Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Bankalar, Tür...

Bankalar, Türk Telekom’un Satışı için Morgan Stanley’i Yetkilendirdi

20.09.2019 – Bankalar, Türk Telekom’un %55’ine sahip olan 2018 yılı Aralık ayında bankalar tarafından kurulan Levent Yeniden Yapılandırma’nın (LYY) potansiyel yatırımcılara satılması için Morgan Stanley ile birlikte İş, Ak ve Garanti Yatırımları yerel danışman olarak belirleyerek yetkilendirdi. Hatırlanacağı üzere bankalar daha önce Türk Telekom’a verilen kredileri için yaklaşık %30’una karşılık ayırmış daha sonra bu hisseleri kurdukları LYY’ye devrederek iştirak olarak aktiflerinde tutmuşlardı. Transfer döneminde belirlenen Türk Telekom değeri ile şirketin piyasa değeri arasındaki fark kadar karşılık bankalar tarafından ayrılmaya devam ediyordu.

Şirketten gelen açıklamada “Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55’lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır. Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’nin ortaklık yapısında Akbank’ın %35,56, Garanti Bankası’nın %22.13, İş Bankası’nın %11,60, Yapı ve Kredi Bankası’nın %4,92, Vakıfbank’ın %4,26, Halkbank’ın %3,66 ve TSKB’nin %1,62 payı bulunmaktadır.” denildi.

İş Yatırım konuyu şu şekilde değerlendirdi:

Türk Telekom perspektifinden haberin potansiyel olumlu olduğunu düşünüyoruz. Öncelikli olarak, bankaların Türk Telekom hisselerindeki kontrol primi ve şirketin Türkiye’de sabit ve fiber internet tarafındaki çok güçlü pozisyonu düşünüldüğünde, olası satış fiyatının piyasa değerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin olası olduğunu düşünüyoruz. İkinci olarak, satış sürecinin Türk Telekom’un 2026’da sona eren sabit hat imtiyaz süresi ile alakalı belirsizlikleri kaldırması ve değerlemesine olumlu katkı yapması olası. Öte yandan bu tür işlemlerde azınlık hissedar için çağrı muafiyeti istenebilir.

 

Türk Telekom, Yeni Hissedarının Katılımıyla Olağanüstü Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

25.01.2019 – Türk Telekom, yeni hissedarıyla daha dinamik bir çalışma sürecinin startını verdi. Türk Telekom’un olağanüstü genel kurulunda, yeni hissedarı şirket Ana Sözleşmesi’ne eklenirken, Yönetim Kurulu üye sayısı daha hızlı ve esnek çalışmayı sağlamak için 12’den 9’a indirildi.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurulunu 25 Ocak Cuma günü Ankara’da gerçekleştirdi. Şirketin önceden planlanarak kamuoyuna duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara’daki Genel Müdürlük Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konu ile ilgili olarak Türk Telekom’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ana hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hissedarlarımızın bir araya geldiği Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda şirket Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı. Böylece yeni hissedarımızın Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ne işlenmesi gerçekleşirken; Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 19. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler de onaylandı.”

“Genel Kurul’da şirketimizin en üst seviye yönetim ve temsil makamı olan Yönetim Kurulu’nun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısının 12’den 9’a düşürülmesine karar verildi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman’ın Yönetim Kurulu’na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi.”

“Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, verimli bir çizgide artan performansımızla Türk Telekom’u daha iyi yerlere taşıma kararlılığımızın bir kez daha vurgulanmasına vesile olmuştur. Türk Telekom, yeni ortaklık yapımız ve yeni hissedarımızla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecektir. Türkiye’nin değeri Türk Telekom olarak, sorumluluk ve görev bilinciyle, mevcut altyapıyı genişletmek ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlayarak milletimiz için sağlam ve kalıcı yararlar sağlayabilmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Türk Telekom’un 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu ise her yıl olduğu gibi önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.

 

SPK Türk Telekom’da Muafiyeti Onayladı

08.01.2019 – SPK, Türk Telekom’un %55’ini OTAŞ’tan satın alan Levent Yapılandırma Yönetimi’nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunu, beklentilere paralel olarak, onayladı. Bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, bankalara ait olan özel amaçlı şirket olan LYY tarafından devralınmıştı.

Borçlanma Aracına da Onay

SPK, TTKOM’un toplam tutarı azami 500mn ABD Doları eşdeğerine kadar yabancı para ve/veya Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracına onay verdi.

 

Türk Telekom Şirket Ana Sözleşmesi’nde Tadilata Gidiyor

27.12.2018 – Türk Telekom Yönetim Kurulu, Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi, “Denetim Kurulu” başlıklı 16. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 17. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir.

Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurular gerçekleştirilmiş olup, gereken onay sürecinin tamamlanması şartıyla, Esas Sözleşme tadili 25 Ocak 2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Buna göre, Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde yer alan Sermaye ile ilgili madde, yeni ortaklık yapısına göre düzenlenmiştir.

Önceden Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre 12 olan Türk Telekom’un Yönetim Kurulu üyesi sayısı da 9 olarak yenilenmiştir.

Buna göre Şirket’in A Grubu hisse sahipleri YK üyesi olarak seçilmek üzere 5 (önceden 7) aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla; Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan 3 (önceden 4) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30’dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan 1 kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 5 (önceden 2 ve 7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde yer alan Denetim Kurulu başlıklı 16. maddesi, Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 17. Maddeleri çıkartılmıştır.

 

LYY Zorunlu Pay Alım Teklifinden Muafiyet İçin Başvuru Yaptı

26.12.2018 – Türk Telekom, sermayesinde %55 hisse oranına sahip ortağı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde yapılan bildirimde, Türk Telekom’un sermayesinde yer alan 192.5mn adet A Grubu payların LYY’ye devrine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğunun bildirildiğini paylaşmıştır.

 

Türk Telekom’da Yeni Dönem: Levent Yeniden Yapılandırma’ya (LYY) Hisse Devri

24.12.2018 – Bankalar tarafından kurulan özel amaçlı şirket (Levent Yeniden Yapılandırma) Otaş’ın elinde bulunan %55 Turk Telekom hissesini devraldı.

Bankalar tarafından kurulan özel amaçlı şirket (Levent Yeniden Yapılandırma) Otaş’ın elinde bulunan %55 Turk Telekom hissesini devraldı. Bankaların 2013 yılında verdikleri $4.75 milyar krediye karşı teminat olarak aldıkları hisseler böylece yine bankaların kurduğu özel amaçlı bir şirkete devrolmuş oldu. Bilindiği gibi Otaş tahakkuk eden üç taksiti ödememiş ve Bankalar bu krediyi ikinci gruba sınıflayarak %30 karşılık ayırmışlardı.

4.75 mlr $’lık kredisinin ödemelerini yapmakta sorun yaşayan Oger Telekomünikasyon (Otaş)’ın Türk Telekom’daki %55’ini hisselerinin kredi veren bankalar tarafından kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devri hafta sonunda tamamlandığı açıklandı.

Kredide en büyük paya sahip olan Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın Levent Yapılandırma Yönetimi’nde sırasıyla %35.56, %22.13 ve %11.60 payları olacak.

Cumartesi günü 3 bankadan yukarıdaki şekilde gelen KAP açıklamalarının ardından bugün de 4 bankadan daha LYY’ye ortak olunması ve SPK başvuruları hakkında resmi açıklamalar yapıldı.

Yapı Kredi Bankası LYY’ye %4,9150 oranında, Vakıfbank ise söz konusu %4,2559 oranında iştirak edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde Halkbank konu ile ilgili bildirimler yaparak “Levent Yeniden Yapılandırma’ya %3,6562 oranında iştirak edilecek olup, hisse edinimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. ” dedi. Denizbank ise Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye bankaca %2,5913 oranında iştirak edildiği açıklamasını yaptı.

Bankalar ayrıca SPK’ya ortaklık yapısına binaen zorunlu pay alım teklifindan muaf olmak amacıyla başvuru yapacaklarını açıkladılar.

Buna göre Türk Telekom’da %55 hissesi bulunan Levent Yeniden Yapılandırma’daki banka payları şu şekilde oluyor:

  • Akbank %35.56
  • Garanti %22.13
  • İş Bankası %11.60
  • Yapı Kredi %4,9150
  • Vakıfbank %4,2559 
  • Halkbank %3,6562
  • Denizbank %2,5913

İş Yatırım konu ile ilgili şu yorumda bulundu: “Hisse transferinden sonra herhangin zorunlu çağrı olmasını beklemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Türk Telekom hisselerinin satış sürecinin hızlanması beklenebilir.”

Deniz Yatırım ise haber beklenen bir gelişme olarak değerlendirmekle birlikte Türk Telekom hissesi üzerinde kısa süreli pozitif bir etki yapabileceğini düşündüklerini not etti.

Bankaların Riskleri Ne Olacak?

Haberi değerlendiren Oyak Yatırım konuyu tamamen bankalar açısından ele alan önemli bir yorumu paylaştı:

“Otaş’a ait TTKOM’un %55 hissesinin bankalarca kurulacak özel amaçlı bir şirkete devri tamamlandı. Bankalarca yapılan açıklamalara göre, yeni kurulan Levent Yapılandırma isimli şirkette Akbank’ın %35,6, Garanti’nin %22,1, İşbank’ın %11,6 payı olacak. TTKOM’un son hisse fiyatı ve ayrılan karşılıkları (serbest karşılıklar dahil) dikkate aldığımızda Akbank’ın AKBNK net riskini 2,8 milyar TL olarak hesaplıyoruz. Garanti GARAN için 200 milyon TL civarı bir risk hesaplarken, İşbank’ın ISCTR tüm riski karşılayacak serbest karşılıkları olduğunu düşünüyoruz. Bu serbest karşılıkları Otaş kredisinden doğabilecek potansiyel zararı karşılamak için kullanıp kullanmayacaklarını bu aşamada bilmiyoruz.”

Şeker Yatırım’ından bankalar ve Akbank analizi

Ojer Telekomünikasyon’a ait %55 oranındaki Türk Telekom (TTKOM) hisselerinin OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olduğu özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi’ne devri sürecinde bankalar bağımsız bir kurulun hazırladığı değerlendirme raporu sonuçlarını kullanacaklardır. Buna göre Türk Telekom’un (TTKOM) %55 oranındaki hissesinin değeri 3.5 milyar dolar olarak tespit edilmiştir ve bu tutar OTAS kredisinin 5.2 milyar dolar olan bakiyesinin (faiz ve anapara dahil) %67’sine tekabül etmektedir.

Bankaların 4Ç18’de OTAS kredi bakiyesinin %33’ünü aktiflerinden silmeleri beklenmektedir. Bilindiği gibi silinen bu tutar için bankalar 2018 yılı içinde yaklaşık %30 karşılık ayırmışlardı. Kalan %67’lik OTAS kredisi bakiyesi ise Grup 2 kredilerde muhasebeleştirilecek ve ekstra kredi karşılığı ayrılacaktır. Yeni kredi karşılıklarının takip ettiğimiz bankaların karlılıklarında yaklaşık 5% negatif etki yaratmasını bekliyoruz. Akbank’ın (AKBNK) yüksek kredi bakiyesi nedeniyle daha olumsuz etkilenmesini öngörüyoruz (Hafif negatif).

 

Türk Telekom’da Yeni Dönem, Ortaklık Yapısı Değişti

22.12.2018 – Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgilendirmelerinde Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait Türk Telekom Hisselerinin devri hakkında genel bir açıklama ve ardından da hisse devrinin tamamlandığına dair bilgilendirmeler yapıldı. İlk açıklama şu şekilde oldu:

“Bilindiği üzere, 06.07.2018 tarihinde yapılan açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflar arasında mutabakata varıldığı ve OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç edilmiş sermayesinin %55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 192.500.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin tamamının doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınmasının planlandığı belirtilmişti.

Mutabık kalınan yapı uyarınca gerekli sözleşmeler üzerinde mutabakata varılmış ve gerekli kurumsal ve idari izinler tamamlanmış olup, yukarıda bahsi geçen paylar kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş özel amaçlı bir şirket tarafından devralınarak işlem tamamlanmıştır.

Hisselerin özel amaçlı şirkete devrine ilişkin olarak, SPK’nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen özel amaçlı şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunulacaktır.”

OTAŞ’a kredi veren bankalardan Akbank, Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın KAP’taki yazısına göre, OTAŞ’ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket tarafından devralındı.

Türk Telekom hisselerinin LYY’ye devrine ilişkin olarak, SPK’nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunulacak.

Levent Yapılandırma Yönetimi LYY’nin Yapısı

Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’ye Akbank tarafından yüzde 35,5598, Türkiye Garanti Bankası’nca yüzde 22,1265 ve Türkiye İş Bankası’nca yüzde 11,5972 oranlarında iştirak edildi.

“Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“OTAŞ”), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de (Türk Telekom) bulunan %55 oranındaki hissesinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, OTAŞ’a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu’nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin %55’ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu’nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir. “

Tamamlanan hisse devri sonrasında şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Grubu Ortak Adı Sermaye Oranı (%) Hisse Adedi Sermaye Miktarı (TL)
A Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. %55 192.500.000.000 1.925.000.000
B T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %25 87.501.188.497,5  875.011.884,975
B Türkiye Varlık Fonu %5 17.498.811.501,5  174.988.115,015
C T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı %0 1 0,01
D Türkiye Varlık Fonu %1,68 5.881.188.500 58.811.885
D Halka Açık %13,32 46.618.811.500 466.188.115
  Toplam %100 350.000.000.000 3.500.000.000
 

 

GENEL KURUL 25 OCAK’TA

Türk Telekom’un Genel Kurulu 25 Ocak 2019’da gerçekleştirilecek.

Bu arada, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Mohammed Hariri’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Hakan Aran, Cenk Serdar’ın istifası üzerine boşalan üyeliğe Muammer Cüneyt Sezgin, Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe Eyüp Engin atandı.

Söz konusu atamalar şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacak.