Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk Telekom ...

Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Aracı kurum ve uzmanların Türk Telekom TTKOM hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 31.07.2017

Hedef Fiyat: 8,25 TL

İkinci çeyrek sonuçlarının ardından Türk Telekom için 12 aylık hedef fiyatımızı 8,25TL seviyesine revize ediyoruz (önceki: 7,32TL). Hisse için “Nötr” görüşümüzü sürdürüyoruz. Güçlü gelen ilk yarı sonuçlarla şirket yönetimi 2017 tüm yıl beklentilerini yukarı revize etti. Buna göre inşaat ciro düzeltmesi hariç ciro büyüme beklentisini %8-%9’dan %10-%11’e, VAFÖK’ü 5,8 milyar TL – 6,0 milyar TL’den 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL’ye ve yatırım harcamaları 3 milyar TL’den 3,3 milyar TL’ye yükseltti. Bu yeni beklentilerle ve 2017 ilk yarı sonuçları göz önünde tutarak tahminlerimizi yukarı revize ettik, bu da değerlememizi yukarı çekti. Ciroyu büyüten temel faktörler Geniş-bant ve Mobil bölümlerinde artan abone sayıları ve büyüyen abone başına ortalama gelir rakamları. Geniş-bant bölümünde artan data tüketimi ve kullanıcı sayısının yükselmesi ile Mobil bölümünde LTE’li akıllı telefonların çoğalması ile artan data kullanımı söz konusu. Bu trendlerin ileriye dönük devam etmesini bekliyoruz.

2Ç17’de performans göstergeleri yıllardır görülmeyen yüksek seviyelere ulaştı. VAFÖK marjı 2Ç17’de beklentileri aşarak %38,0’e çıktı ve bu seviye 2008’den beri ulaşılan en yüksek değer olma özelliği taşıyor. VAFÖK marjındaki büyümeyi kârlılığı yüksek alanlarda büyüme, operasyonların etkinleştirilmesi ve geçen yıl kârı etkileyen LTE’ye ilişkin lansman giderlerinin hesaplardan çıkması ve ticari giderlerdeki normalleşme sağladı. Ayrıca hızlı artan mobil data kullanımı, mobil abone başına ortalama geliri %12 yıllık büyüme ile 2Ç11’den beri en yüksek rakama çıkardı.

Lisans ödemesi yapılmasına rağmen kaldıraç oranında nispi düzelme. Şirket yönetimi Net borç / VAFÖK oranını 2,0 çarpana düşmesini öngörüyor (cari çarpan 2,04). 1Ç17’de bu çarpan 2,3’dü. 902 milyon TL tutarında LTE lisansına ilişkin son taksitin 2Ç17’de ödenmesinin yarattığı nakit çıkışına rağmen VAFÖK’te sağlanan güçlü artış kaldıraç oranında iyileşme sağladı.

2018 de yüksek nakit kâr payı ödenebilir. 2017’de TL’nin daha istikrarlı kalması bekleniyor. Dolayısıyla Türk Telekom’da kur farkı giderlerin azalmasını bekliyoruz ve böylece yaratılan VAFÖK’ün daha fazla net kâra yansıyabileceğini ve şirketin 2018 de yüksek tutarda nakit kâr payı ödeyebileceğini hesaplıyoruz.

Medya haberine göre Türk Telekom çoğunluk paylarının Eylül sonuna kadar satışı söz konusu olabilir. Haberde resmi olmayan görüşmeler yürütüldüğü ve Otaş’ın Türk Telekom’daki çoğunluk %55 payı için iki potansiyel yabancı alıcı bulunduğu belirtiliyor. Bu haberlerin Hazinenin Otaş borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin uyarılarını takiben gelmesi de dikkat çekiyor.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 26.07.2017

Kapanış (TL) : 7.01 – Hedef Fiyat (TL) : 6.9 – Piyasa Deg.(TL) : 24535 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.23 ↑TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.59 Analist: [email protected]

Rekor gelir ve FAVÖK büyümesi

Türk Telekom güçlü operasyonel performans ve 2Ç17’deki daha iyi kur ortamının etkisi ile net karını 2Ç16’daki 248 milyon TL seviyesinden 2Ç17’de 890 milyon TL’ye yükseltti.Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 622 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 623 milyon TL’nin oldukça üstünde. Konsolide gelirler 2Ç17’de yıllık %14.2 artış ile 4.5 milyar TL’ye (bizim beklentimiz: 4.35 milyar TL, piyasa beklentisi: 4.4 milyar TL) ulaştı. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda konsolide gelirlerdeki büyüme mobil gelirdeki yıllık %17.1 ve genişbant gelirindeki yıllık %17.2 artışın önemli katkısı ile yıllık %12.3 olarak gerçekleşti. Konsolide FAVÖK 2Ç17’de rekor seviyede %30 artış ile 1.7 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı geçen yılan göre 4 baz puanın üzerinde iyileşme göstererek %38 oldu. Ayrıca, şirket 2Ç17’deki daha iyi kur ortamının etkisi ile 2Ç16’daki 212 milyon TL net finansal giderine karşılık 2Ç17’de 249 milyon TL net finansal gider kaydetti. Türk Telekom Grubu, 2017 yılının ilk yarısında kaydedilen güçlü gelir büyümesi ve operasyonel karlılık artışının ardından 2017 yılı için konsolide gelir (inşaat geliri düzeltmesi hariç) ve FAVÖK öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre konsolide gelirlerin %10-11 oranında artması ve konsolide FAVÖK rakamının da 6.3 -6.4 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Ek olarak, konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 3.3 milyar TL olması hedefleniyor. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans düzenleyecek ve daha sonra modelimizi revize edeceğiz. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

TTKOM 100 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı

Türk Telekom ile Kanada’nın ihracatı destekleme kurumu Export Development Canada arasında 100 milyon dolar tutarında bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin vadesi 5 yıl olup, anaparası 5 yılın sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LİBOR + %2’dir.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom’un operasyonel performansı beklentilerden daha iyi gerçekleşti Türk Telekom 2Ç17’de 890 milyon net kar açıkladı. Bu piyasa beklentisi olan 623 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 653 milyon TL’nin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Sapmanın en önemli nedeni operasyonel performansın tahminlerden daha güçlü gerçekleşmesi oldu. Satış rakamı 4,5 milyar TL olurken genel itibariyle tahminleri karşıladı. Öte yandan VAFÖK 1,7 milyar gerçekleşerek tahminleri %9 oranında aştı. Böylece VAFÖK marjı %38 gibi son derece güçlü bir seviyeye ulaştı. Burada sapmanın en önemli nedeni personel ve reklam giderlerinin beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmesi oldu. Genel itibariyle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

2Ç17 sonuçları sonrasında şirket 2017 operasyonel hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre satış büyüme hedefi yıllık bazda %8-9’dan %10-11 seviyesine VAFÖK bandı da 5,8-6,0 milyar TL seviyesinden 6,3-6,4 milyar TL seviyesine yükseltildi. Bu bizim tahminlerimize de yukarı yönlü bir risk oluşturuyor.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom yılın 2. çeyreğinde 890mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 623mn TL’nin üzerinde geldi. Internet ve mobil gelirlerindeki %17’lik büyüme sayesinde şirketin gelirleri (inşaat gelirleri hariç) %12 artış gösterdi. Güçlü büyümeyle birlikte özellikle personel ve satış-pazarlama giderlerinde yapılan tasarruflar sayesinde faaliyet kar marjı (FAVOK) piyasa beklentisi olan %36’nin üzerinde %38 olarak açıklandı. Ayrıca, 2. çeyrek içerisinde TL’nin Dolar’a karsı görece güçlü seyretmesi ile oluşan kur farkı gelirleri net kari destekledi. Şirket yönetimi daha önce %8-9 olan (inşaat gelirleri hariç) gelir büyümesi beklentisini %10-11’e yükseltti. Ayrıca, 5,8-6milyar TL olan FAVOK beklentisini de 6,3-6,4milyar TL seviyesine çıkardı. Türk Telekom için güçlü ikinci çeyrek sonuçları sonrasında tüm yıl beklentilerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrasında hedef fiyatımızı 7,7TL’den 8,6TL’ye yükseltiyoruz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom 2Ç17 net kârını yıllık %259 büyümeyle 890 milyon TL olarak açıkladı ve net kâr için ortalama piyasa beklentisi olan 650 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 703 milyon TL’nin üzerinde bir sonuç elde etti. Kârın beklentiyi aşmasında TL’nin döviz sepetine karşı %0,5 değer kazanmasıyla sağlanan kur farkı gelirinin toplam finansal gelirleri 259 milyon TL’ye çıkarması etkili oldu. Hatırlanacağı üzere, Şirket 1Ç17 de 622 milyon TL ve 2Ç16’da 212 milyon TL finansal gider kaydetmişti. Ayrıca net kâra diğer bir katkı beklentilerin üstünde büyüyen VAFÖK’ten geldi. 2Ç17 VAFÖK marjı %38,0 ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Güçlü gelen ilk 6 aylık sonuçlarının ardından Türk Telekom yönetimi 2017 yılsonu beklentilerini de yukarıya revize ettti. Buna göre, inşaat ciro düzeltmesi hariç, konsolide ciro büyüme beklentisi %8-%9 aralığından %10-%11 bandına çekildi. 2017 VAFÖK beklentisi de 5,8 milyar TL – 6,0 milyar TL aralığından 6,3 milyar TL – 6,4 milyar TL aralığına yükseltildi.

Böylece 2017 VAFÖK marj aralığı %34,2 – %35,1’den %36,5 – %37,1’e yükselmiş oldu. Türk Telekom’nun 2Ç17’de cirosu yıllık %14 büyümeyle 4,5 milyar TL’ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 4,42 milyar TL’yi ve Ak Yatırım beklentisi olan 4,39 milyar TL’ye paralel gerçekleşti. Genişbant abone sayısı net 188 bin artış ile 2Ç17 sonunda 9,1 milyon adede ulaştı. Mobil abonelerde de yaklaşık 100 bin artış oldu ve toplam 18,8 milyon aboneye ulaşıldı. Bunların dışında karlılığa ve ciro büyümesine katkı açısından kontratlı abonelerin oranı 2Ç16’daki %51’den 2Ç17’de %54’e ulaştı. Mobil veri kullanımındaki büyüme ile abone başına ortalama gelir rakamı %12 yıllık artış ile 2Ç11’den bu yana en hızlı büyümesini gösterdi. VAFÖK marjındaki genişleme daha kârlı büyüme, operayonlarda daha etkin çalışma ve geçen yılki LTE’ye ilişkin giderlerin olmaması, ticari giderleri normallleşmesi ile gerçekleşti. 2Ç17 sonunda Türk Telekom 12,6 milyar net borç kaydetti. 1Ç17’de bu rakam 13,0 milyar TL idi. Beklenenden iyi gelen sonuçlar ve tüm yıl beklentilerde revizelerle hisseye olumlu tepki gelebielceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Pozitif): Türk Telekom’un 2. çeyrek net dönem karı 889,8mn TL ile hem 645mn TL olan piyasa beklentisinin, hem de 712mn TL olan bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gelen operasyonel giderler etkili olmuştur. Türk Telekom’un 2Ç2017 satış gelirleri %14,2 artışla 4.500,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %14 artarak 2.022,5mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 0,1 puan gerilemeyle %44,9’u göstermiştir. Operasyonel giderler genel yönetim giderlerindeki düşüş sebebiyle %3,9 gerilemiş ve faaliyet karı artışını desteklemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %49,6 artarak 900,1mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 4,7 puan artışla %20’ye yükselmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 2Ç2016’daki 1.322mn TL’den 2Ç2017’de 1.712mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 4 puan artışla %38’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler geçen sene aynı çeyreğe göre 16mn TL artış göstererek 34,4mn TL olmuştur. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 934,5mn TL ile geçen senenin %50,7 üzerinde gerçekleşmiş ve oldukça güçlü bir görüntü sergilemiştir. Finansman tarafında 2Ç2017 ‘de 2Ç2016’daki 204,8mn TL’lik giderin aksine 253,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirketin vergi öncesi karı %186,2 artarak 1.188,1mn TL olmuştur. 298,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 889,8mn TL’yi göstermiştir. Yüksek finansman geliri sebebiyle net kar marjındaki iyileşme 13,5 puan olmuş ve %19,8 olarak hesaplanmıştır. Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı 247,6mn TL idi. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 955,5mn TL ile 2016’nın aynı döneminin %45,8 üzerinde gerçekleşmiştir. 2. çeyrek sonuçlarının ardından, Türk Telekom’un 2017 yılı ciro artış öngörüsü %8-9’dan %10-11’e, FAVÖK beklentisi 5.800-6.000mn TL’den 6.300-6.400mn TL’ye ve yatırım harcaması beklentisi 3 milyar TL’den 3,3 milyar TL’ye yükselmiştir.

Şirket ayrıca Kanada’nın ihracatı destekleme kurumu Export Development Canada ile 100mn USD tutarında bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredinin vadesi 5 yıl olup, anaparası 5 yılın sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LIBOR + %2’dir.

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM  Hisse Analiz – 26.07.2017

Türk Telekom – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Net kar kalemi 890 milyon TL ve FAVÖK 1.712 milyon TL ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Konsolide gelir yıllık %12 oranında yükselerek 4,3 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjında 4 baz puanlık iyileşme yaşandı ve %38’e yükseldi. 2Ç17 gelişmelerine baktığımızda mobil ve geniş bant segmentlerinde artan abone sayısı, daha yüksek ARPU (kullanıcı başına gelir) ve mobil data kullanımının büyümesi hem güçlü gelir yaratılmasına hem de karlılığın artırılmasında önemli bir role sahip oldular. Öte yandan, güçlü 2Ç sonuçlarının ardından yönetim 2017 yılı öngörülerinde yukarı revizyona gitti ve konsolide gelir yıllık artışını %8-9 bandından %10-11 bandına, yıl sonu FAVÖK beklentilerini de 5,8- 6,0 milyar TL bandından, 6,3 – 6,4 milyar TL bandına çektiler. 2017T FD/FAVÖK 5,7x çarpanıyla işlem gören Türk Telekom’un bu güçlü sonuçlardan sonra olumlu tepki vermesini ve piyasa üzerinde getiri potansiyelini sürdürmesini bekliyoruz.

Türk Telekom Uzun Vadeli Kredi Anlaşması Anlaşması İmzaladı – 25.07.2017

Şirketimiz ile Kanada’nın ihracatı destekleme kurumu Export Development Canada arasında 100 milyon ABD Doları tutarında bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin vadesi 5 yıl olup, anaparası 5 yılın sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LIBOR + %2’dir.

 

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 25.07.2017

Türk Telekom’un ikinci çeyrek finansallarının bugün açıklanmasını bekliyoruz. Mobil ve internet segmentlerinde çift haneli büyüme ve düşen sabit hat ses gelirlerinin konsolide gelirler içindeki payının küçülmesi gelir büyümesini desteklemeye devam edecektir. İnşaat gelirleri hariç gelir büyümesinin 2017 ilk yarı itibariyle %10 olmasını bekliyoruz. Şirketin tüm yıl için hedefi %7-9 aralığında bulunmaktadır. Maliyet baskısının azaldığı ikinci çeyrekte şirketin faaliyet kar marjının (FAVÖK) geçen senenin aynı dönemine göre 2,3puan iyileşmeyle %36’ya yükselmesini bekliyoruz. Kur farkı etkisinin görece daha az olduğu ikinci çeyrekte Şirketin net karını 247mn TL’den 675mn TL’ye yükseltmesini bekliyoruz. Bizim beklentimize göre hafif aşağıda olan piyasa beklentisi 623mn TL seviyesinde bulunmaktadır.

Turk Telekom Avea’nın 3G hizmetleri için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın %96’lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiğini açıkladı. Avea, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir. Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alınmıştır. Hatırlanacağı üzere, Turk Telekom’un 2009-13 yıllarına ilişkin hazine paylarının eksik ödediği gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından toplamda 506mn TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verilmişti. Turk Telekom daha önce yaptığı açıklamada 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay’da Turk Telekom lehine sonuçlandığını ve bu kararın mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil ettiğini açıklamıştı. Hafif olumlu.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 25.07.2017

Türk Telekom 1 Şubat tarihli özel durum açıklaması bağlı ortaklığı Avea’ya Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini, 23 Haziran tarihli özel durum açıklaması ile de Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından, konuyla ilgili cezai şart tahakkuku yapıldığını açıklamıştı. 3G hizmetler için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın (daha önce 182,48 milyon TL olarak açıklanmıştı) %96’lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Avea, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir. Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alınmıştır. 2G ile ilgili tutar daha önce 322,92 milyon TL olarak açıklanmıştı Diğer dönemlere ilişkin davalar, tahkim yargılaması ve idari başvuruların incelemesi devam etmektedir. Türk Telekom lehine verilen kararların hisseye olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

2Ç Net Kar Rakamı Ortalama Piyasa Beklentisi: 650 milyon TL

Ak Yatırım Beklentisi : 703 milyon TL

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 25.07.2017

Danıştay’dan Türk Telekom lehine karar

Hatırlanacağı üzere Hazine Türk Telekom’a 2G ve 3G hizmetleriyle ilgili eksik ödeme gerekçesiyle 184 milyon TL’lik (67 milyon 3G hizmetiyle ilgili 117 milyon da 2G hizmetiyle ilgili) ceza tebliğ etmişti. Bunun üzerine de BTK toplamda 505 milyon TL (323 milyon TL 2G hizmetiyle ilgili 182 milyon TL 3G hizmetleriyle ilgili) ceza kesmişti. Hazinenin tebligatıyla ilgili Danıştay 3G hizmetlerinin %96’lık kısmı için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunun üzeri ne ana davadaki bu gelişmeye istinaden Türk Telekom BTK cezasının da geri çekilmesini talep etti. Bunun yanı sıra Danıştay 2G ile ilgili tebligat için de ihtiyati tedbir kararı aldı. Geilşmeler Türk Telekom hisseleri için pozitif.

Ayrıca Türk Telekom 2Ç17 finansallarını bu akşam açıklayacak. 653 milyon TL net kar bekliyoruz, piyasa beklentisi ise 623 milyon TL düzeyindedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haftalık Hisse Teknik Analiz – 24.07.2017

Orta vadeli yükseliş trendinde olan Türk Telekom hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en yüksek 6.98 seviyesini test etti ve haftayı 6.91 seviyesinden kapattı. Senette 6.50 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 7.15 olarak görüyoruz.

Beklenen Yön: Aşağı

DurumTrend
RSIAşırı alımGüçleniyor
StochasticAşırı alımZayıflıyor
MACDYukarı
Williams’ RAşırı alımGüçleniyor
Parabolic SARAlım yönlüTrend dönüşü yok
Direnç seviyeleri7.15 / 7.39 / 7.80
Destek seviyeleri6.50 / 6.09 / 5.85

Teknik Analiz Eğitimi 17 – Parabolic SAR İndikatörü

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 19.07.2017

Fitch’in yaptığı açıklamaya göre, Türk Telekom’un %55 ortağı Otaş’ın yaşadığı finansal problemlerin Türk Telekom’un kredi notu üzerinde hemen etkisi olmayacağı belirtildi. Fitch’in Türk Telekom’a verdiği uzun vadeli döviz ve TL cinsi notu negatif görünüm ile ‘BBB-‘ seviyesinde bulunuyor.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 17.07.2017

Kapanış (TL) : 6.33 – Hedef Fiyat (TL) : 6.9 – Piyasa Deg.(TL) : 22155 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.87 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.98 Analist: [email protected]

Toplu Sözleşmede henüz anlaşma sağlanamadı
Türk Telekom Haber-İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 60 günlük yasal süre sonunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Görüşmeler Bakanlık tarafından atanacak resmi arabulıucu aracılığı ile devam edecek. (Nötr)

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.07.2017

Türk bankaları OTAŞ’ın Türk Telekom’daki %55 payının satışı ile ilgili iki yabancı yatırımcı ile görüşüyorlar. Habere göre Türk bankaları Oger Telecom’um (OTAŞ) Türk Telekom’daki %55 payının satışı ile ilgili iki yabancı yatırımcı ile görüşüyorlar. Aynı kaynak satış sürecinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanabileceğini belirtiyor. Türk Telekom’un sahiplik yapısına dair kaygıları gidermesi açısından haberin Türk Telekom hisseleri için olumlu olduğu görüşündeyiz. 4.8 milyar $’lık kredinin çözüme kavuşması anlamında önemli bir adım olabileceği için haberin bankalar için de pozitif olduğunu düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Medyada çıkan habere göre Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom’un büyük ortağı OTAŞ’a mektup göndererek bankalara olan kredi ödemesi sorununun çözülmesini istedi. Bu mektupta, OTAŞ’ın 4.75 milyar dolar büyüklüğündeki kredinin yeniden yapılandırılmasında bankalarla anlaşamaması durumunda, ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğunu hatırlattı. Haberin olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Habere göre, Turk Telekom’da altın hisse dahil %25 paya sahip olan Hazine ana ortak Otas’a çoğunluğu Türk bankalarına olan 4,75milyar Dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde Türk Telekom’un yönetim kontrolünü alabileceğini içeren bir mektup gönderdi. Hatırlanacağı üzere, 2013 yılında Otas’ın aldığı 4,75milyar Dolarlık kredide Akbank’ın 1,5milyar Dolar, Garanti Bankası’nın 1 milyar Dolar ve İsbankası’nın 500mn Dolar payı bulunmaktadır. Hazine’nin yönetim kontrolünü alması durumunda en olası senaryo Otas’ın hisseleri satılana kadar şirketin Hazine tarafından yönetilmesidir. Hisse satışıyla ilgili önemli işaretler ortaya çıkana kadar haber akışının Türk Telekom hisseleri üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Hazine OTAŞ’ı kredi ödemesindeki gecikmelerle ilgili uyardı. Bloomberg’te yer alan haberlere göre Hazine OTAŞ’ı bankalara kredi geri ödemesindeki gecikmeler nedeniyle uyardı. Türk Telekom’un %55 ile ana ortağı durumundaki OTAŞ Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında bankalardan kullanmış olduğu 4,8 milyar dolarlık kredinin Eylül 2016 ve Mart 2017’deki iki taksidinin geri ödemesini yapamamıştı. Hazine hissedarlık anlaşmasına göre söz konusu kredideki geri ödeme problemlerine dayanarak Türk Telekom’un Yönetim Kuruluna OTAS yerine atama yapma hakkına sahip. Hükümetin duruma direk olarak müdahil olması çözüm yönünde olumlu olarak algılanabilir. Buna mukabil borcun yeniden yapılandırılması durumunda bankalar için ne kadarlık bir kesinti olacağının belli değil. Dolayısıyla haber banka hisseleri açısından özellikle bu krediyle ilgili risk maliyetlerini hatırlatması bakımından şu aşamada hafif olumsuz olarak algılanabilir. Gelişme Türk Telekom’un sahipliği açısından risk yaratması nedeniyle Türk Telekom hisseleri için de hafif olumsuz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.07.2017

Medyada yer alan habere göre, Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom’un %55 hissesini elinde tutan Otaş şirketine 23 Haziran’da mektup göndererek bankalara olan kredi ödemesi sorununun çözülmesini istedi.

Bilindiği üzere Türk Telekom altın hisse dahil Telekom’un %25 hissesine sahip bulunuyor, Türk Telekom hisselerinin %7’si de Varlık Fonu kontrolünde bulunuyor. Hazine, Otaş’ın 4,75 milyar dolar büyüklüğündeki kredinin yeniden yapılandırmasında bankalarla anlaşamaması durumunda, ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğu hatırlattı.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla görüşmede bir ilerleme sağlanamazsa Hazine’nin yakında bu yetkisini kullanabileceğini kaydetti. Otaş, bankalara olan kredi borcunun iki taksidinin ödemesini Mart 2017 ve Eylül 2016 aylarında gerçekleştirememişti. Hatırlanacağı üzere bankalar Otaş kredisini standart krediler arasında tutmaya devam ediyor ancak olası risklere karşı ayrılan serbest karşılıklar ilgili kredinin takibe düşmesi halinde bankalara önemli bir korunma sağlıyor. Dolayısıyla süreç ile ilgili olarak kredi ile ilgili bir takibe dönüşüm olması durumunda teminatlar ve serbest karşılıklar sayesinde bu gelişmenin alacaklı bankaların gelir tablosu üzerinde çok önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Şubat ayı itibariyle Türk Telekom Hazine tarafından 2G ve 3G hizmetleriyle ilgili Türk Telekom’un iştiraki Avea’ya hazine payını eksik ödeiğine dair toplam 184 milyon TL’lik bir bildirim yapmıştı. BTK şirkete bu eksik ödemeyle ilgili toplam 505 milyon TL’lik bir nihai ceza kesti. Söz konusu eksik ödeme bildirimiyle ilgili davalar devam etmekte ve yakın zamanda Danıştay bu davalrdan birinde Avea lehine karar vermişti. Şirket bunun emsal niteliğinde bir karar olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla bu cezanın ödenmesini düşük olasılık olarak görüyor. Gelişme ilk etapta hisse üzerinde baskı oluşturabilir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Turk Telekom’un 2009-13 yıllarına ilişkin hazine paylarının eksik ödediği gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından toplamda 506mn TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verildi. Turk Telekom daha önce yaptığı açıklamada 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay’da Turk Telekom lehine sonuçlandığını ve bu kararın mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil ettiğini açıklamıştı. Turk Telekom 2009 yılına ilişkin
Danıştay’ın Avea lehine aldığı emsal nitelikteki kararları göz önüne alarak konu hakkındaki yasal süreçler kesinleşinceye kadar söz konusu bildirimin geri alınmasını talep ettiğini açıkladı. Şirket bu davalara ilişkin herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): 01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ile Bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Avea”), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıklanmıştı. 2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam etmektedir.  3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin davalar devam etmektedir. Aynı zamanda 05.06.2017 tarihli ÖDA ile 3G servisleri için 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay’da Avea lehine karara bağlandığını açıklanmıştı. Danıştay nezdinde alınan bu olumlu karar 3 adet dava için daha emsal olmuş ve aynı döneme ilişkin Kurum Masraflarına Katkı Payı, Evrensel Hizmet Payı ve Cezai şart miktarları ile ilgili davalar da Danıştay nezdinde Avea lehine karara bağlanmıştır. Bu 4 karar mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil etmektedir.

Bu gelişmeler devam ederken, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen hazine payı ödemelerine ilişkin bildirim gönderilmiştir. Yapılan bildirime göre GSM İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hazine payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği iddiasıyla Avea’ya 2G hizmetlerine yönelik 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam 322.923.813,33 TL, 3G hizmetlerine yönelik 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam 182.476.806,88 TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verilmiştir.

Gönderilen bildirimlerde Danıştay kararında belirtilen esasların dikkate alınmadığı şirket tarafından düşünülmektedir. Bu kapsamda Şirket, 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen iki rapora ilişkin yasal süreçleri devam ettirmekle birlikte, aynı zamanda 2009 yılına ilişkin Danıştay’ın Avea lehine aldığı emsal nitelikteki kararları göz önüne alarak konu hakkındaki yasal süreçler kesinleşinceye kadar söz konusu bildirimin geri alınmasını talep etmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 06.06.2017

Kapanış (TL) : 6,35 – Hedef Fiyat (TL) : 6,82 – Piyasa Deg.(TL) : 22225 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6,65 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 7,37 Analist: [email protected]

3G hizmetleri 2009 yılına ilişkin dava Danıştay’da Avea lehine karara bağlandı.
1 Şubat tarihinde Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Avea”), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıklanmıştı. Raporlarda, Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir.Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirket bugün ise 3G hizmetleri 2009 yılına ilişkin dava Danıştay’da Avea lehine karara bağlandığını açıkladı. Bu konuda diğer yıllar için açılan davalar henüz sonuçlanmamıştır.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Kapanış (TL) : 6.4 – Hedef Fiyat (TL) : 6.82 – Piyasa Deg.(TL) : 22400 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.49 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 6.53 Analist: [email protected]

Avea ve Vodafone iş ortaklığı Bakanlık tarafında düzenlenen ihaleyi kazandı. 
Türk Telekom’un bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Avea”)’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü (“Bakanlık”) tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale’ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (“Vodafone”) ile birlikte teklif verdiğini duyurmuştu. Türk Telekom, ihalenin verilen en düşük teklifi sunan (KDV hariç 1.587 milyon TL) Avea ve Vodafone iş ortaklığı olduğunu ve sözleşmenin yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında imzalanması planlandığını duyurdu.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Türk Telekom 13 Mart tarihinde bağlı ortaklığı Avea’nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleye, Vodafone ile birlikte teklif verdiğini duyurmuştu. 1 Haziran tarihinde ihalenin, verilen en düşük teklifi sunan (KDV hariç 1.587 milyon TL) Avea ve Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığı bildirildi ve ihaleye ilişkin sözleşmenin yasal prosedürlerinin tamamlanması sonrasında imzalanması planlandığı açıklandı. İhale tutarı, ihale şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanacaktır. İhalenin, İhale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması beklenmektedir. Bu ihalenin Türk Telekom’un mali performansına önemli bir katkı yapacağını düşünmüyoruz

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

TTKOM/NETAS/ASELS: Turk Telekom ve Vodafone Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1.59 milyar TL’lik en düşük teklif ile kazandı. TTKOM’un payı 809m TL olacaktır. Her ne kadar telekom operatorleri bu proje için kullanacakları ekipman tedariklerini tamamlamamış olsa da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanının daha önce yaptığı açıklamalara istinaden 1.472 lokasyonda Aselsan, Netas ve Argela (TTKOM) tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK’ın kullanılmasının yüksek ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Eğer ULAK baz istasyonları kullanılırsa NETAS’ın olumlu etkilenmesini bekleriz. TTKOM için, ihale büyüklüğünü dikkate aldığımızda ve düşük kar marjlı bir proje olmasını beklediğimizden dolayı, bu ihalenin önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 31.05.2017

Medya’da yer alan çeşitli haberlere göre Suudi Telekom ve Otas bankalara yeni bir teklifle gelmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere Turk Telekom’un sahibi durumunda bulunan Otas’ıj sahibi olan Oger’de Suudi Telekom’un %35 payı var. Daha önceki teklifte 1 milyar ABD doları kesintiyi reddeden Bankalar için daha düşük bir kesinti oranı bir uzlaşma noktası oluşturabilir.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 31.05.2017

Medyada yer alan habere göre, Türk Telekom’un %55 ortağı olan Oger Telecom, bankalara olan toplam 4.75 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırılması için yeni bir teklifte bulundu. Haber kaynaklarına göre Ocak ayında yapılan önceki teklifteki 1 mlr doların üzerindeki kesinti önerisine göre, bu seferki kesinti önerisi daha az. Oger Telecom Eylül 2016 ve Mart 2017’de 290 mln dolarlık kredi diliminin ödemelerini yapamamıştı. Yine aynı habere göre, 2013’te toplam 29 bankadan alınan söz konusu kredide en büyük pay 1,5 milyar dolarla Akbank’a ait. Garanti Bankası’nın yaklaşık 1 milyar dolar, İş Bankası’nın ise yaklaşık 500 mln dolar payı bulunuyor. Yaptığımız hassasiyet analizine göre, bankaların kredide 1 mlr dolarlık bir kesintiyi kabul etmeleri halinde, bu üç bankanın toplam piyasa değeri yaklaşık %3,2 oranında negatif etkileneceğini tahmin ediyoruz

 

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Kapanış (TL) : 6.03 – Hedef Fiyat (TL) : 6.83 – Piyasa Deg.(TL) : 21105 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.11 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.2 Analist: [email protected]

Entegre yaklaşımının faydalarını görmeye başladı
Türk Telekom 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 408 milyon TL net kara karşılık 66 milyon TL net kar açıkladı. Hatırlatmak gerekirse şirket 1Ç17’de 622 milyon TL net finansal gider kaydetti. Geçen senenin aynı döneminde ise bu rakam 30 milyon TL idi. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 8 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 21 milyon TL’nin oldukça üstünde gerçekleşti. Bizim tahminimizin sapmasının nedeni olarak beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış rakamını söyleyebiliriz.

1Ç17 satışları yıllık bazda %13.3 artarak 4,307 milyon (bizim beklentimiz: 4,187 milyon TL, piyasa beklentisi: 4,211 milyon TL) TL’ye ulaştı. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda konsolide gelirlerdeki büyüme mobil gelirdeki yıllık %17.7 ve genişbant gelirindeki yıllık %18.8 artış ile yıllık %10 olarak gerçekleşti. Mobil abone sayısı 142 bin artarak 18.7 milyona yükseldi. Mobil segmentteki ARPU büyümesi 2Ç11’den bu yana en yüksek yıllık büyüme olan %11 ile dikkat çekti ve karma ARPU 26.7 TL’ye ulaştı. Buna ek olarak, toplam genişbant abone sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek Birinci çeyrek net abone kazanımı olan 218 bin ile 8,9 milyona ulaştı. Ayrıca genişbant ARPU büyümesindeki yukarı yönlü trend 4Ç11’den bu yana en yüksek yıllık büyüme olan %9 ile devam etti.

Gelirlerdeki artış ve marjdaki iyileşme ile birlikte FAVÖK yıllık %21 büyüme göstererek 1.5 milyar TL’lik (bizim ve piyasa beklentisi: 1.45 milyar TL) rekor seviyede gerçekleşti. FAVÖK marji geçen yılın aynı dönemine göre 2 puandan fazla artışla %35.5 oldu. Şirket 1Ç17’de TL’nin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesinden doğan kur zararları nedeniyle 622 milyon TL net finansal gider kaydetti.

Grup 1Ç17’de 400 milyon TL yatırım gerçekleştirirken yatırımların gelire oranı %9 oldu. Şirket 2016 yılında net zarar açıkladığından dolayı 2017 yılında temettü dağıtmama kararı aldığını açıkladı.

Sonuç olarak, sonuçlar beklentilerin üzerinde olduğu için hisse performansının olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisi olan 21mn TL’nin üzerinde 66mn TL net kar elde etti. TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi sonucu oluşan kur farkı giderleri dolayısıyla Türk Telekom’un net karı bir kez daha geçen yılın aynı dönemine göre %84 düşüş gösterdi. Mobil ve ADSL/fiber gelirlerindeki sırasıyla %18 ve %19’luk büyüme oranları sayesinde Türk Telekom’un konsolide gelirleri %13 arttı. Özellikle çeyrek içerisinde kazanılan 164bin adetlik yeni fiber internet abonesi ve artan ortalama fiyatlar ADSL/fiber gelirlerindeki büyümeyi destekledi. Güçlü gelir büyümesinin yanında maliyetlerin de kontrol altında tutulması ile birlikte şirketin faaliyet karı (FAVÖK) %21’lik artışla 1,53milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un net borcu hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Nisan ayında ödenecek olan 4G lisansının son taksitiyle ilgili yükümlülük ile birlikte şirketin net borcu 13,9milyar TL’ye yükselmiştir. Son üç ayda TL’nin Dolar-Euro sepeti karşısında %6 değer kazanmasına rağmen hisse endekse göre %6 daha kötü performans gösterdi. Güçlü TL ortamında beklentilerden iyi gelen 1. çeyrek finansallarının Türk Telekom hisselerini desteklemesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom 1Ç17 de 66 milyon TL net kar açıkladı, ortalama piyasa beklentisi olan 26 milyon TL net kar ve Ak Yatırım beklentisi olan 21 milyon TL net zarar dan daha iyi bir sonuç. Ancak yıllık bazda 1Ç17 net kar %84 oranında daraldı. Bunun sebebi temelde şirket 1Ç16 da 76 milyon TL net kur farkı geliri elde ederken 1Ç17 de 509 milyon TL net kur farkı gideri kaydetmesinden kaynaklandı. Yüksek döviz borcu olan şirket bu dönem değer yitiren TL’den etkilendi. 1Ç17 VAFÖK marjı %35,5 ile 1Ç16’daki %33,2 marjın üstünde ve ortalama piyasa beklentisi olan %34,3 ve Ak Yatırım beklentisi olan %35,1’e paralel gerçekleşti. 1Ç16 da şirketin yüksek LTE ve tek markaya yönelik satış ve pazarlama giderleri vardı; 1Ç17 de genişleyen VAFÖK marjı temelde bundan kaynaklandı. 1Ç17 ciro yıllık %13 büyüme ile 4 milyar 307 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa ve Ak Yatırım beklentilere paralel gerçekleşti. Cirodaki büyüme temelde Geniş bant bölümünde net 200 bin abone kazanımı ve yıllık %9 büyüyen abone başına ortalama gelir ve Mobil bölümünde net 100 bin abone artışı ve yıllık %11 büyüne abone başına ortalama gelirden kaynaklandı.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom 1Ç17’de 66 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu bizim 163 milyon TL olan beklentimizin altında kalırken piyasa beklentisi olan 21 milyon TL’yi aştı. Bizim beklentimizden sapmanın tahminimizden fazla gelen kur farkı giderleri olduğu anlaşılıyor. Net kar görece zayıf kalırken aslında şirketin operasyonel performansı gayet tatminkar gerçekleşti. 4,3 milyar TL olan satış rakamı hem bizim hem de piyasanın tahmininin hafif üzerinde kalırken yıllık bazda %13 gibi bir büyüme sergiledi. Burada özellikle mobil operasyonların ve sabit internet segmentinin büyümeye önemli katkı sağlamaya devam ettiğini gözlemledik. VAFÖK marjı ise %35,5 olarak gerçekleşirken genel beklentileri yaklaşık %1 puan aştı. Burada en önemli nedenlerden biri beklentilerden düşük gelen reklam giderleri oldu. Şirket geçen yıl 1Ç16’da 4,5G lansmanı nedeniyle ciddi bir reklam gideri yapmıştı. Bunun 1Ç17’ye yüksek baz etkisi nedeniyle marj anlamında katkı yapmasını bekliyorduk. Katkı beklenenden fazla olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla 1,5 milyar TL olan VAFÖK de tahminleri %5 aşmış oldu. Özellikle operasyonel performansın tatminkar olması nedeniyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

HALK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Pozitif): Türk Telekom 2017 yılının ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisinin %155 üzerinde yıllık bazda ise %84 gerileme ile 65,7 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen net karda, beklentilerin altında kalan net finansman gideri etkili oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte 12,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 573,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net satış gelirleri ise, ortalama piyasa beklentisinin %2,2 üzerinde yıllık bazda %13,3 artışla 4,31 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ortalama piyasa beklentisinin %4,2 üzerine yıllık bazda %22,1 artışla 1,51 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı da geçen yılın aynı döneminde göre 2,5 puan artışla %35 seviyesinde yükseldi. Sonuç olarak, net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, ciro ve operasyonel karlılık beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. İlkçeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisini ‘sınırlı pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Türk Telekom’un 1. çeyrek net dönem karı 26mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 65,6mn TL olarak açıklanmıştır. Bizim beklentimiz ise şirketin 125mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gelen finansman gideri etkili olmuştur. Türk Telekom’un 1Ç2017 satış gelirleri %13,3 artışla 4.307mn TL’ye yükselirken, brüt kar %10,8 artarak 1.904mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1 puan gerilemeyle %44,2’yi göstermiştir. Operasyonel giderler pazarlama giderlerindeki düşüş sebebiyle %1,8 gerilemiş ve faaliyet karı artışını desteklemiştir. Şirketin diğer faaliyet giderleri 1Ç2016’ya göre 42mn TL artarak 48mn TL olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %28,5 artarak 737,7mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 2 puan artışla %17,1’e yükselmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 1Ç2016’daki 1.262mn TL’den 1Ç2017’de 1.528mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 2 puan artışla %35’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler geçen sene aynı çeyreğe göre 9mn TL artış göstererek 20,6mn TL olmuştur. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 758,3mn TL ile geçen senenin %29,5 üzerinde gerçekleşmiş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. 1Ç2017 finansman gideri ise 573,7mn TL ile 1Ç2017’deki 12mn TL’lik finansman giderinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman gideri sonrasına kar 1Ç2016’ın altına düşmüştür. Şirketin vergi öncesi karı %67,8 gerileyerek 184,5mn TL olmuştur. 119mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 65,7mn TL’yi göstermiştir. Yüksek finansman gideri sebebiyle net kar marjındaki gerileme 9,2 puan olmuş ve %1,5 olarak hesaplanmıştır. Şirketin 1Ç2016’daki net dönem karı 407,7mn TL idi. Türk Telekom’un 2017 yılı ciro artış öngörüsü %8-9, FAVÖK beklentisi 5.800-6.000mn TL ve yatırım harcaması beklentisi 3 milyar TL seviyesindedir.

Türk Telekom’dan Uzun Vadeli Kredi Anlaşması Açıklaması – 03.04.2017

26 Mart 2014 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan, Şirketimizin Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ ile imzalamış olduğu, vadesi 31 Mart 2017 olan, 100 milyon ABD Doları tutarlı kredi anlaşmasının vadesi 3 yıl uzatılmıştır. Kredinin yeni 3 yıllık vade için belirlenen faiz oranı yıllık LIBOR + %1,75’dir.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 17.03.2017

Türk Telekom ve PTT bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurmayı değerlendiriyor. Türk Telekom ve PTT bir protokol imzaladı. Bu protokole göre her iki şirket ortak sahibi oldukları bağımsız alanlar ve binalar üzerinde gayrimenkul ve proje geliştirme bina yönetimi ve operasyonel giderlerin azaltılması gibi konularda çalışmalar yapacak. Ayrıca gerekirse ortak olarak bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulması da değerlendirilecek. Gelişmeyi Türk Telekom hisseleri için şu aşamada hafif pozitif olarak görüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 17.03.2017

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bağımsız bölümler ve/veya ortak kullanılan gayrimenkuller üzerinde tarafların ortak menfaati, hizmet gerekleri doğrultusunda gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde işbirliği ve bu yönde gerçekleştirilecek ortak çalışmalar geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek amaçlarıyla tarafların arasında yapılacak ikincil protokollerin genel prensiplerinin belirlenmesi amacıyla bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol dahilinde tarafların gayrimenkullerden daha fazla gelir elde etmesi ve işletme giderlerinden tasarruf sağlaması için alternatifler ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere gayrimenkullerin en rasyonel şekilde değerlendirilmesi hususlarında portföy yönetimi veya hizmet veya danışmanlık vermek amaçlarıyla PTT ile ortak bir Şirket veya gerekirse Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması değerlendirilecektir.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 17.03.2017

Turk Telekom ile PTT arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bulunan ya da ortak kullanılan gayrimenkullerin daha verimli kullanılması amacıyla ortak çalışma yürütülmesi için bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol dahilinde, gayrimenkullerin en rasyonel şekilde değerlendirilmesi hususunda portföy yönetimi, hizmet veya danışmanlık vermek amacıyla PTT ile ortak bir şirket veya gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması değerlendirilecektir. Şirketin sahipliğinde bulunan gayrimenkullerden katma değer yaratma anlamında, imzalanan bu başlangıç protokolünü olumlu değerlendiriyoruz.

Türk Telekomünikasyon A.Ş ve PTT Arasında İş Birliği Protokolü – 17.03.2017

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bağımsız bölümler ve/veya ortak kullanılan gayrimenkuller üzerinde tarafların ortak menfaati, hizmet gerekleri doğrultusunda gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde işbirliği ve bu yönde gerçekleştirilecek ortak çalışmalar geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek amaçlarıyla tarafların arasında yapılacak ikincil protokollerin genel prensiplerinin belirlenmesi amacıyla bir protokol imzalanmıştır.
Bu protokol dahilinde tarafların gayrimenkullerden daha fazla gelir elde etmesi ve işletme giderlerinden tasarruf sağlaması için alternatifler ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere gayrimenkullerin en rasyonel şekilde değerlendirilmesi hususlarında portföy yönetimi veya hizmet veya danışmanlık vermek amaçlarıyla PTT ile ortak bir Şirket veya gerekirse Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması değerlendirilecektir.

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale’ye Vodafone Telekomünikasyon ile birlikte teklif verilmiştir. Proje süresi 3 yıldır. Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacaktır. İhale tutarı, İhale Şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanacaktır. İhalenin, İhale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması beklenmektedir. Bu ihalenin Türk Telekom’un mali performansına önemli bir katkı yapacağını düşünmüyoruz.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Kapanış (TL) : 5.7 – Hedef Fiyat (TL) : 6.83 – Piyasa Deg.(TL) : 19950 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.39 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.75 Analist: [email protected]

Avea ve Vodafone Bakanlık tarafından açılan ihaleye birlikte teklif verdi
Türk Telekom’un bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bakanlık tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleye Vodafone Telekomunikasyon (Vodafone) ile birlikte teklif verdi. Proje süresi 3 yıldır. Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacaktır. İhale tutarı, ihale şartnamesi uyarında evrensel hizmet fonundan karşılanacaktır. İhalenin, ihale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması beklenmektedir. Potansiyel olumlu.

OYAK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Turk Telekom ve Vodafone %51 ve %49’luk paylara sahip oldukları iş ortaklığı vasıtasıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1472 yerleşim yerine altyapı kurulmasını içeren ihaleye teklif verdiler. Proje süresi 3 yıl olup ihale tutarı Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanacaktır. Proje’nin Turk Telekom’un abone sayısına katkısının hafif olumlu olmasını beklesek de karlılığa katkının sınırlı olması beklenmelidir.

HALK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 14.03.2017

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Şirket, bağlı ortaklığı Avea tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleye Vodafone ile birlikte teklif verildiğini açıkladı. Şirket, proje süresinin 3 yıl olduğunu belirtirken, proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea’nın %51 Vodafone’un %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığının kurulacağını bildirdi.

 

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz – 01.03.2017

Şirket Raporu

TTKOM için AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz .Türk Telekom için tavsiyemizi hedef hisse fiyatımız 6.83 TL ile yineliyoruz, bu da %19’luk bir artış potansiyeline işaret ediyor. Hisse için AL tavsiyemizi destekleyen nedenler arasında

  • i) mobil ve genişbant tarafındaki büyüme,
  • ii)çeşitlendirilmiş hizmet portföyü ile marka birleşiminden doğan sinerji,
  • iii) 2017T PD/FAVÖK çarpanına göre yurtdışı benzerlerine kıyasla %18 oranında iskontolu işlem görmesi ve
  • iv) dolar bazında son 8 yılın en düşük seviyesinde işlem görmesini söyleyebiliriz.

Çeşitlendirilmiş ürün portföyü ile Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre telekomünikasyon şirketi  

Türk Telekom, mobil, genişbant, sabit ses ve TV servislerini Türk Telekom markası altında birleştirdi. Şirket sabit ses ve genişbant pazarında yerleşik operatör olup toptan satış hizmeti sunduğu gibi %65 pazar payı ile perakende genişbant pazarındaki en büyük oyuncudur. Ayrıca abone sayısı bakımından %25’lik pazar payı ile mobil alanındaki üçüncü oyuncudur. Şirketin 4Ç16 itibariyle 38.9 milyon abonesi bulunuyor ve bunun %48’ini mobil, %25’ini sabit ses, %22’sini genişbant ve geri kalan %5’ini ise ödemeli TV oluşturuyor. En yakın rakiplerinin portföyünün büyük kısmını ise mobil oluşturuyor. Bu yeni oluşum ile müşteriler şirketin tüm ürün ve hizmetlerine tek çatı altında ulaşabiliyor. 2016 yılında bu taraftan gelen olumlu etkiyi finansallar üzerinde gördük ve bunun önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.

Sabitbant alanında lider. Türk Telekom 3Ç16 itibariyle %65’lik pazar payı ile ISP (İnternet servis sağlayıcı) segmentinde lider konumundadır. Türk Telekom Grubu, sabit genişbant pazarında sadece toptan satış hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda perakende sabit genişbant pazarında da lider konumdadır. Müşteriler daha yüksek hız ve kapasite talep ediyorlar, bu da şirketin satışlarına olumlu yansıyor. Buna ek olarak fiber yatırımları bu alandaki büyümeyi destekliyor. Fiber müşterilerinin artışı da ARPU’yu daha da yükseğe taşıyor. Hatırlatmak gerekirse 2016 yılındaki toplam genişbanttaki net abone artışının %80’ini fiber paketleri oluşturuyor.

2018 yılında yüksek temettü ödemelerinin tekrar başlanmasını bekliyoruz. Şirket 2016 yılında net zarar açıkladığından dolayı 2017 yılında şirketin temettü dağıtmasını beklemiyoruz. 2016 yılında şirketin Net Borç/FAVÖK çarpanı 2.2x seviyesinde idi. Bu rasyonun 2017 yılında 1.8x’e ve 2018 yılında ise 1.2x’e daralmasını bekliyoruz. Operasyonel taraftaki toparlanma şirketin 2018 yılında yine yüksek temettü dağıtmasını sağlayacağını düşünüyoruz.

Önemli risk unsurları. Değerlememizin ana riskleri arasında fiyat artışın beklentilerin altında kalması, mobil taraftaki irrasyonel rekabet, ana hissedarın temerrütte düşme riski, makroekonomik görünümde daralma ve TL’nin değer kaybetmesi bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haftalık Hisse Haber Analiz – 21.02.2017

İddialara göre bankalar Saudi Telecom’un Otaş’ı kurtarma planını reddetti

Medyada yer alan bir habere göre bankalar Türk Telekom’un ana ortağı olan Otaş’ın ödenmemiş 290 milyon dolarlık borç taksidi için Otaş’ın azınlık ortağı konumundaki Saudi Telecom’un önerisini reddetti. İddialara göre Saudi Telecom’un önerisi Otaş’a 160 milyon dolar kredi vermeyi ve Saudi Telecom’un Otaş’taki payını arttırmayı içeriyordu. Piyasada Otaş’ın 4,75 milyar dolarlık kredinin ödenmemiş bu 290 milyon dolarlık taksidi için çözümün yakın olduğu fiyatlanıyordu. Bu gelişme doğruysa yeniden belirsizliğin hakim olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla Türk Telekom hisselerinde son bir saatteki olumsuz seyir muhtemelen bu haberle ilgili ve bunun devamı gelebilir. Gelişmenin Akbank ve Garanti hisseleri için de hafif negatif olduğunu düşünüyorum.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Haftalık Hisse Teknik Analiz – 20.02.2017

Hissede Dolar Bazlı Grafikte TOBO ve Dikkat Çeken Kapanış Seviyesi

Hisse önemli sayabileceğimi direnç seviyelerinin (yatay dirençler ve 200 günlük ortalama) hafif de olsa üzerinde kapattı. Diğer yandan Dolar bazlı grafikte ise hissenin dönüş formasyonlarından ters omuz baş omuz (TOBO) yaptığını ve kapanışın boyun çizgisi üzerinde gerçekleştiğini izliyoruz. Gösterge olarak varyansa (standart sapmanın karesi, kısaca fiyatların ortalama etrafındaki dağılımı gösterir; oynaklık göstergesidir.) baktığımzda dip seviyelerde hareketlilik gösterme eğiliminde olduğunu izliyoruz. Haftalık grafikte de MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark açılırken, RSI 50 eşik seviyesinin üzerinde güçlenmekte. Bu gelişmeler ışığında, hissenin mevcut direnç seviyelerinin üzerine çıkarak yükseliş hareketine girebileceğini ve 6,00/04 bölgesini hedefleyebileceğini tahmin ediyoruz.

Kapanış:5,79      Satış Seviyeleri: 6,00 6,04       Zarar Kes: 5,68

 

Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdığını açıkladı. – 14.02.2017

Rekabet Kurumu, TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu. Soruşturmanın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (genişbant internet ve TV hizmetlerini içeren paketin) ihlal edilip edilmediği üzerine açıldığı belirtilirken, kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.01.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-03/25-M sayı ile karar verdi.Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır Soruşturma, adı geçen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı”. İHA

 

ŞEKER YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

TTKOM, 4Ç16: Kur farkı giderleri net karlılığı etkiliyor…

Türk Telekom 4Ç16’da, büyük ölçüde bilançosundaki USD ve EUR açık pozisyonunu ve TL’nin bu para birimleri karşısındaki değer kaybından kaynaklanan kur farkı zararları nedeniyle TL 1,338mn tutarında net zarar açıklamıştır. Türk Telekom’un 4Ç16 net zararı, piyasa ortalama beklentisi olan TL -1,032mn’un ve tahminimiz olan TL -1,034mn’un da altında gerçekleşmiştir. Grup’un faaliyet performansı, genel olarak tahminler dahilinde gerçekleşmiştir; Türk Telekom’un satış gelirleri beklentiler paralelinde, %33.6 olarak hesapladığımız konsolide FAVÖK marjı ise, beklentiler dahilinde olmakla beraber, ortalama beklentinin altında gerçekleşmiştir. Son zamanlardaki kur hareketleri nedeniyle, Türk Telekom’un 4Ç16’da belirgin ölçüde kur farkı zararları kaydedebileceği genel olarak beklenmekteydi. Yine de, Grup’un net zararının beklentilerin altında gerçekleşmesine piyasanın ilk tepkisinin olumsuz olabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış 4Ç16’da da devam etmiştir – Türk Telekom’un 4Ç16’da yıllık %9.9 ve çeyreklik %3.2 yükselişle TL 4,250mn’a ulaşan satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL 4,203mn’a paralel gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: TL 4,242mn). Grup’un mobil gelirlerindeki kuvvetli büyüme bu çeyrekte de devam etmiş ve yıllık %19.3 olarak gerçekleşmiş, genişbant gelirlerindeki büyüme ise hızlanarak %16.5’a ulaşmıştır. Sabit hat ses hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma ise, dünyadaki azalış trendine paralel olarak 4Ç16’da yıllık %7.9 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un konsolide FAVÖK’ü hesaplamalarımıza göre 4Ç16’da TL 1,427mn’a ulaşmıştır. Grup, bu dönemde, TL 2,007mn tutarındaki kur farkı ve türev işlemleri zararları kaynaklı TL 2,180mn tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Şirket’in net karlılığına önemli etkide bulunan bu giderler ile, Türk Telekom, 4Ç16’da TL 1,388mn tutarında net zarar açıklamıştır.

2017 beklentileri – Türk Telekom, 2017 yılında satış gelirlerinin %8-%9 aralığında büyümesini beklemektedir. Grup, 2017 yılında TL5.8mlyr-TL6.0mlyr aralığında bir FAVÖK elde edebileceğini tahmin etmektedir. Grup, 2017 yılında yatırımlarının TL 3mlyr tutarında gerçekleşebileceğini öngörmektedir.

Türk Telekom için pay başına TL 6.35 hedef değerimizi ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz – Türk Telekom için 2017 yılı tahminlerimiz Grup’un henüz paylaşmış olduğu 2017 yılı beklentileri paralelindedir. Tahminlerimizde ancak hafif düzenlemeler ile, satış gelirleri tahminimizi %1 kadar arttırılarak ve FAVÖK beklentimizi %0.5 oranında azaltarak, Grup payları için TL 6.35 hedef fiyatımızı korumaktayız. Türk Telekom payları, tahminlerimize göre 2017T 5.3x ve 12.8x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı eşlenikleri ise, 2017T 6.0x ve 14.4x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler.

İŞ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Kapanış (TL) : 5.55 – Hedef Fiyat (TL) : 6.71 – Piyasa Deg.(TL) : 19425 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.41 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.98 Analist: [email protected]

Sağlıklı esas faaliyet sonuçlarına rağmen yüksek kur farkı giderleri net karı olumsuz etkiledi

Türk Telekom 4Ç16 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1.039 milyon TL net kara karşılık 1.388 milyon TL net zarar açıkladı. Bunun arkasındaki en büyük neden olarak 2.180 milyon TL tutarındaki net finansal gideri söyleyebiliriz. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 1.151 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.058 milyon TL’nin üstünde kaldı.

4Ç16’da satış gelirlerindeki büyüme, mobil gelirlerde yıllık %19,3 ve genişbant gelirlerinde yıllık %16,5 artış ile %9,9 olarak gerçekleşerek 4.250 milyon TL’ye (İş Yatırım beklentisi: 4.163 milyon TL, piyasa beklentisi: 4.204 milyon TL) ulaştı. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda 4Ç16’da konsolide gelirlerdeki yıllık büyüme %12,6 seviyesine ulaştı. Mobil segmented abone kazanımı hız kazandı. 2016 yılında grup mobil abone tabanı 1,3 milyon artış ile 18,6 milyona yükseldi. Diğer taraftan, 4Ç16’da mobil karma ARPU 2Ç13’den bu yana en yüksek yıllık büyüme oranı olan %9,7 seviyesinde arttı. Buna ek olarak, 4Ç’de 262 bin net abone kazanımı gerçekleşirken, genişbant abone tabanı 2008’den bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılsonunda 8,7 milyona ulaştı.

Şirket 4Ç16’da bizim ve piyasa beklentisine paralel 1.434 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. Aynı dönemde FAVÖK marjı ise %33,8 idi. Açıklanan rakam yıllık bazda sadece %1,3 oranında büyümeye işaret ediyor. 4Ç16’da hazine payı bildirimlerine ilişkin ayrılan 67 milyon TL değerindeki karşılık gideri etkisi ve 4Ç15’deki Turkcell ile sağlanan sulh sonucu elde edilen 146 milyon TL faydadan arındırıldığında FAVÖK büyümesi yıllık bazda %18,2 olarak gerçekleşiyor.

Grup 2016 yılında 3 milyar TL yatırım gerçekleştirirken yatırımın gelire oranı %19 oldu. Şirketin 2016 yılında 724 milyon TL zarar etmesinden dolayı 2017 yılında temettü dağıtmasını beklemiyoruz fakat şirket tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
2017 beklentileri: İnşaat geliri düzeltmesi hariç konsolide gelirlerinin 2016 yılına göre %8-9 seviyesinde artmasını ve konsolide FAVÖK tutarının 5,8 milyar TL ile 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar. Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar. Şirket sonuçlar ile bugün telekonferans yapacak. Daha sonra tahminlerimizin üzerinde geçeceğiz. Piyasanın açılışta sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Negatif): Türk Telekom’un 2016 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 1.388mn TL ile hem 821mn TL olan bizim zarar beklentimizin, hem de 1.058mn TL olan piyasanın zarar beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen diğer faaliyet giderleri ve finansman giderleri etkili olmuştur. Brüt kar beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 4Ç2015’teki net dönem karı 1.039mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında artmış ve 4.250mn TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme özellikle mobil gelirler ve genişbant gelirlerindeki artışlardan sağlanmıştır. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %14,8 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 2,5 puan gerileme ile %43,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %3,3 ile düşük seviyede gerçekleşmiş ve pozitif bir görüntü sergilemiştir. Şirketin genel olarak zarar etmesindeki ana etken olan kur farkına ilişkin etkiler diğer faaliyet giderleri ve finansman giderlerinde kendini göstermiştir.

4Ç2016’da Türk Telekom’un diğer faaliyetlere ilişkin giderleri 363mn TL olmuştur. Oysa geçen sene şirket bu kalemden 276mn TL gelir kaydetmişti. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı 2015 son çeyrekteki 849mn TL’den 2016 yılının son çeyreğinde 318,8mn TL’ye gerilemiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Öte yandan Türk Telekom’un FAVÖK’ü 4Ç2015’teki 1.416mn TL’den 4Ç2016’da 1.434mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında da 4Ç2015’teki 332mn TL’lik gelirin aksine, 1.857mn TL gider yazılmıştır. Bu kalemin alt detaylarında kur ve türev işlemlere ilişkin giderin 2.007mn TL olduğu görülmektedir.

Türk Telekom’un geçen seneki kardan bu çeyrekte zarara geçmesinin temel sebebi Türk Lirasının ABD Doları ve Euro karşısında yüksek değer kaybına bağlı olarak şirketin döviz açık pozisyonu nedeniyle oluşan kur farkı zararlarıdır. 4. çeyrek rakamlarıyla birlikte Türk Telekom 2016 yılını 724,3mn TL net zararla kapamıştır. 2015 yılında şirket 907,4mn TL net kar kaydetmişti. Türk Telekom ayrıca 2017 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Şirket 2017 yılında inşaat gelirleri hariç konsolide gelirlerinde %8-9 arası artış beklemektedir. 2016 yılında 5,5 milyar TL olan konsolide FAVÖK’ün 2017 yılında 5,8-6 milyar TL aralığında gerçekleşeceği öngörülürken, konsolide yatırım harcamaların yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir.

DENİZ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Türk Telekom 2016 4. Çeyrekte 1,4 milyar TL net zarar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 1 milyar TL net zararın bir hayli altında kaldı. Burada özellikle piyasa beklentisinin şirketin kur giderleri konusunda iyimser kaldığını görüyoruz. Bizim net zarar beklentimiz ise 1,3 milyar TL’ydi. Şirketin 110 milyon TL civarı (67 milyon TL’si operasyonel 43 milyon TL’si finansal gider olmak üzere) tek seferlik yazdığı giderleri düştüğümüzde net zararın bizim beklentilerimize paralel geldiğini görüyoruz. Net zarar piyasa beklentisini karşılamazken operasyonel performansın tatminkar düzeyde olduğunu görüyoruz. 4,2 milyar TL olan satış rakamı hem bizim hem piyasanın beklentilerine çok yakın gerçekleşti ve yıllık bazda %10 arttı. Bütün yıl için ise ulaşılan 16 milyar TL’lik satış rakamı ise %11 gibi güçlü bir büyümeye işaret etti. 4. Çeyrekte mobil satış gelirleri yıllık bazda %19 sabit genişbant satış gelirleri ise %17 gibi güçlü büyümeler gösterdi. VAFÖK 1,4 milyar TL gelerek beklentilerin çok hafif altında gerçekleşti. Burada tek seferlik yazılan 67 milyon TL rakamı düşerek baktığımızda ise beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Genel itibariyle piyasa tahmininden düşük gelen net zarar rakamı hissede olumsuzbir havaya neden olabilir ama operasyonel performansın beklentileri karşılaması nedeniyle olumsuz bir etkinin kısa vadeli kalacağını düşünüyoruz. Türk Telekom için TUT önerimizi koruyoruz. Şirket yönetimi ayrıca 2017 yılı için hedeflerini paylaştı. Satış rakamı için yıllık %8-9 gibi bir büyüme hedefi koyulurken bizim beklentimiz %7 civarında. Ayrıca VAFÖK için 5,8-6,0 milyar TL aralığı hedef olarak paylaşıldı, bizim tahminimiz ise 5,8 milyar TL civarında. Yatırım harcamaları hedefi ise 3 milyar TL civarında (bizim beklentimiz 3,1 milyar TL). Genelde hedeflerin beklentilerimize paralel olduğunu söyleyebiliriz.

AK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Türk Telekom 4Ç16’da 1 milyar 388 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 1 milyar 58 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi 1 milyar 47 milyon TL net zarar rakamlardan daha yüksek bir net zarar gerçekleşti. Beklenenden yüksek gelen kur farkı giderleri nedeniyle zarar beklentileri aştı. Ciro ve VAFÖK rakamları piyasa ortalama beklentilere paralel gerçekleşti. 4Ç16 ciro yılık %10 büyümeyle 4 milyar 250 milyon TL olarak açıklandı. Ciro rakamında en büyük katkı mobil cirodan (yıllık %19 büyümeyle 1 milyar 525 milyon TL’ye ulaştı) ve Geniş Bant cirodan (yıllık %17 büyümeyle 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı) geldi. 4Ç16 VAFÖK marjı %33,7 ile 4Ç15’deki %36,6’nın altında gerçekleşti. Bu fark bu yıl Hazine payı için ilave 67 milyon TL’lik bir gider ve 4Ç15’de Turkcell ile olan davaların Türk Telekom lehine olması ve buradan 146 milyon TL gelirden kaynaklandı. 2016 sonuçların ardından ve şirketin 2017 hedeflerini paylaşmasıyla tahminlerimizde ve değerlememizde bazı revizeler yaptık. Şirket inşaat gelirleri hariç cironun 2017’de %8-9 bandında büyümesini öngörürken biz de %8 büyüme bekliyoruz. 2017 VAFÖK’ün 5,8 – 6,0 milyar TL bandında olmasını bekliyorlar, biz 5,93 milyar TL bekliyoruz. Bu revizeler sonrası 12 aylık hedef fiyatımız 6,80 TL’den 6,39 TL’ye iniyor. Endekse Paralel önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Turk Telekom 1,03milyar TL zarar beklentisine karşın 1,39milyar TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 1milyar TL kar vardı. Her ne kadar 1,8milyar TL’lik kur farkı giderleriyle birlikte şirketin net zararı piyasa beklentilerinden daha kötü gelmiş olsa da gelirlerdeki büyüme %12,5 ile iyileşmeye devam etti. Şirketin 1,5milyar TL’lik faaliyet karı da (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 1,49milyar TL’nin üzerinde. Şirket, 2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre, Türk Telekom %8-9 gelir büyümesi, 5,8-6milyar TL FAVÖK büyümesi ve 3milyar TL yatırım harcaması hedefliyor. Türk Telekom 2016 yılında 724mn TL zarar kaydetmesinin ardından buj yıl kar payı dağıtımının olmayacağını düşünüyoruz. Buna rağmen, TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesinin ve kar payının olmaması ihtimalinin uzun süredir fiyatlandığını düşünüyoruz. Türk Telekom için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hedef fiyatımızı 8TL’den 7TL’ye revise ediyoruz.

 

ANADOLU YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Teknik Analiz – 07.02.2017

5.50 üzerinde kısa vadeli yükseliş beklentisi korunabilir…

Kısa vadeli göstergelere ek olarak orta vadeli göstergelerin de pozitif tarafta sinyal üretmeye başladığı hissede, 5.50 desteğini önemsiyoruz. Bu seviye üzerinde kaldıkça kısa vadeli göstergelerle birlikte yükseliş beklentisinin korunabileceği hissede, 5.65 üzerinde 5.75 ve 5.90 hedefleriyle alış yapılabilir. Teknik göstergelerin genelindeki pozitif yönlü sinyallere rağmen hissede 5.50 desteği yakından izlenmelidir. 5.50 altında yerleşme sağlanmasıyla hissede gün içi göstergeler başta olmak üzere kısa vadeli göstergelerin de düşüşe işaret ederek satış baskısına neden olacağı düşünülerek pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz.

Kapanış : 5.58 Destekler : 5.54-5.50-5.35 Dirençler : 5.65-5.75-5.90

İŞ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 01.02.2017

Kapanış (TL) : 5.63 – Hedef Fiyat (TL) : 6.71 – Piyasa Deg.(TL) : 19705 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.15 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.26 Analist: [email protected]

Avea’ya Hazine Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılan inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildi
Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Avea”), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıkladı. Raporlarda, Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir.

Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Türk Telekom, rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir. Tutarlar yüksek olduğu için haberin etkisinin hisse performansında olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 01.02.2017

Türk Telekom’un bağlı ortaklığı Avea, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edilmiştir. Raporlarda, Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117,4 milyon TL, 3G hizmetleri için ise 66,7 milyon TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir. Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Türk Telekom rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir.

OYAK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 01.02.2017

TTKOM: Türk Telekom, bağlı ortaklığı Avea’nın 2012 ve 2013 için eksik ödediği iddia edilen vergi nedeniyle 184 milyon TL’lik ödeme talep edildiğini açıkladı.

 

 

Ahmet Mergen, GMY, Destek Menkul – TTKOM Hisse Teknik Analizi – 29.01.2017

“5.43” geçildiğinde fiyatta sonraki hedef “5.96” tepesi olduğundan oraya doğru gerçekleşen harekette “5.96” ya yaklaşıldıkça satışlar geldi.. Ortalamalar birbirini yukarı yönde kesiyor ve en yakın destek ortalamalarda oluşacak.. Senet yukarıya gidişine devam edecekse “5.43” ün altına inmemeli..”5.43″ ün altı bir fiyatlamaya hem ortalamaların aşağı yönde kırılması hem de son tepenin aşağı yönde geçilmesi dolayısıyla pek olumlu bakılmaz.

 

Dolaylı Ortağımız Saudi Telecom Company 2016 4. Çeyrek Sonuçlarının İlanı – 19.01.2017

Şirketimiz dolaylı ortağı Suudi Telekom Şirketi (STC)’nin 2016 4. Çeyreğine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları Suudi Borsası Tadawul web sitesinde (http://www.tadawul.com.sa) ilan edilmiştir. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında Şirketimiz mali verileri de kullanılmıştır ancak bu veriler Sermaye Piyasası Kurulunca benimsenen finansal raporlama esaslarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Ayrıca bu veriler, sadece konsolide rakamlara dahil edilmiş olup ayrı bir şekilde görülmesi mümkün değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 2016 yıl sonu mali tablolarımızın Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorum – 26.12.2016

Kapanış (TL) : 5.14 – Hedef Fiyat (TL) : 6.71 – Piyasa Deg.(TL) : 17990 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.4 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.63 Analist: [email protected]

TTKOM – Kredi anlaşması
Türk Telekom şirketin ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla Raiffeisen ve Unicredit bankaları ile 120mn dolarlık 9 yıl vadeli LIBOR + %0.65 faizli kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorum – 26.12.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, EKN (İsveç resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Raiffeisen ve Unicredit bankaları arasında 120 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi 9 yıl vadeli olup, yıllık faiz oranı LIBOR+ %0,65’dir.

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorum – 22.11.2016

Çukurova Holding’in Rus ortağı Alfa’nın Turkcell’de dolaylı yoldan sahip olduğu %13.2 payı satın almak için tahkim mahkemesince belirlenen tarihte teklifte bulunmaması. Böylece Turkcell hisselerini satın alma hakkı Alfa’ya geçti. Alfa’nın karar için 28 Kasım’a kadar süresi var.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Analiz – 11.10.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE” Nötr): S&P Global Ratings, Şirketin uzun vadeli kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltmiş, kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiştir.

 

Halil Reçber, Araştırma Direktörü, IŞIK FX – Türk Telekom TTKOM Teknik Analizi – 26.10.2016

Hissede Dip Çalışması Bitti ve Endeksten Güçlü Yükseliş Başladı

Türk Telekom’dan Basında Çıkan Bazı Haberlerle İlgili Yalanlama Geldi

 

İŞ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Kapanış (TL) : 5.65 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 19775 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.22 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.6 Analist: [email protected]

Kur farkı giderleri faaliyet karını aşağıya çekti

TTKOM beklentilerin altında (İş Yatırım:TL100mn ; Piyasa: TL85mn) 3Ç16’de 9 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç15’de 493 milyon TL net zarar açıklamıştı. Net kar rakamındaki yıllık bazdaki iyileşmenin temel nedenleri olarak faaliyet karındaki iyileşme ve kur farkı giderlerindeki düşüş gösterilebilir.

Şirket beklentilere paralel 3Ç16’de yıllık bazda %11 artışla 4.12 milyar TL satış geliri elde etti. 3Ç16’de şirketin mobil segment gelirleri yıllık bazda %14.7 ve broadband segment gelirleri ise yıllık bazda %14.7 artış gösterdi. 3Ç16’de mobil abone sayısı 342 bin net artışla 18.4 milyon adede (yıllık artış %8.2, çeyreksel artış: %1.9) ulaştı. Broadband abone sayısı ise 3Ç16’de 119 bin net artışla 8.4 milyon adede yükseldi (yıllık artış %8.4, çeyreksel artış: %1.4)

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilere paralel yıllık bazda %13 artışla 1.4 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK Marjı ise yıllık bazda abone sayısındaki artışla 0.6 yüzde puan, çeyrek bazda hem abone sayısındaki artış hem de reklam giderlerindeki düşüşle 2 yüzde puan artışla 3Ç15’de %35’e yükseldi.
Konsolide yatırım harcamaları 3Ç16’de yıllık bazda %33 düşüşle 666 milyon TL’ye gerilerken, yatırım harcamasının satış gelirlerine oranı 3Ç15’deki %26.8’den 3Ç16’de %16.2’e geriledi.
Şirketin 3Ç16’deki net finansman giderleri faiz giderlerindeki artışa rağmen kur farkı giderlerindeki azalma nedeniyle 3Ç15’deki 1,195 milyon TL’den 3Ç16’de 595 milyon TL’ye geriledi.

Yorum: Türk Telekom’un beklentilerin altında kalan 3Ç16 net karına piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Kuvvetli operasyonel performans, 3Ç16’da yüksek finansman giderleri ile gölgelendi…

Türk Telekom 3Ç16’da TL 8.7mn tutarında net kar açıklamıştır. Grup’un net kar marjı, bu dönemde, yüksek kur farkı giderlerinin etkisi ile, son 5 yılın ortalama net kar marjı olan %13.8’in altında, %0.2 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 3Ç16 net karı, piyasa ortalama beklentisi olan TL 93mn’un ve tahminimiz olan TL 151mn’un da altında açıklanmıştır. Ancak, Grup’un satış gelirleri ve %34.6 oranında hesapladığımız 3Ç16 konsolide FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentilerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların açıklanmasını ardından, Grup, 2016 yılı beklentilerinde herhangi bir değişiklik öngörmemiştir. Türk Telekom’un 2016 yılı beklentileri, bu yıl için %35-36 aralığında bir FAVÖK marjına, ve böylelikle Grup’un 4Ç16 operasyonel karlılığında görece olarak ilave bir iyileşme beklediğine işaret etmektedir. Biz de, 3Ç16’nın sonuna doğru mobil segmentte rasyonelleşmeye başlayan rekabet koşulları, ve LTE lansmanı ile ilgili harcamaların etkisinin azalacağı ve özellikle 1Ç operasyonel karlılığını etkilemiş olan marka birleştirme ile ilgili giderlerin azalacağı beklentilerimizle, 4Ç16 operasyonel karlılığında görece bir iyileşme gerçekleşebileceğini öngörmekteyiz. Bunun yanında, Grup’un yeni CEO’su Sn. Doany liderliğinde bugün saat 15:00’te gerçekleştireceği telekonferansı ilgi ile beklemekteyiz. Türk Telekom’un beklentilerin altında açıklanmış olan 3Ç16 net karına olası negatif ilk piyasa tepkisinin, dikkatin bu telekonferansta detaylandırılabilecek olan Grup’un önümüzdeki dönemlerdeki iyileşen performansına yönelebilecek olması ile oldukça sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış 2Ç16’da da devam etmiş, operasyonel karlılık iyileşmiştir – Türk Telekom’un 3Ç16’da yıllık %11.4 ve çeyreklik %4.5 yükselişle TL 4,118mn’a ulaşan satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL 4,050mn’a paralel gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: TL 4,002mn). Grup’un mobil gelirlerindeki kuvvetli büyüme bu çeyrekte de devam etmiş ve yıllık %14.6 olarak gerçekleşmiş, genişbant gelirlerindeki büyüme ise hızlanarak %14.0’a ulaşmıştır. Sabit hat ses hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma ise, dünyadaki azalış trendine paralel olarak 3Ç16’da yıllık %8.3 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 3Ç16 konsolide FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 0.4 y.p. artış göstererek %34.6 olarak gerçekleşmiştir. Grup, 3Ç16’da, hesaplamalarımıza göre TL 1,426mn tutarında FAVÖK elde etmiştir.

Türk Telekom’un 3Ç16 sonuçlarını, satış gelirlerindeki kuvvetli artış ve operasyonel karlılığındaki iyileşme nedenleriyle olumlu değerlendirmekteyiz. Sonuçların açıklanmasından sonra Grup için 4Ç16 satış gelirleri ve FAVÖK beklentilerimizi hafif yukarı yönde, net kar tahminimizi ise, TL’nin ABD doları ve Euro karşısındaki seyrine paralel olarak aşağı yönde revize ederek, Grup hisseleri için TL 6.65 hedef fiyata ulaşmış bulunuyoruz. Türk Telekom hisseleri, son 3 ayda %16 oranında gerileyerek BIST100’ün %8.5 altında performans göstermişlerdir. Grup hisseleri, hâlihazırda, tahminlerimize göre 2016T 5.5x ve 19.0x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler; yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla, 6.0x ve 15.2x çarpanlarla işlem görmektedirler. Türk Telekom hisseleri için belirlemiş olduğumuz hedef fiyat, yaklaşık olarak %18 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Grup hisselerinin performansı TL’nin değer kaybı olasılığından olumsuz etkilenebilmektedir. Türk Telekom hisseleri üzerindeki “TUT” tavsiyemizi böylelikle hâlihazırda korumakta, tavsiyemizde herhangi bir değişikliğe gitmeden önce bugün düzenlenecek olan telekonferansta yönetimin önemli öngörülerinin paylaşımını beklemekteyiz.

OYAK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Yüksek büyümenin devam etmesi, en yüksek çeyreklik faaliyet karını açıklaması, abone sayısında ciddi artış buna karşılık beklentilerin altında gelen net kar Turk Telekom’un 3. çeyrek sonuçlarında ön plana çıkan konu başlıkları oldu.

Turk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde 9mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar vergi giderlerindeki artış sebebiyle piyasa beklentisi olan 93mn TL’nin altında geldi. Her ne kadar şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 493mn TL zarara kıyasla 3. çeyrekte kara geçmiş olması olumlu olsa da, bu çeyrekte 595mn TL seviyesindeki net finansal giderlerin net karı baskıladığını belirtmemiz gerekir. Şirketin büyüyen iş kollarında abone artışı devam etmektedir.

Buna ek olarak ortalama abone başına gelirlerdeki artış sayesinde Turk Telekom gelirlerini 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %11.4 artırmış oldu. Yılın geri kalanında inşaat gelirleri hariç gelirlerin %9,9 artışla şirketin tüm yıl büyüme beklentisi olan %7-9 aralığının üstünde gerçekleşmesi beklenebilir.

Kur farkı giderleri nedeiyle temettü veriminin düşük olduğu geçen yılın ardından, hem ilk 9 ayda kaydedilen 663mn TL kar hem de TL’nin dördüncü çeyrekte de zayıflamaya devam ettiği göz önünde bulundurulursa temettü veriminin bu yıl da düşük olması beklenebilir. Buna rağmen şirketin büyüme ve karlılık dinamiklerini beğeniyoruz. Turk Telekom için Enkdeksin Üzerinde Getiri ve 8TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) 3Ç16’da beklentilerin altında 9 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 85 milyon TL net kar, Ak Yatırım beklentisi 93 milyon TL net kar yönündeydi. Sapma tahminlerimizin üzerinde kalan net finansal giderler ve vergi giderlerinden kaynaklandı. Şirket 3Ç16’da yıllık %11 artışla 4,12 milyar TL satış geliri kaydederken (beklentilerin hafif üzerinde), FAVÖK rakamı %14.5 artışla 1,45 milyar TL olarak gerçekleşti (beklentilere paralel). Satış gelirlerindeki büyüme mobil ve genişbant segmentlerinin gelirlerindeki sırasıyla yıllık %15 ve %14’lük büyümelerden kaynaklandı.

Türk Telekom yüksek miktarda döviz açık pozisyonuna sahip olduğundan kur farkı giderleri şirketin gelir tablosunda önemli etki yaratmaktadır. Türk Telekom 3Ç15’de 1,1 milyar TL tutarında net kur farkı ve riskten korunma işlem zararı kaydederken bu rakam 3Ç16’da 498 milyon TL seviyesinde kaldı. Buna bağlı olarak, 3Ç15’de 493 milyon TL net zarar açıklamış olan şirket 3Ç16’da net kara geçti. Türk Telekom’un 3Ç16 sonuçlarına piyasanın hafif olumsuz bir reaksiyon gösterebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Türk Telekom’un 3. çeyrek net dönem karı 8,7mn TL ile hem 83mn TL olan bizim beklentimizin, hem de 85mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen vergi gideri ve düşük brüt kar etkili olmuştur. Türk Telekom’un 3Ç2015’teki net dönem zararı 493,4mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 oranında artmış ve 4,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme ise özellikle sabit hat gelirlerindeki artış ile sağlanmıştır. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %17,7 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 3 puan gerileme ile %43,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %2,2 olmuş ve pozitif bir görüntü sergilemiştir.

Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 36,6mn TL’den bu sene 3. çeyrekte 77,9mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet kar marjı 1,5 puan gerileme ile %15,7 olmuştur. Şirketin 3Ç2016 FAVÖK’ü geçen seneye güre %14,5 artışla 1 milyar 452mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 656mn TL azalarak 518,4mn TL seviyesini göstermiştir.

Türk Telekom’un geçen seneki zarardan bu çeyrekte kara geçmesinin temel sebebi finansman giderlerindeki gerilemedir. Şirket 3Ç2015 de 21,6mn TL’lik vergi geliri kaydederken, 3Ç2016’da 128,9mn TL vergi gideri yazmıştır. Bu durum net karı oldukça olumsuz etkilemiştir ve net kar marjı %0,2 ile oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. 3. çeyrek rakamlarıyla birlikte Türk Telekom’un 9 aylık net karı 664mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 131,5mn TL net zarar kaydetmişti.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 19.10.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) bu akşam 3Ç16 sonuçlar açıklaması bekleniyor. Ak Yatırım 93 milyon TL net kar beklerken Foreks’in oluşturduğu ortalama piyasa beklentisi 90 milyon TL. 3Ç16 ciro için biz 3 milyar 962 milyon TL beklerken ortalama piyasa beklentisi 4 milyar 408 milyon TL. 3Ç16 FAVÖK için Ak Yatırım beklentisi 1 milyar 469mn TL’ye karşın 1 milyar 400 milyon TL ortalama piyasa beklentisi var.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.10.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Ojer Telekomünikasyon A.Ş hakkında çıkan medya haberlerine istinaden Şirket KAP’a şu açıklamayı göndermiştir. “Hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin şirketimizin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi beklenmemektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ’ın şirketimizin hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmamaktadır. Şirketimizin OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmamaktadır.”

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.10.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) açıklamasında Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin Türk Telekom’un günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisinin beklenmediğini belirtti. Türk Telekom ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ’ın Türk Telekom’un hiçbir finansman sözleşmesin de garantörlüğü bulunmuyor ve Türk Telekom’un OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmuyor.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.10.2016

Kapanış (TL) : 5.56 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 19460 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.93 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.57 Analist: [email protected]

Turk Telekom’un ana hissedarı OTAS ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklaması

Türk Telekom ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin şirketin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisinin beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmünün bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, OTAŞ’ın Türk Telekom’un hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmadığı ve Türk Telekom’un OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmadığı belirtildi.

Uzun süredir aşağı yönün hakim olduğu hissede ana trend aşağı yönlü ve hareketli ortalamalar satış yönünü destekler nitelikte. RSI 33 seviyesinde, güç göstergesi aşağı trendin gücünün yüksek olduğunu teyit ediyor. Alçalan üçgen formasyonunu aşağı yönlü kıran hissede 5,55 TL önemli bir destek. Yabancı oranı aşağı trend içinde son oran %79,9. Gün için destek seviyeleri 5,52 TL ve 5,49 TL, dirençler ise 5,62 TL ve 5,69 TL.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.10.2016

Kapanış (TL) : 5.65 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 19775 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.89 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.6 Analist: [email protected]

Türk Telekom’un ana ortağı Otas 290 milyon dolar kredi taksit ödemesini gerçekleştiremedi
Habere göre, Dubai kökenli Oger Telecom’un iştiraki olan ve Türk Telekom’un büyük ortağı olan Otas 4.75 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin Eylül ayındaki 290 milyon dolar tutarındaki ödemesini gerçekleştiremedi. Türk Telekom’dan bir açıklama yapılmadı.

TTKOM Teknik Analiz: Hissede Trend Güçleniyor

Düşüş trendinde olan hisse için hareketli ortalamalar düşüş trendini destekler nitelikte ve güç göstergesi ortalamasını yukarı yönlü kırarak mevcut trendin güçlendiğine işaret ediyor. RSI 41 seviyesinde trend aşağı yönlü. 5,60 TL önemli bir destek seviyesi. 5,70 direncini yukarı yönlü hacimli kırılması durumunda 5,86 direnci denenebilir. Yabancı oranı %80 seviyesinde.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 06.10.2016

Türk Telekom’da Kadro Değişiklikleri

Türk Telekom (TTKOM TI) 26 Eylül tarihinde CEO görevine Paul Doany’nin getirildiğini açıkladıktan sonra, dün üst düzey yönetim görevlerinde de bazı değişiklikler açıkladı; Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı görevine Cengiz Doğan atandı, İnsan Kaynakları ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı görevine Şükrü Kutlu atandı, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın görevinden ayrıldı ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir Özel Projelerden Sorumlu CEO Danışmanı olarak atandı.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 26.09.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) 26 Eylül 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Boulos H.B. Doany’yi CEO-Genel Müdür olarak atamaya karar vermiştir. Daha önce Sn. Doany Oger Telekom kurucu CEO’su ve Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet vermiştir. Saudi Oger Grubu’ndaki görev süresi boyunca, Türk Telekom’un %55’lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasında rol oynadı.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz Raporu – 26.08.2016

2Ç Sonuçları Ardından Görüşümüzü Yukarı Revize Ediyoruz

Türk Telekom için görüşümüzü “Nötr”e (Önceki: “Endeksin Altında”) yükseltiyoruz. 2Ç16 sonuçları sonrasında tahminlerimizdeki değişimle hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı da 6,80 TL (Önceki: 6,15TL) olarak belirledik. Türk Telekom’un ilk yarı sonuçları güçlü geldi. Şirketin cirosu ilk yarıda yıllık bazda %11 büyüme göstererek, Şirket öngörüsü olan %7-%9 bandının üst sınırına ulaşılabileceğine işaret ediyor (Ak Yatırım tahmini %9). Şirketin ciro büyümesi ağırlıklı olarak mobil taraftan (%15 büyüme) kaynaklı olup, aynı dönemde sabit geniş bant %10, kurumsal data segmentinde yıllık bazdaki büyüme %11 oldu. Bu üç segment 1Y16 konsolide cirosunun %70’ini oluşturmaktadır (mobil %36, sabit geniş bant %26, kurumsal data %8).

Abone sayısı ve abone başı ortalama gelirde artış. Türk Telekom bu dönemde tüm ana iş kollarında abone sayısını artırmayı başardı. 2015 yılsonuna göre 1Y16’da, mobil abone sayısı net 771 bin artışla 18 milyona, geniş bant abone sayısı 310 bin artışla 8,3 milyona, TV abone sayısı ise 160 bin’den 544 bine ulaştı. Mobil segmentte faturalı abone payının artışıyla, müşteri başına ortalama gelir yıllık bazda %8 büyümeyle 25,1 TL’ye ulaştı. Geniş bantta müşteri başına ortalama gelir 2Ç16’da %3 büyümeyle 41,5 TL olurken, TV geliri %36 büyümeyle 19 milyon TL oldu.

Türk Telekom artık entegre bir oyuncu. Türk Telekom yeniden yapılandırma faaliyetleri sonucu tam entegre bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Alınan son kararla Avea ve TTNET markalarından, tek bir marka olarak Türk Telekom markasına geçiş sağlanmıştır. Tek markanın çapraz satışları artırmaya yardımcı olacak en doğru yöntem olacağına inanıyoruz. Sabit geniş bant ve mobilde rekabet avantajı.

Türk Telekom en eski telekom şirketi olarak Türkiye’de en yaygın fiber altyapısına sahip şirkettir. Türk Telekom’un 2Ç16 sonu itibarıyla 1,74 milyon abonesi bulunurken, ikinci oyuncu olan Turkcell Superonline 965 bin aboneye sahiptir. Türk Telekom, tüm pazarda (xDSL + Fiber + kablo) 1Ç16 itibarıyla yaklaşık %85 Pazar payına sahiptir. Türk Telekom diğer iki operatör karşısında da, mobil abone sayısında 2013 yılından bu yana sürekli pazar payı kazanmaktadır.

Yüksek yatırım harcaması ve lisans ücretleri finansman yükü getiriyor. 4,5G hizmetinin başlamasıyla Türk Telekom’un yatırım harcamalarında artış olmaktadır. 2015 yılında operasyonel yatırım harcaması 2,93 milyar TL (gelirlerin %20’si) oldu. Şirket, 4,5G lisans harcaması hariç 2016 yılı için 3,2 milyar TL yatırım harcaması öngörmektedir (Ak Yatırım 2016 ciro tahmininin %20’si). Türk Telekom’un 2Ç16 itibarıyla 13,7 milyar TL brüt borcu bulunurken (%69 Dolar, %28 Euro ve %3 TL), yüksek düzeydeki yatırım harcaması kur riski yaratmaktadır. Bununla birlikte döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasıyla Türk Telekom risk koruma amaçlı pozisyonlara odaklanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorumu – 26.08.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şirketin TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” olarak teyit ederken görünümü “durağan”dan “negatif”e indirmiştir. Şirketin Öncelikli Teminatsız Borç Notu da (senior unsecured rating) “BBB-” olarak teyit edilmiştir. Görünümün değiştirilmesinde ülke görünümünün değiştirilmesi etkili olmuştu

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorumu – 26.08.2016

Kapanış (TL) : 5.94 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 20790 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.21 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.67 Analist: [email protected]

Fitch kredi notunu teyit ederken görünümü negatife indirdi
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Telekom’un TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit ederken görünümü “durağan”dan “negatif”e indirdi. Türk Telekom’un Öncelikli Teminatsız Borç Notu da (senior unsecured rating) “BBB-” olarak teyit edilmiştir. Görünümün değiştirilmesinde ülke görünümünün değiştirilmesi etkili olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse 2Ç16 Analizi – 04.08.2016

Türk Telekom’un ikinci çeyrek net dönem karı 248mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında daralmış ve hem 413mn TL olan bizim beklentimizin, hem de 321mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek vergi gideri ve düşük brüt kar marjı etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artmış ve 3,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme özellikle mobil faaliyetlerden gelirlerin %16 artması ile genişbant gelirlerindeki %12’lik artıştan kaynaklanmıştır. Sabit ses gelirlerindeki düşüş 2016 yılının ikinci çeyreğinde azalarak da olsa devam etmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 oranında azalmıştır. Satış gelirleri içerisinde en büyük pay %36 ile mobil hat tarafında iken onu genisbant ve sabit ses takip etmiştir.

Şirketin brüt karı ise satış gelirlerindeki %11,8’lik artışa karşın yüksek amortisman giderlerinin etkisiyle 2Ç2016’da yaklaşık 2Ç2015 ile aynı seviyede gerçekleşmiş ve brüt kar marjı %50’den %45’e gerilemiştir. İkinci çeyrekte faaliyet giderleri genel yönetim ve pazarlama giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %23,5 oranında yükselmiş ve net faaliet karının %23,7 oranında azalarak 602mn TL’ye inmesinede ana etken olmuştur. Diğer taraftan Şirketin FAVÖK’ü ise 2. Çeyrekte %0,2 oranında artarak 1,32 milyar TL olarak gerçekleşmiş ancak FAVÖK marjı %37,4’ten  %33,6’ya gerilemiştir. Bunlara ilaveten döviz açık pozisyonuna bağlı olarak özellikle dolardaki artışın etkisiyle 88mn TL kur farkı gideri kaydedilmiş ve net finansal gider 205mn TL olarak 2 çeyrekte karı sınırlandırmıştır.

Türk Telekom ile ilgili herhangi bir güncellemede bulunmuyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi yineliyoruz.

 

BNP Paribas – TTKOM Hisse 2Ç16 Analizi – 27.07.2016

Temel öneri :  AL 12 aylık hedef fiyat : 7,80 TL

Net kar beklentilerin altında

Türk Telekom 2Ç16’da beklenen daha yüksek vergi ve finansman giderlerinden dolayı beklentilerin altında 248 mln TL net kar açıkladı (BNPP beklenti: 343 mln TL, piyasa beklentisi: 303 mln TL). Şirket 2Ç16’da bizim 170 mln TL olan tahminimizin üzerinde 205 mln TL finansal gider kaydetti. TTKOM’un toplam finansal borçları 2Ç16’da 13,7 milyar TL’ye yükseldi.  Bu borçların dağılımı %69 ABD doları, %28’i Euro, %3 TL cinsinden. 2Ç15’de %28 olan efektif vergi oranı, 2Ç16’da %40 oldu.

Ciro büyümesi güçlü

Konsolide ciro beklentimize paralel yıllık %11,8 artarak 3,9 mlr TL’ye yükseldi. Güçlü performansın arkasında mobil ve genişbant segmentlerinde güçlü büyüme etkili oldu. Sabit ses gelirleri yıllık bazda %6,9 daraldı. Genişbant gelirlerindeki abone sayısındaki %8,2 ve abone başına ortalama gelirde %3,16 artış büyüme tarafını destekledi.

Mobil segment büyümesi devam ediyor

2Ç16’da 310 bin adet ve son bir yılda 1,3 milyon adet net yeni abone eklenmesiyle ile toplam abone sayısı 18 milyona ulaştı (%7,7 artış). Faturalı abone oranı son bir yılda %49,7’den %51,7’ye yükseldi.

FAVÖK beklentilere paralel geldi

FAVÖK tahminimizle paralel yıllık bazda aynı kalarak 1,3 milyar TL oldu. (BNPP beklentisi: 1,3 mlr TL), FAVÖK marjı ise beklenenden yüksek finansal gider nedeniyle yıllık bazda 3,8 puan azalarak %33,6 ile beklentimizin altında kaldı (BNPP beklentisi: %34,5, piyasa beklentisi %34,3). Pazarlama giderlerindeki % 25, yönetim giderlerine %20 ve şüpheli alacak karşılığı giderleri 140% artış nedeniyle faaliyet giderleri yıllık bazda %23 artarak 1,17 milyar oldu (BNPP beklentisi 1.09 milyar  TL). 2H15’de takipte olan alacakların muhasebeleştirilmesinde yapılan değişiklikten dolayı ayrılan karşılıklar yükselmişti. Bu sebeplerden dolayı, 2Y16’da faaliyet giderlerinin baz etkisi ile normalleşmesini ve 2H16‘da marjlara olumlu katkısının olmasını bekliyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Satış gelirlerinde kuvvetli artış devam ederken, operasyonel karlılıkta beklenen doğrultudaki düşüş yavaşladı

Türk Telekom 2Ç16’da, operasyonel karlılıktaki beklenen doğrultudaki azalma, yeni satın alınan spektrum ve ilgili yatırımlar nedeniyle amortisman giderlerinde ve bunlara bağlı olarak efektif vergi oranındaki artışlar nedenleriyle, önceki yılın %26.1 altında, TL 247.6mn tutarında net kar açıklamıştır.

Grup’un 2Ç16 net karı, piyasa ortalama beklentisi olan TL 316.5mn’un altında, ancak tahminimiz olan TL 260.4mn’a yakın gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un %33.0 oranında hesapladığımız 2Ç16 konsolide FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentisi olan %34.2’nin altında, bizim beklentimiz olan %32.5’a ise yakın olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların açıklanmasını ardından, Grup, 2016 yılı beklentilerinde herhangi bir değişiklik öngörmemiştir. Türk Telekom’un 2016 yılı beklentileri, bu yıl için %35-36 aralığında bir FAVÖK marjına işaret etmektedir. Grup, 2Y16 operasyonel karlılığında görece bir iyileşme beklemektedir. Biz de, LTE lansmanı ile ilgili harcamaların etkisinin azalacağı ve özellikle 1Ç operasyonel karlılığını etkilemiş olan marka birleştirme ile ilgili giderlerin yılın ikinci yarısında bulunmayacağı sebepleriyle, önümüzdeki dönemlerde Grup’un operasyonel karlılığında iyileşme gerçekleşebileceğini düşünmekteyiz. Böylelikle, Türk Telekom’un beklentilerin altında açıklanmış olan 2Ç16 net karına olası negatif ilk tepkinin, dikkatin Grup’un önümüzdeki dönemlerdeki iyileşen performansına yönlenebilecek olması ile oldukça sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış 2Ç16’da da devam etmiştir

Türk Telekom, 2Ç16’da, abone bazındaki artış, ve büyük ölçüde data kullanımının artmasına bağlı olarak ortalama abone başına gelirlerindeki artışlar ile, yıllık %11.8, ve bir önceki döneme göre %3.7 oranında artış ile, piyasa ortalama beklentisi olan TL 3,881mn’un hafif üzerinde, ve beklentimiz olan TL 3,890mn’a yakın olarak, TL 3,940mn tutarında satış gelirleri elde etmiştir. Grup’un mobil gelirleri belirgin (yıllık %16.2) artış göstermiş, genişbant gelirleri de bu dönemde yıllık %11.5 oranında artmıştır. Sabit hat ses
hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma ise, bu segmentte abone başına elde edilen gelirlerdeki yıllık %1.7 oranındaki artışın etkisiyle, yavaşlayarak %6.9 oranında  gerçekleşmiştir.

Operasyonel karlılık, Grup’un beklentileri doğrultusunda, önceki yılın aynı dönemine göre azalış göstermiştir – Türk Telekom 2Ç16’da, LTE lansmanı ile ilgili devam eden ticari giderler, personel giderlerindeki görece artış, ve yükseliş gösteren şüpheli alacak karşılıkları nedenleriyle, hesaplamalarımıza göre, yıllık olarak %3.6 azalışla (çeyreksel %5.2 artış) TL 1,299mn tutarında konsolide FAVÖK elde etmiştir. Böylelikle, Grup’un 2Ç16 FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 5.3 y.p. gerileyerek, %33.0 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un 2Ç16 sonuçlarını, abone sayısı ve gelirlerindeki artışlar nedenleriyle olumlu değerlendirmekteyiz. Grup’un YBB FAVÖK marjında gerçekleşen yıllık gerilemenin hız kaybediyor olduğu da bu dönem sonuçlarında gözlemlenmektedir.

Tahminlerimizi büyük ölçüde korumakta ve Türk Telekom hisseleri üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Grup hisseleri hâlihazırda 2016T 5.8x ve 13.1x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler  yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla, 5.9x ve17.2x çarpanlarla işlem görmektedirler.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış, 2Ç16’da da devam etmiştir – Türk Telekom’un 2Ç16 konsolide satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %11.8 oranında artarak TL 3,940mn olarak gerçekleşmiştir.

Açıklanan satış gelirleri, beklentilerin hafif üzerindedir.

Grup’un mobil satış gelirlerindeki artış, 2Ç16’da hızlanarak yıllık %16.2 olarak gerçekleşmiştir (çeyreksel: %6.2). Böylelikle Türk Telekom’un mobil satış gelirleri TL 1,413mn’a ulaşmıştır. Grup, 2Ç16’da bu segmentte 0.3mn net abone kaydı gerçekleştirmiştir.  net abone kazanımlarının tamamı faturalı hat abonelerinden oluşmaktadır. Böylelikle Türk Telekom’un toplam mobil abone sayısı, 2Ç16 sonunda 18.0mn’a ulaşmıştır. Faturalı hat abonelerinin toplam abone sayısı içindeki payı ise, %51.7’ye yükselmiştir (1Ç16: %50.3, 2Ç15: %49.7). Ayrıca, bu segmentte abone başı elde edilen gelirler, özellikle daha yüksek data paketlerine olan talebin artmasıyla, önceki yılın aynı dönemine göre %8.2 oranında artış göstererek TL 25.1 olarak gerçekleşmiştir. 2Ç16’da TL 1,027mn’a ulaşan geniş bant satış gelirleri, fiber abone sayısındaki 0.1mn artış ve abone başı elde edilen gelirlerde gerçekleşen yıllık %3.2 yükseliş neticesinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11.5 oranında artış göstermiştir.

Türk Telekom’un toplam geniş bant abone sayısı 2Ç16’da 8.3mn’a ulaşmıştır. Geniş bant segmentinde abone başı elde edilen gelirler ise TL 41.5’a ulaşmıştır. Sabit hat ses gelirlerindeki azalış yavaşlayarak bu dönemde %-6.9 olarak gerçekleşmiştir. Sabit hat ses hizmetinden abone başına elde edilen gelirler, yıllık %1.7 oranında artış göstererek TL 23.7’ye ulaşmış ve abone sayısındaki azalış da çeyreklik olarak 0.1mn ile sınırlı kalmıştır. Kurumsal veri hizmetlerinden elde edilen gelirler, önceki yılın aynı dönemine göre %4.9 oranında artarak TL 319mn, uluslararası satışlardan elde edilen gelirler ise, %9.3 oranında artarak TL 118mn olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom, ilk kez bu çeyrekte TV gelirlerini paylaşmıştır. Grup’un TV gelirlerinde, abone sayısındaki çeyreksel net 0.1mn artış ve abone başı elde edilen gelirlerdeki yıllık %35.7 yükseliş neticesinde, yıllık %55.6 artış gözlemlenmiştir (TL 42mn). Grup’un diğer gelirlerinin (TL 186mn) de yıllık %67.6 oranında artış göstermiş olması ile, Türk Telekom’un 2Ç16 toplam gelirleri, yıllık %11.8 oranında artış göstererek TL 3,940mn’a ulaşmıştır. Grup’un operasyonel karlılığı öngörülen doğrultuda zayıflama göstermiştir – Türk Telekom’un 2Ç16 FAVÖK marjı, LTE lansmanı ile ilgili ticari giderler (+TL 67mn), personel giderlerindeki nispi artış (TL 81mn), ve şüpheli alacak karşılıklarındaki artışlar (TL 57mn) nedenleriyle, hesaplamalarımıza göre, önceki yılın aynı dönemine göre 5.3 y.p. azalış göstermiştir. Grup, bu dönemde hesaplamalarımıza göre yıllık %3.6 oranında azalışla (çeyreksel: %5.2 artış ile) TL 1,299mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Türk Telekom’un 2Ç16 FAVÖK marjı, böylelikle yıllık 5.3 y.p. azalarak (çeyreksel 0.5 y.p. artış) hesaplamalarımıza göre %33.0 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Grup’un mobil iş kolunda temin ettiği AVÖK’ün konsolide FAVÖK’e olan katkısı %28.2’ye yükselmiştir (2Ç15: %23.2).

Türk Telekom, 2Ç16’da, özellikle LTE lansmanı ile ilgili artan ticari giderlerin etkisi, görece artış göstermiş olan personel giderleri, yeni temin edilen spektrumlar sebebiyle artış gösteren amortisman giderleri ve vergi giderleri nedenleriyle, önceki yılın aynı dönemine göre %26.1 oranında azalışla, TL 247.6mn tutarında net kar açıklamıştır. Türk Telekom, bu dönemde TL 205mn tutarında net finansman giderleri kaydetmiştir (2Ç15: TL 352mn). Grup’un vergi giderleri ise önceki yılın aynı döneminin üzerinde, TL 168mn olarak gerçekleşmiştir (1Ç15: TL125mn). Böylelikle, Türk Telekom’un net karı, büyük ölçüde operasyonel karlılıktaki azalışa bağlı olarak, yıllık %26.1 oranında azalış göstererek TL 247.6mn olarak gerçekleşmiştir.

Grup, bu çeyrekte TL 689mn tutarında yatırım harcaması ve TL 840mn tutarında temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. Böylelikle 2Ç16 sonunda Türk Telekom’un konsolide net borç tutarı 2Ç16 sonunda TL 10.5mlyr’a yükselmiştir (1Ç16 sonu: TL 8.8mlyr)

 

HALK YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Şirketin açıklamış olduğu ikinci çeyrek net kâr rakamı piyasa beklentisinin altında kaldı. Türk Telekom 2Ç16’da, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 335 milyon TL net kâra karşılık, hem bizim beklentimiz olan 342 milyon TL’nin hem de piyasa ortalama beklentisi olan 321 milyon TL’nin altında 248 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen yıl ikinci çeyrekte kaydedilen 352 milyon TL’lik net finansman giderinin 2016 yılı ikinci çeyreğinde 205 milyon TL’ye gerilemesine karşın, özellikle amortisman ve itfa giderleri ile vergi giderlerinde görülen artışın etkisiyle net kâr beklentilerin altında kaldı.

TTKOM için 7,16 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 6,62 TL’ye indiriyor, ancak sunduğu prim potansiyeli nedeniyle “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. FAVÖK ve net kâr tarafında beklentimizin altında kalan ikinci çeyrek sonuçları, iskonto oranındaki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, TTKOM için  7,16 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 6,62 TL’ye indiriyor, ancak sunduğu getiri potansiyeli sebebiyle “TUT” olan
tavsiyemizi koruyoruz. Türk Telekom’un, özellikle sabit genişbant ve mobil segmentlerindeki yüksek büyümenin de katkısıyla 2016 yılını %10 gelir büyümesiyle tamamlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan şirketin Avea, Ttnet ve Turk Telekom markalarını Turk Telekom markası adı altında birleştirmesi ve tek satış noktasından bütün hizmetleri sağlayacak olmasının yaratacağı sinerji doğrultusunda, gelir büyümesi ve maliyet kalemlerinde iyileşmenin görülebileceğini öngörüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Türk Telekom’un ikinci çeyrek net dönem karı 248mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında daralmış ve hem 413mn TL olan bizim beklentimizin, hem de 321mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek vergi gideri ve düşük brüt kar rakamı etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artmış ve 3,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme ise özellikle sabit hat gelirlerindeki artış ile sağlanmıştır.

Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %23 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 5 puan gerileme ile %45 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %23 olmuştur. Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 32mn TL’den bu sene 4mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet kar marjı 7 puan gerileme ile %15 olmuştur. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 147mn TL azalarak 205mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket’in 2Ç2015’teki 125mn TL’lik vergi gideri 2Ç2016’da 167mn TL’ye yükselmiştir. Net kar marjı 3 puan gerilemeyle %6 olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Kapanış (TL) : 5.99 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 20965 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.64
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.7 Analist: [email protected]

4.G lansmanı ile ilgili giderler karlılığı 2Ç’te aşağı çekti

Türk Telekom beklentilerin altında (İş Yatırım :TL275mn Piyasa: TL303mn) 2Ç16’de yıllık bazda %26, çeyrek bazda %39 düşüşle 248 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki yıllık bazdaki düşüş faaliyet giderlerindeki, amortisman giderindeki, ve vergi giderindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan amortisman giderlerindeki artış ile kambiyo giderlerindeki yükseliş net karın çeyrek bazda gerilemesine neden oldu.

Türk Telekom’un 2Ç16’deki konsolide cirosu beklentilere parallel yıllık bazda %12 artışla 3.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobile ve broadband abone sayılarındaki artış konsolide ciro artışının ana nedenlerini oluşturmaktadır.

Şirketin konsolide FAVÖK rakamı piyasa beklentisine parallel ancak bizim beklentimizin biraz üzerinde yıllık bazda %2 düşüşle 1,325 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK’deki düşüş personel giderlerindeki artışa, 4.5G lansmanı ile ilgili reklam giderlerindeki yükselişe ve şüpheli alacak giderlerindeki artışa bağlanabilir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yüzde 4.6 puan gerileyerek 2Ç16’de %33.6’a düştü. Şirketin 2Ç15’deki 339 milyon TL net finansman gideri artan faiz giderine rağmen kur farkı giderlerindeki düşüş sayesinde 2Ç16’de 212 milyon TL’de geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu – 25.07.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): S&P Global Ratings, Şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiş, görünümünü de durağandan negatife indirmiştir. Görünümün indirilmesinde ülke görünümünün indirilmesi etkili olmuştur.

 

REKABET KURULU’NDAN TÜRK TELEKOM’A CEZA Haber – 10.06.2016

İSTANBUL (İHA) – Rekabet Kurulu, Türk Telekom’a rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 34 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinden yayımlanan karar göre, kurul, Türk Telekom’a ekabeti  ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Türk Telekom’a 34 milyon lira idari para cezası verdi.  Açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı: “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 09.06.2016 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 16-20/326-146 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularına yönelik bazı uygulamaları ile sözleşme yapmayı reddetmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile, bu nedenlerle Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,45 (binde dört buçuk) oranında olmak üzere, 33.983.792,76 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na tesis paylaşım hizmeti kapsamında parçalı güzergâh bildirilmesinin tesis paylaşım sürecine olan olumsuz etkilerine ve paylaşım taleplerinin parçalı güzergâh ile karşılanabilmesinin mümkün olduğu durumların tesis paylaşımı talep eden teşebbüsler lehine düzenlenmesinin pazardaki rekabeti artıracağına ilişkin görüş gönderilmek üzere Başkanlığın görevlendirilmesine OYBİRLİĞİ ile,

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan başvurularda yer alan iddia konusu eylemlere ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince geçici tedbir talebinin reddine OYBİRLİĞİ ile Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir”.

 

HSBC – TTKOM Hisse Yorumu 1Ç16 – 09.05.2016

Karlılıkta toparlanma yılsonuna doğru gelecek

Telekom şirketlerinin operasyonel marjları 4.5G’nin devreye alınması sebebiyle kısa vadede baskı altında kalmaya devam edecek. Marjların yılın ikinci yarısında daha iyi olmasını bekliyoruz

Temettü görünümü açısından Türk Telekom daha olumlu bir noktada yer alırken Turkcell’deki birleşme ve satınalma konularındaki belirsizlikler ve ortaklar arasında yeniden gündeme gelen anlaşmazlık görünümü bulandırıyor

Türk Telekom için hedef fiyatımızı 7.5 TL’den 7.3 TL’ye düşürüyoruz, önerimizi Tut’tan Al’a yükseltiyoruz. Turkcell için 12 TL olan hedef fiyatımızı ve Tut önerimizi koruyoruz”

 

İŞ Yatırım – TTKOM Hisse Yorumu 21.04.2016

Kapanış (TL) : 7 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 24500 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.23 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.85

Artan reklam giderleri ve tek seferlik personel gideri artışı satışlardaki büyümenin VAFÖK’e yansımasını engelledi

Turk Telekom 1Ç16’da 408mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç15’te 27mn TL, 4Ç15’te 1.039mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 421mn TL net karın hafif, ancak piyasa beklentisi olan 491mn TL’nin oldukça altında oldu. Sapmanın en önemli nedenleri güçlü abone ve satış performansına rağmen VAFÖK marjının tahminlerin altında kalması ve kurumlar vergisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi oldu. Satış gelirleri halka arzdan beri en yüksek büyüme olan %11 yıllık büyüme ile 3.801mn TL (bizim beklentimiz 3.644mn TL, piyasa beklentisi: 3.687mn TL) olarak gerçekleşti. Bu artışın ardında mobil abone büyümesi etkili oldu.

Konsolide VAFÖK 1.262mn TL olarak açıklandı ki bu rakam %33,2 marja ve yıllık bazda %5 daralmaya işaret etmektedir. VAFÖK’teki daralma marka birleşmesi ve 4.5G’nin lansmanı nedeniyle artan reklam harcamalarından kaynaklandı. Grup ayrıca bu çeyrekte gönüllü bir erken emeklilik programı başlattı ve bu uygulama personel giderlerinde 35mn TL ek bir artışa neden oldu. Önümüzdeki çeyreklerde tek seferlik personel giderinin olmaması ve reklam harcamalarının normalleşmesi nedeniyle şirketin maliyet bazında bir iyileşme bekliyoruz.

TTKOM bu çeyrekte güçlü TL sayesinde kur farkı geliri yazdı ve 30mn TL gibi düşük bir net finansman gideri açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 737mn TL net finansman gideri yazmıştı. Ancak vergi öncesi karın büyümesi nedeniyle şirketin vergi gideri 103mn TL yıllık artışla 166mn TL olarak gerçekleşti.

TTKOM ayrıca yeni Genel Kurul tarihini 16 Mayıs 2016 olarak açıkladı. Genel Kurul’da hisse başına 0,24 TL olarak belirlenen ve 30 Mayıs 2016’dan itibaren dağıtılması hedeflenen temettü onaylanacak.

Yorum: Şirket sonuçları ile ilgili bugün bir telekonferans düzenleyecek. Biz beklentilerin altında kalan VAFÖK marjı nedeniyle bugün hissede hafif negatif bir reaksiyon bekliyoruz. today. Ancak şirketin 2016 yılı için %7-9 arasında satış geliri büyümesi ve %5-7 arasında VAFÖK büyümesi öngörülerini koruduğunu belirtelim.

 

TERA YATIRIM – TTKOM 1Ç16 Kar Yorumu – 21.04.2016

TCMB beklendiği gibi faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirime gitti. Önceki ayki toplantıdaki PPK notuna ilave olarak, enflasyonda gözlenen düşüşün işlenmemiş gıda kaynaklı olarak devam edeceği ifade edildi. Enflasyon trendini, hem faizler açısından dolayısıyla hisse değerlemeleri açısından olumlu değerlendirilmekteyiz.

TTKOM 1ç16 döneminde marj beklentilerinin altında karlılık açıkladı. Asıl sebep 4.5G lansmanı ve marka birleşmesi ile ilgili yapılan reklam ve pazarlama giderleri olarak görünmekte. Bu harcamaların etkisi önümüzdeki çeyreklerde yavaş yavaş azalacaktır ancak ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kalmış olması bugün bir miktar satış getirebilir. Sene başından beri TTKOM’un TCELL’den yaklaşık %7 daha iyi performans göstermiş olduğunu gözönüne aldığımızda, kısa vadede TCELL’in TTKOM’a göre daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyoruz. TCELL ilk çeyrek sonuçlarını 28 Nisan’da açıklayacak.

 

Halk Yatırım – TTKOM Hisse Yorumu 21.04.2016

Halk Yatırım, Türk Telekom için ‘EKLE’ tavsiyesini ‘TUT’a çekti,Halk Yatırım konu ile ilgili raporunda, Türk Telekom hedef fiyatını 6,80TL’den 7,16TL’ye yükselttiklerini belirtti. Raporda şu değerlendirme yapıldı:

Şirketin açıklamış olduğu ilk çeyrek net kâr rakamı piyasa beklentisinin altında kaldı. Türk Telekom 1Ç16’da geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 27 milyon TL net kâra karşılık 408 milyon TL net kâr açıkladı (piyasa beklentisi 495 milyon TL net kâr). 2016 yılı ilk çeyreğine kıyasla daha elverişli olan kur ortamının desteğiyle net karda önemli oranda iyileşme yaşandı (1Ç15: 27 milyon TL net kâr). Geçen yıl ilk çeyrekte kaydedilen 709 milyon TL’lik net finansman giderine karşın, 2016 yılı ilk çeyreğinde 12 milyon TL’lik net finansman gideri kaydedildi.

TTKOM için 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak EKLE olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. İlk çeyrek finansallarının ardından, TTKOM için iskonto oranındaki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak sunduğu sınırlı getiri potansiyeli sebebiyle “EKLE” olan tavsiyemizi “TUT”a çekiyoruz.

Mobil ve genişbant gelirlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda gelirlerde %10,7’lik artış kaydedildi. Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde 3,80 milyar TL (Piyasa Beklentisi: 3,70 milyarTL) gelir elde ederken, bu rakam geçen yıl aynı dönemine göre %10,7 (1Ç15: 3,43 milyarTL), bir önceki çeyreğe göre ise %1,7’lik düşüşe (4Ç15: 3,86 milyar TL) işaret etmektedir. Yıllık bazda gelirlerdeki bu artışın mobil ve genişbant gelirlerindeki yükselişten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Sabit hat gelirleri 1Ç16’da yıllık bazda %11,3 artarak 2,65 milyar TL’ye ulaştı. Son dönemde hızlı büyüyen kurumsal data hizmet gelirleri ise, ilk çeyrekte de yıllık bazda %34,9 artışla büyümesini sürdürdü. Sabit tarafın 1Ç16 FAVÖK’ü %1,5’lik artışla 1,13 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil hizmet gelirleri, devam eden abone artışı ve mobil data gelirlerindeki büyümenin etkisiyle, yıllık bazda %14,4 artarak 1,33 milyar TL’ye yükseldi. Mobil abone sayısı ise,ilk çeyrekte 461 bin net abone kazanımı ile 17,7 milyona ulaştı.

FAVÖK piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Faturalı abone oranı geçen çeyrekteki %50,3 oranını korudu. Genişbant gelirleri ise yıllık bazda hem abone kazançları hem de abone başına gelirlerdeki artış sayesinde %9,4’lük artış gösterdi. FAVÖK, 2016 yılı ilk çeyreğinde, ticari giderler ve personel giderlerindeki artıştan dolayı, yıllık %6,6 düşüş ile 1,23 milyar TL seviyesine geriledi.

Ticari giderler, marka birleşimi ve 4.5G lansmanına ilişkin artan reklam ve pazarlama giderlerinin etkisi ile yıllık bazda %62 artışla 340 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç15: 210 milyon TL). Ayrıca, grubun uyguladığı erken emeklilik programının etkisiyle personel giderleri yıllık bazda %18 artarak 694 milyon TL’ye yükseldi (1Ç15: 588 milyon TL). FAVÖK marjı ise, geçen yıl ilk çeyrekteki %39 seviyesinden %33 seviyesine gerilerken, Mobil FAVÖK marjı 1Ç16’da %10 (1Ç15: %18), sabit segment FAVÖK marjı da %43 seviyesine geriledi (1Ç15: %47). TTKOM için 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak EKLE olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. İlk çeyrek finansallarının ardından, TTKOM için  iskonto oranındaki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak sunduğu sınırlı getiri potansiyeli sebebiyle “EKLE” olan tavsiyemizi “TUT”a çekiyoruz.”

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Yorumu – 21.04.2016

Ak Yatırım’ın Türk Telekom ile ilgili raporunda, hisse için ‘Endeksin Altında Getiri’ tavsiyesini korudukları bildirildi. Raporda şu değerlendirme yapıldı:

Türk Telekom HAFİF OLUMSUZ  Öneri: Endeksin Altında Getiri, 12 Aylık Hedef Fiyat:6,40TL,

1Ç16’da 408 milyon TL net kâr açıkladı.

Açıklanan rakam piyasa ortalama beklentisi olan 491 milyon TL’nin %20 altında, Ak Yatırım tahmini olan 430 milyon TL’nin ise %5 altında geldi. Şirket, 1Ç15’teki 27 milyon TL’nin ise çok üzerinde bir kâr rakamı açıkladı. Kârın piyasa beklentisinin altında gerçekleşmesi biraz olumsuz algılanabilir. Düşen kur farkı giderleri ile net kârda yıllık bazda yüksek büyüme gerçekleşti. 1Ç16 cirosu yıllık %11 büyüme ile 3.801 milyon TL olarak erçekleşerek, piyasa beklentisi olan 3.687 milyon TL ve Ak Yatırım tahmini olan 3.709 milyon TL’ye yakın geldi. Tek marka çalışmaları ve LTE (4.5G) reklam ve pazarlama  harcamaları ile VAFÖK yıllık %5 daralmayla 1.261 milyon TL olarak gerçekleşti  piyasa beklentisi olan 1.301 milyon TL ve Ak Yatırım tahmini olan 1.262 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 1Ç16 VAFÖK marjı, %33,2 ile 1Ç15’deki %38,7 marja göre daraldı. Sonuçlar sonrası tahmin ve değerlememizde bir miktar revizyon yaparak 12 aylık hedef fiyatımızı 6,00 TL’den 6,40 TL’ye çektik. Endeksin Altında Getiri beklentimizi koruyoruz.

PAYLAŞ