Ana sayfa Raporlar Hisse Arşivi Türk Telekom ...

Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz Arşivi

Bu sayda güncel Türk Telekom sayfası değildir. Bu sayfada geçmiş analiz ve haberler yer almaktadır. Türk Telekom ile ilgili son haber, yorum ve analizleri “Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz ve Yorumları” sayfasında bulabilirsiniz.

 

ŞEKER YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

TTKOM, 4Ç16: Kur farkı giderleri net karlılığı etkiliyor…

Türk Telekom 4Ç16’da, büyük ölçüde bilançosundaki USD ve EUR açık pozisyonunu ve TL’nin bu para birimleri karşısındaki değer kaybından kaynaklanan kur farkı zararları nedeniyle TL 1,338mn tutarında net zarar açıklamıştır. Türk Telekom’un 4Ç16 net zararı, piyasa ortalama beklentisi olan TL -1,032mn’un ve tahminimiz olan TL -1,034mn’un da altında gerçekleşmiştir. Grup’un faaliyet performansı, genel olarak tahminler dahilinde gerçekleşmiştir; Türk Telekom’un satış gelirleri beklentiler paralelinde, %33.6 olarak hesapladığımız konsolide FAVÖK marjı ise, beklentiler dahilinde olmakla beraber, ortalama beklentinin altında gerçekleşmiştir. Son zamanlardaki kur hareketleri nedeniyle, Türk Telekom’un 4Ç16’da belirgin ölçüde kur farkı zararları kaydedebileceği genel olarak beklenmekteydi. Yine de, Grup’un net zararının beklentilerin altında gerçekleşmesine piyasanın ilk tepkisinin olumsuz olabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış 4Ç16’da da devam etmiştir – Türk Telekom’un 4Ç16’da yıllık %9.9 ve çeyreklik %3.2 yükselişle TL 4,250mn’a ulaşan satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL 4,203mn’a paralel gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: TL 4,242mn). Grup’un mobil gelirlerindeki kuvvetli büyüme bu çeyrekte de devam etmiş ve yıllık %19.3 olarak gerçekleşmiş, genişbant gelirlerindeki büyüme ise hızlanarak %16.5’a ulaşmıştır. Sabit hat ses hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma ise, dünyadaki azalış trendine paralel olarak 4Ç16’da yıllık %7.9 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un konsolide FAVÖK’ü hesaplamalarımıza göre 4Ç16’da TL 1,427mn’a ulaşmıştır. Grup, bu dönemde, TL 2,007mn tutarındaki kur farkı ve türev işlemleri zararları kaynaklı TL 2,180mn tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Şirket’in net karlılığına önemli etkide bulunan bu giderler ile, Türk Telekom, 4Ç16’da TL 1,388mn tutarında net zarar açıklamıştır.

2017 beklentileri – Türk Telekom, 2017 yılında satış gelirlerinin %8-%9 aralığında büyümesini beklemektedir. Grup, 2017 yılında TL5.8mlyr-TL6.0mlyr aralığında bir FAVÖK elde edebileceğini tahmin etmektedir. Grup, 2017 yılında yatırımlarının TL 3mlyr tutarında gerçekleşebileceğini öngörmektedir.

Türk Telekom için pay başına TL 6.35 hedef değerimizi ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz – Türk Telekom için 2017 yılı tahminlerimiz Grup’un henüz paylaşmış olduğu 2017 yılı beklentileri paralelindedir. Tahminlerimizde ancak hafif düzenlemeler ile, satış gelirleri tahminimizi %1 kadar arttırılarak ve FAVÖK beklentimizi %0.5 oranında azaltarak, Grup payları için TL 6.35 hedef fiyatımızı korumaktayız. Türk Telekom payları, tahminlerimize göre 2017T 5.3x ve 12.8x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı eşlenikleri ise, 2017T 6.0x ve 14.4x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler.

İŞ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Kapanış (TL) : 5.55 – Hedef Fiyat (TL) : 6.71 – Piyasa Deg.(TL) : 19425 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.41 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.98 Analist: [email protected]

Sağlıklı esas faaliyet sonuçlarına rağmen yüksek kur farkı giderleri net karı olumsuz etkiledi

Türk Telekom 4Ç16 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1.039 milyon TL net kara karşılık 1.388 milyon TL net zarar açıkladı. Bunun arkasındaki en büyük neden olarak 2.180 milyon TL tutarındaki net finansal gideri söyleyebiliriz. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 1.151 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.058 milyon TL’nin üstünde kaldı.

4Ç16’da satış gelirlerindeki büyüme, mobil gelirlerde yıllık %19,3 ve genişbant gelirlerinde yıllık %16,5 artış ile %9,9 olarak gerçekleşerek 4.250 milyon TL’ye (İş Yatırım beklentisi: 4.163 milyon TL, piyasa beklentisi: 4.204 milyon TL) ulaştı. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda 4Ç16’da konsolide gelirlerdeki yıllık büyüme %12,6 seviyesine ulaştı. Mobil segmented abone kazanımı hız kazandı. 2016 yılında grup mobil abone tabanı 1,3 milyon artış ile 18,6 milyona yükseldi. Diğer taraftan, 4Ç16’da mobil karma ARPU 2Ç13’den bu yana en yüksek yıllık büyüme oranı olan %9,7 seviyesinde arttı. Buna ek olarak, 4Ç’de 262 bin net abone kazanımı gerçekleşirken, genişbant abone tabanı 2008’den bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılsonunda 8,7 milyona ulaştı.

Şirket 4Ç16’da bizim ve piyasa beklentisine paralel 1.434 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. Aynı dönemde FAVÖK marjı ise %33,8 idi. Açıklanan rakam yıllık bazda sadece %1,3 oranında büyümeye işaret ediyor. 4Ç16’da hazine payı bildirimlerine ilişkin ayrılan 67 milyon TL değerindeki karşılık gideri etkisi ve 4Ç15’deki Turkcell ile sağlanan sulh sonucu elde edilen 146 milyon TL faydadan arındırıldığında FAVÖK büyümesi yıllık bazda %18,2 olarak gerçekleşiyor.

Grup 2016 yılında 3 milyar TL yatırım gerçekleştirirken yatırımın gelire oranı %19 oldu. Şirketin 2016 yılında 724 milyon TL zarar etmesinden dolayı 2017 yılında temettü dağıtmasını beklemiyoruz fakat şirket tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
2017 beklentileri: İnşaat geliri düzeltmesi hariç konsolide gelirlerinin 2016 yılına göre %8-9 seviyesinde artmasını ve konsolide FAVÖK tutarının 5,8 milyar TL ile 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar. Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar. Şirket sonuçlar ile bugün telekonferans yapacak. Daha sonra tahminlerimizin üzerinde geçeceğiz. Piyasanın açılışta sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Negatif): Türk Telekom’un 2016 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 1.388mn TL ile hem 821mn TL olan bizim zarar beklentimizin, hem de 1.058mn TL olan piyasanın zarar beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen diğer faaliyet giderleri ve finansman giderleri etkili olmuştur.

Brüt kar beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 4Ç2015’teki net dönem karı 1.039mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında artmış ve 4.250mn TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme özellikle mobil gelirler ve genişbant gelirlerindeki artışlardan sağlanmıştır. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %14,8 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 2,5 puan gerileme ile %43,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %3,3 ile düşük seviyede gerçekleşmiş ve pozitif bir görüntü sergilemiştir. Şirketin genel olarak zarar etmesindeki ana etken olan kur farkına ilişkin etkiler diğer faaliyet giderleri ve finansman giderlerinde kendini göstermiştir.

4Ç2016’da Türk Telekom’un diğer faaliyetlere ilişkin giderleri 363mn TL olmuştur. Oysa geçen sene şirket bu kalemden 276mn TL gelir kaydetmişti. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı 2015 son çeyrekteki 849mn TL’den 2016 yılının son çeyreğinde 318,8mn TL’ye gerilemiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Öte yandan Türk Telekom’un FAVÖK’ü 4Ç2015’teki 1.416mn TL’den 4Ç2016’da 1.434mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında da 4Ç2015’teki 332mn TL’lik gelirin aksine, 1.857mn TL gider yazılmıştır. Bu kalemin alt detaylarında kur ve türev işlemlere ilişkin giderin 2.007mn TL olduğu görülmektedir.

Türk Telekom’un geçen seneki kardan bu çeyrekte zarara geçmesinin temel sebebi Türk Lirasının ABD Doları ve Euro karşısında yüksek değer kaybına bağlı olarak şirketin döviz açık pozisyonu nedeniyle oluşan kur farkı zararlarıdır. 4. çeyrek rakamlarıyla birlikte Türk Telekom 2016 yılını 724,3mn TL net zararla kapamıştır. 2015 yılında şirket 907,4mn TL net kar kaydetmişti. Türk Telekom ayrıca 2017 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Şirket 2017 yılında inşaat gelirleri hariç konsolide gelirlerinde %8-9 arası artış beklemektedir. 2016 yılında 5,5 milyar TL olan konsolide FAVÖK’ün 2017 yılında 5,8-6 milyar TL aralığında gerçekleşeceği öngörülürken, konsolide yatırım harcamaların yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir.

DENİZ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Türk Telekom 2016 4. Çeyrekte 1,4 milyar TL net zarar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 1 milyar TL net zararın bir hayli altında kaldı. Burada özellikle piyasa beklentisinin şirketin kur giderleri konusunda iyimser kaldığını görüyoruz. Bizim net zarar beklentimiz ise 1,3 milyar TL’ydi. Şirketin 110 milyon TL civarı (67 milyon TL’si operasyonel 43 milyon TL’si finansal gider olmak üzere) tek seferlik yazdığı giderleri düştüğümüzde net zararın bizim beklentilerimize paralel geldiğini görüyoruz. Net zarar piyasa beklentisini karşılamazken operasyonel performansın tatminkar düzeyde olduğunu görüyoruz. 4,2 milyar TL olan satış rakamı hem bizim hem piyasanın beklentilerine çok yakın gerçekleşti ve yıllık bazda %10 arttı. Bütün yıl için ise ulaşılan 16 milyar TL’lik satış rakamı ise %11 gibi güçlü bir büyümeye işaret etti.

4. Çeyrekte mobil satış gelirleri yıllık bazda %19 sabit genişbant satış gelirleri ise %17 gibi güçlü büyümeler gösterdi. VAFÖK 1,4 milyar TL gelerek beklentilerin çok hafif altında gerçekleşti. Burada tek seferlik yazılan 67 milyon TL rakamı düşerek baktığımızda ise beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Genel itibariyle piyasa tahmininden düşük gelen net zarar rakamı hissede olumsuzbir havaya neden olabilir ama operasyonel performansın beklentileri karşılaması nedeniyle olumsuz bir etkinin kısa vadeli kalacağını düşünüyoruz. Türk Telekom için TUT önerimizi koruyoruz. Şirket yönetimi ayrıca 2017 yılı için hedeflerini paylaştı. Satış rakamı için yıllık %8-9 gibi bir büyüme hedefi koyulurken bizim beklentimiz %7 civarında. Ayrıca VAFÖK için 5,8-6,0 milyar TL aralığı hedef olarak paylaşıldı, bizim tahminimiz ise 5,8 milyar TL civarında. Yatırım harcamaları hedefi ise 3 milyar TL civarında (bizim beklentimiz 3,1 milyar TL). Genelde hedeflerin beklentilerimize paralel olduğunu söyleyebiliriz.

AK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Türk Telekom 4Ç16’da 1 milyar 388 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 1 milyar 58 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi 1 milyar 47 milyon TL net zarar rakamlardan daha yüksek bir net zarar gerçekleşti. Beklenenden yüksek gelen kur farkı giderleri nedeniyle zarar beklentileri aştı. Ciro ve VAFÖK rakamları piyasa ortalama beklentilere paralel gerçekleşti. 4Ç16 ciro yılık %10 büyümeyle 4 milyar 250 milyon TL olarak açıklandı. Ciro rakamında en büyük katkı mobil cirodan (yıllık %19 büyümeyle 1 milyar 525 milyon TL’ye ulaştı) ve Geniş Bant cirodan (yıllık %17 büyümeyle 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı) geldi. 4Ç16 VAFÖK marjı %33,7 ile 4Ç15’deki %36,6’nın altında gerçekleşti. Bu fark bu yıl Hazine payı için ilave 67 milyon TL’lik bir gider ve 4Ç15’de Turkcell ile olan davaların Türk Telekom lehine olması ve buradan 146 milyon TL gelirden kaynaklandı. 2016 sonuçların ardından ve şirketin 2017 hedeflerini paylaşmasıyla tahminlerimizde ve değerlememizde bazı revizeler yaptık. Şirket inşaat gelirleri hariç cironun 2017’de %8-9 bandında büyümesini öngörürken biz de %8 büyüme bekliyoruz. 2017 VAFÖK’ün 5,8 – 6,0 milyar TL bandında olmasını bekliyorlar, biz 5,93 milyar TL bekliyoruz. Bu revizeler sonrası 12 aylık hedef fiyatımız 6,80 TL’den 6,39 TL’ye iniyor. Endekse Paralel önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Turk Telekom 1,03milyar TL zarar beklentisine karşın 1,39milyar TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 1milyar TL kar vardı. Her ne kadar 1,8milyar TL’lik kur farkı giderleriyle birlikte şirketin net zararı piyasa beklentilerinden daha kötü gelmiş olsa da gelirlerdeki büyüme %12,5 ile iyileşmeye devam etti. Şirketin 1,5milyar TL’lik faaliyet karı da (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 1,49milyar TL’nin üzerinde. Şirket, 2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre, Türk Telekom %8-9 gelir büyümesi, 5,8-6milyar TL FAVÖK büyümesi ve 3milyar TL yatırım harcaması hedefliyor. Türk Telekom 2016 yılında 724mn TL zarar kaydetmesinin ardından buj yıl kar payı dağıtımının olmayacağını düşünüyoruz. Buna rağmen, TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesinin ve kar payının olmaması ihtimalinin uzun süredir fiyatlandığını düşünüyoruz. Türk Telekom için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hedef fiyatımızı 8TL’den 7TL’ye revise ediyoruz.

 

İŞ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 01.02.2017

Kapanış (TL) : 5.63 – Hedef Fiyat (TL) : 6.71 – Piyasa Deg.(TL) : 19705 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.15 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.26

Avea’ya Hazine Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılan inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildi
Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Avea”), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıkladı. Raporlarda, Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir.

Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Türk Telekom, rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir. Tutarlar yüksek olduğu için haberin etkisinin hisse performansında olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 01.02.2017

Türk Telekom’un bağlı ortaklığı Avea, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edilmiştir. Raporlarda, Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117,4 milyon TL, 3G hizmetleri için ise 66,7 milyon TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir. Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Türk Telekom rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir.

OYAK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Analiz – 01.02.2017

TTKOM: Türk Telekom, bağlı ortaklığı Avea’nın 2012 ve 2013 için eksik ödediği iddia edilen vergi nedeniyle 184 milyon TL’lik ödeme talep edildiğini açıkladı.

 

Ahmet Mergen, GMY, Destek Menkul – TTKOM Hisse Teknik Analizi – 29.01.2017

“5.43” geçildiğinde fiyatta sonraki hedef “5.96” tepesi olduğundan oraya doğru gerçekleşen harekette “5.96” ya yaklaşıldıkça satışlar geldi.. Ortalamalar birbirini yukarı yönde kesiyor ve en yakın destek ortalamalarda oluşacak.. Senet yukarıya gidişine devam edecekse “5.43” ün altına inmemeli..”5.43″ ün altı bir fiyatlamaya hem ortalamaların aşağı yönde kırılması hem de son tepenin aşağı yönde geçilmesi dolayısıyla pek olumlu bakılmaz.

 

Dolaylı Ortağımız Saudi Telecom Company 2016 4. Çeyrek Sonuçlarının İlanı – 19.01.2017

Şirketimiz dolaylı ortağı Suudi Telekom Şirketi (STC)’nin 2016 4. Çeyreğine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları Suudi Borsası Tadawul web sitesinde (http://www.tadawul.com.sa) ilan edilmiştir. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında Şirketimiz mali verileri de kullanılmıştır ancak bu veriler Sermaye Piyasası Kurulunca benimsenen finansal raporlama esaslarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Ayrıca bu veriler, sadece konsolide rakamlara dahil edilmiş olup ayrı bir şekilde görülmesi mümkün değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 2016 yıl sonu mali tablolarımızın Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorum – 26.12.2016

Kapanış (TL) : 5.14 – Hedef Fiyat (TL) : 6.71 – Piyasa Deg.(TL) : 17990 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.4 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.63

TTKOM – Kredi anlaşması
Türk Telekom şirketin ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla Raiffeisen ve Unicredit bankaları ile 120mn dolarlık 9 yıl vadeli LIBOR + %0.65 faizli kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorum – 26.12.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, EKN (İsveç resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Raiffeisen ve Unicredit bankaları arasında 120 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi 9 yıl vadeli olup, yıllık faiz oranı LIBOR+ %0,65’dir.

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorum – 22.11.2016

Çukurova Holding’in Rus ortağı Alfa’nın Turkcell’de dolaylı yoldan sahip olduğu %13.2 payı satın almak için tahkim mahkemesince belirlenen tarihte teklifte bulunmaması. Böylece Turkcell hisselerini satın alma hakkı Alfa’ya geçti. Alfa’nın karar için 28 Kasım’a kadar süresi var.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Analiz – 11.10.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE” Nötr): S&P Global Ratings, Şirketin uzun vadeli kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltmiş, kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiştir.

 

İŞ YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Kapanış (TL) : 5.65 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 19775 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.22 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.6

Kur farkı giderleri faaliyet karını aşağıya çekti

TTKOM beklentilerin altında (İş Yatırım:TL100mn ; Piyasa: TL85mn) 3Ç16’de 9 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç15’de 493 milyon TL net zarar açıklamıştı. Net kar rakamındaki yıllık bazdaki iyileşmenin temel nedenleri olarak faaliyet karındaki iyileşme ve kur farkı giderlerindeki düşüş gösterilebilir.

Şirket beklentilere paralel 3Ç16’de yıllık bazda %11 artışla 4.12 milyar TL satış geliri elde etti. 3Ç16’de şirketin mobil segment gelirleri yıllık bazda %14.7 ve broadband segment gelirleri ise yıllık bazda %14.7 artış gösterdi. 3Ç16’de mobil abone sayısı 342 bin net artışla 18.4 milyon adede (yıllık artış %8.2, çeyreksel artış: %1.9) ulaştı. Broadband abone sayısı ise 3Ç16’de 119 bin net artışla 8.4 milyon adede yükseldi (yıllık artış %8.4, çeyreksel artış: %1.4)

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilere paralel yıllık bazda %13 artışla 1.4 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK Marjı ise yıllık bazda abone sayısındaki artışla 0.6 yüzde puan, çeyrek bazda hem abone sayısındaki artış hem de reklam giderlerindeki düşüşle 2 yüzde puan artışla 3Ç15’de %35’e yükseldi.

Konsolide yatırım harcamaları 3Ç16’de yıllık bazda %33 düşüşle 666 milyon TL’ye gerilerken, yatırım harcamasının satış gelirlerine oranı 3Ç15’deki %26.8’den 3Ç16’de %16.2’e geriledi. Şirketin 3Ç16’deki net finansman giderleri faiz giderlerindeki artışa rağmen kur farkı giderlerindeki azalma nedeniyle 3Ç15’deki 1,195 milyon TL’den 3Ç16’de 595 milyon TL’ye geriledi.

Yorum: Türk Telekom’un beklentilerin altında kalan 3Ç16 net karına piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Kuvvetli operasyonel performans, 3Ç16’da yüksek finansman giderleri ile gölgelendi…

Türk Telekom 3Ç16’da TL 8.7mn tutarında net kar açıklamıştır. Grup’un net kar marjı, bu dönemde, yüksek kur farkı giderlerinin etkisi ile, son 5 yılın ortalama net kar marjı olan %13.8’in altında, %0.2 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 3Ç16 net karı, piyasa ortalama beklentisi olan TL 93mn’un ve tahminimiz olan TL 151mn’un da altında açıklanmıştır. Ancak, Grup’un satış gelirleri ve %34.6 oranında hesapladığımız 3Ç16 konsolide FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentilerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların açıklanmasını ardından, Grup, 2016 yılı beklentilerinde herhangi bir değişiklik öngörmemiştir.

Türk Telekom’un 2016 yılı beklentileri, bu yıl için %35-36 aralığında bir FAVÖK marjına, ve böylelikle Grup’un 4Ç16 operasyonel karlılığında görece olarak ilave bir iyileşme beklediğine işaret etmektedir. Biz de, 3Ç16’nın sonuna doğru mobil segmentte rasyonelleşmeye başlayan rekabet koşulları, ve LTE lansmanı ile ilgili harcamaların etkisinin azalacağı ve özellikle 1Ç operasyonel karlılığını etkilemiş olan marka birleştirme ile ilgili giderlerin azalacağı beklentilerimizle, 4Ç16 operasyonel karlılığında görece bir iyileşme gerçekleşebileceğini öngörmekteyiz. Bunun yanında, Grup’un yeni CEO’su Sn. Doany liderliğinde bugün saat 15:00’te gerçekleştireceği telekonferansı ilgi ile beklemekteyiz. Türk Telekom’un beklentilerin altında açıklanmış olan 3Ç16 net karına olası negatif ilk piyasa tepkisinin, dikkatin bu telekonferansta detaylandırılabilecek olan Grup’un önümüzdeki dönemlerdeki iyileşen performansına yönelebilecek olması ile oldukça sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış 2Ç16’da da devam etmiş, operasyonel karlılık iyileşmiştir – Türk Telekom’un 3Ç16’da yıllık %11.4 ve çeyreklik %4.5 yükselişle TL 4,118mn’a ulaşan satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan TL 4,050mn’a paralel gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım T.: TL 4,002mn). Grup’un mobil gelirlerindeki kuvvetli büyüme bu çeyrekte de devam etmiş ve yıllık %14.6 olarak gerçekleşmiş, genişbant gelirlerindeki büyüme ise hızlanarak %14.0’a ulaşmıştır. Sabit hat ses hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma ise, dünyadaki azalış trendine paralel olarak 3Ç16’da yıllık %8.3 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 3Ç16 konsolide FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 0.4 y.p. artış göstererek %34.6 olarak gerçekleşmiştir. Grup, 3Ç16’da, hesaplamalarımıza göre TL 1,426mn tutarında FAVÖK elde etmiştir.

Türk Telekom’un 3Ç16 sonuçlarını, satış gelirlerindeki kuvvetli artış ve operasyonel karlılığındaki iyileşme nedenleriyle olumlu değerlendirmekteyiz. Sonuçların açıklanmasından sonra Grup için 4Ç16 satış gelirleri ve FAVÖK beklentilerimizi hafif yukarı yönde, net kar tahminimizi ise, TL’nin ABD doları ve Euro karşısındaki seyrine paralel olarak aşağı yönde revize ederek, Grup hisseleri için TL 6.65 hedef fiyata ulaşmış bulunuyoruz. Türk Telekom hisseleri, son 3 ayda %16 oranında gerileyerek BIST100’ün %8.5 altında performans göstermişlerdir. Grup hisseleri, hâlihazırda, tahminlerimize göre 2016T 5.5x ve 19.0x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler; yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla, 6.0x ve 15.2x çarpanlarla işlem görmektedirler. Türk Telekom hisseleri için belirlemiş olduğumuz hedef fiyat, yaklaşık olarak %18 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Grup hisselerinin performansı TL’nin değer kaybı olasılığından olumsuz etkilenebilmektedir. Türk Telekom hisseleri üzerindeki “TUT” tavsiyemizi böylelikle hâlihazırda korumakta, tavsiyemizde herhangi bir değişikliğe gitmeden önce bugün düzenlenecek olan telekonferansta yönetimin önemli öngörülerinin paylaşımını beklemekteyiz.

OYAK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Yüksek büyümenin devam etmesi, en yüksek çeyreklik faaliyet karını açıklaması, abone sayısında ciddi artış buna karşılık beklentilerin altında gelen net kar Turk Telekom’un 3. çeyrek sonuçlarında ön plana çıkan konu başlıkları oldu.

Turk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde 9mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar vergi giderlerindeki artış sebebiyle piyasa beklentisi olan 93mn TL’nin altında geldi. Her ne kadar şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 493mn TL zarara kıyasla 3. çeyrekte kara geçmiş olması olumlu olsa da, bu çeyrekte 595mn TL seviyesindeki net finansal giderlerin net karı baskıladığını belirtmemiz gerekir. Şirketin büyüyen iş kollarında abone artışı devam etmektedir.

Buna ek olarak ortalama abone başına gelirlerdeki artış sayesinde Turk Telekom gelirlerini 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %11.4 artırmış oldu. Yılın geri kalanında inşaat gelirleri hariç gelirlerin %9,9 artışla şirketin tüm yıl büyüme beklentisi olan %7-9 aralığının üstünde gerçekleşmesi beklenebilir.

Kur farkı giderleri nedeiyle temettü veriminin düşük olduğu geçen yılın ardından, hem ilk 9 ayda kaydedilen 663mn TL kar hem de TL’nin dördüncü çeyrekte de zayıflamaya devam ettiği göz önünde bulundurulursa temettü veriminin bu yıl da düşük olması beklenebilir. Buna rağmen şirketin büyüme ve karlılık dinamiklerini beğeniyoruz. Turk Telekom için Enkdeksin Üzerinde Getiri ve 8TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) 3Ç16’da beklentilerin altında 9 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 85 milyon TL net kar, Ak Yatırım beklentisi 93 milyon TL net kar yönündeydi. Sapma tahminlerimizin üzerinde kalan net finansal giderler ve vergi giderlerinden kaynaklandı. Şirket 3Ç16’da yıllık %11 artışla 4,12 milyar TL satış geliri kaydederken (beklentilerin hafif üzerinde), FAVÖK rakamı %14.5 artışla 1,45 milyar TL olarak gerçekleşti (beklentilere paralel). Satış gelirlerindeki büyüme mobil ve genişbant segmentlerinin gelirlerindeki sırasıyla yıllık %15 ve %14’lük büyümelerden kaynaklandı.

Türk Telekom yüksek miktarda döviz açık pozisyonuna sahip olduğundan kur farkı giderleri şirketin gelir tablosunda önemli etki yaratmaktadır. Türk Telekom 3Ç15’de 1,1 milyar TL tutarında net kur farkı ve riskten korunma işlem zararı kaydederken bu rakam 3Ç16’da 498 milyon TL seviyesinde kaldı. Buna bağlı olarak, 3Ç15’de 493 milyon TL net zarar açıklamış olan şirket 3Ç16’da net kara geçti. Türk Telekom’un 3Ç16 sonuçlarına piyasanın hafif olumsuz bir reaksiyon gösterebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM -Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Türk Telekom’un 3. çeyrek net dönem karı 8,7mn TL ile hem 83mn TL olan bizim beklentimizin, hem de 85mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen vergi gideri ve düşük brüt kar etkili olmuştur. Türk Telekom’un 3Ç2015’teki net dönem zararı 493,4mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 oranında artmış ve 4,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme ise özellikle sabit hat gelirlerindeki artış ile sağlanmıştır. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %17,7 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 3 puan gerileme ile %43,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %2,2 olmuş ve pozitif bir görüntü sergilemiştir.

Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 36,6mn TL’den bu sene 3. çeyrekte 77,9mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet kar marjı 1,5 puan gerileme ile %15,7 olmuştur. Şirketin 3Ç2016 FAVÖK’ü geçen seneye güre %14,5 artışla 1 milyar 452mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 656mn TL azalarak 518,4mn TL seviyesini göstermiştir.

Türk Telekom’un geçen seneki zarardan bu çeyrekte kara geçmesinin temel sebebi finansman giderlerindeki gerilemedir. Şirket 3Ç2015 de 21,6mn TL’lik vergi geliri kaydederken, 3Ç2016’da 128,9mn TL vergi gideri yazmıştır. Bu durum net karı oldukça olumsuz etkilemiştir ve net kar marjı %0,2 ile oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. 3. çeyrek rakamlarıyla birlikte Türk Telekom’un 9 aylık net karı 664mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 131,5mn TL net zarar kaydetmişti.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 19.10.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) bu akşam 3Ç16 sonuçlar açıklaması bekleniyor. Ak Yatırım 93 milyon TL net kar beklerken Foreks’in oluşturduğu ortalama piyasa beklentisi 90 milyon TL. 3Ç16 ciro için biz 3 milyar 962 milyon TL beklerken ortalama piyasa beklentisi 4 milyar 408 milyon TL. 3Ç16 FAVÖK için Ak Yatırım beklentisi 1 milyar 469mn TL’ye karşın 1 milyar 400 milyon TL ortalama piyasa beklentisi var.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.10.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Ojer Telekomünikasyon A.Ş hakkında çıkan medya haberlerine istinaden Şirket KAP’a şu açıklamayı göndermiştir. “Hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin şirketimizin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi beklenmemektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ’ın şirketimizin hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmamaktadır. Şirketimizin OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmamaktadır.”

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.10.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) açıklamasında Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin Türk Telekom’un günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisinin beklenmediğini belirtti. Türk Telekom ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ’ın Türk Telekom’un hiçbir finansman sözleşmesin de garantörlüğü bulunmuyor ve Türk Telekom’un OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmuyor.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 14.10.2016

Kapanış (TL) : 5.56 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 19460 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.93 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.57

Turk Telekom’un ana hissedarı OTAS ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklaması

Türk Telekom ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin şirketin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisinin beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmünün bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, OTAŞ’ın Türk Telekom’un hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmadığı ve Türk Telekom’un OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmadığı belirtildi.

Uzun süredir aşağı yönün hakim olduğu hissede ana trend aşağı yönlü ve hareketli ortalamalar satış yönünü destekler nitelikte. RSI 33 seviyesinde, güç göstergesi aşağı trendin gücünün yüksek olduğunu teyit ediyor. Alçalan üçgen formasyonunu aşağı yönlü kıran hissede 5,55 TL önemli bir destek. Yabancı oranı aşağı trend içinde son oran %79,9. Gün için destek seviyeleri 5,52 TL ve 5,49 TL, dirençler ise 5,62 TL ve 5,69 TL.

İŞ YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 13.10.2016

Kapanış (TL) : 5.65 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 19775 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.89 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.6

Türk Telekom’un ana ortağı Otas 290 milyon dolar kredi taksit ödemesini gerçekleştiremedi. 
Habere göre, Dubai kökenli Oger Telecom’un iştiraki olan ve Türk Telekom’un büyük ortağı olan Otas 4.75 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin Eylül ayındaki 290 milyon dolar tutarındaki ödemesini gerçekleştiremedi. Türk Telekom’dan bir açıklama yapılmadı.

TTKOM Teknik Analiz: Hissede Trend Güçleniyor

Düşüş trendinde olan hisse için hareketli ortalamalar düşüş trendini destekler nitelikte ve güç göstergesi ortalamasını yukarı yönlü kırarak mevcut trendin güçlendiğine işaret ediyor. RSI 41 seviyesinde trend aşağı yönlü. 5,60 TL önemli bir destek seviyesi. 5,70 direncini yukarı yönlü hacimli kırılması durumunda 5,86 direnci denenebilir. Yabancı oranı %80 seviyesinde.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 06.10.2016

Türk Telekom’da Kadro Değişiklikleri

Türk Telekom (TTKOM TI) 26 Eylül tarihinde CEO görevine Paul Doany’nin getirildiğini açıkladıktan sonra, dün üst düzey yönetim görevlerinde de bazı değişiklikler açıkladı; Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı görevine Cengiz Doğan atandı, İnsan Kaynakları ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı görevine Şükrü Kutlu atandı, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın görevinden ayrıldı ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir Özel Projelerden Sorumlu CEO Danışmanı olarak atandı.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Haber Yorum – 26.09.2016

Türk Telekom (TTKOM TI) 26 Eylül 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Boulos H.B. Doany’yi CEO-Genel Müdür olarak atamaya karar vermiştir. Daha önce Sn. Doany Oger Telekom kurucu CEO’su ve Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet vermiştir. Saudi Oger Grubu’ndaki görev süresi boyunca, Türk Telekom’un %55’lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasında rol oynadı.

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Analiz Raporu – 26.08.2016

2Ç Sonuçları Ardından Görüşümüzü Yukarı Revize Ediyoruz

Türk Telekom için görüşümüzü “Nötr”e (Önceki: “Endeksin Altında”) yükseltiyoruz. 2Ç16 sonuçları sonrasında tahminlerimizdeki değişimle hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı da 6,80 TL (Önceki: 6,15TL) olarak belirledik. Türk Telekom’un ilk yarı sonuçları güçlü geldi. Şirketin cirosu ilk yarıda yıllık bazda %11 büyüme göstererek, Şirket öngörüsü olan %7-%9 bandının üst sınırına ulaşılabileceğine işaret ediyor (Ak Yatırım tahmini %9). Şirketin ciro büyümesi ağırlıklı olarak mobil taraftan (%15 büyüme) kaynaklı olup, aynı dönemde sabit geniş bant %10, kurumsal data segmentinde yıllık bazdaki büyüme %11 oldu. Bu üç segment 1Y16 konsolide cirosunun %70’ini oluşturmaktadır (mobil %36, sabit geniş bant %26, kurumsal data %8).

Abone sayısı ve abone başı ortalama gelirde artış. Türk Telekom bu dönemde tüm ana iş kollarında abone sayısını artırmayı başardı. 2015 yılsonuna göre 1Y16’da, mobil abone sayısı net 771 bin artışla 18 milyona, geniş bant abone sayısı 310 bin artışla 8,3 milyona, TV abone sayısı ise 160 bin’den 544 bine ulaştı. Mobil segmentte faturalı abone payının artışıyla, müşteri başına ortalama gelir yıllık bazda %8 büyümeyle 25,1 TL’ye ulaştı. Geniş bantta müşteri başına ortalama gelir 2Ç16’da %3 büyümeyle 41,5 TL olurken, TV geliri %36 büyümeyle 19 milyon TL oldu.

Türk Telekom artık entegre bir oyuncu. Türk Telekom yeniden yapılandırma faaliyetleri sonucu tam entegre bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Alınan son kararla Avea ve TTNET markalarından, tek bir marka olarak Türk Telekom markasına geçiş sağlanmıştır. Tek markanın çapraz satışları artırmaya yardımcı olacak en doğru yöntem olacağına inanıyoruz. Sabit geniş bant ve mobilde rekabet avantajı.

Türk Telekom en eski telekom şirketi olarak Türkiye’de en yaygın fiber altyapısına sahip şirkettir. Türk Telekom’un 2Ç16 sonu itibarıyla 1,74 milyon abonesi bulunurken, ikinci oyuncu olan Turkcell Superonline 965 bin aboneye sahiptir. Türk Telekom, tüm pazarda (xDSL + Fiber + kablo) 1Ç16 itibarıyla yaklaşık %85 Pazar payına sahiptir. Türk Telekom diğer iki operatör karşısında da, mobil abone sayısında 2013 yılından bu yana sürekli pazar payı kazanmaktadır.

Yüksek yatırım harcaması ve lisans ücretleri finansman yükü getiriyor. 4,5G hizmetinin başlamasıyla Türk Telekom’un yatırım harcamalarında artış olmaktadır. 2015 yılında operasyonel yatırım harcaması 2,93 milyar TL (gelirlerin %20’si) oldu. Şirket, 4,5G lisans harcaması hariç 2016 yılı için 3,2 milyar TL yatırım harcaması öngörmektedir (Ak Yatırım 2016 ciro tahmininin %20’si). Türk Telekom’un 2Ç16 itibarıyla 13,7 milyar TL brüt borcu bulunurken (%69 Dolar, %28 Euro ve %3 TL), yüksek düzeydeki yatırım harcaması kur riski yaratmaktadır. Bununla birlikte döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasıyla Türk Telekom risk koruma amaçlı pozisyonlara odaklanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorumu – 26.08.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Nötr): Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şirketin TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” olarak teyit ederken görünümü “durağan”dan “negatif”e indirmiştir. Şirketin Öncelikli Teminatsız Borç Notu da (senior unsecured rating) “BBB-” olarak teyit edilmiştir. Görünümün değiştirilmesinde ülke görünümünün değiştirilmesi etkili olmuştu

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Haber Yorumu – 26.08.2016

Kapanış (TL) : 5.94 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 20790 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.21 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.67 Analist: [email protected]

Fitch kredi notunu teyit ederken görünümü negatife indirdi
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Telekom’un TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit ederken görünümü “durağan”dan “negatif”e indirdi. Türk Telekom’un Öncelikli Teminatsız Borç Notu da (senior unsecured rating) “BBB-” olarak teyit edilmiştir. Görünümün değiştirilmesinde ülke görünümünün değiştirilmesi etkili olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse 2Ç16 Analizi – 04.08.2016

Türk Telekom’un ikinci çeyrek net dönem karı 248mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında daralmış ve hem 413mn TL olan bizim beklentimizin, hem de 321mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek vergi gideri ve düşük brüt kar marjı etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artmış ve 3,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme özellikle mobil faaliyetlerden gelirlerin %16 artması ile genişbant gelirlerindeki %12’lik artıştan kaynaklanmıştır. Sabit ses gelirlerindeki düşüş 2016 yılının ikinci çeyreğinde azalarak da olsa devam etmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 oranında azalmıştır. Satış gelirleri içerisinde en büyük pay %36 ile mobil hat tarafında iken onu genisbant ve sabit ses takip etmiştir.

Şirketin brüt karı ise satış gelirlerindeki %11,8’lik artışa karşın yüksek amortisman giderlerinin etkisiyle 2Ç2016’da yaklaşık 2Ç2015 ile aynı seviyede gerçekleşmiş ve brüt kar marjı %50’den %45’e gerilemiştir. İkinci çeyrekte faaliyet giderleri genel yönetim ve pazarlama giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %23,5 oranında yükselmiş ve net faaliet karının %23,7 oranında azalarak 602mn TL’ye inmesinede ana etken olmuştur. Diğer taraftan Şirketin FAVÖK’ü ise 2. Çeyrekte %0,2 oranında artarak 1,32 milyar TL olarak gerçekleşmiş ancak FAVÖK marjı %37,4’ten  %33,6’ya gerilemiştir. Bunlara ilaveten döviz açık pozisyonuna bağlı olarak özellikle dolardaki artışın etkisiyle 88mn TL kur farkı gideri kaydedilmiş ve net finansal gider 205mn TL olarak 2 çeyrekte karı sınırlandırmıştır.

Türk Telekom ile ilgili herhangi bir güncellemede bulunmuyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi yineliyoruz.

 

BNP Paribas – TTKOM Hisse 2Ç16 Analizi – 27.07.2016

Temel öneri :  AL 12 aylık hedef fiyat : 7,80 TL

Net kar beklentilerin altında Türk Telekom 2Ç16’da beklenen daha yüksek vergi ve finansman giderlerinden dolayı beklentilerin altında 248 mln TL net kar açıkladı (BNPP beklenti: 343 mln TL, piyasa beklentisi: 303 mln TL). Şirket 2Ç16’da bizim 170 mln TL olan tahminimizin üzerinde 205 mln TL finansal gider kaydetti. TTKOM’un toplam finansal borçları 2Ç16’da 13,7 milyar TL’ye yükseldi.  Bu borçların dağılımı %69 ABD doları, %28’i Euro, %3 TL cinsinden. 2Ç15’de %28 olan efektif vergi oranı, 2Ç16’da %40 oldu.

Ciro büyümesi güçlü Konsolide ciro beklentimize paralel yıllık %11,8 artarak 3,9 mlr TL’ye yükseldi. Güçlü performansın arkasında mobil ve genişbant segmentlerinde güçlü büyüme etkili oldu. Sabit ses gelirleri yıllık bazda %6,9 daraldı. Genişbant gelirlerindeki abone sayısındaki %8,2 ve abone başına ortalama gelirde %3,16 artış büyüme tarafını destekledi.

Mobil segment büyümesi devam ediyor 2Ç16’da 310 bin adet ve son bir yılda 1,3 milyon adet net yeni abone eklenmesiyle ile toplam abone sayısı 18 milyona ulaştı (%7,7 artış). Faturalı abone oranı son bir yılda %49,7’den %51,7’ye yükseldi.

FAVÖK beklentilere paralel geldi FAVÖK tahminimizle paralel yıllık bazda aynı kalarak 1,3 milyar TL oldu. (BNPP beklentisi: 1,3 mlr TL), FAVÖK marjı ise beklenenden yüksek finansal gider nedeniyle yıllık bazda 3,8 puan azalarak %33,6 ile beklentimizin altında kaldı (BNPP beklentisi: %34,5, piyasa beklentisi %34,3). Pazarlama giderlerindeki % 25, yönetim giderlerine %20 ve şüpheli alacak karşılığı giderleri 140% artış nedeniyle faaliyet giderleri yıllık bazda %23 artarak 1,17 milyar oldu (BNPP beklentisi 1.09 milyar  TL). 2H15’de takipte olan alacakların muhasebeleştirilmesinde yapılan değişiklikten dolayı ayrılan karşılıklar yükselmişti. Bu sebeplerden dolayı, 2Y16’da faaliyet giderlerinin baz etkisi ile normalleşmesini ve 2H16‘da marjlara olumlu katkısının olmasını bekliyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Satış gelirlerinde kuvvetli artış devam ederken, operasyonel karlılıkta beklenen doğrultudaki düşüş yavaşladı

Türk Telekom 2Ç16’da, operasyonel karlılıktaki beklenen doğrultudaki azalma, yeni satın alınan spektrum ve ilgili yatırımlar nedeniyle amortisman giderlerinde ve bunlara bağlı olarak efektif vergi oranındaki artışlar nedenleriyle, önceki yılın %26.1 altında, TL 247.6mn tutarında net kar açıklamıştır.

Grup’un 2Ç16 net karı, piyasa ortalama beklentisi olan TL 316.5mn’un altında, ancak tahminimiz olan TL 260.4mn’a yakın gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un %33.0 oranında hesapladığımız 2Ç16 konsolide FAVÖK marjı, piyasa ortalama beklentisi olan %34.2’nin altında, bizim beklentimiz olan %32.5’a ise yakın olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların açıklanmasını ardından, Grup, 2016 yılı beklentilerinde herhangi bir değişiklik öngörmemiştir. Türk Telekom’un 2016 yılı beklentileri, bu yıl için %35-36 aralığında bir FAVÖK marjına işaret etmektedir. Grup, 2Y16 operasyonel karlılığında görece bir iyileşme beklemektedir.

Biz de, LTE lansmanı ile ilgili harcamaların etkisinin azalacağı ve özellikle 1Ç operasyonel karlılığını etkilemiş olan marka birleştirme ile ilgili giderlerin yılın ikinci yarısında bulunmayacağı sebepleriyle, önümüzdeki dönemlerde Grup’un operasyonel karlılığında iyileşme gerçekleşebileceğini düşünmekteyiz. Böylelikle, Türk Telekom’un beklentilerin altında açıklanmış olan 2Ç16 net karına olası negatif ilk tepkinin, dikkatin Grup’un önümüzdeki dönemlerdeki iyileşen performansına yönlenebilecek olması ile oldukça sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış 2Ç16’da da devam etmiştir

Türk Telekom, 2Ç16’da, abone bazındaki artış, ve büyük ölçüde data kullanımının artmasına bağlı olarak ortalama abone başına gelirlerindeki artışlar ile, yıllık %11.8, ve bir önceki döneme göre %3.7 oranında artış ile, piyasa ortalama beklentisi olan TL 3,881mn’un hafif üzerinde, ve beklentimiz olan TL 3,890mn’a yakın olarak, TL 3,940mn tutarında satış gelirleri elde etmiştir. Grup’un mobil gelirleri belirgin (yıllık %16.2) artış göstermiş, genişbant gelirleri de bu dönemde yıllık %11.5 oranında artmıştır. Sabit hat ses
hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalma ise, bu segmentte abone başına elde edilen gelirlerdeki yıllık %1.7 oranındaki artışın etkisiyle, yavaşlayarak %6.9 oranında  gerçekleşmiştir.

Operasyonel karlılık, Grup’un beklentileri doğrultusunda, önceki yılın aynı dönemine göre azalış göstermiştir – Türk Telekom 2Ç16’da, LTE lansmanı ile ilgili devam eden ticari giderler, personel giderlerindeki görece artış, ve yükseliş gösteren şüpheli alacak karşılıkları nedenleriyle, hesaplamalarımıza göre, yıllık olarak %3.6 azalışla (çeyreksel %5.2 artış) TL 1,299mn tutarında konsolide FAVÖK elde etmiştir. Böylelikle, Grup’un 2Ç16 FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 5.3 y.p. gerileyerek, %33.0 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un 2Ç16 sonuçlarını, abone sayısı ve gelirlerindeki artışlar nedenleriyle olumlu değerlendirmekteyiz. Grup’un YBB FAVÖK marjında gerçekleşen yıllık gerilemenin hız kaybediyor olduğu da bu dönem sonuçlarında gözlemlenmektedir.

Tahminlerimizi büyük ölçüde korumakta ve Türk Telekom hisseleri üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Grup hisseleri hâlihazırda 2016T 5.8x ve 13.1x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler  yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla, 5.9x ve17.2x çarpanlarla işlem görmektedirler.

Satış gelirlerindeki kuvvetli artış, 2Ç16’da da devam etmiştir – Türk Telekom’un 2Ç16 konsolide satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %11.8 oranında artarak TL 3,940mn olarak gerçekleşmiştir.

Açıklanan satış gelirleri, beklentilerin hafif üzerindedir.

Grup’un mobil satış gelirlerindeki artış, 2Ç16’da hızlanarak yıllık %16.2 olarak gerçekleşmiştir (çeyreksel: %6.2). Böylelikle Türk Telekom’un mobil satış gelirleri TL 1,413mn’a ulaşmıştır. Grup, 2Ç16’da bu segmentte 0.3mn net abone kaydı gerçekleştirmiştir.  net abone kazanımlarının tamamı faturalı hat abonelerinden oluşmaktadır. Böylelikle Türk Telekom’un toplam mobil abone sayısı, 2Ç16 sonunda 18.0mn’a ulaşmıştır. Faturalı hat abonelerinin toplam abone sayısı içindeki payı ise, %51.7’ye yükselmiştir (1Ç16: %50.3, 2Ç15: %49.7). Ayrıca, bu segmentte abone başı elde edilen gelirler, özellikle daha yüksek data paketlerine olan talebin artmasıyla, önceki yılın aynı dönemine göre %8.2 oranında artış göstererek TL 25.1 olarak gerçekleşmiştir. 2Ç16’da TL 1,027mn’a ulaşan geniş bant satış gelirleri, fiber abone sayısındaki 0.1mn artış ve abone başı elde edilen gelirlerde gerçekleşen yıllık %3.2 yükseliş neticesinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11.5 oranında artış göstermiştir.

Türk Telekom’un toplam geniş bant abone sayısı 2Ç16’da 8.3mn’a ulaşmıştır. Geniş bant segmentinde abone başı elde edilen gelirler ise TL 41.5’a ulaşmıştır. Sabit hat ses gelirlerindeki azalış yavaşlayarak bu dönemde %-6.9 olarak gerçekleşmiştir. Sabit hat ses hizmetinden abone başına elde edilen gelirler, yıllık %1.7 oranında artış göstererek TL 23.7’ye ulaşmış ve abone sayısındaki azalış da çeyreklik olarak 0.1mn ile sınırlı kalmıştır. Kurumsal veri hizmetlerinden elde edilen gelirler, önceki yılın aynı dönemine göre %4.9 oranında artarak TL 319mn, uluslararası satışlardan elde edilen gelirler ise, %9.3 oranında artarak TL 118mn olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom, ilk kez bu çeyrekte TV gelirlerini paylaşmıştır. Grup’un TV gelirlerinde, abone sayısındaki çeyreksel net 0.1mn artış ve abone başı elde edilen gelirlerdeki yıllık %35.7 yükseliş neticesinde, yıllık %55.6 artış gözlemlenmiştir (TL 42mn).

Grup’un diğer gelirlerinin (TL 186mn) de yıllık %67.6 oranında artış göstermiş olması ile, Türk Telekom’un 2Ç16 toplam gelirleri, yıllık %11.8 oranında artış göstererek TL 3,940mn’a ulaşmıştır. Grup’un operasyonel karlılığı öngörülen doğrultuda zayıflama göstermiştir – Türk Telekom’un 2Ç16 FAVÖK marjı, LTE lansmanı ile ilgili ticari giderler (+TL 67mn), personel giderlerindeki nispi artış (TL 81mn), ve şüpheli alacak karşılıklarındaki artışlar (TL 57mn) nedenleriyle, hesaplamalarımıza göre, önceki yılın aynı dönemine göre 5.3 y.p. azalış göstermiştir. Grup, bu dönemde hesaplamalarımıza göre yıllık %3.6 oranında azalışla (çeyreksel: %5.2 artış ile) TL 1,299mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Türk Telekom’un 2Ç16 FAVÖK marjı, böylelikle yıllık 5.3 y.p. azalarak (çeyreksel 0.5 y.p. artış) hesaplamalarımıza göre %33.0 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Grup’un mobil iş kolunda temin ettiği AVÖK’ün konsolide FAVÖK’e olan katkısı %28.2’ye yükselmiştir (2Ç15: %23.2).

Türk Telekom, 2Ç16’da, özellikle LTE lansmanı ile ilgili artan ticari giderlerin etkisi, görece artış göstermiş olan personel giderleri, yeni temin edilen spektrumlar sebebiyle artış gösteren amortisman giderleri ve vergi giderleri nedenleriyle, önceki yılın aynı dönemine göre %26.1 oranında azalışla, TL 247.6mn tutarında net kar açıklamıştır. Türk Telekom, bu dönemde TL 205mn tutarında net finansman giderleri kaydetmiştir (2Ç15: TL 352mn). Grup’un vergi giderleri ise önceki yılın aynı döneminin üzerinde, TL 168mn olarak gerçekleşmiştir (1Ç15: TL125mn). Böylelikle, Türk Telekom’un net karı, büyük ölçüde operasyonel karlılıktaki azalışa bağlı olarak, yıllık %26.1 oranında azalış göstererek TL 247.6mn olarak gerçekleşmiştir.

Grup, bu çeyrekte TL 689mn tutarında yatırım harcaması ve TL 840mn tutarında temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. Böylelikle 2Ç16 sonunda Türk Telekom’un konsolide net borç tutarı 2Ç16 sonunda TL 10.5mlyr’a yükselmiştir (1Ç16 sonu: TL 8.8mlyr)

HALK YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Şirketin açıklamış olduğu ikinci çeyrek net kâr rakamı piyasa beklentisinin altında kaldı. Türk Telekom 2Ç16’da, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 335 milyon TL net kâra karşılık, hem bizim beklentimiz olan 342 milyon TL’nin hem de piyasa ortalama beklentisi olan 321 milyon TL’nin altında 248 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen yıl ikinci çeyrekte kaydedilen 352 milyon TL’lik net finansman giderinin 2016 yılı ikinci çeyreğinde 205 milyon TL’ye gerilemesine karşın, özellikle amortisman ve itfa giderleri ile vergi giderlerinde görülen artışın etkisiyle net kâr beklentilerin altında kaldı.

TTKOM için 7,16 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 6,62 TL’ye indiriyor, ancak sunduğu prim potansiyeli nedeniyle “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. FAVÖK ve net kâr tarafında beklentimizin altında kalan ikinci çeyrek sonuçları, iskonto oranındaki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, TTKOM için  7,16 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 6,62 TL’ye indiriyor, ancak sunduğu getiri potansiyeli sebebiyle “TUT” olan
tavsiyemizi koruyoruz. Türk Telekom’un, özellikle sabit genişbant ve mobil segmentlerindeki yüksek büyümenin de katkısıyla 2016 yılını %10 gelir büyümesiyle tamamlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan şirketin Avea, Ttnet ve Turk Telekom markalarını Turk Telekom markası adı altında birleştirmesi ve tek satış noktasından bütün hizmetleri sağlayacak olmasının yaratacağı sinerji doğrultusunda, gelir büyümesi ve maliyet kalemlerinde iyileşmenin görülebileceğini öngörüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Türk Telekom’un ikinci çeyrek net dönem karı 248mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında daralmış ve hem 413mn TL olan bizim beklentimizin, hem de 321mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek vergi gideri ve düşük brüt kar rakamı etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artmış ve 3,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirlerindeki büyüme ise özellikle sabit hat gelirlerindeki artış ile sağlanmıştır.

Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %23 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 5 puan gerileme ile %45 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %23 olmuştur. Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 32mn TL’den bu sene 4mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet kar marjı 7 puan gerileme ile %15 olmuştur. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 147mn TL azalarak 205mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket’in 2Ç2015’teki 125mn TL’lik vergi gideri 2Ç2016’da 167mn TL’ye yükselmiştir. Net kar marjı 3 puan gerilemeyle %6 olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu 2Ç16 – 27.07.2016

Kapanış (TL) : 5.99 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 20965 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.64 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.7

4G lansmanı ile ilgili giderler karlılığı 2Ç’te aşağı çekti

Türk Telekom beklentilerin altında (İş Yatırım :TL275mn Piyasa: TL303mn) 2Ç16’de yıllık bazda %26, çeyrek bazda %39 düşüşle 248 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki yıllık bazdaki düşüş faaliyet giderlerindeki, amortisman giderindeki, ve vergi giderindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan amortisman giderlerindeki artış ile kambiyo giderlerindeki yükseliş net karın çeyrek bazda gerilemesine neden oldu.

Türk Telekom’un 2Ç16’deki konsolide cirosu beklentilere parallel yıllık bazda %12 artışla 3.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobile ve broadband abone sayılarındaki artış konsolide ciro artışının ana nedenlerini oluşturmaktadır.

Şirketin konsolide FAVÖK rakamı piyasa beklentisine parallel ancak bizim beklentimizin biraz üzerinde yıllık bazda %2 düşüşle 1,325 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK’deki düşüş personel giderlerindeki artışa, 4.5G lansmanı ile ilgili reklam giderlerindeki yükselişe ve şüpheli alacak giderlerindeki artışa bağlanabilir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yüzde 4.6 puan gerileyerek 2Ç16’de %33.6’a düştü. Şirketin 2Ç15’deki 339 milyon TL net finansman gideri artan faiz giderine rağmen kur farkı giderlerindeki düşüş sayesinde 2Ç16’de 212 milyon TL’de geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – TTKOM Hisse Yorumu – 25.07.2016

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): S&P Global Ratings, Şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BBB-” (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiş, görünümünü de durağandan negatife indirmiştir. Görünümün indirilmesinde ülke görünümünün indirilmesi etkili olmuştur.

 

REKABET KURULU’NDAN TÜRK TELEKOM’A CEZA Haber – 10.06.2016

İSTANBUL (İHA) – Rekabet Kurulu, Türk Telekom’a rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 34 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinden yayımlanan karar göre, kurul, Türk Telekom’a ekabeti  ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Türk Telekom’a 34 milyon lira idari para cezası verdi.  Açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı: “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 09.06.2016 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 16-20/326-146 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularına yönelik bazı uygulamaları ile sözleşme yapmayı reddetmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile, bu nedenlerle Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,45 (binde dört buçuk) oranında olmak üzere, 33.983.792,76 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na tesis paylaşım hizmeti kapsamında parçalı güzergâh bildirilmesinin tesis paylaşım sürecine olan olumsuz etkilerine ve paylaşım taleplerinin parçalı güzergâh ile karşılanabilmesinin mümkün olduğu durumların tesis paylaşımı talep eden teşebbüsler lehine düzenlenmesinin pazardaki rekabeti artıracağına ilişkin görüş gönderilmek üzere Başkanlığın görevlendirilmesine OYBİRLİĞİ ile,

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan başvurularda yer alan iddia konusu eylemlere ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince geçici tedbir talebinin reddine OYBİRLİĞİ ile Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir”.

 

HSBC – TTKOM Hisse Yorumu 1Ç16 – 09.05.2016

Karlılıkta toparlanma yılsonuna doğru gelecek

Telekom şirketlerinin operasyonel marjları 4.5G’nin devreye alınması sebebiyle kısa vadede baskı altında kalmaya devam edecek. Marjların yılın ikinci yarısında daha iyi olmasını bekliyoruz

Temettü görünümü açısından Türk Telekom daha olumlu bir noktada yer alırken Turkcell’deki birleşme ve satınalma konularındaki belirsizlikler ve ortaklar arasında yeniden gündeme gelen anlaşmazlık görünümü bulandırıyor

Türk Telekom için hedef fiyatımızı 7.5 TL’den 7.3 TL’ye düşürüyoruz, önerimizi Tut’tan Al’a yükseltiyoruz. Turkcell için 12 TL olan hedef fiyatımızı ve Tut önerimizi koruyoruz”

 

İŞ Yatırım – TTKOM Hisse Yorumu – 21.04.2016

Kapanış (TL) : 7 – Hedef Fiyat (TL) : 6.87 – Piyasa Deg.(TL) : 24500 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.23 TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.85

Artan reklam giderleri ve tek seferlik personel gideri artışı satışlardaki büyümenin VAFÖK’e yansımasını engelledi

Turk Telekom 1Ç16’da 408mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç15’te 27mn TL, 4Ç15’te 1.039mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 421mn TL net karın hafif, ancak piyasa beklentisi olan 491mn TL’nin oldukça altında oldu. Sapmanın en önemli nedenleri güçlü abone ve satış performansına rağmen VAFÖK marjının tahminlerin altında kalması ve kurumlar vergisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi oldu. Satış gelirleri halka arzdan beri en yüksek büyüme olan %11 yıllık büyüme ile 3.801mn TL (bizim beklentimiz 3.644mn TL, piyasa beklentisi: 3.687mn TL) olarak gerçekleşti. Bu artışın ardında mobil abone büyümesi etkili oldu.

Konsolide VAFÖK 1.262mn TL olarak açıklandı ki bu rakam %33,2 marja ve yıllık bazda %5 daralmaya işaret etmektedir. VAFÖK’teki daralma marka birleşmesi ve 4.5G’nin lansmanı nedeniyle artan reklam harcamalarından kaynaklandı. Grup ayrıca bu çeyrekte gönüllü bir erken emeklilik programı başlattı ve bu uygulama personel giderlerinde 35mn TL ek bir artışa neden oldu. Önümüzdeki çeyreklerde tek seferlik personel giderinin olmaması ve reklam harcamalarının normalleşmesi nedeniyle şirketin maliyet bazında bir iyileşme bekliyoruz.

TTKOM bu çeyrekte güçlü TL sayesinde kur farkı geliri yazdı ve 30mn TL gibi düşük bir net finansman gideri açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 737mn TL net finansman gideri yazmıştı. Ancak vergi öncesi karın büyümesi nedeniyle şirketin vergi gideri 103mn TL yıllık artışla 166mn TL olarak gerçekleşti.

TTKOM ayrıca yeni Genel Kurul tarihini 16 Mayıs 2016 olarak açıkladı. Genel Kurul’da hisse başına 0,24 TL olarak belirlenen ve 30 Mayıs 2016’dan itibaren dağıtılması hedeflenen temettü onaylanacak.

Yorum: Şirket sonuçları ile ilgili bugün bir telekonferans düzenleyecek. Biz beklentilerin altında kalan VAFÖK marjı nedeniyle bugün hissede hafif negatif bir reaksiyon bekliyoruz. today. Ancak şirketin 2016 yılı için %7-9 arasında satış geliri büyümesi ve %5-7 arasında VAFÖK büyümesi öngörülerini koruduğunu belirtelim.

 

TERA YATIRIM – TTKOM 1Ç16 Kar Yorumu – 21.04.2016

TCMB beklendiği gibi faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirime gitti. Önceki ayki toplantıdaki PPK notuna ilave olarak, enflasyonda gözlenen düşüşün işlenmemiş gıda kaynaklı olarak devam edeceği ifade edildi. Enflasyon trendini, hem faizler açısından dolayısıyla hisse değerlemeleri açısından olumlu değerlendirilmekteyiz.

TTKOM 1ç16 döneminde marj beklentilerinin altında karlılık açıkladı. Asıl sebep 4.5G lansmanı ve marka birleşmesi ile ilgili yapılan reklam ve pazarlama giderleri olarak görünmekte. Bu harcamaların etkisi önümüzdeki çeyreklerde yavaş yavaş azalacaktır ancak ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kalmış olması bugün bir miktar satış getirebilir. Sene başından beri TTKOM’un TCELL’den yaklaşık %7 daha iyi performans göstermiş olduğunu gözönüne aldığımızda, kısa vadede TCELL’in TTKOM’a göre daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyoruz. TCELL ilk çeyrek sonuçlarını 28 Nisan’da açıklayacak.

 

Halk Yatırım – TTKOM Hisse Yorumu 21.04.2016

Halk Yatırım, Türk Telekom için ‘EKLE’ tavsiyesini ‘TUT’a çekti,Halk Yatırım konu ile ilgili raporunda, Türk Telekom hedef fiyatını 6,80TL’den 7,16TL’ye yükselttiklerini belirtti. Raporda şu değerlendirme yapıldı:

Şirketin açıklamış olduğu ilk çeyrek net kâr rakamı piyasa beklentisinin altında kaldı. Türk Telekom 1Ç16’da geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 27 milyon TL net kâra karşılık 408 milyon TL net kâr açıkladı (piyasa beklentisi 495 milyon TL net kâr). 2016 yılı ilk çeyreğine kıyasla daha elverişli olan kur ortamının desteğiyle net karda önemli oranda iyileşme yaşandı (1Ç15: 27 milyon TL net kâr). Geçen yıl ilk çeyrekte kaydedilen 709 milyon TL’lik net finansman giderine karşın, 2016 yılı ilk çeyreğinde 12 milyon TL’lik net finansman gideri kaydedildi.

TTKOM için 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak EKLE olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. İlk çeyrek finansallarının ardından, TTKOM için iskonto oranındaki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak sunduğu sınırlı getiri potansiyeli sebebiyle “EKLE” olan tavsiyemizi “TUT”a çekiyoruz.

Mobil ve genişbant gelirlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda gelirlerde %10,7’lik artış kaydedildi. Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde 3,80 milyar TL (Piyasa Beklentisi: 3,70 milyarTL) gelir elde ederken, bu rakam geçen yıl aynı dönemine göre %10,7 (1Ç15: 3,43 milyarTL), bir önceki çeyreğe göre ise %1,7’lik düşüşe (4Ç15: 3,86 milyar TL) işaret etmektedir. Yıllık bazda gelirlerdeki bu artışın mobil ve genişbant gelirlerindeki yükselişten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Sabit hat gelirleri 1Ç16’da yıllık bazda %11,3 artarak 2,65 milyar TL’ye ulaştı. Son dönemde hızlı büyüyen kurumsal data hizmet gelirleri ise, ilk çeyrekte de yıllık bazda %34,9 artışla büyümesini sürdürdü. Sabit tarafın 1Ç16 FAVÖK’ü %1,5’lik artışla 1,13 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil hizmet gelirleri, devam eden abone artışı ve mobil data gelirlerindeki büyümenin etkisiyle, yıllık bazda %14,4 artarak 1,33 milyar TL’ye yükseldi. Mobil abone sayısı ise,ilk çeyrekte 461 bin net abone kazanımı ile 17,7 milyona ulaştı.

FAVÖK piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Faturalı abone oranı geçen çeyrekteki %50,3 oranını korudu. Genişbant gelirleri ise yıllık bazda hem abone kazançları hem de abone başına gelirlerdeki artış sayesinde %9,4’lük artış gösterdi. FAVÖK, 2016 yılı ilk çeyreğinde, ticari giderler ve personel giderlerindeki artıştan dolayı, yıllık %6,6 düşüş ile 1,23 milyar TL seviyesine geriledi.

Ticari giderler, marka birleşimi ve 4.5G lansmanına ilişkin artan reklam ve pazarlama giderlerinin etkisi ile yıllık bazda %62 artışla 340 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç15: 210 milyon TL). Ayrıca, grubun uyguladığı erken emeklilik programının etkisiyle personel giderleri yıllık bazda %18 artarak 694 milyon TL’ye yükseldi (1Ç15: 588 milyon TL). FAVÖK marjı ise, geçen yıl ilk çeyrekteki %39 seviyesinden %33 seviyesine gerilerken, Mobil FAVÖK marjı 1Ç16’da %10 (1Ç15: %18), sabit segment FAVÖK marjı da %43 seviyesine geriledi (1Ç15: %47). TTKOM için 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak EKLE olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. İlk çeyrek finansallarının ardından, TTKOM için  iskonto oranındaki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 6,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 7,16’ya yükseltiyor, ancak sunduğu sınırlı getiri potansiyeli sebebiyle “EKLE” olan tavsiyemizi “TUT”a çekiyoruz.”

 

AK YATIRIM – Türk Telekom TTKOM Hisse Yorumu – 21.04.2016

Ak Yatırım’ın Türk Telekom ile ilgili raporunda, hisse için ‘Endeksin Altında Getiri’ tavsiyesini korudukları bildirildi. Raporda şu değerlendirme yapıldı:

Türk Telekom HAFİF OLUMSUZ  Öneri: Endeksin Altında Getiri, 12 Aylık Hedef Fiyat:6,40TL,

1Ç16’da 408 milyon TL net kâr açıkladı.

Açıklanan rakam piyasa ortalama beklentisi olan 491 milyon TL’nin %20 altında, Ak Yatırım tahmini olan 430 milyon TL’nin ise %5 altında geldi. Şirket, 1Ç15’teki 27 milyon TL’nin ise çok üzerinde bir kâr rakamı açıkladı. Kârın piyasa beklentisinin altında gerçekleşmesi biraz olumsuz algılanabilir. Düşen kur farkı giderleri ile net kârda yıllık bazda yüksek büyüme gerçekleşti. 1Ç16 cirosu yıllık %11 büyüme ile 3.801 milyon TL olarak erçekleşerek, piyasa beklentisi olan 3.687 milyon TL ve Ak Yatırım tahmini olan 3.709 milyon TL’ye yakın geldi. Tek marka çalışmaları ve LTE (4.5G) reklam ve pazarlama  harcamaları ile VAFÖK yıllık %5 daralmayla 1.261 milyon TL olarak gerçekleşti  piyasa beklentisi olan 1.301 milyon TL ve Ak Yatırım tahmini olan 1.262 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 1Ç16 VAFÖK marjı, %33,2 ile 1Ç15’deki %38,7 marja göre daraldı. Sonuçlar sonrası tahmin ve değerlememizde bir miktar revizyon yaparak 12 aylık hedef fiyatımızı 6,00 TL’den 6,40 TL’ye çektik. Endeksin Altında Getiri beklentimizi koruyoruz.