Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları TAT Gıda TATG...

TAT Gıda TATGD Hisse Analiz ve Yorumları

tatgd-hisse-yorumlariTAT Gıda TATGD hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TATGD ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

HALK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

2Ç20 Finansal Sonuçlar:  Pozitif – Hisse Fiyatı: 10,00 TL Hedef Fiyat: 11,10 TL Getiri Potansiyeli: %11 – Beklentimizin altında gelen net kar rakamı. Tat Gıda, yılın ikinci çeyreğinde, beklentimizin %9,8 altında, ortalama piyasa beklentisinin %9,8 üzerinde, yıllık bazda %64,6 artışla 32,1 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin altında gelen net karda, tahminimizin altında gerçekleşen operasyonel performans etkili oldu.

Salça&konserve segmentinin öncülüğünde satış gelirleri artış kaydetti. Satış gelirleri beklentimizin %13,2, ortalama piyasa beklentisinin %3,0 altında, yıllık bazda %35,7 artışla 368 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin altında gerçekleşen satış gelirlerinde tahminimizin altında kalan salça&konserve satış hacmi etkili oldu. Salça&konserve ve süt ürünleri segmentlerinin satış gelirleri yıllık bazda sırasıyla %46,9 ve %25,2 artışlar gösterdi. Satış hacmi tarafında ise, salça&konserve segmenti yıllık %28,7 artış kaydederken, süt&süt ürünleri segmenti %15,0 arttı. Salça&konserve segmenti birim satış fiyatı yıllık bazda %14,2 artışla 9,3 TL/kg, süt&süt ürünleri segmenti birim satış fiyatı %8,9 artarak 5,0 TL/kg seviyesine yükseldi. Kar marjı daha yüksek olan salça&konserve segmentinin toplam satış gelirleri içerisindeki ağırlığı yıllık bazda 4,0 puan artışla %52,0 seviyesine yükseldi. Bu doğrultuda, brüt kar marjı yıllık bazda 1,7 puan artışla %22,0 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel karlılık beklentimizin altında gerçekleşti. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde beklentimizin %21,5 altında, ortalama piyasa beklentisinin %3,9 üzerinde, yıllık bazda %99,3 artışla 45,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 2Ç20’de yıllık bazda 3,9 puan artışla %12,3 seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjındaki iyileşmeye ilave olarak faaliyet giderleri/satış gelirleri rasyosunun yıllık bazda 2,6 puan azalış kaydetmesi FAVÖK marjını destekledi.

Sonuçların hisse performansını pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz. Beklentimizin altında gerçekleşen sonuçlara rağmen ortalama piyasa beklentisinin üzerinde kaydedilen net kar rakamından dolayı, ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda TATGD için 12-aylık hedef fiyatımız olan 11,10 TL’yi koruyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Tat Gıda 2Ç20 finansallarında sırasıyla TL368milyon ciro (yıllık %36 artış), TL45mn FAVÖK (yıllık %99 artış), TL32mn net kar (yıllık %65 artış) açıklamıştır. Ciro piyasa beklentilerine paralel gelirken, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %7 ve %18 oranlarında aşmıştır. İkinci çeyrekteki göreceli normalleşmeye rağmen Kovid-19 etkisinin, güçlü salça segmentinin, ihracatın ve yoğurt segmentinde Mart’ta bir indirim perakendecisi için başlanılan özel markalı üretimin etkilediği finansallarda gerek brüt marj açısından iyileşme gerekse faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki düşüşün da etkisiyle FAVÖK marjı %12.3’le yıllık bazda 393bps yükselmiştir. Marj açısından göreceli olarak yüksek salça segmentindeki ciro büyümesi %47, süt segmenti büyümesi ise %25’dir. Finansallar hakkında muhtemel detaylar açısından 7 Ağustos günü 17:00’deki telekonferansı önem arz etmektedir. Operasyonel karlılık dışında Kovid-19 haber akışı, yakın dönemde tekrar haberlerde geçmiş olan SEK’in olası satışına yönelik çalışmalar ve İzmir’deki eski makarna fabrika arsasına yönelik orta vadede gelişmeler katalistleri arasında yer almaktadır. Hisse için uzun vadeli Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve hisse başına TL10.00 hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 32.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 29.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %65 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 arttı. Net satışlar 368 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 379 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç20’de 45 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %99 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 44 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 393 baz puan artarak %12.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 166 baz puan arttı ve %22.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 259 baz puan azaldı ve %11.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 521 milyon TL (2Ç19: 387 milyon TL ve 1Ç20: 554 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %38.5 (2Ç19: %36.7 ve 1Ç20: 44.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 azalarak 133 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 9.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TAT Gıda Medyada Çıkan Haberler ile İlgili Açıklama Yaptı – 11.06.2020

Süt ve süt ürünleri işkolumuz hakkında medyada çıkan haberlerle ilgili olarak, Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde açıklamalarımız aşağıda sunulmaktadır.

Süt ve süt ürünleri işkolumuzda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlık hizmeti alınması için 3 Aralık 2019 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Söz konusu görevlendirme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekle birlikte, görevlendirme tarihinden sonra yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak üzerinde çalışılan stratejik alternatiflere dair bu aşamada herhangi bir somut karar alınmamıştır.

3 Aralık 2019 tarihinde yapılan görevlendirmenin kamuya açıklanması, süreçte Şirketimizin rekabet ve pazarlık gücünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden, Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin bu aşamadan sonra sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

 

HALK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Beklentimizin üzerinde gelen net kar rakamı. Tat Gıda, yılın ilk çeyreğinde, beklentimizin %40,9 üzerinde, yıllık bazda %109,4 artışla 28,7 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karda, tahminimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans etkili oldu.

Salça & konserve segmentinin öncülüğünde satış gelirleri artış kaydetti. Satış gelirleri beklentimizin %15,8 üzerinde, yıllık bazda %43,9 artışla 377 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Salça&konserve ve süt ürünleri segmentlerinin satış gelirleri yıllık bazda sırasıyla %62,6 ve %27,3 artışlar gösterdi. Satış hacmi tarafında ise, salça&konserve segmenti yıllık %52,2 artış kaydederken, süt&süt ürünleri segmenti %11,8 arttı. Salça&konserve segmenti birim satış fiyatı yıllık bazda %6,8 artışla 8,17 TL/kg, süt&süt ürünleri segmenti birim satış fiyatı %13,8 artarak 4,94 TL/kg seviyesine yükseldi. Satış gelirlerindeki yıllık %43,9 artışa karşın satışların maliyeti yıllık %44,2 artış göstererek brüt kar marjının yıllık bazda 0,2 puan azalışla %22,4 seviyesinde gerçekleşmesine neden oldu.

Operasyonel karlılık marjında rekor seviye. FAVÖK yılın ilk çeyreğinde beklentimizin %48,3 üzerinde, yıllık bazda %111,7 artışla 48,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjındaki gerilemeye karşın faaliyet giderlerinin yıllık bazda yatay kalması FAVÖK’ün yıllık bazda artış göstermesinde ana etken oldu. Böylece FAVÖK marjı 1Ç20’de yıllık bazda 4,1 puan artışla %12,9 seviyesinde gerçekleşirken, son 10 yıldaki en yüksek çeyreklik operasyonel karlılık marjına ulaştı.

Makarna segmenti satışı kaynaklı tek seferlik gelir net karı destekledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, 1Ç20’de 8,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri ve artan efektif vergi oranı net karı baskılarken, geçen yılın aynı döneminin aksine 1Ç20’de 0,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşen makarna segmenti satışı kaynaklı kaydedilen tek seferlik gelir net karı destekledi.

Sonuçların hisse performansını pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamasına rağmen, FAVÖK ve net karda yıllık bazda görülen güçlü artışlar nedeniyle finansalların hisse performansına etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda TATGD için 12-aylık hedef fiyatımız olan 9,00 TL’yi koruyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 28.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %109 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 arttı. Net satışlar 377 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 arttı. Salça ve konserve ürünlerinin cirosu %63 artarken, süt ve süt ürünlerinin cirosu %27 arttı. Şirketin toplam satış hacmi, yıllık bazda, %25 arttı. Salça ve konserve ürünlerinin satış hacmi %52 artarken, süt ve süt ürünlerinin satış hacmi %12 arttı.

Şirketin ortalama fiyatlarını inceldiğimizde ise, Tat Gıda’nın %15 fiyat artışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Alt detaylarına baktığımızda, salça ve konserve ürünleri segmentinin, ortalama fiyatlarının, ton bazında yıllık olarak, sırasıyla, %7 artmış olup, süt ve süt ürünleri segmentinin, ortalama fiyatlarının, ton bazında yıllık olarak, sırasıyla, %15 arttı. Şirket, 1Ç20’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %112 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 413 baz puan artarak %12.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 13 baz puan azaldı ve %22.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 459 baz puan azaldı ve %10.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 554 milyon TL (1Ç19: 412 milyon TL ve 4Ç19: 556 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.1 (1Ç19: %39.1 ve 4Ç19: 48.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 216 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.0 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Tat Gıda 1Ç20 finansallarında sırasıyla TL377milyon ciro (yıllık %44 artış), TL49mn FAVÖK (yıllık %112 artış), TL29mn net kar (yıllık %109 artış) açıklamıştır. Kovid-19 etkisinin desteklediği finansallarda faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki düşüşün da etkisiyle FAVÖK marjı %12.9’la yıllık bazda 413bps yükselmiştir. Marj açısından göreceli olarak yüksek salça segmentindeki ciro büyümesi %63, süt segmenti büyümesi ise %27’dir. Finansallar hakkında muhtemel detaylar açısından bugün 17:00’deki telekonferansı önem arz etmektedir. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi revize hisse başı TL8.80 hedef fiyatla muhafaza ediyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Tat Gıda (TATGD, Pozitif): 2020’nin 1. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %109,4 artışla 28,7mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin ilk çeyrekte 20mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket’in 1Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,9 oranında artışla 377,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti %44,2 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,1 oranında artarak 84,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde sadece %1,2 artışla 41,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,3mn TL gelir elde eden şirketin faaliyet karı %88 oranında artmış ve 47,9mn TL olmuştur. Şirket finansman tarafında ise 8,9mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi karı 39,1mn TL olan şirket, 11mn TL vergi gideri ve 0,6mn TL durdurulan faaliyet dönem karı sonrası 28,7mn TL net dönem karı elde etmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 21.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %177 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %81 arttı. Net satışlar 313 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 4Ç19’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %380 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 684 baz puan artarak %9.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 714 baz puan büyüdü ve %22.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 44 baz puan büyüdü ve %14.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 217 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 556 milyon TL (4Ç18: 421 milyon TL ve 3Ç19: 501 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48.7 (4Ç18: %40.4 ve 3Ç19: 46.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.7 F/K çarpanından ve 11.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

Tat Gıda makarna işkolundan çıkışının da etkisiyle revize ettiği 4Ç19 finansallarında TL21mn net kar (yıllık +%177) açıklamıştır. Durdurulan faaliyetlere ilişkin TL6mn’luk karı içeren finansallarda ciro yıllık bazda %29 artmıştır, operasyonel olarak marjlarda iyileşme söz konusu olmuştur. Şirketin göreceli olarak daha düşük marjlı özel markalı ürün üretimini bırakmasının da bunda payı olduğunu düşünüyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 17:00’dedir. Sonuçların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

ZİRAAT YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

Tat Gıda (TATGD, Pozitif): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %176,9 artışla 21,2mn TL olmuştur. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 oranında artışla 312,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti %17,8 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,2 oranında artarak 70,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %32,6 artışla 46,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,9mn TL gelir elde eden şirketin faaliyet karı %61,8 oranında artmış ve 29,3mn TL olmuştur. Şirket finansman tarafında ise 10,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Vergi öncesi karı 19,3mn TL olan şirket, 4,4mn TL vergi gideri ve 6,2mn TL durdurulan faaliyet dönem karı sonrası 21,2mn TL net dönem karı elde etmiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %71,5 oranında artarak 66,1mn TL’ye yükselmiştir.

 

HALK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Hedef Fiyat: 6,20 TL Getiri Potansiyeli: %32 / Beklentilerin altında gelen net kar rakamı. Tat Gıda, yılın üçüncü çeyreğinde, beklentimiz ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisinin %13,0 altında, yıllık bazda %74,0 artışla 11,7 milyon TL net kar açıkladı.

Azalan satış hacmi nedeniyle satış gelirleri geriledi. Satış gelirleri beklentimiz olan 313 milyon TL’nin %5,4, ortalama piyasa beklentisi olan 323 milyon TL’nin %8,3 altında, yıllık bazda %4,3 azalışla 296 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayı başında faaliyetleri durdurulan makarna segmenti kaynaklı satış geliri kaydedilmemesi beklentimizin altında gelen satış gelirinde etken oldu. Toplam satış hacmi yıllık bazda %28,3 gerilerken, birim ürün fiyatları yıllık bazda %27,9 artış gösterdi. Salça&konserve ve süt ürünleri segmentlerinin satış hacmi yıllık bazda sırasıyla %28,6 ve %28,2 geriledi. Birim ürün fiyatları bazında ise; salça&konserve ve süt ürünleri segmentleri yıllık bazda sırasıyla %24,2 ve %32,0 artışlar kaydetti. Brüt kar marjı yıllık bazda 4,8 puan artışla %20,4 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK beklentimizin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde beklentimizin ve ortalama piyasa beklentisinin %15,3 üzerinde, yıllık bazda %40,7 artışla 32,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen operasyonel kar rakamında, beklentimizin altında gerçekleşen faaliyet gideri ile beklentimizin üzerinde gelen brüt kar marjı etkili oldu. FAVÖK marjı ise 3Ç19’da %10,9 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 3,5 puan artış gösterdi. Operasyonel olmayan tarafta ise, artan faiz giderlerinin etkisiyle yıllık 7,5 milyon TL artış göstererek 3Ç19’da 10,8 milyon TL seviyesine yükselen net finansman gideri ile makarna segmenti kaynaklı 3,1 milyon TL seviyesindeki gider net karı baskıladı. Diğer yandan geçtiğimiz yılın aynı döneminin aksine 3Ç19’da 2,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşen diğer faaliyetlerden net gelirler net karı destekledi.

Sonuçların hisse performansını pozitif etkileyebileceğini düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisinin altında gelen net kar rakamına rağmen beklentilerin üzerinde gelen operasyonel kar rakamı ve marjdan dolayı finansalların hisse performansına etkisinin pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda TATGD için 12-aylık hedef fiyatımız olan 6,20 TL’yi koruyor ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Tat Gıda makarna işkolundan çıkışının da etkisiyle revize ettiği 3Ç19 finansallarında TL12mn net kar (yıllık +%74) açıklamıştır. Durdurulan faaliyetlere ilişkin TL3mn’luk zararı içeren finansallarda ciro yıllık bazda %4 daralırken, operasyonel olarak marjlarda iyileşme söz konusu olmuştur. Şirketin göreceli olarak daha düşük marjlı özel markalı ürün üretimini bırakmasının da bunda payı olduğunu düşünüyoruz. Artan borçluluk finansal giderlerdeki artışta etkili olmuştur. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 17:00’dedir. Nötr.

 

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Yorum – 02.10.2019

Tat Gıda, Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne satılmasına Rekabet Kurumu’nun onay verdiğini açıklamıştır. Şirketin Ağustos başı yaptığı açıklamasına göre makarna ve unlu mamuller iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerininse marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye pazarlık usulü ile belirlenen toplam TL8mn + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluşması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar vermiştir. Şirket,84 çalışanının iş akdine son verip toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık TL8.1mn ödeme yapacaktır. Nispeten düşük marjlı bu iş kolunun 1Ç19 konsolide satışlardaki payı %6’dır.

 

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Tat Gıda 2Ç19 finansallarında sırasıyla TL293milyon ciro (yıllık %9 artış), TL24mn FAVÖK (yıllık %86 artış), TL20mn net kar (yıllık %40 artış) açıklamıştır. Ciro beklentilerin %7 altında kalırlen FAVÖK beklentilere paraleldir. Net kar beklenti olan TL14mn’u aşmıştır. 2018 ciro rakamlarında revizyon yapan şirketin anlamlı çeyreksel bölüm ciro hacim analizini yapmak mümkün olmamıştır. Marjlardaki toparlanma ve finansallar hakkında muhtemel detaylar açısından bugün 17:00’deki telekonferansı önem arz etmektedir.

HALK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Beklentilerin üzerinde gelen net kar rakamı. Tat Gıda, yılın ikinci çeyreğinde, beklentimiz olan 14,6 milyon TL’nin %33,8, ortalama piyasa beklentisi olan 14,0 milyon TL’nin %39,5 üzerinde, yıllık bazda %40,4 artışla 19,5 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karda, beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık etkili oldu.

Satış hacmi gerilemeye devam etmesine karşın, artan birim ürün fiyatları satış gelirlerinin artmasında etkili oldu. Satış gelirleri beklentimiz olan 283 milyon TL’nin %3,2 üzerinde, ortalama piyasa beklentisi olan 315 milyon TL’nin %7,2 altında, yıllık bazda %9,0 artışla 293 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış hacmi yıllık bazda %28,3 gerilemesine rağmen, ortalama birim ürün fiyatları yıllık bazda %45,0 artış gösterdi. Salça&konserve, süt ürünleri ve makarna segmentlerinin satış hacmi yıllık bazda sırasıyla %29,1, %31,2 ve %5,2 geriledi. Birim ürün fiyatları bazında ise; salça&konserve, süt ürünleri ve makarna segmentleri yıllık bazda sırasıyla %64,9, %33,1 ve %38,3 artışlar kaydetti. Kar marjı yüksek salça&konserve segmentinin toplam satışlar içerisindeki ağırlığı yıllık bazda 5,0 puan artışla %45,0’e yükseldi. Böylece, brüt kar marjı yıllık bazda 2,4 puan artışla %19,7 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde beklentimiz olan 17,1 milyon TL’nin oldukça üzerinde, ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda %86,1 artışla 23,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen operasyonel kar rakamında, beklentimizin altında gerçekleşen faaliyet gideri ile beklentimizin üzerinde gelen brüt kar marjı etkili oldu. FAVÖK marjı ise 2Ç19’da %8,1 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 3,4 puan artış gösterdi. Operasyonel olmayan tarafta ise, artan faiz giderlerinin etkisiyle yıllık 1,1 milyon TL artış göstererek 2Ç19’da 5,8 milyon TL seviyesine yükselen net finansman gideri net karı baskıladı.

Sonuçların hisse performansını pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gelen net kar rakamından dolayı finansalların hisse performansına etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda TATGD için 12-aylık hedef fiyatımız olan 4,60 TL’yi koruyor ve TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.

 

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Haber Yorum – 05.08.2019

Tat Gıda’nın Cuma günü yaptığı KAP açıklamasına göre makarna ve unlu mamuller iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerininse marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye pazarlık usulü ile belirlenen toplam TL8mn + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluşması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar vermiştir. Şirket,84 çalışanının iş akdine son verip toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık TL8.1mn ödeme yapacaktır. Nispeten düşük marjlı bu iş kolunun 1Ç19 konsolide satışlardaki payı %6’dır. Haber hisse performansına olumsuz yansımıştır.

TAT Gıda’da Pastavilla’yı Kapatma Kararı – 02.08.2019

Yönetim Kurulu, şirketin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılmasına ve ana iş kolları olan salça ve konserve ürünleri ile süt ve süt ürünleri iş kollarına odaklanılmasına; İzmir ili Bornova ilçesinde “makarna ve unlu mamuller” iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 2 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına; bu iş kolunda Tat Gıda tarafından sahip olunan Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Rekabet Kurumu onayına tabi olmak üzere, Tat Gıda’nın ilişkili tarafları arasında yer almayan Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye pazarlık usulü ile belirlenen toplam 8 milyon TL + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluşması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar verdi. Bu kapsamda Pastavilla işletmesinde bulunan 84 şirket çalışanının iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecek ve aynı işletmede faaliyet gösteren alt işveren ile sözleşmesi de sona erecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 8,1 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Tat Gıda’nın 31.03.2019 tarihli finansal tablolarında bu aşamada satışı gerçekleşecek olan markalara ilişkin herhangi bir değer yer almadığından satış gelirinin tamamı dönem karına yansıyacak olup; atıl hale gelecek fabrika arazisi, malzeme ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar içindeki payı %0,6 olduğu açıklandı.

 

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Tat Gıda – 1Ç19 sonuçlarını 13.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %79 arttı. Net satışlar 279 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %15 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 oldu. (1Ç18:%7) 1Ç19’de şirketin satış hacmi, ton bazında yıllık olarak, %25 azaldı. Detaylarına baktığımızda, salça ve konserve ürünleri, süt ve süt ürünleri ve makarna ve unlu mamüllerin satış hacimlerinin sırasıyla %18, %30 ve %16 azaldı.

Şirketin ortalama fiyatlarını inceldiğimizde ise, Tat Gıda’nın %41 fiyat artışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Alt detaylarına baktığımızda, salça ve konserve ürünleri segmentinin, süt ve süt ürünleri segmentinin ve makarna ve unlu mamüller segmentinin, ortalama fiyatlarının, ton bazında yıllık olarak, sırasıyla, %57, %28 ve %38 arttığını görüyoruz. Şirket, 1Ç19’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 359 baz puan artarak %8.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 88 baz puan azaldı ve %21.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 402 baz puan azaldı ve %15.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %31 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %18 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 gerileyerek 119 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 412 milyon TL (1Ç18: 392 milyon TL ve 4Ç18: 421 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.2 (1Ç18: %36.5 ve 4Ç18: 36.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 13.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Tat Gıda 1Ç19 finansallarında sırasıyla TL279mn ciro (yıllık +%6), TL22mn FAVÖK (yıllık +%91), TL14mn net kar (yıllık +%33) açıkladı. Şirketin ciro detayı fiyat artışlarının etkisiyle zayıf hacimlerin sonuçlarını içermektedir. FAVÖK marjı %8’le yıllık bazda 359bps iyileşme göstermiştir. Finansallar için piyasa beklentisi bulunmasa da operasyonel olarak yıllık bazda zayıf bazın da etkisiyle güçlü olan sonuçların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 17:00’dedir.

ZİRAAT YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,4 oranında artarak 13,7mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 8mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 1. çeyrekte satış gelirleri %5,6 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise %6,8 artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar sadece %1,5 oranında artarak 60,6mn TL olmuştur. Diğer taraftan, azalan operasyonel giderler ve artan diğer faaliyet gelirlerine bağlı olarak şirketin faaliyet karı %103 oranında artarak 25,1mn TL’ye yükselmiştir. Buna ek olarak finansman giderleri 3,3mn TL’den 9,1mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. 2,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TAT Gıda Toplu İş Sözleşmesinin İmzalandığını Bildirerek, Sözleşme Hakkında Bilgi Verdi – 24.04.2019

Şirketimiz ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen 01.01.2019 – 31.12.2020 dönemini kapsayan İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Ücret Zammı
a) 2019 Yılı Ücret Zammı : Genel olarak, 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi daimi işçilerin, almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere %25 ücret zammı uygulanır. Bunun üzerine hesaplanacak brüt aylık ücretlerine her tam kıdem yılı için de brüt 10.-TL/ay kıdem zammı ilave edilir.
b) 2020 Yılı Ücret Zammı : 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan Sendika üyesi daimi işçilerin, 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜFE’de meydana gelen değişim oranına +2,5 puan eklenmesi suretiyle ücret zammı uygulanır.
2- Sosyal yardımlar da günümüz şartlarına uygun olarak artırılmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Tat Gıda 4Ç18 finansallarında sırasıyla TL272mn ciro (yıllık -%5), TL6mn FAVÖK (yıllık -%73), TL8mn net kar (yıllık -%66) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentilerin sırasıyla %17, %75 ve %59 altındadır. Zayıf süt segmenti verileri ve marjlardaki ciddi gerileme finansallarda dikkat çekmektedir. Şirket 2018 karından temettü dağıtmayacağını açıklamıştır. Negatif.

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 7.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 18.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %66 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %14 arttı. Net satışlar 272 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 329 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %15 oldu. (4Ç17:%12) Şirket, 4Ç18’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %73 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 24 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 544 baz puan azalarak %2.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 516 baz puan geriledi ve %19.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 72 baz puan büyüdü ve %18.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 geriledi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %40 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 düşerek 128 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 421 milyon TL (4Ç17: 381 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36.5 (4Ç17: %35.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.3 F/K çarpanından ve 14.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Tat Gıda (TATGD) yılın dördüncü çeyreğinde 8mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 23mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %66,1 oranında daralma göstermiş oldu. Bu çeyreğe ilişkin piyasadaki ortalama net kar beklentisi 19mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 39mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 61mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 oranında azalışla 272mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 286mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 329mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 6mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 22mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,4 puan azalarak %2,1 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 24mn TL seviyesindeydi.

 

VAKIF YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

(-) Tat Gıda (TATGD): 3Ç18 net karı, yıllık bazda %62 düşüşle 6,7 mn TL seviyesine gerileyerek, 18 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin ve 13 mn TL’lik Research Turkey en düşük net kar tahmininin de altında gerçekleşmiştir. Esas faaliyetlerden diğer giderlerdeki artış ve 3Ç17’de kaydedilen vergi gelirinin bu dönem olmaması, net karlılıkta gözlenen gerilemede etkili olmuştur. Şirketin 3Ç18 satış gelirleri, süt ve süt ürünleri ile makarna ve unlu mamüller satış gelirlerinde gözlenen yatay seyre karşın, salça ve konserve satış gelirlerindeki yıllık bazda %66’lık artışın desteğiyle, %24,5 yükseliş kaydetmiştir. 3Ç18’de ulaşılan 338 mn TL’lik satış geliri, 335 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK tarafında 3Ç18’de ulaşılan 20 mn TL’Lik FAVÖK, yıllık bazda %14 artışa işaret ederken, 21 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmine paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 3Ç17’deki %6,6 seviyesinden 3Ç18’deki %6 seviyesine gerilemiştir.

Yorum: 3Ç18 finansalları operasyonel tarafta beklentilere paralel, net kar tarafında ise beklentilerin altında kalmıştır. Yılbaşından bugüne ve son 1 ayda endekse paralel bir getiri performansı sergileyen şirket hisselerinde, 3Ç18 finansalları sonrası negatif tepki görebiliriz.

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Tat Gıda – 3Ç18 sonuçlarını 6.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 17.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %62 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %52 azaldı. Net satışlar 338 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 335 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 3Ç18’de şirketin satış hacmi, ton bazında yıllık olarak, %14 azaldı. Detaylarına baktığımızda, süt ve süt ürünleri ve makarna ve unlu mamüllerin satış hacminin, sırasıyla %21 ve %18 daraldığını ve salça ve konserve ürünleri segmentinin satış hacminin ise %4 arttığını görüyoruz.

Şirketin ortalama fiyatlarını inceldiğimizde ise, Tat Gıda’nın %44 fiyat artışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Alt detaylarına baktığımızda, salça ve konserve ürünleri segmentinin, süt ve süt ürünleri segmentinin ve makarna ve unlu mamüller segmentinin, ortalama fiyatlarının, ton bazında yıllık olarak, sırasıyla, %60, %27 ve %28 arttığını görüyoruz. Şirket, 3Ç18’de 20 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 21 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 55 baz puan azalarak %6.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 221 baz puan azaldı ve %19.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 191 baz puan azaldı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %4 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %28 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 artarak 142 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borçtaki artışın altında yatan ana sebep artan net işletme sermayesi ihtiyacıdır. Net işletme sermayesi ise 435 milyon TL (3Ç17: 357 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37.2 (3Ç17: %34.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.1 F/K çarpanından ve 10.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Tat Gıda 3Ç18 finansallarında sırasıyla TL338mn ciro (yıllık +%24), TL20mn FAVÖK (yıllık +%14), TL7mn net kar (yıllık -%62) açıkladı. Ciro beklentilere parallel olmakla birlikte FAVÖK, beklentilerin %3 altındadır. Net kar, piyasa beklentisi olan TL18mn’un oldukça altındadır. Güçlü salça segmenti ve artan ihracatın gelir büyümesini desteklemesine rağmen bunun net kara yansımaması ve artan borçluluk hisse performansı üzerinde baskı yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2018 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,2 oranında azalarak 6,7mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 18mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. 3. Çeyrekte satış gelirleri %24,5 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise daha yüksek oranda artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar sadece %11,5 oranında yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da %30,5 oranında azalarak 11,3mn TL’ye gerilemiştir. Buna ilaveten finansman gideri de 2,1mn TL’den 3,3mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. 3. Çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin ilk dokuz ay net dönem karı 30,9mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında gerileme kaydetmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Tat Gıda – 2Ç18 sonuçlarını 13,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 12,5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 arttı. Net satışlar 282 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 282 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 2Ç18’de şirketin satış hacmi, ton bazında, %14 azaldı. Detaylarına baktığımızda, salça ve konserve ürünlerinin satış hacminin %3 gerilediğini, süt ve süt ürünlerinin satış hacminin ise %20 gerilediğini ve diğer taraftan makarna ve unlu mamüller satış hacminin %6 arttığını görüyoruz. Şirketin ortalama fiyatlarını inceldiğimizde ise, Tat Gıda’nın %30 fiyat artışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Alt detaylarına baktığımızda, salça ve konserve ürünleri segmentinin ve süt ve süt ürünleri segmentinin, ortalama fiyatlarının ton bazında, sırasıyla, %36 ve %28 arttığını görüyoruz.

Diğer taraftan makarna ve unlu mamüller segmentinin ortalama fiyatları yıllık bazda sabit kaldı. Şirket, 2Ç18’de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 16 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 18 baz puan artarak %4,5 oldu. Şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 20 baz puan gerilerken, faaliyet giderlerinin satışlara oranı 26 baz puan düştü. Net işletme sermayesi ise 394 milyon TL (2Ç17: 317 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.7 (2Ç17: %31.8) olarak kaydedildi. Bunun altında yatan ana sebep alacak tahsil süresinin uzamasıdır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 gerileyerek 102 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.4 F/K çarpanından ve 10.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

(=) Tat Gıda (TATGD): Tat Gıda 2Ç18’de yıllık %52 artışla, 13 mn TL olan piyasa beklentisine paralel 14 mn TL net kar açıkladı. Şirketin 2Ç18 satış gelirleri 282 mn TL ile geçen senenin %12 üzerinde, piyasa beklentisine paralel 282 mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK ise 13 mn TL ile yıllık %17 artarken, 16 mn TL olan ortalama piyasa tahminin altında oluşmuştur. FAVÖK marjı piyasa beklentisinin 1,1 puan gerisinde %4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yorum: FAVÖK marjının beklentinin altında oluşmasına karşın, net karının piyasa tahminine yakın gerçekleşmesi ve hissenin son 3 ayda BIST 100’ün %5 altında performans göstermesi nedeniyle 2Ç18 sonuçlarının hisseye nötr yansıması beklenebilir.

DENİZ YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

TATGD – Tat Gıda’nın net karı yıllık bazda %52 artarken piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gerçekleşti Tat Gıda’nın cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %12’lik artış ile 282 mln TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi 282 mln TL). Brüt marjdaki hafif düşüşe rağmen (22.4%’ten 22.2%’ye) faaliyet giderlerindeki iyileşme sayesinde FAVÖK marjı 10 baz puan yükselerek %4.5 seviyesinde gerçekleşti. Cirodaki artış ve marj iyileşmesi sayesinde, FAVÖK %17 yükselerek 13 mln TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi 16 mln TL). Net kar ise operasyonel iyileşmenin yanında diğer faaliyet gelirlerindeki artış ve vergi giderlerindeki azalma sayesinde %52 artış gösterdi ve 14 mln TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi 13 mln TL). Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Tat Gıda 2Ç18 finansallarında sırasıyla TL282mn ciro (yıllık +%12), TL13mn FAVÖK (yıllık +%17), TL14mn net kar (yıllık +%52) açıkladı. Ciro beklentilere parallel olamkla birlikte FAVÖK, beklentilerin %19 altındadır. Diğer faaliyetlerden gelirlerin ve düşen efektif vergi oranının katkısıyla net kar beklentileri %11 aşmıştır. Operasyonel olarak beklentilerin altındaki sonuçlar hafif baskı yaratabilir. Risksiz getiri beklentimizdeki revizyonun da etkisiyle hedef fiyatımızı hisse başına TL4.00’e çekiyor endekse parallel getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

(-) Tat Gıda (TATGD): Tat Gıda 1Ç18’de yıllık %12 düşüşle, 16 mn TL olan piyasa beklentisinin altında 10 mn TL net kar açıkladı. Şirketin 1Ç18 satış gelirleri 264 mn TL ile geçen seneye paralel, piyasa beklentisinin %13 altında gerçekleşmiştir. FAVÖK ise 12 mn TL ile yıllık %6 gerilerken, 20 mn TL olan ortalama piyasa tahminin oldukça altında oluşmuştur. FAVÖK marjı piyasa beklentisinin 2,3 puan gerisinde %4,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç18 sonuçlarının hisse performansına negatif yansıması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Tat Gıda – 1Ç18 sonuçlarını 10,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 16,3 milyon TL olan piyasa oldukça beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %12 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 azaldı. Oldukça zayıf operasyonel performansının net kardaki gerilemenin altında yatan ana sebeptir. Net satışlar 264 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yatay kaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 304 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda, Tat Gıda’nın toplam satışları, ton bazında, %19 daralmış olup, bütün ürün gruplarında daralma söz konusudur.

Salça grubundaki hacim gerilemesi %3,3 olurken, süt ve süt ürünleri ile makarna ve unlu mamuller gruplarında, sırasıyla, %22.3 ve %33.3 satış hacmi gerilemesi kaydedilmiştir. Fiyatlama cephesinde ise, Tat Gıda salça grubunun %6 fiyat artışı yaparken, süt ve süt ürünleri ile makarna ve unlu mamuller gruplarında, sırasıyla, %31 ve %5 fiyat artışı yapmıştır.

Şirket, 1Ç18’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 20 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 26 baz puan azalarak %4,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %29 büyüyerek 125 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 392 milyon TL (1Ç17: 294 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36,5 (1Ç17: %29,5) olarak kaydedildi.

 

 

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analizi 4Ç17– 14.02.2018

Tat Gıda 4Ç17 finansallarında sırasıyla TL286mn ciro (yıllık +%20), TL22mn FAVÖK (yıllık +%58), TL23mn net kar (yıllık +%84) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerinin sırasıyla %5, %18 ve %50 üzerindedir. FAVÖK marjı %7.6’yla geçen seneki zayıf baz etkisi içeren %5.7’nin üzerindedir. Diğer gelirler ve vergi oranı net karı ciddi oranda desteklemiş olsa da operasyonel olarak sonuçlar, özellikle yüksek marjlı salça segmentindeki kuvvetli büyüme marjlar açısından da olumludur. Şirketin net borcu 3Ç17 sonu TL77mn’dan yıl sonu TL97mn’a yükselmiştir. Operasyonel olarak beklenenden iyi gelen sonuçların hisse performansını desteklemesini öngörüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analizi 4Ç17– 14.02.2018

Tat Gıda – 4Ç17 sonuçlarını 22.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 15,0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %84 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 arttı. Net satışlar 286 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 272 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 18 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 183 baz puan artarak %7,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 97 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 381 milyon TL (4Ç16: 313 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35,5 (4Ç16: %32.0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analizi 4Ç17– 14.02.2018

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Tat Gıda 2017 yılının 4. çeyreğinde 22,6mn TL’lik net dönem karı ile piyasa beklentisi olan 15mn TL’lik karın üzerinde bir kar açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 12,3mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artarak 286,5mn TL olmuştur. Satışların maliyetindeki %17,2’lik artış sonrasında brüt kar %28,1 oranında artmış ve 69,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,6 puan artışla %24,3 olmuştur. Operasyonel giderler %17,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 6,3mn TL’lik gelirle beraber faaliyet karı %80,4 oranında artarak 25,7mn TL’ye yükselmiş ve güçlü bir görüntü çizmiştir. Faaliyet karı marjı da 3 puan artışla %9’a ulaşmıştır. Net finansman gideri 4. çeyrekte 1,5mn TL’ye yükselirken, 1,5mn TL’lik vergi gideri sonrası Tat Gıda 22,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Net kar marjı 2,8 puan artışla %7,9 olmuştur. 4. çeyrekteki olumlu kar rakamına karşın ilk iki çeyrekteki düşük kar rakamlarına paralel Tat Gıda’nın 2017 yılı karı 61,2mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında düşüş kaydetmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Haber Yorum – 17.01.2018

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını arttırdı. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını litre başına 1,40 TL’den 1,53 TL’ye yükseltti. Bu yaklaşık %9’luk bir artışa tekabül ediyor. Bu oran bizim bütün yıl için öngördüğümüz artışa paralel. Dolayısıyla yıl içerisinde başka fiyat artışı olursa beklentimiz aşılmış olacak. Gelişmeyi Tat Gıda ve Pınar Süt hisseleri için maliyet baskısı yaratabilme olasılığı nedeniyle hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Tat Gıda 3Ç17’de beklentilerin bir hayli üzerinde 18 milyon tl net kar açıkladı. Bu güçlü rakamın temelde operasyonel performanstan kaynaklandığını görüyoruz. Satış rakamı 272 mln TL olurken bu rakam tahminlerin yaklaşık %5-7 üstünde gerçekleşti. Burada özellikle ilk iki çeyrekte süt segmentinde zayıf gerçekleşen fiyat artışları probleminin bu çeyrekte sektördeki fiyat rekabetinin düşmesi sonucu maliyet baskılarının fiyata yansımasıyla son bulması etkili oldu.

Ayrıca salça segmentinde de ilk iki çeyrek yaşanan keskin satış hacmi düşüşleri bu çeyrekte hemen hemen son buldu. Bu iki destekleyici unsurla beraber konsolide satış rakamı büyümesi yıllık bazda 3Ç17’de %13 olurken bu yılın ilk iki çeyreğindeki zayıf büyüme performansından sonra ciddi bir düzelme emaresi gösterdi.

Operasyonel marjların da bu satış performansıyla toparlandığını ve beklentileri aştığını görüyoruz. FAVÖK marjı bu çeyrekte %6,6 olurken ilk yarının ortalamasının yaklaşık 2 puan üstünde gerçekleşti ve tahminlerin üstünde kaldı. Genel itibariyle 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde özellikle ilk iki çeyrekteki kötü sonuçların ardından oluşan baskıdan sonra pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Tat Gıda – 3Ç17 sonuçlarını 17.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 9.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %94 arttı. Net satışlar 272 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 260 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 18 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 80 baz puan azalarak %6.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %73 artarak 77 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 357 milyon TL (3Ç16: 304 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34.8 (3Ç16: %31.0) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – Tat Gıda TATGD Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Tat Gıda 3Ç17 finansallarında sırasıyla TL272mn ciro (yıllık +%13), TL18mn FAVÖK (yıllık +%1), TL18mn net kar (yıllık +%57) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerinin sırasıyla %5,%31 ve %95 üzerindedir. FAVÖK marjı %6.6’yla geçen seneki %7.4’lük rakamın altında kalsa da piyasa beklentisi olan %5.2’nin üzerindedir. Diğer gelirler ve pozitif vergi net karı ciddi oranda desteklemiş olsa da operasyonel olarak sonuçlar, önceki çeyreklerde özellikle yüksek marjlı salça segmentindeki zayıflığın nispeten üçüncü çeyrekte toparlanması açısından olumludur. Şirketin net borcu 2Ç17 sonu TL44mn’dan üçüncü çeyrek sonu TL77mn’a yükselmiştir. Operasyonel olarak beklenenden iyi gelen sonuçların hisse performansını desteklemesini öngörüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – TATGD Tat Gıda Hisse Haber Yorum – 14.09.2017

Kapanış (TL) : 6 – Hedef Fiyat (TL) : 7.14 – Piyasa Deg.(TL) : 816 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.8 TATGD TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 19

Tat Gıda, Güney Avrupa’da yatırıma hazırlanıyor
Tat Gıda Genel Müdürü, Arzu Kaya Tat’ın Dünya ve Sabah gazetesinden köşe yazarları ile görüşmeler gerçekleştirmiş. Arzu Hanım’ın yorumlarından öne çıkan iki başlık şu şekilde.

Tat Gıda, Güney Avrupa’da özellikle domates üretiminde dünya üçüncüsü olan İtalya ve dünya 4’üncüsü olan İspanya başta olmak üzere bölgede bir markayı satın alma ya da fabrika kurma yoluyla yatırım yapmayı planlıyor.

Son beş yıldır ortalama yüzde 12 büyüme kaydeden Tat Gıda’da 2017’de aynı oranda büyüme bekleniyor. Şirketin 2017 yılı bu hedefe ulşabilmesi için yılın ikinci yarısında % 20-22 büyüme gerçekleştirmesi gerekiyor. Yatırım, Tat Gıda’nın büyümesine önemli bir katkıda bulunabilir ancak detaylar ortaya çıkmadan temel değerleme açısından yorum yapmak mümkün değil.

DENİZ YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Haber Yorum – 14.09.2017

Tat Gıda Güney Avrupa’daki yatırım olanaklarını araştırıyor Sabah Gazetesinin haberine göre Tat Gıda, Güney Avrupa’da yatırım fırsatlarını araştırıyor. Genel müdür Aslan Kesimer’in yaptığı açıklamaya göre, Tat Gıda özellikle domates üretiminde dünya üçüncüsü olan İtalya ve dördüncü olan İspanya başta olmak üzere bölgede bir markayı satın alma ya da fabrika kurma yoluyla yatırım yapacak. Habere göre şirket sadece domates de değil, üretim yaptığı diğer ürünlerde (makarna, süt, sebze ve meyve ürünleri) sağlıklı gıda alanında yatırım yapmak üzere seçeneklere bakıyor. Haber, Tat Gıda hissesi üzerinde pozitif etki yapabilir.

OYAK YATIRIM – TATGD Hisse Haber Yorum – 14.09.2017

Sabah Gazetesi’nde çıkan bir köse yazısında Tat Gıda’nın başta İtalya ve İspanya olmak üzere Güney Avrupa’da domates üretimi yapan bir şirket satın alması yapabileceği belirtildi. Şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

DENİZ YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Tat Gıda Sonuçları hayal kırıklığı yarattı Tat Gıda 2Ç17’de 9 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam hem bizim tahminimiz hem de piyasa beklentisi olan 15 milyon TL’nin bir hayli altında gerçekleşti. Burada sapmanın genel olarak operasyonel performanstaki zayıflık olduğu görülüyor. Satış rakamı yıllık bazda hemen hemen aynı kalarak 250 milyon TL oldu. Özellikle yüksek enflasyon döneminde ve iyi tüketici gğveni ortamında bu performansın şaşırtıcı olduğunu düşünüyoruz. Burada özellikle yıllık bazda %22 düşen salça segmenti satış hacimleri bu performansta etkili oldu. Bu hacim düşüşü segmentin satış rakamını da yıllık bazda %17 aşağı çekti. Ana iş kolu olan süt segmentinde ise yıllık bazda %8’lik bir hacim artışı yaşandı. Satış rakamı da böylece %14 büyüdü. En küçük iş kolu olan makarnada ise hacimler süşerken fiyat artışları sayesinde satış gelirleri yatay kaldı. Satış rakamındaki bu zayıflık operasyonel marjlara da keskin şekilde yansıdı. VAFÖK marjı geçen yılın %8,4 olan düzeyinin çok altında %4,3 olarak gerçekleşti. Bu da VAFÖK’ün 2Ç17’de yıllık bazda %48 düşerek 11 milyon TL gerçekleşmesine neden oldu. Bizim VAFÖK beklentimiz 21 milyon TL iken piyasa tahmini 19 milyon TL idi. Gerçekleşen rakam böylece tahminlerin çok altında kalmış oldu. Sonuçların genel itibariyle hisse performansı üzerinde olumsuz bit etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

TATGD: Tat Gıda 2Ç17 finansallarında sırasıyla TL251mn ciro (yıllık yatay), TL11mn FAVÖK (%48 azalış), TL9mn net kar (%56 azalış) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerinin sırasıyla %8,%42 ve %38 altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı %4.4’yle geçen seneki %8.4’lük rakamın vepiyasa beklentisi olan %7’nin altındadır. Hem brüt marjın zayıflaması hem de faaliyet giderlerinin artışı finansallarda etkili olmuştur. Moova satın alması kaynaklı vergi avantajının ortadan kalkması geçen seneye göre negatif olan vergi rakamını beraberinde getirmiştir. Operasyonel anlamda beklentilerin gerisinde kalması sebebiyle finansalların hisse performansına negatif yansıması muhtemeldir.

TACİRLER YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Tat Gıda – 2Ç17 sonuçlarını 9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 15 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %21 azaldı. Net satışlar 251 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0,5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 271 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 19 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 403 baz puan azalarak %4,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %38 artarak 44 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 317 milyon TL (2Ç16: 290 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31,8 (2Ç16: %30,1) olarak kaydedildi.

 

Tat Gıda’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı – 07.06.2017

Şirketimiz ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen 01.01.2017 – 31.12.2018 dönemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Sözleşme ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-     Ücret Zammı

  1. a) 2017 Yılı Ücret Zammı :01.01.2017 tarihinde işyerinde  çalışan sendika üyesi daimi işçilerin, 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, seyyanen brüt 460.-TL/ay ücret zammı uygulanır. Bunun üzerine hesaplanacak brüt aylık ücretlerine (brüt 460.-TL/ay ücret zammı uygulandıktan sonra) her tam kıdem yılı için de brüt 20.-TL/ay kıdem zammı ilave edilir.
  1. b)2018 Yılı Ücret Zammı : 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan Sendika üyesi daimi işçilerin,   31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜFE’de meydana gelen değişim oranına +2,5   puan eklenmesi suretiyle ücret zammı uygulanır.

 2-   Sosyal yardımlar da günümüz şartlarına uygun olarak artırılmıştır.

OYAK YATIRIM – TATGD Hisse Haber Yorum – 24.05.2017

Tekgıda İş Sendikasıyla Tat Gıda’nın arasında yürütülen toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlıklar üzerine Sendika 7 Haziran 2017’de başlamak üzere greve gitme kararı aldı. Tat Gıda’dan yapılan açıklamada belirtilen tarihe kadar toplu iş sözleşmeleriyle ilgili görüşmeler sürecek. Haberin hisse üzerinde hafif olumsuz bir etkisi olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – TATGD Hisse Haber Yorum – 24.05.2017

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif): Tekgıda-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Tekgıda-İş Sendikası tarafından Tat Gıda’nın tüm işyerleri için alınan ve 07.06.2017 tarihinde uygulanacağı bildirilen Grev Kararı Şirkete dün tebliğ edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Tat Gıda 1Ç17’de 12 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam tahminlerin altında kaldı (bizim tahminimiz 15 milyon TL konsensüs ise 17 milyon TL idi). Burada özellikle sapmanın zayıf gerçekleşen marjlardan kaynaklandığı görülüyor. Net satış rakamı 265 milyon TL olurken bu beklentilerin çok az altında kaldı. Öte yandan özellikle btür marjda geçen yıla göre ciddi bir daralma görüldü. Bunun nedeninin hammadde ve genel üretim giderlerindeki ciddi artışın fiyatlara yeterince yansıtılamamaktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bir diğer neden olarak da düşük marjlı makarna işinde hacimlerin ciddi bir miktarda artması gösterilebilir. Temelde bu nedenlerden ötürü VAFÖK marjının da beklentilerin bir hayli altında kalarak %4,8 olduğu geçen senenin aynı dönemine göre 400 baz puan eridiği görülüyor. Zayıf gelen 1Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde önemli bir satış baskısı yaratabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

TATGD: Tat Gıda 1Ç17 finansallarında sırasıyla TL265mn ciro (yıllık %5 artış), TL12mn FAVÖK (%43 azalış), TL12mn net kar (%42 azalış) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerinin sırasıyla %3,%44 ve %30 altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı %4.7’yle geçen seneki %8.7’lik rakamın altındadır. Hem brüt marjın zayıflaması hem de faaliyet giderlerinin artışı finansallarda etkili olmuştur. Nispeten düşük marjlı olan makarna segmentindeki kuvvetli büyüme, ürün miksi açısından marjlarda baskı yaratmıştır. Ciro bazında süt ve makarna sırasıyla %12 ve %29 büyürken salça segmentinin cirosu %7 daralmıştır. Moova satın alması kaynaklı vergi avantajının ortadan kalkması geçen seneye göre negatif olan vergi rakamını beraberinde getirmiştir. Operasyonel anlamda beklentilerin gerisinde kalması sebebiyle finansalların hisse performansına negatif yansıması muhtemeldir. Hisse için TL7.10 hedef fiyatla Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

İlk çeyrekte 11,6 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 16,6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 azalırken, çeyreksel bazda yüzde %5 azaldı. Net satışlar 265 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 274 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 22 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 396 baz puan azalarak %4,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 32 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 294 milyon TL (1Ç16: 314 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29,5 (1Ç16: %33,5) olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – TATGD Haftalık Hisse Teknik Analizi – 24.04.2017

Hissenin Bu Hafta Taleple Karşılaşarak Yükseliş Trendine Girebileceğini Tahmin Ediyoruz

Mart ayı ortasında 8,20 seviyesinden gelen satışların ardından hissede, geçtiğimiz hafta dönüş mum formasyonlarından Boğa Harami belirdi. Ayrıca, son yükselişin %50 düzeltmesinden de tepki ile karşılaşan hisse, aynı zamanda yükselen kanalın üst çizgisinden de taleple karşılaştı. Göstergeler tarafında da momentum eşik 100 seviyesinden, RSI da yatay desteğinden sekti. Bu gelişmeler ışığında hissenin bu hafta taleple karşılaşarak kısa vadeli yükseliş trendine girebileceğini tahmin ediyoruz.

Kapanış: 7,02   Satış Seviyeleri: 7,36 7,46  Zarar Kes: 6,90

 

DENİZ YATIRIM – TATGD Hisse Haber Analiz – 16.03.2017

Tat Gıda Merak Edilen Soruları Cevapladı

Tat Gıda dün 4Ç16 sonuçlarını ve yakın dönem görünümü konuşmak üzere bir telekonferans düzenledi.

  • 4Ç16’da özellikle salça segmentinde yaşanan hacim zayıflığının perakendecilerin düşük stokla çalışmak istemesinden kaynaklandığı belirtildi. Tüketici talebinde ise bir değişim gözlemlenmediği söylendi. Anladığımız kadarıyla 1Ç17’de satış hacimlerinde 4Ç16’ya göre toparlanma görülebilir.
  • Yönetim şirket satın alımı için fırsatları değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti
  • Makarna işinin satışının şu aşamada düşünülmediği orta vadede operasyonların devam edeceği söylendi.
  • Tat Gıda yönetimi ana ortağı Koç Holding’in şirketteki hissesini satma yönündeki herhangi bir niyetinin olup olmadığına dair ise bilgi sahibi olmadıklarını söylediler.

 

OYAK YATIRIM – TATGD Hisse Haber Analiz – 27.02.2017

Tat Gıda hisse başına TL0.20’lik brüt temettü miktarının 3 Nisan’da ödenmeye başlanması için Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıklamıştır. Cuma kapanışa göre temettü verimi %2.9’dur ve rakam şirketin 2016 karına göre %42’lik temettü ödeme oranıyla 2015’teki %25’in üzerindedir. Hafif pozitif.

Tat Gida 2016 yılı karından 27 milyon TL temettü ödeme kararı aldı –27.02.2017

Tat Gıda bizim tahminimize paralel olarak, 2016 yılı karından 27 milyon TL ( hisse başına brüt 0.2 TL) temettü ödeme kararı aldı. Genel Kurul 27 Mart 2017 de gerçekleştirilecek. Temettü dağıtım tarihi ise 5 Nisan 2017 olarak onaya sunulacak. Açıklanan temettü tutarı %2,8 temettü verimine denk geliyor.

 

ZİRAAT YATIRIM – TATGD Hisse Analizi 4Ç16 – 16.02.2017

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Tat Gıda’nın 2016 yılı son çeyrek net dönem karı 12,3mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,5 oranında artış kaydetmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Tat Gıda’nın karındaki bu yükse artışta diğer faaliyet ve finansman gelirlerindeki artışlar ana etken olmuştur. Şirketin 4Ç2016 brüt karı 4Ç2015’e göre sadece %3,8 artarak 54,4mn TL olurken, diğer faaliyet gelirlerinin katkısıyla faaliyet karı ise %103,5 artışla 14,2mn TL’ye yükselmiştir. 2016 yılı net dönem karı ise bir önceki yılda kaydedilen 67,3mn TL’nin hafif altında 64,7mn TL olarak gerçekleşmiştir

 

OYAK YATIRIM – TATGD Hisse Analizi 4Ç16 – 16.02.2017

Tat Gıda 4Ç16 finansallarında sırasıyla TL239mn ciro (yıllık %1 artış), TL14mn FAVÖK (%35 artış), TL12mn net kar (%66 artış) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin %7 ve %20 altında gerçekleşmekle beraber net kar beklentilere paraleldir. Ciro büyümesi gerileyen salça segmenti (yıllık bazda %10 daralma) ve yavaşlayan süt segmenti büyümesinin (%7 büyüme) etkisiyle beklentilerin altındadır. 4Ç15’in zayıf baz teşkil etmesiyle FAVÖK marjı %5.7’yle geçen seneki %4.3’lük rakamın üzerinde olmakla beraber piyasa beklentisi olan %6.6’nın gerisindedir. Faaliyet dışı diğer gelirlerin katkısının yanısıra şirketin borçluluğunun geçen seneki TL71mn’dan 2016 sonu TL31mn’a gerilemesi finansal giderlerin finansallardaki etkisini azaltmıştır. Bunun yanısıra Moova satın alması kaynaklı vergi avantajının son çeyreklerde kalkması ise geçen seneye göre negatif olan vergi rakamını beraberinde getirmiştir. Operasyonel anlamda beklentilerin gerisinde kalması sebebiyle finansalların hisse performansına negatif yansıması muhtemeldir. Hisse için TL7.10 hedef fiyatla Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – TATGD Hisse Haber Analizi – 30.01.2017

Hükümetin Yayınladığı Yeni Tebliği Hisse İçin Olumlu Buluyoruz

Hükümetin yayınladığı tebliğe göre çiğ sütün tüketiciye direk olarak sokakta satışına yasak getirildi. Çiğ süt tüketiciye ancak ari süt çiftlikleri aracılığıyla paketlerle ya da tüketicinin sağlayacağı kaplarla yapılabilecek. Yeni uygulamalar için altı aylık bir uyum süreci olacak. Türkiye’de organize olmayan süt satışları (ki bunun bir kısmı da sokaktaki çiğ süt satışlarından oluşuyor) toplam piyasanın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla gelişme organize süt üreticileri için orta vadede talebi arttırabilir. Bu nedenle uygulamaları ana işi süt olan Tat Gıda içim olumlu buluyoruz. İnceleme kapsamımızda olmasa da haberden Pınar Süt’ün de olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz.