyle baskı altında kalan Türk Telekom hisseleri bu haberin etkisiyle bugün piyasadan bir miktar pozitif ayrışabilir.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 07.02.2018

Sabah gazetesi haberine göre Türk Telekom’un %55’ine sahip olan Oger Telecom’un sahip olduğu OTAŞ özelleştirmeden sonra bankalardan kredi kullanmıştı. Daha sonra bunu yapılandırmak için 20 bankadan 4 milyar 750 milyon dolar almıştı. Kredi karşılığında da Türk Telekom’un %55 hissesini teminat olarak göstermişti. Oger’in işleri bozulunca OTAŞ kredi taksitlerini ödeyememişti. Bankalar da krediyi yakın izlemeye alıp hukuki süreç başlatmaya karar vermişti. OTAŞ’ın bankalarla problemi devam ederken satış görüşmeleri de hızlanmış. Habere göre bir süre önce Avusturya’dan bir firmayla da masaya oturulmuş. O firmayla görüşmeler sürerken, Çin’in büyük bir teknoloji şirketi Türk Telekom’u satın almak için görüşmelere başlamış ve Çinli firmayla pazarlıklar son noktaya getirilmiş. Türk Telekom’un hissedarlık yapısının belirsizliğinin sonlandırılacağı beklentisi ile haberi olumlu değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 07.02.2018

TTKOM: Sabah gazetesinde çıkan habere göre, bir çinli şirket Otaş’ın elindeki %55 TTKOM hissesini almak için görüşme halinde. Sahiplik konusunun hızlı bir şekilde çözülmesi Otaş’taki problemden dolayı TTKOM hisselerinde oluşan baskının kalkmasına yardımcı olabilir. Ayrıca olası bir satış Otaş’ın en büyük kreditörlerini de (AKBNK, GARAN, ISCTR) rahatlatabilir.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 23.01.2018

Hürriyet gazetesinde yer aldığı şekliyle, anlaşmaya varılarak Türk Telekom hisselerinin alacaklı bankalara olası devri ile birlikte bu bankaların Otaş’a verdikleri kredileri takibe dönüşen alacaklar kategorisinde sınıflandırması ve bu kredilerin teminat tarafından karşılanmayan kısmı için karşılık ayırmaları beklenebilir. Hatırlanacağı üzere 2013 yılında yaklaşık 20 bankadan oluştuğu tahmin edilen bir konsorsiyum Otaş’a toplam 4,75 milyar dolar kadar kredi sağlamış ve (Akbank, Garanti ve İş Bankası)’nın bu toplamda yaklaşık %60 kadar paya sahip olduğu değerlendirmeleri basında yer almıştı.

Türk Telekom hisselerinin mevcut fiyatlamalar üzerinden %55’inin değeri yaklaşık 3,22 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve kredi borcunun yaklaşık %70’ini karşılıyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayı başında Türk Telekom kredisinde büyük paya sahip olan üç banka 2018 bütçe planlarına ilişkin toplantıda bu kredinin 4Ç17’de yakın izlemeye alınacağını belirtmiş ve bunun için karşılık ayrılacağını vurgulamışlardı. Garati Bankası 1Ç18’de ayrılan karşılık tutarının kredinin %30’una kadar çıkacağını belirtmişti. Bankalar tarafından yapılan açıklamada bu kredi için ihtiyaç duyulacak karşılıkların mevcut rezervler ve UFRS-9’un sağlayacağı ek rezervler sayesinde 2018 yılı kâr beklentilerini etkilemeyeceği belirtilmişti. Haberin uzun süredir piyasada konuşuluyor ve beklentilere dahil edilmiş olması nedeniyle banka hisse fiyatları üzerinde ‘Nötr’ etkisi olması beklenebilir.

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 23.01.2018

Türk Telekom (TTKOM) Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türk Telekom’un %55’ine sahip Otaş’a kredi verip yaklaşık 2 yıldır taksitlerini tahsil edemeyen bankalar, alacakları karşılığı Türk Telekom’a ortak olmaya karar verdiklerini duyurdu. Hükümet ile alacaklı bankaların anlaştığı ve %55 paya sahip Otaş’a karşı hukuki sürecin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 23.01.2018

TTKOM: Basında çıkan haberlere göre, Otaş kredisinde en büyük paya sahip üç banka (Akbank, Garanti ve İşbank), Ulaştırma Bakanlığı ile Otaş’ı devralmak için anlaştı. Otaş’ın borcuna karşılık ya iflasının istenip varlıkları yeni şirkete devredilerek bankaların bu şirketin sahibi olacağı, ya da anlaşma olursa Otaş’ın sahibinin bu bankalar olabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın ancak yıl sonuna doğru tamamlanabileceği yazılmış. Böyle bir işlemin SPK mevzuatında mali durumu bozuk şirketlerin devralınmasına sağlanan istisna sebebi ile zorunlu çağrı yükümlülüğü doğurmayacağını düşünüyoruz. Otaş hisselerinin direk başka bir yatırımcıya satılmasını tercih ederdik , ama anladığımız kadarıyla yapılan teklifler bankalar tarafından yetersiz bulunmuş. Bankalar bu hisseleri devralırsa bilançolarında faiz getirisi olmayan varlık olarak taşımak zorunda kalacaklar. Haber, Otaş için iyi bir teklif yapacak alıcı kalmadığını gösteriyor, bu da piyasada sınırlı olumsuz algılanabilir.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 22.01.2018

Türk Telekom 4Ç17 finansallarında 192 milyon TL tek seferlik gider yazacak Son vergi düzenlemelerinde Telekom sektörü şirketlerine ihtilaflı hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri, cezai şart ve benzeri konularda yapılandırmaya gitme fırsatı tanınmıştı. Bu çerçevede Türk Telekom Avea için söz konusu ihtilaflar hususunda vergi düzenlemesinin bu maddesinden yararlanma kararı aldı. Böylece ödemeler sonrasında Avea için bu konularda herhangi bir ihtilaf durumu kalmayacak. Türk Telekom toplamda 312 milyon TL (210 milyon TL anapara ve 102 milyon TL faiz olmak üzere) gibi bir ödeme hesaplıyor. Bununla ilgili olarak 9 aylık finansallarda 120 milyon TL gibi bir karşılık ayrılmıştı. Geri kalan karşılıklar ise 4Ç17 finansallarına yansıtılacak. Böylece 4Ç17’de konuyla ilgili 192 milyon TL civarı bir tek seferlik gider göreceğiz. Fiili ödemeler ise 2018 Ocak ayından başlamak üzere her iki ayda bir altı eşit taksitle ödenecek. Söz konusu giderler 2017 karından ödenecek olan temettüyü düşüreceği için hisse açısından kısa vadede olumsuz bir etki yaratabilir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 22.01.2018

Türk Telekom hazine payı ödemelerine ilişkin devam eden tüm ihtilafların sonlandırılması amacıyla daha önceki Hazine ve BTK cezalarını 312mn TL tutar karşılığında yeniden yapılandırdı. Şirket söz konusu tutarı altı eşit taksitte 2018 yılı içerisinde ödeyecektir. 3. çeyrekte 120mn TL tutarında karşılık ayrılmış olup şirket 4. çeyrekte 192mn TL daha karşılık gideri kaydedecektir. Daha önceki şirket açıklamalarından hatırlanacağı üzere, devam eden ihtilaflara yönelik en az 506mn TL tutarında olası bir ceza konusunda netlik sağlamış olsa da, ceza halihazırda yüksek olan borçluluk açısından olumsuz olarak görülebilir. Bu durum, özellikle ana ortak Otas konusunda belirsizliklerin de yüksek olduğu bir dönemde 2017 yılı karından temettü dağıtılmaması riskini de doğuracaktır.

 

Türk Telekom’dan Hazine Payı Ödemelerine ilişkin bildirim hakkında güncelleme – 19.01.2018

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa geçici madde eklenerek, ihtilaflı veya inceleme aşamasında bulunan hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri, cezai şart ve bunların ferilerine yönelik konularda yapılandırma hükümlerine yer verildiğini 06.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile açıklamıştık.

Söz konusu geçici madde kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Avea”), incelenmiş ve davalara konu olan hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri, cezai şart ve bunların ferilerine yönelik konularda yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede belirtilen konulardaki tüm ihtilaflar sona erdirilecektir.

Bu kapsamda hesaplanan tutar, anapara için 210.462.569 TL, Yİ-ÜFE faiz için 101.718.150 TL olmak üzere toplam 312.180.719 TL’dir. Ödemenin ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte (vade farkı eklenerek) yapılacaktır.

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda, bu konuya ilişkin toplam 119.927.494 TL (Anapara 66.697.174 TL, Faiz 53.230.320 TL) karşılık bulunmakta olup kalan tutar için 2017 yılsonu finansallarında karşılık ayrılması planlanmaktadır.

Söz konusu karar sonrasında, 25 Temmuz 2017 tarihinde açıkladığımız 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülen 2017 konsolide FAVÖK öngörüsünde bir değişiklik olmamıştır.

Bu açıklamada sözü edilen Avea’nın yapılandırma hükümlerinden faydalanması ile ilgili olarak, konu ile ilgili süreçlerin netleştirilmesi adına yapılan çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ve SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 23’üncü maddesi 7. fıkrası ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

 

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.01.2018

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.44TL, Piyasa Değeri TL22,540mn): Medyada yer alan habere göre, Katarlı telekomünikasyon şirketi Ooredoo, Türk Telekom’un %55’ine sahip olan Ojer Telekomunikasyon A.S’ye (OTAS),ait hisselerin alımı ile ilgili ön görüşmeler yapıldığını ancak bu ön görüşmelerin pazarlık aşamasına ilerlemediğini açıklamıştır.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse Kasım 2017’de medyada Katarlı Ooredoo’nun OTAS hisselerine talip olduğuna dair haber yer almıştı. Oger Telecom Limited’de 35% paya sahip olan ve OTAS hisselerini devralmak için en güçlü aday olan Saudi Telekom, borç yapılandırma müzakerelerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek Hazine’den ek süre istemişti. Bu sebeple Ooredoo haberini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 08.12.2017

Türk Telekom basının aktardığı CEO açıklamalarına açıklık getirdi. Türk Telekom’dan gelen açıklamaya göre CEO Paul Doany’nin yaptığı açıklamalar medyada tam olarak doğru aktarılmadı. Medyada yer alan haberlerde CEO’nun mobil ve sabit genişbant pazarına dair beş yıllık bir hedef paylaşmış gibi yansıtıldı. Şirket söz konusu hedeflerin şirketin genel stratejisi olduğu ve belli bir zaman dilimiyle kısıtlı olmadığını belirtti. Ayrıca halka arzı planlanan iştirakler için henüz alınmış bir karar olmadığı ve bunun şirketin girişim sermayesi stratejileriyle ilgili olarak genel bir plan olduğu belirtildi.

Haber detay: Türk Telekom’un 5 Yıllık Stratejik Planının İpuçları

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 07.12.2017

Turk Telekom %100 iştiraki olan Avea’nın ödenmiş sermayesini 11,2milyar TL’den 15,8milyar TL’ye yükseltme kararı aldı. Turk Telekom’un Avea’ya olan borçları sermayeye çevirileceğinden herhangi bir nakit giriş çıkışı ya da konsolide borç pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Haberin etkisinin olmasını beklemiyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 07.12.2017

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:5.94TL, Piyasa Değeri TL20,790mn): Türk Telekom, bağlı ortaklığı Avea’nın ödenmiş sermayesinin 11.2mlr TL’den 15.8mlr TL’ye, %41 artırılmasına karar vermiştir. Artışın tamamı Türk Telekom’un Avea’dan olan kredisi alacağından karşılanacaktır. Yorum: Sermaye artırımı, Türk Telekom’un Avea’dan alacağı borç karşılığında yapılacağı için TTKOM’dan nakit çıkışı olmayacaktır. Sermaye artırımında amaç, Avea tarafından kullanılan hissedar kredisinin finansman maliyetlerinin Avea bilançosu ve finansal yapısı üzerinde yarattığı etkinin azaltılmaktır.

 

Türk Telekom Avea’da Sermaye Artırımı Kararı Aldı – 06.12.2017

Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Avea) mali yapısının güçlendirilmesi ve Avea tarafından kullanılan hissedar kredisinin finansman maliyetlerinin Avea bilançosu ve finansal yapısı üzerinde yarattığı etkinin azaltılması amacıyla Avea’nın 11.200.080.847,95 TL olan ödenmiş sermayesinin 15.800.080.847,95 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Söz konusu artışın tamamı Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Avea’dan olan hissedar kredisi alacağından karşılanacaktır.

Türk Telekom Vergi Oranları Değişikliklerine Dair Açıklama Yaptı – 06.12.2017

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun kapsamında öne çıkan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.
 • 6802 sayılı Kanununun 39. Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile madde kapsamında verilen Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin Özel İletişim Vergisi oranları %7,5 olarak belirlenmiştir.

Özel İletişim Vergisi

Değişiklik Öncesi Oranlar Değişiklik Sonrası Oranlar
Mobil Ses %25  %7,5
Sabit Ses %15 %7,5
Mobil Data %5 %7,5
Sabit Data %5 %7,5
 • 5809 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde yapılan değişiklik ile hâlihazırda baz istasyonu ve kanal sayısına bağlı bir fonksiyon üzerinden hesaplanıp ödenen telsiz ücreti, mobil operatörlerin aylık net satış hasılatının %5’i olarak belirlenmiştir.
 • 5520 sayılı Kanuna eklenen geçici 10’uncu madde ile Kurumların kazançları üzerinden %20 oranında uygulanmakta olan Kurumlar vergisinin 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemleri için %22 oranında uygulanmasına karar verilmiştir.
Kanun kapsamında yapılan bu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır.

 

TTKOM CEO’su Medya’da Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 22.11.2017

Şirketteki hisse dağılımı hakkında konuşan Doany, Türk Telekom’un yüzde 55’lik kısmının şirketin operasyonel kısmı tarafından tamamen izole edildiğini söyledi. Medyada yer alan haberlere ilişkin ise Doany, “Bu şirketin değerini artırmaya çalışıyorum. Yüzde 55’lik kısım borç verenleri rahatlatacak. Önümüzdeki hafta bir sonraki beş yıllık planı hazırlayacğaız. Kim bu hisseyi alırsa çok şanslı bir firma olacak” diye konuştu.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 22.11.2017

Katar’lı telekomünikasyon şirketi Ooredo, Otaş’ın %55 Turk Telekom hissesi için teklif vermeye karar verdi. Ooredoo yeni bir yatırımcı olarak ortaya çıkarken, Saudi Telecom daha önce 750mn Dolar nakit, geri kalan 4milyar Dolar borcun ise yapılandırılması teklifiyle gelmişti. Her ne kadar Otas’ın borcuyla ilgili belirsizlik şu aşamada Turk Telekom’un günlük operasyonlarını etkilemese de belirsizliğin bir an önce çözülmesi

TTKOM hisseleri için haber akışının oluşturduğu oynaklığı azaltabilir ve olası satış fiyatı hissenin şu anki fiyatına göre bir prime işaret edebilir. Diğer yandan, olası bir satış Akbank, Garanti ve İşbankası’nın içinde bulunduğu Otas’ın kreditörleri için olumlu karşılanabilir.

VAKIF YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 21.11.2017

Ooredoo, Türk Telekom’da (TTKOM) Saudi Telecom’un hissesine talip

 • Medyada yayınlanan haberde bilgi veren üç kaynağa göre Katarlı telekomünikasyon şirketi Ooredoo, Türk Telekom’un temerrütteki ana hissedarının payını almakla ilgileniyor.
 • Haberde, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük altıncı telekomünikasyon şirketi olan Ooredoo’nun, kaynaklara göre Türk Telekom’un %55’ine sahip olan Otaş’a teklif vermeye karar verdiği belirtildi.

Yorum: OTAŞ ile ilgili haber akışları nedeniyle Türk Telekom, son 3 aylık dönemde %16,5 ve son 1 ayda da %12 endeks getirisi altında bir performans sergilemiştir. Son dönemde kur tarafında yaşanan yukarı hareketler, döviz açık pozisyonu nedeniyle hissede bir diğer baskı unsuru olsa da, kısa vadede pozitif haber eksikliğinin, bu haber akışı ile birlikte hissede de yukarı yönlü bir hareketliliği beraberine getireceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında; Mevcut durumda 5,64 seviyelerinde yer alan hissede, 5,50 desteği üzerinde kalındığı sürece 6,00 seviyelerine doğru bir hareketlilik oluşabilir.   

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 06.11.2017

Bakanlık Türk Telekom’da OTAŞ hisseleriyle ilgili devletleştirme düşünmediklerini belirtti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan basına yaptığı açıklamalarda OTAŞ’ın Türk Telekom’da sahip olduğu %55’lik hisseyle ilgili olarak devletleştirmeyi düşünmediklerini belirtti. Söz konusu hisseleri uygun bulunması halinde devredebileceklerini de ekledi. Türk Telekom açısından devletleştirme opsiyonunun devre dışında olmasi hissede olumlu karşılanabilir. Öte yandan bu durum bankalar açısından sürecin uzayacağı anlamına gelirse sektör hisseleri açısından (özellikle Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası) bir parça olumsuz olabilir.

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 06.11.2017

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.32TL, Piyasa Değeri TL22,120mn): Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ojer Telekonunikasyon A.Ş’nin (OTAŞ) Türk Telekom’da sahip olduğu %55 hissenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı olmadan kimseye devretme şansı olmadığını, taliplerin uygun bulunması halinde OTAŞ’ın payının devredileceğini açıkladı. Türk Telekom’un tekrar kamuya geçmesinin söz konusu olmadığını vurgulamıştır.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse Hazine Müsteşarlığı’nın OTAŞ’a kredi ödemesi ile ilgili verdiği süre 30 Eylül itibariyle dolmuş ve Hazine daha önce ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğu belirtmişti. Oger Telecom Limited’de 35% paya sahip olan ve OTAS hiseleri için en önemli aday olan Saudi Telekom, borç yapılandırma müzakelerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek Hazine’den Kasım’a kadar ek süre istemişti. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, daha önce yaptığı açıklamada ise OTAŞ’ın borç sorunu ile ilgili gelişmeleri, Türk Telekom’a zarar vermemesi adına yakından takip ettiklerini belirtmişti. Haber akışları bu aşamada hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 02.11.2017

Türk Telekom (TTKOM): İvmelenen abone alımları ve istikrarlı büyüme.

Türk Telekom 3Ç17’de, finansal giderleri ve mobil segmentinde hızlı büyümesine bağlanabilecek efektif vergi oranındaki artış nedenleriyle, piyasa ortalama beklentisi olan TL316mn’un (Şeker Yatırım T.: TL352mn) altında, ancak geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen TL8.7mn net karın oldukça üzerinde, TL293mn tutarında net kar açıklamıştır. Türk Telekom’un konsolide satış gelirleri beklentiler paralelinde, ve %36.1 olarak hesapladığımız konsolide FAVÖK marjı ise, beklentiler ortalamasına benzemekle birlikte, hafif, 0.2 y.p. altında gerçekleşmiştir. TL’nin 3Ç17’de USD ve EUR karşısında görece olarak değer kaybı nedeniyle, Türk Telekom’un 3Ç17’de kur farkı giderleri kaydedebileceği genel olarak beklenmekteydi.

Bu dönemde, Grup’un beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan finansal giderlerine rağmen, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla görece olarak oldukça düşük gerçekleşmiş olan efektif vergi oranının etkisiyle, net karlılığındaki artış, satış gelirleri ve operasyonel karlılığındaki istikrarlı artışın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Grup’un 3Ç17’deki kuvvetli operasyonel performansının yatırımcılar tarafından takdir edilebileceğini düşünmekteyiz.

Abone alımları oldukça kuvvetlenirken, satış gelirleri ve FAVÖK’te istikrarlı artış devam etmiştir . Türk Telekom, 3Ç17’de mobil, geniş bant ve de sabit hat abone alımlarını belirgin bir ölçekte arttırmıştır. Bunun yanında, bu hizmetlerden elde edilen abone başı aylık gelirler de mobil ve genişbant’ta sırasıyla yıllık %10.9 ve %3.5 artış gösterebilmiş, sabit hatta ise azalış trendi yavaşlayarak %-1.3 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, Grup’un 3Ç17’de yıllık %10.1 ve çeyreklik %0.7 yükselişle TL4,532mn’a ulaşan satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL4,547mn’a paralel gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: TL4,537mn).

Grup’un mobil ve geniş bant gelirleri, bu dönemde sırasıyla yıllık %15.3 ve %14.2 oranlarında artış göstermiştir. Sabit hat ses hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalış ise, yavaşlayarak yıllık %5.5 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un konsolide FAVÖK’ü, hesaplamalarımıza göre 3Ç17’de yıllık %14.8 oranında artarak TL1,637mn’a ulaşmıştır. Grup, bu dönemde, büyük ölçüde kur farkı giderleri kaynaklı TL505mn tutarında net finansal gider kaydetmiştir (3Ç16: TL518mn). Efektif vergi oranının görece olarak daha düşük gerçekleşmiş olması (%35.4; 3Q16: %93.7) ile de, Türk Telekom, 3Ç17’de TL293mn tutarında net kar açıklamıştır.

Türk Telekom için pay başına TL8.20 olan hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürmekteyiz – Türk Telekom, 3Ç17 sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2017 yılı için beklentilerinde herhangi bir değişiklik öngörmemiştir. Grup’un 4Ç17’de yatırımlarını arttırmasını, ve hızlanan abone alımları ile ticari giderlerinin artabileceğini beklemekte, ancak yıl sonu hedeflerine ulaşabileceğini öngörmekteyiz. Böylelikle, Grup payları için TL8.20 olan hedef fiyatımızı yinelemekteyiz. Türk Telekom payları, tahminlerimize göre 2017T 5.5x ve 14.6x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı eşlenikleri ise, 2017T 6.0x ve 16.1x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç17 – 25.10.2017

Türk Telekom 3Ç17 de 2936 milyon TL net kar açıkladı, 3Ç16’daki 9 milyon TL net kar rakamın üstünde ancak ortalama piyasa beklentisi olan 336 milyon TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi olan 360 milyon TL net kar rakamların altında. 3Ç17’de “0,5 avro + 0,5 dolar” döviz sepetine karşı TL %3,4 değer kaybedince, Türk Telekom kur farkı gideri kaydetti ve 3Ç17’de 519 milyon TL finansal gider kaydetti. Şirket 2Ç17 de 249 milyon TL finansal gelir kaydetmişti. 3Ç17 ciro yıllık %10 büyüme ile 4 milyar 532 milyon TL’ye ulaştı ve ortlama piyasa beklentisi olan 4 milyar 537 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 4 milyar 512 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Genişbant abonelerde net 182 bin artış ile 3Ç17’de 9,4 milyona ulaştı.

Mobil abonelerde 414 bin artış oldu ve toplam 19,2 milyon aboneye ulaşıldı 3Ç17 sonunda. Karlılığa ciro büyümesine katkı olarak da kontratlı abonelerin oranı 3Ç16’daki %52’den 3Ç17’de %54’e ulaştı. Mobil veri kullanımındaki yıllık %80 büyüme ile abone başına ortlama gelir rakamı %11 yıllık büyüme kaydetti. 3Ç17 VAFÖK marjı %37,2 ile 3Ç16’daki %35,3 marjaa göre genişleme gösterdi ancak 2Ç17’deki %38,0 marjın altında kaldı. VAFÖK marjındaki genişleme daha karlı büyüme, operayonlarda daha etkin çalışma ve geçen yılki LTE’ye ilişkin giderlerin olmaması, ticari giderleri normallleşmesi ile gerçekleşti. 3Ç17 sonunda Türk Telekom 12,6 milyar net borç kaydetti, 2Ç17 seviyesine paralel. Net kar rakamın beklenenden düşük gelmesi ile hissede geçici olumsuz tepki gelebileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç17 – 25.10.2017

Turk Telekom’da operasyonel performanstaki güçlü seyir 3Ç17’de devam ediyor. Türk Telekom 3Ç17’de 293 milyon TL net kar açıkladı. Bu hem bizim hem de piyasanın beklentilerinin bir miktar altında. Öte yandan operasyonel performanstaki güçlü seyrin ise 3Ç17’de devam ettiğini gözlemliyoruz. Konsolide satış rakamı 4,5 milyar TL gelirken yıllık bazda %10 büyüdü ve genelde beklentileri karşıladı. VAFÖK ise 1,7 milyar TL olurken tahminimizi aştı.

Dolayısıyla %37 olarak gerçekleşen VAFÖK marjı bizim beklentimizin yaklaşık 2 puan piyasa beklentisinin ise yaklaşık 1 puan üzerinde kaldı. Burada özellikle operasyonel masraf yönetiminin (hem personel giderler hem reklam giderleri açısından) başarılı şekilde yapılmasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Genel itibariyle 3Ç17 operasyonel performansının hisse üzerinde olumlu etki yaratması beklenir fakat özellikle TL’de son günlerde yaşanan değer kaybı şirketin açık pozisyonu nedeniyle hisse üzerinde oluşabilecek bu olumlu havayı dağıtabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerek. Özellikle satışlar kalemine baktığımızda sabit internet satışları beklentilerimizin hafif altında kalırken mobil satış gelirleri ise tahminlerimizi bir miktar aştı. Dolayısıyla nette satışlar beklentilerimizi karşılamış oldu. Konsolide bazda %10 satış büyümesini şirket için gayet olumlu olarak görüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç17 – 25.10.2017

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.64TL, Piyasa Değeri TL23,240mn): Türk Telekom 3Ç17’de piyasa beklentisinin %7 altında, 293mn TL net kar açıklamıştır. FVAÖK beklentimiz, açıklanan rakamla uyumlu olmasına rağmen, operasyonel olmayan kalemler net karın tahminlerimizin altında gerçekleşmesine neden olmuştur. Yılık olarak net kardaki artışta, gelirlerin %10, FVAÖK’ün %16 artması ve 3Ç16’ya göre yaklaşık 76mn TL daha az net finansal gider kaydedilmesi etkili olmuştur. 2Ç17’deki 249mn TL’lik net finansal gelirin, kur farkı zararı nedeniyle 519mn TL’lik net finansal gidere dönüşmesi çeyreksel olarak net karın düşmesine neden olmuştur.

Beklentilerle uyumlu olarak, Türk Telekom 3Ç17’de yıllık %10 ve çeyreksel %1 artışla 4,532mn TL konsolide gelir açıklamıştır. Gelir artışında genişbant ve mobil gelirlerindeki artışlar etkilidir. Mobil gelirler 3Ç17’de yıllık %15.3 ve 2Ç17’ye göre %3.7 artarak 1,716mn TL olmuştur. Türk Telekom’un genişbant gelirleri 3Ç17’de yılık ve çeyreksel olarak sırasıyla %14.2 ve %1.4 artarak 1,220mn TL olmuştur.

Türk Telekom 3Ç17’de1,687mn TL FVAÖK kaydetmiş, %37.2 olan FVAÖK marjı ise beklentilerin 0.9puan üstünde gerçekleşmiştir. Her ne kadar net kar piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiş olsa da, FVAÖK marjı güçlü ve beklentilerin üzerindedir. Bu sebeple 3Ç17 sonuçlarının hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Türk Telekom 2017 yılında konsolide gelirlerinin yıllık %10-11 artmasını (inşaat geliri düzeltmesi hariç), konsolide FVAÖK’ünün 6.3 – 6.4mlr TL ve konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3.3mlr TL seviyelerinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Türk Telekom bugün 15.00’da yatırımcılar için telekonferans düzenleyecektir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç17 – 25.10.2017

Türk Telekom yılın üçüncü çeyreğinde293mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 9mn TL net kar vardı. Her ne kadar Şirket’in gelir ve faaliyet karı (FAVÖK) büyümesi beklentileri karşılasa da açıklanan kar piyasa beklentisi olan 316mn TL’nin hafif altında kaldı. TL’nin Dolar ve Euro’ya karşı geçen yıla göre %22 bir önceki çeyreğe göre ise %4 değer kaybettiği bir çeyrekte 400mn TL’ye yaklaşan kur farkı gideri etkisi net karı baskıladı. %12’lik gelir büyümesi ve maliyetlerin kontrol altında tutulması %16’lık FAVÖK büyümesi sağladı. Mobil (+414bin), internet (+289bin) ve TV (+135bin) segmentlerinde güçlü abone artışı ve sabit ses kanalında halka arzdan bu yana ilk defa abone sayısındaki düşüş trendinin tersine çevrilmesi güçlü gelir büyümesini destekleyen faktörler oldu.

Şirket’in faaliyet karı piyasa beklentisi olan 1,65milyar TL’nin hafif üzerinde 1,69milyar TL olarak gerçekleşti. Hem gelir hem de faaliyet karı tarafında devam eden güçlü trende rağmen yabancı para cinsinden borçları sebebiyle hisse performansı Lira’nın değer kaybettiği dönemlerde olumsuz etkilenmektedir.

Türk Telekom için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemiz ve 8,6TL hedef fiyatımızı koruyoruz ancak TL’nin değer kaybetmeye devam etmesi halinde hisse fiyatının baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 23.10.2017

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.77TL, Piyasa Değeri TL23,695mn): Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, OTAŞ’ın borç sorunu ile ilgili gelişmeleri, Türk Telekom’a zarar vermemesi adına yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulduğunda yönetim kurulunu değiştirebileceklerini ancak bunun Türk Telekom’a kayyum atanması ve OTAŞ’ın hisselerine el konulması gibi algılanması gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir haberde ise Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Türk Telekom’a ara bağlantı ve tüketici haklarına ilişkin toplam 15mn TL tutarında ceza uygulanmasına karar vermiştir.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse Hazine Müsteşarlığı’nın OTAŞ’a kredi ödemesi ile ilgili verdiği süre 30 Eylül itibariyle dolmuş ve Hazine daha önce ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğu belirtmişti. BTK’nın 15mn TL’lik cezası ise bizim 2017 net kar tahminimizin %0.8’ine tekabül etmektedir. Her iki haberi de nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

Yeni torba yasadaki bir maddeye göre Hazine’nin telekom şirketlerinden olan ihtilaflı alacaklarında kesintiye gidiliyor. Turkcell ve Turk Telekom için olumlu. Medyada çıkan habere göre telekom şirketlerininin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Kaya, rapora bağlanmış ihtilaf konusu olan mahkemelerde bekleyen toplam rakamın 345 milyon TL, bunların faizinin 322 milyon TL olduğunu, mevzuata göre uygulanan 3 kat cezai şartın 1,1 milyar TL, bu rakamın faizinin de 378 milyon TL olduğunu söyledi.

Tasarıya göre eksik ödendiği için ilave olarak talep edilen hazine paylarına ilişkin devam eden davaların sonlandırılması için mevcut davalardan feragat edilmesi koşuluyla alacak aslının tamamı ile gecikme faizi yerine yurt içi fiyat endeksi ödenmesi, 3 kat ceza ve buna bağlı faizlerin silinmesi yönünde Kanun düzenlemesi yapılıyor. Haber’in Tukcell ve Turk Telekom hisselerini olumlu etkilemesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

TELEKOM: GSM Operatörlerinin hazine paylarını eksik ödemelerinden kaynaklanan ceza ve faiziyle birlikte 2,2milyar TL’yi bulan ihtilaflı borçlarına af getiren bir düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemede operatörlerle devam eden davaların düşürülmesi karşılığında ceza ve faizin affedilmesi öneriliyor. Hatırlanacağı üzere, BTK Türk Telekom’a hazine payını eksik ödediği gerekçesiyle ceza ve faiz dahil 506mn TL ceza kesmişti. Şirket daha sonra cezanın büyük bir bölümü için Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Haberin TTKOM ve TCELL için etkisinin olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 11.10.2017

Telekom sektörü – GSM şirketlerinin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

 

Türk Telekom Hürriyet Gazetesini Yalanladı: Haber Çok Temel Yanlışlar İçeriyor! 03.10.2017

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

Saudi Oger Türk Telekom için ek süre istedi. Medyada yer alan bir habere göre Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) Türk Telekom kredisinin 290 milyon $ büyüklüğündeki Eylül 2017 üçüncü taksidini de ödeyemedi. Bunun üzerine Saudi Telecom kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek Hazine Müsteşarlığı’ndan Kasım’a kadar ek süre istedi.

Kısa bir hatırlatma olması açısından: Lübnanlı Hariri ailesinin, Saudi Telecom ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom’un %55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı. Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon $ büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerini kaçırmıştı.

Borç ödemesi ile ilgili Hazine’nin yaptığı ihbar süresi bu hafta içerisinde doluyor. Türk Telekom Şirket sözleşmesine göre Hazine’nin borç ödemesi gerçekleşmezse şirket yönetim kurulunu değiştirme hakkı bulunuyor. Olası bir yönetim kurulu değişikliğinin gerek kreditörler (yerli bankalar) gerekse de Türk Telekom için kısmen olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.66TL, Piyasa Değeri TL23,310mn): Medyada yer alan habere göre, Oger Telecom Limited’de 35% paya sahip olan Saudi Telekom, borç yapılandırma müzakerelerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek Hazine’den Kasım’a kadar ek süre istedi. Taleple ilgili Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine değerlendirme yapacak.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse Hazine Müsteşarlığı’nın Ojer Telekonunikasyon A.Ş’ye (OTAŞ) kredi ödemesi ile ilgili verdiği süre 30 Eylül itibariyle dolduğu ve Hazine’nin geçici olarak şirketin yönetim kurulunu değiştireceğine dair haberler yer almaktaydı. Haberin bu aşama nötr olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 03.10.2017

Medyada çıkan habere göre OTAS ana hissedarı Saudi Telecom, OTAS’ın donuk kredisiyle ilgili yeniden yapılandırma konuşmalarında bankalardan ek süre istedi. Geçtğimiz Cuma günü bazı gazetelerde çıkan iddialara göre OTAS’a 1 Ekim Pazar gününe kadar süre tanınmış, kredinin bu süre sonuna kadar çözülmemesi durumunda TTKOM yönetim kurulunda değişikliğe gidileceği iddia edilmişti. Bazı kaynaklarda, bankaların kamunun yönetimi ele alması konusunda istekli oldukları da iddia edilmişti. Sürecin uzaması ve mevcut çözümsüzlük durumunun devam etmesini olumsuz olarak algılanabilir.

Otaş’a verilen süre doldu, Türk Telekom için güçlü adaylar arasında Suudi Telekom görünüyor.

Gazete haberine göre, Türk Telekom için güçlü adaylar arasında Suudi Telekom görünüyor. Hazine’nin Türk Telekom’un %55 hissesine sahip Hariri Ailesi’nin bankalara olan 4.750 milyar dolarlık kredi borcunu ödemesi için verdiği 60 günlük süre dün doldu. Hazine’nin geçisi olarak şirketin yönetim kurulunu değiştirmesi bekleniyor. Bu arada CEO Paul Doany’nin de gideceği ve yerine Ünal Önal’ın düşünüldüğü iddia ediliyor. Ortaklık yapısında oluşan belirsizlik nedeniyle haberin olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.10.2017

Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.79TL, Piyasa Değeri TL23,765mn): Medyada yer alan habere göre, Hazine Müsteşarlığı’nın Ojer Telekonunikasyon A.Ş’ye (OTAŞ) kredi ödemesi ile ilgili verdiği sürenin 30 Eylül itibariyle dolduğunu, Hazine’nin geçici olarak şirketin yönetim kurulunu değiştireceği ve CEO Paul Doany’nin yerine Ünal Önal’ın geleceğine, Türk Telekom’da Saudi Telecom’un en güçlü yeni ana ortak adayı olduğuna dair haber yer almaktadır. Resmi herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse, Hazine Müsteşarlığı 23 Haziran’da gönderdiği mektupta, Ojer Telekonunikasyon A.Ş’nin (OTAŞ) 4.75mlr ABD$ büyüklüğündeki kredinin yeniden yapılandırmasında bankalarla anlaşamaması durumunda, ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğu belirtmişti.

Bununla birlikte daha önce medyada yer alan haberlerde ise Saudi Telecom Company, Oger Telecom Limited’de 35% olan payını artırmak da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiğine dair haberler yer almakta ancak konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmaktaydı. Türk Telekom’un %55’ine sahip olan OTAŞ’ın finansal olarak daha güçlü yeni bir ortakla değişmesi olumlu olabilir ancak haberi bu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

Çıkan haberlere göre Otaş’a kredi açan bankalar sorunun çözümü için hükümetin yönetimi devralmasını tercih ediyor. Saudi Telecom’un teklifi hala masada olsa da, bankaların hükümetin 2026’da dolacak olan imtiyaz süresini uzatma yetkisi olduğundan, bu adımın uzun vadede kredi ödemelerini kolaylaştıracağını öngördüğü belirtiliyor. Hazine’nin Türk Telekom yönetimini değiştirmesinin, olası üçüncü taraflarla hisse satışına yönelik görüşmeleri hızlandıracağı da düşünülüyor.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

Türk Telekom ile ilgili medya tarafından verilen habere göre OTAŞ bu hafta 2 kredi ödemesini daha kaçırabilir. Türk Telekom’un büyük ortağına kredi sağlayan bankalar, temerrüt konusunda çare arıyorlar. Kaynaklara göre kreditörler, Türk Telekom’da kamu kontrolü istiyorlar.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

Maliye Bakanlığı dün telekom vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, sabit ses, mobil ses ve internet için sırasıyla %15, %25 ve %5 olarak tahsil edilen özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Yeni sistemde ilk aşamada operatörlerin daha az ÖİV ödeyeceklerini hesaplıyoruz. Ancak, devletin büyüyen data gelirlerinden daha yüksek bir vergi oranı tahsil edecek olması ilerleyen yıllarda bu olumu etkiyi silebilir. Bakanlık, daha önce yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan telsiz kullanım ücretini de operatörlerin net hasılatlarının %5’I olarak belirledi.

Operatörler daha önce ödedikleri telsiz kullanım ücretini açıklamadıkları için bu değişikliğin olası etkilerini hesaplayamıyoruz. Diğer yandan, abonelerin yurtdışındaki görüşmelerinden dolayı ortaya çıkan KDV ve ÖİV kaldırılıyor. Bu durum operatörlerin roaming gelirlerini daha karlı hale getirecektir. Yapılan değişikliklerin operatörlere etkisini ilk aşamada hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

Telekom sektöründe de bir takım vergi uygulamaları değişikliklerine gidiliyor. Genel itibariyle düzenlemelerin sektör için hafif pozitif olduğunu düşünüyoruz. Değişikliklerin önemli ana başlıkları söyle:

– Özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Halen mobil seste %25, sabit seste %15 ve mobil+sabit datada %5 olan özel iletişim vergisi tüm segmentler için %7,5 olarak sabitlendi. Burada sadeleşmeye gidilmiş olması açısından gelişmeyi olumlu karşılıyoruz. Bunun yanı sıra her ne kadar data kullanımının payı artsa da ses kullanımlarının yüksek vergisi tüketicinin ödediği ağırlıklı ortalama özel iletişim vergisi oranını yeni belirlenen oranın üzerinde bir rakama getiriyordu. Dolayısıyla potansiyel olarak kullanıcının vergi yükünün azalmış olmasını da tüketicinin kullanımı için artış potansiyeli yaratması açısından da olumlu olarak görüyoruz.

– Şirketler net gelirleri üzerinden %5 gibi bir telsiz gideri ödeyecek. Halen bu uygulama yatırımlar üzerinden alınıyor. Şu anda şirketlerin telsiz gider yükünü tam olarak bilmesek de toplamda bu yeni uygulamayla giderlerde hafif bir artış olabilir ama etki genel itibariyle sınırlı kalabilir düşüncesindeyiz. Ayrıca yatırımlar üzerinden değil de kazanımlar üzerinden bu kesintinin yapılması da daha adil bir yaklaşım olarak gözüküyor.

– Makineden makineye kullanım abonelikleri telsiz giderinden muaf olacak. Bu segment telekom sektöründe gelişmekte olan bir alan. Dolayısıyla bu yeni uygulama buradaki aboneliklerin artışına bir parça pozitif katkı sağlayabilir.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 28.09.2017

Dün açıklanan vergi kanunlarında yapılacak değişiklikler içerisinde telekom operatörlerini de etkileyecek önemli değişiklikler bulunuyor. İlk olarak, Yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriliyor. Yapılan sadeleştirmenin etkisini kısa-orta vade ve uzun vade olarak incelediğimizde, kısa-orta vadede operator karlılıklarına cep telefonu görüşmelerinden alınan yüksek verginin düşürülmesiyle daha fazla dakika konuşma etkisi olarak yansıması varsayımıyla olumlu yansıma olacağını ancak uzun vadede internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 verginin artırmasıyla, son dönemde operatörlerin ana büyüme segmentlerinde fiyatlara hafif bir olumsuz yansıma beklenebilir.

Öte yandan, Telekom sektöründeki operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak. Daha önce karmaşık bir hesaplama yöntemiyle hesaplanan ve yatırımlarla alakalı olan telsiz ücreti sadeleştirilmiş olacak. Son olarak Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

Burada operatörleri doğrudan etkileyen bir durum söz konusu olmamakta ve daha çok roaming servis sağlayıcılarını ilgilendirmekte. Sonuç olarak açıklanan vergi değişikliğinin telekomlar üzerinde hafif olumlu bir etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz. TTKOM’un mobil gelirleri toplam konsolide gelirleri içerisinde göreceli daha düşük bir paya sahip olduğundan vergi değişikliği etkileri TCELL’e göre daha sınırlı kalacaktır.

 

Türk Telekom’dan Hazine Müsteşarlığı ve Avea Arasındaki Dava Hakkında Güncelleme – 21.09.2017

01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması (“ÖDA”) ile Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Avea”), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini, 23.06.2017 tarihli ÖDA ile de Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından, konuyla ilgili cezai şart tahakkuku yapıldığını açıklamıştık.

24.07.2017 tarihli ÖDA ile 3G hizmetler için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın %96’lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiğini ve Avea’nın, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep ettiğini açıklamıştık. Avea 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın iptali için dava açmıştır.

Aynı zamanda, 24.07.2017 tarihli ÖDA ile 2G hizmetleri hazine payı bildirimi ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alındığını açıklamıştık. 2G hizmetleri ile ilgili eksik ödendiği iddia olunan hazine payı ve cezai şart için tahkim süreci başlatılmıştır. Ayrıca tedbire yapılan itiraz da ilgili mahkeme tarafından Avea lehine reddedilmiştir.

Diğer dönemlere ilişkin davalar, tahkim yargılaması ve idari başvuruların incelemesi devam etmektedir.

 

Fitch Ratings Yıllık Gözden Geçirme Sonucu – KAP Açıklaması – 18.09.2017

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı yıllık rutin gözden geçirme çalışmaları sonucunda şirketimizin TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye), görünümünü negatif, Öncelikli Teminatsız Borç Notunu (senior unsecured rating) da “BBB-” olarak teyit etmiştir.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 31.07.2017

Hedef Fiyat: 8,25 TL

İkinci çeyrek sonuçlarının ardından Türk Telekom için 12 aylık hedef fiyatımızı 8,25TL seviyesine revize ediyoruz (önceki: 7,32TL). Hisse için “Nötr” görüşümüzü sürdürüyoruz. Güçlü gelen ilk yarı sonuçlarla şirket yönetimi 2017 tüm yıl beklentilerini yukarı revize etti. Buna göre inşaat ciro düzeltmesi hariç ciro büyüme beklentisini %8-%9’dan %10-%11’e, VAFÖK’ü 5,8 milyar TL – 6,0 milyar TL’den 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL’ye ve yatırım harcamaları 3 milyar TL’den 3,3 milyar TL’ye yükseltti. Bu yeni beklentilerle ve 2017 ilk yarı sonuçları göz önünde tutarak tahminlerimizi yukarı revize ettik, bu da değerlememizi yukarı çekti. Ciroyu büyüten temel faktörler Geniş-bant ve Mobil bölümlerinde artan abone sayıları ve büyüyen abone başına ortalama gelir rakamları. Geniş-bant bölümünde artan data tüketimi ve kullanıcı sayısının yükselmesi ile Mobil bölümünde LTE’li akıllı telefonların çoğalması ile artan data kullanımı söz konusu. Bu trendlerin ileriye dönük devam etmesini bekliyoruz.

2Ç17’de performans göstergeleri yıllardır görülmeyen yüksek seviyelere ulaştı. VAFÖK marjı 2Ç17’de beklentileri aşarak %38,0’e çıktı ve bu seviye 2008’den beri ulaşılan en yüksek değer olma özelliği taşıyor. VAFÖK marjındaki büyümeyi kârlılığı yüksek alanlarda büyüme, operasyonların etkinleştirilmesi ve geçen yıl kârı etkileyen LTE’ye ilişkin lansman giderlerinin hesaplardan çıkması ve ticari giderlerdeki normalleşme sağladı. Ayrıca hızlı artan mobil data kullanımı, mobil abone başına ortalama geliri %12 yıllık büyüme ile 2Ç11’den beri en yüksek rakama çıkardı.

Lisans ödemesi yapılmasına rağmen kaldıraç oranında nispi düzelme. Şirket yönetimi Net borç / VAFÖK oranını 2,0 çarpana düşmesini öngörüyor (cari çarpan 2,04). 1Ç17’de bu çarpan 2,3’dü. 902 milyon TL tutarında LTE lisansına ilişkin son taksitin 2Ç17’de ödenmesinin yarattığı nakit çıkışına rağmen VAFÖK’te sağlanan güçlü artış kaldıraç oranında iyileşme sağladı.

2018 de yüksek nakit kâr payı ödenebilir. 2017’de TL’nin daha istikrarlı kalması bekleniyor. Dolayısıyla Türk Telekom’da kur farkı giderlerin azalmasını bekliyoruz ve böylece yaratılan VAFÖK’ün daha fazla net kâra yansıyabileceğini ve şirketin 2018 de yüksek tutarda nakit kâr payı ödeyebileceğini hesaplıyoruz.

Medya haberine göre Türk Telekom çoğunluk paylarının Eylül sonuna kadar satışı söz konusu olabilir. Haberde resmi olmayan görüşmeler yürütüldüğü ve Otaş’ın Türk Telekom’daki çoğunluk %55 payı için iki potansiyel yabancı alıcı bulunduğu belirtiliyor. Bu haberlerin Hazinenin Otaş borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin uyarılarını takiben gelmesi de dikkat çekiyor.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom’un operasyonel performansı beklentilerden daha iyi gerçekleşti Türk Telekom 2Ç17’de 890 milyon net kar açıkladı. Bu piyasa beklentisi olan 623 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 653 milyon TL’nin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Sapmanın en önemli nedeni operasyonel performansın tahminlerden daha güçlü gerçekleşmesi oldu. Satış rakamı 4,5 milyar TL olurken genel itibariyle tahminleri karşıladı. Öte yandan VAFÖK 1,7 milyar gerçekleşerek tahminleri %9 oranında aştı. Böylece VAFÖK marjı %38 gibi son derece güçlü bir seviyeye ulaştı. Burada sapmanın en önemli nedeni personel ve reklam giderlerinin beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmesi oldu. Genel itibariyle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

2Ç17 sonuçları sonrasında şirket 2017 operasyonel hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre satış büyüme hedefi yıllık bazda %8-9’dan %10-11 seviyesine VAFÖK bandı da 5,8-6,0 milyar TL seviyesinden 6,3-6,4 milyar TL seviyesine yükseltildi. Bu bizim tahminlerimize de yukarı yönlü bir risk oluşturuyor.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom yılın 2. çeyreğinde 890mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 623mn TL’nin üzerinde geldi. Internet ve mobil gelirlerindeki %17’lik büyüme sayesinde şirketin gelirleri (inşaat gelirleri hariç) %12 artış gösterdi. Güçlü büyümeyle birlikte özellikle personel ve satış-pazarlama giderlerinde yapılan tasarruflar sayesinde faaliyet kar marjı (FAVOK) piyasa beklentisi olan %36’nin üzerinde %38 olarak açıklandı. Ayrıca, 2. çeyrek içerisinde TL’nin Dolar’a karsı görece güçlü seyretmesi ile oluşan kur farkı gelirleri net kari destekledi.

Şirket yönetimi daha önce %8-9 olan (inşaat gelirleri hariç) gelir büyümesi beklentisini %10-11’e yükseltti. Ayrıca, 5,8-6milyar TL olan FAVOK beklentisini de 6,3-6,4milyar TL seviyesine çıkardı. Türk Telekom için güçlü ikinci çeyrek sonuçları sonrasında tüm yıl beklentilerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrasında hedef fiyatımızı 7,7TL’den 8,6TL’ye yükseltiyoruz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom 2Ç17 net kârını yıllık %259 büyümeyle 890 milyon TL olarak açıkladı ve net kâr için ortalama piyasa beklentisi olan 650 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 703 milyon TL’nin üzerinde bir sonuç elde etti. Kârın beklentiyi aşmasında TL’nin döviz sepetine karşı %0,5 değer kazanmasıyla sağlanan kur farkı gelirinin toplam finansal gelirleri 259 milyon TL’ye çıkarması etkili oldu. Hatırlanacağı üzere, Şirket 1Ç17 de 622 milyon TL ve 2Ç16’da 212 milyon TL finansal gider kaydetmişti. Ayrıca net kâra diğer bir katkı beklentilerin üstünde büyüyen VAFÖK’ten geldi.

2Ç17 VAFÖK marjı %38,0 ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Güçlü gelen ilk 6 aylık sonuçlarının ardından Türk Telekom yönetimi 2017 yılsonu beklentilerini de yukarıya revize ettti. Buna göre, inşaat ciro düzeltmesi hariç, konsolide ciro büyüme beklentisi %8-%9 aralığından %10-%11 bandına çekildi. 2017 VAFÖK beklentisi de 5,8 milyar TL – 6,0 milyar TL aralığından 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL aralığına yükseltildi.

Böylece 2017 VAFÖK marj aralığı %34,2 – %35,1’den %36,5 – %37,1’e yükselmiş oldu. Türk Telekom’nun 2Ç17’de cirosu yıllık %14 büyümeyle 4,5 milyar TL’ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 4,42 milyar TL’yi ve Ak Yatırım beklentisi olan 4,39 milyar TL’ye paralel gerçekleşti. Genişbant abone sayısı net 188 bin artış ile 2Ç17 sonunda 9,1 milyon adede ulaştı. Mobil abonelerde de yaklaşık 100 bin artış oldu ve toplam 18,8 milyon aboneye ulaşıldı. Bunların dışında karlılığa ve ciro büyümesine katkı açısından kontratlı abonelerin oranı 2Ç16’daki %51’den 2Ç17’de %54’e ulaştı. Mobil veri kullanımındaki büyüme ile abone başına ortalama gelir rakamı %12 yıllık artış ile 2Ç11’den bu yana en hızlı büyümesini gösterdi.

VAFÖK marjındaki genişleme daha kârlı büyüme, operayonlarda daha etkin çalışma ve geçen yılki LTE’ye ilişkin giderlerin olmaması, ticari giderleri normallleşmesi ile gerçekleşti. 2Ç17 sonunda Türk Telekom 12,6 milyar net borç kaydetti. 1Ç17’de bu rakam 13,0 milyar TL idi. Beklenenden iyi gelen sonuçlar ve tüm yıl beklentilerde revizelerle hisseye olumlu tepki gelebielceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Pozitif): Türk Telekom’un 2. çeyrek net dönem karı 889,8mn TL ile hem 645mn TL olan piyasa beklentisinin, hem de 712mn TL olan bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gelen operasyonel giderler etkili olmuştur. Türk Telekom’un 2Ç2017 satış gelirleri %14,2 artışla 4.500,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %14 artarak 2.022,5mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 0,1 puan gerilemeyle %44,9’u göstermiştir. Operasyonel giderler genel yönetim giderlerindeki düşüş sebebiyle %3,9 gerilemiş ve faaliyet karı artışını desteklemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %49,6 artarak 900,1mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 4,7 puan artışla %20’ye yükselmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü 2Ç2016’daki 1.322mn TL’den 2Ç2017’de 1.712mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 4 puan artışla %38’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler geçen sene aynı çeyreğe göre 16mn TL artış göstererek 34,4mn TL olmuştur. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 934,5mn TL ile geçen senenin %50,7 üzerinde gerçekleşmiş ve oldukça güçlü bir görüntü sergilemiştir. Finansman tarafında 2Ç2017 ‘de 2Ç2016’daki 204,8mn TL’lik giderin aksine 253,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirketin vergi öncesi karı %186,2 artarak 1.188,1mn TL olmuştur. 298,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 889,8mn TL’yi göstermiştir. Yüksek finansman geliri sebebiyle net kar marjındaki iyileşme 13,5 puan olmuş ve %19,8 olarak hesaplanmıştır.

Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı 247,6mn TL idi. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 955,5mn TL ile 2016’nın aynı döneminin %45,8 üzerinde gerçekleşmiştir. 2. çeyrek sonuçlarının ardından, Türk Telekom’un 2017 yılı ciro artış öngörüsü %8-9’dan %10-11’e, FAVÖK beklentisi 5.800-6.000mn TL’den 6.300-6.400mn TL’ye ve yatırım harcaması beklentisi 3 milyar TL’den 3,3 milyar TL’ye yükselmiştir.

Şirket ayrıca Kanada’nın ihracatı destekleme kurumu Export Development Canada ile 100mn USD tutarında bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredinin vadesi 5 yıl olup, anaparası 5 yılın sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LIBOR + %2’dir.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Net kar kalemi 890 milyon TL ve FAVÖK 1.712 milyon TL ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Konsolide gelir yıllık %12 oranında yükselerek 4,3 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjında 4 baz puanlık iyileşme yaşandı ve %38’e yükseldi. 2Ç17 gelişmelerine baktığımızda mobil ve geniş bant segmentlerinde artan abone sayısı, daha yüksek ARPU (kullanıcı başına gelir) ve mobil data kullanımının büyümesi hem güçlü gelir yaratılmasına hem de karlılığın artırılmasında önemli bir role sahip oldular. Öte yandan, güçlü 2Ç sonuçlarının ardından yönetim 2017 yılı öngörülerinde yukarı revizyona gitti ve konsolide gelir yıllık artışını %8-9 bandından %10-11 bandına, yıl sonu FAVÖK beklentilerini de 5,8- 6,0 milyar TL bandından, 6,3 – 6,4 milyar TL bandına çektiler. 2017T FD/FAVÖK 5,7x çarpanıyla işlem gören Türk Telekom’un bu güçlü sonuçlardan sonra olumlu tepki vermesini ve piyasa üzerinde getiri potansiyelini sürdürmesini bekliyoruz.

Türk Telekom Uzun Vadeli Kredi Anlaşması Anlaşması İmzaladı – 25.07.2017

Şirketimiz ile Kanada’nın ihracatı destekleme kurumu Export Development Canada arasında 100 milyon ABD Doları tutarında bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin vadesi 5 yıl olup, anaparası 5 yılın sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LIBOR + %2’dir.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 25.07.2017

Türk Telekom’un ikinci çeyrek finansallarının bugün açıklanmasını bekliyoruz. Mobil ve internet segmentlerinde çift haneli büyüme ve düşen sabit hat ses gelirlerinin konsolide gelirler içindeki payının küçülmesi gelir büyümesini desteklemeye devam edecektir. İnşaat gelirleri hariç gelir büyümesinin 2017 ilk yarı itibariyle %10 olmasını bekliyoruz. Şirketin tüm yıl için hedefi %7-9 aralığında bulunmaktadır. Maliyet baskısının azaldığı ikinci çeyrekte şirketin faaliyet kar marjının (FAVÖK) geçen senenin aynı dönemine göre 2,3puan iyileşmeyle %36’ya yükselmesini bekliyoruz. Kur farkı etkisinin görece daha az olduğu ikinci çeyrekte Şirketin net karını 247mn TL’den 675mn TL’ye yükseltmesini bekliyoruz. Bizim beklentimize göre hafif aşağıda olan piyasa beklentisi 623mn TL seviyesinde bulunmaktadır.

Turk Telekom Avea’nın 3G hizmetleri için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın %96’lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiğini açıkladı. Avea, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir. Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alınmıştır. Hatırlanacağı üzere, Turk Telekom’un 2009-13 yıllarına ilişkin hazine paylarının eksik ödediği gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından toplamda 506mn TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verilmişti. Turk Telekom daha önce yaptığı açıklamada 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay’da Turk Telekom lehine sonuçlandığını ve bu kararın mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil ettiğini açıklamıştı. Hafif olumlu.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 25.07.2017

Türk Telekom 1 Şubat tarihli özel durum açıklaması bağlı ortaklığı Avea’ya Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini, 23 Haziran tarihli özel durum açıklaması ile de Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından, konuyla ilgili cezai şart tahakkuku yapıldığını açıklamıştı. 3G hizmetler için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın (daha önce 182,48 milyon TL olarak açıklanmıştı) %96’lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Avea, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir. Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alınmıştır. 2G ile ilgili tutar daha önce 322,92 milyon TL olarak açıklanmıştı Diğer dönemlere ilişkin davalar, tahkim yargılaması ve idari başvuruların incelemesi devam etmektedir. Türk Telekom lehine verilen kararların hisseye olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

2Ç Net Kar Rakamı Ortalama Piyasa Beklentisi: 650 milyon TL

Ak Yatırım Beklentisi : 703 milyon TL

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 25.07.2017

Danıştay’dan Türk Telekom lehine karar

Hatırlanacağı üzere Hazine Türk Telekom’a 2G ve 3G hizmetleriyle ilgili eksik ödeme gerekçesiyle 184 milyon TL’lik (67 milyon 3G hizmetiyle ilgili 117 milyon da 2G hizmetiyle ilgili) ceza tebliğ etmişti. Bunun üzerine de BTK toplamda 505 milyon TL (323 milyon TL 2G hizmetiyle ilgili 182 milyon TL 3G hizmetleriyle ilgili) ceza kesmişti. Hazinenin tebligatıyla ilgili Danıştay 3G hizmetlerinin %96’lık kısmı için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunun üzeri ne ana davadaki bu gelişmeye istinaden Türk Telekom BTK cezasının da geri çekilmesini talep etti. Bunun yanı sıra Danıştay 2G ile ilgili tebligat için de ihtiyati tedbir kararı aldı. Geilşmeler Türk Telekom hisseleri için pozitif.

Ayrıca Türk Telekom 2Ç17 finansallarını bu akşam açıklayacak. 653 milyon TL net kar bekliyoruz, piyasa beklentisi ise 623 milyon TL düzeyindedir.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 19.07.2017

Fitch’in yaptığı açıklamaya göre, Türk Telekom’un %55 ortağı Otaş’ın yaşadığı finansal problemlerin Türk Telekom’un kredi notu üzerinde hemen etkisi olmayacağı belirtildi. Fitch’in Türk Telekom’a verdiği uzun vadeli döviz ve TL cinsi notu negatif görünüm ile ‘BBB-‘ seviyesinde bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.07.2017

Türk bankaları OTAŞ’ın Türk Telekom’daki %55 payının satışı ile ilgili iki yabancı yatırımcı ile görüşüyorlar. Habere göre Türk bankaları Oger Telecom’um (OTAŞ) Türk Telekom’daki %55 payının satışı ile ilgili iki yabancı yatırımcı ile görüşüyorlar. Aynı kaynak satış sürecinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanabileceğini belirtiyor. Türk Telekom’un sahiplik yapısına dair kaygıları gidermesi açısından haberin Türk Telekom hisseleri için olumlu olduğu görüşündeyiz. 4.8 milyar $’lık kredinin çözüme kavuşması anlamında önemli bir adım olabileceği için haberin bankalar için de pozitif olduğunu düşünüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Habere göre, Turk Telekom’da altın hisse dahil %25 paya sahip olan Hazine ana ortak Otas’a çoğunluğu Türk bankalarına olan 4,75milyar Dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde Türk Telekom’un yönetim kontrolünü alabileceğini içeren bir mektup gönderdi. Hatırlanacağı üzere, 2013 yılında Otas’ın aldığı 4,75milyar Dolarlık kredide Akbank’ın 1,5milyar Dolar, Garanti Bankası’nın 1 milyar Dolar ve İsbankası’nın 500mn Dolar payı bulunmaktadır. Hazine’nin yönetim kontrolünü alması durumunda en olası senaryo Otas’ın hisseleri satılana kadar şirketin Hazine tarafından yönetilmesidir. Hisse satışıyla ilgili önemli işaretler ortaya çıkana kadar haber akışının Türk Telekom hisseleri üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Hazine OTAŞ’ı kredi ödemesindeki gecikmelerle ilgili uyardı. Bloomberg’te yer alan haberlere göre Hazine OTAŞ’ı bankalara kredi geri ödemesindeki gecikmeler nedeniyle uyardı. Türk Telekom’un %55 ile ana ortağı durumundaki OTAŞ Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında bankalardan kullanmış olduğu 4,8 milyar dolarlık kredinin Eylül 2016 ve Mart 2017’deki iki taksidinin geri ödemesini yapamamıştı. Hazine hissedarlık anlaşmasına göre söz konusu kredideki geri ödeme problemlerine dayanarak Türk Telekom’un Yönetim Kuruluna OTAS yerine atama yapma hakkına sahip. Hükümetin duruma direk olarak müdahil olması çözüm yönünde olumlu olarak algılanabilir. Buna mukabil borcun yeniden yapılandırılması durumunda bankalar için ne kadarlık bir kesinti olacağının belli değil. Dolayısıyla haber banka hisseleri açısından özellikle bu krediyle ilgili risk maliyetlerini hatırlatması bakımından şu aşamada hafif olumsuz olarak algılanabilir. Gelişme Türk Telekom’un sahipliği açısından risk yaratması nedeniyle Türk Telekom hisseleri için de hafif olumsuz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Medyada yer alan habere göre, Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom’un %55 hissesini elinde tutan Otaş şirketine 23 Haziran’da mektup göndererek bankalara olan kredi ödemesi sorununun çözülmesini istedi.

Bilindiği üzere Türk Telekom altın hisse dahil Telekom’un %25 hissesine sahip bulunuyor, Türk Telekom hisselerinin %7’si de Varlık Fonu kontrolünde bulunuyor. Hazine, Otaş’ın 4,75 milyar dolar büyüklüğündeki kredinin yeniden yapılandırmasında bankalarla anlaşamaması durumunda, ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğu hatırlattı.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla görüşmede bir ilerleme sağlanamazsa Hazine’nin yakında bu yetkisini kullanabileceğini kaydetti. Otaş, bankalara olan kredi borcunun iki taksidinin ödemesini Mart 2017 ve Eylül 2016 aylarında gerçekleştirememişti. Hatırlanacağı üzere bankalar Otaş kredisini standart krediler arasında tutmaya devam ediyor ancak olası risklere karşı ayrılan serbest karşılıklar ilgili kredinin takibe düşmesi halinde bankalara önemli bir korunma sağlıyor. Dolayısıyla süreç ile ilgili olarak kredi ile ilgili bir takibe dönüşüm olması durumunda teminatlar ve serbest karşılıklar sayesinde bu gelişmenin alacaklı bankaların gelir tablosu üzerinde çok önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Şubat ayı itibariyle Türk Telekom Hazine tarafından 2G ve 3G hizmetleriyle ilgili Türk Telekom’un iştiraki Avea’ya hazine payını eksik ödeiğine dair toplam 184 milyon TL’lik bir bildirim yapmıştı. BTK şirkete bu eksik ödemeyle ilgili toplam 505 milyon TL’lik bir nihai ceza kesti. Söz konusu eksik ödeme bildirimiyle ilgili davalar devam etmekte ve yakın zamanda Danıştay bu davalrdan birinde Avea lehine karar vermişti. Şirket bunun emsal niteliğinde bir karar olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla bu cezanın ödenmesini düşük olasılık olarak görüyor. Gelişme ilk etapta hisse üzerinde baskı oluşturabilir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Turk Telekom’un 2009-13 yıllarına ilişkin hazine paylarının eksik ödediği gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından toplamda 506mn TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verildi. Turk Telekom daha önce yaptığı açıklamada 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay’da Turk Telekom lehine sonuçlandığını ve bu kararın mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil ettiğini açıklamıştı. Turk Telekom 2009 yılına ilişkin
Danıştay’ın Avea lehine aldığı emsal nitelikteki kararları göz önüne alarak konu hakkındaki yasal süreçler kesinleşinceye kadar söz konusu bildirimin geri alınmasını talep ettiğini açıkladı. Şirket bu davalara ilişkin herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): 01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ile Bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Avea”), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıklanmıştı. 2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam etmektedir.  3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin davalar devam etmektedir.

Aynı zamanda 05.06.2017 tarihli ÖDA ile 3G servisleri için 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay’da Avea lehine karara bağlandığını açıklanmıştı. Danıştay nezdinde alınan bu olumlu karar 3 adet dava için daha emsal olmuş ve aynı döneme ilişkin Kurum Masraflarına Katkı Payı, Evrensel Hizmet Payı ve Cezai şart miktarları ile ilgili davalar da Danıştay nezdinde Avea lehine karara bağlanmıştır. Bu 4 karar mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil etmektedir.

Bu gelişmeler devam ederken, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen hazine payı ödemelerine ilişkin bildirim gönderilmiştir. Yapılan bildirime göre GSM İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hazine payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği iddiasıyla Avea’ya 2G hizmetlerine yönelik 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam 322.923.813,33 TL, 3G hizmetlerine yönelik 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam 182.476.806,88 TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verilmiştir.

Gönderilen bildirimlerde Danıştay kararında belirtilen esasların dikkate alınmadığı şirket tarafından düşünülmektedir. Bu kapsamda Şirket, 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen iki rapora ilişkin yasal süreçleri devam ettirmekle birlikte, aynı zamanda 2009 yılına ilişkin Danıştay’ın Avea lehine aldığı emsal nitelikteki kararları göz önüne alarak konu hakkındaki yasal süreçler kesinleşinceye kadar söz konusu bildirimin geri alınmasını talep etmiştir.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Türk Telekom 13 Mart tarihinde bağlı ortaklığı Avea’nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleye, Vodafone ile birlikte teklif verdiğini duyurmuştu. 1 Haziran tarihinde ihalenin, verilen en düşük teklifi sunan (KDV hariç 1.587 milyon TL) Avea ve Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığı bildirildi ve ihaleye ilişkin sözleşmenin yasal prosedürlerinin tamamlanması sonrasında imzalanması planlandığı açıklandı. İhale tutarı, ihale şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanacaktır. İhalenin, İhale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması beklenmektedir. Bu ihalenin Türk Telekom’un mali performansına önemli bir katkı yapacağını düşünmüyoruz

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

TTKOM/NETAS/ASELS: Turk Telekom ve Vodafone Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1.59 milyar TL’lik en düşük teklif ile kazandı. TTKOM’un payı 809m TL olacaktır. Her ne kadar telekom operatorleri bu proje için kullanacakları ekipman tedariklerini tamamlamamış olsa da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanının daha önce yaptığı açıklamalara istinaden 1.472 lokasyonda Aselsan, Netas ve Argela (TTKOM) tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK’ın kullanılmasının yüksek ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Eğer ULAK baz istasyonları kullanılırsa NETAS’ın olumlu etkilenmesini bekleriz. TTKOM için, ihale büyüklüğünü dikkate aldığımızda ve düşük kar marjlı bir proje olmasını beklediğimizden dolayı, bu ihalenin önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 31.05.2017

Medyada yer alan habere göre, Türk Telekom’un %55 ortağı olan Oger Telecom, bankalara olan toplam 4.75 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırılması için yeni bir teklifte bulundu. Haber kaynaklarına göre Ocak ayında yapılan önceki teklifteki 1 mlr doların üzerindeki kesinti önerisine göre, bu seferki kesinti önerisi daha az. Oger Telecom Eylül 2016 ve Mart 2017’de 290 mln dolarlık kredi diliminin ödemelerini yapamamıştı. Yine aynı habere göre, 2013’te toplam 29 bankadan alınan söz konusu kredide en büyük pay 1,5 milyar dolarla Akbank’a ait. Garanti Bankası’nın yaklaşık 1 milyar dolar, İş Bankası’nın ise yaklaşık 500 mln dolar payı bulunuyor. Yaptığımız hassasiyet analizine göre, bankaların kredide 1 mlr dolarlık bir kesintiyi kabul etmeleri halinde, bu üç bankanın toplam piyasa değeri yaklaşık %3,2 oranında negatif etkileneceğini tahmin ediyoruz

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisi olan 21mn TL’nin üzerinde 66mn TL net kar elde etti. TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi sonucu oluşan kur farkı giderleri dolayısıyla Türk Telekom’un net karı bir kez daha geçen yılın aynı dönemine göre %84 düşüş gösterdi. Mobil ve ADSL/fiber gelirlerindeki sırasıyla %18 ve %19’luk büyüme oranları sayesinde Türk Telekom’un konsolide gelirleri %13 arttı. Özellikle çeyrek içerisinde kazanılan 164bin adetlik yeni fiber internet abonesi ve artan ortalama fiyatlar ADSL/fiber gelirlerindeki büyümeyi destekledi. Güçlü gelir büyümesinin yanında maliyetlerin de kontrol altında tutulması ile birlikte şirketin faaliyet karı (FAVÖK) %21’lik artışla 1,53milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un net borcu hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Nisan ayında ödenecek olan 4G lisansının son taksitiyle ilgili yükümlülük ile birlikte şirketin net borcu 13,9milyar TL’ye yükselmiştir. Son üç ayda TL’nin Dolar-Euro sepeti karşısında %6 değer kazanmasına rağmen hisse endekse göre %6 daha kötü performans gösterdi. Güçlü TL ortamında beklentilerden iyi gelen 1. çeyrek finansallarının Türk Telekom hisselerini desteklemesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom 1Ç17 de 66 milyon TL net kar açıkladı, ortalama piyasa beklentisi olan 26 milyon TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi olan 21 milyon TL net zarar dan daha iyi bir sonuç. Ancak yıllık bazda 1Ç17 net kar %84 oranında daraldı. Bunun sebebi temelde şirket 1Ç16 da 76 milyon TL net kur farkı geliri elde ederken 1Ç17 de 509 milyon TL net kur farkı gideri kaydetmesinden kaynaklandı. Yüksek döviz borcu olan şirket bu dönem değer yitiren TL’den etkilendi. 1Ç17 VAFÖK marjı %35,5 ile 1Ç16’daki %33,2 marjın üstünde ve ortalama piyasa beklentisi olan %34,3 ve Ak Yatırım beklentisi olan %35,1’e paralel gerçekleşti. 1Ç16 da şirketin yüksek LTE ve tek markaya yönelik satış ve pazarlama giderleri vardı; 1Ç17 de genişleyen VAFÖK marjı temelde bundan kaynaklandı. 1Ç17 ciro yıllık %13 büyüme ile 4 milyar 307 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa ve Ak Yatırım beklentilere paralel gerçekleşti. Cirodaki büyüme temelde Geniş bant bölümünde net 200 bin abone kazanımı ve yıllık %9 büyüyen abone başına ortalama gelir ve Mobil bölümünde net 100 bin abone artışı ve yıllık %11 büyüne abone başına ortalama gelirden kaynaklandı.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom 1Ç17’de 66 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu bizim 163 milyon TL olan beklentimizin altında kalırken piyasa beklentisi olan 21 milyon TL’yi aştı. Bizim beklentimizden sapmanın tahminimizden fazla gelen kur farkı giderleri olduğu anlaşılıyor. Net kar görece zayıf kalırken aslında şirketin operasyonel performansı gayet tatminkar gerçekleşti. 4,3 milyar TL olan satış rakamı hem bizim hem de piyasanın tahmininin hafif üzerinde kalırken yıllık bazda %13 gibi bir büyüme sergiledi. Burada özellikle mobil operasyonların ve sabit internet segmentinin büyümeye önemli katkı sağlamaya devam ettiğini gözlemledik.

VAFÖK marjı ise %35,5 olarak gerçekleşirken genel beklentileri yaklaşık %1 puan aştı. Burada en önemli nedenlerden biri beklentilerden düşük gelen reklam giderleri oldu. Şirket geçen yıl 1Ç16’da 4,5G lansmanı nedeniyle ciddi bir reklam gideri yapmıştı. Bunun 1Ç17’ye yüksek baz etkisi nedeniyle marj anlamında katkı yapmasını bekliyorduk. Katkı beklenenden fazla olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla 1,5 milyar TL olan VAFÖK de tahminleri %5 aşmış oldu. Özellikle operasyonel performansın tatminkar olması nedeniyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

HALK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Pozitif): Türk Telekom 2017 yılının ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisinin %155 üzerinde yıllık bazda ise %84 gerileme ile 65,7 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen net karda, beklentilerin altında kalan net finansman gideri etkili oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte 12,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 573,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net satış gelirleri ise, ortalama piyasa beklentisinin %2,2 üzerinde yıllık bazda %13,3 artışla 4,31 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ortalama piyasa beklentisinin %4,2 üzerine yıllık bazda %22,1 artışla 1,51 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı da geçen yılın aynı döneminde göre 2,5 puan artışla %35 seviyesinde yükseldi. Sonuç olarak, net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, ciro ve operasyonel karlılık beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. İlkçeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisini ‘sınırlı pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Türk Telekom’un 1. çeyrek net dönem karı 26mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 65,6mn TL olarak açıklanmıştır. Bizim beklentimiz ise şirketin 125mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gelen finansman gideri etkili olmuştur. Türk Telekom’un 1Ç2017 satış gelirleri %13,3 artışla 4.307mn TL’ye yükselirken, brüt kar %10,8 artarak 1.904mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1 puan gerilemeyle %44,2’yi göstermiştir. Operasyonel giderler pazarlama giderlerindeki düşüş sebebiyle %1,8 gerilemiş ve faaliyet karı artışını desteklemiştir. Şirketin diğer faaliyet giderleri 1Ç2016’ya göre 42mn TL artarak 48mn TL olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %28,5 artarak 737,7mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 2 puan artışla %17,1’e yükselmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü 1Ç2016’daki 1.262mn TL’den 1Ç2017’de 1.528mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 2 puan artışla %35’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler geçen sene aynı çeyreğe göre 9mn TL artış göstererek 20,6mn TL olmuştur. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 758,3mn TL ile geçen senenin %29,5 üzerinde gerçekleşmiş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. 1Ç2017 finansman gideri ise 573,7mn TL ile 1Ç2017’deki 12mn TL’lik finansman giderinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman gideri sonrasına kar 1Ç2016’ın altına düşmüştür. Şirketin vergi öncesi karı %67,8 gerileyerek 184,5mn TL olmuştur. 119mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 65,7mn TL’yi göstermiştir. Yüksek finansman gideri sebebiyle net kar marjındaki gerileme 9,2 puan olmuş ve %1,5 olarak hesaplanmıştır. Şirketin 1Ç2016’daki net dönem karı 407,7mn TL idi. Türk Telekom’un 2017 yılı ciro artış öngörüsü %8-9, FAVÖK beklentisi 5.800-6.000mn TL ve yatırım harcaması beklentisi 3 milyar TL seviyesindedir.

Türk Telekom’dan Uzun Vadeli Kredi Anlaşması Açıklaması – 03.04.2017

26 Mart 2014 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan, Şirketimizin Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ ile imzalamış olduğu, vadesi 31 Mart 2017 olan, 100 milyon ABD Doları tutarlı kredi anlaşmasının vadesi 3 yıl uzatılmıştır. Kredinin yeni 3 yıllık vade için belirlenen faiz oranı yıllık LIBOR + %1,75’dir.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 17.03.2017

Türk Telekom ve PTT bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurmayı değerlendiriyor. Türk Telekom ve PTT bir protokol imzaladı. Bu protokole göre her iki şirket ortak sahibi oldukları bağımsız alanlar ve binalar üzerinde gayrimenkul ve proje geliştirme bina yönetimi ve operasyonel giderlerin azaltılması gibi konularda çalışmalar yapacak. Ayrıca gerekirse ortak olarak bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulması da değerlendirilecek. Gelişmeyi Türk Telekom hisseleri için şu aşamada hafif pozitif olarak görüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 17.03.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bağımsız bölümler ve/veya ortak kullanılan gayrimenkuller üzerinde tarafların ortak menfaati, hizmet gerekleri doğrultusunda gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde işbirliği ve bu yönde gerçekleştirilecek ortak çalışmalar geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek amaçlarıyla tarafların arasında yapılacak ikincil protokollerin genel prensiplerinin belirlenmesi amacıyla bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol dahilinde tarafların gayrimenkullerden daha fazla gelir elde etmesi ve işletme giderlerinden tasarruf sağlaması için alternatifler ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere gayrimenkullerin en rasyonel şekilde değerlendirilmesi hususlarında portföy yönetimi veya hizmet veya danışmanlık vermek amaçlarıyla PTT ile ortak bir Şirket veya gerekirse Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması değerlendirilecektir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 17.03.2017

Turk Telekom ile PTT arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bulunan ya da ortak kullanılan gayrimenkullerin daha verimli kullanılması amacıyla ortak çalışma yürütülmesi için bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol dahilinde, gayrimenkullerin en rasyonel şekilde değerlendirilmesi hususunda portföy yönetimi, hizmet veya danışmanlık vermek amacıyla PTT ile ortak bir şirket veya gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması değerlendirilecektir. Şirketin sahipliğinde bulunan gayrimenkullerden katma değer yaratma anlamında, imzalanan bu başlangıç protokolünü olumlu değerlendiriyoruz.

Türk Telekomünikasyon A.Ş ve PTT Arasında İş Birliği Protokolü – 17.03.2017

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bağımsız bölümler ve/veya ortak kullanılan gayrimenkuller üzerinde tarafların ortak menfaati, hizmet gerekleri doğrultusunda gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde işbirliği ve bu yönde gerçekleştirilecek ortak çalışmalar geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek amaçlarıyla tarafların arasında yapılacak ikincil protokollerin genel prensiplerinin belirlenmesi amacıyla bir protokol imzalanmıştır.
Bu protokol dahilinde tarafların gayrimenkullerden daha fazla gelir elde etmesi ve işletme giderlerinden tasarruf sağlaması için alternatifler ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere gayrimenkullerin en rasyonel şekilde değerlendirilmesi hususlarında portföy yönetimi veya hizmet veya danışmanlık vermek amaçlarıyla PTT ile ortak bir Şirket veya gerekirse Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması değerlendirilecektir.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale’ye Vodafone Telekomünikasyon ile birlikte teklif verilmiştir. Proje süresi 3 yıldır. Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacaktır. İhale tutarı, İhale Şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanacaktır. İhalenin, İhale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması beklenmektedir. Bu ihalenin Türk Telekom’un mali performansına önemli bir katkı yapacağını düşünmüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Turk Telekom ve Vodafone %51 ve %49’luk paylara sahip oldukları iş ortaklığı vasıtasıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1472 yerleşim yerine altyapı kurulmasını içeren ihaleye teklif verdiler. Proje süresi 3 yıl olup ihale tutarı Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanacaktır. Proje’nin Turk Telekom’un abone sayısına katkısının hafif olumlu olmasını beklesek de karlılığa katkının sınırlı olması beklenmelidir.

HALK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Şirket, bağlı ortaklığı Avea tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleye Vodafone ile birlikte teklif verildiğini açıkladı. Şirket, proje süresinin 3 yıl olduğunu belirtirken, proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea’nın %51 Vodafone’un %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığının kurulacağını bildirdi.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haftalık Hisse Haber Analiz – 21.02.2017

İddialara göre bankalar Saudi Telecom’un Otaş’ı kurtarma planını reddetti

Medyada yer alan bir habere göre bankalar Türk Telekom’un ana ortağı olan Otaş’ın ödenmemiş 290 milyon dolarlık borç taksidi için Otaş’ın azınlık ortağı konumundaki Saudi Telecom’un önerisini reddetti. İddialara göre Saudi Telecom’un önerisi Otaş’a 160 milyon dolar kredi vermeyi ve Saudi Telecom’un Otaş’taki payını arttırmayı içeriyordu. Piyasada Otaş’ın 4,75 milyar dolarlık kredinin ödenmemiş bu 290 milyon dolarlık taksidi için çözümün yakın olduğu fiyatlanıyordu. Bu gelişme doğruysa yeniden belirsizliğin hakim olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla Türk Telekom hisselerinde son bir saatteki olumsuz seyir muhtemelen bu haberle ilgili ve bunun devamı gelebilir. Gelişmenin Akbank ve Garanti hisseleri için de hafif negatif olduğunu düşünüyorum.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haftalık Hisse Teknik Analiz – 20.02.2017

Hissede Dolar Bazlı Grafikte TOBO ve Dikkat Çeken Kapanış Seviyesi

Hisse önemli sayabileceğimi direnç seviyelerinin (yatay dirençler ve 200 günlük ortalama) hafif de olsa üzerinde kapattı. Diğer yandan Dolar bazlı grafikte ise hissenin dönüş formasyonlarından ters omuz baş omuz (TOBO) yaptığını ve kapanışın boyun çizgisi üzerinde gerçekleştiğini izliyoruz. Gösterge olarak varyansa (standart sapmanın karesi, kısaca fiyatların ortalama etrafındaki dağılımı gösterir; oynaklık göstergesidir.) baktığımzda dip seviyelerde hareketlilik gösterme eğiliminde olduğunu izliyoruz. Haftalık grafikte de MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark açılırken, RSI 50 eşik seviyesinin üzerinde güçlenmekte. Bu gelişmeler ışığında, hissenin mevcut direnç seviyelerinin üzerine çıkarak yükseliş hareketine girebileceğini ve 6,00/04 bölgesini hedefleyebileceğini tahmin ediyoruz.

Kapanış:5,79      Satış Seviyeleri: 6,00 6,04       Zarar Kes: 5,68

 

Türk Telekom’ın OTAŞ ile ilgili kredi sorununun ne zaman başladığını, ne şekilde geliştiğine dair haber akışı ve yorumları Hisseye ait arşiv sayfasında bulabilirsiniz.

 

Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz Arşivi sayfasında aşağıdaki başlıkları bulabilirsiniz.
Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017
Saudi Telecom Company 2016 4. Çeyrek Sonuçlarının İlanı
Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016
Türk Telekom’da Kadro Değişiklikleri
TTKOM Hisse 2Ç16 Analizi – 04.08.2016
TTKOM Hisse 1Ç16 Analizi – 21.04.2016