Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Otokar OTKAR ...

Otokar OTKAR Hisse Analiz ve Yorumları

Otokar OTKAR hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların OTKAR ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Yorum – 15.10.2019

Kapanış (TL) : 125.6 – Hedef Fiyat (TL) : 155.5 – Piyasa Deg.(TL) : 3014 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.15 OTKAR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.81

Otokar Kazakistan’da yeni şirket kuruyor. Otokar KAP’a yaptığı açıklamada, Kazakistan’da bulunan Astana International Financial Center (AIFC)’de ihracat faaliyetleri arttırmak için 25 bin ABD doları sermaye ile bir şirket kuracağını açıkladı. Potansiyel olumlu.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Yorum – 15.10.2019

Otokar ihracat faaliyetlerini takip etmek ve bu bölgedekiler başta olmak üzere yurt dışı satışlarını arttırmak amacı ile Kazakistan’da 25.000 ABD doları sermayeli bir şirket kurma kararı almıştır. Otokar için hafif olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere, Otokar Kazakistan Engineering şirketiyle Kazakistan ordusundaki Otokar araçlarının bakımı, modernizasyonu, araç tedariki ve ortak şirketin aracılığıyla Kazakistan’da zırhlı araç üretiminin yapılmasını öngören bir niyet anlaşması imzalamıştı fakat bu alanda herhangi bir somut gelişme olmamış.

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Her açıdan güçlü sonuçlar; “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz (+) Otokar, 2Ç19’da beklentilerin %26 üzerinde 206 mn TL net kâr açıkladı (2Ç18: 51 mn TL net zarar). Kâr marjı yüksek ihracat gelirlerinin etkisiyle tahminimizden güçlü gerçekleşen ciro performansı ve operasyonel marjlar, net kârdaki sapmanın ana unsuru oldu. Şirket hisselerinin son 1 ayda BIST100 endeksinden %4 ile sınırlı oranda pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, her anlamda beklentimizden güçlü gelen 2Ç sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Hatırlatmak gerekirse Otokar için hedef fiyatımızı 160 TL’ye yükseltirken (16.07.2019: Vites Büyütüyor), kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”ye ve uzun vadeli önerimizi “AL”a revize etmiş, 2019 Strateji Güncelleme raporumuzla da (17.07.2019: Fırsatlara Odaklanma Zamanı) hisseyi model portföyümüze eklemiştik. 2Ç sonuçlarının ardından tahminlerimizde ve önerilerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, Şirket ile ilgili olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz.

İhracatın etkisiyle güçlü satış büyümesi – Otokar’ın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentimizin %15, piyasa beklentisinin %8 üzerinde yıllık bazda %267 artışla 865 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizden güçlü oluşan ihracat gelirleri, cirodaki sapmanın ana unsuru oldu. Bu dönemde Şirketin yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %9,4 gerilerken, ihracat gelirleri 7 kat artarak 732 mn TL’ye ulaştı ve böylece ihracatın toplam ciro içindeki payı %84,7’ye yükseldi (2Ç18: %38). Ürün grubu bazında ise, BAE projesi kapsamındaki zırhlı araç teslimatlarının etkisiyle savunma sanayi araç satışları 474 mn TL’ye sıçrama kaydederken (2Ç18: 814 bin TL), Bükreş Belediyesi’ne gerçekleşen otobüs satışlarının ağırlıklı etkisiyle ticari araç satışları ise yıllık bazda %72 artarak 318 mn TL’ye yükseldi.

Beklentimizin üzerinde operasyonel kârlılık – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentimizin %17, piyasa beklentisinin %11 üzerinde 224 mn TL seviyesinde gerçekleşti (2Ç18’de 32 mn TL eksi FAVÖK kaydetmişti). Kâr marjı yüksek ihracat gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, hem operasyonel kârın mutlak anlamda tahminlerimizin üzerinde gelmesine hem de FAVÖK marjı seviyesinde daha yüksek operasyonel marjların oluşmasına neden oldu. Operasyonel olmayan tarafta ise, Şirketin özkaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil ettiği Al Jasoor’dan elde ettiği 15 mn TL’lik katkı net kârı destekleyen bir diğer unsur oldu.

Net borç/FAVÖK rasyosunda düşüş – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 814 mn TL olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 1,02 mlr TL’ye yükselse de, operasyonel kârlılıktaki güçlü artış sayesinde net borç/FAVÖK rasyosu 3,41x’den 2,06x’ya geriledi.

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Kapanış (TL) : 125.2 – Hedef Fiyat (TL) : 140.4 – Piyasa Deg.(TL) : 3005 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.81 OTKAR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.14

Beklentilerin üzerinde güçlü 2Ç19 sonuçları
Otokar 2Ç19’de beklentilerin üzerinde (İş Yat:TL162mn; Piyasa:TL164mn), 2Ç18’deki 51 milyon TL ve 1Ç19’deki 1 milyon TL net zararına kıyasla 206 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 2Ç19 net karındaki güçlü iyileşmenin ana nedenini zırhlı araç teslimatları oluşturmaktadır. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel marjlar ise net kar tahminimizdeki sapmanın temel nedenidir. Şirket 2Ç19’de bizim 873 milyon TL beklentimizle uyumlu, piyasanın 802 milyon TL beklentisinin üzerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç katından daha fazla, bir önceki çeyereğe göre ise iki katından daha fazla büyüme ile 865 milyon TL ciro rakamı elde etti.

Savunma sanayi segmentinin toplam şirket cirosundaki payı 2Ç18’deki %0.3’den ve 1Ç19’deki %6.9’dan 2Ç19’de %55.2ye yükseldi. Şirketin 2Ç19 FAVÖK rakamı ise yine beklentilerin üzerinde (İş Yat:TL171mn; Piyasa:TL201mn) gerçekleşirken, 2Ç18’deki negatif 32 milyon FAVÖK rakamından ve 1Ç19’deki 10 milyon TL’nin oldukça üzerinde. FAVÖK marjı ise 2Ç18’deki negatif %13.6’dan ve 1Ç19’deki %2.4’den 2Ç19’de yüksek kar marjlı zırhlı araç teslimatları nedeniyle 2Ç19’e %25.9’a yükseldi.

Yorum: Hissenin özellikle son iki aydaki güçlü performasına rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 finansallarına piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Değerleme ve öneri – Şirketi, i) hem askeri hem de ticari segmentte küresel ölçekte artan büyüme potansiyeli, ii) yeni nesil araçlarla zenginleştirdiği geniş ürün gamı ve iii) TL’deki olası zayıflamaya karşı korunaklı operasyonel yapısı ile beğenmeye devam ediyor, her anlamda beklentimizden güçlü gelen 2Ç sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. BAE projesi kapsamındaki zırhlı araç teslimatlarının seyrine duyarlılığı yüksek olan (ki bizce Şirket ile ilgili en önemli risk unsurlarından biridir) Şirkete yönelik tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Otokar için 160 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve tavsiyemizi koruyoruz (KVÖ: “Endeksin Üzerinde Getiri”, UVÖ: “AL”).

2Ç19 sonuçlarını 206.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 164.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 51.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 865 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %267 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 802 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2Ç19’da zırhlı araç cirosu 474 milyon TL olarak kaydedilirken, 1Ç19’da 29 milyon TL olarak gerçekleşmiş idi ve 2Ç18’de Otokar zırhlı araç satışından gelir kaydetmemişti. Otobüs segmentindeki ciro artışı ise yıllık bazda %89 olup, 1Ç19’a göre ise %6 geriledi. Otobüs segmentindeki kuvvetli ciro artışının altındaki ana sebep, şirketin Bükreş Belediyesi’nden kazandığı 400 araçlık otobüs ihalesinde 30 Haziran 2019 itibariyle teslimatları tamamlamış olmasıdır. Ciro dağılımına baktığımızda, zırhlı araçların toplam ciro içindeki payı 2Ç19’da %55 olurken (1Ç19: %7), otobüs segmentinin ciro içindeki payı %36 olarak kaydedildi (1Ç19: %78, 2Ç18: %70).

 Otokar’ın 1Y19 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 2,165 milyon TL olup, 367 milyon ABD doları ve 8 milyon Euro kısımlardan oluşmaktadır. 1Ç19 itibariyle, devam eden işler büyüklüğü 2,636 milyon TL idi. Mevcut devam eden işler 8×8 zırhlı araç projesinden oluşmaktadır. Şirket, 2Ç19’de 224 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %795 gerileme gösterdi. Şirket, 2Ç19’de 224 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 32 milyon TL zarar idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 201 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3951 baz puan artarak %25.9 oldu.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 1,020 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.1 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,513 milyon TL (2Ç18: 1,035 milyon TL ve 1Ç19: 1,219 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %61.2 (2Ç18: %78.9 ve 1Ç19: 66.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.9 F/K çarpanından ve 8.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Yorum 04.07.2019

Otokar’ın toplam satışları Haziran ayında bir önceki yıla göre %16 artarak 143 adete yükselmiştir. Şirketin satış dağılımı ise kar marjı yüksek olan zırhlı araç satışlarındaki artış ile birlikte, olumlu yönde gelişmiştir. Otokar’ın Yurtiçi satışları %8 oranında gerilerken, ihracat satışları %71 oranında yükselmiştir. Otokar, 2018 yılı Haziran ayında hiç satış yapmadığı fiyatı ve karlılığı yüksek olan zırhlı araçlardan 2019 Haziran’da 23 adet satış yapmıştır. Diğer taraftan şirketin Romanya ile yapmış olduğu otobüs ihracatı kontratındaki teslimatların tamamlanması ile birlikte, otobüs ihracat hacminin normalize olduğunu görüyoruz (Haziran’da 23 adet ihracat gerçekleşmiştir). Otokar’ın satışları 2Ç19’da yıllık bazda %11 oranında artrak 544 adete ulaşmıştır. Bu çeyrekte kar marjı yüksek ihracat satışları %217 oranında artarak 311 adet olurken Yurtiçi satışları %41 oranında gerileyip 233 adet olmuştur. Otokar’ın satış dağılımındaki olumlu gelişmenin şirketin satış gelirlerine ve karlılığına 2Ç19’da olumlu yansımasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Yorum 11.06.2019

Otokar’ın toplam satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre %14 artarak 215 adete yükselmiştir. Şirketin satış dağılımı ise kar marjı yüksek olan zırhlı araç ve otobüs ihracatındaki artış ile birlikte, olumlu yönde gelişmiştir. Otokar’ın Yurtiçi satışları %41 oranında gerilerken, ihracat satışları %238 oranında yükselmiştir. Şirketin yüksek kar marjı otobüs ihracatı 4 kat üzerinde artarken, düşük kar marjlı yurtiçi küçük otobüs satışları %47 oranında gerilemiştir. Diğer taraftan satış fiyatı ve karlılığı yüksek olan zırhlı araç satışı ise 15 kat artarak 15 adet olmuştur. Otokar’ın satış dağılımındaki olumlu gelişmenin şirketin satış gelirlerine ve karlılığına 2Ç19’da olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Kapanış (TL) : 109.2 – Hedef Fiyat (TL) : 139.8 – Piyasa Deg.(TL) : 2621 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.14 OTKAR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.03

Zayıf 1Ç19 sonuçları: Piyasanın ve bizim net zarar beklentilerimize genel anlamda yakın, Otokar 1Ç19’de 11 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç18’de 28 milyon TL net zarar rakamı açıklamıştı. Şirket 1Ç19’de beklentilerle uyumlu Amman ve Bükreş Belediyelerine otobüs teslimatları sayesinde yıllık bazda %66 artışla 419 milyon TL satış geliri elde etti. İhracatın toplam şirket cirosunda payı 1Ç18’deki %26’dan 1Ç19’da %73’e yükseldi. FAVÖK rakamı beklentilerin altın 1Ç19’de 10 milyon TL olarak gerçkleşti. 1Ç18’de şirket negatif 3 milyon TL FAVÖK kaydetmişti. Şirketin net borç seviyesi 2018 yıl sonundaki 535 milyon TL’den ve 1Ç18 sonundaki 580 milyon TL’den 1Ç19 sonunda 814 milyon TL’ye yükseldi.

Yorum: Hissenin son bir ayda endeksin üzerinde %10 getirisi göz önünde bulundurulduğunda açılışta zayıf 1Ç19 sonuçlarına olumsuz piyasa tepkisi olabilir. BAE’lerine zırhlı araç teslimatları nedeniyle Otokar’ın güçlü 2Ç19 sonuçları elde edeceğini tahmin ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Otokar (OTKAR) yılın ilk çeyreğinde 11mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 28mn TL net zarar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi de 11mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %66,0 oranında artışla 419mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 252mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 408mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 10mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: -3mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da %2,4 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 14mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

(=) Otokar (OTKAR): 1Ç19’da 11 mn TL net zarar (1Ç18: 27,7 mn TL net zarar) açıklayan şirketin net zararı, hem bizim 9 mn TL’lik hem de 11 mn TL’lik Research Turkey ortalama net zarar beklentisine paralel gerçekleşti. 1Ç18’de 20,6 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da banka kredi faiz giderlerine bağlı olarak 38,5 mn TL’ye yükselmesi, net zararda etkili olurken, esas faaliyetler kaynaklı 28,7 mn TL’lik gelir (1Ç18: 7 mn TL gelir) kaydedilmesi, net zarardaki artışı sınırlandırmıştır. Yılın ilk çeyreğinde toplam satış hacmi yıllık bazda %23 daralan şirketin, yurt içi satış gelirleri %39 gerileyerek 114 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ihracat gelirleri %358 artarak 305 mn TL seviyesine yükselmiştir. Toplam satış gelirleri ise yıllık bazda %66 artışla 419 mn TL’ye yükselirken, hem bizim 401 mn TL hem de 408 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşmiştir.

Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü ise 9,9 mn TL seviyesinde gerçekleşmiş (1Ç18: 2,5 mn TL negatif FAVÖK), bizim 11 mn TL’lik ve 14 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine yakın seyretmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç19’da %2,4 seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç18: -%1). Yorum: Yılın ilk çeyreğinde ihracat gelirlerinin katkısıyla güçlü operasyonel performans sergileyen şirketin, artan net finansman giderleri nedeniyle net zarar açıkladığını görüyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %27 pozitif performans sergiledi. Beklentiler dahilindeki 1Ç19 sonuçlarına karşılık yıl içindeki performans sonrasında hissede kar satışı görebiliriz. Otokar için 12 aylık hedef hisse fiyatımız 110,00 TL seviyesinde yer alırken, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Otokar (OTKAR) yılın ilk çeyreğinde 11mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 28mn TL net zarar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi de 11mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %66,0 oranında artışla 419mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 252mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 408mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 10mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: -3mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da %2,4 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 14mn TL seviyesindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Otokar – 1Ç19 sonuçlarını 11.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 10.6 milyon TL olan piyasa zarar beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 27.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 419 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 arttı.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 408 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %226 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %73 oldu. (1Ç18: %26) Zırhlı araçların toplam ciro içindeki payı %7 olarak kaydedilirken, bu değer 1Ç18’de %15 ve 2018 yılında ise %35 olarak gerçekleşti. 1Ç19 itibariyle, Otokar’ın devam eden işler portföy büyüklüğü 430 milyon ABD doları ve 34 milyon Euro olup, 2018 yılı sonuna göre 42 milyon Euro azalmıştır. Şirket, 1Ç19’de 10 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyon TL zarar idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL’nin %27 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 337 baz puan artarak %2.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 291 baz puan arttı ve %24.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 232 baz puan azaldı ve %26.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 814 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,219 milyon TL (1Ç18: 871 milyon TL ve 4Ç18: 969 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %66.1 (1Ç18: %59.2 ve 4Ç18: 57.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 14.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Otokar Temettü Teklifini Açıkladı – 15.02.2019

Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19’uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 72.000.000 TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 25 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart 2019 içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
OTKAR, TRAOTKAR91H3
Peşin
3
300
2,55
255
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.03.2019
 
27.03.2019
26.03.2019

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 164.335.688 TL ana ortaklığa ait Net Dönem Karı elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, Genel Kurul’da alınacak karar ile onaylanması halinde temettünün ödenmesine 25.03.2019 tarihinde başlanacaktır.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
61.200.000
0
37,24
2,55
255
TOPLAM
61.200.000
0
37,24
2,55
255

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç18 – 07.02.2019

Kapanış (TL) : 106.9 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2566 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.35 OTKAR TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Güçlü 4Ç18 sonuçları: Otokar 4Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yat: TL147mn; Piyasa:TL174mn), 4Ç17’de açıkladığı 49 milyon TL net karın çok üzerinde 250 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 4Ç18’deki güçlü net kar büyümesinin ana nedenini yüksek fiyatlı/karlılıktaki Birleşik Arap Emirliklerine olan zırhlı askeri araç teslimatları oluşturmaktadır. Buna ek olarak, BAE’deki ortaklığı Al Jassar’dan kaydedilen 12 milyon TL iştirak gelirleri ve 34 milyon TL ertelenmiş vergi geliri 4Ç18 net karını destekledi.

Şirket beklentilerin üzerinde (İş Yat: TL797mn; Piyasa:TL813mn), 4Ç18’de zırhlı askeri araç teslimatlarıyla yıllık bazda iki katından fazla artışla 870 milyon TL satış geliri elde etti. İhracat gelirleri 4Ç17’deki 209 milyon TL’den BAE’lerine yapılan ilk teslimatlar sayesinde 4Ç18’de 730 milyon TL’ye yükselirken, toplam ciroda %84 pay elde etti. Yurtiçi satış gelirleri ise 4Ç17’deki 207 milyon TL’den zayıf pazar koşulları nedeniyle 4Ç18’de 140 milyonTL’ye geriledi. Savunma sanayi cirosunun şirketin toplam gelirlerindeki payı 4Ç17’deki %22’den 4Ç18’de %61’e yükselirken, ticari segment cirosu 4Ç17’deki %63’den 4Ç18’de %32’e geriledi.

Şirketin brüt kar marjı 4Ç18’de yüksek fiyatlı/yüksek marjlı zırhlı askeri araç teslimatlarıyla ve düşük stok maliyeti nedeniyle yıllık bazda 9.9 yüzde puan artışla %44.5’e yükseldi. Güçlü ciro artışı faaliyet gideri/satış rasyosu 4Ç17’deki %27’den 4Ç18’de %19.6’a geriledi. Şirket 4Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yat: TL201mn; Piyasa:TL198mn), 4Ç17’deki 47 milyon TL’ye kıyasla 4Ç18’de 232 milyon TL FAVÖK açıklarken, FAVÖK marjı 4Ç17’deki %11.3’den 4Ç18’de %26.7’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu güçlü FAVÖK yaratımı ve Altay tankı projesi ile ilgili alacak tahsilatı neticesinde 9A18 sonundaki 899 milyon TL’den 2018 sonunda 534 milyon TL’ye yülkseldi.

2019 Görünüm: Otokar’ın 2018 sonu itibariyle BAE zırhlı araç siparişi, Buükreş ve Amman belediyeleri otobüs teslimatları katkısıyla 2.7 milyar TL (US$430mn & €76mn) bakiye siparişi bulunuyor. BAE’e olan siparişler 2024 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, 2021’e kadar daha yüksek oranda teslimat öngörülüyor. Otokar yönetimi 2019 ve sonrasında ihracata – özellikle otobüs ve askeri araç – odaklanmayı hedefliyor. 2019 yılında BAE’e olan teslimatın şirketin FAVÖK marjını desteklemesini, şirketin %15 seviyelerinde FAVÖK marjı elde edebileceğini öngörüyoruz.

Yorum: Otokar’ın beklenenden daha iyi gerçekleşen 4Ç18 mali tablolarına açılışta nispeten olumlu piyasa tepkisi olsa da, güçlü 4Ç18 sonuçlarının ve 2019 görünümünün fiyata yansıdığını düşündüğümüzden gün içinde hissede kar satışları görebileceğimizi düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç18 – 07.02.2019

Otokar (OTKAR) 4Ç18 Finansal Sonuçları: “Güçlü net kâr, sınırlı yükseliş potansiyeli: AL önerimizi TUT’a çekiyoruz” (+) Otokar, 4Ç18’de beklentimizin %34, piyasa ortalama beklentisinin %44 üzerinde yıllık bazda %414 artışla 250 mn TL net kâr açıkladı (3Ç18: 7,2 mn TL net zarar).

Operasyonel olmayan tarafta beklentimizden daha iyi gerçekleşen performans ve ertelenmiş vergi gelirlerindeki artış, net kârdaki pozitif sapmanın ana unsurları oldu. 4Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. Şirketin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bükreş siparişleri kapsamında 2019 yılında gerçekleşmesini beklediğimiz yüklü teslimatlarının, operasyonel kârlılığını olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyor, orta-uzun vadeli beklentilerle Şirketi beğenmeye devam ediyoruz. Otokar’a yönelik kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye yükselterek yaptığımız yukarı yönlü öneri değişikliğini içeren 06.11.2018 tarihli raporumuzu yayımladığımızdan bu yana Şirket hisseleri BIST100 endeksinden %37,6 oranında pozitif ayrıştı. 4Ç18 dönemine ve 2019 yılına ilişkin olumlu beklentilerin önemli ölçüde hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 110,00 TL seviyesinde olan 12-aylık hedef fiyatımızın mevcut fiyata göre sunduğu sınırlı orandaki getiri potansiyelini de göz önünde bulundurarak, Otokar için kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Endekse Paralel Getiri”ye, uzun vadeli önerimizi “AL”dan “TUT”a çekiyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç18 – 07.02.2019

Otokar 4. çeyrekte beklenenden yüksek faaliyet karlılığı ve beklentinin altında finansal giderler sayesinde bizim beklentimiz (197mn TL) ve piyasa beklentisinin (174mn TL) üzerinde 250 mn TL net kar açıkladı. Şirketin açıkladığı 232mn TL FAVÖK de bizim beklentimiz (194mn TL) ve piyasa beklentisinin (198mn TL) üzerinde gerçekleşti. Hisselerle ilgil AL tavsiyemiz devam ediyor.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç18 – 07.02.2019

Otokar – 4Ç18 sonuçlarını 250.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 173.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin %44 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %414 arttı. Şirket, 3Ç18’da 7.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 870 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %109 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 813 milyon TL’nin %7 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %141 artış kaydetti ve gerileyen yurtiçi satışlar nedeniyle, net satışlardaki payı %84 oldu. (4Ç17: %50) Şirket, 4Ç18’de 232 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %394 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 198 milyon TL’nin %17 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1537 baz puan artarak %19.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 986 baz puan iyileşti ve %44.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 737 baz puan geriledi ve %19.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %54 büyürken, genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %60 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %41 azalarak 535 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 969 milyon TL (4Ç17: 844 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.7 (4Ç17: %47.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.6 F/K çarpanından ve 13.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç18 – 07.02.2019

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR) 2018 yılına ilişkin bilançosunu açıkladı. Verilere göre, 2018 4. çeyrek konsolide net karı 250.2 milyon lira olan şirketin 2018 yılındaki toplam konsolide net karı 164.3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2018’in ilk 9 aylık bilançosunda 85.9 milyon lira zarar açıklamıştı. İhracat geliri geçen yılın gelirini ikiye katlayarak,1 milyar 92 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam ciro içinde ihracatın payı geçen yıla göre %31’den %65’e yükseldi. Brüt Kar 593 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt Kar marjı %35,3 ile geçen yılın %25,7 üzerinde gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç18 – 07.02.2019

Otokar (OTKAR, Pozitif): Otokar 2018 yılının son çeyreğinde 250,2mn TL net dönem karı kaydetmiş ve hem bizim beklentimiz olan 198mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 183mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 48,7mn TL’lik net dönem karı kaydetmişti. Otokar’ın 4Ç2018’de satış gelirleri, satış miktarının 4Ç2017’deki 1.031 adetten, 4Ç2018’de 541 adete gerilemesine karşın bu çeyrekte otobüs ihracatı ve 8×8 zırhlı araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetlerine satış sözleşmesine istinaden teslimatlarının başlamasıyla %109,3 oranında artarak 870mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirket son çeyrekteki 216 adetlik otobüs satışının tamamını yurtdışına yaparken, 163 adetlik toplam zırhlı ve arazi satışının ise 133 adeti yurtdışına yapılmıştır. Brüt kar da zırhlı araç ve otobüs ihracının olumlu etkisiyle aynı dönemde %168,9 oranında artarak 386,8mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler %52,2 oranında görece düşük artışla karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler ise 51,2mn TL’den 12,6mn TL’ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı %176 oranında artarak 228,5mn TL’ye yükselmiştir. Finansman gideri 42,8mn TL’den 21,8mn TL’ye gerilerken vergi öncesi kar 216,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 34mn TL’lik vergi geliriyle birlikte şirketin son çeyrek net dönem karı 250,2mn TL’ye ulaşmıştır. Son çeyrek yüksek kar rakamıyla, ilk dokuz aydaki zarara karşın, şirket 2018 yılını 164,3mn TL net karla kapamıştır. Şirket’in 2017 yılı net dönem karı 99,4mn TL idi.

 

Otokar 4Ç18 Beklentileri – 06.02.2019

OTKAR 4Ç18 sonuçları bu hafta açıklanacak. Research Turkey Net Kar beklentisi 173.84 milyon TL, 4Ç17 rakamı ise 48.65 milyon TL.

İş Yatırım: OTKAR: Askeri araç teslimatları kaynaklı güçlü 4Ç finansallar

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 06.11.2018

Alım için uygun zaman… Hedef Fiyatı (TL) : 96,8  Yükselme Potansiyeli : 30,8%

Otokar’ın, 2018 yılının ilk dokuz ayında özellikle zırhlı araç satışlarındaki daralmanın etkisiyle ciro ve kârlılıkta yaşadığı kayıpları, BAE ve Bükreş siparişlerinde 4.çeyrekte başlamasını beklediğimiz teslimatlarının desteğiyle büyük ölçüde telafi edeceğini öngörüyoruz. Söz konusu teslimatların sonraki çeyreklerde artmasıyla, iyileşmenin 2019 yılında daha da belirginleşeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, geçen yıla göre zayıf finansal sonuçlar ve Altay Tankı seri üretim projesinde yer alamamasının etkisiyle yılbaşından bu yana endekse göre yaklaşık %26 negatif ayrışan hissede, mevcut fiyat seviyesinin alış için cazip olduğunu düşünüyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız güncellemeler sonucunda Otokar için 12 aylık hedef fiyatımızı 87,3 TL’den 96,8 TL’ye ve kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye yükseltiyor, uzun vadeli önerimizi ise “AL” olarak devam ettiriyoruz.

BAE ve Bükreş siparişlerinde başlamasını beklediğimiz teslimatların, son çeyrek ve daha belirgin olarak 2019 finansallarını olumlu etkilemesini bekliyoruz – Otokar’ın, 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kurduğu ortak girişim şirketi (Al-Jasoor), BAE Silahlı Kuvvetleri’ne 8×8 zırhlı araç tedarikine yönelik 6 yıllık toplam 661 mn $ tutarında bir sözleşme imzalamıştı. Söz konusu proje kapsamında teslimatların bu yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, Şirketin bu yıl içerisinde Bükreş Belediyesi’nden aldığı 400 adetlik otobüs siparişi kapsamındaki teslimatların da son çeyrekten itibaren başlaması ve ağırlıklı kısmının 2019 yılının ilk yarısında tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Şirketin, söz konusu sipariş teslimatlarının da desteğiyle, yılın ilk dokuz ayında operasyonel göstergelerinde yaşanan kayıpları önemli ölçüde telafi edeceğini; 2019’da ise söz konusu siparişler kapsamında gerçekleşecek yüklü teslimatlarla birlikte operasyonel performansta önemli bir iyileşme kaydedeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında Şirketin ciroda yaklaşık %52 ve FAVÖK’te %65 büyüme kaydedeceğini öngörüyoruz.

Bakiye siparişlerde uzayan vade ile artan öngörülebilirlik – Şirketin, 2013- 2016 döneminde yıllık ortalama ~%22 artışla 441 mn TL’ye yükselen bakiye siparişleri, 2017 yılı sonunda 1,7 mlr TL’ye, 3Ç18 sonu itibariyle ise yeni siparişlerin eklenmesi ve kur etkisiyle 3,6 mlr TL’ye ulaşmıştır. Bakiye siparişlerin tamamının döviz cinsi olması (%81’i $, %19’u € bazlı) ve yaklaşık 6 yıla uzayan vade yapısı ile geçmiş dönemlere kıyasla daha öngörülebilir bir yapıya kavuştuğunu düşünüyoruz.

İhracatın payında artış ile daha dengeli gelir yapısı – Otokar’ın, son 5 yıllık dönemde ihracat gelirlerinin toplam cirosundaki payı önemli yükseliş kaydetmiştir (9A18: %45, 2013: %16). Bu gelişim, Şirketin yurt içi satışlara olan bağımlılığını azaltarak, pazar ve kur riskini dağıtan daha dengeli gelir yapısına ulaşmasını sağlamaktadır. Şirketin, i) son dönemde aldığı siparişlerle küresel olarak artan bilinirliği, ii) rakiplerine göre sahip olduğu maliyet avantajı, iii) askeri ve ticari segmentlerde sunduğu geniş ürün portföyü ve iv) Altay Tankı geliştirme projesinin mühendislik kabiliyetinde yarattığı katma değer sayesinde, yurt dışı pazarlarda (askeri segmentte Körfez ve Afrika ülkeleri, ticari segmentte Avrupa) büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Riskler – Başta askeri segment olmak üzere kâr marjı yüksek ihracat gelirlerinin payında azalma, borçlulukta olası artış, tahminlerimize, hedef fiyatımıza ve tavsiyemize yönelik aşağı yönlü risklerdir.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Kapanış (TL) : 74 – Hedef Fiyat (TL) : 61.58 – Piyasa Deg.(TL) : 1776 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.26 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -16.78

Zayıf 3Ç18 Sonuçları… Otokar 3Ç18’de piyasanın 8 milyon TL net zarar beklentisiyle uyumlu, bizim 5 milyon TL net kar beklentimizin altında 7 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç17’de 23 milyon TL net kar açıklamıştı. 3Ç18 net zararının ana nedenlerini zayıf operasyonel performans ile artan finansman giderleri oluşturmaktadır. Şirketin 3Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %22 düşüşle 320 milyon TL’ye geriledi. 3Ç18 FAVÖK rakamı piyasanın 21 milyon TL beklentisinn üzerinde bizim 56 milyon TL tahminimizin altında yıllık bazda %46 düşüşle 29 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç17’deki %13.1’den 3Ç18’de %9’a geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 9A17 sonundaki 920 milyon TL’den 9A18 sonunda 899 milyon TL’ye geriledi. Yorum: Otokar’ın zayıf 3Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasın bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

(+) Otokar (OTKAR): Şirket, 3Ç18’de 11 mn TL net zarar beklentimize karşılık 7 mn TL net zarar açıkladı (piyasa ortalama beklentisi: -7,8 mn TL). Söz konusu sapmada, beklentimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılık etkili oldu. Şirketin 3Ç18’de net satış gelirleri beklentimizin %5 üzerinde, ancak piyasa ortalama beklentisinin %6 altında yıllık bazda %21,5 düşüşle 320 mn TL oldu. Geçen yıla göre yaşanan bu düşüşte zırhlı araç satışlarının bu çeyrekte olmayışının ağırlıklı etkisiyle yurt içi satışlardaki daralma etkili olurken (hacim bazında y/y – %40, TL bazında -%58), ihracat tarafında ise midibüs ve otobüs satışlarıyla desteklenen hacim büyümesi ve kur kaynaklı pozitif katkı ile güçlü artış yaşandı (hacim bazında y/y +%18, TL bazında +%51).

Beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşen ciro performansı ve daha iyi brüt kârlılık, operasyonel kârlılığın beklentimizden daha iyi gerçekleşmesinde etkili oldu. Buna göre, 3Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %36, piyasa ortalama beklentisinin %39 üzerinde, yıllık bazda %46 düşüşle 29 mn TL, FAVÖK marjı da beklentimizin 2,1 yp, piyasa ortalama beklentisinin 2,9 yp üzerinde, yıllık bazda 4 puan düşüşle %9 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, 2Ç18 sonu itibariyle 752 mn TL olan net borç pozisyonu 3Ç18 sonu itibariyle 899 mn TL’ye, net borç/FAVÖK’ü 11,46x’dan 21,82x’ye yükseldi.

Yorum: Şirket hisselerinin son 1 ayda BIST100 endeksine göre %8,5 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Otokar 3. çeyrekte bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi olan 8mn TL’ye yakın 7mn TL net zarar açıkladı. Satışlar piyasa beklentisinin hafif altında olsa da daha karlı ürün dağılımı nedeniyle 29mn TL’lik FAVÖK ortalama beklentiyi (21mn TL) geçti. Öte yandan, beklenenden yüksek finansman giderleri nedeniyle net kar beklentiye yakın gerçekleşti. Sonuçları genel olarak nötr olarak değerlendiriyoruz ve hisselerle ilgili 84 TL hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 7.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -7.8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 22.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 320 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 340 milyon TL’nin %6 altında gerçekleşti. Ticari satışları, yıllık bazda, %42 artış kaydederken zırhlı araç satışları, yıllık bazda, %89 geriledi. Zırhlı araç satışları sadece ihracat kanalından gerçekleşti ve toplam cironun %6’sını oluşturdu. Şirket, 3Ç18’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 21 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 404 baz puan azalarak %9.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 562 baz puan arttı ve %32.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1062 baz puan arttı ve %28 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %26 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %37 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 899 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,317 milyon TL (3Ç17: 840 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %107.6 (3Ç17: %44.5) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Otokar (OTKAR, Nötr): Otokar 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 7,2mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve hem bizim beklentimiz olan 8mn TL’lik zarar hem de piyasa beklentisi olan 8,3mn TL’lik zarara paralel gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı dönemindeki 22,7mn TL’lik net dönem karı kaydetmişti. Otokar’ın satış gelirleri, satış miktarının 3Ç2017’deki 690 adetten, 3Ç2018’de 545 adete gerilemesi ve bu çeyrekte zırhlı araç satışının sadece 8 adet (3Ç2017’de 92 adet) olmasının etkisiyle, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,5 oranında gerileyerek 320,5mn TL’ye inmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde %5 oranında gerileyerek 104mn TL’ye olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %26,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler ise 19,8mn TL’den 28mn TL’ye yükselmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı %27,7’lik düşüşle 42,4mn TL’ye gerilemiştir. Finansman gideri de 35,9mn TL’den 51,6mn TL’ye yükselmiş ve bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem zararı 85,9mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 50,8mn TL net dönem karı kaydetmişti.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Yorum – 22.10.2018

Kapanış (TL) : 77.7 – Hedef Fiyat (TL) : 61.58 – Piyasa Deg.(TL) : 1865 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.43 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -20.75

Ürdün ek sipariş: Otokar Mart ayında Ürdün’ün başkenti Amman Belediyesi’nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazananmasının ardından Amman’dan 35 adetlik yeni otobüs siparişi geldiğini duyurdu. 35 adetlik yeni siparişin teslimatları 2019 baharında yapılacak.

 

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum 04.10.2018

Otokar’ın Eylül ayındaki satış hacmi, yurtiçi satışlardaki %40 ve ihracat satışlarındaki %12 oranlarındaki daralmaya bağlı olarak %33 oranında gerilemiştir. 3Ç18’deki toplam satış hacmindeki gerileme ise %4 oranında gerçekleşmiş ve 2Ç18’de yaşanan %17’lik gerilemeye göre bir miktar iyileşme olduğunu göstermektedir. 3Ç18’de ihracat satışlarındaki %35 oranındaki artışın ana sebebi ticari araç satışlarının güçlü seyretmesidir. Bu dönemde askeri araç satışları bir önceki çeyrekteki seyre paralel olarak oldukça zayıf gerçekleşmiştir. Şirketin askeri araç satışlarının ve buna bağlı olarak karlılığının 4Ç18’de Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılmaya başlanan sevkiyatlar ile birlikte güçlenmesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum 03.10.2018

C4Defence haber sitesine göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) geçmişte de açılan ancak sonuçlanmayan 6X6 ve 8X8 konfigürasyonda yaklaşık 450 aracın tedarikini içeren ihalenin yeniden açıldığı belirtildi. Habere göre FNSS, OTKAR ve BMC’nin davet edildiği ihalede firmalar fiyat tekliflerini Eylül ayında SSB’ye sundu. İhalede sipariş alabilmesi durumunda OTKAR için olumlu olacağını düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Kapanış (TL) : 71.3 – Hedef Fiyat (TL) : 61.58 – Piyasa Deg.(TL) : 1711 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.43 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -13.63

Zayıf 2Ç18 sonuçları: Otokar, piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan 44 milyon TL net zarar ve 2Ç17’deki 9 milyon TL net zararının üzerinde 2Ç18’de 51 milyon TL net zarar rakamı açıkaldı. Savunma sanayi segmentinde satışların olmamasıyla gerileyen ciro ve yüksek faaliyet giderlerini 2Ç18’de net zararın temel nedenlerini oluşturmaktadır. Şirket 2Ç18’de yıllık bazda %40 düşüşle 236 milyon TL satış geliri elde etti. Brüt kar marjı 2Ç18’de yıllık bazda çok fazla değişiklik göstermeyerek %20 seviyesinde gerçekleştirken, faaliyet giderlerinin ciroya oranı 2Ç17’deki %19’dan 2Ç18’de %40’a yükseldi. FAVÖK rakamı ise piyasa beklentisi olan negatif 14 milyon TL ve bizim beklentimiz olan negatif 2 milyon TL’den daha kötü 2Ç18’deki pozitif 20 milyon TL’den 2Ç18’de negative 32 milyon TL’ye düştü. FAVÖK marjı da 2Ç17’deki pozitif %5.2’den 2Ç18’de negative %13.7’e geriledi.

Yorum: Otokar açıklanan zayıf 2Ç18 mali sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Öngördüğümüz gibi zayıf bir çeyrek daha… Otokar, 2Ç18’de beklentimizin %6,2, piyasa ortalama beklentisinin ise %16,3 üzerinde 51 mn TL net zarar açıkladı (2Ç17: -9,1 mn TL). 2Ç18’de kâr marjı yüksek zırhlı araç satışlarının olmamasının ağırlıklı etkisiyle kaydedilen operasyonel zarar, geçen yılın aynı dönemine göre artan net zararın en önemli nedeni oldu. 16.07.2018 tarihinde yayımladığımız Savunma Sektörü Raporumuzda, Otokar’ın 1Ç18 finansallarındaki zayıflığın 2. ve 3.çeyrekte de devam edeceğini öngördüğümüzü belirtmiştik.

Zayıf performansla sonuçlanan 2Ç18 sonuçları bizim açımızdan bir sürpriz yaratmazken, özellikle de operasyonel tarafta piyasa ortalama beklentisinin oldukça üzerinde bir zararın gerçekleşmesinin hisse fiyatına olumsuz yansımasını bekliyoruz. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bükreş projeleri kapsamındaki teslimatların etkisiyle son çeyrekten itibaren operasyonel kârlılıkta iyileşme yaşanmasını ve bu iyileşmenin 2019 yılında belirginleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, Otokar (OTKAR) hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 87,3 TL, uzun vadeli önerimizi “AL” ve kısa vadeli önerimizi de “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

2Ç18 sonuçlarını 51 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -43.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 9.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 236 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 236 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin ticari araç satışları, yıllık bazda, %44 artış kaydederken, 2Ç18’de zırhlı araç satış gelirlerinin olmaması ve treyler ve yedek parça satışlarının %21 gerilemesi de satışların düşmesindeki faktörlerdir. Otokar, 2Ç18’de FAVÖK seviyesinde 32 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 20 milyon TL idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL zarar rakamının üzerinde gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %30 artarak 752 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,035 milyon TL (2Ç17: 704 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %78,9 (2Ç17: %37) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber 31.07.2018

Otokar Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 28,9mn ABD doları bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Otokar’ın 1Ç18 sonu itibarıyla devam eden işleri 460mn ABD doları tutarında Zırhlı Araç ve 108mn Euro tutarında ticari araç siparişlerinden oluşmaktadır. Her ne kadar yeni imzalanan sözleşme büyüklüğü şirketin toplam devam eden işleri içerisinde göreceli olarak küçük kalıyor olsa da, gelirlere yansıması pozitif olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber 31.07.2018

Otokar – Şirket Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 28,9 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirdi. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Otokar’ın 1Ç18 itibariyle, kesinleşen siparişler tutarı (backlog) büyüklüğü 460 milyon ABD doları ve 108 milyon Avro olup, toplam TL değeri 2.342 milyon TL’dir.

 

Otokar’dan Yeni Sipariş Açıklaması – 30.07.2018

Şirketimiz, Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 28,9 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Şirketimiz, Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, eğitim ve entegre logistik destek hizmetlerinin satışını kapsayan 28,9 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir.  Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2018 yılı sonunda başlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Otokar Bükreş Belediyesi Toplu Taşıma İhalesi Sözleşmesinin İmzalanması Hakkında Açıklama Yaptı – 05.06.2018

Otokar Bükreş Belediyesi Toplu Taşıma ihalesinin kazanılması sonrası ilgili sözleşmesinin imzalandığını KAP’ta duyurdu

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS ile birlikte, Bükreş Belediyesi’nin açmış olduğu toplam 400 adet otobüs alımına ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin toplu taşıma ihalesine 10 Kasım 2017 tarihinde verilen teklifimizin kazanan teklif olduğu 20 Şubat 2018 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.

İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Bükreş Belediyesi ile sözleşme 05.06.2018 tarihinde imzalanmıştır. Teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.

İhalenin Kazanılmasına dair ilgili haberi burada bulabilirsiniz: Otokar, Türkiye’nin En Büyük Otobüs İhracatına İmza Atıyor

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber 25.05.2018

Kapanış (TL) : 74.1 – Hedef Fiyat (TL) : 79.23 – Piyasa Deg.(TL) : 1778 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.88 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 6.92
Kazakistan Engineering ile momerandum anlaşması: Otokar Kazakistan Engineering ile Kazakistan’da zırhlı araç üretiminin yapılmasını öngeren iş birliği momerandum anlaşması imzaladı.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç18 07.05.2018

Kapanış (TL) : 79.95 – Hedef Fiyat (TL) : 79.23 – Piyasa Deg.(TL) : 1919 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.5 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -0.9

Zayıf 1Ç18 sonuçları
Otokar bizim beklentimiz olan 24 milyon TL net zarar ve piyasa beklentisi olan 25 milyon TL net zarardan daha kötü 1Ç18’de 28 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Zayıf savunma sanayi teslimatları nedeniyle faaliyet performansındaki gerileme şirketin 1Ç18’de net zarar açıklamasının en önemli nedenini oluşturmaktadır. Şirket beklentilerle uyumlu (İş Yatırım : 260 milyon TL; Piyasa: 255 milyon TL) 1Ç18’de yıllık bazda %55 düşüşle 252 milyon TL ciro rakamı elde etti. Savunma sanayi gelirlerinin toplam cirodaki payı 1Ç17’deki %59’dan 1Ç18’de %15’e geriledi. FAVÖK rakamı bizim 5 milyon TL ve piyasanın 4 milyon TL beklentisine karşın 1Ç18’de negatif 3 milyon TL gerçekleşti. Şirketin 1Ç17’de 65 milyon TL FAVÖK rakamı elde etmişti.

Yorum: OTKAR hisseleri son bir ayda Altay tankı seri üretim ihalesini alamaması ve zayıf 1Ç18 beklentileri nedeniyle endeksin %20 altında performans gösterdi. O nedenle, OTKAR’ın zayıf 1Ç18 sonuçlarına piyasanın olumsuz tepkisinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç18 07.05.2018

Otokar 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 25mn TL net zarara paralel 28mn TL net zarar açıklamıştır. Otokar’ın gelir tablosu bu çeyrekte satış hacmindeki daralmadan ve özellikle ortalama fiyatı ve karlılığı yüksek olan zırhlı araç satışlarındaki gerilemeden olumsuz etkilenmiştir. Şirketin toplam satış hacmi 1Ç18’de %20 oranında gerilerken, satış gelirleri %55 oranında gerilemiştir. Satış dağılımının olumsuz yönde değişmesi hem satış gelirlerini hem de karlılığı olumsuz etkilemiştir. Şirket bu dönemde bizim beklentimize paralel olarak 2mn TL negatif FAVÖK açıklamıştır. Hedef hisse fiyatımızı, değerlememizden Altay Tankı Proje’sini çıkartmamızdan dolayı, 95 TL’ye indiriyor ve Piyasaya Paralel görüşümüzü devam ettiriyoruz. Zayıf 1Ç18 sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde bir miktar olumsuz etki yapmasını bekleriz.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç18 07.05.2018

Otokar – 1Ç18 sonuçlarını 27.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 25.0 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin hafif üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 37.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Satışların gerilemesi ve satışların içerisinde zırhlı araç satışlarının payının gerilemesinin karlılık üzerinde olumsuz etkileri oldu. Otokar’ın yurtiçi satışları geçen seneye göre %16 gerileyerek 520 adet olarak gerçekleşti. Yurtiçi satış adetlerinde zırhlı araç satışlarının 1Ç17’de 142 adetten 13 adete gerilediğini görüyoruz. İhracat tarafında ise, satış adetlerinin %33 azaldığını ve 96 adet olarak gerçekleşti.

Şirket 1Ç17’de 46 adet zırhlı araç ihraç ederken 1Ç18’de bu rakam 6 araca geriledi. Net satışlar 252 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 geriledi. Yurtiçi ciro, yıllık bazda, %59 gerilerken ihracat gelirleri ise, ABD doları ve yıllık bazda, %43 geriledi. Net satışların içerisinde, zırhlı araç satışlarının payı %15 olarak kaydedildi. (1Ç17: %59). Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 255 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 1Ç18’de FAVÖK’te 3 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 65 milyon TL idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 4 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 yükselerek 580 milyon TL olarak gerçekleşti ve bunun altında yatan sebepler artan işletme sermayesi seviyesi ve 70 milyon TL temettü ödemesidir. Net işletme sermayesi ise 871 milyon TL (1Ç17: 714 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %59,2 (1Ç17: %38,8) olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 25.04.2018

Kapanış (TL) : 91.5 – Hedef Fiyat (TL) : 79.23 – Piyasa Deg.(TL) : 2196 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.5 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -13.41

Altay tankı projesi için BMC ile görüşmelere başlandı.
Habere göre Altay tankı seri üretimi için BMC ile sözleşme görüşmelerine başlandı. Haber seri üretim için teklif veren Otokar (OTKAR.IS) için olumsuz. Altay tankının prototipinin geliştirmesini Otokar üstlenmişti. Otokar için 79 TL fiyat hedefi ile SAT tavsiyemiz bulunuyordu.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 25.04.2018

OTKAR/TMSN: Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Altay muharebe tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesi projesinde BMC Otomotiv ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verdi. Haberde üretim adedi, süresi ve mali büyüklüğü hakkında ayrıntı yer almadı. Hatırlanacağı üzere, Altay tankının üretilmesi için OTKAR, FNSS (UK & Türkiye) ve Rheinmetall (Alman)-BMC (Katar&Türkiye) teklif verirken, tank motoru üretimi içinde TMSN teklif vermişti. Altay tank ihalesi hem OTKAR hem de TMSN için önemli bir katalist olmasından dolayı, bu hisselere yönelik olumsuz havanın devam etmesini bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 25.04.2018

Basına yansıyan haber akışı sonrasında seri üretim için teklif veren Otokar (OTKAR) ve güç grubu geliştirilmesi için teklif veren Tümosan (TMSN) hisselerinde kapanış itibariyle sırasıyla %6,5 ve %4,8 düşüş gerçekleşti. Yıl başından bugüne bakıldığında ise Otokar hisselerinde BİST’e göre %21 daha negatif bir getiri performansı gözlenirken, Tümosan ise %8 endeks altı getiri performansı sergilemiştir. Mart 2017 tarihinde yayınlanan SSM 2017-2021 Stratejik Planı’na göre Altay Tankı’nda 2020 yılında 15 adet ve 2021 yılında 20 adet seri üretim öngörülmektedir.

Otokar’dan Altay Tankı İhale Sonucu Açıklaması – 25.04.2018

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda, Altay Seri Üretim Projesi kapsamında sunulan tekliflerin değerlendirme sürecinin tamamlandığı, ilgili Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı doğrultusunda Altay tankının seri üretimi için Şirketimiz dışındaki adaylardan biri ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Altay Tankı’nın Üreticisi Belli Oldu 24.04.2018

 

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 29.03.2018

Altay Tankı İhalesi bugün toplanacak olan Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde ele alınacak. 31 Ocak’taki ilk toplantısından sonra rutin olarak iki ayda bir gerçekleşmesi karara bağlanan Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. C4 Defence dergisinin haberine göre Altay Tankı seri üretim ihalesi toplantının en önemli gündem maddesini oluşturuyor, fakat ihalenin toplantıda bir sonuca bağlanıp bağlanmayacağı belli değil. Altay Tankı’nın seri üretimi için şu ana kadar Otokar, FNSS ve BMC son tekliflerini verirken; Tümosan da güç grubu geliştirilmesi için son teklifini SMM’na sunmuştu. Toplantı sırasında alınan kararlar projenin ihale kazanan şirketler için yaratacağı nakit akışları hakkında aydınlatıcı olabileceğinden OTKAR ve TMSN hisselerinin değeri için olası haber akışlarını takipte olmakta fayda var.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 28.03.2018

OTKAR/TMSN: Savunma Sanayii İcra Komitesinin yarın toplanması bekleniyor. Komitenin gündeminde Suriye’de devam eden askeri operasyon ve Altay Tank Projesi ihalesi olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Altay Tankı’nın prototipi OTKAR tarafından tasarlanmış ve üretim için çıkılan ihaleye OTKAR, FNSS ve BMCRheinmetall teklif vermişti. TMSN ise tank motorunun üretilmesi için teklif vermişti. OTKAR ve TMSN hisselerinin bugün haber akışına bağlı olarak hareketli olmasını bekleriz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 22.03.2018

Hedef Fiyat: 120 TL    Öneri: TUT

Otokar’ın 2017 yılının son çeyreğinde net dönem karı 2016 yılının son çeyreğine göre %32,8 oranında artarak 48,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 36,4mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde gerçekleşen satış gelirleri ve son çeyrekte kaydedilen vergi geliri etkili olmuştur.

Otokar’ın satış gelirleri 4Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında gerilemiş ve 415,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekte satış adedinde 4Ç2016’ya göre sadece %2’lik düşüş olmasına karşın, zırhlı araç satışlarının 151 adetten 49 adete gerilemesi satış gelirlerindeki düşüşün ana nedeni olmuştur. Diğer taraftan brüt kar ise, satış maliyetlerinde satış gelirlerinden daha yüksek kaydedilen düşüşün etkisiyle, %7,9 oranında artarak 143,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da %25,9’dan %34,6’ya ulaşmış ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Operasyonel giderler %22,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelir ise 19mn TL’den 51,2mn TL’ye yükselmiş ve karı olumlu yönde desteklemiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %36,3 oranında artarak 82,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan FAVÖK ise %14,1 oranında gerileyerek 47mn TL seviyesinde gerçekleşmiş ancak FAVÖK marjı 4Ç2016’daki %10,6’dan %11,3’e yükselmiştir. Net finansman gideri ise 4Ç2016’daki 31mn TL’den 4Ç2017’de 42,8mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Diğer taraftan son çeyrekte 8,7mn TL vergi geliri kaydedilmesi de karı olumlu yönde desteklemiştir.

Son çeyrek yüksek kar rakamının etkisiyle Otokar’ın 2017 yılı net dönem karı 99,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında artış kaydetmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Otokar’ın hedef piyasa değerini tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 2.342mn TL’den 2.880mn TL’ye ve hedef hisse fiyatımızı da 97,60TL’den 120TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “TUT” önerimizi ise koruyoruz. 

 

Otokar’ın Temettü Ödemesi Genel Kurulda Kabul Edildi – 15.02.2018

15.03.2018 tarihli Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 55. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar payı dağıtımı ile ilgili maddesi aşağıda bulunmaktadır.

Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 99.422.469 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 37.839.017 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Kâr Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarak;

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2017 yılı için ayrılmamasına,

TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 99.422.469- TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı”na 577.021- TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 99.999.490- TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 37.839.017- TL tutarındaki net dönem karı olmak üzere; toplam 173.264.945- TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

Görülmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar payı dağıtımının; Cari yıl karından,

  • 49.999.745 TL ortaklara birinci kar payı,
  • 20.000.255 TL ortaklara ikinci kar payı,
  • 6.880.000 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,
  • 22.542.469 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 70.000.000 TL’nin tamamının nakden ödenmesine;

Vergi Usul Kanunu’na göre kayıtlar esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 70.000.000-TL kar payının 34.508.197 TL’sının cari yıl kazançlardan ve bakiye 35.491.803 TL’sının ise olağanüstü yedeklerden ödenmesine ve II.Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 6.880.000 TL’sının 3.330.820 TL’lik kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 3.549.180 TL’lık kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için % 291,667 oranında ve 2,91667 TL brüt=net nakit kar payı; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 247,917 oranında ve 2,47917 TL net nakit kar payı ödenmesine;

Kar payı ödeme tarihinin 22 Mart 2018 olarak belirlenmesine 18.129.996,83 TL’lık olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
OTKAR, TRAOTKAR91H3
Peşin
2,91667
291,667
2,47917
247,917
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.03.2018
22.03.2018
26.03.2018
23.03.2018

 

Toplu taşımada dönüşüm başlatan Amman’ın 100 otobüslük ihalesini Otokar kazandı – 13.03.2018

Türkiye’nin en çok tercih edilen lider otobüs markası Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Kısa süre önce Bükreş Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türkiye’nin tek kalemde alınan en büyük otobüs ihracatına imza atmaya hazırlanan Otokar, Ürdün’deki otobüs ihalesini de kazandı. Otokar, Ürdün’ün başkenti Amman Belediyesi’nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesi kapsamında 40 adet Kent, 60 adet Doruk otobüsü, bu yıl Ammanlılara hizmet etmeye başlayacak. Haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

Altay Tankı Projesi İhalesi Fiyat Yenileme Hakkında Bilgi Verdi – 09.03.2018

08.02.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’ye “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” (Altay Projesi) ile ilgili BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğu bildirilmişti.SSM tarafından BAFO’ların değerlendirilmesi aşamasında, yalnızca teklif fiyatlarını BAFO’da verilen teklif fiyatını aşmamak kaydı ile bir kez daha yenilenerek Müsteşarlığa sunulması talep edilmiştir. Bu çerçevede yenilenen fiyat teklifi SSM’ye 09.03.2018 tarihinde sunulmuştur. Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada, kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 20.02.2018

Kapanış (TL) : 118.3 – Hedef Fiyat (TL) : 81.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2839 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.03 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -31.32

Otokar Bükreş’te 100 milyon € değerinde 400 adetlik otobüs ihalesini kazandı
Medyada yer alan habere göre Otokar Bükreş’te yaklaşık 100 milyon € değerinde 400 adetlik otobüs ihalesini kazandı. Habere göre, ilk etapta 100 adet otobüs 2018 yaz aylarında teslim edilecek, geri kalan 300 otobüs ise 2019’da teslim edilecek. Toplam ihale değeri Otokar’ın 2019 yılı tahmini ciro tutarının %19’una denk geliyor .

Otokar, Türkiye’nin En Büyük Otobüs İhracatına İmza Atıyor

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 20.02.2018

Otokar – Şirket, Bükreş Belediyesi’nin açmış olduğu toplam 400 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesine 10 Kasım 2017 tarihinde teklif vermiş olup, ihaleyi kazandığını açıkladı. Toplam ihale bedeli yaklaşık 98,3 milyon Euro olup 400 adet otobüs teslimatı ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. Teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir. 2017 yıl sonu itibariyle, Otokar’ın devam eden işler büyüklüğü 456 milyon ABD doları’dır.

Otokar Bükreş Belediyesi Toplu Taşıma İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı – 20.02.2018

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS ile birlikte , Bükreş Belediyesi’nin açmış olduğu toplam 400 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesine 10 Kasım 2017 tarihinde teklif verilmiş olup; teklifimizin kazanan teklif olduğu Bükreş Belediyesi tarafından tarafımıza bildirilmiştir.

Toplam ihale bedeli yaklaşık 98,3 milyon Euro olup 400 adet otobüs teslimatı ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Bükreş Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacak olup, teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.

Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22.06.2010 tarih ve 2010/11 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından 10.11.2017 tarihinde Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, ihaleye teklif verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır.

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber – 14.02.2018

Kapanış (TL) : 123.6 – Hedef Fiyat (TL) : 81.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2966 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.01 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -34.26

Otokar Genel Kurul Toplantısında 70 milyon TL nakit temettü ödemesi teklif edecek.
Otokar Mart ayı içinde yapacağı Genel Kurul Toplantısında 70 milyon TL brüt nakit temettü ödemesi (hisse başına brüt 2.92 TL) teklifi yapacağını duyurdu. Temettü başlangıç tarihi olarak ise 22 Mart teklif edilecek. Açıklanan temettü tutarı %2.36 temettü verimine işaret ediyor.

 

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber – 12.02.2018

C4Defence haber sitesine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Otokar’ın da teklif vermis olduğu, 170 adet 8×8 Özel Taktik tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı FNSS firmasından ve 700 adet 4×4 zırhlı araç BMC firmasından tedarik edeceği açıklanmıştır. Bu ihalelerin büyüklüğü dikkate alındığında haberin OTKAR için olumsuz etkisi olmasını bekleriz.

 

 

Otokar’dan Altay Tankı ile İlgili Açıklama – 08.02.2018

16.11.2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” (Altay Projesi) ile ilgili teklif dosyamızın SSM’na sunulduğu bildirilmişti.
Gelinen bu aşamada, 08.02.2018 tarihinde SSM’na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulmuştur. SSM, BAFO dosyası üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacaktır.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada, kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.01.2018

Kapanış (TL) : 122.3 – Hedef Fiyat (TL) : 81.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2935 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.53 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -33.56

Beklentilerin üzerinde 4Ç17 net karı

Otokar 4Ç17’de piyasa beklentisi olan 25 milyon TL ve bizim 14 milyon TL net kar beklentimizin oldukça üzerinde yıllık bazda %33 artışla 49milyon TL net kar rakamı açıkladı. 4Ç17 net rakamındaki artış kur farkı gelirlerinin neden olduğu net finansman gelirlerinin artan katkısından kaynaklanmaktadır. Şirketin 4Ç17 satış gelirleri 416 milyon TL piyasa beklentisiyle uyumlu ancak bizim 452 milyon TL tahminimizin altında yıllık bazda %19 düşüşle 416 milyon TL’ye düştü. Şirketin 4Ç17 FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 47 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 44 milyon TL ile uyumlu yıllık bazda %14 düşüşle 47 milyon TL ‘ye geriledi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yüzde 0.7 puan ve çeyrek bazda yüzde 1.7 puan artışla 4Ç17’de %11.1’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu ise 3Ç17 sonundaki 920 milyon TL’den 2017 sonunda 475 milyon TL’ye gerilerken, 2016 sonundaki 392 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Yorum: Otokar’ın 4Ç17’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamı hisse performansını kısmi olumlu etkileyebilir.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.01.2018

Otokar’ın operasyonel performansı beklentileri karşılarken net kar tahminleri aştı. Otokar 4Ç17’de 49 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam 25 milyon TL olan piyasa beklentisinin çok üzerinde gerçekleşti. Bu performansın daha ziyade ciddi miktarda ticari alacaklardan kur farkı geliri yazılmasından kaynaklandığı görülüyor. Net kar yıllık bazda %114 büyürken bu sonuçla Otokar yılı da 99 milyon TL net karla kapatmış oldu ve söz konusu rakam geçen yıla göre %43 büyüdü. Satışlar 4Ç17’de 416 milyon TL olurken tam olarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Yıllık bazda ise satışların %19 daraldığını görüyoruz. Böylece 2017 yılında şirket yaklaşık 1,8 milyar TL gibi bir satış rakamı yakalamış oldu ki bu da yıllık bazda %9 büyümeye işaret ediyor. FAVÖK ise 4Ç17’de 47 milyon TL olurken yine beklentilerle aynı gerçekleşti. Böylece FAVÖK marjı çeyrekte %11,3 oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 70 baz puan gelişme gösterdi. FAVÖK’teki yıllık düşüş de %14’te kalmış oldu. Bu rakamlarla Otokar yılı 186 milyon TL FAVÖK ve %10,4 FAVÖK marjıyla (bir önceki yıla benzer) kapamış oldu. FAVÖK de satışlar gibi yıllık olarak %9 büyüdü.

Piyasada net kar rakamına ilk tepki pozitif olabilir ama bunun genel itibariyle satış ve FAVÖK rakamlarından kaynaklanmaması nedeniyle olası bir olumlu tepkinin kısa süreli olmasını bekleriz. Öte yandan hisse için asıl önemli konunun Altay Tankı ihalesindeki gelişmeler olmaya devam etmesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.01.2018

OTKAR: Otokar 4Ç17’de piyasa beklentisi olan 25mn TL net kardan daha yüksek 49mn TL net kar açıklamıştır. Net karın piyasanın üzerinde gelmesinin sebebi ihracat kaynaklı ticari alacaklardan kaynaklanan kur farkı gelirleri ve ertelenmiş vergi geliri olmuştur. Toplam satış gelirleri, her ne kadar toplam satış hacmi %27 oranında artmış olsa da , %19 oranında gerilemiştir. Bunun sebebi satışlardaki büyümenin ticari araçlardan kaynaklanması ve askeri araç satışlarındaki gerileme olmuştur. İhracat satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı %42’ye yükselmiştir. Şirketin kar marjlarında artan ihracat gelirlerine ve zayıf TL’ye bağlı olarak bir miktar iyileşme görülmüştür. FAVÖK marjı 0.7 baz puan artarak %11.3’e yükselmiştir. FAVÖK ise 47mn TL piyasa beklentisine paralel olarak %14 oranında gerilemiş ve 47mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 4Ç17 – 05.01.2018

Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar’ın 2017 yılının son çeyreğinde net dönem karı 2016 yılının son çeyreğine göre %32,8 oranında artarak 48,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 36,4mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde gerçekleşen satış gelirleri ve son çeyrekte kaydedilen vergi geliri etkili olmuştur. Otokar’ın satış gelirleri 4Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında gerilemiş ve 415,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekte satış adedinde 4Ç2016’ya göre sadece 8 adetlik düşüş olmasına karşın, zırhlı araç satışlarının daha düşük seviyede gerçekleşmesi satış gelirlerindeki düşüşün ana nedeni olmuştur. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerinde satış gelirlerinden daha yüksek kaydedilen düşüşün etkisiyle, %7,9 oranında artarak 143,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da %25,9’dan %34,6’ya ulaşmıştır. Operasyonel giderler %22,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelir ise 19mn TL’den 51,2mn TL’ye yükselmiş ve karı olumlu yönde desteklemiştir. Net finansman gideri ise 4Ç2016’daki 31mn TL’den 4Ç2017’de 42,8mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Diğer taraftan son çeyrekte 8,7mn TL vergi geliri kaydedilmesi de karı olumlu yönde desteklemiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamının etkisiyle Otokar’ın 2017 yılı net dönem karı 99,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında artış kaydetmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

Otokar Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması Hakkında Açıklama Yaptı – 30.01.2018

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı’nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Anlaşmada özetle;

• 1. altı ay için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1,60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1,50 TL/saati geçmemek üzere 0,10 TL/saat ilave edilmiştir. Sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.
• 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %23 oranında artırılmış, 2.yıl için artışlar TÜFE olarak belirlenmiştir.

 

ANADOLU YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Teknik Analiz – 29.01.2018

122,00 üzerinde geri çekilmeler alım için kullanılabilir…

Geçen hafta Cuma günü yaşanan alımlarla 122,000 üzerine yükselişi pozitif buluyoruz. 122 üzerine yerleşmede 128,00-128,50 bandı bu hafta için hedef olarak takip edilebilir. Bu açıdan 122,00 üzerinde olası geri çekilmelerin alım yönünde kullanılmasını önerirken yeni açılacak pozisyonlar için stop-loss önerimizi 122,00 olarak belirliyoruz.

Kapanış:125,20
Destekler:123,50-122,00-121,00
Dirençler:125,50-126,00-128,00

GARANTİ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 29.01.2018

Savunma haberi: Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek dedi. Hatırlanacağı üzere, Otokar Altay projesi seri üretimi (250 adet) için sunduğu teklif Haziran ayında red edilmişti. Basında yer alan en son habere göre, Altay tankı ihalesi için Otokar ile beraber üç firmanın davet edildiği belirtildi. Altay tankı için ilk üretimin 2020 yılında 15 adet olarak yapılması öngörülüyor. 2021 içinse üretim miktarı 20 adet. Haber akışı sektör hisselerine (OTKAR,TMSN,ASELS,KATMR) olan ilgiyi canlı tutabilir fakat haber Cuma erken vakit çıktığı için ilk olumlu etkinin fiyatlara yansıdığı kanısındayız.

 

 

Otokar Dün Verilen Altay Tankı İhale Teklifi ile İlgili Açıklamalar Yaptı – 17.11.2017

Türkiye’nin en büyük kara sistemleri üreticisi Otokar, tasarımını ve prototiplerini yaptığı Altay ana muharebe tankı için seri üretim teklifini Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na sundu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” kapsamında Altay tankının seri üretimine ilişkin teklifini Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na sundu. Türkiye’nin yabancı ortağı olmayan tek kara sistemleri üreticisi olan Otokar, 2008 yılında Dönem-1 olarak adlandırılan Altay’ın tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017’de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması süreci ise devam ediyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay seri üretim hakkında şunları söyledi: “Otokar, 50 yılı aşkın deneyimi ve kabiliyetleriyle bugüne kadar aldığı tüm görevlerden alnının akıyla çıktı. Dönem-1’de ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay’ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar’ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Altay’ın üretimi, ihracatı ve ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlenmesi için tüm yetkinliklere sahip milli bir şirket olarak göreve hazırız. Temennimiz Altay tankının bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlaması yönündedir.”

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı: Altay

Günümüz ve gelecek tehditlerine karşı Türk Kara Kuvvetleri’nin istek ve beklentilerine göre Otokar tarafından tasarlanan ve geliştirilen Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücü ile dikkat çeken Altay, son 2 yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti. Halihazırda Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Teknik Veri Paketi (TVP)’nin incelenip, onaylanması süreci devam ediyor.

Altay seri üretim sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte üretime en kısa zamanda başlayabilmek için tüm altyapı gereksinimlerini ve hat planlamalarını yapan Otokar, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Üretim İzin Belgesi’ni aldı. Otokar ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan 250 adet Altay’ın 5 yılda imalatına ek olarak; ihracat potansiyeli, mayın temizleme, kurtarıcı, istihkam tankı gibi türev ve tamamlayıcı araç ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, yıllık uygun bir kapasite planlamasını da yaptı. Otokar, ayrıca bu yıl içinde Altay’ın asimetrik harp koşullarına uygun tipi Altay AHT’yi de geliştirerek Mayıs ayındaki IDEF savunma sanayii fuarında sergilemişti.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Altay’ın ‘Seri Üretim’ ve ‘Entegre Lojistik Destek’ faaliyetleri için Teklife Çağrı Dökümanı’nı Temmuz ayında yayınlamıştı. 

 

 

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 17.11.2017

Otokar, Altay Tankı seri üretim projesine teklif iletti Şirket dün itibariyle teklif verme süreci dolan Altay Tankı seri üretim projesi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na teklifini iletti. Hisse performansı için bu projenin seyri belirleyici olmaya devam edecek. Bir süredir ihale süreciyle ilgili pozitif bir havada seyreden hissede ihaleyi Otokar’ın kazanması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliriz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 17.11.2017

Otokar Milli Tank Üretim Projesi (Altay Projesi) için teklifini Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na sunmuştur. Otokar Altay Tank’ın geliştirilimesi projesini tamamlamış ve seri üretim için teklif vermişti. Fakat Otokar’ın teklifi 9 Haziran 2017 tarihinde Kabul edilmemiş olup yeni bir ihale açılması kararlaştırılmıştı.

Otokar Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi ihale başvurusu hakkında açıklama yaptı – 16.11.2017

Şirketimizin 09.06.2017 tarihli özel durum açıklamasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” (Altay Projesi) ile ilgili olarak ihale sürecine katılma kararı alınması halinde, ilgili düzenlemeler uyarınca gerekli açıklamaların yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu projeye ilişkin teklif dosyamız bugün SSM’ye sunulmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Kapanış (TL) : 112.7 – Hedef Fiyat (TL) : 89.1 – Piyasa Deg.(TL) : 2705 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.97 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -20.94

Piyasa beklentilerine uyumlu 3Ç17 sonuçları

Otokar 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 23 milyon TL ile uyumlu ancak bizim 4 milyon TL net kar beklentimizin oldukça üzerinde yıllık bazda %31 artışla 23 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç17 net rakamındaki artış faaliyet kar marjlarındaki iyileşmeden kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç17 satış gelirleri 482 milyon TL piyasa beklentisinin altında ancak bizim 380 milyon TL tahminimizin üzerinde yıllık bazda %4 düşüşle 408 milyon TL’ye düştü. Savunma sanayi segmentinin toplam satış gelirlerindeki payı 3Ç16’daki %35’den 3Ç17’de %42’ye yükseldi.

Şirketin 3Ç17 FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 55 milyon TL ile uyumlu bizim beklentimiz olan 35 milyon TL’nin üzerinde yıllık bazda %9 artışla 53 milyon TL ‘ye yükseldi. FAVÖK marjı ise savunma sanayinin cirodaki payını artması ile yıllık bazda yüzde 1.6 puan ve çeyrek bazda yüzde 7.9 puan artışla 3Ç17’de %13.1’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu ise artan işletme ihtiyacı nedeniyle 3Ç16 sonundaki 821 milyon TL2den 3Ç17’de 920 milyon TL’ye yükseldi. Otokar’ın piyasa beklentisi ile uyumlu gelen 3Ç17 sonuçlarının hisse performansı üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Otokar’ın operasyonel marjları beklentinin çok üzerinde geldi. Otokar 3Ç17’de 10 milyon TL olan beklentilerin çok üzerinde 23 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu sapmanın ana olarak güçlü gerçekleşen operasyonel marjlardan kaynaklandığı anlaşılıyor. Net kar yıllık bazda %31 arttı. Satış rakamı 408 milyon TL olurken beklentilerin hafif altında kaldı ve yıllık bazda da %4 daraldı.

Öte yandan FAVÖK ise 53 milyon TL gerçekleşirken bu rakam 39 milyon TL olan tahminlerin bir hayli üzerindeydi. Satışlar daralırken FAVÖK %9 büyümüş oldu. Böylece FAVÖK marjı %13,1 gibi gayet güçlü bir seviyede gerçekleşti. FAVÖK marjı için beklenti %9,2 düzeyinde olması yönündeydi. Şirket bu rakamla çeyreksel bazda son dönemlerin en iyi FAVÖK marjlarından birini yakalamış oldu.

Özellikle güçlü gelen operasyonel marjların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Orta uzun vadede ise Altay Tankı ihalesinin seyri hisse performansı üzerinde etkili olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Otokar – 3Ç17 sonuçlarını 22.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 10,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %31 arttı. Şirket, 2Ç17’da 9,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 408 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 424 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 3Ç17’de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 38 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 39 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 159 baz puan artarak %13,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 920 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç artışının altında yatan ana sebep şirketin net işletme sermayesindeki artıştır.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Otokar 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 10mn TL net kardan daha yüksek 23mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin faaliyet karlılığı artan üretim maliyetlerine rağmen ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payının artmasından olumlu etkilenerek bu çeyrekte bir miktar iyileşme göstermiştir. Otokar’ın 3Ç17’de VAFÖK’ü %9 oranında artarak 53mn TL (Piyasa beklentisi: 39mn TL) ve VAFÖK marjı 1.6 baz puan yükselerek %13.1 oranında (Piyasa beklentisi: 9.1%) gerçekleşmiştir. 3Ç17 performansının beklentilerin üzerinde gelmesi olumlu bir etki yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar’ın 2017 yılının üçüncü çeyreğinde net dönem karı %30,8 oranında artarak 22,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 8,6mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 10mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen satış gelirlerine karşın, brüt karlılığın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Otokar’ın satış gelirleri satış miktarında üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre adetsel bazda 296 adet düşüşe karşın, döviz kurlarındaki artışın olumlu katkısıyla sadece %4 oranında gerileyerek 408,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan brüt kar ise %7,9 oranında artarak 109,5mn TL’ye yükselirken brüt kar marjı da %23,9’dan %26,8’e gerilemiştir. Operasyonel giderler %7,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelir 13,4mn TL’den 19,8mn TL’ye yükselmiştir. Net finansman gideri ise  3Ç2016’daki 29,3mn TL’den 35,9mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Üçüncü çeyrek görece yüksek kar rakamının etkisiyle Otokar’ın ilk dokuz ay net dönem karı 50,8mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,4 oranında artış kaydetmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

Altay Tankı İçin Son Teklif Tarihi Belli Oldu – 17.10.2017

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) milli tank projesi (Altay tankı) ihalesi için son teklif verme gününü 22 Aralık olarak açıkladı. SSM daha önce, yaklaşık 500 mln$ karşılığında tankın prototipini geliştiren Otokar’ın nihai teklifini reddetmiş ve proje için ihale açmaya karar vermişti. Basında çıkan haberlere göre Otokar, BMC ve FNSS’ın ihaleye katılmaları bekleniyor. Ayrıca bugün Altay tankı güç grubu için yeni ihale açıldı.

HALK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber – 26.09.2017

Savunma Sanayii: Basında yer alan bir habere göre, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimi konusunda teklifleri beklediklerini söyledi. Demir, Altay tankının motoruyla ilgili gündemde bir sıkıntı olmadığını, teklifler için iki aylık bir süreleri olduğunu belirtti.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz – 18.09.2017

Altay Tankında İngiliz Talip

Basında çıkan haberlere göre İngiliz şirket Caterpillar, Altay tankının motorunu üretmek istediğini bildirdi. Altay tankının prototip üretiminde Alman MTU motoru kullanılmıştı. Seri üretimde de MTU motorlarının kullanılması planlanıyordu. Ancak Almanya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditleri soru işaretlerine neden olunca, tank motoru konusunda alternatif arayışı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ilk etapta 250 Altay tankı üretilmesi öngörülüyor. Uzun vadede ise toplam 1000 tank üretilmesi hedefleniyor. Altay tankının prototip üretimini Otokar gerçekleştirmişti, ancak Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) şirketin seri üretim teklifini reddetmiş ve bu konu için ihale yapmayı planladığını açıklamıştı. Basında çıkan çeşitli haberlere göre, bu ihale ile Otokar, BMC’nin yer aldığı Alman ortaklı RBSS konsorsiyumu ve Türk-İngiliz ortaklığı FNSS ilgileniyor.

Altay Tankı Üretim ve İhalesi ile Son Gelişmeler – 07.09.2017

Türkiye otoriteleri iç kaynaklarla hayata geçirilecek milyar dolarlık ana muharebe tankı üretimi ihalesi için ince ayarları yaptı. Tank üretim programı için zaman çizelgesi belirlendi ve askeri otoritelerle de senkronizasyon sağlandı.

Altay tankı üretimi ilk aşamada 250 adeti içeriyor. Yetkililerin açıklamasına göre ise bu sayı eninde sonunda 1000’e ulaşacak. Sanayi otoriteleri ise üretim için gereken söz konusu rakamın milyar dolarlara ulaşacağını söylemekte.

Dünyanın en büyük savunma sanayi haber kaynaklarından olan Defence News’da yayınlanan habere göre Ankara otoriteleri 3 şirketin Kasım ayına kadar tekliflerini vermesini bekliyor. Kaynak: “Şirketlerin en son ve en iyi tekliflerini 2018 başında vermiş olmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde değerlendirme sürecini tamamlamayı ve 2018 ortasında da kazananı ilan etmeyi istiyoruz.” dedi.

Temmuz ayında SSM 3 yerel üreticiye tekliflerini hazırlamalarını söylemiti. Bu kararla bu 3 şirketin ihalaye katılacağı şeklinde yorumlanmıştı. BMC, Otokar ve FNSS olan bu 3 şirket de özel şirketler.

Sektörel kaynaklara göre tankın üretimı ile ilgili halen bazı belirsizlikler var. Bunlar tankın motoru ve transmisyon sistemi ile ilgili. Yerel kaynaklar halen Alman şirketleri ile görüşmeleri sürdürürken politik ortamda sisli bir durum var.

Motor ve transmisyon için MTU ve Renk adlı iki Alman şirketiyle görüşmeler yapılmakla birlikte alternatif diğer ülkelerle de görüşmeler yapılmakta. Ancak şu aşamada kaynaklar bu alternatiflerin isimlerini vermiyor. Bir Türk diplomat Defence News’a “Altay tankı programında Alman şirketlerin rolü kritik ancak vazgeçilmez değiller. Tüm üretim programı Alman olmayan şirketlerle işbirliğine açık” diye konuştu.

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Kapanış (TL) : 124.5 – Hedef Fiyat (TL) : 89.1 – Piyasa Deg.(TL) : 2988 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.86 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -28.44

Zayıf 2Ç17 sonuçları: Otokar beklentilerin oldukça altında 2Ç16’deki 8 milyon TL net kar rakamına kıyasla 2Ç17’de 9 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Zayıf operasyonel kar marjları ile birlikte yüksek kur farkı giderleri ve faiz giderleri neticesinde artan finansman giderleri 2Ç17’deki net zararın ana nedenleridir. Piyasa beklentisine parallel ancak bizim beklentimizin üzerinde şirket güçlü savunma sanayi satışları sayesinde yıllık bazda 2Ç17’de %18 artışla 395 milyon TL satış geliri elde etti. Savunma sanayi satışlarının toplam ciroda payı 2Ç16’deki %36’dan 2Ç17’de %51’e yükseldi. Brüt kar marjı artan hammade maliyetleri nedeniyle 2Ç16’deki %24.8’den 2Ç17’de %20.1’e geriledi. Yüksek AR-GE harcamaları nedeniyle faaliyet giderleri 2Ç17’de ciro büyümesinin üzerinde %26 artış gösterdi. FVAÖK rakamı beklentilerin altında 2Ç17’de yıllık bazda %37 düşüşle 20milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 4.6 puan gerileyerek 2Ç17’de %5.2’e geriledi. Zayıf 2Ç17 sonuçlarının hisse perfromansını olumsuz etkilemesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Otokar (OTKAR, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif): Otokar 2017 yılının ikinci çeyreğinde 9,1mn TL’lik net dönem zararı ile hem bizim beklentimiz olan 2,7mn TL’lik zararın hem de piyasa beklentisi olan 1mn TL’lik zararın üzerinde bir zarar kaydetmiştir. Zarar kaydedilmesinde finansman giderinin 19,1mn TL’den 28,4mn TL’ye yükselmesi ve brüt kar marjındaki gerileme etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 7,6mn TL net dönem karı açıklamıştı.

Satış miktarında ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre adetsel bazda 110 adet düşüş yaşanmasına karşın, döviz kurlarındaki artış, satış gelirlerini desteklemiş ve satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında artarak 394,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan zırhlı araç ve otobüs satışlarındaki gerilemeye bağlı olarak brüt kar %4,7 oranında gerilemiş ve 79,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Zırhlı araç satış adeti 2Ç2016’deki 149’dan 2Ç2017’de 104’e gerilemiştir.

Operasyonel giderler %25,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 15,3mn TL’lik gelire karşın faaliyet karı %35,6 oranında gerileyerek 18,1mn TL’ye inmiştir. Net finansman gideri de ikinci çeyrekte 19,1mn TL’den 28,4mn TL’ye yükselmiş ve buna bağlı olarak Otokar 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamına karşın ilk çeyrek yüksek kar rakamının etkisiyle Otokar’ın ilk yarı karı 28,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,4 oranında artış kaydetmiştir.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Otokar’ın 2Ç17 sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı 2Ç17’de 9 mln TL net zarar açıklayan Otokar, piyasanın 1 mln TL net zarar tahmininin gerisinde kaldı. Beklentileri karşılayamayan net zarar rakamı, operasyonel marjların tahminlerin altında gelmesinden kaynaklandı. Ciro beklentileri karşılarken, piyasanın 30 mln TL beklentisine karşılık 20 mln TL FAVÖK açıklandı. Bunun ana sebebi üretim maliyetlerinin tahminlerin üzerinde gelmesi ve brüt marjın %20 ile 1Ç14’den beri en düşük seviyesine gerilemesi etkili oldu. Sonuçların hisse üzerinde olumsuz bir etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

OTKAR: Otokar 2Ç17’de piyasa beklentisi olan 2mn TL net zarardan daha yüksek 9mn TL net zarar açıklamıştır. Şirketin faaliyet karlılığı artan üretim maliyetlerinden ve zırhlı araç satışlarının toplam satışlar içerisinde daha az yer tutmasından dolayı olumsuz etkilenmiştir. Otokar’ın 2Ç17’de VAFÖK’ü %38 oranında daralarak 20mn TL ve VAFÖK marjı 4.6 baz puan düşerek %5.2 oranında gerçekleşmiştir. 2Ç17 performansının beklentilerin alrında gelmesi olumsuz bir etki yaratabilir.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Otokar (TUT, hedef fiyat: 118,60 TL) – 2Ç17 sonuçlarını 9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan rakam, -1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 7,6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 395 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 404 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 2Ç17’de 20 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 30 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 458 baz puan azalarak %5,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 807 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 704 milyon TL (2Ç16: 582 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37,0 (2Ç16: %36,8) olarak kaydedildi.

 

Otokar 2Ç17 Beklentileri – 07.08.2017

Tacirler: Otokar (TUT, hedef fiyat: 118,60 TL) – İkinci çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. Bizim net kar tahminimiz 17 milyon TL iken piyasa beklentisi 1 milyon TL net zarardır.

Oyak Yatırım: OTKAR: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 404/30/-1mn TL OYAK: 438/32/2mn TL Otokar’ın hem sivil hem de askeri araç satış hacimlerinin 2Ç17’de bir önceki yıla göre daha düşük seviyede olmasını bekliyoruz. Buna rağmen, ortalama satış fiyatlarının TL’nin değer kaybetmesinin etkisi ile de daha yüksek olmasını beklediğimizden dolayı satış gelirlerinde %31 oranında bir artış öngörüyoruz. Şirketin FAVÖK’ünün ise döviz cinsi maliyetlerin karlılığı olumsuz etkilemesinden dolayı %3 oranında gerilemesini bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 20.07.2017

Kapanış (TL) : 127.5 – Hedef Fiyat (TL) : 89.1 – Piyasa Deg.(TL) : 3060 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.19 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -30.12

SSM Altay Tankı seri üretim ihalesine 3 şirketi davet edildi
Medya haberine göre Altay Tankı seri üretim ihalesine Otokar, BMC ve FNNS davet edildi. Haberde ayrıca şirketlerin ayrı ayrı teklif verebileceği gibi Otokar’ın BMC ile yada 3 şirketin ortak bir konsorsiyumla ihaleye girebileceğine yer verilmiş. SSM’nin strateji belgesine göre SSM 2017 yılı içerisinde seri üretim için imzayı atmayı ve 2020 yılında 15 tankın üretimine başlamayı hedefliyor. Altay tankı için ilk seride 250, toplamda 1000 tank üretilmesi planlanıyor.

 

OYAK YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 19.07.2017

OTKAR: Medyada çıkan habere göre; Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Altay tankının seri üretimi için yapacağı ihaleye 3 firmayı davet etmeye karar verdi. Bu firmalar Otokar, BMC ve FNSS. Haberin Otokar için olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

 

Altay Tankı İhalesi ile İlgili Son Açıklamalar – 04.07.2017

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber’de katıldığı programda Altay tankı ihalesi hakkında bilgi verdi. Işık, söz konusu ihalenin yakında yapılacağını söyledi. Ayrıca yakında seri üretim için karar verileceğini de ekledi. Daha önce medyada yer alan haberlerde ihaleye 6 firmanın katılacağı belirtilmişti. (Aşağıda ilgili haber-yorumları bulabiirsiniz.)

Otokar’ın henüz katılıp katılmayacağının tam olarak netlik kazanmadığı ihaleye 6 firmanın katılacağı öğrenildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, uzmanlardan oluşan bir teknik komisyon kurdu. Komisyon, ihaleyle ilgilenen firmalarla ilgili olarak teknik açıdan yeterlilik kararı verecek. İhaleye yeterlilik alan firmalar katılabilecek.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ihaleyi kazanan üretici firma ile sözleşmenin 2017’de imzalanmasını, ilk tank üretimi için hat kalifikasyon testlerinin 2018’de yüzde 30’unun, geri kalanının ise 2019’da tamamen bitirilmesini hedefliyor. SSM’nin hedefine göre; 2020 yılında 15 adet, 2022’de ,se 20 adet tank üretilecek.

Melih Kopuz, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Savunma Sanayi Sektörü ve Otokar Hisse Analizi – 03.07.2017

Sektör Analizi: Savunma Sanayi

Savunma Sanayi hiç kuşkusuz son dönemde büyüme gösteren sektörlerin başında geliyor. Aslında dünya geneline baktığımız zaman basit tabirle, bir ülkenin, devletin varoluşunu(egemenliğini) sürdürebilmesi için bu harcamalara önem veriyor olmasının sektörü daha diri tuttuğunu söyleyebiliriz. Sektöre, Türkiye’de verilen değeri dışarıdan bir gözle incelediğimizde de revaçta olduğunu söylememiz mümkün.  Bunda biraz daha devlet desteğinin ön plana çıktığını görüyoruz. Devletin bu bağlamda gerek proje kaynakları ve teşviklerle desteklenen harcamalara, gerekse ürün ve teknoloji çalışmaları üzerine sağlamış olduğu katkı, 2016 yılında 741 milyon dolar düzeyine ulaştı. 2012’de bu rakam 523 milyon dolar seviyesindeydi. 4 senelik periyot içerisinde oraya çıkan fark haliyle bizlere, verilen katkının gün be gün artış kaydettiğini ifade ediyor. Yine sektörün yurt içindeki ciro-sipariş bazındaki kalemlerinde ise liste son derece şişmiş durumda. 2016’daki savunma sanayisinin cirosu 6 milyar dolara ulaşırken, sektörün yıl içerisinde ortalama 12 milyar dolarlık bir sipariş aldığını gözlemlemiştik.

Sektörün 2017 için ise daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Geçmiş veriler hem günümüz hem de geleceğimiz için olumlu referanslar teşkil ediyor. Ayrıca Türkiye’nin savunma anlamında dışa bağlılığının azalıyor olması oldukça sevindirici bir gelişme. 2016’da 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamı bizi karşılamışken en yakın vadedeki hedef  5 milyar dolar, 2021’e kadar ise 10 milyar dolarlık bir ihracat çıtasının koyulmuş olması, mevcut ivmenin de korunmasıyla sektörün daha iyiye gidebileceğini işaret ediyor.

Sektörün faaliyet alanlarını başlı başına ulaşım, güvenlik, haberleşme gibi kalemlerin oluşturuyor olması ülkeler için artık ciddi gereksinim haline dönüştüğünü/dönüşeceğini söyleyebiliriz. Son dönemde Türkiye tarafından bilgi teknolojileri ve savunma sistemi teknolojilerinin de yurtiçinde geliştiriliyor olmasının da yatırımcılar için kısa vadeli yatırımdan ziyade daha çok uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım konusunda tercih yapılırken ilgili sektörün olumlu yanlarıyla beraber taşıdığı bir takım risklerde olabiliyor. O yüzden her zaman ince eleyip sık dokumakta fayda var. Aynı şey savunma sanayi için de geçerli. Belirttiğimiz gibi büyük yatırımlardan, yüksek rakamlardan bahsediyoruz.

Dünya bazında ABD, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa sektörün ipini göğüsleyen devletler. Piyasadaki ortalama payları ise 75’lik bir dilim. Hal böyle olunca bizde geriye kalan yüzde 25’lik bir dilimde mücadele etmek zorundayız. En son 2016’da açıklanan “Defence News” grubunun her yıl yayınladığı ve şirketlerin sadece savunma sanayii yıllık gelirlerine göre sıralandığı ilk 100 büyük şirketler içerisinde ülkemizi temsil eden ASELSAN’ın bir önceki yıla göre 4 basamak yükselerek listeyi 58. sırada tamamladığını, TUSAŞ’ın ise 6 basamak yukarıya tırmanarak 72.sıraya oturduğunu görüyoruz. Tablodaki başarının daimi olabilmesi için kalıcılığın sağlanabilmesi gerekiyor. Bunun için ise konuyla alakalı başlanan/başlanacak projelerin teknik kriterlerini, maliyet tablolarının ve projelerin bitiş sürelerinin birbirleriyle senkronize olup-olamayacağı konusu ciddi risk taşıyor.

Savunma sanayinde önemli bir yer edinen OTOKAR yön bulmakta zorlanıyor. Özellikle Nisan ayının ortalarına doğru, bir süredir üzerinde çalıştıkları Türkiye’nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı olan “Altay Tankı’nın” tüm testlerden başarı ile geçtiği ve bir sonraki aşamanın seri üretim kısmı olduğu duyurulmuştu. Fakat Haziran ayında OTOKAR, tankın seri üretime alınması için verdiği teklifin Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından kabul edilmemesi bir anda şok etkisi yarattı. Nitekim hissede haberin ardından yüzde 10’un üzerinde değer kaybı yaşandığını gördük. Yatırımcı gözünden bakacak olursak, yeni alım fırsatlarının şimdilik tükendiğini düşünüyorum. Belirtmiş olduğum gibi şirketin güncel odağının “Altay Tankı” üzerine çevrildiğini görüyoruz. Ancak buradan gelebilecek olumsuz sonuç (OTOKAR’ın bahsi geçen ihaleyi alamaması) belki yeni bir alım fırsatı oluşturabilir. Bu bağlamda da hissede 100.00 seviyelerine kadar gevşeme görebiliriz. Geçtiğimiz sene yatırımcısına (1 senelik periyotta) ortalama yüzde 49 kâr bırakan hissenin 2017 yıl sonu için aynı performansı beklememiz zor görünüyor. 2017 ikinci çeyreğe kadar 112.00-113.00 aralığı, yıl sonu için ise maksimum 120.00 hedefine ulaşılabilir.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Yorum – 28.06.2017

Gazete haberine göre Altay Tankı’nın seri üretim ihalesine altı firmanın katılabileceği öğrenildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ihaleye katılacak firmaların tankın üretimindeki ön kalifikasyon ve teknik gereksinimleri sağlayıp sağlayamayacağını görmek için teknik komisyon kuracak. Gazete, SSM’nin bu sene içerisinde ihaleyi kazanan firma ile üretim anlaşması imzalamayı amaçladığını bildirirken buna göre ihalenin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenebilir.

SSM, 2020’ye kadar 15 adet, 2022’de ise 20 adet tank üretilmesini hedefliyor. Habere göre, tankın seri üretiminin ihalesine Altay Tankı’nın ilk prototipinin üreticisi olan Otokar’ın yanı sıra, BMC, FNSS, Katmerciler ve Nurol Makine’nin de gireceği düşünülüyor. Yine de, Otokar’ın ihaleye katılıp katılmayacağı şu anda kesin olarak netlik kazanmış değil. Savunma Bakanı Fikri Işık ise tankın üretim haklarının birden fazla şirkete verilebileceğini söyledi. Hatırlatmak gerekirse SSM daha önce Otokar’ın Altay Tankı’nın seri üretimine dair son teklifini kabul etmemiş ve yeni bir ihale açmaya karar vermişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 13.06.2017

SSM sonrası tavsiyemizi indirdik

Otokar, 250 adet Altay Tankı’nın üretimini kapsayan teklifinin Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından reddedildiğini ve ihtiyacın düzenlenecek yeni bir ihale ile giderileceğini açıkladı. Otokar’ın açılacak yeni ihaleye girme ihtimalini yüksek görmekle birlikte, ihale şartlarında ve zamanlamasındaki belirsizliklerin varsayımda bulunmayı engellemesinden dolayı, Altay Tankı Projesi’ni değerlememizden çıkarmaya karar verdik. Otokar’da tavsiyemizi TUT’a indiriyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 118,60 TL olarak belirliyoruz.

Otokar’ın teklifi reddedildi – Otokar’ın seri üretimin ilk bölümü olan 250 adet Altay Tankı’nın üretimi için yaptığı teklif, başta fiyat olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından reddedildi. Otokar 500 milyon dolar büyüklüğündeki sözleşme ile dört adet prototip geliştirmiş ve bu sözleşmedeki özel koşullar neticesinde rekabet olmaksızın teklif yapma hakkına sahip olmuştu.

Yeni ihale için açıklama bekleniyor – SSM, seri üretim için yeni bir ihale süreci başlatacak. Otokar, SSM’den ihaleye ilişkin yapılacak açıklamalar sonrasında ihaleye katılıp katılmama konusunda kararını verecek. Otokar haricinde ihaleye teklif vermesini beklediğimiz şirketler, yerli zırhlı araç üreticileri BMC ve FNSS.

Zırhlı araç piyasasında artan rekabet – Yerli zırhlı araç üreticileri arasında son dönemde artan bir rekabet görüyoruz ve bu nedenle 1Ç17’de Otokar’ın savunma segmentindeki marj daralmasını önemli buluyoruz. Göreceli olarak yerleşik sayabileceğimiz BMC ve FNSS’nin yanında Katmerciler ve Tumosan’ın önümüzdeki dönemde daha büyük tehdit teşkil etmesi mümkün.

1Ç17 sonuçları sonrası tahminlerimizi aşağı çektik – 1Ç17’de savunma segmentinde beklentimizden düşük marj kaydedilmesi sonrası FAVÖK tahminlerimizi 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %6 ve %5 oranlarında aşağıya çektik. 2017 net kar tahminimiz %6 gerileyerek 64 milyon TL olurken, 2018 tahminimiz %11 düşüş ile 103 milyon TL oldu. Tavsiyemizi TUT’a indirdik – Otokar için tavsiyemizi TUT’a indirirken, 12 aylık hedef fiyatımızı 145,40 TL’den 118,60 TL’ye çektik. Artık değerlememize dahil etmediğimiz Altay Tankı Projesi, hedef fiyatımıza hisse başına 23 TL katkı yapıyordu.

Gizmen Nalbantlı, Uzman – Otokar OTKAR Hisse Teknik Analizi – 12.06.2017

Altay Tankı Projesi’nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından uygun bulunmaması sonrası hisse, bir önceki tepesi olan 105 seviyesinde destek buldu.  Hissenin 2012 yılından beri 100 haftalık ortalamasını destek yaptığını görüyoruz. Kısa vadede 102.40- 105 bölgesi önemli olduğunu düşünüyorum.

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 12.06.2017

Kapanış (TL) : 126.3 – Hedef Fiyat (TL) : 87.06 – Piyasa Deg.(TL) : 3031 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.78 OTKAR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -31.07

Otokar’ın Altay tankı seri üretimi ile ilgili verdiği teklifin uygun bulunmaması ile ilgili haber bugün hissede sert satışlara yol açabilir.

SSM Altay tankı üretimi için Otokar’ın teklifini kabul etmedi
Otokar’ın KAP’a yaptığı açıklamada SSM ‘in fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle Otokar’ın teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verdiğini belirtti. Otokar’ın halihazırda ihaleye katılıp katılmayacaı henüz belli değil. Haberi OTKAR için olumsuz buluyor ve hisse için hisse başına 87.06TL olan hedef fiyatımız ile TUT tavsiyemizi SAT’a çekiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 12.06.2017

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Otokar’ın 250 adet Altay tankının üretimi
ve entegre lojistik desteği kapsayan teklifini fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle reddetti.

Otokar 2015 yılı içerisinde dört adet prototipin üretimini tamamlamış, 2016 yılı Ağustos
ayında son teklifini SSM’ye vermişti. Üretilen prototipler Mart ayında tüm kabul testlerini başarıyla tamamlamıştı.

Bu noktada SSM’nin Altay tankı üretimini tekrar ihaleye açmasını bekliyoruz, ancak ihale şartları ve zamanlaması ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmış değil. İhalede Otokar ile yarışabilecek firmalar olarak yerel üreticiler, FNSS ve BMC’yi görüyoruz. Piyasanın bu habere olumsuz tepki vereceğini öngörüyoruz, zira mevcut hisse fiyatının
Altay Tankı projesini kısmen içerdiğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 12.06.2017

Otokar’ın KAP’Aa yaptığı açıklamada Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) Altay tankının ticari üretimiyle ilgili son teklifi kabul etmediğini açıkladı. SSM, proje için ihale düzenlemeye karar verdi. Hatırlatmak gerekirse Otokar, Altay tankıyla ilgili son
teklifi Ağustos 2016’da vermiş ve SSM’den cevap beklemekteydi. Şirket, Altay tankının prototiplerini geliştirmiş ve 500 milyon $ ile hayata geçirilen projenin ticari üretimi için ilk adaydı. Haberin Otokar hisseleri üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 12.06.2017

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Otokar’ın milli tank üretim projesi için vermis olduğu teklifi, başta fiyat üzerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle Kabul etmediğini açıkladı. Milli Tank üretimi için SSM yeni bir ihale açmaya karar vermiştir. Milli tank projesi Otokar için en önemli beklentilerden birisi olması sebebiyle bu haberin hisse üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekleriz.

AK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 12.06.2017

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Otokar’ın hazırladığı Altay tankı teklifinin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmadığı kararını verdiğini açıkladı. Haberin Otokar hisseleri üzerinde bugün olumsuz etki yaratmasını
bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 12.06.2017

Otokar (OTKAR, Negatif): Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” (Altay Projesi) ile ilgili olarak en son 29.08.2016 yapılan açıklamada SSM’ye BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğu kamuya duyurulmuştu. SSM tarafından Şirkete tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir. SSM’nin süreçle ilgili açıklamaları takip edilerek, ihale sürecine Şirket tarafından katılma kararı alınması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 

Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi Teklif Sonucunu Açıkladı – 09.06.2107

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” (Altay Projesi) ile ilgili olarak en son 29.08.2016 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında  SSM’ye BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğu kamuya duyurulmuştu.

SSM tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

SSM’nin süreçle ilgili açıklamaları takip edilerek, ihale sürecine Şirketimizce katılma kararı alınması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 18.05.2017

Otokar (AL, hedef fiyat 145,40 TL) – Otokar’ın Sakarya-Arifiye’de bulunan tesislerine ziyarette bulunduk. Ziyaretimizle ilgili notları aşağıda paylaşıyoruz: Altay Tankı – SSM, Altay Tankı kalifikasyon ve kabul testlerini Mart ayı içinde tamamlamıştı. Mevcut durumda seri üretime ilişkin kararın açıklanmasına yönelik teknik ve hukuki bir engel kalmamış görünüyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada Altay seri üretimiyle ilgili Mayıs ayında gelişmelerin olacağını belirtmişti. İran operasyonları – Otokar, Kasım ayında İran menşeili OGHAB şirketiyle Sultan otobüslerinin İran pazarında satılmasına ilişkin bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre OGHAB 2018 ve 2019 yıllarında 500 adet demonte kitin alımını garanti ediyordu. Bu pazardaki satışların beklentiden iyi geliştiğini öğrendik.

Otokar yönetimi, 50 milyon TL’lik satış hedefine 2017 yıl sonu itibariyle ulaşılacağını düşünüyor. 2018-2019 yılları için ise satış geliri beklentisinin 50 milyon TL’den 100 milyon TL civarına çekildiğini görüyoruz. 2017 beklentileri – Otokar yönetimi, %5-6 seviyesinde olan ciro büyüme beklentisini %12’ye çekti. Şirket, Mayıs ayı başında 47 milyon TL tutarında zırhlı araç siparişi almıştı

 

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz – 05.05.2017

Kapanış (TL) : 133.5 – Hedef Fiyat (TL) : 86.7 – Piyasa Deg.(TL) : 3204 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.18 OTKAR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -35.06

47 milyon € tutarında yeni sipariş
Otokar İç Güvenlik Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimini kapsayan 47 Milyon Euro tutarında sipariş aldığını açıkladı. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İŞ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Kapanış (TL) : 137.5 – Hedef Fiyat (TL) : 86.7 – Piyasa Deg.(TL) : 3300 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.09 OTKAR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -36.95

Güçlü ciro büyümesi ve vergi giderinin olmaması nedeniyle güçlü 1Ç17 net kar rakamı
OTKAR beklentilerin üzerinde 1Ç16’deki 8 milyon TL net karının üç katından daha fazla 1Ç17’de 37 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Savunma sanayi teslimatları nedeniyle artan güçlü net satış gelirleri, buna bağlı olarak operasyonel marjlarda iyileşme ve vergi giderinin olmaması 1Ç17’deki güçlü net kar büyümesinin ana nedenleri olarak öne çıkmaktadır. Şirketin satış gelirleri beklentilerin üzerinde yıllık bazda %58 artış ile 566 milyon TL’ye ulaştı. Savunma sanayi segmentinin payı 1Ç16’deki %45’den 1Ç17’de %59’a yükseldi. Yine beklentilerin üzerinde FAVÖK rakamı yıllık bazda %91 artışla 65 milyon TL’e büyüdü. FAVÖK marjı 1Ç16’deki %9.5’den ve 4Ç16’deki %10.6’dan 1Ç17’de %11.5’e yükseldi. Başarılı 1Ç17 sonuçlarının bugün hisse üzerinde olumlu etki göstermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Otokar (OTKAR, Öneri TUT, Sınırlı Pozitif): Otokar’ın 2017 yılı ilk çeyrek net dönem karı 37,1mn TL ile bizim beklentimiz olan 40,7mn TL’nin hafif altında, piyasa beklentisi olan 26,6mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiş ve 1Ç2016’da kaydedilen 8,2mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, operasyonel giderlerin beklentimizi aşması etkili olmuştur. Satış miktarında ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre adetsel bazda 22 adet düşüş yaşanmasına karşın, zırhlı araç satışları ve döviz kurlarındaki artış satış gelirlerini desteklemiş ve satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,9 oranında artarak 566,4mn TL’ye ulaşmıştır. Zırhlı araç satış adeti 1Ç2016’daki 108’den 1Ç2017’de 188’e yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemde %51,4 oranında artarak 139mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %25 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 15,6mn TL’lik gelirin de olumlu katkısıyla faaliyet karı %146 oranında artarak 66,3mn TL’ye yükselmiştir. Net finansal giderler de ilk çeyrekte 29,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve net dönem karı 37,1mn TL olmuştur

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Otokar’ın 1Ç17 sonuçları piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Otokar’ın net karı geçtimiz yılın aynı dönemine göre 4 kattan fazla artarak 37 mln TL’ye yükseldi. Net karın yükselişi ciro ve dolayısıyla faaliyet karının artışına bağlı olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileriyle karşılaştırıldığında, FAVÖK marjı beklendiği gibi %11.5 seviyesinde gelirken, ciro tahminlerin %18 üzerinde oluştuğu için 65 mln TL FAVÖK (yıllık bazda %91 büyüdü) piyasa öngörüsünün %18 üzerinde gerçekleşti. Beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel performans neticesinde 37 mln TL olan net kar 23 mln TL konsensus net kar tahmininin %62 üzerinde gelmiş oldu. Yukarıdan aşağıya beklentileri aşan 1Ç17 sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Otokar’ın ilk çeyrek karı piyasa beklentisi olan 23mn TL’nin üzerinde 37mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin karı geçen yılın aynı dönemine göre %355 oranında yükseldi. Zırhlı araç gelirlerindeki %109 oranındaki artıştan faydalanarak toplam satış gelirleri %58 oranında artımştır. FAVOK bu dönemde %91 oranında artarak piyasa beklentisi olan 55mn TL’nin üzerinde 65mn TL olarak gerçekleşmiş ve EBITDA marjı 2 puanlık artış göstererek 11.5% olmuştur. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen çeyreksel sonuçların hisse üzerinde pozitif bir etkisi olmasını bekleriz.

 

TACİRLER YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Analiz – 04.04.2017

Tavisye: AL  Hedef fiyat TL 145.40 Getiri potansiyeli %22

Hisse senedi fiyatındaki gerileme fırsat sunuyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) 7 Mart’ta 2017-2021 Stratejik Planı’nı açıklamasının ardından yatırımcılar Otokar hissesi için görüşlerini şiddetli şekilde aşağıya çektiler. Yatırımcıların toplu üretimin ilk iki yılındaki hacimleri toplam proje büyüklüğü ile ilişkilendirdiğini ve proje değerini düşürdüklerini düşünüyoruz. Bu görüşe katılmıyoruz ve Otokar’ın SSM’ye sunduğu teklife bağlı kalarak, 250 tankın beş yıl içerisinde teslimini öngören varsayımımızı koruyoruz. Bizce son dönemdeki olumsuz hisse performansı Otokar’ın temel göstergeleriyle örtüşmüyor. Bu nedenle 145,40 TL hedef fiyat ile tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz.

SSM’nin planı Altay değerlemesini azalttı – 2017-2021 Stratejik Planı çerçevesinde Altay Tankı toplu üretimi ile ilgili zaman tablomuzu güncelledik. Yeni plan, önceki beklentilerimize göre üretim başlangıcında 2 yıllık bir gecikmeyi ve ilk iki yılda düşük hacmi işaret ettiğinden dolayı proje değerlememizde %13 düşüşe yol açıyor. Hesaplamalarımıza göre projenin net bugünkü değeri 553mn TL (önceki: 635mn TL) ve şirket değerine hisse başına 23,00 TL katkıda bulunuyor.

Al Jasoor sahneye çıkıyor – Otokar ve BAE merkezli Tawazun Holding’in ortak girişimi olan Al Jasoor, BAE ordusu ile 8×8 zırhlı araçların teslimatı ile ilgili olarak 661mn Dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Ürün ailesine eklenecek ek araçlarla Al Jasoor’un 2018-2023 yılları arasında 107mn ABD doları FAVÖK üretmesini ve şirket değerine hisse başına 4,50 TL katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Yavaş ihale süreci negatif etkide bulunuyor – Savunma segmentinde ihale süreçlerindeki yavaşlamayı göz önünde bulundurarak, Otokar’ın 4Ç17 öncesinde yeni sipariş almayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle zırhlı araç satışı tahminimizi 418 adetten 364 adete düşürdük. Bu rakam yıllık bazda %21 düşüşü ifade ediyor. Ayrıca ileriye dönük satış tahminlerimizi de 400 adet üzerindeki hacimlerin kalıcı olamayabileceği varsayımı ile aşağı yönlü revize ettik. Bu faktörleri hesaplamamıza kattığımızda Otokar’ın mevcut işlerini 117,90 TL olarak değerliyoruz.

Tavsiyemizi AL’a yükselttik – Otokar hisselerinde son dönemde görülen satışların temelsiz olduğunu ve olumsuz beklentilerin fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu nedenle Otokar için hedef fiyatımızı 148,30’dan 145,40’a indirirken, tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz – 09.03.2017

Otokar hissesi dün günü %8 civarında aşağıda kapattı. Bu düşüş Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’nin 2017-2021 Stratejik Planı’nda Altay tankı seri üretim projesinin 2020 yılında başlamasını ve sadece 15 adet üretilmesi projeksiyonuna bağlı olabilir. Haber orta vadede hisse üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Ancak aynı raporda Altay seri üretim projesinin sözleşmesinin imzalanmasını da 2017 planına dahil ettiğini ve bu yönde bir gelişmenin hisseyi tekrar harekete geçirebilir

OYAK YATIRIM – Otokar OTKAR Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Altay Tankı Seri Üretim Sözleşmesi Hakkında Analiz

SSM’nin 5 yıllık stratejik planına göre Altay tankının üretimi 2020’de başlayacak. SSM tarafından yayımlanan 5 yıllık strateji planının detaylarında, 2017 yılında Altay tankının seri üretim sözleşmesinin imzalanması hedefi bulunuyor. Üretim hatlarının 2018 ve 2019 yıllarında kalifikasyonlarının tamamlanmasının ardından, SSM 2020 yılında 15 adet 2021 yılında ise 20 adet Altay tankının üretilmesini planlıyor. Planda toplam kaç adet Altay tankı üretileceği belirtilmiyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki açıklamalarda ilk fazda 250 adet tank üretim planı bulunuyordu. Yeni açıklanan planın 2017 için sözleşme imzalama hedefi olumlu olsa da, üretim rakamlarının düşük olması Otokar için potansiyel olumsuz algılanabilecektir

 

İŞ YATIRIM – OTKAR Hisse Analiz – 22.02.2017

Otokar Şirket Raporu: Altay tankı üretim beklentileri hissenin aşağı yönlü hareketini sınırlıyor

Yükselme Potansiyeli* -38% TUT

BAE ordusundan yeni siparişlerin devamı da gelebelir Otokar bu haftanın başında yeni kurulan ortak girişim şirketinin BAE ordusunda kullanımı için 8X8 zırhlı araç tedariki için ihale aldığını açıkladı. İlk aşama olarak BAE Silahlı Kuvvetleri ile Tawazun arasında Otokar’ın dolaylı olarak %49 pay sahibi olacağı Al Jasoor’a devredilmek üzere, 6 yıllık toplam 661 milyon USD tutarında satış için sözleşme imzalandığı açıklandı. Teslimatların 2Ç18’de başlamasıyla yeni proje Otokar’ın 2018 yılında satış gelirlerinde ve FAVÖK rakamlarında ciddi büyüme neden olacak. BAE ordusunun envanterine girdiğinde, bunu başka yeni projelerin izlemesinin olası olduğunu düşünüyoruz.

Altay tank projesi Otokar 2014 yılında Altay tankı için PV1 ve PV2 prototip üretimlerini tamamlamıştı. Nisan 2015’de başlayan sistem kalifikasyon testlerinin ardından 18 Ocak 2016’da Otokar Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na 250 adet tankın seri üretimi ve lojistik destek faaliyetleri için teklifini sunmuştu. 29 Ağustos 2016’da ise Otokar nihai teklifini SSM’e sundu. Altay tankının geliştirme projesini başından beri yürüten Otokar’ın Altay tankı ile ilgili know how’na sahip olduğu görüşüyle şirketin tankın seri üretime en uygun üretici aday olduğunu düşünüyoruz. Ancak SSM’nın Altay tankının tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda seri üretimin başka yerli bir savunma sanayi üreticisine verilmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu belirtmekte fayda var. Avusturya hükümetinin 26 Kasım 2016’da Türkiye’ye silah ambargo kararından Tümosan’ın tank motoru geliştirmek için işbirliği içinde olduğu Avusturya’lı AVL List GmbH ile görüşmelerin iptal edilmesi, Otokar’ın ilk fazdaki 250 adet tankın seri üretimi için Alman MTU’nun tank motorunu tedarik planı nedeniyle bir engel oluşturmuyor.

2017’de sınırlı büyüme 2017’de yurtiçi hafif ticari araç pazarında daralma beklentimiz nedeniyle zayıf ticari araç segment gelirleri ile sonuna gelinen Altay tankı geliştirme projesine ilişkin gelirlerin azalan bakiye tutarı neticesinde Otokar’ın 2017’de %7 ciro büyümesi elde etmesini öngörüyoruz. Artan girdi maliyetleri ile yurtiçi pazarda yükselen rekabet nedeniyle FAVÖK marjının 2017’de 0.4 baz puan gerileyerek %10’a düşme tahminimiz FAVÖK rakamında yıllık bazda sınırlı %4 büyümeye işaret ediyor. 2017’de vergi teşviği almayacağını düşündüğümüz Otokar için net kar tahminimiz %6 düşüşe işaret ediyor. Ancak, 2018 yılında BAE ordusuna teslimatların başlayacak olması ile şirketin gelirlerinde %28’lik bir artış tahmin ediyoruz.

TUT tavsiyemizi koruyoruz OTKAR için hisse başına hedef fiyatımızı 4Ç16 gerçekleşmeleri, değerlememizde %75 ağırlığa sahip olan İNA değerinin 2017 sonuna taşınması, değerlemede %25 paya sahip benzer şirket çarpanlarının güncellenmesi, yurtiçi otomotiv pazarındaki daralma beklentimizdeki artış ve BAE’den alınan yeni siparişin modelimize eklenmesi sonucunda revize edip %15 artırarak hisse başına 86.70 TL’ye yükseltiyoruz. Altay tankının seri üretimi SSM ile yeni bir sözleşmeye tabi olduğundan, OTKAR için hedef fiyatımızın tankın seri üretimini içermediğini belirtmek isteriz. Ancak tankın seri üretimine ilişkin beklentiler hissenin aşağı yönlü hareketini sınırladığından hedef fiyatımız getiriye işaret etmemesine rağmen hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Altay tankı seri üretimini değerlememize dahil ettiğimizde, OTKAR için hisse başına hedef fiyatımız 144.35TL’ye yükselmektedir.

İŞ YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 20.02.2017

Kapanış (TL) : 148.6 – Hedef Fiyat (TL) : 75.25 – Piyasa Deg.(TL) : 3566 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.03 OTKAR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -49.36

Otokar ile Heavy Vehicles Industries LLC BAE’de kurduğu ortaklık 6 yıllık toplam 661 milyon dolarlık sipariş aldı
Otokar Birleşik Arap Emirliklerinde(BAE), Tawazun Operations Company LLC’nin sahip olduğu Heavy Vehicles Industries LLC ile Al Jasoor Heavy Vehicles Industries LLC adı ile yaklaşık 36,6 milyon TL sermayeli yeni ortak girişim şirketi kurduğunu açıkladı. Yeni kurulun ortak girişim şirketinde Otokar %49, Heavy Vehicles Industries LLC %51 paya sahip. Otokar, yeni kurulan Al Jasoor Heavy Vehicles Industries LLC ortak girişim şirketinin BAE Silahlı Kuvvetleri’ne 8×8 zırhlı araç tedariğinde hak kazandığını açıkladı. Otokar tarafından yapılan açıklamada ilk aşama olarak BAE Silahlı Kuvvetleri ile Tawazun arasında Otokar’ın dolaylı olarak %49 pay sahibi olacağı Al Jasoor’a devredilmek üzere, 6 yıllık toplam 661 milyon USD tutarında satış için sözleşme imzalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada proje kapsamında Otokar’ın doğrudan elde edeceği gelirler gerçekleştirilecek araç ihracatı, demonte kit (CKD – Completely Knocked Down) satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor’dan alacağı temettülerden oluşacağı belirtiliyor.

ZİRAAT YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 20.02.2017

Otokar (OTKAR, Öneri “TUT”, Pozitif): Otokar ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Tawazun’un ortak kuruluş çalışmaları devam eden Al Jasoor (Cesur) şirketi, Otokar ve Tawazun’un birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Al Jasoor tarafından gerçekleştirilmek üzere BAE Silahlı Kuvvetleri’ne 8×8 zırhlı araç tedarikine hak kazanılmıştır. İlk aşama olarak BAE Silahlı Kuvvetleri ile Tawazun arasında Otokar’ın dolaylı olarak %49 pay sahibi olacağı Al Jasoor’a devredilmek üzere, 6 yıllık toplam 661 milyon USD tutarında satış için sözleşme imzaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında Otokar’ın doğrudan elde edeceği gelirler gerçekleştirilecek araç ihracatı, demonte kit (CKD – Completely Knocked Down) satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor’dan alacağı temettülerden oluşacaktır.

Otokar Hisse Haber – 20.02.2017

Otokar 661 Milyonluk Zırhlı Araç Sözleşmesi İmzaladı. İhracat 30 Ülkeyi Aşacak

Türkiye’nin özel sermayeli en büyük savunma sanayii şirketi Otokar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yatırım şirketi Tawazun’un girişimleriyle kurulan Al Jasoor (Cesur) şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri ile 661 milyon ABD Doları değerinde 8×8 taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, Abu Dhabi’de gerçekleşen Ortadoğu’nun en büyük savunma fuarı IDEX 2017’de duyuruldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, bu sözleşmeyle Otokar’ın 30 ülkeyi aşan zırhlı araç ihracatını bir adım daha öteye taşıdığına dikkat çekerken, “Körfez ülkelerine ihracat yapmakla kalmayacak, yerel ortağımızla kurduğumuz şirketimiz Al Jasoor (Cesur) ile yurt dışında üretime başlayacağız. Ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerinin geldiği nokta açısından bu gelişmeyi çok stratejik ve önemli buluyorum. Milli ana muharebe tankı Altay’ın üretimi için görevlendirildiğimiz takdirde ülkemiz savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamanın da ötesinde yurt dışına ihracatta önemli bir sayfa açacağımıza ve yeni pazarlara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Bu haberin detaylarını ve devamını buradan okuyabilirsiniz.

İŞ YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 10.02.2017

Kapanış (TL) : 131.8 – Hedef Fiyat (TL) : 75.25 – Piyasa Deg.(TL) : 3163 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.56 OTKAR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -42.91 Analist: [email protected]

Yüksek baz yılı etkisi ve daralan marjlar 4Ç16’de zayıf net kar ve FAVÖK rakamına neden oldu
Otokar beklentilerin üzerinde ancak yüksek baz yılı etkisi ve gerileyen operasyonel kar marjları nedeniyle yıllık bazda %42 düşüşle 4Ç16’de 37 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Otokar’ın yüksek savunma sanayi teslimatları nedeniyle 4Ç15’de en güçlü FAVÖK ve net kar büyüme rakamları elde ettiğini hatırlatmak isteriz. Şirket 4Ç16’de beklentilere paralel yıllık bazda %5 düşüşle 516 milyon TL ciro rakamı elde etti. 4Ç15’de ticari araç segment satış gelirleri yıllık bazda %25 artış kaydederken, savunma sanayi araçları ve yedek parça, satış sonrası ile tank geliştirme projesine ait gelirlerin kaydedildiği diğer gelir segmenti sırasıyla yıllık bazda %3 ve %48 düşüş kaydetti. Otokar 4Ç16’de beklentilerin altında yıllık bazda %34 düşüşle 55 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti. FAVÖK marjı ise 4Ç15’deki %15.3’den 4Ç16’de %10.6’e geriledi. Yıl sonu satış kampanyaları ve indirimleri ticari araç segment gelirlerindeki büyümeyi desteklerken, kar marjlarını aşağıya çekmiş olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin Eylül 2016 sonu itibariyle 821 milyon TL olan net borç pozisyonu 2016 yıl sonu itibariyle 391 milyon TL’ye geriledi. İşletme sermayesi ihtiyacının Eylül 2016 sonundaki 793 milyon TL’den 2016 yıl sonunda 481 milyon TL’ye gerilemesi şirketin net borç seviyesindeki düşüşün ana nedenini oluşturmaktadır.

Yorum: Otokar’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç16 net kar rakamına rağmen, operasyonel marjların ve FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalması hisse üzerinde kısmen negatif etki yaratabilir.

DENİZ YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 10.02.2017

Otokar’ın 4Ç16’da satışları yıllık bazda %5 gerileyerek 516 mln TL’ye düşerken artan maliyet baskısı nedeniyle FAVÖK’ü %34 azaldı ve 55 mln TL’ye geriledi. Buna bağlı olarak net kar’da %42 azalma oldu ve 37 mln TL olarak gerçekleşti. Beklentilerle karşılaştırıldığında satışlar piyasa beklentisini %2 aşarken, marjların öngörülerin üzerinde gerilemesi nedeniyle FAVÖK piyasa beklentisi olan 59 mln TL’nin %7 altında kaldı. Buna rağmen net kar beklentilerin %15 üzerinde geldi. Bunun ana sebebi olarak 8 mln TL ertelenmiş vergi geliri olduğunu düşünüyoruz (3Ç16’da 2 mln TL ertelenmiş vergi gideri). Beklentilerin üzerinde gelen net kara bağlı olarak, 4Ç16 sonuçları hisse üzerinde geçici bir olumlu etki yapabilir. Not: Hisse kapsama alanımızda değildir.

OYAK YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 10.02.2017

Otokar 2016 4Ç döneminde 37 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen seneye göre %42 daha düşük olsa da, piyasa beklentisi olan 32 mn TL ile uyumlu olarak okunabilir. Şirketin son çeyrekte yaklaşık 7 mn TL net vergi geliri yazmasının net karı desteklediği not edilmelidir. Otokar’ın satışları 2016 yılının son 3 aylık döneminde %5 gerilemesine rağmen, 12 aylık dönemde %14 artış kaydetmiştir. 2015 yılının son çeyreğinde yaşanan yüksek zırhlı araç teslimatları sebebiyle, bu çeyrekte satışlarda ve kar marjında 2015 ile kıyaslandığında daralma gözlemlenmiştir. 12 aylık verilerde ise faaliyet karında (FAVÖK) yaklaşık %10’luk büyüme mevcuttur.

ZİRAAT YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 10.02.2017

Otokar (OTKAR, Öneri TUT, Nötr): Otokar’ın 2016 yılı son çeyrek net dönem karı 36,6mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,8 oranında gerilemiş ancak hem bizim beklentimiz olan 29mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 31mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada şirketin vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 oranında gerileyerek 518,3mn TL’ye inmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetlerindeki gerileme satış gelirlerinin altında kalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %16,3 oranında gerileyerek 133,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler de aynı dönemde %3,3 oranında yükselmiş ve diğer faaliyetlerden kaydedilen net 19mn TL’lik gelire karşın faaliyet karı %18,7 oranında azalarak 60,7mn TL’ye gerilemiştir. Net finansal giderler de son çeyrekte 4Ç2015’teki 2,7mn TL’den 31mn TL’ye yükselmiş ve karın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemesinde ana etkenlerden biri olmuştur. Diğer taraftan son çeyrekte kaydedilen 6,9mn TL’lik vergi geliri karın daha düşük gelmesini engellemiştir. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte Şirketin 2016 yılı toplam net dönem karı 69,7mn TL olmuş ve bir önceki yıla göre %12,3 oranında azalmıştır.

 

OYAK YATIRIM – OTKAR Hisse Haber Yorum – 19.06.2016

OTKAR: Otokar İran’a CKD olarak otobüs ihraç etmek için OGHAB firması ile anlaşma imzaladı. Otokar tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İran’lı OGHAB firması ile yapılan anlaşma kapsamında Otokar’ın Navigo model 8 metre otobüsleri CKD (parça) şeklinde Türkiye’den İran’a ihraç edilerek, İran’da OGHAB tarafından montajı ve Otokar markasıyla satışı gerçekleşecek.

Otokar bu anlaşmadan yıllık 50 milyon TL civarında gelir bekliyor. Ayrıca marka lisans bedeli olarak Otokar’a 500 bin Euro ödenecek. 3+2 yıl olarak imzalanan anlaşmanın, uzun vadede başarılı olunması durumunda yeni ürünler eklenerek genişlemesi Otokar’ın iş hacmine olumlu katkı yapmaya devam edeblir. Bu anlaşma Otokar’ın yıllık cirosunun yaklaşık %3’üne denk gelirken, Otokar’ın İran’da faaliyet gideri üstlenmeyeceğini düşünürsek bu ihracatın şirketin faaliyet karına %3’ten daha büyük katkı yapması beklenebilir.

 

26.Mart.2015 Tarihinde Yayınlanan Analiz

İş Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Esra Suner, bu videosunda savunma sanayi şirketlerinde Otokar – OTKAR üzerinde durmaktadır.

Yapılan bu analizde Otokar tarafından üretilmekte olan Altay tankı projesine değiniliyor. Projenin ihale sürecinden bu yana geçilen süreç anlatılırken, bundan sonraki dönemde seri üretime geçiş ve bunun sektöre etkileri ele alınıyor.

Not: Esra Suner 2003-2007 tarihleri arasında Otokar’da finans ve yatırımcı ilişkileri uzmanı olarak görev yapmıştır.